Fluorilla tyhmäksi

Fluori on myrkyllistä lasten aivoille, ja mitä enemmän fluoria, sitä alempi äo. Näin toteaa tuore ja tähän asti laajin tutkimus fluorin vaikutuksista lasten ja nuorten älykkyyteen.