Rahan ja koronkiskonnan tyrannia

”Arjalainen rahajärjestelmä on rakentava, kun taas koronkiskontaan perustuva rahajärjestelmä on tuhoava.”