10 syytä vastustaa Maailman terveysjärjestö WHO:n ehdottamia muutoksia kansainväliseen lainsäädäntöön

Maailman terveysjärjestö (WHO) on neuvotellut vuodesta 2022 lähtien kahdesta kansainvälistä lainsäädäntöä muuttavasta asiakirjasta, pandemiasopimuksesta ja kansainvälisen terveyssäännöstön muutoksista. Kyseiset asiakirjat on määrä hyväksyä jo WHO:n yleiskokouksessa toukokuussa 2024.

Jos annamme WHO:n toteuttaa suunnitellut muutokset kansainväliseen lainsäädäntöön, sen valta-asema muuttuu ratkaisevasti. Listasimme 10 tärkeää seikkaa, jotka kansalaisten tulisi tietää WHO:sta.

1. WHO keskittää valtaa jäsenvaltioilta itselleen

WHO tavoittelee kansainvälisen terveyssäännöstön (International Health Regulations, IHR) muutoksilla itselleen asemaa, jossa se voisi antaa jäsenvaltioille laillisesti sitovia määräyksiä suositusten sijaan. (ks. Artikla 1 ja Artikla 42) (1)

2. WHO ei kunnioita kansalaisten ihmisarvoa eikä ihmis- ja perusoikeuksia

Jos WHO:n julkaisemat IHR:n muutokset hyväksytään toukokuussa 2024, WHO:n määräämien kansanterveystoimenpiteiden toteuttamisessa ei tarvitsisi kunnioittaa täysimääräisesti ihmisarvoa tai perus- ja ihmisoikeuksia (ks. Artikla 3, kohta 1) (1)

3. WHO:n perinteinen rooli ihmiskunnan edun tavoittelijana on korvautunut yksityisillä intresseillä

WHO:lla oli vuonna 2021 täysi määräysvalta vain 16 prosenttiin omasta budjetistaan, kun vuonna 1950 vastaava osuus oli lähes 100%. (2-4)

Vuonna 2021 78% WHO:n budjetista oli tiukasti korvamerkittyä eli sellaista rahoitusta, jonka käyttökohteen määrää täysin rahoittaja – ei WHO. Jopa 84% WHO:n budjetista oli korvamerkittyä rahoitusta vuonna 2021. (2,3)

Korvamerkittyä rahoitusta antavat tahot voivat käyttää WHO:n kansainvälistä asemaa, henkilökuntaa ja infrastruktuuria omia etuja edistävien hankkeittensa toteutukseen. WHO:ssa valtaa käyttävät pääasiassa muutama vauras jäsenvaltio – Kiina, Yhdysvallat ja Saksa – yksityiset sidosryhmät, joista merkittävin on Bill ja Melinda Gatesin säätiö, sekä lääkeyhtiöt. (5)

4. WHO:n toimijoita ei ole valittu demokraattisesti

WHO:n pääjohtajaa ei ole valittu vaaleilla. Hänet valittiin salaisessa äänestyksessä ainoana ehdokkaana ja nimitettiin toiselle kaudelle 24.5.2022. (6) WHO:ssa jäsenvaltioita edustavat vaaleilla valitsemattomat virkamiehet. (7) Lisäksi yksityisiä WHO:n rahoittajia kohdellaan WHO:ssa kuin valtionpäämiehiä. (8)

5. WHO keskittää valtaa harvojen käsiin

WHO ehdottaa, että WHO:n pääjohtaja voisi julistaa kansainvälisen kansanterveyden hätätilan arvioidessaan sen todelliseksi tai mahdolliseksi ilman, että hänen täytyy pyytää asiassa hätäkomitean asiantuntijoiden neuvoa tai päästä asiassa yhteisymmärrykseen uhan kohteena olevan jäsenvaltion kanssa. (ks. Artikla 12, kohta 2) (1)

Vuonna 2022 WHO:n pääjohtaja Tedros Ghebreyesus julisti apinarokon kansainväliseksi kansanterveysuhaksi vastoin WHO:n hätäkomitean asiantuntijoiden enemmistön näkemystä. (9)

6. WHO on pyrkinyt toistuvasti madaltamaan kynnystä julistaa kansainvälinen hätätila

5.5.2009 – noin kuukausi ennen sikainfluenssapandemian julistamista – WHO poisti influenssapandemian määritelmästään kohdan, ”maailmanlaajuiset epidemiat aiheuttavat valtavan määrän kuolemantapauksia ja sairastumisia”, ja korvasi sen lauseella, ”pandemioiden aiheuttamat sairaudet ja kuolemantapaukset voivat olla joko lieviä tai vakavia, ja pandemian vakavuus voi muuttua pandemian aikana.” (10,11)

WHO ehdottaa, että myös mahdollinen kansanterveyttä koskeva uhka olisi riittävä syy julistaa kansainvälinen terveyshätätila. (ks. Artikla 2; Artikla 12, kohta 2) (1)

7. WHO haluaa raskaan byrokratian valvomaan ja edistämään määräysten toteutumista

WHO ehdottaa kolmen uuden komitean perustamista valvomaan ja edistämään IHR:n toteutumista sekä raportoimaan asiasta WHO:lle. (ks. Artikla 53 A, Artikla 53 bis, Artikla 54 bis) (1)

Ehdotettujen muutosten myötä myös jäsenvaltioissa toimivien viranomaisten tulisi raportoida WHO:lle IHR:n toteutumisesta. (ks. Artikla 4, 1 bis) (1)

8. WHO vaatii sensuuria – ei avointa ja läpinäkyvää tieteellistä keskustelua

WHO kannustaa määrittelemättömän ”väärän tiedon” torjuntaan mediassa, sosiaalisessa mediassa ja muissa tavoissa levittää tietoa. (ks. Artikla 44, kohta 1h ja 2e; Liite 1 A, kohta 5g ja 7e) (1)

9. WHO haluaa jäsenmailta lisää rahaa mm. sensuurin toteuttamiseen

YK:n poliittisen tiedoksiannon mukaan YK ja WHO haluavat pääasiassa jäsenvaltioiden antavan 30 miljardia dollaria vuodessa kehitysyhteistyön ulkopuolista rahoitusta ”maailmanlaajuisen hätätilavalmiuden rahoittamiseen” (ks. PP29 ja OP39) (12)

Summa on valtava verrattaessa esimerkiksi WHO:n budjettiin, joka oli 5,8 miljardia dollaria vuonna 2020. YK:n ja WHO:n määrittämä 30 miljardia dollaria kohdistuisi ainoastaan hätätilavarautumiseen ja -reagoimiseen ja se on yli viisi kertaa WHO:n vuosibudjetin suuruinen. (13)

WHO esittää, että jäsenvaltioiden, kuten Suomen, tulisi auttaa kehittyviä maita mm. ”väärän ja epäluotettavan” tiedon levittämisen torjunnassa kaikkea tiedonvälitystä koskien. (ks. Artikla 44, kohta 1 c, 1 h ja 2 e) (1) Myös YK:n poliittinen tiedoksianto kehottaa ”toteuttamaan toimenpiteitä väärän ja harhaanjohtavan tiedon kielteisten vaikutusten käsittelemiseksi” (ks. OP32)

10. WHO myötäili Kiinan epäinhimillisiä pandemiatoimia

Miksi WHO suositteli matkustajien lähtö- ja tulotarkastuksiakaranteenia sekä tartunnan jäljitystä itse laatimansa influenssapandemiaohjeistuksen vastaisesti? (14-16)

WHO:n suositukset herättävät ihmetystä etenkin siksi, että useiden tieteellisten tutkimusten mukaan sulkutoimet aiheuttivat kansakunnille valtavia taloudellisia menetyksiä sekä sosiaalista pahoinvointia – kuten itsemurhia, päihdeongelmia, hoidon puutetta, velkaantumista ja lasten hyväksikäyttöä – ilman että ne vähensivät merkittävästi kuolleisuutta. (17-25)

Kiinalla on merkittävästi geopoliittista valtaa WHO:ssa taloudellisen ja diplomaattisen vaikutusvallan seurauksena. (5,27) Kiinan koronatoimia on pidetty totalitaarisena ja tieteenvastaisena humanitaarisena katastrofina ja ne nähtiin myös hallituksen keinona lisätä omaa valtaansa. (28)

Kuinka voit vastustaa WHO:n ehdottamia muutoksia kansainväliseen lainsäädäntöön?

Tärkeintä on, että tieto WHO:n muuttuneesta luonteesta ja sopimusten vaikutuksista meihin kaikkiin tavoittaa mahdollisimman monen. Tätä voit edistää mm.

 • Jakamalla tätä MKR-artikkelia sosiaalisessa mediassa.
 • Allekirjoittamalla Suomen adressin ja jakamalla sitä sosiaalisessa mediassa.
 • Seuraamalla ja jakamalla sosiaalisen median kanavia (FacebookissaTelegramissa ja Instagramissa) ja niiden julkaisuja läheisillesi ja tutuillesi mahdollisimman laajasti.
 • Herättämällä keskustelua tästä tärkeästä aiheesta verkostoissasi.
 • Jakamalla adressin flyereita postilaatikkoihin, ilmoitustauluihin ja suoraan kanssaihmisille (ota yhteyttä [email protected]).
 • Ottamalla yhteyttä sosiaali- ja terveysministeriöön sekä kansanedustajiin aiheeseen liittyen.
 • Ottamalla selvää, kuinka EU ja WHO ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa suunniteltujen kansainvälisen lainsäädännön muutosten osalta, ja ota yhteyttä Suomen europarlamentaarikkoihin.
 • Ottamalla kantaa lausuntopyyntöihin.

Artikkelin tuottanut: MKRSUOMI

Alkuperäinen artikkeli: 10 syytä vastustaa WHO:n ehdottamia sopimuksia (mkrsuomi.fi)

Viitteet

 1. World Health Organization. Article-by-article compliation of proposed amendments to the International Health Regulations (2005) submitted in accordance with decision WHA75(9) (2022). https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr1/WGIHR_Compilation-en.pdf
 2. Iwunna, O. Kennedy, J. Harmer, A. Flexibly funding WHO? An analysis of its donor’s voluntary contributions. BMJ Global Health 2023, 8. https://gh.bmj.com/content/8/4/e011232
 3. World Health Organization. How WHO is funded. https://www.who.int/about/funding
 4. Vaughan, J. Møgedal, S. Walt, G. Kruse, S-E. Lee, K. de Wilde, K. WHO and the effects of extrabudgetary funds: is the organization donor driven? https://academic.oup.com/heapol/article/11/3/253/607591?login=false
 5. World Council for Health. Rejecting monopoly power over public health. On the proposed IHR (2005) amendments and WHO pandemic treaty. https://worldcouncilforhealth.org/wp-content/uploads/2023/04/WHO-IHR-2005-Amendments-and-Pandemic-Treaty.-Rejecting-Monopoly-Power-Over-Global-Public-Health.pdf
 6. United Nations. Tedros re-elected to lead the World Health Organization. https://news.un.org/en/story/2022/05/1118952
 7. Valtioneuvosto. Valtuuskunnan asettaminen STM/2023/1. https://valtioneuvosto.fi/paatokset/paatos?decisionId=0900908f808058ad
 8. Politico. 2017. Meet the world’s most powerful doctor: Bill Gates. https://www.politico.eu/article/bill-gates-who-most-powerful-doctor/
 9. Reuters. WHO’s Tedros acted as tie-braker to break disagreement over Monkeypox designation. https://www.reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/whos-tedros-acted-tie-breaker-break-disagreement-over-monkeypox-designation-2022-07-23/
 10. World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009a. https://web.archive.org/web/20090503221306/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
 11. World Health Organization. Pandemic preparedness. 2009b. https://web.archive.org/web/20090505221413/http://www.who.int/csr/disease/influenza/pandemic/en/index.html
 12. United Nations. Political declaration of the United Nations General Assembly high-level meeting on pandemic prevention, preparedness and response. https://www.un.org/pga/77/wp-content/uploads/sites/105/2023/06/Zero-draft-PPPR-Political-Declaration-5-June.pdf
 13. World Health Organization. Budget implementation summary. https://www.who.int/about/accountability/results/who-results-report-2020-mtr/budget-summary-details
 14. World Health Organization. Global influenza programme – Non-pharmaceutical public health measures for mitigating the risk and impact of epidemic and pandemic influenza. https://www.who.int/publications/i/item/non-pharmaceutical-public-health-measuresfor-mitigating-the-risk-and-impact-of-epidemic-and-pandemic-influenza
 15. World Health Organization. WHO advice for international traffic in relation to the SARS-CoV-2 Omicron variant (B.1.1.529). https://www.who.int/news-room/articles-detail/who-advice-for-international-traffic-in-relation-to-the-sars-cov-2-omicron-variant
 16. World Health Organization. Contact tracing and quarantine in the context of COVID-19: interim guidance, 6 July 2022. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Contact_tracing_and_quarantine-2022.1
 17. Neil, T. McGorian, I. Hudson, N. Exploring inter-country coronavirus mortality. Panda. https://pandata.org/wp-content/uploads/2020/07/Exploring-inter-country-variation.pdf
 18. Herby, J. Jonung, L. Hanke, S. A literature review and meta-analysis of the effects of lockdowns on COVID-19 mortality. Johns Hopkins Institute for Applied Economics. https://sites.krieger.jhu.edu/iae/files/2022/01/A-Literature-Review-and-Meta-Analysis-of-the-Effects-of-Lockdowns-on-COVID-19-Mortality.pdf
 19. Petterson, S. Westfall, J. Miller, B. Projected deaths of despair from COVID-19. https://wellbeingtrust.org/wp-content/uploads/2020/05/WBT_Deaths-of-Despair_COVID-19-FINAL-FINAL.pdf
 20. Kailash Satyarthi Children’s Foundation. A study on impact of lockdown and economic disruption on poor rural households with special reference to children. https://www.researchcommonsonchildren.com/uploadfile/documents/A_Study_on_Impact_of_Lockdown_and_Economic_Disruption_on_Poor_Rural_Households.pdf
 21. Arena, P. Malta, M. Rimoin, A. Strathdee, S. Race, COVID-19 and deaths of despair. EClinical Medicine 2020, 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7396816/
 22. Irish Cancer Society. Oireachtas Special Committee on COVID-19 Response. https://data.oireachtas.ie/ie/oireachtas/committee/dail/33/special_committee_on_covid_19_response/submissions/2020/2020-09-30_submission-averil-power-chief-executive-irish-cancer-society-scc19r-r-0419_en.pdf
 23. Singh, S. Roy, D. Sinha, K. Parveen, S. Sharma, G. Joshi, G. Impact of COVID-19 and lockdown on mental health of children and adolescents: A narrative review with recommendations. Psychiatry Research 2020, 293. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016517812031725X
 24. Miles, D. Stedman, M. Heald, A. Living with COVID-19: Balancing costs against benefits in the face of the virus. National Institute Economic Review 2020, 253. https://www.researchgate.net/publication/343278351_LIVING_with_COVID-19_BALANCING_COSTS_against_BENEFITS_in_the_FACE_of_the_VIRUS
 25. Rice, K. Wynne, B. Martin, V. Ackland, G. Effect of school closures on mortality from coronavirus disease 2019: Old and new predictions. BMJ Clinical Research 2020, 371. https://www.researchgate.net/publication/346031988_Effect_of_school_closures_on_mortality_from_coronavirus_disease_2019_Old_and_new_predictions
 26. Shlomai, A. Leshno, A. Sklan, E. Leshno, M. Modeling social distancing strategies to prevent SARS-CoV-2 spread in Israel – A cost-effectiveness analysis. Value in Health 2021, 24: 607-614. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301520344211
 27. DW. What influence does China have over the WHO? https://www.dw.com/en/what-influence-does-china-have-over-the-who/a-53161220
 28. The Guradian. China’s ’zero Covid’ policy was a mass imprisonment campaign. https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/apr/18/china-zero-covid-policy-xi-jinping

1 kommentti

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat