Elpymissuunnitelma ei ole koronaa, vaan väestönsiirtoa ja liittovaltiota varten

EU-johtajat sopivat 21.7.2020 Euroopan elpymissuunnitelmasta. Euroopan unionin monivuotinen rahoituskehys ja Next Generation EU, joka EU kommission mukaan on elpymisen nopeuttamiseen tarkoitettu väliaikainen väline, muodostavat yhdessä suurimman EU:n budjetista koskaan rahoitetun elvytyspaketin. Tämä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketti ilmoitetaan tarkoitetun auttamaan rakentamisessa covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka oli vihreämpi, digitaalisempi sekä selviytymiskykyisempi.  

 
EU:n rahoituskehyksen rahoitus 

Viime heinäkuussa uutisoitiin, että Brysselissä käytyjen EU-budjettia koskevien neuvottelujen tuloksena on päädytty koronaelpymisrahastoa koskien Suomen osalta tulokseen, jossa Suomi maksaa tulevaisuudessa Unionille 5,9 miljardia euroa vuosina 2021-2027. 

Euroopan komission sivulla kerrotaan, että:  

Monivuotinen rahoituskehys rahoitetaan EU:n varoista. 

Euroopan unioni lainaa markkinoilta edullisemmin ehdoin kuin mihin monet jäsenmaat pystyvät, minkä jälkeen se jakaa lainaamansa varat edelleen. 

Jotta komissio voi aloittaa lainanoton, neuvoston on hyväksyttävä omia varoja koskeva päätös ja jäsenmaiden kansallisten parlamenttien on ratifioitava se. 

Mittaamattomat kustannukset kustannetaan tietysti EU-jäsenmaiden verotuksella, mistä on hyötyy eniten kansainvälinen velkarahoitusjärjestelmä. 

 
Elpymissuunnitelma ei ole koronaa, vaan liittovaltiokehitystä varten 

Ekonomisti ja taloustieteen dosentti Tuomas Malinen ei kiittele elpymispakettia, vaan jyrää sen jyrkin sanoin Uuden Suomen blogissaan

Malisen mukaan Euroopan unionissa on valmistunut suuri puhallus. EU-johtajat ovat sopineet niin kutsutusta elpymisvälineestä, vaikka sillä on hyvin vähän tekemistä taloudellisen elpymisen kanssa. Käytännössä rahastoa voisi kutsua elpymisen vastaiseksi välineeksi

Malinen toteaa, että elpymisrahasto ei pelasta Suomen vientiä ja taloutta, koska koronakriisi on globaali sekä rahaston koko liian pieni. Mutta tämä ei kuitenkaan ole nyt sovitun elpymisrahaston suurin ongelma. 

Malisen mukaan elpymisrahastossa ei ole kysymys mistään väliaikaisesta rahoitusvälineestä, vaan käytännössä se tarkoittaa pysyvää mekanismia, jota varmasti on tarkoituksena käyttää myös tulevaisuudessa. Malinen viittaa Eurooppaoikeuden professorin ja perustuslakivaliokunnan asiantuntijan, Päivi Leino-Sandbergin arvioon, jonka mukaan rahoitusmallia tullaan varmasti soveltamaan uudelleen, kun on kerran linjattu, että perussopimukset eivät estä EU:n toiminnan rahoittamista velaksi. 

Elpymisrahasto on siis siirto kohti EU:n tulonsiirtounionia ja edelleen kohti liittovaltiota, Malinen päättelee. Suomen äänestäjät eivät ole tähän prosessiin antaneet hyväksyntäänsä. 

 
Liittovaltio kehityksen lisäksi elpymissuunnitelma palvelee väestönsiirtoja Eurooppaan 

Elpymissuunnitelma ei ole koronaa varten, vaan jättiläismäiseksi eri etnistenpopulaatioiden sulatusuuniin kustantamiseksi tulevaisuuden Unionin liittovaltiossa, joka perustuu uuden Maailmanjärjestyksen kehitykseen

EU kieltäytyy antamasta laisinkaan tukija sellaisille valtioille, jotka kieltäytyvät osallistumisesta EU:n elvytyspakettiin. Tällaisia valtioita ovat esimerkiksi Unkari ja Puola, ja tämän kaltaiset valtio kieltäytyvät vastaanottamasta elintasopakolaisia muiden muassa poliittisen Lähi-idän alueelta. EU:n mukaan ne valtiot, jotka eivät hyväksy väestönsiirtoja Eurooppaan ja maahansa, eivät ole sivistys- ja oikeusvaltioita. Suomen on pakko ottaa runsaasti lisää ulkomaista lainaa selviytyäkseen tulevaisuudessa ”turvapaikan” hakijoiden huolehtimisesta. Samalla suomi laiminlyö omat kansalaisensa, ja asettaa heidät B-luokan kansalaisiksi omassa maassaan. Täten Suomi noudattaa täysin Euroopan unionin linjaa eli Suomi ei ole oikeus- ja sivistysvaltio. 

OECD:n tiedostojen mukaan kantasuomalaiset saavat paljon vähemmän etuuksia kuin kehitysmaista saapuneet maahanmuuttajat.  

Huomionarvoista on, että suomalainen yhteiskuntajärjestelmä sortaa avoimesti kansalaisiaan ja nostaa arvoon, arvaamattomaan muukalaiset, joiden ylläpitämiseksi virallinen Suomi on vielä halukas hyväksymään massiivisesti yksityisiä valtioita taloudellisesti rasittavan elvytyspaketin, musertavat ulkomaisetlainat sekä kaventamaan kansalaistensa oikeusturvaa ja sosiaalisia etuuksia. Herää kysymys millainen kansa hyväksyy tällaisen vääryyden? Suomen kansa. 

Loppulausunto 

Talouskriisin sekä rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä on jättiläismäisiin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.  

Massiivinen Euroopan komission elvytyspaketti perustuu nimenomaan velkaorjuutta kasvattavaan kansainväliseen luototusjärjestelmään. Tätä koron kiskontaan pohjautuva lainoitussysteemi on raunioittanut sekä kotitalouksien että kansantalouksien talouden. 

Talouskriisiin, johon elvytyspaketin on määrä kohdistua, ei ole viimekädessä syntynyt valtamedian lietsoman koronakriisin takia, vaan globaalin talouskriisin perimmäiset syyt juontavat juurensa ylikuumenneista spekulatiivisista sijoitusmarkkinoista. 

Koronan synnyttämä talouskriisi on kärjistymässä erittäin vakavaksi siksi, että lännen keskuspankit ovat synnyttäneet historiallisen suuren velkapommin lahjoittamalla ilmaista, siis veronmaksajien rahaa yksityisille liikepankeille. Liikepankit ovat vaurastuneet lainaamalla veronmaksajien rahat eteenpäin korkeammalla korolla sekä käyttämällä rahoja sisäpiirikeinotteluun. Talousjulkaisu Bloomberg uutisoi hiljattain, että tuoreet reaalitalouden tilastot osoittavat, ettei koronaviruksen aikaansaama pörssiromahdus perustu sijoittajien paniikkiin, vaan todellisten tuottavien yritysten tuhoutumiseen. Talouden asiantuntijat ovat viimein hylänneet optimismin, ja nyt yleinen konsensus ennusti rajua maailmanlaajuista lamaa, joka on siis parhaillaan toteutumassa.1  

Talouskriisin sekä rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä on jättiläismäisiin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.  

Rahaa ei ole riittänyt jaettavaksi esimerkiksi strategiseen teollisuuteen, terveyden- ja sairaanhoitoon tai vanhusten hoitoon, puhumattakaan syrjäytyneistä. Mutta nyt rahoitusta on luvattu useille tahoille, mitkä valtiontuet Craig Murrayn mukaan luisuvat pääasiassa jättiläisyrityksille ja niistä hyödyt menevät viimekädessä kansainvälisille pankkiireille.2  

Unioni on nykyisessä tilanteessa romahtamisen partaalla. Kuitenkin juutalaisten harvainvalta haluaa välttää romahtamisen käynnistämällä ”elpymisrahaston” välityksellä prosessin, joka johtaisi EU:n liittovaltio kehitykseen. 

Yllä mainittu keskeisimpänä syynä on juutalaisen eliitin järkkymätön kansainvälinen valta merkittävissä globaaleissa järjestöissämassamediassa, politiikassa sekä ylikansallisessa velkarahajärjestelmässä

Suomen valtiolla ei ole oikeutta luoda rahaa, jota luovat Euroopan keskuspankki sekä liikepankit. Suomessa on siirryttävä rahareformiin, mutta ei talousdemokraattien edottaman rinnakkaisvaluutan sovelluksella.  

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa ilman rinnakkkaisvaluuttaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Voitaisiin ajatella, että mainitut toimenpiteet eivät ensinkään olisi mahdollisia nykyisen poliittisen järjestelmän puitteissa. Ylipäätään nämä toimenpiteet eivät onnistu luonnollisten ja aistillisten ihmisten aikakaudella, vaan Uuden Kirkon kehittymisen kautta syntyvän uuden yhteiskuntajärjestyksen välityksellä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 


European Council 

Council of the European Union. 21.7.2020.  

European Council conclusions 17-21 July 2020. Saatavina: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2020/07/21/european-council-conclusions-17-21-july-2020/#  

EK. Elvytyssuunnitelma. Saatavina: https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_fi  

Euroopan komissio. Saatavina: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response_fi  

Tuomas Malinen (23.7.2020). Salkunrakentaja. Ekonomisti: EU:n elpymisrahasto vie kohti tulonsiirtounionia ja liittovaltiota. Saatavina: https://www.salkunrakentaja.fi/2020/07/elpymisrahasto-liittovaltio/  

Tuomas Malinen (23.7.2020). US EU:n rahastosta on järjestettävä kansanäänestys. Saatavina: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/eun-rahastosta-on-jarjestettava-kansanaanestys/  

Elisa Hyvärinen (19.7.2020). VU. EU-professori Pääministeri sivuutti valiokunnan – ”tällaista en odottanut”. Saatavina: https://www.verkkouutiset.fi/eu-professori-paaministeri-sivuutti-valiokunnan-tallaista-en-odottanut/#3e95a47b  

OECD-tiedostot. Saatavuus: https://read.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2013_migr_outlook-2013-en#page176  

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_eu.htm  

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm  

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm  

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_finance.htm  

Islam Radio: http://islam-radio.net/  

 
………………….. 

1. Bloomberg (24.3.2020). Global Economy Crashes on Mass Virus Business Shutdowns. Saatavina: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus  

2. Graig Murray (23.3.2020). It’s Not Socialism. It’s Another Mega Wealth Transfer. Saatavina: https://www.craigmurray.org.uk/archives/2020/03/its-not-socialism-its-another-mega-wealth-transfer/ 

……. 

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla. Saatavina: https://www.magneettimedia.com/voitto-perkeleesta-kymmenen-kaskyn-avulla/  

13 kommenttia

 1. EU TUHOAA SUOMEN
  EU on vapaamuurarien ja sitä kautta ”Siionin Viisaiden” eli juutalaisten aikaansaannos. Sen tarkoituksena on tuhota kansallisvaltiot ja tehdä eurooppalaisista alistuvaa massaa juutalaisen maailmanvallan tarpeisiin. Tätä tarkoitusta palvelee myös maahanmuuttopolitiikka. Kampanjaa Suomen liittymiseksi EU:hun johti Helsingin Sanomat, joka on juutalaisten äänitorvi maassamme. Nyt EU:n komissio on täysin juutalaisten talutusnuorassa. On jopa puhuttu Israelin liittämisestä EU:hun. Juutalaiset painostusjärjestöt määräävät EU:n suuret linjat. Esim. holokausti-valhe on liitetty EU:n ideologiaan ja useimmissa EU-maissa holokaustin kieltämisestä saa vankeustuomion. Nyt toinen näyttö juutalaisen propagandan ylivoimaisuudesta on COVID-19-huijaus. Sen tarkoituksena on ainoastaan välttää juutalaisten suunnittelema kolmas maailmansota muokkaamalla planeettamme väestöä geneettisesti rokotuksiksi naamioiduilla toimenpiteillä, joilla genomiamme muutettaisiin. Salaisissa laboratorioissa on jo varmaan kyetty eristämään ainetta, joka ihmiseen ruiskutettuna tekee hänestä apinamaisen olion juutalaisten maailmanvallan tarpeisiin eli maailmansotaa ei tarvitakaan! Juutalaisten valta planeetallamme on hätkähdyttävä. Se pystyy saamaan hyväksytyksi minkä tahansa valheen maailmanlaajuisesti. Holokausti-valhe on yksi esimerkki, mutta toinen on koronahuijaus, jolla on pystytty valheellisen testausmenetelmän avulla synnyttämään pandemia, johon ainoa lääke on tietysti juutalaisten suunnittelema rokote. Siionin Viisaiden Bill Gates puhuu 7 miljardin ihmisen rokottamisesta. WHO ja terveysviranomaiset kaikissa maissa, mukaan lukien THL Suomessa, ovat mukana tässä huijauksessa. Vastustavat äänet on sammutettu kaikissa tiedotusvälineissä. Maailma kulkee kohti totaalista pandemiaa, joka johtuu vain väärästä testausmenetelmästä ja tilastojen valheellisesta muokkaamisesta, itse virus on vain tavallinen flunssavirus. Kyseessä on yksi ihmiskunnan historian suurimpia rikoksia. Kaikki maskit ja muut rajoitukset ovat täysin turhia, sillä uusia tartuntoja löytyy vain, koska testausmenetelmä itse tuottaa niitä. Kaikki mediat on alistettu pandemialle eikä vastustavia mielipiteitä päästetä julkisuuteen. Ainoastaan vaihtoehtomedioissa kulkee oikeata tietoa, mutta sillä ei ole suurtakaan vaikutusta. Planeetasta kehittyy todellinen apinoiden planeetta, jota juutalainen herrarotu hallitsee, mikäli juutalaiset onnistuisivat tässä. Tähän EU vetää mukaan Suomen, ellei täällä ryhdytä vallankumoukseen. Ja vallankumouksen ensimmäinen askel olisi luterilaisen uskonnon hävittäminen saastuttamasta kansaamme. Sen jälkeen Uuden Kirkon opin levittäminen ja Jumalan ja Suomen kansan yhteyden palauttaminen. Tämä johtaisi myös vallankumouksiin muilla aloilla.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. ”….Planeetasta kehittyy todellinen apinoiden planeetta, jota juutalainen herrarotu hallitsee, mikäli juutalaiset onnistuisivat tässä. Tähän EU vetää mukaan Suomen, ellei täällä ryhdytä vallankumoukseen. Ja vallankumouksen ensimmäinen askel olisi luterilaisen uskonnon hävittäminen saastuttamasta kansaamme. Sen jälkeen Uuden Kirkon opin levittäminen ja Jumalan ja Suomen kansan yhteyden palauttaminen. Tämä johtaisi myös vallankumouksiin muilla aloilla.”

   Juuri näin vallankumous on aloitettava. Olisi saatava vain valtamedian levikkiin verrattava Uuden Kirkon media ja sitä tukevat sanomalehdet. Tämä antaisi mahdollisuuden myös puolueen perustamiseen, joka voisi olla menestyksekäs. Tämä yhdistys voitaisiin yrittää saada poliittiseksi puolueeksi: https://vastarintakaarti.wordpress.com/kansanpetturi-poliitikot-riisutaan-vallasta/

   Plusääni(6)Miinusääni(1)
    1. Suuri suomalainen revisionisti ja Herran mies, lääk.tiet. lis. Vesa-Ilkka Laurio kirjoittaa totuuden sanoja siitä, miten Suomen itsenäisyys menetettiin jo kauan ennen nykyistä EU:ta. Toivottavasti Vesku yhä jaksaa kirjoitella, mutta tässä mieheltä hieman faktaa – joka ei koskaan vanhene – tiskiin:

     ”Raha- ja pankkijärjestelmämme itsessään pakottaa jatkuvaan lisälainan ottamiseen. Rahajärjestelmämme on velkarahajärjestelmä, jossa raha tulee kiertoon vain pankeista velkaa (eli ”rahaa”) ottamalla. Lainattavat rahansa pankit luovat tyhjästä, pelkkänä kirjanpitotoimena. Koska korkoihin ei erikseen luoda rahaa, syntyy tilanne, jossa yhteiskuntaan virtaa koko ajan velkaa eli rahaa niin paljon kuin sitä pankeista otetaan lainaksi mutta takaisin on samalla koko ajan maksettavaa tuo lainaksi otettava määrä + korko, siis enemmän kuin rahaa on olemassakaan. Siksi yhteiskuntaan on syntynyt jatkuva lisälainaamisen pakko entisistä veloista selviämiseksi. Siksi elämme jatkuvassa velanottopakossa (yhteiskunta pysähtyy ja tuhoutuu, jos velanotto lopetetaan ja raha loppuu kaikkialta), velkakierteessä, velkavankeudessa ja nyt jo täydessä orjuudessa muutenkin.

     Velkarahajärjestelmän käyttöön ottaminen merkitsee siis maan ja kansan joutumista pankkiirien täydelliseen orjuuteen. Siitä pääsee irti vain luopumalla kyseisestä järjestelmästä ja luomalla oma terve raha järjestelmä, joka ei perustu velkaan vaan työhön.

     Pankkiirien orjuuteen Suomen kansa joutui jo v. 1863 Suomen suurruhtinaskunta-aikana, kun J. V. Snellman, Fabian Langenskiöld (senaatin finanssitoimikunnan päällikkö; Snellman seurasi häntä kesällä 1863), pankkiirien yksityinen luottolaitos Suomen Hypoteekkiyhdistys ja (takaajana) itse Suomen Suurrruhtiaskunta, siis valtio, perustivat (keisarin luvalla) maahan itsenäisen rahan, jonka alkupääoma (3 miljoonaa Preussin taalaria eli n. 9 miljoonaa silloista markkaa; suuri summa silloin, noin 9% BKT:sta) otettiin lainaksi yksityiseltä Rothschildien (juutalaisia) pankkilaitokselta (johon yhteyksiä oli luonut Snellman Saksan-vuosinaan 1840-luvun alussa ja joita yhteyksiä hän piti koko ajan yllä). Tämä Suomen juutalaisorjuuteen sitova velkarahajärjestelmä otettiin käyttöön v. 1865. Markka (silloinen ”hopeamarkka”) alistettiin Suomen Pankille, ja Suomi tuli rahataloudellisesti riippumattomaksi Venäjästä. Rothschildien hopeamarkka julistettiin ainoaksi lailliseksi maksuvälineeksi Suomessa (näin Suomi sidottiin orjuuteen).

     Jotta koko ajan kasvavat velanhoitokulut saataisiin orjuuttajille maksettua, Suomi keräsi tullituloja ja otti pian käyttöön myös erilaisia tuloveron esiasteita (esim. ”suostuntavero”; pysyvä tulo- ja omaisuusverolaki astui voimaan v. 1921). Vuosina 1860-1890 BKT kasvoi 2,2% vuodessa, ja valtionvelan suuruus oli tuona aikana luokkaa 9-15% BKT:sta, joten velan määrä kasvoi koko ajan (kuten velkarahajärjestelmässä väkisin käy). Pankkien ja muiden rahoituslaitosten luottovoluumi oli v. 1860 11 miljoonaa markkaa ja v. 1913 jo 1,6 miljardia markkaa (netistä kaivamieni tietojen mukaan). Suomen raha on siis vuodesta 1863 lähtien ollut osa juutalaista väkisin velkaannuttavaa, orjuuttavaa ja tuhoavaa velkarahajärjestelmää. Suomi on 153 vuotta ollut juutalaisten absoluuttinen orja. Joka kontrolloi velkaa (”rahaa”), kontrolloi kaikkea (jopa ohi lakien).

     Jos jatkuvasta velanotosta luovutaan, raha loppuu yhteiskunnasta ja kaikki tuhoutuu. Jatkuva lisälainan ottaminen on järjestelmässämme pakko (järjestelmästä itsestään johtuen).”

     Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Toivottavasti saadaan puolue tähän maahan, joka olisi todellinen vastavoima! Minä olen nimeni Suomi ensin -kannatuskorttiin ja johonkin toiseenkin kirjoittanut, en nyt sen nimeä muista. Jotakin kansalaisuuteen tai itsenäisyyteen viittaavaa siinä oli.

    Mutta todellinen ongelma tuppaa tässäkin maassa olemaan se, että huomio, huoli ja terve vihakin siinä samalla kohdistuvat ikävä kyllä suurimmilta osin täysin vääriin asioihin – sen verran hyvin on sionisti suomalaistakin harhauttanut. Kaikkien ongelmien aiheuttaja on RAHAN SYNTYMEKANISMI eli KOROLLINEN VELKARAHA, joka otetaan oman kansallisen pankin asemesta yksityisiltä juutalaisilta mafiapankkiireilta. Rahan tarve on koron takia jatkuvasti suurempi, kuin rahaa edes liikkeellä on. Tämä on väkisinkin orjuuttava ja tuhoon ajava systeemi! Korko, joka maksetaan takaisin, maksetaan myöskin samalla lainatulla rahalla. Täten Suomen kansa ja koko Eurooppa ajautuu sionistisen NWO-maailmanvallan orjatyövoimaksi, maksaen verorahoillaan lainojen korkomenoja kansainväliselle pankkimafialle.

    Lainan oton tarve siis kasvaa yhä suuremmaksi ja suuremmaksi. Myös inflaatio (yleinen hintatason nousu; rahan arvon lasku) rahan lisääntyessä kokoajan kasvaa eli globalisti-kommunisti saa myytyä tuotettaan alati kasvavalla vauhdilla. Ulkomaankauppa tuo hetkittäistä apua Suomelle, jos ajattelemme asiaa suljettuna systeeminä. Mutteihän se reaalitilanteessa sitä ole. Ennen jokaista palkan-, etuuden- tai eläkkeenmaksua ja ennen jokaista investointia on ensin otettava uutta velkaa. Mikään työ tai tuotanto ei luo järjestelmään sen arvoa vastaavaa määrää rahaa, vaan UUSI KOROLLINEN LAINA ainoastaan luo sen määrän verran sitä. Aina ensin on velka – sitten vasta KAIKKI muu. Jos rahaa ei käytetä (eli uutta lainaa ei oteta), kaikki pysähtyy: palkanmaksut, tuotanto jne.

    Pirulliseksi tämän sionistisen noidankehän tekee se, ettei MIKÄÄN MÄÄRÄ LEIKKAUKSIA eikä toisaalta myöskään MIKÄÄN MÄÄRÄ KULUTUSTA tuo ratkaisua eikä helpotusta ongelmaan. Rahanväärennysmonopolilta lainattu korollinen velkaraha itsessään aiheuttaa ongelman! Se on kitkettävä juurineen pois Euroopasta – se on meidän ainoa pelastuksemme. Muuten emme koskaan hallitse itseämme: maanpuolustus- tai maahanmuuttopolitiikkaamme, hallitustamme, koulutusjärjestelmäämme tai YHTÄÄN MITÄÄN. Ainoa keino elämän jatkumiseksi Euroopassa ja Suomessa on irtaantua tästä riistojärjestelmästä, joka vie meiltä itsemääräämisoikeuden! Rahanluontimonopoli on saatava takaisin ITSENÄISELLE, VALTIOLLISELLE KESKUSPANKILLE, jolloin määräämme itse täysin kansallisen rahantarpeemme, pidämme inflaation kurissa ja nousemme lähelle täystyöllisyyttä! Meidän on keskityttävä eliminoimaan ongelman aiheuttaja – ei sen oireita!

    Uusi raha – nk. ”fiat-raha” (”fiat” on latinaa ja tarkoittaa ”tulkoon”) – tehdään aina kirjanpitotemppuna tyhjästä. Uusi laina on siis aina täysin uutta, tuoretta, siihen hetkeen asti ennen olemassaolematonta rahaa. Rahaa ei luoda mistään kulta- tai muustakaan reservistä, eikä pankissa asiakkaiden talletettavana olevaa rahaa myöskään missään nimessä ikinä lainata eteenpäin, sillä siitä rahasta pankki maksaa korkoa asiakkailleen. Korko ei ole mitään muuta, kuin tuotteen nimeltä ”raha” hinta. Talletettaessa asiakas myy rahaa pankille ja lainattaessa asiakas ostaa rahaa pankilta. Molemmissa tapauksissa päivän noteerattu korko on sen kauppahinta. Ennen rahalla oli itseisarvo eli raha oli tehty esim. kullasta tai hopeasta, ja oli kirjaimellisesti painonsa arvoinen rahassa. Nykyään seteliin (joka on puuvilla-pellavaseosta) ja kolikkoon (jotka ovat jotakin mahdollisimman halpaa, juuri ja juuri riittävän kestävää metalliseosta) on painettu sen nimellisarvo. Tuo luku ei ole mitään muuta, kuin SOVITTU arvo jolla kyseisen rahan voi vaihtaa hyödykkeisiin eli tuotteisiin tai palveluihin. Kuvitelkaa: koko järjestelmä on pelkkä sopimus; ykkösiä ja nollia tietokoneiden systeemeissä!

    Digirahaan siirryttäessä rahan liikkeellelaittajalla minimoituu rahan tuotantokustannukset niin alas kuin mahdollista! Nykyäänkin esim. Yhdysvaltojen keskuspankki, juutalaisomisteinen yksityispankki The Federal Reserve, tekee rahaa mahdollisimman halvalla. Rahatehtaassa – josta Fed tilaa rahat valtion obligaatiota (maksusitoomusta) vastaan ja jotka USA:n kansalaiset sitten kuluttavat kiertoon – on töissä mahdollisimman matalapalkkaisia työntekijöitä, usein afrikkalaissyntyisiä. Siellä raha painetaan ja leikataan, pakataan. Sitten raha lopulta myydään (huutokaupataan) ja kuljetetaan parhaiten maksavalle keskuspankille, josta raha valuu alaspäin pienempiin pankkeihin ja sieltä kuluttajille, lähinnä asunto- ja autolainojen myötä. Meilläkin oli taannoin eurouudistus meneillään. Sanovat, että tarkoituksena on tehdä paremmin kestävää rahaa. Todellisuudessa ainoa intressi on rahan tekeminen mahdollisimman halvalla. Tämän takia kolikoiden ja seteleiden seoksia aina joskus revisioidaan. Inflaation kasvaessa rajattomasti kohti ääretöntä, pankkimafioso myy meille enemmän ja enemmän rahaansa, josta me maksamme aina vain enemmän ja enemmän korkoa. Mahdoton yhtälö: luonnonvarat tulevat vastaan ja se onkin ainoa rajoite fiat-rahan määrälle.

    (Fiat-)rahaa voidaan maailmassa tehdä vain niin paljon, kuin sen takeeksi on energiaa. Tätä voi olla vaikea käsittää, mutta yritän vielä selventää: kuvittele tyhjästä kirjanpitotempulla luotavan nykyrahan ainoa todellinen ja fyysinen rajoite: kuinka paljon sinä voit realisoida tuota rahaa l. kuinka paljon painokoneet voivat suoltaa ulos tuota rahaa (joka on tehty pellava-puuvilla-seoksesta, väriaineesta, musteesta etc.). Niin paljon fiat-rahaa voidaan luoda, kunnes sen realisaatio (teko, joka saa rahan fyysisesti olemaan olemassa vastaamaan nimellisarvoaan) tulee mahdottomaksi l. luonnonvarat l. resurssit eivät riitä enää yhdenkään pennin tekemiseen.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Ydinaseet ovat tehneet perinteisestä sodankäynnistä liian vaarallisen menetelmän laajojen väestömassojen hävittämiseksi. Depopulaattoreiden oli keksittävä uusi keino ja uudentyyppiset rokotteet tarjoavat väylän vähentää väkeä hallitusti ja täsmällisesti. Teknologia ei aivan vielä mahdollista tietyn ei-toivotun ihmisryhmän eliminointia, mutta aivan pian sellainen on väestösuunnittelijoiden ulottuvilla ja jatkuva, myös terveiden ihmisten lääkinnän pakottava järjestelmä ajetaan sisään keinotekoisen pandemia-hysterian avulla. Tietenkin myös sulkutilojen aiheuttama taloudellisen kurjuus, ilmapiirin masentavuus sekä viivästetyt tavanomaiset hoidot tulevat pian vähentämään väestöjä tehokkaasti. Sulkutilat on saatava mahdollisimman ikäviksi, jotta saadaan peruste jatkuvan lääkinnän politiikalle.

   Elämme ihmiskuntaan kohdistettavan valtavan rikoksen aikakautta. Jokainen sulkutiloja edistävä ihminen ansaitsisi moninkertaisen kuolemanrangaistuksen ja saa katua tekojaan ikuisesti helvetissä. Moni astuu tähän ansaan tyhmyyttään ja suistaa itsensä kuolemanvakavaan syntiin eli massamurhan edistämiseen ja voi pelastua ainoastaan Jeesuksen Kristuksen ihmisymmärryksen ylittävän lunastustyön kautta. Ei ole sellaista kymmenen käskyn ohjelmaa, jolla nämä ihmiskunta sulkutiloilla ja rokotteilla ”pelastavat” rikolliset voisivat enää pelastua ja puhdistua synneistään Kaikkivaltiaan Pyhän edessä. Tämä Kaikkivaltias ei voi sietää edessään edes tavallisen arkisen ihmisen saastaisuutta ellei sitä Jeesuksen verellä soviteta ja puhdisteta. Kymmenen käskyn ohjelmaa noudattaneellekin voi käydä huonosti ja tästä on selkeä Raamatun ilmoitus. Omavanhurskaus ei käy valuutasta armotaloudessa. Mutta viimeinen sana on tietenkin Jumalalla itsellään ja hän pelastaa kenet pelastaa – ehkä jopa kauheimmat syntisetkin – ja jättää omasta mielestään hurskaat oman onnensa nojaan.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. ”Nyt EU:n komissio on täysin juutalaisten talutusnuorassa. On jopa puhuttu Israelin liittämisestä EU:hun. Juutalaiset painostusjärjestöt määräävät EU:n suuret linjat…”

   Jenkit vastaan ’juutalaiset’ (pieni sionisti-mafia) … tämä kädenvääntö näkyy myös Usassa yhä enemmän joka taistelee huonolla menestyksellä itsenäisyytensä palauttamiseksi. Sama on tilanne EU:ssakin joka on luisumassa yhä syvemmälle ’juutalaisten’ kontrolliin.
   Jokainen täyspäinen joutuu ihmettelemään että onko muissa joku geneettinen vika kun eivät pienelle ’juutalais’-eliitille pärjää…?
   https://www.unz.com/article/a-u-s-color-revolution-comes-home-to-roost-in-the-2020-election/

   Hyvä muistaa ettei tämän päivän ’juutalaisilla’ (sionisti-eliitillä) ole tutkijoiden mukaan juuri mitään tekemistä joskus eläneiden hebrealaisten kanssa, he ovat ’naamioituneita talmudisteja’ eli vain Talmud yhdistää.
   https://www.henrymakow.com/2020/11/NWO-is-Throwback-to-Totalitarian-Judaism.html
   Useimmille juutalaisillekin tuntematon juutalaisuus ei ole Vanhan testamentin uskonto sanoo Henry Makow. ”Every satanic cult has a cover. Like its manifestations — Communism, Zionism and Freemasonry– it is based on the Talmud and Cabala, which seek to supplant God and redefine reality. ”
   https://biblicisminstitute.wordpress.com/2014/07/14/are-jews-the-israelites-of-the-bible/
   Comments: ”I would contend that the Ashkenazis did not “convert” to Judaism but used it as a shroud to cover-up their blatant Baal-worship. […]”… ”These articles are incredibly informative and interesting! I’ve known for a while what Israel is doing and that they are NOT Torah Jews.”
   Judaism is actually Pharisaism. Jews today are not the Hebrews of the bible, and hence have no right to establish themselves in Palestine. Those Jews believe that nonsense because they’ve been brainwashed to think they’re Hebrews when they’re not. They’re brainwashed just like many Christians are concerning many tenets of the faith.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. NYKYJUUTALAISET EIVÄT OLE HEBREALAISIA
    Nimimerkki ”Talmud yhdistää” on oikeassa: nykyjuutalaisilla ei ole juuri mitään tekemistä muinaisten hebrealaisten kanssa, paitsi tietyt Talmudin kirjoitukset. Kasaarit kääntyivät juutalaisuuteen n. vuonna 740 ja heistä koostuu 90 % maailman juutalaisväestöstä. Nimenomaan vallanhimoisista, sotaisista ja aistillisista siitintä palvoneista kasaareista kumpuaa se pirullinen maailmanvaltaa tavoitteleva juutalaisuus, joka tänä päivänä melkein hallitsee koko planeettaamme. Rasistinen Talmud sai varsinaisen piristysruiskeen aistillisista kasaareista, jotka ihastuivat maailmanvalloitusoppiin ja omaan ylivoimaisuuteen muiden kansojen suhteen. Kun vielä vuonna 1757 helveteistä pääsi vapaaksi perkeleitä (esim. Rothschildit) maan päällä alkoi kasaarien maailmanvalloitus toden teolla. Nythän heillä on lähes koko planeetta kontrollissa. He hallitsevat mediaa ja kansainvälistä politikkaa suvereenisesti. Nykyinen geenimanipulaatiotiede tarjoaa heille maailmanvaltaan pääsyn ilman omia uhrauksia paremmin kuin atomisodalla, siksi koronahuijaus on alkanut ja etenee pelottavan tarkasti. Ihmiskunta on kirjaimellisesti tuhon partaalla, vaikka harva sen ymmärtää. Jos kasaarit pääsevät valtaan, loppuu uskonnot ja kaikki yhteys Jumalaan ja taivaaseen. Mutta Kaitselmus ei tätä salli, koska elämän tarkoitus on enkelitaivas ihmisrodusta, ei helvetti ihmisrodusta. Sen tähden vasta nyt on Uuden Kirkon aika astua näyttämölle, sillä Uudella Kirkolla on keinot tuon perkeleen kukistamiseen. Nykyinen kristillinen kirkko on täysin tuhoutunut sovitus- ym. harhaoppeineen, jotka estävät yhteyden Jumalaan ja taivaaseen. Uuden Kirkon oppi avaa ihmisen ymmärryksen niin, että hän voi taistella kasaariperkelettä vastaan ja luoda aivan uudenlaisen maailman, jossa totuus ja hyvyys hallitsevat, toisin kuin nykymaailmassa, jossa hallitsevat valhe ja pahuus. Cave Novam Ecclesiam!
    Uuden Kirkon oppi englanniksi: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg/
    Suomeksi: Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin (verkkokaupat).
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Pelkkää kansan kusetusta EU ja sen politiikka on. Ei viedä vain rahoja ja kansalle kuuluvaa omaisuutta vaan valta päättää itse omista asioista. Kummallista kun kansa tämän sallii.
  New York Times – jota Suomen valtamedia pitää lähteenä jonka juttuja voi siteerata sellaisinaan – hakee kirjeenvaihtajaa Moskovaan. Hakuprosessi on herättänyt suurta hilpeyttä vaihtoehtomedian piirissä – ja useampi tunnettu kirjoittaja on pitänyt hauskaa lehden kustannuksella.
  Nwo-mafiaa kumartava NYT haluaa puikkoihin tietenkin kirjeenvaihtajan joka vääristäisi jenkkien kuvaa Venäjästä vielä entisestään jos sitä ylipäätään voi enempi vääristää siitä mitä se nyt on.
  Eikä taida meidän oma kuvammekaan naapurimaasta olla kohdallaan oman valtamediamme harjoittaman vääristävän propagandan ja aivopesun seurauksena.
  https://vastavalkea.fi/2020/11/25/kirjeenvaihtajaksi-moskovaan/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. LIITE KIRJAAN HERRAN TOINEN TULEMINEN
  Tänä keväänä (2020) paljastui kasaarijuutalaisten ja Siionin Viisaiden uusin maailmanvaltausyritys. Bill Gatesin ja Henry Kissingerin johdolla on salaisissa laboratorioissa valmistettu partikkeleja, jotka voidaan ruiskuttaa ihmiseen ja saada aikaan perimän muutoksia. Näillä muutoksilla ihmisistä voidaan tehdä apinamaisia olentoja, jotka palvelisivat uutta juutalaisten maailman järjestystä eli eivät kykenisi tekemään vastarintaa. Tällä menetelmällä kolmas maailmansota, jota myös Siionin Viisaat ovat suunnitelleet, kävisi turhaksi, sillä nyt voitaisiin saavuttaa maailmanvaltaus muuttamalla ihmiskunnan (paitsi juutalaisten) perimää. Tätä Bill Gates ja Henry Kissinger ovat suunnitelleet vuosikausia. Tätä varten odotettiin virusepidemian puhkeamista, jotta voitaisiin rokotuksen avulla syöttää näitä DNA:ta muuttavia partikkeleja ihmiseen. Bill Gates on vaatinut, että 7 miljardia ihmistä on rokotettava ns. koronavirusta vastaan, joka virus alkoi levitä Kiinassa vuoden 2019 lopulla ja on nyt levinnyt koko planeetalle.
  Kaikki mediat, vapaamuurarijärjestö, juutalaisten omat järjestöt, WHO ja kansalliset terveysviranomaiset sekä koko Siionin Viisaiden johtama joukko vaikuttajia on lahjottu ja pakotettu noudattamaan Siionin Viisaiden ehdottomia ohjeita, joita ovat mm. 1) On testattava koko planeetan väestö PCR-testillä, joka testi antaa yli 90 % vääriä positiivisia tuloksia ja synnyttää näin pandemian, vaikka kyseinen virus, COVID-19, on vain tavallinen flunssavirus. 2) Kuolintilastoja ja vakavasti sairastuneiden tilastoja on vahvasti liioiteltava pandemiakauhun lisäämiseksi. 3) Sulkutiloja on perustettava joka paikkaan: koulut, kirkot, urheilukatsomot, ravintolat, julkiset kokoontumispaikat ym. on pantava kiinni ilman mitään syytä, sillä näin ei estetä olematonta pandemiaa, vaan aiheutetaan pakokauhua ja sosiaalisia ongelmia. 4) Kasvomaskien käyttö on pakollista monissa tilanteissa, vaikka on tieteellisesti todistettu, että maskit eivät juuri lainkaan estä virustartuntoja, mutta myös tällä tavalla luodaan pandemiaa ja pelkoa, 5) Ihmisten on pidettävä parin metrin turvavälejä, jotka ovat myös todettu turhiksi ja luovat vain sosiaalista eristäytymistä ja lisäävät pandemian pelkoa. 6) Kaikki keinot, jotka auttavat koronaviruksen parantamisessa on julistettava pannaan, jotta tehdään tilaa rokotteelle yksinomaisena parannuskeinona. Kaikki nämä mainitut kuusi kohtaa on saatu toteutettua äärimmäisen voimakkaalla valheellisella mediarummutuksella, johon voi vain verrata holokaustivalheen onnistunutta propagointia kansainvälisten juutalaisten toimesta.
  Maailman terveysjärjestö WHO, jonka päärahoittaja on Bill Gates, on saatu painostettua suunnitelman taakse ja samalla siihen ovat liittyneet myös kansalliset terveysjärjestöt. Tällä hetkellä (joulukuu 2020) tilanne näyttää ihmiskunnan kannalta kohtalokkaalta, sillä massiivinen pandemiapropaganda on mennyt hyvin perille ja ensi vuonna aloitetaan massiiviset rokotukset vaarallisella genomia muuttavalla rokotteella, jonka on kehittänyt Siionin Viisaitten Bill Gatesin vaikutuksen alaisena oleva lääkefirma Moderna USA:ssa. Ihmiskunnan kohtalo on vaakalaudalla. Kyseessä on ehkä koko maailmanhistorian kammottavin rikos, toivokaamme, ettei se onnistu.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 4. LISÄYS EDELLISEEN
  Kohta 7) Kaikkien lääketieteellisten asiantuntijoiden suut ovat tukitut, jos he eivät usko koronahuijaukseen. Nimekkäät lääkärit ja tutkijat ympäri maapalloa ovat esittäneet, että korona on vain tavallinen flunssavirus, mutta heidän sanansa on sensuroitu valtamediassa ja Internetissä välittömästi. Kaikkia, jotka tietävät koronapandemian olevan huijausta pidetään ”salaliittoteorioihin uskovina”. Kyseessä on yhtä suuri kusetus kuin holokausti. Tässä nähdään, kuka määrää informaation kulun maailmassa. Eli JUUTALAINEN ELIITTI eli SIIONIN VIISAAT. Hyvää informaatiota saa englanniksi esim. kanadalaiselta sivulta, joka ei julkaise ”salaliittoteorioita”: http://www.globalresearch.ca
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Korona-kammossa on vahvasti mukana hengellinen elementti. Pelastavasta uskosta osattomat pelkäävät kuolemaa yli kaikken ja ovat valmiita uhraamaan ihmisarvoisen elämänsä sen vuoksi, että voivat välttää mitättömän riskin sairastua vakavasti tähän oletettuun kulkutautiin, jonka teho pelastuu pelko-hysteriaan ja sitä ruokkiviin ylimitoitettuihin tiedotus- ja erityskampanjoihin.

   Ihmisten lyhytnäköinen tyhmyys kampanjaan liittyen on aivan uskomatonta. Ihmiset jauhavat samoja kauhukuvia ja argumentteja, joita leviteltiin jo keväällä 2020. Joku on sairastanut vakavan taudin ja se on PCR-testillä siten osoitettu ”koronaksi”. Vakavia tauteja on ollut aina ja joku sairastuu vakavasti jopa flunssan jälkitauteihin ja joutuu sairaalahoitoon. Hengitystietulehduksista saa mojovia kauhukertomuksia ja ihmiset piiloutuvat koteihinsa ja maskiensa taakse.

   Jos kohta taudin riskiä liioitellaan, niin vähättely sulkutilojen aiheuttamien haittojen suhteen on yhtä yleistä. Taloudella ei kuulemma ole mitään väliä, kun on kyse ihmishengistä. Ihmiset eivät ymmärrä sitä, että jossain vaiheessa heikentynyt talous aivan varmasti heijastuu myös sairauksina ja kuolemina, kun kurjistumisen kierre etenee riittävän pitkälle. Varsinkaan The Great Reset- näkökulmaa ei pystytä hahmottamaan eli sitä, että globalistit ajavat koronalla länsimaiden taloudet tahallisesti alas. Uskotaan, että kaikki palaa sulkutilojen jälkeen ennalleen ja uskotaan myös , että mitä tehokkaammat ovat toimenpiteet, sitä nopeammin voimme palata normaaliin, vaikka juuri sulkutilojen tehokkuus tuhoaa nopeasti ja lopullisesti kaiken normaaliuden.

   Usein korona-kultissa on kyse siitä, ettei monilla katkeroituneilla ihmisillä ole omaa elämää ja korona tuo heidän mitättömyyteensä vaihtelua ja pätemisen tunnetta, kun he voivat saarnata passiivisuuden ja ilottomuuden aatetta muuhun väestöön ja kenties toimia itsekin korona-poliiseina aktiivisia ja elämänhaluisia kansalaisia nuhdellen ja ilmiantaen. Korona on kuolemankultti, joka vetoaa perusnegatiivisiin ihmisiin ja tekee näistä mielestään tärkeitä ”elämän suojelijoita”. Korona tuo hyvin ilmi sen, että suurin osa ihmisista on pelkkiä nollia, jotka hartaasti haluavat tuhota muidenkin ihmisten elämän.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. KORONAROKOTUS
    Luulen, että tänä keväänä nähdään vielä ihme, että ne, joilla ei ole todistusta koronarokotuksesta, suljetaan monin tavoin pois yhteiskunnasta. Koronan ”kolmas aalto” tulee keväällä ja Modernan rokote voittaa muut rokotteet. Ihmisistä tulee pikkumaisia tarkkailijoita, jotka kohdistavat vihansa niihin, jotka eivät noudata koronarajoituksia. Onneksi vaihtoehtomedioissa leviää myös vastamyrkky!
    BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
    Herran Toisen Tulemisen Kirkko

    Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat