Transatlanttisen liittouman sotilaallinen varustelu johtaa ydinsotaan

Koska geopoliittisia tosiasioita ei voida tunnustaa, ei mielipuolista ydinsodan edistämistä kyetä pysäyttämään. Mukaillen suomennetun artikkelin Ydinsota on havaittavissa horisontissa – on kirjoittanut taloustieteilijä ja kirjailija Paul Craig Roberts. 

Venäjän rajoille tunkeutuminen; maailma etenee kohti ydinsotaa 

Jotkut ovat ihmetelleet sitä, miksi Venäjä kokisi provokaationa Suomen mahdollisen NATO-jäsenyyden? Luonnollisesti samasta syystä kuin Ukrainan mahdollisen NATO-jäsenyyden muodostama provokaatio aiheuttaa Venäjälle eli Yhdysvaltojen ohjustukikohdat sijoittuisivat Venäjän rajalle, mitä Venäjän federaation olisi tietenkin mahdotonta hyväksyä. Robertsin mukaan Yhdysvalloilla ei ole vielä nykyisin hypersoonisia* ohjuksia, ennen pitkää niitä on oleva. Mikäli Venäjän rajojen tuntumaan sijoitetaan kyseisiä ohjuksia saavuttaisivat ne Moskovan 3-4 minuutissa, mikä olisi hyvin kouriintuntuva uhkatekijä.  Suomen lisäksi Washington haluaa ohjustukikohtia myös Ruotsiin ja Baltian maihin. Yhdysvaltojen ohjustukikohtia sijaitsee jo Puolassa sekä Romaniassa. 

_____________ 

*) Hypersoonisella ohjuksella voidaan tarkoittaa hypersoonista taistelukärkeä (Avangard). Sen asentaminen onnistuu joihinkin mannertenvälisiin ohjuksiin. Taistelukärjet ovat nopeita, vaikeasti torjuttavia, mutta  tarkkoja1. Kärki lentää liukuen ilmakehän yläosassa. Tällöin kärki pystyy mutkittelemaan ja lentämään pidemmän matkan. Tällöin se pystyy väistämään useat ballistiset torjuntaohjukset. Kärkeen sijoitettu ase voi olla ydinlataus tai tavanomainen räjähde. Avaruudessa toimivilla torjuntajärjestelmille Avangardin  lentorata on liian alhaalla. 

Yhdysvaltojen NATOlle lainaama ohjuspuolustustukikohta Romaniassa. Kuva: EPA /KAY NIETFELD.

Ottaen huomioon Washingtonin aikomuksen pitää Suomen mahdollista NATO-jäsenyyttä uutena provokaationa (siis Venäjää vastaan) on myös muistettava kaksi muuta provokaatioita, joita Kreml ei millään muotoa voi hyväksyä. Nimittäin Puolassa ja Romaniassa olevia ohjustukikohtia. Venäjän puolustuksen kannalta ei ole järkevää ennalta ehkäistä vain mahdollisia Ukrainan ja Suomen ohjustukikohtia, mikäli samalla säilytetään Puolan ja Romanian ohjustukikohdat. Todennäköisesti Venäjä kohdistaa ennakoivaa voimaansa juuri näitä kahta viimeksi mainittua ohjustukikohtaa vastaan seuraavaksi. 

Lännen huoramediat mustamaalaavat taukoamatta Venäjää, luodakseen globaalin vastenmielisyyden Venäjää vastaan. Valtaosa ihmisistä ovat manipuloidut hyvin vihamieliseksi Venäjää kohtaan. Tästä johtuen manipuloidut ihmiset eivät ymmärrä sitä vastuuttomuutta, jota länsimaisten hallitukset ovat osoittaneet uhkaamalla Venäjää tarpeettomilla ohjustukikohdilla sen rajoilla ja lähietäisyydellä. 

Sitä vastoin, että ymmärrettäisiin ohjustukikohtien sijoittaminen hyökkäyksenä Venäjää vastaan, pitävät huiputetut ihmismassat Venäjän puolustuksellista reagointia sille osoitettua uhkaa vastaan hyökkäyksenä Eurooppaa vastaan. 

Robertsin mukaan oli odotettavaa, että vuosikymmeniä jatkuneet Venäjään kohdistuneet lännen aggressiot (provokaatiot) ylittäisivät lopulta Venäjään kohdistuneen uhkatilanteen kriittisen rajan ja johtavan ydinsotaan. Kirjoittaja kertoo arvostelleensa Kremliä jo kauan siitä, ettei se ole pysäyttänyt transatlanttisen liittouman sotilaallista ja tukikohtien vyöryä rajoilleen. Venäjän olisi pitänyt iskeä kiila jo aikoja sitten NATOn laajentumisen estämiseksi lähituntumaansa.  

Venäjällä oli NATOn laajentumisen pysäyttämiseen mahdollisuus Ukrainan aikaisemmassa tilanteessa, mutta Kremlin geopolitiikka otti toisen suunnan, eikä se antanut pelotetta Yhdysvaltoja mielisteleville maille, jotka siis kannattivat Washingtonin aggressioita Venäjää vastaan.  

Kreml vitkasteli aivan liian kauan, ennen kuin se puuttui Ukrainan tilanteeseen. Tästä johtuen Washington sai kahdeksan vuotta aikaa aseistaa sekä kouluttaa Ukrainan joukkoja. Venäjän aikailu ja saamattomuus Ukrainan suhteen kostautuu Ukrainan tyyppisenä geopoliittisena ongelmana myöhemmin Suomen suhteen tai muualla Venäjän rajojen tuntumaan sijoitetuissa NATOn ohjustukikohtien alueilla. 

Täysin selvää on, että Yhdysvaltojen johtaman ja tietyistä länsimaista muodostuvan NATO-liittouman laajentuva sotavarustelu ohjustukikohtineen ovat viitoittanut tietä välittömään ydinsotaan.  

Koska länsimaissa ei ole mahdollista sensuurin takia käsitellä ulkopoliittisen tason keskusteluissa ydinsodan uhkaa, sillä se linkittyy NATOn laajentumiseen, on maailma tietämätön siitä, että se etenee kohti sotaa, joka on ydinsota sekä samalla lopullinen sota. 

Länsimainen valtamedia ja poliittinen koneisto sallii vain NATO-myönteisen ilmapiirin keskusteluissa. 

Koska Roperts on viitannut kirjoituksessaan Zerohedge -sivustoon, niin referoimme sitä hieman jäljempänä ainakin Marinin osalta. 

Kreml on aiheuttanut pidättyväisyydellään ja luottavaisuudellaan neuvotteluihin lännen kanssa vain provokaatioiden ja niiden voimakkuuden lisääntymistä. NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg on kosiskellut sekä Suomea että Ruotsia NATO-jäsenyyteen lupaamalla nopeutettua jäsenyysprosessia ja taloudellisia etuja. 

Sanna  Marin on taannoin todennut SDP:n puolustusvaltuuston kokouksessa, että Euroopan turvallisuusympäristö on muuttunut yhdessä päivässä. Tähän Marinin toteamukseen oli syynä Venäjän itsepuolustukselliset sotaoperaatiot Ukrainassa.  

[Toimittajan kommentit: Nämä operaatiot ovat suuntautuneet Donetskin kansantasavaltoja puolustukseen ja NATOn laajentumista vastaan.  

Marin ei kuitenkaan huomioinut turvallisuusympäristön muutoksiin johtaneita todellisia syitä. Näitä syitä muiden muassa ovat seuraavat: NATOn aggressiivinen laajentuminen Venäjän lähialueille. Tähän laajentumiseen on myös sisältynyt Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten tavoitteet painostaa Ukraina NATOon ja suunnitella sinne ohjustukikohtia kuten Puolaan ja Romaniaan niitä sijoitettiin.] 

Marinin mukaan turvallisuusympäristö on muuttunut Suomessa niin rajusti ja nopeasti, että vastuussa olevien päättäjien on arvioitava kaikkia menetelmiä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden varmistamiseksi, mihin tietysti kuuluu kiihkeä halu suhtautua myötämielisesti sotilaalliseen liittoutumiseen. 

Yllä esitetty Marinin esiintyminen Suomen NATO-jäsenyyden puolesta antaa toteutuessaan Venäjälle välttämättömän tarpeen lopettaa Washingtonin “puolustusdoktriinin” noudattamisen. 

Toimittajan päätelmiä 

Yllä esitetty lyhyehkö kirjoitus paljastaa ja täsmentää erittäin oleellisia asioita lännen ja Venäjän välisestä turvallisuuspoliittisesta tasapainosta. Toisin sanoen huomiota on syytä kiinnittää NATO-jäsenyyden expansionismiin Venäjän rajoille, mikä uhkaavana tekijänä tarkoittaa juuri Venäjää vastaan suunnattuja Yhdysvaltojen sijoittamia ohjustukikohtia, joita on jo Puolassa ja Romaniassa. Mikäli Ukrainan liittymisprosessi aggressiiviseen NATOon ei olisi Venäjän kautta keskeytynyt, olisi myös Ukrainassa Venäjän raja-alueet tulevaisuudessa varustettu ohjustukikohdilla ydinkärkineen. 

Yleisesti kuvitellaan, että Venäjän tavoitteet ovat imperialistiset, vaikka se puolustaa maataan, kansalaisiaan ja kulttuuriaan. Eihän Venäjä ole tunkeutunut Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian rajoille, mutta Atlanttinen akseli on rynnännyt Venäjän rajoille, painostaen esim. Ukrainaa NATOon. 

Imperialismi ei tarkoita isänmaansa puolustamista, eikä aina sotatoimia. Imperialismi syntyy tavaroiden viennin muodossa tapahtuvana laajentumisena, mistä syntyvät kapitalistiset maailmanmarkkinat. Toisaalta sisäisenä kehityksenä monopolit sekä ulkoisena tekijänä globaalit markkinat ovat edellytyksenä uusliberalistiselle imperialistiselle kehitykselle.   

Washingtonin pyrkimyksenä on varustaa ohjustukikohdilla Suomen lisäksi myös Ruotsi ja Baltian maat. 

Suomen mahdollinen NATO-jäsenyys johtaisi ohjustukikohtien sijoittamiseen Suomen pääperälle ja täten mahdollisesti Venäjän pakotettuun tarpeeseen ennakoivasti tuhota mainitut tukikohdat käyttäen tilanteeseen sopivaa sotakalustoa. Tällainen tilanne muodostaisi valtavan uhkatekijän Suomelle ja suomalaisille. Venäjän pitäisi tuhota nämä ohjustukikohdat pelkästään ydinsodan välttämiseksi. 

Tästä sodan uhasta ja ennen muuta ydinsodan vaarasta piittaamatta Suomen poliittiset vallanpitäjät, jotka toimivat negatiivisen globaalin eliitin lakeijoina maassamme, ovat nyt pikahakemuksella liittämässä Suomea NATOon 

Valtioneuvoston selonteko NATO-jäsenyydestä on nyt valmistunut ja eduskunta sekä valtiojohto ovat käymässä virallista keskustelua Suomen NATO-jäsenyydestä.2 

Huomionarvoista on, että Venäjän entinen presidentti ja nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dimitri Medvedev totesi hiljattain antamassa lausunnossaan, että Venäjä vahvistaa rajojaan vastatoimena, mikäli Suomi ja Ruotsi liittyvät sotilasliitto NATOon. 

Medvedev lausui, ettei NATOon liittymisen jälkeen voida enää puhua Itämeren alueen ydinaseettomasta asemasta. 

– Mitä se tarkoittaa, jos Ruotsi ja Suomi liittyvät Natoon? Se tarkoittaa sitä, että Venäjällä on enemmän virallisia vastustajia, Medvedev sanoo valtiollisen median Tassin mukaan. 

Suomen NATO-jäsenyydellä olisi siis sotilaallisia sekä poliittisia seurauksia. Miksi Suomessa tätä huomautusta ei oteta vakavasti? Venäjästä ei ole Suomelle vaaraa, jos emme aiheuta Venäjälle vaaraa, kuten nyt Suomi on aiheuttamassa.  

Lisäksi ruotsalaislehti Expressen uutisoi, että Suomi ei ole yrityksistään huolimatta saanut NATOlta tai Yhdysvalloilta turvatakuita. Lehti viittaa uutisessa hallituslähteisiinsä. 

Täytyy jälleen muistuttaa, että NATO ei antaisi Suomelle mitään turvaa: 

Muistamisen arvoista on, että NATOn peruskirjan mukaan jäsenmailla ei ole varsinaisia turvatakuita3, vaan kysymyksessä on avunantovelvoite, joka on keskinäinen sekä vastavuoroinen.   

Mikäli sota syttyisi Euroopan itäiseen osaan ja Pohjolaan, kukin NATO-maa suunnittelisi omat puolustustarpeensa vain, ja ainoastaan oman maansa puolustusta ajatellen. Näinhän myös Suomi tekisi. Muiden valtioiden auttamiseksi sotilaallisesti ei olisi voimavaroja eikä motivaatiota.   

NATOlla on kylläkin moniportainen sotilashallinto esikuntineen, mutta vain paperilla. NATOlla ei ole omia joukkoja. NATOn sotavoimat kootaan jäsenvaltioiden sotajoukoista, joiden luovuttaminen käyttöön on kokonaan jäsenvaltioiden päätäntävallassa.  

Pelastuakseen Suomen pitäisi nopeasti mitätöidä solmimansa isäntämaasopimus (tämä myös rikkoo Venäjän ja Suomen välistä valtio- tai naapuruussopimusta), lopettamalla kaikki Venäjän vastaiset pakotteet ja painottamalla Venäjälle, että Suomi ei ole liittyvä NATOon nyt, eikä tulevaisuudessa. Tämän lisäksi Suomen ulkopolitiikka pitäisi perustua puolueettomuuspolitiikkaan sekä Paasikivi-Kekkosen linjan soveltamiseen. 

Jokaisen isänmaallisen kansalaisen pitäisi nyt vastustaa sekä kampanjoida Suomen NATOon liittymistä vastaan. Suomessa tarvittaisiin poliittinen ja yhteiskunnallinen murros, mikä suistaisi nykyisen poliittisen hallinnon vallasta. Suomen NATO-jäsenyys tarkoittaisi kansallista onnettomuutta. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Alkuperäinen artikkeli: Nuclear War Is On The Horizon – PaulCraigRoberts.org 

 1. HS (27.12.2019). Venäjä kertoo ottaneensa käyttöön ohjailtavan taistelukärjen, joka yltää moninkertaiseen äänennopeuteen – Ulkomaat  
 1. Historiallinen selonteko julkaistaan huomenna – näin Suomen Nato-päätös syntyy – MTVuutiset.fi 
 1. Nato ei tuo turvatakuuta | Pax.fi 

https://www.zerohedge.com/geopolitical/finland-sweden-nato-applications-could-be-imminent-after-stoltenberg-suggests-fast

Медведев: если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, у РФ станет больше противников – Политика – ТАСС (tass.ru) 

Finland har inte fått säkerhetsgarantier från USA eller Nato (expressen.se) 

58 kommenttia

  1. Jos Venäjä ryhtyy sotaan jotakin Euroopan valtiota tai Natoa vastaan, ainoa vaihtoehto, jolla Venäjällä on mahdollisuus voittaa, on turvautua ydinaseisiin heti ensimmäisenä päivänä.
   Putin on tehnyt tämän selväksi muulle maailmalle.
   … Tämä on todella vakava paikka. Nato voi provosoida maamme sotaan Venäjää vastaan jossa käytetään taktisia ydinaseita.
   Tätäkö me haluamme? Nyt pitäisi kansan tajuta tämä kun maamme ulkopuolisessa johdatuksessa oleva nato-mafia on valmis tällaisen riskin ottoonkin.

   Plusääni(15)Miinusääni(20)
  2. Atomipommi on tosiaan hoax. Mutta, nyt ollaan tilanteessa jossa tuollaiset nyanssit ja selkeät vasta-argumentit mene perille niille, jotka ovat nielleet ydinsota -syötin. Vallitsee kaaos jossa järki ja looginen ajattelu ei enää toimi. Nielaistaan ennen kuin tutkitaan mitä ollaan nielemässä. Se on tyypillistä paniikki käytöstä. Loogista ajattelua ja totuutta etsivät ja siitä kertovat eivät silloin ole suosittuja ja joutuvat jopa vainon kohteiksi ja huijaava eliitti kerää riemuvoittoja.

   Tälläinen on oikeasti ennennäkemätöntä, että tälläiseen ollaan saatu niin suuri joukko jopa ns. toisinajattelijoita mukaan. Kertoo kyllä ihan ylipäätään siitä mihin ihmiskunta on menossa…

   Kun on oivaltanut muutaman perusasian (esim. holokaustihuijauksen, väkisin velkaannuttavan ja orjuuttavan raha- ja pankkijärjestelmän ja tiedotusvälineiden ja poliitikkojen kuulumisen maailman rikollisremmille, juutalaisille), on helppoa sisäistää (oivaltaa sisimmässään) valheen todellisuus kaikkialla.

   Kaikki yhtä huijaus- ja valhetoimintaa, jota johdetaan YHDESTÄ KOMENTOKESKUKSESTA. Maamme siis on jo kaapattu, koska tuollainen huijaaminen on mahdollista, eli olemme täydellisesti vihollisvoimien hallinnassa.

   Kaikki, mitä Suomessa tapahtuu, on tarkkaan ohjattua vihollisen työtä, varsinkin ”vastaan nousevat voimat”. Synnytetään kuva elävästä yhteiskunnasta, jossa keskustellaan ja vastustetaan ja puolustetaan, mutta KAIKKI ON TEATTERIA. Rehelliset ihmiset ovat enää perunakellareissa, metsissä vaeltamassa tai yksiössään linnoittautuneina. Hirveä valhe riehuu kaikkialla, ei siis yksittäiset valheet, vaan koko järjestelmä on kauhea valhe, jolla ihmisiä, jotka mielellään valhetta seuraavat, kuljetetaan hirvittävään tuhoon. Se on niin hirvittävä, että Jumala on (Raamatun mukaan) lyhentänyt nämä päivät, koska muuten mikään liha ei kestäisi, ja Jeesuksen paluu tapahtuu pian. Tapahtuu viimeinen tuomio ja suomalaiset ja koko maailman jumalaton väestö hukkuvat helvettiin (= eroon Jumalasta, itse omien syntiensä kohteeksi ikuisesti, koska anteeksiantamusta niistä, Kristusta, ei ole otettu vastaan).

   Plusääni(18)Miinusääni(7)
 1. SUOMI JA NATO
  Olen yli viisikymmentä vuotta seurannut Siionin Viisaiden politiikkaa. Siionin Viisaiden aiempi yritys totaalisesta maailmanvallasta kommunismin avulla epäonnistui. Myös Great Reset on epäonnistumassa kiitos vaihtoehtomedioiden ja koronavastaisen kansanliikkeen. Nyt Siionin Viisaiden ”hajota ja hallitse” -politiikka on luonut mahtavalla propagandalla taisteluparin Venäjä vastaan USA, EU ja NATO. Ukrainasta ei saada puolueetonta informaatiota, vaan ainoastaan juutalaista propagandaa ja lavastettuja julmuuksia. Propaganda on onnistunut harhauttamaan myös Suomen korkeat virkamiehet. Nyt Suomen NATO-piirit juhlivat. Mutta älkää nuolaisko ennen kuin tipahtaa. NATOn johtavat natsipataljoonat Ukrainassa ovat syyllistyneet venäjämielisten ukrainalaisten massamurhiin, jotka pannaan venäläisten syyksi. Se, että pari mielipidetutkimusta on mitannut NATO-kannatuksen yli 60 %, osoittaa vain ukrainalaisen propagandan tehokkuutta. Jos suomalaiset saisivat tietää, mitä Ukrainassa todella tapahtuu ja miksi, niin suomalaiset kääntyisivät NATOon liittymistä vastaan. Toveri Putin on isänmaallinen venäläinen, joka tähtää oman kansansa pelastamiseen ja oikeasta syystä lähti hyökkäämään Ukrainaan. Putin on hylännyt Maailman Talousfoorumin opit, vaikka on ollut mukana sen globaaleissa nuorissa johtajissa. Nyt isänmaanpetturit Niinistö ja Marin ynnä suuri osa virkamiehistä ja eduskunnasta kannattavat kiihkeästi liittymistä NATOon.

  Suomi ei ole liittynyt ydinsulkusopimukseen, joka estäisi Suomen liittämisen NATOon. Sen tähden USA sijoittaisi tukikohtia Suomen ja Venäjän rajalle ja ydinsota taktisilla ydinaseilla tapahtuisi. Siihen tähtäävät Siionin Viisaat. Taktisilla ydinaseilla Euroopassa käymä sota romahduttaisi Euroopan taloudellisesti ja Great Reset toteutuisi. Sotaa ei käytäisi mannertenvälisillä ydinaseilla Venäjän ja USA:n välillä, koska se tuhoaisi puolet ihmiskunnasta. Suomi ja Ruotsi ovat nyt maailmanpolitiikan keskipisteessä. Niiden ratkaisuista riippuu koko Euroopan kohtalo. Suomen liittyminen NATOon tulee estää tarvittaessa väkivalloin. Niinistön ja Marinin ampujasta tulisi kansallissankari. En hyväksy väkivallan käyttöä paitsi äärimmäisessä tilanteessa, joka nyt on. Asialla on kiire, sillä NATO-kiihkoilijoilla on tuli perseen alla. Nyt kaikki NATO-vastaiset barrikadeille. Me pelastamme Suomen lisäksi koko Euroopan olemalla liittymättä NATOon.
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(23)Miinusääni(22)
 2. Suomi on täynnä CIA:n/Naton agentteja, jotka puuhaaavat parhaillaan Suomen liittämistä maailmansotaan. Ja nyt kysymyksessä ei ole meidän eikä Suomen etu.

  Plusääni(27)Miinusääni(25)
  1. Pieni sisukas Suomi käy nerokkaan johtajansa Sauli Väinämö Niinistön johdolla idän barbaarivaltiota vastaan, eikä Suomi ole yksin vaan saattaa saada natolta apuja, esimerkiksi hernekeittopurkkeja sekä komposiittikypäriä. Raja railona aukeaa, Uralia kohti. Suur-Suomea nyt rakennetaan. Koskahan Suuri Johtajamme, ”Ajatusten Aurajoki” Niinistö antaa. ”miekantuppipäiväkäskynsä”.

   Plusääni(16)Miinusääni(23)
   1. On kyllä kammottavaa, että Suomella on tuollainen presidentti. Ajaa täysillä uutta maailmanjärjestystä ja sitä kautta Suomenkin tuhoa. Paavo Väyrynen jo aikoinaan (2011?) sanoi että Niinistö tulee viemään Suomen Natoon ilman kansanäänestystä.

    Plusääni(23)Miinusääni(21)
 3. Äkilliset muutokset yhteiskunnassa ovat aina johtaneet tilan huononemiseen. Ensimmäisenä suurista muutoksista voisi ottaa esille Suomen itsenäistymisen 1917. Muutos oli äkillinen, Suomen suuriruhtinaskunta katosi ja tilalle syntyi itsenäiseksi aikova valtio. Syntyi sisällissota, joka oli onneksi hyvin lyhyt 3 kuukautta, mutta silti aiheutti paljon vahinkoa.
  Samaan aikaan Venäjällä sattui vallankumous, joka Venäjälle 70 vuotta kestäneen ongelma-ajan, josta Venäjä ei ole vieläkään täysin selvinnyt.
  Nyt Natoon liittyminen on äkillinen muutos, jonka seurauksia ei voi tietää. Parasta olisi antaa Suomen geopoliittisen tilanteen edetä hitaasti, onhan muutosta kestänyt jo 80 vuotta, eikä sen aikana ole ollut muuta moitittavaa kuin suomettuminen, joka on vain merkityksetön sana.

  Plusääni(9)Miinusääni(18)
 4. Lyhyesti: Natoon liittyminen tarkoittaa vapaaehtoista alkaneeseen maailmansotaan mukaan menoa kosla Natp ei ole puolustus- vaan sotilasliitto jonka tehtävä on valloittaa maailma Yhdysvaltoja hallitsevalle kasaari-sionitien mafialle joka par’aikaa taistelee Ukrainassa Venäjää vastaan. Natoon liittyminen merkitsee siten julistautumista Venäjän viholliseksi ja sitä vastaan taistelevan nwo-mafian liittolaiseksi. Silloin olemme luonnollisesti Venäjän ohjusten kohde.
  Alkaneessa sodassa Kinan tukema Venäjä nähdään maailmalla voittajana ja sota on tuhoisa koko läntiselle vahvasti rappeutuneelle ja mädäntyneelle kulttuurille ja USAn hegemonialle. Pahimmillaan se voi päättyä ydinaseiden käyttöön ottoon jolloin oman maamme kohtalona saattaa olla lopullinen tuhoutuminen.
  Venäjä on selkeästi tiedottanut miten se tulee reagoimaan maamme kautta kohdistuvaan Nato uhkaan ja valinta on jätetty meille: joko pysyä ulkopuolella tai olla mukana sodassa ja tuhoutua.
  http://thesaker.is/russia-at-war/

  Plusääni(14)Miinusääni(21)
  1. NATO-kiimaiset höpöttää kerta toisensa jälkeen että ”viides artikla sanoo että hyökkäys NATO-maata kohtaan on hyökkäys kaikki NATO-maita kohtaan”. Niinhän siinä sanotaan. Mutta missä kohtaa siinä puhutaan että muut NATO-maat auttaa sitä joka on joutunut hyökkäyksen kohteeksi.? Ei missään mainita että muut auttaisivat.

   Italia ei varmasti lähden marssimaan Suomeen, eikä Espanja. Saksasta puhumattakaan. Eikä Iso-Britania joka jo toisessa maailmansodassa oli halukas tappamaan suomaaliset nälkään saadakseen Suomen kallioperien aarteet. Maan, joka lupasi Suomen Neuvostoliitolla jos se saa Norjan ja Tanskan.

   Ja näiden, meidät jo kerran myyneiden kanssa, me olemme menossa sänkyyn.

   Plusääni(15)Miinusääni(14)
 5. Nämä ”turvatakuut” sunmuut ovat tässä tilanteessa höpöjuttuja. Tämän pikaisen Nato-aikataulun tarkoitus on päästä aloitamaan kahden rintaman sota Venäjää vastaan.

  Plusääni(21)Miinusääni(20)
  1. Ja jos joku kuunteli Pitinin puheen niin se sanoi ”Venäjä ja Kiina yhdessä”. Paikalla ei ollut Kiinan presidenttiä, mutta Putin puhui senkin suulla. Luuletteko että se oli vahinko tai pullistelua?

   Thaimaan päviät ovat luetut. Se tullaan tuhoaman kuten Ukraina. Samoin käy Suomelle jos se liittyy NATo:on.

   Mutta on tässä jotain hyvääkin. Ei sitten tarvitse vanhana heikona kaivella matoja ja muurahaisia että pysyisi hengissä vielä yhden päivän.

   Tässä muuten video Ukrainan sotilasjohdn ”demokratiastaa” jossa antautuvie uhataan teloituksilla ja tavallisia kansalaisia kidutetaan:

   blob:https://videopress.com/b3ce6f01-dcbf-46a5-8b2e-29f01c25aa93

   Plusääni(10)Miinusääni(13)
 6. SUOMI ON ITSEMURHAN TIELLÄ
  Suomi aikoo jättää Nato-hakemuksen hetkellä, jolloin on käymässä selväksi, että nimenomaisesti Nato eikä niinkään Ukrainan kansa käy sotaa Venäjää vastaan. Ukraina toimii sotakenttänä ja ukrainalaiset sotilaat Naton proxy-sotilaina. Nato tai Nato-maat ovat kouluttaneet Ukrainan joukkoja ja osallistuvat itsekin pienissä määrin operaatioihin. Nato-maat toimittavat ukrainalaisille aseita ja asejärjestelmiä sekä tietoja venäläisistä kohteista. Ukrainalaisten ei tarvitse kuin painaa nappia, niin ohjus lentää kohteeseensa.

  Ilman Nato-maiden apua Ukrainan tuntuva vastarinta Venäjää vastaan ei olisi mahdollista. Operaatiot, varustautumiset ja ryhmittäytymiset ovat käynnissä myös myös Nato-maissa ja osoittavat, että suursotaa Venäjää ja myöhemmin myös Kiinaa vastaan valmistellaan. Onko tämä paras mahdollinen aika hakeutua Natoon? Päädymme suoraan osapuoleksi kuumaan sotaan. Suomi pakotetaan turvautumaan raskaimpaan mahdolliseen aseapuun ja varustautumiseen, minkä Venäjä tulkitsee ilman muuta hyökkäysaikeiksi.

  Suomeen ei ole mahdollista sijoittaa ydinohjusta tai ydinpommia, joka ei hetkessä tavoittaisi Pietaria tai Murmanskia. Tähän ei tarvita edes hypesoonista kantojärjestelmää. Venäjä tulee ilman muuta tuhoamaan kaikki strategiset aseet Suomen maaperällä jo ennen niiden asentamista tai ainakin pyrkii tekemään kaikkensa niiden asentamisen ehkäisemiseksi. Suomen Nato-koohottajat väheksyvät Venäjän halua ja kykyä tähän. On totta, että Venäjä on ollut länsisuhteissaan liiankin hidas ja lempeä. Tämä on antanut Nato-koohottajille vääränlaisen kuvan Venäjästä. Maan puolustusreaktio Ukrainassa on tulkittu propagandistisesti järjettömäksi aggressioksi, mikä kiihdyttää Nato-maiden asevarustelua ja etuvartion työntämistä kohti itää.

  Sotilaallisessa ajattelussa erityisesti ohjusjärjestelmät ja ilmavoimat koetaan hyökkäysaseiksi. Monet torjuntaohjukset voidaan helposti muuntaa hyökkäysaseiksi. Ydinkärki tai pommi mäissä kantojärjestelmissä monikertaistaan niiden tuottaman uhan. Maantieteellinen läheisyys vaikeuttaa näiden torjuntaa ja moninkertaistaa todennäköiset vahingot. Myös kohteiden tiedustelussa läheisyydestä on etua. Nämä uudet järjestelmät ovat pelkästään jo paikalleen asennettuna osoitus vahvasta aggressiosta. Tällaista uhkaa kaavailemalla ja osoittamalla Suomi ajaa itsensä sotilaalliseen umpikujaan ja on pakotettu noudattamaan kostoasejärjestelmien logiikkaa. Suomi aikoo torjua Venäjän invaasion kohdistamalla hyökkääjään, sen selustaan ja siviilikohteisiin kostoiskuja, mihin taktiikkaan suurvaltojen asejärjestelmät on suunniteltu. Tässä Suomi hyppää omaa kokoaan ja asemaansa monikertaisesti suurempiin vaatteisiin ja on tuomittu hukkumaan niihin.

  Ongelmia ja vastatoimia on odotettavissa myös maakaasu-. öljy-, uraani-, lannoite-, mineraali-, elintarvike-, ja raaka-ainetoimitusten suhteen. Kuinka Suomi aikoo korvata puuttuvan energian ja poltto-aineet, jos ja kun Venäjä lähiaikoina katkaisee kaikki toimitukset vihamielisiin länsimaihin?

  Kaikki riippumattomat geopolitiikan tarkastelijat ovat pitäneet Suomen ja Ruotsin aikeita hakeutua Natoon typeryytenä ja suursotaa eskaloivina hankkeina. Useimmat nimittävät näitä itsemurhakampanjoiksi erityisesti Suomen osalta. Suomi odottaa pian vuoroaan Venäjän vastaoperaation suhteen. Ehkä meidät otetaan työn alle heti Ukrainan jälkeen? Puolueettomuutemme säilyttämällä voisimme ehkäistä itseemme kohdistuvan uhan ja toteuttaa vastuullisesti oman osuutemme maailmansodan eskalaation ehkäisemisessä. Maailma tarvitsee nyt kipeästi rauhantekijöitä eikä itsemurhakanditaatteja.

  Plusääni(16)Miinusääni(15)
 7. Suomalaisilla on joku outo käsitys siitä että Saksa, Puola, Ruotsi, Tanska ja Balttian maat auttaisivat Suomea mikäli konflikti Venäjän kanssa konkretisoituisi. Samalla suomalaisilla on vääristynyt näkökanta siihen että Suomea autettaisiin, mutta että kun NATO on ”puolustusliitto”, suomalaisten ei tarvitsisi lähteä pitkin maailmaa auttamaan muita maita. Että eihän NATO hyökkää. Ööö… Muistellaampa historiaa…Jugoslavia, Serbia, Irak, Egypti, Libya, Afganstan… Ei, NATOhan on VAIN pulustusliitto.

  Ja DAA!!! Jos suomalaisten ei tarvitsisi mennä muiden sotiin niin miksi kukaan tulisi puolustamaan Suomea?

  NATO ottaa jäsenmaastaan niin kovan otteet että oksat pois. Vuotuinen kusannus on yli 7,4 Mrd€/a ( 3.1% BKT:sta joka vuonna 2021 oli 252,9 Mrd€) Suomelle. Tuolla rahalla saisimme oman puolustuksemmekin kuntoon. Ei siihen NATO:a tarvita. Mutta kun se tarkoittaa jokaita työssäkäyvää veronmaksajaa kohden 4300e/a LISÄVEROA, niin sitä ei edes uskalleta ehdottaa julkisesit. NATO on jotain ISOMPAA ja SUUREMPAA ja KAUNIIMPAA, niin sen varjolla on hyvä kurittaa veronmaksajia.

  Moni luulee että Suomi liittyy NATO:on ja että Suomi ajautuu sotaan VEnäjän kanssa. Näin käykin, jos annetaan politikkojen toimia omien mielihalujensa mukaan. Mutta me kansana voimme estää sen. Kaikki joilla on sotilaspassi palauttavat sen esikuntaan ja anvat vapautusta palveluksesta. Eli siirtoa nostoväkeen!! Jos ei ole sotilaita, ei ole sotaa !!

  Olen kuullut perusteluja että ”mutta minä haluan sen aseen”. No joo, silloin sinä menet sinne minne NATO tai EU:n puolustusliitto määrää. Ihan varmsti menet. Ja jos NATO käskee että Suomen pitää hyökätä Venäjälle niin Suomi hyökkää venäjälle ja vetää ohjuksia puoleensa.

  Nytkin on selkeästi nähtvillä että USA uhraa Ukrainan ja sen kansan ihan vain sen vuoksi että se voisi heikentää Venäjää. Jotta voisi myöhemmin aloittaa laajmitaisen, usealla rintamalla olevan sodan. Ja Suomi on samalla tavalla vain yksi pelinappula tässä entisen maailmannavan valtapelissä.

  Itse palautin upseeri-tasoisen passini kun Suomi liittyi EU:hun. Olin luvannut puolustaa itsenäistä ja puolueetonta Suomea. Mutta Suomihan menetti itsenäisyytensä puolueettomuutensa littyessään EU:hun. Sen jälkeen Suomelta hävisi oma raha ja oma lainsäädäntö. Kaksi itsenisen valtion tunnusmerkkiä. Lippu jäi…vielä. Samalla Suomi liittyi EU:n puolustusliittoon joka on vain vienyt rahaa mutta ei ole tuonut mitään.

  Ja näin, pienin askelin politikkomme vievät Suomea kohti NATO:a. Ihminen kun ei muista tarkasti yli 90 päivää vanhoja asioita. Ja sen ne tietävät. Vai kuka muistaa esim. sen kuka käskytti uudenmaaan koronakaranteenin? Tai koska se pistettiin vireille?

  Mutta, toistan vielä. Mitä suurempi joukko palauttaa sotilaspassinsa ENNEN NATO:on liittymistä, sen varmemmin liittyminen jää toteutumatta. Sotialspassin palauttaminen esikuntaan littymisen jälkeen ei tuo vapautusta, koska voidaan katsoa että henkilö oli Suomen puolustusvoimissa kirjoilla/reservissä littymisen ajankohtana. Eli, nyt alkaa olla toimille jo kiire.

  Ilman sotilaita ei ole sotaa. Ruumiita saattaa joutua kantamaan ja amputoimaan raajoja. Tai kuskaamaan ruokaa ja tarvikkeita. Mutta että rintamille käskytetään ne jotka ovat täynnä testosteronia.

  Olen kirjoittanut samansiältöisen tekstin useaan itseään ”isänmaalliseksi” ja ”kansan äänitorveksi” itseään kutsuvalle media-alustalle. Mutta kaikkialta se on poistettu tai ei edes julkaistu. Saas nähdä pysyykö täälä. Nimittäin kyse on niinkin tärkeästä asiasta kuin Suomen itsenäisyydestä ja suomalaisen kansan tulevaisuudeta ja/tai selviytymisestä.

  Plusääni(15)Miinusääni(17)
 8. SUOMI JA NATO: LISÄYS
  Nyt USA ja EU-maat antavat valtavaa aseapua Ukrainalle pitkittäen sotaa ja lisäten Ukrainan kansan kärsimyksiä. Venäjän alkuperäisenä tarkoituksena oli Donbassin venäjänkielisen väestön suojelu ja natsipataljoonien tuhoaminen, jotka terrorisoivat Donbassia kahdeksan vuotta. Nyt propagandalla on luotu valheellinen käsitys Ukrainan ”urhoollisesta kansasta”, joka käy puolustustaistelua julmaa vihollista Venäjää vastaan. Kyse on kuitenkin USA:n ja sitä tukevien länsimaiden sodasta Venäjää vastaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan oli oikeutettu, koska Ukrainan armeija oli koulutettu Venäjän vastaiseksi ja suunnitteli Krimin haltuunottoa ja Donbassin kukistamista, mutta Venäjä esti tämän. Suomea ei voi verrata Ukrainaan, koska meillä on rauhallinen raja eikä mitään vaikeuksia Venäjän kanssa kuten Ukrainalla. Toisin sanoen Ukrainan sotaoperaatio ei millään tavoin aiheuta Venäjän uhkaa maallemme, sillä meillä on voimassa naapuruussopimus. Suomen NATO-haukat ovat ottaneet Ukraina-valheen keppihevoseksi, jotta saisivat Suomen liittymään NATOon. Suomen liittyminen NATOon tekisi tilanteen Suomelle turvattomaksi, koska Venäjä katsoisi NATO-Suomen uhkaksi Pietarille ja Muurmanskin tukikohdalle. Itämerestä tulisi ydinaseilla varustettujen Venäjän laivojen meri. NATOon liittäminen siis lisäisi Suomen turvattomuutta. Ihmeellistä, että Venäjä on jopa sietänyt Suomen isäntämaa-sopimuksen NATO:n kanssa. Isäntämaasopimus tulisi purkaa pikaisesti. Suomen liittäminen NATOon olisi Suomen historian törkeä valtiopetos, sillä Suomi on perustuslain mukaan itsenäinen tasavalta, joka päättää itse puolustuksestaan. Suomi osallistuu Ukrainan sotaan antamalla sotilaallista avustusta, joka on äärimmäisen typerää. Samoin typerää ovat Venäjän vastaiset pakotteet, jotka vaikeuttavat vain omaa kansantaluottamme.
  Benjamin Kivilohkare

  Plusääni(25)Miinusääni(23)
 9. `Ministeri Mika Lintilä intialaisella uutiskanavalla: `Suomi on Naton jäsen tänä kesänä`:
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ministeri-mika-lintil%C3%A4-intialaisella-uutiskanavalla-suomi-on-naton-j%C3%A4sen-t%C3%A4n%C3%A4-kes%C3%A4n%C3%A4/ar-AAWkIy9?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=69ce09d2a4ca41598d4fb449258fbe97

  Seuraavat merkit (1. ja 2.) jotka ovat jo Suomen kohdalla toteutuneet julistavat synkkää kieltään kansakunnan pian koittavasta onnettomuudesta ja tilasta jota seuraa kansakunnan tuomio:
  1.) `Ja minä panen nuorukaiset heille päämiehiksi, ja pahankuriset (תעלול = ta`aluwl = pilkkaajat, kiusantekijät, oikukkaat, mielijohteesta toimivat) hallitsevat heitä` (Jes 3:4).
  2.) `Minun kansani käskijät ovat lapsia, ja naiset sitä hallitsevat. Kansani, sinun johtajasi ovat eksyttäjiä, he ovat hämmentäneet sinun polkujesi suunnan` (Jes 3:12).

  Kaikki alkoi Bukarestista!

  Amerikkalaiselta politiikan tutkijalta varoitus: Lännen arvio todellisuudesta irtautuneesta Putinista on väärä ja vahingollinen`:
  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/amerikkalaiselta-politiikan-tutkijalta-varoitus-lannen-arvio-todellisuudesta-irtautuneesta-putinista-on-vaara-ja-vahingollinen/8382024#gs.x22v6b

  Suomi hakee Naton jäsenyttä rikkoen yksipuolisesti kahdenkeskeisen sopimuksen!
  `Suomi aikoo hakea sotilasliitto Naton täysjäsenyyttä`.
  IL: Suomen valtiojohto on päättänyt hakea Nato-jäsenyyttä `lisäkirjauksella`:
  https://uvmedia.org/2022/04/07/il-suomen-valtiojohto-on-paattanyt-hakea-nato-jasenyytta-lisakirjauksella/
  `Asetus Venäjän federaation kanssa suhteiden perusteista tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta`:
  https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063

  Suomen pitäisi keskustella ensin Venäjän valtionjohdon kanssa ennen päätöstä Suomen sotilaallisesta liittoutumisesta Natoon. Sopimuksessa tähdennetään etteivät sopimusosapuolet luovuta alueitaan käytettäviksi aseeelliseen hyökkäykseen toista sopimusosapuolta vastaan. Mikäli Suomi tai Venäjä joutuisi hyökkäyksen kohteeksi toinen sopijaosapuoli tulisi myötävaikuttamaan ristiriidan selvittämiseksi ja pidättäytyisi sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.

  EU on hajanainen Valtioliitto eikä Federaatio eli Liittovaltio joka koostuisi useista itsehallinnollisista alueista. Eli yhtä hajanainen kuin Pohjois-Atlantin poliittinen ja sotilaallinen puolustusliitto Nato. Nämä toimijat eivät tule käymään ryhtymään sotaan Suomen puolesta Venäjää vastaan! Miksi he niin tekisivät?

  Molemmissa tapauksissa; 1. liitytään Natoon ja 2. ei liitytä Natoon, lopputulos on sama koska me olemme jo puolemme valinneet eikä se ole liittoutumattomuus, sitoutumattomuus ja puolueettomuus.

  Käsittääkseni Nato ei käsittele sodassa olevien maiden jäsenhakemuksia. Suomihan on lähettänyt Ukrainaan ei-tappavien materiaalien ohessa myös tappavaa materiaalia (aseita) ja näin menetellen valinnut puolensa olla mukana sodassa Venäjää vastaan. On aivan sama asia ampuuko Suomi kovilla Venäjän puolelle suoraan Suomesta vai kiertoteitse Ukrainan kautta. Olemme jo mukana sodassa!

  `USA:n konkaripoliitikko Pat Buchanan: `Pitäisikö meidän sitoutua sotaan Venäjää vastaan – Suomen takia?`:
  https://mvlehti.net/2022/04/16/usan-konkaripoliitikko-pat-buchanan-pitaisiko-meidan-sitoutua-sotaan-venajaa-vastaan-suomen-takia/

  Natoon liittymisessä on useita epävarmuustekijöitä kuten; Yksikin Nato-maa voi olla esteenä liittymiselle, esimerkiksi Georgialle ja Ukrainalle annettiin samanlaiset `turvatakuut` kuin nyt Suomelle annetaan mutta ne jätettiin onnensa nojaan juuri Nato jäsenhakemuksen vuoksi, Uusi Naton sotilasdoktriini ei liene vielä tiedossa – sehän saattaa sisältää muutamia kiusallisia seikkasia, Ahvenanmaan demitalirisoitu itsehallintoalue jne.

  `Jospa tietäisit sinäkin (Suomi) tänä päivänä, mikä rauhaasi sopii! Mutta nyt se on sinun silmiltäsi salattu` (Luu 19:42).

  Suomi-neito aiemmin:
  https://cdn.simplesite.com/i/30/14/284289732177040432/i284289739504430730._szw1280h1280_.jpg
  Suomi-neito myöhemmin:
  https://els-jbs-prod-cdn.jbs.elsevierhealth.com/cms/attachment/40a6a379-86bf-4998-8b83-294dc6c30dbb/gr1_lrg.jpg

  Edellinen kuva on karhun aiheuttaman raatelun jäljiltä mutta Suomi neitokaisen tapauksessa asiat eivät suinkaan tule tulevaisuudessa toteutumaan noin löpsänkouraisesti. Se peto jonka olemme vapaaehtoisesti valinneet kohtaavamme ja asettuneet sitä vastaan sotarintaan on profeetallisessa kuvakielessä nimeltään `Assurin Ruoska`!

  Kuuntele (mediasta) huolellisesti kun `Koivuniemen herra` valmistautuu. Joka nyt ei kuule ruoskan ääntä on joka kuuro tai tyhmä:
  https://www.youtube.com/watch?v=GAqYI4g8InU

  Plusääni(9)Miinusääni(11)
  1. Hyvä kommentti. Suomen esivalta on jo määrännyt lähetettäväksi aseapua (ohessa MT:n lehtiartikkeli 19.04.2022) käytettäväksi Venäjää vastaan
   https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/a7d76beb-a3f9-48ac-9db8-5050312d9847
   ja näin ollen SUOMI on JO rikkonut tuon 1992 Venäjän Federaation kanssa tehdyn sopimuksen (https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1992/19920063);
   jossa sanotaan;
   ”4 artikla
   Sopimuspuolet pidättyvät voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä toisen osapuolen alueellista koskemattomuutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan ja selvittävät keskinäiset riitansa rauhanomaisin keinoin YK:n peruskirjan ja ETYKin päätösasiakirjan sekä muiden ETYK-asiakirjojen mukaisesti.

   Sopimuspuolet eivät käytä eivätkä salli aluettaan käytettävän aseelliseen hyökkäykseen toista sopimuspuolta vastaan.

   Siinä tapauksessa, että Suomi tai Venäjä joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, toinen sopimuspuoli myötävaikuttaa ristiriidan selvittämiseen YK:n peruskirjan ja ETYKin asiakirjojen periaatteiden ja määräysten mukaisesti ja pidättyy sotilaallisen avun antamisesta hyökkääjälle.”

   Todellakin;
   ”On aivan sama asia ampuuko Suomi kovilla Venäjän puolelle suoraan Suomesta vai kiertoteitse Ukrainan kautta. Olemme jo mukana sodassa!”

   Plusääni(6)Miinusääni(3)
    1. Ei tuo nyanssi Venäjää kiinnosta. Se voi katsoa olleensa pakkotilanteessa ja provosoitu. Kuten Saksa Puolan suhteen 1939. Sitäkin tilannetta edelsi todella rankka sikailu Saksalaisia kohtaan, länsivaltojen taholta Puolan maaperää ja esivaltaa hyväksi käyttäen. Tässä Ukrainan tilanteessa on nyt jotakin samaa.

     Mutta jokatapauksessa Suomi on tässä nyt peruuttamattomasti puolensa valinnut. Suomi on JO nyt yksi VIELÄ TOISTAISEKSI vain Ukrainan alueella käytävien sotatoimien osapuoli. Siitä kongreettiseksi todisteeksi riittää nuo JO helmikuussa lähetetyt 2 500 kappaletta rynnäkkökiväärejä, 150 000 kappaletta patruunoita rynnäkkökivääreihin ja 1 500 kappaletta kertasinkoja. Niillä ei neuvotella rauhasta. Me siis ollaan JO sodassa Venäjää vastaan by proxy. Suomen maine neutraalina osapuolena ja diplomaattisena rauhaneuvottelijana on nyt historiaa.

     Surullista mutta totta.

     Plusääni(3)Miinusääni(3)
     1. Esim. tuosta näkee, että Ukraina ei saanut juurikaan pyytämiään aseita. Länsi aseisti Venäjää ja Ukraina sai vain USA:lta jotain javelineja ym. Venäjää ei saanut ”provosoida” ym.

      Tässä ei ole mitään samaa 1939 verrattuna. Ukraina ei kuulu Venäjälle. Suuri osa Euroopan maista ajattelee näin ja lisäksi kaikki haluavat kaveerata Venäjän kanssa. Venäjällä on juutalaisjohto. Saksassa ei ollut. SIksi Venäjää ei haluta panna matalaksi.

      Venäjän imperiumi edustaa kyllä saatanallista pahuutta. Ihmettelen sen pönkittäjiä, kun vielä pystyttelevöät Leninin patsaita ja liputtavat neuvostolipuilla. Venäjä suhtautuu vihamielisesti Ukrainan kulttuuriin. Ukrainassa oli paljon hyvää tahtoa ja halua olla idän ja Lännen välissä ja suhteita luoda kumpaankin suuntaan. Venäjä halusi kaiken ja ajoi Ukrainan pakkotilanteeseen, jossa sen täytyy suhtautua vain Länteen

      Koska Putinille ei pantu rajoja, hän otti koko ajan lisää. Edes Krimin anastaminen ja väestönvaihdot siellä ja muualla eivät heiluttaneet Länttä eikä jatkuva konflikti. Lopulta Macron olisi halunnut normalisoida suhteet uudelleen.

      Plusääni(5)Miinusääni(2)
     2. Totta. Sama talmudisti regime hallitsee kaikkia osapuolia tässä. Ehkä tuo Puola -vertaukseni oli huono juuri koska siinä oli aidosti uhattu osapuoli kansa, se Saksa.

      Häviäjiä tässä nykyisessä kähinöinnissä, rajoitustoimissa ja boikoteissa ovat kaikki kansat, jotka tulisivat aivan hyvin toimeen keskenään ilman näitä talmudisteja, global leaders -minioneineen ja heidän median kautta luomiaan huijauksia/pelkopornoaan, kuten viruskummittelu (biolabravalheet) ja ydinsodanpelko (made in Hollywood).

      Naton tarkoitus ei ole mikään muu kuin miehitys ja vieraat poliisivoimat Suomeen, koska täällä on liian vähän poliiseja etsimään, valvomaan ja pidättämään esim. toisinajattelijoita. Saas nähdä jos Nato Suomeen tulee, niin täällä on taas tiesulut ja kulunvalvonnat jokapaikassa. Kuten Neuvostoliitossa tarvittiin lupakortti, jopa maan sisällä matkustamiseen.

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. Muualla puhutaan Ukrainan sodasta tai Venäjä-Ukraina -sodasta, mutta Suomen valtamedian pitää olla tässäkin paavillisempia ja muistuttaa päivästä toiseen, että kyse on Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan (se ”laiton” on tosin jäänyt pois).

  Median tehtävä on paljastaa? ja peittää. Jälkimmäisen se on tehnyt erittäin huolellisesti siinä, mitä tulee konfliktin syyhyn. Venäjä yritti viimeiseen saakka saada aikaan neuvotteluratkaisun Nato-USA:n kanssa mutta esitykset mitätöitiin. Koska antautuminen ei tullut kysymykseen, Putinille ei jäänyt muuta vaihtoehtoa kuin aloittaa operaationsa. Katastrofin välttämiseksi ei olisi tarvittu kuin yksi lupaus Ukrainalta: emme hakeudu lännen sotilasliittoon. Nyt nationalisteista ja uusnatseista (”maltilliset natsit”) koostuva johtokopla tekee sitä mistä se syyttää Venäjää: ukrainalaisia voi tapattaa ja maata tuhota kuin se olisi normaalia arkirutiinia.

  Tähän proxysotaan kuuluu, että sen käynnistäjä pesee kätensä ja maksattaa meillä muilla sen seuraukset. Ja tuo sodan alullepanija on valmis käymään sen viimeiseen ukrainalaiseen asti. Ukraina parka!

  Plusääni(10)Miinusääni(15)
  1. Tuli alapeukkia ihan siitä syystä että et näköjään tiedä taustoja mutta silti on voimakkaita syytöksiä. Kumpikos julisti sodan toiselle? Tai määräsi hyökkäyksen? Ja koskas tämä tapahtui?

   Ukrainen presidentti, Zelensky allekirjoitti presidentillisen määräyksen 127/2021 (23.2.2021) jolla Ukrainan asevoimat käskettiin hyökkämään Venäjälle ja valloittamaan Krim Ukrainan. Siis vuosi sitten !!! No, Venäjä torjui kaikki hyökkäykset ja valtausyritykset.

   Mutta sitten, YK:n omien sääntöjen mukaan, jos joku maa tunnustaa jonkun alueen omaksi valtioksi, uusi valtio on syntynyt mailmaan. Ja näinhän taphtui: Venäjä tunnusti Donbasin ja Luhanskin omiksi valtoikseen. Samalla kertaa se allekirjoitti myös sopimuksen jolla se tukee kyseisten uusin veltioiden koskmattomuutta.

   Nämä ovat faktoja eikä niitä voi ohittaa. Olisi toki paljon muutakin kuten esim. Ukrainan murhaamat ~15 000 Donbasin ja Luhanskin tasavaltalaista. Mutta jätetään ne nyt toiseen kertaan.

   Eli, kun Donbas ja Luhasnk sitten aloittivat tykistötulen vapauttaakseen omat maa-alueeensa Ukrainan asevoimien hallusta, ei Venäjä hyökännyt Ukrainaan. Se marsssitti vasta seuravana päivänä kolonnansa, mutta silloinkin oltiin vielä uusien valtioiden rajojen sisäpuoellla. Vasta viikon päästä Venäjä seurasi valkovenäjää pohjoisesta.

   Nytkin käytävä Marupolin putsaus vihollisjoukoista tapahtuu Donbasin valtion alueella. Eivät Venäläsiet ole Ukrainassa.

   Miksei demokratia sovi ikinä lännelle silloin kun se ei ajan USA:n agendaa?

   Plusääni(14)Miinusääni(16)
 11. NÄYTTELIJÄ-PELLE
  Nyt Ukrainan näyttelijä-pelle Zelenskyi näyttelee diktaattoria, jota Euroopan johtajat käyvät kumartamassa. Zelenskyi on täydellisesti Siionin Viisaiden nukke, joka yrittää saada aikaan suursodan Euroopassa. Valtamedia toistaa papukaijamaisesti Ukraina-propagandaa, joka on saanut Suomen kansan uskomaan, että Ukrainan sodassa on kysymys Unkarin itsenäisyydestä vertaamalla sitä talvisotaan. Valheilla manipuloidut suomalaiset avustavat innokkaasti Ukrainaa ja mielenosoitukseen Ukrainan puolesta Helsingissä osallistui ainakin 5000 osanottajaa. Suomi majoittaa tuhansia ukrainalaispakolaisia. Suomi lähettää sotilasapua Ukrainalle eli olemme sodassa Venäjää vastaan. Sotapropaganda on yhtä massiivista kuin oli koronapropaganda. NATO-maat antavat Ukrainalle massiivista aseapua. Kyse ei ole Ukrainan isänmaallisesta sodasta vaan NATO:n sodasta Venäjää vastaan. Kaikesta näkyy, miten tehokasta on Siionin Viisaiden masinoiva propaganda. Kaikkien puolueiden johto on NATOon liittymisen kannalla viemässä Suomen kansaa surman suuhun. NATOon liittyminen olisi Suomen tuho, joka pitää estää kaikin keinoin. NATO:sta eroaminen voi tapahtua vasta 20 vuoden kuluttua. Siksi liittyminen täytyy estää. Jos lännen ja Venäjän välille syttyy ydinsota, putoavat ensimmäiset ydinpommit NATO-Suomeen, joka on uhka Pietarille ja Murmanskille. Lue: https://laitonlehti.net/2022/04/16/voisiko-nato-hyokata-suomeen-natologiikan-dodoaakkoset/
  LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(17)Miinusääni(17)
 12. Yhdessä asiassa tässä artikkelissa olen eri mieltä. Ydinsotaa tällä pallolla ei sallita. Että ydinsodan voi unohtaa.

  Plusääni(14)Miinusääni(5)
 13. TÄRKEÄÄ!
  Nyt on perustettu kaksi uutta puoluetta: totuuspuolue ja vapauden liitto. Molemmat ajavat valtamediasta poikkeavia käsityksiä. Totuuspuolue korostaa perustuslain merkitystä ja sen johtajana on juristi Jaana Kavonius. Vapauden liitto korostaa yhteiskunnan ja yksilön vapautta ja sen johtajana on kansalaisaktivisti Ossi Tiihonen. Molemmat puolueet kannattavat EU:sta ja eurosta irtaantumista sekä vastustavat koronahuijausta. Molemmat vastustavat myös Suomen liittämistä NATOon. Tee kannatusilmoitus molemmista puolueesta. Osoitteet: Totuuspuolue:
  https://puoluerekisteri.fi/puolue/39 Vapauden liitto: https://puoluerekisteri.fi/puolue/38 Näin tuet isänmaallista politiikkaa, jota molemmat puolueet harrastavat.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(9)
 14. Vielä muutama vuosi sitten poliitikot valehtelivat härskisti että Naton jäsenmaksu olisi 40 miljoonaa. Todellisuudessa oikea luku lienee lähes kolme miljardia. Sitten olemme kuulleet uusia valheita kuinka jäsenmaksuista voitaisiin neuvotella. Jos näin olisi niin maksaisimme vieläkin enemmän!

  OK! Otetaan tuo kolme miljardia (minimi) vaikkapa kiinteänä kuluna. Tämän päälle tulevat vaihtelevat kulut kun juostaan ympäri maailmaa USAn järjestämissä demokratiasodissa. Eli viedään milloin minnekin demokratiaa (tappaen, raiskaten ja tuhoten). Nyt kulut nousevatkin helposti jopa yli kymmeneen miljardiin.

  Muistatteko kun pyylevä valtio­varain­ministeri A. Saarikko (YGL) antoi suomalaisille viestin: `jokaisen on varauduttava tinkimään elin­tasostaan`.
  `Italialaisten vimma laittaa kotejaan uuteen uskoon johtuu valtion ennennäkemättömän runsaskätisistä remonttiavustuksista`:
  `EU:n kuuluisat elvytysrahat saapuivat Italiaan, ja sen huomaa, kun törmää kadulla rakennustelineeseen` (rakentavat ja saneeraavat ilmaiseksi):
  https://yle.fi/uutiset/3-12406762

  Seuraavassa artikkelissa tunnuslukuja edellisestä (Huomaa esimerkiksi Italian kultavarannot vs. Suomen kultavarannot):
  `Suomalainen, muista kiristää vyötä, italialaiset tarvitsevat rahojasi`:
  https://oikeamedia.com/o1-179700

  Sotilaallinen toimija ei voi olla poliittinen mutta Nato on poliittinen. Kun siirrytään Valtioliittoon (Federaatioon) silloin muodostetaan federaation armeija ja Nato lakkautuu. Kussakin Unionissa sotakabinettia hoitavat poliitikot ja varat sotatalouteen kerätään federaation itsehallinnollisilta alueilta. Näin ollen sekä Naton jäsenmaksu että tuleva EU armeijaa varten koottu varallisuus toteutetaan siirtymäkauden aikana yhtä aikaa.

  Se `kertaluonteinen` elvyttäminen jatkuu näin:
  `Suomen maksuosuus elpymisvälineen avustusmuotoisesta tuesta (390 miljardia euroa) on noin 6,6 miljardia euroa (vuoden 2018 hinnoin)`.
  EU:n elpymisväline
  https://vm.fi/elpymisvaline

  Lisätkää kuluihin Unionin jäsenmaksu, talouspakotteiden aikaansaama kurjistuminen, kehitysyhteistyöavustukset, ilmaston elvyttäminen jne. jne. Täytyy myöntää WEFn Klaus Schvabin sanoin: Ette omista mitään ja olette onnellisia. Ainakin suomalaisten osalta tämä onnela on totta jo ensi syksynä.

  Ai niin mutta nythän mää vasta `hokaamalla hokasin`. Koska meillä on tilaa ,,,:
  https://pbs.twimg.com/media/EENMJtnW4AIpjmR.jpg
  ,,, niin onhan meillä varaakin ,,,
  http://www.velkakello.fi/
  ,,, ja sitäpaitsi joku on keksinyt elintason tinkimisen välineenkin ,,,
  https://www.helmikauppa.com/tuotekuvat/1200×1200/LP100.jpg

  Siitä vaan sano tsaikovski ja hyppäsi joutsenlampeen!

  Plusääni(8)Miinusääni(10)
  1. Tiedoksi että tämä ”junnu” on joku Supon agentti harjoittamassa kyber stalkingia. Teksteissään on tahallisia viitteitä urkintaan. Telegram vuotaa Supolle jopa sen mitä ei ole edes mihinkään ryhmään postannut vaan vain luonnoksena muotoillut sovelluksen sisällä, mutta jättänyt lähettämättä.

   Plusääni(6)Miinusääni(4)
   1. Sananen sinulle noita!

    `Ja hän teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä olivat tehneet` (2 kun 23:32).

    Noituuden peritty pahuus joka kulkee suvussa! Onko näkösi alkanut hämärtää? Ei hätää – tulet toki menettämään sen kokonaan!

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
 15. Sama kaiku on askelten, kuin viimme ”reissunkin” uhoa nostatettaessa ja samat tahot ovat takapiruina kuin silloinkin, vain sukupolvet ovat vaihtuneet, ikään kuin verikostoa vaalittaessa.
  Ei ole nuotit muuttuneet, vaan entistä kaavaa noudattavat tämänkin ajan KANSANPETTURIT taamoessaan kansaa russofobiseksi sokaisten sen näin valheillaan allistumaan ”tykin ruuaksi”, täyttääkseen itse vasallin tehtävänsä ja samalla toivovat pääsevänsä luistelemaan vastuusta toteuttamaasa KANSAMMURHAAN.

  Herätkää Kansalaiset, riisukaa kuonokopat, irtautukaa orjamielestä ja muistakaa nämä LÄNNEN ”ihmisyydet” Hiroshima ja Nagasaki, Vietnam, Jugoslavia, Irak, Libya, Afkanistan, Syyria, ym. ”ihmisoikeuden vientituotteet” joita ei heti kaikkia muista ja nykyinen Ukrainan konflikti on myös saman sylttytehtaan juonintaa.
  Nämäkö on jotain rauhanturvaajan tekosia, elikkä jos näiden tekijänä olisi Venäjän, niin…!!!, näin se menee, muisti kyllä silloin pelaisi!!!
  Meidän natokiimaiset kansanpetturi hallitsijat eivät näe siinäkään mitään ristiriitaa, että NATO lupasi olla laajentumatta itään v.1990 Varsovanliitoa hajotettaessa ja ilmeisesti ei heille luo velvoitteita edes Helsingissä 20 päivänä tammikuuta 1992 tehty Suomen tasavallan ja Venäjän federaation välinen Valtiosopimus, koska ei edes PRUSTUSLAKIMME ei ole esteenä rikoksilleen.
  NATO perustettiin v.1949 jatkamaan sitä minkä Puna-armeija silloin lopetti, eli tavoitteet on kaukana rauhanturvaamisesta.

  Plusääni(13)Miinusääni(13)
  1. Kyllä johtajat olivat oikeastaan kansanpettureita Jatkosodan alla ja aikana. Korkein johtooli koko ajan Lännen talutusnuorssa ja passiivinen sodassa ja vain laiskasti Saksan rinnalla. Koko ajan vehkeiltiin jopa Stalinin kanssa, kuten Hautamäki on osoittanut.

   Suomen olisi tullut hyökätä täysillä Sorokkaan ja Leningradiin

   Plusääni(16)Miinusääni(2)
 16. Kovasti ilmaantuu noita alaspeukuttajia melkein kommenttiin kuin kommenttiin. Vaikuttaa jotenkin järjestelmälliseltä. Ettei vain tässäkin..

  Plusääni(7)Miinusääni(8)
 17. Haavistohan voisi nyt – kun kokemusta siitä jo on ennestään – mennä eu-lähettiläänä Moskovaan naurattamaan Putinia ja torumaan siitä kun hän vastustaa GLOBO-HOMO-agendaa ja kehittelee tällaisia ’globö-homo- ja transu-yhteisölle’ vaarallisia ohjuksia eikä halua alistaa maataan sen palvelukseen. Varmaan Niinistötkin ilahtuisivat.
  Sean Seddon – Metro 20. huhtikuuta 2022
  Venäjä on testannut uutta mannertenvälistä ballistista ohjusta, joka pystyy iskemään Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin.
  Vladimir Putin sanoi, että länsimaissa ”Saatana II:ksi” kutsutun raketin onnistunut lento lähettää viestin muulle maailmalle.
  RS-28 Sarmat -ohjusta on kehitetty useita vuosia, ja se on tarkoitettu päivitykseksi Kremlin nykyiselle kylmän sodan aikaiselle kantoraketille.
  Sen kerrotaan voivan kuljettaa 10 tonnin hyötykuorman, mukaan lukien ydinpommit, ja kohdistaa sen useisiin kohteisiin kerralla.
  Valtion tiedotusvälineiden kautta antamassaan lausunnossa Venäjän hallitus sanoi, että kyseessä oli ensimmäinen suunnitelluista testeistä.
  Putin sanoi televisiossa: ”Uudella kompleksilla on korkeimmat taktiset ja tekniset ominaisuudet, ja se kykenee voittamaan kaikki nykyaikaiset ohjuspuolustuskeinot.
  ”Sillä ei ole analogeja maailmassa eikä tule olemaan pitkään aikaan.
  ”Tämä todella ainutlaatuinen ase vahvistaa asevoimiemme taistelupotentiaalia, takaa luotettavasti Venäjän turvallisuuden ulkoisilta uhkilta ja antaa ajattelemisen aihetta niille, jotka kiihkeän aggressiivisen retoriikan kiihkeydessä yrittävät uhata maatamme.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=252490

  Plusääni(5)Miinusääni(7)
 18. Natohuorat myisivät rahasta vaikka oman äitinsä.

  Plusääni(5)Miinusääni(6)
 19. Perkaaminen

  Sanna Marin (ygl) toi vastikään esille käsitteen `perkaaminen`. Aikaisemmin silloinen perussuomalainen Timo Soini julisti `harjaamisesta`. Näillä käsitteillään he kuvasivat aioihin puutumista. Sinänsä osuvaa koska nyt (totta Natossa) ulkopuolisille tahoille on annettu lupa puuttua Suomen sekä sisäisiin että ulkoisiin asioihin.

  Nato tulee olemaan hyvin tehokas `perkaamisen` väline . Nyt `perataan` Suomi. Suomi-neito (merenneito) on takertunut länsimaisen sotilaspoliittisen Naton verkkoon mistä se ei enää pääse omin voimin irti. Se on vedetty pyyntialuksen kannelle ja länsivallat katselevat ihastellen saalistaan. Menee kuin laulun sanoin: `Tartu tiukasti ,,,`.

  Isäntämaasopimus hyväksyttiin (2014) ilman eduskuntakäsittelyä joka jo sinänsä on arveluttavaa.
  Memorandum of understanding (MoU):
  https://en.wikipedia.org/wiki/Memorandum_of_understanding

  Isäntämaasopimus on käyttöönottoa vaille valmis itsevaltaiselle Naton toiminnoille aina sotilaallisista harjoituksista sodan julistukseen asti. Suomen Nato-jäsenyys voi tehdä siitä (MoU) legitiimin. Tämä (MoU) oli ensimmäinen askel tiellä Natoon ja toista askelta – kohtalokasta sellaista – olemme nyt ottamassa.

  Alkuaan perustuslain täysivaltaisuussäännön mukaan vieraan sotavoiman maahantulo ei ollut mahdollista edes liittolaissuhteessa. Pykälän mukaan vieras sotavoima oli alistettava Suomen johdolle jonka ylipäällikön oli oltava Suomen kansalainen. Näin ollen Nato ei olisi voinut toimia Suomessa siten kuin se olisi halunnut. Vain perustuslain säätämisjärjestyksessä muutos olisi ollut mahdollinen – ei muuten!

  Vuonna 2011 voimaannutetulla perustuslain muutoksella oli ratkaisevia seurauksia Nato sekoilua ajatellen. Tuolloin (2011) valta siirrettiin presidentiltä ja eduskunnalta valtioneuvostolle. Kuinkahan moni saattaa edes tiedostaa mitkä valitettavat seuraukset edellä kuvatulla vallankumouksella tulee olemaan jatkossa?

  Tämä kannattaa muistaa koska seuraavan hallituksen vetovuorossa on toveripiiri nimeltä kansallinen kokoomus. Tämän kommunistisempaa puoluetta kuin kansallinen kokoomus nyt on te ette ole vielä nähneetkään. Heidän toimintansa noudattaa tarkoin NWOn (= UMJ = Uusi Maailmanjärjestys) ohjelmaa. Oudoksi heidän toimintansa tekee se että näin menetellen he ovat harjoittaneet tuhotoimintaa omaa puolueohjelmaansa ja kansaa vastaan jo hyvän aikaa.

  Isäntämaasopimuksen myötä Suomen Nato-jäsenyys antaa Natolle autoratiivisen poliittisen, taloudellisen ja sotilaallisen komentovallan Suomessa. Mutta vain siihen asti kunnes Euroopan unioniarmeija lakkauttaa Naton jolloin komentovalta vaihtuu ja voidaan vain havaita Dante Alighierin sanoin `pahemmasta pahempaan päähän vaihtuu hattu`. Silloin suomalaista teletappia viedään ties minkä hinkuintian sotiin eikä siinä auta muuta kuin länkyttää: Kyllä herra alidesantti, kyllä herra alidesantti ,,, .

  Liittyessään Natoon Suomi ei tule olemaan edes Nato-maa sanan perinteisessä merkityksessä koska silloin isäntämaasopimus rajoittaa sen ulos kaikesta sitä itseään koskevasta päätäntävallasta mikä muilla Nato-mailla on eikä Suomea ole enää edes valtiona sen alkuperäisessä merkityksessä. Suomesta tehdään sotatoimialue – puskurivyöhyke – muiden turvallisuutta ajatellen.

  Isäntämaasopimuksen ja Perustuslain muutoksen siivittämänä Suomelta vietiin viimeisetkin (kuvitellut) itsenäisyyden rippeet; kaiken huipuksi – tarkemmin määrittämättömälle taholle. Elämme nyt Suomessa josta voidaan käyttää nimeä Mikä-Mikä maa. Itsenäisyyspäivää jota olemme viettäneet voidaan täydellä syyllä nimittää itsenäisyyden muistopäiväksi koska sitä ei enää ole. Taistelu itsemääräämisoikeudesta pitäisi aloittaa alusta.

  Nato pitää isäntämaasopimusta (MoU) poliittisesti absoluuttina eikä siihen ole edes kirjattu mitään kohtaa prosessista joka mahdollistaisi siitä irtaantumisen. Asiakirjasta voisi toki irtaantua vain ja ainoastaan tekemällä Venäjän kanssa saman sisältöisen proposkan. Irtaantuihan Suomi jo kertaalleen vastaavanlaisesta sopimuskusesta WWIIn aikaisen Saksan velvoitteista tekemällä Marxista (korjaan Marskista) presidentin.

  `Asiahan ei tietysti minulle kuulu` (Masa) koska: `Meillä on yhdyskuntamme (πολιτευμα = politeuma = politiikka) taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi` (EF 3:20); eikä se ole huutokauppa eli demokratia (demos = kansa, kratos = valta) vaan oikeudenmukainen kuningaskunta (basileia).

  Tämän takia en näpertele poliittisissa kysymyksissä mutta kun aika tulee niin ilmoitan teille epäröimättä `madon luvut` – hyönteisen tunteella ja kellon tarkkuudella. Tallokaa väärille varpaille, tallokaa, oikein hyppikää, mutta älkää koskaan Sallimuksen varpaille niin kuin nyt olette tehneet. Kyllä se hymy vielä hyytyy ennen kuin seuraavan kerran järvet jäätyy.

  Suomi neidon alkuperä voidaan juontaa vapaamuurari khazaari Z.Topeliuksen vuonna 1875 ilmestyneestä `Maamme kirjan` runosta `Meren neito`.
  Kuvassa Z.Topelius vapaamuurarien viesti `käsi povessa`:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/Zacharias_Topelius_2.jpg

  `Zacharias Topeliuksen lukukirja Boken om Vårt Land (1875) ja sen suomennos Maamme kirja (1876) ovat muokanneet eri sukupolvien käsityksiä Suomesta ja suomalaisista 1870-luvulta alkaen`.
  Maamme Kirja; Ensimmäinen luku, Maa, 11. Merenneito:
  https://www.maammekirja.fi/index.php?p=texts&bookId=28#itemId=28_1&sectionId=ch2

  `Merenneito eli vedenneito on naispuolinen taruolento, jolla on ihmisen yläruumis ja lantiosta alkava kalanpyrstö`.
  Meren-neito:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Merenneito
  `Suomi-neito on Suomen henkilöitymä. Suomi-neito on nuori kaunis nainen, jolla on usein vaaleat hiukset ja siniset silmät ja joka pukeutuu kansallispukuun`:
  Suomi-neito:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Suomi-neito

  Suomi tunnetaan `tuhansien järvien maa` joten kalatalous kuului suomalaiseen elämäntapaan ja siten toimeentuloon. Muinoin Suomalaiset tunnettiin kalannahkaisista vaatteistaan josta nimi Suomi (suomu) juontuu.

  Suomi-neidon (Topeliuksen Merenneidon) symboliikassa voidaan kartasta havaita ihmishahmo jossa neidon `kalanpyrstö` vastaa demilitarisoitua Ahvenanmaata:
  https://www.aland.travel/images/cykla-abo-mariehamn-syd-karta-mobile.jpg
  Ahvenanmaa sijaitsee geopostrategisesti tulenarassa paikassa keskellä Itä-merta
  https://i.pinimg.com/originals/3b/da/e4/3bdae457a0ec5e8e5b899c8a303ec189.gif

  Ruotsinkielessä sana `å` tarkoittaa jokea. Nimen Ahvenanmaa (Åland) alkuosan muunnos viittaa muinaispohjoismaiseen sanaan `ahva` koska Ahvenanmaalla ei ole jokia (å). `Ahva` tarkoittaa samaa kuin latinankielessä `aqua` (= vesi). Nimen alkuperä voi viitata myös sanaan `Ahven`.

  Suomi-neito (Merenneito) tullaan `perkaamaan`: Se lyödään `papilla` tainnoksiin (valheellisia lupauksia) ja verestetään (velkaannutetaan ja viedään kansallisvarat) sitten suomustetaan (metsät), suolistetaan (pohjavedet ja luonnonvarat), leikataan pyrstö (Ahvenanmaa) ja pää (Lappi) erilleen – eikä siitä jää jäljelle jäljelle muuta kuin hutjakka torso.

  Sanna Marinin (ygl) ja Annika Saarikon (ygl) kannattaisi mitä pikimmin pakata pikkarinsa ministerisalkkuihinsa ja paeta tulevaa vihaa Ugandaan! Rajaseudun väki tulee kuulemaan `murinaa` rajan takaa – aivan kuin karhun möyrintää – niin kuin ennen talvisotaa – lie telaketjujen ääntä.

  Plusääni(6)Miinusääni(9)
 20. Kiina autta meitä pääsemään irti kahleistamme. Kuten sanotaan, jonkin ilmiön sisään ei pääse, ennen kuin siitä astuu kokonaan ulos.

  Suurvallan paljastaminen
  By: Lin Luwen | Julkaistu: Luwen Luwen: Apr 22, 2022 02:14 PM
  Ukrainan kriisin lietsoja, epävakauden lietsoja, sodan ”vampyyri”, kylmän sodan salaliittolainen, myrkyn levittäjä, ihmisoikeuksien tuhoaja, globaalin järjestyksen ”Voldemort”… Näytämme, miten Yhdysvallat käyttää suurvalta-asemaansa väärin aiheuttamalla ongelmia maailmassa.
  https://www.globaltimes.cn/page/202204/1260042.shtml

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
  1. Navigointi kollektiivisessa hulluudessa
   Shanghain lukitus, Ukrainan sota ja Australian tulvat on kaikki järjestetty yhtä päämäärää silmällä pitäen, sanoo Max Igan. Perimmäisenä tavoitteena on luoda elintarvikepula, jota eliitti voi sitten käyttää oman valtansa kasvattamiseen.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=252595

   Putin kehottaa armeijaa olemaan hyökkäämättä Azovstalin maanalaiseen kaupunkiin, sanoo sinetöivänsä sen ja näännyttävänsä heidät pois nälkäänsä (muutama poiminta)
   ANDREW ANGLIN – HUHTIKUU 22, 2022:
   ”Joo, okei. Sen sinetöinti on suunnitelma.
   He kuolevat lopulta nälkään.
   Olemme nähneet näiden homojen valittavan melkein kaksi viikkoa sitten, että ruoka oli loppu.
   Olen ehdottomasti samaa mieltä siitä, että tunneleiden rynnäkkö on typerää.
   Halusin tavallaan nähdä tunnelit, koska olen varma, että siellä on valtavia saatanallisia rituaalialttareita ja niin edelleen. Tämä on ollut heidän tukikohtansa 8 vuotta. He epäilemättä harjoittavat rituaalista kidutusta ja kannibalismia näissä pimeissä luolissa.
   Mutta ilmeisesti tämä päättyy kuin Lovecraftin tarina, jossa emme koskaan näe pimeyden todellisia kasvoja.
   He uhkasivat hiljaisesti murhata väitetyt panttivankinsa, jotka ovat ilmeisesti Mariupolin kansalaisia, jotka he raahasivat mukanaan tunneleihin. Tai ehkä he ovat pitäneet heitä siellä vuosia. Tai ehkä heitä ei ole olemassakaan. Kuka tietää.
   Sen tiedämme, että kukaan ei mene vapaaehtoisesti maanalaiseen kaupunkiin, jossa on piiritettyjä saatanallisia uusnatseja, joiden tiedetään kiduttavan ja murhaavan siviilejä kaikissa olosuhteissa. Ei varsinkaan silloin, kun Venäjä on vapauttanut koko kaupungin ja auttaa siviilejä.
   Nämä ihmiset twiittaavat jatkuvasti siitä, kuinka pahat venäläiset tappavat siviilejä Azovstalissa, mutta kukaan ei ole kertonut, miksi he ovat siellä.
   Muuta selitystä ei ole. Joten on todella hämmästyttävää, että näillä ukilaisilla ja heidän pahoilla kannattajillaan on otsaa puhua ”venäläisten julmuuksista” ja sanoa ”miten kehtaatte vaarantaa ihmiskilpemme, jotka raahasimme näihin tunneleihin nälkään?”.
   Eivätkö normaalit ihmiset kykene tajuamaan tätä?
   ”Heidän on käytettävä naisia ja lapsia ihmiskilpinä, koska heillä on oikeus liittyä Natoon, koska demokratian mukaan heillä pitäisi olla ydinaseita Venäjän rajalla ja homoseksiä päiväkodissa” ei kuulosta järkevältä ”hyvien poikien” puolustukselta.
   https://www.unz.com/aanglin/putin-tells-military-not-to-storm-azovstal-underground-city-says-to-seal-it-and-starve-them-out/
   Translated withDeepL.com/Translator (free version)

   80 prosenttia jäljellä olevasta Azovin pataljoonasta haluaa antautua? (linkistä näkee minkälainen maanalainen tunneliverkko on)
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=252549

   Plusääni(4)Miinusääni(1)
   1. Globalistien kuumat temput Kristinuskon kaatamiseksi Ukrainassa:

    Kristinuskon lopettaminen: Soros ja Euroopan okkulttinen natsistaminen Ukrainan kautta (päivitys).
    Kristinusko loppui Ukrainassa vuonna 2014, kun CIA:n/Khasaarimafian kouluttamat okkultistit Puolan vapaamuurariyhteisöstä, jotka ovat osa vuosikymmeniä vanhaa Gladio-järjestöä, auttoivat vallankaappauksen järjestämisessä.
    Voisi huomata, että kun Lara Logan puhuu holokaustista ja sen ”sadoista tuhansista kuolleista juutalaisista”, hän laittaaa merkittävän osan siitä banderististen ukrainalaisten ansioksi, jotka nyt hallitsevat Ukrainaa vain noituuden avulla.
    Jos haluatte ymmärtää paremmin, kannattaa lukea Jerzy Kosinskin Maalattu lintu.
    https://www.veteranstoday.com/2022/04/03/ending-christianity-soros-and-the-occult-nazification-of-europe-through-ukraine/
    Näinhän sitä kaadetaan ja tuhotaan meilläkin kun ”me omistamme kaiken, sinä et mitään mutta olet silti onnellinen”-mafia laittaa kansan kyykkyyn ja rokottaa sille hyödyttömän osan kokonaan turpeen alle.

    Plusääni(2)Miinusääni(1)
   2. Kun lukee maailman vaihtoehtomediaa niin onko Ukrainan sotaa ja maamme natotottamishankettakon alettava tarkastelemaan yhä enemmän tämän KM-artikkelin valossa?:
    https://www.veteranstoday.com/2022/03/10/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
    Uskomattoman pahan khazarialaismafian salattu historia

    Khazarian Mafian salainen historia ja sen paha suunnitelma kaapata koko maailma paljastuu nyt ensimmäistä kertaa.
    Tämän artikkelin kirjoittajat ovat tehneet parhaansa herättääkseen henkiin tämän kadonneen, salaisen historian khazarialaisista ja heidän suuresta kansainvälisestä järjestäytyneestä rikossyndikaatistaan, johon viitataan parhaiten nimellä Khazarian Mafia (KM), ja tuodakseen tämän historian maailman saataville Internetin kautta.
    Tämän KM:n salaisen historian rekonstruointi on ollut äärimmäisen vaikeaa, joten pyydän anteeksi pieniä epätarkkuuksia tai virheitä, jotka ovat tahattomia ja johtuvat siitä, että on ollut vaikeaa kaivaa esiin Khazarian ja sen mafian todellista historiaa.
    Olemme tehneet parhaamme sen rekonstruoimiseksi, sanoo artikkelin kirjoittaja Preston James, (social Psychologist with Doctorate from Major Midwest Big Ten University. Retired after serving the community for over 36 years during which time there were numerous contacts with those associated with Intel and Law Enforcement.)
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=252451

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 21. Varo natotrollia, natotrolli valehtelee aina ja kaikkialla.

  Plusääni(2)Miinusääni(4)
 22. Muuttunut turvallisuuspoliittinen tilanne?

  Miten niin muuttunut. Eihän tuo ole muuttunut miksikään. Kaikki rulaa suunnitelmien mukaan.

  Mutta Suomen turvallisuuspoliittinen tilanne tulee todellakin muuttumaan! Seuraavassa kolmen kohdan askelma!

  1.) Ensin Suomi ja jos mahdollista niin Ruotsi on saatava Naton jäseniksi.
  2.) Tämän jälkeen otetaan Ukraina ja/tai Georgia Naton jäseneksi.
  3.) Nato Suomi on nyt velvoitettu osallistumaan avoimeen sotaan.

  Suomen armeija on yhteensovitettu jo kauan Natoa silmälläpitäen. Lainsäädännölliset esteet poistettu. Isäntämaasopimuskin on ja kalliit F-häivehävittäjät ovat joutilaina. Minkähänlainen sisältö Naton uudella sotilasdoktriinilla onkaan? Runsaskätistä sotilasapua on luvattu (F-hävittäjiin tehokkaita ohjuksia).

  Siis kenen turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut?

  Ravstuite tavarits – aseisiin kaverits!

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 23. Euroopan unionissa on varhain lauantaina päästy sopuun digitaalisia palveluja koskevasta laista.

  EU:ssa päästy sopuun laista, joka puuttuu kiellettyyn sisältöön verkkoalustoilla – syyniin muun muassa vihapuhe ja disinformaatio
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/ulkomaat/eu-ssa-p%C3%A4%C3%A4sty-sopuun-laista-joka-puuttuu-kiellettyyn-sis%C3%A4lt%C3%B6%C3%B6n-verkkoalustoilla-syyniin-muun-muassa-vihapuhe-ja-disinformaatio/ar-AAWvjD1?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=f860f31dee354b3ebf0c1d8670959632

  Tämähän toimii tehokkaasti jo Euraasian Unionin dominiossa ainakin Venäjällä. Euroopan Unioniin on kopsattu toimiva malli juuri sieltä. Lisäksi Venäjällä on historian uudelleenkirjoitus sanktioitu jo hyvän aikaa sitten.

  Esimerkiksi Sanna Marinin (ygl) ja monen muun poliitikon hysteerinen ryssofobia täyttäisi jo nyt viharikoksen tunnusmerkistön – kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Jostain syystä sananvapaus on vapaampaa toisille kuin toisille.

  Plusääni(4)Miinusääni(5)
  1. Joo, tämä sama vihapuhe ja disinformaatio -laki on ollut käytössä ”Kristikunnan ja koko maailman pelastaja” Venäjällä jo muutaman vuoden ja se on jo johtanut kansalaisten pidätyksiin ja tuomioihin; https://www.themoscowtimes.com/2019/03/18/putin-signs-fake-news-internet-insults-bills-into-law-a64850
   Tässä tästä;
   https://odysee.com/@corbettreport:0/continuing-coups-kremlin-kontrol:3?r=Aoxwnn2dhFyfMM9fxHy2jgZgiyoCTom5&t=422

   Lieko NATO joukkojen Suomeen tulo sitä, että kohta aletaan kollaamaan oikein kunnolla täällä nettikirjoittelijoita ja niitä jotka osallistuvat mielenosoituksiin, tai pistivät allekirjoitukset tiettyihin kansalaisaloitteisiin? Mitä muuta ne on kuin nimilistojen keräämistä? Ei niillä kansalaisaloitteilla ole saatu aikaan mitään hyvää ja oikeaa. Roskiin ovat menneet, jollei kyse ole jostain globalisteja miellyttävästä sukupuoli- tai ilmastomädätyksestä.

   Plusääni(1)Miinusääni(1)
 24. Pitääkö Paul Craig Roberts kansanmurhasta?
  Dmitri Orlov Sakerin blogiin.
  Vai ehkä hän, kuten Bundeskanzler Olaf Scholz, Puolan ja Ukrainan juutalaisten teurastusta valvoneen SS-kenraaliluutnantti Fritz von Scholzin pojanpoika, ajattelee, että kansanmurha on vitsi? Tutkitaanpa asiaa…
  Eräs lukija on pyytänyt minua kommentoimaan Robertsin äskettäistä kirjoitusta ”Kreml on hukannut tilaisuuden lopettaa Venäjän provokaatiot, jotka vievät maailman ydinsotaan”.
  Roberts katsoi aiheelliseksi kirjoittaa, että ”jos Venäjä olisi iskenyt Ukrainaan tuhoisalla tavanomaisella, kaiken kattavalla hyökkäyksellä, sota olisi päättynyt ennen kuin se oli alkanutkaan”, ja joidenkin lisäpohdiskelujen jälkeen, että ”Venäjän epäonnistuminen lännelle vaikutuksen tekemisessä ylivoimaisella sotilaallisella voimankäytöllä Ukrainassa tarkoittaa, että on otettu jälleen yksi askel kohti ydinarmageddonia”. Ja sitten hän rönsyilee: ”Kremlin kyvyttömyys toimia ennakoivasti ja haluttomuus poistaa Washingtonin viides kolonna Venäjän johtopiireistä tulevat olemaan Venäjän tappion tunnusmerkkejä.”
  Niinkö? Ei, ei oikeastaan.
  Minun ei pitäisi tehdä oletuksia siitä, mitä sinä tai Roberts tiedätte tai ette tiedä Ukrainasta tai ”Kremlistä”, joten totean vain itsestäänselvyyden.
  Venäläisten ja ukrainalaisten välillä ei ole mitään helposti havaittavaa eroa: sama kulttuuri, kieli, uskonto ja historia. Ukrainan sosialistinen neuvostotasavalta on valtiona epäonnistunut valtio; alueena se on osa Venäjää. Siksi täysimittainen hyökkäys Ukrainaan olisi pohjimmiltaan hyökkäys itse Venäjää vastaan. Ilmeisesti Robertsin mielestä venäläisten pitäisi tappaa miljoonia muita venäläisiä tehdäkseen vaikutuksen länteen. Se on todella söpöä, tiedättehän, kansanmurhanhimoisella tavalla, mutta täysin mahdotonta.
  Venäjän Ukrainan erikoisoperaation monimutkaisuus liittyi siviiliväestön (joka oli evakuoitava) ja Ukrainan tavallisen armeijan (jolle oli annettava mahdollisuus antautua rauhanomaisesti) erottamiseen natsipataljoonista (jotka oli joko tapettava taistelussa tai otettava kiinni, tuomittava tuomioistuimessa ja ammuttava). Tätä ei voida tehdä nopeasti.
  On muitakin, vähemmän tärkeitä mutta silti hyvin merkittäviä syitä, joiden vuoksi on edettävä hitaasti:
  http://thesaker.is/does-paul-craig-roberts-like-genocide/
  Roberts näyttää uskovan, että Venäjän kieltäytyminen tuhoamasta Ukrainaa ylivoimaisella voimalla tekee ydinsodan todennäköisemmäksi, koska se ”antaa Washingtonille selityksen hallinnan”. Venäjän ylivoimainen asema mahdollisen ydinprovokaation suhteen on toisen artikkelin aihe, mutta vakuutan teille, että sillä ei ole mitään tekemistä ”Washingtonin selityksen hallinnan” kanssa, koska miten helvetissä Washington selittäisi halunsa tehdä kansallinen itsemurha Ukrainan takia? Teesi, jonka mukaan ”Venäjän epäonnistuminen Ukrainan nopeassa tuhoamisessa lisää ydinsodan todennäköisyyttä” on… etsin tässä sanaa… tyhmä.
  Pitempi artikkeli löytyy The Saker sivulta.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 25. NATOON EI OLE LUOTTAMISTA
  Helsingin Suomenlinnan yhteen porttiin kiinnitetyistä marmoritauluista on linnoituksen perustaja Augustin Ehrensvärd hakkauttanut Suomen kansalle tarkoittamansa kuuluisan tekstin, joka suomeksi käännettynä kuuluu: ”Jälkimaailma, seiso täällä omalla pohjallasi äläkä luota vieraan apuun”. Tätä periaatetta pitäisi noudattaa myös tänään. NATO:n kannattajat syyllistyvät valtiopetokseen pyrkimällä Ukrainan tilannetta hyväksi käyttäen liittämään Suomen NATO:on.
  Ukrainan tilanne on aivan toinen. Se on ollut sisällissodassa venäjänkielisiä donbassilaisia vastaan vuodesta 2014 ja ruumiita on tullut jo yli 14000. Ukrainaa johtavat NATO:n juuri taisteluun Venäjää vastaan kouluttamat joukot. NATO on Siionin Viisaiden luomus, jonka tarkoituksena on jakaa maailma kahdeksi toisiaan vastaan taistelevaksi voimaksi eli Eurooppa vastaan Venäjä. Tällaista vastaan asettelua ei tarvittaisi enää nykyaikana. Tästä hyötyvät vain juutalaiset, joiden päämääränä on Euroopan kansallisvaltioiden tuho. Siionin Viisaat hallitsevat läntistä mediaa ja ovat onnistuneet luomaan Ukrainan sodasta aivan väärän kuvan. Kysymyksessä ei ole sota Ukrainasta vaan Venäjän vahingoittaminen. NATO-maat aseistavat miljardeilla Ukrainan armeijaa ja näin osallistuvat sotaan ja pitkittävät Ukrainan syyttömän kansan kärsimyksiä. NATO:on liittyminen olisi Suomen tuho itsenäisenä valtiona. Jo EU:hun liittyminen lohkaisi suuren palan itsenäisyydestämme, mutta NATO:n liittyminen veisi pois myös määräysvallan puolustusvoimilta. Suomen poliittinen johto on sotapsykoosissa eli luulee Suomen pelastuvan liittymällä NATO:on. Jo isäntämaasopimus oli valtiopetos. Ja nyt NATO:n liittämisyritys on myös valtiopetos. Valitettavasti Suomella ei ole perustuslaillista tuomioistuinta, vaan nykypoliitikot viis veisaavat perustuslaista. Suomi on ajettu vieraitten voimien alaisuuteen ja tarvitaan sisäinen valtataistelu itsenäisyytemme palauttamiseksi. Tämä valheellinen asiain tila on nostanut sitä vastaan taistelevia voimia, jotka ilmenevät esim. uusien puolueiden perustamisena, koska valta pitävät puolueet ovat korruptoituneita. Tällaisia puolueita ovat mm. VKK, Totuuspuolue, Vapauden liitto ja Kristallipuolue. Antakaamme niille ääni seuraavissa eduskuntavaaleissa. Toivottavasti nämä pienpuolueet tekevät vaaliliiton, sillä he ajavat samoja asioita. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(6)
 26. We Do Not Consent | Powerful Message to Humanity (2018 Speech)


  Tuossa videon alussa sanotaan;
  ”Elämme maailmassa jossa meille on valehdeltu niin paljon niin usein ja niin kauan, että kaikki mitä luulemme tietävämme on itse asiassa valetta ja kaikki, mikä muodostaa todellisuutemme on täyttä huijausta. Se on fiktiota. Maailman historia, jota meille opetetaan, on keksittyä ja todellinen historia on salattu meiltä. ”

  Kirjoitin itse näin 1.1.2017 artikkelissa ’Psywar – mielikuvien sota’ https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2017/01/01/psywar/ : ”Kuolemanpelolla myytiin mm. sikainfluenssa rokote 2009. Kansa oikein jonotti piikille. Parkkisakoista piittaamatta. Mitähän kaikkea muuta kansalle pian ”myydään”?”

  En tuossa kohtaa tajunnut, että ne ”myy” tämän saman virusvalheen kaikille yhä uudelleen vuonna 2020 ja tämä pelkoporno ja suojelutoimien perusteella toteutettu terrori tulee jatkumaan niin kauan kun kaikki uskovat tämän virusvalheen ja virusteorian epäilijät lytätään pois keskusteluista.

  Tämän kaltainen lainvalmistelu oli alulla 2021; https://www.is.fi/politiikka/art-2000007813053.html
  En tiedä tuliko tuo laki voimaan 2021, mutta jos tuli, niin ohessa kuvattu Shanghain kaltainen koronaterrori on täälläkin täysin mahdollista; https://www.youtube.com/watch?v=bQuduYir8H8

  Kyllä, hallituksemme ja asiantuntijamme pystyvät tuollaiseen, aivan kevyesti pystyvät. Tuollainen koronaterrorismi voi äityä vielä jopa veriseksi terrorismiksi, lahtaukseksi.

  ”Soon we all can enjoy kind of ”Gulag experience.”

  Virusteoriasta:
  https://paradigmshift.uscreen.io/

  https://yummy.doctor/blog/there-are-no-diseases/

  Samaa asiaa Suomeksi, jos englanti ei taivu;

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Disinfoa (ja sen agentteja) löytyy nykyisin enemmän kuin oikeaa tietoa. Sokeasti ei pidä uskoa mihinkään. Pitää itse ymmärtää mihin uskoo ja miksi. Ei se mikä tuntuu oikealta ole välttämättä totta. Ihmisellä on taipumus luottaa enemmän tunteisiin kuin järkeen.

    Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat