Tiettyjen NATO-maiden veriset rikokset tarkoittaa poliittista kaksinaismoralismia

Magneettimedia julkaisee tietyiltä osin referoituna Verumreactor –sivuston artikkelin, “Tiettyjen NATO-maiden veriset rikokset tarkoittavat poliittista kaksinaismoralismia”. On syytä heti huomauttaa, että Yhdysvaltojen sotaoperaatioiden tuloksena on saanut surmansa yli 20 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeen ja Yhdysvaltojen globaali valtapolitiikka johtaa katastrofaalisiin seurauksiin.  

Tiettyjen NATO-maiden veriset rikokset  

Yhdysvaltain johtama NATO-liittouma on sekaantunut aggressiivisesti muiden valtioiden sisäisiin asioihin jo vuodesta 1949 alkaen, mikä on myös NATOn perustamisvuosi. Kuitenkaan NATO ei ole yleensä toiminut artiklan 5 velvoittamana, vaan tiettyjen aggressiivisten NATO-maiden toimesta ja Yhdysvaltojen johdolla.  

Kyseisen NATO-liittouman globaali valtioterrorismi on itseasiassa noudattanut Yhdysvaltojen imperialistista strategiaa, jonka päämäärä suuntautuu maailman herruuteen. Tämän toiminnan seuraukset ovat olleet katastrofaalisia. Perustamisestaan lähtien Washingtonin johtama NATO-liittouma on toteuttanut “demokratian suojelemiseksi” yli 25 suurta sotilasoperaatiota ympäri maailmaa, joissa on eri arvioiden mukaan kuollut noin kolme miljoonaa ihmistä. Näille uhrauksille altistuivat kaikki ne valtiot, jotka noudattivat itsenäistä taloudellista ja poliittista linjausta, eivätkä siten vastanneet “länsimaisia arvoja”. Länsimaisiin arvoihin sisältyy muiden muassa se, että noudatetaan globaalien rahoituslaitosten sanelemaa ja koronkiskontaan perustuvaa köyhdyttävää velkarahajärjestelmää sekä muita kansainvälisen finanssijärjestelmän säädöksiä. 

[Magneettimedian toimittajan huomautus: Nykyisin Yhdysvaltojen imperialistiseen suurstrategiaan on jo vuosikymmeniä kuulunut se, että USA on julistanut, että se valvoisi maailmanvaltaansa sekä asevoimien uhkalla että niiden käytön välityksellä. Tällöin kysymyksessä on “turvallisuusstrategia”, jonka virallinen sanamuoto on jäljempänä mainittu: 

asevoimamme säilyvät jatkossakin niin vahvoina, että mahdolliset vastustajat taipuvat luopumaan asevarustelusta, jonka tarkoituksena on vetää vertoja Yhdysvaltain asemahdille tai ylittää se”.1

____________________ 

1). David Ignatius, International Herald Tribune, 14-15.12.2002. Julkaistu alun perin Washington Postissa. 

Yhdysvaltojen johtaman NATO-liittouman sotilasoperaatioiden perimmäisenä tavoitteena on ollut poliittisen hegemonia ja taloudellinen hyöty. Nämä sotilasoperaatiot ovat usein naamioidut humanitäärisiksi rauhanturvaamisen operaatioiksi, joiden laillisuusperiaatteet ovat Yhdysvallat yksinapaisesti määritelleet. Demokratian suojelu on tarkoittanut Washingtonin uusliberalistisen “vapauden” juurruttamista kaadettujen hallintojen tilalle. Näitä Yhdysvaltojen asettamien “arvojen” ja “laillisuusperiaatteiden” vastaisia valtioita syytetään kaksineuvoisesti sopimuksien rikkomisesta ja ihmisoikeusloukkauksista, vaikka Yhdysvallat liittolaisineen ovat syyllistyneet niin valtaviin ihmisoikeusrikkomuksiin, joiden kanssa ei voi kilpailla ainutkaan valtio maailmassa.  

Niin muodoin Yhdysvaltojen johtaman liittouman piittaamattomuus kansainvälisistä ihmisoikeuksista on johtanut siihen, että sotilashenkilöt ovat jatkuvasti syyllistyneet hyvin brutaaleihin rikkomuksiin ihmisyyttä vastaan. 

[Magneettimedian toim. huom.: On syytä painottaa, että Yhdysvaltojen johtamaan liittoumaan kuuluu tietysti myös muitakin kuin NATOn jäsenmaita. Siihen kuuluu esimerkiksi terroristi valtio Israel. Lisäksi huomautamme, että Yhdysvaltojen sotaoperaatioiden tuloksena on saanut surmansa yli 20 miljoonaa ihmistä toisen maailmansodan jälkeen.2 ]

Jäljempänä esitämme tiivistelmän näistä rikoksista ja raakuuksista: 

Korean sota käytiin vuosina 1950-1953. 

Yhdysvallat pommittivat Pohjois-Korean kivikauteen. Yhdysvaltain ilmavoimien kenraali Curtis LeMay toimi Korean sodan aikana strategisten ilmavoimien komentajana (Strategic Air Command) sekä oli vastuussa Pohjois-Korean pommituksista. 

LeMay on arvioinut Washington Postin entisen toimittajan Blaine Hardenin kirjassa, että Yhdysvaltain pommituksissa kuoli viidennes Pohjois-Korean väestöstä. 

– Me poltimme käytännössä jokaisen Pohjois-Korean kaupungin, sanoi LeMay. Siviiliuhreista ei välitetty. 

Yhdysvallat pommittivat vuosina 1950-1953 Pohjois-Korean kaupunkeja niin petomaisella julmuudella, että pohjoiskorealaiset vihaavat edelleen ja perustellusti Yhdysvaltoja. Pelkästään vuonna 1952 Yhdysvallat pommittivat kokonaisia Pohjois-Korean alueita yli 20 0000 räjähdyspanoksella, kuluttaen yli 1,5 miljoonaa ammusta, 40 0000 ohjusta ja pudotti yli 15 miljoonaa napalmpommia. Yhdysvallat pudottivat Pohjois-Korean pääkaupunkiin Pjongjangiin 52 380 erityyppistä pommia, mihin sisältyi hyvin voimakkaasti räjähtävät ja palavat pommit sekä bakteeripommit. Sanotaan, että Yhdysvallat tekivät tuolloin maailmanennätykseksi pommituksissa käsittäen 1 000 pommia neliökilometrille. Siviiliväestön kokonaistappioiksi on eri lähteiden mukaan arvioitu noin 1,7 miljoonaa ihmistä, ja jopa 3 miljoonaa ihmistä. (3 milj. täyttyy ottaessa huomioon Etelä-Korean siviiliväestön uhrit). 

Yhdysvallat valehtelivat joutuneensa pohjoisvietnamilaisten hyökkäyksen kohteeksi 

Tonkininlahden välikohtaus tapahtui 2. ja 4. elokuuta vuonna 1964, kun Yhdysvaltain laivaston hävittäjät (USS Maddox ja USS Turner Joy) olivat tiedustelutehtävissä (koodinimi Desoto) Tonkininlahdella Pohjois-Vietnamin aluevesien tuntumassa. Alukset raportoivat joutuneensa pohjoisvietnamilaisten hyökkäysten kohteeksi.Näin häpeällisesti menetellen Yhdysvallat saivat tekosyyn Vietnamin sotaretken toteuttamiseen. 40 vuotta myöhemmin Yhdysvallat julkaisivat mainitun petollisen lavastuksen sotilastiedostojen arkistoistaan. 

Vietnamissa tuhottiin vuosina 1964-1973 tarkoituksellisesti siviiliväestöä, pommitettiin kaupunkeja ja kyliä, siviilien infrastruktuuria – siltoja, rautateitä ja maanteitä. Amerikkalaislentäjät polttivat riisipeltoja tahallaan aiheuttaakseen satokatoa ja nälänhätää. Sodan aikana Yhdysvaltain armeija ruiskutti Etelä-Vietnamin alueelle 72 miljoonaa litraa erilaisia kasvustoa tuhoavia myrkkyjä kuten esim. Agent Orangea. Ruiskutusten seurauksena kuoli sodan jälkeen useita kymmeniätuhansia ihmisiä. Yhteensä Orangen uhreja on rekisteröity Vietnamissa olevan jopa 4,8 miljoonaa. 

Neuvostoliiton romahduksen myötä hajonneelle Varsovan liitolle etsittiin kuumeisesti korvaavaa järjestöä. Tärkein niistä oli niin sanottu “rauhanturvaoperaatio”, joka perustui muiden muassa ehkäisemään NATOn aggressiivista vaikutusta sen ryhtyessä ratkaisemaan etnisten ryhmien välisiä konflikteja, ja tavoitellen puhtaasti alueelliseen valtapolitiikkaan sekä sen vaikutusalueen laajentamiseen. Näinhän tapahtui  esimerkiksi Balkanilla, kun NATO hyökkäsi alueelle ja osallistui suoraan etnisten sotien eskaloitumiseen. Jugoslaviassa 1999 käytettiin rypälepommeja, grafiitti sähkömagneettisella latauksella varustettuja kranaatteja sekä köyhdytettyä uraania. NATOn hyökkäyksissä kuoli tuolloin 5 700. Lähellä Djakovicaa Kosovossa tapahtui tyypillinen NATOn rikollinen teko, sen ilmaiskussa albaanipakolaisten saattueeseen, missä kuoli 70-87 albaanisiviiliä. Myöhemmin Serbian valtiontelevisio julkaisi selostuksen hävittäjälentokoneen lentäjän ja NATOn komentokeskuksen ylläpitäjän neuvotteluista. Ennen iskua lentäjä ilmoitti keskukselle tarkkailevansa vain traktoreita ja siviiliajoneuvojen kolonnia sekä pyysi kahdesti ohjeita. Liittouman johto kuitenkin määräsi lentäjän pommittamaan kolonnaa. 

Amerikkalaiset hyökkäsivät Irakiin sillä tekaistulla verukkeella, että maalla on joukkotuhoaseita eli bakteriologisia aseita (pernaruttoja). Irakissa käytettiin “valkoista fosforia”, joka on tietyn tyyppinen kemiallinen ase. Yli miljoona ihmistä kuoli, joista neljännes oli naisia ja lapsia. Irakin kampanjaa leimasivat useat liittouman korkean profiilin rikokset, jotka kuohuttivat koko maailmaa Abu Ghraibin vankilan irakilaisvankien kidutuksella ja pilkkaamisella. 

Samanlaisia rikoksia ihmisyyttä vastaan tehtiin Afganistanissa, Libyassa ja Syyriassa. Näissä kohteissa syyllistyttiin siviilien omistamien invastruktuurien pommittamiseen, kiellettyjen aseiden käyttöön, kidutukseen ja kohde maiden kansalaisten pilkkaamiseen. 

Valkoisen fosforin käyttöä.

Myös yksittäisten NATO-sotilaiden tekemät rikokset ovat verisiä. Luetellaanpa joitakin niistä. Australian erikoisjoukot teloittivat vuosina (2007-2016) 39 afganistanilaista siviiliä. Irakissa viisi NATOn sotilasta raiskasivat ja tappoivat neljä tavallista siviiliä, joiden asunto sijaitsi yhden tarkastuspisteen välittömässä läheisyydessä. Yhdysvaltojen armeijan sotilas tappoi Afganistanissa ainakin 16 siviiliä, joista oli 9 lapsia, ja haavoittaen viittä.  

On syytä huomata, että näiden julmuuksien tekijät välttyivät pääsääntöisesti vastuusta. Mitä voidaan sanoa, jos edes brutaaleihin vankien murhiin syyllistyneet japanilaisosaston 731 työntekijää eivät joutaisikaan oikeuden eteen ja että heidän sallittaisiin jatkavan työtään kaikkien asiakirjojen parissa Yhdysvalloissa. Toki on ollut tapauksia, joissa yksittäisiä varusmiehiä on tuomittu sotarikoksista. Syytetyt onnistuivat kuitenkin välttämään pitkät vankeustuomiot. 

Tärkein osoitus kaksinaismoralistisesta politiikasta on tekopyhyys ja kaksinaamaisuus: Yhden asian sanominen ja päinvastoin tekeminen. Vakuuttava vahvistus tälle on NATOn laajentuminen Venäjän rajoille, joka on tärkein Yhdysvaltojen rikkomistaan lupauksista. NATOlle Venäjä muodostaa päävastustajan. NATOn laajenemisen syynä on sen haluttomuus ryhtyä todellisiin toimiin Venäjää vastaan.  

[Magneettimedian toim. huom.: Tämä sotilasliiton laajentuminen johtuu siitä, että NATO on aggressiivinen ja hyökkäykseen pyrkivä sotilasliitto. NATOn toimenkuvaan ei kuulu globaalin yhteisön muodostaminen, mikä tavoittelisi maailmanlaajuista rauhaa ja maiden välisiä ystävällisiä suhteita.] 

Koska NATO yrittää välttää suoraa sotilaallista konfliktia Venäjän kanssa peläten Venäjän armeijan valtavaa voimaa ja ydinasearsenaalia, NATOn on ratkaistava tehtävänsä jonkun muun välityksellä. Esimerkkinä tästä ovat valtavat asetoimitukset Ukrainaan, nationalismin kasvattaminen ja ukrainalaisten provosoiminen aggressioon Venäjää vastaan, kun taustalla on vakuutuksia tuen antamisesta konfliktin sattuessa. 

Venäjän joukkojen johtama erityinen sotilasoperaatio vähentää kuitenkin kaikki näiden tiettyjen NATO-maiden yritykset tyhjiin. Kuten on jo paljastunut, turvatakuut ja avunantolupaukset eivät ole tarkoittaneet NATO-maiden joukkojen varsinaista osallistumista Ukrainan puolustukseen, mikä taas tarkoittaa sitä, että NATO on pettänyt “kumppaninsa”, minkä seurauksena “kumppani” saa tuomionsa sen surullisessa lopputuloksessa. 

Ken julistaa väkivaltaisuudet menetelmäkseen, täytyy vääjäämättä valita vääryys periaatteekseen. Ja tämä vääryys voidaan havaita kussakin NATOn toiminnassa: kaksinaismoralistisesta politiikasta, joka huipentuu “kumppaneidensa” pettämiseen. 

Verumreactor 

Lähteet 

Alkuperäinen artikkeli: Naton veriset rikokset seurausta kaksinaismoralistisesta politiikasta (verumreactor.ru) 

2. James A. Lucas (7.3.2015). Global Research. 

3. Wayback Machine (archive.org) 

Unknown to most Americans, the US ‘totally destroyed’ North Korea once before (irishtimes.com) 

——————- 

Magneettimedian päätoimittajan lisäys Yhdysvaltojen interventioista 

USA:n interventiot ”demokratian”, ”vapauden” ja ”rauhan” nimissä 

Tämä kappale selventää sitä ideologiaa miksi Yhdysvallat ovat nyt auttamassa Pohjois-Korean, tuon uhmakkaan ja taloudellisesti riippumattoman vintiön ”demokratian” ja ”kansainvälisen oikeuden” kaidalle polulle. 

Huomattava on, että USA:n eliitin käsitys ”demokratiasta” ei noudata samaa linjaa demokratian perusajatuksesta, jonka mukaan hallintovalta nousee kansasta ja toteuttaa kansan tahtoa. 

Yhdysvaltoja hallitsevan eliitin mukaan demokratia toteutuu silloin, kun ”vihamielisen”, suvereenin ja taloudellisesti itsenäisen valtion hallinto saadaan kaadettua ja tilalle istutettua Washingtonin DC hyväksymä ”demokraattinen” hallitusjärjestelmä. Lisäksi tämä ”demokratia” toteutuakseen edellyttää amerikkalaisen eliitin kustannus-hyötyanalyysin läpäisemistä eli ”demokratian” lähetystyöstä pitää koitua Yhdysvalloille taloudellista hyötyä ja globaalia hegemoniaa riittävän suuri määrä suhteessa kustannuksiin ja jenkkien vuodatettuun vereen. 

Tämä on tietysti ilkeää sanoa, mutta yllä mainittu vaikuttaa valtioterrorismilta. 

USA:n ”vapauden” ja ”rauhan” interventiot: Kuuluisin kuva Vietnamin sodasta; ”Napalmityttö”. 

Yhdysvaltalaisen suurstrategian, tai Yhdysvaltojen sotaopin mukaista ennaltaehkäisevää iskua ei tietenkään saisi vastustaa torjumisesta puhumattakaan, sillä USA:ta hallitsevan eliitin mukaan vastustaminen olisi täysin käsittämätöntä, sillä Yhdysvaltojen toimethan ovat aina luonteeltaan ”puolustuksellisia”, joiden tarkoituksena on ”demokratian”, ”rauhan” ja ”vapauden” saavuttaminen. Siten reaktiot niitä vastaan ovat automaattisesti vihamielisiä ja jopa terroristisia. 

Noam Chomsky (NC) kirjoittaa teoksessaan Maailmanvalta vai maailmanloppu, että Yhdysvallat on noudattanut yli puolen vuosisadan imperialistista strategiaansa tavoitteinaan koko maailman herruus. Hegemoniatavoitteissaan Yhdysvallat ei ole piitannut globaaleista riskeistä, jota esimerkiksi Kuuban kriisi osoitti.1 

Yhdysvallat ja sen liittolaiset ovat hyökänneet verta kaihtamatta esimerkiksi jäljempänä mainittuihin kohteisiin: 

Nicaragua 1980–90 luvut

Ronald Reaganin propagandakoneisto tehtaili sokeeraavia tarinoita Nicaraguan lentotukikohtiin sijoitettujen MiGien uhasta Yhdysvalloille. Näin Yhdysvallat sai tekosyyn hyökätä puolustuskyvyttömän Nicaraguan kimppuun.2 

Edelleen Reaganin hallintokaudella 1980-luvulla vaikeudet jatkuivat kongressin kieltäessä Yhdysvaltojen tukemien Nicaraguassa toimivien contra-sissien aseistamisen. Niinpä turvauduttiin jälleen laittomiin toimiin. Iran–contra-skandaalina tunnettu tapaus kuitenkin alkoi paljastua vuonna 1986 ja paljastui, että Reaganin hallinto oli vastoin kongressin päätöksiä myynyt aseita Irakin kanssa sodassa olleelle Iranille sekä ohjannut asekaupoista saatuja tuloja contrille. Kuvioon kytkeytyi myös huumausaineiden salakuljettamista Latinalaisesta Amerikasta Yhdysvaltoihin.3 

Contrat aloittivat sissisodan osittain somozalaisten johtamana sandinistien hallintoa vastaan ja saivat rahoitusta ja muuta tukea Yhdysvalloilta. Sandinistit järjestivät yleisen asevelvollisuuden ja saivat sotakalustoa muiden muassa Kuubasta ja Neuvostoliitosta.4 

Nicaraguan oppositiovoimat kokosivat vuoden 1990 vaaleihin Yhdysvaltojen avustamana Yhdistyneen kansallisen opposition (Unión Nacional Opositora – UNO), joka koostui poliittisesta kentästä kokonaisuudessaan, entisistä somozalaisista Nicaraguan kommunistipuolueeseen asti. 25. helmikuuta 1990 järjestetyissä vaaleissa opposition ehdokas Violeta Chamorro voitti 55 prosentilla äänistä sandinistien Daniel Ortegan ääniosuuden jäädessä 41 prosenttiin.5 

Nicaragualaiset joutuivat siis taipumaan ja kannattamaan Yhdysvaltojen kannattamaa ehdokasta ”pyssynpiippu ohimollaan”, kuten useille puolueettomille tarkkailijoille oli selvinnyt.2 

Täten Washington oli saanut hyväksymänsä ”demokratian” ja talousjärjestelmän Nicaraguaan, joka syöksyi sotien ja globalisoinnin köyhdyttämänä äärimmäiseen alikehittyneisyyteen.2 

Venezuela 

Yhdysvalloilla on läpinäkyvä vihamielisyys Venezuelaa kohtaan. Noin kymmenen vuotta sitten pallonpuoliskon suurin öljynviejä Venezuela, joka halusi päästä riippumattomaksi USA:sta, alkoi suunnitella myyvänsä yhä suurempia määriä öljyä Kiinaan. Tämä oli suuri-isku Washingtonin energiapolitiikalle7, niinpä myös presidentti Trump oli virkakaudellaan vihjaillut sotatoimilla Venezuelaa vastaan. Opposition mielestä presidentti Nicolas Maduro pyrkii perustuslakia muokkaamalla vankistamaan omaa asemaansa. Trump on puolestaan muiden muassa haukkunut Maduroa diktaattoriksi ja Yhdysvallat on määrännyt Venezuelalle pakotteita Maduron toimien takia. Yhdysvallat on asettanut pakotteita sekä Madurolle että toimintansa aloittaneelle edustajistolle.6 

NATOn pommitukset Jugoslaviassa olivat osana Kosovon sotaa (1999) 

Virallisesti pommitusten syynä oli Jugoslavian presidentin Slobodan Miloševićin haluttomuus hyväksyä Kosovoa koskevaa suunnitelmaa. Yhdentoista viikon mielipuolisten pommitusten jälkeen Kosovo siirtyi kansainvälisten joukkojen valvontaan.8 

Naton pommitusten rauniot 15 kesäkuuta 1999. Kuvassa Pristinan keskustan entinen postitoimisto.NATOn pommitusten rauniot 15 kesäkuuta 1999. Kuvassa Pristinan keskustan entinen postitoimisto. 

NATOn johtajat korostivat yksimielisesti ja alituisesti, että päätökseen pommitusten aloittamiseksi vaikutti kaksi syytä:9 

 1. Väkivaltaisten etnisten puhdistusten pysäyttäminen (tämä syy vaikuttaa hyvin ristiriitaiselta, sillä NATOn pommitukset juuri kiihdyttivät väkivaltaisuuksia). 
 1. ”NATOn uskottavuuden” todistamiseksi. Ensimmäinen syy ei ole uskotta, mutta toinen on. 

William Pfaff kirjoitti kriisin alkuvaiheissa, että: 

Keskustelu väliintulosta ei enää ole keskustelua siitä, mitkä keinot johtavat johonkin päämäärään. Se on keskustelua Naton hylkäämisestä ja USA:n pyrkimyksestä maailman johtajuuteen: Jos NATO ei voita Serbiaa, NATOa ei enää ole olemassa, joten ainoa ratkaisu on se, että NATOn sotilasvoimien on ajettava Serbian järjestäytyneet joukot Kosovosta ja tuhottava ne ja Serbian nykyinen hallitus.”9 

Balkanille hyökättiin myös siksi, että samalla sivutuotteena saatiin lannistettua Serbia, joka oli kantona Washingtonin kaskessa. Sitä pidettiin esteenä Washingtonin tavoitteille hallita koko Eurooppaa. Serbiaa voitiin pitää tuolloin Euroopan itsenäisyyden viimeisimpinä linnoituksina.9 

Afganistanin sota (2001–2014) 

Syyskuun 11. päivän iskuilla Yhdysvallat saivat tekosyyn ”terrorisminvastaiselle sodalleen”. Siten Afganistanin sota laajeni 7. lokakuuta 2001, kun Yhdysvaltain, Yhdistyneen kuningaskunnan, Australian ja Afganistanin pohjoisosaa hallinneen pohjoisen liiton joukot hyökkäsivät Afganistaniin syrjäyttääkseen maan Taliban-hallinnon ja tuhotakseen Talibanin suojissa toimineen Al-Qaidan. 

Yhdysvallat ovat vastuussa Afganistanin dominoivasta roolista kansainvälisessä heroiinikaupassa, joka on ainoastaan toistoa, sille mitä tapahtui aiemmin Burmassa, Thaimaassa ja Laosissa 1940-luvun lopulta 1970-luvulle. Näiden maiden muodostamaa huumeviljelmistä tunnettua aluetta kutsutaan ”Kultaiseksi kolmioksi”. 

Yhdysvaltojen sotilaallisissa interventioissa öljyesiintymien tai niiden kuljetusreittien tuntumissa käytettiin sijaistaistelijoita, jotka saivat rahoituksensa huumekaupalla. 

Lisäksi Afganistanissa Yhdysvallat käytti sijaistaistelijoita Neuvostoliittoa vastaan käydyssä sodassa. 

Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten asevoimien hyökkäys Afganistaniin elvytti huumekaupan, jonka Taleban oli laittanut kuriin, vaikka virallisesti sotaa perusteltiin päinvastoin huumetuotannon pysäyttämisellä.10 Olihan jo George W. Bush todennut ennen presidentin virkaansa eräässä haastattelussa toimittajan kysyessä mielipidettä Talebanista, että niitä pitää painostaa, saatuaan ensin selville, että Taleban ei ole mikään musiikkiyhtye. 

”Arabikevät”, Irakin tuho ja Syyria 

Viime kädessä Yhdysvallat ja Israel ovat syyllisiä Syyrian sotaan, joka oli ”arabikevään” huipentuma. Irakin kukistamisella, ”arabikeväällä” ja Syyrian sekä Iranin hallinnon kaatamisen tavoitteilla on kaksi selvä päämäärä (muitakin on): Nämä valtiot noudattivat itsenäistä talouspolitiikkaa ja olivat sekä ovat varteenotettavia vastustajia Lähi-idän rauhaa uhkaavalle Israelille. Liittoutuneiden hyökkäys Irakiin syöksi koko Lähi-idän kaaokseen. Saddam Hussein alkoi vaatia öljysuoritusten maksuvälineeksi euroa vuoden 2000 lopulla myydäkseen öljyä euromaihin. Niinpä Saddam vaihtoi YK:ssa olevan 10 miljardin dollarin reservinsä euroiksi. Tästä innostuivat muutkin maat, kuten esimerkiksi Iran, joka ryhtyi vaatimaan öljystään korvausta euroina.11 

Nämä Saddamin itsenäiset talouspyrkimykset olivat syynä Yhdysvaltojen ja Britannian johtaman liittouman hyökkäykselle Irakiin 2003. Tekaistun Irakin sodan avulla raunioitettiin Israelin vihaama hallitus ja siten taattiin se, että Irak myy jatkossakin öljynsä yksinomaan dollareita vastaan. 11 

Israel ja sen läntiset liittolaiset haluaa raunioittaa Syyrian ja Iranin lailliset hallitukset sekä libanonilaisen Hizbollah-järjestön. Nämä edellä mainitut kolme muodostavat Vastarinnan akselin (engl. Axis of Resistance), joka noudattaa lakia, nauttii laajaa kansansuosiota ja on uskonnollisesti monimuotoinen. Muiden muassa Hizbollah on voimakas yhteiskunnallinen vaikuttaja hyväntekeväisyydessä, jota auliisti tarjotaan uskonnollisesta vakaumuksesta riippumatta. Länsi ja ennen muuta Israel haluaa murskata Hizbollahin ja Syyrian yhteistyön. Sionistien hallinnassa oleva läntinen valtioterrorismi haluaa hajottaa laillisuuteen nojautuvan Vastarinnan akselin; se haluaa tuhota Syyrian. Luonnollisesti läntinen liittouma pyrkii kyseisen akselin, kuten myös Syyrian perikatoon siksi, että akseli muodostaa sotilaallisen haasteen kriminaalisuuteen pohjautuvalle Israelille. 

Lopuksi viittaamme lähteillä varustettuun artikkeliin, jossa tarkastelemme  Israelin miehitysvallan kauheuksia.  

Viimeisten vuosien taustaa palestiinalaisten ja Israelin suhteissa  

Israelin vesihallintoa ollut kestänyt kymmentäkään vuotta, kun elämää antava joki oli ehtynyt jäteojaksi, ja sen vesivarat oli putkitettu muualle (siis juutalaisten käyttöön) sekä korvattu juutalaisten myrkyllisellä teollisuus- ja kotitaloushyhmällä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Chomsky, Noam (2004). Maailmanvalta vai maailmanloppu? Otavan Kirjapaino Oy Keuruu. 
 1. WWW (12.5.2016). Deep History and the Global Drug Connection, Part 4: Enter al-Qaeda. Saatavilla: https://whowhatwhy.org/2016/05/12/deep-history-global-drug-connection-part-4-enter-al-qaeda/#36 
 1. Contrat Foreign Influences and Assistance Nicaragua: a country study Federal Research Division Library of Congress USA 1993. Saatavilla: http://www.country-data.com/cgi-bin/query/r-9305.html 
 1. Chamorro Is Running Strongly in Nicaragua LA Times 26.2.1990. Saatavilla: http://articles.latimes.com/1990-02-26/news/mn-1140_1_sandinista-leaderNicaragua timeline BBC News. Saatavilla: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/1225283.stm 
 1. MTV (12.8.2017). Saatavilla: https://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/trump-ei-sulje-pois-sotilaallisia-toimia-venezuelassa-venezuela-on-sekamelska/6534042#gs.vS9IwRs 
 1. Chomsky, Noam (2008). Savijalkainen jättiläinen, Vallan väärinkäyttö ja hyökkäys demokratiaa vastaan. Gummerus Kirjapaino Oy 
 1. Yleisradio Naton Serbian pommituksista tulee kuluneeksi 15 vuotta 
 1. Chomsky, Noam (2004). Uusi sotilaallinen humanismi, Kosovon opetukset. Gummerus Kirjapaino Oy, jyväskylä 2004. 
 1. Scott, Peter Dale (2014). American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan
 1. Krassimir Petrov (23.1.2006)- Reference: LeMetropole Cafe: Saatavilla: http://www.masternewmedia.org//#ixzz4Dl8Torno; Krassimir Petrov (29.9.2004). Oil performance in a worldwide depression. Saatavilla: https://www.oroyfinanzas.com/en/2004/09/oil-performance-in-a-worldwide-depression/; Krassimir Petrov (17.1.2006). The Proposed Iranian Oil Bourse. Saatavilla: http://www.resilience.org/stories/2006-01-17/proposed-iranian-oil-bourse; DV: Libya: All About Oil or All About Banking?; Bashar al-Assadin haastattelu (1.7.2016). President Assad’s interview with SBS NEWS AUSTRALIA. 
 1. Bloomberg Daybreak. Saatavilla: https://soundcloud.com/user-322211172/august-8-2017-530-am-dubai 

15 kommenttia

 1. NATO ON TERRORIJÄRJESTÖN OIKEA KÄSI
  Yllä oleva Magneettimedian artikkeli osoittaa, että USA:n armeija on terrorijärjestö, joka on vuodattanut miljoonien viattomien verta. Koska juutalaiset eli sionistit hallitsevat USA:ta, on USA:n ulkopolitiikka myös pyrkimystä maailmanherruuteen. USA on Israelin kanssa sionistien käsikassara, joka uhkaa kansojen turvallisuutta. Muistamme serbien pommitukset vuonna 1999, jolloin NATO teki pommituksia Euroopan sydämessä. NATO ei ole puolustus- vaan hyökkäysjärjestö. NATO on myös Siionin Viisaiden ohjauksessa oleva järjestö. Sen tarkoituksena on USA:n maailmanvallan puolustaminen. Suomen liittyminen NATO:on olisi historiamme pahin virhe. Suomella on naapuruussopimus Venäjän kanssa ja sitä pitäisi noudattaa. Suomen turvallisuustilanne ei ole muuttunut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vuoksi. NATO-kiihkoilijat ovat vain keksineet verukkeen, että turvallisuustilanne olisi muuttunut. Nyt on kysymys Suomen itsenäisyydestä. NATO:on liittyminen olisi viimeinen piste kehitykselle, joka alkoi, kun Suomi liitettiin perustuslain vastaisesti EU:hun. Jos Suomi jättää hakemuksen NATO:on, alkaa siitä lähtien taistelu Suomen itsenäisyydestä. Jumala Suomea varjelkoon. ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(17)Miinusääni(12)
 2. Tiedotusvälineet ja lähihistoriasta opettavat aineistot ovat lännessä visusti vaienneet artikkelin kertomista asioista. Suomessa kuitenkin vallitsi tietty tasapuolisuus geopolitiikan ymmärtämisessä vielä 2000-luvun alkuun asti. USA:n operaatioita etenkin Vietnamissa paheksuttiin kunnes länsimieliset pääsivät voitolle suomalaisessa tiedonvälityksessä. Bilderberg-implantit muuttivat Suomen joukkotiedotusvälineet propagandasodan välineiksi.

  Helsingin Sanomat on aina ollut yksipuolisen länsimielinen, mutta ratkaisevaa oli Ylen muuttuminen sellaiseksi. Yle luopui 1960-luvun Reporadion aikakaudella omaksumasta läntistä imperialismia arvostelevasta asenteestaan ja omaksui USA:n syvähallinnon tai neocon-juutalaisten ajaman Yhdysvaltain yksipuolista mahtiasemaa korostavan linjan. Ratkaiseva nimitys oli länsipuudeli ja nokia-teknokraatti Lauri Kivisen nosto Ylen johtoon. Samalla suomalainen vasemmisto muuttui laajasti maailmantapahtumia seuraavasta ja USA:n hegemoniaa arvostelevasta älymystöstä woke-henkiseksi identiteettipolitiikkaa harrastavaksi porukaksi, jolla ei ole ulkopoliittista ymmärrystä ja harrastaneisuutta juuri lainkaan. Tämä vasemmisto tai vihervasemmisto on kasvatettu totalitarismiin eli se ei halua tai uskalla uhmata sille joukkotiedotuksen avulla pakkosyötettyjä muotiagendoja. Nykyaikaiset yliopistot kasvattavat itsenäisten ajattelijoiden sijaan helposti propagandan omaksuvia laumasieluja. Laumasieluisuutta ihaillaan ja siitä palkitaan. Yksityisajattelijat ja vastavirtaan kulkijat joutuvat cancel-kulttuurin uhreiksi. Näin USA:n juutalaisille on raivattu suora väylä suomalaisen ”älymystön” sieluun ja rokotteiden avulla jopa suonistoon.

  Tasapuolisuutta hakevat toimittajat ja reportterit on siis Suomen tiedotusvälineissä sysätty syrjään tai muuten vaiennettu. Totalitaristinen valtajärjestelmä kuten EU ei tyydy tähän, vaan pyrkii vaihtoehtoisten näkemysten vaientamiseen kaikissa medioissa kuten sosiaalisessa mediassa tai verkkojulkaisuissa, jotka aiotaan 100% alistaa Totuusministeriöille alamaisiksi. EU alkaa päivä päivältä muistuttaa yhä enemmän sitä instituutiota, jota vastustamaan se on muka perustettu eli Natsi-Saksaa. EU toteuttaa Natsi-Saksan synkkää puolta, mutta jättää sen positiiviset ja eurooppalaisille kansoille hyödylliset puolet toteuttamatta. EU on siis Natsi-Saksan irvikuva. Nyttemmin EU on ilmaissut halukkuutensa operaatio Barbarossa 2.0:een eli se on aktiivisesti alkanut painostaa ja uhkailla Venäjää ja sen kansaa ja hallintoa.

  Plusääni(16)Miinusääni(13)
  1. ”EU on siis Natsi-Saksan irvikuva”
   EU on Britanniaa hallinneiden ja hallltsevien nwo-sionistien hanke joka on tarkoitus ’kalergisoida’ ja pakottaa samaan ruotuun rappeutuvan ja katoavan jo kalrgisoidun Brittiläisen imperiumin kanssa.
   J-F:n artikkeli kuvaa hyvin koko länsimaisen kulttuurin tuhoon päättyvää kujajuoksua, jota saamme myös seurata Iltalehtien sisuilta:
   Se, mitä Winston Churchill ja britit kokivat toisessa maailmansodassa, ei ollut mitään verrattuna niihin vaaroihin, joita britit kohtaavat nyt. Aikaisemmin edes pahimman mahdollisen skenaarion tapauksessa, jossa saksalaiset olisivat hyökänneet Britanniaan, tilanne ei olisi ollut niin paha. Koska saksalaiset kunnioittivat angloamerikkalaisia veljeskansana, useimpia brittejä olisi kohdeltu ystävällisesti. Aikanaan saksalaiset olisivat lähteneet pois luotuaan ystävällisen hallinnon (aivan kuten Yhdysvaltojen miehitys Japanissa ja Saksassa päättyi sen jälkeen, kun se oli asettanut taipuisat hallitukset). Saksalaisilla ei ollut suunnitelmaa tuhota Britannian ydintä rodullisesti tai kulttuurisesti. Mutta juuri se on juutalaisten sionistien, afrikkalaisten ja muslimien suunnitelma. Juutalaiset pyrkivät maksimoimaan monimuotoisuuden pelaamalla ”hajota ja hallitse” -leikkiä. Se on myös kosto niistä vuosista, jolloin angloamerikkalaiset suhtautuivat juutalaisiin ennakkoluuloisesti ja snobistisesti, hienovaraisesti ellei aina räikeästi. ’Juutalaiset’ haluavat nähdä anglo-amerikkalaisten miesten nöyryytyksen heidän joutuessa katsomaan, kuinka heidän tyttärensä muuttuvat häpeämättömiksi lutkiksi, joiden kohdusta syntyy mustia lapsia. Ja tietysti afrikkalaiset rakastavat imuroida valkoisia Yhdistyneessä kuningaskunnassa. He rakastavat myös hakata heikompia valkoisia ja kolonisoida valkoisten kohtuja. He tuntevat itsensä Uuden Britannian fyysisiksi mestareiksi. Ja muslimit pyrkivät jatkamaan tuloaan ja valtaamaan kokonaisia katuja ja levittämään shariaa kansakunnassa, jota he pitävät rappeutuneena ja kadonneena.

   Jos nykyiset demografiset ja kulttuuriset suuntaukset jatkuvat, Britannia todella kaatuu. Vaikka natsit muodostivat aidon kansanmurhan uhan venäläisille ja muille slaaveille, he vaativat Yhdistyneeltä kuningaskunnalta vain myöntyväisyyttä ja liittoutumista. Yhdistyneen kuningaskunnan olisi todellakin ollut parempi liittoutua Saksan kanssa toisessa maailmansodassa, jos sen ainoa etu olisi ollut kapea-alainen oman edun tavoittelu. Nyt, kun otetaan huomioon natsi-Saksan radikaali pahuus, britit olivat oikeassa solmiessaan liittoutumia jopa Neuvostoliiton kanssa natsi-Saksan kukistamiseksi. Silti on yhä uudelleen ja uudelleen korostettava, että Saksa ei muodostanut todellista uhkaa Britannian kansan, kulttuurin ja kansakunnan selviytymiselle, JOS Yhdistynyt kuningaskunta olisi kaatunut saksalaisille. Todellinen uhka Britannian korvaamisesta, kolonisaatiosta ja sukupuuttoon kuolemisesta tulee EOJ:ltä eli Juudean valtakunnalta, jonka agendana on tehdä Britanniasta Othellonia. Ellei merkittävä määrä brittejä herää multi-kulti-Diversinoman vaaraan ja sitoudu täysin taisteluun kuten Ho Chi Minh oli tehnyt Vietnamin kansallisen itsenäisyyden puolesta, Britannia menetetään lopullisesti tulevina vuosikymmeninä. Jos tulevaisuus halutaan voittaa ja turvata, on oltava Nooan, Mooseksen, Simsonin ja kuningas Daavidin kaltaisia miehiä. On oltava Arthurin ja Percevalin kaltaisia sankareita. On oltava Enoch Powellin kaltaisia profeettoja. On oltava barbaariherroja, jotka ovat valmiita uhraamaan henkensä sodassa rappioitunutta mulkkueliittiä vastaan, joka ei palvele kansaa ja kansakuntaa vaan EOJ:n pahoja Sorosin kaltaisia velhoja. Brittiläisten patrioottien on herättävä joka päivä muistuttaen itseään: ”Kun kansakunta on kerran menetetty demografisesti, se on menetetty ikuisesti.”

   https://www.unz.com/jfreud/diversity-as-description-and-diversity-as-prescription-which-invariably-turns-into-diversity-as-cancer-or-diversinoma-making-a-nation-more-homogeneous-is-usually-preferable/
   Tuossa on se tärkein sanoma meillekin mikäli aiomme oman maamme pitää. Idästä olisi tarjolla parempaa mutta aivopesty tajunta ei ainakaan vielä tunnu ottavan sitä vastaan vaan antaa ’Globo-Homo- ja natoeliitin’ johtaa.
   https://www.deepl.com/Translator

   Plusääni(9)Miinusääni(6)
   1. Amerikka taistelee sionisteja ja ’juutalaisten’ ylivaltaa vastaan jotka ovat valloittaneet maan sisältäpäin … onko maa jo menetetty? Entä Eurooppa ja oma maamme? Miksi Macron voitti Ranskassa? Massive Fraud in French Presidential Elections…
    https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=252887

    Tässä erään ’jenkin’ oma kokemus (osia linkin artikkelista joka kannattaa lukea … kyse ei ole rasismista tai juutalaisiin kohdistuvasta vihasta vaan psykologisista ja biologisista faktoista … emme ole pyhimyksiä ja meistä kaikista voidaan ja saa ainakin vielä kirjoittaa oman luonnettamme ja tapojamme kuvaavan tarinan – eikä rasistista propagandaa jota valtamedia suhteessa venäläisiin kovalla paatoksella tänään tekee)
    My Journey to the Jewish Question
    ROCKABOATUS • APRIL 20, 2022
    https://www.deepl.com/Translator
    Etelä-Kaliforniassa varttuessani olin aina ollut juutalaisten seurassa. Tämä johtuu siitä, että monet juutalaiset kävivät samoja julkisia kouluja kuin minä San Fernando Valleyssa. Isälläni oli yritys Hollywoodissa lähes 50 vuoden ajan, ja monet hänen asiakkaistaan ja ystävistään olivat juutalaisia…….
    Professori MacDonald on kuvaillut juutalaisten toimintaa ”ryhmän evoluutiostrategiana”. Ymmärtääkseni juutalaiset osallistuvat erilaisiin älyllisiin ja poliittisiin liikkeisiin heikentääkseen ei-juutalaisten yhteiskuntien yhteenkuuluvuutta, mikä puolestaan lisää juutalaisten kilpailuetua. Nämä samat liikkeet toimivat keinona torjua antisemitismiä yhteiskunnan sisällä. Tällainen strategia heikentää myös perinteistä amerikkalaista perhettä. Tämä näyttää varmasti olleen Theodor Adornon vuonna 1950 julkaistun kirjan The Authoritarian Personality (Autoritäärinen persoonallisuus) tarkoitus, jossa patologisoitiin terveet normaalit perheet, jotka ovat toimivan yhteiskunnan perusta; sama pätee myös psykoanalyysiin ja sen vaikutukseen seksuaalisiin tapoihimme.

    On muitakin syitä, miksi juutalaiset osallistuvat länsimaisten yhteiskuntien kulttuuriseen kumoamiseen. Esitän kolme niistä, jotka ovat minusta kaikkein järkevimpiä, vaikka myönnän, etteivät kaikki välttämättä ole samaa mieltä niistä.

    (1) Juutalaiset edistävät massamaahanmuuttoa valkoisiin kansoihin, jotta he eivät olisi ainoa ja eristetty vähemmistöryhmä. He löytävät suojaa (niin sanotusti) suuren määrän erilaisten ulkomaalaisten joukosta kansakunnan sisällä. Jos vaino syntyisi, he eivät olisi ainoa ryhmä, jota vastaan hyökättäisiin, ja mahdollisesti heitä ei edes vainottaisi lainkaan.
    Muut maahanmuuttajaryhmät tarjoavat heille enemmän tai vähemmän suojaa. Juutalaiset pystyvät piiloutumaan tai kätkemään itsensä, kun he ovat paremmassa asemassa maassa, joka on täynnä muita rodullisia tai etnisiä ryhmiä. Näin heidän kumouksellinen toimintansa ei tule niin helposti ilmi, mikä tapahtuisi, jos he olisivat ainoa vähemmistöryhmä.
    2) Juutalaiset harjoittavat kulttuurista kumouksellisuutta, koska he vihaavat Kristusta ja kristinuskoa. He katsovat, että kaikki heidän kärsimyksensä vuosisatojen ajan vuodesta 70 jKr. lähtien ovat olleet Kristuksen seuraajien aiheuttamia. Niinpä he pyrkivät tuhoamaan ikuisesti kaikki viimeisetkin rippeet kristinuskosta, joka on ollut valkoisten keskuudessa vallitseva uskonto menneiden vuosisatojen ajan. Tämä jatkuva sota kristinuskoa ja valkoisia vastaan on luonteeltaan sekä uskonnollinen että rotuun perustuva.
    (3) Juutalaiset vastustavat myös kaikkia valkoisten ilmaisemia kansallismielisyyden muotoja (paitsi omaa), koska ne uhkaavat heidän etnistä selviytymistään. He kuvittelevat, että kaikissa valkoisissa ihmisissä on sisäinen natsi, joka ei malta odottaa, että pääsee esiin ja heittää jokaisen juutalaisen palavaan uuniin. Juutalaiset ovat siis jatkuvasti varuillaan varmistaakseen, että valkoista nationalismia ja kristinuskoa pilkataan ja hylätään aina kaikissa heidän hallitsemissaan yhteiskunnissa. Se on heille jatkuva huolenaihe. He ajattelevat sitä usein. Se on osoitus siitä, miten vahvasti vainoharhaisia he ovat.
    Kun tämä tunnustetaan, ei pitäisi olla yllätys havaita, että juutalaiset luovat älyllisiä ja poliittisia liikkeitä heikentääkseen ja lopulta kumotakseen ne ei-juutalaisten hallitsemat kansat, joihin he kuuluvat.
    Matkallani juutalaiskysymyksen pariin hämmästyin siitä, miten valtava määrä tietoa aiheesta on saatavilla. Juutalaisten tunnustaminen ongelmaksi valkoisille yhteiskunnille ei ole mikään uusi ilmiö, vaan siitä on keskusteltu ja väitelty tuhansia vuosia.
    Opin myös, miten juutalaiskysymys voi jakaa ihmisiä ja herättää tunnereaktioita heti, kun se otetaan esille. Tämä johtuu siitä, että valkoiset on ehdollistettu reagoimaan kielteisesti pienimpäänkin vihjeeseen siitä, että juutalaiset saattaisivat olla ongelma eivätkä niin viattomia. Luulisi, että jopa rotutietoiset valkoiset suhtautuisivat juutalaiskysymykseen avoimesti, mutta näin ei aina ole. Myös heidät on propagandistisesti uskoteltu uskomaan, että kaikki juutalaisiin kohdistuvat kielteiset arviot johtuvat yksinomaan antisemitismistä.

    ….Matkallani juutalaiskysymyksen pariin opin, että juutalaiset eivät ole ainoa syy eivätkä ainoa syyllinen valkoisten länsimaissa kohtaamiin ongelmiin. On paljon petturimaisia valkoisia, jotka ovat pettäneet oman kansansa (tietysti oikean shekelirahan vuoksi). Oma kansamme on antanut juutalaisille mahdollisuuden toteuttaa kumouksellisia tavoitteitaan, eikä meidän kannata kieltää sitä. Rodullisesti tarkkanäköisten valkoisten ei pitäisi olla kuten mustat tai jopa juutalaiset itse, jotka ovat nopeita syyttämään muita omasta hädästään. Heidän itsetutkiskelun puutteensa ja epärehellisyytensä ei saisi olla kansamme tunnusmerkki. Ei, meidän on kohdattava se tosiasia, että juutalaiset eivät voisi tehdä mitään meitä valkoisia vastaan, jos me emme olisi ensin sallineet sitä.

    Tämän sanottuani ei kuitenkaan voida kieltää, että juutalaiset ovat pääasiallisia luojia, strategisteja, organisoijia, rahoittajia ja agitaattoreita kaikkia valkoisen rotuidentiteetin muotoja vastaan. Kaikista heidän huolenaiheistaan juuri tämä on heidän mielestään kaikkein uhkaavin heidän olemassaololleen. He pitävät ”valkoista ylivaltaa” suurimpana Amerikkaa uhkaavana vaarana, vaikka sen puolesta ei ole mitään todisteita. Mutta se osoittaa, miten mielikuvituksellisesti heidän vainoharhainen mielensä toimii.

    Poliittisesti konservatiiviset juutalaiset eivät julkisesti julista, että valkoisilla on oikeus olla ainoa tai hallitseva väestöryhmä omissa maissaan. Tämä on liikaa jopa heille. Ne verrattain harvat juutalaiset, jotka saattavat mahdollisesti tehdä niin, ovat poikkeavia. He ovat poikkeus eivätkä normi. He eivät millään tavoin edusta juutalaisten enemmistöä Amerikassa tai Euroopassa. Jos he edes vihjaisivat tällaisesta ajatuksesta, heidän oma kansansa tuomitsisi heidät välittömästi. Heidän olisi parempi julistaa jotain pedofiliaa muistuttavaa kuin julistaa valkoisten oikeutta puolustaa omia rodullisia ja kulttuurisia etujaan.

    Mielestäni juutalaiskysymyksen ymmärtäminen ei oikeuta juutalaisten ja heidän tapojensa pakkomielteiseen tarkasteluun. On helppoa keskittyä juutalaisiin tavalla, joka ei ole terveellistä. Kyllä, on tarpeen tiedottaa ja varoittaa kansaamme heistä. Meidän on kuitenkin varottava ajatusta, että pelkkä valkoisten valistaminen niistä ongelmista, joita juutalaiset aiheuttavat yhteiskunnissamme, riittää itsessään uudistamaan kansaamme. Meidän on myös kohdattava paljon syvemmät kysymykset siitä, miksi olemme antaneet itsemme alistua niin tuhoisasti juutalaisten vaikutusvallan alle? Mikä meissä on sellaista, mikä tekee meistä alttiita tällaisille valheille ja itsevihalle? Tällaisiin kysymyksiin on sisällyttävä myös käytännön strategioita, jotka auttavat valkoisia irtautumaan Globo-Homo-matriisista ja palaamaan myönteisempään kuvaan itsestämme ja historiastamme.

    Lopuksi valkoiset joutuvat todennäköisesti kohtaamaan juutalaiskysymyksen (joka on oikeastaan juutalaisongelma) halusivat he sitä tai eivät. Tämä johtuu siitä, että juutalaisilla on sitkeä tapa ylikorostua itseään. He näyttävät olevan kykenemättömiä hillitsemään itseään, rauhoittamaan hysteriaansa ja näkemään asiat niin kuin ne todella ovat. Valkoisten mustamaalaaminen juutalaisten tapaan kostautuu vain heille, jolloin historia toistaa jälleen kerran itseään.
    Toivon, että näin ei olisi, mutta kun on 109 kertaa syyllistytty samoihin itsepäisiin tapoihin, ei voi olla paljon toivoa, että juutalaiset muuttaisivat tapojaan.
    https://www.unz.com/article/my-journey-to-the-jewish-question/

    Plusääni(8)Miinusääni(5)
    1. Alemman linkin artikkelin kommentti-osastosta … kannattaa lukea miten usassa ajatellaan
     ”Apostolien teot kertoo pohjimmiltaan siitä, miten kauheita juutalaiset ovat. Samoin monet Uuden testamentin jutut.

     Suoraan sanottuna se, että he ovat vuosisatojen ajan – ainakin Marxista lähtien – yrittäneet horjuttaa ja tuhota kristinuskoa tehdäkseen kaikista nihilistisiä hedonisteja, joita he nykyään ovat, on kaikki tarvitsemani todisteet siitä, että a) kristinusko perustuu ja b) uskonnollisuus on äärimmäisen tärkeää onnelliselle ja yhtenäiselle yhteiskunnalle. Todisteeksi b-kohdasta katsokaa, mitä tapahtuu, kun otetaan uskonto pois ihmisiltä, jotka sitä eniten tarvitsevat: nykyajan liberaalit korvaavat uskonnon ideologiallaan.

     Vastalause, joka useimmilla WN:llä on kristinuskoa vastaan – että se on universalistinen ja siksi estää nationalismin – ei ole edes laillinen, kun otetaan huomioon minun käsitykseni Raamatusta. Kokonaisuutena Raamattu antaa kuvan jumalasta, joka haluaa kansallisvaltioiden olevan olemassa erillisinä kokonaisuuksina. Olen agnostikko, mutta ymmärrän Raamattua sen verran hyvin, että tiedän Raamatun jumalan luoneen kansakunnat itse (Baabelin torni; ja kansakuntien olemiseen jumalan tahtoina viitataan monissa muissa paikoissa) eikä se koskaan ole ristiriidassa tämän asiaintilan kumoamisen kanssa tai ohjeista sitä.

     Syytän suurimman osan siitä suoranaiseen tietämättömyyteen Raamatusta, erityisesti evankeliumeista ja Paavalin kirjeistä. He eivät yksinkertaisesti ymmärrä aitoa Uuden testamentin kristillisyyttä sellaisena kuin se on paljastettu Raamatun sivuilla. Sen sijaan he katsovat niin monien protestanttisten ja roomalaiskatolisten kirkkojen hulluutta ja olettavat, että kristinuskossa on kyse juuri siitä – nimittäin monikulttuurisuudesta, kansojenvastaisuudesta, loputtomasta kolmannen maailman maahanmuutosta länsimaihin, Afrikan helpotuksesta, ja lista jatkuu.
     https://www.unz.com/article/my-journey-to-the-jewish-question/

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 3. Eurooppalaisten poliitikkojen valtava into hyvesignalointiin on kokonaisuudessaan kaapattu USA:n neocon-poliitikkojen intresseille alamaisiksi. Alla on napakka analyysi venäjä-vastaisesta hyvesignaloinnista, johon Suomikin nyt typeryyttään itseään vahingoittaen osallistuu. Eurooppa on mielipuolien käsissä ja nämä ovat onnistuneet aivopesemään ison osan kansoja hullujen agendojensa kannattajiksi.

  Suomessa nostatetaan nyt jopa Iso-Vihan aikaisia kaunoja, vaikka alkusysäys Suomen hävitykseen on yleensä lähtenyt Ruotsista. Ruotsi käytti on entisinä aikoina Suomea puskurina Venäjää vastaan ja Suomen sotilaat ja siviiliväestö saivat ottaa vastaan Venäjän rangaistusiskun sen jälkeen, kun Ruotsi epäonnistui sotaseikkailuissaan. Tätä historian kaavaa Suomi on ilmeisesti tuomittu toistamaan loputtomasti. Suomeakin odottaa ensi talvena kylmä kyyti, jolloin ainoa lämmönlähde voi olla venäläisen ohjuksen räjähdys? Ruokahuoltokin voi takkuilla pahemman kerran.

  https://www.youtube.com/watch?v=s6w4z_T4cFU

  Plusääni(14)Miinusääni(10)
 4. Ennen oli ”kylmä sota” mutta tuleva sota on tosi lämmin, sen takaavat Venäjän valtavat ydinasereservit. Taitaa suomalaisilla natottajilla olla liiankin lämmintä tulevina aikoina.

  Plusääni(9)Miinusääni(9)
 5. MASSAPSYKOOSISTA
  Olen samaa mieltä kuin W.R. yllä olevassa, mutta haluan kiinnittää huomiota seuraavaan:
  Siionin Viisaat osaavat taitavasti käyttää hyväkseen massapsykoosia, jonka he luovat omistamillaan tiedotusvälineillä. Hyviä esimerkkejä ovat esim. USA:n saaminen mukaan ensimmäiseen ja toiseen maailmansotaan. Olihan USA:n lehdistö täysin juutalaisessa omistuksessa. Saksalaisista levitettiin valheellista sotapropagandaa, jolla saatiin USA:n yleisö vihaamaan saksalaisia. Aivan samoin holokaustihuijauksessa on saatu valheellisella propagandalla luotua juutalaisista käsitys viattomasti vainotusta kansasta, jota vastaan kukaan ei uskalla käydä. Samoin myös koronahuijauksessa; siinä myrkkypiikit leimattiin turvallisiksi ja tehokkaiksi rokotteiksi. Koronahuijaus kuitenkin keskeytyi ja Siionin Viisaat keksivät uuden keinon eli huijata massoja Ukrainan sodan propagandalla. Azov-pataljoonien ja muiden natsipataljoonien suorittamat murhat ynnä muut kauheudet syyllistettiin venäläisten tekemiksi. Suomalaiset menivät halpaan ja alkoivat vihata venäläisiä. Kyseessä on ollut tietoinen massapropaganda, joka on onnistunut todella hyvin. Tämän propagandan ja sen aiheuttaman massapsykoosin ansiosta NATO-vouhottajat ovat saaneet kansan uskomaan, että Venäjä hyökkää Suomeen, ellei Suomi liity NATO:on. Propagandaan on aina kuulunut sensuuri: kritisoivia mielipiteitä ei kuunnella. Ukraina-psykoosi on vallannut koko läntisen maailman presidenttejä ja korkeita virkamiehiä myöten. Uskon kuitenkin, että totuus vielä voittaa, eivätkä Siionin Viisaat saa kaikkia uskomaan propagandaansa, vaan käy kuten koronahuijauksessa, terve järki voittaa ja valhepropaganda epäonnistuu. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(7)
 6. Hieno ja koskettava MJ:n artikkeli. Nuo kuvat puhuvat enemmän kuin sanat maailman pahuudesta, Pedosta joka hiiviskelee lammasten vaatteissa. Toivottavasti myös hysteerinen natohaukka Sanna Marin lukee tämän niin osaa vuodattaa kyyneleitään siellä missä suurin Saatana Nato tekee julmuuksiaan joista valtamedia vaikenee.

  Plusääni(5)Miinusääni(6)
 7. Venäjä keskittyy tulevaisuuteensa lännen mädäntyessä Globo-Homo ja transu-perversion kaaokseen Iltalehtien toimiessa tehokkaina kansan moraalin tuhon kiihdyttäjinä. Kun mielihyvä ohjaa niin järki sammuu.

  Nikolai Patrushev, Secretary of the Russian Security Council, in an interview with Rossiyskaya Gazeta.
  ….Mainitsitte tieteen, mutta nykyaikaisissa oloissa on mielestäni välttämätöntä rakentaa uudelleen paitsi tiede myös korkea-asteen koulutus ja kouluopetus.

  Nikolai Patrushev: Olen vilpittömästi vakuuttunut siitä, että emme voi kehittyä menestyksekkäästi, ellei koko yhteiskunta ymmärrä selkeästi kansallisia päämääriämme ja tavoitteitamme sekä henkisen ja historiallisen identiteettimme koko syvyyttä. Siksi jokaisen maamme kansalaisen, jokaisen venäläisen, pitäisi lapsesta asti tietää ja ymmärtää, minkä vuoksi me kaikki elämme ja työskentelemme yhtenä kansana ja mihin me pyrimme.

  Länsimaat toimivat edelleen ”kultaisen miljardin” epäinhimillisen opin mukaisesti, joka merkitsee maailman väestön merkittävää vähentämistä eri tavoin. Tätä varten länsi on ilkeästi luonut valheiden valtakunnan, joka merkitsee Venäjän ja muiden ei-toivottujen valtioiden nöyryyttämistä ja tuhoamista. He sylkevät silmillemme ja sanovat, että se on Jumalan kaste.

  Washington ja Bryssel eivät peittele sitä, että heidän pakotteillaan pyritään sekä venäläisten aineelliseen että henkiseen köyhtymiseen. Koulutuksemme tuhoaminen tyrkyttämällä niin sanottuja edistyksellisiä koulutusmalleja on länsimaalaisille yhtä strateginen tehtävä kuin esimerkiksi Naton tuominen lähemmäs rajojamme.

  Itse asiassa siinä ei ole mitään edistyksellistä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa monet sanovat jo nyt, että matematiikan tunneilla pitäisi laulaa ja tanssia, koska ongelmien ja yhtälöiden ratkaiseminen alistaa ja syrjii jotakuta. Emme tarvitse tällaista ”edistystä”. Nykytilanne todistaa, että on tarpeen puolustaa perinteisiä venäläisiä henkisiä ja moraalisia arvoja, uudistaa koulutus- ja valistusjärjestelmää palauttamalla kansakoulun historiallisesti perustellut edut. Olen edelleen vakuuttunut siitä, että Neuvostoliiton koulukunta on historiallisesti ollut maailman edistynein ja edistyksellisin, ja eteenpäin mentäessä tämä on otettava huomioon.

  Mitä tarkalleen ottaen pitäisi tehdä?

  Nikolai Patrushev: On kiinnitettävä enemmän huomiota loogisen ajattelun kehittämiseen, muodostettava vakaata tietoa ja kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä, eikä vain täytettävä tyhjiä kohtia kokeissa. Kehitetään perustieteiden soveltavaa soveltamista.

  On mahdotonta luottaa pelkästään koulutuksen digitalisaatioon, sillä internet voi olla paitsi tietosanakirjatiedon myös politisoidun väärän tiedon lähde. Kaiken ytimessä on henkilökohtaisten älyllisten ja henkisten ominaisuuksien kehittäminen. Oikein koulutetut, monipuoliset, fyysisesti ja moraalisesti terveet lapset, jotka tuntevat ja ymmärtävät kotimaansa historiaa ja kulttuuria, ovat rikkautemme ja takaavat Venäjän menestyksekkään kehityksen.
  Teemme tänään työtä LASTEMME TULEVAISUUDEN PUOLESTA, sen MAAN vaurauden ja hyvinvoinnin vuoksi, jossa he tulevat elämään.
  http://thesaker.is/nikolai-patrushev-secretary-of-the-russian-security-council-in-an-interview-with-rossiyskaya-gazeta/

  Plusääni(2)Miinusääni(4)
 8. MTV:n vappuvieras Ben Zyscowicz uskoo vankasti, ettei Suomen Nato-hakemusta pysäytä mikään: `Prosessi etenee kuin juna`:
  https://www.mtv.fi/sarja/mtv-uutiset-live-33001002003/mtvn-vappuvieras-ben-zyskowicz-uskoo-vankasti-ettei-suomen-nato-hakemusta-pysayta-mikaan-prosessi-etenee-kuin-juna-1595628

  Suomen Nato-jäsenhakemus prosessi etenee tosiaan kuin juna. Suomi-Juna on liikkeellä ja vauhti kiihtyy. Radan varrella huutaa joukko ihmisiä: Pysähtykää ,,, pysähtykää ,,, mutkan takana ,,, edessänne oleva silta on poikki!

  Junan ensimmäisessä vaunussa olevat matkustajat (Suomen poliittiset päättäjät) kyllä kuulevat varoituksen äänen mutta eivät ota sitä kuuleviin korviinsa. Matkustajavaunuissa olevat suomalaiset luottavat päättäjiinsä.

  Kunnes ,,,
  https://media.gettyimages.com/photos/train-about-to-cross-broken-bridge-picture-id156410718

  `Pelasta ne, joita kuolemaan viedään, pysäytä ne, jotka surmapaikalle hoippuvat` (Sananl 24:11).

  Plusääni(4)Miinusääni(2)
 9. Yhdysvaltain ja Venäjän vastakkainasettelun pitkä historia
  Ukrainan ja Venäjän suhteiden analyysi (pitkä artikkeli josta oleellisia osia konekäännöksenä)
  JOHN RYAN – 27. HUHTIKUUTA 2022 — John Ryan, Ph.D., Retired Professor of Geography and Senior Scholar, University of Winnipeg.
  Heti alkuun tekee mieli kysyä miksi meidän pitää tähän ’vastakkainasetteluun’ sekaantua?
  Nykyisen konfliktin ymmärtämiseksi on tärkeää muistaa, että venäläiset ja ukrainalaiset elivät aikoinaan suhteellisen sovussa, kun molemmat olivat osa Neuvostoliittoa. Tämä katkesi väkivaltaisesti vuonna 1941, kun natsit hyökkäsivät Neuvostoliittoon valtaamalla ensin Ukrainan alueen.
  On tärkeää huomauttaa, että suuri enemmistö ukrainalaisista taisteli natsien hyökkäystä vastaan, aivan kuten venäläisetkin, ja kärsi yli 6 miljoonan ihmisen, sotilaiden ja siviilien, tappiot. On kuitenkin historiallinen tosiasia, että osa Länsi-Ukrainan kansasta tuki natseja ja jopa muodosti useita joukko-osastoja taistelemaan neuvostoarmeijaa vastaan. Tämä tehtiin siinä oudossa harhakuvitelmassa, että sodan jälkeen natsit jotenkin antaisivat heille mahdollisuuden itsenäiseen, Venäjästä riippumattomaan valtioon. Heidän merkittävin johtajansa oli Stepan Bandera, Hitlerin yhteistyökumppani, joka johti tuhansien puolalaisten, juutalaisten ja muiden vähemmistöjen tuhoamista. Ironista kyllä, Zelenskin hallitus pitää Banderaa nykyään suurena sankarina.
  Samaan aikaan natsien rotupolitiikan perusteella kaikkia slaavilaisia, juutalaisia, romaneja ja mustia pidettiin Untermenscheninä eli ”ali-ihmisinä” ja ”alempiarvoisina ihmisinä”, jotka oli mahdollisuuksien mukaan tuhottava tavalla tai toisella. Huolimatta tästä hyökkäävien natsijoukkojen avoimesta filosofiasta osa ukrainalaisista Länsi-Ukrainan Galician alueella tunsi jotenkin, että jos he tekisivät yhteistyötä natsien kanssa, he saisivat Neuvostoliiton tappion jälkeen jotenkin itsenäisen Ukrainan valtion. Täydellinen harhaluulo, mutta historiallinen tosiasia.
  Albertan yliopiston eläkkeelle jääneen professorin John-Paul Himkan mukaan neljännes holokaustin uhreista asui Ukrainassa, ja ukrainalaiset äärinationalistit tekivät yhteistyötä natsien kanssa heidän kauheiden tekojensa toteuttamisessa.

  Mitä tulee hyökkääviin saksalaisiin natsijoukkoihin, jos oli ukrainalaisia, jotka olivat kyynisesti valmiita tekemään yhteistyötä heidän kanssaan, natsit ottivat heidät vastaan. Näin nämä ukrainalaiset natsiliittolaiset jatkoivat tuhansien puolalaisten tappamista Lvovin alueella ja osallistuivat yli 30 000 juutalaisen surmaamiseen, joiden ruumiit heitettiin Babi Yarin rotkoon lähellä Kiovaa.

  Toisen maailmansodan lopussa tuhannet näistä ukrainalaisista natsiyhteistyökumppaneista onnistuivat pakenemaan Saksaan ja sitten jotenkin onnistui heidät hyväksytään ”pakolaisiksi” Kanadaan ja Yhdysvaltoihin. Ukrainassa heitä kohdeltiin natsien kollaboraattoreina (yhteistyökumppaneina), eikä ole varmaa, mitä heille tapahtui. Sodan päättymisestä on nyt 77 vuotta, ja voisi luulla, että natsiaika on historiaa, mutta näyttää siltä, että jotkut näiden kollaboraattorien jälkeläiset ovat edelleen ”uusnatseina” liikkeellä. Ja valitettavasti nämä uusnatsit jatkavat edelleen vihan ja valkoisen ylivallan edistämistä ja hyökkäävät rodullisia ja etnisiä vähemmistöjä vastaan, ja joissakin tapauksissa he ovat valmiita elämään fasistisessa valtiossa.
  Neuvostoliiton hajoaminen

  Neuvostoliitossa vuonna 1991 vallinneiden levottomuuksien aikana Ukraina julistautui virallisesti itsenäiseksi maaksi 24. elokuuta 1991.
  Vuoden 2014 EuroMaidan-vallankaappaus ja sen jälkiseuraukset

  Itsenäistymisensä jälkeen Ukraina ponnisteli eteenpäin, mutta vasta vuonna 2014 tapahtui katastrofaalinen tapahtuma, joka muutti maan historian kulun täysin. Yhdysvallat onnistui järjestämään vallankaappauksen, joka syrjäytti demokraattisesti valitun presidentin ja asetti hallinnon, jossa uusnatseilla oli jatkossa merkittävä rooli.
  Heti vallankaappauksen jälkeen Victoria Nuland kehuskeli iloisesti, kuinka Yhdysvallat käytti viisi miljardia dollaria vallankaappauksen mahdollistamiseen. Hän oli jopa mukana valitsemassa kabinetin jäseniä ja uutta presidenttiä…. ja jos Euroopan unioni ei pitänyt siitä, ”Fuck the EU”…. Kaikki tämä on kirjattu.

  Vallankaappauksen jälkeen kahdella periaatteessa fasistisella ja uusnatsi puolueella, Svobodalla ja Oikealla sektorilla, oli näkyvä asema uudessa hallituksessa – ne muodostivat kolmanneksen hallituksesta. Tämä siitä huolimatta, että Svobodalla oli vain 8 prosenttia Radan paikoista ja että Oikealla sektorilla ei ollut yhtään vaaleilla valittua jäsentä. Myöhemmin näiden puolueiden kannattajat muodostivat Azovin sotilasjoukot, jotka esittävät avoimesti Hitlerin sotilasasuja.
  …Itse asiassa Yhdysvallat on jatkanut yhteistyötä ukrainalaisten fasistien kanssa heidän loputtomissa Venäjän vastaisissa epävakauttamiskampanjoissaan. CIA:n asiantuntijan Douglas Valentinen mukaan ”CIA on kehittänyt fasistisia voimavaroja Ukrainassa 70 vuoden ajan”. Natsismi ja fasismi ovat hyvin todellisia tekijöitä Ukrainassa, ja ne on dokumentoitu laajasti.

  Kun otetaan huomioon, mitä on tapahtunut, on tuskin yllättävää, että Ukraina oli Yhdysvaltojen ohella ainoa maa, joka äänesti YK:n yleiskokouksen päätöslauselmaluonnosta vastaan ”natsismin, uusnatsismin ja muiden sellaisten käytäntöjen ihannoinnin torjumiseksi, jotka osaltaan ruokkivat rasismin, rotusyrjinnän, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden nykymuotoja”.
  Vallankaappaushallituksen muodostamisen jälkeisenä päivänä sen ensimmäinen toimi oli hyväksyä lakiesitys, jolla kiellettiin venäjän kielen käyttö kaikissa virallisissa tehtävissä ja kiellettiin kaikki venäläiset tiedotusvälineet Ukrainassa. Näin tehtiin, vaikka viidennes Ukrainan väestöstä on etnisiä venäläisiä ja vaikka noin 40 prosenttia väestöstä puhuu venäjää. Itse asiassa Ukrainan itäosa ja Krim ovat lähes täysin venäläisiä, ja niiden venäläinen historia ulottuu yli tuhannen vuoden taakse. Ja yhtäkkiä heidän kielensä kiellettiin!
  Vaikka Krimillä järjestettiin kansanäänestys Ukrainasta irtautumisesta ja liittymisestä Venäjän federaatioon, Venäjää syytetään jatkuvasti Krimin liittämisestä, toisin sanoen Ukrainan alueen väkivaltaisesta haltuunotosta, mikä on räikeä valhe. Tämän valheen lisäksi kukaan lännessä ei koskaan viittaa Krimin kansanäänestykseen, jota länsimainen tarkkailijaryhmä seurasi. Samaan aikaan ilman kansanäänestystä Kosovo irrotettiin Serbiasta…. Yhdysvaltojen täydellä hyväksynnällä. Itse asiassa Yhdysvallat järjesti tämän.
  Nyt kun Ukrainan hallinta on käytännössä uusnatsien käsissä, kun sen perustuslakiin on kirjattu sen liittyminen Natoon ja kun sen presidentti puhuu ydinaseiden hankkimisesta, ei liene mikään mysteeri, mitä mieltä Venäjä on asiasta. Kun Ukrainassa on ydinaseita, Moskovan tuhoaminen kestäisi alle 10 minuuttia …. eikä tällaista hyökkäystä olisi mahdollista estää. Venäjä ja sen kansa eivät ole valmiita uuteen toiseen maailmansotaan. Se on asian lyhyt ja pitkä puoli.

  Miten tähän on päädytty? Vuoden 2014 vallankaappauksen ja venäjän kielen kieltämistä kaikissa oikeudellisissa asioissa koskevan lain jälkeen Kiovan uusi hallinto lähetti joukon hallintovirkamiehiään valtaamaan hallituksen virastoja venäjänkielisillä Luganskin ja Donetskin alueilla.

  Nämä hallintovirkamiehet lähetettiin pikaisesti takaisin Kiovaan, ja näillä alueilla jatkoivat omat väkensä virassa. Kiovan hallinnon vastaus? ….. käynnistettiin sotilaallinen hyökkäys Donbassin alueelle. Ilkeää sotaa käytiin lähes vuoden ajan. Näillä kahdella alueella oli omat asevoimansa, eikä niissä ollut mukana venäläisiä joukkoja, kuten Ukrainan sotilaskomentaja myönsi. Kun Ukrainan armeija kärsi merkittävän tappion suuressa taistelussa vuonna 2015, avoin sodankäynti loppui.

  Tässä vaiheessa Ukraina suostui Saksan, Ranskan ja Venäjän Valko-Venäjällä Minskin kaupungissa järjestämiin neuvotteluihin. Ne allekirjoittivat 14-kohtaisen Minskin sopimuksen, jonka YK myöhemmin hyväksyi Luganskin ja Donetskin kysymyksen ratkaisemiseksi. Ukrainan oli määrä neuvotella näiden kahden alueen kanssa sopimus, joka antaisi niille jonkinasteisen autonomian, joka vastaa Kanadan maakuntien tai Yhdysvaltojen osavaltioiden autonomiaa.

  Vaikka Ukraina allekirjoitti tämän asiakirjan ja vaikka Lugansk ja Donetsk olivat täysin valmiita neuvottelemaan sopimuksesta, Ukraina kieltäytyi neuvottelemasta niiden kanssa…. vastoin YK:n hyväksymää sopimusta, jonka ne olivat allekirjoittaneet. Sen sijaan Ukrainan armeija, jota johtivat uusnatsien Azov-joukot (Hitlerin asuineen), jatkoi seuraavien seitsemän vuoden ajan säännöllisiä pommituksia Luhanskin ja Donetskin siviilialueilla aiheuttaen huomattavia infrastruktuurivahinkoja – sairaaloita, kouluja, asuinalueita – ja tappaen yli 14 000 ihmistä.
  Nopeasti eteenpäin nykyhetkeen . . . Ihmiset ovat oikeutetusti huolissaan siitä, että Ukrainassa tapetaan siviilejä, mutta missä he olivat viimeisten kahdeksan vuoden aikana, kun Ukrainan joukot tappoivat yli 14 000 ihmistä Itä-Ukrainassa? Ja kun Yhdysvallat kävi sotia Vietnamissa, Afganistanissa, Irakissa, Serbiassa, Libyassa, Syyriassa ja monissa muissa paikoissa, joissa tapettiin miljoonia ihmisiä, vertasiko kukaan näistä nykyisistä närkästyneistä ihmisistä koskaan ketään Yhdysvaltain presidenttiä Hitleriin? Mitä siis on meneillään tällä hetkellä??

  Minua hämmästyttää, ettei Venäjä puuttunut asiaan aikaisemmin estääkseen tämän kauhean järjettömän verilöylyn Donbassissa. Näyttää siltä, että Venäjä toivoi, että Ukraina tulisi lopulta järkiinsä ja panisi täytäntöön Minskin sopimuksen, jonka mukaan nämä alueet pysyisivät Ukrainassa, mutta tietyssä määrin itsenäisinä. Näyttää myös siltä, että näin ei tehty, koska Yhdysvallat ei koskaan hyväksynyt Minskin ehdotusta. Myös Azovin natsit vastustivat tätä sopimusta täysin, ja he uhkasivat tappaa jokaisen, joka yrittäisi panna sen täytäntöön. Näin ollen näyttää siltä, että presidentti Zelensky oli niin peloissaan, ettei hän uskaltanut tehdä tätä.

  Osoituksena Azovin vahvuudesta ja vaikutusvallasta Ukrainassa Azovin jäsenet todistivat sen noin kuukausi sitten. Heti sen ensimmäisen neuvottelukokouksen jälkeen, jonka Ukraina piti Venäjän kanssa Valko-Venäjällä, Azovin jäsenet tappoivat ukrainalaisen neuvottelijan, joka harkitsi vakavasti Venäjän ehdotusta. Kun uusnatsit saivat tietää tästä, he sieppasivat hänet Kiovan kodistaan, kiduttivat häntä, ampuivat hänet ja jättivät ruumiin kadulle Ukrainan lakiasäätävän Radan rakennuksen eteen. Selkeä varoitus Zelenskille.
  Muistutettakoon, että Zelensky voitti huhtikuussa 2019 pidetyt presidentinvaalit virassa olevaa Poroshenkoa vastaan 73 prosentilla äänistä. Hänen vaaliohjelmansa perustui hyvien suhteiden luomiseen Venäjän kanssa ja lupaukseen panna täytäntöön Minskin sopimus Donetskin ja Luganskin kanssa. Ilmeisesti tämä oli sitä, mitä suurin osa Ukrainan väestöstä halusi.
  Zelenski kuitenkin perääntyi täysin näistä vaalilupauksista, ilmeisesti Azovin natsien häntä kohtaan esittämien uhkausten vuoksi. Tämä osoittaa siis näiden taantumuksellisten voiman.
  Se, mikä sai Venäjän lopulta puuttumaan sotilaallisesti Ukrainaan, oli Ukrainan armeijan edustajan heille vuotama ja myöhemmin virallisissa asiakirjoissa vahvistettu tieto, jonka mukaan tämän vuoden maaliskuun puolivälissä noin 100 000 Ukrainan sotilaan oli määrä hyökätä Donetskiin ja Luganskiin salamasodan muodossa. Suunnitelmana oli vallata nämä kaksi aluetta muutamassa päivässä, mikä olisi edellyttänyt tuhansien venäjänkielisten ihmisten tappamista. Venäjän hallitus ja presidentti Putin päättivät, että ainoa keino estää tämä on Venäjän sotilaallinen toiminta.

  Venäjä tunnusti ensin Donetskin ja Luganskin kansantasavallat erillisiksi valtioiksi, ja sitten kaksi päivää myöhemmin, 24. helmikuuta, Venäjä käynnisti ”erityisen sotilasoperaationsa” ”Ukrainan demilitarisoimiseksi ja denazifioimiseksi”. Samana päivänä Venäjä ilmoitti YK:n pääsihteerille, että sotilaallinen toiminta ”toteutettiin YK:n peruskirjan 51 artiklan mukaisesti itsepuolustusoikeuden käyttämiseksi”, ja itse asiassa se viittasi ”ennakoivan itsepuolustuksen” tai ”interteknisen itsepuolustuksen” säännökseen Ukrainan suunnitellun hyökkäyksen Luganskiin ja Donetskiin vuoksi.

  Tosiasiassa Venäjä toimi estääkseen ”uusnatseja ja miliisejä” tappamasta siviilejä ja estääkseen venäläisten ”kansanmurhan” Itä-Ukrainassa.
  Lännen nykyinen ”suuri sankari” Zelensky on hiljattain kieltänyt kaikki vasemmistolaiset tai edistykselliset poliittiset puolueet ja hyväksyy avoimesti väkivaltaiset kostotoimet näiden puolueiden jäseniä vastaan. Toimittaja Max Blumenthal on dokumentoinut Ukrainan nykyisen poliittisen tilanteen.
  Presidentti Volodymyr Zelenskin lausunto, jonka mukaan ”kollaboraattoreille koituu seurauksia”, osoittaa, että nämä julmuudet on hyväksytty korkeimmalla hallintotasolla.

  Länsimaiset tiedotusvälineet ovat kuitenkin katsoneet muualle, kun Zelensky ja hänen hallintonsa korkeimmat virkamiehet ovat hyväksyneet Venäjän kanssa yhteistyöstä syytettyjen paikallisten ukrainalaisten lainsäätäjien sieppaukset, kidutukset ja murhat. Useita pormestareita ja muita ukrainalaisia virkamiehiä on tapettu sodan puhkeamisen jälkeen, ja monet heistä ovat tiettävästi olleet Ukrainan valtion agentteja sen jälkeen, kun he olivat käyneet rauhoittavia neuvotteluja Venäjän kanssa.

  Zelenski on käyttänyt sodan ilmapiiriä hyväkseen myös kieltääkseen useita oppositiopuolueita ja määrätessään johtavien kilpailijoidensa pidätykset. Hänen autoritaariset määräyksensä ovat johtaneet lukuisten ihmisoikeusaktivistien, kommunististen ja vasemmistolaisten järjestäytyjien, toimittajien ja hallituksen virkamiesten katoamiseen, kidutukseen ja jopa murhaan, joita on syytetty ”Venäjä-myönteisyydestä”.
  Haluaisin viitata Vladimir Putinin jokin aika sitten pitämään puheeseen, jossa hän palasi historiassa ajassa taaksepäin, jolloin Neuvostoliittoa houkuteltiin yhdistämään Itä- ja Länsi-Saksa ja löysäämään toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliittoon liittyneiden Itä-Euroopan maiden valvontaa.

  …Ratkaisevien neuvottelujen aikana vuonna 1990 Yhdysvallat ja muut Naton johtajat vakuuttivat presidentti Gorbatshoville toistuvasti, että jos hän suostuisi kaikkiin näihin uudistuksiin, Nato ei siirtyisi rajoiltaan ”senttiäkään”. Tällaisen vakuutuksen turvin Gorbatshov salli Saksan jälleenyhdistymisen, ja sen jälkeen Neuvostoliitto luopui kaikesta valvonnasta ja liittoutumisesta lukuisten länsirajallaan sijaitsevien maiden kanssa. Sen sijaan, että Nato olisi noudattanut lupaustaan olla etenemättä ”tuumaakaan” Venäjää kohti, se sulautti Yhdysvaltojen johtamana kaikki nämä maat ja yritti sitten liittää Ukrainan ja Georgian mukaansa. Lännen silloiset lupaukset olivat siis pelkkiä valheita.

  Keskustellessaan 28. helmikuuta pakotteista, joita Venäjälle asetettiin sen Ukrainaan puuttumisen vuoksi, Putin kutsui länttä valheiden valtakunnaksi. Ja hyvistä historiallisista syistä Venäjä saattaa nyt suhtautua länteen juuri näin. Mielenkiintoista on, että sen jälkeen, kun Putin esitti tämän kommentin, useat kommentaattorit ovat viitanneet Yhdysvaltoihin näin.
  Siitä lähtien, kun tämä sota alkoi Ukrainassa, ”vapautta rakastavassa” lännessämme on harjoitettu hämmästyttävän paljon sensuuria, eikä sensuroitu ainoastaan kaikkia venäläisiä tiedotusvälineitä, vaan myös kaikkia niitä länsimaissa, jotka suhtautuvat kriittisesti Yhdysvaltojen tai lännen kuvaukseen Ukrainan tapahtumista. Elämme todellakin mielenkiintoisia aikoja.
  https://www.unz.com/article/long-history-of-us-russia-confrontation-analysis-of-ukraine-russia-relations/
  Kannattaa lukea artikkelin kommentti-osaston kommentteja
  ————

  Plusääni(3)Miinusääni(3)
 10. ”Uskonnot ovat ihmiskulttuurin perusta rodun ohella. Jos jompi kumpi hävitetään niin yhteiskunta romahtaa. Sitä paitsi en maininnut tuossa linkkaamassani kommentissa Jumalaa lainkaan. Itse väännät asiat ylösalaisin kun vertaat natsi-Saksaa Natoon vaikka se on perustettu nimenomaan militantin nationalismin estämiseen. Nyt on sitten Suomen hallitus ja presidentti ja media muka ihan oikealla asialla mollatessaan Venäjää ja taputtaessaan huumehörhönäyttelijäläkoomikolle? Ihan äsken he olivat ja ovat vieläkin myrkyttämässä meitä rokotteilla ja ajamassa rokotepassia”

  Tässä yllä on lainaus vastauksesta kommenttiini koska kommetissa ei ollut vastausmahdollisuutta kommentoin sen tässä.

  Yhteiskunta ei romahda hyvä esimerkki tästä on suomi suomessa ei juuri kukaan käy kirkossa toisin kuin venäjällä ollaan niin uskovaisia ja kirkko on putinin talutusnuorassa.
  Venäjällä on nyt militanttista nationalismia ja se on nyt tuhottava lopullisesti uhkaamasta suomea ja muita euroopan maita.puuttinihan ei taistele pankkimafiaa vastaan tai aja oman kansan etua ainoa mitä hän ajaa on mielisairaat opit jotka häneen iskottiin neuvostoliiton kgb:ssä

  myös venäjällä oli koronaa ja korona kriittiset lääkärit hyppäsivät avustettuina kerrostalon ikkunoista,putini oli täysillä myrkyttämässä venäjän kansaa.

  Suomelle nato on uusi natsi saksa joka pelastaa suomen tuhoutumiselta venäjän kynsistä,saksa taisteli venäjää vastaan ja antoi suomelle ase ja ruoka apua.kyllä hitleri kääntyisi haudassaan jos saisi kuulla kuinka täällä nuollaan bolshevisti saastan persereikää.jokaisen suomalaisen pyhä tehtävä on taistella kommunismia vastaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(4)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat