8 keinoa ennaltaehkäistä vyöruusu ja helpottaa oireita

Joka kolmas sairastaa vyöruusun elämänsä aikana. Tehokkaat hoitomuodot ovat vähissä. Esittelen 8 hyväksi todettua tapaa ennaltaehkäistä vyöruusua ja helpottaa oireita ilman lääkkeitä tai rokotteita.

Joka kolmas sairastaa vyöruusun (herpes zoster) elämänsä aikana. Sairaus puhkeaa, kun Varicella zoster –virus (vesirokkovirus) aiheuttaa infektion ihon tuntohermoissa. Virusinfektio synnyttää kivuliaita rakkuloita, jotka kestävät kahdesta neljään viikkoa. Pitkäkestoiset oireet kuten kuukausia tai vuosia kestävä krooninen kipu voivat heikentää elämänlaatua ratkaisevasti.

Tutkimusten mukaan vyöruusua esiintyy yhä enemmän. Syy saattaa piillä vesirokkorokotteen käytön kasvussa. Australialaistutkimuksessa osoitettiin, että vyöruusu yleistyy vesirokkorokotteen yleistyessä.

Vyöruusu on paljon vakavampi sairaus kuin vesirokko. Tauti voi aiheuttaa ääreishermoston toimintahäiriöitä, aivokalvontulehdusta, kuulon menetyksen ja sokeutta.

Alla on 8 todistetusti toimivaa tapaa, joilla voit ehkäistä vyöruusua ja helpottaa oireita ilman lääkkeitä tai rokotteita.

1.Suonensisäinen C-vitamiini

Lääkäri Thomas E. Levyn mukaan C-vitamiinia on käytetty vyöruusun hoidossa, hyvällä menestyksellä. Eräässä tutkimuksessa kahdeksan potilasta sai 2000-3000 mg C-vitamiinia suonensisäisesti 12 tunnin välein, minkä lisäksi vielä kahden tunnin välein 1000 mg hedelmämehusta. Kahdeksasta potilaasta seitsemän kertoi kivun hävinneen kahden tunnin kuluttua ensimmäisestä injektiosta.

Toisessa tutkimuksessa C-vitamiini esti tautia puhkeamasta kaikilla potilailla 72 tunnin sisällä injektiosta. Tutkimukseen osallistui 327 vyöruusua sairastavaa potilasta.

2.Hedelmät ja vihannekset

Vähän mikroravinteita (kuten vitamiineja, mineraaleja, antioksidantteja jne.) sisältävä ruokavalio voi nostaa vyöruusun riskiä heikentämällä kehon vastustuskykyä. Brittiläisessä tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkijat seurasivat 22 julkisen sairaalan 243 vyöruusupotilasta ja vertasivat heitä 483 kontrollihenkilöön, joilla ei ole ollut herpes zoster –virusta.

He havaitsivat vahvan yhteyden vähäisen hedelmien syönnin ja kohonneen vyöruusuriskin välillä. Henkilöt, jotka söivät vähemmän kuin yhden hedelmän viikossa, oli yli kolme kertaa suurempi riski sairastua herpes zoster –viruksesta verrattuna niihin, jotka söivät yli kolme hedelmää päivässä. Sama yhteys havaittiin verrattaessa yhdistettyä hedelmien ja vihannesten syöntiä.

3.Kapsaisiini

Vyöruusun jälkeinen hermosärky on vyöruusun aiheuttama jälkisairaus, jota voi esiintyä vielä ihottuman ja rakkuloiden katoamisen jälkeenkin. Tila vaikuttaa ihon hermoihin ja aiheuttaa kroonista, polttavaa kipua. Tutkimukset osoittavat, että paikallisesti käytetty kapsaisiini voi auttaa. Kapsaisiini on yhdiste, joka tekee chilistä tulista.

Kaksoissokkotutkimuksessa kolmeakymmentäkahta vyöruusun jälkeisestä hermosärystä kärsivää vanhuspotilasta hoidettiin joko kapsaisiinivoiteella tai plaseboyhdisteellä. Kuuden viikon kuluessa kapsaisiiniryhmäläisten kipu oli lievittynyt huomattavasti enemmän. Itse asiassa lähes 80 prosenttia kapsaisiinilla hoidetuista potilaista koki hermosäryn helpottavan. Tutkijat totesivat, että koska kapsaisiinilla voidaan välttää lääkkeiden yhteisvaikutuksen ja myrkyllisyyden aiheuttamat ongelmat, sitä tulisi kokeilla ensin vyöruusun jälkeisen hermokivun hoidossa.

Toisessa plasebokontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa 143 kroonisesta vyöruusun jälkeisestä hermosärystä kärsivää kanadalaispotilasta sai paikallisesti käytettyä 0,075 % kapsaisiinivoidetta tai plaseboa. Kuuden viikon kuluttua kapsaisiiniryhmäläisten kivun voimakkuus lievittyi ja toimintakyky parani huomattavasti, kun taas plaseboryhmällä ei havaittu muutosta.

Tutkijat myös seurasivat saman tutkimuksen avoimen haaran 77 potilasta kahden vuoden ajan. He havaitsivat, että kuuden viikon mittaisessa tutkimuksessa saavutettu parannus pysyi tai parani entisestään 86 prosentilla potilaista. Kapsaisiinilla ei myöskään ollut vakavia sivuvaikutuksia. Tutkijat totesivat, että kapsaisiinivoiteen tulisi olla ensimmäinen hoitomuoto vyöruusun jälkeisen hermosäryn hoidossa.

4.Akupunktio

Akuutti vyöruusu on yleinen sairaus. Yksi sen yleisimmistä oireista on kipu, joka voi laskea potilaan elämänlaatua merkittävästi. Tehokkaita keinoja rajoittaa kipua on vähän.

Kiinalaistutkimuksessa 72 vyöruusupotilasta jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään. Toiselle ryhmälle asetettiin akupunktioneuloja rakkula-alueen reunamille. Toiselle ryhmälle annettiin akupunktiota sekä moksibustiota niille alueille, joille neulat asetettiin. Moksibustio on perinteinen kiinalainen hoitomuoto, jossa poltetaan kuivattua pujoa. Neulat asetetaan tiettyihin kohtiin iholla. Akupunktioryhmäläisistä 85,3 prosenttia hyötyi hoidosta. Taudin eteneminen pysähtyi, rakkuloiden paranemisaika lyheni, ja hermokipu lievittyi. Akupunktion ja moksibustion yhteiskäytöllä tulokset olivat vielä parempia. Näin hoidetut parantuivat kolmen päivän sisällä, osuuden ollessa 97,4 prosenttia.

Akupunktio myös tehoaa vyöruusuun paremmin kuin lääkkeet. Toiseen kiinalaistutkimukseen osallistui 80 vyöruusupotilasta, joille annettiin sattumanvaraisesti joko elektroakupunktiota tai valasikloviirihydrokloridia. Tulokset osoittivat, että elektroakupunktio tehosi 92,5 prosentissa tapauksista, kun taas lääke toimi vain 67,5 prosentissa tapauksista. Lisäksi parantumisaste elektroakupunktiossa oli 75 prosenttia verrattuna lääkehoidon 37,5 prosenttiin.

5.Piparminttuöljy

Tapaustutkimuksessa tarkasteltiin 76-vuotiasta naista, jonka kipu ei lievittynyt tavanomaisilla hoitomuodoilla. Lääkärit neuvoivat sivelemään iholleen piparminttuöljyä (sisältää 10 % mentolia). Piparminttuöljy lievitti kipua lähestulkoon välittömästi, ja vaikutus kesti neljästä kuuteen tuntia öljyn käytön jälkeen.

6.Taiji

Vyöruusun esiintyvyys kasvaa iän myötä kun vastustuskyky varicella zoster –virukselle (vesirokko) heikkenee. Journal of the American Geriatric Societyn tutkimuksessa havaittiin, että taiji parantaa vastustuskykyä varicella zoster –virusta vastaan. Ennakoivaan, satunnaistettuun ja kontrolloituun tutkimukseen osallistui 112 tervettä aikuista, toinen ryhmä harjoitti taijiita 25 viikon ajan, kun taas toinen ryhmä sai terveyskoulutusta. 16 viikon kuluttua molemmat ryhmät rokotettiin Oka/Merckin valmistamalla VARIVAX-rokotteella, joka sisältää elävää varicella zoster –virusta.

Tulokset osoittavat, että taiji-ryhmän soluvälitteinen immuniteetti virusta vastaan oli lähes kaksinkertainen verrattuna terveyskoulutusta saaneen ryhmän henkilöihin. Itse asiassa pelkkä taiji paransi vastustuskykyä lähestulkoon yhtä tehokkaasti kuin vyöruusurokote. Myös taiji-ryhmän fyysinen toimintakyky, fyysiset kivut, jaksaminen ja mielenterveys paranivat huomattavasti.

Kalifornian yliopiston tutkimuksessa kolmekymmentäkuusi yli 60-vuotiasta miestä ja naista sijoitettiin joko taiji- tai kontrolliryhmään. Taiji-ryhmä sai 15 viikon ajan kolme 45 minuutin oppituntia viikossa. Soluvälitteinen immuniteetti varicella zoster –virukselle kasvoi 50 prosentilla taijin avulla. Lisäksi taijin harjoittajien fyysinen suorituskyky parani huomattavasti.

7.Valoterapia

UVB-valoterapia voi lievittää vyöruusun aiheuttamaa kipua. Yhdessä tutkimuksessa 25 vakavista kivuista kärsivää vyöruusupotilasta jaettiin ensimmäisen seitsemän päivän aikana kahteen ryhmään. Toinen ryhmä sai asikloviiria 10 päivän ajan, minkä lisäksi UVB-valoterapiaa kolmesti viikossa kivun lievittymiseen asti, tai kunnes kertoja oli ollut yhteensä 15. Kontrolliryhmä sai pelkkää asikloviiria.

Kuukauden kuluttua 58,33 prosentilla valoterapiapotilaista ei ollut kipuja, verrattuna 38,46 prosenttiin lääkeryhmässä. Kolmen kuukauden kuluttua 83,33 prosentilla valoterapiaryhmäläisistä ei ollut kipuja, verrattuna 53,85 prosenttiin lääkeryhmässä. Kipu oli myös lievempää valoterapiaryhmässä kuin kontrolliryhmässä. Tutkijat päättelivät, että UVB-valoterapia vyöruusun akuutissa vaiheessa voi vähentää hermosäryn esiintyvyyttä ja vakavuutta.

8.Merilevä

Merilevä voi ennaltaehkäistä vyöruusua ja nopeuttaa paranemista. Australialaistutkimuksessa annettiin merilevää 15 potilaalle, joilla oli aktiivinen vyöruusu, ja kuudelle koehenkilölle, joilla oli tartunnan latentti muoto. Merilevä oli tasmanialaista Undaria pinnatifida –lajia. Undaria on yleisin ruoanlaitossa käytetty merilevä Japanissa. Tutkijat havaitsivat, että merilevää syöneistä, aktiivista vyöruusua sairastavista suurempi osuus parani. Myös latentista tartunnasta kärsivien potilaiden sairaus pysyi oireettomana syötyään merilevää.

 

Lähde: GreenMedInfo

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat