8 tapaa, joilla voit helpottaa astmaa luonnollisesti

Noin 300 miljoonaa ihmistä kärsii astmasta maailmanlaajuisesti. Määrä kasvaa 50 prosentilla jokaisen vuosikymmenen aikana ja aiheuttaa vuosittain jopa 180 000 kuolemantapausta. Syitä ei tunneta täysin, mutta alla on esitetty 8 todistetusti toimivaa tapaa, joilla voit helpottaa astman oireita luonnollisesti.

Mikään tunne ei ole niin kamala kuin se ettet pysty hengittää. Astmaatikot joutuvat kohtaamaan tuon tunteen päivittäin. Astma on krooninen sairaus, jolle on tyypillistä hengitysteiden tulehdustila. Oireita ovat hengityksen vinkuminen, hengenahdistus, tiukkuuden tunne rinnassa ja yskä. Global Initiative for Astma –järjestön mukaan siitä kärsii jopa 300 miljoonaa ihmistä ympäri maailman. Ja sitä sairastavien määrä kasvaa 50 prosentilla kymmenen vuoden välein.i

Astmaan voi kuolla. Maailman terveysjärjestön mukaan astma liittyy vuosittain yli 180 000 kuolemantapaukseen.ii

Yhtäkään syytä astmalle ei tunneta. Virusinfektio, allergeenit, tupakansavu, liikunta, stressi ja muut asiat voivat laukaista tai pahentaa oireita.

Myös ylipainon ja astman välillä on yhteys. Harvard School of Public Healthin tutkimuksen mukaan ylipaino on astmalle altistava riskitekijä ja yhteydessä oireiden vakavuuteen.

Allergy–tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin National Health and Nutrition Examination Surveyn (NHANES) dataa vuosina 2005-2006. Tutkimuksessa havaittiin, että ylipainoisilla ihmisillä oli 2,5 kertainen riski sairastua astmaan verrattuna henkilöihin, joiden painoindeksi (BMI) oli normaali.

Duke Universityn tutkijat kävivät myös läpi NHANES-tilastodataa vuodesta 2001 vuoteen 2004. He havaitsivat että henkilöillä, joiden BMI oli ylipainon puolella, oli 12 prosenttia todennäköisemmin vakava astma. He esittivät hypoteesin, jonka mukaan ylipainon aiheuttama tulehdustila voi pahentaa astmaoireita.

Useat tutkimukset ovat yhdistäneet osan astmatapauksista lapsena annettuihin rokotteisiin ja niiden ajoitukseen. Manitobassa, Kanadassa tehtyyn tutkimukseen osallistui 1531 lasta. Tutkimuksessa havaittiin, että riski sairastua astmaan seitsemän vuoden iässä puolittui kun ensimmäisen kurkkumätä-, hinkuyskä- ja jäykkäkouristusrokotteen (DTP-rokote) antamisaikaa lykättiin yli kahdella kuukaudella. Kun kaikkien kolmen pistoksen ajankohtaa lykättiin, astmariski laski 60 prosenttia.

Tutkimukset ovat osoittaneet rintaruokinnan vähentävän astman kehittymisen riskiä. Tutkimuksessa, johon osallistui 1500 imeväisikäistä ja esikoululaista, pelkästään rintaruokittujen lasten astmatilastot olivat matalammat kuin osittain rintaruokituilla tai niillä jotka saivat maidonkorviketta.

Journal of Pediatrics –lehdessä julkaistu 12 tutkimuksesta laadittu kokoomatutkimus osoitti, että lapsen ruokkiminen pelkästään rintaruokinnalla ensimmäisen kolmen kuukauden aikana syntymän jälkeen laski astman riskiä 30 prosentilla. Tutkijat arvelevat vaikutuksen johtuvan rintamaidon immunomodulaarisista ominaisuuksista.

Sairaudesta kärsiville on olemassa luontaisia keinoja joilla lievittää oireita. Alla kahdeksan oikeaksi osoitettua tapaa lievittää astmaa.

1. Hengitysharjoitukset

Monet tutkimukset osoittavat, että hengitysharjoituksista on hyötyä astman hoidossa. Eräässä satunnaistetussa, kontrolloidussa kokeessa astmapotilaille opetettiin hengitysharjoituksia. Heidän elämänlaatunsa ja hyvinvointinsa parani merkittävästi ja oireet lievittyivät kuuden kuukauden kuluessa.

Toisessa tutkimuksessa potilaita opetettiin Buteyko Breathin Method –menetelmän mukaisia hengitysharjoituksia. Tekniikka on nimetty sen kehittäneen venäläisen lääkärin mukaan. Buteyko –hengitysmenetelmäharjoitukset lisäsivät kykyä hallita astmaa 40 prosentista 79 prosenttiin ja vähensivät huomattavasti kortikosteroidi-inhalaattorien käytön tarvetta verrattuna kontrolliryhmään.

Myös joogan hengitysharjoituksista on hyötyä astmasta kärsiville. 60 potilaan tutkimuksessa valittiin satunnaisesti puolet, joille opetettiin joogan hengitystekniikoita. Kahden kuukauden kuluttua joogaryhmäläisten keuhkojen toiminta ja elämänlaatu olivat tilastollisesti parantuneet huomattavasti.

Toisessa tutkimuksessa puolelle seitsemästätoista yliopisto-opiskelijasta opetettiin muutamia joogassa käytettyjä hengitysharjoituksia, asentoja ja meditaatiomenetelmiä kolmesti viikossa. 16 viikon kuluttua jooga oli parantanut huomattavasti rentoutumista, johtanut positiivisempaan asenteeseen ja vähentänyt inhalaattorin käyttöä. Tutkijat päättelivät, että joogatekniikoista on hyötyä astman lääkehoidon tukena.

2. Kurkuma

Tutkimukset osoittavat, että maustekurkuman aktiivinen ainesosa, kurkumiini, hillitsee allergista vastetta. Toinen tutkimus ehdottaa että kurkumiini ehkäisee tai säätelee tulehdusta ja oksidatiivista stressiä hengitysteissä.iii

Erääseen tutkimukseen osallistui 77 potilasta, joilla oli lievästä tai keskivaikea astma. Potilaat jaettiin kahteen ryhmään. Ensimmäinen ryhmä sai normaalien suositusten mukaista hoitoa. Toinen ryhmä sai normaalien suositusten mukaista hoitoa ja 500 mg kurkumiinia päivässä. 30 päivän kuluttua tutkijat päättelivät, että kurkumiinista on huomattava apu tukkeutuneiden ilmateiden avaamisessa. Heidän mukaansa kurkumiini on tehokas ja turvallinen lisähoitomuoto astman hoitoon.

3. Magnesium

Brown University School of Medicinen tutkijat kokeilivat suonensisäisesti annosteltua magnesiumia lapsipotilaille, joilla oli vaikea astma. Kolmellekymmenelle annettiin sattumanvaraisesti joko 40 mg/kg magnesiumsulfaattia tai suolaliuosta. Jo kahdenkymmenen minuutin kuluttua magnesiumryhmän keuhkojen toiminta parani selkeästi.

Suun kautta nautittu magnesium tehoaa myös astmaan. Journal of Astma –lehdessä julkaistussa tutkimuksessa 55 potilaalle määrättiin sattumanvaraisesti 340 mg magnesiumia (170 mg kahdesti päivässä) tai lumelääkettä. 6,5 kuukauden kuluttua magnesiumryhmään kuuluvien keuhkoputket oireilivat vähemmän, ja he kokivat astman olevan paremmin hallinnassa ja elämänlaadun parantuneen.

Toisessa tutkimuksessa Brasiliasta 37 potilasta sai hengitettävää flutikasonia (kauppanimi Flonase) kahdesti päivässä ja astmalääke salbutamolia tarvittaessa. Toinen puoli ryhmästä käytti magnesiumia 300 mg päivässä. Kahden kuukauden aikana keuhkoputkien oireet lievittyivät huomattavasti vain magnesiumryhmällä. Magnesiumryhmällä oli myös vähemmän tapauksia joissa astma paheni, ja he käyttivät vähemmän salbutamolia verrattuna lumeryhmään.

4. D-vitamiini

Astma on yhdistetty matalampiin D-vitamiinitasoihin. Tutkimuksessa havaittiin D-vitamiinin puutostilan olevan yleisempi astmaatikoilla. Tutkimukseen osallistui 483 alle 15-vuotiasta astmaatikkoa ja 483 kontrollihenkilöä.

D-vitamiinitutkimuksia käsittelevä katsaus havaitsi, että D-vitamiinilla ja sen puutostilalla on lukuisia vaikutuksia elimistöön, jotka voivat vaikuttaa astman kehittymiseen ja vakavuuteen. Tutkijat päättelivät, että D-vitamiini voi parantaa keuhkojen toimintaa ja reagointia steroideihin ja vähentää hengitysteiden rakenteellisia muutoksia.

Kaksoissokkoutetussa, satunnaistetussa vertailututkimuksessa 140 potilaalle annettiin suositusten mukaista hoitoa astmaan kun taas toinen puoli sai päivittäin 1000 mg D3-vitamiinia. Kuuden kuukauden kuluttua tutkijat havaitsivat, että D3-vitamiini paransi huomattavasti vakavaa astmaa sairastavien elämänlaatua.

5. Ruokavalio

Monet ovat huomanneet astmaoireiden häviävän luopumalla maitotuotteista.

Nutrition Reviews –lehden 30 tutkimuksen kokoomatutkimuksessa havaittiin, että runsas hedelmien ja vihannesten saanti voi alentaa aikuisten ja lasten astman ja hinkumisen riskiä 46 prosentia.

Toisessa tutkimuksessa tomaattien havaittiin olevan erityisen tehokkaita. Australiassa tutkijat pitivät aikuisia astmaatikoita vähän antioksidantteja sisältävällä ruokavaliolla 10 päivän ajan. Astman oireet pahenivat. Tämän jälkeen potilaille annettiin seitsemän päivän ajan satunnaisesti joko plaseboa, tomaattiuutetta (45 mg lykopeenia/päivä) tai tomaattimehua (45 mg lykopeenia/päivä). Tomaattiuutetta ja tomaattimehua saaneiden potilaiden astman oireet lievittyivät. Tutkijat ehdottivat, että lykopeenipitoisten ravinnelisien käyttöä astman hoidossa tulisi tutkia enemmän.

Lisäksi Johns Hopkinsin yliopiston tutkimuksessa havaittiin, että sulforafaania tai runsaasti sulforafaania sisältäviä ruokia, kuten parsakaalia, voidaan käyttää astman oheishoitona. Sulforafaani on antioksidantti ja tulehdusta lievittävä fytokemikaali, jota on muissakin ristikukkaisissa vihanneksissa, kuten ruusukaalissa, keräkaalissa, kukkakaalissa, pinaattikiinankaalissa, lehtikaalissa, parsakaalin iduissa, villirucolassa ja vesikrassissa.

6. Kalaöljy

Monet tutkimukset osoittavat, että kalaöljy lievittää kroonista tulehdusta, kuten sellaista jota esiintyy astmaatikoilla. Eräässä 20 astmapotilaalla tehdyssä tutkimuksessa verrattiin kalaöljyä ja montelukastia (kauppanimi Singulair). Montelukast on lääke, jota käytetään astman aiheuttaman hinkumisen ja hengenahdistuksen ehkäisyssä.

Koehenkilöt saivat sattumanvaraisesti joko 10 mg verran montelukast-tabletteja, tai 10 kalaöljykapselia joissa on yhteensä 3,2 g EPA:a ja 2,0 g DHA:ta, joka päivä kolmen viikon ajan. Tämän jälkeen kaikki henkilöt saivat molempia hoitomuotoja yhdessä kolmen viikon ajan. Tulosten perusteella montelukast ja kalaöljy lievittivät hengitysteiden tulehdusta yhtä tehokkasti (ja kalaöljy hieman tehokkaammin).

7. Männyn kaarna

Pycnogenol® on ranskalaisen rannikkomännyn kaarnasta valmistettu, standardisoitu uute, jolla on tulehdusta lievittävä vaikutus. Italialaiset tutkijat vertasivat sen käyttöä kortikosteroidi-inhalaattoreihin astman oireiden lievityksessä. Yhteensä 76 potilasta käytti inhalaattoria. Puolet ryhmästä sai myös 50 mg pyknogenolia aamulla ja illalla.

Kuuden kuukauden kuluttua 55 prosenttia pyknogenolia käyttäneistä potilaista kykeni vähentämään inhalaattorin käyttöä verrattuna kuuteen prosenttiin kontrollipotilaista. Lisäksi yhdenkään pyknogenolipotilaan olotila ei huonontunut, mutta pelkästään inhalaattoria käyttäneistä 18,8 prosentin tila huonontui. Tutkivat päättelivät, että pyknogenoli auttoi hallitsemaan allergista astmaa paremmin ja vähensi lääkityksen tarvetta.

Lisäksi pyknogenoli auttoi hallitsemaan lievää ja keskivaikeaa lapsuuden ajan astmaa. Satunnaistetussa, plasebokontrolloidussa kaksoissokkokokeessa kuudellekymmenelle 6-18-vuotiaalle koehenkilölle annettiin joko pyknogenolia tai lumelääkettä. Kolmen kuukauden kuluttua pyknogenoliryhmän keuhkojen toiminta oli parantunut ja astman oireet lievittyneet huomattavasti. He myös pystyivät vähentämään hätäinhalaattorin käyttöä tai lopettamaan kokonaan useammin kuin plaseboryhmään kuuluneet.

8. B6-vitamiini

76 astmaatikkolapsen kaksoissokkotutkimuksessa potilaat saivat päivittäin 200 mg B6-vitamiinia (pyridoksiini). Viiden kuukauden kuluttua tutkijat havaitsivat, että B6-vitamiini lievitti astman oireita huomattavasti ja mahdollisti käytetyn hengitysteiden avaajien ja kortisonin määrän vähentämisen.

 

Lähde: GreenMedInfo

Lue myös:

Ruokavaliolla yhteys astmaan
Auringon välttelystä astmaa

3 kommenttia

  1. Hopeavettä ei kannata höyrystää,vaan hengittää nebulaattorin,tai ultraäänikostuttimen kautta sumuna.Hengitettynä hopeaveden pitää olla aina kirkasta,siinä ei saa olla hopeaoksidia,joka voi kertyä keuhkoihin.Minä paransin astmani (kroonisen tulehduksen) hopeavedellä.Syy astmaani poistui kokonaan vasta kun lopetin viljat ja maitotuotteet.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 1. Hyvä kun tarkensit! Tosiaan tuossa meni minulla sekaisin tuo nebulaattori/sumutin ja höyrystin. Kuten tuossa linkittämässäni extremehealthradio artikkelissakin oli kyse nimenomaan nebulaattorista. Mikähän lie ajatus virhe kun meni höyryt ja sumut sekaisin.

  Tässä lienee oikeampi laite? https://bit.ly/2aP2z6f

  Mutta siinä oli nimenomaan tuota Mesosilveriä käytetty kuvan mukaan, että en tiedä onko tuo mitä sanoit hopeaoksidista ihan noin? Monet pitävät juuri noita hieman tummempia ja etenkin Mesosilveriä parhaimpana. Eikös se väritön ole enempi ionivoittoista? Mutta jos olet parantunut sillä niin enpä väitä vastaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat