9 tapaa, joilla rokotteet heikentävät lasten immuniteettia

Vihdoin on saatu vakuuttavaa näyttöä vertaisarvioiduista tutkimuksista, jotka osoittavat nopeasti lisääntyneen rokotusmäärän altistavan lapset vakaville myrkytystiloille ja immuniteetin ylikuormitustilalle. Tämä voi johtaa useisiin terveyteen liittyviin ongelmiin, kuten lihavuuteen, diabetekseen ja autismin kirjon epidemioihin.

Myrkyillä voi olla synergistinen eli potentoiva vaikutus. Kahden tai useamman myrkyn yhteisvaikutus voi toisin sanoen olla huomattavasti osiensa summaa vaarallisempi. Hyvä esimerkki myrkkyjen potentoivasta vaikutuksesta on vuonna 1978 hiirillä tehty tutkimus (Journal of Toxicology & Environmental Health 1978: Shubert ”Combined Effects in Toxicology – A Rapid systematic Testing Procedure: Cadmium, Mercury & Lead). Tutkimuksessa yhdistettiin elohopeasuolaa määrä, joka tappaa vain 1/100 hiiristä, ja 1/20 lyijysuolan määrästä, joka tappaa 1/100 hiiristä. Yhdistettynä kaksi ”mietoa” myrkkyä tappoivat potentoivalla vaikutuksellaan kaikki hiiret.

Uudessa Molecular and Genetic Medicine –lehdessä (s1:2014) julkaistu vertaisarvioitu tutkimus tukee aikaisempia potentoivaan vaikutukseen liittyviä tutkimuksia. Tutkimukset osoittavat, että erilaiset myrkyt toimivat tyypillisesti ihmiskehossa potentoivasti sen sijaan, että niiden teho olisi vain osiensa summa. Silti lääketieteessä on yleistä arvioida myrkyn haitallisuustasoa vain sen oletuksen perusteella, että kyseinen vaarallinen aine toimii ihmiskehossa yksin.

Lääketieteen tohtori J. Bart Classen kertoo: ”Olemme jo vuosia julkaisseet tutkimustuloksia, joiden mukaan rokotteet aiheuttavat tulehdusperäisten sairauksien epidemioita, kuten diabetesta, lihavuutta ja autismia. Kuitenkin lapsille annettujen rokotteiden määrä on jatkuvasti lisääntynyt; olemme jo pisteessä, jossa yli puolet amerikkalaislapsista kärsii immuniteetin ylirasituksesta. Uusi tutkimus arvioi näyttöjä immuniteetin ylikuormituksesta ja lukuisista eri terveysvaikutuksista, joista lapset kärsivät ylikuormituksen seurauksena.”

Tri Classenin tutkimus osoittaa, että suuri rokotusten määrä johtaa kroonisten tulehdussairauksien epidemiaan. Tätä seuraa autoimmuunisairauksien ja allergioiden aalto sekä ihmiskehon vastareaktiona, joka ilmenee lihavuutena ja metabolisena oireyhtymänä:

Laadukkaat tutkimustiedot osoittavat, että rokotteiden aiheuttamat krooniset sairaudet ovat nyt sitä suuruusluokkaa, että lähes kaikki aiemmat ihmisten myrkytykset jäävät varjoon, mukaan lukien asbesti, säteily, lyijy ja jopa tupakka. Useimmat potilaat eivät edes ymmärrä, että he kärsivät rokotteiden haittavaikutuksista. Mikä on vielä huolestuttavampaa, potilaita ja jopa heidän vanhempiaan syyllistetään huonosta ruokavaliosta ja liikkumattomuudesta liikalihavuuden ja diabeteksen puhjettua. Todellisuudessa he voivat kärsiä rokotteen aiheuttamasta lihavuudesta ja diabeteksesta.

Eräässä toisessa tutkimuksessa imeväisten kuolleisuus nousi annettujen rokotusten mukaan. Onko siis syynä biokemiallinen tai potentoiva myrkytys? Tutkimusta johtivat Gary S. Goldman ja Neil Z. Miller, jotka ovat tutkineet rokotteiden vaaroja jo 25 vuotta.

Lapsikuolleisuus on yksi tärkeimmistä sosioekonomisen hyvinvoinnin ja kansanterveyden mittareista. Yhdysvaltojen lasten rokotusohjelmaan kuuluu 26 rokoteannosta alle 1-vuotiaille lapsille (luku on suurin maailmassa), mutta 33 valtiolla on pienempi lapsikuolleisuus. Australia ja Kanada jakavat toisen sijan 24 rokoteannoksella.

Joissakin maissa lapsikuolleisuus on jopa vähemmän kuin puolet Yhdysvaltojen lapsikuolleisuudesta. Näin on esimerkiksi Singaporessa, Ruotsissa ja Japanissa. Tartuntatautikeskus CDC:n mukaan ”Yhdysvaltojen sijoitus lapsikuolleisuutta mitattaessa näyttää huonontuvan.”

Useat maat noudattavat kansainvälistä tautiluokitusta (ICD). Lapsikuolemien syyt voi jakaa 130 luokkaan. Toisiinsa verratuista 34 maasta lapsikuolleisuutta esiintyi eniten valtioissa, joissa annettiin eniten rokotteita. On pakko esittää tärkeitä kysymyksiä: onko mahdollista, että jotkut maat vaativat liikaa rokotteita lapsille? Ovatko ylimääräiset rokotteet rasite lasten terveydelle? Ovatko jotkut kuolemantapaukset listan lapsikuolleisuuden 130 syystä todellisuudessa liiallisesta rokottamisesta johtuvia kuolemantapauksia? Onko taulukoihin piilotettu rokotteisiin liittyviä kuolemia?

Kolmekiloiselle vastasyntyneelle annettu rokote vastaa 30:a rokotusta 85-kiloiselle aikuiselle yhden päivän aikana. Kun otetaan vielä huomioon joidenkin rokotusten sisältämien tehosteaineiden alumiinin ja formaldehydin suuret määrät, voi rokotteiden potentoiva myrkyllisyys nousta arvaamattoman suureksi. Lisäksi tiedetään hyvin, että vastasyntyneillä ei erity juurikaan sappea eikä munuaisten toiminta ole lähelläkään aikuisen tasoa moneen kuukauteen syntymän jälkeen. Sappitie on merkittävä elohopean biokemiallinen poistumistie kehosta eikä imeväisikäisillä se vielä toimi kovin hyvin. Heidän munuaisensa ei myöskään vielä kykene poistamaan alumiinia elimistöstä. Lisäksi elohopea on tunnetusti munuaisten toimintaa häiritsevä aine.
– Boyd Haley LT

Kaksi eri tutkimuslinjaa viittaa siihen, että hormonitoiminnan häiriö saattaa olla osasyy autismin kirjoon (ASD). Ensinnäkin on havaittu, että miespuolisilla diagnosoidaan neljä kertaa todennäköisemmin autismin kirjoon kuuluva tila kuin naispuolisilla, mikä viittaa hormonitoiminnan olevan osatekijä. Toiseksi lisämunuainen, sukurauhaset ja kilpirauhashormoni ovat tärkeässä roolissa sikiön hermoston kehityksessä ja kaikki näiden hormonien toimintaa häiritsevä voi mahdollisesti häiritä myös aivojen kehitystä. Ryhmä amerikkalaisia ja kanadalaisia tutkijoita on analysoinut näytteitä ja tietoja synnytysten seurantatutkimuksessa; he ovat tunnistaneet kourallisen hormonitoimintaa häiritseviä kemikaaleja (EDC), joiden he uskovat vaikuttavan autismin kirjoon kuuluvien tilojen puhkeamiseen.

”Tutkimuksen lähestymistapa, jossa käsitellään useita kemikaaleja ja tutkitaan useita mahdollisia vaikutustapoja, on innovatiivinen ja kuvastaa todellista maailmaa, jossa me kaikki altistumme useille kemikaaleille ja näillä hermomyrkyillä voi olla erilaisia ​​vaikutuksia, jopa riippuen vaikutusajasta,” sanoo ympäristöterveyden dosentti Philippe Grandjean Harvardin yliopiston julkisen terveydenhuollon laitokselta. Hän itse ei ollut mukana tutkimuksessa.

 

9 tapaa, joilla rokotteet heikentävät immuniteettiamme

1) Rokotteet sisältävät useita kemikaaleja ja raskasmetalleja, kuten elohopeaa ja alumiinia, jotka ovat itsessään immunologisesti heikentäviä. Elohopea aiheuttaa muutoksia lymfosyyttien toiminnassa ja heikentää lymfosyyttien elinkelpoisuutta.

2) Rokotteet sisältävät vieraita kudoksia ja vierasta DNA/RNA –materiaalia. Nämä heikentävät immuunijärjestelmän toimintaa käänteishyljinnällä.

3) Rokotteet muuttavat auttaja-T- sekä estäjä-T-solujen suhdetta, aivan kuten AIDS-taudissa. Suhde on keskeinen immuunijärjestelmän moitteettoman toiminnan mittari.

4) Rokotteet muuttavat neutrofiilisten granulosyyttien (PMN) aineenvaihdunnan aktiivisuutta ja vähentävät niiden kemotaktista vaikutusta. Neutrofiiliset granulosyytit ovat elimistömme puolustus taudinaiheuttajia ​​ja viruksia vastaan ja kemotaksian avulla ne hakeutuvat kohti vieraita aineita.

5) Rokotteet tukahduttavat immuniteettia jo pelkästään verottamalla immuunijärjestelmää vieraalla materialla, raskasmetalleilla, taudinaiheuttajilla ja viruksilla. Raskasmetallit hidastavat immuunijärjestelmäämme samalla kun virukset pesiytyvät elimistöön ja alkavat kasvaa ja jakautua. Yhtä hyvin voisi kahlita itsensä käsirautoihin ennen pulahtamista veteen.

6) Rokotteet tukkivat imunestejärjestelmän ja imusolmukkeet isokokoisilla proteiinimolekyyleillä, joita ruoansulatus ei ole päässyt pilkkomaan, sillä rokotteet eivät päädy ruoansulatukseen, vaan ne tunkeutuvat kehoon injektiolla. Rokotukset liittyvät allergioihin, sillä ne sisältävät suuria proteiineja ja esiintyvät kiertävinä immuunikomplekseina (CIC), jotka voivat aiheuttaa allergiareaktioita.

7) Rokotteet tyhjentävät kehomme elintärkeistä immuniteettiä tehostavista ravinteista, kuten A- ja C-vitamiinista ja sinkistä, jotka ovat välttämättömiä vahvalle immuunijärjestelmälle. Ravintoaineet vahvistavat immuunijärjestelmää, ravitsevat valkosoluja ja makrofageja sekä mahdollistavat niiden tehokkaan toiminnan.

8) Rokotteet ovat neurotoksisia ja hidastavat hermosignaaleja ja viestintää aivoihin sekä muihin kudoksiin. Nykyään tiedetään joidenkin lymfosyyttien kommunikoivan suoraan aivojen kanssa monimutkaisten välittäjäaineiden kautta. Muuttamalla näitä tekijöitä myös immuniteetti kärsii.

9) Rokotteet heikentävät soluimmuniteettia rokotusten hetkellä. Rokotteiden adjuvantteihin (tehosteaineisiin) kuuluu muun muassa öljyemulsioita, mineraaliyhdisteitä (jotka saattavat sisältää raskasmetalli alumiinia), bakteereja ja liposomeja (jotka mahdollistavat aineiden vapautumisen viiveellä). Adjuvanttien sivuvaikutuksiin sisältyvät allergiset reaktiot itse adjuvantteja kohtaan sekä B-solujen yliaktiivisuus, joka johtaa liialliseen vasta-aineiden tuotantoon.

 

Alkuperäinen artikkeli englanniksi Prevent Disease -verkkosivuilla.

15 kommenttia

 1. Formaldehydillä on rooli Alzheimerin taudin etenemisessä:
  Curr Alzheimer Res. 2014 Apr 25.
  Is Formaldehyde the Missing Link in AD Pathology? The Differential Aggregation of Amyloid-Beta with APOE Isoforms In Vitro.
  Rizak JD, Ma Y, Hu X1.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24766729

  Korean punainen ginseng hyökkää RS-virusta vastaan, vähentää vaurioita keuhkosoluissa, tukahduttaa tulehduksellisesten geenien ilmaantumista ja estää viruksen leviämistä elimistöön:
  Int J Mol Med. 2014 Apr 22. doi: 10.3892/ijmm.2014.1750.
  Antiviral activity of ginseng extract against respiratory syncytial virus infection.
  Lee JS, Ko EJ, Hwang HS, Lee YN, Kwon YM, Kim MC, Kang SM.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24756136

  Korean punainen ginseng lisää immuniteettia influenssa A-virusta vastaan. Korean punainen ginseng parantaa keuhkojen epiteelisolujen selviytymistä, vähentää tulehdusta aiheuttavien geenien ilmaantumista ja auttaa
  immuunijärjestelmää tuottamaan lisää antiviraaleja proteiineja:
  Nutrients. 2014 Jan 27;6(2):517-29. doi: 10.3390/nu6020517.
  Immunomodulatory activity of red ginseng against influenza A virus infection.
  Lee JS1, Hwang HS2, Ko EJ3, Lee YN4, Kwon YM5, Kim MC6, Kang SM7.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24473234

  Korean punainen ginseng suojaa hiiriä H1N1- ja H3N2-tartunnoilta:
  J Med Food. 2012 Oct;15(10):855-62. doi: 10.1089/jmf.2012.0017. Epub 2012 Aug 2.
  Protective effect of Korean red ginseng extract on the infections by H1N1 and H3N2 influenza viruses in mice.
  Yoo DG1, Kim MC, Park MK, Song JM, Quan FS, Park KM, Cho YK, Kang SM.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22856395

  Ginsengin polysakkaridit suojaavat influenssalta:
  PLoS One. 2012;7(3):e33678. doi: 10.1371/journal.pone.0033678. Epub 2012 Mar 19.
  Protective effect of ginseng polysaccharides on influenza viral infection.
  Yoo DG1, Kim MC, Park MK, Park KM, Quan FS, Song JM, Wee JJ, Wang BZ, Cho YK, Compans RW, Kang SM.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22442708

  Probiootti Lactobacillus rhamnosus parantaa hiirten vastustuskykyä RS-virusta vastaan:
  Int Immunopharmacol. 2013 Oct;17(2):373-82. doi: 10.1016/j.intimp.2013.06.024. Epub 2013 Jul 7.
  Immunobiotic Lactobacillus rhamnosus improves resistance of infant mice against respiratory syncytial virus infection.
  Chiba E1, Tomosada Y, Vizoso-Pinto MG, Salva S, Takahashi T, Tsukida K, Kitazawa H, Alvarez S, Villena J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23838113

  Hinkuyskärokotteen saaneet levittävät hinkuyskää – Pitäisikö meidän haastaa heidät oikeuteen lasten terveyden vaarantamisesta?
  http://www.fhfn.org/those-vaccinated-with-pertussis-vaccine-spread-whooping-cough-should-we-hold-them-legally-liable-for-endangering-your-children/

  Alumiini ja rauta ovat yleisiä syövän aiheuttajia:
  http://realhealthtalk.com/Cancer_Causes_aluminum_and_iron.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Autismia sairastavilla on kohonneita raskasmetallipitoisuuksia ja elimistön kyky puhdistautua on heikentynyt:
  Behav Brain Funct. 2014 Apr 28;10(1):14.
  A key role for an impaired detoxification mechanism in the etiology and severity of autism spectrum disorders.
  Alabdali A, Al-Ayadhi L, El-Ansary A.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24776096

  Todisteet yhdistävät oksidatiivisen stressin, mitokondrioiden toimintahäiriön ja tulehduksen aivoissa autismiin:
  Front Physiol. 2014 Apr 22;5:150. eCollection 2014.
  Evidence linking oxidative stress, mitochondrial dysfunction, and inflammation in the brain of individuals with autism.
  Rossignol DA1, Frye RE2.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24795645

  Mikroglia aivokuoressa autismissa:
  J Autism Dev Disord. 2012 Dec;42(12):2569-84. doi: 10.1007/s10803-012-1513-0.
  Microglia in the cerebral cortex in autism.
  Tetreault NA1, Hakeem AY, Jiang S, Williams BA, Allman E, Wold BJ, Allman JM.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22466688

  Poika sai enkefalopatian rokotteen jälkeen vuonna 1977. Tämä johti jatkuviin kouristuskohtauksiin ja kehityksen viivästymiseen. Hänen oikea puolensa oli halvaantunut ja hänellä oli autismi. Hän kuoli 29.4.2014 vanhempiensa ympäröimänä:
  http://www.ageofautism.com/2014/05/rip-danny-alger-vaccines-injury-autism-and-a-1977-court-compensation.html

  Rokotteet tappavia raskauden aikana: sikiön immuunijärjestelmä syntyy täysin eri lähteestä.
  http://preventdisease.com/news/10/121710_vaccines_dangerous_baby_immune_system.shtml

  Rokotteet aiheuttavat tuhkarokkoa. Lapsi, joka sai tuhkarokkorokotteen, levitti tuhkarokkovirusta kurkussaan ja virtsassaan:
  http://childhealthsafety.wordpress.com/2014/04/26/more-vaccine-failures-measlesmmr-vaccines-cause-measles-child-who-caught-measles-from-vaccine-was-shedding-live-vaccine-measles-virus-in-throat-and-urine/

  FDA:n asiakirjassa autismiyhteys DTaP-rokotteen jälkeen:
  http://www.collective-evolution.com/2014/04/09/fda-document-reports-autism-link-after-tetanus-pertussis-diptheria-combination-vaccine/

  Entinen sotilas todistaa, että Persianlahden oireyhtymä on olemassa. Hän kärsii Persianlahden oireyhtymästä saatuaan rokotteita, vaikka hän ei mennyt taistelemaan Lähi-itään:
  http://www.dailystar.co.uk/news/latest-news/377293/Gulf-War-Syndrome-Big-step-forward-for-Alex-Izzet-in-proving-existence-of-the-condition

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen. Tutkija Lloyd Phillipsin mukaan alumiiniajduvantit voivat aiheuttaa laajennettua immuunivastetta infektioita ja sairauksia vastaan, jotka tapahtuivat kauan sitten. Tämä immuunivaste voi aiheuttaa tulehdusta elimistössä, erityisesti ruoansulatuskanavassa, jonka seurauksena immuunijärjestelmä alkaa virheellisesti pitämään ruoan proteiineja vieraina aineina. Tämän jälkeen elimistö alkaa tuottamaan histamiinia torjuakseen sitä, mitä se pitää ruoka-aineallergiana, mikä johtaa vatsakipuihin ja laajentuneisiin verisuoniin, mikä puolestaan voi aiheuttaa huimausta ja sydämen hakkaamista ylös noustessa. Mitä tulehtuneempi ruoansulatuskanavasta tulee, sitä vähemmän ravintoaineet imeytyvät ja kun elimistö ei saa ravintoaineita, joita se tarvitsee ylläpitämään kemiallista sykliä elimistössä, voi tämä johtaa kuolemaan:
  http://sanevax.org/gardasil-scandal-brewing-colombia/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 3. Alumiinille altistuminen ja myrkyllisyys vastasyntyneillä:
  World J Pediatr. 2014 May;10(2):101-7. doi: 10.1007/s12519-014-0477-x. Epub 2014 May 7.
  Aluminum exposure and toxicity in neonates: a practical guide to halt aluminum overload in the prenatal and perinatal periods.
  Fanni D1, Ambu R, Gerosa C, Nemolato S, Iacovidou N, Van Eyken P, Fanos V, Zaffanello M, Faa G.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24801228

  Syöttösolut kroonisessa tulehduksessa, lantion kivussa ja masennuksessa naisilla:
  Gynecol Endocrinol. 2014 May 8.
  Mast cells in chronic inflammation, pelvic pain and depression in women.
  Graziottin A1, Skaper SD, Fusco M.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811097

  Tulehduksellinen suolistosairaus ja ärtyvän suolen oireyhtymä: yhtäläisyyksiä ja eroja.
  Curr Opin Gastroenterol. 2014 May 7.
  Inflammatory bowel disease and irritable bowel syndrome: similarities and differences.
  Barbara G1, Cremon C, Stanghellini V.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24811054

  Mikroglian aktivaation rooli sairauden etenemisessä:
  Mult Scler. 2014 May 8.
  The role of microglial activation in disease progression.
  Correale J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24812046

  Hermoston tulehdus Alzheimerin taudin synnyssä. Kurkumiini ja Andien shilajit voivat ehkäistä Alzheimerin tautia:
  Front Cell Neurosci. 2014 Apr 22;8:112. eCollection 2014.
  Neuroinflammation in the pathogenesis of Alzheimer’s disease. A rational framework for the search of novel therapeutic approaches.
  Morales I1, Guzmán-Martínez L1, Cerda-Troncoso C1, Farías GA2, Maccioni RB3.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24795567

  Suolentuppeuman riski rotavirusrokotuksen jälkeen pikkulapsilla:
  N Engl J Med. 2014 May 1;370(18):1766. doi: 10.1056/NEJMc1402790.
  Intussusception risk after rotavirus vaccination in U.S. infants.
  Noel G1, Minodier P, Merrot T.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24785219

  Valehteleeko media rokotteista? Tutkivan journalistin Sharyl Attkissonin haastattelu:
  http://jonrappoport.wordpress.com/2014/04/25/exclusive-an-interview-with-investigative-reporter-sharyl-attkisson/

  Miksi FDA tulisi asettaa syytteeseen murhasta:
  http://jonrappoport.wordpress.com/2014/05/16/why-the-fda-should-be-charged-with-murder/

  Tyttö sai vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/gardasil-survivor/

  Raskasmetallimyrkytys aiheuttaa syöpää:
  http://realhealthtalk.com/Cancer_and_Heavy_Metal_Toxicity.html

  Lääketieteen historioitsija Harris Coulter kertoo kirjassaan Vaccination, Social Violence, and Criminality: The Medical Assault on the American Brain, että monet väkivaltaiset rikolliset, joita hän oli tutkinut, olivat kärsineet lapsuudessaan enkefaliitista. Enkefaliitti on tunnettu rokotteiden sivuvaikutus:
  http://www.westonaprice.org/book-reviews/vaccination-social-violence-and-criminality-by-harris-coulter/

  Yhdysvaltalaisia sotilaita ja sotaveteraaneja lääkitään mielialalääkkeillä ja heihin injektoidaan kokeellisia rokotteita. Itsemurhat ovat heidän keskuudessaan yleisempiä kuin missään muussa ryhmässä:
  http://healthimpactnews.com/2014/lets-stop-using-experimental-vaccines-and-psych-drugs-that-are-destroying-our-veterans-and-military-personnel/

  Pikkulapsi sai hinkuyskän rokotetulta sairaalan työntekijältä:
  http://www.news10.net/story/news/local/south-sacramento/2014/05/24/toddler-contracted-whooping-cough-at-hospital-mom-says/9531047/

  Yli 50 koululasta pyörtyi tuhkarokkorokotteen jälkeen:
  http://tribune.com.pk/story/712640/mysterious-circumstances-over-50-schoolchildren-faint-after-measles-shots/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Tiomersaali stimuloi ihmisen syöttösoluja vapauttamaan verisuonen endoteelin kasvutekijää (VEGF), joka on myös vasoaktiivinen ja proinflammatorinen:
  Int J Immunopathol Pharmacol. 2010 Oct-Dec;23(4):1015-20.
  Luteolin and thiosalicylate inhibit HgCl(2) and thimerosal-induced VEGF release from human mast cells.
  Asadi S1, Zhang B, Weng Z, Angelidou A, Kempuraj D, Alysandratos KD, Theoharides TC.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21244751

  Tiomersaalin sytotoksisuuden arviointia hiiren ja ihmisen munuaissoluissa:
  J Toxicol Environ Health A. 2007 Dec;70(24):2092-5.
  Evaluation of cytotoxicity attributed to thimerosal on murine and human kidney cells.
  Park EK1, Mak SK, Kültz D, Hammock BD.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18049999

  Tiomersaali aiheuttaa apoptoosia muisti-T-soluissa:
  PLoS One. 2014 Apr 1;9(4):e92705. doi: 10.1371/journal.pone.0092705. eCollection 2014.
  Suppression by thimerosal of ex-vivo CD4+ T cell response to influenza vaccine and induction of apoptosis in primary memory T cells.
  Loison E1, Poirier-Beaudouin B1, Seffer V1, Paoletti A2, Abitbol V3, Tartour E4, Launay O5, Gougeon ML1.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24690681

  Tiomersaali aiheuttaa hermosolujen apoptoosia:
  Int J Mol Med. 2005 Dec;16(6):971-7.
  Thimerosal induces neuronal cell apoptosis by causing cytochrome c and apoptosis-inducing factor release from mitochondria.
  Yel L1, Brown LE, Su K, Gollapudi S, Gupta S.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16273274

  Tiomersaali aiheuttaa apoptoosia hiiren myoblastisoluissa:
  PLoS One. 2012;7(11):e49064. doi: 10.1371/journal.pone.0049064. Epub 2012 Nov 7.
  Thimerosal-induced apoptosis in mouse C2C12 myoblast cells occurs through suppression of the PI3K/Akt/survivin pathway.
  Li WX1, Chen SF, Chen LP, Yang GY, Li JT, Liu HZ, Zhu W.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145070

  Etyylielohopea muuttuu epäorgaaniseksi elohopeaksi:
  Talanta. 2010 Jan 15;80(3):1158-63. doi: 10.1016/j.talanta.2009.09.001.
  Methylmercury and inorganic mercury determination in blood by using liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry and a fast sample preparation procedure.
  Rodrigues JL1, de Souza SS, de Oliveira Souza VC, Barbosa F Jr.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20006068

  Nainen sai vakavia oireita HPV-rokotteen jälkeen:
  http://sanevax.org/road-recovery-post-gardasil/

  Influenssarokotteet saastuneita? Rhabdovirus vaanii solulinjoissa, joita käytetään rokotteiden valmistamiseen:
  http://www.examiner.com/article/contaminated-flu-shots-rhabdovirus-lurks-cell-line-used-to-make-flublok

  Toksikologi, tohtori Victor Vaughn Michiganin yliopistosta todisti, että kaikki alumiinisuolat ovat myrkyllisiä, kun niitä injektoidaan ihon alle tai laskimoon:
  http://www.examiner.com/article/aluminum-vaccines

  Uusi tutkimus osoittaa imeväisikäisten immuunijärjestelmän olevan vahvempi kuin on uskottu. Hiirillä tehdyssä tutkimuksessa havaittiin, että poikasten immuunijärjestelmä reagoi nopeammin ja voimakkaammin infektioihin kuin aikuisten:
  http://www.growingyourbaby.com/2014/05/29/new-study-shows-infants-immune-systems-found-to-be-stronger-than-originally-believed/

  22. toukokuuta 2014 Ranskassa pidettiin kaksi konferenssia, joiden aiheina olivat alumiiniadjuvantit rokotteissa ja HPV-rokotteiden turvallisuus. Professorit Romain Gherardi ja Jerome Authier julkistivat tutkimustuloksia,
  jotka osoittavat syy-yhteyden alumiiniadjuvanttien ja rokotteiden haittavaikutusten välillä. Tutkimustulokset osoittivat ahdistusta, vähentynyttä aktiivisuutta ja vähentynyttä kestävyyttä (mukaan lukien motorinen kestävyys) eli oireita, jotka ovat samat kuin kroonisessa macrophagic myofasciitis-sairaudessa. Tohtori Sin Hang Lee kertoi, että HPV-rokotteiden virus-DNA voi aktivoida luonnollisen immuunijärjestelmän makrofagit tuottamaan ja vapauttamaan sytokiineja, mukaan lukien tuumorinekroositekijöitä rokotteiden vastaanottajille. Tuumorinekroositekijät voivat aiheuttaa hypotensiota, pyörtymistä, takykardiaa, odottamattomia äkkikuolemia ja akuuttia disseminoitunutta enkefalomyeliittia:
  http://sanevax.org/france-debates-vaccinesafety/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Elohopealla on myrkyllisempää vaikutusta nuorten kirjohylkeiden lymfosyytteihin kuin aikuisten. Orgaaniset elohopeayhdisteet näyttävät olevan immunotoksisempia kuin epäorgaaninen elohopea:
  J Environ Sci (China). 2009;21(12):1716-21.
  Effects of methyl-, phenyl-, ethylmercury and mercurychlorid on immune cells of harbor seals (Phoca vitulina).
  Kakuschke A1, Valentine-Thon E, Fonfara S, Kramer K, Prange A.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20131603

  Elohopean immunotoksisuutta kirjohylkeillä:
  Environ Health. 2008 Oct 29;7:52. doi: 10.1186/1476-069X-7-52.
  Mercury immune toxicity in harbour seals: links to in vitro toxicity.
  Das K1, Siebert U, Gillet A, Dupont A, Di-Poï C, Fonfara S, Mazzucchelli G, De Pauw E, De Pauw-Gillet MC.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18959786

  67-vuotias mies kärsi elohopean aiheuttamista neurologisista oireista. Kahden vuoden kelaatiohoidon jälkeen oireet hävisivät:
  Cases J. 2009 Nov 18;2:199. doi: 10.1186/1757-1626-2-199.
  The usefulness of chelation therapy for the remission of symptoms caused by previous treatment with mercury-containing pharmaceuticals: a case report.
  Corsello S1, Fulgenzi A, Vietti D, Ferrero ME.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19946446

  Tiomersaali aiheuttaa oksidatiivista stressiä, mikä johtaa suurempaan laskuun pelkistetyn ja hapettuneen glutationin tasapainossa sekä lisää vapaita radikaaleja autismia sairastavilla:
  FASEB J. 2009 Aug;23(8):2374-83. doi: 10.1096/fj.08-128926. Epub 2009 Mar 23.
  Cellular and mitochondrial glutathione redox imbalance in lymphoblastoid cells derived from children with autism.
  James SJ1, Rose S, Melnyk S, Jernigan S, Blossom S, Pavliv O, Gaylor DW.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19307255

  Oksidatiivinen stressi aiheuttaa mitokondrioiden toimintahäiriöitä autistien lymfoblastisolulinjoissa:
  Transl Psychiatry. 2014 Apr 1;4:e377. doi: 10.1038/tp.2014.15.
  Oxidative stress induces mitochondrial dysfunction in a subset of autistic lymphoblastoid cell lines.
  Rose S, Frye RE, Slattery J, Wynne R, Tippett M, Melnyk S, James SJ.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24690598

  Aineenvaihdunnan häiriöt autismia sairastavilla lapsilla liittyvät mitokondriotautiin:
  Transl Psychiatry. 2013 Jun 18;3:e273. doi: 10.1038/tp.2013.51.
  Redox metabolism abnormalities in autistic children associated with mitochondrial disease.
  Frye RE1, Delatorre R, Taylor H, Slattery J, Melnyk S, Chowdhury N, James SJ.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23778583

  Vitamiinilääkinnän aikajana:
  http://www.cmlsupport.org.uk/node/8269

  Tuhkarokkorokote aiheutti neljä kuolemaa Pakistanissa:
  http://www.thenews.com.pk/Todays-News-2-253086-Measles-vaccine-causes-four-deaths-in-KP

  Lapsia kuolee tuhkarokkorokotteeseen Pakistanissa:
  http://tribune.com.pk/story/715165/negligence-measles-vaccine-claims-yet-another-life-in-k-p/

  Pakistanilainen terveysministeri käynnistää tutkinnan tuhkarokkorokotteisiin liittyvistä kuolemista:
  http://tribune.com.pk/story/715158/measles-vaccine-reactions-health-minister-announces-probe-into-deaths-of-children/

  Kahden lapsen raportoitiin kuolleen tuhkarokkorokotteeseen:
  http://tribune.com.pk/story/718178/murky-circumstances-two-children-reportedly-die-from-measles-vaccine/

  Nainen saa 26 vuoden jälkeen korvauksia kurkkumätä-jäykkäkouristusrokotteen aiheuttamista vaurioista:
  http://www.lunanuova.it/news/428742/Ragazza-rovinata-da-un-vaccino-maxi-risarcimento-dall-Asl.html

  Mies sai vakavia oireita hinkuyskärokotteesta:
  http://www.jump-in.com.au/show/today/videos/3602245706001/

  Probioottihoito vähentää autismin kaltaista käyttäytymistä hiirillä:
  http://m.caltech.edu/content/probiotic-therapy-alleviates-autism-behaviors-mice

  Kolmen päivän paastoaminen voi uudistaa koko immuunijärjestelmän:
  http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/10878625/Fasting-for-three-days-can-regenerate-entire-immune-system-study-finds.html

  Irlannissa on löydetty lasten joukkohautoja. Nyt on paljastunut, että irlantilaisissa hoitokodeissa käytettiin tuhansia lapsia salaisissa kurkkumätärokotekokeissa 1930-luvulla. Hoitokodit, joissa salaisia rokotekokeita tehtiin, sijaitsevat alueilla, joista on löydetty lasten joukkohautoja. Myös muualla on voitu käyttää lapsia salaisissa rokotekokeissa ja nyt paljastuneet tiedot saattavat olla vain jäävuoren huippu:
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2650475/More-mass-baby-graves-Ireland-Prime-Minister-Enda-Kenny-orders-investigation-memorial-800-dead-babies-planned.html

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Tiomersaalin hajoaminen elimistössä voi tuottaa enemmän myrkyllisiä yhdisteitä. Ihmisen elimistössä mitokondriotauti voi vapauttaa enemmän elohopean myrkyllisiä muotoja sisäisesti:
  Biometals. 2009 Oct;22(5):697-700. doi: 10.1007/s10534-009-9212-9. Epub 2009 Feb 11.
  Are toxic biometals destroying your children’s future?
  Drum DA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19205900

  Glukaani vähentää matala-asteiselle elohopealle altistumisen myrkyllisyyttä:
  J Med Food. 2009 Oct;12(5):1098-104. doi: 10.1089/jmf.2008.0273.
  Effects of glucan on immunosuppressive actions of mercury.
  Vetvicka V1, Vetvickova J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19857075

  Glukaanin, resveratrolin ja C-vitamiinin yhdistelmä suojaa myrkyllisten aineiden immunotoksisilta vaikutuksilta:
  Toxins (Basel). 2012 Nov 9;4(11):1301-8. doi: 10.3390/toxins4111301.
  Glucan–resveratrol–vitamin C combination offers protection against toxic agents.
  Vetvicka V1, Vetvickova J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23202317

  Glukaani ja resveratroli estävät keuhkosyövän leviämistä:
  Anticancer Res. 2014 May;34(5):2275-82.
  Natural Immunomodulators and their Stimulation of Immune Reaction: True or False?
  Vetvicka V1, Vetvickova J.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24778031

  Beetaglukaani tehostaa immuniteettia:
  Medicina (Kaunas). 2007;43(8):597-606.
  Effects of beta-glucans on the immune system.
  Akramiene D1, Kondrotas A, Didziapetriene J, Kevelaitis E.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17895634

  Kawasakin tauti, acrodynia ja elohopea:
  Curr Med Chem. 2008;15(28):3000-10.
  Kawasaki’s disease, acrodynia, and mercury.
  Mutter J1, Yeter D.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19075648

  Tiomersaali muuttaa kalsiumhomeostaasia ja edistää oksidatiivista stressiä, mikä puolestaan aiheuttaa autoimmuniteettia ja sepelvaltimon seinämän leesioita Kawasakin oireyhtymässä:
  Autoimmun Rev. 2012 Oct;11(12):903-8. doi: 10.1016/j.autrev.2012.03.006. Epub 2012 Apr 1.
  ITPKC susceptibility in Kawasaki syndrome as a sensitizing factor for autoimmunity and coronary arterial wall relaxation induced by thimerosal’s effects on calcium signaling via IP3.
  Yeter D1, Deth R.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22498790

  Kawasakin oireyhtymä voi olla acrodynian akuutti kuumeinen muoto:
  Korean Circ J. 2013 Sep;43(9):581-591.
  Mercury Promotes Catecholamines Which Potentiate Mercurial Autoimmunity and Vasodilation: Implications for Inositol 1,4,5-Triphosphate 3-Kinase C Susceptibility in Kawasaki Syndrome.
  Yeter D1, Deth R, Kuo HC.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24174958

  Virtsan elohopeapitoisuudet Kawasakin taudissa:
  Pediatrics. 1980 Oct;66(4):633-6.
  Urine mercury levels in Kawasaki disease.
  Orlowski JP, Mercer RD.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7432853

  ”Poliohätä”:
  http://www.livingwhole.org/the-polio-emergency/

  Minua pyydettiin kysymään ”vanhemmalta” sukupolvelta rokotteista…Joten minä kysyin:
  http://www.livingwhole.org/i-was-told-to-ask-the-older-generation-about-vaccines-so-i-did/

  Kaksi riippumatonta laboratoriota vahvistaa, että Gardasil-rokotteen HPV-DNA-fragmentit ovat saastuneita:
  http://sanevax.org/gardasil-contaminant-confirmed-independent-lab/

  HPV-rokotevaurioiden hoitamista:
  http://sanevax.org/treating-gardasil-injuries/

  HPV-rokotevaurioiden hoitamista:
  http://sanevax.org/treating-hpv-vaccine-damage/

  Eläinlääkärit kysyvät rokotetaanko lemmikkejä liikaa:
  http://www.krdo.com/news/veterinarians-question-if-pets-are-overvaccinated/25988290

  HPV-rokotteet eivät olet tehokkaita, turvallisia tai tarpeellisia:
  http://www.hormonesmatter.com/hpv-vaccines-not-safe-effective-necessary/

  Harhaanjohtava taktiikka, jota valtamedia käyttää raportoidessaan tautitapauksista:
  http://vactruth.com/2014/05/18/doctors-misdirect-vaccine-concerns/

  79 lapsen raportoidaan kuolleen ja satojen joutuneen sairaalaan tuhkarokkorokotekampanjassa Khyber Pakhtukhwan provinssissa Pakistanissa. Artikkelin mukaan, huolimatta ensimmäisesta raportoidusta kuolemasta, provinssin hallitus ei keskeyttänyt rokotekampanjaa, vaan jatkoi sitä tutkimatta kuolinsyytä:
  http://www.dailytimes.com.pk/opinion/12-Jun-2014/anti-measles-campaign-turns-fatal

  Oikeus vapautti miehen, joka istui kuusi vuotta vankilassa vauvan tappamisesta. Oikeus katsoi aikoinaan vauvan kuolleen ravistellun vauvan oireyhtymän seurauksena. Vauvalla oli veritulppa keuhkoissa ja subduraalinen hematooma:
  http://www.wpxi.com/news/news/local/local-father-cleared-infant-sons-death-6-years-lat/ngJsy/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Mahdollinen yhteys ympäristötekijöiden ja autoimmuniteetin välillä:
  Autoimmune Dis. 2014;2014:437231. Epub 2014 Feb 12.
  A Potential Link between Environmental Triggers and Autoimmunity.
  Vojdani A.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24688790

  Punahukan kaltaisia suun limakalvon leesioita elohopean aiheuttamasta autoimmuunireaktiosta rotilla:
  BMC Immunol. 2013 Oct 3;14:47. doi: 10.1186/1471-2172-14-47.
  Lupus-like oral mucosal lesions in mercury-induced autoimmune response in Brown Norway rats.
  Seno K1, Ohno J, Ota N, Hirofuji T, Taniguchi K.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24089704

  Elohopean kulkeutuminen kudoksiin muuttuu virusinfektion aikana hiirillä:
  Environ Res. 2008 Feb;106(2):178-84. Epub 2007 Sep 21.
  Tissue uptake of mercury is changed during the course of a common viral infection in mice.
  Frisk P1, Molin Y, Ilbäck NG.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17888900

  Pieni annos epäorgaanista elohopeaa lisää coxsackieviruksen aiheuttaman autoimmuunisen myokardiitin vakavuutta ja toistuvuutta hiirillä:
  Toxicol Sci. 2012 Jan;125(1):134-43. doi: 10.1093/toxsci/kfr264. Epub 2011 Oct 9.
  Low-dose inorganic mercury increases severity and frequency of chronic coxsackievirus-induced autoimmune myocarditis in mice.
  Nyland JF1, Fairweather D, Shirley DL, Davis SE, Rose NR, Silbergeld EK.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21984480

  Pienet elohopeapitoisuudet aiheuttavat oksidatiivista stressiä ja valtimoiden endoteelin toimintahäiriötä:
  Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2008 Sep;295(3):H1033-H1043. doi: 10.1152/ajpheart.00430.2008. Epub 2008 Jul 3.
  Low mercury concentrations cause oxidative stress and endothelial dysfunction in conductance and resistance arteries.
  Wiggers GA1, Peçanha FM, Briones AM, Pérez-Girón JV, Miguel M, Vassallo DV, Cachofeiro V, Alonso MJ, Salaices M.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18599595

  Pienet elohopeapitoisuudet aiheuttavat verisuonten supistumista, vähentävät typpioksidin biologista hyötyosuutta ja lisäävät oksidatiivista stressiä rottien valtimoissa:
  PLoS One. 2012;7(11):e49005. doi: 10.1371/journal.pone.0049005. Epub 2012 Nov 7.
  Low mercury concentration produces vasoconstriction, decreases nitric oxide bioavailability and increases oxidative stress in rat conductance artery.
  Lemos NB1, Angeli JK, Faria Tde O, Ribeiro Junior RF, Vassallo DV, Padilha AS, Stefanon I.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23145049

  Oksidatiivinen stressi potilailla, joilla on sydän-ja verisuonitauteja sekä krooninen munuaisten vajaatoiminta:
  Free Radic Res. 2013 May;47(5):346-56. doi: 10.3109/10715762.2013.779373. Epub 2013 Mar 25.
  Oxidative stress in patients with cardiovascular disease and chronic renal failure.
  Popolo A1, Autore G, Pinto A, Marzocco S.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23438723

  Synnynnäisiä CP-vammoja lapsilla. Tutkijoiden mukaan syynä on äidin elohopeamyrkytys:
  http://journals.lww.com/jneuropath/Abstract/1965/10000/Fetal_Minamata_Disease__A_Neuropathological_Study.2

  Sikiöt kärsivät elohopeamyrkytyksestä, kun äiti altistuu elohopealle:
  Crit Rev Toxicol. 1995;25(1):1-24.
  Minamata disease: methylmercury poisoning in Japan caused by environmental pollution.
  Harada M.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7734058

  Alumiinin kerääntyminen keskushermoston sairauksissa:
  Environ Geochem Health. 1990 Mar;12(1-2):97-101. doi: 10.1007/BF01734058.
  Microprobe studies of aluminum accumulation in association with human central nervous system disease.
  Perl DP1, Good PF.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24202575

  Aseistetut poliisit piirittivät uskonyhteisöä ja veivät yli 400 lasta rokotettaviksi:
  http://www.policestateusa.com/2014/flds-raid/

  Ranskan rokotekeskustelut: Mitä välittömiä toimenpiteitä tarvitaan?
  http://sanevax.org/french-vaccine-debates-immediate-measures-required/

  Sairaanhoitaja saa 11,6 miljoonan dollarin korvauksen influenssarokotteen aiheuttamasta halvauksesta:
  http://www.mcknights.com/flu-vaccine-leads-to-116-million-government-settlement-for-paralyzed-former-nurse/article/355081/

  Todisteita väärinkäytöksistä tutkimuksissa, jotka pyrkivät todistamaan, että tiomersaali rokotteissa on turvallista:
  http://www.hindawi.com/journals/bmri/2014/247218/

  85 % hinkuyskään sairastuneista rokotettuja:
  http://www.upi.com/Health_News/2014/06/15/Whooping-cough-vaccine-efficacy-called-into-question/9351402838707/

  Tyttövauva kuoli kaksi päivää rokotteen jälkeen. Kesäkuussa olisi ollut hänen 29 syntymäpäivänsä:
  http://aheartforoils.com/2014/06/19/today-june-19th-2014-is-the-29th-anniversary/

  Pappi kuoli kärsittyään keltakuumerokotteen aiheuttamasta haittavaikutuksesta:
  http://www.independent.ie/irish-news/news/priest-died-after-suffering-very-rare-adverse-reaction-to-yellow-fever-vaccine-an-inquest-heard-30361617.html

  Terveydenhuollon työntekijät saavat murhasyytteet tuhkarokkorokotekampanjassa tapahtuneesta neljästä kuolemasta:
  http://www.dawn.com/news/1112685/three-health-workers-face-murder-charge-over-measles-deaths

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Lapset kärsivät rokotteiden sivuvaikutuksista:

  Poikavauva oli terve 18-kuukautinen. Kaksi päivää rokotteen jälkeen hän oli sairaalassa. Viimeiseen 29 vuoteen hän ei ole puhunut ymmärrettävää sanaa. 8-vuotiaan tytön käytös alkoi muuttua rokotteiden jälkeen. Hänelle tuli allergioita sekä herkkyyttä vaatteille ja lämmölle. Hän reagoi asioihin voimakkaasti vain itkemällä ja huutamalla:
  http://www.youtube.com/watch?v=pp4D7Ui7Aaw

  Gazalaisen lääkärin poika sai vakavia vaurioita DPT-rokotteesta:

  Poika sai vaurioita rokotteesta:
  http://www.youtube.com/watch?v=01RmWA6fIlw

  Elämä rokotevaurion jälkeen:
  http://www.youtube.com/watch?v=9ba-PLlKYcM

  Tyttövauva sai vaurioita rokotteesta:
  http://www.youtube.com/watch?v=3VaPRbQH_Ik

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Mitenkä allergian ja rokotteiden välinen yhteys? Luulisi olevan helppo selvittää. Otetaan populaatio jota ei ole rokotettu ja listataan allergiat (jos yleensä on yhtään) ja sitten normaali lammassakki joka on ottanut kaikki mahdolliset rokotukset. Mitenköhän tämä korreloi?

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Korreloihan se – sen takia, että ’kaikki mahdolliset’ rokotukset saaneet ovat nuorempia, ja todennäköisemmin kasvaneet ’liian puhtaassa’ ympäristössä. Meillä maatalossa kissojen, koirien, lehmien, jnpp. seassa kasvaneilla on vähän allergioita, vaikka ollaan kaikki tarjolla olleet rokotteet saatukin.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. On se kovaa tuo ihmisten myrkytysbuumi. Jos elintarvikkeilla ja muilla ei saada riittävää tulosta aikaiseksi niin rokotteilla sitten lyödään se viimeinen niitti ymmärtämättömien lihaan. Ei voi kyllä rokote bisnestä ylistää ainakaan ihmisen parhaaksi ystäväksi. Samoin kuin ei niistä päättäjiäkään kuin myöskään niitä muita tahoja jotka tätä buumia ylläpitävät joko ymmärtämättömyyttään tai tietentahtoen. Mutta kun se leipä on hyvää, niin sen kustannuksellahan voi sitten harrastaa kysiesten bisnesten loppuun viemistä vaikka toisten hengenmenon uhallakin kunhan se ei koske omaa perheenjäsentä jne. Luulisi jo nykypäivänä saavan niinpaljon tietoa haitoista ettei edes ajatuksissakaan ”piikitä” ketään näillä myrkkypiikeillä. Mielenvikaista ja valheellista bisnestä, tietämättömien kustannuksella.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 11. Rokotemyönteisillä tyhmyys tiivistyy. Antakaa vaan HPV rokote lapsillenne niin ei tarvitse huolehtia jälkikasvusta eikä ruokkia lastenlasten suita, juhlia syntymäpäiviä, jouluja eikä muitakaan yhteisiä tilaisuuksia , sukujuhlat jne kaikki on pois pyyhkäisty näillä mielivaltaisilla rokotteilla, kun niitä lapsenlapsia ei tule olemaan varsinkaan rokotettujen perillisinä. THL puhuu täyttä paskaa tämänkin rokotteen puolesta mutta joukossa tyhmyys tiivistyy ja sitä saa mitä tilaa, sillä on todellakin olemassa se vaara että näin valitettavasti voi käydä mutta jokainen taablaa tyylilläänilaa. Nythän pitäisi jo alkaa antamaan sitä steriloivaa rokotemyrkkyä myös pojille HEI HALOO TODELLAKIN HERÄTKÄÄ ÄIDIT JA ISÄT SIITÄ RUUSUSEN UNESTA, ENNENKUIN ON MYÖHÄISTÄ! Sillä THL ei ajattele muuta kuin omien bisnesten sä perään. Sille ihminen on vain rotan jos senkään arvoinen.

  Plusääni(6)Miinusääni(0)
 12. Hieno artikkeli..

  Mutta mikähän on tuo otanta ja haittayleisyys? Nyt kun rokotteita taidetaan antaa 10 – 20 miljoonaa per vuosi, ni jos niistä 100 aiheuttaa ongelmia ni sanon että rokotus kannattaa. Väite, että rokotteiden myrkyt (elohopea, alumiini jne) ovat syynä esm ihmisten hedelmättömyyteen ovat täyttä puppua. Tätä voidaan vastata samaan kun ruotsalaiset tutki, että sipsit aiheuttaa syöpää… Näin on, mutta päiväannos pitäisi olla rekka-autollinen sipsejä, jotta olisi merkitystä. Jos katsotaan, että kuinka paljon ilmansaasteista tulee näitä raskasmetalleja niin yksi rokote ei paljon paina siinä puntarissa.. Ei edes sata rokotetta tunnu missää.

  Plusääni(0)Miinusääni(5)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat