Afganistanin hallinnon kukistuminen perustuu USA:n ja Talebanien sopimukseen

Aamulehden uutisoinnin mukaan (20.8.2021) Afganistanin pääkaupunki Kabul on siirtynyt täysin Talebanin hallintaan sekä Talebanin tiedottajan mukaan ”sota Afganistanissa on ohi”. Tässä artikkelissa tarkastelemme Yhdysvaltojen valtioterrorismia Afganistanissa ja niitä motivaatioita siihen, miksi sionistinen USA luovutti nyt vallan Taleban-liikkeelle? 

_ _ _ _ 

Talebanin valloitussota Afganistanissa tapahtui miltei välittömästi sen jälkeen, kun USA:n asevoimat vetäytyivät Afganistanista.  1970-luvulla Yhdysvaltojen valtioterroristijoukot hävisivät “sodansa” Vietnamia vastaan sekä poliittisesti että moraalisesti. Nyt Yhdysvallat tekivät jälleen “Saigonit”.

Yhdysvaltojen sionistipresidentti Joe Biden piti kiinni edeltäjänsä sionisti Donald Trumpin päätöksestä lopettaa ”ikuinen sota” Afganistanissa.  

Vaikka näiden mainittujen sionistipresidenttien päätökset eivät ole olleet heidän omiaan, täytyy sanoa, että USA:n poistuminen Afganistanista oli harvinaisen oikearatkaisu sekä Afganistanin että Yhdysvaltojen talouden, yhteiskunnallisen struktuurin  sekä invastruktuurin eheytymistä ajatellen. 

Vaikka näiden mainittujen sionistipresidenttien päätökset eivät ole olleet heidän omiaan, täytyy sanoa, että USA:n poistuminen Afganistanista oli harvinaisen oikearatkaisu sekä Afganistanin että Yhdysvaltojen talouden, yhteiskunnallisen struktuurin  sekä invastruktuurin eheytymistä ajatellen. 

USA:n valtioterrorismi Afganistanissa ja Taleban 

Myöhään syksyllä 2001 Yhdysvallat aloittivat teurastuspommitukset Afganistanissa syyskuun 11. päivän iskujen varjolla. Afganistanin pommitusten virallisena syynä oli pakottaa Taleban-liike luovuttamaan joitakin ihmisiä, esimerkiksi Osama bin Laden, joita epäiltiin syyllisiksi 11.9 -21 rikoksiin. Kuitenkaan Yhdysvallat eivät esittäneet ainuttakaan todistusta syytöksiensä tueksi (Chomsky 2004). 

Todellisuudessa WTC-torneihin kohdistuneiden iskujen toteuttajina olivat Yhdysvaltojen ja Israelin tiedustelupalvelut ja WTC-tornit purettiin hallitusti räjähteillä, ei lentokoneilla. Kyseistä aihetta on käsitelty täällä: Blogia ei löydy (jewishcrimenetworkdid911.blogspot.com), joka on suomennettuna täällä: Israel oli WTC-iskujen takana

Ottawan yliopiston emeritusprofessorin Michel Chossudovsky mukaan Osama bin Laden oli CIA:n agentti ja samalla CIA:n tiedusteluetu (Chossudovsky 2005.) 

Kuitenkin Yhdysvallat pommitti Afganistania ensinnäkin siksi, että tällä valtiolla oli jo tuolloin hyvät ulkopoliittiset suhteet, käsittäen taloudelliset ja poliittiset tekijät, muiden muassa Intian, Kiinan ja Suur-Lähi-idän kanssa. 

Toisaalta huumekaupan vapauttaminen näytteli Afganistanin pommituksessa suurta osaa. 

“Mitä ilmeisimmin huumetuotannon elvyttämisen olleen yksi syy hyökätä Afganistaniin, vaikka virallisesti sotaa perusteltiin myös päinvastoin huumetuotannon kuriin laittamisella – siitä huolimatta, että Taleban oli jo tehnyt sen.” 

Entinen kanadalainen diplomaatti ja Berkeleyn yliopiston emeritusprofessori Peter Dale Scott käsittelee kirjassaan American War Machine: Deep Politics, the CIA Global Drug Connection, and the Road to Afghanistan (2014) Yhdysvaltojen ulkopolitiikan peiteltyjä aspekteja, syväpolitiikkaa ja etenkin maan pitkäaikaista osallistumista kansainväliseen huumekauppaan. 

Afgaanitaistelijoita Kumarin maakunnassa vuonna 1987.

Huumekauppa liittyy monesti tavalla tai toisella Yhdysvaltojen eri puolilla maailmaa käymiin sotiin. Scott mainitsee esimerkkinä, että Afganistanin invaasion jälkeen oopiumin tuotanto siellä kaksinkertaistui. Vuonna 2001 Taleban-hallinto oli ryhtynyt ”radikaaleihin toimenpiteisiin oopiumin viljelyn hillitsemiseksi” ja Los Angelesin huumepoliisin entisen etsivän ja tutkivan journalistin Michael C. Ruppertin oli luonnehtinut tätä ”taloussodan julistukseksi Yhdysvalloille” (Ruppert 2001). Onkin arveltu huumetuotannon elvyttämisen olleen yksi syy hyökätä Afganistaniin, vaikka virallisesti sotaa perusteltiin päinvastoin huumetuotannon kuriin laittamisella – siitä huolimatta, että Taleban oli jo tehnyt sen.  

Analyysi 

Afganistan on saanut lempinimekseen Imperiumien hautausmaa, millä tarkoitetaan sitä, että monet eri suurvallat ovat iskeneet kirveensä kiveen hyökätessään Afganistaniin. Kyseinen “hautausmaa” truismi ei kuitenkaan taida pitää kaikelta osin paikkaansa, sillä valitettavasti Afganistan on ollut, ja on tulevaisuudessakin suurvaltojen pelinappula ja hyväksikäytön kohde.  

Yllä olevaan viitaten on aivan turhaa kuvitella, että nyt muka Biden olisi vastuullisesti päättänyt USA:n vetäytymisestä Afganistanista tai puhunut runsas kuukausi ennen Kabulin romahtamista, että Talebanien valtaannousu olisi mahdotonta. Suurella varmuudella nämä kaikki päätökset ja lausunnot ovat peräisin Yhdysvaltoja hallitsevalta juutalaismafialta. 

Juutalaismafian tuhansia juonia on tietysti mahdotonta tietää, mutta Afganistanin hallinnon luovuttaminen Taleban-liikkeelle on ainakin linjassa seuraavien negatiivisen globalisaation pyrkimyksien kanssa. 

 1. Pakolaistulvien jälleen käynnistäminen: Esimerkiksi Suomessa sisäministeriö on ehdottanut budjettineuvotteluissa Suomen pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista nykyisestä 1 050 ihmisestä 2 000 ihmiseen. Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) kertoi ehdotuksesta Ylelle

Muistettava on, että monikulttuurisuuteen kuuluva ihmisrotujen sulatus-uuni menetelmä, jota väestön siirrot palvelevat on yksi tärkeimmistä globaalin valtaeliitin instrumenteista kansakuntien heikentämiseksi ja tiettyjen kulttuurien hävittämiseksi. 

 1. Se, että Yhdysvallat ja Afganistanin sotajoukot luovuttivat vapaaehtoisesti vallan Talebaneille voi tarkoittaa “Taleban-ansan” virittämistä. “Taleban-ansan” virittäminen tarkoittaa USA:n ja sen tiettyjen liittolaisten tekosyyn hankkimista interventioilleen sekä Afganistaniin että sen läntiseen naapurimaahan Iraniin. Yhdysvaltojen ulkopoliittisten dogmien mukaan tämä vaikuttaa perin loogiselta, sillä voidaan ajatella, että nykyisessä tilanteessa “Talebanien ja Iranin tiedustelupalvelun yhteistyö lisääntyy, mikä tietysti ruokkii terrorismia”.  Useat asiantuntijat uskovat, että Iranilla on myös ollut oma ”iranilainen Taleban”, ja väitetään, että iranilaiset eivät vain taistelleet Talebanin kanssa, vaan myös sopivat usein vaikutusalueiden jakautumisesta.   

Sionistipresidentti Donald Trump allekirjoitti kautensa loppupuolella Taleban-liikkeen kanssa sopimuksen, jossa luvattiin USA:n vetäytyminen Afganistanista sekä 5000 vangin luovuttamisesta. Näitä vankeja ei tiettävästi ole otettu USA:n joukkojen mukaan. Afganistanin armeija, joka on paljon voimakkaampi kuin Talebanin joukot, luovuttivat vallan Taleban-taistelijoille vapaaehtoisesti. Tästä oli tietysti sovittu Yhdysvaltojen kanssa. 

Kuten yllä jo sanottiin, vuonna 2001 Taleban-hallinto oli ryhtynyt ”radikaaleihin toimenpiteisiin oopiumin viljelyn hillitsemiseksi”, mutta nyt he aikovat vapauttaa huumekaupan. Huomionarvoista on, että vuoden 2001 Yhdysvaltojen hyökkäykselle Afganistaniin oli yhtenä tärkeänä syynä, juuri huumekaupan vapauttaminen.

Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelu CIA ja Israelin tiedustelupalvelu Mossad ovat käyttäneet huumerahoitusta muiden muassa poliittisiin murhiin (Scott 2016; Piper 2005). Luonnollisesti huumerahoitusta on käytetty muihinkin poliittisiin tarkoituksiin, ennen muuta sellaisiin, jotka eivät kestä päivän valoa. Globaalia politiikkaa hallitsevat juutalaiset rikollispankit eivät pysyisi pystyssä ilman veristä huumerahan virtaa. 

Huomionarvoista myös on, että “Taleban-ansaan” viitaten Yhdysvalloilla on aina halutessaan mahdollisuus palata sotilaallisesti Afganistaniin. 

 1. Kansainvälinen järjestelypankki BIS, joka on myös juutalaismafian hallinnassa antaa –mafialle maailmanlaajuiset mahdollisuudet vallankäyttöön siten myös Itä-Aasiassa. 

Juutalaismafia on saanut nykyisin niin voimakkaan valta-aseman kansainvälisessä politiikassa sekä talous- ja pankkimaailmassa (BIS:n suoma valta-asema), että siitä johtuen Yhdysvaltojen asettamaa nukkehallitsijaa ei enää tarvottu Afganistanissa. Talebanit ovat tehneet myönnytyksiä, joten tilanne saa olla Talebanien hallinnassa niin kauan kuin se ei häiritse juutalaismafian globaaleja pyrkimyksiä. 

”’Maailman keskuspankki’ on käytännössä immuuni kaikkien maailman valtioiden lakeja kohtaan,” sanoo Karen Hudes. 

Karen Hudes kertoo, että maailman rahoitusjärjestelmiä hallitsee ja kontrolloi pieni ryhmä korruptoituneita ja vallanhimoisia henkilöitä, jotka toimivat yksityisesti hallinnoidun U.S. Federal Reserven (Fed) keskiössä. Hudes on Yalessa lakimies, joka on toiminut Maailmanpankissa yli kaksi vuosikymmentä, mutta eipä toimi enää (Hudes 2013).  

Hudesin mukaan globaali eliitti ei ainoastaan hallitse näitä megakorporaatioita, vaan myös dominoivat vaaleilla valitsemattomia ja vastuuvelvoittamattomia organisaatioita, jotka hallitsevat käytännössä kaikkien maailman valtioiden rahoitusta. Maailmanpankki, IMF ja keskuspankit kuten Fed kirjaimellisesti hallitsevat rahan luontia ja virtausta maailmanlaajuisesti. Tämän järjestelmän huipulla toimii Kansainvälinen järjestelypankki BIS (Hudes 2013). 

Lopuksi täsmennämme vielä niitä seikkoja, miksi Afganistan luovutettiin Taleban-liikkeen hallintaa: 

Siten saatiin tekosyy pakolaistulvien voimistamiselle. (Humanitääriset olosuhteet Afganistanissa eivät ole kärjistyneet,  vaikka valtamedia on valehdellut, että ne olisivat kärjistyneet.) 

Nyt voidaan jälleen aloittaa juutalaismafian kaipaama heroiinin tuotanto ja huumekauppa. 

Taleban-ansan” virittäminen: Täten voidaan lietsoa pelkoa terrorismin uhasta ja Talebanien mahdollisia yhteyksiä Lähi-itään esimerkiksi Iraniin. Tämän varjolla juutalaismafian hallitsema Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikka sanelee ne ehdot, joiden mukaan Yhdysvaltojen sotavoimat voivat puolustusdoktriiniinsa ja omituisen oikeudenmukaisen sodan teorioidensa tekosyyllä aloittaa sotatoimet universaaleista oikeuksista piittaamatta.  

Juutalaismafia on saavuttanut maailmanlaajuisen mediallisen, poliittisen ja taloudellisen valta-aseman, jota vahvistaa vielä kansainvälisen velkarahajärjestelmän hallinta, minkä järjestelmän huipulla toimii BIS. Tämä ja Maailman talousfoorumin perustajan juutalaisen Klaus Schwabin globaaliin koronahysteriaan yhdistetty The Great Reset –operaatiossa, jonka tarkoituksena on luoda täydellinen maailmanvalta juutalaismafialle sekä alistaa ei-juutalaiset orjiksi, on saattanut valtaeliitin niin voimansa tuntoon, että  välittömästi väkivaltaiseen valtioterrorismiin perustuva hallintamuoto on laitettu joksikin aikaa jäähylle. 

Lopuksi 

Tähän lopuksi soveltuu hyvin katkelma haastattelusta, josta käytetään nimitystä Kätketty tyranniaSiinä kiteytyy paljastuen juutalaismafian vaarallisen kauhistuttava maailmanlaajuinen vaikutusvalta, eikä vähiten Yhdysvalloissa.  

Kätketyssä tyranniassa vuonna 1976 isänmaallismielinen toimittajan Walter White haastatteli juutalaista Harold Rosenthalia.   

Haastattelussa Rosenthal paljastaa ’juutalaisten sisäisen näkymättömän maailman’ pääpiirteet; kaavat ja taktiikan, joita juutalaiset ovat käyttäneet kristillisen sivilisaation tuhoamiseen sekä hallitusten – ja ihmisten elämän peiteltyyn ohjailuun.  

Luottamuksellisen haastattelun aikaan Harold Rosenthal toimi senaattori Jacob Javitsin hallinnollisena avustajana.  

” On kummallista ettei Amerikan kansa nouse ja aja ulos jokaista juutalaista tästä maasta.” Harold Wallace Rosenthal lausahti, myönnettyään juutalaisten valta-aseman kaikissa merkittävissä kansallisissa ohjelmissa ja jatkoi:  


”Me juutalaiset emme lakkaa olemasta äimistyneitä siitä kuinka helposti kristityt amerikkalaiset ovat langenneet käsiimme. Sillä aikaa kun naiivit amerikkalaiset ovat odottaneet Hrutchevin hautaavan heidät, me olemme opettaneet heidät alistumaan jokaiseen vaatimukseemme.” 

Markku Juutinen 

 

Lähteet 

Taleban on aloittanut Afganistanin pääkaupungin Kabulin valtauksen – Ulkomaat – Aamulehti 

”Tehtävämme ei koskaan pitänyt olla demokratian luominen” – 11 poimintaa Joe Bidenin tv-puheesta, jolla hän selitti Afganistanin sodan lopettamista ja Kabulin kaaosta – Ulkomaat | HS.fi 

Afganistan: Pommitukset voivat jatkua – Maailma – Turun Sanomat (ts.fi) 

Jääkö tämä videoklippi historiaan? Biden piti Talebanin valtaannousua liki mahdottomana – 38 päivää myöhemmin Kabul luhistui – Ulkomaat – Ilta-Sanomat 

Yle: Sisäministeriö ehdottaa Suomen pakolaiskiintiön kaksinkertaistamista osittain Afganistanin tilanteesta johtuen | Kaleva 

6 Questions we NEED to ask about Afghanistan – OffGuardian (off-guardian.org) 

Afganistan Iranin strategisissa suunnitelmissa – Mielipiteitä – 2021 (ww2facts.net) 

Drug money saved banks in global crisis, claims UN advisor | Drugs trade | The Guardian 

http://www.iamthewitness.com/books/Walter.White/Harold.Wallace.Rosenthal.htm ;  (suomeksi: Kätketty tyrannia – Harold Rosenthal – Radio Islam (islam-radio.net))   

_ _ _ _ 

Chomsky, Noam (2004). Maailmanvalta vai maailmanloppu. Otava. 

Chossudovsky, Michel (2005). America’s ”War on Terrorism”.

Ruppert, Michael C. | From The Wilderness (18.9.2001): The Taliban’s Biggest Economic Attack on the U.S. Came in February With The Destruction of Its Opium Crop https://www.fromthewilderness.com/free/ww3/09_18_01_bushbin.html 

Scott, Peter Dale | WhoWhatWhy (7.4.2016): Deep History and the Global Drug Connection, Part 2: Murder on the Streets of Washington http://whowhatwhy.org/2016/04/07/deep-history-global-drug-connection-part-2-murder-streets-washington/ 

Piper, Michael Collins (2005): Final Judgment. American Free Press. Saatavilla pdf-muodossa: http://americanfreepress.net/PDF/Final_Judgment.pdf 

Hudes, Karin (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 

21 kommenttia

 1. Enemmän kuin “Taleban-ansan” virittämisestä kyse vetäytymisessä on siitä, että Usalla (=Illuminaatilla, Pankkiiri-mafialla) ei ollut muuta mahdollisuutta kuin vetäytyä tai ainoa vaihtoehto vetäytymiselle olisi ollut turvautua imperialistien valta- ja sotapolitiikan tärkeimpään keinoon, pommitusten tehostamiseen koska mies miestä vastaan taistelussa Usan ja Naton sotilailla ei ole mitään jakoa talebaaneja vastaan, sanoo Eric Zuesse linkin artikkelissa.
  Mikäli Biden olisi sortunut ’dresden-pommituksiin’ maailma olisi ne heti tuominnut ja maan arvovalta olisi hetkessä pudonnut nollaan jota kohti se muutenkin on kovaa vauhtia menossa.
  How and Why the Taliban Won … muutama ote https://www.deepl.com/Translator
  Eric Zuesse:
  Miksi Taleban voitti — Kysymys on kuitenkin edelleen avoin, ja sitä on käsiteltävä kaikkein yleisimmässä mielessä:

  Miksi Taleban voitti amerikkalaiset Afganistanissa?
  Miksi kommunistit voittivat amerikkalaiset Vietnamissa?
  Miksi kommunistit voittivat kapitalistit Venäjän vallankumouksessa?
  Miksi Amerikan vallankumoukselliset voittivat brittiläisen imperiumin?

  Ehdotan tässä vastausta kaikkiin näihin kysymyksiin, koska tämä vastaus pätee kaikkiin tällaisiin tapauksiin, kuten selitän:

  Kun imperialistinen yhteiskunta on yhtä korruptoitunut kuin Britannia on ollut Britannian Itä-Intian komppanian perustamisen jälkeen vuonna 1600 ja kuten Amerikka on ollut toisen maailmansodan päättymisen jälkeen vuonna 1945, kun sotateollisuus kompleksi (MIC) on ottanut sen haltuunsa ja valvonut sitä, mikä on väistämättä johtanut Amerikan jatkuvan sodankäynnin valtion syöpäkasvuun, Mikä on sitten syy jatkaa elämää pysymällä vain siirtomaavallan tai vasalli hallinnon (tai jopa itse imperialistisen hallinnon) jäsenenä, mikä tarkoittaa – kun määrätty hallinto on niin syvästi korruptoitunut kuin mikä tahansa imperialistinen valta väistämättä on – tällaisen korruption hyväksymistä, kuten tämä? On jotakin pahempaa kuin kuolema, ja se on jatkaa elämistä sellaisen hallinnon alaisuudessa, jota ihminen halveksii täysin. Se on pitkittynyt kuolema nopean kuoleman sijaan.
  Hallinto, joka on yhtä korruptoitunut kuin mikä tahansa imperialistinen hallinto väistämättä on, on sietämätön huomattavalle määrälle sen vasallivaltioiden tai ”siirtomaiden” asukkaista. Heille kuolema ei ole niin huono valinta, jos se tarkoittaa, että he kaatuvat taistellen sen kaatamiseksi. Heitä ajaa motivaatio: ”Anna minulle vapaus tai anna minulle kuolema!”. Tämä on motivaatio, johon vain harvat imperialistisen hallinnon palkatut sotilaat (riippumatta siitä, onko heidät värvätty vai ei) pystyvät vastaamaan. Ja kun he ovat ulkomaalaisia, jotka taistelevat vieraalla maaperällä (sen sijaan, että he olisivat paikallisia, jotka puolustavat maansa omia, paikallisesti määräytyneitä hallitsijoita), he eivät varsinkaan eivätkä varmasti pysty vastaamaan tällaiseen motivaatioon, koska vain paikalliset voivat taistella isänmaallisessa hengessä. Tämä on jokaisen imperiumin luontainen heikkous. Ja imperialistisilla johtajilla on taipumus jättää se huomiotta, koska he eivät halua ymmärtää, miten vastenmielisiä he ovat käytännössä kaikkien muiden kuin omien kengännaulaajiensa silmissä.
  PS: Filosofi Zizek otsikoi RT:ssä 20. elokuuta: ”Islamistien todellinen vihollinen ei ole lännen uuskolonialismi tai sotilaallinen aggressio, vaan meidän ’moraaliton’ kulttuurimme”, ja hän sanoi, että ”islamilaisen fundamentalismin vauhtia eivät lisänneet neokonnat, vaan tämä fundamentalismi kasvoi reaktiona länsimaisen liberaalin sekularismin ja individualismin vaikutukselle”. Hän ei ymmärtänyt, että vaikka uskonnolliset fundamentalistit (mukaan lukien talebanit) keskittyvät erityisesti seksuaali- ja sukupuolikysymyksiin, ihmisen ei tarvitse olla lainkaan uskonnollinen pitääkseen imperialistien ja heidän kätyriensä rahoituksellista ja taloudellista korruptiota vastenmielisenä.
  Amerikkalaiset eivät hyökänneet Afganistaniin ja miehittäneet sitä levittääkseen ”liberaalia sekularismia ja individualismia”, vaan jotta Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten miljardöörit voisivat laajentaa varallisuuttaan, imperiumiaan ja maailmanlaajuista valtaansa.
  Vaikka talebanit ja muut uskonnolliset henkilöt saattaisivat vastustaa vain (tai jopa vain pääasiassa) seksuaali- ja sukupuolikysymyksiä, laajempi osa Afganistanin väestöstä tunsi vastenmielisyyttä imperialistien ja heidän apulaishallitsijoiden hillittömän taloudellisen ja rahoituksellisen korruption vuoksi, uskoo Zuesse.
  Tämä ei ollut ”maallistumisen ja individualismin” tappio. Se oli imperialismin tappio – sen hylkääminen jopa sellaisten ihmisten toimesta, jotka eivät ymmärrä, mitä ”imperialismi” tarkoittaa.
  https://www.strategic-culture.org/news/2021/08/21/how-and-why-the-taliban-won/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. TALEBAN VOITTI
  Nyt afgaanit pääsevät kehittämään isänmaataan. Juutalaisten johtama USA koki tavattoman suuren arvovaltatappion. Nyt Afganistan luo hyvät suhteet Iraniin, Kiinaan ja Venäjään päästessään eroon lännen miehityksestä. Afganistassa on suuret luonnonvarat, mm. litiumia. Lisäksi se on silkkitien päässä, joten Kiinasta tulee tärkeä ystävä. Juutalaisten politiikka on ollut heikentää Lähi-Idän kansoja USA:n sekaantumisella. Nyt tämä politiikka loppui Afganistanin osalta. USA-Israel-akseli on nyt hieman heikompi. Vielä ovat Syyria ja Irak USA:n ja Israelin hampaissa. USA:n ulkopolitiikan tärkein pointti on Israelin etu, joka ylittää kaiken. Tämä koska USA on täysin juutalaisten kontrollissa. Talebanin ideologia on parempi kuin nykyajan kristittyjen, jotka ovat saastuneet juutalaisesta mediavallasta. Talebanit eivät usko holokaustiin eivätkä luota juutalaisiin. Eläköön Taleban! LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 3. 9/11 Was a Straussian Coup
  LAURENT GUYÉNOT • AUGUST 20, 2021
  Talebanien palattua Afganistanin johtoon luulen, että kuulemme melko pian syyskuun 11. päivän tapahtumista, jotka olivat tekaistu tekosyy heidän kukistamiselleen kaksikymmentä vuotta sitten. Heille ei ole koskaan annettu mahdollisuutta puolustautua. Kun tulee aika julkiselle lausunnolle, saatamme nähdä vilauksen kiinalaisista virkamiehistä taustalla. He osoittavat sormella Yhdysvaltoja, joka reagoi tehostetulla Kiinan-vastaisella propagandalla. Uutta kehitystä on joka tapauksessa odotettavissa.

  ….Teoksessaan Persecution and the Art of Writing Strauss (a super-Machiavellian pan-Zionist) korostaa, että viisaiden on salattava näkemyksensä suojellakseen massoja totuuden rumuudelta (kyllä, Straussin totuus on rumaa) ja suojellakseen itseään kostotoimilta.
  Straussin ”salainen elitismi” saattaisi kiistatta olla hyvä asia, jos hänen mielessään olevat eliitit olisivat todella ”viisaita miehiä”. Strauss luultavasti ajatteli niin, mutta hän ajatteli ilmeisesti myös, että vain juutalaisten tarvitsee hakea, koska hänen opetuslastensa piiri oli yksinomaan juutalainen. Hän luultavasti tunsi Samuel Untermeyerin tavoin vuonna 1933, että ”juutalaiset ovat maailman aristokraatteja”.
  Syyskuun 11. päivän tapauksessa Israel piileskelee kahden väärän lipun takana: ensimmäisen tason valheen – ”Al-Qaida teki sen” – alle oli istutettu toisen tason valhe (tai puolivalhe) – ”Amerikka teki sen” – kuten edesmennyt ja autuas Victor Thorn selitti vuonna 2011:

  Pohjimmiltaan ”9-11-totuusliike” luotiin ennen syyskuun 11. päivää 2001 keinona tukahduttaa Israelin osallisuutta koskevat uutiset. Vuosina 2002-2003 ”totuus-uskovaiset” alkoivat esiintyä mielenosoituksissa pitelemässä julisteita, joissa luki ”9-11 oli sisäpiirin työtä”. Aluksi nämä kyltit antoivat toivoa niille, jotka eivät uskoneet hallituksen ja valtamedian absurdeja peitetarinoita. Mutta sitten tuli kauhea oivallus: Iskulause ”syyskuun 11. päivä oli sisäpiirin tekosia” oli mahdollisesti suurin esimerkki Israelin propagandasta, joka on koskaan keksitty.””

  ……Yhteenvetona voidaan todeta, että Straussilla on hyvin selkeä näkemys Israelista ainutlaatuisena kansakuntana, jonka kohtalona on jaloin unelma hallita muita kansoja ja jopa tuhota ne hengellisesti kaikin mahdollisin moraalittomin keinoin. Voimme kutsua hänen näkemystään machiavellilaiseksi pan-siionismiksi tai yksinkertaisesti juutalaiseksi ylivertaisuudeksi. Olipa nimi mikä tahansa, se on läpikotaisin raamatullinen, yhtä raamatullinen kuin ”juutalaisen kansan isän” David Ben-Gurionin poliittinen filosofia. Vuonna 1962, samana vuonna kuin Straussin luento ”Miksi pysymme juutalaisina”, Ben-Gurion valitti presidentti Kennedylle Egyptin natsien uhkaavasta uudestisyntyneen kansakuntansa tuhosta, mutta samaan aikaan hän ennusti Look-lehdessä, että 25 vuoden kuluessa Jerusalemista ”tulee ihmiskunnan korkeimman oikeuden istuin, joka ratkaisee kaikki kiistat liittovaltioiden maanosien välillä, kuten Jesaja on ennustanut.”[25]
  Jesaja tosiaankin profetoi: ”Sillä Siionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana”. Silloin hän on tuomitseva kansojen välillä ja sovitteleva monien kansojen välillä” (2:3-4). Toisin sanoen Israel tulee hallitsemaan maailmaa.
  Jesaja, sionistien suosikkiprofeetta, myös sanoi: ”Kansa ja valtakunta, joka ei sinua palvele, häviää ja . . . tuhoutuu kokonaan” (60:12); ”Sinä imet kansojen maitoa, sinä imet kuningasten rikkauksia” (60:16); ”Sinä syöt kansojen rikkauksilla, sinä syrjäytät ne loistossaan” (61:6).
  Tämä on sionistisen maailmanjärjestyksen raamatullinen suunnitelma, jonka myös Israelin kateellinen paholainen lupasi Mooseksen kirjassa: ”Ahmi kaikki kansat, jotka Herra, sinun jumalasi, antaa sinun armoillesi, älä osoita heille armoa” (7:16); ”hän nostaa sinut korkeammalle kuin kaikki muut kansat, jotka hän on luonut” (28:1); ”sinä teet alamaiseksesi monia kansoja, mutta et ole kenenkään alamainen” (28:12).

  Jos emme kaivaudu sionismin raamatullisiin juuriin, emme voi ymmärtää sionismia. Ben-Gurion sanoi usein, että ”Israelista ei voi olla arvokasta poliittista tai sotilaallista koulutusta ilman syvällistä Raamatun tuntemusta.”[26] Tämä lausunto on otettava vakavasti. Jos se pitää paikkansa Israelin johdon osalta – eikä Benjamin Netanjahu varmasti vastustaisi sitä – niin se pitää paikkansa myös kaikkien vakavasti otettavien analyytikoiden osalta: Israelia ja sen pitkäaikaista päämäärää ei voi todella ymmärtää ilman heprealaisen Raamatun tuntemusta. Sionistien salaliitto maailmanherruudesta on kirjoitettu sinne selvällä kielellä.

  Jahve on sosiopaattinen jumala, ja Jahve on Israelin jumala, joten Israel on sosiopaattinen kansa. Tämä on sionismin yksinkertainen totuus, yhtälö, josta 9/11 viime kädessä juontaa juurensa.
  https://www.unz.com/article/9-11-was-a-straussian-coup/

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
   1. Sanot: ”Nykyiset juutalaiset eivät ole Israelin kansa.”
    Sionistit ovat kuitenkin pääosin juutalaisia ja sionistinen liike on siksi väistämättä myös ’aidosti’ juutalainen. Sionistien johtamaa Israelia ja sen pitkäaikaista päämäärää ei siksi voi ymmärtää ilman heprealaisen Raamatun tuntemusta. Kuten LG sanoo: sionistien salaliitto maailmanherruudesta on kirjoitettu sinne selvällä kielellä.
    Talmud vain vahvistaa asian ja kuuluu oleellisena osana sionisteja ohjaavaan salaliittoon. N-yahu on avoimesti sanonut ettei Israel tarvi muuta kuin Talmudin antamat ohjeet politiikalleen.

    Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Afganistanin kaatuminen ei johtunut CIA:n ”tiedusteluvirheestä” tai sotilaallisesta laskuvirheestä.
   …Todellinen voittaja tässä hulluudessa on niin kutsutun Davosin ”Great Reset” -ryhmän globalistinen agenda, joka käyttää sitä Yhdysvaltojen maailmanlaajuisen vaikutusvallan tuhoamiseen, kun Biden tuhoaa taloutta sisäisesti.
   Yksikään kansakunta, ei Taiwan, Japani, Filippiinit, Intia tai edes Australia, eikä mikään muukaan valtio, joka toivoo Yhdysvaltojen suojelua tulevaisuudessa, voi luottaa siihen, että Washington pitää lupauksensa. Kabulin kaatuminen on Amerikan vuosisadan loppu. Ei ihme, että Kiinan media on täynnä vahingoniloa ja riemua, kun keskustellaan Silkkitien sopimuksista Talebanien kanssa.
   http://www.williamengdahl.com/englishNEO19August2021.php

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. 90 eläkkeellä olevaa Yhdysvaltain kenraalia vaatii Austinin ja Milleyn eroa Afganistanin epäonnistuneen vetäytymisen vuoksi.
  Yhdysvaltain Afganistanin katastrofaalisen vetäytymisen aiheuttama viha on voimistunut, ja lähes 90 eläkkeellä olevaa amerikkalaista kenraalia ja amiraalia on vaatinut Pentagonin päällikköä Lloyd Austinia ja komentajakapteenien puheenjohtajaa kenraali Mark Milleytä eroamaan kaoottisen vetäytymisen aiheuttamista syistä.

  Presidentti Biden joutuu myös kohtaamaan eronpyyntöjä tai syytteeseen asettamista koskevia vaatimuksia, sillä kaikki poliittiset tahot ovat arvostelleet häntä siitä, miten hän on käsitellyt Yhdysvaltain vetäytymistä.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=241923
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Seeking 9/11 Truth After Twenty Years — poimintoja Ron Unzin artikkelista
  RON UNZ • SEPTEMBER 7, 2021
  … kirjoittajat ovat toimittaneet paljon materiaalia Israelin Mossadin hypoteesin tueksi, mutta haluan kiinnittää huomiota vain yhteen tärkeään seikkaan. Normaalisti olettaisimme, että terrori-iskut, jotka johtavat New Yorkin kolmen jättimäisen toimistorakennuksen täydelliseen tuhoamiseen ja Pentagoniin kohdistuvaan ilmahyökkäykseen, olisivat valtavan kokoisia ja laajuisia operaatioita, joihin liittyy hyvin huomattava organisatorinen infrastruktuuri ja työvoima. Iskujen jälkeen Yhdysvaltain hallitus ryhtyi suuriin ponnisteluihin jäljittääkseen ja pidättääkseen elossa olevat islamilaiset salaliittolaiset, mutta tuskin onnistui löytämään yhtäkään. Ilmeisesti he olivat kaikki kuolleet iskuissa tai muuten vain kadonneet ilmaan.
  Yhdysvaltain hallitus ei kuitenkaan juurikaan ponnistellut tässä, vaan se keräsi ja pidätti nopeasti noin 200 israelilaista Mossadin agenttia, joista monet olivat toimineet täsmälleen samoissa maantieteellisissä paikoissa kuin väitetyt 19 arabikaapparia. Lisäksi New Yorkin poliisi pidätti osan näistä agenteista, kun he juhlivat julkisesti syyskuun 11. päivän iskuja, ja toiset jäivät kiinni New Yorkin alueella ajamassa pakettiautoa, joka sisälsi räjähteitä tai niiden jäänteitä. Useimmat näistä Mossadin agenteista kieltäytyivät vastaamasta kysymyksiin, ja monet niistä, jotka vastasivat, eivät läpäisseet valheenpaljastustestejä, mutta massiivisen poliittisen painostuksen seurauksena kaikki lopulta vapautettiin ja karkotettiin takaisin Israeliin. Pari vuotta sitten suuri osa näistä tiedoista esiteltiin hyvin tehokkaasti lyhyessä videossa, joka on saatavilla YouTubessa.
  Omasta näkökulmastani katsottuna suuri osa 9/11-totuusyhteisöstä käyttää aivan liikaa aikaansa keskittyen iskujen yksityiskohtiin, keskustellen siitä, millä menetelmällä New Yorkin World Trade Centerin tornit kaatuivat tai mikä oikeastaan iski Pentagoniin. Tällaisilla kysymyksillä ei kuitenkaan näytä olevan suurta merkitystä.

  Väitän, että ainoa tärkeä näkökohta tällaisissa teknisissä kysymyksissä on se, ovatko todisteet riittävän vahvat, jotta voidaan osoittaa, että virallinen 9/11-kertomus on valheellinen ja että iskujen takana on täytynyt olla erittäin kehittynyt organisaatio, jolla on käytettävissään kehittynyttä sotilasteknologiaa, eikä 19:n laatikkoleikkureilla aseistautuneen arabiryhmän rähjäinen joukko. Tämän lisäksi millään näistä yksityiskohdista ei ole merkitystä.
  Näin ollen en näe mitään järkeä loputtomissa keskusteluissa siitä, käytettiinkö nanotermiittiä vai nanotermiittiä ja jotain muuta vai jotain aivan muuta. Ja tällaiset monimutkaiset tekniset keskustelut saattavat hämärtää kokonaiskuvaa ja hämmentää ja pelotella satunnaisesti kiinnostuneita katsojia, mikä on varsin haitaksi 9/11-totuusliikkeen yleisten tavoitteiden saavuttamiselle.

  Kun olemme päätelleet, että syylliset olivat osa erittäin kehittynyttä organisaatiota, voimme keskittyä siihen, kuka ja miksi, jotka ovat varmasti tärkeämpiä kuin yksityiskohtaiset yksityiskohdat siitä, miten. Tällä hetkellä loputon keskustelu siitä, miten, on kuitenkin omiaan syrjäyttämään sen, kuka ja miksi, ja mietin, onko tämä valitettava tilanne ehkä jopa tarkoituksellinen.

  Ehkä yksi syy tähän on se, että kun vilpittömät 9/11-totuudenetsijät keskittyvät näihin tärkeämpiin kysymyksiin, todisteiden suuri painoarvo osoittaa selvästi yhteen suuntaan, johon Israel ja sen Mossad-tiedustelupalvelu ovat syyllisiä, ja motiivin, keinojen ja tilaisuuden osalta tapaus on ylivoimaisen vahva. Israelin ja sen kotimaisten yhteistyökumppaneiden syyttely suurimmasta hyökkäyksestä, joka on koskaan tehty Amerikkaa vastaan omalla maaperällämme, sisältää valtavia sosiaalisia ja poliittisia riskejä.
  Tällaisia vaikeuksia on kuitenkin punnittava suhteessa todellisuuteen, jossa kolme tuhatta amerikkalaista siviilihenkeä ja sitä seuranneet seitsemäntoista vuotta kestäneet monimiljoonaiset sotamme ovat aiheuttaneet kymmeniätuhansia kuolleita tai haavoittuneita amerikkalaisia sotilaita ja monien miljoonien viattomien Lähi-idän asukkaiden kuoleman tai siirtämisen.

  Syyskuun 11. päivän totuusliikkeen jäsenten on siksi kysyttävä itseltään, onko ”totuus” todellakin heidän pyrkimystensä keskeinen tavoite.
  9/11-hyökkäykset – mitä tapahtui?
  Vaikka poliittiset salamurhat ja terrori-iskut liittyvätkin toisiinsa, ne ovat eri aiheita, ja Bergmanin kattava teos keskittyy nimenomaisesti edelliseen, joten emme voi syyttää häntä siitä, että jälkimmäistä käsitellään vain vähän. Israelin toiminnan historiallinen malli, erityisesti väärien iskujen osalta, on kuitenkin todella varsin huomattava, kuten totesin vuoden 2018 artikkelissa:

  Yksi historian suurimmista terrori-iskuista ennen syyskuun 11. päivää oli arabiksi pukeutuneiden sionististen militanttien vuonna 1946 tekemä pommi-isku Jerusalemissa sijaitsevaan King David -hotelliin, jossa kuoli 91 ihmistä ja joka tuhosi suurelta osin rakennuksen. Kuuluisassa Lavon-tapauksessa vuonna 1954 israelilaiset agentit käynnistivät Egyptissä länsimaisia kohteita vastaan suunnattujen terrori-iskujen aallon, jonka tarkoituksena oli saada ne syytettyä länsimaiden vastaisten arabiryhmien syyksi. On vahvoja väitteitä siitä, että vuonna 1950 Israelin Mossadin agentit aloittivat sarjan vääränlaisten terroristipommi-iskujen sarjan Bagdadin juutalaiskohteita vastaan ja käyttivät näitä väkivaltaisia menetelmiä menestyksekkäästi auttaakseen Irakin tuhatvuotiasta juutalaisyhteisöä muuttamaan juutalaisvaltioon. Vuonna 1967 Israel teki tahallisen ilma- ja merihyökkäyksen USS Liberty -alusta vastaan tarkoituksenaan jättää eloonjääneet henkiin ja tappoi tai haavoitti yli 200 amerikkalaista sotilasta ennen kuin sana hyökkäyksestä tavoitti kuudennen laivaston ja israelilaiset vetäytyivät.

  Israel-myönteisen vaikutusvallan valtava laajuus maailman poliittisissa piireissä ja tiedotusvälineissä merkitsi sitä, että yksikään näistä julmista hyökkäyksistä ei koskaan saanut aikaan vakavia vastatoimia, ja lähes kaikissa tapauksissa ne heitettiin nopeasti unohduksiin, niin että nykyään luultavasti korkeintaan yksi sadasta amerikkalaisesta on edes tietoinen niistä. Lisäksi useimmat näistä tapauksista tulivat julki sattuman kautta, joten voimme helposti epäillä, että monet muut samankaltaiset hyökkäykset eivät ole koskaan jääneet historiaan.

  …On toinenkin kiehtova juttu, jonka olen nähnyt hyvin harvoin mainittavan. Vain kuukausi syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen kaksi israelilaista jäi kiinni aseiden ja räjähteiden salakuljettamisesta Meksikon parlamenttirakennukseen. Tämä tarina tuotti luonnollisesti useita otsikoita Meksikon johtavissa sanomalehdissä, mutta amerikkalaiset tiedotusvälineet vaikenivat siitä täysin. Lopulta massiivisen poliittisen painostuksen seurauksena kaikista syytteistä luovuttiin ja israelilaiset agentit karkotettiin takaisin kotiin. Tästä merkittävästä tapauksesta kerrottiin vain pienellä latinalaisamerikkalaisten aktivistien verkkosivustolla, ja siitä keskusteltiin vain muutamissa muissa paikoissa. Joitakin vuosia sitten löysin helposti Internetistä meksikolaisten sanomalehtien skannatut etusivut, joissa kerrottiin näistä dramaattisista tapahtumista, mutta en löydä niitä enää helposti. Yksityiskohdat ovat ilmeisesti hieman hajanaisia ja mahdollisesti vääristeltyjä, mutta varmasti varsin kiehtovia.
  Aivan viimeaikaisten lukemieni tietojen perusteella virallisen syyskuun 11. päivän tarinan valtavien puutteiden kokonaismäärä on nyt kasvanut erittäin pitkäksi, todennäköisesti kymmeniin kymmeniin. Useimmat näistä yksittäisistä kohdista vaikuttavat kohtuullisen todennäköisiltä, ja jos päätämme, että edes kaksi tai kolme niistä pitää paikkansa, meidän on hylättävä kokonaan virallinen kertomus, johon niin monet meistä ovat uskoneet niin pitkään.
  https://www.unz.com/runz/seeking-9-11-truth-after-twenty-years/
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)


  911 – Danny Jowenko on WTC7 controlled demolition (HQ)
  Erittäin outo sattuma oli, että vain kolme päivää sen jälkeen, kun Jowenkon videohaastattelu oli saanut niin paljon huomiota, hän kuoli epäonnekseen törmäyksessä puun kanssa Hollannissa. Epäilen, että ammattimaisten purkuasiantuntijoiden yhteisö on pieni, ja Jowenkon eloonjääneet kollegat ovat saattaneet nopeasti päätellä, että vakava epäonni saattaa kohdata niitä, jotka antoivat kiistanalaisia asiantuntijalausuntoja World Trade Centerin kolmen tornin romahtamisesta.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Syyskuun 11. päivänä tapetun britin perhe esittää hallitukselle 3000 sivua todistusaineistoa että ”tornit räjäytetty sisältäpäin”.
   TOPICS:Matt AgoristSyyskuun 11. päivänä
   SYYSKUU 6, 2021
   Sekä vasemmiston että oikeiston verenhimoiset asiantuntijat ovat jo kuukauden ajan itkeneet, että heidän rakas sotansa on vihdoin päättymässä. Yksikään lehti ei kuitenkaan käsittele syitä tai niiden puuttumista siihen, miksi hyökkäsimme Afganistaniin, tapoimme tuhansia afganistanilaisia lapsia, vammautimme lukemattomia amerikkalaisia sotilaita ja annoimme maan Talebanille miljardien aseiden kera.
   …Lopultakin, lähes kaksi vuosikymmentä kestäneen naurunalaiseksi tekemisen, hylkäämisen ja suorastaan suvaitsemattoman suhtautumisen jälkeen ”virallisen tarinan” vastaiseen tietoon siitä, mitä 9.11. tapahtui, yleisö voi vihdoin saada tietää koko totuuden siitä, mitä tapahtui ja kuka sen takana oli.
   https://www.activistpost.com/2021/09/family-of-brit-killed-on-9-11-presents-govt-with-3000-pages-of-evidence-towers-blown-up-from-inside.html
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=242359

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Asiasta ei liene enää epäselvyyttä. Sionistit eivät tietenkään usko heitä uhkaavaa totuutta ja tekevät kaikkensa välttääkseen tuomion.
    9/11 Was an Israeli Job
    How America was neoconned into World War IV
    LAURENT GUYÉNOT • SEPTEMBER 10, 2018
    https://www.unz.com/article/911-was-an-israeli-job/
    https://www.unz.com/runz/seeking-9-11-truth-after-twenty-years/

    Silmien avautumisen 9/11 kohdalla luulisi lisäävän valmiutta nähdä mistä covid-pandemiassa on kyse.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Suojaudu väärältä tiedolta
   https://www.jw.org/fi/raamatun-opetukset/onnellinen-elama/salaliittoteoriat-vaara-tieto/
   Linkistä (suluissa oma käsitys):
   Tietoa on nykyään saatavilla enemmän kuin koskaan, myös sellaista, joka auttaa pysymään turvassa ja terveenä. On kuitenkin tärkeää varoa väärää (ja yksipuolista valtamedian jakamaa) tietoa. Sellaista ovat esimerkiksi
   –harhaanjohtavat uutiset (YLE kertoo asioista maan johdon haluamalla tavalla joka ei aina vastaa totuutta)
   –valheellinen mediasisältö (valtamedia, iltapäivälehdet)
   –salaliittoteoriat. (tieto jonka valtamedia leimaa salaliitoksi ja jota ei vielä ole osoitettu paikkansa pitäväksi)

   Esimerkiksi COVID-19-pandemian aikana Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteeri on varoittanut vaarallisesta väärän tiedon epidemiasta. … (YK on Pankkiiri-mafian luomus ja toteuttaa sen agendaa, joka ei ole ’ihmiskunnan parhaaksi’ agenda)
   Kysy itseltäsi: Onko tämä luotettavaa tietoa vai pelkkä meemi?
   Arvioi lähdettä ja sisältöä

   Raamattu sanoo: ”Varmistautukaa kaikesta.” (1. Tessalonikalaisille 5:21.)

   Vaikka jokin tapaus olisi laajalti tunnettu tai siitä olisi kerrottu uutisissa, varmista sen paikkansapitävyys ennen kuin uskot sitä tai lähetät sitä eteenpäin. Miten?
   Arvioi lähteen luotettavuutta. Uutistoimistoilla ja muilla organisaatioilla voi olla taloudellisia tai poliittisia intressejä, jotka vaikuttavat uutisoinnin näkökulmaan. Vertaile uutislähteiden välittämää tietoa toisiinsa. Toisinaan tuttavat saattavat tahattomasti lähettää eteenpäin väärää informaatiota sähköpostitse tai sosiaalisessa mediassa. Siksi ei kannata pitää uutista luotettavana, jos sen alkuperäistä lähdettä ei voi tarkistaa.
   ”Faktojen tarkistamisesta alkaa tulla yhtä tärkeää kuin käsien pesemisestä.” (Sridhar Dharmapuri, Senior Food Safety and Nutrition Officer, YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö.)

   Kysy itseltäsi: Hämärtääkö tämä uutinen faktan ja mielipiteen välistä rajaa, tai esittääkö se asiasta vain yhden puolen?
   Nojaudu faktoihin, älä omiin mieltymyksiin.

   Raamattu sanoo: ”Se, joka luottaa omaan sydämeensä, on typerä.” (Sananlaskut 28:26.)
   Meillä on taipumus luottaa tietoon, joka vahvistaa sen, mitä me haluamme uskoa.
   Kysy itseltäsi: Pidänkö tätä tietoa totena vain siksi, että haluan uskoa siihen?

   Kysy itseltäsi: Olenko varma, että tieto, jonka olen lähettämässä eteenpäin, pitää paikkansa?
   Raamattu sanoo: ”Et saa levittää totuudenvastaisia puheita.” (2. Mooseksen kirja 23:1.)

   Mikä on salaliittoteoria? Salaliittoteoria on väite, jonka mukaan vaikutusvaltaiset ryhmät ovat salaa ja pahoin aikein aiheuttaneet jonkin merkittävän tai traagisen tapahtuman. (esim. sitä että 911 oli CIA:n ja Mossadin hanke joka mahdollisti ’terrorismin vastaisen sodan’ pidettiin salaliittoteoriana kunnes on saatu varmuus ettei virallinen tieto pidä paikkaansa vaan valhe jolla Amerikan kansa saatiin hyväksymään eliitin haluama sota.)

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. ”Raamattu sanoo: ”Se, joka luottaa omaan sydämeensä, on typerä.” (Sananlaskut 28:26.)
    Meillä on taipumus luottaa tietoon, joka vahvistaa sen, mitä me haluamme uskoa.
    Kysy itseltäsi: Pidänkö tätä tietoa totena vain siksi, että haluan uskoa siihen?”

    Mikä on totuus? Se josta oikean tiedon pitäisi meille kertoa.
    Videossa asia selviää ensimmäisen 10 min aikana. Vaikka totuus on yleensä aikansa funktio eli se muuttuu tiedon myötä niin jotkut asiat ovat silti ikuisia ja ajattomia totuuksia.
    https://mvlehti.net/2021/09/14/tanaan-verkkostudio-live-valtioterrorismi-ja-koronatyrannia-14-9-2021-alkaen-klo-19/

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
   2. Kristityt sionistit, Israelin tukijat joista suurin osa kristittyjä koostuu, uskovat helposti sionistien hallussa olevan median kirjoittamaan totuuteen. He eivät ymmärrä että kristinuskon perustana oleva Raamattu, joka kehottaa kriittisyyteen tiedon suhteen ei ole sionistien rakastama oppikirja ja että sionistit haluavat tuhota kristinuskon. Sionistien moraali perustuu Talmudiin, rabbien faktoiksi nostamiin ajatuksiin tai mieltymyksiin, siihen mihin he haluavat uskoa, ja sallii petoksen ja siksi heidän mediansa saa vääristellä totuutta, jopa valehdella ja edistää vain sionistien valtaa maailmassa.
    Esim. meillä HS ja muu valtamedia pääosin on Israelia tukevien sionistien omistuksessa ja siksi oikea Raamattuun uskonsa perustava kristitty ei voi luottaa sen kertomaan tietoon tai ainakin suhtautuu siihen varauksella.
    Nyt korona pandemiassa petos näkyy hyvin: tiedot joita valta- ja sionistimedia siitä meille välittää eivät ole totuuden mukaisia (pätevät ja puolueettomat asiantuntijat ovat sen osoittaneet) ja palvelevat totuutta vääristävinä itselleen koko maailmaa himoitsevan sionisti-eliitin ja sen hallussa olevan lääketeollisuuden, siis rahan valtaa maailmassa.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. Mitä kristityt eivät tiedä Israelista
     Israelille myötämieliset amerikkalaiset juutalaiset hallitsevat avainasemissa kaikilla hallinnon aloilla, joilla tehdään Lähi-itää koskevia päätöksiä. Onko tässä tilanteessa mitään toivoa siitä, että Yhdysvaltojen politiikkaa voitaisiin koskaan muuttaa? … Vastaus tasapuoliseen Lähi-idän politiikkaan saattaa löytyä muualta – niiden joukosta, jotka tukevat Israelia mutta eivät oikeastaan tiedä miksi. Tämä ryhmä on amerikkalaisten suuri enemmistö. He ovat hyvää tarkoittavia, oikeudenmukaisesti ajattelevia kristittyjä, jotka tuntevat olevansa sidoksissa Israeliin – ja sionismiin – usein atavististen, joissakin tapauksissa lapsuudesta peräisin olevien tunteiden vuoksi.
     …Sionistit ovat jo viiden vuosikymmenen ajan tappaneet palestiinalaisia rankaisematta. Vuonna 1996 israelilaiset pommittivat YK:n tukikohtaa Qanassa Libanonissa ja tappoivat yli 100 sinne suojautunutta siviiliä. Kuten israelilainen toimittaja Arieh Shavit selittää verilöylystä: ”Uskomme täysin varmasti, että juuri nyt, kun Valkoinen talo on käsissämme, senaatti on käsissämme ja New York Times on käsissämme, toisten elämällä ei ole samanlaista merkitystä kuin omillamme.”

     Tämän päivän israelilaiset, selittää anti-sionistinen juutalainen Israel Shahak, ”eivät perusta uskontoaan oikeudenmukaisuuden etiikkaan. He eivät hyväksy Vanhaa testamenttia sellaisena kuin se on kirjoitettu. Pikemminkin uskonnolliset juutalaiset kääntyvät Talmudin puoleen. Heille Talmudin juutalaisista laeista tulee ”Raamattu”. Ja Talmud opettaa, että juutalainen voi rangaistuksetta tappaa ei-juutalaisen.
     Kristuksen opetuksissa oli katkos tällaisista talmudilaisista opetuksista. Hän pyrki parantamaan haavoittuneita, lohduttamaan alistettuja.

     Yhdysvaltain kristittyjen kannalta vaarana on tietysti se, että kun olemme tehneet Israelista ikonin, lankeamme siihen ansaan, että suvaitsemme kaiken, mitä Israel tekee – jopa mielivaltaiset murhat – Jumalan järjestämänä.
     http://www.ihr.org/leaflets/what_christians.shtml

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Afganistanin tulevaisuus hyvissä käsissä. EU:n pitäisi nyt ymmärtää tehdä rakentavaa yhteistyötä Kiinan kanssa pakolaisongelman ratkaisemiseksi.
  Xi kehottaa kitkemään terrorismin voimat Afganistanista
  Kiinan presidentti Xi Jinping kehotti perjantaina edistämään Afganistanin tilanteen vakaata muuttumista mahdollisimman pian, osallistumaan Afganistanin vuoropuheluun ja auttamaan Afganistanin kansaa selviytymään vaikeuksistaan.
  Xi kehotti kunnioittamaan Afganistanin suvereniteettia, itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta, tukemaan ”Afganistanin johtama, Afganistanin omistama” -periaatteen toteuttamista ja antamaan Afganistanin kansan päättää oman maansa tulevaisuudesta.
  https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234596.shtml
  Kiinan, Venäjän, Pakistanin ja Iranin on vaikutettava myönteisesti Afganistanin tilanteen vakauttamiseksi.
  Alueen maat odottavat, että Afganistanin uusi hallitus on osallistava, terrorisminvastainen ja ystävällinen naapureille, Wang korosti.
  https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234565.shtml

  SCO vastustaa ulkopuolista sekaantumista ja rakentaa suojakilpeä ulkopuolisia voimia vastaan
  Blokki rakentaa suojan ulkopuolisia voimia vastaan ja puolustaa alueellista rauhaa.
  Julkaistu: Sep 17, 2021 10:50 PM
  https://www.globaltimes.cn/page/202109/1234595.shtml

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”EU:n pitäisi nyt ymmärtää tehdä rakentavaa yhteistyötä Kiinan kanssa pakolaisongelman ratkaisemiseksi.”
   Euroopan Yhdysvaltain lakeija Parlamentti hyökkää Venäjää vastaan väärässä hengessä
   17. syyskuuta 2021
   Ei ihme, kun niin moni europarlamentaarikko palvelee vierasta suurvaltaa omien kansalaistensa etujen vastaisesti, vaarantaen muun muassa heidän turvallisuutensa ja rauhansa.
   …Mick Wallace, riippumaton irlantilainen europarlamentaarikko, joka äänesti tällä viikolla Venäjän vastaista mietintöä vastaan, sanoi, että hänen kollegansa eurooppalaiset lainsäätäjät noudattavat orjallisesti Yhdysvaltojen agendaa eivätkä toimi Euroopan kansalaisten etujen mukaisesti.

   ”Äänestys Venäjää vastaan ei ollut yllätys”, hän lisäsi. ”Venäjän vastainen retoriikka on kasvanut jo yli kahden vuoden ajan. Sen taustalla on ensisijaisesti Yhdysvallat, jonka on ollut helppo saada jotkin EU:n jäsenvaltiot tanssimaan heidän tahtonsa mukaan. Ilmeisesti Baltian maat ovat enemmän kuin halukkaita mukautumaan, samoin Puola, Skandinavian maat ja jotkut Itä-Euroopan maat.”
   https://www.strategic-culture.org/news/2021/09/17/europes-us-lackey-parliament-in-unhinged-attack-russia/

   EU:n asenne Kiinaan on valitettavasti samanlainen ja siksi se pitänee huolen siitä että afgaani-pakolaisten määrä Eurooppaan, jota Saksa kauhistelee kasvaa nwo-ja Euroopan kalergisointi-agendan mukaisesti.
   Suomikin voisi olla asiassa aktiivinen eikä vain nöyristellä

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  2. Eurooppaa odottaa afgaanisiirtolaisten tsunami
   ”Vuotta 2015 ei saa toistaa. Emme voi ratkaista Afganistanin kysymystä maahanmuutolla”
   Talebanien ottaessa vallan Afganistanissa ennennäkemätön afgaanien maahanmuutto Eurooppaan on valmis käynnistymään, mikä vauhdittaa mahdollisesti satojen tuhansien -mahdollisesti jopa miljoonien – pakolaisten ja siirtolaisten saapumista sodan runtelemasta maasta.

   https://beta.oikeamedia.com/o1-165500
   EU:n pitäisi nyt ymmärtää tehdä rakentavaa yhteistyötä Kiinan kanssa pakolaisongelman ratkaisemiseksi ja estää eu- ja nwo-mafian Euroopan kalergisointi hanke. Mitään pakottavaa syytä ei pakolais-tsunamille ole kuten Kiinan johtaman SCO:n toimet Afganistanin jälleenrakentamiseksi osoittavat.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Kiinan ulkoministeri Wang Yin vastaanotto Taleban-liikkeen johtajille heinäkuun lopussa on ensimmäinen osoitus osapuolten tulevan yhteistyön luonteesta jo ennen liikkeen saapumista Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin elokuun puolivälissä.

  Talebanilla on yhteistyösuhde Kiinaan, jolla on Afganistanin kanssa yhteinen vain 76 kilometrin pituinen raja. (Taleban-)liike sanoo toivovansa saavansa Afganistaniin kipeästi kaivattuja taloudellisia etuja ja kiinalaisia investointeja.

  Talebanin tiedottaja totesi, että Kiinan apu auttaa liikettä elvyttämään maan taloutta, ja lisäsi, että Kiina on Afganistanille elintärkeä väylä kansainvälisille markkinoille, erityisesti koska pakotteet ja kansainvälisen tunnustuksen puuttuminen haittaavat pääsyä ulkomaisille markkinoille. Näin ollen yhteistyö Kiinan kanssa on Taleban-liikkeelle oikea-aikainen tilaisuus.

  Pääsy näille markkinoille edellyttää nykyaikaista kuljetusverkostoa, mikä sai kiinalaisen Sany Groupin ilmaisemaan halukkuutensa investoida Afganistaniin. Yritys osallistuu niin sanotun Belt and Road Initiative -hankkeen perustamiseen, (jonka avulla) Kiina aikoo laajentaa vaikutusvaltaansa kansainvälisessä kaupassa.

  Kiina on jo pitkään pyrkinyt sisällyttämään Afganistanin Kiinan ja Pakistanin talouskäytävään, joka on osa Belt and Road -aloitetta, ja Taleban vahvisti tukevansa tätä aloitetta, koska se palvelee alueen kehitystä ja vaurautta.
  http://thesaker.is/taliban-seeking-vital-chinese-investments-to-rebuild-afghan-economy-video-report/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Uudella hallituksella oli edessään useita suuria ongelmia. 1970-luvulla elinajanodote oli 35 vuotta, ja yksi kolmesta lapsesta kuoli lapsena, mikä oli maailman korkein luku. Yhdeksänkymmentä prosenttia väestöstä oli lukutaidottomia. Näihin ongelmiin uusi hallitus oli päättänyt puuttua.
  Hallitus vaikutti epäilemättä aidosti suositulta, ja ihmiset näyttivät odottavan innolla tulevaisuutta. Lyhyessä ajassa Tarakin hallitus kutsui neuvostoliittolaisia urakoitsijoita ja insinöörejä rakentamaan teitä, kouluja ja sairaaloita …. Neuvostoliiton myöntämillä varoilla. Neuvostoliiton geologit löysivät Afganistanista valtavat määrät litiumia ja mineraaleja, elintärkeitä luonnonvaroja, joita hallitus aikoi hyödyntää koko kansakunnan etujen mukaisesti.
  Tarakin hallituksen opetusministeriksi nimitettiin dynaaminen lääkäri Anahita Ratebzad. Tämän edistyksellisen hallituksen kukistamisen jälkeen Ratebzadin rooli on käytännössä poistettu Afganistanin historiasta. Yhdessä kuuluisimmista pääkirjoituksistaan New Kabul Times -lehdessä hän kirjoitti:
  Naisten etuoikeudet, jotka heillä on oikeus saada, ovat tasa-arvoinen koulutus, työsuhdeturva, terveyspalvelut ja vapaa-aika, jotta he voivat kasvattaa terveen sukupolven maan tulevaisuuden rakentamista varten… Naisten kouluttaminen ja valistaminen on nyt hallituksen tarkan huomion kohteena.
  Naiset olivat avainasemassa Tarakin hallituksessa; saavutuksia ei ole ennen nähty. Noin puolet Kabulin yliopisto-opiskelijoista oli naisia 1980-luvulla, ja naisten osuus Afganistanin lääkäreistä oli 40 prosenttia, opettajista 70 prosenttia ja virkamiehistä 30 prosenttia. Tuhansia naisia värväytyi asevoimiin, ja parlamentissa oli seitsemän naista. Nuoret naisopiskelijat kulkivat Kabulin kaduilla farkkuasuissa ja t-paidoissa ja seurustelivat itse valitsemiensa miesten kanssa. Monet puhuivat kultaisesta aikakaudesta.
  Tapahtuneet radikaalit muutokset ovat jääneet elävästi niiden mieleen, jotka hyötyivät niistä. Afganistanista vuonna 2001 paennut naiskirurgi Saira Noorani muisteli:
  ”Jokainen tyttö saattoi mennä lukioon ja yliopistoon. Saimme mennä minne halusimme ja pukeutua niin kuin halusimme … Meillä oli tapana käydä kahviloissa ja elokuvateattereissa katsomassa uusimmat intialaiset elokuvat perjantaisin … Kaikki alkoi mennä pieleen, kun mujahedinit alkoivat voittaa … näitä ihmisiä länsi tuki.”
  Naisten oikeuksia ja tyttöjen koulutusta koskeva kysymys oli toki kiistanalainen, ja fundamentalistiset mullahit (papit) kävivät kampanjoita tätä vastaan. On hyvin tärkeää huomauttaa, että monet 250 000 mullahista olivat maanomistajia, ja he vastustivat kiivaasti ehdotettuja maareformeja.
  Moskeijoissa pitämissään saarnoissa he kehottivat afganistanilaisia vastustamaan hallituksen suunnitelmia, koska heidän mukaansa vain Allah voi myöntää maata ja koska Allah vastustaisi myös sitä, että naisille annettaisiin yhtäläiset oikeudet tai että tytöt saisivat käydä koulua. Heidän vetoomuksistaan huolimatta uudistukset olivat kuitenkin kansan keskuudessa suosittuja. Ja tämän vuoksi nämä taantumukselliset elementit lähtivät Pakistaniin niin sanottuina ”pakolaisina”. Nämä ihmiset vastustivat paitsi maareformia myös kaikkia muita sosiaalisia ja taloudellisia uudistuksia.
  Mutta… näiden mullahien takana oli paljon voimakkaampi vastustaja Afganistanin hallitukselle – se oli Yhdysvallat.
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Afghanistan: Before and After US Intervention
  “…the FBI has no hard evidence connecting bin Laden to 9/11.”
  JOHN RYAN • SEPTEMBER 26, 2021
  https://www.unz.com/article/afghanistan-before-and-after-us-intervention/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Whether or not you believe in God, this is a ”must-read” message!

  Throughout time, we can see how we have been carefully conditioned coming to this point where we are on the verge of a cashless society. Did you know that the Bible foretold of this event almost 2,000 years ago?

  In Revelation 13:16-18, we will read,

  ”He (the false prophet who deceives many by his miracles–Revelation 19:20) causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads, and that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast, or the number of his name.

  Here is wisdom. Let him who has understanding calculate the number of the beast, for it is the number of a man: His number is 666.”

  Speaking to the last generation, this could only be speaking of a cashless society. Why so? Revelation 13:17 tells us that we cannot buy or sell unless we receive the mark of the beast. If physical money was still in use, we could buy or sell with one another without receiving the mark. This would contradict scripture that states we need the mark to buy or sell!

  These verses could not be referring to something purely spiritual as scripture references two physical locations (our right hand or forehead) stating the mark will be on one ”OR” the other. If this mark was purely spiritual, it would indicate both places, or one–not one OR the other!

  This is where it comes together. It is amazing how accurate the Bible is concerning the implantable RFID microchip. These are notes from a man named Carl Sanders who worked with a team of engineers to help develop this RFID chip:

  ”Carl Sanders sat in seventeen New World Order meetings with heads-of-state officials such as Henry Kissinger and Bob Gates of the C.I.A. to discuss plans on how to bring about this one-world system. The government commissioned Carl Sanders to design a microchip for identifying and controlling the peoples of the world—a microchip that could be inserted under the skin with a hypodermic needle (a quick, convenient method that would be gradually accepted by society).

  Carl Sanders, with a team of engineers behind him, with U.S. grant monies supplied by tax dollars, took on this project and designed a microchip that is powered by a lithium battery, rechargeable through the temperature changes in our skin. Without the knowledge of the Bible (Brother Sanders was not a Christian at the time), these engineers spent one-and-a-half-million dollars doing research on the best and most convenient place to have the microchip inserted.

  Guess what? These researchers found that the forehead and the back of the hand (the two places the Bible says the mark will go) are not just the most convenient places, but are also the only viable places for rapid, consistent temperature changes in the skin to recharge the lithium battery. The microchip is approximately seven millimeters in length, .75 millimeters in diameter, about the size of a grain of rice. It is capable of storing pages upon pages of information about you. All your general history, work history, criminal record, health history, and financial data can be stored on this chip.

  Brother Sanders believes that this microchip, which he regretfully helped design, is the “mark” spoken about in Revelation 13:16–18. The original Greek word for “mark” is “charagma,” which means a “scratch or etching.” It is also interesting to note that the number 666 is actually a word in the original Greek. The word is “chi xi stigma,” with the last part, “stigma,” also meaning “to stick or prick.” Carl believes this is referring to a hypodermic needle when they poke into the skin to inject the microchip.”

  Mr. Sanders asked a doctor what would happen if the lithium contained within the RFID microchip leaked into the body. The doctor replied by saying a terrible sore would appear in that location. This is what the book of Revelation says:

  ”And the first (angel) went, and poured out his vial on the earth; and there fell a noisome and grievous sore on the men which had the mark of the beast, and on them which worshipped his image” (Revelation 16:2).

  You can read more about it here–and to also understand the mystery behind the number 666: https://2RUTH.ORG

  The third angel’s warning in Revelation 14:9-11 states,

  ”Then a third angel followed them, saying with a loud voice, ’If anyone worships the beast and his image, and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of His indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever; and they have no rest day or night, who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name.'”

  Great hope is in our midst, and is coming in a mighty way–the greatest revival for Jesus in the history of the world where we will see the most souls come to Him of all tribes, tongues, nations, and peoples (Rev. 7:9-10); for we have this promise in God’s Word in the midst of these dark times:

  ”Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit and a great chain in his hand. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the Devil and Satan, and bound him for a thousand years (not literal–rather a spiritual label for time spent in eternity); and he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more till the thousand years were finished. But after these things he must be released for a little while (when the Antichrist and false prophet will rise up and God will test the world).” (Revelation 20:1-3)

  ”The coming of the lawless one (the Antichrist) is according to the working of Satan, with all power, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. And for this reason God will send them strong delusion, that they should believe the lie, that they all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness.” (2 Thessalonians 2:9-12)”

  Who is Barack Obama, and why is he still involved in politics?

  So what about his name? The meaning of someone’s name can say a lot about a person. God throughout history has given names to people that have a specific meaning tied to their lives. How about the name Barack Obama? Let us take a look at what may be hiding beneath the surface.

  Jesus states in Luke 10:18, ”…I saw Satan fall like lightning from heaven.”

  The Hebrew Strongs word (H1299) for ”lightning”: ”bârâq” (baw-rawk)

  In Isaiah chapter 14, verse 14, we read about Lucifer (Satan) saying in his heart:

  ”I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High.”

  In the verses in Isaiah that refer directly to Lucifer, several times it mentions him falling from the heights or the heavens. The Hebrew word for the heights or heavens used here is Hebrew Strongs 1116: ”bamah”–Pronounced (bam-maw’)

  In Hebrew, the letter ”Waw” or ”Vav” is often transliterated as a ”U” or ”O,” and it is primarily used as a conjunction to join concepts together. So to join in Hebrew poetry the concept of lightning (Baraq) and a high place like heaven or the heights of heaven (Bam-Maw), the letter ”U” or ”O” would be used. So, Baraq ”O” Bam-Maw or Baraq ”U” Bam-Maw in Hebrew poetry similar to the style written in Isaiah, would translate literally to ”Lightning from the heights.” The word ”Satan” in Hebrew is a direct translation, therefore ”Satan.”

  When Jesus told His disciples in Luke 10:18 that He saw Satan fall as lightning from heaven, if this were to be stated by a Jewish Rabbi today influenced by the poetry in the book of Isaiah, he would say these words in Hebrew–the words of Jesus in Luke 10:18 as, and I saw Satan as Baraq O Bam-Maw.

  The names of both of Obama’s daughters are Malia and Natasha. If we write those names backward (the devil does things in reverse) we would get ”ailam ahsatan”. Now if we remove the letters that spell ”Alah” (the false god of Islam being Allah), we would get ”I am Satan”. Mere chance? I don’t think so!

  Obama’s campaign logo when he ran as President of the US in the year 2008 was a sun over the horizon in the west, with the landscape as the flag of the United States. In the Isalmic religion, they have their own messiah that they are waiting for called the 12th Imam, or the Mahdi (the Antichrist of the Bible), and one prophecy concerning this man’s appearance is the sun rising in the west.

  ”Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth—to every nation, tribe, tongue, and people— saying with a loud voice, ’Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment has come; and worship Him who made heaven and earth, the sea and springs of water.'” (Revelation 14:6-7)

  Why have the words of Jesus in His Gospel accounts regarding His death, burial, and resurrection, been translated into over 3,000 languages, and nothing comes close (the Quran about 110 languages)? Because the same Spirit of God (YHVH) who created all people likewise transcends all people; therefore the power of His Word is not limited by people; while all other religions are man-made, therefore they tend to primarily stay within their own culture. The same God who speaks to all people through His creation of the heavens and earth that draws all people around the world likewise has sent His Word to the ends of the earth so that we may come to personally know Him to be saved in spirit and in truth through His Son Jesus Christ.

  Jesus stands alone among the other religions that say to rightly weigh the scales of good and evil and to make sure you have done more good than bad in this life. Is this how we conduct ourselves justly in a court of law? Bearing the image of God, is this how we project this image into reality?

  Our good works cannot save us. If we step before a judge, being guilty of a crime, the judge will not judge us by the good we have done, but rather by the crimes we have committed. If we as fallen humanity, created in God’s image, pose this type of justice, how much more a perfect, righteous, and Holy God?

  God has brought down His moral laws through the 10 commandments given to Moses at Mt. Siani. These laws were not given so we may be justified, but rather that we may see the need for a savior. They are the mirror of God’s character of what He has written in our hearts, with our conscious bearing witness that we know that it is wrong to steal, lie, dishonor our parents, murder, and so forth.

  We can try and follow the moral laws of the 10 commandments, but we will never catch up to them to be justified before a Holy God. That same word of the law given to Moses became flesh about 2,000 years ago in the body of Jesus Christ. He came to be our justification by fulfilling the law, living a sinless perfect life that only God could fulfill.

  The gap between us and the law can never be reconciled by our own merit, but the arm of Jesus is stretched out by the grace and mercy of God. And if we are to grab on, through faith in Him, He will pull us up being the one to justify us. As in the court of law, if someone steps in and pays our fine, even though we are guilty, the judge can do what is legal and just and let us go free. That is what Jesus did almost 2,000 years ago on the cross. It was a legal transaction being fulfilled in the spiritual realm by the shedding of His blood with His last word’s on the cross crying out, ”It is finished!” (John 19:30).

  For God takes no pleasure in the death of the wicked (Ezekiel 18:23). This is why in Isaiah chapter 53, where it speaks of the coming Messiah and His soul being a sacrifice for our sins, why it says it pleased God to crush His only begotten Son.

  This is because the wrath that we deserve was justified by being poured out upon His Son. If that wrath was poured out on us, we would all perish to hell forever. God created a way of escape by pouring it out on His Son whose soul could not be left in Hades but was raised and seated at the right hand of God in power.

  So now when we put on the Lord Jesus Christ (Romans 13:14), where God no longer sees the person who deserves His wrath, but rather the glorious image of His perfect Son dwelling in us, justifying us as if we received the wrath we deserve, making a way of escape from the curse of death; now being conformed into the image of the heavenly man walking in a new nature, and no longer in the image of the fallen man Adam.

  Now what we must do is repent and put our trust and faith in the savior, confessing and forsaking our sins, and to receive His Holy Spirit that we may be born again (for Jesus says we must be born again to see and enter the Kingdom of God in John chapter 3). This is not just head knowledge of believing in Jesus, but rather receiving His words, taking them to heart, so that we may truly be transformed into the image of God. Where we no longer live to practice sin, but rather turn from our sins and practice righteousness through faith in Him in obedience to His Word by reading the Bible.

  Our works cannot save us, but they can condemn us; it is not that we earn our way into everlasting life, but that we obey our Lord Jesus Christ:

  Jesus says,

  “Not everyone who says to Me, ‘Lord, Lord,’ shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of My Father in heaven. Many will say to Me in that day, ‘Lord, Lord, have we not prophesied in Your name, cast out demons in Your name, and done many wonders in Your name?’ And then I will declare to them, ‘I never knew you; depart from Me, you who practice lawlessness!’ (Matthew 7:21-23)

  ”And having been perfected, He became the author of eternal salvation to all who obey Him.” (Hebrews 5:9)

  ”Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. Also there was no more sea. Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, ’Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people. God Himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes; there shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away.’

  Then He who sat on the throne said, ’Behold, I make all things new.’ And He said to me, ’Write, for these words are true and faithful.’

  And He said to me, ’It is done! I am the Alpha and the Omega, the Beginning and the End. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God and he shall be My son. But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death.'” (Revelation 21:1-8)

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat