Ainoa uskottava syy kätkytkuolemaan on rokotukset

Kätkytkuolemia tutkitaan yllättävän vähän ottaen huomioon, että se on yleisin kuolinsyy alle yksivuotiaissa terveissä lapsissa. Voisiko se johtua siitä, että syynä ovat rokotukset?

Neil Z. Millerin ja Gary S. Goldmanin tekemässä tutkimuksessa Imeväiskuolleisuus lisääntyy rokotusten myötä tutkittiin myös kätkytkuolemia (SIDS), joka on vuonna 1973 käyttöön otettu määritys lapsen kuolemalle ilman tunnettua syytä. Tutkijat toteavat:

Ennen yleistä rokotusohjelmaa kätkytkuolemat olivat sen verran harvinaisia, ettei niitä laskettu omaan kategoriaansa. 1960-luvulta alkaen amerikkalaislapset saivat polio-, DPT- (kurkkumätä, jäykkäkouristus ja hinkuyskä)ja MPR-rokotteet (tuhkarokko, sikotauti ja vihurirokko). Vuonna 1969 terveysviranomaiset ehdottivat jo uuden termin SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), eli kätkytkuolema, käyttöönottoa. Vuonna 1973 luokitus lisättiin yhdeksi kuolinsyyksi Maailman terveysjärjestön (WHO) tautiluokitusjärjestelmään (ICD). Kätkytkuolema on äkillinen ja odottamaton alle yksivuotiaan lapsen kuolema, jonka syy jää selvittämättömäksi kattavien tutkimustenkin jälkeen.

Toisin sanoen lapsia kuolee selittämättömästi, eikä kukaan tunnu tietävän syytä, ainakaan virallisesti. Millerin ja Goldmanin tutkimus tarjoaa kuitenkin vankkaa tietoa, jonka pohjalta on syytä epäillä rokotuksia kätkytkuolemien syyksi.

Kätkytkuolemia yritetään piilotella

Eri maiden terveysviranomaiset ovat luokitelleet imeväiskuolleisuutta eri tavoin. Alkuun kätkytkuolemia pidettiin mahallaan nukkumisesta johtuvina ja kampanjointi tuntui alentavan kätkytkuolemia (SIDS) 8,6 %, mutta samaan aikaan nosti uutta, laajempaa luokitusta SUIDS (selittämätön kätkytkuolema) 11,2 %. Useat tutkimukset todistavat, että kätkytkuolemien näennäinen lasku saatiin aikaiseksi luokittelemalla osa tapauksista muihin selittämättömiin imeväiskuolemiin, jolloin kokonaismäärä ei muuttunut merkittävästi.

Tutkijoiden mukaan Yhdysvaltojen kätkytkuolemien määrä näytti laskevan 1999-2001, mutta samaan aikaan ’vuoteessa tukehtuminen’ ja ’selittämättömät syyt’ lisääntyivät merkittävästi. Imeväiskuolleisuus ei juuri muuttunut.

Yhdysvalloissa kätkytkuolema on virallisesti kolmanneksi yleisin syy imeväiskuolleisuudessa. Kuitenkin jos poistetaan tilastoista synnynnäisesti sairaat ja keskosena syntyneet (kuten tehdään esim. Ranskassa, Hollannissa, Irlannissa ja Tsekissä), on kätkytkuolema yleisin kuolinsyy terveenä syntyneiden lasten keskuudessa. CDC:n viimeisimmän tilaston mukaan (vuodelta 2008) imeväiskuolleita oli 28075, joista 2350 (eli 8,4 %) luokiteltiin kätkytkuolemiksi. Millerin ja Goldmanin mukaan vuonna 2001 kätkytkuolemien osuus oli 50,9 / 100.000, mutta mukaan laskettuna kaikki aiemmin kätkytkuolemiksi luokitellut, luku oli 75,4 / 100.000, eli 48 % korkeampi. Siten vuoden 2008 kätkytkuolemien todellinen määrä olisikin 3478 tapausta, eli 12,4 % kaikista imeväiskuolleista.

Todellisuus on luultavasti vielä pahempi. Tutkijat huomauttavat, että imeväiskuolleisuuden luokittelussa on paljon sellaisia tapauksia, jotka voisivat olla myös selittämättömiä kätkytkuolemia, kuten luokittelemattomat virustaudit, veritaudit, verenmyrkytys, hermostosairaudet, hengitysteiden sairaudet, influenssa ja hapenpuutteen aiheuttamat aivovauriot.

Rokotteiden yhteys kätkytkuolemiin

Kysymys kätkytkuolemien syystä jää yleensä vaille vakavaa tutkimusta. Selitys vauvojen mahallaan nukkumisesta on järjetön. Jos lapsi osaa kääntää kasvot patjaan tai tyynyyn, osaa se myös kääntää pään sivuun, kun hengitys estyy. Yleensähän nukutaan pää sivulle, mutta jos lapsi jostain syystä tukehtuu, niin jonkin on täytynyt estää normaali selviytymisreaktio. Mikä siis voisi olla järjellinen selitys kätkytkuolemille, joissa lapsi kuolee itsekseen sänkyyn selittämättömällä tavalla?

Millerin ja Goldmanin tutkimuksessa selvitettiin imeväiskuolleiden kätkytkuolemia suhteessa kuolinajankohtaan. Huomattiin, että rokottamattomat lapset kuolivat yleensä syksyllä ja talvella, kun taas rokotetut lapset kuolivat tavallisimmin kahden ja neljän kuukauden iässä, jolloin annetaan useita rokotteita, kuten DPT-rokote.

W. C. Torchin tutkimus vuodelta 1982 (DPT-rokote: mahdollinen tekijä kätkykuolemissa) osoittaa:

 • 13 % kätkytkuolemista tapahtui 24 tunnin sisällä DPT-rokotuksesta
 • 13 % kätkytkuolemista tapahtui 1 – 3 vuorokauden sisällä DPT-rokotuksesta
 • 15 % kätkytkuolemista tapahtui 3 – 7 vuorokauden sisällä DPT-rokotuksesta, eli 37 % ensimmäisen viikon aikana
 • 24 % kätkytkuolemista tapahtui toisen viikon aikana DPT-rokotuksen jälkeen
 • 9 % kätkytkuolemista tapahtui kolmannen viikon aikana DPT-rokotuksen jälkeen

Yhteensä 70 % kätkytkuolemista tapahtui kolmen viikon aikana DPT-rokotuksen jälkeen!

Torch totesi DPT-rokotteen olevan mahdollisesti uusi ja merkittävä tekijä imeväiskuolleisuudessa ja erityisesti selittämättömissä kätkytkuolemissa. Hänen mielestään rokotusten riskit saattavat ylittää hyödyt ja rokotuskäytäntöä tulisi tarkastella kriittisesti ja tarpeen vaatiessa muokata uudelleen.

Walkerin ja kumppaneiden tutkimuksessa vuodelta 1987 todettiin kätkytkuolemien olevan 7,3-kertaisia ensimmäisen kolmen päivän aikana DPT-rokotuksen jälkeen verrattuna aikaan kuukausi rokotuksen jälkeen.

Finen ja Chenin tutkimuksessa vuodelta 1992 huomattiin vauvakuolemia olevan 8 kertaa enemmän ensimmäisen kolmen päivän aikana DPT-rokotuksen jälkeen.

Ottavianin ja kumppaneiden tutkimuksessa vuodelta 2006 todettiin kolmekuukautisen vauvan kuolleen heksavalentin, eli kuusinkertaisen, rokotuksen jälkeen: Tutkittaessa aivorungon osia huomattiin hypotalamuksen neuroneiden bilateraali vajaakasvu (hypoplasia). Sydämen johtoratajärjestelmässä näkyi selviä vaurioita. Tämä tapaus tarjoaa ainutlaatuista lisätietoa kuusinkertaisten rokotteiden mahdollisesti tappavaan vaikutukseen herkissä vauvoissa.

Rokotusten aiheuttamat kuolemat

Ainoa asia, jolla näyttäisi olevan todellinen yhteys kätkytkuolemiin, ovat rokotukset. Todisteita DPT-rokotteen ja muiden multivalenttien rokotteiden yhteyksistä kätkytkuolemiin on useita ja vahva syy-seuraus-suhde on todettu.

Huolimatta runsaasta hypetyksestä rokotteiden henkiä pelastavasta vaikutuksesta nyt on huomattu sen olevan suurelta osin tilastokikkailua. Suurin osa lastentaudeista oli jo ennestään kadonnut tai häviämässä ennen rokotusohjelmien yleistymistä. Paljon todennäköisemmin syynä lasten kuolleisuuden pienenemiseen on ollut parempi ruokavalio, puhtaampi vesi ja parempi hygienia. Vaikka olisikin totta, että rokotukset pelastaisivat henkiä, vaikutus ei ole lainkaan niin mittava kuin rokotteita puolustava propaganda antaa ymmärtää.

Rokotteiden hyödyllisyys täytyy asettaa mittakaavaan niiden aiheuttamien vahinkojen suhteen. Kätkytkuolemien osuus koko imeväisyyskuolleisuudesta on 12,4 % ja vahvat todisteet osoittavat rokotusten aiheuttavan kätkytkuolemia. Rokotukset aiheuttavat siis imeväisiän kuolemista 12,4 % eikä tässä luvussa ole mukana muut rokotusten aiheuttamat ongelmat, kuten autismi. Miljoonien lasten elämä rikkoutuu autismin takia, joka samalla aiheuttaa miljardien menetykset, kun nämä lapset kasvavat aikuisiksi eivätkä kykene normaaliin elämään yhteiskunnassa.

Uutiset ovat täynnä esimerkkejä suuren lääketeollisuuden tekemistä vääryyksistä. Petokset, huijaus ja manipulointi ovat arkipäivää ja terveysviranomaisten korruption löyhkä on sanoinkuvaamaton. Olemme nähneet autismin ja rokotusten välisen yhteyden kieltävän, merkittävimpänä siteeratun, Thorsenin tutkimuksen olevan korruptiosta läpimätä. Ei voi mitenkään kuvitella, että tutkimus rokotteiden turvallisuudesta tai tehokkuudesta olisi luotettava.

Suuren lääketeollisuuden käyttämä pseudotiede tekee pilkkaa aidosta tieteellisestä tutkimuksesta. Vasta kun näemme rehellisiä tutkimuksia rokotteiden turvallisuudesta, yksittäin, yhdistelminä ja koko rokotusohjelman aikaansaamien vaikutusten suhteen, voimme alkaa huoletta antamaan rokotuksia lapsille herkässä iässä. Ennen sitä jokaisen aikuisen, joka vaarantaa lapsen terveyden, turvallisuuden ja hengen, sietäisi saada vankeustuomio, ellei tämä terveydenhoitojärjestelmä olisi niin korruptoitunut.

Alkuperäinen artikkeli: http://gaia-health.com/gaia-blog/2012-07-15/the-only-credible-cause-of-sudden-infant-death-syndrome-is-vaccines/

13 kommenttia

 1. ”Kurkkumätä, jäykkäkouristus ja hinkuyskä ovat vakavia sairauksia, joihin kuolee ihmisiä.”

  Kaikkiin noihin sairauksiin on olemassa lääke, valtavat annokset C-vitamiinia. Ei ole olemassa mitään todisteita siitä, että rokotteet olisivat koskaan estäneet yhtään noista em. sairauksista.

  Uusi tutkimus osoittaa, että rokotteet aiheuttavat tyypin 1 diabetesta, tyypin 2 diabetesta,
  ylipainoa ja metabolista oireyhtymää:
  http://news.gnom.es/pr/vaccines-are-causing-the-epidemics-of-type-1-diabetes-obesity-and-type-2-diabetes-metabolic-syndrome

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 2. Suurin osa Magneetti-lehden terveyshuuhaa jutuista on uskomattomia. Mitä jos jätettäisiin kaikki lapset rokottamatta, mitä epidemioita leviäisi? Mitä on ollut ennen ku ei ole rokotteita ollut, miten paljon on kuollut lapsia kun on tautiaalto iskenyt!
  Ihan sairasta lietsoa rokotehysteriaa. Ja jatkuvasti kapinoida oikeaa lääketiedettä vastaan.Ja esittää asiat täytenä totena, onko Suomessa lääkäreillä yleensäkkin se kanta että esim kätkytkuolemat johtuu rokotteista?.
  Oletan että voimme kuitenkin luottaa aika pitkälle terveydenhuoltohenkilöstöön, edes Narkolepsia kohu ei niin paljon horjuta uskoa että rupeaisin elämään magneetti-tietoiskujen mukaan.
  Kuka on näiden artikkeleiden takana? Alkuperäiset kirjoittajat on kyllä esillä mutta miten kyseiset julkaisut liittyy tavaratalon mainoslehteen. Tätä asiaa on ihmetelty täällä naapurikaupungissa kovasti, ja näitä terveys-tietoiskuja vielä enemmän……

  Plusääni(1)Miinusääni(4)
 3. Tohtori Frederick R. Klenner paransi mm. polioon, tuhkarokkoon, keuhkokuumeeseen ja kurkkumätään sairastuneita antamalla laskimoon tai lihakseen valtavia annoksia C-vitamiinia.

  http://www.orthomed.com/klenner.htm

  http://www.doctoryourself.com/klennerbio.html

  Klenner FR. Massive doses of vitamin C and the virus diseases. South Med J. 1951 Apr;113(4):101-7. PMID: 14855098
  http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/195x/klenner-fr-southern_med_surg-1951-v103-n4-p101.htm

  Klenner FR. The use of vitamin C as an antibiotic. Journal of Applied Nutrition, 1953. 6:274-278.
  http://www.seanet.com/~alexs/ascorbate/195x/klenner-fr-j_appl_nutr-1953-v6-p274.htm

  Suosittelen tutustumaan kaksinkertaisen Nobel-voittajan Linus Paulingin C-vitamiiniteorioihin:

  http://lpi.oregonstate.edu/

  http://www.medicalnewstoday.com/releases/12154.php

  Tohtori Suzanne Humphriesin artikkeli C-vitamiinista ja hinkuyskästä:
  http://www.vaccinationcouncil.org/2012/09/07/vitamin-c-for-whooping-cough-updated-edition-suzanne-humphries-md/

  Experientia. 1977 Mar 15;33(3):393-5.
  Vitamin C and the immune response.
  Siegel BV, Morton JI.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/300689

  http://vitamincfoundation.org/

  J Manipulative Physiol Ther. 1999 Oct;22(8):530-3.
  The effectiveness of vitamin C in preventing and relieving the symptoms of virus-induced respiratory infections.
  Gorton HC, Jarvis K.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10543583

  Clin Exp Immunol. 1978 May; 32(2): 370–379.
  PMCID: PMC1541262
  Vitamin C and immunity: an assessment of the evidence.
  W R Thomas and P G Holt
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1541262/

  Vitamin C As An Antiviral:
  It’s All About Dose
  http://orthomolecular.org/resources/omns/v05n09.shtml

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
  1. Apteekki on pullollaan lääkkeitä,joiden vaikuttava ainesosa on tämän”uskomushoidon” tulosta ja hyväksi havaittu.Toisin,kuin jotkut täysin synteettiset lääkeaineet joilla on moninkertainen määrä haittavaikutuksia.
   Apteekkeihin päätyvät tietysti vain sellaiset luonnon lääkeaineet,jotka tuovat rahaa lääkebusinekseen ja helposti itsevalmistettava kolloidinen hopeaionivesi ei kuulu tähän,koska se tuhoaisi antibioottien miljardi busineksen.
   Hopean antiseptiset ominaisuudet on pitkään tiedetty ja sairaaloissakin on käytössä esim katetreja,jonka letkussa on hopeaioneita virtsateiden tulehduksen estämiseksi. Vaikeiden palovammojen voiteissa on myös hopeaa…tässä pari esimerkkiä mitä tuli mieleeni.
   Perheeni on ja sukulaiseni ovat esimerkkinä,miten tehokkaasta itsehoitolääkkeestä on kysymys.
   Omalääkärinikin tiesi tästä hopeionivedestä,hän ihmetteli ensin palovammani nopeaa paranemista
   ennenkuin kerroin,että suihkutin siihen hopeavettä. Tulehdusvaihe,joka haavoihin,palovammoihin ym,ensin normaalisti tulee,kun ihonalainen kudos altistuu bakteereille ja viruksille,jää pois .Paraneminen alkaa heti eikä elimistön tarvitse taistella taudinaiheuttajia vastaan,joka muodostaa myös enemmän arpikudosta.
   Siksi hopeaionivesi on ihan huippu aine suurten palovammojen hoidossa,jolloin on vaarana kuolla nopeasti kun suuri alue kudoksesta altistuu juuri näille bakteereille ja viruksille.
   Eli hopeavesi toimii normaalin immuniteetin tukena hankalissa tilanteissa,eikä sitä tarvitse käyttää jatkuvasti,vaan vain tarvittaessa nopean vaikutuksensa vuoksi 🙂

   Plusääni(0)Miinusääni(2)
 4. ”Mikähän siinä on, että uskomushoitoihin taipuvaiset usein kuvittelevat jonkin aineen tehoavan lähes vaivaan kuin vaivaan?”

  Mikähän siinä on, että kun uskomushoitoihin taipuivaiset esittävät tutkimuksia, artikkeleita tai peräti omiin kokemuksiin perustuvia havaintoja, niin skepot eivät koskaan todista niitä vääriksi? Kertokaahan nyt, mikä Magneettimedia artikkelissa on sellaista, mikä ei pidä paikkaansa. Entä kuvittelivatko tohtori Frederick R. Klennerin potilaat paranevansa C-vitamiinilla? Teillä on varmasti myös esittää todisteita siitä, että aikaisemmassa viestissäni viittaamani C-vitamiinitutkimukset eivät pidä paikkaansa.

  Seuraavan kerran kun joku esittää esim. rokotehaittoihin liittyviä tutkimuslinkkejä, rokotteiden puolestapuhujien velvollisuutena on esittää tutkimuksia, jotka kumoavat vastapuolen esittämien tutkimusten tulokset. Virallisen mantran hokeminen ei ole mikään todiste.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. ”Toka linkki selittää mikä on declaration of conflict of interest.”

  Tässä esimerkki siitä, miten lääkeyhtiöt tekevät rokotteiden turvallisuustutkimuksia:
  Tutkimuksen tavoitteena oli tutkia Comvax-rokotteen (Hib-rokotteen ja hepatiitti B-rokotteen yhdistelmä) turvallisuutta. Plasebona käytettiin Hib-rokotetta ja hepatiitti B-rokotetta (kahtena erillisenä rokotteena). Tutkimuksen aikana 17 lasta (1,9%) sai 14 päivän sisällä haittavaikutuksia, jotka määriteltiin vakaviksi. Haittoina oli mm. kouristuksia, astmaa, ripulia, hengityskatkoksia ym. Lähes kaikki näistä haitoista luokiteltiin vakaviksi, koska ne vaativat sairaalahoitoa. Tutkijoiden mukaan mikään ei todistanut rokotteiden aiheuttavan haittoja. Lisäksi yli 14 päivän jälkeen tapahtui kolme kätkytkuolemaa. Tutkijoiden mukaan nämä eivät liittyneet rokotteisiin. Koska haittavaikutusten määrä yhdessä rokotteessa vastasi haittavaikutusten määrää kahdessa erillisessä rokotteessa, Comvax-rokotteen julistettiin olevan yhtä turvallinen kuin plasebo. Comvax-rokotteen todettiin olevan hyvin siedetty.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9194110

  Aiheesta myös tohtori Sherri Tenpenny:
  http://drtenpenny.com/challenging-the-vaccine-dogma/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 6. Jälleen kerran mennyt pointti täysin yli hilseen. Kun tutkimukseksassa sanotaan: ”authors declare to have no conflict of interest”, se tarkoittaa, että tutkimuksen tekijät vannovat, että tutkimus on objektiivista. Se, että tutkijat ensin sanovat, että tälläisiä ristiriitoja ei ole, ja sitten korjaavat lausuntoaan, tiputtaa pohjan koko tutkimukselta. Tutkimus ei ole uskottava ja sen tähden ei myöskään tämä artikkeli ole minkään arvoinen.

  Tutkijat valehtelivat. Tutkijat jäivät valheestaan kiinni ja muuttivat kantaansa. Enough said.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. Rokotteet ja kätkytkuolema:

  Am J Public Health. 1987 Aug;77(8):945-51.
  Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death syndrome.
  Walker AM, Jick H, Perera DR, Thompson RS, Knauss TA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3496805

  Am J Ther. 2004 Sep-Oct;11(5):344-53.
  Urinary tract diseases revealed after DTP vaccination in infants and young children: cytokine irregularities and down-regulation of cytochrome P-450 enzymes induced by the vaccine may uncover latent diseases in genetically predisposed subjects.
  Prandota J.
  Source: Faculty of Medicine and Dentistry, University Medical School, Wroclaw, Poland
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15356430

  Fundam Clin Pharmacol. 1995;9(3):263-70.
  Sudden infant death syndrome and diphtheria-tetanus-pertussis-poliomyelitis vaccination status.
  Jonville-Bera AP, Autret E, Laugier J.
  Source: Département de Pharmacologie Clinique, Hôpital Clocheville, CHRU Bretonneau, Tours, France.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7557822

  J Pediatr. 1984 Jul;105(1):169-71.
  DTP immunization and SIDS.
  Geraghty KC.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6610735

  J Pediatr. 1982 Sep;101(3):419-21.
  Diphtheria-tetanus toxoids-pertussis vaccination and sudden infant deaths in Tennessee.
  Bernier RH, Frank JA Jr, Dondero TJ Jr, Turner P.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7108666

  Pediatr Infect Dis. 1983 Jan-Feb;2(1):7-11.
  Possible temporal association between diphtheria-tetanus toxoid-pertussis vaccination and sudden infant death syndrome.
  Baraff LJ, Ablon WJ, Weiss RC.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6835859

  JAMA. 1987 Mar 13;257(10):1351-6.
  Acellular and whole-cell pertussis vaccines in Japan. Report of a visit by US scientists.
  Noble GR, Bernier RH, Esber EC, Hardegree MC, Hinman AR, Klein D, Saah AJ.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3820444

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Skepoilla ja lääketieteellä näyttää olevan pahasti pasmat sekaisin, väittävät että artikkeli syyllistää vanhemmat: http://roskatiede.wordpress.com/2012/11/29/karkkainen-oyj-loukkasi-havyttomalla-tavalla-katkytkuoleman-kohdanneita-perheita-ostoboikotti-laajenee/

  Heidän lukutaitoaankin ohjaa rokoteteollisuus.

  Artikkelista:

  ”Suuren lääketeollisuuden käyttämä pseudotiede tekee pilkkaa aidosta tieteellisestä tutkimuksesta. Vasta kun näemme rehellisiä tutkimuksia rokotteiden turvallisuudesta, yksittäin, yhdistelminä ja koko rokotusohjelman aikaansaamien vaikutusten suhteen, voimme alkaa huoletta antamaan rokotuksia lapsille herkässä iässä. Ennen sitä jokaisen aikuisen, joka vaarantaa lapsen terveyden, turvallisuuden ja hengen, sietäisi saada vankeustuomio, ellei tämä terveydenhoitojärjestelmä olisi niin korruptoitunut.”

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Miksi ihmeessä tämä hämäräperäinen Skepsis r.y. saa niin paljon painoarvoa mediassa? Järjestö on ilmeisesti jokin vapaamuurarien kiero hanke, sillä Rotary- ja Lions-klubien tapaan maailman Skepsis-yhdistyksiä johdetaan USA:sta käsin. Yhdistyksillä on selvä agenda. Huuhaan vastustamisen lisäksi yhdistykset tukevat uskonnonvastaisuutta. Ne ovat selvästi suurpääoman taisteluväline, jonka tehtävänä on ajaa esim. lääketeollisuuden suurfirmojen etuja. Naiivisti Skepsis r.y. sulkee silmänsä korruptiolta, vaikka on selvää, että suuri raha vaikuttaa myös tiedemaailmassa ja toisinajattelijat eivät pääse yliopistotutkijoiksi. Vallan väärinkäyttö ym. kielteiset ilmiöt ovat tuntematon asia, kun on kysymys USA:n ja länsimaiden todellisista valtiaista ja myös huippupoliitikoista jne. Vaikka kaikkina aikoina suuri valta on määrännyt sen, mitä tutkitaan ja myös suurelta osin, millaisia tutkimustuloksia sallitaan saavuttaa tai ainakin julkaista.

   Skepsiksen uskottavuus puolueettomana ja vastuullisena toimijana romahtaa, kun tarkastellaan vain kahta Skepsis-kampanjaa. Toisessa niistä Skepsikset ryhtyivät pilkkaamaan ihmisiä, jotka eivät usko ilmastonmuutokseen. Tämä sen jälkeen, kun kaikki väärinkäytökset olivat alkaneet paljastua. Ilmastonmuutos-huijaus on erittäin törkeä petos, jolla koko maailmaa haluttiin ja halutaan muuttaa tiettyjen yritysten ja pankkien eduksi sekä etenkin Euroopan kansakuntien, mutta myös muiden kansalaisten valtaosan suureksi tappioksi. Puhallusten lisäksi koko maailmaa ollaan sitouttamaan erinäisiin järjestelyihin jaa rajoituksiin, joiden avulla rakennetaan selvästi myös uutta maailmanlaajuista totalitaristista järjestelmää.

   Toinen USA:n Skepsiksen kampanja on suunnattu ns. holokaustin epäilijöitä vastaan tai denialisteiksihan heitäkin jo pääasiassa kutsutaan. Historiasta yleisesti tunnetulla tavalla iso osa tapahtumista on erittäin kiistanalaisia, koska kaikki vallanpitäjät ovat aina enemmän tai vähemmän pyrkineet siitä valehtelemaan ja esittämään eri asioista ja tapahtumista oman versionsa. Tarinat tukevat ideologiaa tai demonisoivat vastustajia ym. Historia tieteessä päästään tuskin koskaan täydellisesti luotettavaan tulokseen valtataisteluiden ja alhaisten pyyteiden vuoksi. Alan jokainen tutkimustulos on väistämättä aina ”his story”, tulkinta ja näkemys asioista. Vaikka jotkin asiat ovat kiistatta osoitettavissa, myös akateemisissa piireissä tällaiset saatetaan kiistää. Etenkin, jos on kyse myyteistä, joille koko yhteiskunta ja kulttuuri on rakennettu. Menneisyyden suhteen vilpitönkin tutkija saavuttaa aina vain osatotuuksia, sillä hän ei ole ollut kärpäsenä katossa näkemässä asioiden kulkua tai toimijoiden pään sisässä ajatuksia lukemassa.

   Revisionistiset tiedemiehet ovat murskanneet virallisen holokaustitarinan, joka on siis paljastettu kiistatta satutarinoiden kokoelmaksi. Holokausti on selvästi eliitin luoma uusi uskonto, joka ei kuitenkaan juuri lainkaan perustu tosiasioihin. Tämän vuoksi on surkuhupaisaa, että USA:n Skepsis lähti tukemaan valheille rakennettua huuhaata. Mitä seurasin erästä aihetta käsitellyttä ohjelmaa ja erästä kirjoitusta, yleensä puhuttiin vastapuolen ohitse. Kukaan ei kiellä sitä, olivatko keskitysleirit olemassa. Olemassaolon todistamiseen kuitenkin keskityttiin. Tyypilliseen tapaan vedottiin auktoriteettiuskoon ym. Ei otettu huomioon seikkoja, jotka paljastavat järjestelmällisen valehtelun ja lavastukset ym. Todellisuudessa esim. kaasukammioista ei ole minkäänlaisia luotettavia todisteita. Virallinen näkemys on todellakin tehnyt emämunauksen ja lähtenyt väittelemään ”denialistin” kanssa. Lopputulos on mm. sellainen, että härkäpäisesti vakuutetaan ruumishuoneita pohjapiirroksissa kaasukammioiksi ja samaan hengenvetoon, että alkuperäiset pohjapiirrokset tai oikeat on vaihdettu ja todisteet rikoksista salattu, kuitenkin siten, että jotkin ”jäljet” muka viittaavat oletetusti alkuperäisiin. Viisaampaa olisi pidättäytyä väittelystä ”holokaustin kieltäjien” kanssa, mutta todellisuudessa sen vuoksi, että tällaisen väittelyn virallisen valheen edustajat aina häviävät. Virallinen valhe on niin tökerösti valehdeltu ja lavastettu. Mutta eivät Skepsikset uskallakaan väitellä julkisesti revisionistien kanssa, vaan lähinnä tyytyvät ylimielisiin propagandaesityksiin. Sellaisetkaan eivät ole viisaita valintoja.

   Koko maailman Skepsis-yhdistysten jäsenet tuntuvat ajattelevan kaikista asioista samalla tavalla. He tukevat vallitsevaa tieteellistä totuutta. Suuren vallan ja suuren rahan sanelemaa totuutta. Myös siis ideologisesti värittynyttä, usein puolueellisesti ja valheellisesti. Skepsikset hyökkäävät kaikenlaista toisinajattelua ja vaihtoehtoisia näkemyksiä vastaan. Etenkin, jos tällaiset haittaavat suurkonsernien voittojen maksimointia ja/tai eliitin projektien läpivientiä. Usein asioita ajetaan ja kannoista pidetään kiinni sokeasti, tosiasioista piittaamatta ja laput silmillä, aggressiiviseen ja ylimieliseen tyyliin .

   Magneettimediaan kohdistunut hyökkäys edustaa juuri skepojen pimeää puolta. Hyökkäys oli törkeän valheellinen ja ylimielinen. Vastustaja nitistetään täysin ja suurella uholla, mutta edellytyksiä täydelliselle niittaamiselle ei ole siitä huolimatta, että viralliset yhteiskunnan kannat olisivat suureksi osaksi tottakin. Mutta ne eivät ole, vaan kuten sikapiikkikin osoittaa, eliitti on alkanut juuri lisätä kierroksia kaikenlaisiin pimeisiin projekteihin ja toisaalta isot firmat ovat saaneet koko ajan tiukemman otteen tieteentekijöistä ja poliitikoista. Magneettimedia selvästi edustaa skepojen isännän näkökulmasta erittäin kiusallista ilmiötä ja suurta uhkaa.

   Kuten tämä oikeudenkäynti osoittaa, yhteiskunta on jo totalitaristinen ja sen myötä täydelliesti valehteluun perustuva järjestelmä ja se onkin osa Eurostoliittoa, joka on Neuvostoliiton kopio. Vain yksi totuus on olemassa ja vaihtoehdon tarjoajien kimppuun käydään kok valtakoneiston voimalla ja vihaisesti. Kuten holokaustivalheen pönkittämisessä valtiolla ja oikeuslaitoksella (syyttäjät, tuomarit) ei ole mitään asiaperusteita kumoamaan magneettimedian paljastamia asioita juutalaisten vallasta, omistuksista ja toimista tai juutalaisuudesta. Näiden totuuksien ilmitulo joudutan estämään väkivalloin väkivaltakoneistojen avulla. Keskustelu on hiljennettävä, koska yhteiskunnan perusteet ovat niin syvällä pimeyden syövereissä. THL ja skepot eivät voi mitään sille, että paljastetut väärinkäytökset ja korruptio ovat rokotuspolitiikassa ja lääketieteessä tosiasioita. Heillä on vain rahavalta ja vallankäyttäjät takanaan ja suuri suu / kova ääni. Holokaustiin MM ei ole juuri kajonnut, mutta sen yhteydessä esiintyy sama kuvio: totuus vaiennetaan ja yhteiskunta pakottaa kaikki valehtelemaan tai uskomaan valheisiin. Näin on tapahtunut kauan myös Suomessa, vaikka holokaustin epäilyä periaatteessa ei ole kriminalisoitu tähän asti.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat