Ainut keino ehkäistä Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on pelottava sairaus. Se näyttää tulevan varoituksetta, ja mikä pahinta, se on tähän saakka ollut parantumaton. Tällä hetkellä parasta, mitä voi toivoa on hidastaa sen etenemistä eri lääkkeillä, ravintolisillä ja elämäntavan muutoksilla.

Alzheimerin tauti, joka sai nimensä sen löytäjän saksalaisen psykiatrin Alzheimerin mukaan, on etenevä, rappeutumissairaus, joka hyökkää aivojen hermosoluja vastaan ja johtaa muistin, ajattelun ja normaalin käyttäytymisen tuhoutumiseen. Alzheimerin taudissa vahamaisia beta-amyloidi -plakki nimisiä valkuaishiukkasia muodostuu hermosolujen ympärille ja sisälle. Nämä rikkovat elintärkeitä yhteyksiä ja johtavat hermoston tuhoutumiseen. Vaikka jotkut yksilöt elävät sairauden kanssa 20 vuotta tai pidempään, Alzheimerin tautia sairastava elää keskimäärin vain kahdeksan vuotta diagnoosin jälkeen.

Yli 5 miljoonalla amerikkalaisella on Alzheimerin tauti, ja luvun odotetaan kasvavan yli 14 miljoonaan vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä 10 %:lla yli 65-vuotiaista amerikkalaisista on Alzheimerin tauti ja lähes puolella 85-vuotiaista tai vanhemmista on tämä sairaus. Alzheimer-tapausten määrän maailmassa odotetaan nelinkertaistuvan 2050 mennessä nykyisestä 26,6 miljoonasta yli 100 miljoonaan. Jos nykyinen suuntaus jatkuu, yksi jokaisesta kahdeksasta suuren ikäluokan edustajasta tässä maassa saa Alzheimerin taudin. Koska kuulun suureen ikäluokkaan, tämä mahdollisuus on tosi pelottava.

Miksi Alzheimer-tapausten määrä lisääntyy niin jyrkästi? Alzheimerin tauti näyttää liittyvän ”sivistyneeseen” elämäntapaan. Maailman vähemmän kehittyneillä alueilla kuten Afrikassa tätä sairautta ei käytännöllisesti katsoen ole, mikä saa epäilemään, että altistuminen ympäristön saasteille ja epäluonnollisille ravintotuotteille, jotka ovat niin vallitsevia nykyajan ruokavaliossa, näyttelevät ratkaisevaa osaa tässä ja muissa nykyajan sairauksissa.

Alzheimerin taudin kouriin joutuminen, voi olla yksilön pahin painajainen puhumattakaan hänen perheestään. Alzheimerin taudissa potilaan mieli näyttää täysin kadonneen muuten terveestä kehosta. Yksilö joutuu täysin perheen tai muiden hoivaajien vastuulle. Se on tilanne, jota haluamme välttää.

On surullista, että näyttää olevan vähän johdonmukaista pyrkimystä järjestää ohjelma, jolla Alzheimerin tauti tai muut aivosairaudet estettäisiin, vaikka tutkimukset osoittavat, että nämä ongelmat ovat suurelta osin ehkäistävissä. Vastoin yleistä uskomusta aivosairaudet ja rappeutuminen eivät ole väistämättömiä ikääntymisen seurauksia. Itse asiassa ei ole olemassa sellaista kuin ”vanhuuden dementia”. Tutkimusten mukaan aivan kuten muissa kehon sairauksissa ja toimintahäiriöissä myös aivojen heikkenemisellä on erityiset syyt. Kuten muissa sairauksissa tutkimukset ovat myös osoittaneet, että on olemassa luonnollisia keinoja ehkäistä ja hoitaa Alzheimerin tautia ja muita aivojen sairauksia.

Tästä raportista opitte, että on useita toimenpiteitä, joihin voitte ryhtyä suojautuaksenne Alzheimerin taudilta ja muistikadolta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään asioita, joita pidän jännittävimpänä läpimurtona Alzheimerin taudin hoidossa ja mahdollisessa parantamisessa, nimittäin erästä B3-vitamiinin muotoa nimeltä niasiiniamidi. Seuraavaksi käsittelen joitakin muita ravintohoitoja Alzheimerin taudin ehkäisyssä ja hoidossa. Kerron myös testistä Alzheimerin taudin toteamiseksi ja joitakin ”Alzheimerin taudiksi luultuja sairauksia”, jotka voivat aiheuttaa muistikatoa. Lisäksi selitän diabetes-Alzheimer -yhteyttä ja ympäristömyrkkyjen ja lääkkeiden osuutta Alzheimerin taudin ja muiden aivosairauksien syinä. Raportin kahdessa viimeisessä luvussa esitetään keinoja vahvistaa aivoja ja muistia.

Luku 1: Niasiiniamidi ehkäisee/parantaa muistinmenetyksen

Vuosien kuluessa olen löytänyt huomattavan määrän tutkimuksia ratkaisuista ehkäistä tai hidastaa taudin kulkua, mutta vasta äskettäin on tullut tutkimustuloksia, joiden mukaan Alzheimerin taudin aiheuttama muistinmenetys voidaan todella palauttaa. On nimenomaan havaittu, että niasiinin emäksinen muoto nikotiiniamidi voi parantaa tämän pelottavan sairauden aiheuttaman muistinmenetyksen. Kalifornialaisessa yliopistossa Irvinissä tutkijat antoivat hiirille niasiiniamidia, joka vastasi 2000-3000 mg Alzheimerin tautia sairastavilla ihmisillä. Hoidettuaan hiiriä vain neljä kuukautta he havaitsivat asian, jonka olisi pitänyt olla etusivun uutinen kaikissa maailman kaupungeissa. ”Hiirien kognitiiviset kyvyt olivat palanneet”, sanoi eräs tutkijoista tohtori Kim Green. ”Ne suoriutuivat ikään kuin niillä ei koskaan olisi ollut sairautta.” (Jneurosci 08:28: 11500-11510) On selvää, että tutkijat olivat löydöstään hämmästyneitä ja innoissaan. Harvoin kuulee tutkijoiden käyttävän sanaa ’parantunut’, mutta niin todellisuudessa tapahtui. Tutkimuksen loputtua sairaat hiiret, joita hoidettiin niasiiniamidilla, suoriutuivat muistitesteistä aivan yhtä hyvin kuin terveet. Niasiiniamidi ei vain suojannut niiden aivoja muistikadon etenemiseltä, se palautti myös muistin toimivuuden. Tohtori Green sanoi, ”Vitamiini ehkäisi täysin sairauteen liittyvän kognitiivisen heikentymisen palauttaen sen tasolle, jolla se oli ollut ilman sairautta.” Pelkästään tämä oli jo jännittävää, mutta niasiiniamidi paransi myös sairastumattomien hiirien muistia ja käyttäytymistä.

Minä en todennäköisesti olisi ollut niin hämmästynyt, mutta lääkäriyhteisön ja valtavirtalehdistön suhtautuminen järkytti minua. Alzheimer-järjestöt eivät käytännöllisesti katsoen ole noteeranneet tätä tutkimusta ja jatkoivat linjaa, jonka mukaan suuret vitamiinimäärät voivat olla myrkyllisiä eikä niitä pitäisi ottaa muuten kuin lääkärin valvonnassa. Ja lähes jokainen tutkimusta käsittelevä artikkeli, jonka näin, tarjoaa saman varoituksen. Tämä on täyttä soopaa.

Niasiiniamidin ottamisen etu nyt

Miljoonat Alzheimerin taudista kärsivät voisivat hyötyä suurien niasiiniannosten ottamisesta heti, ja miljoonat muut voisivat mahdollisesti ehkäistä sairauden ottamalla sitä. 2000-3000 mg päivässä on täysin vaaratonta. Yhtään niasiinin aiheuttamaa kuolemantapausta ei ole koskaan raportoitu. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, että – kuten eläinkokeet ovat osoittaneet – ihmisille myrkyllinen annos on noin 375 000 mg päivässä. Haluan toistaa, että edellä oleva tutkimus tehtiin eläimillä, ei ihmisillä, ja on mahdollista, että vaikutukset ihmisiin eivät olisi yhtä syvällisiä. Tutkimuksen tulokset olivat kuitenkin niin vaikuttavia, että sama tutkimusryhmä ryhtyi välittömästi tekemään puolen vuoden kliinistä tutkimusta Alzheimer-potilailla. Se on kontrolloitu koe, missä puolet potilaista saa 1500 mg niasiiniamidia kahdesti päivässä ja puolet saa lumelääkettä. Jos minulla olisi alttius Alzheimerin taudille (eli minulla olisi perinnöllinen mutaatio sairastua Alzheimerin tautiin tai jos minulla olisi sitä sairastava perheenjäsen), ryhtyisin välittömästi ottamaan suurempia niasiiniannoksia. On muistettava, että tutkimukset viittaavat vahvasti myös siihen, että se voi parantaa myös terveiden yksilöiden muistia. Kun Alzheimerin tautiin ei ole yhtään hyväksyttyä parannusta ja paras, mitä voidaan toivoa muista nykyisistä hoidoista, on sairauden hidastaminen. En voi ymmärtää, miksi niasiiniamidihoidon aloittamisessa epäröidään. Se on ehdottoman turvallinen ja myös huokea. Edellä olevan tutkimuksen tekijät hankkivat vuoden annoksen noin 25 eurolla.

Parasta mitä voit 25 eurolla koskaan saada

Niasiiniamidi on jo vuosia kuulunut ehdottomiin suosikkeihini ravintolisien joukossa. Hieman yli kymmenen vuotta sitten kirjoitin työstä, jota tohtori William Kaufman teki 1930-luvun loppupuolella. Keskustelin tohtori Kaufmanin kanssa lukuisissa tilaisuuksissa ja monia vuosia pidin yhteyttä häneen ja hänen tutkimusasistenttiinsa Charlotteen Kaufmanin kuolemaan asti vuonna 2000. Hän oli todellinen uranuurtaja niasiiniamidin puutoksiin liittyvien ongelmien hoidossa. Hän havaitsi, että monet ”normaaliin” vanhenemiseen liittyvät psyykkiset ongelmat johtuvat todellisuudessa riittämättömästä niasiiniamidin määrästä ravinnossa.

Vaimonsa avustamana tohtori Kaufman dokumentoi tarkasti tutkimustulokset, jotka hän sai käyttämällä niasiiniamidia erityisesti väsymyksen, lihasvoiman, työtehon, tasapainokadon, masennuksen, nivelten liikkuvuuden ja nivelrikon alueilla (kts. ”Muut  niasiiniamidin edut” edempänä). Jos tohtori Kaufman olisi vielä keskuudessamme, hän varmasti ilahtuisi kuullessaan, että hänen ohjelmansa tehoaa myös Alzheimerin taudin hoidossa. Vaikka edellä mainituissa kliinisissä kokeissa suunnitellaan käytettäväksi 1500 mg niasiiniamidia kahdesti päivässä, toivoisin, että tiedemiehet tutkisivat tohtori Kaufmanin työtä ja hänen havaintojaan annostuksesta. Tohtori Kaufmanilla oli yli tuhannen potilasvuoden kokemus niasiiniamidin käytöstä ja hän oli selvittänyt, kuinka siitä saadaan paras hyöty. Keskusteluissani tohtori Kaufmanin kanssa hän sanoi, että vesiliukoisuudestaan johtuen niasiiniamidi imeytyy nopeasti verenkiertoon ja keskushermostoon. Kehon taso alkaa kohota 15 minuutin kuluessa nauttimisesta ja on korkeimmillaan noin 90 minuutin kuluttua. Kolmen tunnin kuluttua suurin osa vitamiinista on poistunut kehosta. Tästä syystä hänen mielestään oli tärkeää antaa useita annoksia päivän aikana (ja yöllä erittäin vakavissa nivelrikkotapauksissa). Hän myös määritteli, että 250 mg oli enimmäismäärä, joka kerralla voi imeytyä kehoon. Useiden 250 mg:n annosten ottaminen on paras tapa ylläpitää vaikuttava pitoisuus kehossa. Hän sovitti päiväannokset sairauden vakavuusasteen mukaan, yleensä 1500-4000 mg päivässä.

(Tohtori Kaufmanin kertoi, että hän oli puolisonsa kanssa ottanut 250 mg joka kolmas tunti [kuusi annosta] ollessaan valveilla eli yhteensä 1500 mg päivässä yli 55 vuoden ajan. Hänen mielestään tämä on ihanteellinen ylläpitoannostus, jota on noudatettava koko elämän ajan. Uskon, että hän oli oikeassa, kun ottaa huomioon Alzheimerin taudin, nivelrikon ja erilaisten neurologisten sairauksien jatkuvan lisääntymisen.)

Hänen havaintonsa ja tutkimustensa perusteella näyttää, että Alzheimer-potilaat saavuttavat parhaat tulokset, jos he ottavat 250 mg joka 1,5 tunti, yhteensä 12 annosta). Suositan lämpimästi hänen niasiiniamidiohjelmaansa Alzheimerin taudin ehkäisemiseen tai sen hoitoon.

Naisiiniamidin muita hyötyjä

Kuten edellä mainitsin, tohtori Kaufman ryhtyi tutkimaan niasiiniamidin parantavia vaikutuksia 1930-loppupuolella. Tohtori Kaufman totesi, että riittämätön niasiiniamidin saanti voi suoraan aiheuttaa paljon fyysisiä ja psyykkisiä ongelmia, joita ovat masennusta aiheuttava hermoston heikentyminen, ahdistuneisuus ja persoonallisuuden muutokset, tasapainon heikentyminen, meluherkkyys, epänormaaleja ihontuntemuksia, keltainen tai ruskea ihon pigmentti ja liiallinen kovettumien muodostuminen, maksan laajentuminen ja arkuus, väsymys, nivelrikko ja nivelten liikkuvuuden heikkeneminen, heikko lihasvoima sekä alentunut työteho. Hän antoi näille ongelmille yleisnimen ”aniacinaminidosis” (aniasiiniaminidoosi – vapaa suomennos: niasiinin puutossairaus)
1940-luvun alussa tohtori Kaufman oli todennut, että kaikki edellä mainitut sairaudet voitiin helposti korjata, kun potilaille annettiin oikeat sisäisesti otettavat niasiiniamidiannokset. Vaikka jotkut näistä ongelmista korjaantuivat sen jälkeen, kun valmistajat määrättiin lisäämään leipään niasiiniamidia ja muita B-vitamiineja, jäljelle jäi neljä ongelmaa, jotka eivät olleet korjaantuneen lisäysongelman jälkeen, nimittäin 1) väsymys, lihasvoiman heikentyminen ja työteho. 2) tasapainon heikentyminen ja 4) heikentynyt nivelten toiminta. Tohtori Kaufman totesi niasiinilla olevan parantavat vaikutukset seuraaviin ongelmiin

Väsymys, lihasvoiman heikkeneminen ja työkyky

Mitatakseen nopeasti ja tarkasti niasiiniamidin vaikutuksen väsymykseen, lihasvoimaan ja työtehoon tohtori Kaufman tutki jokaisen potilaan käden voiman puristusmittarilla. Hän totesi, että käden pienillä lihaksilla saavutetut positiiviset tulokset vastasivat positiivisia muutoksia koko kehossa.

Tohtori Kaufman totesi erityisesti, että noin 70 % potilaista, jotka ottivat 100-300 mg niasiiniamidia, osoitti parempaa työtehoa ja vähemmän väsymystä vain 30 minuutin jälkeen. Lihasvoima parani myös noin 30 %:lla 30 minuutin jälkeen.
On huomattava, että tohtori Kaufman sai nämä alustavat tulokset havainnoimalla kutakin potilasta vastaanotollaan tunnin ajan tai pidempään sen jälkeen, kun nämä olivat ottaneet ensimmäisen niasiiniamidiannoksen. Selvempää parannusta havaittiin, kun potilaat jatkoivat hoitoa usean kuukauden ajan.

Tasapainon heikentyminen

Tohtori Kaufman käytti kolmea menetelmää selvittääkseen tasapainon heikentymisen. (Jos aiotte testata itsenne näillä menetelmillä, huolehtikaa, että joku seisoo lähellä estämässä mahdollisen kaatumisen.) Mitä useammasta testistä selviät, sitä parempi on tasapainoaistisi.

1. Aloita seisomalla yhdellä jalalla vähintään 15 sekuntia.
2. Seiso sitten samalla jalalla silmät suljettuna vähintään 15 sekuntia.
3. Viimeiseksi, seiso oikealla jalalla ja nosta vasen jalka ja sijoita vasen kantapää kolme senttiä oikean polvilumpion eteen. Pidä kädet sivuilla koko ajan. Jos voit seistä tässä asennossa silmät auki vähintään 15 sekuntia, toista testi silmät suljettuina.

Kumpikin näistä testeistä pitäisi tehdä kahdesti, kerran seisoen oikealla jalalla ja kerran seisoen vasemmalla jalalla..
Tasapainon säilyttäminen riippuu useista seikoista. Yksi niistä liittyy selkärankaa pitkin kulkeviin säikeisiin, jotka ilmoittavat aivoille kunkin nivelen paikan ja kulman. Niasiiniamidin puutoksen on osoitettu häiritsevän näitä väyliä ja heikentävän tasapainokykyä.
Niasiiniamidin nauttimisella voi olla myönteinen vaikutus tasapainoon, ja useimmilla parantumista voidaan havaita usean kuukauden kuluttua. Jos haluatte nähdä, tapahtuuko välitöntä parantumista, toistakaa vain tohtori Kaufmanin tasapainotesti 30 minuuttia niasiiniamidiannoksen jälkeen. Vaikka ette havaitse eroa heti, noudattakaa ohjelmaa, koska havaittavan edistyksen saavuttamiseksi saatetaan tarvita kolmen kuukauden jatkuva hoito. Tohtori Kaufman havaitsi, että niasiiniamidin puutokseen liittyvät masennustilat esiintyvät yleisimmin yli 55-vuotiailla ihmisillä. On myönnettävä, että niasiiniamidin ottaminen ei ole kaikkivoipa hoito masennukseen tai minkään muun sairauden hoitoon, mutta monissa tapauksissa se voi johtaa merkittävään kohentumiseen.

Niasiiniamidi on hieman epätavallinen useimpiin muihin vitamiineihin verrattuna, koska se pääsee helposti ja nopeasti keskushermostoon. Sillä on samankaltaisuus samojen neurologisten reseptorikohtien kanssa, joihin bentsodiatsepiinien luokkaan kuuluvat lääkkeet on suunniteltu vaikuttavan (bentsodiatsepiinit kuten Xanax ja Valium ovat rauhoittavia lääkkeitä). Itse asiassa niasiiniamidi toimii luonnollisena lievästi rauhoittavana aineena, mutta on täysin turvallinen eikä aiheuta riippuvuutta.

Ei ole lainkaan harvinaista, että koetaan vapautumista ja energian lisääntymistä 5-10 minuuttia sen jälkeen, kun on otettu 100 mg niasiiniamidia. Heti kuin niasiiniamidin pitoisuus veressä alkaa kohota, koetaan vitamiinin rauhoittava vaikutus keskushermostoon. Jos pitkäaikaisesta syvästä masennuksesta kärsivät potilaat saavat helpotusta kahden ensimmäisen viikon aikana, niasiiniamidihoito on osoittautunut hyväksi.

Nivelten liikkuvuus ja nivelrikko

Keskusteluissani tohtori Kaufmanin kanssa ilmeni, että suurimpana panoksenaan ravintoterapian hyväksi hän piti tutkimuksiaan nivelten toiminnan parantamiseksi. Hänen työnsä on auttanut tuhansia ihmisiä saamaan helpotusta nivelten kipuihin ja liikkumattomuuteen. Ottaen huomioon, että nivelrikko on sairaus, joka lopulta koskettaa meitä kaikkia (40 vuoden ikään mennessä 90 %:lla väestöstä on siitä selviä merkkejä), tämä on todella taivaan lahja.

Useiden vuosikymmenien ajan tohtori Kaufman dokumentoi satoja tapauksia potilaista, joiden liikuntakyky ja selviytyminen parani pitkäaikaisen niasiinihoidon jälkeen. Hänen kuvilla täydennetyt tapausselostuksensa esittävät ihmisiä, jotka eivät ennen hoitoa kyenneet kohottamaan käsiään hartiatason yli. Usean kuukauden niasiinihoidon jälkeen he pystyivät helposti kohottamaan kätensä pään yläpuolelle.

Nämä tapaukset ovat vieläkin merkittävämpiä siksi, että nämä potilaat kertoivat myös nivelkipujen ja tulehdusten lievittyneen. Niasiiniamidia ei pidetä tulehduksia tai kipuja parantavana yhdisteenä. Ilmeisesti niasiiniamidin kyky laukaista todellinen nivelpintojen korjaus on se tekijä, joka johtaa ratkaisevaan kivun ja tulehduksen vähenemiseen.

Haluan kuitenkin mainita, että niasiiniamidi ei ole aine, joka tehoaa aivan kaikissa tapauksissa. Joissakin tapauksissa nivelet ovat ilmeisesti vaurioituneet niin pahoin, että mikään ei auta. On joitakin muita olosuhteita, jotka voivat mielestäni häiritä niasiiniamidin tehoa nivelrikon ja muiden sairauksien hoidossa.

• Riittävä proteiini (valkuainen) on välttämätön nivelten korjaukselle. Nivelkalvossa on runsaasti proteiineja, ja ilman riittävää proteiinien saantia korjausta ei tapahdu. Siksi ehdotan, että otatte heraproteiinijauhetta, jos kärsitte nivelrikosta.
• Kaikki B-vitamiinit toimivat toisiaan tukien. Sen tähden voitte odottaa parempia tuloksia, jos otatte niasiiniamidia hyvän B-monivitamiinin kanssa.
• Älkää odottako nivelen parantuvan kunnolla, jos pahoinpitelette sitä jatkuvasti. Esimerkiksi polven nivelrikko ei parane, jos jatkatte hölkkäämistä tai vastaavaa. Myös liikalihavuus vaurioittaa jatkuvasti niveliä, joiden täytyy kantaa painoanne. Yksi tapa vähentää niveliin kohdistuvaa painetta on käyttää paksupohjaisia tärähdystä vaimentavia kenkiä.

Kuinka niasiiniamidia otetaan näihin ongelmiin

Väsymyksen ehkäisyyn ja hoitoon, tasapainon heikkenemiseen ja kohtalaiseen nivelten toimintahäiriöihin niasiiniamidin annossuositus on 250 mg joka kolmas tunti otettuna kuutena annoksena 18 tunnin aikana. Kuten edellä mainitsin, tämä on annostusohjelma, jota tohtori Kaufman ja hänen puolisonsa olivat noudattaneet yli 55 vuotta.

Vakavissa nivelten toimintahäiriöissä annostussuositus on 250 mg joka toinen tunti kahdeksana annoksena. Tämä on yhteensä 2000 mg päivässä 16 tunnin aikana. Jos nivelten toimintahäiriö on erittäin vaikea, annostussuositus on 250 mg 1½ tunnin välein eli yhteensä 2500 mg päivässä. (Näissä tapauksissa annostusta voidaan vielä lisätä 250 mg:aan tunneittain 16 tunnin aikana eli yhteensä 4000 mg päivässä.)

Tässä kohden on tärkeää huomata, että edellä mainittuja aikavälejä on noudatettava eikä vain päivittäisten annosten määriä. Ottamalla esimerkiksi 500 mg kolme kertaa päivässä on yhteensä 1500 mg, mutta vaikutus ei ole läheskään sama kuin otettaessa 250 mg joka kolmas tunti. Tohtori Kaufmanin ohjelman tarkoitus on pitää niasiinin pitoisuus veressä tasaisena.

Muita parantavia käyttötapoja

Ympäri maailmaa tehdyt tutkimukset näyttävät tukevan tohtori Kaufmanin käsityksiä niasiiniamidin monista hyvistä vaikutuksista. Niasiiniamidi saattaa auttaa ehkäisemään diabetesta ja syöpää. Sillä on myös todettu olevan hyvä vaikutus halvausten hoidossa.
Niasiiniamidi voi ehkäistä insuliinia tuottavien haimasolujen autoimmuunituhoa. Riittävän varhain otettuna se voi auttaa myös korjaamaan vahingoittuneita haimasoluja ja ehkäistä diabeteksen puhkeamista (Br J C/in Pract 92; 46 (3): 777770) Uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että haimavauriot aiheutuvat paljolti haimasolujen DNA-säikeiden rikkoutumisesta ja että riittävä määrä niasiiniamidia kudoksissa voi ehkäistä tätä rikkoutumista. (Diabetes 95; 44 J52-755)

Niasiiniamidin riittävän pitoisuuden kehossa on osoitettu olevan hyvin ratkaiseva tekijä auttamaan kehoa korjaamaan jo vahingoittuneita DNA-säikeitä, mikä vuorostaan ehkäisee syövän muodostumista. DNA-säikeet tuottavat jatkuvasti sinikopioita uusille soluluille, joita tarvitaan korvaamaan vahingoittuneet tai kuolleet solut. Jos DNA-säikeet ovat vahingoittuneet, nämä uudet solut syntyvät epänormaaleina ja niistä voi tulla pahanlaatuisia (J Am Coll Nutr 92, 11 (5): Abst 95)

Niasiiniamidi näyttää olevan hyödyllinen myös halvausten hoidon alkuvaiheessa. Eräässä tutkimuksessa niasiiniamidi, jota annettiin rotille kahden tunnin sisällä halvauksen puhkeamisesta, osoittautui vähentävän infarktia eli veren saannin puutteesta johtuvaa kudosten kuolemaa. Niasiiniamidin on osoitettu vähentävän valtimotukkeumia. Se lisää entsyymiä, joka parantaa ATP:tä (adenosiinitrifosfaatti, solun perusenergia) ja ehkäisee näin solukuolemaa (Neurosci Lett 99;259 (1): 21-24)

Paras vastine rahalle

On muutamia muita seikkoja, jotka on pidettävä mielessä niasiiniamidista. Ensiksi, se ei ole kaikkivoipa. Niasiiniamidi voi tehdä ihmeitä, mutta ne eivät tapahdu hetkessä. Vaikka tohtori Kaufmanin potilaat alkoivat usein kokea vähäistä kohentumista ensimmäisinä tunteina tai päivinä, vakavampien tapausten parantuminen saattoi kestää vuoden tai pitempäänkin. Hän korosti myös oikeaa ruokavaliota ja liikunnan merkitystä. Tarvittaessa hän lisäsi myös muita lisäravinteita esimerkiksi hyvän monivitamiinin/kivennäisen, jossa oli tapapainoisesti kaikkia B-vitamiineja sekä A- ja D-vitamiinia. Olen havainnut, että suuremmat niasiiniamidiannokset tehoavat paremmin, kun sen kanssa otetaan 50 mg B6-vitamiinia (pyridoksiini) päivässä.

Käytin tohtori Kaufmanin ohjelmaa useita vuosia ja havaitsin hämmästyttävää parantumista, mutta hoitovaste oli vieläkin parempi siirryttyäni lisäaineettomaan tuotteeseen. Tohtori Kaufman havaitsi, että monet niasiiniamidi-tuotteet sisältävät säilöntäaineita, mistä en ollut tietoinen. On varmaankin muita myyjiä, mutta Freeda Vitamins toimittaa erittäin hyvää säilöntäaineetonta niasiiniamidia 250 mg:n tabletteina. Sitä voi tilatawww.freedavitamins.com tai 800-777-3737. Niasiiniamidia toimittaa myös Swanson Health Products  (www.swansonvitamins.com tai 800-824-4491) ja Yarrow Formulas (www.jarrow.com tai 310-204-6936).

Niasiiniamidi-tuotteista haluan mainita vielä yhden seikan. Se koskee aikalaukaisuniasiiniamideja, joita muutamat yritykset toimittavat. Niiden tarkoituksena on helpottaa suurten niasiiniannosten ottamista. Näiden aikalaukaisutuotteiden ongelmana on, että ne mahdollisesti aiheuttavat maksaongelmia, joten maksan toiminta on tutkittava ajoittain. En suosita näiden tuotteiden ottamista. Edellä esitetty tohtori Kaufmanin ohjelma, jossa otetaan tavallista niasiiniamidia, ei ole milloinkaan aiheuttanut maksaongelmia tai muita sivuvaikutuksia. Näyttää, että veriarvojen tasapaino auttaa maksaa ja munuaisia käsittelemään suuremmat niasiinimäärät.

Tässä vaiheessa en voi sanoa varmasti, että niasiiniamidi suurina annoksina parantaa täysin muistikadon ihmisillä samalla tavalla kuin hiirillä. Mutta sen turvallisuuteen, saatavuuteen ja hintaan nähden sitä varmasti kannattaa kokeilla, kun muita käyttökelpoisia vaihtoehtoja ei tällä hetkellä ole. Edellä mainitussa hiirikokeessa se ei vain lievittänyt ongelmaa, vaan sillä oli parantava vaikutus. Todetkaa itse, parantaako niasiiniamidi muistianne suorittamalla sivulla 7 oleva itsetesti ennen niasiiniamidin ottamista ja muutamia viikkoja sen jälkeen. Rahaa kuluu 30-40* euroa tässä tasapainoaistin, mahdollisen nivelrikon, liikuntarajoitteisuuden, väsymyksen ja lihasheikkouden parantamisessa. Summa ei ole suuri, vaikka parannusta kaikissa ei tapahtuisikaan.

 

Lähde: Alternatives (Dr. David G. Williams)

Alkuperäinen juttu: http://www.lootuskirja.fi/fi/ws/52/ainut+keino+ehk%C3%A4ist%C3%A4+alzheimerin+tauti.html

 

7 kommenttia

 1. Verratkaapa ihmisten keskimääräistä elinikää Afrikassa ja ns. hyvinvointivaltioissa.

  Keskivertoafrikkalainen kuukahtaa ennen kuin Alzheimerin tauti ilmenee tai ainakaan alkaa
  sanottavasti häiritsemään elämää.

  Länsimaissa yhä useampi tekee myös sellaista tötä, jossa pitää olla muisti ja hoksottimet kohdallaan.
  Alkava muistisairaus tulee siten ilmi aiemmin.

  Ravinnolla voi olla merkitystä, ilmeisesti niukka energian saanti hidastaa solujen vanhenemista.

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 2. Alzheimerin tauti alkoi lisääntyä vasta rokotteiden yleistyttyä. Tohtori Hugh Fudenbergin tutkimuksessa todettiin aikanaan, että niillä henkilöillä, jotka ottavat 5 peräkkäistä influenssarokotetta vuosien 1970-1980 välillä on kymmenkertainen riski sairastua Alzheimerin tautiin verrattuna siihen, että he ottaisivat vain yhden tai kaksi rokotetta. Syynä Fudenberg piti rokotteiden sisältämää elohopeaa ja alumiinia.

  Alumiini ja Alzheimerin tauti:
  J Inorg Biochem. 2007 Sep;101(9):1275-84. Epub 2007 Jun 12.
  An aluminum-based rat model for Alzheimer’s disease exhibits oxidative damage, inhibition of PP2A activity, hyperphosphorylated tau, and granulovacuolar degeneration.
  Walton JR.
  Source: Australian Institute for Biomedical Research, Sydney, NSW, Australia.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17662457

  Tohoku J Exp Med. 1994 Nov;174(3):263-8.
  Aggregation of amyloid beta-protein and its neurotoxicity: enhancement by aluminum and other metals.
  Kuroda Y, Kawahara M.
  Source: Department of Molecular & Cellular Neurobiology, Tokyo Metropolitan Institute for Neuroscience.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7761991

  Proc Soc Exp Biol Med. 2000 Apr;223(4):397-402.
  Aluminum increases levels of beta-amyloid and ubiquitin in neuroblastoma but not in glioma cells.
  Campbell A, Kumar A, La Rosa FG, Prasad KN, Bondy SC
  Source: Department of Community & Environmental Medicine, Center for Occupational and Environmental Health, University of California, Irvine, California 92697-1820, USA.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10721010

  Alumiinin myrkylliset vaikutukset ihmisalkion aivojen neuroneissa:
  Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2000 Mar;34(2):106-8.
  [Toxic effects of aluminum on human embryonic cerebral neurocytes in vitro studies].
  Huang G, Kang J, Zhang W, Liu L, Yu M, Mei M, Dong Y.
  Source: Nutrition Research Unit, College of Public Health, Tianjin Medical University, Tianjin 300070, China.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11860913

  Alumiinin vaikutukset lipidiperoksidaatioon ihmisen suuren tiheyden lipoproteiineissa.
  ”The effect of Al3+ on lipid peroxidation of HDL was observed at aluminium concentrations similar to those observed in the brain of patients affected by neurological diseases. Aluminium-induced oxidative damage of HDL could be involved in the development of neurological diseases.”
  Free Radic Res. 2003 May;37(5):515-21.
  Effect of aluminium on lipid peroxidation of human high density lipoproteins.
  Ferretti G, Marchionni C, Bacchetti T, Galeazzi T, Dousset N.
  Source: Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Ancona, Via Ranieri, 1-60131, Ancona, Italy.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12797472

  Pitkäkestoisen alumiiniruokinnan vaikutukset rottien aivojen myeliinin lipidi/fosfolipidiprofiileissa.
  ”Effect of long-term (90-100 days) exposure of rats to soluble salt of aluminum (AlCl3) on myelin lipid profile was examined. The long-term exposure to AlCl3 resulted in a 60% decrease in the total phospholipid (TPL) content while the cholesterol (CHL) content increased by 55%.”
  Lipids Health Dis. 2004 Jun 22;3:13.
  Effect of long-term aluminum feeding on lipid/phospholipid profiles of rat brain myelin.
  Pandya JD, Dave KR, Katyare SS.
  Source: Department of Biochemistry, Faculty of Science, M. S. University of Baroda, Vadodara, Gujarat 390 002, India.
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15212698

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 3. Rapostissa ei käsiteltykään kaikkia asioita, joita artikkelin alussa luvattiin kuten esim. taudin ehkäisyä ja hoitoa ravinnon avulla. D-vitamiinin riittävä saanti on yksi keino, jolla voidaan ehkäistä alzheimerin tautia. Sokeria ja käsiteltyjä kasvisrasvoja kuten margariinia tulisi ehdottomasti välttää.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 4. Otsonointi hoito auttaa myös alzheimerin taudissa. jotkut lääkärit myös antavat näitä hoitoja.

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 5. Voi herranjumala älkää ihmiset uskoko näitä magneettimedian löpinöitä. Mikään teksti, varsinkaan ”tieteellinen” artikkeli ei ole luotettava jos lopussa kaupataan tekstissä ylistettyjä aineita oikein tilausnumeron kera. Erottakaa ihmiset uutissivustoksi naamioitu mainos todellisuudesta. Opetelkaa vähän mediakriittisyyttä. Aivan järkyttävää että 2016-luvulla aikuiset ihmiset uskovat kaiken mitä internetissä lukee.

  Plusääni(1)Miinusääni(7)
  1. ’joku roti’ ilmeisesti luottaa täydellisesti siihen, mitä lääketeollisuuden ohjeistuksen mukaan koulutetut ja saman tahon toistuvissa kosteissa ’koulutustilaisuuksissa’ voitelemat lääkärit sanovat. Ahdasta näkemystä voisi laajentaa esim. lukemalla tanskalaisen lääketieteen professori Peter C. Gøtzschen kirjan ’Tappavat lääkkeet ja järjestäytynyt rikollisuus’.
   Gøtzschen haastattelusta on seuraava artikkeli: ”Professori vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen”, http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/2014090718638829_ul.shtml
   Kirjan lukemisen jälkeen, ’joku roti’ toivon mukaan osaisi suhtautua mediakriittisessti VIRALLISEEN TOTUUTEEN tai paremminkin viralliseen ”TOTUUTEEN”, oli se sitten paperilla tai internetissä.

   Plusääni(8)Miinusääni(2)
   1. Suomi suomalaisille. Todella hyvä vastaus tälle ”joku roti” kirjoittaneelle. Itse en missään nimessä koskaan enää luota ns. ”lääketieteellisiin” faktoihin koska ne faktat kyllä tiedetään, on tullut nähdyksi ja kuulluksi ne on niitä joita lääketeollisuus jakaa luennoillaan ns. lääkäreille jotka auliisti ottavat sen ”hömppätiedon” vastaan ja toteuttavat sitä ymmärtämättömien potilaiden hoidoissa. Lääketeollisuus ei ole ihmisen asialla vaan oman mammonanpalvontansa asialla ja käyttää sairaita röyhkeästi omien päämääriensä saavuttamiseen vaikka potilaiden hengen uhalla. Hävytöntä ja rikollista toimintaa lääketeollisuudelta!!!

    Plusääni(4)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat