AJANKOHTAINEN ESTERIN KIRJA

Raamatussa on kertomus, joka kuvaa täsmällisesti koko maailman tämänhetkistä tilannetta ja se on Esterin kirjassa. Otan poimintoja tuosta kirjasta (lainaukset kursiivilla), mutta suosittelen lukemaan koko kirjan Raamatusta. 

Meedo-Persia oli Babylonin maailmanvallan seuraaja. Sen kuningas Ahasveroksen vaimo Vasti kieltäytyi tulemasta kuninkaan eteen tämän kutsusta ja sai lähteä. Hänen tilalleen etsittiin uutta kuningatarta, kaikkein kauneinta tyttöä koko valtakunnasta. Valituksi tuli Ester, juutalainen orpotyttö, jonka kasvatti-isä Mordokai oli kuninkaan palveluksessa. eikä Ester ollut ilmaissut syntyperäänsä eikä kansaansa, sillä Mordokai oli häntä siitä kieltänyt;… (Est 2:20) 

Meedo-Persiassa olevat juutalaiset olivat alunperin Baabeliin pakkosiirtolaisuuteen vietyjä, jotka sitten Meedo-Persian vallatessa Baabelin siirtyivät sen asukkaiksi. Nuo juutalaiset eivät vastaa nyky-juutalaisia, vaan he olivat aitoja Juudan jälkeläisiä. 

…kuningas Ahasveros korotti agagilaisen Haamanin, Hammedatan pojan, ylensi hänet ja antoi hänelle ylimmän sijan kaikkien ruhtinasten joukossa, jotka olivat hänen luonansa. Ja kaikki kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, polvistuivat ja heittäytyivät maahan Haamanin edessä, sillä niin oli kuningas käskenyt häntä kohdella. (Est 3:1,2) Tänäkin aikana on tällainen Haaman, joka on saanut ylimmän arvon, vallan ja mahdin kaikissa maissa. Kaikkien olisi kumarrettava tätä valtiasta. 

Mutta Mordokai ei polvistunut eikä heittäytynyt maahan. Niin kuninkaan palvelijat, jotka olivat kuninkaan portissa, sanoivat Mordokaille: Miksi sinä rikot kuninkaan käskyn? Ja kun he joka päivä sanoivat hänelle näin, mutta hän ei heitä totellut, ilmoittivat he tämän Haamanille, nähdäksensä, oliko Mordokain sanoma syy pätevä; sillä hän oli ilmoittanut heille olevansa juutalainen. Kun Haaman näki, ettei Mordokai polvistunut eikä heittäytynyt maahan hänen edessään, tuli Haaman kiukkua täyteen. Kun hänelle oli ilmoitettu, mitä kansaa Mordokai oli, vähäksyi hän käydä käsiksi yksin Mordokaihin: Haaman etsi tilaisuutta hävittääkseen kaikki juutalaiset, Mordokain kansan, Ahasveroksen koko valtakunnasta. (Est 3:1-6) Mutta myös nyt on ryhmä, joka itsepintaisesti kieltäytyy kumartamasta tätä koko maailman herraa ja valtiasta. 
 

Ensimmäisessä kuussa, se on niisan-kuussa, … heitettiin Haamanin edessä puur’ia, se on arpaa, jokaisesta päivästä ja jokaisesta kuukaudesta, kahdenteentoista kuukauteen, se on adar-kuuhun, asti. (Est 3:7) Tästä arvan heitosta juontaa juurensa Puurim-juhla, jota nyky-juutalaisetkin innolla viettävät. 
 

Ja Haaman sanoi kuningas Ahasverokselle: On yksi kansa hajallaan ja erillään muiden kansojen seassa sinun valtakuntasi kaikissa maakunnissa. Heidän lakinsa ovat toisenlaiset kuin kaikkien muiden kansojen, he eivät noudata kuninkaan lakeja, eikä kuninkaan sovi jättää heitä rauhaan. Jos kuningas hyväksi näkee, kirjoitettakoon määräys, että heidät on tuhottava; ja minä punnitsen kymmenentuhatta talenttia hopeata virkamiehille, vietäväksi kuninkaan aarrekammioihin. Niin kuningas otti kädestään sinettisormuksensa ja antoi sen agagilaiselle Haamanille…juutalaisten vastustajalle. Ja kuningas sanoi Haamanille: Hopea olkoon annettu sinulle, ja samoin se kansa, tehdäksesi sille, mitä hyväksi näet. (Est 3:8-11) Juutalaiset eivät siis edusta tässä samannimistä nykyistä kansaa, vaan niitä, jotka ovat erilaisia kuin muut, jotka eivät noudata yleisiä käskyjä ja säädettäviä (korona)lakeja. Heidän hävittämisekseen ollaan valmiita sijoittamaan suuria rahasummia ja vaivannäköä säästämättä.  

Niin kutsuttiin kuninkaan kirjurit … ja kirjoitettiin, aivan niinkuin Haaman käskimääräys kuninkaan satraapeille ja jokaisen maakunnan käskynhaltijoille … Kuningas Ahasveroksen nimessä … ja sinetöitiin kuninkaan sinettisormuksella. … lähetettiin kaikkiin kuninkaan maakuntiin kirjeet, että oli hävitettävä, tapettava ja tuhottava kaikki juutalaiset, nuoret ja vanhat, lapset ja vaimot, samana päivänä, kahdennentoista kuun, se on adar-kuun, kolmantenatoista päivänä, ja että oli ryöstettävä, mitä heiltä oli saatavana saalista. Kirjeen jäljennös oli julkaistava lakina jokaisessa maakunnassa, tiedoksi kaikille kansoille, että olisivat valmiit tuona päivänä(Est 3:12…14) Juuri tällaisethan ovat ne suunnitelmat yksityiskohtineen, jotka nyt kohdistuvat tähän tämän ajan vastustelevaan ryhmään. 

Kun Mordokai sai tietää kaiken, mitä oli tapahtunut, repäisi Mordokai vaatteensa, pukeutui säkkiin ja tuhkaan ja meni keskelle kaupunkia ja huuteli kovia ja katkeria valitushuutoja. Ja hän meni kuninkaan portin edustalle asti, sillä sisälle kuninkaan porttiin ei saanut mennä säkkiin puettuna. Jokaisessa maakunnassa, joka paikassa, mihin kuninkaan käsky ja hänen lakinsa tuli, syntyi juutalaisten keskuudessa suuri surupaastottiin, itkettiin ja valitettiin; monet levittivät allensa säkin ja tuhkaa. (Est 4:1,2) Juuri näin ovat toimineet kaikkialla näitä järjettömiä lakeja vastustavat mielenosoittajat. He ovat menneet valtaapitävien porteille huutaen ja valittaen. Kaikki koronan vastaiset toimet ovat aikaansaaneet ahdistusta ja tuskaa niissä, jotka eivät halua tai voi ottaa rokotetta ja joita ollaan pakottamassa siihen. 

Kun Esterin palvelijattaret ja hänen hoviherransa tulivat ja kertoivat hänelle tämän, joutui kuningatar suureen tuskaan, ja hän lähetti vaatteita, että Mordokai puettaisiin niihin ja että hän riisuisi säkin yltään, mutta hän ei ottanut niitä vastaan. Niin Ester kutsui Hatakin, … ja käski hänet Mordokain luo, saadakseen tietää, mitä ja mistä syystä tämä kaikki oli. …ja Mordokai ilmoitti hänelle kaikki, mitä hänelle oli tapahtunut, … sekä velvoittaisi häntä menemään kuninkaan luo anomaan armoa ja rukoilemaan häntä kansansa puolesta(Est. 4:4…8) Tilanne on todella vakava. Emme riisuudu säkistä emmekä pese pois tuhkaa ennenkuin asia on viety kuninkaan eteen ja saatu kuolemantuomio kumottua. 

Mutta Ester…käski…sanoa Mordokaille: Kaikki…tietävät, että kuka ikinä…kutsumatta menee kuninkaan luo…hänet surmataanainoastaan se, jota kohti kuningas ojentaa kultavaltikkansa, jää eloon. …käski Mordokai vastata Esterille: Älä luulekaan, että sinä, kun olet kuninkaan linnassa, yksin kaikista juutalaisista pelastut. Jos sinä tänä aikana olet vaiti, tulee apu ja pelastus juutalaisille muualta, mutta sinä ja sinun isäsi perhe tuhoudutte. (Est 4:10…14) Olemme kaikki kuulleet Meedian ja Persian laeista, jotka olivat peruuttamattomia. Niin tuntuvat olevan nyt nämä tämän hetken koronalaitkin. Uskaltaisiko joku uhmata niitä joutumatta tuhoon? Mistä muualta Mordokai oletti avun tulevan? Mistä meille tulisi apu ja pelastus? 

Kuka tietää, etkö sinä juuri tällaista aikaa varten ole päässyt kuninkaalliseen arvoon? (Est 4:14) Nämä ovat tärkeät sanat. Missä on nyt tämän ajan Ester, jonka Jumala olisi nostanut sellaiselle paikalle, jossa hän voisi vaikuttaa niin, että syyttömästi tuhoon tuomitut saisivat avun ja pelastuksen? 

Niin Ester käski vastata Mordokaille: Mene ja kokoa kaikki Suusanin juutalaiset, ja paastotkaa minun puolestani; olkaa syömättä ja juomatta kolme vuorokautta, yöt ja päivät. Myös minä palvelijattarineni samoin paastoan. Sitten minä menen kuninkaan tykö, vaikka se on vastoin lakia; ja jos tuhoudun, niin tuhoudun. Niin Mordokai meni ja teki, aivan niinkuin Ester oli häntä käskenyt. (Est 4:15-17) Nyt tarvitaan paastoa ja rukoustaistelua. Jokainen, joka tuntee kehotusta ja jolla on mahdollisuus, liittyköön anomaan Jumalan armoa ja apua sellaiselle, joka oman henkensä alttiiksi pannen on valmis tekemään kaikkensa asian hyväksi. 

Kolmantena päivänä Ester pukeutui kuninkaallisesti ja astui kuninkaan linnan sisempään esipihaan, … Kun kuningas näki kuningatar Esterin seisovan esipihassa, sai tämä armon hänen silmiensä edessä, ja kuningas ojensi Esteriä kohti kultavaltikan… Ja Ester astui esiin ja kosketti valtikan päätä. Kuningas sanoi hänelle: Mikä sinun on, kuningatar Ester, ja mitä pyydät? Se sinulle annetaan, olkoon vaikka puoli valtakuntaa. Niin Ester vastasi: Jos kuningas hyväksi näkee, tulkoon kuningas ja myös Haaman tänä päivänä pitoihin, jotka minä olen hänelle laittanut. kysyi kuningas juominkien aikana Esteriltä: Mitä pyydät? Se sinulle annetaan. Ja mitä haluat? Se täytetään, olkoon vaikka puoli valtakuntaa. Niin Ester vastasi…: …tulkoot kuningas ja Haaman vielä pitoihin, jotka minä heille laitan; huomenna minä teen kuninkaan toivomuksen mukaan. (Est 5:1…8) Ester toimi niinkuin Vapahtaja antoi ohjeen seuraajilleen: ”Katso, minä lähetän teidät niinkuin lampaat susien keskelle; olkaa siis älykkäät kuin käärmeet ja viattomat kuin kyyhkyset.” (Matt 10:16) Tästä Ester antoi oivan esimerkin. 

Haaman lähti sieltä sinä päivänä iloisena ja hyvillä mielin; ja kun Haaman näki Mordokain kuninkaan portissa eikä tämä noussut ylös eikä näyttänyt pelkäävän häntä, täytti viha…Haamanin. … Ja Haaman kehuskeli heille rikkautensa loistoa ja poikiensa paljoutta, … Mutta tämä kaikki ei minua tyydytä, niin kauan kuin minä näen juutalaisen Mordokain istuvan kuninkaan portissa. Niin hänen vaimonsa…ja kaikki hänen ystävänsä sanoivat hänelle: Tehtäköön hirsipuu, viittäkymmentä kyynärää korkea, ja pyydä huomenaamuna kuninkaalta, että Mordokai ripustetaan siihen, niin voit mennä kuninkaan kanssa pitoihin iloisena. Tämä puhe miellytti Haamania, ja hän teetti hirsipuun. (Est 5:9…14) Miten mahdammekaan me vastaanhangoittelijat kiukuttaa tämän ajan haamaneita. He ovat jo pystyttäneet hirsipuun meitä varten. 

Sinä yönä uni pakeni kuningasta. Niin hän käski tuoda muistettavain tapahtumain kirjan, aikakirjan. Ja kun sitä luettiin kuninkaalle, huomattiin kirjoitetun, kuinka Mordokai oli ilmaissut, että Bigtan ja Teres, kaksi kuninkaan hoviherraa, ovenvartijoita, oli etsinyt tilaisuutta käydäkseen käsiksi kuningas Ahasverokseen. Niin kuningas kysyi: Mitä kunniaa ja korotusta on Mordokai tästä saanut? Kuninkaan palvelijat…vastasivat: Ei hän ole saanut mitään(Est 6:1-3) Näin Jumala vastaa rukouksiin – aivan yllättävällä tavalla. Hän vaikuttaa ihmisissä, jumalattomissakin. 

Haaman oli tullut…pyytämään kuninkaalta, että Mordokai ripustettaisiin hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. …Kun Haaman oli tullut, kysyi kuningas häneltä: Mitä on tehtävä miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa? Niin Haaman ajatteli sydämessään: Kenellepä muulle kuningas tahtoisi osoittaa kunniaa kuin minulle? Ja Haaman vastasi kuninkaalle: Miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa, tuotakoon kuninkaallinen puku, johon kuningas on ollut puettuna, ja hevonen, jolla kuningas on ratsastanut ja jonka päähän on pantu kuninkaallinen kruunu. … ja kuljetettakoon häntä sen hevosen selässä kaupungin torilla ja huudettakoon hänen edellänsä: ’Näin tehdään miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa.’  (Est 6:4…9) ”Ylpeys käy lankeemuksen edellä.” 

Kuningas sanoi Haamanille: Hae joutuin puku ja hevonen, niinkuin sanoit, ja tee näin juutalaiselle Mordokaille, … Älä jätä tekemättä mitään kaikesta, mitä olet puhunut. Niin Haaman otti puvun ja hevosen, puki Mordokain ja kuljetti häntä hevosen selässä kaupungin torilla ja huusi hänen edellänsä: Näin tehdään miehelle, jota kuningas tahtoo kunnioittaa. Sitten Mordokai palasi takaisin kuninkaan porttiin, mutta Haaman kiiruhti kotiinsa murehtien ja pää peitettynä. (Est 6:10-12) ”Joka toiselle kuoppaa kaivaa…” 

Kun Haaman kertoi vaimollensa…ja kaikille ystävilleen kaiken, mitä hänelle oli tapahtunut, sanoivat hänelle…: Jos Mordokai, jonka edessä olet alkanut kaatua, on syntyjään juutalainen, et sinä voi hänelle mitään, vaan kaadut hänen eteensä maahan asti. (Est 6:13) Ne jotka nyt kuvittelevat ja uskottelevat olevansa ”juutalaisia”, joille muut eivät voi mitään, tulevat vielä yllättymään siitä, että juuri he ovat jo alkaneet kaatua, eivätkä mahda mitään sille, että kaatuvat maahan asti. 
 

Kun kuningas ja Haaman olivat tulleet kuningatar Esterin luo juomaan, sanoi kuningas juominkien aikana Esterille…: Mitä pyydät, kuningatar Ester? Se sinulle annetaan. Ja mitä haluat? Se täytetään, olkoon vaikka puoli valtakuntaa. Niin kuningatar Ester vastasi ja sanoi: Jos olen saanut armon sinun silmiesi edessä, kuningas, ja jos kuningas hyväksi näkee, niin annettakoon minulle oma henkeni, kun sitä pyydän, ja kansani, kun sitä haluan. Sillä meidät on myyty, minut ja kansani, hävitettäviksi, tapettaviksi ja tuhottaviksi. Jos meidät olisi myyty vain orjiksi ja orjattariksi, olisin siitä vaiti, sillä sen vaivan takia ei kannattaisi kuningasta vaivata. (Est 7:1-4) Oi miten rohkea Ester! Kunpa jossain olisi tuollainen kuningatar tänä aikana! 

Niin…kuningas Ahasveros…kysyi…: Kuka se on, ja missä se on, joka on rohjennut tehdä sellaista? Ester vastasi: Se vastustaja ja vihamies on tuo paha Haaman. Niin Haaman peljästyi kuningasta ja kuningatarta. Kuningas nousi vihoissaan juomingeista ja meni linnan puutarhaan, mutta Haaman jäi siihen pyytääkseen henkeänsä kuningatar Esteriltä, sillä hän näki, että kuninkaalla oli paha mielessä häntä vastaan. Kun kuningas tuli linnan puutarhasta takaisin linnaan, jossa juomingit olivat, oli Haaman juuri heittäytymässä lepovuoteelle, jolla kuningatar Ester lepäsi. Niin kuningas sanoi: Vai tekee hän vielä väkivaltaa kuningattarelle linnassa, minun läsnäollessani! Tuskin oli tämä sana päässyt kuninkaan suusta, kun jo Haamanin kasvot peitettiin. (Est 7:5-8) Kun Jumala on vaikuttamassa, Hän voi antaa heiveröisen naisenkin sanoihin suuren painoarvon. 

Ja Harbona, yksi kuningasta palvelevista hoviherroista, sanoi: Katso, seisoohan Haamanin talon edessä hirsipuu, viittäkymmentä kyynärää korkea, se, minkä Haaman on teettänyt Mordokain varalle… Kuningas sanoi: Ripustakaa hänet siihen. Niin ripustettiin Haaman hirsipuuhun, jonka hän oli pystyttänyt Mordokain varalle. Sitten kuninkaan viha asettui. (Est 7:9,10) Miten tämä mahtaakaan toteutua, jää nähtäväksi, mutta uskon, että tämä Esterin kirjan kertomus ei ole vain tarina tarinoiden joukossa, vaan ennustus, profetia, jonka täyttymys on juuri edessämme. 

Kuningas lahjoitti Haamanin talon Esterille ja Mordokain sen hoitajaksi. Kenellä ovat nyt kaikki rikkaudet? Ja kenelle ne lahjoitetaan?!  

Mutta Ester puhui vielä kuninkaan edessä ja lankesi hänen jalkainsa juureen, itki ja rukoili häntä torjumaan …Haamanin pahuuden ja sen juonen, jonka tämä oli punonut juutalaisia vastaan. … Ja hän sanoi: Jos kuningas hyväksi näkee… niin kirjoitettakoon määräys ja peruutettakoon…Haamanin…juoni, ne kirjeet, jotka hän kirjoitutti tuhotaksensa juutalaiset kaikissa kuninkaan maakunnissa(Est 8:3…5) Peruuttamatonta lakia ei voi peruuttaa, mutta se voidaan kääntää toisinpäin, eli tuhottaviksi tarkoitetuista tulikin hyökkääjiä. He saivat puolustautua samalla tavalla kuin heidät oli tarkoitus tuhota. 

Hän kirjoitutti kuningas Ahasveroksen nimessä ja sinetöi kuninkaan sinettisormuksella. Ja hän lähetti…kirjeet: että kuningas sallii juutalaisten jokaisessa kaupungissa, missä heitä onkin, kokoontua puolustamaan henkeänsä hävittämällä, tappamalla ja tuhoamalla kansan ja maakunnan kaiken aseväen, joka heitä ahdistaa, sekä myös lapset ja vaimot, ja ryöstämään, mitä heiltä on saatavana saalista, samana päivänä kaikissa kuningas Ahasveroksen maakunnissa, kahdennentoista kuun, se on adar-kuun, kolmantenatoista päivänä. (Est 8:10…12) Kaikki kääntyi siis päinvastaiseksi. Tämä tulee toteutumaan – uskon varmasti – niille, jotka uskovat siihen, sillä Jumala on voimallinen auttamaan omiaan. ”Sentähden minä sanon teille: kaikki, mitä te rukoilette ja anotte, uskokaa saaneenne, niin se on teille tuleva.” (Mark 11:24) 

Mordokai ja Ester ovat tänä päivänä ne, joilla on tietoa ja asiantuntemusta ja jotka pystyvät esittämään nämä asiat perustellusti ja suurella rohkeudella julkisesti. Me muut voimme tukea heitä rukoilemalla Jumalalta heille viisautta ja rohkeutta vaativassa tehtävässään. Tällä sivustolla on jo monia juuri tällaisia. He ovat kirjoittaneet valaisevia kirjoituksia ja välittäneet totuudenmukaista tietoa. ”Haamanin” määräämä päivämäärä lähestyy kuitenkin kiiruusti, mutta asiat voivat kääntyä aivan toisiksi ja apu voi tulla yllättävältä taholta.   

Kun nyky-juutalaiset riehakkaassa Puurim-juhlassaan syövät Haamanin korva-keksejä, he pian pureskelevatkin omia korviaan ja kynsiään, kun he huomaavat, että heidän pystyttämänsä tapposuunnitelma kohdistuukin heihin itseensä.  

Tähystäjä 

19 kommenttia

 1. PURIM-JUHLA
  Juutalaiset viettävät purim-juhlaa adar-kuun 14. päivänä eli maaliskuussa. Juutalainen kuningatar Ester pelasti juutalaisen kansan tuholta, jonka korkea virkamies Haaman oli suunnitellut. 75000 ihmistä murhattiin. Tätä juhlaa juutalaiset viettävät järjestämällä juominkeja ja muita riemujuhlia. Yksi tärkeimmistä juutalaisten politiikoista on ollut järjestää juutalaisia aviovaimoja gojimien johtajille: tätä tehdään juutalaisen Esterin opetuksen mukaisesti, joka oli Persian kuninkaan Kserkseksen vaimo. Tämä on yksi tapa hallita gojimeja. Koko juutalainen kansainvälinen politiikka perustuu päämäärään hallita koko planeettaa. Tätä päämäärää kohti juutalaiset suuntaavat kaiken voimansa. He ovat myös erittäin lähellä tämän päämäärän onnistumista. He valtasivat ensin pankki- ja finanssitoiminnan, sen jälkeen median ja nyt he yrittävät vielä vallata gojimit tekemällä heistä gyborgeja. Tästä on kyse juutalaisen Klaus Schwabin johtamassa Great Resetissä. Koronahuijaus on puhtaasti juutalaisten aivojen tuote. Juutalaiset miljardöörit ja muu eliitti eli Siionin Viisaat ovat kaiken takana. Kyseessä on koko ihmiskunnan tekemisestä juutalaisten orjiksi. Tätä me vastustamme, kun vastustamme koronahuijausta, ilmastohuijausta, holokaustihuijausta ja EU:ta ja euroa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 2. Jewish History, Jewish Religion: A Review
  SPENCER J. QUINN • JANUARY 5, 2022
  Jewish History, Jewish Religion
  Israel Shahak
  Pluto Press, 1994
  Juutalaisten likapyykin perusteellista tuuletusta varten ei voi löytää paljon parempaa kuin Israel Shahakin teoksen Juutalainen historia, juutalainen uskonto: The Weight of Three Thousand Years (JHJR). JHJR, joka julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 1994, edustaa humanistista kritiikkiä klassista ja modernia juutalaisuutta kohtaan, joka ulottuu juutalaisten kaikkialle ulottuviin juutalaisvastaisiin asenteisiin kautta historian. Suuri osa Shahakin kritiikistä johtaa siihen, että hän tuomitsee Israelin nykyisen palestiinalaisten kohtelun, mutta hän tarjoaa myös ei-juutalaisen näkökulman keskustellessaan juutalaisten ja ei-juutalaisten välisistä historiallisista konflikteista.
  Tärkeintä on kuitenkin, että Shahak korostaa klassisen juutalaisuuden taustalla olevaa räikeää tekopyhyyttä, nirsoilevaa legalismia ja sovinistista etnosentrismiä, sellaisena kuin se on ilmaistu Talmudissa ja muissa Raamatun jälkeisissä kirjoituksissa. Vaikka hän keskittyykin vihansa fanaattisiin rabbeihin – lähinnä Israelissa – jotka yhä noudattavat näitä vanhanaikaisia oppeja ja joilla on vaikutusvaltaa Israelin armeijassa, nykyajan toisinajattelijat voivat soveltaa Shahakin historiallista ja talmudilaista analyysia vastustaessaan historiallisia valituksia, joita juutalaiset jatkuvasti esittävät ei-juutalaisille, erityisesti valkoisille.
  ——
  Israel Shahak opetti minulle yhdessä lyhyessä kirjassa enemmän hyödyllistä tietoa hallitsevasta heimosta kuin olen koskaan oppinut koko elämäni aikana, jonka olen ollut kyllästetty heidän loputtomalla ja kaikkialle leviävällä joukkotiedotusvälineiden propagandallaan. Puhumattakaan siitä, että se, mitä Israel Shahak kertoi, on itse asiassa totta.
  Eräs artikkelin kommentoija
  Israel Shahak is a great person for what he has written as is Gilad Atzmon, Shahak’s book with Norton Mezvinsky Jewish Fundamentalism in Israel is also good.
  https://www.deepl.com/Translator
  https://www.unz.com/article/jewish-history-jewish-religion-a-review/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 3. PFIZER ON RIKOLLISLIIGA
  Rokotevalmistaja Pfizer, jonka toimitusjohtajana toimii juutalainen Albert Bourlan, on yksi pahiten korruptoituneista törkeiden petosten tehtailijoista kautta aikojen, mutta siitä huolimatta kaikki maailman kansakunnat johtajineen valitsevat laittaa uskonsa ja luottamuksensa täysin naiivin sinisilmäisesti siihen, että nyt tämä järjestäytynyt rikollisuus pelastaisikin heidät tällä kertaa tältä näkymättömän viruksen uhalta, josta selviää kyllä ilman rokotteitakin 99,70% tartunnan saaneista.
  Vanha sanonta sanoo, että numerot eivät valehtele, mutta ihmiset valehtelevat. Numerot taitavat kääntyä tässä nyt jopa lähes päinvastaisiksi, kun harhaanjohdetut ihmiset menevät ottamaan nämä piikit 0,30% tasolla olevan kuolemanriskin tähden. Järjestäytynyt rikollisuus iskee huijaamiinsa hyväuskoisiin piikit, joista seuraava kuolleisuus saattaa nousta lopulta jopa lähemmäs sitä 99,70% tasoa.
  Pfizerin ”rokotteet” eli myrkkyinjektiot sisältävät nanoteknologiaa, jolla on tarkoitus yhdistää ihminen tekoälyyn. Tällaista on kokeiltu salaisissa laboratorioissa, mutta tämä kaikki on äärimmäisen salaista ja tästä voidaan tehdä vain päätelmiä.
  Valtamedia puskee törkeitä valheita ”pandemiasta”. Myös eduskunta uskoo valtamedian valheisiin lukuun ottamatta Ano Turtiaista. Kaikki tuki VKK:lle! LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 4. KAKSI JUUTALAISUUTTA
  Näyttää siltä, että ei ole ymmärretty, että on kaksi samannimistä ryhmää, joilla ei ole muuta yhteistä kuin että tämä nykyään sillä nimellä kulkeva ryhmä on ominut ensimmäisen lait, tavat ja juhlat ja ennenkaikkea maan. On paljon esimerkkejä jo Raamatussa siitä, että on kaksi vastakkaista, toistensa kanssa taistelevaa ryhmää/kansaa, joista toinen on Jumalan ja toinen saatanan.

  Ensimmäinen pari oli Kain ja Aabel. Kain tappoi Aabelin ja kaikki senjälkeen saatanan puolella olevat ovat pyrkineet tuhoamaan Jumalan puolella olevat. Näitä ryhmiä ei ole yleisesti tunnistettu.

  Toinen esimerkki ovat Ismael ja Iisak. Ismael oli Aabrahamin esikoinen, siis oikeutettu perimään Aabraham, mutta koska hän ei ollut Jumalan valittu, ei ollut oikean vaimon vaan orjattaren poika, hän ei perinyt isäänsä, vaan laitettiin matkoihinsa äitinsä Haagarin kanssa. Saara sanoi Aabrahamille näin: ”Aja pois tuo orjatar poikinensa, sillä ei tuon orjattaren poika saa periä minun poikani, Iisakin, kanssa.” (1Moos 21:10)
  Monet mieltävät, että Ismael edustaa tässä jälkeläisiään islamilaisia. Mutta Raamatun esikuvallisuuden mukaan Ismael edustaa vanhan liiton juutalaisuutta, jonka tuli väistyä uuden liiton, eli Vapahtajaan uskovien tieltä. Paavali ymmärsi ja todisti näin olevan: ”Tämä on kuvannollista puhetta; nämä naiset ovat kaksi liittoa: toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Haagar;
sillä Haagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen.
Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme (Saara).” (Gal 4:24-26) Ja hän myös todisti, että eivät nuo vanhan liiton juutalaiset olleet oikeita Aabrahamin lapsia, vaan ne jotka uskovat, niinkuin Aabraham uskoi vaikka ei vielä nähnyt lupausten täyttymistä. Ensin syntyi siis orjattaren poika Ismael, joka oli vanhan liiton juutalaisuus ja sitten vasta vapaan vaimon poika Iisak, joka oli uuden liiton uskovat, vapaat vanhan liiton laeista. Nyt tämä vanhan liiton juutalaisuutta matkiva yrittää tuhota Jumalaan uskovat uuden liiton lapset.

  Kolmas esimerkki ovat Jaakobin kaksospojat Eesau ja Jaakob. Eesau olisi ollut esikoisena oikeutettu perimään isänsä, mutta hän myi esikoisuutensa Jaakobille. Eesau koki, että hänet oli petetty ja kantoi katkeruutta ja vihaa veljeänsä kohtaan koko ikänsä. Jumala oli kuitenkin tiennyt kaiken jo alusta lähtien. Ei ollut sattumaa, että Jaakob piti syntyessään veljeään kantapäästä. Hänelle annettiinkin siitä nimi ”Pettäjä”. Mutta Jumala muutti hänen nimensä ja Israel tarkoittaakin ”Jumala kamppailee” tai ”Jumala hallitsee”. Jaakobin ja Eesaun välien lopullinen selvittely on jätetty Raamatusta pois, mutta se on kirjoitettuna alkutekstiin. Ja siinä tulee ilmi tuo, mikä nytkin on ajankohtainen tilanne. Juuri nyt Jaakob ja Eesau ovat vastakkain. Lue Riemuvuosien kirjasta luvut 37 ja 38 http://www.apokryfikirjat.com/riemuv.htm

  Tätä ei ymmärretä, koska luullaan, että Eesaun aika on aikaa sitten ollut ja mennyt. Että edomilaisista ei ole enää jälkeäkään. Mutta väärin. HE, JUURI HE OVAT NYT HALLITSEMASSA ja pyrkivät kaiken maailman valtiaiksi. Vaikka Daavid valloittaessaan Edomin, tapatti kaikki miehet sieltä, pääsi muutama karkuun ja nousivat myöhemmin kiusaamaan Juudaa. Heistä tuli jopa valtiaita: kuningas Herodes, joka tapatti kaikki pienet poikalapset Beetlehemistä ja hänen poikansa, joka mestautti Johannes Kastajan, olivat edomilaisia. Samaan aikaan farseuksissa ja kirjanoppineissa oli paljon edomilaisia. He itse paljastivat itsensä sanoessaan, etteivät he olleet koskaan olleet orjuudessa. Mutta Vapahtaja tiesi heidän taustansa ja sen miksi he olivat tulleet hengellisiksi johtomiehiksi: he halusivat tuhota juutalaisuuden sisältäpäin. Siksi Hän sanoi heille: Te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te saattaisitte hyvää puhua, kun itse olette pahoja? Sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu.” (Matt 12:34) ja ”Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä.
Mutta minua te ette usko, sentähden että minä sanon totuuden.” (Joh 8:44,45) Kristityt yrittävät käännyttää tuota kansaa, mutta se on vaikeaa, koska he eivät siedä totuutta.

  Vielä Vapahtaja sanoi näille edomilaisille: ”Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen; ja kun joku on siksi tullut, niin teette hänestä helvetin lapsen, kahta vertaa pahemman, kuin te itse olette! (Matt 23.15) Näin he todella tekivät. He siirsivät tämän vihansa Vapahtajan seuraajia (Juudan oikeita jälkeläisiä, eli uskovia) kohtaan opettamalla tuolle suurelle barbaarikansalle, josta täällä on jo kerrottu, paitsi sen, mitä juutalaiset olivat Jumalalta saaneet, niin myöskin sen kaiken okkultismin ja saatanan palvonnan, minkä he olivat haalineet matkansa varrelta. Jumala oli antanut VT:ssa monia ihania lupauksia tulevasta Jumalan valtakunnasta ja ne nämä Edomin jälkeläiset luovuttivat tälle saastaiselle kansalle, joka omi ne itselleen. Sen seurauksena he nyt asuttavat tuota maallista maaplänttiä väittäen sen olevan heille luvattu, vaikka se oli vain esikuvaa siitä tulevasta.

  Mitä tästä opimme? Nuo juutalaiset Esterin kirjassa EIVÄT ole verrattavissa tämän päivän juutalaisiin, niinkuin jo tuossa tekstissä kerroin! Tämän päivän juutalaiset ovat tuo paha Haaman.
  Raamatun esikuvallisuus on vähän mutkikasta ja huolimattomalle lukijalle hämäävää, mutta täysin loogista.

  Plusääni(7)Miinusääni(2)
   1. On paljon tekstejä, jotka eivät ole Raamatussa ja kuitenkin ihmiset lukevat ja uskovat niitä niinkuin ne olisivat Jumalan sanaa. On myös paljon tekstejä, joita ei ole Raamatussa ja jotka OVAT Jumalan sanaa enemmän kuin ihmisten niistä tekemät lyhennelmät Raamatussa. Myöskin Raamatun erehtymättömyys on samanlainen valhe kuin tämä koronahuijaus. Sitä ei saisi asettaa kyseenalaiseksi ilman seuraamuksia, ilman kaikkien uskovien yhteisöjen ulkopuolelle sysäämistä. ”…mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on…” (1Tess 5:21)

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
   2. Sanoit, ettei Esterin kirjassa ole mainittu Jumalaa. Kylläpäs on, mutta ne kohdat on jätetty Raamattuun otetun tekstin ulkopuolelle. Tämä on yksi niistä selvistä osoituksista, että Raamattu on ihmisten muokkaama ja sensuroima, muuttama ja raiskaama. Nuo kohdat tulevat esille esim. Mordokain rukouksessa, kun hän oli kuullut sen käskykirjeen, jonka Haaman on laatinut juutalaisten tuhoksi. Otan siitä muutaman otteen, samoin Esterin rukouksesta:
    ”Ja Mordokai muisti kaikki Herran työt ja rukoili Herraa ja sanoi: ’Herra, kaikkien väkevä kuningas! Sinun vallassasi on kaikki, eikä kukaan voi sinua vastustaa, jos sinä tahdot pelastaa Israelin. … Ja nyt, Herra, Jumala ja kuningas, Aabrahamin Jumala, säästä kansaasi, sillä he ovat iskeneet silmänsä meihin tuhotaksensa meidät, ja heidän halunsa on hävittää sinun ikivanha perintösi. … Ja kuningatar Ester pakeni kuolemantuskan vallassa Herran eteen. Hän riistui yltään kunniapukunsa ja verhoutui ahdistuksen ja murheen pukuun, … Ja hän rukoili Herraa, Israelin Jumalaa ja sanoi: ’Minun Herrani, meidän kuninkaamme, sinä olet ainoa! …”
    Koko teksti, Kappaleet Esterin kirjasta, löytyvät täältä: http://www.finbible.fi/Apkryfk/38kek.htm

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. VIELÄ PFIZERISTÄ
  Partisaani kirjoittaa: ”Tässä koottuna muutamia lehtijuttuja vuosien varrelta liittyen Pfizerin toimintaan. Lue nämä ja kerro, luottaisitko tällaisen listan omaavaan ihmiseen.
  2009: Lääkejätti Pfizer tuomittiin miljardikorvauksiin.
  ”Pfizerin maksettavaksi määrätty korvaussumma on suurin, mitä Yhdysvaltain oikeusministeriö on koskaan määrännyt terveydenhuoltoa koskevissa oikeusjutuissa. Pfizerin todettiin lahjoneen terveysalan päättäjiä edistämään tuotteiden myyntiä. Vuonna 2004 yhtiö tuomittiin 430 miljoonan dollarin korvauksiin laittomista markkinointikeinoistaan.”
  2009: Pfizer maksaa miljoonakorvaukset nigerialaislasten kuolemista
  ”Lääkefirma Pfizer maksaa 75 miljoonan dollarin korvaukset vuonna 1996 Nigeriassa toteutetusta lääkekokeilusta. Sen seurauksena 11 lasta kuoli.”
  2012: Lääkeyhtiö Pfizerille lähes 50 miljoonan sakot lahjonnasta Euroopassa
  ”Pfizer antoi vuosina 2001–2007 rahalahjoja viranomaisille Bulgariassa, Kiinassa, Kroatiassa, Tshekissä, Italiassa, Kazakstanissa, Venäjällä ja Serbiassa, jotta nämä tekisivät lääkesopimuksia Pfizer-konserniin kuuluvien yritysten kanssa.”
  2014: Pfizer esti väärin perustein edullisen lääkkeen myynnin
  ”Maailman suurimpiin kuuluva lääkeyhtiö Pfizer on tuomittu maksamaan 16,5 miljoonan euron korvaukset korkoineen kolesterolilääkeriidassa Suomessa. Helsingin käräjäoikeus katsoo harvinaisessa tuomiossa, että Pfizer esti kilpailijaansa tuomasta markkinoille kolesterolilääke Lipitorin halvempaa versiota vuosien ajan. Lisäksi kärsijöinä ovat suomalaiset veronmaksajat, sillä valtio on tilittänyt Kela-korvauksia Pfizerin valmistaman kalliin kolesterolilääkkeen myynnistä eikä arviolta 40 prosenttia halvemman rinnakkaislääkkeen hinnan mukaan.”
  Jos sinulle tarjottaisiin elämäsi diiliä sellaisen henkilön toimesta, jolla löytyy vastaavanlainen, hyvin dokumentoitu historia, lähtisitkö mukaan omalla panoksellasi? Pfizer toimii kuin nigerialaishuijaukset, joissa luvataan takaisin rakkautta sekä rahat moninkertaisena. Timo Soinin johtama ulkoministeriö muuten meni tällaiseen huijaukseen, eikä satojen tuhansien huijattua summaa ole saatu palautettua…
  Tästä huolimatta valtiot pakottavat firman tuotteita kansalaisiin. Miksi? Koska luottoa firma ei historiansa perusteella herätä, ei kyse voi olla muusta kuin korruptiosta. Ja lahjonnasta Pfizerillä löytyy historiaa. Rokotepakotusten ansiosta lääkejätti tekee valtavaa voittoa, mikä kasvattaa voiteluun tarkoitetun kassan kokoa.
  On tietysti mahdollista, että Pfizer on sittemmin kokenut eettisen valaistumisen ja ryhtynyt täysin rehdiksi firmaksi, joka ei kulissien takaisiin petkutuksiin sorru. Täysin rehellisellä pelillä firma on saanut markkinoille rokotteet, jotka eivät edes firman itsensä mukaan toimi. Ratkaisuksi huonoon toimivuuteen yhtiö tarjoaa jatkuvia piikityksiä, jotka nyt vain sattuvat kasvattamaan yhtiön varallisuutta.
  Jos Pfizer olisi ihminen, ei sillä olisi edes mahdollisuutta nyt käynnissä olevaan bisnekseen, sillä se istuisi vankilassa pitkää tuomiota. Korruptiosta vapaassa lännessä firma kuitenkin porskuttaa poliittisen päätöksen teon ytimessä.”
  Se Pfizeristä, jota Marinin hallitus tukee sokkona.
  LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(6)Miinusääni(2)
 6. Kazakstanissa ei kenties olla jääty Mordokain, Esterin tai ihmepelastusta tuovan ratsuväen varaan. Onko Kazakstanissa menossa ensimmäinen koronatyrannian vastainen reipas kansannousu, jossa hallitus kaatuu? Tämä olisi tietty vastoin nykyisen tiedotuksen päälinjan narratiivia, jossa koronatoimet ovat siunaukseksi kansoille. Mutta kaikkeen tiedotuksen pitää varautua suurella epäilyksellä.

  https://www.bitchute.com/video/dbgMFgCdcgic/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Mielenkiinnolla odotan tulevia olympialaisia. Jos – niinkuin viime aikoina on tullut ilmi – rokotukset vaikuttavat varsinkin urheilijoihin, jotka saattavat kesken kiivaan urheilusuorituksen kaatua kuolleina maahan, niinkuin kävi Kristian Erikssonille, niin mitä tapahtuukaan Pekingin kilpaladuilla ja muilla suorituspaikoilla? Suoria kisalähetyksiä katsovat ihmiset (ehkä miljardi) ympäri maailman. Mitä jos tuollaisia putoamisia tapahtuu eikä niitä voida leikata pois, niin miten media sen selittää? Alkaisivatko ihmisten silmät aueta. Ihmeeksi Ilta-Sanomat julkaisi ruotsalaisen kestävyysjuoksijan kuolemasta kilometri ennen maalia: https://www.is.fi/yleisurheilu/art-2000008519673.html
   Pekingiin ei pääse yksikään rokottamaton urheilija, joten sitä ei voida selittää rokottamattomuudella.

   Mutta nyt on näitä rokotuksista aiheutuvia ongelmia selittää aivan uudella tavalla: pitkittynyt ns. long covid selitetään johtuvaksi sairastetusta koronasta, jopa oireettomasta. Peräti puolet suomalaisista vai oliko se positiivisen tuloksen saaneista kärsii jo tästä ongelmasta. Vaikeimmat oireet ovat sairaalaan joutuneilla. Eli he ovat saaneet eniten myrkkyjä, kukaties heitä on jopa ”lääkitty” niillä.
   Ja se että myös rokottamattomat kärsivät siitä, sen täytyy johtua testauksesta. Eli onko tutkittu, onko niissä testipuikoissa todella sitä samaa myrkkyä (grafeenia vai mitä se oli?)? Ihmisiä on testattu jo vaikka kuinka moneen kertaan. Joka kerta he ovat saaneet sitä myrkkyä hyvin herkkään paikkaan lähelle aivoja.
   Juu, että ”Välttääksenne long covid, ottakaa vain rokote!” ja ”Käykää testeissä!” Tätä mantraa media jauhaa nyt.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
   1. Kansalaisaktivisti, juristi Jaana Kavonius on laittanut vireille koronapäätöksiä ja rikollista ihmiskoetta koskevan 25-sivuisen rikosilmoituksen: https://www.oikeusturvakeskus.net/rikosilmoitus-korona-asioissa-vireille-27-12-2021/
    Annetuista kahdesta linkistä näkyy itse rikosilmoitus ja siihen liittyvät todisteet.

    Todisteissa on mm. seuraava kohta:

    ”Koronarokote kansanmurha – Kalevi
    Korento 16.8.2021
    Tällä videolla on tiivistetty versio tutkija, analyytikko, Kalevi Korennon
    vierailusta 16.8.2021 Mikko Kemppe Podcast -ohjelmassa. Kalevi
    Korento on tehnyt kaikkiaan yli 10 000 tieteellistä analyysia ja
    tutkimusta kokonaisvaltaisesti ja kirjaimellisesti aivan laidasta laitaan.
    Kalevi kertoo tällä videolla siitä, miten hän on tutkinut mikroskoopillaan
    nyt koronarokotepulloista löytyneitä rokotteiden jäämiä ja löytänyt niistä
    mm. Ebolaa, adenovirusta ja rotavirusta. Osa tyhjistä rokotepulloista on
    paljastunut keittosuolaksi eli lumeversioksi. THL tietenkin kiisti tämän,
    kun Korento oli heihin puhelimitse asiasta yhteydessä.
    Kalevi Korento ei säästellyt sanojaan, vaan kertoi aivan suoraan sen
    totuuden, miten rokotteilla tehdään harkittua kansanmurhaa valtiomme
    johdon toimesta. Tässä on lainauksia siitä, mitä hän sanoi:
    “Nämä ovat kaikki tappavia aineita, mutta kaikki eivät kuole heti tähän.
    1. piikki tappaa 3-5 vuoden kuluessa tai viimeistään 10 vuoden kuluessa
    syöpään. 2. piikki tappaa 1-2 vuoden sisällä tai viimeistään 5 vuodenkuluttua. Kaikki kuolevat näihin rokotteisiin, joka ainoa, joka on saanut
    rokotteen. 100% varmuudella.”
    “Jos rokotettu menee raskaana olevan lähelle, piikkiproteiini menee
    raskaana olevan sikiöön ja se sikiö kuolee lähes 100% varmasti.
    Ensimmäiset 4 kuukautta rokotuksen ottamisesta ihminen levittää
    piikkiproteiinia. Piikkiproteiini aiheuttaa sterilisaatiota. Se menee
    kiveksiin ja tuhoaa siittiösolut. Naisilla se tuhoaa munasarjat. Ihmisistä
    tulee täysin steriilejä koko loppuelämäkseen.”
    “Tätä valheellista propagandaa levitetään sen takia, että saataisiin kaikki
    ottamaan nämä rokotteet. Koska alkuperäisen suunnitelman
    tarkoituksena on hävittää maapallon väestöstä vähintään 85% eli vain
    15% jäisi henkiin. Tässä on tarkoituksena tappaa ihmisiä ihan kylmästi.
    Tämä on kansanmurhaa. Kansanmurhaajia ovat Suomessa presidentistä
    lähtien valtionjohto, oikeuslaitos, poliisijohto ja kaikki nämä. Nämä
    levittävät tätä kansanmurhaa. He ovat ihan puhtaasti murhaajia.”
    Kemppe kysyi lopuksi Kalevilta, että onko tämän piikkiproteiinin suhteen
    nyt mitään tehtävissä?
    “Toluidiini hajottaa piikkiproteiinin. Sitä saadaan kuusen ja männyn
    neulasista. Ja tämän tarkoituksena on estää ja ehkäistä
    rokottamattomia, että heihin ei tulisi tätä piikkiproteiinia rokotetuista
    kosketuksen tai ilman välityksellä. Toluidiini siis tuhoaa piikkiproteiinin.
    Tästä voidaan tehdä teetä ja sen toimivuus on jo kokeiltu käytännössä.
    Se toimii, oireet häviää. Hierojat ovat saaneet oireita rokotetuista
    asiakkaistaan, mutta kun he ovat juoneet ensin tätä teetä, niin he eivät
    ole saaneet enää rokotettujen piikkiproteiinista itselleen oireita.”
    PIIKKIPROTEIININ HAITTAVAIKUTUKSIA
    EHKÄISEVÄN TEEN RESEPTI:
    Havunneulasteen valmistusohje…”

    Toluidiini kylläkään ei tuhoa KOKEELLISISTA ”rokotteista” vereen saatuja nanomittaluokan suuruisia grafeenihydroksidi-”partateriä”. Niistä on tutkimustietoa seuraavassa:

    https://www.orwell.city/p/archivo.html
    Tarvittaessa apuna voi käyttää ilmaista kielenkäännösohjelmaa https://www.deepl.com/translator

    Plusääni(5)Miinusääni(3)
    1. Edellämainitun tutkija Kalevi Korennon mukaan havunneulastee tuhoaa kokeellisista korona-”rokotteista” vereen saadun Toluidiinin.

     Havunneulastee kuitenkaan ei tuhoa noista ”rokotteista” saatuja nanomittaluokan suuruisia grafeenihydroksidi-”partateriä”.
     Asiaa selvensi murhattu kemiantohtori Andreas Noack luennossaan ennen kuolemaansa käyttäen hyväksi Almerian yliopiston professori Pablo Campran tutkimuksia, joista on tietoa em. sivulla https://www.orwell.city/p/archivo.html

     Seuraavassa on alkuosa Noackin luentovideon transkriptistä suomeksi:

     ”Almerian yliopistossa on professori Pablo Campra. Hän on tutkinut grafeenioksidin esiintymistä mikro-Raman-spektroskopian avulla. Se on taajuuksien tutkimista. On olemassa taajuuskaistoja. Kaksi näistä kaistoista on tärkeitä. Ne osoittavat, että kyseessä ei ole grafeenioksidi vaan pikemminkin grafeenihydroksidi.

     Haluaisin selittää, mitä grafeenihydroksidi on. Se on yksikerroksinen aktiivihiili. Siinä on C6-renkaita. Sitä löytyi kaikista näytteistä. Jokainen kulma on hiilinäyte. Tämä on nanomittakaavassa. Leikkaan tätä hieman. Jos se on 50 nm pitkä, niin siinä on 500 rengasta peräkkäin.

     Nämä ovat hydroksi (OH) ryhmiä. Grafeenioksidissa on kaksoissidottu happi ja grafeenihydroksidissa OH-ryhmä.

     Elektronit ovat delokalisoituneita (täysin liikkuvia).

     Kappale on 50 nm pitkä mutta vain 0,1 nm paksu. Nämä C6-rakenteet ovat erittäin vakaita. Tästä voi tehdä jarrupaloja. Se ei ole biologisesti hajoavaa. Näitä nanokokoisia rakenteita voi parhaiten kuvata partateriksi.

     Nämä partaterät ruiskutetaan kehoon. Nanokokoluokan partateriä, vain yhden atomikerroksen paksuisia. Suhteellisen leveät ja korkeat, ne ovat partaveitsiä, eivät biohajoavia.

     (OH)-hydroksiryhmät voivat irrottaa protonin. Kun protoni irtoaa, se saa negatiivisen varauksen, joka jakautuu koko järjestelmään. Se on periaatteessa happo. Se suspendoituu hyvin veteen negatiivisen varauksen vuoksi.

     Nämä ovat siis partateriä, jotka leviävät tasaisesti nesteeseen. Tämä on periaatteessa venäläistä rulettia.

     Näette hyvin selvästi tässä naisessa, että se leikkaa verisuonia. Verisuonissa on epiteelisoluja sisäpinnalla. Epiteeli on erittäin sileä, kuin peili, ja nämä partaterät leikkaavat sitä. Se on niin vaarallista. Jos rokotetta pistetään laskimoon, partaterät kiertävät veressä ja leikkaavat epiteelin.

     Tärkeintä on se, että toksikologiset testit tehdään petrimaljoissa, ja sieltä ei löydy mitään.

     Nämä ovat terävimpiä kuviteltavissa olevia esineitä, koska ne ovat vain yhden atomikerroksen paksuisia. Tämä on valtava molekyyli, joka on äärimmäisen terävä.

     Olen aktiivihiiliasiantuntija. Väitöskirjassani muutin grafeenioksidin grafeenihydroksidiksi. Liityin maailman johtavaan aktiivihiilen valmistajaan. Vuoden kuluttua olin vastuussa uusista aktiivihiilituotteista. Ostimme pienen yrityksen Newcastlen läheltä Englannista. Vastasin ”uusista hiilituotteista” koko Euroopassa.

     Olin mukana sovellusten kartoituksessa. Jos teette ruumiinavauksen uhreille, ette löydä mitään. Toksikologit tekevät testejä petrimaljoissa. He eivät voi kuvitella, että on olemassa rakenteita, jotka voivat leikata verisuonia. On kuvia hyytyneestä verestä, joka tulee nenästä. Ihmiset vuotavat sisäisesti kuiviin, erityisesti huippu-urheilijoilla, jotka tipahtavat kuolleina, on nopeasti virtaava veri. Mitä nopeammin veri virtaa, sitä enemmän vahinkoa partaveitsi tekee.

     Kemistinä, kun pistät tätä vereen, tiedät olevasi murhaaja. Se on uusi materiaali. Toksikologit eivät ole vielä tietoisia siitä.

     Yhtäkkiä on järkevää, että potilaat näyttävät tältä ja että huippu-urheilijat, joilla on korkea verenkierto – täysin terveet – yhtäkkiä kuolevat.

     Ihmiset romahtavat välittömästi rokotuksen jälkeen ja saavat kouristuskohtauksen. Näillä ihmisillä oli huonoa tuuria venäläisessä ruletissa. Hyvin todennäköisesti ruisku osui suoneen.

     Kysymys, joka teidän on esitettävä poliitikoille ja lääkäreille, kysymys, joka lääkäreiden pitäisi esittää Pfizerille, on seuraava: Miksi nämä partakoneen terät ovat rokotteessa?

     Nyt he haluavat pakko-rokottaa lapset 5-vuotiaista alkaen…”

     https://seemorerocks.is/german-whistleblower-dr-andreas-noack-was-murdered/
     Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

     Jos haluaa lukea transkriptin loppuosankin suomeksi, sen voi tehdä mainitulla kielenkäännösohjelmalla.

     Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. Olisivatko nämä levottomuudet eri puolilla – Valko-Venäjällä, Puolassa, Ukrainassa ja nyt Kazakstanissa – vain tarkoitettu herättämään lisää ja kovempia kansannousuja eri puolilla – kaikkialla, että valtiot voisivat määrätä poikkeustilan kaikkialle. Sen turvin ne voivat käydä kovin ottein niskoittelevia vastaan.
   Nyt on vielä monissa maissa rauhanomainen tilanne, joten viranomaisilla ei ole vielä uskallusta käydä käsiksi tavalliseen kansaan ilman vakavaa syytä. Sentähden, jos suinkin, niin malttakaa mielenne, älkääkä alkako rähinöidä, että saataisiin olla rauhanomaisissa oloissa mahdollisimman pitkään. Niin pitkään, että jos rokotusten seuraukset alkaisivat tulla ilmi selvemmin, niin että tavallinen kansa alkaisi ymmärtää, että heitä on petetty ja siiten olisi suurempi voima nousta vallanpitäjiä ja pettureita vastaan.
   Persian valtakunnassakaan ei ollut suurempaa valtaa Haamanin yli kuninkaan lisäksi muilla kuin Esterillä. Me olemme vielä Mordokain asemassa, siellä kuninkaan portilla uikuttamassa. Odotetaan, että Ester saa rohkeuden mennä kuninkaan eteen. Sitten asiat alkavat rullaamaan toivottuun suuntaan.

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
 7. Nyt ollaan ”temppelin harjalla” joka jakaa pahuuden ja hyvyyden, on vaan ymmärettävä kummanka puolen ”seireenien” kutsuun luottaa.
  Ei voi kun sääliä tavallisia työn ja velan orjuuttamia kansalaisia, jotka rehellisellä Suomalaisella sisulla ja naivilla luottamuksella hallitsevaan eliittiin nöyrästi kulkee rättikuonoisina piikitettäviksi ja alistuvat epäluotettaviin testauksiin saadakseen jatkaa elinkeinoansa / ammatinsaharjoittamista.
  JOS EMME KUKAAN ALISTUISI NÄIHIN MANÖÖVEREIHIN; NIIN EI OLISI PANDEMIAA JA HALLITUS JOUTUISI SANOMAAN ITSENSÄ IRTI, ELIKKÄ KANSA TEKISI SEN!!!
  Niin kuin enemmistö kansastamme ymmärtää (mutta menee massan mukaisena) tämän politiikkapandemia on NWO.lainen kaikkivaltiaaksi pyrkivän järjestön ”tuontitavaraa” ja on ”säkkinä” kansanpettureille, jotka sitten ovat ”suuna” (vanha sanonta, olla säkkinä ja joku muu on suuna)
  Maamme ja Kansamme identiteetistä ja sen geeni-perimän tuhoamisen huolistaan jos kirjoittaa muihin ”sananvapauden puolesta” oleviin ”vapaisiin medioihin”, tulee jäävätyksi. Ilmeisesti kun heidänlaisensa suureen ääneen hallitusta arvostelevat revittemällä pyrkivät polkemaan / ratsastamaan omaa uraansa kohden ”hillotolppia” ja reivaten luovimaan tiensä sinne ylimmille orsille, välittämättä siittä, vaikka ei ”kunnian kukko” heille laulaisikaan, eli heille ei ole väliksi vaikka historia heidät paljastaisi, kunhan nyt vaan ”ropo” kirstuhuni kilahtaisi, elikkä kunhan vaan pyrkyri hovinarrien ”kriteerit” vahvistivat heidän ”uskottavuuttaan”.
  Olen nyt jo synkistynyt ja menettänyt toivoni KANSAMME PELASTUMISEEN, elikkä kun ollaan tässä tilanteessa,että rättikuonolla kuljetaan/kilvoitellaan piikityseen josta ei tiedetä mitä se sisältää ja aljetaan vihaamaan niitä jotka vaativat selvyyttä siihen ”liemeen”jota tyrkytetään eli eivät alistu piikiille, niin en voi enään muuta kuin toivottaa hyvää tuuria KANSALLEMME jota RAKASTAN ja jota en olisi missään nimessä uskonut vaipuvan unhon yöhön josta voi vaan olla maininta historian lehdilla, niin kuin on käynyt esim. Daakian kansan (kansa kyllä taisteli Roomaa vastaa, ei alistunut suosiolla, niin kuin Suomi on tyrkytetty lain vastaisesti EUhun) ,johonka emme laillisesti kuulukaan.
  Nykypäivästä pakostakin jää tietoa historian lehdille josta voi lukea meidän aikamme tuottamat, rahalla ja vallalla houkutellut pyrkyrit, sittemmin kiristetyt ansaan/ansoihin johdetut tyhjäpäät jotka ovat vaan ”laakerinrasvaa” NWOlaiselle tavoitteelle.
  Tätä ei aivopesty slaavilaisen -naivi KANSAMME ymmärrä joka on kohta 1000 vuoden kestävän ruottalaisen alistuksen uhri (1100- luvulta tähän päivään asti on nämä ”aateliset”, itseään yli-ihmisinä pitävät suvut) Sodittaneet ja riistäneet KANSAAMME
  Tutkikaa historiaa, (omatoimisesti, ei opetetusti) todellinen uhka kansamme identiteetille on tullut ja tulee lännestä, herätkää, ne ” korkeasti oppineet” tahot jotka viimme aikoinakin yrittivät todistaa geeni perimämme tulevan jostain vastakkaiselta suunnta kuin mista olemme kotoisin, joutuivat jo naurun-alaisiksi, elikkä jo siittä näkyy heidän epätoivonen ponnistuksensa repiä KANSAMME juuriltaan ja tuhota sen identiteetti.
  Viimmeinen toivo on kansamme sortajilla saada sytytettyä sisällis-sota johonka ovat jo varustautuneet ainakin 100000 matun maahan tuonnilla ruottalaisten avustuksella ja se ei sitten olekkaan mikään 1918v, jääkäri/saksalainen armeija, vaan nämä ovat huippu koulittuja ilmeisesti ”tulikasteen” saaneita nuoria miehiä joilta ei vääräuskoinen armoa saa. HERÄTKÄÄ SUOMEN KANSA:

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Hyvä Korvenkulkija! Ymmärrän varsin hyvin turhautumisesi tämän kansan tilanteesta. Hävettää suorastaan, kun veteraanien arvokas ja uhrautuva työ itsenäisyytemme säilyttämisen puolesta valuu kuin ”Kankkulan kaivoon”.
   Mutta me elämme nyt sellaista aikaa, että nämä maalliset sidokset alkavat olla lumppulankaa, ne eivät kestä. Ne jotka katsovat vain ajallisia, tulevat kokemaan suuria järkytyksiä kaikkien ajallisten rakenteiden romahtaessa. Vain hengelliset rakennukset tulevat kestämään. Oljesta ja risuista kyhätyt majat tulevat palamaan ja hiekalle rakennetut tulevat aaltojen pauhussa vajoamaan mereen. Tämä on aivan edessämme. Tilanne on niin vakava ja jo niin pitkällä, että ilman jotain yliluonnollista tästä ei tulla selviämään.
   Sentähden suosittelen kääntymään Jumalan puoleen ja pyytämään Häneltä hengellistä valoa, sillä sitä Hän on luvannut antaa jokaiselle pyytävälle. Sieltä olisi tulossa toivon näkymiä, jotka auttavat jaksamaan näissä vaikeissa vielä jäljellä olevissa hetkissä.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 8. Hyvät Vesa-Ilkka Laurio ja nimimerkki ”totuutta”!
  Lainaan teiltä muutamaa kohtaa kommenteistanne.
  V-I L: ”Haluan vain avata teidän silmiänne hieman…”
  Kiitos, että olet avannut, etkä vain hieman, vaan sepposen selälleen!
  ” On hyvin tärkeää, että tempaisemme itsemme ulos tästä sairaasta ja vääristyneestä paradigmasta (vallitsevasta oppirakennelmasta), jonka he ovat rakentaneet kaikkialle ympärillemme, ennen kuin se tappaa meidät kaikki. 
Minusta tuntuu joskus, että käännekohta on lähellä. Toisina päivinä tunnen epätoivoa, ettemme koskaan pääse siihen. …”

  Älä veli-hyvä vajoa epätoivoon! Valoa on jo näkyvissä. Jumala on antanut sellaiset merkit, että kun niihin luotamme, meidän käy hyvin. Vaikka uskomme on koetuksella, se ei tule raukeamaan tyhjiin, sillä onhan lupausten takana Kaikkivoipa Jumala. On meitä täällä muitakin. Kiitos, että olet vaivojasi säästämättä avannut silmiämme näkemään totuus tämän hulluuden takana. Minä taas pyydän saada tuoda esille sen, mitä Jumala on minulle paljastanut.

  ”totuutta”: ”Kaikkein tärkeintä on saada totuus julkisuuteen mahdollisimman laajasti, koska se kuitenkin antaa mahdollisuuden monille oikeamielisille oppia tuntemaan totuus.”
”… Mutta oleellisinta on saada tietoa levitettyä. Siinä mielessä meidän olisi hyödynnettävä kaikki sellaiset kanavat, joissa sensuuria ei vielä ole.”
  ”… Ymmärrys kulkee nöyryyden tietä ja meillä on vastuu vielä heräämättömiä kohtaan antaa heille mahdollisimman hyvä tilaisuus oppia sama, mitä joku toinen on aikaisemmin opettanut meille. …totuuden puolella seistessä tarvitaan aina runsain määrin kärsivällisyyttä ja uhrimieltäkin.”

  Olen pitänyt kommenteistasi ja koen, että olet rehellinen ja vilpitön ihminen. Meidän, jotka tunnemme olevamme samalla puolella, tulee tukea toisiamme pikemminkin kuin töniä ja etsiä virheitä. Sinä olet toiminut esimerkillisesti.
  Jos siis käy niin, että tämä palvelin joutuu hyökkäyksen kohteeksi ja suljetaan, niin annan oman sähköpostini, että niin kauan kuin sen sallitaan toimia, voisimme me samanmieliset pitää yhteyttä ja tukea toisiamme siten.
  >tahystaja.2015(at)gmail.com<

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. `Ne jotka nyt kuvittelevat ja uskottelevat olevansa ”juutalaisia”, joille muut eivät voi mitään, tulevat vielä yllättymään`.

  Tosiaankin, omasta ja äitinsä mielestä ns. mukajuutalaiset, marrano-sellaiset, kryptot, askenasit ym. eli eräänlaiset elämäntapaintiaanit ovat toki saattaneet kuullakin hebrealaisesta rodusta, mutta ovatko he tavanneet alkuperäisen natiivin – hebrealaisen, tuskinpa.

  Israelilaista rotuhygieniaa vastaan puhuvat lukuisat assimilaatiot, johon Esterinkin kirjakin viittaa. Näin ollen ns. juutalaisuutta ei pidä käsittää rotuna, vaan uskontona. Näin asiat ovat olleet tuhansia vuosia.

  Jeshua julistikin: Te kierrätte meret ja mantereet tehdäksenne yhden käännynnäisen ja teette hänestä kahta vertaa kauheamman helvetin lapsen kuin itse olette. Proselyytillä onkin työsarkaa hyväksyttää itsensä uudessa yhteisössään. Hän joutuu kaksin verroin todistelemaan olevansa `juutalainen`. Mutta kun kultin moraalikoodi on se mikä se on niin leppään menee jo ensi mutkassa.

  Tilanne olisi sama jos esimerkiksi joku rotuhygieenikko väittäisi helsinkiläisten olevan rotu. Toki hän voisi rotuylpeydessään väittää, että me olemme helsinkiläisiä (puhummehan samaa kieltäkin) ja muut ovat ei-helsinkiläisiä. Ulkopuoliselta tarkkailijalta ei menisi kauankaan huomata kuinka naurettava ajatus on.

  Mutta se mikä liimaa edellä mainittuja yhteen on uskonto. Mutta tästä ne ongelmat vasta alkavatkin. Käy toteen sananlasku: `Missä on kaksi `juutalaista`, siellä on kolme mielipidettä`, koska vähintään toinen ellei sitten molemmat on mieleltään niin kilahtanut, että on ristiriidassa jopa itsensä kanssa.

  On vain yksi mikä yhdistää tämän epäkansan ja se on yhteinen uskonto ja yhteinen vihollinen. Valitettavasti tämä `vihollinen` on määritetty alusta alkaen väärin. Saul Tarsolainen kiinnitti huomiota puhuessaan `heistä`, jotka ovat: Kaikkien (ulkopuolisten) ihmisten vihollisia!

  Seuraavassa ottavat mittaa toisistaan judaismi ja siionismi. Ettei tilanne olisi näinkin yksinkertainen, niin on huomattava kuinka molemmat ismit ovat jakautuneet useimpiin toisiaan vastaan kahinoiviin koulukuntiin.

  `Kaikki sionismin harjoittajat ovat myös juutalaisuuden harjoittajia. Toisaalta kaikki juutalaisuuden harjoittajat eivät ole sionismin harjoittajia`:
  Difference Between Zionism and Judaism:
  https://www.differencebetween.com/difference-between-zionism-and-vs-judaism/
  Neturei Karta:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta
  Naturei Kartan aktivisteja:
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/86/Members_of_Neturei_Karta_Orthodox_Jewish_group_protest_against_Israel.jpg

  Sekä judaismi että siionismi ovat nonelle sudenkuoppia.

  `Tuntemattomassa sotilaassa` vartiomies tuumasi juoksuhaudassa kyyristellessään, että ilkeästi nuo kranaatit ujeltavat, eikä hän ole vielä oppinut tuntemaan ujelluksen perusteella mikä niistä on vaarallinen. Tähän Antero Rokka: Kuule kaik` ne ovat hiton vaarallissii, ei vaarattomia kranaattiloita oo olemassakaan.

  Edelleen ajatusta voisi kehittää siten, että vertaisi Tooraan uskovia Talmudiin uskoviin tai sitten mooseksenuskoisiin verrattuna ns. messiaanisiin `juutalaisiin`. Tässä kohtaa täytyy olla erityisen varovainen, koska nyt sudenkuoppia on useita.

  Entäpä jos oletkin geenitestattu `juutalainen`? Haploryhmäkartastasi voidaan huomata kuinka askenaasiyhteys esiintyy tavan takaa. Siinä tapauksessa haploryhmäsi viittaa arojen ratsastajakansoihin ja saatanalliseen velhojen ja noitien babylonialaiseen sukulinjaan.

  Jos taas kuulut samaan haploryhmään kuin Israelissa asuva `israelilainen` niin perimäsi voi viitata johonkin klaaniin, joiden kaukaiset esivanhemmat eivät ole käyneetkään pyhässä maassa.

  Haploryhmäsi voi viitata myös Israelin ympärillä oleviin arabikansoihin tai palestiinalaisiin, koska heidän haploryhmiään esiintyy myös israelilaisilla. Tämä ilmiö johtunee makkabealaisajan mooseksenuskoon pakkokäännytetyistä edomilaisista kansoista.

  Edellistä hajaannusta voisi kuvata vaikkapa valkeuden lapsien ja pimeyden lapsien olinsijoilla, jossa valkeuden lapset elävät `valkoisella` alueella ja pimeyden lapset `mustalla` alueella ja jossa pimeyden lapset ovat kehittäneet viekkaan ansan eli `harmaan` alueen.

  Ihmissielujen hallinnastahan tässä härdellissä on loppujen lopuksi kysymys, tarkemmin määriteltynä ihmissielujen lompakoista, koska ei olla niinkään kiinnostuneita `lampaista`, vaan `lampaitten` villoista.

  Harmaa alue on kaikkien konsensuskomiteoiden äiti ja siellä on mahdollista tehdä uhrin kannalta kohtalokkaita kompromisseja, jolloin uhri mädätetään totuttelemalla asteittain (sammakkovertaus) siihen ikiomaan `hapatukseen`.

  Näinhän se alkaa – perkeleen pyhittäminen. Tämä on menetelmä osoittautunut melko hyväksi tulonlähteeksi. Hyvin monia ns. filosemiotistejä on ensin houkuteltu paikalle, rullattu puille paljaille ja sitten annettu hatkat.

  Asenteet tarttuvat. Sananlasku sanoo älkää eksykö: `huono seura hyvät tavat turmelee`! Mikäli aiottu uhri viettää aikaansa edellä mainittujen pakanajuutalaisten vaikutuksessa niin turmeltuminen on aivan varmaa. Sama kuin menisi Ali Baban ja hänen 40n rosvonsa kanssa luolaan viettämään aikaansa. Vähin erin uhri ajattelee niinkuin rosvolauma ja eipä mene aikaakaan kun uhri alkaa toimimaan niin kuin rosvolauma. Tästä on hyvänä osoituksena filosemitistien kuten vapaitten suuntien, murhanhimoisuus vaikkapa palestiinalaisia kohtaan.

  Tie on annettu: `Totisesti, totisesti minä sanon sinulle: joka ei synny uudesti, ylhäältä, se ei voi nähdä Jumalan valtakuntaa` (Joh 3:3). `Minä olen tie ja totuus ja elämä; ei kukaan tule Isän tykö muutoin kuin minun kauttani` (Joh 14:6). Näin liityt Melkisedekin järjestyksen mukaiseen pappeuteen, johon aaronilainen järjestys ei yllä.

  Jeshua ja hänen seuraajansa eivät olleet ainoastaan `korvausteologeja`, vaan he olivat myöskin `hylkäysteologeja`. Entinen säädös (VTn järjestys) on kumottu ja uusi (UTn järjestys) on sijaan tullut. Joka ei tähän uuteen järjestykseen liity `uudestisyntymässä` hän on ulkona kuin lumiukko. Tässä ei ole kompromisseja.

  Mitä tuohon ensimmäiseen `tarkkailijan ` sitaattiin tulee, niin näinhän siinä käy:

  `Mutta kun te näette Jerusalemin sotajoukkojen ympäröimänä, silloin tietäkää, että sen hävitys on lähellä` (Luu 21:20). Enää Krimin alue pidättelee lopullista iskua, mutta vain vähän aikaa.

  Edellinen jaejakso (Luu 21:20) kuuluu eskatologiseen, lopun aikoja käsittelevään, puheperikooppiin. Jerusalemin hävitys tapahtuu sanalla profeetallisella tarkkuudella kuin Tyyron/Siidonin hävitys, joka toteutui kahdessa vaiheessa. Vaikka välillä oli pitkä ajanjakso, profetia kuitenkin toteutui kirjaimellisesti. Toisessa vaiheessa Aleksanteri suuri kannatti jopa kaupungin rauniot mereen. (`Tähän [J:lem] ei ole jäävä kiveä kiven päälle maahan jaottamatta`: Jeshua).

  Esterin (Ester = Istar = tähti) kirja on ollut kiistanalainen ja osia siitä on luettu kuuluviksi apokryfikirjoihin. Vähän samalla tavalla kuin `Anne Frankin päiväkirjat`, joita Otto Frank `viimeisteli` kuulakärkikynällä. Kuulakärkikynät tulivat tuotantoon hyvän aikaa sotien jälkeen. Onhan se valitettavaa jos nuori ihminen kuolee pilkkukuumeeseen tms. työleirillä.

  Esterin aikainen Persia oli melkoisen suuri imperiumi. Lääniä riitti Etiopiasta Intiaan, 127 maakuntaa, jolta alueelta kauneimmat missiehdokkaat valittiin, joten miss Persian (Ester) on täytynyt olla melko näyttävän näköinen. Valitettavasti Ester oli läpeensä demonisoitunut, jota kiero Mordekain käytti häikäilemättä hyväkseen omien poliittisten päämääriensä saavuttamiseen.

  Esterin kirjassa sanotaan kuinka: `Kauhu heitä (Juutalaisia) kohtaan oli vallannut kaikki kansat` (Est 9:2) ja vielä: `Kauhu Mordokaita kohtaan oli vallannut heidät` (Est 9:3). Eihän ketään pelätä ellei nsiihen ole aihetta.

  `Ja juutalaiset voittivat kaikki vihollisensa lyöden miekoilla, surmaten ja tuhoten, ja tekivät vihamiehillensä, mitä tahtoivat` (Est 9:5). Esimerkiksi: `Suusanin linnassa juutalaiset tappoivat ja tuhosivat viisisataa miestä` (Est 9:6).

  Tässä vain aavistus murhatöistä:
  https://collections.ushmm.org/iiif-b/assets/765405

  Ester oli kyltymätön veren- ja murhanhimossaan.

  Verilöylyn jälkeen kuningas kysyi Esteriltä: `Mitä nyt pyydät? Se sinulle annetaan. Ja mitä vielä haluat? Se täytetään` (Est 9:12). Eipä tältä murhanhimoiselta oliolta mennyt kauan vastauksen antamisessa: `Jos kuningas hyväksi näkee, sallittakoon Suusanin juutalaisten huomennakin tehdä saman lain mukaan kuin tänä päivänä. Ja ripustettakoon Haamanin kymmenen poikaa hirsipuuhun` (Est 9:13). Mitä tapahtui Haamanin vaimolle Serekselle – voi vain arvata?

  Verilöylyn jälki on ollut kauheaa:
  https://joannasthoughtson.com/wp-content/uploads/2017/01/holocaust-2.jpg

  Verityö verityötä seurasi: `Ja tappoivat (juutalaiset) Suusanissa kolmesataa miestä; mutta saaliiseen he eivät käyneet käsiksi` (Est 9:15). Murhaorgioista innostuneina: `Myös muut juutalaiset, jotka olivat kuninkaan maakunnissa, olivat kokoontuneet puolustamaan henkeänsä ja päässeet rauhaan vihollisistansa, tapettuaan vihamiehiään seitsemänkymmentäviisi tuhatta` (Est 9:16).

  Näyn on täytynyt miellyttää Esteriä ja Mordokaita:
  https://www.vindobona.org/images/text/holocaust-concentration-camp-jewish-mass-grave-west-ukraine-big.jpg

  Teoksessa vakuutellaan näin: `Mutta saaliiseen he eivät koskeneet` (EST 9:10, 15 ja 16) ??? Mitä nyt kuolleet omaisuudellaan tekevät. Niinpä tuo kohta voidaan ymmärtää näin: Mutta saalista he eivät heittäneet pois käsistään.

  Persialaisten ensimmäisen holocaustin toimeenpanijoille lepo maitti: `He lepäsivät sen kuun neljännentoista päivän viettäen sen pito-ja ilopäivänä` (Est 9:19). Niinpä he säätivätkin oitis murhatöidensä muistoksi tähän päivään saakka säilyneen tradition: `Pito- ja Ilopäivän` – puurim-juhlan.

  Kun Mordekai huomasi päässeensä vallankahvaan kuninkaan hovissa niin hänen viisaat neuvonsa aiheuttivat toisen holocaustin: `Kuningas Ahasveros saattoi työveron alaisiksi sekä mannermaan että merensaaret` (Est 10:1). Voi vain kuvitella mikä uhrimäärä toisesta holocaustista koitui suurvallan asukkaille. He raatoivat itsensä hengiltä sen aikaisessa arcipelago gulagissa.

  Ns. `juutalaisella` on pakonomainen uskonnon velvoittama tarve hallita muita. Tarve ei kestä julkisuutta ja siksi se kielletään. Itä-Saksassa käytettiin vakoojia operaatio `romeon` apukeinoin solmimaan Länsi-Saksassa kulissiavioliittoja, joista puoliso ei tiennyt mitään. Näin `Uinuvat` agentit käyttivät siekailematta hyväkseen puolisoaan.

  Samainen instituutio ei ole tuntematonta talmudistien piirissä, jolloin pyritään systemaattisesti käyttämään samantapaista operaatio `romeoa` tai `juliaa` päästäkseen vakoilemaan valtapiirejä.

  Aikaisemmin kiinnitti huomiota Henry Fordin ihmettely teoksessaan `Kansainvälinen juutalainen` kuinka näillä olisi erinomainen kyky `lyödä itsensä läpi`. Kysymyksessä ei kuitenkaan ole mikään erinomainen `läpimenon kyky`, koska siionistisen suurfinanssin hallitsemassa politiikassa mikään ei tapahdu sattumalta.

  Ajatelkaahan vaan vaikkapa esimerkiksi Rathenauta, joka ilmestyi kuin puskista sotatarviketeollisuuden vaikutusvaltaisimmalle paikalle juuri WWIn aattona. Tai vastaavia Neuvostoliiton aikana tai vastaavaa WWIIn aikana USAssa jne.
  Walther Rathenau:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Walther_Rathenau

  Seuraavat eivät ole sattumia nekään:
  Luettelo valtioiden ja hallitusten juutalaisista päämiehistä:
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Jewish_heads_of_state_and_government
  Ivan Shishman of Bulgaria:
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ivan_Shishman_of_Bulgaria

  Eikö kiinnitä huomiota kuinka esimerkiksi tällä hetkellä (ed. lista) Ukrainan sekä pääministeri että presidentti ovat molemmat pesunkestäviä `juutalaisia`, juuri tähän saumaan. Virkansa ensimmäisenä päivänä he lakkauttivat poliisitutkinnan heimoveljiensä korruptiosta hallinnossa.

  `Estereitä` ja `Mordokaita` on aina ollut ja tulee aina olemaan niin kauan kuin siionistinen suurfinanssi hallitsee politiikkaa. `Mordokai` on luonteeltaan kuin William Shakespearen Venetsian kauppiaassa mainittu `juutalainen` Shylock. Näytelmä on niin taitava, että katsojan ratkaistavaksi jää ansaitseeko hän myötätuntoa vai häpeää.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 10. Ron Unz on kirjoittanut useita perusteellisia ja paljon luettuja selvityksiä juutalaisuuteen, juutalaiseen uskontoon ja maailmansotiin liittyen.
  Ne on luettavissa unz-sivuston klassikoista (personal CLASSICS)
  Amerikkalainen Pravda: Pravda: Juutalaisen uskonnon kummallisuudet
  Talmudilaisen juutalaisuuden yllättävät elementit
  RON UNZ – 16. HEINÄKUUTA 2018
  https://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 11. Kuuden miljoonan juutalaisen holokausti ensimmäisessä maailmansodassa
  THOMAS DALTON – TAMMIKUU 10, 2022
  Päätelmät
  Asiat ovat selvät ja kiistattomat. Lukijaa kehotetaan vahvasti etsimään muutama mainitsemani vanha New York Timesin sitaatti varmistaakseen, että sanat ovat todella olemassa. Ne löytyvät lähes mistä tahansa verkkohakukoneesta tai paikallisen kirjaston tutkimustietokannasta. Ne ovat erittäin tuomitsevia. Ystävillämme juutalaislobbyssa ei ole mitään uskottavaa vastausta, mitään järkevää puolustusta, mitään hyvää selitystä; he voivat vain tukahduttaa koko keskustelun. Ja juuri näin he tekevätkin.

  Tässä on selviä opetuksia historiaa varten. Jos kuusi miljoonaa juutalaista kärsi, mutta hyvin harvat kuolivat ensimmäisessä holokaustissa (Venäjällä), ja jos toiset kuusi miljoonaa kärsi, mutta hyvin harvat kuolivat, toisessa holokaustissa (ensimmäisessä maailmansodassa), niin voisimme induktiivisen logiikan avulla päätellä, että ehkäpä kolmannen holokaustin (toisen maailmansodan) väitetyt uhriluvut eivät – sanotaanko näin – olleet aivan oikein. Varsinkin, kun otetaan huomioon ne tosiasiat, jotka mainitsin aivan tämän esseen alussa. Voimme myös uskottavasti päätellä, että toisen maailmansodan väitetty luku ”kuusi miljoonaa” ei ole peräisin ruumiinlaskennasta – ei ollutkaan – vaan se on pikemminkin symbolinen luku, merkki, jota on käytetty monien vuosien ajan edustamaan juutalaisten joukkokärsimystä. Todellisena kuolonuhrien lukumääränä se voi olla kaukana todellisuudesta.

  Ja jos tämä kaikki on totta, sillä on syvällisiä seurauksia. Ensinnäkin meidän on kirjoitettava 1900-luvun puolivälin historiaa merkittävästi uudelleen; toiseksi meidän on saatava vastuuseen kaikki ne historioitsijat ja poliitikot, juutalaiset ja muut, jotka ovat tyrkyttäneet meille vääristynyttä kuvaa inhimillisestä kärsimyksestä; ja kolmanneksi meidän on maksettava korvauksia Saksalle, Sveitsille, Belgialle ja kaikille niille, jotka on kiristetty maksamaan miljardeja ”hyvityksinä” Israelille ja maailmanlaajuiselle juutalaisuudelle.
  Rahaa ei ole vaikea löytää; pelkästään Amerikan juutalaiset omistavat tai hallitsevat ehkä 50 biljoonan dollarin arvosta omaisuutta, ja tämä edistäisi pitkälle hyvitysoikeuden toteutumista.[20] Meillä on keinot. Meidän on vain koottava tahto toimia.
  https://www.unz.com/article/the-holocaust-of-six-million-jews-in-world-war-i/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat