Alaikäinen oikeudenkäynnissä

Onko alle 15-vuotiaalla oikeus olla mukana oikeudenkäynnissä, jossa käsitellään häntä kohtaan tehtyä pahoinpitelyasiaa?

Täysivaltaisuuden yleiskriteerinä on 18 vuoden ikä. Alle 18-vuotiaat ovat vajaavaltaisia.

Lähtökohta on, että alaikäisen henkilöä koskevassa asiassa vajaavaltaisen puolesta puhevaltaa käyttää huoltaja tai muu lakimääräinen edustaja. Jos alaikäinen on täyttänyt 15-vuotta, henkilöä koskevassa asiassa alaikäisellä on huoltajansa tai lakimääräisen edustajansa ohella ns. rinnakkainen puhevalta.
Henkilöä koskevasta asiasta on kyse esimerkiksi silloin, kun alaikäinen on vastaajana tai asianomistajana pahoinpitelyrikoksessa.

Alle 15-vuotiaalla ei ole oikeutta käyttää puhevaltaansa oikeudessa vaan sitä käyttävät hänen huoltajansa ja lakimääräinen edustajansa. Alle 15-vuotiasta voidaan kuitenkin kuulla oikeudessa kuultavan ominaisuudessa, mikäli se katsotaan hänen henkisen kypsyys huomioiden tarpeelliseksi. Käytännössä alle 15-vuotiaita lapsia kuullaan oikeudessa melko harvoin.

Yleisöllä ja myös alle 15-vuotiailla on pääsääntöisesti vapaa oikeus seurata julkista oikeudenkäyntiä. Tuomioistuin voi kuitenkin kieltää alle 15-vuotiaan läsnäolon suullisessa käsittelyssä, jos läsnäolosta voi olla alaikäiselle haittaa. Tällaista kieltomahdollisuutta on pidetty perusteltuna, koska mm. väkivaltarikosten yksityiskohtiin perehtyminen on lapsille selvästi vahingollista.

Tietyissä poikkeuksellisissa asioissa vajaavaltaisella on myös ns. rajoitettu oikeudenkäyntikelpoisuus. Tämä ei kuitenkaan koske rikosasioita.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat