Alamäkeen, sanoi talous

Maailmalla myllertää. Päivittäisuutiset pursuavat itkua, voihketta, hammastenkiristystä ja uhkailua: jos ei veronmaksajilta pankkitukea heru, maailma vähintään räjähtää.

Olemme kriisiputkessa, jota on jatkunut monta vuotta ja vauhti vain kiihtyy. Vastuunkanto on päivän teksti.

Talouden tilaa arvioitaessa viitataan hyvin erilaisiin tunnuslukuihin.

Tekniseltä määritelmältään taantuma on puolen vuoden mittainen ajanjakso, jolloin talouskasvu painuu miinusmerkkiseksi eli bruttokansantuote supistuu.

Laman taas katsotaan alkaneen, jos takana on taantumaa pidempi aikajänne kuin kaksi vuosineljännestä.

Tilastot kuitenkin kaikesta digitaalisesta tallentamisesta huolimatta laahaavat jäljessä. Mitä tiedämme tällä hetkellä?

Amerikan Yhdysvaltain viimeisimmät lukemat ovat lohduttomat: Census Bureau (”väestörekisteri”) raportoi amerikkalaisten köyhien luvun pompanneen 15.1 prosenttiin vuonna 2010. Lähes yksi kuudesta, noin 46.2 miljoonaa elää köyhyydessä. Vuonna 2009 köyhiä oli 43.6 miljoonaa.
Luvut ovat kuitenkin vuoden jäljessä. Uutiset työttömien määrän lisääntymisestä nostavat todellisen luvun korkeammaksi.

Suomessa vienti on painunut alas vuoden 2011 kahdella ensimmäisellä neljänneksellä. Velan suhde bkt:n kasvaa. Velasta 90 % on ulkomaisessa omistuksessa.

Euroopassa köyhiä oli 73 miljoonaa vuonna 2009. Vuonna 2011 luku on suurempi.

Kaupan päälle Euroopan kansat ovat lähes kaikki maksukyvyttömiä.

Kiinan, Intian, Venäjän ja muun Aasian talouskasvu alkaa kadota kun Euroopasta katoaa ostovoima.

Keynesilaiset talousteoriat eivät toimineetkaan odotetusti. Mikä meni vikaan?

Financial Times summasi taannoin ongelmaa toteamalla lakonisesti ”Pankit ovat myyneet liian vähän velkaa”.

Pankit ovat myyneet liian vähän velkaa?

Pankkien myyntituote on velka, tilikirjauksella velka muuttuu rahaksi tilille. Kun ”rahalla” ostetaan ja se lähtee kiertoon, syntyy talouskasvua.

Nyt, kun velkapiikit on vedetty tappiin – kellään yksityisellä tai julkisella sektorilla ei ole varaa tai halua velkaantua – talouskasvu hiipuu.

Pankkien ”uudelleen pääomittaminen” veronmaksajien laskuun ei auta.

Velan maksuun tarvittavaa korkoa ei kuitenkaan luoda, joten velka ei koskaan pienene; se kasvaa. Koska yksityisten pankkien tuotteen (velan) tuotto (korko) menee yksityisille pankeille, se ei palaa kiertoon ja lisää yleistä hyvinvointia: sitä ei jälleensijoiteta yhteiskuntaan. Velanoton hyytyminen aiheuttaa pankkitukien tarpeen. Ongelma piileekin velkaperusteisessa talous- ja rahajärjestelmässämme.

Olemme saaneet aikaan kestovääristymän, jossa maailmassa on oikeaa rahaa (kultaa, hopeaa, käteistä tai tavaraa) noin 2 % kaikesta kierrossa olevasta rahasta. Loppu on virtuaalirahaa (velkaa, erilaisia johdannaisia, osakkeita ja muuta vastaavaa).

Maailman varallisuudesta noin 650–670 tuhatta miljardia on virtuaalivarallisuutta.

Kaikki todellinen voitto, se kuuluisa lisäarvo, synnytetään oikeassa tuotannossa: maataloudessa, raaka-aineiden ja rakennusten, teiden ja muiden tavaroiden tuotannossa tai jalostuksessa.

Epäsuhdan takia virtuaalikuplia paikataan – typerää kyllä – reaalitaloudesta, joka kuolee kuppaamiseen.

Edesmennyt taloustieteen professori Murray N. Rothbard kuvaa ongelmaa kirjassaan The Case against FED vertaamalla pankkien luomaa rahaa väärennettyyn rahaan.

Kun pankki ”luo rahan” tilille asiakkaan ottaessa velkaa, se väärentää rahan. Väärennetty raha hyödyttää sitä, joka rahan väärentää mutta lähtiessään kiertoon yhteiskuntaan, väärä raha vääristää rahapohjan. Seurauksena rahan arvo alenee, syntyy krooninen inflaatio jolloin rahan ostovoima pienenee: pankkijärjestelmä on se, mikä tuottaa inflaation.

Rothbardin mukaan pankit ovat myös pankkijärjestelmän fractual reserve-luonteesta johtuen kroonisesti maksukyvyttömiä: niillä ei ole koskaan kylliksi omaa pääomaa vastatakseen huutoonsa.

Talousasiantuntija Craig R. Smith sekä entinen ajatushautomo-futuristi Lowell Ponte puhuvat kirjassaan The Inflation Deception inflatokratiasta, uudenlaisesta hallintomallista, joka tarkoituksella käyttää inflaatiota paitsi piiloverona, myös paperirahan arvon alentamiseen.

Jatkuva paperirahan (fiat-raha) määrän lisääminen alentaa rahan arvoa sekä siirtää työtätekevien varallisuuden väärentäjille, kun uuden kriisin myötä lainoittajat pääsevät sadonkorjuuseen: omaisuuden uusjakoon.

Rahapohjan laajentaminen ”luomalla rahaa” tyhjästä vääristää pysyvästi vapaan markkinatalouden vaihdantaan perustuvan kuvion ja aiheuttaa pysyvän tulonjaon epätasaisuuden.

Eurokriisin, Yhdysvaltain kriisin, finanssi-, talous-, velka- ja pankkikriisien ratkaisuksi tarjotut lisä(velalla)rahoitusvälineet eivät siis ratkaise pohjimmaista ongelmaa.

Michael Hudson, professori, entinen Wall Streetin ekonomisti ja kirjailija kutsuu taloutta aseeksi, sodankäynnin muodoksi, jonka päämäärä on sama kuin valloitussodan: saada omistukseensa maata, julkinen infrastruktuuri ja verotusoikeus velkaannuttamalla maat niin, että kansallisomaisuus voidaan ”takavarikoida veloista”.
Hudsonin mukaan poliittinen puhe vapaista markkinoista tarkoittaa tosiasiassa keskusjohtoista suunnittelua, joka on pankkiirien käsissä. Vapaa markkinatalous on johtamassa uudenlaiseen velkatorpparimalliin, jossa markkinat ovat vapaat yksityisten omistajien veloittaa haluamiaan hintoja peruspalveluista; finanssifeodalismin malliin, jossa markkinat ovat vapaat kaikenlaisesta sääntelystä.

Ei niinkään yllättäen, yksityisesti omistettu kansainvälinen valuuttarahasto IMF sekä YK ovat molemmat toistuvasti tarjonneet globaaliksi valuutaksi IMF:n SDR-yksikköä (Special Drawing Rights). SDR-yksikön hyväksyminen maailmanvaluutaksi lisäisi keskittymistä ja mahdollisuuksia keplotteluun entisestään.

Maailmanvaluutan katsotaan tarvitsevan uuden, keskitetymmän hallituksen.

Asia noussee taas esiin viimeistään seuraavan kriisin yhteydessä G20-kokouksessa.

Lisää aiheesta:
Onko jotain tehtävissä?
Pieni piiri kontrolloi maailman taloutta

Pääasialliset lähteet:
Taantuma http://fi.wikipedia.org/wiki/Taantuma
BKT http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_kansantalous.html
– vain vuositilasto (ei näytä vielä pahalta, koska siellä on viime vuoden luvut)
– vuosi 2009 dippasi pahasti, 2010 kohtuullista nousua
– BKT:n arvioivan putoavan pian miinukselle http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2011/09/13/miinukselle-mennaan–edessa-hyvin-huonot-ajat/201112834/12
Kuluttajien luottamus (ostohalukkuus) http://www.stat.fi/til/kbar/2011/08/kbar_2011_08_2011-08-29_tie_001_fi.html
– kuluttajien tulkinta tilanteesta näyttää samansuuntaiselta kuin 2008-2009 talouskriisin alkaessa
Vienti http://www.stat.fi/til/ntp/2011/02/ntp_2011_02_2011-09-05_tau_002_fi.html
– viennin volyymi painunut miinukselle jo vuoden 2011 2. ensimmäisen neljänneksen aikana
Valtion velan kehitys vs. BKT http://treasuryfinland.fi/public/default.aspx?contentid=8481&nodeid=18401
The network of global corporate control, Stefania Vitali, James B. Glattfelder, Stefano Battiston, arXiv:1107.5728v1 [q-fin.GN] http://arxiv.org/abs/1107.5728 ; http://www.physorg.com/news/2011-08-powerful-corporations-world.html
13.9., Hannu Sokala http://www.taloussanomat.fi/talouskriisi/2011/09/13/talouskriisi-pankit-sokaistuivat-johdannaisista/201112849/294
IMF: Rikkaiden maiden velka pian yhtä suuri kuin bkt http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2010/03/imf_rikkaiden_maiden_velka_pian_yhta_suuri_kuin_bkt_1547104.html
A Privatizer´s Hitlist http://www.guardian.co.uk/world/2002/apr/18/globalisation.comment
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain sekä verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 9 §:n muuttamisesta http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+118/2005&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
Michael Hudson http://www.marketoracle.co.uk/Article28498.html
Antti Ronkainen: EVM: Kansojen varallisuuden ryöstöretki http://anttironkainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/75236-kansojen-varallisuuden-ry%C3%B6st%C3%B6retki-%E2%80%93-n%C3%A4in-toimii-euroopan-pysyv%C3%A4-vakausmekanismi
Mika Niikko: Veronmaksajat ryövätään rahoitusvakauden nimissä http://mikaniikko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/82101-veronmaksajat-ryovataan-rahoitusvakauden-nimissa
Jyrki Katainen esittelee uuden maailmanjärjestyksen eduskunnan täysistunnossa joulukuussa 2010 http://www.youtube.com/watch?v=BuVgVFGOW-g
Financial Times: Deadline set for EU countries’ failing banks plan (17-03-2011)
Uusi Suomi: Kova väite Suomesta: Saksa petaa pankeilleen tukirahaa http://www.uusisuomi.fi/raha/115404-kova-vaite-suomesta-saksa-petaa-pankeilleen-tukirahaa
Valtiovarainministerin muistio eli ”Enemmän f-Eurooppaa ja lisää yhteisöllisyyttä edustaa kesän aikana eduskunnan käsittelyyn annettu hallituksen lakiesitys HE 12/2011 vp.” http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=U+6/2011&base=eru&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan rahoitusvakausvälinettä koskevan puitesopimuksen muuttamisesta (Euroopan rahoitusvakausväline) U 26/2011 vp http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/u+26/2011
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle luonnoksesta Euroopan vakausmekanismia (EVM) koskevan sopimuksen muuttamisesta (Euroopan vakausmekanismi) U 27/2011 vp http://www.eduskunta.fi/valtiopaivaasiat/u+27/2011
Taloussanomat: Kansanvalta vähenee – liittovaltio lähenee? http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2011/09/03/kansanvalta-vahenee–liittovaltio-lahenee/201112209/12Verkkomedia: Suomen perustuslakia ollaan muuttamassa http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=1100
Uusi Suomi: Suomen presidentti voidaan pian jyrätä http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/109365-suomen-presidentti-voidaan-pian-jyrata-%E2%80%93-suuri-muutos-etenee
Taloustieteen prof. Hörmanin rahareformi-käännöksen on tehnyt Hilda K. http://hildakoo.blogspot.com/2011/09/oikea-rahareformi-alkoi.html
Kauppalehti: Suomi vastuuseen myös Saksassa ja Ranskassa http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=20110990505
Onko EU:n perustuslakia koskeva valta siirtynyt Euroopan neuvostolle? http://www.eskoseppanen.net/index.php?option=com_content&view=article&id=714:04082011&catid=13:blogi&Itemid=26
Uusi Suomi: Saksalainen kypsyi euroon: Oma raha Suomelle ja Saksalle http://www.uusisuomi.fi/raha/115256-saksalainen-kypsyi-euroon-”oma-raha-suomelle-ja-saksalle
Olli Rehn: Velkajarru Suomenkin perustuslakiin http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=61796:olli-rehn-velkajarru-suomenkin-perustuslakiin&catid=1:politiikka&Itemid=30

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat