Alexander Stubbin ulkopoliittiset lausunnot ja aiheen analysointi

– Väitän, että Venäjä on Kiinasta nyt niin riippuvainen, että yksi puhelinsoitto presidentti Xi Jinpingiltä ratkaisisi tämän kriisin, Stubb sanoi Bloombergille

Mikäli Xi Jinpingin sanoisi, että on koittanut aika aloittaa rauhanneuvottelut, Venäjän olisi pakko tehdä niin, sillä muuta vaihtoehtoa ei olisi, aprikoi Stubb.  

Suomessa presidentin kanslia on ilmeisesti Stubbin suulla päätynyt siihen, että länsivaltioiden laajalti katkaisemat taloudelliset ja diplomaattiset suhteen Venäjän kanssa, alkaen helmikuusta 2022, ovat pakottaneet Venäjän täysin  riippuvaiseksi Kiinasta. Täten tällainen riippuvuus antaisi Kiinalle hyvin merkittävästi valtaa suhteessa Venäjään. 

Kiinan ulkoministeriön tiedottajan Mao Ning kommentoi Stubbin lausuntoa ja totesi, että sekä Kiina että Venäjä ovat itsenäisiä ja riippumattomia suurvaltoja, jotka perustavat toimintansa rauhaan ja dialogiin. Lisäksi Mao Ning sanoi, että Kiina pitää yhteyttä kaikkiin osapuoliin, mukaan lukien Venäjään, ja pyrkii rakentavaan rooliin, minkä tavoitteena olisi kriisin ratkaiseminen poliittisin menetelmin, ilmoitti uutistoimisto Tass.   

Kiinan ulkoministeriön tiedottajan Mao Ning kommentoi Stubbin lausuntoa. Kuva: © AP Kuva/ Andy Wong 

Bloombergin haastattelussa Stubb kuvaa Venäjän sotatoimia Ukrainassa sekä imperialistiseksi että kolonialliseksi. Jos Kiina kannattaa kansallisvaltioiden harmonisia suhteita, se ei voi hyväksyä Venäjän aggressiivista ja kolonialistista sotaa itsenäistä kansallisvaltiota vastaan, Stubb totesi. 

Yhdysvaltojen ja muiden länsivaltojen taholta Venäjälle on kohdistettu varsin mittavia talouspakotteita, joilla on pyritty heikentämään maan taloutta, sotateollisuutta sekä kykyä jatkaa presidentti Vladimir Putinin erikoissotaoperaatiota Ukrainassa. Toisin kuin Stubb kuvittelee, Venäjälle suunnatut talouspakotteet eivät ole purreet federaatioon länsivaltojen odottamalla teholla. Pakotteita on asetettu liian vähän ja liian hitaasti, arvioi Jan Hurri  I- S:n Taloussanomissa. Hurrin mukaan Venäjä on jo kaksi vuotta pystynyt ylläpitämään ja tehostamaan sotateollisuuttaan sekä sotavoimiensa varustamista ja rahoitusta, joten länsimaiden jo yli kahden vuoden aikana harjoittamat pakotteet eivät ole estäneet Venäjän operaatioita Ukrainassa, Hurri toteaa. 

Venäjä on kasvattanut öljyn ja kaasun vientiä Kiinaan, Intiaan ja Turkkiin, jotka ovat puolestaan lisänneet öljyjalosteiden sekä kaasun vientiä muihin maihin – esimerkiksi EU-maihin. Vastaavasti erityisesti Kiina on voimistanut elektroniikan ja muiden teollisuustuotteiden vientiään Venäjälle. 

Venäjän ja Kiinan kiinteät ja hyvät taloudelliset sekä poliittiset suhteet ovat kiistattomat, mutta ne perustuvat molempien suurvaltojen suvereeniuden ja riippumattomuuden kunnioittamiseen. Venäjä on pyrkinyt solmimaan diplomaattisia suhteita Aasian valtioiden kanssa, mistä kertoo esim. Vladimir Putin hiljattain tekemät valtiovierailut sekä Pohjois-Koreaan että Vietnamiin.   

Venäjä on osaltaan muiden BRICS-maiden kanssa pyrkinyt luomaan moninapaista maailmanjärjestystä. On syytä painottaa, että BRICS-maiden lukumäärä jo nyt on 10, ja lisäksi noin 30 muuta valtiota on ilmaissut valmiutensa liittyä jollakin tavoin järjestön monivivahteiseen toimintaan. 

Kuten jo ennakkoon sanottiin Venäjä toimii Kiinan kanssa yhteistyössä moninapaisen maailman kehittämiseksi, mihin tavoitteeseen toivon mukaan myös muut BRICS-maat yhdistyvät. Tällaiset globaalit funktiot eivät tietenkään ole imperialistisia tai kolonialistisia. Kuten Stubb sanoi, että Venäjän aggressiot Ukrainassa ovat aggressiivisia ja kolonialistisia. Ukrainan konflikti on tietenkin eri tapahtuma kuin BRICS-maiden yhteistyö. 

Mutta voidaanko Venäjän sotaoperaatiota Ukrainassa, Ukrainan hyökkäystä vastaan pitää imperialistisena ja kolonialistisena sotana itsenäistä kansallisvaltiota vastaan, kuten Stubb on väittänyt. 

Ensinnäkin Venäjä ei käy hyökkäyssotaa itsenäistä kansallisvaltiota – Ukrainaa vastaan. 

Nimittäin Ukraina ei ole itsenäinen ja riippumaton valtio. Ukraina on Yhdysvaltojen totaalisen vaikutuksen sekä valvonnan alaisena, kuten Slovakian pääministeri Robert Fico selosti tämän vuoden alussa Slovakian yleisradiossa (RTVS). 

Ukrainaa hallinnoi Yhdysvallat ja Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaa kontrolloi voimakkaasti uuskonservatiivit, jotka pääsääntöisesti muodostuvat Israel-lobbysta ja muista juutalaisverkostoista. Huomautan, että juutalaisjärjestöt ovat suorastaan valloittaneet Yhdysvaltojen talouden, lehdistön ja mediamaailman kokonaisuudessaan sekä strategiset asemat presidentin neuvonantajina, kuin myös tiedusteluelimissä. Tässä tilanteessa Israelin johtajilla on vaarallisen voimakas vaikutus Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaan (Walt ja Mearsheimer 2007; Dershowitz 2006; Dulles 1953-1959). 

Toisekseen Venäjä ei ole hyökännyt Ukrainaan. 

Ukrainan sotaan johtaneen kehityksen osalta ratkaiseva merkitys oli vuoden 2008 tapahtumilla, kuten Paavo Väyrynen (2/2023) kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan, johon jäljempänä osittain viittaamme. 

Ensimmäinen niistä oli keväällä 2008 Bukarestissa pidetty NATOn huippukokous.  

Siellä tehtiin periaatepäätös Georgian sekä Ukrainan ottamisesta sotilasliiton jäseneksi. 

Ukrainan osalta tilanne oli vielä omituisempi. NATOn jäseneksi päätettiin ottaa maa, jonka alueella, Krimin niemimaalla, sijaitsi strategisesti merkittäviä Venäjän sotilastukikohtia. 

Vaikka Ukrainan presidentti Janukovitsh  allekirjoitti EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen vuoden 2013 lopussa tai 2014 alussa, toteutettiin länsimaiden tuella vallankaappaus, jolla presidentti Janukovits syrjäytettiin. Hän joutui lähtemään maanpakoon.     

Välittömästi uudet vallanpitäjät tekivät kaksi kohtalokasta ratkaisua: venäjän kieleltä poistettiin virallisen vähemmistökielen asema sekä päätettiin liittyä NATOon. 

Yllä sanotusta seuraa, että: 

Krimin niemimaa liittyi Venäjään ja Donbassin alueelle syttyi sisällissota. Yhdysvallat aloittivat rajun ja murhaavan terrorin käyttäen Ukrainan asevoimia sijaistaistelijoinaan Donbassin alueen venäjänkielisiä vastaan. 

Vuoden 2022 alkupuolella Venäjän oli pakko käynnistää erikoissotilaallinen operaatio Donbassin alueen asukkaiden suojelemiseksi ja NATOn laajentumisen ehkäisemiseksi rajojensa tuntumaan. Tämä tapahtui yksinomaan puolustuksellisista syistä. Venäjän johto halusi turvata federaationsa kulttuurin ja valtiollisen suvereniteetin säilymisen. 

Myös Donbassin kansantasavallat liitettiin Venäjään. 

Stubbin puheet Venäjän imperialistisista ja kolonialistisista pyrkimyksistä osoittautuvat täten humpuukiksi. Sitä vastoin Washington on toteuttanut sekä imperialistisia että kolonialistisia päämääriä Kiovassa, ja laajasti maailman ympäri. Yhdysvaltojen kolonialismi toteutuu tässä yhteydessä juuri ulkoisenvallan järjestelmänä Ukrainassa, mutta ei niinkään siirtokuntana. 

Washington pyrkii säilymään ja vahvistumaan yksinapaisena maailmanjärjestyksen hegemoniana, mikä on merkittävin syy Washingtonin jättiläismäiselle taloudelliselle ja aseelliselle tuelle Ukrainaan ja samalla kiihkeille tavoitteille lamauttaa Moskovan nykyinen hallinto, muiden muassa eritasoisilla sanktioilla. Washingtonin tavoitteena on Moskovan alistamisen kautta vakauttaa ja voimistaa globaalia hegemoniaansa suhteessa Pekingiin. Tämä tarkoittaa itse asiassa kolmatta maailmansotaa. 

Lisäksi Yhdysvaltojen aggressiivisuuteen Ukrainassa on vaikuttanut aseteollisuudelle saadut jättiläismäiset voitot yhdysvaltalaiselle aseteollisuudelle sekä Ukrainan maaperän mineraalirikkaudet ja vilja. Yhdysvaltojen taloudelliset ja sotilaalliset tavoitteet ulottuvat myös arktiselle alueelle, jota myös Yhdysvaltojen Suomen miehittäminen palvelee. 

Aivan hiljattain Suomen eduskunta hyväksyi Suomen ja Yhdysvaltojen välisen DCA-sopimuksen, joka oli johdantoa Suomen solmimasta NATO-sopimuksesta. DCA-sopimuksella maamme luopui jäljellä olevista itsenäisyyden ja riippumattomuuden rippeistä suostumalla virallisesti Yhdysvaltojen miehitykseen ja asettamalla Suomen eturintamaksi Venäjää vastaan, vaikka Venäjä ei ole ollut uhka maallemme eikä Helsingillä ja Moskovalla ole ollut ristiriitoja, mutta nyt niitä on. 

Ensinnäkin Stubbin röyhkeää todellisuuden pakoilua voimistaa se, että hän on horjumaton Yhdysvaltojen, NATOn ja Brysselin asiamies Suomessa.

Lisäksi Stubbin tyhmän ylimielinen lapsellisuus myös ulko- ja geopoliittisiin asioihin nähden johtunee edellä mainituista sopimuksista. Hän kuvittelee, että jättiläisvaltio USA:n kainalossa ollaan turvassa mm. NATO- ja DCA-sopimukseen nojautuen, vaikka itäinen suurvalta on aivan pitkän rajalinjan takana. Tätä turvallisuuden illuusiota vahvistetaan vielä jo yllä esitetyillä sopimuksilla. On turvallista, vai onko sittenkään? 

NATO ei anna turvatakuita Suomelle, eikä juuri muillekaan.    

Kysymyksessä on siis oikeudesta osallistua itsensä eli maansa puolustamiseen tai kollektiiviseen puolustukseen. Kollektiiviseen puolustukseen ei voi olla velvoitetta.  

NATOn peruskirjan mukaan jäsenmailla ei ole varsinaisia turvatakuita, vaan kysymyksessä on avunantovelvoite, joka on keskinäinen sekä vastavuoroinen. (Artikla 5: ote 1ja 2).   

Suomen poliittiset valtaapitävät ovat sitoutuneet vahvistamaan Washingtonin maailmanjärjestyksen hegemoniaa. Suomen maanpetoksellinen poliittinen kuona tekee tämän silti, vaikka he ehkä ymmärtävät sen merkitsevän maamme ajautumista verisen sodan jalkoihin, mutta siitä ei välitetä, sillä uhrit olisivat suurelta osin kantasuomalaisia. Eihän Yhdysvallat ja muut tietyt NATO-maat ole jättäneet jälkeensä “rauhaan pakottamisen” operaatioissaan muuta kuin ihmisten ja eläinten raatoja, saastuneita viljelysmaita ja silmänkantamattomiin raunioita. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Kati Pohjanpalo ja Leo Laikola (3.7.2024).  Russia-Ukraine: China Can End War With a Phone Call, Finland’s Stubb Says. (https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-07-02/russia-ukraine-china-can-end-war-with-a-phone-call-finland-s-stubb-says?srnd=homepage-europe

Tass (7/2024). Пекин опроверг утверждение о ”полной зависимости” России от Китая. (https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/21260339?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Jan Hurri (25.2.2024). Taloussanomat – Ilta-Sanomat. Länsimaiden Ukraina-tuki ja Venäjä-pakotteet ovat olleet liian heikkoja. (https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000010249501.html

Bruegel (23.5.2024). Russian foreign trade tracker. (https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker

Pavel Kuznetsov (14.6.2024). Venäjän Suomen-suurlähetystö. Venäjän Suomen-suurlähettiläs Pavel Kuznesin puheenvuoro Naapuriseuran jäsentilaisuudessa 

Politico (1/2024). Slovak PM: Ukraine must give up territory to end Russian invasion. (https://www.politico.eu/article/slovakia-prime-minister-robert-fico-ukraine-cede-territory-russia-moscow-invasion-nato-entry/

Walt, Stephen ja Mearsheimer, John (2007). The Israel Lobby. Audio Renaissance, a division of Holtzbrinck Publishers LLC  

Dershowitz, Alan (2006). Debunking the Newest – and Oldest – Jewish Conspiracy: A Reply to the Mearsheimer-Walt “Working Paper”. Saatavina: https://sites.hks.harvard.edu/research/working_papers/dershowitzreply.pdf  

Dulles, John Fpster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99  

Paavo Väyrynen (12.2.2023). Uusi Suomi. Vuonna 2008 avattiin tie kohti Ukrainan sotaa – Suomikin on osavastuussa. (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/paavovayrynen/vuonna-2008-avattiin-tie-kohti-ukrainan-sotaa-suomikin-on-osavastuussa/

Kallavuo, Mikael (2008/01). PAX. Nato ei tuo turvatakuuta | Pax.fi. Osoitteessa: https://www.pax.fi/2008-01/nato-ei-tuo-turvatakuuta <Viitattu 25.3.2023>   

Korhonen, Keijo (6.3.2015). Suomen Kuvalehti. Suomen uusi Nato-sopimus on historian häpeätahra. 

NATOn 5. artikla (päivitetty 20.9.2022). Collective defence and Article 5. Osoitteessa: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_110496.htm <Viittaus 26.3.2023>

7 kommenttia

 1. Stubbin lausuntojen taustalla voi olla ainoastaan kaksi syytä, Stubb on täysin pihalla tilanteesta tai Stubb on Naton ja länsiliittoutuman marionetti. No, ehkä on kolmaskin mahdollinen syy, todellisuudentajun puuttuminen ja suuruudenhulluus.

  Plusääni(21)Miinusääni(1)
 2. Suomen pelastus on niinkuin ja kaksi kertaa aiemminkin(Saksan häviö 1918 ja Hitlerin häviö 1945) tullut uloa päin ja niin nytkin Venäjän toteuttamana osittainen miehitys! Vaikka tämäkään ei ole optimaalinen ratkaisu, on se kuitenkin oikeistolaistuneen suursuomen loppu! Suomen hylättyä rauhan tien, ”Karjalan mänty” kurittaa ”mäntyniemen herraa!”

  Plusääni(15)Miinusääni(0)
 3. Äärimmäinen katastrofi

  `Univormu siis pue ylles, mies,
  nyt nähdessä komppanian;
  rivin eessä äsken kulki sun ties,
  nyt riviin sua asetan`.

  (J.L. Runeberg; Vänrikki Stoolin tarinat)

  `Stubb Bloombergille: `Yksi puhelin­soitto voisi lopettaa sodan Ukrainassa`.
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000010538271.html

  Puhelu on toki soitettu, mutta se on mennyt väärään numeroon. Vaihevuosista kärsivälle sentraalisantralle pitäisi antaa uusi ohjeistus: Yhdistä Washingtoniin! Toki Peking, neutraalina maana, olisi sopiva foorumi rauhankonferenssille, mutta Yhdysvallat/Britannia eivät sitä hyväksy, vaan lietsovat aktiivisesti sotaa sitäkin vastaan.

  Valtioitten taustalla, valtiona ei-valtioissa, langoista vetelee vaikutusvaltainen `rauhanjarru` tai pikemminkin `tappokytkin`, joka suostu tulemaan esille vapaaehtoisesti varjoistaan. Mutta sille asetetaan `vää`ät leukoihin` ja se vedetään `avoimelle torille` – kaikkien kansakuntien katseltavaksi:

  `Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: ’Onko tämä se mies (איש = iysh = mies, persoona; vastakohtana Jumalalle), joka järisytti maan, järkytti valtakunnat, joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin (Jes 14:16-17)?

  Mitä se on saanut aikaan:

  Ukraina raunioina.
  https://www.fairobserver.com/wp-content/uploads/2024/02/Ukraines-1.jpg
  Ghaza raunioina.
  https://s.france24.com/media/display/30949376-094c-11e9-8e85-005056bff430/w:1280/p:1×1/gaza-ruins-afp_0.jpg
  Irak raunioina.
  https://ichef.bbci.co.uk/news/976/cpsprodpb/1679D/production/_101916029_mediaitem101916023.jpg
  Syyria raunioina.
  https://archive-images.prod.global.a201836.reutersmedia.net/2014/12/10/2014-12-10T183604Z_2_GM1EAC706OH01_RTRMADP_0_SYRIA-CRISIS.JPG
  Esimerkkejä olisi runsaasti, mutta tämä riittäköön.

  Kukapa toivoisi seuraavan linkin olevan:
  Suomi raunioina.
  xxx xxx xxx xxx xxx xxx

  Kaikesta tästä huolimatta Yhdysvaltain `sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä` (UWO = Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) kannatetaan Yhdysvaltain/Britannian eturintaman maassa – NATO/SOFA/DCA-Suomessa.

  Suomalaisten johtavien poliitikkojen kohdalla Ukraina-kysymykseen liittyy `virheellinen premissi`. Virheellinen premissi on väärä perusedellytys, joka jatkossa generoi aina vain uusia virhearvioita. Lähtökohta Suomen tulevalle onnettomuudelle on argumentaatiovirhe, jossa premissi ei pidä paikkaansa.

  Virheellisen premissin tapauksessa looginen päättelyketju on muodollisesti oikea eikä looginen analyysi paljasta argumenttia virheelliseksi. Virheellinen premissi on sukua hätäiselle päätelmälle sekä non sequiturille. Sen yleinen muoto on seuraava (1.-3.):

  1.) Esitetään A (joka ei pidä paikkaansa).
  2.) Jos A, niin B.
  3.) Siispä B.

  Edellisen (1.-3.) tulkinta Suomen nykyiseen geopoliittiseen ja -strategiseen tilanteeseen:

  1.) Esitetään: NATO/SOFA/DCA-sopimukset oletetaan olevan hyväksi Suomelle.
  2.) Jos: NATO/SOFA/DCA-sopimukset ovat hyväksi Suomelle, niin hylätään MWO (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys) -järjestys eli kansainväliseen oikeuteen perustuva maailmanjärjestys.
  3.) Siispä: Liitytään UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) -järjestykseen kannattamaan sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä.

  Edellisen virheellisen premissin, virhearvion perusteella, kaikki suomalaisten johtavien poliitikkojen lausunnot, jotka liittyvät Ukraina-kysymyksen ympärille juontuvat väärästä perusoletuksesta. Suomen ja suomalaisten kohdalla virheellinen premissi (syyn arviointivirhe) on johtanut ja tulee johtamaan vakaviin seurauksiin, koska arviointivirheen, virheellisen premissin, myöntäminen näyttää kulkevan `kantapään kautta`.

  Suomalaisten poliitikkojen yksittäisiä lausuntoja, niin kierossa kuin ne ovatkin, ei kannata edes lähteä korjailemaan, koska he ovat oikeassa: He ovat oikeassa, heidän omassa reaalitodellisuudessaan. Oikean geopoliittisen ja -strategisen todellisuuden ymmärtämisen ja asemoituminen sen mukaan, tällä ei tietenkään ole mitään tekemistä.

  Kansallista vahinkoa tulee vahingon päälle, mutta suomalaiset johtavat poliitikot eivät voi enää perääntyä valitsemastaan ulkopoliittisesta linjasta, vaan katsovat `näytelmän` loppuun asti. Suomen johtavat naispoliitikot näyttävät olevan rakastuneen `lännen mieheen`, koska nämä ovat aina satulassa ja heillä on kuudestilaukeava.

  Vuoropuhelu heidän kanssaan ei johtaisi mihinkään, joten esitän seuraavassa suomalaisten johtavien poliitikkojen virheellisestä premissistä juontuvat irrarationaaliset lausunnot Alexander Stubbin omien sanojen kautta:

  Stubb vetosi aikaisemmin Kiinaan jo kesäkuun puolivälissä järjestetyssä Ukrainan rauhankokouksessa Sveitsin Bürgenstockissa:

  `Putin latoi pöytään `rauhanehdot` Ukrainaan – Stubbilta täystyrmäys`.
  https://www.is.fi/ulkomaat/art-2000010502803.html

  Presidentti Alexander Stubb osallistui viime kuun puolivälissä Sveitsin Bürgenstockin Ukrainan rauhankonferenssiin: `Vetoan vahvasti Kiinaan, että he vaikuttaisivat erityisesti Putiniin ja siihen, että hän lopettaisi tämän sodan ja vetäytyisi` (Stubb).

  Pelkästään edellisen linkin artikkelista muutamia A. Stubbin väitteitä. Muissa linkeissä esiintyy näitäkin sekopäisempiä väitteitä:

  1.) Venäjän pitäisi lopettaa sota.
  2.) Venäjän on vetäydyttävä.
  3.) Kiinalla ratkaiseva rooli rauhanneuvotteluissa.
  4.) Venäjä on kolonialistinen valtio.
  5.) Venäjä on imperialistinen valtio.
  6.) Venäjän olemassaolo on aina perustunut toisen valtion identiteetin sortamiseen.
  7.) Venäjän olemassaolo on aina perustunut toisen valtion kaappaamiseen.
  8.) Suomella on erityisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa globaalin etelän eli Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan entisiin siirtomaihin.
  9.) Suomella ei ole kolonialistista historiaa.

  Edellisessä (1.-9.) puhui Stubbin uusi ulkopoliittinen linja: `arvopohjainen realismi`, joka käytännössä vastaa yksi yhteen Yhdysvaltain sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä. Stubb peilaa poliittiset mielipiteensä Yhdysvaltain UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) -järjestyksen kautta, joka seikka vaatii tavatonta verbaalista notkeutta.

  Seuraavassa rautalankaversiossa Stubbin edelliset (1.-9.) `poliittiset sitoumukset` asetettuna suurennuslasin alle:

  1.) Venäjän pitäisi lopettaa sota.

  Samaan aikaan Stubb osallistuu Washingtonissa Naton joukkorakenteiden uudistukseen:

  -Suomi Naton Nordfolkin päämajan alaisuuteen.
  -Suomeen Naton maavoimien alaesikunta.
  -Suomeen Naton ELF-joukkoja.
  -Euroopan unionille ja Suomelle päävastuu Ukrainan `puolustuksesta` (samaan aikaan kun Yhdysvallat siirtyy indopasifiselle alueelle).
  -Suomi Itä-merta turvaavan marimiinasopimuksen (Naval Mines Baltic Sea -aiesopimus) piiriin, jossa Suomella on keskeinen asema.
  -Suomi suojelemaan kriittistä merenalaista infraa.
  -Suomelle lisää miinakauppoja.
  -Suomi liittyy Euroopan unionin asehankintojen yhteishankintaan.
  -Suomi mukana Pohjois-maiden julkilausumassa ilmatilan käytöstä (ilma- ja ohjuspuolustus).
  -Suomi mukaan 19 muun maan kanssa valvonnan- ja satelliittikuvaustiedusteluun.
  -Suomi mukaan pilviteknologian käytön yhteistyön aiesopimukseen.

  Näyttääkö tämä teistä siltä, että Venäjän pitäisi vain katsoa sivusta, kun Suomi valmistuu sotaan sitä vastaan. Edellisten ranskalaisten viivojen asiasisältöön kuuluu hälyttävä loppuklausaali: `Sopimukset eivät ole oikeudellisesti sitovia`. Näin ollen Suomi saakin valtiokohtaisen vastuun tulevista tapahtumista.

  `Vuoden 2022 jälkeen Suomi on osoittanut Ukrainan tukemiseen 2,9 miljardia euroa`.
  https://um.fi/suomen-tuki-ukrainalle
  `Suomi lähettää lisää apua Ukrainaan (`Kyseessä on 24. puolustustarvikeapulähetys Ukrainalle`).
  https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/8524f26c-6eed-4602-a6a7-7401f2828e3a

  Aikaisemmin Joseph Borrell totesi, että: `Sota Ukrainassa loppuu silloin (muutamassa päivässä), kun sen tukeminen lakkaa`. Myöhemmin lauseen sisältö sai vastakkaisen merkityksen:

  `Jos emme tue Ukrainaa, Ukraina kaatuu muutamassa päivässä`, Josep Borrell sanoo`.
  https://www.euronews.com/my-europe/2023/05/05/if-we-dont-support-ukraine-ukraine-will-fall-in-a-matter-of-days-says-josep-borrell

  -Minskin ja Istanbulin rauhanfoorumit eivät tuottaneet toivottua tulosta, koska Yhdysvallat/Britannia torbedoi rauhanaloitteet ja pakotti Kiovan laittoman hallinnon jatkamaan aloittamaansa yksipuolista sotaa.
  -Sveitsin rauhankonferenssissa Ukrainassa sotaa käyvien valtioiden – Yhdysvaltain ja Venäjän – päämiehet eivät olleet paikalla.
  -Ukrainan Verhovna Rada (parlamentti) on säätänyt rauhanpyrkimyksiä vastustavan lain.

  Ukrainan nykyinen perustuslaiton ex. presidentti (vallananastaja) tiedostaa oikein hyvin, että Nato ei ratifioi jäsenikseen sotaa käyvää valtiota. Niinpä hän jatkaa tietoisesti sotaa Venäjää vastaan.

  Ukrainan Nato-jäsenyys ei ole Yhdysvaltain etu eikä päämäärä, vaan Venäjän federaation voittaminen. Euroopan unionin päämäärä on toteuttaa Yhdysvaltain tahto, jossa Ukrainan Nato-jäsenyys olisi virhearvio.

  Lisäksi yhdysvaltalaiset sijoittajat ja raskasteollisuus hyötyvät tavattomasti Ukrainan konfliktista ja sijoittajat sekä konfliktista että Ukrainan jälleenrakentamisesta (sopimukset ovat allekirjoitettu). Taistelu Ukrainan kriittisistä raaka-aineista huipentuu Ukrainan konfliktissa (puhutaan biljoonista dollareista).

  Tästä johtuu Ukrainan laittoman presidentin ristiriitainen käytös, jolloin hän julistaa yhtä aikaa sekä rauhanaloitteista että välttämättömästä sodankäynnistä Venäjää vastaan. Näin se menee: heille sota on rauhaa ja rauha on sotaa!

  Vuosi sitten Nato-kokoontuminen pidettiin Vilnassa. Nyt se pidetään Washingtonissa. Kokouksen asialista tuskin yllättää.

  Euroopan Unionin `eurosentrinen hegemonia` (MEGA = Make Europe Great Again = Viktor Orbanin lanseeraama) kehittyi uhkaksi Yhdysvaltain (MAGA = Make America Great Again) hegemonialle. Euroopan unionin nouseva hegemonia on toistaiseksi lyömättä laudalta, mutta annetaan Euroopan unionille Ukraina-tuen vetovastuu ja yllytetään se sotaan Venäjää vastaan – niin asia hoituu.

  Tulevassa Washingtonin Nato-kokouksessa tosiaankin määritellään, kuinka ns. Ramstein-ryhmän toimeksianto siirretään Euroopan unionin valtiolle Saksaan, jossa on jo valmiiksi yli 200 Yhdysvaltain sotilastukikohtaa. Suomessa vieraan vallan tukikohtia on pian 15 (toistaiseksi, koska neuvotteluvaraa jätettiin DCA-sopimukseen).

  Ukrainan puolustuksen kontaktiryhmä (UDCG):
  https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine_Defense_Contact_Group

  Euroopan unionille sitoutetaan Ukraina-tuen vetovastuu, jolloin Kiovan sotakabinetin sotilaallinen tukeminen olisi noin 40 miljardia per vuosi, joka summa ei käännä sodan lopputulosta muuhun kuin Euroopan unionin taloudelliseen alamäkeen entisestään. Kunhan kenkä saadaan ensin oven väliin niin Ukraina-tuki kasvaa jatkossa 100 miljardiin per vuosi.

  Laskekaahan tästäkin `mekanismista` suomalaisten veronmaksajien Suomen osuus vaikkapa seuraavan kymmenen vuoden aikaperioodilla. Lisätkää tähän lukuun hävittäjähankinnat, koheesiorahaston osuus, Naton jäsenmaksut, muu varustautuminen jne. Huomataan, että Suomi ajetaan asteittain sotatalouteen, aiheutetaan taloudellinen syvä taantuma, joka johtaa valmiuslakiin ja sitä kautta sotaan Venäjää vastaan.

  Suomen talous on `kypsä` vuodesta 2027 lähtien. Toki tämänkin jälkeen voi vedättää, mutta realiteetti on tämä.

  Mikäli Ukraina haluaisi liittyä Natoon sen pitäisi lopettaa yksipuolinen terrorisotansa, koska sopimusjärjestö Natoon ei hyväksytä sotaa käyvää valtiota. Mutta rauha ei olisi Yhdysvaltain UWO-hankkeen etujen mukaista.

  Rauha ei olisi myöskään Venäjän etujen mukaista, koska Yhdysvallat/Britannian turvatakuisiin ei ole voinut ennenkään luottaa – elleivät turvatakuut koske samalla myös muita DCA-valtioita – mutta eihän siinäkään tapauksessa voi Yhdysvaltain/Britannian sanaan (tai asiakirjoihin) luotta (yllätysmomentti).

  Pääministeri Neville Chamberlain kehui `rauhaa meidän ajallemme` allekirjoitettuaan hyökkäämättömyyssopimuksen Saksan kanssa 80 vuotta sitten.

  https://www.sundaypost.com/wp-content/uploads/sites/13/2018/09/5baf82d5f3228-e1538230735554.jpg

  Lisäksi Yhdysvallat/Britannia ovat rakentaneet etupiirivaltiot, jotka tekevät likaisen työn heidän puolestaan. Etupiireistään he eivät tule hevillä luopumaan, koska nämä ovat valjastetut käymään heidän sotansa Venäjää vastaan – heidän puolestaan.

  Missään muussa eurooppalaisessa valtiossa, Yhdysvaltain/Britannian kannalta katsottuna, ei ole niin paljon ja niin halpaa tykinruokaa kuin Suomessa, koska nämä vieläpä toteuttavat omalla kustannuksellaan Yhdysvaltain sääntöihin perustuvaa maailmanjärjestystä heidän puolestaan.

  Venäjä haluaa ratkaista Ukrainan konfliktin täysin, eikä vain sopia tulitauosta tai jäädyttää vihollisuudet, presidentti Vladimir Putin on sanonut.
  https://www.rt.com/russia/600523-russia-wants-end-ukraine-conflict/

  Yhteenveto otsikkoon `Venäjän pitäisi lopettaa sota`: Suomen pitäisi lopettaa sotavalmistelut mitä pikimmin. Edessä on hiuksia nostattava kansallinen onnettomuus!

  2.) Venäjän on vetäydyttävä.

  Vuosivälillä 2014-2022 Kiovan hallinto on teurastanut enemmän kuin 14 000 venäjänkielistä kansalaistaan omissa itäisissä oblasteissaan.

  17.2.2022 Kiovan hallinto aloitti armeijakuntansa voimalla väkivaltaisen ja koko rintaman levyisen hyökkäyssodan omiin itäisiin venäläistaustaisiin oblasteihinsa.

  24.2.2022 Venäjä vastasi sotilaallisella erityisoperaatiolla, joka perustui YKn mandaattiin, Dombassin asukasten avunpyyntöön ja Kiovan aikoman venäjänkielisten asukkaiden kansanmurhan estämiseen.

  Siinä sivussa Kiovan sotakabinetti menetti tonneittain rikastettua uraania, jonka avulla oli tarkoitus kehittää ydinasevalmius Venäjää silmällä pitäen ja laittomat bioaselaboratoriot ympäri Ukrainaa. Samalla kaatuivat koko valtion onnettomuuteen saattaneet Kiovan juntan turhat Natoon liittymisaikeet.

  Mitä tapahtuisi, jos Venäjä vetäytyisi Krimin, Dombassin, Khersonin ja Dzaporitsjjan alueilta? Venäjä jättäisi mainitut, omasta aloitteestaan Ukrainasta irtautuneet, alueet ja niiden asukkaat heitteille! Tämä olisi vakava rikos ihmisyyttä vastaan, koska Kiovan kostotoimet olisivat ankarat ja joukkotuhonta olisi varmaa – aivan niin kuin tähänkin asti.

  3.) Kiinalla ratkaiseva rooli rauhanneuvotteluissa.

  Neutraalina valtiona Peking sopii erinomaisesti rauhanneuvottelujen foorumiksi. Kiina onkin formuloinut varteenotettavat rauhanneuvottelun lähtökohdat, mutta ne ovat Yhdysvaltain/Britannian vaikutuksella torjuttu.

  Kiinalla ei ole kuitenkaan ratkaisevaa roolia rauhanneuvotteluissa. Mutta Yhdysvalloilla on ratkaiseva rooli rauhanneuvotteluissa, koska Yhdysvallat/Britannia & koalitio + Suomi on sodassa Ukrainan kautta Venäjää vastaan.

  Länsiliitto ei kuitenkaan satsaa rauhanneuvotteluihin, muutoin kuin petos mielessä, vaan varustautuu progressiivisesti sotaan.

  4.) Venäjä on kolonialistinen valtio.

  Esimerkiksi glasnost/perestroikan jälkeen, yli kolmeenkymmeneen vuoteen, Venäjälle ei ole ollut minkäänlaisia kolonialistisia tavoitteita.

  MWO (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys), johon BRICS+- ja SCO-valtiot kuuluvat, ei ole luonteeltaan kolonialistinen. Päinvastoin, heidän ohjelmansa kansojen suvereniteetista irrottaa kansoja lopullisesti kolonialismin otteesta. Mutta tämähän ei sovi länsiliitolle.

  Sen sijaan Yhdysvallat/Britannia vetoinen UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys), johon Suomikin kuuluu, on luonteeltaan kolonialistinen. A. Stubbin uusi poliittinen linja `arvopohjainen realismi` on aivan samasisältöinen kuin Yhdysvaltojen UWO-hanke eli sääntöihin perustuva kolonialistinen ja imperialistinen maailmanjärjestys.

  Yhdysvaltain edunvalvojina toimivat ne yli 860 DCA-tasoista sotilastukikohtaa, jotka on sijoitettu ympäri maailmaa – jopa Antarktikselle ja Grönlantiin – pingviini parat.

  Liittyessään Yhdysvaltain/Britannian sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen kannattajaksi Suomesta on kehittynyt verrattain lyhyessä ajassa kolonialistinen valtio.

  5.) Venäjä on imperialistinen valtio.

  MWO (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys), johon BRICS+- ja SCO-valtiot kuuluvat, ei ole luonteeltaan imperialistinen. Päinvastoin, heidän ohjelmansa vapauttaa kansoja lopullisesti imperialismin vaikutuksesta toteuttamaan omaa strategista autonomiaansa.

  Sen sijaan Yhdysvallat/Britannia vetoinen UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys), johon Suomikin kuuluu, on luonteeltaan imperialistinen. A. Stubbin uusi poliittinen linja `arvopohjainen realismi` on aivan sama kuin Yhdysvaltojen UWO-hanke eli sääntöihin perustuva maailmanjärjestys.

  Yhdysvaltain edunvalvojina toimivat ne yli 860 DCA-tasoista sotilastukikohtaa, jotka on sijoitettu ympäri maailmaa.

  Liittyessään Yhdysvaltain/Britannian sääntöihin perustuvan maailmanjärjestyksen kannattajaksi Suomesta on kehittynyt verrattain lyhyessä ajassa imperialistinen valtio.

  6.) Venäjän olemassaolo on aina perustunut toisen valtion identiteetin sortamiseen.

  MWO (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys) on vihitty ajatukselle, jonka mukaan toisen valtion identiteettiä ja suvereniteettia kunnioitetaan. Historian sodat, joita Venäjä on käynyt ovat aina olleet sen etujen mukaisia, luonteeltaan ennakoivia ja puolustuksellisia, eikä se ole pyrkinyt ekspansioon.

  Jälkiviisaana katsottuna Neuvostoliiton hallittu purkaminen oli historiallinen virhearvio. Entiset Varsovan liiton jäsenvaltiot ovat nyt liittyneet Natoon ja varustautuvat sotaan venäjää Vastaan.

  Mutta Yhdysvaltain olemassaolo on aina perustunut toisen valtion identiteetin sortamiseen. Eikö eräs heidän kunnioittamansa henkilö öyhöttänyt jotenkin näin: `On vaarallista olla Yhdysvaltojen vihollinen, mutta vielä vaarallisempaa on olla sen ystävä` (H. Kissinger). Totta joka sana.

  Luettelo sodista, joihin Yhdysvallat osallistui.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_wars_involving_the_United_States
  Lista CIAn suorittamista operaatioista.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Central_Intelligence_Agency_operations
  Luettelo Naton operaatioista.
  https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_NATO_operations

  Alexander Stubbin `arvopohjainen realismi` on paralleeli ideologia kuin Yhdysvaltain UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) -hanke, joka on aina perustunut toisen valtion identiteetin sortamiseen.

  Tämä seikka esimerkiksi Suomen kohdalla on nyt tosiasia, kun Suomi osallistuu muiden länsiliiton valtion mukana `toisen valtion identiteetin sortamiseen`. Taitaa tulla Suomelle nälkä ja vilu, koska `toisen valtion identiteetin sortaminen`, johon Suomi nyt osallistuu käsittää huomattavan osan koko ihmiskuntaa ja kasvaa kaiken aikaa.

  7.) Venäjän olemassaolo on aina perustunut toisen valtion kaappaamiseen.

  MWO (Multipolar World Order = moninapainen maailmanjärjestys) -hanke perustuu toisen valtion identiteetin ja suvereniteetin kunnioittamiseen, mutta Yhdysvaltain UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) -hanke perustuu toisen valtion kaappaamiseen – esimerkiksi Suomessa sotilaallinen DCA-vallankaappaus – tämänkaltainen hanke olisi mahdoton ilman kaappaukseen osallistuneita yhteistoimintamiehiä – suomalaisia johtavia poliitikkoja.

  Yhdysvaltojen osallistuminen hallintojen muutoksiin.
  https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_involvement_in_regime_change

  Suomi, liittyessään Yhdysvaltain/Britannian sääntöihin perustuvan UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) -järjestyksen kannattajaksi, osallistuu täysimääräisesti `toisten valtioitten kaappaamiseen` – kirjaimellisesti (Georgia, Ukraina, Palestiina jne.).

  8.) Suomella on erityisen hyvät mahdollisuudet vaikuttaa globaalin etelän eli Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan entisiin siirtomaihin.

  Suomella ei ole vähäisintäkään mahdollisuutta vaikuttaa globaalin etelän eli Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan entisiin siirtomaihin. Lukuisat globaalin etelän maat ovat tai ovat jo hakeutuneet MWO (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) piiriin.

  Globaalin etelän maat irrottautuvat joukolla Yhdysvaltain yksinapaisesta maailmanjärjestys -hankkeesta ja liittyvät halusta BRICS+ -yhteisöön. Suomalaisten ei kannattaisi mennä mainostamaan globaalille etelälle tuhoisaa MAGA (Make America Great Again) -ideologiaa globaalin etelän maihin, koska juuri tästähän he ovat irtautumassa.

  Kartalla globaalin etelän maat.
  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/61/UNCTADclassificationofeconomies.png

  Globaalin etelän maat irrottautuvat yksi toisensa jälkeen UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) otteesta. He lakkauttavat Yhdysvaltain suurlähetystöjä, ajavat diplomaatteja ulos ja lopettavat DCA-kumppanuussopimukset Yhdysvaltain kanssa.

  Diplomaattisista syistä globaalin etelän valtioitten edustajat eivät kieritä UWOn (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) juoksupoikia tervassa ja höyhenissä – ainakaan toistaiseksi. Mutta länsimaiden statukset (patsaat) ovat toki `vandalismin` kohteina.

  https://images.bonnier.cloud/files/his/production/2020/11/30085519/tjaere-og-fjer_lead.jpg

  9.) Suomella ei ole kolonialistista historiaa.

  Tässä tapauksessa: `Puolustaudutaan syytöksiltä, joita kukaan ei ole esittänyt`!

  `On ilmiselvää, että esimerkiksi Ranska tai Belgia ovat valtioina paljon sitoutuneempia kolonialismia koskeviin kysymyksiin, mutta Suomessakaan ei olla ulkopuolisia näille ilmiöille ja niiden vaikutteille, muistuttaa Turun yliopiston yleisen historian professori Leila Koivunen`.

  `Mikä on suomalaisten suhde kolonialismiin ja miksi siitä on niin vaikea puhua`?
  https://yle.fi/a/3-11447726

  Suomalaisista johtavista poliitikoista tulee mieleen Rowan Atkinsonin tähdittämä: `Äärimmäinen katastrofielokuva`, jossa näyttelijä Peter MacNicolin roolihahmo David Langley sai melkein hermoromahduksen Rowan Atkinsonin roolihahmo Mr. Beanin toilailuista.

  Lopulta David Langley kirkui lähes falsetissa Mr. Beanille jotenkin tähän tapaan: `Älä tee mitään, älä mene minnekään, älä sano mitään, pysy vain paikallasi`, koska kaikki mitä MR. Bean teki tai sanoi, sai päättyi katastrofin.

  `Me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa ja
  tuonelan kanssa sopimuksen;
  tulkoon vitsaus kuin tulva,
  ei se meitä saavuta,
  sillä me olemme tehneet valheen turvaksemme ja
  piiloutuneet petokseen`.

  (Jes 28:15)

  `Jos minä sanon jumalattomalle:
  sinun on kuolemalla kuoltava,
  mutta sinä et häntä varoita etkä puhu
  varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä,
  että pelastaisit hänen henkensä,
  niin jumalaton kuolee synnissänsä,
  mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi`.

  (Hes 3:18)

  Newsky

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
 4. Gaza

  Cogito ergo sum.

  Gazan palestiinalaisten ahdinko kasvaa kaikessa (media)hiljaisuudessa, koska:

  1.) Maailman huomio kiinnittyy Ukrainan konfliktiin ja Tyynimeren alueen kasvaviin jännitteisiin.
  2.) Israel on yksi asia, jota vastaan et voi protestoida.

  Julkisuudessa Gazan sodan uhrilukua esitellään näin (päivitetty viimeksi 10.7.2024):

  Kuolleet: vähintään 38 295 ihmistä, mukaan lukien enemmän kuin: Yli 15 000 lasta kuollut.
  Loukkaantuneet: yli 88 241 ihmistä
  Kateissa: yli 10 000

  Israelin ja Gazan välinen sota kartoissa ja kaavioissa: Live tracker.
  https://www.aljazeera.com/news/longform/2023/10/9/israel-hamas-war-in-maps-and-charts-live-tracker

  Todellisuudessa uhriluvut saattavat olla huomattavasti korkeammat:

  `Gazan sodan todellinen kuolonuhrien määrä voi ylittää 186 000, mikä on viisi kertaa suurempi kuin erillisalueen terveysviranomaisten viime kuussa ilmoittama 37 396, lääketieteellisessä The Lancet -lehdessä julkaistun uuden tutkimuksen mukaan`.

  Gazan kuolonuhrien määrä voi olla viisinkertainen – tutkimus.
  https://www.rt.com/news/600656-gaza-death-toll-higher/

  (Konekäännös alkaa): `Vaikka Israelin hallitus on pitkään kiistänyt ministeriön luvut, YK hyväksyy ne luotettavina ja Israelin armeija hiljaa tunnustaa ne todeksi.

  Brittiläisten, amerikkalaisten ja kanadalaisten tutkijoiden ryhmän mukaan tämä luku voi paisua 186 000: een, kun lasketaan `epäsuorat kuolemat`. `Epäsuorat kuolemat`, he kirjoittivat viime viikolla julkaistussa artikkelissa, sisältävät sairauksien, nälän, janon ja altistumisen aiheuttamat kuolemat.

  `Viimeaikaisissa konflikteissa tällaiset epäsuorat kuolemat vaihtelevat kolmesta 15-kertaiseen suorien kuolemien määrään`, artikkelissa lukee. `Sovellettaessa varovaista arviota neljästä epäsuorasta kuolemasta yhtä suoraa kuolemaa kohden raportoituihin 37 396 kuolemaan, ei ole epäuskottavaa arvioida, että jopa 186 000 tai jopa enemmän kuolemia voisi johtua Gazan nykyisestä konfliktista`.

  Gazan väkiluku oli ennen konfliktin alkua noin 2,3 miljoonaa, joten kuolonuhrien määrä tarkoittaa sitä, että erillisalue menetti 7–9 prosenttia väestöstään.

  `Välitön ja kiireellinen tulitauko Gazan kaistalla on välttämätön, ja siihen liittyy toimenpiteitä, jotka mahdollistavat lääkintätarvikkeiden, ruoan, puhtaan veden ja muiden resurssien jakamisen ihmisten perustarpeisiin`, kirjoittajat väittivät ja lisäsivät, että kansainvälinen tuomioistuin vaatii Israelia dokumentoimaan ja säilyttämään todisteita, jotka voivat sotkea sen kansanmurhaan.

  Yhdeksän kuukautta kestäneiden taistelujen jälkeen Israel on joutunut voimakkaan kansainvälisen painostuksen kohteeksi lopettaakseen sotilaalliset kampanjansa Gazassa. Vaikka Hamas on hyväksynyt Yhdysvaltojen tukeman tulitaukoehdotuksen, Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu totesi sunnuntaina, että mahdollisen sopimuksen on sallittava Israelin jatkaa taistelua, kunnes kaikki sen sodan tavoitteet – mukaan lukien Hamasin sotilaallisten valmiuksien tuhoaminen – on saavutettu.

  Vaikka Hamas ja Israel ovat molemmat yhtä mieltä siitä, että sopimus mahdollistaisi israelilaisten panttivankien vaiheittaisen vaihdon Gazassa palestiinalaisiin vankeihin Israelin vankiloissa, Palestiinan militanttiryhmä haluaa kansainvälisiltä välittäjiltä kirjalliset takeet siitä, että Israel jatkaa neuvotteluja pysyvästä tulitauosta, kun sopimuksen ensimmäinen vaihe tulee voimaan.

  Qatarin, Egyptin ja Yhdysvaltojen välittämissä neuvotteluissa ei ole toistaiseksi onnistuttu varmistamaan aselepoa Gazassa tai panttivankien vapauttamista sen jälkeen, kun marraskuussa solmittiin viikon mittainen tulitauko, jonka tuloksena Gazasta vapautettiin 105 panttivankia ja 240 palestiinalaisvankia` (Konekäännös päättyy).

  Gazan kaltaisissa sotatoimialueissa eristäminen sekä hygienian- ja ravinnon puute johtaa kohderyhmässä väistämättä tautien leviämiseen.

  Eräiden arvioiden mukaan palestiinalaisten heikentyneen immuniteetti vasteen takia kuolonuhrien määrä nousee 500 – 600 000een.

  Yhdysvaltain yhteiskunnan epäkohtien kritisoiminen on käynnistynyt monesti sen yliopistojen kampuksilta (esim. Vietnamin sota). Näin on käynyt myös Gazan palestiinalaisten tapauksessa. Mutta miksi se ei ole tuonut toivottua tulosta?

  Tämän takia:

  -Yhdysvallat/Israel ystävyys.
  -Israelilaiset miljardöörit rahoittavat avokätisesti yliopistoja.
  -Koulutusyhteistyö Israelin ja Yhdysvaltain yliopistojen välillä.
  -Israelin ja Yhdysvaltain tiedustelupalvelu ja poliisi saatu mukaan.
  -Palestiinalaisten puolesta mellakoivien opiskelijoiden opintoluvat perutaan.
  -Protestoijilta perutaan maassaololupa.
  -Yliopistojen työntekijöitä rangaistaan erottamisella tai sen uhalla.
  -Protestoijat on leimattu terroristeiksi, joihin sovelletaan ao. lainsäädäntöä.
  -Yliopistot ja protestoivat opiskelijat leimataan antisemitisteiksi.
  -siionistien hallinnoima media.

  Länsimainen järjestelmä tukee sananvapautta ja demokraattisia arvoja, mutta vain silloin kun huomaat olevasi samalla puolella niiden kanssa, joilla on valta määritellä ne uudelleen milloin tahansa sopimaan heidän agendaansa missä tahansa valtiossa ja missä tahansa asiassa.

  Palestiinalaisten kohdalla, jos missä kiteytyy Yhdysvaltain UWO (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) eli kansainvälisiin sääntöihin perustuva maailmanjärjestys.

  Rene Deskartesin: `Cogito, ergo sum` (`ajattelen, siis olen `olemassa`) ei sovi nykypäivän sananvapauteen ja demokratiaan, koska systeemi ajattelee sinun puolestasi.

  Henkilöstä, joka ajattelee liian itsenäisesti ja -pintaisesti, tehdään aluksi `persona non grata`, mutta jatkossa sovelletaan lausetta: Ajattelen, siis en ole olemassa!

  Tämän takia nämä jees-miehet (joo, joo miehet) ovat hyvissä asemissaan, koska he osaavat ajatella.

  Newsky

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 5. Ehkä Putinin ei pitäisi sietää näitä lännen provokaatioida, vaan ampua malliksi pari Saatana 2 ohjusta noihin Usan hännystelijöihin, niin veikkaan, että Subbillakin tulisi vetelä ruikulipaskaa housuihinsa.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 6. Vähin erin kansat alkavat tiedostaa `sylttytehtaan` sijainnin!

  Mundus Inversus!

  `Rikas hallitsee köyhiä, ja
  velallinen joutuu velkojan orjaksi`.

  (Sananl 22:7)

  `Oppiaksesi kuka hallitsee sinua, katso ketä et saa arvostella`. (Voltaire).

  Edellinen on `kulunut fraasi`, joka ei näytä kuluvan, mutta mitä me olemme oppineet tästä `kuluneesta` ilmauksesta – emme näköjään mitään!

  Esimerkiksi kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) toteuttaa omalta osaltaan muiden kansainvälisten instituutioiden ohessa Israelin/Yhdysvaltain/Britannian `sääntöihin` perustuvan maailmanjärjestyksen ohjelmaa. Piskuinen Suomi – valtio, joka on kuin rannan kaisla ja selässä lukee Imatran voima – muiden mukana.

  Hakkapeliitta uhittelee Venäjälle, Kiinalle, Iranille, Pohjois-Korealle, Unkarille, Donald Trumpille jne.

  Israelin lokakuun 2023 suunnitelman `pyyhkiä Gaza kartalta` takana on monimutkainen historia. Se on jatkuva kansanmurha, täydellinen teurastus yhdistettynä julmuuksiin: Se on rikollinen yritys, joka perustuu Israelin oppiin `oikeutetusta kostosta`, joka muotoiltiin ensimmäisen kerran vuonna 2001.

  `Oikeutettu kosto`-doktriini esittää yksiselitteisesti, että Palestiina (rajallisista sotilaallisista kyvyistään huolimatta) on `hyökkääjä` ja että `Israelilla on oikeus puolustaa itseään`, joka 7. lokakuuta 2023 lähtien koostuu huolellisesti suunnitellun kansanmurhan suorittamisesta Palestiinan kansaa vastaan.

  `Tähän väliin on lisättävä` – kansainvälisoikeudellisesti on olemassa myös säännös ns. `kollektiivisen koston kiellosta`, jolloin esimerkiksi Hamasin tapauksessa ei ole oikeutta kostaa heidän tekojaan koko Palestiinan väestölle.

  Mutta mikään kansainvälinen sääntely ei näytä tehoavan silloin kun kysymys on `kochereista`.

  Paul Larudee herättää kysymyksen: `Onko olemassa kohta, jossa Gazan kansanmurhasta tulee tarpeeksi törkeä provosoidakseen muita maita puuttumaan suoraan Gazan kaistalle estääkseen uuden kansanmurhan`? `Voiko Israel tuhota koko väestön ilman, että kukaan pysäyttää heitä`?

  Kansainvälinen rikostuomioistuin (ICC) antaa vastauksen tähän kysymykseen halveksittavimpien syytösten muodossa:

  `ICC:n syyttäjän ja kuninkaan neuvonantajan Karim A.A. Khanin lausunto, jossa syytetään Palestiinaa rikoksista ihmisyyttä vastaan sekä sotarikoksista, samalla kun huolellisesti jätetään huomiotta todisteet liittyen Israelin `false flag` -operaatioon, joka on johtanut Netanyahun hallituksen `tarkoituksellisesti` viattomien israelilaisten siviilien kuolemaan`.

  `False Flag -operaatio, Valheesta tulee totuus: `Israel on palestiinalaisten aggression uhri`. ICC: n mukaan `kansanmurhaa ei koskaan ollut`.
  https://www.globalresearch.ca/international-criminal-court-icc-prosecutor-karim-a-a-khan-kc-accuses-palestine-of-waging-war-against-israel/5857711

  Edellisen linkin sanoma lyhyesti: Israel tuhoaa Palestiinan kansallisvaltiona ja sulkee palestiinalaiset omasta kotimaastaan. Mutta kansainvälisen rikostuomioistuimen (ICC) mukaan se on Israel, joka on Palestiinan aggression uhri. Tämä jos mikä on `mundus inversus` eli ylösalaisin käännettyä retoriikkaa.

  Voi niitä kansoja, jotka ovat sitoutuneet Yhdysvaltain/Britannian UWO (Unipolar World Order = yksinapaiseen maailmanjärjestykseen) -järjestykseen. He kannattavat `sääntöihin perustuvaa kansainvälistä järjestystä, josta Suomen tulkinta on A. Stubbin `arvopohjainen realismi`. Taustalla siionisti nauraa niin, että parta väpättää.

  UWO-kannattajat kuten Suomi hyväksyvät sen mitä Palestiinassa tapahtuu ja jopa aseistavat Israelin toteuttamaan palestiinalaisten etnisen puhdistuksen. Tämä on Yhdysvaltain/Britannian `sääntöihin perustuvan kansainvälisen maailmanjärjestyksen` käytännön sovellusta.

  Samalla `luvalla` menetellään myös Yhdysvaltain/Britannian sodassa Ukrainan kautta Venäjää vastaan. Samat taustavaikuttajat (siionistit) jakavat aivan saman ideologian sekä Ukrainassa että Israelissa.

  Mutta MWO (Multipolar World Order = moninapaiseen maailmanjärjestykseen) -järjestykseen sitoutuneet vaikuttajat BRICS+/SCO ja muutamat muut pyrkivät vapauttamaan kansoja uusimperialismista ja uuskolonialismista ja toteuttamaan omaa strategista autonomiaansa ja siten hyötymään omista ansioistaan.

  Mutta tämä ei sovi Israelin/Yhdysvaltain/Britannian UWO (Unipolar World Order = yksinapaisen maailmanjärjestyksen) -hankkeelle. Orja ei saa päästä vapaaksi ja hyödylliset idiootit tehkööt likaisen työn puolestamme – kunnes heidätkin uhrataan.

  UWO- ja MWO -järjestykset ovat täysin yhteensovittamattomia Ne ovat toinen toisensa pois sulkevia järjestyksiä, joiden välille ei ole rauhaa eikä tule. Last man standing! Jos/kun kuulette rauhan tulleen, niin varautukaa, koska UWO-järjestyksen kannattajille sota on rauhaa ja rauha on sotaa.

  UWOn ja MWOn välinen kamppailu, joka nyt käydään, on viimeinen ja lopullinen. Tässä sodassa lyödään UWO-järjestyksen taustavoimat, kansainvälisen siionismin `nukkemestarit` laudalta. Juuri he ovat ne, jotka vetelevät naruista ja saavat `nukkevaltiot` julistamaan heidän täysin irrationaalisia ideoitaan.

  Kautta aikain nukkemestareilla on runsaasti kokemusta ohjailla kansakuntien kohtaloita. He eivät tule näyttäytymään julkisesti saatikka, että he luopuisivat saavuttamistaan etuisuuksista vapaaehtoisesti, mutta pakotettuna he kyllä tulevat luopumaan.

  Slaavilaiset kansat elivät siionistien kanssa 200-vuotta yhdessä:

  Two Hundred Years Together (Aleksandr Solzhenitsyn).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Two_Hundred_Years_Together
  200 Years Together (Aleksandr Solzhenitsyn) (e-book):
  https://archive.org/details/200YearsTogether

  Ehkäpä parhaiten kyseistä yhdessäoloa kuvaa:

  Kommunismin musta kirja.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kommunismin_musta_kirja

  Afrikkalainen musta väestö sai olla siionistien kanssa 400-vuotta yhdessä:

  `The Ways of the Jewish Slave Traders` (kirjoitelma):

  `Kun herra Yakub jatkoi saarnaamista käännynnäisten puolesta, hän kertoi kansalleen, että hän panisi muut työskentelemään heidän hyväkseen. Tämä lupaus toteutui. Luonnollisesti ympärillä on aina ihmisiä, jotka haluaisivat muiden tekevän työnsä. Ne ovat niitä, jotka lankesivat herra Yakubin opetukseen, 100-prosenttisesti`.

  `Kolme siunausta, joita juutalainen mies on velvollinen rukoilemaan päivittäin: ’Siunattu olet sinä, joka et tehnyt minusta pakanaa; Kuka ei tehnyt minusta naista; ja joka ei tehnyt minusta orjaa`.

  – Babylonian Talmud, Menahot 43b–44a

  Tarina juutalaisamerikkalaisesta kokemuksesta, jonka useimmat juutalaiset haluavat uskoa ja haluavat maailman uskovan, on lähes loputon historiallinen uhri. He väittävät, että he pakenivat antisemitististä sortoa Euroopassa ja laskeutuivat turvallisesti Ellis Islandille kauan sisällissodan päättymisen jälkeen vuonna 1865, ja varmasti jotkut tekivät.

  Kovalla työllään, vahvoilla uskonnollisilla siteillään ja kunnioituksellaan yhteisöllistä kasvatusta kohtaan he onnistuivat kaikista vaikeuksista huolimatta ja heistä tuli, kuten Jesaja kehottaa, [1] `valo maailmalle`.

  Kuten heidän tarinansa kertoo, he välttivät kokonaan plantaasiorjuuden ruman liiketoiminnan – mutta jos he olisivat olleet täällä, he vakuuttavat meille, että juutalaiset olisivat johtaneet hävittäjiä. Loppujen lopuksi heidän oma väitetty faraon orjuuttaminen olisi tehnyt heistä – kaikista valkoihoisten ryhmistä – myötätuntoisempia mustien kärsimyksiä kohtaan.

  Luottavaiselle, Raamattuun uskovalle kansalle tämä juutalainen omakuva kuulostaa uskottavalta ja on yhdenmukainen kristillisen opin kanssa, joka pyhittää Jumalan valitun kansan, niin kutsutut Israelin lapset (5. Moos. 7:6-11).

  Mutta ihmiset, jotka nykyään kutsuvat itseään juutalaisiksi, ovat nyt törmänneet omiin juutalaisiin tutkijoihinsa ja historioitsijoihinsa, jotka ovat esittäneet täysin erilaisen ja paljon huolestuttavamman tarinan Amerikan juutalaisten historiasta ja juutalaisten keskeisestä roolista maailmanhistorian suurimmassa rikoksessa – mustassa afrikkalaisessa holokaustissa.

  Suurimmaksi osaksi amerikkalaiset – valkoiset ja mustat – ovat täysin tietämättömiä siitä, että kun transatlanttinen orjakauppa alkoi 1500 -luvulla, se keskittyi orjuutettujen afrikkalaisten kuljettamiseen Etelä -Amerikan ja Karibian saarten sokeriviljelmille vuosisatoja ennen laajentumista Amerikan etelän puuvillapelloille 1700 -luvun puolivälissä.

  Koko orjuuden historiassa läntisellä pallonpuoliskolla jopa 9 10:stä varastetusta afrikkalaisesta lähetettiin noihin trooppisiin ilmastoihin – ei Mississippiin, Alabamaan, Georgiaan tai Etelä -Carolinaan. Alla oleva kartta havainnollistaa nuolien paksuudella Uuteen maailmaan lähetettyjen afrikkalaisten suhteellisia osuuksia, ja kuten on esitetty, suhteellisen harvat pääsivät Yhdysvaltoihin.

  https://noirg.org/wp-content/uploads/2024/07/proportions.slaves-1024×820.jpg

  Ja koko tämän ennennäkemättömän rodullisen tragedian ajan juutalaiset väittävät olleensa huolissaan Euroopassa, ei lähelläkään rikospaikkaa. Tohtori Robert Swierenga haastaa hyvin suoraan tuon usein toistetun juutalaisen alibin:

  `Yhdysvaltojen syntyessä vuonna 1787 (Karibian) orjasaarten juutalaisia oli viisi kertaa enemmän kuin Pohjois-Amerikan juutalaisia ja saattoi olla yhtä suuri kuin Englannissa. Surinamissa oli neljätoista sataa juutalaista ja Curaçaossa viisitoista sataa – molemmat lähes puolet koko valkoisesta väestöstä. Sitä vastoin koko Yhdysvalloissa vuonna 1790 oli alle viisitoista sataa juutalaista. [2]

  Etsitkö uskonnonvapautta?

  Mutta eikö tämä varhainen juutalaisten läsnäolo `orjasaarilla` ole jyrkässä ristiriidassa vallitsevan kuvan kanssa juutalaisista vapautta rakastavina uskonnollisina pakolaisina?

  Tämä on täydellinen aika käydä aikuisten keskustelu transatlanttisesta orjakaupasta ja juutalaisten roolista siinä, ja meidän on aloitettava lopettamalla tässä juutalaisamerikkalaisessa sadussa endeeminen infantiili käsitys, jonka mukaan eurooppalaiset purjehtivat valtameren yli `etsien uskonnonvapautta`.

  Jokainen koululainen oppii rohkeista ja hurskaista pyhiinvaeltajista, jotka purjehtivat Plymouthiin Mayflowerilla vuonna 1620 `etsien uskonnonvapautta` Englannin tyrannimaiselta kuninkaalta. Mutta todellisuus on, että `pyhiinvaeltajilla` oli sopimus yksityisen yrityksen kanssa nimeltä Company of Merchant Adventurers, joka odotti heidän hankkivan puutavaraa, majavan ja saukon turkiksia ja muita rikkauksia, jotka löydettäisiin tai varastettaisiin.

  Niinpä `pyhiinvaeltajat` – jotka kutsuivat itseään `separatisteiksi`, eivät `pyhiinvaeltajiksi` – työskentelivät sopimuksella yksityiselle yritykselle, jonka sijoittajat eivät välittäneet uskonnosta. Yli sata vuotta ennen näitä separatisteja varakas juutalainen nimeltä Luis de Santangel rahoitti yksityisesti espanjalaisen Kristoffer Kolumbuksen surullisen kuuluisalle löytömatkalleen vuonna 1492.

  Simon Wiesenthalin mukaan kirjassaan `Toivon purjeet` (s. 168): `Mutta tälle miehelle Kolumbuksen retkikunta ei olisi koskaan tapahtunut`. Harjoitettu orjakauppias Kolumbus vangitsi 600 kohtaamaansa aboriginaalia huutokaupattavaksi takaisin Espanjaan.

  Ja niin on niiden juutalaisten tulokkaiden laita, jotka etsivät voittoa sokerista, puuvillasta, tupakasta ja muista Uuden maailman rikkauksista. Juutalainen tutkija Yosef Hayim Yerushalmi kuvailee niitä:

  `Nämä juutalaiset harjoittivat lähes esteetöntä taloudellista toimintaa, kantoivat aseita miliiseissä, omistivat maata ja johtivat istutuksia ja olivat edustettuina paikallisissa neuvostoissa. He olivat saapuneet lähimpänä juutalaisten täyttä oikeudellista tasa-arvoa ennen modernin kansallisvaltion syntymistä. [3]

  He eivät tavoitelleet `uskonnonvapautta` vaan vapautta käydä kauppaa kansainvälisellä tasolla. Itse asiassa, kun heitä estettiin ensimmäisen kerran hankkimasta mustia orjia siirtomaissa, joihin he saapuivat, juutalaiset pitivät sitä `antisemitisminä`. Heidän etsimiään rikkauksia ei voitu saada ilman vapaata ja pakotettua afrikkalaista työvoimaa. Ja kun juutalaiset kauppiaat noudattivat jakubialaista ohjettaan – saaden muut työskentelemään heille – tästä mustien ja juutalaisten suhde lännessä todella alkaa.

  Itse asiassa näiden varhaisten juutalaisten uudisasukkaiden säilyneissä asiakirjoissa on vain vähän viittauksia juutalaiseen uskoon, juutalaisuuteen. Ei mitään Mooseksesta, Aaronista, kymmenestä käskystä; ei mainintaa liitonarkusta; eikä mitään siitä, että ollaan `valoa maailmoille`. Jos siinä ei ollut voittoa, siinä ei ollut `juutalaista` – ja mustassa orjuudessa oli paljon voittoa. [4]

  Surinamilla, joka sijaitsee Koillis-Etelä-Amerikassa, on ero siitä, että sillä on Amerikan vanhin juutalainen yhteisö, juutalaiset muodostivat synagogan vuonna 1665. Brittiläinen juutalainen historioitsija tohtori Cecil Roth seuraa heitä Marranojen historiassa:

  `(Surinamin) juutalaiset olivat myös eturintamassa tukahduttamassa peräkkäisiä neekerikapinoita vuosina 1690–1722: nämä itse asiassa oli suurelta osin suunnattu heitä vastaan, koska he olivat alueen suurimpia orjanomistajia`.

  Ja tästä – uskomatonta kyllä – löydämme ensimmäisen aavistuksen juutalaisesta uskonnosta. Ensimmäinen julkaistu juutalainen rukous heidän Uuden maailman paratiisissaan oli rukous otsikolla `Vanha heprealainen rukous kapinan aikana`, jossa rabbi pyysi Jumalaansa antamaan heille voimaa `voittaa ja tuhota jalkojensa alla kaikki julmat ja kapinalliset afrikkalaiset, vihollisemme, jotka suunnittelevat pahaa meitä vastaan… aamen`. [5]

  https://noirg.org/wp-content/uploads/2018/11/USOS.SurinamMaroonsJewishMilitia.062.png

  Roth jatkaa: `Nämä häiriöt yhdessä ilmaston tunkeutumisen kanssa johtivat lopulta siirtokunnan hylkäämiseen, josta ei ole jäljellä muuta kuin raunio`. Tohtori Roth osuu tässä teemaan, jota useimpien voi olla vaikea ymmärtää. Juutalaiset eivät olleet vain läsnä Amerikassa kauan ennen Yhdysvaltojen varsinaista perustamista, vaan he olivat `suurimpia orjanhaltijoita` yhdessä orjuutettujen afrikkalaisten tärkeimmistä kohteista. Lisäksi nämä samat `vapautta etsivät` juutalaiset itse asiassa lähtivät sotaan afrikkalaisia vastaan, jotka olivat paenneet juutalaisilta plantaaseilta!

  Tutkija Steven Sallie:

  `Ei kuitenkaan ole juurikaan kiistaa siitä, että juutalaiset olivat melko usein vastuussa ryöstöseikkailuista ja maroonien (pakenevien orjien) ankarasta rankaisemisesta. Vastauksena joidenkin juutalaisten julmuuteen maroonit hyökkäsivät usein valittuihin juutalaisiin istutuksiin. Nämä juutalaisten ja Afrikan väliset konfliktit olivat lukuisia, hyvin organisoituja ja jatkuivat 1800-luvulle asti. Nimensä vuoksi maroonien johtajat olivat yleensä muslimeja. [6]

  On myös huomattava, että edellä lainatut palkitut tutkijat puhuivat `juutalaisista` kollektiivina, eivätkä tehneet mitään tarkennuksia termistä, joka rajoittaisi vastuun tai syyllisyyden `joihinkin` tai `osapuoliin` tai `osaan` juutalaisyhteisöä. Tämä on erityisen tärkeää, kun otetaan huomioon heidän kuvaamansa rikoksen laajuus – musta orjuus.

  Kaksi suurta juutalaista historiallista yhdistystä ovat samaa mieltä ja tarkentavat tätä yleisesti tuntematonta näkökohtaa juutalaisten roolista mustassa orjuudessa. American Jewish Historical Society (AJHS) on vanhin ja merkittävin, ja se perustettiin vuonna 1892.

  Rabbi Marc Lee Raphael oli sen julkaisujen pitkäaikainen toimittaja, kun hän kirjoitti vuonna 1983, että Karibialla ja Etelä-Amerikassa:

  `Juutalaisilla kauppiailla oli merkittävä rooli orjakaupassa. Itse asiassa kaikissa amerikkalaisissa siirtomaissa, olivatpa ne ranskalaisia (Martinique), brittiläisiä tai hollantilaisia, juutalaiset kauppiaat hallitsivat usein. Tämä ei ollut yhtä totta Pohjois-Amerikan mantereella, jossa kahdeksannentoista vuosisadan aikana juutalaiset osallistuivat `kolmikantakauppaan`, joka toi orjia Afrikasta Länsi-Intiaan …

  https://noirg.org/wp-content/uploads/2020/08/TSR.V1.Cover_.2017-672×1024.jpg

  `Usein dominoitu` ja `näytteli merkittävää roolia` ovat termejä, joita rabbi Raphael käytti lähes vuosikymmen ennen kuin Nation of Islam julkaisi koskaan kumoamattoman kirjansa juutalaisista ja orjakaupasta, The Secret Relationship Between Blacks and Jews, Vol. 1.

  Tohtorit Swierenga, Sallie, Raphael ja Roth käsittelevät kaikki hämmästyttävää kaksinaisuutta 500-vuotisessa mustien ja juutalaisten suhteessa – että juutalainen omakuva vapautta kaipaavasta raamatullisesta kansasta on suoraan ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että juutalaiset olivat kiinnostuneita ja hallitsivat usein taloutta juuri niissä paikoissa, joissa oli julmimpia orjuuden muotoja.

  https://noirg.org/wp-content/uploads/2024/07/Caribbean_Map-1-1024×726.jpg

  Amerikan juutalaisarkiston (AJA) perusti vuonna 1947 `Amerikan juutalaisten tutkijoiden dekaani`, rabbi Jacob Rader Marcus, [7] ja se on arkisto, jossa on `kymmenen miljoonaa sivua dokumentaatiota` juutalaisten historiasta Amerikassa.

  Osoittautuu, että AJA:lla on paljon sanottavaa näistä varhaisista `sorretuista` juutalaisista, jotka muuttivat Euroopasta ja löysivät jotenkin ennennäkemättömän vaurauden `orjasaarilla`. Useissa artikkeleissa AJA viittaa satunnaisesti orjuuden julmimpien muotojen ja juutalaisten pyhiinvaeltajien keskinäiseen riippuvuussuhteeseen:

  `Yksittäisiä juutalaisia löytyy melkein kaikilta Karibian saarilta ennen orjuuden hylkäämistä yhdeksännentoista vuosisadan puolivälissä`. [8] Näin orjuus kytkettiin lujasti juutalaisten läsnäoloon.

  Surinamin plantaasisiirtokunnassa AJA huomauttaa, että juutalaiset `pärjäsivät hyvin, kiitos orjien ja istutusten runsauden…`. [9]

  Rabbi tri Raphael lisää, että: Orjakauppa oli tärkeä piirre juutalaisten talouselämässä Surinamissa, joka oli merkittävä pysähdyspaikka kolmikantakaupassa. Sekä Pohjois-Amerikan että Karibian juutalaisilla oli keskeinen rooli tässä kaupassa. tiedot orjamyynnistä vuonna 1707 paljastavat, että kymmenen suurinta juutalaista ostajaa käytti yli 25 prosenttia kaikista vaihdetuista varoista. [10]

  https://noirg.org/wp-content/uploads/2024/07/AJA.vol_.44.no_.-1.1992.cover_-662×1024.png

  Tohtori Aviva Ben-urin uudempi analyysi Surinamin juutalaisista vain vahvistaa tätä yhteyttä ja lisää kauhuja:

  `Vapaus, josta juutalaiset nauttivat… oli erottamattomasti kietoutunut väkivaltaiseen pakottamiseen… Afrikkalaisia orjia kidutettiin rutiininomaisesti kylän tienvarsilla tai synagoga-aukiota ympäröivän aidan varrella`. [11]

  AJA osuu teemaan, joka toistuu yhä uudelleen: `Orjakaupan lakkauttaminen vuonna 1819 ja orjien muodollinen vapautuminen vuonna 1863 tekivät plantaaseista kannattamattomia ja tuhosivat juutalaisen kaupan niin paljon, että (juutalaiset) lähes katosivat`. Tunnista tuon lausunnon merkitys: Mustien orjien vapauttaminen `tuhosi` ja `kadotti` juutalaisyhteisön.

  Juutalaiset olivat läsnä Barbadoksen saarella noin vuonna 1628, ja historioitsija Stephen Fortune kirjoitti, että `juutalaisten maineikas vauraus oli ristiriidassa orjien anteeksiantamattoman ja häpeällisen ahdingon kanssa`. [12]

  Juutalaiset parveilivat tähän maan päällä, ja tässä taas AJA kuulostaa ainutlaatuisen juutalaiselta hokemalta: `Valitettavasti maanjäristyksen ja orjien vapautumisen aiheuttama taloudellinen lama johti monien saaren juutalaisten maastamuuttoon`. [13] He esittävät afrikkalaisten orjien vapauttamisen katastrofina, joka vastaa maanjäristystä – aiheuttaen `onnettomat` juutalaiset pakenemaan pysyvästi.

  Encyclopedia Judaica (EJ) raportoi, että Curaçaon saarta kutsuttiin `Karibian juutalaisyhteisöjen äidiksi`, mutta juutalaiset tutkijat kuvaavat saarta orjakaupan jakelukeskukseksi [14] – `suuri orjavarasto`. [15] AJA vahvistaa, että `orjakauppa auttoi Curaçaoa menestymään, ja hänen juutalainen yhteisönsä kasvoi nopeasti`, jopa rakentamalla synagogan `kaupungin ulkopuolella asuvien istutusten omistajien mukavuuden vuoksi`. [16]

  Itse asiassa juutalaiset omistivat 80 prosenttia Curaçaon plantaaseista, ja juutalaiset orjakauppiaat olivat vastuussa orjien jakamisesta Curaçaosta espanjalaisamerikkalaisiin satamiin kaikkialla Karibialla ja Etelä-Amerikassa. [17]

  Vuonna 1765 Jesurunin perhe omisti ennätysmäärän 366 mustaa ihmistä; lähimmällä pakanalla oli 240 orjaa. Yhdessä dokumentoidussa tapauksessa vuonna 1701 juutalaiset vanhemmat veljet järjestivät 664 afrikkalaisen kuljetuksen; 205 menehtyi matkalla Curaçaoon. [18] Ja saaren historioitsija Johan Hartog vahvistaa tutun juutalaisen teeman – että juutalaisyhteisö kärsi `jyrkästä laskusta` samana vuonna, kun orjakauppaa rajoitettiin. [19]

  Kun juutalaiset asettuivat Haitiin, Encyclopedia Judaica myönsi: [20] he `erikoistuivat maatalousviljelmiin (mutta) orjakapinoiden myötä 18-luvun lopulla juutalaiset hylkäsivät vähitellen Haitin muille Karibian saarille tai Yhdysvaltoihin (New Orleans, Charleston)`. Tässäkään juutalaiset eivät pysy mustien vapauden puolesta; Ne eivät myöskään olleet osa sen saavuttamiseen tähtäävää prosessia. Heti kun vapautuminen toteutuu, juutalaiset hylkäävät Haitin orjamaisempaan ympäristöön.

  Jamaikalla oli myös vankka juutalainen siirtomaa, kirjoittaa AJA (s. 151): `Sokeriteollisuuden kasvu laajensi juutalaisten maahanmuuttoa ja useista juutalaisista tuli istutusten omistajia`. [21] EJ kehui, että `juutalaiset, joilla oli maatalousviljelmiä, hallitsivat sokeri- ja vaniljateollisuutta ja … olivat ulkomaankaupan ja merenkulun johtajia`. [22] Osiossaan `Sokeri` – tuote, joka on eniten vastuussa miljoonien afrikkalaisten orjuuttamisesta – EJ asettaa juutalaiset episentriin:

  `Brasilian juutalaiset eivät olleet tärkeitä (sokeri)tehtaiden omistajina, vaan pikemminkin rahoitusagentteina, välittäjinä ja vientikauppiaina. Kun Brasilia tuli jälleen Portugalin vallan alle 17. vuosisadan jälkipuoliskolla, monet juutalaiset muuttivat Surinamiin, Barbadokselle, Curaçaoon ja Jamaikalle, missä he hankkivat suuria sokeriruokoviljelmiä ja heistä tuli sokerikaupan johtavia yrittäjiä. [23]

  Ja sitten se paljastaa toisen, nyt ennustettavissa olevan juutalaisen todellisuuden: `Orjuuden poistaminen brittiläisiltä hallintoalueilta (1833) alensi taloutta ja hajotti juutalaiset`. Huomaa, että tässä AJA kirjoittaa, että orjuutettujen mustien vapaus `hajotti` juutalaiset.

  Monet noista juutalaisista `hajaantuivat` Pohjois-Amerikan mantereelle, sanoo AJA: `Orjuuden loppuminen Karibialla näki juutalaisten saapuvan saarilta lähes päivittäin… `. Monet päätyivät Georgian siirtokuntaan, jonka kuvattiin `kärsivän luottamusmiesten idealistisesta vaatimuksesta olla orjia tai viinaa…`. [24] Kuten AJA muotoilee, `ei orjia` tarkoitti juutalaisten `kärsimystä`.

  Itse asiassa Georgian johtajien kieltäytyminen sallimasta mustaa orjuutta laukaisi juutalaisten maastamuuton siirtokunnasta! Vuoteen 1740 mennessä jäljellä oli vain kolme juutalaista perhettä. He pomppivat rabbi Marcusin mukaan, koska `neekeriorjuus oli kielletty, viinakauppa oli kielletty`. [25] Juutalainen Abraham De Lyon sanoi lähteneensä `puutteen vuoksi… kun taas hänen valkoiset palvelijansa maksoivat hänelle enemmän kuin hänellä oli varaa`. [26]

  Kaikkein kirjallisimmat juutalaiset oppineet ovat maalanneet omista arkistoasiakirjoistaan hälyttävän muotokuvan varhaisimmista perustajistaan. Kaikissa tutkituissa tapauksissa juutalaisten `vapaus` ja vauraus olivat täysin riippuvaisia mustasta orjuudesta, ja kun musta `vapaus` saavutettiin, juutalainen maailma romahti ja juutalaiset pakenivat.

  Encyclopedia Judaica tiivistää hienosti: `Espanjalais-portugalilaisten yhteisöjen yleinen lasku Karibialla alkoi 19-luvulla. Kasvava kilpailu maataloustuotteissa, afroamerikkalaisten työntekijöiden istutusten hylkääminen orjuuden, assimilaation ja maastamuuton poistamisen vuoksi olivat tärkeimmät syyt tähän laskuun`. [27]

  Kunniallisin Elia Muhammad kirjoitti, että oltuaan sidottuna Euroopassa 1000 vuotta, `he olivat vapaita matkustamaan maan päällä ja pettämään ihmisiä`. Edelleen: `He ovat olleet täällä nyt yli 400 vuotta. Heidän pahimmat ja anteeksiantamattomimmat syntinsä olivat niin kutsuttujen tuominen tänne tekemään työtään. [28]

  Juutalaiset oppineet ovat siten vahvistaneet, että kukaan ei sovi paremmin Muhammedin kuvaukseen matkustavasta pettäjästä ja `anteeksiantamattomasta` orjantekijästä kuin juutalainen.

  MUISTIINPANOT

  [*] Katso myös Michael Hoffman, Judaism Found (2008), s. 375.
  [1] Jesaja 42:6; 49:6; 60:3.
  [2] Robert Swierenga, Edelläkävijät: Alankomaiden juutalaisuus Pohjois -Amerikan diasporassa (Detroit: Wayne State University Press, 1994), s. 36.
  [3] Yosef Hayim Yerushalmi, `Amsterdamin ja Uuden Amsterdamin välillä: Curaçaon ja Karibian paikka varhaismodernissa juutalaisessa historiassa`, Amerikan juutalainen historia, osa 72, nro 2 (joulukuu 1982), s. 190.
  [4] Yda Schreuder, Amsterdamin sefardikauppiaat ja Atlantin sokerikauppa seitsemännellätoista vuosisadalla (New York: Palgrave Macmillan, 2019), s. 70. Myös Steven S.Sallie, `Seemiläisten kansojen rooli maailmantalouden laajentumisessa transatlanttisen orjakaupan kautta: kirjallisuuden poiminta ja tulkinta`, Journal of Third World Studies, osa 11, nro 2 (syksy 1994), s. 173.
  [5] `Pohjois-Amerikan juutalaisiin liittyvät sekalaiset esineet`, American Jewish Historical Societyn julkaisut, osa 27 (1920), s. 223–24.
  [6] Sallie, `Seemiläisten kansojen rooli`, s. 173.
  [7] https://www.americanjewisharchives.org/about/jacob-rader-marcus/
  [8] Malcolm H.Stern, `Portugalin sefardit Amerikassa`, American Jewish Archives, osa 44, nro 1 (kevät/kesä 1992), s. 142.
  [9] Allan Metz, `Heprealaisen kansakunnan … Sefardikokemus siirtomaa -Latinalaisessa Amerikassa`, American Jewish Archives, osa 44, nro 1 (kevät/kesä 1992), s. 226.
  [10] Marc Lee Raphael, Juutalaiset ja juutalaisuus Yhdysvalloissa: dokumenttihistoria (New York: Behrman House, 1983), s. 24.
  [11] Juutalainen autonomia orjayhteiskunnassa (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2020), s. 76.
  [12] Stephen Alexander Fortune, Kauppiaat ja juutalaiset: Taistelu brittiläisen Länsi -Intian Karibian puolesta, 1650-1750 (Gainesville: University Presses of Florida, 1984), s. 109.
  [13] Stern, `Portugalin sefardit Amerikassa`, s. 143.
  [14] Lavy Becker, `Raportti Curacaosta`, Wisconsinin juutalainen kronikka, 5. joulukuuta 1969.
  [15] Daniel M.Swetschinski, `Konflikti ja mahdollisuus Euroopan toisella merellä: Karibian juutalaisen ratkaisun seikkailu`, Amerikan juutalainen historia, osa 72, nro 2 (joulukuu 1982), s. 236.
  [16] Stern, `Portugalin sefardit Amerikassa`, s. 147; Emma Fidanque Levy, `Fidanques: Sefardiperinteen jatkuvuuden symbolit Amerikassa`, American Jewish Archives, osa 44, nro 1 (kevät/kesä 1992), s. 184–85.
  [17] Marc Lee Raphael, Juutalaiset ja juutalaisuus Yhdysvalloissa: dokumenttihistoria (New York: Behrman House, 1983), s. 24.
  [18] Isaac S. ja Susan A.Emmanuel, Alankomaiden Antillien juutalaisten historia (Cincinnati: Amerikan juutalainen arkisto, 1973), s. 77.
  [19] Johan Hartog, Curaçao siirtomaa -riippuvuudesta autonomiaan (Aruba, Alankomaiden Antillit, 1968), s. 276.
  [20] Toinen painos, osa 4, s. 473.
  [21] Stern, `Portugalin sefardit Amerikassa`, s. 151.
  [22] Toinen painos, osa 4, s. 474.
  [23] Katso myös James C.Boyajian, `Uudet kristityt ja juutalaiset sokerikaupassa, 1550–1750: Kaksi vuosisataa Atlantin talouden kehitystä`, sisään Juutalaiset ja Euroopan laajentuminen länteen, 1450-1800, toim. Paolo Bernardini ja Norman Fiering (New York: Berghahn Books, 2001), s. 476.
  [24] Stern, `Portugalin sefardit Amerikassa`, s. 164.
  [25] Jacob Rader Marcus, Amerikan juutalaisten muistelmat 1775-1865, osa 2 (New York: KTAV Publishing House, 1974), s. 288.
  [26] Edward D.Coleman, `Juutalaiset kauppiaat siirtomaa -orjakaupassa`, American Jewish Historical Societyn julkaisut, osa 34 (1938), s. 285.
  [27] Toinen painos, osa 4, s. 470.
  [28] Viesti mustalle miehelle Amerikassa, s. 104, 267; `Onko olemassa mysteeristä Jumalaa`? Pittsburghin kuriiri, 18. elokuuta 1956.

  Lähde:

  The Ways of the Jewish Slave Traders.
  https://www.unz.com/article/the-ways-of-the-jewish-slave-traders/

  Edellisestä kirjoituksesta tulevat ensimmäisenä mieleen esimerkiksi seuraavat elokuvat (1.-3.), joissa käsitellään valkoisten eurooppalaisten sortotoimia mustaa afrikkalaista väestöä kohtaan:

  1.) Kunta Kinte (Juuret).
  https://en.wikipedia.org/wiki/Kunta_Kinte
  2.) 12 Years a Slave.
  https://en.wikipedia.org/wiki/12_Years_a_Slave_(film)
  3.) Harriet (Tubman).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Harriet_Tubman

  Afrikkalaisten mustien orjuuttamista käsitteleviä tv-sarjoja ja leffoja on paljon. Usein tuotantoremmiin kuuluvat siionistiset rahoittajat.

  Siionisteilla on tuhansien vuosien kokemus orjuuttamisesta. Peittääkseen afrikkalaisten orjuuttamisesta aiheutuneet kammottavat jälkensä siionistit ovat yllyttäneet mustia väestöjä väkivaltaan valkoista rotua kohtaan ikään kuin nämä olisivat kaiken taustalla.

  Valkoisten alistaminen toteutuu esimerkiksi välineellistetyllä mekanismilla, hybridivaikuttamisella eli siirtolaisohjelmalla, joka tarkoittaa kansanvaihtoa. Lopputulema on se, että hyväksymällä väestönvaihdon, eri maiden alkuperäiset asukkaat joutuvat vainotuiksi omassa maassaan.

  Entisaikojen orjuus on muuttanut nykypäivänä muotoaan, jolloin se toteutetaan valtioitten ja sen toimijoiden sekä kotitalouksien velkaorjuudella, joka onkin varsin tehokas keino taivuttaa vastahakoisia.

  World Dept Clocks.
  https://worlddebtclocks.com/

  NWO (New World Order = uudessa maailmanjärjestyksessä) -järjestyksessä poliitikkojen valta palautetaan poliitikoille MWO (Multipolar World Order = moninapaisen maailmanjärjestyksen) -järjestyksen kautta, josta viimemainitusta muodostuu DWO (Dekapolar World Order = kymmennapainen maailmanjärjestys) -järjestys.

  Moninapaisen kansainväliseen oikeuteen perustuvan maailmanjärjestyksen kannattajien yhtenä merkittävänä toiminnan jarruna ovat OWOn (Old World Order = vanhan maailmanjärjestyksen) aikaiset kansainväliset instituutiot kuten media, finanssisektori, kansainväliset järjestöt, Think Tank-ajatushautomot, ideologiat kuten sateenkaariliike jne. jne., kaikki kansainvälisen siionistiliikeen hallitsemia ja/tai rahoittamia.

  OWO > MWO > DWO -järjestyksen, joka vääjäämättä nousee, eikä sitä voida pidättää, olisi aiheellista aloittaa jo tässä vaiheessa keskustelu kansainvälisten instituutioiden restoraatiosta.

  Orjalla on se etu, että orja ei pyri vapaaksi ainoastaan kahleistaan, vaan orja pyrkii herraksi. `Kun tiikeri pääsee veren makuun, se ei voi lopettaa`.

  Voin nähdä mielikuvissani, kuinka Hizbollahin joukot pelaavat voitetussa Israelissa jalkapalloa – israelilaisten lasten päillä. Tietenkään tämä ei ole oikein, mutta `sota on raakaa ja ratsuväki julmaa`.

  `Sillä kenen voittama joku on,
  sen orja hän on`.

  (2 Pie 2:19)

  Newsky

  Plusääni(3)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat