Aloittaako Yhdysvallat sodan muita suurvaltoja vastaan?

Yhdysvaltain kongressin päätöslauselmaan viitaten, vaatii Yhdysvaltojen johtama NATO-liittouma (transatlanttinen liittouma) nykyisten hallintojen kaatamista sekä Venäjällä että Kiinassa, jotta näihin molempiin saataisiin “demokratia ja ihmisoikeudet”. Washington ilmoittaa, että mikäli Ukraina ei saavuta tavoitteitaan suhteessa Venäjään, ja ellei Taiwanin sekä Kiinan suhteita voida edistää rauhanomaisesti Taiwanin hyväksi, Yhdysvallat kohdistaisivat tiettyjen liittolaistensa muodostamana koalitiona suoria sotatoimia sekä Venäjää, että Kiinaa vastaan. Muistamisen arvoista on, että Venäjä, kuten ei sen koommin Kiinakaan ole uhannut tai loukannut Yhdysvaltoja, ja eikä EU:n jäsenmaita ensinkään. Onko siis uskottavaa, että Yhdysvallat ydinasevaltiona, ryhtyisi suoriin sotatoimiin suurvaltoja vastaan, jotka ovat myös ydinasevaltioita? Ehkä Yhdysvaltojen mahtipontinen suunsoitto on tarkoitettu vain poliittisten puheiden sytykkeeksi. Toivottavasti.

USA uhkaa päätöslauselmassaan Venäjää ja Kiinaa; laajeneeko Ukrainan sota?

C-Spanin haastatteli 3. toukokuuta Yhdysvaltain ulkoministeriä Antony Blinkeneä, joka selitti, että Washington ei vastusta, mikäli Ukrainan hallinto tavoittelee Venäjän presidentin Vladimir Putinin murhaamista, ja onnistuvat siinä.

Ukraina itse tekee päätöksensä siitä, kuinka se aikoo puolustaa itseään ja kuinka se harkitsee saavansa alueensa takaisin. Ja lisäksi, kuinka Ukraina harkitsee palauttavansa alueellisen koskemattomuutensa sekä suvereniteettinsa, Blinken sanoi.

Japanin Nikkei Asia –uutistoimiston mukaan (3.5.2023) NATO suunnittelee avaavansa Japanin Tokioon yhteystoimintoon tähtäävän viraston, mikä on laatuaan ensimmäinen Aasiassa.

Yhdysvaltojen ja sen johtaman liittouman (joka muodostuu tietyistä NATO-maista) tavoitteena on toimia sotilasliittona, joka muodostaa Yhdysvaltojen vastavoiman sekä Venäjää että Kiinaa vastaan. Yhdysvaltojen johtaman sotilasliiton tavoitteena on Taiwanin riippumattomuuden lisääminen Kiinasta. Nimittäin vuodesta 1972 Washington on virallisesti tunnustanut Taiwanin kuuluvan Kiinaan. (Taiwan irrottautui Manner-Kiinan alaisuudesta vuonna 1949. Suom. huom.) Lisäksi Yhdysvaltojen johtama liittouma ilmoittaa kieltäytyvän tukemasta Krimin ja neljän muun autonomian kuulumista Venäjään, ja vastustaa sitä, että ne ovat irrottautuneen Ukrainasta. 

Yhdysvaltojen johtama NATO-liittouma (transatlanttinen liittouma) vaatii nykyisten hallintojen kaatamista sekä Venäjällä että Kiinassa, jotta näihin molempiin saataisiin “demokratia ja ihmisoikeudet”. (Tämä on tietysti uskomattoman röyhkeää ja kaksinaismoralistista käytöstä Yhdysvalloilta.) Transatlanttinen liittouma vielä kiistää olevansa, joko Venäjän tai Kiinan vastainen.

Yhdysvaltain kongressi harkitsee parhaillaan lainsäädäntöä, jota muotoillaan ”Ukrainan voitto päätöslauselmana”, ja jonka muodollinen nimi on H.Res.322 ”Ukrainan voitosta. Siinä todetaan, että ”Yhdysvaltojen politiikka asennoituu ja hyväksyy Ukrainan voittajana” sekä palauttaa sen hallintaan kansainvälisesti tunnustetut 1991 rajat. Lisäksi Washington vaatii Venäjän täydellistä tappiota Ukrainan ja Venäjän välisessä konfliktissa.

Venäjän tappio johtaisi federaation presidentin Vladimir Putinin eroon tai hänet hallintonsa kumottaisiin ja korvattaisiin Yhdysvaltain hallinnon hyväksymällä presidentillä. Mutta, jos tämä ei realisoituisi, niin päätöslauselmaan vedoten Yhdysvaltain kongressi sekä presidentti tekisivät päätöksen sotilaallisesta ja välittömästä hyökkäyksestä Venäjää vastaan. Washingtonilla olisi tämän sotilaallisen operaation tavoitteena saavuttaa ne sotilaalliset tavoitteet, joita Ukraina ei pystynyt hankkimaan. Kyseinen Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten hyökkäys Venäjälle aiheuttaisi (täydellisen) kolmannen maailmansodan.  

Yhdysvaltain hallinto ei ole vielä sitoutunut peruuttamaan aikaisempaa tunnustamistaan, siitä että Taiwan on osa Kiinaa; mutta jos se lopulta tekee niin, silloin USA ja sen tietyt liittolaiset ovat luonnollisesti sodassa Kiinaa vastaan, joka aiheuttaisi myös kolmannen maailmansodan.

Yhdysvaltain kongressi harkitsee myös ns. ”rajoituslakia”, jolla “oikeutettaisiin” sotatilan käyttöön ottaminen kaikissa uutismedioissa Yhdysvalloissa, valmistellakseen muodollista sekä kaiken kattavaa sotatilalain julistusta Yhdysvalloissa. Täydellisen sensuurin avulla Yhdysvaltain yleisö saisi tietoonsa sekä Venäjän että Kiinan (kuten myös muunkin) osalta vain sen, minkä Yhdysvaltain hallitus sallii kansalaistensa tietää; ja tämä helpottaisi suuresti kongressia julistamaan julkisesti, että Washington on sodassa sekä Venäjää että Kiinaa vastaan.

 

Aloittaako USA suoran sodan Venäjää ja Kiinaa vastaan? 

Yllä oleva kirjoitus on pelottavaa tekstiä. Yhdysvaltojen röyhkeydellä ei ole rajoja. Millä oikeudella Yhdysvallat määrittelevät näitä “päätöslauselmiaan”? Kuvitellaanko Washingtonissa, että mikäli he itse asettavat “puolustukselliset” ehtonsa ja päätöslauselmansa, joita sovelletaan globaalisti ja ennakoivasti, että ne myös noudattavat kansainvälisiä oikeuksia?

Tämä “päätöslauselma” muistuttaa Yhdysvaltojen puolustussihteerin Dick Cheneyn alivaltiosihteerin, Paul Wolfowitzin, kynäilemää ”Wolfowitzin doktriinia”, joka ohjelmassaan julisti, että Yhdysvaltojen ”tärkein tavoite” on ”estää uuden haastajan esiinnousu entisen Neuvostoliiton alueelta tai muualta”.

George W. Bushin hallintokautena Wolfowitzin doktriinia käytettiin myös Irakin sodassa, jolloin unilateralismi (sen aggressiivisessa merkityksessä) ja ennaltaehkäisevän sodan dogmi, saavuttivat merkittävimmät asemansa Yhdysvaltojen politiikassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen ensimmäisenä tavoitteena on säilyttää ja kasvattaa entistä maailmanvalta-asemaansa Euroopan unionin alueella, poliittisen Lähi-idän alueella ja poliittisen Tyynenmeren alueella, ts. olla ainoana globaalina suurvaltana.

Mutta, jos Yhdysvallat ei onnistu vaihtamaan Venäjän nykyistä hallintoa, Ukrainan ja tiettyjen EU:n maiden kautta, niin hyökkäisikö Yhdysvaltojen johtama liittouma suorilla sotatoimilla Venäjän kimppuun?

Vaikka hyökkäys yllä esitetyn Yhdysvaltojen kongressin päätöslauselman valossa näyttäisi jopa todennäköiseltä, ei se silti ole uskottavaa.

Yllä olevaan viitaten edesmennyt diplomaatti ja professori Keijo Korhonen on esittänyt:

”Venäjä on alueellinen suurvalta ja sotateknologiassa samaa luokkaa Yhdysvaltojen kanssa. USA:n presidentti, olipa hän kuka tahansa, ei tule Suomen, Baltian maiden, Puolan tai Ukrainan takia ottamaan sitä riskiä, että joutuisi sotaan ydinasevaltion kanssa. Venäjän johto tietää, että USA:n johto ymmärtää tämän.” 

Korhosen mukaan Yhdysvaltojen ja Venäjän välisen (suoran) sodan mahdollisuutta ei ole.

Joskin on muistettava, että Korhonen lausui tämän vuonna 2015 ja sitä ennen. Nyt Ukrainan konfliktin saattelemana tilanne on kärjistyneempi kuin kahdeksan vuotta sitten. Geopoliittinen tilanne on Itä-Euroopassa kiristynyt, sillä transatlanttinen liittouma on tunkeutunut Venäjän vaikutuspiiriin, aivan sen rajojen tuntumaan.

Mikäli suurvallat, kuten USA ja Venäjä onnistuisivat aloittamaan ydinsodan toisiaan vastaan, niin kuka olisi voittaja?

Todennäköisempää on, että Yhdysvallat jatkavat entistä tehokkaampaa sotaa Venäjää vastaan sijaistaistelijoidensa eli -terroristiensa välityksellä. Näihin terroristeihin kuuluvat Yhdysvaltojen lisäksi Ukraina, Suomi ja tietyt muut EU:n ja NATOn jäsenmaat.

Tokioon perustettava yhteystoiminnan virasto nimenomaisesti tähtää Yhdysvaltojen kansainvälisen järjestelmän hegemonian puolesta taistelevien sijaisarmeijoiden (proxy war) perustamiseen Aasiaan. Tämä ei muodosta vastavoimaa vain Venäjälle, vaan erikoisesti se on suunnattu Kiinaa vastaan. Tokion viraston ja siten Yhdysvaltojen johtaman sotilasliiton tavoitteena on Taiwanin maakunnan sitoutumattomuus Kiinasta, jota halutaan provosoida aggressiivisuuteen.

(Taiwan on periaatteessa yksi Kiinan maakunnista.)

Yhdysvallat näkevät, että sen kansainvälisen järjestelmän hegemonia on ehtymässä, ja tilalle nousevat Venäjän lisäksi, Itä- ja Etelä-Aasian tietyt maat. Juuri tästä syystä Washington on Israel-lobbyn painostamana [1] ryhtynyt käyttämään Ukrainaa ja tiettyjen EU:n maiden (kuten Suomea) sijaistaistelijoinaan Venäjää sekä Putinin hallintoa vastaan.

Yhdysvallat tai paremminkin Israel, pelkää sitä, että Euraasiaan muodostuisi liittouma Kiinan, Venäjän sekä Iranin toimesta. Tässä on yksi syy siihen miksi Israel, ja Yhdysvallat ovat hyvin aggressiivisia Irania kohtaan?

Kaikki kansainvälisen järjestelmän hegemoniat, joita ovat edustaneet valtiot tai federaatiot, ovat sortuneet ajallaan. Niillä on alkunsa ja loppunsa maailmanhistoriassa. Nyt täytyy suorastaan rukoilla, että olisi Yhdysvaltojen johtaman kansainvälisen hegemonian vuoro kukistua.   

Erkki Kataja 

Lähteet

Abraham Stein on Twitter: ”Update Anthony Blinkin pressed yesterday about the Drone attack on Russia and Putin. https://t.co/2nnmMnrhql” / Twitter

Zuesse, Eric (5.5.2023). The Duran. Blinken: Ukraine has the right to assassinate Putin. Blinken: Ukraine has the right to assassinate Putin. – The Duran (archive.is)

NikkeiAsia (3.5.2023). NATO to open Japan office, deepening Indo-Pacific engagement.

NATO to open Japan office, deepening Indo-Pacific engagement – Nikkei Asia (archive.is)

Gongress.gov (25.4.2023) H.Res.322 – Expressing the sense of the House of Representatives on Ukrainian victory.

Text – H.Res.322 – 118th Congress (2023-2024): Expressing the sense of the House of Representatives on Ukrainian victory. | Congress.gov | Library of Congress (archive.is)

Zuesse, Eric (29.4.2023). South Front. Many Members Of The U.S. Congress Are InsaneSouth Front (archive.is). https://archive.is/mSiJP#selection-859.0-859.63

Zuesse, Eric (6.4.2023). The Duran. How the U.S. Government Is Now Secretly Instituting Martial Law. How the U.S. Government Is Now Secretly Instituting Martial Law – The Duran (archive.is)

Veteraanidiplomaatti sivaltaa Timo Soinia: ”Ulkoministeri on kuin pieni sylikoira, joka heiluttaa häntäänsä Brysselin isännille” – Seura.fi

[1]. Mearsheimer, John ja Walt, Stephen (2007). The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy.

1 kommentti

  1. JUUTALAISTEN MAAILMANVALTAUSPYRKIMYKSET
    Nykypäivän geopoliittinen tilanne on sellainen, missä Siionin Viisaat pyrkivät luomaan uuden maailmansodan tavanomaisilla aseilla ynnä mahdollisesti taktisilla ydinaseilla. Kiina, Venäjä, Intia ja Iran sekä monet Afrikan ja Etelä-Amerikan valtiot tulevat olemaan keskenään liitossa USA:ta vastaan. Sota alkaa ensin proxysodilla Venäjää ja Kiinaa vastaan. Suomi tulee heti Ukrainan jälkeen osallistumaan sotaan; tähän sionistien hallitsema valtamedia sitä johtaa ja on saanut jo suomalaiset sotapsykoosiin. Ukraina tulee häviämään sodan Venäjän kanssa, mutta rauhaa ei tule, sillä Ukraina on täysin juutalaisten hallinnassa. Valmistautukaa siis sotaan suomalaiset!

    Plusääni(8)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat