Ammatinvalintapsykologi auttaa tekemään haaveista totta

Ammatinvalinta ei ole helppo juttu, siihen pitää keskittyä ja varata riittävästi aikaa. Keskustelu ammatinvalintapsykologin kanssa auttaa haaveiden jäsentelyssä, omien vahvuuksien kartoittamisessa ja sopivan koulutuspaikan pohdinnassa.

Työvoimatoimistojen maksuttomat ammatinvalinta- ja urasuunnittelupalvelut kattavat koko Suomen. Ensimmäisen tapaamisen aikana asiakkaan tilanteeseen tutustutaan kokonaisvaltaisesti ja siihen varataan aikaa yleensä yksi tunti.

Ammatinvalintapsykologi Tarja Salonen työskentelee työttömien nuorten, alle 25-vuotiaiden, kanssa.
– Nuorta kiinnostaa eniten se, mikä olisi hänelle sopivin ala. Nuori haluaa löytää ammatin ja kartoittaa erilaisia koulutusvaihtoehtoja. Hän toivoo saavansa tietoa, jota ei ole aikaisemmin itse huomannut, kertoo Salonen.

Ammatinvalintapsykologin kanssa pohditaan myös sitä, onko opiskelemaan pääsy realistista. Joskus toiveammattiin hakeutuminen edellyttää todistusarvosanojen nostamista. Se onnistuu esimerkiksi peruskoulun lisäopetuksessa eli kymppiluokalla.

– Koulutus kannattaa, koska työnantajat arvostavat tutkintoja. Ilman ammatillista koulutusta nuoren on vaikeaa saada työtä tai oppisopimuspaikkaa. Ammatinvalinnanohjauksessa lähdetään liikkeelle nuoren omista kiinnostuksen kohteista. Tärkein työväline on keskustelu. Yhdessä jutellaan hyvin monenlaisista asioista, kuten koulun käynnistä, työelämän kokemuksista, harrastuksista ja omista vahvuuksista.
– Joissakin tapauksissa yksi keskustelu riittää, mutta yleensä tapaamme asiakkaan kanssa kaksi tai kolme kertaa.

– Ammatinvalinta on prosessi. Ohjauskeskustelujen välille annan itsearviointitehtäviä. Suunnittelun apuna voidaan käyttää myös psykologisia testejä, työ- ja koulutuskokeiluja sekä terveydentilan selvityksiä.
Tiedon lisäksi ammatinvalintapulmissa auttaa hyvä itsetuntemus. Tulevaisuuden suunnitelmista kannattaa keskustella myös oman lähipiirin kanssa. Vanhempien toiveet tai kaverin perässä tehty valinta ei kanna riittävän pitkälle. Nuoren täytyy tehdä itse omat päätöksensä.

– Onneksi tämän päivän vanhemmat antavat tilaa nuorten omille valinnoille. Lastaan voi tukea, kun keskustelee asioista avoimesti. Vanhemmat voisivat esimerkiksi kertoa omasta työstään ja koulutuksestaan. Jutella siitä, miten he ovat päätyneet oma an ammattiinsa, sanoo Tarja Salonen.

Ammattinetti valottaa työelämän saloja
– Ammattinetistä löytyy yli 50 ammattialaa ja satoja ammatteja.
– Eri ammateissa työskentelevät ihmiset juttelevat omasta työstään. He paljastavat, miten löysivät paikkansa työelämässä.
– Ammattinetissä pystyy tutkimaan millaisia työtehtäviä eri ammatit tarjoavat ja millä koulutuksella niihin pääsee.
– Sivuilta löytyy artikkeleita työelämän ajankohtaisista ilmiöistä.
www.ammattinetti.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat