Analyysi: Atlanttisen ratkaisun syyt?

Saksaan on saapunut viime aikoina 4 000 amerikkalaissotilasta osana pysyvää joukkojen siirtoa Eurooppaan. Raskasta sotakalustoa on kuljetettu eri puolille Keski- ja Itä-Eurooppaa. Lisäksi Saksa, Kanada ja Englanti ovat lähettäneet tuhansien miehien vahvuisia joukkoja. Mistä tässä on kysymys? Valmistaudutaanko suursotaan vai onko tarkoitus lisätä suurvaltojen vastakkainasettelua, vai halutaanko tukea entisiä vallankaappauksia sekä synnyttää uusia vallankumouksia itärajantuntumassa lähellä Venäjää olevissa maissa, tai kenties valmistautuuko Nato Euroopan tulevaan sisällissotaan? Kuinka tähän kuvioon asettuu lännen suhde Aasiaan? Tässäpä vasta kysymyksiä: ken taitaa niihin vastata?

 

Mittavasti sotilasjoukkoja ja –kalustoa Keski- ja Itä Eurooppaan!

Hiljattain tunkeutui Eurooppaan yhteensä 4000 Yhdysvaltojen puolustusvoimien sotilasta, panssarivaunuja, sotilasajoneuvoja ja ynnä muuta taistelukalustoa. ”Invaasio” tapahtui saksalaisen Bremerhavenin kaupungin sataman kautta, josta sotakalusto on kuljetettu eri puolille Keski- ja Itä-Eurooppaa. Tämän toimenpide on osa viime vuonna alkanutta operaatiota, jota Nato kutsuu nimellä Atlanttinen ratkaisu.1 Saksan lisäksi amerikkalaisia tunkeutuu Eurooppaan esimerkiksi Puolan Wrocławin kautta. Kysymyksessä on kylmän sodan jälkeisen ajan laajin amerikkalaisjoukkojen sijoitus Eurooppaan.2

Amerikkalainen sotapoliisi.
Amerikkalainen sotapoliisi.

Myös Saksa, Kanada ja Englanti lähettävät kukin noin 1000 sotilaan vahvuisia joukkoja.3

CNN ja UPI uutisoivat, että alkaneiden, useita päiviä kestävien joukkojen ja sotakaluston siirron tarkoituksena on lähettää suorasanainen viesti erityisesti yhdelle maalle: Venäjälle. Yhdysvaltain liittolaiset ja kumppanit ovat huolissaan Venäjän toimista Ukrainassa, Pentagonin edustaja Jeff Davis sanoi.

 

Mistä tässä on kysymys?

Valmistaudutaanko tässä suursotaan, jonka osapuolet olisivat Yhdysvallat ja sen liittolaiset vastaan Venäjä? Tämä ei ole mahdollista, sillä Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei ole mitään todellisia eturistiriitoja, joten molemmat tunnustavat toistensa suurvalta- ja etupiirit. Molemmat suurvallat ovat myös ydinasevaltioita. Nämä seikat tarkoittavat sitä, että amerikkalais-venäläisen sodan mahdollisuus on poissuljettu.

Vladimir Putin ja Benjamin Netanyahu.
Vladimir Putin ja Benjamin Netanyahu.

Lisäksi molempiin suurvaltoihin sekä Yhdysvaltoihin että Venäjään vaikuttaa vaarallisen tehokkaasti sionistinen eliitti.4 Tästä johtuen sodan synnyttäminen suurvaltojen välille ei välttämättä palvele kansainvälisten sionistien etua. Sitä vastoin eliitti on pyrkinyt alituisesti USA:n ja sen liittouman ja Venäjän vastakkainasetteluun. Tällä hajota ja hallitse ohjelmalla on tarkoituksena synnyttää yhteiskunnallinen ja taloudellinen kaaos lännessä, kuten myös Venäjällä sekä muodostaa vihamieliset suhteet länsimaisten ihmisten ja venäläisten välille.5 Kun seuraa ihmisten mielipiteitä yleisessä keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa, niin huomaa kuinka hyvin juutalainen eliitti on päässyt päämääräänsä.

Lisäksi tulee huomata, että:

Nato on jatkuvasta laajentunut ja Venäjän rajamaissa tehdyt vallankaappaukset ovat pakottaneet Venäjän reagoimaan ja puolustuskannalle. Tämä Venäjän herääminen voidaan ajatella saaneen länsiliittouman vahvistamaan saavutettuja etujaan ja asemien puolustamista, lujittaa läntiselle liittoutumalle myönteisiä valtoja Venäjän rajan tuntumassa, tukea uusia vallankaappauksia ja samalla pönkittää liberaalisella sädekehällä koristeltua kansalaistoimintaa Venäjän rajamaissa.

Sionistisen eliitin johtama USA on Ukrainan ja myös Syyrian sotien hallitseva taustavaikuttaja. Sionistien toimesta USA on rahoittanut sopiviksi katsomiaan järjestöjä vuosikausia. Yhdysvaltojen apulaisulkoministerin Nulandin mukaani USA rahoitti Maidanin mielenosoitusten kuluessa vallankumousta 5 miljardilla dollarilla.6 Tämä ei tietenkään ole ollut sionistisen lännen ainut sponsorointi Ukrainan konfliktin lietsomiseksi.

Yllä mainittu sionistien hegemonia ilmenee länsimaissa, erikoisesti Yhdysvalloissa, valta- eli valhemedian, pankkimaailmaan ja Hollywoodin kautta. Lisäksi tulee huomata, että esimerkiksi israelilaisten etujärjestö AIPAC Yhdysvalloissa ei lainkaan häpeile agendaansa, toimintatapojaan tai saavutuksiaan ja Yhdysvaltojen uuskonservatiivit muodostavat avoimet sidonnaisuudet sionisteihin. Sionistijärjestöjen ja rahoittajien valta ohjailee uuskonservatiiveja ja siten Yhdysvaltojen imperialismia ja sen ulkopolitiikkaa.7

Vuonna 2015 Venäjä päivitti kansallisen turvallisuuden strategiansa (VKTS) luodakseen kestävän perustan USA:n ja Venäjän suhteille. VKT-strategian ajankohtaistaminen oli välttämättömyys etenkin Yhdysvaltojen johtaman Naton tunkeutumisesta Venäjän lähialueelle aiheutuneen uhan ja loukkauksien ansiosta. Yhdysvaltojen johtama liittouma on läsnäolollaan häirinnyt geopoliittista stabiliteettia Itä-Euroopassa ja Baltiassa jo vuodesta 2014 lähtien.

Yhdysvallat ja Nato toimivat rauhan ja vakauden puolustajana ja vapauden turvaajana. Informaatiosodan ja Atlanttisen ratkaisun kautta sotilaallisesti NATO vastaa Venäjän uhkaan. Onko tämä läntisen liittoutuman vahvistuminen seurausta Venäjän politiikasta? Tai onko paremminkin Venäjä pakotettu kehittämään strategiaansa sionistisen USA:n Nato-akselin painostuksen ja vainon saattelemana?

Valmistautuuko Nato Euroopan tulevaan sisällissotaan?

Alla on esitetty yksi näkökulma siihen, miksi vastakkainasettelua Venäjän ja Naton välillä kiihdytetään.

USA:n ja tiettyjen EU:n maiden sotajoukkojen keskittämisen yhtenä tarkoituksena voidaan ajatella olevan valmistautuminen Euroopan tulevaan sisällissotaan. Onhan johdonmukaista ajatella, että jatkuvasti lisääntyvä elintasopakolaisten vyörytys synnyttää kestämättömän tilanteen kantaväestön ja tunkeutujien välille; tämän konfliktin laukaisee jo se, että paikalliset hallitukset, suvaitsevainen virkamieskoneisto mukaan lukien politisoitunut poliisi ja näitä tukeva valhe- eli valtamedia tukee voimakkaasti tunkeutujien etujen asettamista kantaväestön etujen edelle. Lisääntyvä työttömyys, valtion menojen leikkaukset ja yksityistämiset melkein koko Euroopassa vahvistavat tyytymättömyyttä.

Sisällissodan syttyessä on puhdistettava hallintorakenteet nykyisestä poliittisesta eliitistä.
Sisällissodan syttyessä on puhdistettava hallintorakenteet nykyisestä poliittisesta eliitistä.

Sisä- ja ulkopoliittisilla uhkakuvilla voidaan mahdollisen sisällissodan eliittien vastainen puoli mustamaalata. Mustamaalaus synnyttää visio siitä, millaista politiikkaa kriisin jälkeen ei ainakaan harjoiteta, ja mitkä olivat kriisin ongelmat. Ongelmia ovat liiallinen demokratia, joka sallii populismin nousun, liiallinen kansallismielisyys, joka luo konfliktin maahanmuuttajien ja kantaväestön välille. Lisäksi mustamaalaus johtaa siihen, että vasemmisto osallistuu konfliktiin eliittien puolella samalla kun äärivasemmisto omalla toiminnallaan antaa perusteita poliisivaltion perustamiselle.

Sisällissodan välillisenä tarkoituksena olisi saada Eurooppalainen järjestäytynyt yhteiskuntarakenne hajotettua, jonka jälkeen ihmiskuntaa johtava mielipuolisen imperiumin edustajat asettaisivat omat hallitusjärjestelmänsä entisten tilalle. Niin muodoin sotilaallista keskitystä tarvittaisiin varmistamaan kantaväestön nujertamiseen sisällissodassa.

 

Suomen asema Nato-sopimus maana on vaarallinen

Yhdysvallat ja Venäjä eivät ajaudu sotaan keskenään, mutta USA-johtoinen Nato voi laajentumisellaan kulminoida Baltiaan, Itämerelle ja Suomen vastaisen rajansa tuntumaan mittavan konfliktin Venäjän kanssa. Suomen asema Nato-sopimusmaana hengenvaarallinen: Tämä sotilaallinen uhka konkretisoituu, kun Venäjän turvallisuutta uhataan siihen pisteeseen, että sen on pakko miehittää Suomi. Mikäli Suomi jatkaa Nato-intoiluaan ja ei pysty neutralisoimaan suhteitaan Yhdysvaltoihin ja palaamaan puolueettomuus politiikkaan, johon kuuluisi ystävälliset ja rakentavat suhteet Venäjän kanssa; Venäjä joutuu muodostamaan puskurivyöhykkeen, joka katkaisisi Suomen Oulun korkeudelta poikki. Tästä kyseessä oleva alue ulottuisi aina Jäämerelle saakka, mukaan lukien Pohjois-Norjan. Siten Venäjä varjelisi Naton uhan kohdistumista pitkälle Suomen vastaiselle rajavyöhykkeelle. Tämä tulisi tapahtumaan, joko sotilastoimin tai neuvottelemalla. Yhdysvallat ja muut Nato-maat eivät tulisi Suomen avuksi, vaikka Suomi olisi Naton jäsenmaa. Se on varmaa. Ainoa pelastus Suomelle on puolueettomuus politiikka, isäntämaasopimuksesta eroaminen ja Suomen alueen rajaaminen Naton tarpeiden sekä sen liikkuvuuden ulkopuolelle.

Mikäli Suomi ajautuu avoimeen konfliktiin venäjän kanssa, tulee puolustuksesta huolehtia vain kotiseutua ajatellen; poliittisen eliitin puolesta ei kannata uhrata hiuskarvaakaan, päinvastoin olisi mieluista, jos hyökkääjän luodit tavoittaisivat eliitin.

 

Poliittinen viitekehys

Donald Trump on sionistien lakeija, kuten hänen edeltäjänsä. Näyttää siltä, että ainut hyvä puoli miehessä on, ettei hän näyttäisi hyväksyvän yliäyräiden menevää pakolaisten vastaanottamista ja, että olisi puheissaan kansan asialla. Eihän Trumpin virkaanastujaispuhe ja tavoitteet kaikilta osin huonoilta kuulostaneet: hän arvosteli muiden muassa Washingtonin poliittista eliittiä sekä vannoi vallan siirtymistä takaisin kansalle. Tästä voisi ottaa oppia myös Suomen poliittinen eliitti. Kuitenkin Trumpin todellinen suhtautuminen edellä mainittuihin asioihin paljastunee hänen presidentti kaudellaan. USA:ssa ei voi selvitä hengissä presidentin tehtävissä, jos ei ole sionisti tai heidän lakeijansa. Trump ei ole vastustanut amerikkalaisten joukkojen keskitystä Keski- ja Itä-Eurooppaan.

Ei ole mitään havaintoja siitä, että Trumpin valinta olisi johtamassa USA:n linjan muutokseen suhteessa joukkojen lähettämiseen ja yleensä lännen ja Venäjän vastakkainasetteluun. Onko Trump sanonut tai edes harkinnut amerikkalaisjoukkojen kotiuttamista Euroopasta? Tuskinpa. Trump astui virkaansa perjantaina 20.1.2017 ja USA:n joukot saapuivat hiljattain Eurooppaan, tuskinpa joukkoja heti aletaan sieltä kiskoa takaisin.

On ihmetelty Trumpin hyviä suhteita Putinin kanssa. Myös Obamalla oli tällaiset suhteet, mutta ne salattiin julkisuudelta. Eli Yhdysvalloilla ja Venäjällä ei ole todellisia eturistiriitoja, kuten jo alussa mainittiin. Tästäkin näkee sen, että molempiin suurvaltoihin vaikuttaa sama sionistinen mafia ja heidän lukuisat organisaationsa marionetteineen.

Miksi tarvitaan vastakkainasettelua?

Jos molempiin suurvaltoihin USA:han ja Venäjään voimakkaasti vaikuttavat samat eturyhmät, joita ovat globaalien pääoma-, korporaatio- ja rahamaailman eliitit, miksi geopoliittiset kysymykset näyttävät muodostavan ristiriitoja?

Yhdysvallat ja sen liittolaiset eivät sinänsä halua laajentaa Natoa minnekään vaan länsimaihin vaikuttava Israel-myönteinen lobby on lähes kaiken takana.8

Yhdysvaltojen ja Euroopan maiden talouteen vaikuttava pankkiiri- ja talouseliitti on myös saanut aikaan sen, että USA:lla on aggressiivinen tavoite kahmia globaalisti taloudellinen ja poliittinen kehitys omiin käsiinsä. Tämä on ilmeisesti yhtenä osasyynä USA:n ja sen liittolaisten Venäjän saartoon.

Perimmäisenä pyrkimyksenä näyttää olevan niin Venäläisen kuin myös Länsi-eurooppamaisen järjestäytyneen sivilisaation hajottaminen. Tätähän palvelee jo lännen ja Venäjän välille synnytetty näennäinen erimielisyys. Mutta Yhdysvaltojen ja Venäjän ei tarvitse sotia keskenään eivätkä ne tule sotimaan toisiaan vastaan.

Transatlanttisten suhteiden merkitys.

Transatlanttisen suhteen toimivuudella on ollut vaikutuksensa maailmanpolitiikkaan, mutta ei myönteisessä mielessä. Yhdysvaltain Euroopalle antamat turvatakuut ovat olleet mahdollistamassa integraatioprosessia, jota voidaan pitää yhtenä Uuden maailmanjärjestyksen tunnusmerkeistä. Yhdysvallat ja Eurooppa eivät lähesty toisiaan vain sotilaallisesti vaan myös kauppapoliittisesti; muistammehan vapaakauppasopimus neuvottelut EU:n ja USA:n sekä EU:n ja Kanadan välillä. Eurooppalaiset maat ovat lyöttäytyneet Yhdysvaltain liittolaiseksi, joiden tuki ja suopeus ovat antaneet entistä enemmän legitimiteettiä Yhdysvaltain vahingolliselle globaalille toiminnalle.

Silmäys Aasiaan.

Kiinan kehittyminen maailman suurimmaksi talousmahdiksi ja Shanghain yhteistyöjärjestön (SCO) jatkuva sotilaallisen voiman kiriminen jo pian Naton rinnalle, voivat olla tiettyjä syitä transatlanttisen taloudellisen ja sotilaallisen yhteistyö tiivistämiseksi. Tämä Atlanttinen ratkaisu joukkojen keskittämisenä Eurooppaan on osa-alue transatlanttista yhteistyötä. Näin voidaan luoda pelote myös Aasialle.

Jos Aasiaa ei saada talouspolitiikan välineillä nujerrettua, niin siihen tarvitaan silloin sota.

Sotateollisuuden omistajat hyötyisivät suursodasta.
Sotateollisuuden omistajat hyötyisivät suursodasta.

Suursota tai sota yleensä olisi suuronnettomuus, kansoille ja valtioille, mutta tietylle kansainväliselle eliitille maailmansota olisi tuottoisaa. Sotateollisuuden valmisteiden myynti eläisi kultakauttaan ja kansainvälisen rahoitustoiminnantarve moninkertaistuisi. Sodan jälkeen vuorossa olisivat voittajien sanelemat sotasyyllisyysoikeudenkäynnit ja Eurooppa, Aasia ja Lähi-itä jaettaisiin uudelleen globaalin eliitin ja Israelin etujen mukaisesti.

Kysymyksessä olisi imperiumien esiinmarssi, joiden kansainvälinen poliittinen hegemonia olisi vertaansa vailla maailmanhistoriassa. Mutta toivoa paremmasta ei ole syytä menettää, sillä myös globaalin vallan keskiössä oleva eliitti voi kokea suursodassa karvaan tappion.

Yllä olevassa artikkelissa esitettiin syitä Atlanttiseen ratkaisuun, jonka tarkoituksen ei ole se, että Nato suojelisi Euroopan turvallisuutta, johon muka sisältyisi Yhdysvaltain liittolaisten ja kumppanien huoli esimerkiksi Venäjän puuhista Ukrainassa ja tai Itämerellä. Kaikki tämä on valtavirtaisen median levittämää valhetta.

Markku Juutinen

Lue myös: Vainovalkea

 

Lähteet

 1. http://www.globalresearch.ca/outgoing-president-obamas-operation-atlantic-resolve-against-russia-us-sends-3600-tanks-against-russia-massive-nato-deployment-underway/5566679)
 2. http://www.independent.co.uk/news/world/europe/russia-us-troops-nato-mission-poland-message-obama-putin-a7517281.html
 3. (http://www.globalresearch.ca/retribution-for-russian-hacking-several-thousand-us-troops-hundreds-more-us-tanks-shipped-to-russian-border-to-keep-peace-freedom/5567404).
 1. Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/ ; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/
 2. Robert Bideleux, Ian Jeffries: A History of Eastern Europe: Crisis and Change.. Psychology Press, 1998; Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148; Solženitsyn, Aleksandr (1974). Vankileirien saaristo:(Arhipelag GULAG) 1918-1956 Tukholma: Wahlsröm & Widstrand; Solženitsyn, Aleksandr (2009). 200 vuotta yhdessä; Toivo Martikainen, Katri Pynnöniemi ja Sinikukka Saari (2016). Venäjän muuttuva rooli Suomen lähialueilla: Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja; Suuri maa, pitkä kvartaali (2003) Sitra. Tapani Mäkinen. Saatavilla (alkaen sivulta 25). http://www.sitra.fi/julkaisut/Raportti48.pdf; International. (20.12.2013); Mikhail Khodorkovsky, pardoned by Putin, arrives in Berlin: http://nsnbc.me/2013/12/20/mikhail-khodorkovsky-pardoned-by-putin-arrives-in-berlin/; The Times of Israel (23.11.2015). Russia’s New Tsar: http://blogs.timesofisrael.com/russias-new-tsar/; The World’s Billionaires: http://www.forbes.com/profile/arkady-rotenberg/; Gaaze, Konstantin (2014). ”Poker dlja odnogo”. Newtimes.ru (Novoje Vremja), 1.9.2014: http://www.newtimes.ru/articles/detail/86540; Tyler Durden (3.4.2014). Zero Hedge. Guest Post: Russia Is Dominated By Global Banks, Too: http://www.zerohedge.com/news/2014-04-03/guest-post-russia-dominated-global-banks-too; Stone, Joe (2.4.2015). The world needs 70 percent more food by 2050. Here’s how we can do it.
 3.  Information Clearing House (13.12.2013): Victoria Nuland Admits: US Has Invested $5 Billion In The Development of Ukrainian, ”Democratic Institutions”.Saatavilla:

http://www.informationclearinghouse.info/article37599.htm; Dan Murphy (6.2.2014). Security Watch Amid. US-Russia tussle over Ukraine, a leaked tape of Victoria Nuland. Saatavilla:http://www.csmonitor.com/World/Security-Watch/Backchannels/2014/0206/Amid-US-Russia-tussle-over-Ukraine-a-leaked-tape-of-Victoria-Nuland

7. Patrick Slattery (15.4.2013). How Zionists manage to get away with their myths and lies. Saatavilla: https://web.archive.org/web/20130423165326/http://www.davidduke.com/?p=39286

8. Mearsheimer & Walt (2007). Yhteenveto Israelin lobbyn vaikutuksesta median ja akatemiaan; Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag, 309 s; Jewis Chronicle 1974; Jewish Post and Opinion 1974; Bar-Yosef 1994, Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147; Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.; Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

13 kommenttia

 1. Villi veikkaus,

  Sun Tzu sanoi että kaikki sodat perustuvat harhautukseen, tässä voi nyt hyvinkin olla kyseessä yksi megaluokan monihaarainen harhautus operaatio.

  -Ihmisten huomio täytyy saada pois johonkin muualle, esim vaikkapa uhkiin sotaan liittyen, ja uhkaan mitä pakolaisten vyöry Eurooppaan aiheuttaa kaikkine ilmiöineen. Ja pakolais uhka on hyvin todellinen tietenkin valitettavasti

  Jos heillä on tarve viedä kansalaisten huomio pois, harhauttaen heitä se tarkoittaa että aikomus on toteuttaa jokin asia x . Samalla kun ihmiset voihkivat niitä kaikkia asioita joita tuo sama eliitti on luonut , he siis eliitti ajaa taustalla agendaansa.

  Ja jotenkin aavistelen että se asia x liittyy massiiviseen talous romahdukseen, jonka he juuri haluavatkin. Myös Euro valuutta on jo lähtökohtaisesti suunniteltu romahtamaan alunperin, se oli juoni saada eri maat luopumaan omista valuutoistaan, ja nyt kun suuri osa EU maista on jo luopunut
  omista valuutoistaan alkaa aika olla sopiva toteuttaa eliitin märkä uni, iso romahdus. Sen jälkeen alkaa välittömästi vakuuttelu että ainoa asia joka enää pelastaa tilanteen on käteisen hävittäminen ja elektronisen uuden rahan käyttöön otto. Pankit ovat kaatumassa ja ihmisille vakuutetaan että ainut asia joka voi pelastaa pankit ovat negatiivinen talletuskorko. Lisäksi sopivasti juuri pakolaiskriisi on
  aiheuttamassa EU:n hajoamista, eli juuri sitä mitä on haluttukin .

  Hih hei, me tienataan tällä kertoo Jyrki Katainen Junckerille kun ihmiset menettävät rahojaan.

  Sodat voivat olla myös taloudellisia eikä vain perinteisiä sotilas vs sotilas tai sotilas vs siviili. Eli jos nyt esim siis eliitti hieroo taustalla taloudellista sotaa koko Euroopan kansoja vastaan niin he samaan aikaan luovat useamman muun rintaman hämätäkseen Euroopan kansalaisia.

  http://www.quotehd.com/imagequotes/authors7/sun-tzu-sun-tzu-all-war-is-based-on.jpg

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
 2. Vuoden 2017 näkymät ovat erityisen sekasortoiset, sillä valtablokeista ainakin USA ja EU ovat sisäisesti jakaantuneita lähes sisällissodan partaalle asti. Kummassakin blokissa globalistit ja patriootit ovat ajautumassa sovittamattomaan ristiriitaan. EU:n jakaantuneisuus tuli artikkelissa selville, joten ei siitä sen enempää. USA:ssa patriootit saavuttivat selkeä voiton Trumpin valinnan myötä, MUTTA globalistit eivät ole siellä täysin alistuneet ja saattavat yrittää voimasuhteiden muuttamista väkisin. Yksi skenaario on, että he ottavat avuksi Kiinan sotilaallisia resursseja ihan fyysiseen taisteluun patrioottisen hallinnon kumoamiseksi. Lamauttava isku USA:n infraan, esimerkiksi sähköverkkoon, saattaisi päästää globalistit niskan päälle, mikäli heillä on suunnitelmat valmiina tuollaisen iskun varalta.
  USA:n nykyhallinnon suhde Natoon on mielenkiintoinen. Nato ei selvästikään ole amerikkalaisten patrioottien suosima ja on oletettavaa, että Naton USA-osuus on pitkälti neoconien ym. amerikkalaisten globalistien käsissä. Suunnitelmat varustelun lisäämiseksi Venäjän rajoilla ovat selvästi Obaman kaudelta peräisin, vaikka niiden toteutus on venynyt myöhäiseksi. Hurjana ajatuksena tulee mieleen, että USAn mahdollisen sisällissodan voimasuhteisiin halutaan vaikuttaa jo ennakkoon provosoimalla USA:laista, myös patrioottista sotavoimaa sitovaa toimintaa Venäjän rajoilla. Nato joutuu kahinoihin Venäjän rajoilla, minkä vuoksi USAn sotavoimia on lähetettävä Atlantin yli EU:ta puolustamaan ja tällä välin aloitetaan vallankaappaus Washingtonissa, jossa Trumpin hallinnolta riisutaan valta. Samalla globalistit onnistuvat luomaan kaaoksen Euroopassa, ja sen avulla he voivat kiristää otteensa vallasta ilman huolta demokraattisen menettelytapojen noudattamisesta.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
 3. Tuntuu absurdille nämä vakavasti tehdyt analyysit( huvittavia siis) miten tavalliset ihmiset on jotenkin lajiteltavissa eri blokkeihin ja kulkevat jonkun salajuonen käsikassaroina. Jokainen ajaa vain omia oikeuksiaan. Rikkaat omiaan, huono- osaiset omiaan. Naiset omia oikeuksiaan. Omien arvojen pohjalta. Maailmassa ei ole vain mustaa ja valkoista vaan sadat värisävyt ja niiden risteymät – kuten luonnossakin!
  Pankkeja ja tietynnimisiä herroja ei ollut olemassakaan aikoinaan kun jo ihminen soti astuttuaan luolista Afrikassa ulos ja porukkaa jakautui eri puolille Eurooppaa.. sama koskee kaikkia maailmankolkkia!!
  Ranskan vallankumous ja kaikki vallankumoukset ja sisällissodat satojen vuosien ajan jo ennen viime vuosisataa…
  …taisteltiin eri arvojen puolesta tai eri uskontojen tai muutoin vain joutui sotiin vastoin tahtoaan vaikka oli puolueeton( suurin osa niin!) Jos menen osoittamaan mieltäni, menen siksi että jokin asia vastaa ajatteluani ja oikeuskäsityksiäni,( oli omatunto jo lapsena ja muutoinkin ajattelen itsenäisesti, vaikkapa että kaikki ihmiset tasa- arvoisia rodusta ja taustasta riippumatta: tämä opetus on alunperin jo kristinuskossa eli Jeesus puhui kuin sosialisti jos alatte puida sanomisiaan! – mikään globaali salaseura ei kauko- ohjaa minua yhtään minnekään eikä aivopese jonkin salaisen organisaationsa työntekijäksi, sama koskee suurinta osaa ihmisiä. Kuten ei ollut aivopesemässä pankkeineen missään muuallakaan missä orjuutetut ovat nousseet taistelemaan demokratiansa puolesta! Miksi helvetissä kiinnostaa dikatuuri pikemmin kuin demokratia. Saatanainen sivusto jolla hengellisiä ( eli demokraattisia arvoja) herjataan kuukaudesta toiseen. Aiotteko taistella totalitarismin puolesta: suuri ideaali pohjois- Korea?
  Suomeenkin saatava poliisivaltiosysteemi ja sähkäshokit?

  Plusääni(0)Miinusääni(21)
 4. Pankkijärjestelmä on romahtamassa, Eu hajoaa tämän myötä, sisäiset levottomuudet alkavat.
  Trump sanoi ameriikka ensin ,meidän Niinistö ei sano niin vaan, kansallismieliset ovat hänen suurin uhkansa joka pitää kitkeä pois. Juuri uutisissa kuultiin toisen Niinistön valitus reserviläisten siirymisestä sivaripuolelle, ei mikään ihme vihreästä niinistöstä en sano mitään .Yksi on isänmaa petturi toinen on sotahullu ja kolmas on puunhalaaja.
  Kyse on siis kansallismielisten tuhoamisesta EU:ssa, joista käytetään nimityksiä POPULISTI, NATSI , RASISTI .

  Plusääni(12)Miinusääni(0)
 5. Vastakkainasettelua järkätty iät ajat. Eri poliittiset ideologiat ja näkemykset jne ovat lopulta yhtä ja samaa shaissee, jotka ovat samat ihmiset luoneet hallitakseen ihmismassoja keinolla minä hyvänsä. Kun joku näkemys ei nappaa, niin aina löytyy joku toinen, joka mielyttää omia näkökulmia/mielipiteitään. Uskonnoilta, kulteilta jne löytyy synkretisminsä. Lopulta ne ovat yhtä ja samaa uskontoa tuhansien vuosien ajalta. Sama pätee myös eri poliittisiin ideologioihin näkökulmineen ja mielipiteineen, joilta löytyy myös oma ”synkretisminsä.” Ja silti näitä puolueita, ideologioita jne johtaa jonkun sortin hihhuli.

  Jutkut oli sosialismin ja kommunismin takana. Natsismi oli osa sosialismia. Kommunisteilla ja natseilla oli aluksi liittonsa, mutta lopulta sukset meni ristiin heillä. Mutta natseilla ja sionisteilla oli aluksi myös liittonsa ennen sotaa. Natsit ja sionistit halusi juutalaiset pois Saksasta, ja heille oma valtionsa. Natsit halusi juutalaiset pois Saksasta, kun jutkut oli vallannut koko pankkialan, ja tunsivat itsensä heidän orjikseen. Antaahan nykyäänki osviittaa siitä, että kuinka paljon jutkuja omistaa tai ovat eri pankkien johdossa ympäri maailmaa. Boom, eipä menny montaa vuotta sodan jälkeen, niin alkoi sionistien ”pyhää valtiota” pukkaa, ja natsit oli osana sitä suurta suunnitelmaa, että se tulisi toteutumaan. Natsin etymologia ulottuu juutalaiseen sotilaaseen/presidenttiin, joka oli osana natsien ja sionistien propagandaa. Oli vielä yksi voimakas vaikuttaja joka oli natsien takana, ja se oli Vatikaani. Samaa symboliikkaa jne natsit ja Vatikaani käytti. Hitler ja natsit hengaili paljon eri kesteissä paavin ja muiden hihhuliylimistön kanssa. Monet natsit sodan jälkeen pääsi nopeasti pakenemaan Vatikaanin kautta, ja sieltä he saivat passit jne ja kulkivat ns. ratlineja pitkin eri Amerikan maihin. Jotkut sanoo, että myös Hitler olis päässyt pakenemaan ja CIA auttoi siinä.

  Pointti tässä on. Jutkut, kristityt ja muslimit kuuluu suureen Abrahamilaiseen uskontoon, he uskovat ja palvovat samaa huuhaata ja eri muodossa. Eipä tossa uskonnossa ole mitään eroa muihin nykyaikaisiin tai vanhempiin uskontoihin, seuroihin ja kultteihin, kun ovat dualistisia ja synkretisiä keskenään. Sama pätee näihin ideologioihin ja poliittisiin näkemyksiin jne, jotka ovat silti yhteyksissä toisiinsa enemmän tai vähemmän. Kaiken takana on vain luoda sitä vastakkainasettelua uskontojen, ideologioiden jne kautta toistensa välille. Käyttämällä pelkoa, joka luo vihaa toisiin ihmisiin, mutta samalla toiset ihmiset se pelko lamaannuttaa, ja eivät uskalla tehdä mitään asialle. Pelko on ase, jolla ihmismassoja on hallittu tuhansia vuosia jo.

  Joillakin vaikutusvaltaisilla on omat agendansa, joillakin on lopulta yhteiset agendansa. Voisi olettaa, että Venäjän ja USA:n välille ei tulisi suurta sotaa. Mutta voisi olettaa myös, että heidän välille tulisi se suuri sota sittenki lopulta. Mutta ennen sitä järkätään se sisällissota Eurooppaan. Kun maailman populaatio kasvaa kasvamistaan, luonnonvarat pienenee, ihmisten elinalueet pienenee ja elinympäristöt tuhoutuu kaikkialla, niin jotain eliitti ja poliitikot suunnittelee. Ihmisten massamurhia, joka alkaa Euroopassa ja on hyvä syy silloin hyökkää kaikkialle maailmaan. Sota tulee lopulta USA:n ja Venäjän välille, mutta osaa kansasta suojellaan ja ei hyökätä tietyille alueille ja kyseisten maiden tietyille eliittiläisille ja poliitikoille taataan suojelu. Mutta silti miljoonat kansalaiset tulee kuolee jokaisessa maassa. Selvähän se on, valtava populaatio tuo konflikteja ja sotia aikaseks, ja nykyistä populaatiota on pienennettävä kaikkialla maailmassa. Mitä vähemmän ihmisiä maailmassa, sitä helpompi aloittaa kaiken uudelleen ja hallita ihmisiä paremmin.

  Oli ihminen minkä uskonnon, huuhaan, ideologian jne kannattaja, silti heitä hallitaan.

  Plusääni(3)Miinusääni(6)
  1. Hitler oli hieno mies joka taisteli sionisteja ja jutku eliittiä vastaan. Ottaako noin koville että (((heimosi))) sai melkein totaalisesti turpaan?

   Kylläpä nyt on hasbara trolleja liikkeellä. Liekö Mossad antanut näille ohjeita?

   Plusääni(7)Miinusääni(6)
   1. Aww. Toi sun analyysis ja argumentoitis menee vähän persiilleen, kuten hihhuleil tuttuun tapaan menee aina. Lukemisen ymmärtämisessä jotain vikaa kenties? Mä puhuin jutkuista. Niin mitäpä lottoot, että löytyykö multa kunniotusta heitä tai mitään muita hihhuleita kohtaan. Hitlerki aika hihhuli oli. Heh, jutkut ja kristitty jne urpot palvoi ja uskoi samaa huuhaata. Sitä voisi kutsua ironiseksi. Vai mitä 😉

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
   2. Aww 1488 Toi sun analyysis ja argumentoitis menee vähän persiilleen, kuten hihhuleil tuttuun tapaan menee aina. Lukemisen ymmärtämisessä jotain vikaa kenties? Mä puhuin jutkuista. Niin mitäpä lottoot, että löytyykö multa kunniotusta heitä tai mitään muita hihhuleita kohtaan. Hitlerki aika hihhuli oli. Heh, jutkut ja kristitty jne urpot palvoi ja uskoi samaa huuhaata. Sitä voisi kutsua ironiseksi. Vai mitä 😉

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
   3. Aww 1488. Toi sun analyysis ja argumentoitis menee vähän persiilleen, kuten hihhuleil tuttuun tapaan menee aina. Lukemisen ymmärtämisessä jotain vikaa kenties? Mä puhuin jutkuista. Niin mitäpä lottoot, että löytyykö multa kunniotusta heitä tai mitään muita hihhuleita kohtaan. Hitlerki aika hihhuli oli. Heh, jutkut ja kristitty jne urpot palvoi ja uskoi samaa huuhaata. Sitä voisi kutsua ironiseksi. Vai mitä 😉

    Plusääni(1)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat