”Antisemitismi” lisääntyy Suomessa; sionistien harjoittama antisemitismi

Seurakuntalainen.fi julkaisi 24.1 vainojen uhrien muistopäivän ylistyksen, joka paljastaa selvästi millaista jumalaa nykyinen virallisesti ”kristitty” Suomi kunnioittaa. Holokaustin päättymisestä on yli 70 vuotta. Antisemitismi ei kuitenkaan ole hävinnyt. Tutkimuksen mukaan suomalaisista jopa 15 prosenttia on antisemitistejä, toteaa Seurakuntalainen.

Seurakuntalainen.fi on eri kristillisten medioiden yhteinen uutissivusto, joten sen voidaan luonnehtia peilaavan jokseenkin osuvasti sitä arvomaailmaa, jota nykyisen Suomen kristilliset kirkot pitävät omanaan.

 

Kiteytys Seurakuntalaisesta

Juutalaisviha ilmenee erityisesti internetissä, mutta myös käytännön tasolla herjauksina ja Helsingin juutalaisen seurakunnan kiinteistöjen sotkemisena.

Yaron Nadbornik.
Yaron Nadbornik.

Helsingin juutalaisen seurakunnan puheenjohtaja Yaron Nadbornik (YN) arvion mukaan juutalaisvastaisuus on lisääntynyt Suomessa: Antisemitismi on lisääntynyt keskipitkällä aikavälillä selvästi, hän sanoo. Selvänä sytykkeenä toimii sosiaalinen media ja internet, jossa on helppo levittää juutalaisvastaisia teorioita ja puolitotuuksia, hän jatkaa.

Varmaankin tällä YN tahtoo osaltaan viestittää, että vieläkin reilummin pitäisi lainvoimalla ja esivallan kautta kaventaa sananvapautta, joka osaltaan kitkisi ”viha puheen” rikkaruohoa sosiaalisesta mediasta ja internetistä. Vain siten voitaisiin lähestyä ”juutalaisen” Neuvostoliiton kaltaista valvontakoneistoa. Sepä olisi mukavaa!

Artikkelissa puhutaan antisemitismistä analysoimatta sen täydellistä erilaisuutta verrattuna antisionismiin, joka on käsitteenä eri asia kuin antisemitismi, jota itse asiassa Israelin valtio mitä raadollisimmin harjoittaa.

Helsingin yliopiston kirkkohistorian lehtori Mikko Ketolan (MK) mukaan ”antisemitismi” Suomessa on tavallisesti kirjallisena propagandana internetissä ja painetuissa julkaisuissa. Ketola ei kuitenkaan esitä ainuttakaan näyttöä siitä, kuinka konkreettisesti Suomessa on syyllistytty antisemitismiin. Ketolan avuksi tässä tulee Magneettimedia, jonka yliopistolehtori sysää mitään analysoimatta ja toteen näyttämättä juutalaisia solvaavaksi, antisemitistiseksi propagandaksi. Tähän aiheeseen palaamme jäljempänä.

Mikko Ketola.
Mikko Ketola.

Ketolan paljastaessa ”merkittävän” lähteensä, emme voi välttyä säälin tunteilta. Hän nimittäin pitää huomionarvoisena Yhdysvaltalaisen kansalaisjärjestö Anti-Defamation Leaguen (ADL) vuonna 2014 tekemää maailmanlaajuista tutkimusta, jossa analysoitiin vastaajien antisemitistisiä näkemyksiä.

Ketolan ”huomionarvoisen” kansalaisjärjestön tutkimuksen tulokset menettävät uskottavuutensa jo kahdesta syystä.

Ensinnäkin maailman ehkä tunnetuin juutalaisjärjestö Anti-Defamation League myönsi Torch of Liberty –”ihmisoikeuspalkinnon” Purple Gang –nimisen järjestön juutalaiselle johtajalle Moe Dalitzille. Anti-Defamation League oli, ja on tiiviissä yhteistyössä jopa Valkoisen talon kanssa, mutta silti se osoitti julkisesti tukensa Purple Gangille, joka oli pelkästään rikollisjärjestö, jonka liiketoimintaan kuuluivat kiristys, huumeet, prostituutio ja murhat. Tämä on mahdollista vain siksi, että sekä ADL että Purple Gang ovat juutalaisten johtamia ryhmiä.1

ADLTiettävästi Purple Gang –järjestö ei ole nykyisin toiminnassa, ainakaan saman nimisenä järjestönä.

Toisekseen, koska juutalainen ADL-järjestö tekee tutkimuksen juutalaisvastaisuudesta, on jo tutkimuksen kohteeseen liittyvä hengenheimolaisuus mitätöinyt tutkimustuloksen. Jääviysaste on suuri tässä tapauksessa.

 

Antisemitismi ja antisionismi

Taustat

Lyhyesti selvitettäköön taustaa siitä populaatiosta, jota väitetään ”juutalaisiksi”.

Käytännössä juurikaan ei enää ole olemassa muinaisten heprealaisten jälkeläisinä. Nykyiset ”juutalaiset” ovat suurimmaksi osaksi 700-luvulla juutalaisuuteen kääntyneiden turkkilais-mongolidisen kasaarikansan jälkeläisiä. Aikamme aškenasijuutalaiset polveutuvat kasaareista.

Niinpä jo antisemitismi terminä ”juutalaisvastaisuuden” yhteydessä on epämielekkäästi aseteltu ja ollen suoranaisesti harhaanjohtavaa. Antisemitismillä tulisi oikeammin tarkoittaa niiden ihmisten sortamista, jotka ovat seemiläisiä kieliä puhuneiden kansojen jälkeläisiä. Seemiläisiä kieliä puhuneita kansoja ovat esimerkiksi heprealaiset, eelamilaiset, assyrialaiset, kaldealaiset, lyydialaiset, aramilaiset, syyrialaiset, arabit, mooabilaiset, ammonilaiset2 jne.

Kasaarimafialla on niin voimakas ote tiedonvälityksessä ja massamediassa, että kasaarialkuperä on onnistuttu piilottamaan. Osaltaan heprealaisuuden myytillä on oikeutettu Palestiinan juutalaisvaltio. Myöhemmin Israelin valtin poliittisena tukena on osaltaan toiminut holokaustin uskonnollinen dogmi tai tabu.

Esimerkiksi arabien terrorisointi ja ennen muuta palestiinalaisten kansanmurha ovat mitä raadollisinta antisemitismiä. Sitä vastoin vastaavat toimet nykyisiä ”juutalaisia” kohtaan yksilöinä olisivat antikasaarismiä eli kasaarivastaisuutta.

Antisemitismi ei ole sama asia kuin antisionismi. Siksipä on syytä täsmentää näitä termejä.

Eikö Nadbornikin ja Ketolan pitäisi huolestua kasaarivaltion Israelin osoittamasta valtioterrorismistä, joka ilmenee sortopolitiikkana palestiinalaisia kohtaan? Israelin ”demokraattinen” hallintojärjestelmä USA:n aseilla murhaa, raiskaa viljelysmaita, ryöstää vesivarantoja ja tekee ylipäänsä palestiinalaisten elämän helvetiksi. Eikö tällainen toiminta ole puhtaimmillaan tai likaisemmillaan antisemitismiä, sillä koostuvathan palestiinalaiset seemiläisiä kieliä puhuvien kansojen jälkeläisistä?

Antisemitismi

Antisemitismillä yleensä ymmärretään juutalaisvastaisuutta joko siten, että juutalaisia vastustetaan heidän erilaisen geneettisen perimänsä mukaan, lisäksi syrjintää voi esiintyä pelkästään heidän uskontonsa (juutalaisuus) takia. Juutalaisvastaisuutta esiintyy myös molempien geneettiseltä ja uskonnolliselta pohjalta. Muistettakoon kuitenkin, että uskontojakin voidaan kritisoida.

Antisionismi

Sionismilla on historian saatossa ollut monenlaisia suuntauksia. Valtavirtatiedon mukaan sionismi eli juutalaisnationalismi on poliittinen ideologia, jonka juutalaisen tulkinnan mukaan juutalaisilla on oltava oma kansallisvaltio. Koska Israelin valtio on jo olemassa, tarkoitetaan nykysionismilla käytännössä Israelin valtion kannattamista.

Todellisuudessa sionismi tarkoittaa myös paljon muuta. Se voidaan ajatella poliittisena eturyhmänä, joka muodostuu sionistisesta ylimystöstä eli rabbiinisesta älymystöstä, jonka tavoitteena on talmudistien eli juutalaisuuteen kääntyneiden ihmisten hallitseminen ja samalla Israelin ja sionistisen mafian ylivaltaa kansainvälisessä politiikassa. Kristityt sionistit toimivat varsinaisten kasaarisionistien kätyreinä.

Seurakuntalainen tiedottaa Helsingin juutalainen seurakunta joutuu kohtaamaan jatkuvaa häiriköintiä uusnatsien taholta.
Seurakuntalainen tiedottaa: Helsingin juutalainen seurakunta joutuu kohtaamaan jatkuvaa häiriköintiä uusnatsien taholta.

Seurakuntalainen.fi –julkaisu edustaa täysveristä sionistisen eliitin palvelemista.

Antisionismi sekoitetaan usein antisemitismiin erityisesti Israel-myönteisissä ja sionistien hallitsemissa yhteyksissä. Antisionismi on kuitenkin korrekti ilmaisu rasismin ja syrjinnän vastustamiselle, sillä sionistisen eliitin toiminta perustuu muiden ryhmien syrjinnälle, jota kutsutaan myös rasismiksi. Antisionismi on siis sionistisen eliitin vastustamista. Samalla antisionismi vastustaa, ilman demagogisia piirteitä, Israelin harjoittamaa kolonialistista sortopolitiikkaa palestiinalaisia kohtaan. Koska tässä yhteydessä sionistisella eliitillä tai paremminkin mafialla tarkoitetaan kansainvälistä poliittista organisaatiota, jonka vaikutus ilmenee hyvin monimutkaisena ulottuvuutena maailman valtioiden yhteiskunnissa ja hallituksissa, on selvää, että järjestelmän arvostelu ei ole rasismia eikä kiihotusta kansanryhmää vastaan.

Tietyt ”juutalaisryhmät” hämärtävät antisionismin ja antisemitismin rajalinjaa

Kuten yllä kuvattiin kyseiset kaksi eri –ismiä ovat täysin erilaiset arvoiltaan. Nykyisin ollaan kuitenkin yhdistämässä näitä kahta –ismiä saman käsitekatoksen alle.

Esimerkiksi edesmennyt professori Wistrich, joka lienee ollut varhaisimpia antisemitismin tutkijoita, tuli siihen johtopäätökseen, että antisionismista, joka käsitti hänen mukaan juutalaisten kansallisvaltion vastustamista, oli tullut uusi, poliittisesti korrekti kansainvälinen antisemitismin muoto. Wistrichin mukaan tämä muoto mahdollistaisi antisemitismin uskottelemalla, että asia ei kohdistu lainkaan juutalaisiin, jolloin antisemitismi voi ajatella, ”ettei minulla ole mitään juutalaisia vastaan, minullahan on jopa juutalaisia ystäviä. Minä vain kritisoin Israelia”.

Lisäksi Karmel –yhdistyksen esitelmässä todettiin, että sionismista eli juutalaisesta kansallisuusaatteesta ja juutalaisen kansan paluusta historialliseen kotimaahansa on tullut meidän aikamme perisynti. Siten jokainen juutalainen ja ei-juutalainen, joka tukee tätä täysin lainvastaista ja moraalitonta sionistista entiteettiä, on osallinen johonkin kosmiseen pahaan.

sionistien sanakirjaYllä mainitussa sotketaan tarkoituksellisesti asioita: ensinnäkin antisionismin osaltaan tarkoittaa Israelin ihmisoikeusrikoksien vastustaminen. Tämä vastustaminen ei ole syntynyt sen perusteella, että kansallisvaltion muodostavat itseään ”juutalaisiksi” kutsuva populaatio.

Toisekseen Israelia vastustetaan siksi, että se on syyllistynyt jo perustamisestaan alkaen laittomuuksiin sekä humanitäärisiin rikoksiin. Kolmanneksi Antisionismi on tietyn poliittisen eturyhmän eli sionistisen eliitin toiminnan vastustamista. Tämä sionistien vastustaminen syntyy esimerkiksi kyseisen eturyhmän sortavan elitistisestä luonteesta.

 

Juutalaisryhmien” harjoittamaa antisemitismiä

Ulkomailla on tullut ilmi niin kutsuttua false flag antisemitismiä, missä tekijät ovat itse olleet osana ”juutalaista” eturyhmää.

YN:n ja MK:n pitäisi huomioida, että myös Suomessa tehdyt antisemitistiset teot voivat olla ”juutalaisen” eliitin tehtailemia.

Useat ”juutalaiset” rikolliset ovat todellakin joutuneet kärsimään ”antisemitismistä” – joskin kummallisella tavalla. Klassinen juutalainen vakuutuspetos suoritetaan maalaamalla hakaristejä ja ”juutalaisvastaisia” iskulauseita kiinteistön seiniin ennen tuhopolttoa. Näin tapetaan kaksi kärpästä yhdellä iskulla: vakuutusrahojen lisäksi ”antisemitismin” ja ”holokaustin” uhalla ratsastavat ”juutalaiset” painostusjärjestöt saavat lisää poliittista vaikutusvaltaa sekä uskottavuutta. Tämä keino ei ole aina onnistunut. Lavastetuista ”viharikoksista” on jaettu tuomioita useille juutalaisille, kuten yhdysvaltalaisille Joel Davisille, Dan Davenportille, Alan Jay Lorenzille sekä Al ja Steve Rubinille. Viime vuosien tunnetuin ”antisemitismiin” liittynyt petosyritys tehtiin Brooklynissa 2012.

Myös juutalaisjärjestöjen tulisi tuomita Israel

Israelin suorittama etninen puhdistus Gazassa on saanut kansainväliseltä juutalaisyhteisöltä vahvan tuen. Suurten lobbausjärjestöjen lisäksi esimerkiksi Hollywood ja ”holokaustiselviytyjät” ovat osoittaneet hyväksyntänsä palestiinalaisten teurastukselle.

Israelin ja sionistien arvostelija ei voi siis välttyä rasisti- tai antisionistikortin heilahdukselta. Mutta esimerkiksi Euroopan maiden kantaväestöä ja erikoisesti nationalisteja saa kritisoida ilman mitään seuraamuksia. Lisäksi nykyisin vallitsee sionistien toimesta häikäilemätön vihanlietsonta kristittyjen ja muslimien välille esimerkiksi pakolaisvyörytyksen avulla.

 

Äärimmäistä sortopolitiikkaa ei-juutalaisia vastaan

Viihdemaailman kuluttajat ovat saaneet tottua turtumiseen asti Hollywood-saasteen kaltaiseen rasistisuuteen, jolle ei löydy rajoja. Tämä saaste suuntautuu niiden kasvoille, jotka kantavat edes jollain ulkoisella tasolla kristityn maailman symboleja. Osansa tästä voi saada myös islamistisen maailman edustajat, mutta jonkin kaltaisissa ”juutalaisuuden” merkeissä liikkuville aina sovitetaan sankarin viitta ylleen.

Lisäksi koulumaailman taholta ja erilaisten kulttuuriryhmittymien toimesta yritetään manipuloida lapsista sukupuolineutraaleja olentoja ja lietsoa loputonta vihaa ja katkeruutta miesten ja naisten välille typerien feminististen liikkeiden avulla.

Ja vielä yksi esimerkki vihamielisyydestä, syrjinnästä ja rasismista ei-juutalaisia vastaan: Israel Today –lehden mukaan saksalainen tuomioistuin linjasi vuonna 2016, että antisionismi on antisemitismiä. Niinpä Saksassa Israelia kritisoivat ihmiset syyllistyvät nykyisin automaattisesti kiihottamiseen juutalaista kansanryhmää vastaan. ”Juutalaiset” eli kasaarit ovat ainut ryhmä, joka on tässä asemassa. Saksassa saa vaatia saksalaisen valtion tuhoa ja saksalaissiviilien murhaamista syyllistymättä mihinkään rikokseen. Vasemmistolaiset mielenosoittajat ovat myös säännöllisesti vaatineet saksalaisenvaltion ja sen siviilien tuhoamista. Tällaisista lakimuutoksista johtunee myös paljon puhuttu ”antisemitismin” lisääntyminen Euroopassa.

Myös Suomen tilanne on vaarallisesti lähestymässä Saksan vastaavaa tilannetta. Suomalainen kantaväestö on ajettu nurkkaan maahanmuuton avulla ja samalla maan poliittinen mafia, virkakoneisto ja niitä tukeva valtavirtamedia pitää yllä jatkuvaa sortopolitiikkaa modernilla noitavainollaan kansallismielisiä ja isänmaallisia ihmisiä vastaan. Eikö tämä täytä kiihotuksen kansanryhmää vastaan tunnusmerkit?

 

Huoli Magneettimedian ”antisemitismistä”

Ketola toteaa antisemitismistä:

Tunnetuin tapaus on ollut Kärkkäinen-konsernin julkaisema ilmaisjakelulehti Magneettimedia, joka muutama vuosi sitten tuomittiin oikeudessa siitä, että lehdessä oli julkaistu artikkeleita, jotka panettelivat ja solvasivat juutalaisia, olivat siis juutalaisvastaista propagandaa.

Magneettimedia ei ole panetellut ketään, ei juutalaisia kansanryhmänä, eikä muitakaan ihmisryhmiä. Täten Magneettimedian kirjoitukset kylläkin täyttävät antisionismin määrityksen, mutta ei ole syyllistynyt antisemitismiin.

Esimerkiksi hovioikeuden mukaan Adrian Salbuchin artikkelissa ”Maailmanmahti USA on sionistien sätkynukke” panetellaan ja solvataan Suomessa asuvia juutalaisia. Kuitenkaan artikkelissa ei puhuta sanallakaan juutalaisista, vaan sionisteista, siis sionistisesta eliitistä ja Yhdysvaltojen Israel-myönteisestä politiikasta. Artikkelissa nimetään sionisteja, kuten George Bush, Joe Biden ja Barack Obama, jotka eivät tietenkään ole juutalaisia. Silti hovioikeus tulkitsi artikkelin hyökkäykseksi nimenomaan Suomessa asuvia juutalaisia kohtaan. Tätä voidaan luonnehtia poliittiseksi korruptioksi ja tietynlaiseksi oikeusmurhaksi.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Jenni Repo (24.1.2018). Seirakuntalainen https://www.seurakuntalainen.fi/uutiset/juutalaisvastaisuuden-maara-kasvanut-suomessa/

 1. https://nationalvanguard.org/free-speech/fs9811a.html; http://www.theoccidentalobserver.net/2014/03/12/the-adl-and-domestic-spying-roy-bullock-case-revisited/; https://www.jta.org/1949/04/07/archive/truman-receives-a-d-l-annual-award-in-white-house-ceremony-pledges-civil; https://archive.org/details/TheJudeo-russianMafia-FromGulagsToBrooklynToWorldDomination; Balboni, Alan (1999). ”Moe Dalitz: Controversial Founding Father of Modern Las Vegas”. In Davies, Richard O. The Maverick Spirit: Building the New Nevada. Wilbur S. Shepperson series in history and humanities. University of Nevada Press. pp. 23–43. ISBN0874173272. Retrieved April 26, 2014; ”The Unlikely, Still-Ongoing Journey of the Late Moe Dalitz”, Suzanne Dalitz, Vegas Seven, April 9, 2014; ”Moe Dalitz”, John L. Smith, Las Vegas Review Journal, February 7, 1999; https://books.google.se/books?id=KZCUIxhP7ikC&redir_esc=y ; https://lasvegassun.com/news/1989/sep/01/las-vegas-gaming-pioneer-moe-dalitz-dies-89/
 2. Seemiläiset kansat (23.11.2006). Saatavilla: http://www.helsinki.fi/~pjojala/Kansojen_Taulu.htm

http://www.khazaria.com/khazar-diaspora.html; https://gbe.oxfordjournals.org/content/5/1/61.abstract?sid=7944ddb8-2781-470b-a120-deba8fa50729

http://www.karmel.fi/artikkelit/kristillinen-antisionismi

https://www.theguardian.com/books/2000/jul/13/extract.features11; http://www.dailymail.co.uk/news/article-2085280/Anti-semitic-car-bombs-motivated-insurance-fraud-NOT-racial-hatred-say-police.html

http://www.huffingtonpost.co.uk/mehdi-hasan/gaza-israel_b_5624401.html?utm_hp_ref=tw; http://edition.cnn.com/2014/08/03/world/meast/elie-wiesel-hamas-ad/index.html?iid=article_sidebar

27 kommenttia

 1. Saatanan koukkunokat valheita valheita ja lisää valheita te todellakin olette isästä perkeleestä.

  Plusääni(29)Miinusääni(1)
 2. Tuosta Helsingin synagogasta tuleekin mieleen, että valitettavaa kyllä, lukiolaisena kävin erään kurssin yhteydessä tutustumassa tuohon paikkaan. Synagoga oli osa suurempaa rakennuskompleksia, joka oli visusti suojattu ulkopuolisilta. Sisäänkäynnin kohdalla oli lukittu portti, jonka vieressä oli koppi, jossa oli tummennetut ikkunat. Ennen kuin pääsimme sisään, meidän reput ja laukut tarkastettiin – ilmeisesti lukioikäinen suomalainen on suurikin turvallisuusriski näille jutkuille. Onko edes suurlähetystöissä tällaiset turvatoimet? Päästyämme tästä portista sisäpihalle, muistan pitäneeni koko paikkaa varsin kummallisena. Olin silloin vielä nuori ja naiivi eikä ”juutalaiskysymys” ollut minulle vielä tuttu, mutta jo tuolloin aavistin jotain pahaenteistä tästä ilmeisen eristäytyneestä porukasta. Joku iljettävä rabbi piti meille puheen jostain mitä en onneksi enää muista, mutta oletan sen koskeneen jutkujen ”vainoja” yms.

  Jutkut toki väittävät turvatoimien olevan terrorismin varalta, mutta kun vähän viisaampana tietää, että suurin osa ns. muslimiterrorismistakin on jutkujen omia false flag-iskuja, herääkin kysymys, mitä varten jutkujen pikku yhdyskunta Helsingin keskustassa on niin tiukasti suojeltu ulkopuolisilta? Selkäpiitä karmii ajatella, mitä kaikkea tuossa paikassa tehdään, mutta jutkut tuntien, oletan rikollisen toiminnan kukoistavan siellä.

  Plusääni(36)Miinusääni(1)
 3. Minä en tiedä mitään antisemitismistä mutta sionistien kanssa en kaveeraa ja heidn tuotteitaan hankin nin vähän kuin mahdollista. Vain sen vuoksi että niillä on perverssejä uskomuksia ja tapoja.

  Jos kuka on nähnyt elokuvan ”Ennustus” (Omen) niin se kertoo vuosisatoja kestäneestä sionistien ja kristittyjen sodasta, joka on menossä tälläkin hetkellä. Jokainen meistä on lukenut miten juutalaisten DNA-taantuu sukupolvesta toiseen. Silti jostain syystä saa jatkuvasti lukea miten sionistit olisivat fiksumpia kuin muut. Tämä johtuu vain siitä että juutalaiset arvostavat rahaa yli kaiken. Ja älykyys mitataan heidän mittareillaan maallisen mammonan määrällä. Ei siis henkisillä arvoilla tai onnellisella perheellä/avioliitolla.

  Maailmassa on paljon muitakin mittareita kuin raha ja asema. Olkaamme niissä johtajina. Ja unohtakaamme maallisen mammonan perässäjuoksu.

  Plusääni(22)Miinusääni(1)
 4. Uskonnot ovat pelkkää paskaa. Kusetusta ja vähä-älyistä kuvitelmaa.
  Ei kukaan täysjärkinen voi ottaa moista törkyä todesta.

  Plusääni(7)Miinusääni(8)
 5. Tärkeä aihe. Antisemitismi lisääntyy taas – siis taas – kovaa vauhtia maailmalla, ei vain meillä. Ja sitä halutaan vaimentaa leimaamalla se vihapuheeksi ja ottamalla tiukka linja sensuurin avulla. Totuutta ei saisi enää sanoa koska se loukkaa tai joku taho ottaa oikeuden loukkaantua siitä.
  Miksi se lisääntyy? Aina kun joku ilmiö nousee pintaan niin sillä on syynsä. Kun rikollisuus kasvaa se johtuu esim. siitä ettei kasvatus tai lainsäädäntö enää toimi. Tai kun pakolaiset valtaavat maan niin rajat eivät toimi. Tai kun valtio hajoaa – kuten meille on käymässä – niin sitä johtavat väärät ihmiset.
  Sanotaan että hyökkäys on paras puolustus. Se on ’juutalaisten’ reaktio heidän kritiikkiinsä. Mutta paras puolustus se on vain jos ei ole muita keinoja käytettävissä. Hyökkäys on yleensä keinottomuutta ja kyvyttömyyttä olla hyökkäämättä ja ottaa kritiikki vastaan. Se yleensä luo aina vastavoiman jolloin elämä on jatkuvaa hyökkäystä. Siksi ’juutalaiset’ ovatkin saaneet huonon maineen historiassa. He ovat aina hyökkäämässä eivätkä osaa elää sovussa muiden kanssa.

  Onkohan maailmassa muuta ihmisryhmää joka on näin herkkähipiäinen ja reagoi narsistisella raivolla oikeutettuunkin kritiikkiin tekojaan – ei siis etnisyyttä! – kohtaan? Ei tule heti mieleen. Kyllä ’juutalais-eliitin’ – ei muun ryhmän joka on saanut kärsiä siinä sivussa eliitin toteuttaessa agendaansa – maine on ihan omassa sarjassa tässä asiassa. Vika on aina muissa vaikka se löytyisi peilistä. Se on osannut ja osaa muiden syyllistämisen taidon.
  Ja juuri siksi he (eliitin edustajat) itse ovat vastuussa antisemitismistä – ovat sen luojia – joka on tervettä kritiikkiä moraalisesti ala-arvoista ja muita hyväksi käyttävää toimintaa vastaan johon he ovat syyllistyneet ja koko ajan syyllistyvät, kuten esimerkiksi maailman velkaorjuuttaminen ja valta(valhe)median hallinta ja sen kautta suollettu propaganda maailman valloitushankkeineen.
  Näistäkään törkeistä vääryyksistä muita kohtaan ei saisi valittaa eikä sanoa pahaa sanaa kuten ei palestiinalaisten kansamurhastakaan ja Lähi-idän verisistä sodista joissa he ovat mukana aloitteen tekijöinä. Pitäisi varmaan vain kumartaa ja kiittää. Mutta ei nyky-maailma taida siihen alentua.

  Ei ole suinkaan sattuma että maailman reaktio on tämä. Muut ihmiset eivät vain hyväksy ikuista päälle jäänyttä uhmaikää ja siihen pohjautuvaa terroria. Sellainen ei kuulu sivistykseen vaan viidakkoon. Ja toivottavasti se katoaa sinne muun maailman tuomitsemana ikuisiksi ajoiksi.
  Muiden antama palaute ja kritiikki on aina tärkeä ja jo kasvatuksessakin käytetty keino pitää ihminen oikealla tiellä sillä meillä kaikilla on taipumus suuruudenhulluuteen ja ottaa liikaa valtaa itsellemme. Ja toisilla tämä taipumus on erittäin suuri. Lapsilla sitä sanotaan uhmaiäksi ja joillakin se jää päälle jos sitä ei ole työstetty normaalisti läpi lapsuuden kehityksessä. Pahimmillaan se kehittyy psykopatiaksi aikuisena.
  Suosittelen Gilad Atzmonin kirjoja The Wandering Who (The study of jewish identity politics) ja Being In Time sille joka haluaa syvemmin ymmärtää antiemitismin ja -sionismin olemusta ja syitä. Ex-juutalaisena hän tuntee omansa.

  Israel’s Effective Colonization of the US
  http://russia-insider.com/en/israels-effective-colonization-us/ri22282

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. ”Onkohan maailmassa muuta ihmisryhmää joka on näin herkkähipiäinen ja reagoi narsistisella raivolla oikeutettuunkin kritiikkiin tekojaan – ei siis etnisyyttä! – kohtaan?” Et ole ilmeisesti kuullut muslimeista? Juutalaiset sentään osaavat nauraa itselleen, muslimit eivät, vaikka nauramista riittäisi yllin kyllin.
   ”Lähi-idän verisistä sodista joissa he ovat mukana aloitteen tekijöinä.” Israel ei ole aloittanut ainuttakaan sotaa Lähi-idän sotaa, sen ovat aina tehneet arabit. Kuuden päivän sodan aloittaneet Egypti, Jordania ja Syyria, pullistelivat ajavansa juutalaiset Välimereen. Pullistelu loppui lyhyeen, ja aavikolta ei kuulunut muuta kuin etenevien sandaalien läpsettä.

   Plusääni(0)Miinusääni(4)
   1. Näytät olevan täysin pihalla ja sionistien propagandan uhri mitä totuuteen tulee.
    Teitä sionistien tukijoita on paljon joita totuus ei kiinnosta. Selvittäisit ensin kuinka Israel luotiin veristen sotien avulla ja kuinka se koko ajan sotii ja laajentaa elintilaansa ja kiduttaa palestiinalaisia, alueen alkuperäisiä asukkaita jotka se on häätänyt asuinsijoiltaan.
    Mutta ethän sinä sitä tee kun uskosi sen estää.
    Mutta usko ei ole tietoa, se on pelkkää uskoa.
    http://www.newsweek.com/2018/02/16/mossad-israel-rise-and-kill-ronen-bergman-assassinations-secret-history-797888.html
    https://russia-insider.com/en/its-time-tell-israel-and-saudi-arabia-fight-their-own-wars/ri22649

    On aika kertoa Israelille ja Saudi-Arabialle että saavat taistella itse omat sotansa
    ”… on järkevää olla skeptinen Israelin väitteistä mitä tulee Iranin aikomuksiin rakentaa laukaisualustoja ja rakentaa ohjuksia Syyriassa.
    Noita Israelin Mossadin esittämiä väitteitä ei ole vahvistanut mikään länsimainen tiedustelupalvelu, ei edes Amerikan täysin korruptoitunut ja alistettu CIA. ”

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
 6. Tärkeä aihe.
  Miksi antisemitismi (AS) lisääntyy? Kun joku ilmiö nousee pintaan niin sillä on syynsä. Kun rikollisuus kasvaa niin kasvatus tai lain valvonta ei toimi. Tai kun pakolaiset valtaavat maan niin rajat eivät pysy kiinni. Tai kun valtio hajoaa – kuten meille on käymässä – niin sitä johtavat väärät ihmiset.

  ’Antisemitismi’ (AS) tai paremminkin antizionismi (AZ) todella voimistuu taas maailmalla, ei vain meillä. Ja sitä yritetään vaimentaa leimaamalla se tuomittavaksi ’vihapuheeksi’. Uutena piirteenä siihen on tullut sionistien itse tietoisesti luoma ’uusi kerros’ jossa jopa Israelin valtion politiikan ja sionistien rikollisten puuhien arvostelu leimataan AS:ksi. Siis tekojen tuomitseminen samaistetaan ihmisten tuomitsemiseen: kun esim. vihaan tai en hyväksy sionistisen valtaeliitin harjoittamaa palestiinalaisten sortoa niin olisin antisemiitti.
  Näin ei saa olla. Ei esim. atomipommien pudotus WW2:ssa ollut Amerikan kansalaisen syy koska hän ei voinut asiaan vaikuttaa kun maata johti hallitus joka ei toiminut kansan tahdon mukaan. Tekoa vihaava ei liioin ole amerikkalaisten vihaaja. Samoin ei voi syyttää yksittäistä israelilaista palestiinalaisten kansanmurhasta koska hän ei johda valtiota joka tappaa muita.

  Sanotaan että hyökkäys on paras puolustus. Mutta paras puolustus se on vain jos ei osaa käyttää muita keinoja. Hyökkäys on keinottomuutta, kyvyttömyyttä olla hyökkäämättä ja ottaa kritiikki vastaan. Se luo aina vastavoiman jolloin elämä on jatkuvaa hyökkäystä. ’Juutalaiset’ ovatkin saaneet huonon maineen historiassa koska he ovat olleet enemmän hyökkääjiä ja ottajia (koronkiskojia) kuin sovussa muiden kanssa eläviä.

  Maailmassa toki on muitakin ylemmyydentuntoisia (’valittuja’) ja ’herkkähipiäisiä’ ihmisryhmiä jotka reagoivat narsistisesti ja ottavat oikeuden loukkaantua tekoihinsa kohdistuvan kritiikin pohjalta. Mutta ’juutalais-eliitin’ maine – ei muun kansanryhmän joka on saanut kärsiä sionisti-eliitin toteuttaessa agendaansa – on ihan omassa sarjassa. Vika on aina muissa vaikka se löytyisi peilistä, kuten Gilad Atzmon sanoo. Se on osannut ja osaa muiden syyllistämisen taidon mikä näkyy hyvin suhteessa holokaustiin ja palestiinalaisiin jotka puolustavat omaa oikeuttaan maahansa mutta silti leimataan terroristeiksi ja halutaan tuhota.

  Juuri tämän takia myös juutalaiset ihmisoikeustaistelijat katsovat että sionisti-eliitin edustajat itse ovat vastuussa AS-(Z):sta – ovat sen luojia. Ja myös näkevät että se on terve reaktio moraalisesti ala-arvoista ja muita hyväksi käyttävää toimintaa kuten esim. maailman velkaorjuuttamista, valta(valhe)median hallintaa ja maailman valloittamispyrkimystä (NWO) vastaan. Näitä vääryyksiä pitää heistäkin voida kritisoida aivan samoin kuin palestiinalaisten kansanmurhaakin ja Lähi-idän verisiä sotia joissa Israel on mukana aktiivisesti.
  Tuskin on mikään sattuma että maailman reaktio on tämä. Valistuneet ihmiset eivät vain hyväksy ’päälle jäänyttä uhmaikää’ ja siihen pohjautuvaa terroria riippumatta siitä kuka sitä toteuttaa. Sellainen ei kuulu sivistykseen vaan viidakkoon. Ja toivottavasti se katoaa sinne ikuisiksi ajoiksi.
  Erityisen häpeälliseksi tämän AS-asian tekee se, että nykyiset israelin valtion maat palestiinalaisilta varastaneet (valloittaneet) sionistit eivät tutkijoiden mukaan pääosin ole geneettisesti eivätkä uskonnollisestikaan (suurin osa on ateisteja) aitoja juutalaisia. Heillä siis ei ole mitään todellista perustetta syyttää ketään muita kuin itseään.

  Muiden antama palaute ja kritiikki on aina tärkeä ja kasvatuksessa käytetty keino pitää ihminen oikealla tiellä. Ihmisillä on taipumus suuruudenhulluuteen ja vallanhimoon. Ja toisilla tämä taipumus on erittäin suuri. Lapsilla se ilmenee ns. uhmaikänä ja joillakin se jää päälle jos sitä ei ole työstetty lapsuudessa. Pahimmillaan se kehittyy psykopatiaksi aikuisena.
  Gilad Atzmon pohtii kirjoissaan The Wandering Who (The study of jewish identity politics) ja Being In Time syvemmin antiemitismin ja -sionismin olemusta ja syitä. Ex-juutalaisena hän tuntee omansa.

  Israel’s Effective Colonization of the US
  http://russia-insider.com/en/israels-effective-colonization-us/ri22282

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
  1. ”Juuri tämän takia myös juutalaiset ihmisoikeustaistelijat katsovat että sionisti-eliitin edustajat itse ovat vastuussa AS-(Z):sta – ovat sen luojia.”

   Otaksuttavastai tässä on yksi noista ihmisoikeustaistelijoista tai aikakin niihin rinnastettavista:

   ”STATSTERRORISM. Den undersökande israeliska journalisten Ronen Bergman från tidningen Yediot Aharonot övertygade ett antal Mossad-agenter, säkerhetspoliser (Shin Bet) och militärer att berätta om Israels sponsrade lönnmördande av 2700 personer i boken ”Rise and Kill First…”.

   Den israeliska underrättelsetjänstens agenter är experter på lönnmord för att eliminera andra länders vetenskapsmän, nazister, muslimer, araber och spioner. Agenter berättar om hur myndigheten:

   använt exploderande mobiltelefoner,
   giftig tandkräm,
   beväpnade drönare,
   radioaktiva isotoper,
   planerat att spränga passagerarplan och att
   man använt reservhjul med dolda bomber som sprängts med fjärrkontroll.
   Kreativiteten har inte haft några gränser. Ronen Bergman uppger att runt 2700 personer mördats av Mossad de senaste 70 åren. Många lönnmordsförsök misslyckades så listan på lik hade kunnat bli mycket längre.Detta påstås i den över 600 sidor långa boken ”Rise and Kill First: The Inside Story and Secret Operations of Israel’s Assassination” som sägs vara den mest omfattande dokumentationen över Israels statssponsrade terrorism….”
   https://newsvoice.se/2018/01/29/mossad-lonnmord-bok/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Jatko-osa
   Israelin salamurhaajien salaisuudet
   Uusi kirja kertoo näistä tekniikoista ja väittää, että Israel on suorittanut vähintään 2700 salamurhaoperaatiota sen 70-vuotisessa elämässä. Vaikka monet epäonnistuivat, ne käsittävät paljon suuremman määränl kuin missään muussa länsimaassa, kirja sanoo.
   Kirjan nimi, Rise and Kill First, tulee muinaisesta juutalaisesta Talmudin kehotuksesta, ”Jos joku aikoo tappaa sinut, nouse ja tapa hänet ensin.”
   Tuhansien haastattelujen ja tuhansien asiakirjojen perusteella ja yli 600 sivun voimin Rise and Kill First tekee selväksi, että Israel on käyttänyt salamurhia sodan sijasta, tappaen esimerkiksi puoli tusinaa Iranin ydintutkijoita, hyökkäyksen sijasta. Se myös viittaa vahvasti siihen, että Israel käytti säteilymyrkytyksiä tappaakseen Yasser Arafatin, palestiinalaisjohtajan, jonka teon virkailijat ovat jatkuvasti kieltäneet.
   The secrets of Israel’s assassination operations
   A new book chronicles these techniques and asserts that Israel has carried out at least 2,700 assassination operations in its 70 years of existence. While many failed, they add up to far more than any other Western country, the book says.
   The book’s title, Rise and Kill First, comes from the ancient Jewish Talmud admonition, “If someone comes to kill you, rise up and kill him first.”
   http://www.dailystar.com.lb/News/Middle-East/2018/Jan-25/435307-the-secrets-of-israels-assassination-operations.ashx#.WmttVgfkQhY.mailto

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
  3. Anti-semitismin uudelleen määritteleminen – pyrkimys hiljentää Israelin kritiikkiä
   Arvovaltainen amerikkalainen ääni kaivaa/murentaa tätä juutalaisten vaikutusta Yhdysvaltojen politiikkaan
   Termi ”antisemitismi” on perinteisesti viitannut juutalaisten ja juutalaisuuden vihaan.
   Nyt on menossa kampanja määritellä uudelleen antisemitismi, joka merkitsee Israelin kritiikkiä ja sionismin vastustusta.
   Kampanjan tarkoituksena on hiljentää niitä, jotka arvostelevat Israelin 50 vuoden palestiinalaisalueiden miehitystä ja harjoittavat toimintaa, kuten boikottien, myynnin ja sanktioiden tukemista.
   Redefining Anti-Semitism – An Effort To Silence Criticism Of Israel
   An authoritative American voice digs into this aspect of Jewish influence on American politics
   The term ”anti-Semitism” has traditionally referred to hatred of Jews and Judaism.  Now, there is a campaign to redefine anti-Semitism to mean criticism of Israel  and opposition to Zionism. 
   This campaign has as its goal the silencing of those who are critical of Israel’s 50-year occupation of Palestinian trrritories and are engaged in activities such as support for the boycott, divestment and sanctions (BDS) movement.  Ironically, many of those holding such views are themselves Jewish.
   http://russia-insider.com/en/redefining-anti-semitism-effort-silence-criticism-israel/ri22376

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  4. Näinhän se on. Tässä nähdään sionistien itselleen rakentaman ”vainottu juutalainen”-uhri-identiteetin ja sen suoman suojakilven tehokkuus. Tekeytymällä juutalaisiksi ja aiheuttamalla sitten pahennusta inhottavilla juonitteluillaan, he pilaavat juutalaisten maineen, mistä aiheutuu antisemitismiksi nimitettyjä ilmiöitä, jopa verisiä vainoja. (Veri on punaista, Rot, suoja on kilpi, Schild). Sionistit ovat niin kieroja, että he paitsi aiheuttavat noiden vainojen syyt, myös usein heittävät bensiiniä liekkeihin yllyttämällä väestöä laittomuuksiin ja ylenpalttiseen julmuuteen juutalaisen väestön kohtelussa – tietenkin värväämiensä soluttautujien kautta.
   Todettakoon, että tämä on vain teoriaa sen näkemyksen puolustamiseksi, ettei juutalaiskysymys ole rotuun tai etnisyyteen liittyvä kysymys, vaan heihin liitettyjen ongelmien taustalla on tietty spriritualiteetti, jonka vaikutus tuntuu muissakin Pahan palvelijoissa kuin talmud-sionisteissa.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Presidentinvaalien tulos väärennetty. Olen epäillyt näitä jo pitkään mutta tämä oli tökeröin esitys tähän asti. En ala edes perustelemaan, jos et tajua että Huhtasaaren kannatus oli yli 6.7% niin sitten et tajua mistään mitään. Itse olen Huhtasaarta vastaan mutta aivan varmasti yli 20% äänisaaliin arvoinen ehdokas. Sama Väyrysen entinen 17 ei voi olla mitenkään kutistunut alle 7.

  Homma on toteutettu ennakkoääniä kopeloimalla. Ennakkoäänten ruskeat kuoret on vaihdettu jutku Saulin kuoriin. Ääniä vietiin kaikilta jotta saataisiin näin ylivoimaiselta näyttävä lopputulos. Tällä kertaa ei siis edes teeskennelty jännittävää kisaa. Syy siihenkin on selvä ja se tässä onkin pahin juttu:

  Suomi tullaan viemään seuraavan 6 vuoden aikana väkisin natoon. Mahdollinen kansanäänestys väärennetään. ”Kannatimmehan jutku Sauliakin”. Meininki Suomessa alkaa näyttämään taas todella vakavalta

  Plusääni(24)Miinusääni(0)
  1. Vahva mädän löyhkä:

   ”Vaalitarkkailijoita ei päästetty tälläkään kerralla Tieto Oyj:n tiloihin”,
   http://nwohavaintoja.blogspot.fi/2018/01/vaalitarkkailijoita-ei-paastetty-talla.html

   Manipuloiduilla, väärennetyillä galluptuloksilla ennen vaaleja luotiin kansalle kuva S.Niinistön ylivoimasta, vallanpitäjien sylikoiran valtaVALEmedian suosiollisella myötävaikutuksella.

   Tieto Oyj:n laskentohjelmaan annettiin galluppeja myötäilevä valmis, suunniteltu vaalitulos sitten vaalien jälkeen ”oikeaksi” laskettavaksi eli ”vahvistettavaksi”.

   Niin yksinkertaista se on sellaiselle taholle, jolla on sopiva koneisto/organisaatio käytettävissään ja riittävästi RAHAA sen pyörittämiseen.

   Plusääni(16)Miinusääni(0)
 8. Artikkelissa virheellisesti väitetään juutalaisten olevan vain kasaareja vaikka tuo on kiistelty asia. On tuon väitteen kumoavia tutkimuksia joissa ei ole löydetty juurikaan Itä-Eurooppalaista kasaari DNA:ta heistä. Heidän omassa ensyklopediassa vuodelta 1925 lukee, että he ovat ”Edom”. ”Edom is modern Jewry”. Totuus ehkä on, että on sekoittunut kumpaakin.


  https://aryanisrael.wordpress.com/2013/12/29/who-are-the-jews/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Juuri näin. Kasaariteoriassa on toki myös totuutta, mutta ajatus, että nykyjutkut polveutuisivat enimmäkseen kasaareista ei kestä lähempää tarkastelua, ja on kaikkiaan jutkujen itse kehittämä harhautus. Toivoisin, ettei Magneettimedia kierrättäisi kyseistä teoriaa liikaa, sillä se on harhaanjohtava. On toki historiallinen fakta, että moni kasaari kääntyi talmudistiseen ”juutalaisuuteen” 700-luvulla jKr., mutta jutkujen verenperintö tulee kuitenkin yhä enimmäkseen Lähi-idästä (edomiiteista, muista kanaanilaisista, kaldealaisista, ja jossain määrin heprealaisista), mitä monet heidän fyysiset piirteensäkin todistavat. Muistakaamme, että ilmeisesti vain kasaarien eliitti kääntyi talmudisteiksi. Tämä on verrattavissa nykypäivän maailmaan, jossa jutkujen lisäksi yhteiskuntiamme hallitsevat vereltään ei-”juutalaiset” vapaamuurarit, joiden uskonto perustuu talmudistiseen ”juutalaisuuteen”.

   Jutkut ovat itse luoneet kasaariteorian ja sitä myös ahkerasti mainostavat ns. ”truther”-piireissä. Esimerkiksi tunnettu teorian äänenkannattaja, jutku Arthur Koestler, on itsekin puhunut avoimesti siitä, että teorian tarkoituksena oli häivyttää pois ”juutalaisuuden” rodullinen ulottuvuus, eli Koestler pyrki väittämään jutkujen olevankin enimmäkseen eurooppalaista alkuperää, ja tässä yhteydessä usein korostetaan myös sitä, että nimenomaan ne ns. ”pahat sionistijutkut” lukeutuvat näihin, eli polveutuvat kasaareista. Näin ns. kasaarijutkut toimivat syntipukkeina ja varaventtiileinä mahdolliselle jutkuvastaisuudelle, sillä tilanteen tullen ”oikeat” jutkut voivat osoittaa yhtä osaa jutkuväestöstä ja väittää näiden olevan niitä teeskentelijöitä, vaikka todellisuudessa kaikki jutkut ovat samoja valehtelijoita. Kuitenkin mukamas ”oikeat” jutkut (esim. sefardit jne.) ovat samaa sontaa kuin askenaasitkin, vain hieman vähemmän sekoittuneita eurooppalaisiin.

   Talmud oli kuitenkin olemassa jo vuosisatoja ennen kasaarien kääntymistä. Samat jutkut seikkailevat nykyään kuin näiden esi-isät 700-luvulla jKr., tai Kristuksen aikaan ajanlaskun alussa. Eli kaikki jutkut ovat valehtelijoita. Todelliset rodulliset juutalaiset ja muut heprealaiset heimot ovat kadonneet vuosituhansien kuluessa. Toki jutkuihin on varmasti sulautunut jokin määrä todellista israelilaista verta, mutta en usko, että sitä varsinkaan enää olisi paljon jäljellä.

   Hyvä, että toit esille edomiitit, sillä asiasta ei puhuta lainkaan tarpeeksi. On historiallinen tosiasia, että viimeisiin israelilaiskuninkaisiin lukeutunut Johannes Hyrkanos pakkokäännytti kukistamansa edomiitit israelilaisten uskontoon. Koskaan aiemmin eivät israelilaiset olleet moista tehneet, ja virhe osoittautuikin pian varsin valtavaksi. Selvästikään edomiitit eivät todella omaksuneet uutta uskontoa ja alkoivat tehdä myyräntyötä Juudeassa. Mainittakoon myös se, että edomiitit olivat alkaneet muuttaa Juudeaan jo kauan ennen pakkokäännytystä.

   En lainkaan ihmettelisi, jos edomiitit olisivat luoneet farisealaisuuden, eli talmudistisen ”juutalaisuuden”. Nimittäin, selvät viittaukset farisealaisiin alkavat vasta pian edomiittien pakkokäännytyksen jälkeen, eli ensimmäisellä vuosisadalla eKr. Antiikin historioitsija Josephus väittää heidän historiansa olleen hieman varhaisempaa, mutta Josephus oli ilmeisesti itse farisealainen eikä hänen kirjoituksiinsa etenkään tässä asiassa voi luottaa. Farisealaisten liikehdintää pyrittiin tukahduttamaan läpi ensimmäisen vuosisadan eKr., mutta lopulta he pääsivät niskan päälle ja ensimmäinen edomiittikuningas kruunattiin Juudeassa vuonna 40 eKr. Samalla toteutui Ensimmäisessä Mooseksen Kirjassa lausuttu profetia siitä, että joku päivä Esau päihittää Jaakobin. Poliittisesti näin tapahtuikin Herod-dynastian kohdalla, mutta voiko olla, että kyse on tätäkin enemmän henkisestä tappiosta, eli edomiiteista syntynyt farisealaisuus nujersi israelilaiset henkisesti?

   On mielenkiintoista huomata, että farisealaisilla oli vahvin jalansija Jerusalemissa, mihin edomiittienkin valta lienee keskittyneen. Esimerkiksi Kristuksen aikaan oli vielä paljon juutalaisia (todellisia sellaisia), jotka yhä muistivat Jumalan ja profetiat Kristuksen tulemisesta. Jerusalemissa rappio oli kuitenkin jo syvää, mikä asianlaita muistuttaa tavallista kaavaa nykymaailmassakin, jossa jutkumyrkky leviää aina ensimmäisenä merkittäviin hallinnollisiin kaupunkeihin. Kristuksen jälkeen todelliset juutalaiset sitten joko ”kääntyivät” kristityksi tai heistä tuli farisealaisia. Tarkoista prosenteista lienee mahdoton puhua, mutta talmudistiset jutkut ovat olleet alusta lähtien sekaveristä porukkaa, eivät koskaan rodullisesti puhtaita israelilaisia, ja henkisesti täysin päinvastaisia kuin nämä.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
   1. Mielenkiintoista tietoa tuo edomiitti-teoria. Tuskin perätöntä tietoa.
    Ernst Renan taas oli sitä mieltä että askenaazit polveutuvat kasaareista ja hän oli kyllä yksi parhaita asiaan perehtyneistä.
    Geenitutkimuksiin ei voi juurikaan luottaa koska geenit ovat sekoittuneet ja on löytynyt monia itsensä juutalaisiksi uskovia joiden geenit viittaavat aivan muualle kuin Lähi-itään. Lisäksi valtavat erot ulkomuodossa ihmetyttävät ns. juutalaisilla. Sefardit ja askenaazit ovat aivan kuin eri planeetalta. Ja on sinisilmäisiä ja tummia juutalaisia.

    Itse olen kallistunut siihen ettei ole mitään yhtenäistä juutalaista rotua tai kansaa, näkemys jonka monet ’juutalaisetkin’ jakavat. Vain ’kultti’ joka harjoittaa omaa uskontoaan ja poliittista nwo-agendaansa. Joukossa toki on ’puhtaita’ mutta ilmeisen vähän.
    Myös Makow, jota et taida arvostaa vaikka onkin kristitty juutalainen, esittää omina näkemyksinään asiaa joka tekee hänestä anti-semititin. Vaikea sanoa kuuluuko hän ns. kontrolloituun oppositioon vai ei. Sionistithan ovat avoimesti tuoneet julki että heille antisemitismi on hyvä ja heidän agendaansa edistävä asia. Tässä malliksi muutama Makowin artikkeli:
    Are Jews a Nation, Race or Religion?
    None of the above. Judaism is an occult secret society.
    Jews and their Gentile acolytes are unwitting members of a satanic cult.
    https://www.henrymakow.com/jews_a_religion_not_a_nationra.html
    The Jewish Cult Behind Illuminati/NWO
    https://www.henrymakow.com/Kushner-Belongs-to-Fanatical-Jewish-Doomsday-Cult.html
    The Illuminati Jewish Plan for European Genocide
    https://www.henrymakow.com/2015/06/The-Illuminati-Jewish-Plan-for-European-Genocide%20.html
    Oleellisinta koko ’heterogeenisessa juutalaisuudessa’ näyttäisi nykyisin olevan rahan ja median hallinta sekä NWO-hanke eli koko maailman alistaminen/orjuuttaminen tuon kultin orjaksi ja siksi anti-semitismi kukoistaa ja tulee kasvamaan jatkossa.

    Can You Spell H.I.T.L.E.R.?
    A quote from the man generally considered the founder of modern Zionism, Theodor Herzl:
    “It is essential that the sufferings of the Jews becomes worse…This will assist in the realization of our plans…I have an excellent idea…I shall induce the anti-Semites to liquidate Jewish wealth…the anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of the Jews.
    “The anti-Semites will be our best friends.”
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=164570

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
   2. Hmm. Minä taas olen kuullut, että kääntyneet kasaaripäälliköt nimenomaan tekivät myös massoista käännynnäisiä.

    Kyllä uusin geenitutkimus tuntuisi vahvistavan kasaariteoriaa. Tietenkin on myös mizrajuutalaisia eli sefardijuutalaisia. Eikä geenitutkimuksia ole vain yksi, vaan useampia. Uusin tekijä nimenomaan viittaa aiempien tutkimusten epärehellisyyteen.

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Antiseminismiäkö jos vastustaa sotaa Irania vastaan? ”Joten on turvallista sanoa, että suuri osa aikeista ’tehdä jotain Iranista’ on peräisin Israelista ja amerikkalaisilta juutalaisilta. Itse asiassa haluan sanoa, että suurin osa kongressin Iranin vihasta on peräisin samasta lähteestä, jota AIPAC suihkuttaa … kuinka Iran on ansainnut tuhon, koska se on luvannut ”tuhota Israelin” joka on sekä valhe että mahdoton asia, sillä Teheranilla ei ole resursseja tällaisen tehtävän suorittamiseen.
  AIPAC-valheita tuottavat ja toistavat ne tiedotusvälineet, joissa lähes jokainen televisiossa ja radiossa tai sanomalehtien haastatteluissa puhunut ”asiantuntija” on juutalainen”, sanoo Bausman. — 308 kommenttia artikkelissa.
  America’s Jews Are Driving America’s Wars
  ”And if someone’s feelings are hurt, too bad. We don’t need a war with Iran because Israel wants one and some rich and powerful American Jews are happy to deliver. Seriously, we don’t need it.”
  http://russia-insider.com/en/americas-jews-are-driving-americas-wars/ri20965

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 10. vesa ilkka laurio! olen ollut lukijana magneettimediassa jo iät ja ajat! En ymmärrä vieläkään jeesus juttujasi ja miksi pitäisi olla kristitty tai joku muu! kun vihaan juutalaisia jotka palvoo saatanaa niinkuin muurarit! miksi ei normi järki riitä mikä on oikein ja väärin ei siihen mitään kristin uskoa tarvii! Kalevala on paljon parempi! ja perus luonnon uskonto joka pitäisi olla selvää kaikille! Luonnon varat ja luonnon suojelu! Siihen ei jeesusta tarvita miksi olet jäänyt kiinni asiaan noin!! Onhan kristin uskon asiat hieno asia ja kymmenen käskyä ynnä muut! Mutta luonnon uskonto on paras vai pitäisikö kristinusko ymmärtää jollain lailla että haluaa suojella luontoa ym muuta! Ei ymmärrä! Sehän halutaan tuhota, mutta onhan esim usko siihen että luonto pidetään hyvänä parempi ja juutalainen rahajärjestelmä perustuu kasvuun eli maapallon tuhoamiseen!! Ei siihen tarvita vittuakaan mitään uskontoa ymmärtääkseen sitä!

  Vieläkään ei ole löydetty tai tiedä sitä mutta ilmaista energiaa toimivaa laitetta! Ihmisiä pitää vähentää vaan vähentävät ihmiset ovat maapallon saastaa! vai millä laurio ajatteli elää tällä pallolla???

  jumala ei paljon auta kun ensimmäinen halla yö tuhoaa sadon tulevaa talvea varten! suosittelen lukemaan jumalan armon viha kirjan!! Kun ei ollut öljyä ja kaupan käyntiä!!

  Voihan olla mahdollista että tälläisiä teknologiaoita ollakin jotka piilotetaan hallitakseen meitä! Mutta kuulostaa hullulta että ilmaiseksi saisi energiaa jollain lailla!!

  ei jaksa kirjottaa! perehtykää perus asioihin! paras sivu suomessa ei puhettakaa. mutta nämä hörhöt täällä jotka taikoo tyhjästä kaikkea 🙂

  Plusääni(0)Miinusääni(1)
 11. Järjestäytynyt juutalaisuus uskoo moninaisuuteen (multi-kultiin) vain kun kyse on goimeista.
  Siksi se pyytää Kanadaa integroimaan lisää Israelin 38 000 afrikkalaista maahanmuuttajaa.

  Tervetuloa uuteen maailmanjärjestykseen. Länsi palvelee israelilaisia vaikka he johtaisivatkin maailmansotaan.
  Lännessä vain Israelilla on oikeus säilyttää rodullinen luonteensa.
  Etiopialainen muoti-malli, joka asui Israelissa, kutsui sitä ”yhdeksi maailman rasistisimmista maista.”
  Rasismi pannaan täytäntöön seuraavasti:

  1) Juutalainen paluuoikeus: Harvoilla poikkeuksilla vain juutalaiset voivat siirtyä maahan. … Maahanmuuttajien on osoitettava, että heidän äitinsä oli tai on juutalainen. Kristityt eivät voi siirtyä Israeliin. Muslimit eivät todellakaan voi siirtyä Israeliin.
  Miksi tällainen rasistinen laki kirjoista on, kun 20 prosenttia väestöstä on muslimi arabeja? Yksinkertaista: sionistit väittävät, että vain juutalaiset ansaitsevat kotimaansa.

  2) juutalainen avioliittolaki
  Juutalaiset eivät voi mennä naimisiin muiden kuin juutalaisten kanssa. Muslimit Israelissa eivät voi mennä naimisiin muiden kanssa kuin muslimien. Jopa maalliset juutalaiset eivät voi naida kristittyjä tai muslimeja Israelissa. Tämä on laki.
  Näin järjestäytynyt juutalaisuus ”taistelee” antisemitismiä vastaan.

  Jews Ask Canada to take Israel’s African Cast Offs — Afrikan ’jäte’ ei kelpaa Israelille, yritetään integroida Kanadaan
  https://www.henrymakow.com/2018/01/zionists-petition-israel-to-take.html

  Ja onhan meilläkin nyt jatkamassa mies joka on luvannut olla Israelin apuna kun Afrikkaa tyhjennetään ja Suomi pannan multi-kulti kuntoon. Kansa sai haluamansa vaikka ennen vaalia tuntui että se ei tällaista halunnut.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 12. Israelilainen lehti tunnustaa: ”Monet juutalaiset myivät sielunsa kommunistisen vallankumouksen perkeleelle ja tahrivat kätensä vereen ikuisiksi ajoiksi.”
  Stalin’s Jews — We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish
  Juutalaiset hallitsivat Stalinin Neuvostoliiton verilöyly-koneistoa
  ”Emme voi varmasti tietää kuolleiden määrää, joista Cheka oli vastuussa eri toimimuodoissaan, mutta määrä on varmasti vähintään 20 miljoonaa, mukaan lukien pakko kollektivisoinnin, nälän, suuret puhdistukset, karkoitukset, teloitukset ja joukkokuolemat Gulageissa.
  Uudessa, hyvin arvostetussa kirjassaan ”Maailmansodassa” historioitsija Niall Ferguson kirjoittaa, että mikään vallankumous ihmiskunnan historiassa ei syönyt lapsiaan samalla rajoittamattomalla ruokahalulla kuin Neuvostoliiton vallankumous. Stalinistien puhdistuksia koskevassa kirjassa Tel Avivin yliopiston tohtori Igal Halfin kirjoittaa, että stalinistinen väkivalta oli ainutlaatuinen siinä, että se suunnattiin sisäisesti.
  Lenin, Stalin ja heidän seuraajansa eivät olisi voineet tehdä tekojaan ilman laaja-alaista yhteistyötä kurin alla pidettyjen ”terroristivirkailijoiden”, julmien kuulustelijoiden, teloittajien, vartijoiden, tuomareiden, perverssien ja monien lukuisten verenhimoisten avulla jotka olivat Lännen vasemmiston NL:n terrorin huiputettuja jäseniä ja jopa kosher-todistuksin varustettuja.

  Kaikki nämä asiat ovat jossain määrin tiedossa, vaikka entisen Neuvostoliiton arkistoja ei ole vielä täysin avattu yleisölle. Mutta kuka tietää tästä? Venäjällä itse asiassa vain vähän ihmisiä on tuomittu rikoksistaan ​​NKVD: n ja KGB: n palveluksessa. Venäjän julkinen keskustelu jättää tänään täysin huomiotta kysymyksen ”Miten se olisi voinut tapahtunut meille?” Toisin kuin Itä-Euroopan kansat, venäläiset eivät kohdistaneet huomiotaan stalinistiseen menneisyyteen.”

  Jews Dominated the Bloody Terror Apparatus of Stalin’s USSR
  ”Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity”
  We cannot know with certainty the number of deaths Cheka was responsible for in its various manifestations, but the number is surely at least 20 million, including victims of the forced collectivization, the hunger, large purges, expulsions, banishments, executions, and mass death at Gulags.
  In his new, highly praised book ”The War of the World, ”Historian Niall Ferguson writes that no revolution in the history of mankind devoured its children with the same unrestrained appetite as did the Soviet revolution. In his book on the Stalinist purges, Tel Aviv University’s Dr. Igal Halfin writes that Stalinist violence was unique in that it was directed internally.
  Lenin, Stalin, and their successors could not have carried out their deeds without wide-scale cooperation of disciplined ”terror officials,” cruel interrogators, snitches, executioners, guards, judges, perverts, and many bleeding hearts who were members of the progressive Western Left and were deceived by the Soviet regime of horror and even provided it with a kosher certificate.

  All these things are well-known to some extent or another, even though the former Soviet Union’s archives have not yet been fully opened to the public. But who knows about this? Within Russia itself, very few people have been brought to justice for their crimes in the NKVD’s and KGB’s service. The Russian public discourse today completely ignores the question of ”How could it have happened to us?” As opposed to Eastern European nations, the Russians did not settle the score with their Stalinist past.

  Comments:
  Maybe we need some Nuremberg style trials to punish the guilty, with endless films and TV programmes to dramatise it, Jew Terror Museums all over the world, Jew Terror Memorial Day, a Jew Terror Educational Trust, and hundreds of billions in compensation and reparations to all their victims and descendants, from Israel and Jews.
  The Jews created Bolshevism. Jewish Moses Hess, collaborator with Karl Marx, created the first written principles of Communism. Karl Marx’s real name was Moses Mordecia Levy, was a descendant of a long line of Talumudic Rabbis.
  Edit: Marx along with Friederich Engels wrote the Communist Manifesto, which laid out the ideology of communism. The key points include:
  A central bank with monopoly on credit.
  Abolition of countries and nationalities.
  Abolition of the traditional family.
  Abolition of private property.
  A graduated income tax.
  Abolition of all rights of inheritance.

  https://russia-insider.com/en/jews-dominated-bloody-terror-apparatus-stalins-ussr/ri22238
  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html

  Kysymys: toistuuko nyt sama suhteessa totalitaristiseen NWO-hirmuagendaan jossa sionistit ovat keskeisessä roolissa. Sama mielivalta vain eri paketissa?
  Tapahtuuko menneen vääryydeen tunnustus vain jotta vanha unohtuu ja vääryyttä voidaan jatkaa uudella nimellä?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 13. Juutalaisten sionistien ’pyhäksi asiaksi’ nostamaa holokaustia WW2:ssa tulee verrata siihen mitä tuhoa he itse saivat aikaan vaikuttamalla sotatapahtumiin niin idässä kuin lännessä.
  Onneksi nämä asiat uskalletaan ottaa yhä avoimemmin ja totuuden mukaisemmin esille ja sionistit ovat joutumassa tilille hirmuteoistaan ja julmuuksistaan.
  Yritykset estää totuuden tutkiminen ja esiin nostaminen holokaustista jopa vankeustuomiolla kertovat estäjien paitsi raukkamaisesta myös tyrannimaisesta luonteesta eivätkä enää onnistu.

  Asia on tärkeä ja se pitää saada maailman kaikkien kansalaisten tietoon koska sionistit yhä jatkavat verisiä puuhiaan Lähi-idässä ja Israelia pidetään maailman suurimpana terroristivaltiona vaikka se esittää olevansa ainut demokratia Lähi-idässä.

  Puhutaan monista kymmenistä miljoonista siviiliuhreista.
  Tässä valossa koko sionistien hysteerinen ja paisutettu, jopa uudeksi uskonnoksi nostettu oma ’6-milj-holokausti-tarina’, jota faktat eivät tue, kertoo heidän omasta alhaisesta henkisestä tilastaan, psykopaattisesta luonteesta: kaikki syy on aina muissa. He itse voivat mielestään tehdä mitä haluavat.
  Kukaan henkisesti terve ihminen tuskin kehtaisi kaiken tuon muille aiheutetun tuhon jälkeen enää hiiskuakaan omiensa kohtalosta ja siitä oikeutetusta suuttumuksesta joka kohdistui sionistien politiikkaan vaan katsoisi peiliin.
  https://revisionistreview.blogspot.fi/2018/02/the-people-who-were-burned-to-ashes-on.html

  We mustn’t forget that some of greatest murderers of modern times were Jewish

  ”Many Jews sold their soul to the devil of the Communist revolution and have blood on their hands for eternity. We’ll mention just one more: Leonid Reichman, head of the NKVD’s special department and the organization’s chief interrogator, who was a particularly cruel sadist.
  The Jews active in official communist terror apparatuses (In the Soviet Union and abroad) and who at times led them, did not do this, obviously, as Jews, but rather, as Stalinists, communists, and ”Soviet people.” Therefore, we find it easy to ignore their origin and ”play dumb”: What do we have to do with them? But let’s not forget them. My own view is different. I find it unacceptable that a person will be considered a member of the Jewish people when he does great things, but not considered part of our people when he does amazingly despicable things.
  Even if we deny it, we cannot escape the Jewishness of ”our hangmen,” who served the Red Terror with loyalty and dedication from its establishment. After all, others will always remind us of their origin.”
  https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html
  https://russia-insider.com/en/jews-dominated-bloody-terror-apparatus-stalins-ussr/ri22238

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Holokaustiin oli myös juutalaisia syyllisiä. Pääministeri Mateusz Morawiecki kertoi Münchenin turvallisuuskonferenssille, että on totuuden mukaista eikä rangaistavaa sanoa, että holokaustissa oli puolalaisia syyllisiä kuten oli ”juutalaisia rikoksentekijöitä samoin kuin venäläisiä, ukrainalaisia; ei vain saksalaisia rikollisia. ”
   https://www.youtube.com/watch?v=IpxTZZF9m4Q

   by Gilad Atzmon
   On Saturday Polish PM did it again, he told the truth. He suggested that there were also Jewish perpetrators of the Holocaust. Prime Minister Mateusz Morawiecki told the Munich Security Conference that it won’t be punishable to say there were Polish perpetrators of the Holocaust “as there were Jewish perpetrators, as there were Russian perpetrators, as there were Ukrainian; not only German perpetrators.”
   The Israelis are really upset by the Polish PM’s attempt at truthfulness. Morawiecki’s attitude crudely interferes with the primacy of Jewish suffering.
   It has been accepted by many Israeli and Jewish scholars that the Holocaust is the most popular contemporary Jewish religion. Jews, so it seems, believe in many things that are often contradictory but all self-identifying Jews believe in the holocaust. The next question is what is it in the Holocaust which makes it into such a popular religion?
   The Polish new history law is an attempt to humanise modern European history. It universalises suffering. It strips the Jews of their blind sense of victimhood. It makes WWII into an historical event subject to open scrutiny. It doesn’t deny the past. It, instead, denies the prospect of Jewish narcissism.

   Israelilaiset ovat todella järkyttyneet Puolan pääministerin totuudenmukaisuudesta. Morawieckin asenne raa’asti häiritsee juutalaisten kärsimyksen ensisijaisuutta.
   Monet Israelin ja juutalaisten tutkijat ovat hyväksyneet sen, että holokausti on suosituin nykyinen juutalainen uskonto. Juutalaiset, näyttää siltä, uskovat moniin asioihin, jotka ovat usein ristiriitaisia, mutta kaikki itseään juutalaisina pitävät uskovat holokaustin. Seuraava kysymys on, mikä holokaustissa tekee siitä niin suosittuun uskontoon?
   Puolan uusi historian laki on yritys korjata eurooppalaista historiaa. Se universalisoi kärsimyksen. Se riisuu juutalaiset heidän omaksumasta sokeasta uhrin osasta. Se tekee WWII:sta historiallisen tapahtuman ja avoimen tutkinnan kohteen. Se ei kiellä menneisyyttä. Sen sijaan se kieltää näkemyksen juutalaisesta narsismista.
   https://www.gilad.co.uk/writings/2018/2/18/the-final-stage-of-chosen-narcissism

   Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat