Bill Gates ja globaali Cabalismi pyrkimässä kohti maailmanlaajuista vallankaappausta

Bill Gates sekä maailmanlaajuinen “juutalaisvaikutteinen” salaseura (CABAL) ovat päättäneet keskittää yhteenpuristetut voimansa saavuttaakseen maailmanlaajuisen hegemonian. Tässä globaalissa vallankaappauksessa on mukana Maailman terveysjärjestö (WHO) perustaakseen maailmanlaajuisen terveystotalitarismin. 

Esitämme jäljempänä olevan Natural News -lehdessä julkaistun artikkelin osittain suomennettuna ja referoituna Natural News –lehden artikkelista Bill Gates and his globalist cabal are about to WRAP UP their worldwide takeover.  

Toimittajan omat kommentit ovat hakasuluissa []. 

[Termi Cabal on johdettu sanasta kabbala, joka on juutalaisen mystiikan valtavirtausta ja ollen myös osana Tooran (Vanha Testamentti) mystistä tulkintaa. Cabal termi saatiin englannin kieleen ranskan cabale, ilmaisun kautta. Ilmaisu saatiin keskiaikaisesta latinankielisestä cabbalasta, joka tunnetaan nykyisin yleensä kirjoitusasussa Kabbalah.] 

Bill Gatesin hallitsema WHO ulottaa hegemoniansa maailmanlaajuiseksi  

Varsin tunnettua on, että Maailman terveysjärjestö (WHO) on varustautunut perustamaan yleismaailmallisen terveyspoliisivaltion, joka olisi täysin [negatiivisen] globaalin eliitin valvonnassa. Muistamisen arvoista on, että WHO:n suurin rahoittaja sekä ylin kontrolloija on miljardööri-eugeenikko [sionisti] Bill Gates

Maailman terveysjärjestössä aikaisemmin työskennellyt, Geneven yliopiston lääkinnälliseen tiedekuntaan kuuluva tohtori Astrid Stuckelberger, antoi lausunnon norjalaislehdelle meneillään olevasta rokotekiihkeydestä, sekä WHO:n nykyisestä tilasta. Myös hänen mukaan Bill Gates on ottanut WHO:n hallintaansa. 

Haastattelussa Stuckelberger painotti, että Maailman terveysjärjestö ei ole enää sama järjestö mitä se oli ennen. 

 

”Organisaatiot kuten rokoteliittouma GAVI, jota Bill Gates johtaa, lähestyi WHO:ta rahoitusaikeissa vuonna 2006. Sen jälkeen WHO on muuttunut uudenlaiseksi kansainväliseksi organisaatioksi. GAVI sai enemmän ja enemmän vaikutusvaltaa, sekä täydellisen koskemattomuuden. Laajemman kuin mitä on YK:n diplomaateilla. GAVI kykenee tekemään mitä haluaa ja poliisi ei voi estää sen tekemisiä.”

”Työskennellessäni kansainvälisten suhteiden parissa WHO:lle vuonna 2013, näin GAVI:n läsnäolon yhä enemmän. Heillä oli kaikki käsissään. Bill Gates järjesti rokotteet, hän otti vallan.” 

 

GAVI, Maailmanpankki sekä WHO perustivat sopimuksen, jota kutsutaan nimellä Kansainvälinen fasiliteetti ja immunisaation rahoittaminen. Valtiot ja kansakunnat maksavat WHO:lle, Maailmanpankille ja GAVI:lle, jotta nämä ajavat immunisaatio-ohjelmiaan, mikä tarkoittaa koko väestön rokottamista eli pandemiatyranniaa. GAV:illa on ollut tämä suunnitelmanaan jo vuosina 2012–2020 mutta koska se ei toiminut, oli luotava pandemia eli Covid -19. 

Jatkaaksemme Natural New –lehden artikkelista, jonka sanomaa yllä mainittu Stuckelbergerin lausunto vahvistaa. NN –lehden artikkelin mukaan Gatesin kontrollissa oleva WHO on saavuttamassa maailmanlaajuisen lääketieteellisen totalitarismin ja sitä palvelevan järjestelmän. Pantemiatyrannia, jonka puolesta myös poliisiviranomaiset toimivat, ovat ulottaneet sen koskemaan ihmiselämän kutakin aluetta. 

NN –lehden mukaan Wuhanin koronavirus (COVID-19) oli vain koeajoa suuremmalle pantemiatyrannialle. Gatesin lupauksen mukaan seuraavalla kerralla live-action-harjoituksesta muodostuu täyttä totta, ja maailma syöksyy täydelliseen globaalin eliitin hallintaan. 

Tähän saakka WHO:n valtalonkerot ovat olleet rajalliset. Suunnitelmissa on kuitenkin saada ne ulottumaan ja valvomaan maapallon jokaista kolkkaa. Bill Gates ja hänen globalistinen eli juutalaismafian salaliittonsa ovat suurelta osin syyllisiä siihen, mitä pian tapahtuu planeetallamme, jota pääsääntöisesti kutsumme kodiksemme. 

WHO:n kahden vuoden budjetti on noin 4,84 miljardia dollaria, josta miljardi dollaria saadaan Gatesilta. Lyhyesti sanottuna Gatesilla on äärimmäinen vaikutusvalta Maailman terveysjärjestössä johtuen siitä, että hän kustantaa suuren osan sen toiminnasta, minkä ansiosta hän pystyy vaikuttamaan maailman asioihin kohtuuttomalla tavalla. 

Gatesin suunnitelmana on käynnistää ”maailmanlaajuinen terveydenhuoltosuunnitelma”, jota WHO itse valvoisi yhdessä YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön (FAO), YK:n ympäristöohjelman (UNEP) sekä Maailman eläintautijärjestön (WOAH) kanssa. 

Näiden globaalien tyrannioiden avulla halutaan poistaa ihmisoikeudet ja alistaa koko maailma Gatesin sekä hänen kaltaistensa unelmoiman uuden terveydenhuollon totalitarismin orjuuteen. Tämä on heidän visioimansa Uusi maailmanjärjestys, joka toteutuminen vaikuttaa pelottavan varmalta.  

 

Loppupäätelmät

Maailman terveysjärjestöä WHO:ta rahoittaa jäsenvaltioiden lisäksi suurelta osalta globaalit suuryritykset kuten Coca-Cola, Nestlé, Pepsico, Sanofi-Aventis,  Exxon, Rio Tinto, Pzifer, Merck, Novartis, Rockefeller foundation, Bayer AG, Bristol-Myers Squibb, Denka Selka, Eisai, Green Gross Corporation, Kaketsuken ja Merck Sharp and Dohme Chilbret ja suurimpia WHO:n sponsoreita ovat tässä listassa  Sanofi-Pasteur, GlaxoSmithKline, Hoffaman-La Roche ja Gilead Sciences.  

Kaikki nämä yritykset ovat menettäneet maineensa ihmisoikeuksien ja ympäristösuojelun suhteen.  

Muistamisen arvoista on, että myös monikansalliset yritykset ovat usein riippuvaisia juutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisestä korollisesta rahoitusvelkajärjestelmästä1-5. Rahoittajat päättävät viimekädessä marssijärjestyksen.  

Maailman terveysjärjestön (WHO), jonka pitäisi edistää- ja turvata terveyttä sekä olla riippumaton elin, on suurimmaksi osaksi riippuvainen juutalaiseen eliittiin kuuluvan Bill Gatesin rahastoista. Gates ja hänen rahastonsa toimivat yhteistyössä juutalaisorganisaatioiden kanssa, niin tiiviisti, että Gatesin ei tarvitse olla itse välttämättä juutalainen ollakseen kuitenkin sionisti. Olemme käsitelleet näitä asiantiloja lähteineen Magneettimedian artikkelissa  WHO ja THL ovat monikansallisten korporaatioiden ja juutalaismafian kontrollissa. 

Juutalaismafialle ei kuitenkaan vaikuta riittävän sionisti Bill Gatesin hallitsema WHO:n terveystyrannia, joka on vielä yhdistynyt Maailman talousfoorumin (WEF) pyrkimyksiin, saavuttaakseen täydellisen maailman valtiuden. Täten juutalaismafia tarvitsi Ukrainan konfliktin, joka tarkoittaa sitä, että Washington on uhraamassa Euroopan sekä Venäjän reunavaltiot, ylläpitääkseen ja lujittaakseen entistä hegemonia-asemaansa maailmanpolitiikassa. Perimmäisenä syynä ei kuitenkaan ole Yhdysvallat, vaan sitä kontrolloiva juutalaismafia, joka hallitsee Eurooppaa ja muutakin maailmaa juuri Yhdysvaltojen välityksellä.   

Markku Juutinen 

Lähteet 

Judaism 101. Kabbalah and Jewish Mysticism. Kabbalah and Jewish Mysticism – Judaism 101 (JewFAQ) 

World wide words (2022). World Wide Words: Cabal (archive.org) 

Ethan Huff (03,01. 2023). Natural new.  Bill Gates and his globalist cabal are about to WRAP UP their worldwide takeover – NaturalNews.com 

Joseoh Mercola (5.1.2023). COVID Boosters Trigger Metastasis (mercola.com) 

Free West Media (7.1.2023). Former WHO employee Astrid Stuckelberger: ‘A pandemic of lies’. Former WHO employee Astrid Stuckelberger: ‘A pandemic of lies’ (freewestmedia.com) 

Why The World Health Organization Treats Bill Gates Like A President (modernghana.com) 

When Jews Rule The World – Radio Islam (islam-radio.net) 

Radio Islam – Svenska huvudsidan (islam-radio.net) 

—- 

 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405   
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.   
 1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild   
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ  
 1. Ferguson, Niall (2008). The House of Rothschild: Money’s Prophets, (s. 78) 

5 kommenttia

 1. Suomalaiset nyt ainakin saadaan tekemään mitä vaan ja luovuttamaan kaikki oikeutensa sekä esi-isiensä saavutukset pois, kunhan heitä ensin vähän pelotellaan. Suomalainen koronavaste on ollut iso pettymys, minkä jälkeen pettymyksen on vahvistanut kansan Nato-kiima ja tolkuton russofobia. On surkuhupaisaa, että meikäläisen koronatyranniahuuman keskeytti vain Putinin hyökkäys, jota sitten pelättiin vielä enemmän kuin koronaa. Mutta nyt Ukrainan sotaan on jo totuttu ja korona uusine ”hirviö”-variantteineen alkaa taas pelottamaan.

  Suomalaisten valtaosa ei ansaitse minkäänlaisia ihmisoikeuksia. Harmi vain, että me muut voimme menettää ne näiden aasien vuoksi. Riski on nyt suuri. On kuitenkin totta se, että valheisiin heränneitäkin on paljon ja taisteluväsymys ja kyllästyneisyys koronapelleilyyn on varsin suurta. On mahdollista, että Suomi selviää sittenkin terveysglobalistien hyökkäyksestä. Ehkä päähuomio kiinnittyy taas Venäjään, joka aloittelee suurtalvihyökkäystä Ukrainassa. Huomio kiinnittyy Venäjään myös lähempänä, koska maamme johto ja sitä seuraava pelkurilauma ovat tiiviisti päättäneet viedä Suomen osapuoleksi kansainväliseen konfliktiin. Venäjä on pakotettu reagoimaan meidän suhteemme, koska olemme nyt aktiivisesti sen vihollispuoli ja sijaitsemme aivan liian lähellä maalle arvokkaita kohteita. Kenties Putin pelastaa meidät jälleen kerran koronatyranneilta?

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 2. JUUTALAISTEN MAAILMANVALLASTA
  USA on nykyisin täysin juutalaisten vallassa: Media, pankit ja poliittinen vaikutusvalta on heidän käsissään. Israelin pääministeri Ariel Sharon: ”Me, juutalainen kansa, hallitsemme Amerikkaa.” Tästä johtuu, että USA on todellisuudessa vain Israelin lakeija, joka ajaa kaikessa Israelin etua ja tavoitteita. Juutalaiset ovat kehittäneet ja yhä kehittävät USA:sta ylivoimaista sotilasmahtia, joka hallitsee koko planeettaa. USA:lla on jo yli 700 sotilastukikohtaa ympäri maailmaa, se pyrkii saamaan täydellisen ylivoiman ydinaseissa Venäjästä ja Kiinasta, ja sen sotilasbudjetti on kaksitoista kertaa niin suuri kuin koko Suomen valtion budjetti. Yhdessä ydinaseilla vahvasti aseistetun Israelin kanssa se muodostaa uhan koko ihmiskunnan olemassaololle.
  Lisään tähän luettelon Venäjän vallankumouksen tekijöistä ja heidän kansallisuuksistansa (Robert Wilton: Romanovien Viimeiset päivät):

  Ministeriö Nimi Kansallisuus

  Puheenjohtaja V.I. Uljanov (Lenin) venäläinen*
  Ulkoasiat G.V. Tshitsherin venäläinen
  Kansallisuudet J.Dzhugashvili(Stalin) georgialainen
  Maatalous Protian armenialainen
  Talousneuvosto Lourie (Larin) juutalainen
  Elintarvikkeet A.G. Schlihter juutalainen
  Armeija ja laivasto L.D. Bronstein (Trotski) juutalainen
  Valtion valvonta K.I. Lander juutalainen
  Valtion maat Kaufmann juutalainen
  Työvoima V.Schmidt juutalainen
  Sosiaaliapu E. Lilina (Knigissen) juutalainen
  Koulutus A. Lunatsharski venäläinen
  Uskonto Spitzberg juutalainen
  Sisäasiat Apfelbaum (Zinovjev) juutalainen
  Terveydenhoito Anvelt juutalainen
  Raha-asiat I.E. Gukovs juutalainen
  (ja G.Sokolnikov) juutalainen
  Lehdistö
  Voldarski (Goldstein) juutalainen
  Vaalit M.S. Uritski juutalainen
  Oikeus I.Z. Shteinberg juutalainen
  Pakolaiset Fenigstein juutalainen
  Pakolaiset Savitsh (apulainen) juutalainen
  Pakolaiset Zaslovski (apulainen) juutalainen

  ”Sovnarkomin” 22 jäsenestä, Wilton esitti, kolme oli venäläisiä, yksi ar¬menialainen ja 17 juutalaisia.

  *(Leninin suhteen Wilton erehtyy. Leninin isä oli juutalainen Zederbaum, mutta Uljanov oli adoptoinut hänet. Lenin pu¬¬hui sujuvasti jiddisiä, mikä oli yleisin kieli neuvostohallinnon sisä¬piireissä. Suom. huom.).

  Toimeenpanevan keskuskomitean, Wilton jatkaa, muodostivat seu¬¬raavat jäsenet:

  J.M. Sverdlov (Solomon) (puheenjohtaja) juutalainen
  Avanesov (sihteeri) armenialainen
  Bruno latvialainen*
  Breslau latvialainen(?)
  Babtshinski juutalainen
  N.I. Buharin venäläinen
  Weinberg juutalainen
  Gailiss juutalainen
  Ganzberg (Ganzburg) juutalainen
  Danitshevski juutalainen
  Starck saksalainen
  Sachs juutalainen
  Scheinmann juutalainen
  Erdling juutalainen
  Landauer juutalainen
  Linder juutalainen
  Wolach tsekkiläinen
  S. Dimanshtein juutalainen
  Encukidze georgialainen
  Ermann juutalainen
  A.A. Ioffe juutalainen
  Karhline juutalainen
  Knigissen juutalainen
  Rosenfeld (Kamenev) juutalainen
  Apfelbaum (Zinovjev) juutalainen
  N. Krylenko venäläinen
  Krassikov juutalainen
  Kaprik juutalainen
  Kaoul latvialainen
  Uljanov (Lenin) venäläinen
  Latsis juutalainen
  Lander juutalainen
  Lunatsharski venäläinen
  Peterson latvialainen
  Peters latvialainen
  Roudzoutas juutalainen
  Rosine juutalainen
  Smidovitsh juutalainen
  Stoutchka latvialainen
  Nahamkes (Steklov) juutalainen
  Sosnovski juutalainen
  Skrytnik juutalainen
  L. Bronstein (Trotski) juutalainen
  Teodorovitsh juutalainen (?)
  Terjan armenialainen
  Uritski juutalainen
  Telechkine venäläinen
  Feldmann juutalainen
  Frumkin juutalainen
  Souriupa ukrainalainen
  Tshavtshevadze georgialainen
  Scheikmann juutalainen
  Rosental juutalainen
  Atshkinazi imeretiläinen
  Karahane karailainen
  Rose juutalainen
  Sobelson (Radek) juutalainen
  Schlichter juutalainen
  Schikolini juutalainen
  Tshklianski juutalainen
  Levine (Pravdine) juutalainen

  Niinpä, Wilton päätteli, 61 jäsenestä viisi oli venäläisiä, kuusi latvialaisia, yksi saksalainen, kaksi armenialaisia, yksi tsekkiläinen, yksi imeretiläinen, kaksi georgialaisia, yksi karailainen, yksi ukrainalainen ja 41 oli juutalaisia. *(Monet latvialaisiksi nimetyistä olivat itse asiassa Latvian juutalaisia. Suom. huom.).

  Moskovan erikoiskomissio (Tseka) – Neuvostoliiton salainen poliisi ja GPU:n, NKVD:n sekä KGB:n edeltäjä muodostui seuraavista:

  F. Dzerzhinski (puheenjohtaja) puolalainen
  Y. Peters (varapuheenjohtaja) latvialainen
  Tshklovski juutalainen
  Heifiss juutalainen
  Zeistine juutalainen
  Razmirovitsh juutalainen
  Kronberg juutalainen
  Haikina juutalainen
  Karlson latvialainen
  Schaumann latvialainen
  Leontovitsh juutalainen
  Jakov Goldine juutalainen
  Galperstein juutalainen
  Kniggisen juutalainen
  Katzis latvialainen
  Schillenkuss juutalainen
  Janson latvialainen
  Rivkine juutalainen
  Antonof venäläinen
  Delafabre juutalainen
  Tsitkine juutalainen
  Roskirovitsh juutalainen
  G. Sverdlov (toimeenpanevan keskuskomitean
  puheenjohtajan veli) juutalainen
  Bjesenski juutalainen
  J. Blumkin (kreivi Mirbachin murhaaja) juutalainen
  Aleksandrovitsh (Blumkinin rikostoveri) venäläinen
  I. Model juutalainen
  Routenberg juutalainen
  Pines juutalainen
  Sachs juutalainen
  Daybol latvialainen
  Saissoune armenialainen
  Deylkenen latvialainen
  Liebert juutalainen
  Vogel saksalainen
  Zakiss latvialainen

  Näistä 36 Tsekan virkailijasta yksi oli puolalainen, yksi saksalainen, yksi armenialainen, kaksi venäläisiä, kahdeksan latvialaisia ja 23 juutalaisia.
  ”Ei siis”, Wilton esittää, ”ole syytä yllättyä juutalaisten hallitsevasta roolista keisariperheen murhassa. Päinvastainen tilanne olisi pikemminkin ollut yllättävä”.
  Yllä oleva on esimerkki siitä, että juutalaiset valtasivat Venäjän. Nyt juutalaiset yrittävät vallata koko maailman. Tähän he pyrkivät Maailman Talousfoorumin (WEF), YK:n, WHO:n ja EU:n avulla. Tietenkin heillä on apunaan myös vapaamuurarijärjestö. Juutalaisia ohjaa heidän kansainvälinen ylijohtonsa eli Siionin Viisaat, jotka koostuvat noin 300 juutalaisesta, Rothschildit, Warburgit ja muut miljardöörisuvut ynnä vaikutusvaltaiset miehet ympäri maailmaa. Nyt juutalaisilla ei ole muuta vastustusta kuin älykkäät ja totuutta rakastavat gojimit. Juutalaisten agendaan kuuluu niiden hävittäminen, minkä tavoitteen WHO on jo ottanut: Maailman terveysjärjestö WHO on leimannut kaikki rokottamattomat ihmiset “merkittäväksi globaaliksi tappavaksi voimaksi” uudessa kampanjassaan, jota he mainostavat sosiaalisessa mediassa. WHO:n globaali terveysdiktatuuri lietsoo näin ollen aivan avointa vihaa rokottamatonta kansanryhmää kohtaan kaikkialla eri puolilla maailmaa. Rokottamattomat ovat usein älymystöä, joka on vaaraksi juutalaisten maailmanvallalle. Uskon, että juutalaisten tarkoituksena on aiheuttaa kolmas maailmansota Ukrainan sodan avulla saaden Venäjän käyttämään taktisia ydinaseita, jolloin USA myös käyttää niitä. Kumpikaan osapuoli ei uskalla käyttää mannertenvälisiä ydinaseita, sillä se merkitsisi ihmiskunnan tuhoa. Juutalaiset ovat kirjaimellisesti perkeleestä. He haluavat luoda maailmaan maanpäällisen helvetin, jossa he olisivat johtajia ja muut kansat orjia. Tätä vastustamme, kun paljastamme holokausti-, ilmasto-, korona- ja Ukrainahuijauksen. Ihmiskunnan suurimman huijaukset tosin tekivät katolinen ja protestanttiset kirkot hylättyään Herran Toisen Tulemisen 1700-luvulla eli Emanuel Swedenborgin teologiset teokset: https://novahierosolyma.fi/
  Benjamin Kivilohkare, mils Domini

  Plusääni(16)Miinusääni(1)
 3. Voihan esinahattomat!!!!

  The next thing that needs to be discussed is this universal brotherhood of man as presented by the NDEer. He says he sees that all humans are one, etc. Do you understand the extreme danger of such thinking?
  Now what he says might be true, but on planet earth it is not true. Earth is tooth and claw and survival of the fittest. Competition rules, all political systems which try to get around natural law fail. If you try to be a nice guy on earth, well buster, you will finish last. The lion does not ask the lamb to be his brother. Well in the west, the lambs (Christians) are letting in hoardes of lions, jackals, raging apes and other simians and the result is catastrophic.
  Thus on earth, if you flood your nation with violent 3rd worlders, who are aggressive and love murder and rape, you will not experience the universal brotherhood of man, you will experience lots of rape, murder and chaos, until it gets so bad normal loving people are forced to fight back in brutally harsh ways – like what the national socialists did – who rounded up the non Germans and removed them to stop the damage of their presence. You can not live in peace with Jews, they will always destroy the host.
  So if you want and if you are a damn fool you can tout new age and christian nonsense about loving your brother. What do sensible people do to keep their neighbors up? The kept out the blacks. What happens when even one black family moves in? Property prices fall. What did Jews do to screw white man, they made laws prohibiting you from discriminating against blacks moving in.
  But in Israel they sure as hell don’t have those laws, in Israel they have the most discriminating laws against blacks, Arabs, Muslims.
  ———————
  And you should read Mark Glenn at Ugly Truth who wrote the most excellent article that can segway in to this Jewish problem:
  http://theuglytruth.xyz/meet-the-jews-defending-drag-story-hour-against-far-right-protesters/
  “The customs and behaviors of the Jews are base, abominable and rooted in the innate depravity of the people themselves… As a race, they are prone to lust and amongst them, nothing is unlawful or immoral. They regard as profane all that we hold sacred, while on the other hand, they permit all that we abhor…”
  Now, just for the record, this wasn’t Adolf Hitler, former Iranian Pres. Mahmoud Ahmadinejad, Kanye West or Mel Gibson…
  It was written 2000 years ago by–of all persons–a pagan, none other than the famed Roman historian Tacitus.
  ————–
  https://brutalproof.net/

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. Nämä cabal-juutalaiset eivät ole aitoja juutalaisia vaan ne on kääntynyt juutalaisuuteen ja ovat alun perin palvoneet ja palvelevat Baál:ia.

  ” Sequel – The Fall Of The Cabal ”

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat