Bryssel on lobbaajien synkkä ydin; EU:n taustat

Bryssel on lobbareiden paratiisi ja suhmuroinnin pesäke, kirjoittaa Jaana Kivi. Hänen mukaansa lobbareiden, poliitikkojen sekä korkeassa asemassa olevien viranhaltioiden väliset suhteet ovat hyvin tiiviit. Brysselin hintaa voidaan verrata lehmäkauppaan, jonka myyntiarvosta kärsivät EU:n kansalaiset.

Lobbaus toimintana perustuu rahan liikkuvuuteen. Raha on se tekijä, joka ratkaisevasti vaikuttaa politiikkaan, lainsäädöksiin, ja yleensä kaikkeen sääntelyyn, ja tämä kaikki toteutuu vallan keskiössä.

-Kaikkein voimakkain lobbaus ei ole näkyvää. Asiat muuttuvat pelottaviksi silloin, kun ne katoavat julkisuudesta, sanoo Jaana Kivi.

 

Bildresultat för Jaana Kivi kuva

Euroopan Unionissa hegemonia keskittyy bisnesmaailmaan

Jaana Kivi on ansioitunut toimittaja, joka on työskennellyt muiden muassa Ylellä. Kivi oli ensimmäisiä suomalaisia journalisteja, jotka kirjoittivat esimerkiksi vapaakauppa TTIP:stä asiallisen arvostelevasti valtamediaan.

Jaana Kiven vuonna 2016 julkaistu kirja, Bryssel myyty (2016), paljastaa vaatimattomasti Euroopan unionia hallitsevan finanssieliitin verkoston, joka lamauttaa kansanvallan jäänteitä lakialoite ja lahjus kerrallaan.1

Kiven mukaan Brysselissä, vallan ytimessä, työskentelee 30 000 lobbaria. Jo ainoastaan Euroopan parlamenttiin pääsee jatkuvasti noin 4500 lobbaria, mikä tarkoittaa kutakin europarlamentaarikkoa kohden noin kuusi piinkovaa ammattilaista, jotka yrittävät vaikuttaa päätöksiin. Huolestuttavaa on, että EU-poliitikot luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin.1

Kivi kirjoittaa, että merkittävän TTIP-vapaakauppasopimuksen alkuvaiheessa EU-komission tapaamisista yli 90 prosenttia neuvoteltiin liikealan lobbareiden kanssa suljettujen ovien takana.

Bryssel myyty, ja muu sen kaltainen tutkiva journalismi vahvistaa sitä tosiasiaa, että Euroopan unioni on valheellisen demokratian kaapuun kiedottu ihmisarvottomuuden, -epäoikeuksien, kahlitsevuuden, tasa-arvottomuuden ja entistä tiukempaan ylikansallisten pääomien kahleisiin kietoutuva jäsenvaltioiden vyyhti Unionissa.

Siten Suomen vallanpitäjien, kuten Sauli Niinistön kansalle uskottelemat Euroopan unionin ilmoittamat perusarvot, yllä mainittujen ”arvojen” vastakohtana ovat täydellistä valhetta.

Ihmisten on turhaa kuvitella, että Euroopan parlamentin eli Euroopan unionin kansanedustuslaitoksen, ja siihen valittujen edustajat toisin sanoen mepit (MEP) toteuttaisivat Unionissa demokraattisia arvoja hiveleviä päätöksiä. Kuten jo sanottiin, kutakin eurokansanedustajaa kohden on noin kuusi raha-, tai bisnesmaailman edustajaa lobbaamassa, suppean mutta sitäkin tehokkaamman globaalin kasvottoman kapitalistisen imperiumin hyväksi. Tässä pelissä unohtuvat täysin kansallisvaltioiden ja kansalaisten edut; paljon puhutut EU:n demokraattiset ja ihmisoikeudelliset arvot ovat vain kliseitä.

Lobbaus positiivisena ja negatiivisena ilmiönä

Lobbausmenetelmä on silloin hyödyllistä, kun sen tarkoituksena on parantaa yksityisten valtioiden ja kansalaisten yleistä etua. Tällöin se olisi legitiimiä ja demokraattista. Mutta Brysselin lobbareiden ”taivaassa” pääsääntöisesti se on kontrolloimatonta alhaisen saastaista peliä, jossa suuri raha synnyttää lakeja yksityisen voitontavoittelun hyväksi, missä hyötyjinä ovat ylikansallinen liikemaailman tai finanssimarkkinat. Tällainen käytäntö halventaa kansalaisten ja valtioiden oikeusturvaa muista demokraattisen arvomaailman ilmiöistä puhumattakaan.

Monikansallisten yhtiöiden (jättiläisteollisuusyritykset) edustajat

Ensinnäkin lienee paikallaan sanoa, että Euroopan parlamentin rooli on tärkeä, tai pitäisi ainakin olla merkittävä, jo syystä, että se on ainoa suoraan vaaleilla valittu EU:n toimielin, jonka tarpeellisuus pitäisi korostua viime vuosien toimivallan lisääntymisen ansiosta. Lissabonin sopimuksella parlamentti sai suuremman vallan hyväksyä, torjua tai muokata komissiolta saapuvia ehdotuksia.1

Kuitenkin komissio on se toimielin, joka hallitsee Euroopan unionia. Voidaan sanoa, että komissio säätelee Brysselin hegemoniakeskuksen poliittista energiaa, jolloin komissio päätöksillään vaikuttaa kaikkialle Euroopan unionissa. Tärkeää on huomioida, että komissio ei ole hallitusten välinen elin, eikä sitä ole vaaleilla demokraattisesti valittu.1

EU:n lainsäädäntö noudattaa kolminaisuutta: komission, ministerineuvoston ja parlamentin välillä, mutta ainoastaan komissio kykenee tekemään aloitteen uudesta EU-lainsäädännöstä.

Yllä esitettyyn liittyy huolestuttavasti se, että häikäilemättömällä lobbauksella rahamaailman sekä globaalien yhtiöiden lobbareiden verkosto pystyy suurella rahalla sponsoroimaan tutkimuksia, joiden tulokset saavuttavat poliittisia laajoja linjauksia.

Kuten Kivi tähän tutkimusasiaan liittyen kirjoittaa:

Ja irvokkainta se on silloin, kun (tutkimuksen) tilaajina toimivat poliittiset instituutiot, kuten itse EU-komissio.1

EU:n päätöksentekijät luottavat enemmän lobbauskoneistoon kuin puolueettomiin asiantuntijoihin sekä tutkijoihin. Nämä ovat jo sinällään sellaisia syitä, että Unionia ei pitäisi olla olemassa, ja Suomen olisi pitänyt pysytellä siitä erossa. Tämä osoittaa, että kaikki EU-myönteiset poliitikot edustajina ovat valehdelleet EU-asiasta valtuuttajilleen hyvin röyhkeästi päin naamaa.

Bildresultat för Jaana Kivi kuva
Alexander Stubb esti pakollisen lobbausrekisterin luomisen EU:hun, paljastaa Kiven uutuuskirja.

European Round Table of Industrialist (ERT)1

ERT eli “Euroopan teollisuusmiesten pyöreä pöytä” nimisen eturyhmän laatimasta raportista Reshaping Europe paljastuu lukuisia yksityiskohtia Trans-European Networks –hankkeesta, esimerkiksi sen, että hankkeen takana olivat lukuisia suuryritysten lobbareita.

Pyöreän pöydän ympärillä kokoontuvat johtajat, jotka edustavat suurimpia euroopan ylikansallisia yhtiöitä, kuten: Nestlé, Fiat, Krupp, Olivetti, Hoffman-La Roche, ICI, Hoechst, Statoil, Siemens, Ericsson, Daimler-Benz, British Petroleum, Unilever ja Philips. Suomesta ”pyöreän pöydän ritareihin” on kuulunut Casimir Ehrnroothin Kymmene-yhtymästä.

Trans-European Networks oli moottoritiehanke Eurooppaan, mutta tämän lisäksi se tarkoitti suurimpia infrastruktuurihankkeita Euroopan historiassa, minkä arvioitu budjetti käsitti 400 miljardia euroa. Trans-European Networks –projekti oli siis vain osa suurempaa hanketta Euroopassa.

Euroopassa on onneksi myös lobbauksen merkittäviä vahtikoiria, mistä yksi on Corporate Europe Observatory (CEO). Oliver Hoedeman, joka on yksi CEO:n jäsenistä, kävi lävitse Rehaping Europe –julkaisuja, jotka näyttivät liittyvän identtisesti Trans-European Networks –hankkeeseen.

Hoedemanin tutkiessa näitä julkaisuja, löytyi luonnoksia erilaisista eurooppalaisista infrastruktuuriprojekteista, jotka näyttivät jotenkin tutuilta. Niinpä näiden julkaisujen vertailu Trans-European Networks –hankkeeseen paljasti merkittäviä yhdenmukaisuuksia, jopa niin, että projektit olivat likipitäen identtiset.2 Johtopäätöksenä tästä oli, että komissio oli ilmeisesti suoraan kopioinut ERT:n Reshaping Europe –ehdotuksen (komissiolle) omaksi Trans-European Networks –hankkeekseen.

Reshaping Europe –raportin laatijoina oli kolme toimitusjohtajaa: Jérôme Monod (Lyonnaise de Eauxin johtaja Ranskassa), Pehr Gyllenhammar (autoteollisuusjätti Volvon pääjohtaja Ruotsissa) ja Wisse Dekker (Philipsin pääjohtaja Hollannissa).

Tämän vaikutusvaltaisen raportin synnyttäjät olivat kolme Euroopassa vaikuttavaa suuryrityksen johtajaa. Tämä on pelottava huomio, kun tiedämme, että muutkin suuret hankkeet ja kehityssuunnat, jotka vaikuttavat EU:n kansalaisiin ja valtioihin luodaan jättiläiskorporaatioiden sekä globaalin rahoitusmaailman toimesta ja niiden hyödyksi.

Hoedemanin mukaan raportti kokonaisuudessaan oli tietynkaltainen poliittinen manifesti teollisuusjohtajien sorvaamana. He olivat käynnistäneet giganttisen lobbauskampanjan, joka suuntautui jäsenmaiden liikenneministereihin.2

Keith Richardsonin mukaan, joka istui European Round Table of Industrialistsin hallituksessa kymmenen vuotta (1988–1998) kertoo, että ERT:n kokoustaessa, heidän kokoontumisensa kestää ainakin 48 tuntia, jonka jälkeen kokoukseen kutsutut päätöksentekijät ja vaikuttajat lähtevät kotimaihinsa levittämään kokouksen sanomaa kollegoilleen, yhteistyökumppaneilleen – hallituksille, politiikoille sekä muille päätöksentekijöille.1

Hoedemanin mukaan vuoden 1985 Luxemburgin EU-huippukokouksen jälkeen viesti Euroopalle oli kristallin kirkas, mitkä voidaan lukea ERT:n aloitteiksi.

Näitä ERT:n aloitteita esimerkiksi ovat:

Ajatus yhtenäisestä Euroopan laajuisesta markkina-alueesta, jota nimitettiin termillä Eurooppa 1990,

rahaliitto,

infrastruktuuriprojektit,

julkisten palveluiden supistaminen sekä säästötoimenpiteet ja

Maastrichtin sopimus.

Hoedeman kertoo, että tuolloin kirjoitettiin Euroopan unionin perusteet koko uusiliberaalin politiikan käsikirjana.

Kommentti

Ainakin Suomessa jo 1990-luvulta alkaen yllä mainitun uusiliberaalin politiikan käsikirjan ohjeet ovat tulleet otetuksi käyttöön hyvin tunnollisesti: tuolloin Suomea ryhdyttiin laittamaan EMU ja EU-kontoon ihan urakalla.

Vuosina 1990–1993 järjestettiin lama, jolla Suomen talous, kulttuuri, poliittinen ilmapiiri syöstiin perikatoon. Esko Ahon hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan toimesta pankit päätettiin pelastaa salaiseksi julistetulla SSP-sopimuksella. Täten pankeille annettiin vapaat kädet poistaa markkinoilta tiettyjen alojen yrityksiä sekä laittaa saatavansa valtion avoimeen pankkituen piikkiin. Tämän järjestetyn laman uhreiksi syöstiin noin 65 000 yrittäjää, joista itsemurhaan päätyi 14 500 ihmistä. Silloinen Suomen poliittinen johto syyllistyi kansanmurhaan! Tämä oli niin kutsutun Koiviston konklaavin saavutus.

Mitä ilmeisimmin tässä oli kysymyksessä pankkien laittomasta EMU-kuntoon saattamisesta lainaa ottaneiden kustannuksella.  ETA-sopimuksen liitteeseen Suomea koskevan mukautusmääräyksen vuoksi Mauno Koivisto halusi pankit EMU-kuntoon sopimuksen liitteeseen kirjoitettuun määräaikaan mennessä. Suomen perustuslaki EY-mukautettiin etukäteen.

Nykyisin havaitaan, että Suomen poliittiset vallanpitäjät noudattavat hyvin tarkasti näitä Brysselin lobbaajien ohjeita eli maata alistetaan irvokkaalla vauhdilla ylikansallisten pääomapiirien ja globaalin rahoitusmaailman hyötyjen alttarille. Yksi räikeimmistä edellä esitetyistä ilmiöistä on Suomen poliittisten päättäjien alistuminen ”turvapaikanhakijoiden” invaasioon, jolloin Suomi joutuu lopulta ottamaan entistä enemmän ulkomaista velkaa selvitäkseen jatkuvasti kasvavasta taloudellisesta ylivoimaisesta kuormituksesta.

Pankkimaailman edustajat

Selvää on, että yllä esitetystä lobbarien verkoston toiminnasta Brysselin ytimessä hyötyvät mitä suurimmassa määrin kansainväliset liikepankit, ja sitä kautta globaalit pankkiirit.

Professori Heikki Patomäki kirjoittaa teoksessaan Eurokriisin anatomia siitä kuinka EMU riisti jäsenmailtaan mahdollisuuden lainata rahaa suoraan keskuspankeilta. Maastrichtin sopimus nimittäin kielsi maiden oman keskuspankkirahoituksen. Siten euromaista tuli valuutan liikkeelle laskijoiden asemasta valuutan käyttäjiä. Maastrichtin sopimuksen mukaan euromaiden pitää ottaa velkaa yksityisiltä markkinoilta, millä alistetaan maat korkotason nousulle. Siten valtioiden ja kuntien lainojen korot sekä velkakirjojen hinnat määräytyvät rahoitusmarkkinoilla, jossa globaalit liikepankit säätävät lainoille ehdot oman voitontavoitteidensa mukaisesti, huomioiden kunkin euromaan lainoittamiseen kuuluvat riskialttiudet.3

On olemassa myös muitakin lobbaukseen keskittyneitä herrasmiesklubeja kuin ERT. Tällainen on esimerkiksi Association for the Monetary Union of Europa (AMUE), joka on yksi EMU:n arkkitehdeista.  AMUE:n on jonkin kaltainen ERT:n ”talouspuolen jälkeläinen”.1

Kiven mukaan AMUE oli johtavien bisnesjättien ja finassi- ja pankkisektorin lobbausryhmä, jonka tavoitteena oli saada yhteinen rahaliitto hyväksytyksi Eurooppaan. AMUEN jäsenistöön kuuluivat esimerkiksi investointipankit Goldman Sachs ja Deutsche Bank sekä teollisuusjättejä.1

AMUE myi EMU:n suunnilleen näillä markkinointi sanoilla:

EMU tuo valuuttaan sekä pitkän aikavälin varmuutta, mikä lisää tuotannollisia investointeja, luo taloudellista skaalaa ja poistaa tuotantokustannuksia, mikä puolestaan lisää kilpailua, myyntiä, talouskasvua ja työllisyyttä.

EMU kriteerejä sen kandidaattimaille oli saamaan valtioidensa velan, inflaation, budjettialijäämät sekä pitkäkestoisetkorot tietyn EMU-alueen vertailuarvon alapuolelle. Monissa maissa nämä vaatimukset toteutettiin leikkaustoimilla, jotka suuntautuivat sosiaali-, terveys- ja koulutussektoriin sekä palkkojen kontrollointiin sekä yksityistämiseen.

Lisää pankkimaailmasta: ”Pukki kaalimaan vahtina”1

EU on käynyt läpi viime vuosina niin kutsuttua talouskriisiä, jonka yhtenä asiantuntijaryhmänä pidetään 2008 globaalin talouskriisin vanavedessä komission silloisen puheenjohtajan Jose’ Manuel Barroson nimittämää korkeatasoista finanssialan asiantuntijaryhmää eli De Larosie’ren ryhmää.

Barroso antoi tälle ryhmälle valtuudet toimia itsenäisenä EU:n finanssialan valvontaryhmänä, jonka tavoitteena oli kontrolloida sekä ehdottaa sääntelyjä finanssimarkkinoilla, että vältyttäisiin uudelta talouskriisiltä, ja siten saataisiin euro pomppaamaan jaloilleen.

Barroson nimittämään De Larosie’ren ryhmään kuului kahdeksan miestä:

Jacques D Larosie’re, Rainer Masera, Callum McCartney, Onno Ruding, Otmar Issing, Jose’ Pe’rez Ferna’ndez, Leszek Balcerowicz ja Lars Nyberg.

Corporate Europe Observatoryn tarkastaessa kyseisen asiantuntijaryhmän asiantuntijuutta ja puolueettomuutta valvontaryhmänä, olivat tulokset vähintään mielenkiintoiset. Olivier Hoedeman kirjoittaa tarkastuksesta:

De Larosie’rellä on kytköksiä BNP Paribakseen ja hän on kansainvälisen finanssialan lobbausjärjestön jäsen. Maseralla on suora yhteys rahoituslaitos Lehman Brothersiin, joka oli yksi suurimpia vuoden2008 kriisin aiheuttajia. Ruding oli Citibankin toimitusjohtaja ja kansainvälisen valuuttarahasto IMF:n johtajistoa, ja Otmar Issingilla oli yhteyksiä rahoituslaitoksen Goldman Sachsin kanssa. Masera ja Ruding olivat erittäin tunnettuja finanssialan sääntelyn purkamisen kannattajia ja Ferna’ndez on toiminut useiden suurien pankkien neuvonantajana ja analyytikkona. Neljällä näistä kahdeksasta miehestä oli yhteys niihin rahoituslaitoksiin ja pankkeihin [Goldman Sachs, Citigroup, Lehman Brothers ja BNPParibas], jotka olivat aiheuttamassa vuoden 2008 finanssikriisiä.1

Kommentti

Nämä asiantuntijaryhmän miehet olivat itse vaikuttamassa finanssialaan, jossa he itse työskentelivät, vaikuttivat siis omaksi edukseen, mutta ei yleisen edun tähden. Lisäksi nämä samat asiantuntijaryhmän miehet tarkkailivat finanssimarkkinoita, jotta uudelta 2008 finanssikriisiltä vältyttäisiin. Kuitenkin nämä ”asiantuntijat” olivat itse osaltaan aiheuttaneet vuoden 2008 kriisin. Siinä oli siis pukki kaalimaan vahtina.

 

Juutalaisen eliitin osuus EU:n hallinnassa

Koska Brysselissä hegemonian tiivistymässä toimii lobbareina monikansallisten investointi- ja liikepankkien edustajia, mitkä pankit ovat myös lobbausverkostoon kuuluvien suuryritysten rahoittajia, ovat ”juutalaisen” eliitin vaikutukset voimakkaasti taustalla myös tässä toiminnassa. Tämä siksi, että ”juutalainen” eliitti vaikuttaa, hallitsee ja kontrolloi kansainvälistä rahoitus- ja pankkitoimintaa.

Esimerkiksi Goldman Sachs, Deutsche Bank4, Citigroup ja ”konkurssiin” mennyt Lehman Brother olivat, ja ovat edustettuina lobbausverkostossa Brysselissä, tai olivat muutoin asiantuntijaryhmien kautta kytkeytyneet komission toimintaan. Nämä mainitut rahoituslaitokset ja investointipankit ovat käytännössä ”juutalaisen” eliitin kontrollissa ja hallinnassa.

Tämä osaltaan todistaa, että Brysselissä tapahtuvan jättiläisyrityksien ja finanssilaitosten lobbauksen taustalla ovat ainakin osittain ”juutalaisen” eliitin edustajat.

Lisäksi ”juutalainen” eliitti kontrolloi ja omistaa läntistä mediaa5, joten tiedonvälityksellä, viihdemaailmalla ja uutistoimistojen agitaatiolla ovat hyvin manipuloivat vaikutukset EU-maiden hallituksiin, eduskuntiin ja eurokansanedustajien toimintaan.

Tätä ”juutalaisen” eturyhmittymän osuutta lobbaustoimintaan välillisesti voidaan perustella sillä, että kansainvälinen pankkitoiminta ennen muuta ja kansainvälinen velkarahajärjestelmä on ”juutalaisen” eliitin kynsissä.

Yllä mainittua väitettä vahvistaa esitys ”juutalaisten” kansainvälisestä pankkitoiminnasta:

”Juutalaiset” Rothschildit edustavat maailmanhistorian synkintä pankkiirisukua. Edes valtavirtahistoria ei kiistä sitä, että Rothschildit hioivat maailmanpolitiikan taloudellisen manipulaation huippuunsa verkostoitumalla kansainvälisesti, ja kytkien valtiot velkaorjuuteen, vääristelemällä järjestelmällisesti poliitikkoasiakkailleen ja rahoittamalla sotien kaikkia osapuolia samanaikaisesti.6; 7

FED:n historia jo alkujuurineen on vahvasti ”juutalaisvaikutteinen”. Fed aloitti toimintansa vuonna 1913. USA:n keskuspankkijärjestelmään sisältyy 12:a yksityisen pankin yhteenliittymä alueelliseksi keskuspankiksi, jossa New Yorkin Federal Reserven rooli on toimia ylimpänä pankkina. Tälle yksityisen pankin yhteenliittymälle annettiin rahan painamisen monopoli.

Oikeudellinen perusta tälle salakavalimmalle systeemille ryöstää järjestelmällisesti kansaa saatiin runnottua Federal Reseve -lakina, jonka siis Yhdysvaltojen edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät vuonna 1913, 23. joulukuuta. Fedillä on siis hävytön oikeus painaa rajattomia määriä dollareita virtuaalisena rahana, joita tämä ”rahanväärentäjämafia” lainaa korkeita korkoja vastaan hallitukselle aiheuttaen hirvittäviä häviöitä Yhdysvaltojen kansalle ja kiertoteitse maailman muille valtioille ja kansoille.8

Mainittu laki Yhdysvaltojen keskuspankista oli juutalaisen pankkiiri Paul Warburgin aikaansaannos. Itse asiassa FED on sionistiseen eliittiin kuuluvien pankkiirien kansainvälisten pankkien omistuksessa.8

 

Ketkä olivat Euroopan unionin luojat?

”Juutalainen” eliitti eli sionistit, ei ole pelkästään osallistunut Euroopan unionin suunnitelluun vaan myös toteuttamiseen. Valtiotieteen tohtori Karl Steinhauser selittää teoksessaan EU huomispäivän super-Neuvostoliitto8, että Unionin perustamisen taustalla ovat vapaamuurarit ja eräät muut organisaatiot. Steinhauser ei yhdistä suoraan vapaamuurareita sionistiseen eliittiin, mutta vapaamuurareiden ”poliittinen puolue” on kuitenkin yksi tehokkaimmista sionistisen ylimystön poliittisista instrumenteista. Tästä voidaan päätellä, että sionistinen ylimystö, tai älymystö oli EU:n suunnittelussa ja rakentamisessa tärkeä.

Kun ajattelemme nykyistä Yhdysvaltojen ja sen Nato-liittolaisten harjoittamaa valtioterrorismia, ennen muuta Lähi-idässä ja nykyistä vihamielisyyttä Irania kohtaan, aggressiivista Naton laajenemista Venäjän porteille ja suurvaltapolitiikkaa Ukrainassa, lienee selvää, että maailman harvainvallan yhtenä tarkoituksena EU:n synnyttämisessä on ollut sen toimiminen askeleina kohti lopullista maailmanhallitusta.

Luonnollisesti maailmanpoliittinen tilanne on ollut hyvin paljon erilainen EU:n syntymisen aikaan, mutta yllä olevalla kohdalla tarkoitetaan sitä, että Unioni valitsee aina kuhunkin maailmanpoliittiseen tilanteeseen sopivan toimintamenetelmänsä, unohtamatta sen alkuperäistä tarkoitustaan.

 

Lopuksi

Kuten sanottua, Suomen poliittinen mafia vallanpitäjänä noudattaa hyvin tarkasti näitä Brysselin lobbaajien ohjeita, joiden mukaan maata alistetaan irvokkaalla vauhdilla ylikansallisten pääomapiirien ja globaalin rahoitusmaailman laareihin. Yksi räikeimmistä edellä esitetyistä ilmiöistä on Suomen poliittisten päättäjien alistuminen ”turvapaikanhakijoiden” invaasioon, jolloin Suomi joutuu lopulta ottamaan entistä enemmän ulkomaista velkaa selvitäkseen jatkuvasti kasvavasta taloudellisesta ylivoimaisesta kuormituksesta.

Suomen vallanpitäjien toiminta täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkit. Parhaillaan maan kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia avataan kasvottomien ylikansallisten rahaimperialistien hyödyksi, samalla syyllistäen kansaa talouskriisin aiheuttajaksi. Kantaväestön asema kurjistuu ja hyvinvointivaltio on riekaleina, ja maan ulkomaisen velan kuormitus kasvaa kansainväliselle pankkimafialle.

Suomessa tulisi ehdottomasti aloittaa parlamentaarinen työskentely maan eroamiseksi Euroopan unionista, Eurosta ja Naton isäntämaasopimuksesta. Suomen tulisi siirtyä itsenäiseen talouspolitiikkaan, omaan valuuttaan ja valtiolle pitäisi varata rahanluontioikeus. Suomen tulisi irrottautua kansainvälisestä velkajärjestelmästä siirtymällä talousdemokratiaan. Lisäksi kaikki elintasopakolaiset pitäisi palauttaa lähtömaihinsa, ja rajat tulisi sulkea ”turvapaikanhakijoilta”.

Markku Juutinen

 

Lähteet

Tammilehto, Olli. (Tämä kirjoitus on julkaistu Suomen Kuvalehdessä 21.10.1994.). EU:n näkymätön yhtiökumppani. Saatavina:  http://www.tammilehto.info/eunnakymaton.htm

http://valtuustoaloite.blogspot.se/

https://www.haaretz.com/israel-news/business/.premium-the-man-who-changed-the-face-of-banking-1.5373958

https://jewishbusinessnews.com/2015/03/12/watch-goldman-sachs-ceo-gary-cohn-says-mark-cuban-is-wrong-on-bursting-tech-bubble-but-is-he/

 1. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. into
 2. Friedrich Monseri ja Matthieu Lietaerti (2012). The Brussels Busines –dokumenttielokuva. (Siinä Olivier Hoedeman puhuu ERT:n Reshaping Europe –raportin ja komission trans-European Networks –hankkeen yhteyksistä)
 3. Patomäki, Heikki (2012). Eurokriisin anatomia. into
 4. Bloomberg (1, 2), Financial TimesBusiness InsiderThe Jerusalem PostCorporate Europe
 5. Radio Islam. Saatavilla: Den judefrågan; http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
 6. http://www.businessinsider.com/the-rothschild-gang-shadow-conspiracy-or-rumor-2011-6?IR=T
 1. http://www.investopedia.com/ask/answers/033015/what-was-nathan-rothschilds-interest-funding-napoleonic-wars.asp
 1. Steinhauser, Karl (1994).EU- huomispäivän super-Neuvostoliitto. Karprint; Muut kirjailijan vapaamuurari aiheiset teokset: Laillinen mafia; Paholaisen toimihenkilöt; Kuka kukin on ilman naamioita.

26 kommenttia

 1. Kirjoittaja on asian ytimessä. Kommunistinen ja yli kansallisten etujen toimiva EU-tyrannia/pankkimafia lobbaa rikollisesti ja aktiivisesti eurooppalaisten kansallisvaltioiden, kansojen ja kansantalouksien tuhoamiseksi.Jäljet johtavat jälleen sille samalle sylttytehtaalle, minne aina ennenkin. Miten ihmeessä kaiken tämän valheen ja petoksen saisi suurten ihmismassojen tietoon?(((Valemediathan))) eivät tule sitä koskaan kertomaan.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
  1. Jatkuvasti ilmaantuu uusia valtaapitävän poliittisen & taloudellisen mafian rötöksiä ja agendaa paljastavia uusia vaihtoehtomedian sivustoja. Yksi esimerkki on https://suomimedia.wordpress.com/

   Tuon Suomimedian ”Info”-osa, https://suomimedia.wordpress.com/about/ osoittaa, että he voivat iskeä totuuttapaljastavia myrkkypiikkejä rikollisten vallanpitäjien ja niitä tukevan valtaVALEmedian lihaan, ollen käytännöllisesti katsoen nettikyttien, Polpon ja näytösoikeudenkäynteihin erikoistuneiden kommunististen Demla-tuomarien ulottumattomissa, toisin kuin esim. Ilja Janitskin!
   Esimerkkinä jo toisaalla pariinkin kertaan viitattu artikkeli ”Suomea johtaa mafia”, https://suomimedia.wordpress.com/2018/10/28/suomea-johtaa-mafia/

   Eräs toinen, varmasti maatamme tuhoavan poliittisen & taloudellisen mafian ja muiden SUOMENKANSANVIHOLLISTEN inhoama sivusto on varmasti https://laitonlehti.net/

   Rikollisisilla vallanpitäjillä alkaa sananvapauden kuristamisyrityksissään olla sama tilanne kuin kreikkalaisen mytologian monipäistä hirviötä Hydraa vastaan taistelleilla: kun yhden pään miekalla katkaisi niin kohta kasvoi kaksi uutta päätä tilalle. Edes Ilja Janitskinin sivuston MVlehden, https://mvlehti.net/ , eliminointi todellisuudessa ei näytä onnistuneen huolimatta siitä, että nettikytät, Polpo ja kommunistiset Demlatuomarit komennettiin suureen yhteioperaatioon Janitskinia vastaan.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
 2. Tästäkin on jo kirja: Olli Pusa / Renkien kaappaus.

  Suomi on kokonaan JÄRJESTELMÄKORRUPTIO; pankkien hallinnassa:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Kuinka törkeää tällainen maksettu lainsäädäntö sitten voi olla ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata. ( suomeksi varastaa lailla 444/2012).

  Tämä kaikki ”perustuslain ” suojissa !

  Julkinen lakitietokanta Finnlex; PL 118 § Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  julkiset todisteet PL 118 §:n valtiopetoksellisuudesta: archive.is/kimmoleask.fi

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Tästäkin on jo kirja: Olli Pusa / Renkien kaappaus.

  Suomi on kokonaan JÄRJESTELMÄKORRUPTIO; pankkien hallinnassa:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Kuinka törkeää tällainen maksettu lainsäädäntö sitten voi olla ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata. ( suomeksi varastaa lailla 444/2012).

  Tämä kaikki ”perustuslain ” suojissa !

  Julkinen lakitietokanta Finnlex; PL 118 § Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  julkiset todisteet PL 118 §:n valtiopetoksellisuudesta: archive.is/kimmoleask.fi

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Näin ’veretön vallankaappaus’ (Nwo-tyrannia) etenee kansan selän takana. Tässä kuvattu malli on Rapakon takaa mutta niin se menee Eussa ja meilläkin.
   Juutalais-amerikkalainen anti-sionistinen toimittaja kertoo ADL: n ja Israelin lobbyn toimintahistoriaa
   JEFFREY BLANKFORT
   ”En voi sanoa (minusta kyllä voisit mutta ymmärrän että olet varovainen), että se on tosiasia, mutta uskon, että useimmat juutalaiset ovat arabi vastaisia tasolla tai toisella ja suojelevat juutalaisia samanaikaisesti … että heidät on ’satuloitu’ antisemitismin pakettiin.
   He uskovat, että kaksituhatta vuotta juutalaiset ovat kärsineet, tarina, jota on liioiteltu. Ennen holokaustia, maailmanlaajuisesti, se ei olisi edes toiminut.
   Kongon kansa (ja moni muukin) on kärsinyt enemmän kuin juutalaiset ovat kärsineet, holokausti mukaanlukien. Je ne kärsivät edelleen. Kukaan täällä ei puhu Kongosta. … olen tavannut ihmisiä, jotka selviytyivät El Salvadorista ja muista paikoista, jotka eivät vaadi samanlaista myötätuntoa kuin ”ikuinen uhri” (joka nyt käsittää palestiinalaiset ihan fiktiivisen ’ikuisen uhrin’ vieressä).
   Mutta tämä juttu olla ”ikuinen uhri” on uskoa siihen mihin juutalaiset on ehdollistettu lapsuudesta alkaen tässä maassa ja muissa diaspora-maissa, ja tietenkin Israelissa opetetaan, että ei-juutalaiset ovat syntyneet ”imemään , kuten entinen pääministeri Yitzhak Shamir sanoi, ”antisemitismin jo äidinmaidossa. ”…

   Myös jotain, jota ei yleisesti tunneta, on poliittisten konsulttien (lobbaajien) käyttö. Järjestöä kutsutaan Tehokkaan Kongressin Komiteaksi tai sellaiseksi, joka on osa ADL-lobbya. … Eleanor Roosevelt aloitti sen ja kuuluu yhteen konsulttiryhmistä.
   Nämä konsulttiryhmät menevät nuoren Kongressi henkilön luo. He antavat heille rahaa. He tarjoavat myös heille oman piirinsä tietopankin, kriittiset tiedot kustakin äänestäjästä.
   Tämä on erittäin kallis hanke, jos haluat tehdä sen omista rahoista. Nämä ryhmät ovat yleensä sionistisia. Kun olet virassa toimistossa he tulevat sinun luoksesi, ja he haluavat huolehtia sinusta ja yhtäkkiä olet heidän ’sylissään’.”
   Mitenkähän meillä? Kaipa se menee samaa rataa…
   My History with the ADL and the Israel Lobby
   Jewish-American anti-Zionist journalist
   JEFFREY BLANKFORT
   I can’t say it’s a fact, but my belief that most Jews are anti-Arab at some level or another and protective of Jews at the same time, that they have been saddled with the baggage of anti-Semitism.
   They believe that for two thousand years, Jews have suffered, a tale that has been vastly exaggerated. Before the Holocaust, on a world scale, it wouldn’t even appear. The people of the Congo have suffered more than the Jews have suffered, including the Holocaust. They’re still suffering. Nobody here speaks about the Congo. … I’ve met people who survived El Salvador and other places who don’t demand the same kind of sympathy as the “Eternal Victim.”
   But this thing of being the “Eternal Victim” is a belief that Jews are conditioned with from childhood in this country and in other parts of the Diaspora, and, of course, in Israel they are taught, that non-Jews are born “suckling,” as former Prime Minister Yitzhak Shamir said, “anti-Semitism with their mother’s milk.” …
   Also something that isn’t generally known is the use of political consultants. There’s an organization that’s called Committee for an Effective Congress or something like that which is part of the lobby. … It was started by Eleanor Roosevelt and is is one of a number of consultant groups.
   What these consultant groups do is go to a young Congress person. They’ll loan them money. They’ll also provide them with a databank of their district, critical information on each voter. This is a very expensive proposition if you want to do it on your own. These groups tend to be Zionists. So you’re running for office and they come to you, and they want to take care of you, and suddenly you’re in their embrace. …
   http://www.unz.com/article/sf-imc-interview-jeffrey-blankfort-jewish-american-anti-zionist-journalist/

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 4. Bryssel on todella lobbareiden (Euroopan ADL:n) paratiisi. Artikkeli on niin hyvä ja perusteellinen ettei voi muuta kuin antaa täydet pisteet sen tekijälle. Kunpa meillä olisi enemmän näitä ’markku-juutisia’ jotka valistavat kansaa ja puolustavat meitä pimeyden voimia vastaan.
  Eurooppa on todella alennusmyynnissä kun rappareiden ja sionistien rapa roiskuu. He hallitsevat rahaa ja siksi ovat kaapanneet kohtuuttoman, voi sanoa tyrannimaisen vallan itselleen.
  Erityisen hyvä että kirjoittaja on lisännyt loppuun käsityksensä siitä miten meidän tulisi toimia jotta onnistuisimme vielä pelastamaan maamme omien rahan valtaa kumartavien globalistiroistojemme tai Judas-pukkien kynsistä.
  Resepti on helppo ja hyvin yksinkertainen: itsenäisyys ja oma päätäntavalta takaisin, oma pankki ja raha. Senttiäkään ei enää EU- ja nato-eliitin verenimijöille.
  Tarvisisimme lisäksi oman Ron Unzimme joka on amerikkalaisille aloittanut heidän orjuuttajansa eli sionistien ADL:n häikäilemättömyyden ja valheiden paljastamisen ja jonka Paul C Roberts haluaisi maansa presidentiksi:
  Ron Unz on rohkein mies, jonka tiedän, sanoo Paul C Roberts. Hän on haastanut sionistien ADL:n suoraan taisteluun ja kysyy, miksi he piiloutuvat hänen paljastustensa edessä valheiden taakse, ja halveksivat jokaista ihmistä, jolla on moraalinen omatunto.
  http://www.unz.com/announcement/has-the-adl-gone-into-hiding/
  Kysymys kuuluu: miksi sionistit uskovat, että heidän on rakennettava valtansa valheiden perustalle?
  Mielestäni Ron Unz’ia tarvitaan Yhdysvaltojen presidenttinä.
  Silloin olisi meillä ensimmäistä kertaa moneen vuosikymmeneen vallassa todellinen ihminen, jolla on älykkyys, moraalinen luonne ja rohkeus käyttää amerikkalaista voimaa hyvään eikä pahaan.
  ’Unz for president’ — Unz ei ole vain Amerikan pelastus vaan myös maailman pelastus.
  Ron Unz For President — Ron Unz presidentiksi, sanoo PCR
  https://www.paulcraigroberts.org/2018/09/30/ron-unz-for-president/
  Tässä vain muutama Unzin valheita oikovista artikkeleista:
  http://www.unz.com
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-holocaust-denial/
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-911-conspiracy-theories/
  http://www.unz.com/runz/american-pravda-jews-and-nazis/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Alla tiivis kertauspaketti erään aikaisemman liittovaltion verisestä alkutaipaleesta, missä seikkailevat tutut hahmot. Tuo valtio aiheutti Suomelle valtavasti kärsimyksiä vuosina 1939-44. Onko taas saman tarinan kertaus edessä? Pieni Suomi suuren ja mahtavan kynsissä jälleen kerran.

  https://www.youtube.com/watch?v=qW2-4OvXTV8

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Julmia ja pelottavia kasvoja. Pahuus näkyy naamasta, niin se on. Kuten hyvyyskin.
   Voikohan Venäjä koskaan antaa anteeksi juutalaisille niiden hirmuteot ja julmuudet joiden rinnalla holokasti on mitätön pikku juttu. Mutta silti he ovat tehneet siitä maailman suurimman ruikutustarinan, jopa uskonnon itselleen ja liian moni goimi menee vielä halpaan.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Juurikin näin asia on samoin kun synagooga ampuminen jenkeis! Pelkkä jutkujen operaatio sulkea krittiikki heitä kohtaan kun tuhoavat ja ovat jo ryöstäneet kaiken jenkeiltä ihan kaiken! Samoin euroopassa!! Päättyy huonosti koko homma niinkuin aina kun jumalan valittu kansa puikoissa! He ovat isästä perkeleestä ja tahtovat tuhota kaiken niinkuin saatana heitä opastaa ja valkoiset varsinkin heidän pahin vihollinen vaikka valkoisilta eurooppalaisilta ovat kaiken ryöstäneet ja jatkavat ryöstöä!!! Ihan liian myöhäistä yrittää lammas laumaa herättää enää millään tavalla! Kun harva edes tietää mikä ja kuka omistaa fedin jenkkien keskuspankin saati euroopan pankit ja ketkä karkoitettu kerta toisensa jälkeen maasta ku maasta! Ja varmasti 90% Uskoo vieläkin holokaustiin ym muuhun sontaan! Toivoton tilanne vapaamuurari median aivopesu median ja tv kautta on tehnyt ihmisistä täysin kehitysvammaisen tasolle ajattelussa TÄYSIN!!

  itämaat ovat pitkään ostaneet kultaa suuria määriä juuri sen takia kun länsi maat on tarkoituskin tuhota, koska rakkaat satanisti sionistit ovat kupanneet aivan kaiken länsimailta ja siirtävät järjestelmiään itään kuppaamaan heitä!

  https://www.youtube.com/watch?v=qW2-4OvXTV8

  Goy Guide to World History 6) ”Russian” Revolution

  Jopa nfl ja nba ovat täysin rigattuja urheilu lajeja, mutta lampaille sirkus huveja sitähän urheilu on aina ollut turhanpäivästä paskaa, siis telvisioitu urheilu!!

  Mike maloynelta on hyvä pätkä rooman keisari kunnasta ja vertauksena nykypäivän jenkkeihin!!

  https://www.youtube.com/channel/UCFRV23uUZAf7l3tyq1CAoMA/videos

  brendan o connell

  https://www.youtube.com/channel/UCaRjFptz7970mppuiGuZtpQ/videos

  adam green

  https://www.youtube.com/user/thkelly67

  thkelly67

  https://www.youtube.com/user/GnosticMedia/videos

  logosmedia

  Tuossa hyviä kanavia jokaiselle jotka haluaa ymmärtää miksi kaikki tapahtuu ja ketkä ovat kaiken takana!! Käy sääliksi valittua kun kun massat ovat heränneet, mitä heille tulee käymään ja niille viattomille judeneillekin, saatii sitten hyväveli ukoille. Koska totuus on niin SAIRAS mitä he ovat tehneet että suurin osa ihmisistä saisi sydän kohtauksen herätessään! Kuninkaallisten rituaali murhat, lapsi kaappaukset ym ym ym! Nämä ihmiset ovat saatanasta ja pedofilian ja eli kaikki muu mitä jumala opettaa on heidän sairas juttunsa HOmous transsukupuoli pedofilia ahneus murhat!!!

  Ne kuolleet suomalaiset sodissa ja talous romahduksissa jotka tekivät itsemurhat ja maahantunkeitujien tekemät raiskaukset ja että nämä sionisti satanistit saivat ryöstettyä viimeiset pennitkin suomalaisilta!!

  Tyhmää koijataan niin sanotusti :)! Pakko pitää kuolemaan asti kiinni siitä matrix valheesta jossa suurin osa elää!

  terrorismia ei juurikaan mailmassa esiinny vain ainoastaan tarkoituksella tehtyjä false flageja ja israelin ja salaisten palvelujen hallitusten kaappaus operaatioita ja kaikki salaiset palvelut ovat pankkiiri eliitin työkaluja joilla ei ole mitään tekemistä kotimaidensa suojelun kannalta ja suomessa täysin sama tarina kuin muissakin maissa!!

  Ja kaikki aivan vituillun ilosta lyödään vielä aivan naamojemme eteen erilaisin symbolisin kuvin ja on suoranaista vittuilua ja tavallaan ymmärrin kuinka todella tyhmää ja aivopestyä kansa on siinä mielessä numerologinen ja symbolinen vittuilu on aivan oikein!!

  Tarkoituksella tehtyä kaaosta odotellessa 🙂 Order out of chaos! Ketkä rakkaat veljet näin sanovatkaan!!

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. MIKSI PÄÄTIMME JÄTTÄÄ ISRAELIIN — Venäjälle muuttanut israelilainen perhe kertoo miksi he hylkäsivät Israelin. Muutama ote artikkelista (hutero ja vähän paikattu guugel-käännös):

   1. Israelin ja arabimaiden välinen poliittinen tilanne Lähi-idässä on jännittynyt. Jännitys muslimiväestön kanssa tarkoittaa sitä, ettei turvallisuutta ole.

   2. Feminismi ja pro-LGBT ja sukupuolihäiriöt ovat valtavia Israelissa, joka on yksi pahin kaikista maista länsimaissa näissä asioissa. Israelissa ei ole edes sallittua tehdä DNA-testiä sen määrittämiseksi, onko lapsi oikeasti jonkun biologinen lapsi. Hänen voi olla pakko maksaa lapsirahaa lapsille, jotka eivät ole hänen. Kuulostaa hullulta.

   Avioerojen määrä Israelissa on erittäin korkea. Sekalaiset juutalaiset ovat pahin ryhmä. Mutta korkea feminismin taso ei ole mikään yllätys. Koska avioeroasteen ja feminismin tasojen välillä on yhteys väestöryhmään. Puolet Israelin juutalaisista ystävistäni ovat nyt eronneet.

   3. Israelin roturakenne: Vaikka jotkut toivoisivatkin sinun uskovan toisin, juutalaiset eivät ole rodullisesti homogeeninen ihmisryhmä samaan tapaan kuin kiinalaiset tai japanilaiset. Ei ole olemassa sellaista kuin ”juutalainen rotu” tai juutalaista biologista rakennetta. Suurin osa (90%) juutalaisista maailmassa on nykyään kääntyneitä tai näiden jälkeläisiä. DNA on osoittanut tämän. Ei tarvita DNA-testausta sen toteamiseen, että juutalaiset tulevat kaikista roduista, muodoista ja väreistä. Riittää kun avaa silmänsä ja katsoo, niin​​ nykyaikaisia ​​juutalaisia ​​ei voida pitää rotuna. Rotuun ei voi liittyä mikä tarkoittaa että juutalaisuus ei ole rotu.

   4. Uskonnollinen suvaitsemattomuus maallisia ​​juutalaisia ​​ja ei-juutalaisia ​​uskonnollisia vähemmistöjä vastaan.

   Israelin ortodoksinen juutalainen yhteisö on hyvin fanaattinen, kun on kyse uskonnollisten lakien täytäntöönpanosta julkisilla paikoilla. Jo kauan sitten keskustelimme Israelissa, olisiko kaikkien Israelin julkisten liikennevälineiden lopetettava juutalaista sapattia koskeva toiminta. Juutalainen uskonto ei ole kovin ystävällinen niille juutalaisille, jotka eivät noudata uskonnollisia lakejaan. Tämän lisäksi ortodoksinen juutalainen yhteisö pyrkii torjumaan erittäin kovin ottein sianlihan myyntiä julkisissa paikoissa.
   https://www.henrymakow.com/2018/11/israeli-comes-out.html
   Kun tarkastelen juutalaisvastaisten tunteiden syitä, tulen siihen johtopäätökseen, että juutalaisvastaiset tunteet eivät johdu ennakkoluuloista juutalaisia ​​vastaan ​​vaan itse juutalaisesta kulttuurista, joka edistää itseään ja etujaan muiden kuin juutalaisten kustannuksella.

   WHY WE DECIDED TO LEAVE ISRAEL
   Israelis are also targets of Illuminati social disintegration.
   Cabalist Judaism (Illuminism) is a satanic cult which controls & exploits its
   unwitting members by corrupting and making them sick.
   1. The political situation between Israel and the Arabic nations in the middle east is tense. The tension with the Muslim population means there’s no sense of safety.
   2. Feminism & pro-LGBT and gender confusion are HUGE in Israel, one of the worst of any country in the western world. An Israeli father isn’t even allowed to do a DNA test to determine whether a child is his biological child. He will be forced to pay child support in a case of children that aren’t his blood. Sounds crazy.
   The Divorce rate in Israel is very high. The secular Jews are the worst. But with their high level of Feminism, this is no surprise. As there’s a correlation between divorce rate and Feminism levels in a population group. Half of my Israeli Jewish friends are now divorced.
   3. Israeli racial makeup: Despite what some would like you to believe, Jews are NOT a racially homogeneous group of people in the same sense that Chinese or Japanese. There’s no such a thing as a ”Jewish race” or Jewish people in the biological sense. Most (90%) of Jewish people in the world today are converts or the descended from converts historically. DNA has proven this point. Also one doesn’t need DNA testing to see that Jews comes from all races, shapes and colours. The only thing one needs is to open their eyes and see that modern Jews cannot be regarded as a race. One CANNOT join a race which means Judaism isn’t a race.
   4. Religious Intolerance against secular Jews and non-Jewish religious minorities.
   The Orthodox Jewish community in Israel is very fanatic when it comes to enforcing religious laws in public places. Not long ago we had a debate in Israel whether all public transportation in Israel should cease action on the Jewish Shabbat. The Jewish religion doesn’t look very kindly upon those Jews who don’t follow its religious laws. In addition to that, the Orthodox Jewish community tries to fight very hard against the selling of pork meat in public places.
   https://www.henrymakow.com/2018/11/israeli-comes-out.html
   I do not support Islam nor do I support any other religion but when I look into the causes behind anti-Jewish feelings I come to the conclusion that anti-Jewish feelings don’t stem from some irrational prejudice against Jews but by Jewish culture itself which promotes itself at the expense of non-Jews.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=178654
   https://www.henrymakow.com/2018/11/israeli-comes-out.html

   ”He ovat isästä perkeleestä ja tahtovat tuhota kaiken niinkuin saatana heitä opastaa (Jeesus juuri siksi tuomitsi ja kirosi heidät) ja valkoiset varsinkin heidän pahin vihollinen vaikka valkoisilta eurooppalaisilta ovat kaiken ryöstäneet ja jatkavat ryöstöä!!! ” (Lainaus kommentistasi)

   Linkin artikkelissa todetaan että Israelilaiset ovat myös Illuminatin sosiaalisen hajottamisen (ja Orwellilaisen unelman) kohteita.
   Kabbalistinen (farisealainen) juutalaisuus (Illuminismi) on saatanallinen kultti, joka ohjaa (manipuloi) ja käyttää hyväkseen sitä vastustavia korruptoimalla ja tekemällä heistä sairaita.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
   1. ”Feminismi ja pro-LGBT ja sukupuolihäiriöt ovat valtavia Israelissa, joka on yksi pahin kaikista maista länsimaissa näissä asioissa.”
    … olen alkanut arvioimaan sitä vahinkoa jonka nuoruuteni riippuvuus PLAYBOY: sta aiheutti
    Sitä ei kutsuttu seksiaddiktioksi mutta sitä se oli. PLAYBOY sai minut näkemään naiset​ vain seksikohteina.
    Se on klisee, mutta vaikutukset olivat syvällisiä.
    Kun dehumanisoit heitä, et näe keitä he todella ovat.
    Et voi liittyä, ja siksi todennäköisesti onnistut paljon huonommin.
    Laitoimme ne jalustalle koska heillä oli avaimet seksuaaliseen ”paratiisiin”.
    Aina kun haluamme olla muuta kuin rehellisiä itsellemme, meistä tulee orjia.
    Naiset eivät pidä orjista. (Eivät ainakaan oikeat naiselliset naiset)
    Illuminaatti on vastuussa tämän toiminnallisen seksiaddiktio-häiriön levittämisestä.
    He tarkoituksellisesti horjuttavat miesten ja naisten välisiä suhteita keskittymällä ulkonäköön ja seksiin, pornoon — kuten homoseksuaaleihinkin.
    Kabbalismista ja satanismista syntyneet Illuminaatit loivat kommunismin, jonka tavoitteena oli aina ollut tuhota ydinperhe.
    Liian monet naiset ovat vaihtaneet vaimon ja äidin rakastavan roolin merkityksetöntä uraa vastaan. Ja samalla uhranneet ydinperheen.

    Illuminati Hooked Boomers on Porn to Destroy Marriage/Family
    Pornography as Social Engineering, May 1964
    https://www.henrymakow.com/161101.html
    http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=168435

    Entä onko feminismin kasvun myötä nyt tilanne muuttunut siten että miehistä on tullut naisille pelkkiä seksiobjekteja ja rahasampoja? Mennäänkö naimisiin vain rahan, ei syvemmän rakkauden pohjalta joka mahdollistaa lujan perhesiteen ja lasten turvallisen kasvun?
    Kun iltapäivälehtien lööppejä lukee niin pahasti kieroutuneelta omakin kulttuurimme vaikuttaa.

    Plusääni(7)Miinusääni(1)
    1. Harva miettii ja ymmärtää miksi seksi on nostettu ylitärkeäksi asiaksi kulttuurissamme. Tuntuu kuin paneminen olisi tärkein asia maailmassa.
     Ja moni menee tähän illujen koukkuun kun iltapäivä- ym. lehdet ovat täynnä kiihotusta tyyliin kuinka pysytyn laukeamaan yhtä mittaa.
     Kannattaisi muistaa että mitä isomman roolin seksi saa sitä vähemmälle jäävät tärkeämmät asiat. Hedonismi tuhoaa varmuudella elämän. Siitä on esimerkkejä riittävästi.
     Aivoja ei rakennettu seksiä varten. Eläimetkin osaavat sen taidon ilman isoja aivoja ihan pelkän aivorungon avulla.

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
     1. Nämä seksinukkebordellin asiakkaat ovat jo kadottaneet kokonaan kosketuksen todelliseen elämään ja rakkauteen. Heitä pelkkä aivorunko ohjaa. He ovat jo varmoja koukutettuja tapauksia ja illuminaatin tukijoita.
      Suomen ensimmäinen seksinukkebordelli avautuu Helsinkiin 15. marraskuuta. Iltalehti pääsi tutustumaan paikkaan etukäteen.
      https://www.iltalehti.fi/iltvviihde/4b70e8aa-23d8-46aa-a134-f3fa5f6b257f_a2.shtml

      Sex is a Rite of Marriage
      The Illuminati have taught women to seek power instead of love. Since masculinity is defined by power, the effect is to neuter both sexes. As a consequence, many women can’t love a man, and are alone, with a career, and a dog.
      I see these forlorn ”independent” women everywhere, some obese, some still presentable, some carving out a relationship with another woman. They ate the apple, the poisonous feminist communist satanist apple.  
      Thanks to communist brainwashing, they will never know the joy and fulfillment of marital love and sex as God and nature intended. 
      https://www.henrymakow.com/2017/10/sex-is-a-rite-of-marriage.html

      Plusääni(2)Miinusääni(0)
     2. Stalinin ohjeistamaa eurooppalaista kommunistista solutustyötä 1920–30-luvuilla rahoittanut ja johtanut saksalainen Willi Münzenberg kiteytti Frankfurtin koulukunnan pitkäaikaisen operaatiosuunnitelman näin:

      ”Me teemme Lännen niin korruptoituneeksi, että se löyhkää.”

      Vanhoilla, kaikkein hulluimmila entisillä taistolaiskommunisteilla rikastetut viherpunikit/feministit ja muut kulttuurimarxistit suoltavat noita Frankfurt-kommunistien mädätysoppeja varsinkin valtavalemediassa ja yliopistoissa sekä kaikkialla muualla tilaisuuden tullen.

      Plusääni(3)Miinusääni(0)
     1. Kyllä, kyllä. Mutta ei pidä liikaa yleistää. Juutalaisiissakin on tyhmiä jotka panevat hanttiin ja puolustavat tervettä elämää.
      Näiden ryhmien pitäisi vain nousta selkeämmin vastustamaan rabbejaan ja niiden tyrkyttämää alkukantaista uskontoa
      [Juutalaisen uskonnon kummitukset
      http://www.unz.com/runz/american-pravda-oddities-of-the-jewish-religion/
      Ron Unz]
      ja yrittää pelastaa juutalaisten maine jonka nuo kabbalistit, satanistit ja illut ovat pilanneet.
      Mutta kun sionistit pitävät huolen jo lapsuuden kehityksessä siitä että he aivopesevät lapsia ja nuoria esim. siihen että antisemitismi on meidän muiden sairaus jonka perimme jo geeneissä niin nämä lapset ja nuoret jäävät koukkuun eivätkä pysty ymmärtämään mistä on kyse.
      Kyllä antisemitismi on itse aiheutettua ja syynä ovat sionistien omat julmuudet ja muiden häikäilemätön hyväksikäyttö. Tämä läksy juutalaisten pitäisi oppia.

      Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Olemme rakentaneet maatamme luhistuvan kulttuurin pohjalle. Amerikassa tilanne on jo vakava. Suurin syy maan rappioon ovat yllättäen itsemurhien valtava kasvu ja huume- sekä lääkkeiden yliannokset muita syitä väheksymättä.
  Maa on tuhon tiellä ja me tulemme perässä koska olemme sitoneet itsemme Amerikan kohtaloon siinä sokeassa uskossa että ahneus ja narsismi voisivat olla tie kestävään tulevaisuuteen.

  U.S. Life Expectancy Is Falling – And The 2 Biggest Reasons Why Will Absolutely Stun You…
  Life expectancy in the United States has been falling in recent years, and we haven’t seen a trend like this since the days of World War I. When I was growing up, life expectancy was continually rising, and it was generally believed that it would keep rising for many decades to come. But that hasn’t happened. Instead, average life expectancy started to stall and now it has been declining. You might assume that this is because rates of cancer, heart disease and diabetes are going up, but the numbers are telling a different story. In fact, brand new numbers from the Centers for Disease Control and Prevention are telling us that life expectancy is going down in the United States because of a dramatic increase in drug overdoses and suicides…
  We have now raised several generations of Americans in an environment that is virtually devoid of values and principles, and somehow we expect them to find meaning and purpose in life.

  But Americans are not finding meaning and purpose in life. Instead, they are realizing that society has sold them a bunch of lies, and as a result record numbers of them are turning to drugs or suicide as the ultimate answer.
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=179856

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Meillä on vallassa omat ’poromme’ jotka pitävät huolen maamme tuhosta kuten Vastavalkean hyvä artikkeli paljon puhuvine kuvineen kertoo.
   Heitä ei tietenkään saisi lainkaan arvostella koska he ovat yliherkkiä ja aina omasta mielestään oikeassa ja kokevat kaiken asiallisen arvostelunkin vihapuheeksi.
   Heille vain Nwo ja pankkimafian velkaorjiksi jääminen merkitsee jotain ja oma maa ja itsenäisyys on myrkkyä.
   https://vastavalkea.fi/2018/10/27/suomessa-kaynnissa-hiljainen-ja-vereton-varivallankumous/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Joka kolmas ruotsalainen nuori nainen joutuu seksuaalirikoksen uhriksi – määrä on kasvanut dramaattisesti viiden vuoden aikana
    Seksuaalirikollisuuden kasvu iskee nuoriin naisiin

    Pahiten seksuaalirikollisuuden kasvu on iskenyt nuoriin naisiin. 16-24 -vuotiaiden naisten ikäryhmässä joka kolmas, 34,4 prosenttia, on joutunut kokemaan seksuaalirikollisuutta vuoden 2017 aikana.

    Kriminologi Nina Rung kertoo SVT:lle, että asialle on luonnollinen selitys.

    – Se liittyy elämäntapoihin. Jos olet 65-vuotias ja enimmäkseen kotona, ei ole kovin suurta riskiä joutua uhriksi, ruotsalainen kriminologi selvittää.

    Tilastoidut seksuaalirikokset kattavat laajan skaalan vähemmän vakavista tapahtumista vakavampiin, kuten raiskauksiin.

    Mutta mtäs tästä, tuumaa eliitti. Se on varmaan heille Nwo-mafian mielestä oikein ?
    https://beta.oikeamedia.com/o1-90813

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Kuten Amerikan myös oman maamme ja EU:n sosiaalinen masennus kiihtyy …
   Amerikan unelman tulevaisuus: alaspäin suuntautuva liike kaikille muille mutta ei 10 prosentille kotitalouksista. — Näin myös meillä
   Alaspäin suuntautuva liike ei ole pelkästään taloudellista, vaan se on poliittisen vallan vähenemistä, työn ja tuloja tuottava omaisuuden kontrollia.
   Kunnes amerikkalainen (ja suomalainen) oppii taistelemaan, ei koskaan tule olemaan mitään toivoa.
   America’s Social Depression Is Accelerating
   The future of the American Dream: downward mobility for all but the top 10% of households.
   The downward mobility isn’t just financial–it’s a decline in political power, control of one’s work and income-producing assets.
   Until American learn to fight back there will never be any hope. Depression is a Reality and it is an Environmental Factor of being Abused in Life. I can make anyone depressed. Take away everything and put them in a Box giving them three meals a day and no Social Interaction. They will be zombies in a couple months.
   https://washingtonsblog.com/2018/10/americas-social-depression-is-accelerating.html

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Jenni Haukiolta kaunis hyvän itsenäisyyspäivän toivotus: ”Ilo, vapaus, kiitollisuus, onni”
    Tänään klo 18:15
    Rouva Jenni Haukio on jakanut sosiaalisessa mediassa hyvän itsenäisyyspäivän toivotukset kansalaisille
    https://www.iltalehti.fi/linnan-juhlat-2018/a/79b4dba4-0e9e-4c53-84f4-0e9decf651ee

    Voiko pahemmin mennä pieleen. Eipä juuri.
    Iloa ei voi olla ilman hyvää oloa tuottavaa todellisuutta. Velkaorjan ilo on teeskentelyä
    Vapautta meillä ei ole kun olemme Brysselin ja pankkiirimafian kahleissa. Emme voi päättää maamme tärkeistä asioista.
    Kiitollinen ei voi olla oikein mistään mikä liittyy politiikkaan. Kurjistuminen lisääntyy ja pieni eliitti rellestää.
    Onni ei voi tulla jos kaikki nuo edellä sanotut eivät toimi. Maallisesta irtaantuneen yksityinen onni on eri asia.

    Tuo Haukion toivotus heijastaa pienen eliitin näkökantaa, eliitin joka saa iloa ja onnea materiasta ja kapitalismista joka on jo turmellut maapallon sekä luonnon että sosiaalisen elämän. Sodat riehuvat ja suurin osa planeetan asukkaista elää pienen eliitin sorron ja riiston alla.
    Silti pienen eliitin edustaja Haukio uskaltaa puhua tuollaista soopaa. Se kertoo kuinka kaukana hän elää todellisuudesta.

    Plusääni(5)Miinusääni(0)
 8. Ympäristön tila. Mitä se on?
  Ilmeisesti presidentille vain luonto ja sen tila.
  Mutta paljon suurempi huolen aihe tulisi olla yhteiskunnan tila koska sehän on se ympäristö jossa elämme ja josta kaikki muu on seurausta.
  Jos yhteiskunta toimii ja tuottaa terveitä ihmisiä niin he pitävät kyllä luonnosta huolen.
  YLE:
  Presidentti Niinistö otti kantaa ympäristön tilaan Al Goren tentissä: ”Jos me annamme mahdottoman tapahtua, niin rajoja ei ole sille, mitkä ovat seuraukset”

  Ei voi mitään mutta aika huvittavaa ja samalla surullista on tämä Niinistön huoli toissijaisesta asiasta.
  https://yle.fi/uutiset/3-10539854

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
  1. Itsenäisen Suomen on huolehdittava kaikkien kansalaistensa turvallisuudesta.
   Suomeen pyrkiville ulkomaalaisille täytyy myös tehdä ehdottoman selväksi, että suomalaiset säännöt nojaavat tasa-arvoon ja yksilön koskemattomuuteen, ja jos sääntöjä ei noudata, siitä koituu seurauksia.
   https://www.iltalehti.fi/paakirjoitus/a/44e5a368-f57e-4e14-b0c4-c86f07928a6e
   KREETA KARVALA

   Huvittavaa että tuolla tasolla ei ymmärretä että Suomi ei enää ole itsenäinen. Tyhmyydestä kertoo että tuollaista ylipäätään tuodaan esiin mediassa. Ja että kansa vielä uskoo siihen, jos uskoo?
   Meillä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa asiaan koska olemme EU-kahleissa. Maahan virtaa koko ajan eliitin nwo-hankkeen mukaan väkeä josta emme voi mennä takuuseen ja poliisi on tämän väen puolella eliitin käskyläisenä.
   Mikäli tilanne halutaan muuttaa olisi ensin palautettava itsenäisyys joka mahdollistaa oman asioiden hoidon ilman ulkopuolista tahoa.
   Pakolaiset ovat hädän alla ja stressattuja monella tavalla, suuri osa jo vakavasti psyykkisen tasapainon menettäneitä joten he purkavat ahdistustaan ulospäin. Oman maamme kansalaiset ovat tässä tilassa hoidon piirissä, usein suljettujen ovien takana.
   Asia ei siis ole lainkaan vain poliisin asia.
   Ensisijaisesti kaikkia pitäisi auttaa omassa maassaan ja luoda sinne siedettävät ja turvalliset olosuhteet. Nyt presidentin johdolla Nwo-agendan mukaan toimitaan päinvastoin: luodaan kurjuutta sinne minne pitäisi luoda apua.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 9. Herra presidentti: pitääkö raiskatun alaikäisen kertoa kokemuksistaan aamu-tv:ssä ennenkuin osoitatte myötätuntoa?
  Presidentti Sauli Niinistö osoitti pari vuotta sitten facebookissa myötätuntoaan 11-vuotiaalle Valtteri-pojalle joka oli jätetty bussipysäkille: ”Joskus järkyttyy jo heti aamusta.”

  Näin kysytään MV-mediassa
  https://mvlehti.net/2018/12/04/herra-presidentti-pitaako-raiskatun-alaikaisen-kertoa-kokemuksistaan-aamu-tvssa-ennenkuin-osoitatte-myotatuntoa/

  Nyt Niinistö on vaihteeksi huolissaan ympäristön (luonnon) tilasta kuten mm. Iltalehti otsikoi. Nämä alaikäisten tai ylipäätään ihmisten raiskaukset eivät tunnu kiinnostavan tai järkyttävän lainkaan. EU ja Nwo vain kiinnostavat. Ja niiden moraalisäännöt (lue: lain kiertäminen).

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 10. Näinkin vallankahvassa olevat Brysseliä kumartavat kansanpetturit edistävät Kalergi-suunnitelman mukaista Suomen afrikkalaistamista ja islamilaistamista:

  ””Katso tuet mamutusta edistäville järjestöille veikkausvaroista vuonna 2018
  MV:n lukija teki jättityön kerätessään tuen saajat luetteloksi.

  Alla on pitkä luettelo veikkausvoittovaroista tukea saavista haittamaahanmuuttoa, matutusta ja mamutusta avustavista ja edistävistä yhdistyksistä ja järjestöistä sekä niiden saamista euromääräisistä tukisummista.

  Luetteloa selatessa on hyvä muistaa, että jokainen euro edellämainittuiden tukemiseen on pois suomalaisen tukemisesta.

  Heti alkuun. Seuraavalle yhdistykselle ei riittänyt euroakaan:

  VEIKKO JA LAHJA HURSTIN LAUPEUDENTYÖ – HURSTINAPU RY myönnetty: 0 EUROA. Anottu oli 300 000 euroa…”

  Koko artikkeli: https://mvlehti.net/2018/12/03/katso-tuet-mamutusta-edistaville-jarjestoille-veikkausvaroista-vuonna-2018-2/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat