CIA:n sisäpiiripaljastuksia – tiedustelupalvelut ja talous valtaeliitin palveluksessa, hallitukset ja kansa pimennossa

Monikansalliset yritykset ryöstävät luonnonvaroja levittäen köyhyyttä ja kriisejä eri maiden hallituksien siunauksella. Terrorismi ja sota Lähi-idässä näyttävät olevan Yhdysvaltojen johtavan koalition masinoimia. CIA:n operaatioista kertoo paljastuksia Robert Davit Steele, jota tässä referoidaan.

Milloin maailman maat avaavat silmänsä huomaten sen, että rikkauksien ei ole varaa keskittyä vain pienelle valtaeliitille?

 

Oikea tieto synnyttäisi vallankumouksen

CIA:n entinen agentti Robert Davit Steele (RS) luennoi hiljattain Tenojoella. Hänen isänsä oli mukana öljybisneksessä, joten hän sanoo tuntevansa sen oikean maailman, josta länsimainen massamedia ja hallitukset vaikenevat kuin muuri.

https://www.youtube.com/watch?v=cbeuMG71nqU

RS vietti kymmenen vuotta Aasiassa ja toiset kymmenen Latinalaisessa Amerikassa, joten mies näki paljon köyhyyttä, tauteja, vallankumouksia ja sisällissotia. Hänen mukaansa kansaa ei informoida asianmukaisesti siitä, mitä maailmalla tapahtuu.

Palattuaan Yhdysvaltoihin RS opiskeli yliopistossa politiikan tutkimusta kirjoittaen gradun monikansallisista yrityksistä. Lisäksi hän on suorittanut kaksi muuta yliopistotutkintoa.

RS:n mukaan monikansalliset yritykset luovat köyhyyttä ryöstämällä luonnonvarat eri maissa, jotka hallitukset hyväksyvät. Osaltaan tämä kiihdyttää miljoonien ihmisten muuttamista pohjoiseen. Ne muuttovirrat, joista nykyisin kärsii esimerkiksi Ranska ja Saksa, realisoituvat Norjassa ja Suomessa viiden vuoden kuluessa erittäin suuressa laajuudessa.

Kommentaari:

Pakolaisvirtoja” ovat synnyttäneet myös Israelin ja Israel-lobbyn painostamat, ja Yhdysvaltojen toteuttamat ja johtamat sodat maailmalla, erityisesti poliittisen Lähi-idän alueella. Näitä kansanvaelluksia ei olisi syntynyt ilman eräiden multimiljonäärikeinottelijoiden värväystoimintaa. Suurimmalla osalla ”pakolaisista” ei ole välttämätöntä syytä poistua maastaan. Niin muodoin kansanvaelluksissa on kysymyksessä Euroopan kansojen etnisestä ja kulttuurillisesta sekoittamisesta ja hävittämisestä. Kansanvaellukset eivät poista kehitysmaiden humanitääristä ongelmaa, joka eliminoituu, kun lakataan riistämästä kolmansien maiden luonnonvaroja ja pysäytetään sionistien pohjattomaan korkoryöstelyyn perustuva kansainvälinen pankkitoiminta. Tämän pysäyttämiseksi tarvitaan täysin uudenlainen Yhdistyneet Kansakunnat –foorumi, ilman sionisteja.

RS:n yhden gradun aiheena oli vallankumouksen ennustaminen ja hän on vakuuttunut siitä, että Yhdysvalloissa olevan kaikki vallankumousta edeltävät olosuhteet. Niinpä USA olisi valmis väkivaltaiseen vallankumoukseen, jos esimerkiksi Donald Trump haastettaisiin oikeuteen, tai hänet pakotettaisiin eroamaan virastaan.

Länsiliittouma terrorismin takana

RS:n mukaan (myös) Euroopassa hallitukset ovat kelvottomia hoitamaan virkaansa. Tunnusomaisia merkkejä tästä ilmiöstä ovat muiden muassa Brexit, Trump ja Euroopan uusi populismi. Tähän on ajauduttu, koska hallitukset eivät edusta kansaa vaan pankkeja ja muita pääoman imperiumien intressejä.

Saadakseen valtioterrorismilleen pontta, USA hyökkäsi itsensä kimppuun vuonna 2001.
Saadakseen valtioterrorismilleen pontta, USA hyökkäsi itsensä kimppuun vuonna 2001.

RS:n aloitti CIA:ssa Yhdysvaltojen salaisissa yksiköissä, joissa hän osallistui kolmeen eri ”projektiin” ulkomailla. Hän oli yksi ensimmäisistä agenteista, jonka toimenkuvaan kuului 1980-luvulla jahdata terroristeja kokopäiväisesti. Tämän mukaa hänen pitäisi tietää hyvin laajasti terrorismista.

Hän väittää, että Yhdysvallat luo suurimman osan maailman terroristeista kartuttaen niitä kaikenaikaa lisää. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia rahoittivat sekä perustivat ISIS-terroristijärjestön. Saudien rahoittaman ja CIA:n kouluttaman sekä varusteleman jihadistijärjestön tehtävänä on ollut saada ihmiset pelkäämään ulkoisia uhkakuvia luomalla, jotka asettuvat palvelemaan läntisen liittoutuman tiettyjä globaaleja intressejä.

 

Mihin tarvitaan terrorismia?

Edellisessä luvussa jo viitattiin otsikon kysymykseen. Ex-agentti painottaa sitä, että ISIS-terroristien välityksellä ihmisten mieliä manipuloidaan hallituksille suostuvaiseksi valloittamaan Lähi-itää, jossa yhden tärkeän asian muodostaa öljyn hintaan vaikuttaminen. Valtaosa väestöstä on tästä täysin tietämättömiä. Tähän liittyen esimerkiksi Goldman Sach löi vetoa siitä, että öljyn hinta kohoasi yli 200 dollariin tynnyriltä. Veto ei täyttynyt, joten Goldman Sach vaikutti sodan aloittamiseen Lähi-idässä voittaakseen lyömänsä vedon. Kaikki sodat näyttävät siis olevan pankkiirien sotia.

Keskuspankkiiri Alan Greenspan.
Keskuspankkiiri Alan Greenspan.

Hallitukset eivät tiedä, mitä päättävät?

RS:n kertoo kuinka hallitukset tietävät vain alle kaksi prosenttia niistä asioista, joista niiden pitäisi olla hyvin selvillä. Hän oli saanut tuon kahden prosentin luvun tutkimalla kolmen suurlähetystön tietokantoja, sillä hän itse työskenteli noissa suurlähetystöissä.

Kommentaari:

Luonnollisesti hallituksien pitäisi olla ajan tasalla ja oikealla tiedolla varustettuna ulkopolitiikkaan sisältyvistä geopoliittisista kysymyksistä. Tämä tiedon ja siihen kytkeytyvän käsityksen hämäryys lienee esteenä Suomen poliittisella mafialla tajuamaan asioiden oikeaa laitaa esimerkiksi tulenarkojen alueiden, kuten Lähi-idän, Ukrainan ja Pohjois-Korean todellisesta tilanteesta. Koska poliittinen mafiamme ujuttautuu vain USA johtoisen läntisen liittouman sota-propagandaan, harhautuu mafia pitämään liittoumaa maailman oikeimpana kansainvälisen moraalin ja oikeuden etuvartijana.

Steele luennoi kuinka suurlähetystöissä on edustajia kaikista niistä eri tiedustelupalveluista ja virastoista, jotka eivät luota diplomaattien tiedonhankintaan. Suurlähetystössä vilisee myös vakoojia erilaisten peitetarinoiden varjolla. Juuri näiltä vakoojilta löytyy hirvittävästi rahaa tiedon ostamiseksi maanpettureiksi omistautuneilta henkilöiltä. Suurlähetystöt hankkivat vain noin kaksikymmentä prosenttia informaatiosta, josta vielä valtaosa ”hukkuu” matkalla Washingtoniin.

Entinen agentti nimittää Yhdysvaltoja kahden puolueen tyranniaksi, jossa päätöksiä ei tehdä todisteiden perusteella vaan päätökset syntyvät rahan voimalla. Tämä systeemi tarkoittaisi korruptioon pohjautuvaa verorajojen käyttämistä eri eturyhmien hyödyksi.

 

Yhdysvaltojen tiedustelupalvelu ei palvele maansa turvallisuutta

Kun Steeleniä pyydettiin armeijasta luomaan merivoimille keskustiedustelupalvelun, jonka hän myös teki, huomasi hän keskuspalvelun tietokannoista löytyvän tietoa vain USA:n ideologisista ”vihollisista”, jotka eivät ensinkään olleet uhkana Yhdysvalloille.

USA keskittyi vain Venäjään, Iraniin, Pohjois-Koreaan ja Kuubaan. Hallituksella ei ollut pääsyä tarvitsemiinsa tietoihin. Tästä syystä keskeimmäksi tiedonhankinnan lähteeksi on kohonnut avoimien lähteiden tieto (Open Souce intelligence, (OSI)).

RS:n mukaan CIA ja NSA ovat täysin korruptoituneita ulkomaisia tiedustelupalveluita.

Kommentaari:

Tätä USA:n tilannetta voidaan yleistää myös Eurooppaan ja erikoisesti Suomeen, jossa ollaan poliittisen mafian ja sitä tukevan valtamedian USA:n johtoisen läntisenliittoutuman sotapropagandan armoilla. Tätähän Suomessa edustavat niinkin kuuluisat nimet kuin esimerkiksi Nato ja informaationsodan lyömättömät ”asiantuntijat” Jessika Aro ja ”sotatieteen tohtori” Saara Jantunen.

Steelenin esitykseen viitaten ei ole kummallista hallitusten antaumuksellinen nöyrtyminen oman kansansa hyvinvoinnin kustannuksella palvelemaan globaalin eliitin toisin sanoen sionistisen USA:n liittoutuman edustamaa pääoman imperiumia ja valtioterrorismia maailmassa. Kaikki päättäjät eivät välttämättä tiedä, mitä he tekevät, sillä he eivät ole perillä päätöksiensä merkityksestä.

Palataksemme RS:n luentoon, hän hallitsi OSI:a hyvin tehokkaasti, joten Yhdysvaltain hallitus yritti kaikin tavoin vaientaa hänen viestinsä ja maksoivat valtavia summia rahaa ihmisille siitä, että he noudattaisivat hallituksen suosituksia. RS:n mukaan USA on käyttänyt 25 vuoden aikana 1,25 biljoonaa dollaria OSI:n kaltaisen tiedon eliminoimiseen.

RS painottaa, että kansallisen turvallisuuden kannalta Yhdysvalloissa on absurdi ja epäeettinen tiedustelujärjestelmä, joka vakoilee kiristäen omia poliitikkojaan tekemättä yhtään mitään maansa etujen mukaisesti.

RS:n mukaan maailmassa on vain yksi maa, joka täyttää kansalliseen turvallisuuteen tähtäävät velvoitteensa: nimittäin Ecuador.

Rehelliset hallitukset olisivat luonnollisesti yksi parhaimmista tavoitteista jo siitäkin syystä, että valtiolliset säännöt ja säätelyt eivät sallisi megakorporaatioiden, kuten esimerkiksi Monsanto-yhtymän myrkyttää elintarvikkeitamme.

Kauppaa huumeilla, aseilla ja lapsilla

RS kertoo meille myös järjestelmän huipun henkilöistä, jotka hyödyntävät yrityksiä ja muita organisaatioita hegemoniansa välineenä. USA:n armeijan tukikohdat ovat osa tätä hegemoniaa. RS:n mukaan USA:n 1000 armeijan tukikohtaa eivät ole toiminnassa niinkään sotilaallisen voiman tähden vaan tarjotakseen CIA:lle ”välilaskupaikkoja” maailman eri puolille.

Siten näitä välilaskupaikkoja CIA käyttäisi kullan, käteisen, aseiden, huumeiden ja pienten lasten salakuljettamiseen eliitin tarpeisiin. Steele väittää vakavasti, että USA:n mainitut tukikohdat ovat vain yllä mainittua kriminaalia tarkoitusta varten.

USAn pedofiili ringi

Kommentaari:

Huumausaineet muodostavat nykyisin maailman suurimman ja lisääntyvän terveydellisen ongelman. Kansainvälistä huumekauppaa johtaa juu­talainen vapaa­muu­rarijärjestö B’nai B’rith ja sen tais­telu­järjestö ADL, kuten teos The Book That Drove Henry Kissinger crazy, osoittaa.1 Huumausaineiden kauppa on kauhistuttavan pirullista toimintaa, joka ei näköjään jää ainoaksi demonisuuden lajiksi eliitin keskuudessa. Mainittu kirja, The Book ..Crazy, tukee hyvin Steelen juuri yllä mainittua väitettä.

 

Monikansalliset yritykset vai valtiot?

Steele ei tuo selvästi esille sitä kysymystä siitä, kumpi on maailmalliselta valtasuhteiltaan voimakkaampi: valtiot vai monikansalliset yritykset? Luennon lähtökohta on enemmänkin valtiollinen, joten esitettyä kysymystä ei erikoisesti luennossa ole täsmennetty.

Joidenkin tutkijoiden mukaan aikamme kansainvälisessä talousjärjestelmässä olisivat monikansalliset yritykset keskeisimpiä vallankäyttäjiä. Tämä siitäkin huolimatta, että hegemoniset formaatit perustuvat valtioiden sopimuksissa asettamiin normeihin ja menettelysääntöihin. Esimerkiksi vuonna 2012 noin 80 prosenttia maailmankaupasta käytiin YK:n kauppa- ja kehitysjärjestö UNCTAD:in mukaan monikansallisten yhtiöiden sisäisissä globaaleissa tuotantoketjuissa.2

Monikansalliset yritykset ovat kuitenkin enemmän toistensa omistamia yrityksiä, kuin yksityisten henkilöiden omistamia. Sveitsiläinen tutkimus julkaisi vuonna 2011, että vain 737 yhtiötä hallitsee yhteensä 80 prosenttia kaikkien ylikansallisten yritysten arvosta. Tiivistetysti ilmaisten laskelmaan oli vielä sisällytetty 40 000 monikansallista yhtiötä, joiden omistukset keskittyivät parille prosentille.3

Johtopäätöksenä yllä mainitusta voidaan esittää, että valtiot näyttävät olevan nykyisin ainakin talousjärjestelmän puitteissa vallankäytöltään enemmän eritasoisten säännösten toteuttajia kuin niiden asettajia edes omassa maassaan. Eliitille uskollisen hallituksen välityksellä monikansallisten yrityksien tavoittelemat ehdot voivat vaikuttaa paikallisten päättäjien kautta myös muihin yhteiskunnan sektoreihin.

Toisaalta Steele esittää kuinka monikansalliset yritykset kaappaavat luonnonvaroja globalisoiden köyhyyttä eri maiden hallituksien siunauksella. Toisin sanoen myös Steele myöntää monikansallisten yrityksien mahtiaseman valtioihin verrattuna; aivan kuten tässä luvussa esitettiin.

Hallituksien poliittinen systeemi vain siunaa monikansallisten yrityksien pyrkimykset, joten todelliset valtahierarkiat jäävät visuun kätköön kansalaisilta.

Toki tässä valtioiden ja niiden hallituksien vallan luovuttamisessa monikansallisille monopoleille yms. pankeille, on juutalaisella eliitillä kätensä pelissä. Steele puhuu varjohallituksesta, joka muodostuu Rothschildien juutalaisesta suvusta, jolla on biljoonien omaisuus tai enemmänkin. Rothschiltien suku tarkoittaa sekä pankkeja, että megaluokan yrityksiä yms., jotka korruptoituneesti lahjovat tai kiristävät poliitikkoja. He kontrolloivat kulta- ja timanttikaivoksia ympäri maailmaa. Steele arvioi kuitenkin, että ei ole kaukana se päivä, jolloin eri maat tulevat järkiinsä ottaen takaisin haltuunsa omat maansa ja sen luonnonvarat resursseineen.

Osuvampi ilmaisu juutalaisen eliitin maailman laajuiselle toiminnalle on jättiläismafia, joka luonnollisesti on korruptoitunut käyttäen aseinaan kaikenlaisia menetelmiä, myös poliittisia murhia. Tästä on yhtenä esimerkkinä Israelin tiedustelupalvelu Mossad.4

Markku Juutinen

 

Lähteet

Robert Davit Steelen luento Tenojoella (18.3.2017). Saatavilla: https://www.youtube.com/watch?v=cbeuMG71nqU

 1. Dope, Inc. The Book That Drove Henry Kissinger and the Anti-Defamation League Crazy. USA 1992.
 2. OECD (2008), OECD Guidelines for multinational Enterprises. Saatavilla: http://www.oesd.org/corporate/mne/1922428.pdf; OECD (2015). Economic policy Reform 2015. Saatavilla: http://ifuturo.org/documentacion/EconomicPolicyReforms_OCDE.pdf; UBCTAD (2013), World Investment Report 2013: Global Value chains: Investment and Trade for Development, The United Nations Conference on Trade and Development.
 3. Vitali S, Glattfelder JB, Battiston S (2011), 31, 33. The Network of Global Corporate Control. Saatavilla: https://arxiv.org/pdf/1107.5728.pdf
 4. Ostrovsky, Victor; Hoy, Claire (1990). Petoksen kautta. (By Way of Deception (1990) – The making and unmaking of a Mossad Officer).

5 kommenttia

 1. Steele välittää arvokasta tietoa meille ”sheeple”ille, joita tarkoituksellisesti pidetään pimennossa maailman valtarakenteiden suhteen. Hämäävinä kulisseina toimivat valtioiden viralliset instituutiot sekä suurien yritysten siloitellut julkisivut.
  USA:n tiedusteluyhteisöt, sotilaallis-teollinen kompleksi, kansainvälisiä rahavirtoja kontrolloivat isot pankit, voidellut/kiristettävät poliitikot sekä valtamedia ovat saaneet USA:ssa ison, ohi virallisen valtiokoneiston ulottuvan vaikutusvallan. Vaikka tuo epävirallinen koneisto on pyrkinyt toimimaan peitellysti, on se viimeaikoina tullut hyvin selvästi näkyville, kun tuo ”deep stateksi” kutsuttu valtablokki on pyrkinyt kampeamaan Donald Trumpia kaikin tavoin pois presidentin tehtävistä.

  Yksi selitys tuon blokin itselleen epävirallisesti kaappaamaan suureen vaikutusvaltaan on sen käyttöönsä junailema hämärä ja yleensä rikollista alkuperä oleva raha, minkä vuoksi blokki ei ole kansan valitsemien budjetinlaatijoiden ohjailtavissa. Tämä raha on saanut suurelta osin syntynsä tiedustelupalvelujen tekemien ulkomaan operaatioiden yhteydessä. Niiden pyörteissä tietty häikäilemätön virkailijaporukka on luonut kytkökset epämoraalisiin ja erittäin tuottoisiin liiketoiminnan muotoihin, joidenka mahtavat voittoprosentit perustuvat niiden rikolliseen luonteeseen. Huumekauppa on tietenkin malliesimerkki tästä. Esimerkiksi CIA:n kohdemaissaan tukemat vastarintajärjestöt ovat melkeinpä järjestään rahoittaneet toimintaansa rikollisen kaupankäynnin avulla jo siitäkin syystä, että mahdollisuudet laillisiin liiketoimiin on niiltä estetty. Jos CIA ei pysty osoittamaan riittävästi budjettirahaa, aseita tai koulutusta tukemalleen järjestölle, niin silloin virkailijoilla on iso houkutus ohjata vaikkapa tuettavan porukan haltuunsa saamia huumelasteja tuottoisille markkinoille, jotta varat poliittisiin tai militäärisiin operaatiohin saadaan. Huumeiden ja aseiden vaihtokauppa lienee kaupankäynnin muodoista yleisimpiä. Näissä yhteyksissä virkailijat ottavat operaatioissa liikkuvista rahoista oman osansa ja keräävät samalla varoja poliittis-rikollisiin operaatioihin joissakin muissa kohdemaissa. Näin syntyy noidankehä, jossa kansainvälinen, lähinnä laittoman tavaran salakuljetukseen pohjaava rikollisuus sekä tiettyjen poliittisten intressien vaaliminen ikään kuin vahvistavat toisiaan.

  Plusääni(10)Miinusääni(0)
 2. Markku Juutinen.

  Mikäli selvität tämän miehen taustat ja koulutuksen, niin tiedät mistä tuutista tämä ”uutinen” ulos tulee. Robert Steele edustaa juuri sitä tahoa, jota hän teeskentelevästi vastustaa, eli hän on täysin korruptoitunut yksilö. Vallankumousta ”he” haluavat, ja sen ”he” myös tulevat saamaan. Kansalle annetaan tietoa – kuten tämä artikkeli – pieninä annoksina pala palalta, ja kyseisen tiedon tarkoituksena on kasvattaa vihaa ja sekasortoa, joka johtaa kansallisvaltioiden sosiaali- ja pankkijärjestelmän romahduksen. Juuri se on vallan naruja vetelevän ydineliitin päämäärä.

  Vallankumousta kohti siis mennään, vaikka lopputulos ei tule olemaan se, mitä nämä ”Robert Steelerit” haluavat!

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 3. Hyvä artikkeli jonka itse linkkasin tänne magneettimediaan! Joo ei ole entisiin agentteihin tietenkään täysi luottaminen! Yleensä liikaa totuuksia puhuvat agentit makaavat mullan alla!

  https://www.youtube.com/watch?v=PkKOaA1-myY

  Trump Cucks in Israel [HOLOCAUST PROPAGANDA]

  TRUMPPI TAAS KERRAN VALEHTELEE NAAMA NOLLILLA! Kuinka nuo viitsii! Varmaan vielä tuhannen vuoden päästä muistellaan holokaustia ja kiristetään sillä! Kyllä jutikoille vielä noutaja tulee!!

  Plusääni(13)Miinusääni(0)
 4. These 100 Secret Societies Prove Who Really Rules America

  Truthstream Media

  Mielenkiintonen tunti vierähtää tämän parissa!

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 5. Suomessa hallitukset jo TIETÄVÄT keiden agendaa ajavt; niimpä kansalta vietiin HAASTEOIKEUS kansan omasiuuden varastamisessa.

  Julkinen lakitietoknata Finnlex PL 118 § …”Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.”

  Mitä ”lakeja” sitten on tehty; jotta tällä VALTIOPETOKSELLA tuli suojautua eli estää asioiden JULKINEN tutkinta ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhata aiotaan kaapata.

  Eli ”lailla 444/2012” VARASTETTIIN jopa 3 miljardia euroa pienyritysten omasiuutta pankki-vakuutuslaitoksille ja siten aiheutettiin Suomen massiivinen ”lama” / työttömiä tällä pienyritysten investointivarojen varkaudella TEHTIIN 10 000 – 20 000 lisä.

  Varkaus toteutettiin seuraavasti: pankit fuusioivat vakuutuslaitoksiin 1.1. 2013 vuoden 2012 tasearvoilla, joka jätti huomioimatta, että ”laki 444/2012” poisti velan pienyrityksille tehden siittä jopa 6 miljardia jakokelpoista varaa taseeseen.

  Raha siirtyi kätevästi osin pankeille koska vuoden 2012 tasarvojen käyttämine jätti huomioimatta ”lain 444/2012” vaikutuksen vakuutuslaitosten taseisiin.

  Suomen pankit AINOINA tällä varastetulla omaisuudella selvisivät EU-stressitesteistä puhtain paperein; Suomen kansantalaus vain ei tainnut selvitä.

  Miten on Suomessa mahdollsita saada ”eduksunta” VARASTAMAAN ja TUHOAMAAN Suomi ?

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Tätä ”omanlaista lainsäädäntöä” siis ON PL 118 § ( Suomen kastijärjestelmä); ”laki 444/2012” ; miljardivarkaus; sekä Kansainvälisen rikostuomioistuimen ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen LAHJONTA toimivallattomaksi ja toimihaluttomaksi käsittelemään tätä Suomen LAINSÄÄDÄNNÖLLISTÄ syrjintää.

  Lapste, hetero-aviomiehet ja pienyrittäjät ovat IHMISOIKEUDETTOMIA ; lähetin tästä tutkintapyynnön Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelle jo 2008 – 2008 ( EIT 24221/06 ).

  Tapaus on PL 118 §:n eli EOA ”päätöksen 876/2/06 ” kaltainen …. ( poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin ja ministerinvastuuasiassa… vertaa PL 118 §:ään ).

  Kuinka Kansainvälinen rikostuomioistuin LAHJOTTIIN toimivallattomaksi PL 118 §:n eli EOA päätöksen 876/2/05 ja EOA kanlsiapäätös 1350/4/08 mukaisissa asioissa voi lukea archive.is / kimmoleaks.fi tai MV-lehti keskustelufoorumi Paljastetaan totuus / ihmisoikeuksien ja rahan varkaus Suomessa .

  JULKISET rikosilmoitukset näistä PL 118 §:n mukaisista VALTIOPETOKSISTA olen 3 kertaan tehnyt ; Nettipoliisi Marko Forss ja EVP oikeusministeri Lindström MOLEMMAT mm. ovat omiin julkisiin plokeihinsa nämä rikosilmoitukset saaneet !

  Jo 9. 12. 2005 tein SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon EOA päätöksen 876/2/05 mukaisista IHMISOIKEUDETTOMISTA kansanosista niiiden ihmisoikeuskien palauttamiseksi ja siis 2006 – 2008 ”tiedotin” asiasta Euroopan ”ihmisoikeustuomioistuimelle” !

  On siis JULKINEN TIETO; että LAPSET; hetero-aviomiehet ja pienyrittäjät ovat ihmisoikeudettomia PL 118 §:n valtiopetoksen takia !

  Jo Jorma Jaakkola on kerännyt plogiinsa toidisteet aiemmista 90-luvun valtiopetoksista; joita uusilla myös peitellään.

  Olen koska tahansa valmis todistamaan asioista Valtakunnanoikeduessa 9. 12. 2005 tekemäni syyteilmoituksen perusteella; kunhan PL 118 §:n valtiopetos on purrettu ! ( syyteilmoitusta kirjattiin diaarriin 8 kuukautta; joten löytyy vuoden 2006 puolelta )

  Koko Euroopan ”oikeusjärjestelmä” on siis LAHJOTTU toimivallattomaksi käsittelemään Suomen ”perustuslain” 118 §:n ”oikeutusta” ja tekemää KASTIJÄRJESTELMÄÄ Suomen oikeushallintoon !

  Saa julkistaa; koska perustuu JULKISIIN asiakirjoihin !

  Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat