Demokratia on surkea hallintomuoto

Alla olevassa kirjoituksessa, joka on siis lainattu totuusblokista, esitetään mielenkiintoisia näkemyksiä demokratiasta. On myös tarpeellista huomioida, että hallitusmuodosta ei yleensä voida sanoa juuri tämän olevan ehdottomasti oikein ja toisaalta, että tuo on absoluuttisesti täysin kelvoton. Tulee huomata, että kehittyneet eli hyvät ja oikeudenmukaiset ihmiset tekevät hyvää tulosta, niin demokratiassa kuin myös esimerkiksi kuningaskunnissa. Mutta näissä molemmissa voivat myös jalostumattomat eli pahat ihmiset saavuttaa hegemonian, perin onnettomin yhteiskunnallisin seurauksin. Kuitenkin valtion suvereniteetilla, itsenäisellä talouspolitiikalla, riippumattomalla medialla jne., voidaan edistää yleistä yhteiskunnallista hyvinvointia. Tällä lisäyksellä halusin vain avartaa kirjoitukseen liittyvää yhteiskuntafilosofista pohdintaa.

Toimitus

 

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa jälleen kerran Suomen kansan laaja enemmistö on äänestänyt samoja puolueita, jotka ovat olleet aiheuttamassa Suomen suvereniteetin menetystä EU:lle, talouden alasajoa sekä jatkuvaa velkaantumista. Tämä kuvaa karua todellisuutta kansan kyvystä valita itselleen päättäjät. Demokratia on kuitenkin iskostunut osaksi suomalaista ja länsimaalaista identiteettiä viimeisen reilun sadan vuoden aikana. Siitä on tullut tabu, jota ei saa kyseenalaistaa. Todellisuudessa kyseessä on kuitenkin vain illuusio kansanvallasta, joka ei millään tavalla takaa sitä, että asioita ajettaisiin kansan parhaaksi. Päinvastoin, demokratian aikakausi länsimaissa on ollut nimenomaan plutokratian voittokulkua ja kansainvälisen finanssieliitin mahtiaseman voimistuessa demokratian mielekkyyttä on voitu perustella materialistisen hyvinvoinnin murusilla, joita on tippunut rahaeliitin kaappaamasta kakusta samalla kun valtioita ja ihmisiä on ajettu velkaorjuuteen.

 

Miksi demokratia ei voi toimia käytännössä?

Suurimmalla osalla tavallisista ihmisistä ei ole normaalin arjen ja työnteon ohessa riittävästi aikaa perehtyä talouteen ja valtionhallintoon liityviin asioihin. Monilla ei ole edes minkäänlaista kiinnostusta näitä asioita kohtaan, vaan käyttävät ennemmin vapaa-aikansa tosi-tv viihteen ja muun hömpän ääressä. Miten voidaan silloin perustella, että nämä ihmiset ovat oikeita päättämään ja valitsemaan kansakunnalle päätöksentekijät ja ne poliittiset sekä taloudelliset linjat, joita he edustavat?

Kuinka moni äänestäjä tietää esimerkiksi mikä on Euroopan Vakausmekanismi (EVM) tai mikä on Lissabonin sopimuksen sisältö ja mitä ne merkitsevät Suomen kannalta. Väittäisin että ei kovinkaan moni. Miksi siis tällaisten ihmisten, joilla ei ole päätöksentekoon riittävät tiedot, tulisi päättää asioista ja valita maan johto. Nythän suurimman osan äänestypäätös ei perustu niinkään fakta-tietoihin, vaan enemmänkin äänestetään tunne- ja mielikuvien perusteella. Esimerkiksi jotain puoluetta saatetaan äänestää, kun suvussa on aina näin tehty tai jonkin puolueen kuvitellaan ajavan omaa etua tai oman sosiaaliluokan etua. Tässä kohtaan mennään jo pahasti metsään, sillä valtionjohdon pitäisi ajatella koko valtion eli siis koko kansan etua, eikä lobata jonkin tietyn ryhmän puolesta toisia vastaan. Oikeanlaisessa valtionhallinnossa ymmärretään kaikkien yhteiskunnan ryhmien tärkeys ja niiden vaikutus yhteiskunnan toimivuuteen. Sen sijaan nykyinen puoluepolitiikka johtaa vastakkainasetteluihin eri ihmisryhmien välillä. Tämä ei lopulta hyödytä ketään muuta, kuin kansainvälistä finanssieliittiä, joka rahoituksen tuoman vaikutusvallan ja hyvävelijärjestelmän ansiosta saa parhaiten edistettyä omaa agendaansa.

Ihmisten poliittinen muisti on hyvin lyhyt. Kuinka moni muistaa mitä päätöksiä kukin kansanedustaja tai puolue teki viimekaudella, sitä edellisellä kaudella tai vielä sitäkin edeltävällä kaudella? Ei kovinkaan moni. Näin ihmisten muisti antaa monet poliitikkojen virheet anteeksi ja aina samat edustajat ja puolueet valitaan vuodesta toiseen uudestaan valtaan, vaikka olisivat tehneet kansalle erittäin haitallisia päätöksiä, kuten esimerkiksi rahanluontioikeuden antamisen omalta keskuspankilta yksityisille kansainvälisille pankeille, jotka nyt sitten velkaorjuuttavat valtiota ja kansaa. Tämä kaikki johtaa siihen, että poliitikot eivät joudu helposti vastuuseen virheistään, mikä omalta osaltaan avaa lisää mahdollisuuksia korruptiolle ja rahanvallan palvelemiselle sen sijaan, että kaikessa päätöksenteossa aina ajettaisiin kansan etua.

Kuinka moni äänestäjä ottaa selvää äänestämänsä ehdokkaan taustoista? Onko ehdokkaalla oikeasti minkälaiset valmiudet tehdä päätöksiä Suomen kansan hyväksi? Onko hänellä sidonnaisuuksia hyvävelijärjestelmään tai johonkin muuhun sidosryhmään? Minkälaisia päätöksiä kyseinen edustaja on tehnyt eduskunnassa aikaisemmin? Jos nämä tiedot eivät ole selvillä, niin silloin ei pitäisi äänestääkään.

Sokkona äänestäminen niin sanotusti fiilis-pohjalta on lopulta suuri karhunpalvelus itselleen ja koko kansalle. Tällä tavalla ei mitenkään voida saada oikeita ihmisiä tekemään oikeita ratkaisuja valtion hallintoon.

Äänestäjä ei voi mitenkään tietää varmuudella saako hänen äänestämänsä ehdokas tai puolue rahoitusta ja tukea kansainväliseltä pääomalta. Tällöin on todennäköisempää, että kyseinen edustaja ja puolue ajaa enemmän sponsorinsa asiaa kuin yksittäisen äänestäjän etua. Poliitikko pyrkii rakentamaan poliittista uraa. Valtionjohtaja ja -asioidenhoitaja sen sijaan ensisijaisesti tekee työtä kansan eli valtion hyväksi. Tämän vuoksi poliitikot ovat huonoja valtionasioidenhoitajia ja sen tulokset ovat vuosi vuodelta selvemmin nähtävissä.

Joskus demokratiaa puolustellaan sillä, että se on länsimaiden vaurauden perusta. Tämä väite ei pidä ollenkaan paikkaansa, sillä demokratialla on tämän asian kanssa hyvin vähän tekemistä. Materialistista vaurautta saadaa tekemällä tuottavaa työtä tai ottamalla velkaa, jolloin tuottava työ pitää siis tehdä tulevaisuudessa. Esimerkiksi Kiinan ja Venäjän keskiluokkien vaurauden nousu on juuri perustunut tuottavuuden ja velan kasvuun. Demokratiaahan näissä maissa ei ole, sillä Venäjälläkin se on tunnetusti korruptoitunutta näytelmää.

Suomessa keskiluokan vauraus perustuu nykyään pitkälti velkaantumiseen ja sen kautta saavutettuun materialistiseen hyvinvointiin. Jatkuvassa oravanpyörässä juokseminen ja velkaorjuuteen perustuva talousjärjestelmä, joka on tuolileikki, johtaakin sitten vastavuoroisesti stressiin, henkiseen pahoinvointiin ja putoamiskamppailuun, jossa on koko ajan tehtävä lujemmin töitä, tai joutuu liittymään työttömien kasvavaan armeijaan.

Länsimainen demokratia on peräisin valistuksen ajoilta. Koko valistus-liike oli käytännössä kansainvälisen juutalaisjohtoisen rahaeliitin käynnistämä hanke, jolla saatiin raivattua pois tieltä useiden valtioiden silloinen valtarakenne ja täten vahvistettua rahan valtaa. Demokratia on osa kommunismin liberalistista huijausta, jossa kaikki ovat tasa-arvoisia ja kaikki saavat äänestää. Kaikilla ihmisillä on toki sama ihmisarvo, mutta muuten ihmiset ovat hyvin erilaisia. Tasa-arvo ja tasapäistäminen sen sijaan johtaa ongelmiin. Kaikki ihmiset eivät sovellu kaikkiin tehtäviin yhteiskunnassa. Demokratia johtaa kansan hajaannukseen, kun jokaiselle annetaan mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Mitä useampi kokki, sitä surkeampi soppa. Jokaisella ihmisellä on omat mielipiteensä ja mielihalunsa. Kun näiden mielihalujen annetaan olla ohjaavana tekijänä kansakunnan suunnan määrittämisessä, niin silloin lähdetään helposti menemään väärään suuntaan.

Demokratiasta aiheutuva kansan hajaannukseen johtava puoluepolitiikka sopii hyvin kansainväliselle finanssieliitille. He voivat ujuttaa omia asiamiehiään eri puolueisiin sekä sponsoroida käytännössä kaikkia puolueita. Tämä siis mahdollistaa hallitun opposition, jolloin mitään oppositiota ei oikeasti ole edes koskaan olemassa muuten kuin ihmisten mielikuvissa. Kun ihmiset kyllästyvät yhteen puolueeseen ja sen harjoittamaan politiikkaan, niin sitten he äänestävät toista puoluetta seuraavaksi, joka lopulta kuitenkin jatkaa lähes samalla linjalla kuin aikaisempi vallassa ollut puolue. Tästä johtuen suuria muutoksia kansan eduksi ei koskaan juurikaan politiikassa nähdä harvoja kosmeettisia etuja lukuunottamatta, joita silloin tällöin ripotellaan joillekin kansanryhmille. Tämä on ollut selvästi näkyvissä myös Suomessa, jossa kaikki kolme suurinta puoluetta ovat noudattaneet lähes samaa talouspolitiikkaa ja kannattaneet yhdessä rintamassa Euroopan Unionia ja Euro-valuuttaa, jotka vain takaavat vallan siirtymisen yhä enemmän kansalliselta tasolta kansainväliselle kentälle, jossa kansainväliset rahoittajat ovat vahvimmillaan. Mitään muutosta tähän ei kannata Suomessa odottaa niin kauan, kuin itse valtiojärjestelmässä ei tapahdu muutosta. Esimerkiksi protestipuolueena suurten joukkoon noussut Perussuomalaiset on nykyään myönteinen EU:lle ja Eurolle, eli siis palvelevat enemmän kansainvälisiä rahoittajia, kuin Suomen kansaa. Eräässä haastattelussa Timo Soini mainitsikin suoraan, että nykyistä rahajärjestelmää ei voi kyseenalaistaa, koska ne jotka sen tekevät ovat vaarassa. Perussuomalaisista ei siis ole pelastavaksi enkeliksi Suomelle, mutta kuinka moni äänestäjä on tästä tietoinen, kuinka moni äänestäjä on nähnyt tämän Timo Soinin haastattelun? Vastaus on, että ei kovinkaan moni ja jälleen kerran voidaan todeta, että näiden ihmisten ei tulisi äänestää, koska toiminnallaan he tekevät vahinkoa valtiolle ja siten lopulta myös itselleen.

 

Timo Soini talousdemokraatin haastattelussa:

Demokratia ja siihen liittyvä puoluepolitiikka johtaa rakenteelliseen korruptioon. Suomessakin puolueita tuetaan verovaroin, mikä on suorastaan käsittämätöntä. Kansan työnteolla siis varmistetaan, että samat virheitä tekevät poliitikot ja puolueet pysyvät paremmin vallassa jatkossakin. Valtion tärkeisiin virkamiestehtäviin nimitetään henkilöitä usein puoluetaustan pohjalta sen sijaan, että heitä nimitettäisiin heidän pätevyytensä tai korkean moraalin ja näyttöjen ansiosta. Jälleen kerran kansalla ei ole mitään tietoa näiden puolueiden virkamiesten sidonnaisuuksista hyvävelijärjestelmään tai kansainvälisiin rahoittajiin. Tämä johtaa siihen, että vallan tahtipuikkoa maassa heiluttaa todellisuudessa rahaeliitti ja kansanvallasta puhuminen on oikeasti surkeaa itsepetosta: kansainväliset rahoittajat tarjosivat ”keisarille” eli maan johdolle uudet vaatteet eli uuden hallitusmuodon, demokratian. Tämä kuulosti niin hienolta, että siihen oli niin mukava ja ”oikeamielistä” uskoa. Kuitenkin hetken järkeily ja asian tarkempi looginen arvioiminen osoittaa, että keisarilla ei ole vaatteita, eli maalla ei ole omaa hallitusmuotoa, vaan vallassa ovat juuri ne kansainväliset rahoittajat, jotka myivät onnistuneesti demokratian ajatuksen kansalle.

Nykyisiltä puolueilta on aivan turha odottaa ratkaisua tähän tilanteeseen, sillä nehän juuri elävät demokratiasta eivätkä tietenkään halua kyseenalaistaa omaa olemassaoloaan. Monet ihmiset uskovat sokeasti demokratiaan, eivätkä suostu näkemään todellisuutta, niin kuin pikkupoika näki H.C. Andersenin sadussa, että keisarilla ei ole oikeasti vaatteita. Länsimaissa opitaan lapsesta asti, että demokratia on vapautta (vaikka se on vienyt vapauden velkaorjuuden myötä). Lapsena omaksuttua doktriinia on enää vaikea lähteä muuttamaan ja kyseenalaistamaan vanhemmalla iällä ja monet ihmiset eivät kykene näkemään tilannetta laatikon ulkopuolelta, vaan pitävät nykyistä järjestelmää itsestäänselvyytenä ja parhaana mahdollisena, mitä ihmiskunta on saavuttanut. Kiteytettynä siis suurin osa ihmisistä niin Suomessa, kuin muuallakin länsimaissa elää valheessa. Tämä valhe on valistuksen liberalismin (eli kommunismin) antama kirous länsimaisille yhteiskunnille. Demokraattisten valtioiden saavutuksia ovat olleet mm. ydiniskut toisessa maailmansodassa siviilikohteisiin, lukemattomat sodat 1900- ja 2000- luvuilla, ihmisten terveyden tekeminen liiketoiminnaksi mm. lääkebusineksen myötä ja kaiken kruununa rahanluontioikeuden luovuttaminen valtiolta yksityiselle finanssieliitille, joka näin lopulta orjuuttaa kaikki kansat ja ryöstää niiden kansallisomaisuudet sekä aiheuttaa miljoonien työttömyyden, valtavat tuloerot ja kansan kurjistumisen.

Edellä esitettyjen argumenttien pohjalta ei voida siis tulla mihinkään muuhun johtopäätökseen, kuin että demokratia on erittäin surkea valtiojärjestelmä, joka lopulta palvelee vain pientä eliittiä, joka demokratian alunperin juuri tähän tarkoitukseen kehitti.

Demokratia_03

 

Mitä demokratian tilalle?

Demokratian puolustelijat tyypillisesti esittävät, että mitään muutakaan parempaa hallintojärjestelmää ei ole olemassa. Itseasiassa paljon toimivampi järjestelmä olisi hyvin helppo kehittää. Valtionhallintoon voitaisiin valita ammattijohtajat, kuten mihin tahansa työhön haetaan pätevyyden ja hakemusten perusteella. Näin varmistettaisiin, että oikeasti pätevimmät pääsevät tekemään tätä tärkeää työtä kansan hyväksi sen sijaan, että heidän tilallaan on julkkiksia tai uransa laskuvaiheessa olevia viihdetaiteilijoita. Valinnan tekisivät aikaisemmat valtionjohtajat, mutta valintakriteerit olisi tarkasti laissa määritelty ja niihin kuuluisi, että valitsijoilla ja valittavilla ei ole mitään sidonnaisuussuhteita korruption välttämiseksi. Tämä vaatisi täysin läpinäkyvää yhteiskuntaa, jolloin johtoon hakevien menneisyys, rahoitustaustat ja sidosryhmät sekä hyvävelijärjestelmät tulisi selvittää viranomaisten toimesta. Läpinäkyvässä yhteiskunnassa ei muutenkaan tulisi olla sijaa hyvävelijärjestelmille ja salaseuroille tai vähintään näiden tulisi olla täysin kiellettyä niiltä, jotka osallistuvat yhteiskunnallisesti tärkeään hallinnolliseen toimintaan. Valtionhallintaan valittavien johtajien taustat tulisi olla julkisesti kaikkien tiedossa ja tarkistettavissa. Heillä ei myöskään tulisi olla liian merkittävää työhistoriaa kansainvälisen pääoman palveluksessa. Juuri nythän monet EU:n merkittävät virkamiehet ovat entisiä Goldman Sachsin työntekijöitä, eli pankin, joka oli omalla toiminnallaan edesauttamassa eurokriisin syntyä. Nyt nämä samaiset virkamiehet ovat pukkeina kaalimaan vartioina ja mahdollistamassa tukipaketteja kansainvälisille pankeille.

Valtionhallinnon virkojen tulisi aina olla määräaikaisia, jolloin estettäisiin vallan väärinkäyttö. Hallinnon perussääntönä olisi johtaa valtiota niin, että kaikesta työstä, oli se sitten yrittämistä, palkkatyötä, maanviljelyä, yksityistä tai julkista, tulisi tehdä kannattavaa ja sillä olisi mahdollisuus vaurastua sitä paremmin, mitä enemmän kyseinen työ tuo lisäarvoa yhteiskunnalle ja miten vaativaa kyseinen työ on ottaen huomioon myös opiskelun aiheuttaman vaativuuden. Valtio takaa siis minimitoimeentulon kaikille yhteiskunnan jäsenilleen, mutta sen päälle rakennettavan vaurauden tulee perustua omaan työhön ja ahkeruuteen markkinatalouden pelisäännöillä. Sen sijaan pääomalla tapahtuvaa keinottelua, kilpailutilanteen vääristämistä ja ihmisten hyväksikäyttöä tulisi estää voimakkaasti lain ja verotuksen avulla. Toisin sanoen valtionjohdon harjoittaman talousopin tulisi perustua kapitalismin ja sosialismin tai niiden välimuotojen sijaan distributismiin, eli varallisuuden hajautusjärjestelmään, joka tietenkin olisi täyttä myrkkyä Euroopan Unionin nykyisille valtiaille, eli kansainväliselle finanssieliitille.

 

Artikkeli on julkaistu alunperin Totuusblokissa.

19 kommenttia

 1. Juutalaisten mies Soini ilmoitti eilen, että mamutuksen vastustaminen on vihapuhetta, jota hän ei hyväksy. vastarintaliike ei tietenkään saa yhtään suojaa Soinilta. Onhan se hänen isäntänsä lihassa se pahin piikki. PS edustaa silti Israelia myös mamutuksen vastaisen siipoensä osaöta eli kaikkien kansakuntien vihaajaa.

  Plusääni(50)Miinusääni(1)
 2. Kansainvälisen siionismin synnyttämä monikulttuurisuus kaikissa maissa paitsi luomassaan valtiossa Israelissa etenee vauhdilla. Seuraavassa linkissä on tunnuslukuja tämän hetkiseen tilanteeseen. Kannattaa käydä mulkoilemassa missä vaiheessa kansojen sekoitusta ollaan, koska tilanne sakenee kaiken aikaa.

  Klikkaa vasenta palkkia maan kohdalta niin saat selville maan tunnusluvut ja sen minne muutetaan. Vastaavasti oikean palkin maan kohdalta klikkaamalla saat samat tunnusluvut ja sen mistä muutetaan.

  Click on a country box to know more about migration flow to/from that country.
  Migration flows across the world:
  PeopleMovin:
  http://peoplemov.in/

  Kansojen sekoittuminen on tehokkaampaa kuin arvaammekaan, koska ns. maahanmuutto ja samaan aikaan tapahtuva maastamuutto sekoittaa pakkaa entisestään.

  Mihin katosi Iltalehden lööppi: `Krerikka pyysi apua EUlta siirtolaisongelmaan`? Artikkelissa Antgonio Tsipras pyysi apua Eulta yhä pahenevaan siirtolaisongelmaan. Avunpyyntö evättiin ja kehotettiin vastaanottamaan lisää pakolaisia.

  Tilanne Kreikassa on jo valmiiksi kestämätön, koska Kreikkaa vaivaa vakavan taloudellisen kriisin lisäksi humanitaarisen kriisi (holtiton pakolaistulva), työttömyysaste on 26, nuorison työttömyys yli 50, kodittomien ja asunnottomien sekä kerjäläisten määrä lisääntyy kaiken aikaa. Eläkkeitä ja palkkoja leikataan. Kansa kurjistuu.

  Ja tähän tilanteeseen Kreikka on pakotettu ottamaan lisää pakolaisia.

  Muiden köyhtyvien maiden, kuten Suomen, tilanne tulee olemaan tasan tarkkaan sama. Meillä ei luulisi olevan varaa olla tylyjä kreikkalaisille, koska `toisen eilispäivän kohtalo on huomenna meidän`.

  Alkuaan vakavaraiset länsimaiden kansantaloudet ovat velkaantuneet munaskuitaan myöten. Tähän kehitykseen annetaan lopullinen isku massamaahanmuuton avulla. Sitten kaikki ovat `tasapäisiä`. Monet eivät ole valmistautuneet siihen kehitykseen mikä tuleman pitää. Kansainvaelluksiin verrattava maahanmuutto ja maastamuutto ovat vielä meiltä näkemättä.

  `Ja että sinä näit jalkain ja varvasten olevan osittain savenvalajan savea, osittain rautaa, se merkitsee, että se on oleva hajanainen valtakunta; kuitenkin on siinä oleva raudan lujuutta, niin kuin sinä näit rautaa olevan saven seassa. Ja että jalkojen varpaat olivat osaksi rautaa, osaksi savea, se merkitsee, että osa sitä valtakuntaa on oleva luja, osa sitä on oleva hauras. Että sinä näit rautaa olevan saven seassa, se merkitsee, että vaikka ne sekaantuvat toisiinsa ihmissiemenellä, ne eivät yhdisty toinen toiseensa, niin kuin ei rautakaan sekaannu saveen` (Dan 2:41-43).

  Demokratia on vain apukeino saavuttaa totalitaarinen NWO diktaturia. Olemme liian pitkällä pysäyttääksemme tämän kehityksen.

  Plusääni(20)Miinusääni(1)
 3. Demokratia on tosiaan kuin uskonto. Ihmiset länsimaissa on aivopesty palvomaan demokratiaa ja vihaamaan fanaattisesti kaikkia ei-demokraattisia vaihtoehtoja kuin helvetin syvyyksiä konsanaan. Hommafoorumillakin tekopyhät demokratiauskovaiset ”maahanmuuttokriitikot” julistavat sylki vaahdossa kuinka ei-demokraattista yhteiskuntamallia laillisesti ajava Suomen vastarintaliike pitäisi kieltää. Demokratia = moukkalauman ja keskinkertaisuuden tyranniaa.

  Plusääni(20)Miinusääni(0)
  1. Hommafoorumi on juutalaisten vedätys. Ei ihme, että kansallissosialismi on siellä ykkäsvihollinen. Suomen kaikki puolueet ovat juutalaisten välineitä, kuten kaikissa demokratioissa koko maailmassa nykyisin. Kansa on aivopesty uskomaan, että se voisi vaikuttaa jotenkin. Keskinkertaisuutta demokratia edustaa tai oikeastaan rikollisuutta. Puoluekoneisto pyörii meidän ryöstämiseksemme ja tuhoamiseksemme.

   Miettikää, miten hirvittäviä oksennuksia olivat Immosen kirjoituksesta iheensa saaneet kirjoitukset. Poliitikot haluavat antaa meille malleja, jotka ovat todella saastaisia ja alhaisia. Kaiken ovat määränneet juutalaiset, jotka vihaavat meitä yli kaiken. Se, että poliitikot ja yhteiskunta ovat tuolaisia (ja osaltaan persut molemmilla siivillään), on vihan osoitus. Juutalaisuus haluaa meistä todella alhaisia. Kaikki, jotka eivät taivu saastaan, saavat osakseen hirvittävää vihaa. Heidät tapetaan ensimmäisinä (”parhaat goijemista on tapettava”)

   Plusääni(22)Miinusääni(2)
 4. Turhaa on, ja tulee olemaan, valitus ja suunsoitto täällä ja kaikkialla muuallakin. Jumala tuhoaa tämän jumalattoman ja röyhkeän kansan ansiosta. Ette voi mitään. Ei voi kukaan muukaan mitään. Kenestäkään ei ole Jumalan vihan ja raivon pysäyttäjäksi. On vain yksi vaikuttava välimies, Jeesus Kristus. Hänet tämä kansa on tallannut maahan kirkoissa, kirkkokunnissa ja kaikkialla muuallakin.

  Ylväästi ja suuta soittaen tämä jumalaton kansa marssii kohti tuhoa ja helvettiä.

  Oksettaa.

  Plusääni(7)Miinusääni(6)
  1. Hei Telzza,

   Miksi noita farisealaisten ”kirjanoppineiden” omasta päästään keksimiä opinkappaleita yötä-päivää puolustelet ?
   lue,
   https://www.radioislam.org/finish/jud/talmud.htm

   Mikä on Talmudin henki?

   Kristityn pitäisi seurata Jeesusta Kristusta, ei juutalaisia. Juutalaisten mahdolliset ”vainot” ovat heidän omaa syytään.

   Jos paavin tekojen kautta parannukseen pyrkivä kirkko/lahko on tehnyt jotain, se toimii valheellisesti Jeesuksen opetuslasten nimissä, eli on osa vihollisen (antikristuksen) operaatioita, Falseflag toiminta osattiin ennenkin. Lue paavin kirkon harhautuksesta täältä,
   http://vesasavolainen.blogspot.fi/p/franz-pieperin-opetuksia-rooman.html

   Martti Lutherin tekstit eivät ole omaa lahkoansa, vaan Ristinuskoa aidoimmillaan. Hänellä oli totuuteen pyrkivänä Kristittynä syynsä ( jopa velvollisuus !) varoittaa esim. juutalaisten omasta päästään kehittelemistä kirjoituksista ja toiminnasta, ( kts. yo. linkit.), ja muista vääristä opeista ja lahkoista. Juutalaiset pitävät noita itse kehittelemiään oppejaan (Talmud) ylimpinä oppeinaan, jumalan sanana, muista välittämättä. Talmud on juutalaisuuden tärkein kirja ja ohjenuora. Ei kristinuskon opit.

   Lisäksi, nykyinen maallinen Israelin valtio, ei ole raamatun Israel (=kristityt), vaan antikristuksen eksytys/harhautus. Kristityn pitää olla tarkkana tässä maailmassa.

   lue,

   Mitä kristityt eivät tiedä Israelista

   Kristillinen sionismi ei ole kristillistä

   Plusääni(6)Miinusääni(2)
  2. Suomessa on hyvin paljon valhekristittyjä, jotka pitävät nykyisiä Kristuksen hylänneitä juutalaisia ”Jumalan omaisuuskansana” ja nykyistä Rotschildien perustamaa Israelia Jumalan lupausten täyttymyksenä.

   Raamatun Israel ei kuitenkaan ole sama asia kuin tämä Rotschildien perustama maallinen Israel.

   Jeesus ei tullut maailmaan perustamaan maanpäällistä valtakuntaa. Jeesus puhui useaan otteeseen, että Jumalan valtakunta on kristittyjen sydämissä eikä jossakin maanpäällisessä valtakunnassa.

   Kun Jeesus puhuu Israelista, hän tarkoittaa Jumalan valtakuntaa ihmisten sydämissä. Tätä taustaa vasten täytyy myös katsoa Vanhan testamentin ennustuksia Israelista. Raamattu ei puhu siis mitään nykyisestä Israelin valtiosta Lähi-idässä. Israelin valtiolla ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa. Asiat eivät voi olla niin, että Jumala surmaisi kymmeniä miljoonia ihmisiä saadakseen jonkun valtionsa johonkin pahaiseen Lähi-itään.

   Israelin valtion perustamiseksi on tehty valtaisa työ. Rothschildit aloittivat sen 1800-luvun lopussa tukemalla sionistista politiikkaa. Palestiinalaiset haluttiin alueelta pois. II maailmansota oli osa Israelin valtion perustamisstrategiaa. Samoin oli I maailmansota. I maailmansodassa Ottomaanien valtakunta tuhoutui. Britannia sai mandaatin Palestiinaan. Kaikki huipentui Balfourin julistukseen, jossa Britannia lupasi Rothschildeille tukea Israelin perustamista. Ja olisiko Jumala kaiken tämän takana? Ei ole. Jumala ei ole sodan jumala. Hän on rauhan ja rakkauden Jumala. Näin Jeesus opetti Jumalasta. Jeesuksen mukaan Jumala on rakkaus. Onko näin?

   Nykyinen Israelin hallitus on apartheidin hallitus. Kaikenlaiset kollektiiviset rankaisut jatkuvat palestiinalaisia vastaan. Laittomia pidätyksiä, joukkomurhia, maiden anastuksia, laittomia siirtokuntia jne. Kaiken huippuna viattomien avustuslaivojen ihmistenkin tappaminen.

   Luther totesi kerran, että jos juutalaisuskoiset perustaisivat jälleen oman valtionsa Israeliin, se olisi kuin perkele tunkeutuisi taivaaseen.

   MYÖS Vanhan testamentin aikana uskottiin luvattuun Jeesukseen (perkeleen pään rikki polkijaan eli syntien anteeksiantamukseen), Uuden testamentin aikana uskotaan jo tulleeseen Jeesukseen. Usko on aivan sama pelastava usko, usko syntien anteeksiantamukseen.

   Eikä nykyjuutalaisten pyhänä kirjana edes ole Raamattu vaan Raamatun kumoava Talmud (kaikki käskytkin Talmud kääntää päälaelleen). Nykyjuutalaiset ovat fariseusten perillisiä. Nykyinen Talmud on Jeesuksen ajan “perinnäissääntö”.

   Vanhan testamentin ajan Israel “luvattuna” maana on vertauskuva Jumalan ikuisesta armon valtakunnasta, joka alkaa jo täällä maan päällä uskovien sydämissä ja jatkuu ikuisesti elämänä Jumalan yhteydessä. Kristityn sielu liittyy Jumalaan (sielun ylösnousemus) jo uskon syttyessä Kristuksen sijaissovitukseen, ja viimeisenä päivänä ruumiskin (sama ruumis kuin maan päällä mutta eri muodossa, kuten Jeesuksella) nousee haudasta ylös Jumalan yhteyteen, ja niin kristitty elää ikuisesti sekä sielun että ruumiin puolesta uusissa taivaissa ja uudessa maassa, jotka Jumala on omilleen luvannut luoda (2. Piet. 3:13).

   Vanha testamentti on kristitylle enää vertauskuvallinen tai esikuvallinen kirja (1. Kor. 10:11), eivätkä sen käskyt sido enää kristittyä. Nyt on voimassa uusi liitto, Uusi testamentti. Ainoat Vanhan testamentin käskyt, jotka kristikunnassa vielä ovat voimassa, ovat ne, jotka vahvistetaan Uudessa testamentissa (esim. kymmenen käskyä). Kuitenkaan käskyjen ulkonaisella noudattamisella (sydämen pysyessä syntisenä) kukaan ei pelastu, sillä ihminen pelastuu vain sydämen uskossa Kristuksen sijaissovitukseen. Käskyjen tehtävä on vain paljastaa ihmisille (myös kristityille, sillä kukaan ei puhdistu lihan synneistä kokonaan tämän elämän aikana) heidän syntinsä ja johtaa heidät siten Kristukseen.

   Ylösnoussut Jeesus hallitsee nyt kahta valtakuntaa: armon valtakuntaa (kirkkoa) evankeliumilla ja maallista valtakuntaa asettamansa esivallan avulla (Room. 13. luku). Näitä ei saa sekoittaa toisiinsa, muuten molemmat menettävät voimansa, kuten Suomessa on käynyt.

   Jeesus Kristus on siis esivallankin takana ja siten myös lakien ja rangaistusten (myös kuolemanrangaistusten) ja puolustussotien takana. Jumala on järjestyksen Jumala ja rauhan Jumala.

   Jeesus sanoo juutalaisille: “Te käärmeet, te kyykäärmeitten sikiöt, kuinka te pääsisitte helvetin tuomiota pakoon?” (Matt. 23:33).

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
 5. Demokratia on sodillaan tappanut ihmisiä eniten maailmassa. Samaan kuoleman kategoriaan kuuluu myös kommunismi eli kansandemokratia.

  Plusääni(20)Miinusääni(3)
  1. Uskonnot (kansallissosialismi ja bolsevismi ovat myös eräänlaisia uskontoja) sodillaan tuhoa ovat aiheuttaneet. Muuttakaa hyvät demokratian kritisoijat Pohjois-Koreaan, siellä on teillä hyvät oltavat. Saatte eristäytyä eikä ole tätä länsimaista hapatusta liikaa.

   Plusääni(2)Miinusääni(16)
   1. Siinä suhteessa olet oikeassa, että taustalla on uskonto eli juutalaisuus ja talmudismi ja heidän etnosentrinen valta-rahahegemonia. Esim. viimeisimmät suurimmat rähinät käytiin maailman demokratisoimiseksi ja kyseisten hegemonioiden vahvistamiseksi. Demokratia tuo vain tuhoa ja kuolemaa kansoille ja heidän perinteilleen. Se on epärehellinen ja -oikeudellinen isäntä, joka ei kuuntele vähemmistönsä mielipidettä.

    Olemme näköjään siitymässä demokratiadiktatuuriin, kun kritisoiminen alkaa olla tabu. Sananvapauttahan ollaan jo huomattavasti kaventamassa demokratian nimissä. Miksi menisimme kommunistisiin (kansandemokratia) maihin, kun kyseinen järjestelmä on jo täällä Suomessa. Jopa demokraattinen Stubb kehui Kiinan mallia.

    Plusääni(17)Miinusääni(2)
 6. tuo aikajärjestely jossa eduskuntalainen saisi olla vain päättäjänä tietyn ajan on loistava asia,
  se pitää ottaa käyttöön myös armeijankomentajien kohdalla,nyttenhän suomen komentaja allekirjoitti nato sopimuksen jotta pääse ukko itse töihin eli komentaan sotaväkeä sotan,
  on varmaan tyhjän panttina istuminen pehmittää ukon pään

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 7. Demokratian puolustajat väittävät, että kuka tahansa voi perustaa puolueen ja mitata kannatuksensa. Miksi mikään ei silti muutu, oli vallassa mikä puolue tahansa. Sioinistit omistavat median, rahajärjestelmän, virkakoneiston ja nykyiset puolueet. Yritä siinä tuoda uusia tuulia tähän lumedemokratiaan. Muutos on mahdollista vain kadulle lähtemällä. Siksi siionisti pelkää kansallismielisiä liikkeitä ja yrittävät kaikin keinoin tukahduttaa ne.

  Plusääni(11)Miinusääni(1)
 8. Juche-aate on todellista kansanvaltaa! Sitä voisimme kokeilla myös Suomessa. Rakastetun Johtajan, Lostavan Toverin johdolla saisimme 100% yksimielisen kansan. Ydinase olisi ehdottomasti oltava maanpuolustukselliselta kantilta katsottuna. Pohjois-Koreassa elää maailman vapain ja onnellisin kansa, sanovat ilkeät jenkki-imperialistit mitä sanovat. Kaupungit ovat koristetut ihanilla taideluomuksilla, jotka ansiokkaasti ylistävät Isän, Pojan ja PojanPojan loistavia saavutuksia! Ruokaa on yllin kyllin, senhän näkee jo Rakastetun Johtajan, Loistavan Toverimme Kimin ulkoisesta olemuksestakin! Sehän suorastaan muhoilee ja säteilee hyvinvointia, joka tarttuu työkansaankin! Leipää ja lämmintä riittää…Pohjois-Koreassa on myös todellinen sananvapaus, siellä ei sanota mitään turhaa koskaan mistään. Kansan viholliset hoidelllaan siististi it-tykeillä. Samalla Kansan Loistava Armeija saa hyödyllistä harjoitusta… – Eläköön Suuri Rakastettu Johtajamme Loistava Toveri Kim! Ja Ylivertainen Juche-aate! Samanlaista Suomeenkin. Kiiitos!

  Plusääni(4)Miinusääni(3)
 9. Demokratiaa on markkinoitu muutaman sukupolven ajan lauseella: ”demokratia ei ole täydellinen uhteiskuntamuoto, mutta paras olemassaolevista vaihtoehdoista” Kouluissa on monotonisesti toisteltu em.mantraa, ja onhan demokratia täydellinen järjestelmä jos haluaa ohjata kansaa kasvottomana ja kulisseista. demokratiassa vastuu loppuu kun virkaan valitaan uusi marionetti joka pahimassa tapauksessa siirtää vastuun hänet tehtävään valtuuttaneille, siis äänestäjille. Toisin on monarkiassa jossa virka periytyy lapsille ja aika outoa olisi isä joka haluaisi antaa lapsilleen perinnöksi ongelmia, tosinsanoen tyytymättömän kansan.

  Demokratia on ainoa hyväksytty yhteiskuntajärjestelmä, sen asema on diktaatorimainen, muita ei hyväksytä. Ja mitenkä demokratiasta päästää eroon niin että kaikki hyväksyvät ? äänestetään demokraattimaisesti 🙂 Massat, varsinkin suomalaiset on aivopesty uskomaan ja puolustamaan demokratiaa kyseenalaistamatta. Suomihan on demokratian vanhin mallimaa jota ihaillaan ja josta haetaan esimerkkiä, Suomalaiset ovat tietämättään joutuneet demokratian myyntimiehiksi Ruotsin kanssa.

  Kysymyksessä on oikeastaan on oikestaan Emokratia, jonka diktaatorimaisen aseman on myötävaikuttanut se ainoa monoteistinen uskonto jonka jäseneksi hyväksytään vain ko.uskonnon äideistä syntyneet lapset. Ko.uskontoa ei saa opettaa synagookassa kuin naimisissa olevat miehet,nuo kontrolloidut miehen joidenka maskuliinisuuden symboli penis on silvottu heti syntymän jälkeen.

  Emokratiassa valta on enemmistöllä, enemmistönä nyky-yhteiskunnassa on vanhat naiset, joilla myös suurin äänestysprosentti. heillä nyt sattuu olemaan asiat parhaiten, kuluttavat suhteessa eniten yhteiskunnan varoja kuten terveydenhoitopalveluja. olevat pisimpään eläkkeellä jne. samaan aikaan huonoiten menee vastakkaisella, pienimmä yhteiskuntaluokalla joka äänestää vähiten: nuorilla miehillä, joilla eniten vakavia ongelmia kuten rikollisuutta, työttömyyttä ja päihdeongelmia.Lisäksi pakollinen koulutusjärjestelmä on täynnä naisia, miesopettajia on hyvin harvassa, joten ei ole ihme, että syuomalaisten poikalasten eliniän odoto on länsimaiden alhaisin. Joten demokratiassa on todellisuudessa materialistinen naisvalta, jossa ei mitään saisi sanoa suoraan maskullinsesti vaan vietellään ja houkutellaan feminiinisesti.

  Plusääni(2)Miinusääni(2)
 10. Vanha kunnon Totuusbloki — ja vielä jälkimmäinen sana kirjoitettuna samassa asussa kuin Sionin Pimpan (viitaten artikkelin videoon) omassa versiossaan! Siinähän tulikin Pimpalta kaikki, mitä hänen kaltaiseltaan huultenliikuttelijalta odottikin: pelkkää kuumaa ilmaa. No, tulihan sieltä Bilderberg-kokouksin PS:tenkin linjaa teroittaneen uuden maailmanvallan uhkaus jokaiselle heidän agendansa eteen uskaltavalle. Hyvä, Pimppa. Itsehän sinä sen parhaiten osasit sanoa… Mitenkäs se menikään? Mies, joka sanansa syö, ei ole mitään. Niinhän se tosiaan meni! Sinä, Pimppa, et siis ole mitään — et ole ollut enää piiitkään aikaan. Veit PS:tesi kera ne viimeisetkin uskon rippeet »demokratiaan» eli oikeammin ilmaistuna rahvaanvaltaan; typerysten valtaan. Todellisen demokratian ihanne ei koskaan puusta pitkälle antiikin Kreikasta päässytkään. Se tapettiin heti ensimmäisenä koulupäivänään, jos sallinette.

  Pitäisi ja pitäisi — noita sanoja Sionin kaltaiset maanpetturit — ja täten rikolliset — louskuttavat typerillä leuoillaan. Sionin mukaan jos on paskonut housuihinsa, niin paras lääke on paskoa lisää niihin samoihin housuihin. Niin tylsämielisiä ympäripyöreyksiä ja säälittäviä, EU-Saatanaa palvovia leperryksiä suustaan päästi ko. rötösherra ja petkuttaja, ettei jaksa enää edes huvittaa. Paskotaan vain niihin housuihin aina kuolemaan asti! Ja siitä päästäänkin seuraavaan.

  Olen ollut »tovin» poissa Totuusblokin sivuilta. Nyt paluu tuntui taas relevantilta ja hyvältä. Itseään ei pidä eikä tarvitse pakottaa epämiellyttäviin asioihin. Nauttikaa rutiineista, jotka onnea teille tuovat. »Mukavuusalueelta poistuminen» (hyi helvetti — oksettaa jo pelkkä sana!) on juuri Sionin Pimpan kaltaisten ammattivalehtelijoiden ja muuten vain fuulassa maailmankuvassa viihtyvien small talk -pellejen merkityksetöntä »sisältöä» tähän pahoinvoimisen partaalla olevan maailman jo valmiiksi rankasti ylikuormitetulle sietokyvylle. Kohta tulee iso oksu, veikkaan ma. Ehkä Nietzsche oli sittenkin oikeassa. Muistatteko vielä Pimpan »merentakaiset rahoittajaystävät»? Sieltä Sioni on tämän sisällään palavan moninaisuus/monikulttuuriharhaisuuden varmaankin ammentanut. Mutta pitikö mennä niitä äänestäjiä huijaamaan, perkele sentään! Mutta, eihän täällä vastuuseen kriminaalit joudu. Kyllä se jää on jo kepein koeteltu viljalti. Kiinni jos jostakin satut jäämään, on rangaistuksena viikon hellä »nuhtelu» sontalehdistössämme, joka — yllätys, yllätys! — ajaa samaa agendaa kuin sinäkin. Saman nisän lähteillä siellä siis ollaan — tämä on päivän selvää. Ei siinä tarvitse olla edes kummempi mediaskeptikko tai poliittinen analyytikko. Soinikin paljasti itsensä niin totaalisesti kuin ihminen vain voi em. haastattelussa!

  Mitä on tapahtunut poissa ollessani? Kuraturpavyöry EUrooppaan ja rakkaaseen Suomeemme. Pahaa tekee. Täällä on ihmisiä (minä mukaan lukien), joita kismittää jo suunnattomasti valmiiksi esim. Karjalan menetys. Muutenkin asiat tuntuvat olevan enenevissä määrin nk. »päin hevon persettä». Kansa tyhmenee, rahaa »ei ole», säästetään, velkaannutaan silti ja hölmönnytään yhä enempi. Terveestä järjestä on tullut kirosana. Koukkunokkien maailmaneliitti lakeijoineen ja hännystelijöineen on kääntämässä kaiken hyvän pahaksi, kauniin rumaksi sekä normaalin perverssiksi. Sitten on vielä harhaiset omat kansalaisemme, jotka syystä tahi toisesta luulevat esim. isänmaallisuuden olevan jollakin tavalla väärin! Miten helvetissä? Onko ne aivot hašiksella ja alkoholilla mädätetty vai yksinkö peruja äidinmaidosta typerät geenit? Pahaa unta tai absurdia travestiaa tämän oltava on, hetkittäin tuumaan.

  Valitse puolesi, suomalainen. Sota on alkanut. Sille ei voi enää mitään.

  Siunausta teille, jotka uskotte.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 11. Vanha kunnon Totuusbloki — ja vielä jälkimmäinen sana kirjoitettuna samassa asussa kuin Sionin Pimpan (viitaten artikkelin videoon) omassa versiossaan! Siinähän tulikin Pimpalta kaikki, mitä hänen kaltaiseltaan huultenliikuttelijalta odottikin: pelkkää kuumaa ilmaa. No, tulihan sieltä Bilderberg-kokouksin PS:tenkin linjaa teroittaneen uuden maailmanvallan uhkaus jokaiselle heidän agendansa eteen uskaltavalle. Hyvä, Pimppa. Itsehän sinä sen parhaiten osasit sanoa… Mitenkäs se menikään? Mies, joka sanansa syö, ei ole mitään. Niinhän se tosiaan meni! Sinä, Pimppa, et siis ole mitään — et ole ollut enää piiitkään aikaan. Veit PS:tesi kera ne viimeisetkin uskon rippeet »demokratiaan» eli oikeammin ilmaistuna rahvaanvaltaan; typerysten valtaan. Todellisen demokratian ihanne ei koskaan puusta pitkälle antiikin Kreikasta päässytkään. Se tapettiin heti ensimmäisenä koulupäivänään, jos sallinette.

  Pitäisi ja pitäisi — noita sanoja Sionin kaltaiset maanpetturit — ja täten rikolliset — louskuttavat typerillä leuoillaan. Sionin mukaan jos on paskonut housuihinsa, niin paras lääke on paskoa lisää niihin samoihin housuihin. Niin tylsämielisiä ympäripyöreyksiä ja säälittäviä, EU-Saatanaa palvovia leperryksiä suustaan päästi ko. rötösherra ja petkuttaja, ettei jaksa enää edes huvittaa. Paskotaan vain niihin housuihin aina kuolemaan asti! Ja siitä päästäänkin seuraavaan.

  Olen ollut »tovin» poissa Totuusblokin sivuilta. Nyt paluu tuntui taas relevantilta ja hyvältä. Itseään ei pidä eikä tarvitse pakottaa epämiellyttäviin asioihin. Nauttikaa rutiineista, jotka onnea teille tuovat. »Mukavuusalueelta poistuminen» (hyi helvetti — oksettaa jo pelkkä sana!) on juuri Sionin Pimpan kaltaisten ammattivalehtelijoiden ja muuten vain fuulassa maailmankuvassa viihtyvien small talk -pellejen merkityksetöntä »sisältöä» tähän pahoinvoimisen partaalla olevan maailman jo valmiiksi rankasti ylikuormitetulle sietokyvylle. Kohta tulee iso oksu, veikkaan ma. Ehkä Nietzsche oli sittenkin oikeassa. Muistatteko vielä Pimpan »merentakaiset rahoittajaystävät»? Sieltä Sioni on tämän sisällään palavan moninaisuus/monikulttuuriharhaisuuden varmaankin ammentanut. Mutta pitikö mennä niitä äänestäjiä huijaamaan, perkele sentään! Mutta, eihän täällä vastuuseen kriminaalit joudu. Kyllä se jää on jo kepein koeteltu viljalti. Kiinni jos jostakin satut jäämään, on rangaistuksena viikon hellä »nuhtelu» sontalehdistössämme, joka — yllätys, yllätys! — ajaa samaa agendaa kuin sinäkin. Saman nisän lähteillä siellä siis ollaan — tämä on päivän selvää. Ei siinä tarvitse olla edes kummempi mediaskeptikko tai poliittinen analyytikko. Soinikin paljasti itsensä niin totaalisesti kuin ihminen vain voi em. haastattelussa!

  Mitä on tapahtunut poissa ollessani? Kuraturpavyöry EUrooppaan ja rakkaaseen Suomeemme. Pahaa tekee. Täällä on ihmisiä (minä mukaan lukien), joita kismittää jo suunnattomasti valmiiksi esim. Karjalan menetys. Muutenkin asiat tuntuvat olevan enenevissä määrin nk. »päin hevon persettä». Kansa tyhmenee, rahaa »ei ole», säästetään, velkaannutaan silti ja hölmönnytään yhä enempi. Terveestä järjestä on tullut kirosana. Koukkunokkien maailmaneliitti lakeijoineen ja hännystelijöineen on kääntämässä kaiken hyvän pahaksi, kauniin rumaksi sekä normaalin perverssiksi. Sitten on vielä harhaiset omat kansalaisemme, jotka syystä tahi toisesta luulevat esim. isänmaallisuuden olevan jollakin tavalla väärin! Miten helvetissä? Onko ne aivot hašiksella ja alkoholilla mädätetty vai yksinkö peruja äidinmaidosta typerät geenit? Pahaa unta tai absurdia travestiaa tämän oltava on, hetkittäin tuumaan.

  Valitse puolesi, suomalainen. Sota on alkanut. Sille ei voi enää mitään.

  Siunausta teille, jotka uskotte.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat