Edunvalvontavaltuutus

Kuka huolehtii raha-asioistani jos sairastun niin, että en pysty hoitamaan asioitani?

Voit turvata asioidesi hoidon edunvalvontavaltuutuksella.

Edunvalvontavaltuutuksella henkilö voi itse etukäteen järjestää asioidensa hoidon sen varalta, että hän ei myöhemmin kykene hoitamaan asioitaan esim. sairauden vuoksi. Tekemällä edunvalvontavaltuutuksen voi hän varmistaa sen, että hänen asioitaan hoitaa hänen itsensä valitsema uskottu henkilö.

Edunvalvontavaltuutus tulee tehdä kirjallisesti testamentin tapaan. Edunvalvontavaltuutuksessa valtuuttaja nimeää valtuutetun, jonka tulee olla suostunut tehtävään. Valtuutuksessa tulee lisäksi määritellä ne asiat, joita valtuutus koskee. Valtuuttajan tulee allekirjoittaa valtakirja kahden esteettömän todistajan läsnä ollessa. Todistajien on myös allekirjoitettava valtakirja. Lähiomainen ei voi toimia todistajana. Allekirjoitettu valtakirja tulee toimittaa valtuutetulle tai vähintään saattaa asia valtuutetun tietoon. Valtakirjan voi normaalisti peruuttaa tai sitä voi muuttaa.

Valtuutettu voi pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen, kun valtuutuksen tehnyt henkilö ei enää kykene huolehtimaan asioistaan esim. sairauden vuoksi. Maistraatille tulee esittää alkuperäinen valtakirja sekä lääkärinlausunto tai muu lausunto, joka todistaa valtuutuksen antaneen henkilön tulleen kyvyttömäksi hoitaa asioitaan. Valtuutus tulee voimaan, kun maistraatti on sen vahvistanut.

Maistraatti valvoo valtuutetun toimintaa erityisesti taloudellisissa asioissa. Kun valtuutetun tehtävä alkaa, tulee hänen antaa maistraatille luettelo päämiehen varoista ja veloista, joita valtuutus koskee. Valtuutetun tulee tarvittaessa antaa selvitys maistraatille talouteen liittyvistä asioiden hoitamisesta.

 

Theresa Bergroth-Penttilä
OTM, lakimies
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat