Eduskuntavaalit 2019: Suositeltavat isänmaalliset puolueet ja toimijat sekä huomiot

Magneettimedia esittelee lyhyesti niitä harvoja puolueita sekä liikkeen ja hankkeen nimellä olevia toimijoita, jotka haluavat työskennellä Suomen vapauden ja itsenäisyyden saavuttamiseksi. Muut puolueet ovat enemmän tai vähemmän alistuneet Brysselistä tulevan mittavan lobbauksen ja kauhistuttavan rahoitusmarkkinoilta saapuvan sortovallan kahleisiin. Lisäksi Suomalainen etniskulttuurinen rakenne halutaan tuhota lähinnä poliittisesta Lähi-idästä muuttavalla populaatiolla.

Suomen kansa ensin (SKE) 1

Suomen Kansa Ensin on kansanliike, joka on myös virallinen puolue, joka ilmoittaa asettuvansa aina ensisijaisesti suomalaisten etujen puolustajaksi poliittisella areenalla. Tämä ei tarkoita sitä, että puolue ei lainkaan välittäisi vieraiden valtioiden kansalaisista, joiden huomioiminen ei saa vaikuttaa negatiivisesti suomalaisten elämään oli tilanne mikä tahansa.

SKE:n vaatimukset

 1. Suomen poliittista (Fixit), taloudellista (Markka) ja kansallista (rajakontrolli) itsenäisyyttä.
 2. Rajat täytyy sulkea luvatta maahan tulevien osalta. Vaatii myös jo maahan tulleiden palauttamista.
 3. Auttamisresurssien kohdistamista YK:n pakolaisleireille.
 4. Sananvapautta mielipiteen ilmaisuun.
 5. Päättäjien tulee kuunnella kansaa. Suoraan demokratiaan siirtyminen; sitovat kansanäänestykset.
 6. Sotilaallista puolueettomuutta.

Itsenäisyyspuolue (IPU)

Itsenäisyyspuolueen keskeisellä sijalla ovat Natoon liittymisen vastustaminen ja kriittinen suhtautuminen Euroopan unioniin.

Puolue perustettiin presidentinvaaleihin perustetun, Keijo Korhosen Suomen kansan itsenäisyysrintama -valitsijayhdistyksen, jatkajaksi vuonna 1994 nimellä Vapaan Suomen Liitto (VSL). Vuonna 2004 nimeksi vaihdettiin Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto ja 2006 se lyhennettiin muotoon Itsenäisyyspuolue.

Itsenäisyyspuolueen tavoiteohjelma 2

Kaikkien pärjääminen harvoja hyödyttävän kilpailun edelle

Oikeudenmukainen ja turvallinen yhteiskunta, jossa ihmiset voivat hyvin, voidaan rakentaa aidon kansanvallan ja valtiollisen itsenäisyyden perustalle. Itsenäinen, EU:sta eronnut Suomi voi tehdä aitoa kansainvälistä yhteistyötä paremmin kuin nykyinen alistettu EU-Suomi. Suomen oikea turvallisuusratkaisu on puolueettomuuspolitiikka sekä pysyminen erossa Natosta ja EU:n sotilasliittokehityksestä. Talous ja markkinat on alistettava palvelemaan ihmistä. On pyrittävä löytämään tasapaino ihmisen tarpeiden ja luonnon kestokyvyn välille.

Välittömästi kiteytämme seuraavat vaatimukset IPU:n sivulta:

1. Erotaan EU:sta ja eurosta, sillä Suomi pärjää paremmin itsenäisenä maana EU:n ulkopuolella

Oma päätösvalta tarvitaan hyvinvoinnin ja aidon kansanvallan perustaksi. Siksi suurten EU-maiden ja suuryritysten johtamasta EU:sta on erottava. EU-jäsenyys ei ole tuonut Suomelle mitään sellaista hyvää, mitä emme olisi saaneet tai saisi EU:n ulkopuolella. Kun eroamme EU:sta, niin emme putoa tyhjän päälle, sillä meillä on voimassa oleva talousaluesopimus (Eta) EU:n kanssa.

2. Näennäisdemokratiasta kansalaisten valtioon – sitovat kansanäänestykset käyttöön

Aito demokratia Suomeen kansalaisyhteiskuntana, jossa ihmiset ovat vaikutusvaltaisia päättäjiä eivätkä hallitsemisen kohteita. Korruption torjumiseksi puolueiden ja ehdokkaiden varainhankintaa on muutettava. Vain yksityishenkilöillä tulee olla oikeus lahjoittaa rahaa poliittiseen toimintaan ja vain 1 000 euroa vuodessa. Kuntien ja valtion on siirryttävä sitoviin kansanäänestyksiin. Mahdollistetaan avoin keskustelu, tiedonvälistys sekä vuoropuhelu ihmisten välille. Uusia aatteita edustavia puolueita ei pidä eristää tärkeimmän poliittisen keskustelun ulkopuolelle ja julkinen TV ja radio eli YLE tulee kustantaa verovaroin. Kansanvaltaa voidaan turvata myös siten, että maahan perustetaan poliitikoista riippumaton perustuslakituomioistuin.

3. Nato-jäsenyys on torjuttava

Sotilaallinen liittoutuminen ja sodankäynti ulkomailla ovat tuhoisaa ja haitallista Suomelle. Emme tarvitse vihollisia emmekä terroristien houkuttelua kimppuumme. Suomen turva on Sveitsin-mallisessa puolueettomuuspolitiikassa erossa Natosta ja EU:n sotilasliittokehityksestä. Suomalaisia sotilaita ei tarvita Afganistanissa. Suomen armeija on pidettävä varusmiesarmeijana. Puolueeton, EU:sta irtautunut Suomi voi luoda hyvät suhteet kaikkiin maihin sekä toimia välittäjänä ja sovittelijana maailman kriiseissä.

4. Rahan hallinta kuuluu valtiolle

Rahan luonti oikeus tulee varata valtiolle. Yksityisten pankkien velkaraha järjestelmästä pitää luopua ja pankeilta tulee poistaa oikeus velan luomiseen tyhjästä.

Valtion luomalla rahalla voidaan maksaa kansalaiset tekemään töitä valikoiduille aloille. Näitä ovat esim. terveyden- ja vanhustenhoito, koulutus, poliisi, armeija, palokunnat, posti sekä rautatiet ja muut liikenneväylät. IPU:n mielestä pankkeja ei kuitenkaan tarvitse kansallistaa, joskin niiden toiminta tulee järkiperäistää.

Suomi ei tarvitse ulkomaista velkaa, kun sillä on oma raha, keskuspankki ja päätösvalta. Suomen ei pidä eikä tarvitse eristäytyä muusta maailmasta, vaikka nykyinen lähes täydellisen vapaa kaupankäynti maapallolla ei ole maamme etujen mukaista.

Täydellistä vapaakauppaa sekä globaalia keinottelua ei tarvita. Niille ei ole edes teoreettista perustelua olemassa.

5. Työttömyyteen ja alueelliseen eriarvoisuuteen on vastattava tosissaan

6. Peruspalvelut on turvattava kaikille koko maassa

7. Perustulo käyttöön, verotus ja tulonjako oikeudenmukaisemmaksi

8. Maahanmuuttoon oikeutta ja kohtuutta

Täysin vapaa maahanmuutto sekä siihen liittyvä palkkojen ja työehtojen polkeminen hyödyttävät vain harvoja. Työperäiseen maahanmuuttoon on sovellettava kiintiöitä. Jokaisella valtiolla itsellään tulee olla ensisijainen vastuu omista kansalaisistaan. Laaja maastamuutto tuhoaa yhteiskuntien tulevaisuutta, jos nuoret ja koulutetut muuttavat pois. Moraalinen velvollisuutemme on osallistua kansainväliseen yhteistyöhön kehitysmaissa vallitsevan köyhyyden ja hädän poistamiseksi ja pakolaisongelman ratkaisemiseksi. Kaikkia ei voida auttaa omassa maassaan tai lähialueellakaan, minkä vuoksi maahamme on myös vastaanotettava kohtuullinen määrä hätääkärsiviä ns. kiintiöpakolaisina.

Magneettimedian puolesta tahtoisin tähän lisätä, että Suomella on nyt viimeinen tilaisuus luopua haitallisesta maahanmuutosta ja keskittyä suomalaisten hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistämiseen. Tästähän valtion tehtävät muodostuvat.

9. On siirryttävä kotimaiseen uusiutuvaan energiaan

10. Puhdas kotimainen ruoka on perusoikeus

EU-jäsenyyden ulkopuolella voidaan turvata kotimaisen ruoan tuotanto, voidaan torjua geenimuunnellun ruoan tuleminen Suomeen ja voidaan vaatia ruokaan alkuperämerkinnät. Itsenäisellä maatalouspolitiikalla on turvattava perheviljelmiin perustuva maatalous, lähiruuan saatavuus, maamme nykyistä parempi ruokaomavaraisuus ja huoltovarmuus sekä ruoan kohtuullinen hinta.

11. Tavoitteeksi tasapaino ihmisen ja luonnon välillä

Reformi 3

Reformi on hanke, jonka pääteema on puoluevallasta irrottautuminen, vapautuakseen vanhojen valtapuolueiden kahleista, mikä likaisena konsensuspolitiikkana on syössyt Suomen ja koko Euroopan epätoivonsuohon. Reformi haluaa ruutia eduskuntaan: rohkeita, taipumattomia suomalaisia, jotka uskaltavat sanoa asiat niin kuin ne ovat – ja tiukassakin paikassa seisovat sanojensa takana.

Reformin mukaan kukin Reformin ”ehdokas sitoutuu sananvapauteen sekä Suomen itsenäisyyden ja suomalaisten edun asettamiseen etusijalle kaikessa kansallisessa ja kansainvälisessä politiikassa ja päätöksenteossa. Jokainen Reformin ehdokas ja kansanedustaja on tekemisistään ja ohjelmastaan vastuussa vain itselleen ja äänestäjilleen. Puoluekuria ei ole. Eikä tule.”

Reformilla ei ole varsinaista puolueohjelmaa, vaan kuten sanottua kukin R:n ehdokas vastaa sanoistaan.

Reformin Panu Huuhtanen kannattaa kuitenkin selkeästi EU:sta irrottautumista ja itsenäistä Suomea. Ote Panun vaalisivu -Reformista jäljempänä:4

Olen vuoden 2015 siirtolaiskriisistä saakka ajanut eri kansanliikkeissä (Rajat Kiinni, Suomi Ensin ja Reformi) erityisesti kolmea asiaa, joita aktiivisesti edistäisin kansanedustajanakin:

 1. Rajatarkastukset palautettava VÄLITTÖMÄSTI Suomen ulkorajoille
 2. Suomen erottava euro rahaliitosta
 3. Suomen erottava EU:sta

Näiden Suomen itsenäisyyden kolmen perusasian palauttamisen jälkeen olisi tärkeää vahvistaa kansanvaltaa Suomessa, jottei koskaan enää pääse valtaan eliitti, joka kumoaa Suomen perustuslain niinkuin nyt on käynyt. Vuoden 1992 perustuslaki palautettaisiin voimaan ja lähdettäisiin vahvistamaan perustuslain suojaa, ettei valtiokaappausta enää koskaan voisi toteuttaa uudelleen.”

Kansalaispuolue 5

Kansalaispuolue ilmoittaa tärkeimmäksi tavoitteekseen Suomen itsenäisyyden vaalimisen ja varjelemisen sekä pitää huolta tasapuolisesti koko maasta. Yhteen hiileen puhaltamisessa on menestyksen avain. Haluamme pitää Suomen sotilaallisesti liittoutumattomana ja puolueettomana maana sekä ajaa hallittua maahanmuuttopolitiikkaa kansallisen turvallisuuden ja edun nimissä.

Kommentaarina voitaisiin sanoa, että eihän Suomi ole itsenäinen valtio, vaan on alistunut täysin Brysselistä tulevan massiivisen lobbauksen ja rahoitusmarkkinoilta saapuvan sortovallan kahleisiin. Tavoitteena tulisi olla poliittinen taistelu Suomen itsenäisyyden saavuttamiseksi, ja vasta sitten toteutuneen itsenäisyyden vaaliminen sekä varjeleminen.

Kansalaispuolue 6 ja Sininen Tulevaisuus päättivät solmia vaaliliiton keväällä 2019 eduskuntavaaleissa Vaasan ja Oulun vaalipiireissä. Vaaliliitto toteutetaan teknisinä ehdokaslistojen yhdistelminä ja molemmat puolueet tekevät omat itsenäiset vaalikampanjansa.

Kommentaarina on jälleen aiheellista huomauttaa, että vuonna 2017 saatiin nähdä suo­ma­lais­ta po­liit­tis­ta his­to­ri­aa. Pe­rus­suo­ma­lai­set oli lyöty kahtia.7   Oli tapahtunut poliittinen vallankaappaus, jonka toteuttivat muiden muassa Timo Soini, Juha Sipilä, Petteri Urpo ja (mukana oli kenties myös) Sauli Niinistö. Tällä salaliitolla murskattiin perussuomalaisten puolue, ettei siitä kehittyisi negatiivisen globalisaation ja multikulttuurin tehokasta vastustajaa.

Pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta lohkaistu ryh­mä, sil­loin Uu­si vaih­to­eh­to, soveltui hal­li­tuk­sen enem­mis­tön tur­vaa­jak­si.7

Uusi vaihtoehto ryhmä ristittiin myöhemmin Si­ni­nen tu­le­vai­suu­s –puolueeksi.7

Seitsemän tähden liike

Seitsemän tähden liike ilmoittaa tavoitteekseen vaikuttaa Suomen, Euroopan unionin ja koko ihmiskunnan tulevaisuuteen. (Ensisijaisesti riittäisi työskentely Suomen tulevaisuuden puolesta. Huomautus Juutisen)

Seitsemän tähden liike puolustaa maamme itsenäisyyttä ja puolueettomuutta. Tämä edellyttää suunnanmuutosta Suomen Eurooppa-politiikkaan ja maamme säilymistä sotilaallisesti liittoutumattomana maana.

Kommentaari: Itsenäisyyttä ei voida puolustaa, jos ei ole itsenäistä Suomea. Itsenäisyys täytyy taistella, ja sama pätee myös puolueettomuuteen.

Seitsemän tähden liikkeestä ilmeisesti löytyy sellaisia ehdokkaita, jotka selvästi pyrkisivät siihen, että esimerkiksi Suomen on erottava EU:sta ja eurosta.

Ohjelmat

Aluepoliittinen ohjelma

Ulko- ja turvallisuuspoliittinen ohjelma

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma

Sosiaalipoliittisia tavoitteita

Hävittäjähankinta uuteen harkintaan

Eduskuntavaaliesite – TEEMAT

Toimittajan huomiot

Kuten yllä jo mainittiin, Suomella on nyt viimeinen tilaisuus luopua haitallisesta maahanmuutosta ja maata näivettävästä kansainvälisten suuryhtiöiden sekä rahoitusmarkkinoiden otteesta. Yhteisvoimin ja valtion tuella meidän pitäisi keskittyä suomalaisten hyvinvoinnin sekä turvallisuuden edistämiseen. Tästähän valtion tehtävät muodostuvat. Tulevat vaalit merkitsevät taitekohtaa, joko kohti Suomen ja sen kansakunnan itsenäisyyden, oikeudenmukaisuuden ja vapauden aamunsarastukseen tai kansakunnan lopullisen rappioon sekä häviämiseen, minkä korvaa vieraiden etnisten kulttuurien mosaiikki ja loputon sekamelska.

Taitekohta tai murros se on siksi, että ulkomaisten sijoittajien ja suurpääoman haltioiden sekä rahoitusmarkkinoiden ote Suomesta on viimevuosina vain kiihtynyt. Tämän ovat mahdollistaneet kovanlinjan uusliberalistiset toimijat kuten esimerkiksi valtapuolueet Suomessa. Mikäli uusiliberalistinen linja mahdollistuu edelleen maassamme, tehostuu negatiivinen globalisaatio entistä voimakkaampana ja Suomi kansoitetaan poliittisen Lähi-idän populaatiolla. Tämän epämiellyttävän muutoksen voidaan ennakoida olevan niin suurta, että mitkään parlamentaariset voimat eivät yhteiskunnanmädäntyneitä rakenteita voisi enää uudistaa, vaan vauriot vain syvenisivät.

Siten yllä esitetyn valossa olisi nyt ehdottoman tärkeää, että isänmaalliset sekä kansallismieliset puolueet menestyisivät mahdollisimman voitokkaasti näissä pian tulevissa vaaleissa. Jos isänmaalliset eivät voita, Suomella ei ole muuta vaihtoehtoa itsenäistymiseksi, ja kansallisten henkisten arvojen kohottamiseksi kuin vallankumous, joka luonnollisesti ei voi tapahtua parlamentaarisesti.

Puolueitten esittelyn päätteeksi huomioikaamme vielä pakolaispolitiikkaa lyhyesti.

Todellista tarvetta pakolaisuudelle ei ole

Suurin osa ”turvapaikanhakijoista” tulee Irakista ja Afrikasta kuten esimerkiksi Somaliasta, Nigeriasta, Guineasta, Norsunluurannikolta jne.

Maahanmuuttovirasto ilmoittaa vuoden 2016 päivityksessään, että Afganistan, Irak ja Somalia ovat turvallisia maita. Suurin osa ”turvapaikanhakijoista” tulee Irakista ja Afrikasta kuten esimerkiksi Somaliasta, Nigeriasta, Guineasta, Norsunluurannikolta ja niin edelleen.

Tanskalaisarvion mukaan jopa 87 prosenttia Somaliasta saapuvista ”turvapaikanhakijoista” jättää kotimaansa elintasoon liittyvistä syistä. Tulijat ovat esimerkiksi opinnoissaan hyvin pärjänneet opiskelijat tai työttömyydestä kärsivät nuoret aikuiset. Koska ”turvapaikanhakijoista” lähestulkoon kaikki ovat nuoria miehiä, voidaan päätellä, että onnenonkijoiden, elintasopakolaisten ja seikkailijoiden osuus tulijoista on noin 80–90 prosenttista, riippumatta mistä lähtömaasta he ovat peräisin.

Esimerkiksi Somaliaan paluumuuttanut Said arvostelee kovin sanoin suomalaista maahanmuuttopolitiikkaa; hänen mukaansa Suomessa avataan ovet elintasopakolaisille elintasopakolaisille.

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen pahentaa kriisiä

Vuoden 2014 ja -15 vaihteessa maailmassa oli yhteensä miltei 60 miljoonaa pakolaista.8 Mikäli turvapaikanhakijoista suuri osa on 18–40 vuoden välillä olevia miehiä, niin silloin heitä olisi tarvittu taistelemaan maansa vapauden puolesta, sekä kehittämään sen yhteiskunnallisia olosuhteita paremmaksi.

Pakolaisneuvonta esittää faktatietona, että: Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein maailman köyhemmissä maissa. Köyhyys siis ruokkii sotien ja konfliktien syntymistä.

Kuitenkin tässä yhteydessä tulisi huomioida, että:

”Turvapaikan” myöntäminen saapuville ryhmille, jotka ovat häviävän pieni osa maailman köyhien ja pakolaisten määrästä, ei helpota hädässä olevia ihmisryhmiä, mikäli jossakin tällainen todellinen kriisi on menossa (Syyria). Lähtömaasta turvapaikan hakuun lähtevät voimakkaimmat ja kykenevimmät yksilöt. Tällöin lähtömaassa syntyy eritasoisten kykyjen poistuessa resurssivajetta yhteiskunnallisten ja valtiollisten ongelmien ratkaisemisessa. Tämä prosessi lisää vain pakolaisten määrää.

Heikommassa asemassa olevat ihmiset eivät pääse matkustamaan.

Euroopan etninen ja kulttuurillinen tausta halutaan tuhota

Wolfgang Hackertin teoksen: Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute 2015,(’Antigermanismi, monikulttuurisuus ja globalismi ennen ja nyt’), mukaan maahanmuuttajainvaasio on vain pitkän ja suunnitelmallisen kansanmurhaprosessin osavaihe.9

Siten voimme päätellä, että parhaillaan on käynnissä Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden tuhoamisen kampanja kauhistuttavan muukalaisinvaasion kautta. Tämän vyörytyksen tarkoituksena myös on ”kansanmurhaprosessi”, joka toteutuu Eurooppalaisen geneettisen rakenteen ja maiden kulttuurin täydellisellä tuhoamisella.

Väestöjen siirrot ovat tietysti värväyksen tulosta.

Kaikki turvapaikanhakijat täytyy sijoittaa Saudi-Arabiaan ja Israeliin.

Köyhyyden ja kurjuuden syyt

Johtavat kansainväliset rahoituslaitokset ovat Itä-Euroopan ja kolmannen maailman taloudellisen kurjuuden taustalla. Itse asiassa lähes kaikki maailman valtiot ovat loputtomassa korkovelkaorjuudessa globaalille pankkiirieliitille. IMF sanelee lainan saaja maille hyvinvointiin ja taloudellisen itsenäisyyden musertavat ehtonsa.

Tunnettua on, että Yhdysvaltojen ja sen johtaman läntisen liittouman sekä Israelin valtioterrorismi muun muassa poliittisen Lähi-idän alueella ovat syösseet tämän geopoliittisen alueen loputtomaksi infernoksi. Juuri näitä negatiivisia globaaleja voimia Brysselin lobbauspolitiikka palvelee, ja tälle raadollisuudelle heiluttavat häntäänsä Suomen poliittiset villakoirat. Tämä globaali raadollisuus inspiroi myös väestönsiirtoja Eurooppaan. Kansainväliset rahoitusmarkkinat ja niitä tukeva läntisen koalition sotakoneisto on vastuussa pakolaispolitiikasta, mutta sitä ei ratkaista siirtämällä väestö Eurooppaan. Luonnollisesti Suomi voi osallistua pakolaispolitiikan hoitoon kansainvälisellä tasolla, ja pyrkimällä auttamaan avuntarpeessa olevia heidän kotimaissaan tai niiden lähialueilla.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. SKE. https://suomenkansaensin.fi/

2. IPU. https://www.ipu.fi/tavoiteohjelma

3. R. https://reformime.wordpress.com/

4. http://suomiensin.com/?p=404

5. KP. https://kansalaispuolue.net/

6. KP. https://kansalaispuolue.net/lehdistotiedotteet/sininen-tulevaisuus-ja-kansalaispuolue-vaaliliittoihin-eduskuntavaaleissa/

7. SM. https://www.suomenmaa.fi/uutiset/analyysi-sininen-tulevaisuus-on-perikadon-partaalla-uudenmaan-vaalipiirissa-on-viela-toivoa-6.71.442492.eda8bcc5c0

8. UNHCR: World at War

9. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute

Viittaukset

https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/195726-suomen-uusi-linja-humanitaarinen-suojelu-loppuu-afganistan-irak-ja-somalia-nyt

http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/312099-kidutettuja-perheita-ja-hyvin-parjaavia-opiskelijamiehia-analyysi-nain

https://www.suomenuutiset.fi/somaliaan-paluumuuttanut-said-vain-varakkaat-paasevat-taalta-suomeen/

14 kommenttia

 1. Nyt ehdottomasti myös aiemmin nukkuneet äänestämään, ja äänestetään tällä kertaa isänmaallisia vaihtoehtoja eduskunnan ulkopuolelta! Nämä eivät ole mitkään ilmastovaalit, vaan näissä kansa ilmaisee, tahdommeko että maamme alasajo tehdään surkeaan loppuumme saakka ja Suomesta barbaria, vai alammeko uudelleenrakentaa turvallista hyvinvointiyhteiskuntaa. Emme kaipaa tänne omien väkivaltarikollistemme lisäksi enempää ulkoapäin tuotettua julmaa väkivaltaa eikä meillä pienellä kansalla ole edes varaa elättää niitä vihatekijöitä, vaikka jotkut siitä unelmoisivatkin.

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 2. Hyvä artikkeli. Tärkeintä muistaa ettei sorru äänestämään isoja puolueita jotka ovat susia lammasten vaatteissa.

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Pelkkää propagandaa … Suomi ei ole maailman onnellisin maa.
   Why the UN World ’Happiness’ Report Is a Load of Nonsense
   No, Finland is not the happiest place on Earth.

   Jon Hellevig
   http://blogengine.hellevig.net/post/2019/03/25/no-finland-is-not-the-worlds-happiest-nation.aspx
   Kommentti
   Backward • a day ago
   ”…Finns have a sad tradition in trusting authority … Finns are also very gullible, together with the Swedes…”

   This says it all. When you see pedestrians waiting for the green light even with no cars approaching whatsoever, you know you are dealing with that kind of Nordic lack of common sense. They are the perfect sheeple that will follow the lead to the slaughterhouse.

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
  2. Jotkut ajattelevat ettei sitä ja sitä kannata äänestää, koska ei se kuitenkaan pääse. Tämä on vaarallinen ajattelutapa. Vaalitulos koostuu yksittäisistä äänistä. Jos kaikki äänestävät toisin kuin aiemmin on tuloksena vallankumous!

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. Se olisi verrattavissa harvinaislaatuisuudessaan maailman seitsemään ihmeeseen, jos vaalijärjestelmämme olisi luotettava.

  Maamme johtoon ja puoluekoneistoihin on vakiintunut ammattihuijarit jotka pelaavat näiden vaalien antamien ”demokraatisten” kulissien takana, siis ihmehän se olisi jos vaalilaskennan tulos olisi rehellinen, sillä tämä kyseinen sakki ei taatusti jätä varmistamatta pisneksiensä jatkuvuutta.

  Onhan viime vaaleistakin oikeuden päätös vaalivilpistä ja ajankohtais ohjelmissa on paljastettu satoja haamuääniä pelkästään Uudenmaan vaalipiiristä.

  Plusääni(25)Miinusääni(0)
  1. Läntisen yhteisön moraali ei yllä edes ELEFANTIN tasolle. ”The Russian ‘we’ in contrast to the Late Western ‘I”
   Kulttuurifilosofi Oswald Spengler ei lupaa meille hyvää tulevaisuutta — Venäjä perii Maan

   Kulttuurien syntyä ja loppua tutkineen miehen kuuluisin kirja taitaa olla satakunta vuotta sitten kirjoitettu Länsimaiden perikato jossa hän ennusti lännelle ’kakkaista’ loppua tämän vuosisadan puolivälissä ja Natolle samaa vähän myöhemmin.
   Aika hurja mutta selväjärkinen ennustus yli sadan vuoden takaa ja pääosin niillä ’eväillä’ jotka ovat luoneet ja luhistaneet aiemmatkin kulttuurit. Siis ilman sitä tuhosta puhuvaa tietoa mikä nyt paistaa kuin Naantalin aurinko.
   Uusi kulttuuri hänen mukaansa syntyy Venäjällä
   This Super-Popular German Writer Predicted Russia Would Inherit The Earth (Spengler)
   This paper examines Spengler’s views on Russia as a distinct culture that had not yet fulfilled her destiny, while Western civilisation is about to take a final bow on the world historical stage.
   His views on Russia as an outsider are considered in relation to the depiction of the Russian soul by seminal Russians such as Gogol.
   A recent comment by an American visitor to Russia, Barbara J. Brothers, as part of a scientific delegation, states something akin to Spengler’s observation:
   The Russians have a sense of connectedness to themselves and to other human beings that is just not a part of American reality. It isn’t that competitiveness does not exist; it is just that there always seems to be more consideration and respect for others in any given situation.
   …Here again, we see that there is a ‘Russian Socialism’ based on what Spengler referred to as the Russian ‘we’ in contrast to the Late Western ‘I’, and of the sense of brotherhood dramatised by Gogol in Taras Bulba, shaped not by factories and money-thinking, but by the kinship that arises from a people formed from the vastness of the plains, and forged through the adversity of centuries of Muslim and Mongol invasions.
   https://russia-insider.com/en/super-popular-pre-war-european-writer-predicted-russia-would-inherit-earth-spengler/ri16025

   Incidentally, elephants are particularly interesting since they are not only rather cognitively developed, but their vast amount of neurons may have even given them the most developed moral sense of any animal:
   “Elephants practice altruism. There is a now famous story of an Indian elephant called Chandrasekharan, who was working lifting poles off a truck as it moved along, and placing them in holes dug in the ground.
   When Chandrasekharan came to one hole he refused to put the log in. Eventually the Mahout checked and discovered a dog sleeping in it. Only when the dog was gone would Chandrasekharan put the pole in. This sort of behaviour is typical of elephants.”
   http://www.unz.com/akarlin/animals/
   Venäläisillä siis paremmat ’elefantin kyvyt’

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
   1. Kuinka keskenkasvuiseksi läntinen kulttuuri onkaan muuttunut! Siksi on vaikea uskoa että se voisi välttyä perikadolta.
    https://www.kansalainen.fi/vaeston-degeneroituminen-ei-ole-myytti/

    A 2017 survey suggested almost half of Americans think that having sex with robots will become a common practice within 50 years.
    https://www.alternet.org/2019/02/sex-robots-are-here-but-laws-arent-keeping-up-with-the-ethical-and-privacy-issues-they-raise/

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
  2. Kalergi-suunnitelma
   31.3.2019 at 19.28

   ”Läpimädäksi korruptoitunut sionistijohtoinen vanha valta toimii yhteistyössä Facebookin kanssa tukahduttaakseen nationalismin ja varsinkin VALKOISEN nationalismin:
   ”FACEBOOKIN PELKÄSTÄÄN VALKOISIA SYRJIVÄN SANANVAPAUDENRIISTON MOTIIVIT”,
   http://ylewatch.blogspot.com/2019/03/facebookin-pelkastaan-valkoisia_30.html

   SIIS! Pitää siirtyä sinne ,missä ei ole tätä vainoa. Vk on venäläien vastine facebookille. Mutta kumma kyllä, siellä on sananvapaus voimassa valkoiselle kansalaiselle. https://vk.com/feed

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. ”Matteo Salvini: Italiassa on nyt laillista puolustaa itseään ja perhettään asein”
  Italian senaatin hyväksymä lainsäädäntö laajentaa kansalaisten oikeuksia puolustautua tunkeutujia vastaan, myös asein

  https://beta.oikeamedia.com/o1-104014

  Näin sitävastoin Suomessa:

  ”ASENTEELLISTA LAINVALMISTELUA

  Ampuma-asedirektiivin implementointi Suomen Ampuma-aselakiin ja lakiin liittyvien asetusten valmistelu on esimerkki täysin ala-arvoisesta ja jopa vihapuheen tasoisesta yllyttämisestä kansanryhmää kohtaan. Eduskunnassa hyväksytyn esityksen HE 179/2018 vp käsittelyn yhteydessä paljastui “muistio”, jonka laatija on Poliisihallituksen Asehallintoyksikön päällikkö Mika Lehtonen. Lausuntona esitetty asiakirja on tarkoituksellisesti muutettu hämäämään kansanedustajia siten, että asiakirjasta on käytetty termiä “muistio”, vaikka todellisuudessa viranomaisen asemassa toiminut Asehallintoyksikön päällikkö on viranomaisena laatinut virallisen asiakirjan. Erityisen huomion kiinnitti asiaan eräs kansanedustaja ihmetellessään lausunnon jokaiselle sivulle merkittyä sanaa “muistio”. Toimittamalla ainoastaan ”muistion” vältytään vastaamasta myöhemmin tarkoituksella vääristetyistä tiedoista ja vihjauksista.

  Finlexistä voi jokainen kansalainen tarkistaa, mitä laissa viranomaisen toiminnasta julkisuudessa on säädetty ja erityisesti § 1 todetaan, että viranomaisen asiakirjat ovat julkisia. Mika Lehtonen on jo vuosien ajan osoittautunut olevansa ainoastaan asevastaisen agendan ajaja, siitä erinomainen esimerkki on aselain valmistelu 2009, lain hyväksyminen perustuslain vastaisuuksista huolimatta 2010 ja lain voimaan tulo 13.06.2011. Mika Lehtosen toiminta todistajana starttiaseita koskevissa oikeudenkäynneissä on aivan erillisen jutun arvoinen, joten on perusteltua syytä epäillä, että härski “muistio” on vain yksi monista Mika Lehtosen toimista pyrkiä lopettamaan laillinen aseenomistus Suomesta. Asehallintoyksikön toiminta on koko ajan perustunut omalaatuiseen lain tulkitsemiseen ja erityisen huomion ansaitsee Mika Lehtosen toiminta Ampuma-aselautakunnan suhteen. Asiantuntijaelimeksi aikanaan perustettu ampuma-aselautakunta on jo vuosia ollut kokoontumatta, jotta voidaan toteuttaa aselakien kiristämiset ilman asiantuntijoita…”

  Koko artikkeli: http://nra.fi/puheenjohtajalla-on-asiaa-173/

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Näin EU-diktatuuri edistää Kalergi-suunnitelman mukaista eurooppalaisten valkoista kansanmurhaa:

  ”The Hungarian government claims a suspected Islamic State terrorist who entered Europe posing as a refugee was in possession of a pre-paid debit card from the European Union, and that the EU has issued 64,000 such cards to migrants.”,
  https://www.breitbart.com/europe/2019/03/31/hungary-govt-says-suspected-isis-beheader-had-pre-paid-debit-card-from-eu/

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 6. Hyvä analyysi. Ja PS on lähimpänä sitä, miten asiat voi kansalle saada myytyä. Elefantti syödään paloissa, kuten kaikki tietää. PS, sitten ITP ja muut oikeaaa asiaa ajavat liikkeet. Jos siis valtamedian miljarditason rahoitus ei muuta kerro. Kertoisikohan se jotain lähivuosina ja miten se sitten estetään maassa jossa usko viranomaiseen on kova kuten meillä on.

  Tämä maa ja sen muutoshaluinen kansa (15% max) ei muuta mitään tällä pallolla, edes maassa. Energian vosi suunnata vaikka Ranskaan ja Saksaan, jossa kansa voi jotain tekemisellään indikoida jonnekin. En tosin tiedä minne? Instanssit on poikien hallussa.

  Valita, tässä on teille realismin ääntä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat