Ei ole olemassa mitään koronavirusepidemiaa tai -pandemiaa

Olen päätynyt otsikon toteamukseen tultuani tietämään, ettei koronavirustaudin Covid-19 toteamiseen (diagnosointiin) käytetyllä testillä (RT-PCR) ole minkäänlaista diagnostista todistusvoimaa. Testiä ei voi käyttää taudin toteamiseen (diagnoosin tekemiseen). Suomen hallituksen ja THL:n käyttämä koronavirustesti on käyttökelvoton (vailla todistusvoimaa oleva) testi. Ei ole koronavirusepidemiaa. Ei ole pandemiaa. Jos jokin hengitystieinfektio on liikkeellä, se mitä todennäköisimmin on tavallinen kausi-influenssa (tai jokin muu kausiflunssa), jota ”hyötyvät tahot” esittelevät koronavirusinfektiona. Oireet ovat kummassakin samat, eikä väitetyssä koronavirusinfektiossa ole mitään spesifistä (taudille tunnusomaista) oiretta, jonka perusteella se voitaisiin kliinisesti erottaa muista hengitystietulehduksista. Influenssahypoteesia tukee sekin, että kaikkialla maailmassa influenssaan sairastuneita on oudosti selvästi vähemmän kuin aiempina vuosina. Koska lukuja on yleisesti manipuloitu (ja manipuloidaan) kaikkialla, on helppo arvata, että influenssapotilaita ja heidän sairaalahoitojaan ja kuolemiaan on muutettu Covid-potilaiksi ja Covid-potilaiden sairaalahoidoiksi ja kuolemiksi. On siis mahdollista, että nykyinen epidemia onkin todellisuudessa pelkkä kausittainen influenssa, ”tappavaksi koronaksi” naamioituna shokkivaikutuksen tehostamiseksi ja ihmiskunnan manipuloimiseksi. Testeilläkään Covid-19:ää ei voi osoittaa (tästä alla).

Tässä artikkelissani käytän apunani asiasta aiemmin kirjoittamiani ja erilaisten asiantuntijoiden artikkeleihin perustuvia kirjoituksiani ja lisäksi journalisti Torsten Engelbrechtin ja lääketiet. tri Claus Köhnleinin kirjaa ”Virus-Wahn” (2020).

Tarkoitukseni ei ole sanoa, etteikö koronavirusta SARS-CoV-2 olisi olemassa. On hyvin mahdollista, että virus on olemassa ja että se on eristetty. Kuitenkaan sen toteamiseen maailmalla käytettävät testit (RT-PCR-testit) eivät osoita sitä.

Tarkoitukseni ei ole sanoa, etteikö koronavirusta SARS-CoV-2 olisi olemassa. On hyvin mahdollista, että virus on olemassa ja että se on eristetty. Kuitenkaan sen toteamiseen maailmalla käytettävät testit (RT-PCR-testit) eivät osoita sitä. Myöskään vasta-ainetestejä ei voi käyttää koronavirusinfektion osoittamiseen, koska ne antavat vääriä negatiivisia tuloksia (henkilöllä on infektio, mutta keho ei ole ehtinyt tuottaa IgM- ja IgG -vasta-aineita; vasta-aineethan ovat immuunireaktion loppuvaihe) ja vääriä positiivisia tuloksia (testit eivät kykene erottelemaan eri koronaviruslajien aiheuttamien infektioiden synnyttämiä vasta-aineita toisistaan, ja koronaviruksia tunnetaan vanhastaan 36 eri lajia; ne ovat yleensä tavallisten kausiflunssien aiheuttajia, ja lähes kaikki meistä ovat joskus sairastaneet niitä ja meillä on IgG-vasta-aineita niiden jäljiltä).

Kaivoin aiemmista kirjoituksistani RT-PCR-testistä seuraavaa:

Aluksi taustaa. Virukset ovat joko DNA-viruksia tai RNA-viruksia. Koronavirus SARS-CoV-2 on RNA-virus, siinä on siis RNA-rihma, ja sen ympärillä on proteiinikuori.

PCR-testissä (PCR = Polymerase Chain Reaction; polymeraasiketjureaktio) käytettävän teknologian keksi Kary Mullis, joka sai keksinnöstään Nobel-palkinnon v. 1993. PCR-teknologia soveltuu vain DNA-sekvenssien analysointiin (PCR-teknologiassa ja RT-PCR-teknologiassa analysoidaan vain DNA- tai RNA-pätkiä, sekvenssejä, ei kokonaisia viruksia). RNA-sekvenssejä voidaan tutkia ja analysoida niin, että RNA muutetaan ensin DNA:ksi entsyymin RT (reverse transcriptase) avulla, siitä nimi RT-PCR.

Kary Mullis: hän keksi PCR-testissä käytettävän teknologian.

PCR on siis kemiallinen reaktio pikkuruisten DNA-palasten analysoimiseksi. Koska nämä partikkelit ovat kooltaan äärettömän pieniä, niitä täytyy laajentaa eli tehdä eksponentiaalisesti suuremmiksi, jotta niiden kanssa on mahdollista työskennellä. Tämän laajentamisprosessin Kary Mullis keksi, ja siinä monistetaan geneettistä materiaalia kahdentamalla sitä useaan kertaan peräkkäin. Kahdesta siis tulee neljä, neljästä kahdeksan, kahdeksasta 16 jne. Yleensä näitä kahdennuksia (syklejä) on 40 (joskus 37).

Sitten koronavirustesteihin, jotka perustuvat tuohon Kary Mullisin keksimään peräkkäisten kahdennusten (syklien) teknologiaan. Hänen teknologiastaan tuli nykyisen diagnostisen laboratoriotestin perusmuoto. Näistä testeistämme on nostettava tässä esiin useitakin näkökohtia:

1) Kuten yllä todettiin, testeissä analysoidaan DNA-pätkiä, sekvenssejä (RNA siis muutetaan ensin DNA:ksi). Testeissä ei analysoida kokonaisia viruksia. DNA-pätkät voivat olla aiemmista infektioista jäljelle jääneitä fragmentteja (näistä ei muodostu vaaraa). Ne voivat olla peräisin muista koronaviruksista (niitä on 36 eri lajia), muista viruksista (esim. influenssaviruksista) ja jopa bakteereista. Testi ei siis kerro mitään tutkittavan geneettisen materiaalin alkuperästä. Jo tämä tekee koronavirustesteistä kelvottomia.

2) Koska testeissä analysoidaan vain DNA-pätkiä, ne eivät mitenkään voi osoittaa tartuntaa, sillä vain kokonainen virus voi levitä ja aiheuttaa tartunnan. Positiivinen testitulos (RT-PCR) ei ole sama kuin infektoiva virus. Positiivinen testitulos ei tarkoita, että kokonainen virus olisi läsnä. Testit eivät siis osoita tartuntaa tai tartuttavuutta, ja tämäkin tekee koronavirustesteistä kelvottomia.

3) Vaikka RT-PCR-testi on nykyisen koronavirustestauksen diagnostinen perusmuoto, se ei kuitenkaan anna mitään diagnoosia (taudinmääritystä). Testillä ei voi osoittaa koronavirusta SARS-CoV-2 (ks. myös yllä sanottu). Jo PCR-teknologian keksijä Kary Mullis varoitti, ettei sitä tule käyttää diagnostisiin tarkoituksiin. Prosessi on hänen mukaansa monimutkainen, ja lisäksi se antaa paljon vääriä positiivisia tuloksia käytettäessä oireettomiin ihmisiin, kuten myös vääriä negatiivisia tuloksia. Myös CDC:n mukaan (CDC = USA:n tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskus) testi antaa ”oletettuja positiivisia tuloksia” (so. vääriä positiivisia tuloksia). Myöskään FDA ei ole hyväksynyt testejä (FDA = USA:n elintarvike- ja lääkehallitus). Koska RT-PCR ei ole diagnostinen testi, se on testaukseen kelvoton.

Testit mahdollistavat valtavan manipuloinnin, esimerkiksi niiden syklien määrillä voidaan säädellä sitäkin, mihin poliittisiin päätöksiin ja kuinka ankariin rajoitustoimiin päädytään.

4) Kary Mullis korosti myös, että PCR edellyttää sitä, että valitaan jokin tietty ”laajentamisten” (kahdennussyklien) lukumäärä eli alkuperäisen pikkuruisen DNA-rihman monistamisten lukumäärä, ja että raja ”positiivisen” ja ”negatiivisen” tuloksen välillä oli mielivaltaisesti määrättävissä (cutoff was arbitrary) ja saattoi vaihdella paikasta paikkaan ja ajan mittaan. Oli siis valittava syklien lukumäärä, ja tuo valinta määritti myös, missä kulki ”positiivisen” ja ”negatiivisen” raja. Sykleillä säädellään herkkyyttä (paljon syklejä = suurempi herkkyys). Mullis siis tahtoo sanoa, että tulosta voidaan säädellä syklien määrää säätelemällä, mikä tekee koronatesteistä kelvottomia. Korkealla syklimäärällä saadaan suuri herkkyys ja siten lähes kaikki tulokset ”positiivisiksi.” Vääriä positiivisia saadaan näin – keinotekoisesti – suuri määrä. Aina kun syklimäärää muutetaan, saadaan erilaisia tuloksia. Koronatestien avulla ei saada mitään selvyyttä siitä, paljonko tartunnan saaneita yhteiskunnassa on, tai onko lainkaan. Testit mahdollistavat valtavan manipuloinnin, esimerkiksi niiden syklien määrillä voidaan säädellä sitäkin, mihin poliittisiin päätöksiin ja kuinka ankariin rajoitustoimiin päädytään.

Eräässä The New York Times -lehden artikkelissa kerrotaan epidemiologian apulaisprofessori tri Michael Minan sanoneen, että tämä PCR:n yliyksinkertaistettu tulkinta positiiviseksi tai negatiiviseksi on vastuutonta. Tämä liittyy mainittuun laajentamisen (monistamisen) prosessiin, jota joskus kutsutaan sykleiksi. Tri Minan mukaan tulokset ovat käytännössä hyödyttömiä julkisen terveydenhuollon pyrkimysten kannalta hillitä vallalla olevaa epidemiaa. Samassa lehdessä siteeratun tri Juliet Morrisonin mukaan kaikki testit, joissa syklikynnys on yli 35, ovat liian sensitiivisiä (näyttävät positiivista, kun henkilö ei ole tartuttava). Hän suosittelee järkevämpää 30-35 syklin kynnystä. Tri Mina käyttäisi 30 syklin kynnystä tai alhaisempaa. Eräs lähde antaa viitteitä siitä, että jos kynnys on yli 40 sykliä, kaikki testatut olisivat positiivisia.

Montanalainen lääkäri Annie Bukacek sanoi huhtikuussa tällaisista tuloksista: ”Historiallisia päätöksiä tehdään näiden lukujen johdosta, vaikka ne ovat päin mäntyä.”

Suomessa mielivaltaisia tuloksia antavaa ja diagnosointiin sopimatonta testiä käytetään juuri siihen, mihin sitä ei voi eikä saa käyttää. Jotenkin tulee mieleen, ettei koronatestauksilla ole mitään tekemistä terveyden tai terveydenhuollon kanssa.

Liitän tähän pienen esimerkin Arizonasta USA:sta, jossa ensin yhdessä urheilujoukkueessa havaittiin testauksessa 13 positiivista Covid-tapausta, mutta koska kontaktien jäljityksen tulokset eivät tukeneet löydöstä, tehtiin testaus uudelleen ja saatiin vain kaksi positiivista tapausta – vääriä positiivisia oli 600%:

https://www.activistpost.com/2020/09/covid-numbers-inflated-600-due-to-false-positives-among-university-athletes-report.html

En ymmärrä tätä muutoin kuin niin, että ensimmäisessä testauksessa PCR-syklien määrä oli korkea, ehkä juuri 40, ja kun todettiin, että ehkä on parempi saada hieman vähemmän positiivisia tapauksia, syklien määrä uudessa testauksessa asetettiin ehkä tasolle 32 ja saatiin sopiva tulos.

Itse asiani kannalta on todettava: koska maailmassa ei ole olemassa sellaista testiä, joka osoittaisi Covid-19:n olemassaolon, ja koska kliinisin perustein Covid-19:ää ei voi erottaa muista hengitystietulehduksista, on väärin ja perusteetonta väittää, että maailmassa olisi koronavirusepidemia tai -pandemia. Sellaiselle väitteelle ei ole minkäänlaista pitävää todistetta.

Sitten Torsten Engelbrechtin ja Claus Köhnleinin kirjaan ”Virus-Wahn.”

Vuonna 2020 puhkesi totaalinen koronaharhakuvitelma (s. 352). Se johti siihen, että enemmän tai vähemmän koko maailma de facto asetettiin karanteeniin, vaikkei teorialle, jonka mukaan joulukuussa 2019 Kiinan Wuhanissa on lähtenyt liikkeelle uusi ja erittäin vaarallinen koronaviruksen alatyyppi (SARS-CoV-2), aiheuttaen ihmisissä keuhkosairauksia (Covid-19) ja leviten sitten käytännöllisesti katsoen koko maailmaan, ole mitään todisteita. Aivan ratkaiseva seikka tässä yhteydessä on se, että käytetyt PCR-testit, joista kivenkovaan väitettiin, että ne kykenevät toteamaan SARS-CoV-2-infektioita, olivat (ja ovat) todellisuudessa vailla todistusvoimaa ja siten arvottomia.

S. 360: Koronaongelman ratkaisu on se, että paniikinlietsojat eristetään (Wolfgang Wodarg).

S. 362: ”Tällä hetkellä tunnetut SARS-CoV-2:ta koskevat luvut ovat täysin epäluotettavia – – Nykyistä koronavirussairautta kutsutaan vuosisadan pandemiaksi. Kuitenkin se voi päättyä myös vuosisadan todistefiaskoon” (professori John Ioannidis 17.3.2020).

S. 366: ”Useimmille hengitystiesairauksille ei ole spesifisiä oireita – – Sen vuoksi eri taudinaiheuttajien erottaminen toisistaan puhtaasti kliinisesti on mahdotonta” (infektiolääkäri Thomas Löscher 6.3.2020 sähköposti).

S. 366: Korona on vain testikulkutauti. Kauhuilmoitukset Wuhanista olivat jotakin, jota virologit kaikkialla maailmassa odottivat kärsimättömästi. Tällöin katsottiin vain testituloksiin eikä lainkaan enää kliinisiin löydöksiin. Mitä enemmän testejä tuli markkinoille, sitä enemmän tapauksia myös löydettiin (Wolfgang Wodarg).

S. 368: SARS-CoV-2-virus voidaan testissä sekoittaa muiden virusten kanssa. ”PCR-TESTI EI REAGOI AINOASTAAN SARS-CoV-2-VIRUKSEEN VAAN MYÖS MUIHIN VIRUKSIIN SEKÄ MYÖS BAKTEEREIHIN” (firma CD Creative Diagnostics tuoteselosteessaan).

S. 368: ”Mitä vaarallisuuteen tulee, SARS-CoV-2 ei eroa muista koronaviruksista” (ammattilehti International Journal of Antimicrobial Agents, 19.3.2020).

S. 369: ”Partikkelin täydellinen puhdistaminen on ehdoton edellytys sille, että virus voidaan näyttää toteen” (Luc Montagnier). Ei siis ole mahdollista päätellä, että geenisekvenssit, jotka kudosnäytteistä PCR-testeillä todetaan, kuuluvat jollekin tietylle virukselle, esimerkiksi SARS-CoV-2:lle.

S. 369: ”Näitä analyyseja (testejä) ei ole tarkoitettu käytettäviksi apukeinona koronavirusinfektion diagnosoinnissa. Vain tutkimuskäyttöön. Ei käytettäväksi diagnostisissa menetelmissä” (tuoteseloste firman TIB Molbiol valmistamille LightMix Modular Assays -analyyseille; päävirologi Christian Drostenin PCR-testi, Roche edustaa).

S. 370: Rochen edustamissa Drosten-testeissä (analyyseissa) on 45 sykliä! (ks. edellä sanottu). Kuitenkin Stephen A. Bustinin et al. ”MIQE guidelines” (Clinical Chemitry” 1.4.2009, s. 611-622) sanoo, että jos PCR-testissä on yli 40 sykliä, sellainen testi ei kerro mitään.

S. 375: PCR-testeillä manipuloidaan kuolinlukuja. Maaliskuussa (23.3.2020) Telegraph-lehdessä siteerattiin Italian terveysministerin tieteellistä neuvonantajaa Walter Ricciardia, joka kertoi, että ”se tapa, jolla me kuolemantapauksia maassamme laskemme, on hyvin antelias.” Hänen mukaansa kaikista niistä ihmisistä, joka kuolevat sairaaloissa ja jotka ovat saaneet ”POSITIIVISEN” TESTIN, uskotaan käytännössä automaattisesti, että he ovat kuolleet koronavirukseen. Kuitenkin Italian kansallinen terveysinstituutti osoitti sitten, että 88%:lla kuolleista potilaista oli ainakin yksi perussairaus, monella jopa kaksi tai kolme. Bloomberg.com toteaa 18.3.2020 jopa, että 99%:lla kuolleista ja POSITIIVISIKSI TESTATUISTA oli perussairauksia. Kuolleiden keski-ikä oli 79,5 vuotta. Oikeuslääkäri Klaus Püschsel kertoi 15.4.2020 (Hamburger Abendblatt), että hänen tutkimistaan kuolemantapauksista kaikki olisivat kuolleet tämän vuoden aikana, koska heillä oli niin vakavia perussairauksia.

Kauhuskenaarioiden takana oleva data on epäluotettavaa. Esimerkiksi USA:ssa viranomaiset alkoivat antaa suosituksia, että kaikki kuolleet, jotka olivat saaneet POSITIIVISEN TESTIN, sekä Covid-19:ksi epäillyt kuolemantapaukset, joita ei oltu testattu, rekisteröidään Covid-19-kuolemiksi (New York Post 7.4.2020). Eräs minnesotalainen lääkäri ja senaattori sanoi, että tämä on samaa kuin manipulaatio. Lisäksi sairaaloille maksettiin rahaa siitä, että he julistavat potilaita Covid-19-potilaiksi.

Hyviä yhteenvetoja asiasta:

– off-guardian.org 5.4.2020: ”Covid 19 Death Figures: ’A Substantial Over-Estimate’: Bizarre guidelines from health authorities around the world are potentially including thousands of deceased patients who were never even tested.”

– Online-Magazine Rubikon 13.4.2020: ”Der Letalitäts-Betrug: Von wegen ’Millionen Tote’ weltweit. Die Zahlen werden manipuliert und sind schätzungsweise zwanzigfach überhöht.”

Suomen kansaa viedään kuin litran mittaa tässä epidemia- ja pandemiahuijauksessa. Presidenttimmekin julisti muutama päivä sitten, että korona uhkaa, taisteltava yhdessä.

Vesa-Ilkka Laurio 

26 kommenttia

 1. Käsite diagnoosi tulee kreikan sanoista ’dia’ eli ’läpi’ sekä ’gnosis’ eli ’tieto’. Diagnoosin tekemiseksi kerätään kattavasti eli kohteen läpäisevästi tietoa, kunnes voidaan olla varmoja, että riittävän todennäköinen johtopäätös kohteen tilasta voidaan tehdä. PCR-testi on vain yksi indikaattori. Taudin oireet ovat toinen. Diagnoosin tulee olla myös poissulkevaa eli riittävän tiedon avulla suljetaan pois muita mahdollisia sairaustilan aiheuttajia.

  Covid-19:lle tunnusomaiset oireet ovat samat kuin hengitystieoireita aiheuttavassa flunssassa. Nämä flunssat ovat tuiki tavallisia ja niitä on aina osattu hoitaa kansanomaisesti kotikonsteilla. Toisaalta flunssa tai tätä rankempi kausi-influessa voi koitua heikossa tilassa jo ennestään olevalle ihmiselle siksi viimeiseksi oljenkorreksi, joka taittaa kamelin selän. Esimerkiksi vanhus voi saada flunssan seurauksena keuhkokuumeen, joka lienee yksi yleisin vanhojen ihmisten kuolinsyy.

  Nyt ollaan keksitty määrittely, jossa lievätkin flunssan oireet sekä positiivinen PCR-testitulos ovat kuolemanvakava asia ja ihminen pitää laittaa karanteeniin pitkiksi ajoiksi. Tämän voi vielä ymmärtää, mutta sitä ei, että pelkkä positiivinen PCR-testitulos ilman oireita luokitellaan korona- sairastapaukseksi. Näin pelkkä yksi indikaattori laajenee diagnoosiksi, mikä on tieteelliselle metodille tai arkijärjelle täysin vastakkaista.

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
  1. Korona kultti … The Covidian Cult
   C.J. HOPKINS • OCTOBER 13, 2020 — pieni ote artikkelista, en jaksa suomentaa
   https://www.unz.com/chopkins/the-covidian-cult/
   This is what totalitarians and cult leaders count on, and exploit to implant their narratives in our minds, and why actual initiation rituals (as opposed to purely symbolic rituals) begin by attacking the subject’s mind with terror, pain, physical exhaustion, psychedelic drugs, or some other means of obliterating the subject’s perception of reality.
   Once that is achieved, and the subject’s mind starts desperately trying to construct a new narrative to make sense out of the cognitive chaos and psychological trauma it is undergoing, it is relatively easy to “guide” that process and implant whatever narrative you want, assuming you have done your homework.

   … One of the hallmarks of totalitarianism is mass conformity to a psychotic official narrative. Not a regular official narrative, like the “Cold War” or the “War on Terror” narratives. A totally delusional official narrative that has little or no connection to reality and that is contradicted by a preponderance of facts.
   … Nazism and Stalinism are the classic examples, but the phenomenon is better observed in cults and other sub-cultural societal groups.

   Tuon Hopkins’in artikkelin kommenteissa moni ihmettelee miksi kirjoittaja rinnastaa kansallissosialistisen Saksan totalitaariseen kulttiin vaikka Saksa oli tietyllä tavalla ’totalitaarinen’ koska vähemmistöjä ja erityisesti juutalaisia vainottiin tai ainakaan heitä ei ’siedetty’ vaan tarjottiin työleirejä.
   Toisaalta kansaa ei huijattu kuten nyt eikä luvattu katteettomia oman vallan varmistamiseksi kuten meilläkin nyt tehdään.
   Eikä Saksa ollut imperialistinen kuten Usa/Israel koaliitio on tänään vaan halusi vain takaisin ww1:ssä menettämänsä maat sanovat monet tutkijat
   Lienee tosiasia että Saksaa ja kansallissosialismia on mustamaalattu sionistimedian ja H-wuudin toimesta ja se on tuottanut suuret voitot joillekin tahoille?
   Ja mikä sitten on lopullinen totuus kansallissosialismista ja maan asioista kun Saksa piti tuhota ja se oli päätetty jo etukäteen ja siksi propaganda oli tehokasta sitä vastaan?
   Nyt kuitenkin on paljastunut paljon tietoa joka ei tue sellaista totalitarismia jota tämä koronakultti-mafia yrittää luoda.
   Täältä sitä saa kun MW paljastaa linkin artikkelissa dokumentoitua tietoa kuinka H selittää sionisteja tukeneelle R:lle mistä oli kyse kansallissosialismissa.
   Hitler Answers Roosevelt
   The German Leader’s Reply to the American President’s Public Challenge
   MARK WEBER • OCTOBER 14, 2020
   https://www.unz.com/article/hitler-answers-roosevelt/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. KORONASTA
  Vesa-Ilkka Laurion artikkeli oli heti ajatuksia herättävä. En ole koronavirusasiaan perehtynyt, mutta jo keväällä kuulin testausmenetelmien epäluotettavuudesta. Laurion artikkeli herätti mielenkiintoni tutkia asiaa enemmän, varsinkin kuolinluvut ja testaukset todella herättävät epäilyjä. En lainkaan ihmettelisi, jos takana olisi todella suuren luokan huijaus. Mutta ketä tällaiset huijaukset palvelevat. Siitä minulla on tietoa. Ajatellaanpa sitä, että esimerkiksi monet älykkäät ja oppineet fyysikot on saatu uskomaan erikoiseen suhteellisuusteoriaan, joka on estänyt mikrofysiikan kehitystä jo yli sata vuotta, tai että kumoamattomilla tosiseikoilla on todistettu holokaustin valheellisuus, johon uskovat tiedemiehet, valtioiden päämiehet sun muut. Jokin käsittämättömän tehokas taho pystyy kontrolloimaan koko planeetan yleistä mielipidettä. Minulla on näkemys siitä, kuka on kaiken takana: se muka olemattomaksi todistettu ryhmä ”Siionin Viisaat” eli kasaarijuutalaisten kansainvälinen salainen poppoo, jonka johdossa on ollut aina mies Rothschlidien suvusta, tällä hetkellä ”filantrooppi” lordi Jacob Rothschild, joka on maailman rikkain mies. Kaiken takana on tietysti Talmud-uskonto, jonka päämääränä on vallata maapallo ja alistaa toiset kansat orjuuteen ja tuhota gojimikansoista parhaimmat, kuten esim. saksalaiset.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(14)Miinusääni(0)
 3. CDC korjasi korona kuolinlukuja.
  Oikea lukema on 96% vähemmän kuin on ilmoitettu.
  Eli todellinen kuolleiden määrä on vain 6% eli noin 12000.
  https://wqow.com/2020/08/31/cdc-94-of-covid-19-deaths-had-underlying-conditions/

  Meillä Iltalehti kirjoitti, että ”Yli 200 000 ihmistä on jo menehtynyt Yhdysvalloissa koronatartunnan seurauksena.”
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/a255a078-9f6a-4699-ac99-5f1a56f68d27

  Valhe on todellakin Suomessa kaiken normi.

  Plusääni(27)Miinusääni(1)
 4. Tulevat geenimanipuloidut koronarokotteet – vaarallista tulella leikkimistä

  Sivusto ”Children’s Health Defense” (”Lasten terveyden puolustus”) julkaisi 7.5.2020 tulevista Covid-19-rokotteistamme artikkelin ”COVID-19: The Spearpoint for Rolling Out a ’New Era’ of High-Risk, Genetically Engineered Vaccines” (”Covid-19: Keihäänkärki korkeariskisten, geenimanipuloitujen rokotteiden ’uuden aikakauden’ esiin tuomiselle”),

  https://childrenshealthdefense.org/news/vaccine-safety/covid-19-the-spearpoint-for-rolling-out-a-new-era-of-high-risk-genetically-engineered-vaccines/

  Referoin artikkelia.

  Paljon on mainostettu vastuusta vapautettuja rokotteita, jotka Bill Gatesin ja Tony Faucin mukaan tulevat pelastamaan maailman Pandemia numero 1:ltä (Pandemia I, Gatesin nimitys).

  Planeetanlaaja Covid-19-rokottaminen – peittelemätön tavoite, joka on saanut lääketeollisuuden ja hallituksen kuolaamaan etukäteen – jättää huomiotta joukon kiistattomia esteitä. Ensinnäkin kohteena oleva RNA-virus (RNA = ribonukleiinihappo), SARS-CoV-2, on jo (tuolloin, toukokuussa) mutatoitunut – siis muuttunut mutaatioissa – ainakin 30 erilaiseksi muunnokseksi. Mutaatioiden nopea lisääntyminen tekee mahdollisuudet kehittää tehokas rokote paljon, paljon epävarmemmiksi.

  Artikkelin linkki tuohon ”ainakin 30 erilaiseen muunnokseen”:

  https://www.news-medical.net/news/20200422/Coronavirus-has-mutated-into-at-least-30-strains.aspx

  [Oma lisäykseni: heinäkuussa koronaviruksella SARS-CoV-2 oli tuhansia mutaatioita, lähteenä nämä kaksi artikkelia:

  https://www.activistpost.com/2020/07/predictably-covid-19-is-mutating-what-does-this-really-portend.html

  (Predictably, Covid-19 is Mutating: What Does This Really Portend?)

  https://www.bbc.com/news/health-53325771

  (Coronavirus: Are mutations making it more infectious?)]

  Ei aihetta huoleen, sanovat Gatesin (ja myös USA:n puolustusministeriö Pentagonin) rahoittamat tahot. Synteettisen biologian nopeasti kehittyvällä alalla työskentelevät tiedemiehet luottavat täydellisesti siihen, että he voivat olla parempia ja ovelampia kuin luonto käyttämällä seuraavan sukupolven rokoteteknologioita, sellaisia kuin geeninsiirto ja itsekokoontuvat nanopartikkelit (self-assembling nanoparticles) – yhdessä uusien invasiivisten (kajoavien) rokotteen antamisen ja kirjanpidon mekanismien (esim. älypuhelimella luettavat, ihon alle yhdessä rokotteen kanssa vietävät ”quantum dots”, nanokristallit, joista koostuu infrapunavaloa lähettävä kustomoitava väriaine, dye; iho siis ”tatuoidaan” ko. pienillä läiskillä) kanssa.

  Artikkelin linkki mainittuihin itsekokoontuviin nanopartikkeleihin:

  https://www.statnews.com/2020/03/09/coronavirus-scientists-play-legos-with-proteins-to-build-next-gen-vaccine/

  Artikkelin linkki mainittuihin quantum dot -tatuointeihin:

  https://news.mit.edu/2019/storing-vaccine-history-skin-1218

  Kuitenkaan tutkijat, jotka ovat kokeilleet näillä menetelmillä, eivät ole koskaan kyenneet voittamaan ikäviä sivuvaikutuksia. Kun Gates ja USA:n armeija ovat tässä mukana runsaskätisellä rahoituksellaan, suuriääninen Covid-19-rokotteen suunnittelu etenee joutuisasti.

  Virusrokotteiden valmistajia on kauan ärsyttänyt rokotteiden kehittämisprosessin hitaus. 1980-luvulla rokotetuottajat olivat haltioissaan, kun tiedemiehet kehittivät uusia geenimanipulaatiotekniikoita (yhdistelmä-DNA), jotka – käyttämällä ilmaisusysteemeitä (bakteereita, hiivaa, hyönteissoluja, kädellisten soluja, kasveja, esim. tupakkaa) – tekivät mahdolliseksi saada ”mäkistartti” rokotetuotannolle ja tuottaa ns. ”fragmenttirokotteita” (subunit vaccines; niissä rokote on fragmentti taudinaiheuttajasta). Hepatiitti-B-rokote oli ensimmäinen, joka käytti tätä ”täysin uutta” rokotetuotantomenetelmää, ja joukko tällä hetkellä valmisteilla olevia COVID-19-rokotteita käyttää näitä tekniikoita. Fragmenttirokotteisiin liittyy kuitenkin mutkistavana tekijänä se, että ne täytyy liittää yhteen immuunireaktiota vahvistavien adjuvanttien kanssa, jotka laukaisevat helposti epätasapainoisen immuunireaktion.

  Innokkaina modernisoimaan rokoteteknologiaa yhä pidemmälle ja mahdollistamaan rokotteiden varastoinnin vieläkin lyhyemmässä ajassa tutkijat alkoivat 1990-luvun puolivälissä näperrellä nukleiinihapporokotteiden kanssa, joihin kuuluvat DNA-rokotteet ja lähetti-RNA-rokotteet. Nämä molemmat ovat yksi muoto geeniterapiaa, ja siksi ne poikkeavat huomattavasti klassisista rokotteista. Jälkimmäiset injisoivat rokoteantigeenin tuottamaan immuunivasteen, nukleiinihapporokotteet sen sijaan lähettävät keholle ohjeet, joiden mukaan keho itse tuottaa antigeenin. Nukleiinihapot saavat solut tekemään viruksen kappaleita, jotta immuunijärjestelmä sitten synnyttäisi vasteen noita viruksen kappaleita vastaan.

  Tutkijat huomasivat pian, että sekä DNA-rokotteella että RNA-rokotteella on vakavia haittapuolia, ja sen vuoksi tämän tyypin rokotteita ei ole koskaan lisensoitu. Kaikesta huolimatta melkein neljännes WHO:n 23.4. mennessä (artikkeli on julkaistu 7.5.) listaamista COVID-19-ehdokasrokotteista on DNA- tai RNA-rokotteita.

  DNA-rokotteet.

  DNA-rokotteiden on tarkoitus tunkeutua aina solun tumaan saakka. Se on hyvin vaikea tehtävä, koska tumat estävät mitään DNA:ta pääsemästä tuman sisään. Kliinisiin kokeisiin 2000-luvun lopulla päässeet DNA-rokotteet olivatkin teholtaan heikkoja (suboptimal). Tiedemiehet saivat sitten ajatuksen ratkaista tämän ongelman lisäämällä rokotteen sisäänpääsyä ”elektroporaation” avulla. Elektroporaatiossa sähköisiä shokkeja annetaan rokotepaikkaan (”älylaitetta” käyttäen) solukalvojen tekemiseksi läpäisevämmiksi ja DNA:n pakottamiseksi soluihin. Rokotteen tehon parantumiset olivat sen verran merkittäviä, että elektroporaatio on jäänyt tärkeäksi osaksi joitakin COVID-rokote-ehdokkaita nykyisin, mm. MODERNAN rokotetta, joka on nyt viilettämässä kohti vaiheen 2 kliinisiä kokeita.

  Eräs toinen puoli DNA-rokotteissa, niiden geenejä muuttavat ominaisuudet, on vielä ongelmallisempi, eikä sitä ole ratkaistu. DNA-rokotteisiin liittyy, jo määritelmään liittyen, ulkopuolelta tulevan DNA:n isäntägenomiin liittymisen riski, mikä voi aiheuttaa vakavaa mutaatiomuodostusta ja käynnistettyjä uusia sairauksia. Kun pysyvästi yhdistetään synteettisiä geenejä vastaanottajan DNA:han, syntyy geenimuunneltu ihminen, mistä seuraa tuntemattomia pitkäaikaisia vaikutuksia. Jos yhdistäminen tapahtuu väärään paikkaan genomissa, siitä voi seurata tuhoavia vaikutuksia (devastating effects). Harvard College Global Health Review:

  ”Mahdollisiin sivuvaikutuksiin voisi kuulua krooninen tulehdus, koska rokote lakkaamatta stimuloi immuunisysteemiä tuottamaan vasta-aineita. Muita huolenaiheita ovat plasmidi-DNA:n (plasmidi on solun sytoplasmassa, tuman ulkopuolella, oleva DNA-jakso) liittyminen isäntägenomiin, mistä seuraa mutaatioita, DNA-replikaation ongelmia, autoimmuunivasteiden syntymistä ja syöpää aiheuttavien geenien aktivointia.”

  Lähetti RNA-rokotteet (mRNA vaccines)

  Koska lähetti-RNA-rokotteet sopivat erittäin hyvin nopeaan kehittämiseen, ne saavat osakseen huomiota vahvimpina koronavirusrokote-ehdokkaina. Ne voivat säästää ajassa kuukausia tai vuosia. Alussa mainittu kuolaaminen saa aikaan tällaisia lausuntoja: ”Vaikka yhtäkään RNA-rokotetta ei ole koskaan lisensoitu, pandemian uhka on voimakas kiihoke nopeuttaa niiden kehittämistä.”

  Yhtiöt ovat ihastuneita RNA-menetelmään huolimatta havainnoista, että suuret RNA-molekyylit ovat luonnostaan epästabiileja ja hajoamisherkkiä ja voivat yliaktivoida immuunisysteemiä. Myönteinen puoli rokotetiedemiesten kannalta on se, että RNA-rokotteiden tarvitsee päästä vain sytoplasmaan, ei tumaan, mikä on todennäköisesti yksinkertaisempi tekninen haaste, vaikka menetelmä vaatii vielä sellaisia sisäänvientiteknologioita, jotka varmistavat RNA:n stabiloitumisen fysiologisissa olosuhteissa. MODERNAN RNA-1273-rokotteen kaltaiset valmisteet käyvät käsiksi näihin haasteisiin käyttämällä kemiallisia modifikaatioita RNA:n stabiloimiseksi ja nestemäisiä nanopartikkeleita (liquid nanoparticles) pakatakseen sen injektoitavaan muotoon.

  RNA-menetelmät näyttävät kiinnostavan sellaisia tutkijoita, joilla on hyvin mekanistinen näkemys ihmisistä. Yksi sellainen henkilö ylistää RNA:ta sen luontaisen ”ohjelmoitavuuden” vuoksi; hän toteaa: ”Aivan kuten tietokoneen käyttöjärjestelmä, RNA-terapia voi uudelleenohjelmoida henkilön kehon tuottamaan sen omia hoitoja.” MODERNAN toimitusjohtaja kuvaa RNA-menetelmiä, jotka käyttävät erikoisvalmisteisia RNA-rihmoja muuttamaan kehon solut ad hoc (tarvittaessa toimiviksi) lääketehtaiksi, sellaisiksi, että ne ovat ”kuin ohjelmisto: Tarvitsee vain vääntää vivusta, ja paljon tuotteita lähtee kehittymään.” Myös Nature-lehti on haltioissaan siitä, että menetelmä ”sallii nopean muuntelun lähes rajattomilla johdannaisten kombinaatioilla”:

  https://www.nature.com/articles/s41541-020-0159-8

  Rokotetutkijat, jotka tuntevat sekä DNA- että RNA-rokotteet, mielellään lyövät rumpua RNA-rokotteen turvallisuuden puolesta esittäen sen tosiasia, että näiden rokotteiden ei tarvitse tunkeutua solun tumaan. Kuitenkaan, vaikka he ovat vuosia tehneet kokeita RNA-rokotteilla, kukaan noista tutkijoista ei ole vielä saanut toimilupaa. Miksi eivät ole? Yksi vastaus saattaa olla, että prekliinisissä (esikliinisissä) kokeissa RNA-rokotteet ovat tuoneet esiin luontaisen tulehduskomponentin, joka tekee vaikeaksi määritellä ”hyväksyttävää riski/hyöty -profiilia”. RNA-intoilijat myöntävät, että vielä ei ole riittävää ymmärrystä niistä tulehdus- ja autoimmuunireaktioista, joita voi syntyä. Tämä herättää monia kysymyksiä siitä, mitä tapahtuu, jos valvontaelimet suostuvat COVID-19-rokotteiden valmistajien toivomukseen saada nopeuttaa prosessiaan saadakseen RNA-rokotteet ihmisille nopeammin.

  Laukka kohti taloudellisia voittoja

  Se, että virus SARS-CoV-2 on pysäyttänyt lähes kaiken taloudellisen, yhteiskunnallisen, taiteellisen ja uskonnollisen toiminnan, on huolestuttavaa monella tasolla, ei vähiten sen vuoksi, mitä se paljastaa yleisön kritiikittömästä virallisen tarinan hyväksymisestä ja sen lääketieteellisten ihmelääkkeiden kaipauksesta.

  Kiire kehittää geenejä peukaloivia COVID-rokotteita kiihdyttää myös lääketeollisuuden ja bioteknisen teollisuuden yhteenkasvamista. Tuottoisa biofarmasektori on nyt nopeimmin kasvava alue globaalia lääketeollisuutta, edustaen tällä hetkellä 20%:a maailmanlaajoista markkinoista, ja se kasvaa vuosittain yli kaksi kertaa nopeammin kuin perinteinen lääketeollisuus. COVID-19-rokotteet auttavat pelastamaan joitakin heikolla tolalla olevia biofarmayhtiöitä. MODERNA kamppaili pitääkseen pinnalla harkitsemattoman lupauksensa keksiä uudelleen lääketiede sen jälkeen kun eräs kokeellinen terapia, jonka varaan se oli laskenut, osoittautua liian turvattomaksi ihmistestausten suorittamiseksi. Pian tuli vuosi 2020, jolloin huonot uutiset koronaviruksesta tulivat hyviksi uutisiksi MODERNAN osakkeille. Monet muut biofarmayhtiöt, jotka olivat aiemmin menossa alaspäin, ovat samoin valmiina tekemään suuret voitot COVID-19:stä.

  Kun biofarma jatkaa vapaata, lääketieteellisen etiikan sivuuttavaa juoksuaan kohti COVID-19-kultasuonta, yleisön täytyy ottaa kriittinen katse tuon teollisuuden turvallisuusnäkökohtia laiminlyöviin kannustimiin ja asettua myös lujasti vastustamaan koronavirusrokotemandaattien kauhistuttavia tulevaisuudennäkymiä. Muuten geenimanipuloidut COVID-19-rokotteet todennäköisesti alkavat muuttaa geenejä, laukaisten autoimmuniteettia ja toimien katalysaattoreina muille rokotevaurioille tai kuolemille, eikä yksikään vastuussa oleva kaupan tai hallituksen toimija todennäköisesti – vapautettuina laillisesta vastuusta – piittaa.

  Yllä oleville sanoille ”muille rokotevaurioille” artikkeli antaa tämän linkin:

  https://childrenshealthdefense.org/news/read-the-fine-print-vaccine-package-inserts-reveal-hundreds-of-medical-conditions-linked-to-vaccines/

  Plusääni(8)Miinusääni(1)
 5. Nykyrokotteet – koko ihmiskunnan geenit (pakolliseen) muokkaukseen!

  Referoin artikkelia ”Gates Pushes Gene-Altering Technology on Seven Billion Humans” (”Gates ajaa tarmokkaasti geenejä muuttavaa teknologiaa seitsemälle miljardille ihmiselle”). Julkaistu 21.7.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/news/vaccines/gates-pushes-gene-altering-technology-on-seven-billion-humans/

  Lääketeollisuudella (”farmalla”) on yli 170 COVID-rokotetta kehitteillä, mutta Gates ja Fauci ovat tarmokkaasti ajaneet MODERNAN ”Frankenstein-pistosta” etualalle. Tiedemiehet ja etiikan edustajat soittavat hälytyskelloja. Rokote käyttää uutta, testaamatonta ja hyvin kiisteltyä kokeellista RNA-teknologiaa, jota Gates on tukenut yli vuosikymmenen ajan. Sen sijaan että injektoisi antigeenin ja adjuvantin, kuten perinteisissä rokotteissa, MODERNA työntää pienen palan koronaviruksen geneettistä koodia ihmisen soluihin, muuttaen DNA:ta kaikkialla ihmiskehossa ja ohjelmoiden uudelleen meidän solumme tuottamaan vasta-aineita taistelemaan virusta vastaan. RNA-rokotteet ovat yksi muoto geenimanipulaatiota, nimeltään ”germ line gene editing” (mikrobilinjan geenimuokkaus),

  https://www.nationalgeographic.com/science/2018/11/partner-content-genom-editing/

  MODERNAN geenimuutokset siirtyvät tuleviin sukupolviin. Tammikuussa Geneven julkilausuma – maailman johtavat etiikan edustajat ja tiedemiehet – vaati tämänkaltaisten kokeiden lopettamista,

  https://www.geneticsandsociety.org/biopolitical-times/geneva-statement-calls-course-correction-heritable-genome-editing

  MODERNA ei ole koskaan tuonut mitään tuotetta markkinoille, edennyt kliinisten kokeiden läpi tai omistanut FDA:n (USA:n elintarvike- ja lääkehallituksen) hyväksymää rokotetta. Yhtiö sai hämmästyttävät 483 miljoonaa dollaria liittovaltion varoja BARDA:lta (Biomedical Advanced Research and Development Authority), Faucin NIAID:n sisarelimeltä, rokotteen nopeutettua kehittämistä varten. Tri Joseph Bolen, MODERNAN entinen tutkimus- ja kehityspäällikkö, kertoi olevansa järkyttynyt Faucin ”vetoon” yhtiön tukemisessa. ”En tiedä, mitä heillä oli mielessään”, hän sanoi CNN:lle. ”Kun luin siitä, olin hyvin ihmeissäni.”

  MODERNA ja Fauci aloittivat liittovaltion rahoittamat ihmiskokeet maaliskuussa Seattlessa. Tri Peter Hotez varoittaa potentiaalisesti kuolemaan johtavista seurauksista eläinkokeiden sivuuttamisen vuoksi, kuten hän sanoi CNN:lle: ”Jos eläimissä on immuunitehostus, siihen loppuu koko show”,

  https://www.facebook.com/watch/?v=197556921466456

  Tri Suhab Siddiqi, MODERNAN entinen kemian johtaja, kertoi CNN:lle: ”En antaisi injektoida sitä rokotetta kehooni. Vaatisin: ’Missä ovat myrkyllisyyttä koskevat tiedot’?” Varotoimenpiteenä MODERNA määräsi kokeisiin osallistujat välttämään suojaamatonta seksiä tai sperman luovutuksia (geenimuutokset leviävät seuraaviin sukupolviin), ja Gates ajaa kaikkien COVID-rokotteiden suojaamista kattavalla vastuuvapaudella. Hän haluaa myydä kokeellisen, geenejä muuttavan teknologiansa kaikille seitsemälle miljardille ihmisille ja muuttaa lajimme geenimuokatuiksi olioiksi.

  [oma kommenttini: koska, kuten koronatestauksissa käytetyn RT-PCR-teknologian keksinyt Kary Mullis itsekin varoitti, koronatestit eivät sovi diagnoosien eli taudinmääritysten tekemiseen (otetuissa näytteissä on suuri määrä erilaisia viruksia ja bakteereita, ja analysoidut geenisekvenssit voivat olla peräisin mistä tahansa niistä; lisäksi testin kymmenet perintöaineksen kahdennussyklit tekevät ”positiivisen” ja ”negatiivisen” välisen rajan määrittämisen täysin mielivaltaiseksi) ja koska tämän koronasirkuksen takana olevat tahot tietävät sen, testien tarkoitus ei ole lainkaan löytää mitään ”todellisia koronatartuntoja” vaan luoda vain mielikuva ”epidemiasta”, ”pandemiasta” ja ”uusista tapauksista”, jotta kaikki saataisiin kypsytetyiksi ottamaan vastaan kehonsa jokaisen solun ”geenivalloitus”, geenimuokkaus – rokote! Rokotteiden tarkoitus on vain ja ainoastaan geenimuokata meistä ohjattavia kuuliaisia orjarobotteja, joita ohjataan ulkoapäin (rokotteiden avulla aivoihin uitetaan verenkierron kautta nanopartikkeleita vastaanottamaan käskyjä, jotka tulevat elektromagneettisina lähetyssignaaleina orjuuttajien laitteista). Ihmisestä – kaikista ihmisistä – on määrä tehdä näin vain ”esine”, osa ”esineiden internetiä”, jota ohjataan kuten mitä tahansa esineiden internetin laitetta. Kehotan visusti karttamaan maamme päättäjiä ja THL:ää, jotka ovat tämän rokotehuijauksen takana, osana globaalia terveydenhuollon ja hallitsemisen mahtimafiaa – Uutta maailmanjärjestystä, YK:n Agenda 30:a, Maailman talousfoorumia, Uutta Baabelin tornia. V-I. L.].

  Vesa-Ilkka Laurio
  lääketiet. lis. (eläkk.)

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 6. Lukekaa ihmeessä ajatuksella myös Vesa-Ilkka Laurion kommentit. Karmaisevaa tekstiä ja hurja osoitus siitä, minkälaiseen hulluuteen lääkkeiden ja lääketieteellisen teknologian kehittelijät ovat vajonneet. Väestönhallinta, ei terveys, on heille pääasia. Taustavoimat ja inspiraatio on demonista laatua. Kristitty haistaa nuo uhat jo kauas, mutta pahoin pelkään, että iso osa väestöstä on jo esiohjelmoitu uuden ajan lääkinnän ja teknologian vastaanottamiseen. Maskikampanjassa ja koronavilkuissa on jo ohjausta siihen suuntaan.

  Vaikeita aikoja on edessä, sillä ne voimat, jotka noita sairaita ja epähumaaneja järjestelmiä meille tyrkyttävät, ovat vahvasti edustettuina myös Suomen hallinnossa ja virkakoneistossa. Kansalaisvapauksiin ja oikeuksiin tottuneita länsimaiden asukkaita totutetaan nyt maskien ja lockdownien muodossa uuteen järjestykseen, jossa kansalaisella ei ole päätösvaltaa edes omaan ruumiiseensa. Isolle osaa kansaa uudet ratkaisut syötetään petoksen voimalla. Yllättävän monet ottanevat ne vastaan myös vapaaehtoisesti. Suomalaisethan ovat teknologiahullua kansaa.

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 7. AINE VAI HENKI
  Edelliset ja varsinkin Vesa-Ilkka Laurion kommentit osoittavat, kuinka mielettömään sekamelskaan päädytään, kun yritetään luonnontieteen ja teknologian avulla ratkaista mikromaailman ongelmia. Koko rokotebisnekseen tulee suhtautua mitä suurimmalla varauksella. Siellä asetetaan tärkeämmäksi kaikkien muiden paitsi sairastuneiden ja sairastuvien etu. Ilmassa on suuren huijauksen tuntua. Kysymys on nähtävä paljon tärkeämmässä viitekehyksessä. Siinä, voidaanko teknologian avulla ylipäätänsä ratkaista ihmiskunnan suuria probleemoja. Jos mennään tarpeeksi syvälle, tulee esiin ongelma, onko olemassa muutakin kuin materiaalinen maailma. Teologina vastaan tähän, että satavarmasti on olemassa henkinen maailma, mutta koska henki, tai spirituaalinen substanssi tarkemmalta nimeltään, on sellainen, ettei sillä ole paikan eikä ajan ulottuvuutta, niin alapas tutkia sitä luonnontieteellisillä menetelmillä. Eihän siitä mitään tule. Kas tässä kysymys. Mutta hengen tutkimiseen voidaan tehdä jopa tarkemmat mittavälineet kuin materian tutkimiseen. Mutta koska ihmisellä on taipumus sokeaan tyhmyyteen, niin nykyaikana hengestä puhuminen liitetään joko uskontoon tai johonkin huuhaa-meininkiin eli sitä ei liitetä tieteeseen. Tässä ei ole tilaa esittää täydellistä ratkaisua, mutta voin vain viitata asian ratkaisseen tiedemiehen Emanuel Swedenborgin (1688-1772) teoksiin, jotka ovat ehkä tuhat vuotta aikaamme edellä. Nämä teokset, luonnontieteelliset noin kaksi hyllymetriä ja henkitieteelliset eli teologiset noin kaksi hyllymetriä, esittävät, miten oivaltamalla vastaisuudet luonnon ja henkisen maailman välillä voidaan saada selville henkisen maailman lainalaisuudet. Tätä tutkii niin sanottu ”vastaavaisuuksien tiede”, joka oli muinaisten ihmisten tieteiden tiede ja viisauden lähde. Sittemmin, kun ihmiset käänsivät nokkansa yhä enemmän ja enemmän alas materiaan päin, on tieto tästä tieteestä hävinnyt, ja vasta nyt 1700-luvulla, on Swedenborg kaivanut sen esiin haudasta. Lyhyesti sanoen luonnon maailma on henkisen maailman kuva, ja henkinen maailma on syy (causa) ja luonnonmaailma vaikutus (effectus). Esim. kaikki paha ja hyvä virtaavat henkisestä luonnonmaailmaan, ja paha virtaus aiheuttaa mm. bakteerit ja virukset. Luomakunnan alussa ei ollut ihmiselle vahingollisia eläimiä, ei pieniä eikä suuria. Mutta miten esimerkiksi viruksiin ja bakteereihin voidaan vaikuttaa vastaavaisuuksien tieteen avulla, sen jätän myöhemmin kerrottavaksi. Mutta materialistisen teknologian avulla probleemat vain lisääntyvät exponentiaalisesti tutkiessamme niillä mikromaailmaa. Rokottaminen ei ole oikea ratkaisu virusten torjunnassa. Teknologia vie itse asiassa ihmiskuntaa koko ajan alaspäin, vaikka yleisesti uskotaan, että se on ihmiskunnan todellista kehitystä. Henki on tärkeämpää kuin aine, sillä siitä muodostuu ihmisen sielu, joka ei ole materiaa vaan spirituaalista substanssia. Ruumis on vain kuin kuori, joka heitetään pois kuollessa. Sielu elää ikuisesti.
  BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Tuokin aivan virallinen tilasto todistaa sen puolesta, ettei Magneettimedia vastuuttomasti jaa virus-hysterian vastaista tietoa. Voisi luulla, että tuollainen tilasto rauhoittaisi monia. Mutta näin ei käy. Magneettimedian tapaisia vaihtoehtoisia näkemyksiä pelottomasti julkaisevia alustoja seuraavat vain harvat ja huikea valtaosa väestöstä on valtamedian tarjoaman tiedon ja sen levittämän materialistisen ”tiedeuskonnon” näkemysten varassa.

   Kristillinen vakaumus tai vastaava hengellisyyttä korostava näkemys on melkeinpä pakollinen, mikäli aikoo vastustaa tätä suurta tieteen nimissä tehtävää huijausta ja sen tuottamia pelkotiloja. Hengellisetkin ihmisetkin pelkäävät, mutta ei taudin tappavuutta, vaan sen torjuntakampanjan poliittisia seuraamuksia, jotka nähdään jo nyt perusoikeuksien viemisenä ilman ajallista tai laadullista takarajaa ts. ilman selkeitä exit-kriteereitä poikkeustiloille. Kansan iso osa jopa vaatimalla vaatii näitä rajoituksia, koska kuvittelevat niiden suojaavan itseään eivätkä häiriinny, vaikka ne jatkuisivat kuukausikaupalla. Vapautta arvostavien on mahdoton näitä ihmisiä ymmärtää ja toisaalta käsittää sitä, kuinka yleistä on tuollainen orjamoraali, holhoukseen alistuminen tai jopa sen kiihkeä vaatiminen. Ehkä myös itse covid-tyrannit ovat länsimaalaisten orjuutuksen helppoutta hämmästelleet. Kansojen tyhmyyttä suorastaan pilkataan ja niiden kustannuksella ilveillään.

   Poikkeustiloihin mentiin jo aluksi petoksen voimalla. Puhuttiin 14 vuorokauden sulkutilasta, jolla voidaan madaltaa sairastapausten liian nopeaa kumuloitumista, minkä olisi pitänyt ruuhkauttaa sairaalat. Tietokonemallit ennustivat kulkutaudin rajua leviämistä ja miljoonien kuolemaa esim. Britanniassa ja USA:ssa. Poikkeustiloja ei kuitenkaan purettu, kun tietoja taudin suhteellisesta vaarattomuudesta terveelle väestölle alkoi kerääntyä tilastoihin. Vaarattomuudesta todistivat myös ihmisten arkihavainnot. Juuri kukaan ei tunne sairastuneita.

   Covid-19:sta haluttiin tekemällä tehdä joukkohysteriaa kestävästi aiheuttava kollektiivinen mielisairaus ja tässä onnistuttiin. Nyt ollaan jo niin pitkällä, että osassa maailmaa maskeja käyttämättömiä aletaan pitää mielisairaina tai rikollisina. Todellisuuden kääntäminen ylösalaisin onnistui jälleen kerran. Sama koskee myös moraalikäsityksiä ja aivan pian tulemme näkemään voimakkaita vaatimuksia mm. pedofilian laillistamiseksi.

   Plusääni(8)Miinusääni(2)
   1. ”Vaarattomuudesta todistivat myös ihmisten arkihavainnot. Juuri kukaan ei tunne sairastuneita.”

    Missä ne kaatuilevat virustartunnan saanet ihmiset on ? Mihin ne hävisi ? Niitähän oli silloin Kiinassa alkuvuodesta.
    Kaikkein älyttömintä tässä on se, että sä voit sairastaa tän Covid-taudin huomaamattasi. Ilmeisesti tää virus voi tehdä mitä vaan ihmisen mielikuvitus keksii sen pystyvän tekemään. Tämä – juuri tämä mielikuvituksellisuus – tekee tästä virusteoriasta tieteisfantasian. Sitä tämä on. Harmi että kaikki ei ole tuntunut sitä vielä oikein sisäistäneen. Mulla on se kantapään kokemus, että mitä mielikuvituksellisempi jokin ilmiö on, sitä todennäköisemmin se on hoax.

    Katso mitä sanoo Dr. Stevan Lanka. Ohessa:

    ”Most of us are unaware that viruses have NEVER been seen under an electron microscope (bacteria, fungus and parasites all have.)”

    ”Three criteria are, according to the scientific method needed to properly identify a virus.”

    ”It must be isolated from a host cell. As of 2016 this has never been accomplished in humans.”

    ”It must be photographed and it’s diameter measured. As of 2016 this has never been accomplished in humans.”

    ”It must be biochemically characterized. As of 2016 this has never been accomplished in humans.”

    ”This has never been done with any virus (herpes, hepatitis, h1n1, bird flu, swine flu, influenza, polio, measles) let alone HIV, HPV, SARS, Zika or Ebola. ”

    ”polio virus has NEVER been isolated from a host cell, nor imaged, nor it’s diameter measured. The biochemical characterization of those “isolated” polio viruses has never been published anywhere nor has anybody even claimed to have accomplished such a characterization.”

    Lähde artikkeli :
    https://www.newmedicineonline.com/viruses/?__cf_chl_jschl_tk__=42b97d242a05159c36f3c48410a703e8bc198fcb-1602260205-0-AUTQbaEYxl3AZO4SDEDGInf5Fuxsns6shUMdI3Y7IGpRhmPj7uEKpfoaHycdEOyaRWUpKV7mZrpd24ogpUAuF_POwL1MnRVWdPVmvAzaSUEcDErpEfy0Hojdzh24Wu9x9bKqpcwmgOoypxrV9KgBvolIgUE79QbfWIv3VyPQf37ZqXB3ziN3rpTAKSocc34gyO0N_l8T_LBrBivx-YKyfWM1vRAMYkZP33xWIf2dzys6T7Rze1fK38-uCosITHXK1Tzfs8NMwQj3VwzVtPjw0KCsz06jysFjWcMNRoPO2q6C

    Toinen lähde jossa samaa asiaa, mutta päivämäärät 2001 ja 2002:
    http://neue-medizin.com/lanka2.htm

    ” I realized that the whole group of viruses to which HIV is said to belong, the retroviruses — as well as other viruses which are claimed to be very dangerous — in fact do not exist at all.”

    Alkuperäinen sivusto saksankielinen on suljettu 2003:
    https://www.klein-klein-aktion.de/hier_das_Neueste/Viren/viren.html

    In September 2001 the German book ”Impfen – Völkermord im dritten Jahrtausend?” (Vaccination – Genocide in the third millennium?) by Stefan Lanka and Karl Krafeld was published in which they state that there is still no proof of any (medically relevant) virus.

    ”Me työnnämme lääkkeitä, joista tiedämme hyvin vähän, elimistöihin, joista tiedämme vielä vähemmän, parantaaksemme sairauksia, joista emme tiedä mitään.” – Voltaire

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Ihmisten arkihavaintoja lähdettiin Suomessakin hämmentämään laajentamalla maskien käyttösuosituksia erilaisiksi pakoiksi. Lisäksi lähestytään öisen ulkonaliikkumiskiellon kaltaista tunnelmaa sulkemalla kapakat jo klo 22.

     Maskin pito ym. rajoitukset ohjelmoivat ihmisen mieltä monella tapaa ja saavat tämän uskomaan, että tautivaara on todellinen. Samalla media uutisoi näyttävästi uusista tapauksista, vaikka pelkkiin positiivisiin PCR-testeihin tai kontakteihin liittyvät ”tapaukset” eivät todista juuri mitään. Kirottu valehteleva valtamediamme kyhää niistä kokoon kirkuvat otsikot.

     Mielikuvitukselliseen 2. aaltoon ja sen sulkutiloihin lähteminen ennustaa tuntemamme Suomen loppua. Edes massamaahanmuuttoa ei enää tarvita, vaikka sellainenkin aikanaan tulee voimalla. Kriisejä isketään suomalaisten niskaan kiihtyvällä tahdilla. Tarvitaan jo yliluonnollisen tason muutosta, jotta tälle hulluudelle saataisin stoppi ja päästäisiin takaisin normaaliin tai jopa mukavaan arkiseen elämään.

     Tunnetun 20/80 -säännön mukaan 20% kansasta tulisi herätä ja lähteä vahvasti ajamaan tai vähintäänkin kannattamaan muutosta. Ehkä se ei ole toivoton tavoite.

     Vastarintakampanjan kannalta on melko yhdentekevää, uskooko viruksien olevan olemassa vai ei. Itse uskon viruksiin, mutta luotan ihmisen luonnollisen immuunijärjestelmän kykyyn selättää ne. Nykyiset kampanjat ovat tämän kyvyn halveksimista, sen alasajoa ja lopulta ihmisten ajamista keinotekoisesti luotavan immuunivasteen orjuuttavaan kierteeseen. Kuinka julkinen valta voi ja kehtaa lähteä mukaan tällaisen orjuutus-kampanjaan?

     Plusääni(3)Miinusääni(0)
 8. Voiko rokotteita kutsua rokotteiksi?

  Käyn läpi Catherine Austin Fittsin artikkelia ”The Injection Fraud – It’s Not a Vaccine” (”Injektiopetos – se ei ole rokote”), julk. 25.6.2020,

  https://childrenshealthdefense.org/news/editorial/the-injection-fraud-its-not-a-vaccine/

  Lyhennän alla hänen nimensä muotoon Catherine AF.

  Catherine AF oli investointipankkiiri, kunnes politiikka teki hänen ammatinharjoittamisestaan mahdotonta. Hänet oli ammatissaan myös koulutettu salaliittojen tuottajaksi ja niiden levittäjäksi, ja se, mitä hän tästä seuraavaksi sanoo, osoittaa, että hän perin juurin tuntee tavan, jolla maailman asioita hoidetaan; hän näet sanoo:

  ”Salaliitot näet ovat se perustava, kaikkea määrittävä periaate, jolla asiat saadaan tehdyiksi maailmassamme.”

  Vielä hän jatkaa:

  ”Vasta poistuttuani vallitsevasta järjestelmästä tulin tietämään, että ne, jotka eivät kuuluneet ’klubiin’, oli koulutettu puhumaan halventavasti salaliitoista ja välttämään niitä – ovela juoni, joka tekee tyhjäksi heidän pyrkimyksensä päästä valtaan.”

  Sittemmin Catherine AF on tutkinut asioita ja muokannut nyt viimeksi yksityisille ihmisille ja perheille suunnatun sijoitusneuvontatoimintansa ”valkokankaaksi”, joka heijastaa tietoa rahoitusalan ja politiikan korruptiosta. Hän toteaa: ”Etäispesäkkeitä lähettävän korruption jäljittäminen on taidetta, ei tiedettä.”

  Sitten hän jatkaa: ”Terveydenhuollon epäonnistumiset ja korruptio olivat tuhonneet monien asiakkaitteni ja heidän lastensa elämän ja imeneet heidät tyhjiin – ja kaikkein yleisin syy tähän tuhoutumiseen oli rokotekuolema ja -vamma.”

  Hänen asiakkaansa, joilla oli ollut pitkäkestoisia ja KAUHISTUTTAVIA KOKEMUKSIA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄSTÄ, olivat alkaneet yleisesti kysellä, että jos korruptio oli näin paha lääketieteessä, ruoassa ja terveydessä, miten oli rahamaailman laita. Tuollainen hyytävä ajatus sai heidät etsimään rahoitusalan ammattilaista, joka oli kouliintunut hallituksen ja finanssialan korruptiota koskevissa asioissa. Ja he löysivät Catherine AF:n.

  Vähitellen, 10 vuoden kuluessa, Catherine AF sai melkoisen koulutuksen ”SUUREN MYRKYTTÄMISEN” (näin hän nykyään kutsuu rokotuksia) lapsille aiheuttamista vammautumisista ja kuolemista. Hänellä oli toistuvasti mahdollisuus hinnoitella kaikille osapuolille (paitsi lapsille itselleen myös vanhemmille, sisaruksille ja tuleville sukupolville) koituneet vahingot kartoittamalla rokotevamman taloudelliset kustannukset yhä uudelleen ja uudelleen. Nämä tapaukset olivat varsin yleisiä. Tutkimusten mukaan, hän sanoo, 54% amerikkalaisista lapsista kärsii yhdestä tai useammasta kroonisesta sairaudesta. Hänen tuntemansa luotettavat lääkärit ovat sanoneet, että tuo luku on itse asiassa paljon suurempi, sillä monilla lapsilla ja heidän perheillään ei ole varaa hoitoon ja diagnoosien perustana oleviin asianmukaisiin tutkimuksiin.

  Noiden vuosien aikana Catherine AF:iä vaivasi eniten kysymys: ”Miksi lääketieteellinen järjestelmä TARKOITUKSELLISESTI MYRKYTTÄÄ SUKUPOLVITTAIN LAPSIA?” Luettuaan sellaisten henkilöiden kuin Forrest Maready, Jon Rappoport, Suzanne Humphries ja Arthur Firstenberg kirjoituksia hän alkoi ymmärtää rokotteiden roolin huijausjuonessa, jossa säästetään rahaa vakuutusyhtiöille ja niille, jotka lain mukaan ovat korvausvelvollisia.

  Hän antaa esimerkin, kuinka tuo huijausjuoni toimii: Myrkky aiheuttaa sairauden. Tuo myrkky voi olla torjunta-aine tai teollinen saaste tai langattoman teknologian säteily. Myrkky vahingoittaa miljoonia ihmisiä ja heidän yhteisöjään. Yhtiöt tai heidän vakuutuksenantajansa saattavat olla syyllisiä siviilioikeudellisiin tai rikosoikeudellisiin rikkomuksiin. Sitten syy sälytetään viruksen niskoille. Niinpä ”hoito” löytyy ”rokotteesta”. Torjunta-aineen käyttö tai muu myrkyllinen vaikutus pysäytetään juuri kun rokote tuodaan markkinoille, ja nopeasti sairaus menee pois. Rokote julistetaan menestystarinaksi, ja sen keksijä julistetaan sankariksi. Mahdollinen taloudellinen katastrofi on käännetty voitoksi, myös sijoittajille ja eläkerahastoille. Tämä on nerokas juoni, ja todennäköisesti se on suojannut vakuutusteollisuutta niiltä vararikkoon vieviltä menetyksiltä, jotka sitä kohtaisivat, jos sen täytyisi oikeudenmukaisesti maksaa korvauksia tuhotuille ihmisille ja perheille.

  Catherine AF kiittää Robert Kennedy Jr:ia ja Mary Hollandia (sivustolta ”Children’s Health Defense” eli ”Lasten terveyden puolustus”) siitä, että heidän työnsä kautta hän nyt ymmärtää ne valtavat voitot, joita ns. ”rokotteet” ovat tuottaneet sen jälkeen kun National Childhood Vaccine Injury Act (laki USA:n kansallisesta lapsuuden rokotevammasta) v. 1986 säädettiin ja National Vaccine Injury Compensation Program (USA:n kansallinen rokotevamman korvausohjelma) luotiin; tässä jälkimmäisessä USA:n liittovaltio (siis veronmaksajat) korvaa rokotteisiin liittyviä vammautumisia tai kuolemia erityisen hakumenettelyn nojalla. Kun siis lääkettä tai bioteknistä cocktailia kutsutaan ”rokotteeksi”, silloin lääkealan ja biotekniikan alan yhtiöt ovat vapaita kaikesta vastuusta – veronmaksaja maksaa. Tästä järjestelmästä on tullut avoin kutsu tehdä miljardivoitot ”ruiskeista” (”injectibles”) erityisesti siellä, missä hallituksen säännöksiä ja lakeja voidaan käyttää takuuvarmojen markkinoiden luomiseksi toimeksiantosopimuksilla. Kaikki ryntäävät apajille, myös hallitus itse; kun hallituksen laitokset ja lainsäätäjät ja myös valtamedia ovat luoneet erilaisia järjestelyitä päästäkseen osallisiksi miljardien voitoista, on syntynyt merkittäviä eturistiriitoja.

  Vuonna 2005 säädetty laki The Public Readiness and Emergency Preparedness Act (lyh. PREP Act; laki julkisesta valmiudesta ja hätätilavalmiudesta) lisäsi yritysten vastuuvapautta. Laki on kiistanalainen rikkomusten vastuuturva, ja sen tarkoituksena on suojella rokotevalmistajia taloudellista riskiä vastaan silloin kun yleinen terveyshätätila julistetaan. Se antaa lääkkeiden valmistajille immuniteetin mahdollista taloudellista vastuuta vastaan kliinisissä tutkimuksissa.

  Tämä kaikki on nyt kehittynyt epidemioiden järjestelemisiksi – väärän lipun alla toimimisten lääketieteelliseksi versioksi. Kyseeseen tulevat esim. psykologiset operaatiot tai kemiallisella sodankäynnillä, biologisella sodankäynnillä tai langattomalla teknologialla junaillut tapahtumat. Syy pannaan ”mikrobin” ja ”epidemian” tiliin.

  Mikä siis itse asiassa on ”rokote”?

  Vuonna 2017 joukko italialaisia tutkijoita otti tutkittavakseen, mitä aineosia oli 44 ”rokotteessa”. He löysivät kaikista noista rokotteista raskasmetallisaastetta ja biologista saastetta. He kirjoittivat, että löytyneiden vieraiden kappaleiden määrä ja joissakin tapauksissa niiden epätavalliset kemialliset koostumukset hämmensivät heitä. Johtopäätöksissään he totesivat, että koska mikro- ja nanosaasteet eivät olleet biologisesti yhteensopivia eivätkä biologisesti hajoavia, ne olivat biologisesti pysyviä ja saattoivat aiheuttaa tulehduksellisia vaikutuksia joko heti tai myöhemmin. Abortoitua sikiökudosta, eläinkudosta, alumiinia, elohopeaa, geenimuunneltua materiaalia, mitä vielä…

  Mitä tahansa rokotteiden aineosat tähän päivään mennessä ovat olleetkin, mikään ei ole eriskummallisempaa ja hämmentävämpää kuin ehdotukset siitä, mitä niihin tulevaisuudessa laitetaan: aivo-kone-liitäntä-nanoteknologia, digitaaliset identiteetinjäljityslaitteet ja teknologia, jossa on erääntymisaika ja jota voidaan ohjata ja ottaa pois päältä kauko-ohjauksella. Näitä suunnitelmia ollaan jo toteuttamassa, ja ne ovat saaneet jo rahoituksen. Catherine AF mainitsee erään raportin, jonka mukaan Tanskan hallitus ja USA:n merivoimat ovat maksaneet eräälle tanskalaiselle teknologiayhtiölle siitä, että se valmistaa injektoitavan sirun, joka on yhteensopiva erään johtavan kryptovaluutan kanssa.

  Catherine AF kysyy: ”Miksi kutsumme noita ruiskeita, joita Bill Gates ja hänen kollegansa ajavat, ”rokotteiksi”? Ovatko ne todella rokotteita?

  Bill Gatesista hän kertoo, kuinka tämä sai ja piti omaisuutensa. Gates hankki käyttöjärjestelmän, joka ladattiin tietokoneisiin. Yleisesti kulki huhu, että USA:n tiedusteluelimillä oli siihen takaportti. Sitten alkoi yhtäkkiä esiintyä paljon tietokoneviruksia, mikä johti välttämättömyyteen päivittää käyttöjärjestelmä säännöllisesti, jolloin Gates ja hänen kumppaninsa saattoivat lisätä ohjelmistoihin mitä halusivat. Eräs ohjelmistokehittäjä moitti Catherine AF:lle 1990-luvulla Microsoftin huonoja ohjelmia, mutta Catherine AF toteaa, ettei ohjelmisto todellakaan ollut heidän (Microsoftin) asiansa; heidän asiansa oli päästä käsiksi ihmisten kaikkiin tietoihin ja koota ne yhteen. ”Valvontakapitalismi oli käynnissä”, hän toteaa.

  Sitten USA:n oikeusministeriö nosti kartellilain rikkomisesta oikeusjutun Microsoftia vastaan v. 1998 juuri kun 21 biljoonaa dollaria alkoi hävitä USA:n hallitukselta – epäilemättä tarkoitukseen suunnitellun tietokoneohjelmiston ja informaatioteknologian järjestelmien avulla. Kun riidan ratkaisusta neuvoteltiin, Bill Gates pani alkuun Gates-säätiönsä ja uuden filantrooppisen uransa. Gates sai pitää omaisuutensa. Kun Bill Gates nyt tahtoo ”ruiskeiden” kautta työntää markkinoille hirvittävän teknologiansa, niin ehkä hän nyt lopulta täyttää oman osuutensa sopimuksesta, jolla mainittu oikeusjuttu saatiin päätökseen.

  Catherine AF toteaa, että ”ruiskeisiin” suunnitellut teknologiat viittaavat siihen, että niillä on useita mahdollisia tavoitteita.

  Tärkeimpänä tavoitteena on väestön käyttämän dollarivaluuttasysteemin korvaaminen digitaalisella maksuliikenteen järjestelmällä, joka voidaan yhdistää digitaaliseen tunnistamiseen ja jäljittämiseen. Päämääränä on lopettaa nykyiset valuutat ja korvata ne tuohon järjestelmään liitetyllä luottokorttijärjestelmällä, johon voidaan yhdistää erilaisia kontrollin muotoja, ehkä myös mielenhallinta.

  Dollarin syrjäyttäminen uhkaa dollarin globaalia reservijärjestelmää. M1- ja M2-rahamäärä on kasvanut yli 10 prosenttia viime vuoden kuluessa seurauksena Fed:n (USA:n keskuspankin) määrällisestä kevennystoimenpiteestä. Hyperinflaatiota ei ole syntynyt, koska rahan liikkumisen nopeus on dramaattisesti laskenut, kun Covid-19 (koronavirustauti) on muunnettu merkittävän taloudellisen aktiviteetin ohjatuksi pysäyttämiseksi ja kun miljoonat pienet ja keskisuuret yritykset on ajettu vararikkoon. Dollarijärjestelmän hoitajat yrittävät suurella kiireellä saada uudella teknologialla keskitettyä talouden virrat ja säilytettyä kontrollinsa yli rahajärjestelmän.

  Aivan kuten Bill Gates asensi käyttöjärjestelmän tietokoneisiimme, nyt visiona on asentaa käyttöjärjestelmä kehoihimme ja käyttää ”viruksia”, velvoittaen meidät ensimmäiseen asennukseen ja sitten säännöllisiin päivityksiin.

  Catherine AF toteaa nyt ymmärtävänsä, miksi Gates ja hänen kollegansa tahtovat kutsua näitä teknologioita ”rokotteiksi”. Jos he voivat saada valtion vakuuttuneeksi, että injektoitavat luottokortit tai injektoitavat valvontajäljittäjät tai injektoitavat aivo-kone-liitäntä-nanoteknologiat ovat ”rokotteita”, silloin heillä on suojanaan viimeisten sadan vuoden aikana annetut oikeudelliset päätökset ja lait, jotka tukevat heidän pyrkimyksiään saada valtuutus sille, mitä he tahtovat tehdä. Samoin he voivat vaatia, että veronmaksajat rahoittavat USA:n kansallisen rokotevamman korvausohjelman kautta ne vahingot, joista he muutoin olisivat vastuussa tavallisella kansalla tekemiensä kokeiden – ja myös lukuisten siviili- ja rikosoikeudellisten rikkomusten – tuloksena.

  Juoni on aika ovela. Kun tavallinen kansa saadaan hyväksymään se, että heidän uudet, injektoitavat ja huipputekniset valmisteensa määritellään ”rokotteiksi”, he voivat livauttaa ne suoraan rokoteväylään. Heidän ei tarvitse piitata siitä sairaudesta ja kuolemasta, joka tapahtuu jonkin näin luonnottoman johdosta näin nopeasti annettuna. Edellä mainittu PREP Act takaa vastuuvapauden, kun ollaan tilanteessa, jossa on julistettu hätätila – ja hätätilaa voidaan pitää yllä kontaktien jäljittämisen kautta – , ja tämä vastuuvapaus voi suojella heitä vastuusta tuhansiin, ellei miljooniin kuolemiin ja vammautumisiin, joita todennäköisesti tapahtuu sellaisten ihmiskokeiden tuloksena. Mikä parasta, he voivat syyttää kuolemista virusta. Catherine AF kutsuu mainittua termin ”rokote” uudelleen määrittelyä ”juridiseksi yllätyshyökkäykseksi”.

  Catherine AF kertoo uskovansa, että Bill Gates, lääketeollisuus ja biotekninen teollisuus pyrkivät kirjaimellisesti luomaan maailmanlaajan kontrolliverkon asentamalla digitaalisia liitäntäkomponentteja ja liittämällä meidät Microsoftin uuteen 10 miljardin dollarin JEDI-pilveen USA:n puolustusministeriössä ja myös Amazonin monen miljardin pilvisopimukseen CIA:ta varten, joka jaetaan kaikkien USA:n tiedusteluelinten kanssa. Miksiköhän presidentti Trump on antanut rokoteruiskujen varastoinnin organisoimisen armeijan tehtäväksi? Todennäköisesti siksi, että armeija on asentamassa käyttöjärjestelmää heidän pilveensä yhdistämistä varten. On muistettava, toteaa Catherine AF, että voittaja suurvaltojen tekoälykisassa on se tekoälyjärjestelmä, jolla on pääsy suurimpaan määrään dataa. Pääsy meidän kehoomme milloin vain tuottaa paljon dataa. Itse asiassa ihmisen ”käyttöjärjestelmien” markkinoille tuleminen saattaa olla yksi syy, miksi kilpailusta Huawein ja 5G-teleliikenteen ympärillä on tullut niin riitaisaa. Kuten Kanadan Microsoftin entinen presidentti Frank Clegg on varoittanut meitä, 5G:n kehittivät israelilaiset kansanjoukkojen kontrollointia varten.

  Tällä tavalla dollarisyndikaatti voi, dollarista luopumisesta huolimatta, pitää kiinni keskeisestä vallastaan, jota se tarvitsee pitääkseen yllä ja laajentaakseen maailmanlaajan reservivaluuttansa taloudellista voimaa. Tähän kuuluu sen johdon suojaaminen siviili- ja rikosoikeudelliselta vastuulta, joka liittyy räjähdysmäisiin määriin taloudellisia ja terveydenhuollollisia petoksia viime vuosikymmeninä.

  Miksi siis kutsumme näitä valmisteita ”rokotteiksi”? Catherine AF:n mukaan oikeuskäytännön historia osoittaa, että rokotteet ovat oikeudellisessa sanastossa lääke. Tarkoituksellinen raskasmetalleilla myrkyttäminen ei ole lääke. Injektoitavat valvontakomponentit eivät ole lääke. Injektoitavat luottokortit eivät ole lääke. Injektoitava aivo-kone-liitäntä ei ole lääke.

  Ei siis ole sallittava sitä, että näitä valmisteita kutsutaan sanalla, jonka oikeusistuimet ja tavallinen kansa määrittelevät lääkkeeksi.

  Tämän petoksen suorittajat yrittävät hyvin näppärää temppua, joka auttaa heitä etenemään paljon nopeammin ja kumoamaan monia riskejä – meidän kustannuksellamme.

  Heitä ei tule auttaa. Ei tule alistua kutsumaan näitä hyvin vaarallisia valmisteita ”rokotteiksi.” Ne eivät ole lääke. Mikä nimi olisi sopiva? Mikä nimi meidän tulisi antaa niiden myrkyille, neurologista vahinkoa aiheuttaville metalleille ja digitaalisille kahleille? Ne eivät varmasti ole lääkettä, ja siksi ne eivät myöskään ole rokotteita.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. ULJAS UUSI MAAILMA
   Olen todella inspiroitunut näistä kirjoituksista, erikoisesti Vesa-Ilkka Laurion viimeisestä. Uppouduttuani vuosikymmeniksi teologiaan, on hyvä palata maan pinnalle, ja nyt tarvitaan diabologian ja saatanologian tutkimusta, sillä niillä tästä korona-huijauksestakin pääsee selville. Rokotteiden kehittäminen kemiallisiksi käyttäytymisen säätelijöiksi on luonnollista jatkumoa tiedotusvälineillä tapahtuvalle aivopesulle, jota nämä salaiset ryhmät, joiden kunkkuna on ehdottomasti yhä ”Siionin Viisaat”, harjoittavat. Nimeksi näille injektioille antaisin ”tuomiopäivän ruiske”, sillä näiden ruiskeiden tarkoituksena on tehdä ihmisistä tottelevaista massaa, jotka toteuttavat tätä ”uljaan uuden maailman” luomista. Mutta nyt saatanologiaan ja diobologiaan. Saatanologia tarkoittaa helvettien ihmisen ymmärrykseen vaikuttamisen tutkimusta ja diabologia helvettien ihmisen tahtoon vaikuttamisen tutkimusta. Nämä ovat tulevaisuuden tieteitä. Helvetit ottavat joka päivä uusia askeleita ja käyttävät jokaisen uuden teknologisen keksinnön omaan tarkoitukseen: ”aivo-kone-liitäntä-nanoteknologia, digitaaliset identiteetinjäljityslaitteet ja teknologia, jossa on erääntymisaika ja jota voidaan ohjata ja ottaa pois päältä kauko-ohjauksella. Näitä suunnitelmia ollaan jo toteuttamassa, ja ne ovat saaneet jo rahoituksen” (Vesa-Ilkka Laurio). Nämä ovat saatanologian tutkimuskohteita. Diabologian tutkimuksen kohde on paljon salakavalampaa. Siinä ilmiöt näyttäytyvät päinvastaisina kuin ne todellisuudessa ovat. Näitä ovat uudet ideologiat, tieteelliset teoriat ja uskonnot, joissa vääryydet on liitetty totuuksiin ja jotka näin näyttäytyvät totuuden kaavussa, vaikka ovat räikeää valhetta. Klassisena esimerkkinä erikoinen suhteellisuusteoria, jossa sähkömagneettisissa ilmiöissä eetterissä ilmenevä valonnopeus määrättiin suurimmaksi mahdollisimmaksi nopeudeksi myös kiinteiden kappaleiden mekaniikassa, vaikka tästä ei ollut tietenkään yhtä ainoaa koetulosta. Mutta logiikan vastaisuus teki älylliseen joutoväkeen suuren vaikutuksen, ja kasaarijuutalaisesta A. Einsteinista tuli aikamme suurin tieteellinen nero. Teoriaa vastustivat monet nobelistifyysikot, mutta tieteellisten yhdistysten ryhmäpäätökset voittivat ja teoriaa pidetään nyt ”täysin kokeellisesti todistettuna”. Samaa on nyt rokotusmyrkkyjen pitäminen ”lääkkeenä”. Saatanologian ja diabologian tutkimusmenetelmänä on vastaavaisuuksien tiede, josta toivottavasti voin joskus kertoa tällä sivulla. Peruskysymys kaiken takana on, mistä johtuu helvettien virtaus. Lyhyt vastaus: Jumalala loi maan ja taivaan, mutta ihminen loi kääntymällä Jumalaa vastaan helvetit. Varhaisimmat ihmiset olivat suorassa yhteydessä Jumalaan ja taivaaseen, mutta sen jälkeen, kun ihminen loi helvetit, on virtaus tullut osittain helveteistä ja osittain taivaasta, nyt kuitenkin pääsääntöisesti helveteistä. Mutta palauttaakseen ihmisen yhteyden taivaaseen Jumala loi uskonnon, joka taistelisi helvettejä vastaan. Mutta ovelat helvetit tekivät uskonnoistakin vain omia työkaluja valtansa laajentamiseksi, joten kaikki nykyiset uskonnot ovat helvettien työkaluja, joilla estetään ihmisen yhteys taivaaseen. Nyt todella tarvitaan saatanologiaa ja diabologiaa. Olen nykyisin teologina enemmän uskontojen vastainen kuin aikoinani marxilaisena ateistina.
   BENJAMIN KIVILOHKARE, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 9. Joku kysyy nyt tietysti, miten tämä liittyy koronaan? tauti on tappanut enemmän kuin vietnamin sota, olenko väärässä,,

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
 10. Tiesin jo maaliskuussa, että kyseessä on huijaus/tuhoisa agenda, kun huomasin, että hallitukset kautta maailman teeskentelivät välittävänsä massojen hyvinvoinnista. Varmin tapa tietää, että jotain on pahasti pielessä, kun valtaapitävät valehtelevat välittävänsä meistä. Jännäksi menee, hyvät ihmiset.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Vaihtoehtomediaa seuranneet ovat olleet hyvin jyvällä virus-kampanjan huijaus- ja vedätys-luonteesta. Me olemme säästyneet tauti-pelottelun tuottamilta monilta psykologisilta vaurioilta. Poliittisen tilanteen suhteen olemme kuitenkin olleet erittäin huolissamme. Lisäksi kristityt ovat melko varmoja siitä, että saamme rokote-kampanjan siivellä myös ’pedon merkki’-järjestelmän. Emme mekään siis ole säästyneet suurilta peloilta ja mieliharmeilta. Maskin käyttöön pakottaminen on meille lähes kidutusta, koska tiedämme koko jutun ilveilyksi. Näin sekä tartuntaa että itsemääräämisoikeuden menettämistä pelkäävät joutuvat kaikki kärsimään. Jotain täysin saatanallista tämän kuvion takana on.

   Jos koskaan selviämme tästä kampanjasta, niin KAIKKI luottamus nykyisin hallituksiin, useimpiin viranomaisiin, moniin lääke- ja teknologiayhtiöihin ja ennen kaikkea valtamediaan on mennyt. Itse näen nämä suurrikollisina tai näiden apureina, jotka on mitä pikimmiten pysäytettävä ja saatettava vastuuseen. Tämän myös kyseinen ”eliitiksi” nimetty väki tietää ja vahvistaa kansan heräämisen pelossa tyranniaansa. Sillä on yhä suurten lammaslaumojen passiivinen tuki puolellaan. Noin 15-20% kansasta on herättävä, aktivoiduttava ja protestoitava äänekkäästi ja kaikin mahdollisin väkivallattomin keinoin — ja ehkä myös voimaa käyttäen, koska vastustaja on murha-aikeissa meitä kohtaan ja reaktiivinen voimankäyttö on silloin oikeutettua.

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
 11. Assad on hänkin paljastanut olevansa vain yksi NWO-agendan näyttelijöistä suosittelemalla rokotetta tätä ”vaarallista virusta vastaan”. Oikein venäläisten rokotetta suosittelee…. Lähi-idän sodat ja itä-länsivastakkainasettelu on todellakin vain teatteria viattomien uhrien hengillä. Sellaisia imperialismin vastustajia…

  Jos jotain hyvää tästä koronahömpötyksestä on ollut niin juuri se, että NWO on paljastanut selkeämmin valheensa.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 12. Covid-19 on vain lievä kausiflunssa

  Käyn läpi Neenah Paynen artikkelia ”’Social Distancing’: Attack on First Amendment!”, julk. 21.5.2020,

  https://www.activistpost.com/2020/05/social-distancing-attack-on-first-amendment.html

  Eristämisten ja etäisyyksien pitämisten vaatimukset ovat vastoin Amerikan kansalaisten perusoikeuksia koskevan lain (Bill of Rights) säätämää kokoontumisvapauden oikeutta. Hallitus vakuuttaa, että sen vaatimukset ovat ”kansalaisten oman edun vuoksi.” Tuohon väitteeseen liittyy kuitenkin kaksi suurta ongelmaa:

  1. Ei ole koskaan Amerikan kansan etujen mukaista tuhota tasavaltamme ja vapauksiemme perusta. USA:n perustuslain kansalaisten perusoikeuksia koskeva laki suojaa meidän Jumalan antamia luovuttamattomia oikeuksiamme. Laki ei suojaa vain kokoontumisen oikeutta vaan myös sananvapautta, lehdistön vapautta ja uskonnonvapautta. Covid-19:n vuoksi luotu politiikka hyökkää nyt kaikkia näitä vastaan;

  2. Huhtikuun lopulla Maailman terveysjärjestö tunnusti Ruotsin ”laumaimmuniteetin” malliksi muulle maailmalle noudatettavaksi Covid-19:n suhteen pikemmin kuin Kiinan ”lukitsemiset”,

  https://nypost.com/2020/04/29/who-lauds-sweden-as-model-for-resisting-coronavirus-lockdown/

  12.5.2020 julkaistu Foreign Affairsin artikkeli ”Sweden’s Coronavirus Strategy Will Soon Be the World’s” sanoo: ”Laumaimmuniteetti on ainoa realistinen vaihtoehto – kysymys on, kuinka päästä siihen turvallisesti”,

  https://www.foreignaffairs.com/articles/sweden/2020-05-12/swedens-coronavirus-strategy-will-soon-be-worlds

  14.5.2020 julkaistu artikkeli ”Why Sweden’s COVID-19 Strategy Is Quietly Becoming the World’s Strategy” osoittaa siirtymisen lukitsemisesta laumaimmuniteettiin,

  https://www.naturalblaze.com/2020/05/why-swedens-covid-19-strategy-is-quietly-becoming-the-worlds-strategy.html

  Valitut viranhaltijamme vannovat valassaan puolustavansa USA:n perustuslakia ”ulkomaisilta ja kotimaisilta vihollisilta.” Kuitenkin New York Cityn pormestari Bill de Blasio on käyttänyt poliisia antamaan 1 000 dollarin sakot puistoissa oleville ihmisille, joiden on arvioitu olevan ”liian lähellä” yhdessä – eivät siis noudata riittävää ”etäisyyksien pitämistä.” 1.5.2020 Manhattanilla oli massiivisia protesteja, koska 40% New Yorkin asukkaista ei voinut maksaa vuokriaan.

  Ajattele olevasi pois työstä ja sulkutilassa kuusi viikkoa ja saavasi lopulta mahdollisuuden mennä puistoon perheen tai ystävien kanssa nauttimaan auringosta, vain saadaksesi tuhannen dollarin sakon – mistä hyvästä?

  Seuraavaksi Neenah Payne mainitsee artikkelissaan Del Bigtreen 7.5.2020 julkaistun You Tube -videon ”CORONAVIRUS: THE GREAT AWAKENING.” Nyttemmin Bigtreen video ja koko kanava on poistettu You Tubesta. Videolla joka tapauksessa ylistetään niitä amerikkalaisia ja ihmisiä kaikkialta maailmassa, jotka protestoivat sulkutiloja vastaan. Isänmaalliset amerikkalaiset ovat nousemassa puolustamaan USA:n perustuslain heille takaamia oikeuksiaan.

  Video kertoo, että Neil Ferguson (Imperial College, Britannia) kehitti ”brittiläisen imperiumin mallin”, ennusteen koronavirukselle, jonka varaan Yhdistynyt kuningaskunta, USA ja monet muut maat perustivat Covid-19-politiikkansa ja päätöksensä mennä sulkutilaan, joka tuhoaa niiden talouksia, koulujärjestelmiä, ruokateollisuutta jne. Kun tiedemiehet pyysivät Fergusonilta hänen koodiaan, hän viivytteli kuusi viikkoa, koska koodi oli 13 vuotta vanha! Ferguson pyysi Microsoftia parantelemaan koodia ennen kuin hän luovutti sen arvioitavaksi!

  Kun Ferguson lopulta luovutti koodin, The Gateway Pundit -lehti julkaisi jutun, jonka otsikko oli ”Brittiläisen imperiumin malli on nyt vahvistettu täydelliseksi petokseksi.” Nyt Ferguson on eronnut häpeässä. Del Bigtree huomauttaa videossa, että Ferguson oli vastuussa maailman talouden tuhoutumisesta, koska niin monet ihmiset seurasivat häntä. Fergusonin ennusteet lintuinfluenssasta ja hullun lehmän taudista olivat myös tolkuttoman vääriä vuosia sitten.

  Del Bigtree siteeraa joitakin niiden 120 asiantuntijan mielipiteistä (korkea-arvoisia tiedemiehiä, lääkäreitä, lakimiehiä ja muita asiantuntijoita kaikkialta maailmasta), jotka toivat julki mielipiteensä Covid-19:stä huhtikuun 20. päivänä sanoen, että se on vain lievä kausiluonteinen flunssa.

  Neenah Payne nostaa artikkelissaan sitten esiin videon ”Dr Dan Erickson and Dr Artin Massihi counter the official narrative” (”Tri Dan Erickson ja tri Artin Massihi vastustavat virallista kertomusta”),

  https://www.bitchute.com/video/jzehpyhjuopx/

  Videolla kaksi kalifornialaista etulinjan lääkäriä keskustelee tunnin ajan reporttereiden kanssa johtopäätöksistä, jotka he ovat tehneet Covid-19:stä kokoamastaan datasta. Tohtorit Erickson ja Massihi kertovat, että heidän löydöksensä osoittavat Covid-19:n olevan samanlainen kuin kausiluonteinen flunssa, joita meillä on joka vuosi. Sen vuoksi he sanovat, että meidän tulee lopettaa sulkutila nyt, koska se ei ole tarpeellinen ja koska kustannukset ovat liian suuret. Kustannukset eivät ole ainoastaan taloudellisia, niin tähtitieteellisiä kuin ne ovatkin.

  Yli 38 miljoonaa amerikkalaista on menettänyt työpaikkansa maaliskuun jälkeen. Kustannuksiin kuuluvat tulojen menettäminen, masennus, alkoholismi, perheväkivalta, lapsiin kohdistuva väkivalta, itsemurhat jne. Nämä yhteiskuntaa tuhoavat kustannukset tulevat kasvamaan, ellei sulkutiloja lopeteta NYT! He korostavat, että ”nämä asiat ovat huomattavasti vahingollisempia yhteiskunnalle kuin virus, joka on osoittautunut luonteeltaan samanlaiseksi kuin ne kausiluonteiset flunssat, joita meillä on joka vuosi.” Toisin sanoen: ”hoito” on paljon pahempi kuin sairaus. COVID-19-politiikka on ollut vaarallista ylireagointia, joka täytyy lopettaa täydellisesti nyt.

  Nämä etulinjan lääkärit selittävät, että ne toimintatavat, jotka meidän on käsketty omaksua, panevat meidät kaikki entistä suurempaan vaaraan, koska ne heikentävät meidän immuunijärjestelmäämme ja tekevät meistä entistä haavoittuvaisempia, kun sulkutila päättyy. Noita toimintatapoja ovat sulku itse, joka on ennennäkemätön ja tarpeeton terveiden ihmisten kohdalla. Niitä ovat maskien pitäminen, sisällä pysyminen, liiallinen käsien pesu ja liiallinen käsidesien käyttö. Nämä toimintatavat tekevät meidät entistä alttiimmiksi opportunistisille infektioille, mikä voi johtaa ”toiseen aaltoon”, jota tullaan käyttämään uuden tuhoisan sulkutilan oikeuttamiseen.

  Tri Erickson luki heidän yhteisen lausuntonsa, joka tuo esiin:

  Meidän on myös ryhdyttävä toimiin, ettei tämänkaltaista talouden sulkemista tapahdu enää. Tahdomme varmistaa, että ymmärretään, että karanteeniin asetetaan sairaita, ei terveitä. Tahdomme varmistaa, että jos jonkun perustuslaillisia oikeuksia poljetaan, siihen on oltava hyvä syy. Tarvitaan todella hyvä tieteellinen syy eikä vain teoria.

  Tri Erickson ja tri Massihi tuovat esiin, että ensiapuasemien lääkärit ympäri maan ovat tulossa samoihin johtopäätöksiin kuin he. Heidän suosituksensa käyvät yksiin niiden suositusten kanssa, joita kasvava määrä tunnettuja lääkäreitä on antanut. On järkevää, että terveyspolitiikkamme perustuu nyt luotettavaan kentältä saatuun dataan eikä spekulatiivisiin malleihin, jotka tuhoavat taloutemme ja murentavat vapauksiamme.

  Sitten Neenah Payne tuo esiin tri Jay Bhattacharyan, jonka artikkeli ”Is The Coronavirus As Deadly As They Say?” julkaistiin 24.3.2020 Wall Street Journal -lehdessä,

  https://www.wsj.com/articles/is-the-coronavirus-as-deadly-as-they-say-11585088464

  Tri Bhattacharya on lääketieteen professori Stanfordin yliopistossa, ja hän on mukana taloudellisessa tutkimuksessa (Kansallisessa taloustutkimusvirastossa) ja talouspoliittisessa tutkimuksessa (vanhempi tutkija kahdessa eri instituutissa). Artikkelissaan tri Bhattacharya asettaa kyseenalaiseksi lähtökohdan, että ”koronavirus tappaisi miljoonia ilman kotonapysymismääräyksiä ja karanteeneja.” Hän toteaa, että tuon lähtökohdan tukena ei ole minkäänlaista todistusaineistoa ja että ennusteet kuolonuhreista voivat hyvinkin olla suuruusluokaltaan liian suuria.

  Kolme päivää tuon artikkelin julkaisun jälkeen (27.3.2020) tri Bhattacharyaa haastateltiin asiasta, ja haastattelu on videolla ”Questioning Conventional Wisdom in the COVID-19 Crisis”,

  https://www.youtube.com/watch?v=-uo3wd5urg0

  Videossa kerrotaan tri Anthony Faucin (USA:n NIAID:n, kansallisen allergian ja infektiotautien instituutin, johtajan) sanoneen: ”Flunssassa kuolleisuus on 0,1%. Tässä (Covid-19:ssä) kuolleisuus on kymmenen kertaa suurempi kuin tuo.” Tri Bhattacharya sanoo kuitenkin, että kuolleisuus Covid-19:ssä on 0,01%!

  Video huomauttaa, ettei ole suosittua juuri nyt epäillä yleistä käsitystä kotiin eristämisestä, mutta tri Bhattacharya esittää vahvoja perusteita sen asettamiseksi kyseenalaiseksi taloustieteen ja muun tieteen pohjalta. Hänen tutkimuksensa käytti tautipesäkkeistä eri puolilta maailmaa kerättyä dataa ja hänen omaa taustaansa lääkärinä, lääketieteellisenä tutkijana ja taloustieteilijänä.

  Tri Bhattacharya selittää, että lääketieteen piirissä kiistellään paljon siitä, mitkä oikeat kuolleisuusluvut ovat – ja meidän tulisi olla rehellisiä siitä. Politiikantekijät ottivat pahimpaan olettamukseen perustuvan ennusteen politiikkaansa ja sanomalehdet julkaisivat heidän hälyttävät näkemyksensä, jotka yleisö hyväksyi tieteellisenä tosiasiana, joka oikeutti yhteiskunnan sulkemisen ja talouden tuhoamisen.

  Tri Bhattacharya uskoo (tuolloin, maaliskuussa), että Covid-19 on vaarallinen virus. Sen määrittämiseksi, kuinka vaarallinen se on, täytyy tehdä vasta-ainemääritykset edustavalle väestölle paikallisesti ja maanlaajasti. Sellainen testi tuli juuri saataville muutama viikko ennen tätä haastattelua. Hän sanoi toivovansa, että tulokset olisivat saatavilla huhtikuun lopulla, jos kaikki menee hyvin. Huhtikuun 17. päivänä tri Bhattacharya raportoi, että paikalliset tutkimukset vahvistivat, että COVID-19:n kuolleisuus on 0,01%, kuten kausiluonteisessa flunssassa.

  Prof. Bhattacharya varoittaa, että lukitseminen voi aiheuttaa maailmanlaajan taloudellisen romahduksen, joka voi tappaa miljoonia ihmisiä! Nyt on saatava asiatiedot ja toimenpiteet oikeiksi. Ylireagointi voi tuhota yhteiskunnan.

  Sitten artikkelissa siirrytään professori (epidemiologia) Knut Wittkowskiin. Hänestä puhutaan neljässä eri kohdassa artikkelia, ja kokoan ne tässä yhteen.

  Videossa ”Perspectives on the Pandemic | Professor Knut Wittkowski | Episode 2” tri Wittkowski selittää, että kärsimme nyt huonojen poliittisten päätösten kauhistuttavista seurauksista,

  https://www.bitchute.com/video/umpda1yy2kj9/

  Lukitseminen on tuhonnut (ravaged) talouden. Lukitsemisesta koituu vakavia seuraamuksia yhteiskunnalliselle elämälle, ja lama valtaa kaiken. Koulujen sulkeminen oli yksi tuhoisimmista toimenpiteistä, jotka hallitus on tehnyt. Koska ihmiset voivat saada immuniteetin (vastustuskyvyn) flunssasta luonnollisesti, rokote ei ole tarpeellinen. Kuitenkin Bill Gates sanoo, että lukkotilan täytyy jatkua, kunnes hän voi pakottaa jokaisen ottamaan rokotteen – sellaisen, josta hän tulee saamaan massiiviset voitot, ja mikä on Nürnbergin lain rikkomus.

  Prof. Wittkowski selittää, että paras tapa ratkaista COVID-19-kriisi on tehdä se laumaimmuniteetilla – ei lukitsemisella eikä rokotteilla. Hän sanoo, että on hyvin tärkeää pitää koulut auki, niin että lapset sekoittuvat ja saavat laumaimmuniteetin niin nopeasti kuin mahdollista. Hoitokodit tulisi sulkea noin neljäksi viikoksi. Hän sanoo, että hengityselintautiepidemiat kulkevat kaksi viikkoa, tulevat huippukohtaan, kulkevat kaksi viikkoa – ja sitten ne ovat ohi. Yhteiselämään liittyvät eristämiset ”huipun tasoittamiseksi” PIDENTÄVÄT kriisiä. Raportoitu ”toinen aalto” tulee olemaan suora seuraus ”käyrän tasoittamisesta” sosiaalisella eristämisellä – ja sitä tullaan käyttämään uuden lukitsemisen oikeuttamiseksi!

  Hän sanoo, ettei COVID-19:ssä ole mitään pelättävää, sillä se on samanlainen flunssa kuin muutkin. Jos koulut ja liikkeet olisivat pysyneet auki, meillä olisi laumaimmuniteetti nyt eikä toista aaltoa tulisi. Sosiaalinen eristäminen lähes varmasti LUO toisen aallon syksyllä. Laumaimmuniteetti tyypillisesti kestää pari vuotta.

  Koska virukset eivät voi levitä ulkona keväällä, yksi parhaimmista estämisen muodoista on se, että ihmiset menevät ulos nyt. ”Sosiaalinen eristäminen” – sisällä pysyminen – pitää viruksen terveensä.

  Tri Wittkowski sanoo, että kiinalaiset hyötyivät siitä, että he eivät tienneet, minkä kanssa he olivat tekemisissä aluksi. Virukselle jäi riittävästi aikaa saavuttaa laumaimmuniteetti ennen kuin he aloittivat sulkutoimet.

  Wittkowski selitti, että koska hän ei ole hallituksen palkkaama, hän on vapaa tekemään todellista tiedettä. Hän sanoo, että jos hallitus ei olisi puuttunut asiaan, epidemia olisi ollut ohi. Hän sanoi, että vain 2% OIREELLISISTA tapauksista olisi kuollut – USA:ssa n. 10 000 – kun noin 35 000 ihmistä kuolee flunssaan USA:ssa joka vuosi. Hän sanoo, että hengitystieinfektion testaus ei ole tarpeellinen eikä tehokas.

  Wittkowski sanoo, että amerikkalaiset ovat mukautuvaisempia kuin heidän pitäisi olla. Jos ihmiset eivät nouse puolustamaan perustuslaillisia oikeuksiaan nyt, he tulevat menettämään nuo oikeudet pysyvästi. Hän sanoo, että amerikkalaisten pitäisi vastustaa nyt ja pitää poliitikkoja vastuussa heidän väärästä politiikastaan, joka on sulkenut koulut, ravintolat ja muut liikkeet ja maksanut amerikkalaisille niin paljon niin monin tavoin – aivan turhaan.

  Toisaalla Neenah Paynen artikkelissa Wittkowskin sanotaan kertovan, että sulkutiloista luopuminen johtaisi Wuhanin viruksen ”tuhoutumiseen” viikoissa. Koronavirus ”tuhoutuisi”, jos sallisimme useimpien ihmisten elää normaalia elämää ja suojelisimme yhteiskunnan haavoittuvaisimpia osia, kunnes vaara olisi ohi,

  https://www.thecollegefix.com/epidemiologist-coronavirus-could-be-exterminated-if-lockdowns-were-lifted/?utm_source=whatfinger

  Kaikissa hengityselinten tulehdustaudeissa ainoa asia, joka lopettaa taudin, on laumaimmuniteetti. Silloin n. 80%:n ihmisistä on täytynyt olla kontaktissa virukseen, ja enemmistö heistä ei olisi edes huomannut saaneensa infektion tai heillä olisi ollut vain hyvin, hyvin lieviä oireita, varsinkin jos ovat lapsia,

  https://ratical.org/PandemicParallaxView/PerspectivesOnPandemic-II.html

  [huom. Suomessa laumaimmuniteettikynnys on n. 10-20%, koska suurin osa meistä on joskus sairastanut erilaisia koronavirusflunssia ja saanut niistä vastustuskyvyn myös nykyistä koronavirusta SARS-CoV-2 vastaan – kyseessä pysyvä, ristiin reagoiva T-soluimmuniteetti. Ehkä noin 80% suomalaisista on jo valmiiksi ollut immuuneja nykyiselle pandemiavirukselle].

  Naturalblaze-sivustolla siteerataan British Medical Journal -lehden raporttia, jossa kerrotaan tri Wittkowskista,

  https://www.naturalblaze.com/2020/05/new-uk-report-suggests-quarantine-may-have-already-killed-more-seniors-than-the-coronavirus.html

  Tri Wittkowski sanoo, että karanteeni on todennäköisesti tappanut enemmän ikääntyneitä ihmisiä kuin koronavirus, koska lukitsemistilat ovat estäneet laumaimmuniteetin. Hänen mukaansa väestöä ei olisi pitänyt asettaa eristystilaan, sillä laumaimmuniteettia ei synny eristämisen oloissa; ainoastaan ikääntyneet ihmiset ja muut riskiryhmiin kuuluvat ihmiset olisi tullut panna karanteeniin. Yleinen karanteeniin asettaminen ja muut eristämistoimet tämän hengitystieviruksen vuoksi ovat täysin vailla mielekkyyttä, ja eihän niin tehdä muiden tartuttavampien ja vaarallisempien hengitystievirusten kohdallakaan, jotka ovat kiertäneet maailmassa vuosikymmeniä.

  [Suomessakin hallitus ja THL ovat tehneet kaikkensa yhteiskunnan sulkemiseksi mahdollisimman tiiviisti ja laumaimmuniteetin syntymisen – taudista pääsemisen – estämiseksi].

  Artikkeli mainitsee tri Shiva Ayyadurain, joka hänkin sanoo haastattelussaan ”Top Doctor EXPOSES EVERYTHING The Deep State Is Trying To Hide About CV”, että olemme siirtymässä kohti ylhäältä alas suuntautuvaa lääketieteellistä järjestelmää, joka on täysin vaikutusvaltaisen lääketeollisuuden ja suurten rokotevalmistajien kontrollissa,

  https://www.bitchute.com/video/vtzew7de4mcu/

  Tri Shiva kertoo, että ”eliitin” utopiaan (= YK:n Agenda 2030:een) kuuluu 17 tavoitetta ja että eräs ”immunisaatio 20/30” -dokumentti sanoo, että noihin tavoitteisiin pääsemiseksi kaikki ihmiset maan päällä täytyy immunisoida – rokottaa jokainen! Hän varoittaa, että ihmisiä tullaan vaatimaan ottamaan pakolliset rokotteet, jotta he saisivat luvan matkustaa, tehdä työtä jne. Hän kertoo, että lääketehtaat ovat siirtyneet lääkkeistä tuottoisampiin ja vastuusta vapaisiin rokotteisiin. Koska lääketehtaita ei voi asettaa vastuuseen ja syytteeseen rokotteiden mahdollisesti aiheuttamista haittavaikutuksista ja kuolemista, on käynyt niin, ettei yhtäkään USA:ssa CDC:n nuorille lapsille suosittelemista 30 rokotteesta ole testattu placebo-kontrollitestauksella (placebo on valmiste, jossa ei ole vaikuttavaa ainetta; se voi olla esim. suolaliuosta). Testaus HPV-rokotteella (Gardasil) oli huijaustestaus. Tri Shiva sanoo, että Covid-19 (koronavirustauti) on FARSSI, jonka toi luoksemme tri Anthony Fauci. Tri Shiva sanoo uskovansa, että tri Anthony Fauci tulee asettaa syytteeseen. Fauci rakensi uransa väärällä tarinalla, että HIV aiheuttaa AIDS:n. Tri Shiva on vaatinut tri Faucin erottamista.

  Artikkeli mainitsee myös tri Mark Sircuksen ja hänen artikkelinsa ”Exceptionally Cruel and Insensitive Health Officials” (suom. ”Poikkeuksellisen julmia ja tunteettomia terveysviranomaisia”),

  https://drsircus.com/general/exceptionally-cruel-and-insensitive-health-officials/

  Tri Mark Sircus kirjoittaa, etteivät terveysviranomaiset ole ainoastaan julmia ja tunteettomia vaan myös suoranaisia valehtelijoita. He rakastavat pelottavia ennusteita, jotka eivät toteudu, eivätkä he halua kuunnella ketään, joka vastustaa heidän tunteettomia suunnitelmiaan tuhota inhimillinen sivistys. He ovat ihmisen olemassaolon, ihmisen toiminnan, ihmisen onnellisuuden ja jopa ihmisen terveyden tuhoajia. Sulkutoimien suosiminen on maailman talouden kuoleman puolustamista, itsemurhakuolemien kasvun puolustamista, valtavasti kasvavan kodittomuuden puolustamista, miljoonien nälkäkuolemien puolustamista ja sen puolustamista, että tuberkuloosikuolemien määrä kasvaa yli miljoonalla.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. Johtavan kanadalaisen terveysasiantuntijan (toiminut mm. apulaisprofessorina, nykyisin myös erään Covid-19-testejä myyvän yrityksen puheenjohtaja) Roger Hodkinsonin puhe Covid-jutuista viikko sitten Edmontonin kaupunginvaltuuston julkisten palveluiden komitean kokouksessa käsiteltäessä maskien käytön laajentamista:

  Voidaan sanoa, että tiedän näistä asioista jonkin verran. Totuus on yksinkertaisesti tämä: tiedotusvälineiden ja poliitikkojen ajama julkinen hysteria on täysin aiheeton. Se on törkeää. Tämä on suurin koskaan hyväuskoiseen yleisöön kohdistunut huijaus. Tätä virusta on täysin mahdoton estää millään tavalla. Ainoastaan vanhuksia ja haavoittuvaisempia ihmisiä voidaan suojella. Sitä ei tulisi pitää muuna kuin pahana influenssakautena. Tämä ei ole Ebola. Se ei ole SARS. Se on lääketiedettä leikkivää politiikkaa, ja se on hyvin vaarallista leikkiä.

  Täysin riittävää on toimia niin kuin toimimme viime vuonna, kun tunsimme itsemme sairaiksi. Pysyimme kotona, otimme kananpoikanuudelikeittoa, emme käyneet isoäidin luona ja me päätimme, milloin palaamme työhön. Emme tarvinneet kenenkään neuvoja.

  Maskit ovat täysin hyödyttömiä. Niiden tehokkuudella ei ole minkäänlaista todistuspohjaa. Paperimaskit ja kangasmaskit ovat vain hyveen viestimistä. Useimmiten niitä ei edes pidetä tehokkaasti. On kerta kaikkiaan naurettavaa nähdä näiden onnettomien, kouluttamattomien ihmisten – en sano tätä halventavassa mielessä – kävelevän ympäriinsä kuin sopulit, totellen ilman minkäänlaista tietopohjaa kehotuksia panna maskit kasvoilleen.

  Etäisyyksien pitäminen on myös hyödytöntä, koska Covid leviää aerosoleina, jotka kulkevat noin 30 metriä ennen alas laskeutumistaan. Sulkemisilla on ollut kauheita tahattomia seuraamuksia. Kaikkialla pitäisi avata huomenna niin kuin ennen tätä kokoontumista levittämässäni Suuressa Barringtonin Julistuksessa lausutaan;

  https://gbdeclaration.org/

  Ja sana testauksesta: Haluan tähdentää, että toimin Covid-testauksen liiketoiminnassa. Haluan tähdentää, että positiiviset testitulokset eivät, korostan sitä, tarkoita kliinistä infektiota. Se pelkästään ajaa julkista hysteriaa ja kaikki testaamiset tulisi lopettaa, ellet ole hakeutumassa sairaalahoitoon jonkin hengitysvaivan vuoksi.

  Tulisi ainoastaan suojella haavoittuvaisia ja antaa heille kaikille kontrolloimissanne hoitokodeissa joka päivä 3 000 – 5 000 kansainvälistä yksikköä D-vitamiinia, jonka on osoitettu radikaalisti vähentävän infektion todennäköisyyttä.

  Ja haluaisin muistuttaa teitä kaikkia, että provinssin omien tilastojen mukaan kuoleman riski alle 65-vuotiailla tässä provinssissa on yksi 300 000:sta. Yksi 300 n000:sta. Varmasti kykenette hallitsemaan tällaisen tilanteen.

  Se toimenpiteidenne mittakaava, johon olette ryhtymässä ilman minkäänlaista todistusaineistoa, on täysin naurettava, kun otetaan huomioon ne seuraamukset, jotka ehdottamistanne toimenpiteistä koituvat; kaikenlaisia itsemurhia, yritysten sulkemisia, hautajaisten ja häiden kieltämisiä jne. Se on kerta kaikkiaan törkeää! Se on vain yksi paha influenssa, ja se teidän tulee ymmärtää.

  Antakaa ihmisten tehdä omia päätöksiään. Teidän pitäisi pysyä kokonaan poissa lääketieteen asioista. Tämän provinssin pääterveysviranomainen johtaa teitä harhaan. Olen täysin tyrmistynyt, että tämä on päässyt tälle tasolle. Sen kaiken pitäisi loppua huomenna.

  Lähde: https://childrenshealthdefense.org/defender/health-expert-outraged-government-response-covid/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat