ELÄMÄ KUOLEMAN JÄLKEEN

On erilaisia uskomuksia, mitä tapahtuu ihmisen kuoleman jälkeen. Monet eivät usko elämään kuoleman jälkeen, vaan katsovat, että elämä peruuttamattomasti loppuu ihmisen kuollessa. Historiassa on kuitenkin yksi ihminen, joka on kirjoittanut tuhansia sivuja siitä, mitä tapahtuu ihmisen fyysisen kuoleman jälkeen. Tämä henkilö on ruotsalainen tiedemies Emanuel Swedenborg (1688-1772). Emanuel Swedenborg oli tuottelias tiedemies, joka kirjoitti pari hyllymetriä eri tieteistä 57-vuotiaaksi asti. Sen jälkeen tapahtui yllättävä ilmiö, jonka jälkeen hän kirjoitti pari hyllymetriä teologiasta ja ihmisen kuoleman jälkeisestä elämästä. Tästä käännekohdasta vuonna 1745 hän kertoo:

Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Jumala, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avautui myös henkinen maailma – taivas ja helvetti – niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden todellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maailmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.”

Tämän kokemuksensa jälkeen Swedenborg kirjoitti teologiasta ja henkimaailmasta pari hyllymetriä (latinaksi). Monet älykkäät ajattelijat ovat löytäneet näistä teoksista viimeisen totuuden. Esim. kirjailija August Strindberg kirjoittaa:

”Swedenborgin teokset ovat mittaamattoman laajat, ja hän on antanut vastauksen kaikkiin kysymyksiini, kuinka kiperiä ne sitten ovat olleetkin” (Legendoja).

Honoré de Balzac oli tunnetusti Swedenborgin ihailija ja kutsui Swedenborgia ”Pohjolan Buddhaksi”. Balzacin romaanin ”Louis Lambert” päähenkilö kuvaa Swedenborgin teologiaa seuraavasti:

Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkealle kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yhteyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.

Monet muut älykkäät ajattelijat ovat löytäneet Swedenborgin teokset, mutta yleisesti niitä ei tunneta. Syy tähän tuntemattomuuteen on, että Swedenborg paljasti kristinuskon tuhoutuneen ja ettei kirkolla ollut enää yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. Lisäksi Swedenborg paljasti juutalaisten todellisen luonteen ja pyrkimykset.

Per Krafft vanhemman maalaama Emanuel Swedenborgin (1688-1772) muotokuva. © Nationalmuseum

Kerron nyt minkälainen on pääpiirteissään ihmisen elämä kuoleman jälkeen:

Henkimaailma

Kun ihminen kuolee, hän herää uudelleen henkimaailmassa, joka on paikka taivaan ja helvetin välillä. Henkimaailmassa ihmistä valmennetaan joko taivaaseen tai helvettiin. Henkimaailmaan tullut ihminen on joko hyvä henki eli enkelihenki tai paha henki riippuen ihmisen elämästä maan päällä. Maan päällä elävä ihminen on yhteydessä henkimaailmaan, vaikka hän ei sitä huomaakaan. Henkimaailma on niin samanlainen kuin luonnon maailma, että sinne saapunut ihminen usein luulee elävänsä edelleen maailmassa. Hänellä on samankaltaiset vaatteet, hän liikkuu, näkee, kuulee, aistii, puhuu jne. aivan kuin maailmassa. Henkimaailmassa ihmisen hengen ulkoinen osa irrotetaan hänestä ja hän tulee mielensä sisäiseen osaan, joka hän itse varsinaisesti onkin. Henkimaailmassa on samoja asioita kuin luonnon maailmassa. Siellä on kaupunkeja, taloja, järviä, vuoria jne. Kaikki koostuvat spirituaalisesta substanssista, joka eroaa aineesta siinä suhteessa, ettei sillä ole paikan ja ajan ulottuvuutta. Hyviä henkiä koulutetaan henkimaailmassa taivasta varten, mutta pahoja henkiä ei kouluteta. Pahat henget heitetään helvettiin heti kun he ovat puhdistettu heissä olevista hyvyyden rippeistä. Hyvät henget pääsevät taivaaseen.

Ihminen on jo eläessään maan päällä sisäisen mielensä eli henkensä puolesta henkimaailmassa ja myös näkyy siellä ihmisen hahmossa. Luonnon maailmassa elävä ihminen on siis kolmikerroksinen: ruumis, henki ja sielu. Fyysisen ruumiin avulla ihminen toimii luonnollisessa maailmassa, hengen avulla henkimaailmassa, ja hänen sisäisin tahtonsa eli sielunsa määrää hänen lopullisen elinpaikkansa joko taivaassa tai helvetissä. Sielu on ihmisen hengen sisin osa, johon Jumaluus suoranaisesti ja välittömästi virtaa.

Mikäli ihminen ei synny uudestaan, pääsevät häneen liittyneet pahat henget voitolle hyvistä hengistä, ja ihmisen tila tulee vuosi vuodelta yhä huonommaksi, niin että lopulta ihmisen kuollessa hänen oma henkensä vetää hänet hänen ominaislaatuaan vastaavaan helvettiin. Näin käy useille nykyajan ihmisille, mutta sitä ei ole helppo havaita, koska kyky ajatella ja puhua järkevästi säilyy myös pahoilla ihmisillä. Lapsena kuolleet sen sijaan pääsevät kaikki taivaaseen, sillä he eivät ole vastuussa peritystä pahuudestaan, koska vasta aikuinen pystyy vapaalla tahdollaan määräämään henkisen kulkunsa suunnan. Nykyisin taivaisiin tulevat uudet enkelit ovatkin pääasiassa kuolleita lapsia.

Kun ihmisessä on henkimaailmassa yhdistynyt hyvyys ja totuus eli kun hän tahtoo sitä mitä ymmärtää, johtaa Herra hänet taivaaseen. Tällainen ihminen näkee polun, joka vie juuri siihen taivasyhdyskuntaan, joka vastaa hänen hyvyyttään ja totuuttaan. Samoin paha henki, jossa pahuus ja vääryys ovat yhdistyneet, löytää luolan suun, joka vie juuri siihen helvettiin, joka vastaa hänen pahuuttaan ja vääryyttään. Herra ei heitä ketään helvettiin, vaan sinne vetää pahan hengen hänen oma tahtonsa.

Taivas

On muistettava, etteivät taivaat ole taivaita sen tähden, että niissä asustaa enkeleitä, vaan Herran Jumalallinen Ihmisyys luo taivaat. Taivaat ovat Jumalallisen virtauksen vastaanottajia. Kaikki enkelit ovat ihmisiä, joiden fyysinen ruumis on kuollut.

Koska taivas koostuu lukemattomista taivasyhdyskunnista, voidaan näiden yhdyskuntien laatua selventää seuraavalla jaolla: On olemassa kaksi pääosastoa eli valtakuntaa, kun taas yksityisosastot muodostuvat kolmesta yleisestä osastosta eli kolmesta taivaasta ja näissä taivaissa on vielä lukuisia enkeliyhdyskuntia.

On muistettava, etteivät taivaat ole taivaita sen tähden, että niissä asustaa enkeleitä, vaan Herran Jumalallinen Ihmisyys luo taivaat. Taivaat ovat Jumalallisen virtauksen vastaanottajia. Kaikki enkelit ovat ihmisiä, joiden fyysinen ruumis on kuollut. Ei ole olemassa mitään ihmisistä erillisiä henkiolentoja, arkkienkeleitä tai langenneita enkeleitä, vaan tällaiset käsitykset ovat syntyneet, kun Jumalan Sanan sisäistä merkitystä ei ole tunnettu. Sanoilla Miikael, Gabriel jne. ei tarkoiteta Sanan sisäisen merkityksen mukaisesti yksittäisiä enkeleitä, vaan kokonaisia enkeliyhdyskuntia. Tällaisilla enkeliyhdyskunnilla on usein tietty erityistehtävä.

Taivaassa ei ole myöskään aikaa eikä paikkaa niin kuin maailmassa, vaan taivas on ihmisen mielen sisäisissä osissa. Tätä tarkoittavat Herran sanat: ”Ei Jumalan valtakunta tule nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa: ’Katso, täällä se on’, tahi: ’Tuolla’, sillä katso, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä.” (Luuk. 17: 20, 21). Tästä huolimatta enkeleillä on täydellinen henkiruumis, ja he toimivat taivaissa monissa tehtävissä ikään kuin ihmiset maan päällä. Myös maan päällä elävässä ihmisessä taivas on sisällään silloin, kun hän noudattaa elämässään Jumalallisia lakeja eli Kymmentä Käskyä.

Enkelien sisäinen mieli ratkaisee sen, mihin taivasyhdyskuntaan he kuuluvat. Sillä mitä avoimempi heidän sisäinen mielensä on vastaanottamaan Jumalallista Totuutta ja Hyvyyttä, sitä sisempänä he ovat taivaassa. Herra näkyy coelestiaalisille enkeleille loistavan punahehkuisena aurinkona. Spirituaalisille enkeleille Hän näkyy valkohohtoisena aurinkona, jonka valo muistuttaa kuun valoa.

Enkeleillä on taivaassa myös tilanmuutoksia, jotka vastaavat vuorokauden aikoja maan päällä. Nämä tilanmuutokset liittyvät hyvyyden ja totuuden laatuun ja määrään, jotka enkeleillä vaihtelevat. Ilman tilanvaihteluita enkelit kyllästyisivät jatkuvaan samanlaiseen hyvyyden ja totuuden virtaukseen, sillä heillä samoin kuin ihmisillä maailmassa kokeminen edellyttää vaihteluita aistinelimissä. Myös enkelien vaatteet, kuten heidän asuntonsakin, vaihtelevat heidän sisäisten tilojensa mukaisesti. Enkelien vaatteet ovat usein hohtavia ja jalokivillä koristeltuja. Samoin heidän asuntonsa ovat vastaavasti niin kauniita kuin heidän hyvyytensä ja totuutensa edellyttävät. Taivaassa on palatseja ja muita rakennuksia, joiden kauneus ylittää monin verroin kaiken maallisen rakennustaiteen. Kaikki vaatteet, astiat, ruoat ja juomat, esineet, talot, puutarhat jne. Herra luo taivaassa silmänräpäyksessä.

Yleisesti taivaassa on samanlaista toimintaa kuin maan päälläkin, mutta kaikki taivaassa on vain paljon täydellisempää. Jokainen enkeli tekee jotakin hyödyllistä työtä, eikä minkäänlaista laiskuutta ole havaittavissa. Enkelit tekevät taivaassa juuri sitä työtä, johon heillä on suurimmat lahjat ja kyvyt, joten ihmisen ammatinvalinta hyvillä ihmisillä ratkeaa usein vasta toisessa elämässä. Taivaassa ei kuitenkaan tehdä työtä minkäänlaisen pakon sanelemana, vaan kaikki työ on siellä suloista toimeliaisuutta, joka tapahtuu rakkaudesta hyödyn tuottamiseen.

Taivaassa on avioliittoja, sillä ihmisen sukupuolisuus ei koskaan katoa. Aviorakkautta vastaa hyvän ja toden liitto, sillä aviorakkaus polveutuu Herran ja taivaiden liitosta ja muodostaa taivaan perusrakkauden. Ilman aviorakkautta ei ihminen voi ottaa vastaan välitöntä virtausta Herrasta, sillä Jumaluus taivaassa tarkoittaa Jumalallisen Rakkauden ja Viisauden avioliittoa. Taivaallisilla avioliitoilla ei kuitenkaan ole tehtävänä suvun jatkaminen kuten maailmassa, vaan taivaassa aviopuolisoiden yhteys synnyttää uusia totuuksia ja hyvyyksiä. Tästä syystä pojat ja tyttäret merkitsevät vastaavaisuuksien tieteessä totuuksia ja hyvyyksiä.

Taivaassa on myös temppeleitä, virastoja, kirjastoja ja yleisesti ottaen kaikenlaista yhteiskunnallista toimintaa, kuten maan päälläkin. Tämä johtuu juuri siitä, että taivaalliset asiat ovat vastaavaisuuksia luonnollisen maailman asioille. Taivaassa on kaikki vain täydellisempää kuin maan päällä, sillä siellä henki ei ole sidottu raskaaseen materiaan kuten maailmassa. Swedenborg on hyvin perusteellisesti kertonut taivaallisesta elämänmuodosta teoksessaan De Coelo et ejus Mirabilibus, et de Inferno (suom. Taivas, sen ihmeet ja helvetti).

Taivaaseen pääsevät siis ne ihmiset, jotka jo maailmassa eläessään tunnustivat Jumaluuden ja elivät uskontonsa käskyjen mukaan. Nykyisin on vallalla erityisesti ns. uskovaisten piirissä sellainen erheellinen käsitys, että ihminen pääsee taivaaseen, kun hän vain sokeasti uskoo Jumalaan riippumatta ihmisen elämän laadusta. Sellaiset ihmiset luulevat, että kun kuolinvuoteella rukoilee Jumalaa ja harjoittaa muuta hartautta, niin tämä riittää pelastukseen eli taivaaseen pääsyyn. Tällaiset ihmiset pettyvät kuolemansa jälkeen huomatessaan joutuneensa helvettiin. Tosiasia on, ettei kukaan ihminen voi viime hetkinään tai edes maallisen elämänsä viimeisinä päivinä muuttaa radikaalisti tahtonsa tai ymmärryksensä laatua, jotka yksin määräävät hänen taivaaseensa pääsynsä. Ihmisen tahto ja ymmärrys kehittyvät hitaasti vuosien kuluessa, ja jos taivaallista virtausta ei ole saatu vielä aikuisiässä, ei sitä juuri saada enää vanhuudessakaan. Ihmisen tahto on kuitenkin taivaaseen pääsyssä tärkeämpi kuin hänen ymmärryksensä: jos ihminen on elänyt lähimmäisenrakkaudessa, vaikka hänen ymmärryksensä on ollut heikko, päätyy hän tämän hyvän tahtonsa vetämänä taivaaseen.

HELVETTI

Helvetti on taivaan vastakohta. Kun taivaassa hallitsevat hyvyys ja totuus, hallitsevat helvetissä vastaavasti pahuus ja vääryys. Helvetitkään eivät elä itsestään, vaan Jumalallisesta virtauksesta. Helveteissä Jumalallinen virtaus kääntyy kuitenkin vastakkaiseksi, joten siellä hyvyys muuttuu pahuudeksi ja totuus vääryydeksi. Taivaan enkelit kääntävät aina kasvonsa Herraa kohden, helvetin henget taas Herrasta poispäin. Kuten taivaita, on helvettejäkin kolmea lajia. Ensimmäiseen eli etuhelvettiin kuuluvat pahat henget. Toisessa eli keskimmäisessä helvetissä asuvat saatanalliset henget eli saatanat. Alimpaan eli takahelvettiin kuuluvat vihdoin pirut eli perkeleet.

Ensimmäinen helvetti vastaa tavallaan ensimmäistä taivasta, ja siellä ovat ne, jotka eivät maailmassa eläessään välittäneet Jumalasta eivätkä henkisistä asioista, mutta jotka eivät kuitenkaan antautuneet kovin syvälle pahuuksiin. Keskimmäinen helvetti on spirituaalisen taivaan vastakohta, ja siellä asuvat ne, jotka omaksuivat eläessään ensisijaisesti älyllisperäistä pahuutta eli vääryyttä ja rakastivat ennen kaikkea maallisia asioita. Alin helvetti on coelestiaalisen taivaan vastakohta, ja siellä asuvien pirujen hallitseva piirre on itserakkaus. Nämä ovat niitä, jotka maailmassa eläessään rakastivat itseään yli kaiken. Alimpaan helvettiin kuuluvat myös kaikki petolliset, julmat, itsekkäästi häikäilemättömät sekä aviorikoksia ja muuta irstailua harrastaneet ihmiset. Monet maailmassa hyvin menestyneet ihmiset, jotka eivät kuitenkaan olleet puhdistaneet sieluaan uskonnon avulla, löytävät lopullisen elinpaikkansa alimmista helveteistä. Jokainen joutuu sitä syvempään helvettiin, mitä enemmän hän maailmassa eläessään vastusti Jumaluutta.

Ensimmäinen helvetti vastaa tavallaan ensimmäistä taivasta, ja siellä ovat ne, jotka eivät maailmassa eläessään välittäneet Jumalasta eivätkä henkisistä asioista, mutta jotka eivät kuitenkaan antautuneet kovin syvälle pahuuksiin. Keskimmäinen helvetti on spirituaalisen taivaan vastakohta, ja siellä asuvat ne, jotka omaksuivat eläessään ensisijaisesti älyllisperäistä pahuutta eli vääryyttä ja rakastivat ennen kaikkea maallisia asioita. Alin helvetti on coelestiaa-lisen taivaan vastakohta, ja siellä asuvien pirujen hallitseva piirre on itserakkaus. Nämä ovat niitä, jotka maailmassa eläessään rakastivat itseään yli kaiken. Alimpaan helvettiin kuuluvat myös kaikki petolliset, julmat, itsekkäästi häikäilemättömät sekä aviorikoksia ja muuta irstailua harrastaneet ihmiset. Monet maailmassa hyvin menestyneet ihmiset, jotka eivät kuitenkaan olleet puhdistaneet sieluaan uskonnon avulla, löytävät lopullisen elinpaikkansa alimmista helveteistä. Jokainen joutuu sitä syvempään helvettiin, mitä enemmän hän maailmassa eläessään vastusti Jumaluutta.

Herra hallitsee helvettejä monin tavoin. Jo yleinen Jumalallinen virtaus ja enkelien läsnäolo pitää niitä aisoissa. On kuitenkin vielä olemassa enkeleitä ja enkeliyhdyskuntia, joiden nimenomaisena tehtävänä on helvettien kurissa pitäminen. Koska henkisessä maailmassa on hyvyyden totuudella kaikki valta, usein riittää yhden enkelin voimakas katse tainnuttamaan tuhatlukuisen joukon pahoja henkiä. Itse helvetin sisällä hallitaan rangaistuksilla. Näitä rangaistuksia on monenlaisia riippuen pahuuden laadusta. Usein pahimmat pirut pannaan päällysmiehiksi. Ilman rangaistuksia pahat henget menisivät raivossaan järjettömyyksiin. Toisin on taivaassa, jossa enkelit omasta halustaan tekevät hyvää toisilleen eivätkä tarvitse rangaistuksia. Taivaassa hallitaan palkinnoilla, helveteissä rangaistuksilla.

Kaikki helvetin asukkaat, kuten taivaan asukkaatkin, ovat fyysisen kuoleman kokeneita ihmisiä. Mitään pääpirua ei ole olemassa. Jokainen on siinä määrin piru kuin hän eläessään vastusti Jumaluutta. Sanassa pirulla tarkoitetaan alinta helvettiä ja Luciferilla tiettyä takahelvetin yhdyskuntaa. Saatana tarkoittaa keskimmäistä helvettiä. Käsitykset ”langenneista enkeleistä”, jotka muka olisi heitetty helvettiin, perustuvat tietämättömyyteen Sanan sisäisestä merkityksestä. Kukaan enkeli ei voi enää joutua helvettiin, eikä kukaan piru tai saatana voi koskaan päästä taivaaseen.

Suosittelen lukijaa perehtymään tarkemmin helvettien laatuun ja niissä asuvien elämään Swedenborgin De Coelo et de Inferno -teoksen avulla (suom. Taivas ja helvetti, Helsinki, 2016). Tässä yhteydessä katson sopivaksi lainata kirjasta kappaleen, jossa kerrotaan, miten maalliset ilot ilman rakkautta Jumalaan ja lähimmäiseen vaikuttavat ihmisen kuoleman jälkeiseen elämään.

”Kaikki ne, jotka ovat pahuudessa ja jotka ovat vakuuttuneet vääryyksistä vastoin Kirkon totuuksia, varsinkin ne, jotka ovat hylänneet Sanan, pakenevat taivaan valoa ja syöksyvät luoliin, joiden suuaukot näyttävät pilkkopimeiltä, sekä kallioiden halkeamiin ja piiloutuvat siellä. Näin he tekevät siitä syystä, että he ovat rakastaneet vääryyksiä ja vihanneet totuuksia, sillä sellaiset luolat ja myös kallioiden halkeamat sekä pimeys vastaavat vääryyksiä, kun taas valo vastaa totuuksia. Heidän ilonsa on asua sellaisissa paikoissa ja vastenmielistä aukeilla tasangoilla. Samoin tekevät ne, joiden ilona on ollut salaisesti vehkeillä ja salassa valmistella juonia; hekin ovat sellaisissa luolissa ja menevät niin pimeisiin onkaloihin, ettei edes toinen toistaan näe; siellä he kuiskuttelevat nurkissa toistensa korviin. Sellaisiksi asioiksi käännetään heidän rakkautensa ilot. Ne, jotka ovat opiskelleet tieteitä ilman muuta päämäärää kuin hankkia mainetta oppineina eivätkä ole niiden avulla viljelleet järjellistä kykyään, vaan ovat ylpeilleet muistinsa asioilla ja löytäneet ilonsa siitä, he rakastavat hiekkaisia seutuja, joita he valitsevat mieluummin kuin kenttiä tai puutarhoja, koska hietikot vastaavat sellaisia opintoja. Ne, joilla on ollut oppineisuutta omassa ja toisen Kirkon opissa, mutta eivät ole soveltaneet tietoansa elämään, valitsevat itselleen kivikkoisia seutuja ja asuvat kivikasojen keskuudessa. He karttavat viljeltyjä seutuja, koska ne ovat heistä vastenmielisiä. Ne, jotka ovat lukeneet kaiken luonnon ansioiksi, ja myös ne, jotka ovat lukeneet kaiken oman viisautensa ansioksi ja eri taidoin nostaneet itsensä kunnia-asemiin ja hankkineet varallisuutta, harrastavat toisessa elämässä salatieteitä, jotka ovat Jumalallisen järjestyksen väärinkäyttöä, ja löytävät niissä elämänsä korkeimman ilon. Ne, jotka ovat sovittaneet omiin rakkauksiinsa Jumalallisia totuuksia ja siten vääristelleet niitä, rakastavat virtsaisia asioita, koska ne vastaavat sellaisten rakkauksien iloja. Ne, jotka ovat olleet alhaisen saitoja, asuvat kellareissa ja rakastavat sikojen rapaa ja sellaisia löyhkäyksiä kuin huokuu sulamattomasta ruoasta mahassa. Ne, jotka ovat viettäneet elämänsä pelkissä nautinnoissa ja eläneet nautinnollisesti ja antautuneet maun ja mahan valtaan rakastaen sellaisia asioita elämänsä korkeimpana hyvänä, rakastavat toisessa elämässä ulosteita ja käymälöitä, joista he löytävät ilonsa, koska sellaiset nautinnot ovat spirituaalista likaa. Puhtaita ja siistejä paikkoja he karttavat, sillä ne ovat heistä vastenmielisiä. Ne, joiden ilona on ollut tehdä aviorikoksia, kuluttavat aikaansa porttoloissa, missä kaikki on likaista ja alhaista; näitä he rakastavat, mutta siveitä koteja he karttavat ja pyörtyvät heti, kun sinne sattuvat menemään. Mikään ei ole heistä miellyttävämpää kuin avioliittojen rikkominen. Ne, jotka ovat olleet kostonhaluisia ja hankkineet itselleen raivoisan ja julman luonteen, rakastavat raatoja; ja he ovat myös sellaisissa helveteissä ja niin edelleen.” (De Coelo et ejus Mirabilibus, et de Inferno, nro 488).

Nykyisillä kristillisillä kirkoilla ei ole mitään tietoa taivaasta eikä helvetistä, ja muutenkin ne elävät täydellisessä sokeudessa. Tämän on saanut aikaan väärä oppi, että Jeesus on ottanut pois heidän syntinsä eikä heidän täydy noudattaa Kymmentä Käskyä, vaan ovat puhtaita pelkästään sen vuoksi, että uskovat. Helvetit ovat täynnä tällaisia uskovaisia. Jeesus sanoi: ”Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” (Matt. 19: 17). Ja: ”Siitä lähtien Jeesus rupesi saarnaamaan ja sanomaan: ”Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle.” (Matt. 4: 17). Tekemällä parannuksen ja elämällä Kymmenen Käskyn mukaan ihminen pelastuu ja saa älykkyyttä Jumalalta äärettömästi. Sokea usko vie helvettiin.

Benjamin Kivilohkare, hum. kand

Lähteet:

Swedenborgin teoksia suomeksi: ”Taivas ja helvetti” (Helsinki 2016) ja ”Aviorakkaus” (Helsinki 2011).

Benjamin Kivilohkare: ”Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin” (Helsinki 2020).

19 kommenttia

 1. Olen kertonut jo vanhalle äidilleni, että kun aika hänelle koittaa, niin kaikki paljastuu miten valheessa täällä eletäänkin. Viimeisinä sanoina painotan, että elä huolehdi, poikasi tietää miten asiat on. Vasta silloin hän viimein ymmärtää sen tuskan mitä koen. Erakoituminen on eräänlaista vapautta mutta myös pelkuruutta.
  Koitan näistä aiheista puhua ystäville ja tulee vaan paskaiset naurut päälle, mutta pitää yrittää enemmän ja uudestaan… 🙂

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 2. ”Monet muut älykkäät ajattelijat ovat löytäneet Swedenborgin teokset, mutta yleisesti niitä ei tunneta. Syy tähän tuntemattomuuteen on, että Swedenborg paljasti kristinuskon tuhoutuneen ja ettei kirkolla ollut enää yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. Lisäksi Swedenborg paljasti juutalaisten todellisen luonteen ja pyrkimykset.”

  Aidot kristityt eivät markkinoi Swedenborgia vaan markkinoivat Jeesusta, ja ainoastaan Jeesusta.

  Plusääni(4)Miinusääni(4)
  1. SWEDENBORG JA JEESUS
   ”Aidot kristityt eivät markkinoi Swedenborgia vaan markkinoivat Jeesusta, ja ainoastaan Jeesusta.”
   Kun markkinoi Swedenborgia, markkinoi samalla Jeesusta, sillä Swedenborg oli Jeesuksen palvelija. Jeesus tuli toisen kerran maailmaan Swedenborgin kirjoitusten kautta, minkä vuoksi Swedenborgin tehtävä oli suurempi kuin profeettojen tai apostolien. Swedenborgin teokset ovat Herran Toinen Tuleminen, mutta tämän käsittävät vain sellaiset ihmiset, jotka rakastavat totta, koska se on totta ja tekevät hyvää, koska se on hyvää. Itsekkäät ihmiset eivät Swedenborgin kirjoituksia ymmärrä. Swedenborgin teokset ovat myös Viimeinen Herran Tulo planeetallemme, sillä niihin sisältyy kaikki tieto siitä, miten ihminen uudestisyntyy sekä taivaasta, helvetistä ja henkimaailmasta. Swedenborgin teoksissa toteutuu se, mikä sanotaan Ilmestyskirjan 21. ja 22. luvussa. Tämän ymmärtäminen ei edellytä sokeaa uskoa, vaan sokea usko korvataan valaistuneella ymmärryksellä, joka on todellista uskoa. Nykyajan kristityt toimivat sokeassa uskossa ja sen tähden erehtyvät kaikessa. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
   http://koronarealistit.com/
   https://vapaudenpuolesta.fi/
   https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
   https://www.elinahytonen.fi
   https://www.globalresearch.ca (tekstin saa suomeksi yläpalkista)
   http://stopworldcontrol.com
   BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
   Herran Toisen Tulemisen Kirkko

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
  2. Jeesuksen voi havaita myös luomakuntaa tutkimalla. ”…on hän näinä viimeisinä päivinä puhunut meille Pojan kautta, jonka hän on pannut kaiken perilliseksi, jonka kautta hän myös on maailman luonut” (Hepr. 1:2).
   Koska kaikki on luotu Jumalan Sanan kautta, niin Jeesuksen voi havaita kaikessa, minkä Jumala on luonut ja mikä ei ole sen jälkeen synnin vuoksi kohtuuttomasti turmeltunut. Evankeliumeissa lihaksitullut Herra opettaa meille Jumalan moraalilakia ja painottaa sen noudattamisen ehdotonta tärkeyttä. Ihminen ei kuitenkaan pysty moraalilakia täyttämään ja näin kerääntyvä synnin ongelma tulee käsitellä sovitusopin ilmoituksen mukaan. Lain ja armon välillä on ristiriita, joka jatkuvasti aiheuttaa teologeille päänvaivaa. On parempi luottaa siihen, että Herra Jeesus Kristus on ristinkuoleman ja ylösnousemuksensa kautta pystynyt tämän ristiriidan ratkaisemaan siten, että lain vaatima rikkomustemme sovitus tulee täytetyksi. Ei ole väärin tutkia teologien selvityksiä siitä, kuinka ristiriita on ratkaistu. Kirkon virallinen ja kirkkoisien laatima teologinen selvitys on mielestäni oikea tässä suhteessa. En ole kokenut tarvetta irtaantua kirkon opeista, vaikka kirkkolaitoksen moraalinen tila on mennyt aivan rappiolle. Jopa Suomen ev. lut. kirkon virallinen teologia katekismuksineen on käyttökelpoinen, mitä on vaikea uskoa, kun katselee valtionkirkkomme surkeaa tilaa, mikä on myös median tarkoitushakuisesti värittämä. Media ei koskaan tuo julkisuuteen esiin kirkkolaitoksessa yhä työskentelevien Sanalle kuuliaisten palvelijoiden näkemyksiä.

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
 3. ””Lapsena kuolleet sen sijaan pääsevät kaikki taivaaseen, sillä he eivät ole vastuussa peritystä pahuudestaan, koska vasta aikuinen pystyy vapaalla tahdollaan määräämään henkisen kulkunsa suunnan. Nykyisin taivaisiin tulevat uudet enkelit ovatkin pääasiassa kuolleita lapsia.””

  S-borgin mukaan veljeni joka kuoli jo pienenä lapsena pääsee taivaaseen ja äitini joka oli harras uskovainen näkee hänet siellä kuten hän jo eläessään lujasti uskoi. Itse luotan siihen että hyvyys ja pahuuden vastustaminen palkitaan ja yritän noudattaa historian Jeesuksen näyttämää mallia kun en muulla tavoin saa yhteyttä tuonpuoleiseen eikä kukaan ole tullut minulle kertomaan siitä henkilö kohtaisesti kuten S-borgille. Muiden kokemusten ja uskomusten pohjalta en voi mitään varmaa kuvaa siitä luoda.

  Tässä törmätään vastuuseen ja ’vapaaseen tahtoon’, käsitteisiin joista ei olla yksimielisiä. Missä menee yksilön oman ja kulttuurin vastuun raja? Voiko ihminen olla vastuussa siitä mistä vastuu kuuluu kulttuurille ja tulla silti tuomituksi?
  Entä vapaa tahto. Onko sitä vai ei? Ohjaako meitä lopulta aina enemmän tunne (vietit) kuin järki, joka selkeimmin edustaa vapaata tahtoa? Vain puhtaalla järjellä on vapaus valita, tunteilla ei. Vahvat tunteet sivuuttavat aina järjen eivätkä alistu sen edessä.
  Mutta on filosofeja jotka pitävät järjenkin ohjaamaa vapaata tahtoa illuusiona; sitä ei olisi olemassakaan koska järkikin aina seuraa tunteita tai tunteet ohjaavat sitä siten että se ’järkeilee’ vain asioista jotka ovat sille tunne-tasolla tärkeitä.
  Missä menisi se raja jossa vapaa tahto alkaa? Jossain jonkin tason raja kuitenkin on koska on ihmisiä jotka pystyvät elämään esim. Kymmentä Käskyä tai lakia noudattaen ja siten ainakin siltä osin omistavat vapaan tahdon.
  Voi myös kysyä onko itsepuolustuksena tehty toisen vahingoittaminen tai peräti surmaaminen rikos josta seuraa rangaistus. Ja missä menee raja sille mikä on itsensä puolustamista? Tai laajemmin heimon tai isänmaan puolustusta? Tekevätkö esim. palestiinalaiset ’syntiä’ kun he ampuvat raketteja Israeliin muistutuksena siitä että haluavat takaisin oman maansa vai pitäisikö heidän vain uhrautua ja lakata olemasta kansana taivaspaikan varmistaakseen? Entä pitääkö nyt uhan alla olevan valkoisen rodun vain alistua kohtaloonsa?

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Vastailen lyhyesti ja nopeasti muutamiin kohtiin:

   “Missä menisi se raja jossa vapaa tahto alkaa?” Jokainen ihminen syntyy vapaaseen tahtoon. Tästä johtuen rajaa ei ole vapaan tahdon alkamisella, jos ihminen ei alista itseään jonkin järjestelmän orjuuteen, mutta silloinkin hän alistuu vapaasta tahdostaan. Ihminen tekee erilaisia ratkaisuja järkensä ja tahtonsa sanelemalla oikeudenmukaisuudella. Se, että synnymme vapaaseen tahtoon johtuu siitä, että henkimaailmaan saapuu virtausta sekä taivaista että helveteistä. (Henkimaailma on taivaan ja helvetin välillä oleva tila, jonne ihminen saapuu ensimmäisenä fyysisen kuoleman jälkeen.) Helvetit yrittävät jatkuvasti tehdä pahaa ja taivas koittaa ylläpitää maksimaalista hyvää. Näistä vastakkaisista virtauksista aiheutuu taivaan sekä helvetin välinen tasapaino, joka vallitsee henkimaailmassa ja sitä kautta luonnollisen ihmisen sisäisessä mielessä.

   Nimitäin jokaisen ihmisen sielun läheisyydessä tai yhteydessä on ainakin kaksi hyvää tai kaksi pahaa henkeä (fyysisesti kuolleita ihmisiä). Ihmisellä on siis täydellinen vapaus keiden henkien seuraan hän liittyy. Jos hän haluaa yhdistää itseensä Jumalalta saadun toden ja hyvä, hän valitsee hyvien henkien seuran ja päinvastoin, mikäli hän pelkästään rakastaa perityn pahuuden pyrkimyksiä ja aistillisluonnollista mieltään saa hän virtausta pahoista hengistä.

   Henkisessä maailmassa vallitseva tasapainotila on vastaavaisuus fysiikan tasapainotilalle, missä ovat voimat f1 ja f2 sekä näiden keskipiste X, joka on voimien tasapainottaja (henkimaailma). F1 on helvetti ja f2 on taivas.

   “Ohjaako meitä lopulta aina enemmän tunne (vietit) kuin järki, joka selkeimmin edustaa vapaata tahtoa?” Yllä olevaan viitaten uudestisyntynyt torjuu vapaasta tahdostaan viettien houkutuksen, mikäli ne houkuttavat hillittömyyteen. Mutta tämän hän tekee (vastavuoroisesti Jumalan kanssa) uudestisyntyneen luonteensa ja älynsä ohjaamana (ei pelkästään omalla voimalla).

   “Voi myös kysyä onko itsepuolustuksena tehty toisen vahingoittaminen tai peräti surmaaminen rikos josta seuraa rangaistus. Ja missä menee raja sille mikä on itsensä puolustamista? Tai laajemmin heimon tai isänmaan puolustusta? Tekevätkö esim. palestiinalaiset ’syntiä’ kun he ampuvat raketteja Israeliin muistutuksena siitä että haluavat takaisin oman maansa vai pitäisikö heidän vain uhrautua ja lakata olemasta kansana taivaspaikan varmistaakseen? Entä pitääkö nyt uhan alla olevan valkoisen rodun vain alistua kohtaloonsa?”

   Jokaisella ihmisellä on velvollisuus puolustaa koskemattomuuttaan ja niin muodoin henkeään sekä samalla läheistensä koskemattomuutta. Tarkoitus ei pidä olla tappaa mutta, jos on pakko tappaa tilanteen turvaamiseksi, niin sitten vain tappaa (esim. sotatilaan verrattava tapahtuma). Mikäli isänmaa on sen arvoinen eli siinä vallitsee itsenäisyys, laillisuus, uskonto ja kulttuurimoraaliset arvot, pitää sitä silloin puolustaa viimeiseen veripisaraan saakka. Mutta rikollista ja moraalitonta poliittista koneistoa ja viranhaltijoita ei kannata puolustaa, niiden edestä ei kannata uhrata edes yhtä hiuskarvaansa.

   Palestiinalaiset tekevät oikein puolustautuessaan juutalaismafian miehitystä vastaan, se on palestiinalaisten velvollisuus. Jos he eivät puolustautuisi, he tekisivät syntiä.

   Valkoisen rodun ei pidä alistua, vaan taistella hyväksi näkemiensä kulttuuri-identiteettinsä sekä geneettisen olemassa olonsa puolesta. Tämä myös on valkoisen rodun velvollisuus.

   Se on velvollisuus siksi, että alistuminen tyrannian ja epäoikeuden alle on samaa kuin ihmissielun alistuminen helvetin virtauksen orjuuteen. Tällaista ei voida hyväksyä, eikä sitä Jumalakaan hyväksy.

   Plusääni(11)Miinusääni(1)
   1. ”Jokainen ihminen syntyy vapaaseen tahtoon. ….”
    Tietenkin jos erottaa ruumiin ja sielun toisistaan ja unohtaa biologiset tai ruumiin realiteetit voi uskoa että ihminen henkisenä olentona syntyy vapaaseen tahtoon ja on vapaa kehoaan ohjaavista voimista.
    Biologisena olentona ihminen näyttää olevan aina geeniensä orja. Sivistyessään ja kasvaessaan henkisesti hän oppii kontrolloimaan viettejään (geenejään). Tässä kulttuuri näyttelee tärkeää roolia koska ihminen sisäistää kulttuurinsa tavat ja normit. Silloin hän jää usein myös niiden orjaksi. Vapaus valita kehittyy vasta kun hän on kasvanut yksilöksi joka pystyy myös ajattelemaan omilla aivoillaan. Sen seurauksena hän voi vasta tehdä valintoja ja valita hyvän ja pahan välillä. Näissä valinnoissa ei silti järki useinkaan ohjaa vaan tunteet. Siksi on helppoa huijata ja tehdä propagandaa (Hollywood on hyvä esimerkki siitä.)
    https://www.unz.com/article/the-goebbels-award/
    Ajatellen uskontojen narratiivia tuonpuoleisesta on vaikea uskoa siihen että kukaan tekisi vapaasta tahdosta rikoksia tietoisena siitä että niiden seurauksena hän päätyy lopulta helvettiin. Siis valitsisi tietoisesti helvetin.
    Ihminen toimii biologisen ja kulttuurin pakon alla silloin kun hänellä ei vielä ole vapaata tahtoa ja sen mahdollistamaa moraalia. Hän on viettiensä ja tunteidensa vietävissä. Moses ei turhaan antanut 10 Käskyä kansalle. Ne ovat sivistyksen selkäranka.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
    1. Vapaan tahdon aiheen käsittelyä voisi tietysti jatkaa kirjakaupalla, mutta tyydyn toteamaan, että ihminen on potentiaalisesti vapaassa tahdossa. Nykyinen materialistinen ja ateistinen kulttuuri on turmellut ihmiskunnan noudattamaan, omaksumaan ja tunnustamaan vain aistillisluonnollisen (biologinen tai geenipohjainen) ihmisen tason. Kuitenkin oikean tiedon ja uskonnonfilosofian ymmärtäminen (Kymmen Käskyn viitekehys) voi murtaa tämän rappeutuneen kulttuurin muurin ja ihmisen sielu vapautuu niistä kahleista, joihin aikamme yhteiskunta on kasvatuskulttuureineen ihmisen sisäisen mielen kahlinnut. Tällöin ihminen voi käyttää vaputtaan, ja hän on aina vapaa etsimään Totuutta ja Hyvää. Monet ovat käyttäneet tätä vapauttaan hyväksi ja kehittyneet.

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
 4. Olen pitänyt itseäni aina henkisenä ihmisenä. Olen lukenut elämäni jonkine verran
  tiedettä, mystiikkaa, jne…
  Olen aina ollut kiinnostunut kaikesta ” yliluonnolisesta ”, ufoista, yms…

  Mistä tietää mikä on totuus ennenkuin se tulee jokaisella eteen. Miten voi olla varma että nuo
  Swedenborgin kirjoitukset ja kokemukset ovat oikeasti tapahtuneet, eikä tapahtuneet hänen päässään.
  Mielestäni pitää olla varovainen mihin uskoo ja antaa vietäväksi. Siinä voi pieni päänuppi seota. kuten monilla
  on. Se ei riitä että ” minusta tuntuu että uskon tähän ”. Kyllä pitää olla tietoa. No kuka tietää kenen tietoa on se ehdoton totuus? Ei kukaan. Jos yksi ihminen sanoo että tämä on totuus, en usko siihen.
  Totuus en se mikä paljastuu kun kuolemme, jos silloinkaan.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Ei Swedenborgin kirjoituksiin pidäkään uskoa välittömästi. Swedenborgin kirjoitukset paljastajat Raamatun eli Jumalan Sanan sisäiset merkitykset, joka paljastus on Herran Toinen Tuleminen. Tämän Taivaallisen Opin opiskelu kuitenkin johtaa totuuden etsijän ymmärtämään sen, mitä on oikea uudestisyntyminen nimenomaisesti Jumalan avulla ja omalla aktiivisuudella (pitkä prosessi). Tässä tapauksessa tietysti ymmärretään, että Swedenborgin kirjoitukset, jotka hän sai Jumalalta, ja jotka hän kirjoitti vain ja ainoastaan Jumalan määräyksestä, ovat tosia. Mutta päälähde tässä on Raamattu eli Sana.

   Yllä olevaan viitaten on olennaista ymmärtää, että Swedenborgille ilmoitetun Taivaallisen Opin oivaltaminen ja omaksuminen on täysin individualistinen tapahtuma, eikä sen todenperäisyyttä pidä ryhtyä kenellekään inttämään, vaan täytyy vain sanoa, että ’tule ja katso’.

   Plusääni(7)Miinusääni(0)
  2. TOTUUDEN YMMÄRTÄMINEN
   Nimimerkille “Risto Rinne”. Kirjoitit: ”Olen pitänyt itseäni aina henkisenä ihmisenä. Olen lukenut elämäni jonkin verran tiedettä, mystiikkaa, jne. Olen aina ollut kiinnostunut kaikesta ”yliluonnollisesta”, ufoista, yms.” Markku jo hyvin valaisi tätä. Mutta lisään vielä seuraavan: Ihminen syntyy siten, että hänen korkeammat mielenkerroksensa eivät ole auki. Kaikilla ne eivät avaudu koskaan. Mutta kun ne avautuvat, niin ihminen ymmärtää spirituaalisia asioita. Nämä korkeammat mielenkerrokset avautuvat vain siten, että ihminen luopuu itserakkaudestaan ja elää Kymmenen Käskyn mukaan eli ei tee eikä tahdo pahaa lähimmäisilleen ja uskoo Jumalaan. Omalla älyllä korkeammat kerrokset eivät avaudu. Olet kuitenkin jo nyt sillä tiellä, jolloin korkeammat keskuksesi ovat lähellä avautumista. Tarvitset vain hieman lisäopetusta. Suosittelen, että luet kirjan Herran Toinen Tuleminen alusta loppuun; se auttaa. Löydät kirjan osoitteesta
   http://novahierosolyma.fi/1–HERRAN-TOINEN-TULEMINEN.php Kirjassa on esitetty parannuksen metodi, joka avaa mielen korkeammat keskukset.
   Benjamin Kivilohkare

   Plusääni(6)Miinusääni(0)
  3. Risto Rinne
   25.7.2021 at 9.45
   … ”ei riitä että ” minusta tuntuu että uskon tähän.” Kyllä pitää olla tietoa.””

   Ihmiset todella keskimäärin uskovat siihen mikä tuntuu hyvältä koska olemme enemmän tunne- kuin järkiolentoja. Järki tulee jälkijunassa. Se näkyy kaikessa, jopa tieteessä. Ja varsinkin nykytieteessä.
   Tieteelliseen (myös uskontotieteen) ajatteluun kuuluva kyseenalaistaminen on tuhottu. Tiede, jossa ajatuksen vapautta ei ole ja jonka keskustelua ohjaa korrektius, on tuhoon tuomittu tieteenä ja muuttuu dogmiksi. Korona on hyvä osoitus tällaisesta kultista. Korona-pappien (eikä ’vatikaanien’) väittämiä ei saisi kyseenalaistaa.
   Tiede, ei myöskään uskonto, saa olla ’asiantuntijavallan’ ehdotonta hyväksymistä. Silloin tietoon liittyvän vallan kaappaa taho, jolla on eniten varaa rekrytoida ’asiantuntijoita’ omaan leiriinsä. Mediat ovat se keskeinen väline, jolla joku tieteen haara muutetaan agendatieteeksi, vallan käsikassaraksi tai jopa kultiksi.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 5. Tämä taivas-helvetti jako on samanlainen kuin Mormooneilla tai Taolaisilla. Ei ihan yksi yhteen mutta pääpiirteittäin. Pitäisiköhän luterilaisen seurakunnan jäsenten jotka ovat kiinnostuneita asioista kysellä lisätietoja mormooneilta. Heidän uskontonsahan perustvuat niihin kirjoitettuihin kultalevyihin. Taolaisuus on vähän länsimaalaiselle hieman vaikeampi oppi. Se tulee usein sisältäpäin kuten itselleni kävi. Siihen kasvetaan eikä siinä ole kuin viisi teesiä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Uusi kirja USA:ssa … päätin tilata
  A Thunderclap One Inch in Front of Your Face
  TODAY I want to tell you that our new book — Cosmotheism: Religion of the Future — is almost done at the printers and will be arriving at our Cosmotheist Books warehouse very soon.
  This “little red book” of truth, and inspiration, spirituality, and perhaps most of all, of hope for our people, the White people of this Earth, will soon be in the hands of all of you who have pre-ordered it. If you haven’t ordered it yet, now is your chance to get the first copies of the first printing of the first edition of this vitally important work.

  Our people are spiritually sick today. So many have lost hope to such an extent that they drown themselves in alcohol, in empty, loveless, destructive sex acts, in illegal drugs or legal painkillers, in suicide. Told by a hostile elite that White people are evil and guilty from birth, that it is “morally wrong” to want their bloodlines to continue, they languish. They are filled with uncertainty and fear. With their children — if they even have any — taught by the schools to hate their own ancestors, they abase themselves in orgies of self-hatred, hoping for a few crumbs from their masters’ table — or they cleave ever more strongly to Christianity, not realizing that it was invented and imposed by the same enemies that are killing them today, not realizing that it preaches the same racial destruction as Communism or liberalism. Some clutch at the straws cynically offered to them by Fox News and other “conservative” operations, largely run by those same enemies and designed to appear to be in opposition to them while secretly serving them — operations that by design never truthfully even identify who it is that is killing us.
  (Here’s a hint: If you read or watch or subscribe to or support any group that asserts that “the Dems” or “identity politics” is the source of our nation’s woes, then you are supporting your own executioners.)
  … We can get to that happy day, when we will be free to be ourselves again — free to serve our people again — free to build the best possible future for our children again — we can get to that happy day once we become spiritually healthy again. And that’s the purpose of our new Cosmotheism book — to bring us back to spiritual health.

  https://nationalvanguard.org/2021/07/a-thunderclap-one-inch-in-front-of-your-face/

  Cosmotheism: Religion of the Future by William Pierce (coming soon – now accepting orders)
  $35.00
  https://cosmotheistchurch.org/product/cosmotheism-religion-of-the-future-by-william-pierce/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Ukkosenisku yhden tuuman päässä kasvojesi edessäsi
   TÄNÄÄN haluan kertoa teille, että uusi kirjamme – Kosmoteismi: Cosmotheist Books – Tulevaisuuden uskonto – on melkein valmis kirjapainossa, ja se saapuu Cosmotheist Books -varastoon hyvin pian.
   Tämä ”pieni punainen kirja” totuudesta ja inspiraatiosta, henkisyydestä ja ehkä ennen kaikkea toivosta kansallemme, tämän maapallon valkoisille ihmisille, on pian kaikkien niiden käsissä, jotka ovat ennakkotilanneet sen. Jos ette ole vielä tilanneet sitä, nyt on tilaisuutenne saada tämän elintärkeän teoksen ensimmäisen painoksen ensimmäiset kappaleet.
   https://www.deepl.com/Translator

   Kansamme on nykyään hengellisesti sairas. Niin monet ovat menettäneet toivonsa siinä määrin, että he hukuttavat itsensä alkoholiin, tyhjiin, rakkaudettomiin, tuhoisiin seksiakteihin, laittomiin huumeisiin tai laillisiin kipulääkkeisiin, itsemurhaan. Vihamielinen eliitti kertoo heille, että valkoiset ihmiset ovat pahoja ja syyllisiä syntymästään lähtien ja että on ”moraalisesti väärin” haluta, että heidän sukulinjansa jatkuu, ja he kuihtuvat. He ovat täynnä epävarmuutta ja pelkoa. Kun heidän lapsensa – jos heillä edes on lapsia – opetetaan kouluissa vihaamaan omia esi-isiään, he alentuvat itsevihan orgioihin toivoen saavansa muutaman murusen herrojensa pöydästä – tai he takertuvat yhä lujemmin kristinuskoon, tajuamatta, että sen keksivät ja asettivat samat viholliset, jotka tappavat heitä tänään, tajuamatta, että se saarnaa samaa rotuhävitystä kuin kommunismi tai liberalismi. Jotkut takertuvat oljenkorsiin, joita Fox News ja muut ”konservatiiviset” operaatiot kyynisesti tarjoavat heille, joita suurelta osin johtavat samat viholliset ja jotka on suunniteltu näyttämään olevansa heitä vastaan, mutta jotka salaa palvelevat heitä – operaatiot, jotka tarkoituksellisesti eivät koskaan totuudenmukaisesti edes tunnista, kuka meitä tappaa.
   (Tässä vihje: Jos luet tai katsot tai tilaat tai kannatat mitä tahansa ryhmää, joka väittää, että ”demokraatit” tai ”identiteettipolitiikka” on kansakuntamme ongelmien lähde, tuet omia teloittajiasi.)
   … Voimme päästä siihen onnelliseen päivään, jolloin olemme jälleen vapaita olemaan oma itsemme – vapaita palvelemaan jälleen kansaamme – vapaita rakentamaan jälleen parasta mahdollista tulevaisuutta lapsillemme – voimme päästä siihen onnelliseen päivään, kunhan meistä tulee jälleen henkisesti terveitä. Ja se on uuden Kosmoteismi-kirjamme tarkoitus – tuoda meidät takaisin henkiseen terveyteen.
   ——-
   Tämä Uusi Uskonto ei sodi oikein ymmärrettyä kristinuskoa ja sen opetuksia vastaan ja sopii niille jotka haluavat olla varovaisia mihin uskoo ja antautuu vietäväksi (katso Risto Rinne
   25.7.2021 at 9.45 kommentti yllä) ja jotka eivät siksi sokeasti tai dogmaattisesti voi uskoa raamatulliseen sanomaan.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Luin tällaisen kommentin:
  ”Juutalaiset ovat tuhonneet lähes kaikki maat ja kauanko tämän planeetan goyim lampaat aikovat vielä katsoa tätä touhua?? Vit*u mitä raukkoja lampaita ihmiset pääosin ovat!!
  This begs the question. Do Jews have an affinity for any race other than their own?
  Jews hate Muslims and smashed up the Middle East. They hate Russians and looted Russia (twice). They hate Germans (destroyed them). They hate Chinese (currently planning a war). They hate US and UK Anglos (and Whites generally ) subjecting them to CRT, LGBT, Black worship and demeaning them in the media. They also have that (secret) contempt for Blacks and Latinos. Is there anyone left?
  They are making signs of friendship to South East Asian Hindu Indian nationalists. But the Hindus should keep in mind that they did the same with the German elite in Central Europe (prior to destroying them) – and also with the US Anglo elite while they accumulated enough power to lever them out.”

  Älykkyys ja geenit ratkaisevat. Pieni määrä sionisti-eliittiä omaa korkean ÄO:n ja röyhkeän, tuhoavan itsekkyyden ja on kaapannut rahan ja median vallan maailmassa.
  Mustat ovat heikkolahjaisia ja valkoiset liian hyväntahtoisia idealisteja. Molempia on siksi helppo huijata. Kristinusko on tässä näytellyt tärkeää roolia. Monet luottavat – toisin kuin juutalaiset itse – liikaa juutalaisten Raamattuun ja sen lupaamaan taivas-paikkaan. Siksi valkoinen rotu vetää viimeisiään. Sillä on huono tulevaisuus maan päällä mutta hyvä kuoleman jälkeen jos ’elää ihmisiksi’. Monelle se on tärkein asia ja siksi maan päällinen vaellus saa olla vain alistuvaa kärsimystä ja valmistautumista tuonpuoleiseen elämään. Tavallaan valkoinen rotu on paradoksaalisesti itse tuhoamassa itsensä ollessaan kyvytön taistelemaan paikastaan maan päällä.
  ”We Are Building Society On A Delusion”—A Race Realism Primer
  JARED TAYLOR • AUGUST 2, 2021
  https://www.unz.com/jtaylor/we-are-building-society-on-a-delusion-a-race-realism-primer/
  https://www.unz.com/article/blacks-books-and-bedlam-what-jews-did-to-south-africa-theyre-now-doing-to-america/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Ketkä menevät taivaaseen?
  Raamattu vastaa
  Jumala valitsee rajallisen määrän uskollisia kristittyjä, jotka saavat kuolemansa jälkeen ylösnousemuksen taivaaseen (1. Pietarin kirje 1:3, 4). Sen jälkeen kun heidät on valittu, heidän täytyy edelleen pitää uskonsa vahvana ja käytöksensä puhtaana, jotteivät he menettäisi tulevaa taivaallista palkintoaan (Efesolaisille 5:5; Filippiläisille 3:12–14).
  https://www.jw.org/fi/raamatun-opetukset/kysymyksia/ketkä-menevät-taivaaseen/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Korvaavatko Covid-rokotteet sielun?
  ”Cyrus Parsa väittää, että kun ”rokotteen” avulla kehoon on rakennettu käyttöliittymä ja käyttöjärjestelmä, sielu poistetaan ja jäljelle jää tyhjiö, joka helpottaa muukalaisdemonisen entiteetin lataamista kehoon, jota se sitten hallitsee.”
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=243888

  Elämä jatkuu kuoleman jälkeen: Carl Gustav Jungin haastattelu vuonna 1959
  Muutoksena tämän sivuston tavanomaisesta tarjonnasta psykologi Carl Jungin haastattelu paljastaa joitakin yllätyksiä muun muassa hänen opiskeluaikojensa suhteen
  Elämällä on tarkoitus, Jung julistaa, eikä kuolemaa tarvitse pelätä – sillä elämä jatkuu eikä se voi päättyä ruumiin hajoamiseen.
  Jung tunnustaa vinoillen hymyillen: ”En usko tätä; tiedän tämän.”
  https://www.darkmoon.me/2021/life-goes-on-after-death-carl-gustav-jung-interviewed-in-1959/

  Do Covid Vaccines Replace the Soul?
  “Cyrus Parsa claims that with the interface and operating system constructed inside the body by virtue of the “vaccine”, the soul is removed and a vacuum left, which facilitates an alien-demonic entity to be downloaded into the body, which it then controls.”
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=243888

  Life Goes On After Death: Carl Gustav Jung interviewed in 1959
  In a change from the usual fare on this website, an interview with psychologist Carl Jung reveals some surprises about his student years and more
  Life has a meaning, Jung declares, and death need not be feared—for life goes on and cannot end with the dissolution of the body.
  Jung confides with a wry smile: “I don’t believe this; I know this.”
  https://www.darkmoon.me/2021/life-goes-on-after-death-carl-gustav-jung-interviewed-in-1959/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat