Elämmekö pidempään eläinseuralaisten ansiosta?

Harva suhde on yhtä läheinen kuin ihmisen ja hänen lemmikkinsä välinen suhde.

Ja vaikka eläimet saattavat kantaa vaarallisia taudinaiheuttajia, tuore tutkimus osoittaa, että eläinten ympärillä kasvaneet ja aikuisena eläimiä omistavat ovat muita terveempiä.

Jos avustajakoiria ja terapiaeläimiä ei lasketa, kuinka eläimet edistävät hyvinvointiamme?

Lemmikit ja sydänterveys

Amerikan sydänyhdistyksen viimeisimmässä lausunnossa mainittiin tutkimus, jossa todettiin, että ”On vain vähän tutkimustietoa lemmikkien pitämisen ja ei-kroonisia sydän- ja verisuonitauteja sairastavien välisestä yhteydestä,”, mikä sai Georgia Southern -yliopiston tutkijat suorittamaan tutkimuksen, jossa seurattiin 18 vuoden ajan 3964:ää 50-vuotiasta tai sitä vanhempaa miestä ja naista, joilla ei ollut vakavia perussairauksia.1 Tutkijat havaitsivat, että lemmikkiä pitäneillä naisilla oli 31 % pienempi riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin, ja 46 % pienempi aivohalvauksen riski verrattuna niihin, joilla ei ollut lemmikkejä. Kun fyysinen aktiivisuus vakioitiin, kissaa lemmikkinä pitäneillä oli 38 % pienempi riski kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin ja 78 % pienempi riski kuolla aivohalvaukseen, kun taas koiran pitäminen oli yhteydessä 18 % pienempään riskiin kuolla sydän- ja verisuonisairauksiin ja 24 % pienempään riskiin kuolla aivohalvaukseen. Tutkijat arvelevat, että ”lemmikkien tarjoama suojaava vaikutus ei liity fyysiseen aktiivisuuteen vaan johtuu mahdollisesti lemmikinomistajien persoonallisuudesta tai lemmikkien stressiä lievittävästä vaikutuksesta.”

Kiinalaisväestöllä koiran omistajuus oli yhteydessä parempaan suojaan sepelvaltimotaudilta verrattuna kissan omistajuuteen. Kyselyyn osallistui 561 yksilöä, joille suoritettiin sepelvaltimoiden varjoainekuvaus.2 Lemmikin pitäminen oli yhteydessä puolet pienempään sepelvaltimotaudin riskiin verrattuna riskiin niillä, joilla ei ollut lemmikkiä. Koehenkilöillä, joilla oli kissoja, oli 26 % pienempi sepelvaltimotaudin riski, ja koiran omistajuus oli yhteydessä 58 % pienempään riskiin, kun monet eri tekijät kuten fyysisen aktiivisuuden taso, vakioitiin. Lemmikin omistajuuden kesto ja lemmikkien kanssa leikkimiseen käytetty aika olivat yhteydessä pienempään sepelvaltimotaudin riskiin. Tulosten pohdinnassa tutkijat huomauttivat, että joissain tutkimuksissa hormonaaliset muutokset, kuten kortisolin aleneminen ja oksitosiinin nousu, saattaa olla syynä eläinseuralaisten sydäntä suojaavaan vaikutukseen.

Tutkimuksessa, jossa 369 osallistujalle suoritettiin Cardiac Arrhythmia Suppression Trial -tutkimus (johon osallistui sydänkohtauspotilaita, joilla oli oireeton kammiorytmihäiriö), 1 % koiranomistajista kuoli vuoden sisällä verrattuna 7 % ei-omistajista.3 Lisäksi 240 avioparista lemmikinomistajilla oli matalampi syke ja verenpaine levon aikana, ja nämä tekijät nousivat vähemmän fyysisen tai henkisen stressin aikana verrattuna niihin, joilla ei ollut lemmikkejä.4 Reaktiivisuus oli vähäisintä ja palautuminen nopeinta silloin kun lemmikki oli läsnä.

Lemmikit ja allergiat

Länsimaiden korkeat hygieniastandardit ovat yhteydessä vähäisempään altistukseen mikro-organismeille. Terve immuunijärjestelmä kehittyy lapsuuden aikana altistuessa erilaisille ympäristötekijöille. Vaikka osa ihmisistä on allergisia, mikä estää ottamasta koiraa tai kissaa, lemmikkien läsnäolo kotona lapsuuden aikana saattaa auttaa ehkäisemään allergioita. Tuoreen katsauksen mukaan ”Monien kaupunkiympäristössä asuvien vastustuskyky ei ole kehittynyt riittävästi, mikä tekee ihosta ja limakalvoista alttiita allergiselle tulehdukselle. Ei ole syytä välttää eläimiä varhaislapsuudessa, ja eläinten läsnolo varhaislapsuudessa saattaa pikemminkin suojata allergioiden kehitykseltä.”5

Lemmikit, aivojen terveys ja pitkäikäisyys

Mielenkiintoista kyllä, tutkinnassa, johon osallistui 1846 norjalaista joilla oli nuoruudessaan kotona kissoja, oli 44 % pienempi riski sairastua autoimmuunisairaus multippeliskleroosiin (MS) verrattuna niihin, joilla ei ollut kissaa.6

Epileptikon äkkikuolema (SUDEP) on yksi yleisimmistä kuolemansyistä epileptikoilla, joilla on hallitsematon ja pitkäaikainen sairaus. 1092 epilepsiapotilaan tutkimuksessa 1 % kuoli äkillisesti, eikä yhdelläkään äkkikuolleista ollut lemmikkejä kotonaan kuolinhetkellä, kun taas 61 % ei-äkkikuolleista oli lemmikinomistajia.7 Tutkijat huomauttivat, että eläinten seura saattaa parantaa stressinsietokykyä, minkä vuoksi äkkikuolemaan liittyviä kohtauksia ja kammiovärinää saattaa esiintyä vähemmän.

Lopuksi mainittakoon, että lemmikeille kehitellään hoitomuotoja, jotka hidastavat ikääntymistä ja sairauksien etenemistä. ”Lemmikkieläimiä voidaan ehkä käyttää optimaalisena välimuotona laboratoriomallien ja ihmisten välillä,” kirjoittaa M. Kaeberlein artikkelissa, jonka otsikko on “The Biology of Aging: Citizen Scientists and Their Pets as a Bridge Between Research on Model Organisms and Human Subjects.” ”Pidentämällä lemmikkieläinten tervettä elinikää saadaan tärkeää tietoa liittyen ihmisen ikääntymiseen, ja samalla parannetaan sekä ihmisten että heidän lemmikkiensä elämänlaatua.”8

”Poikkileikkaustutkimuksissa on saatu viitteitä lemmikkiomistajuuden ja lukuisten positiivisten terveysvaikutusten välisestä yhteydestä, kuten paremmista sydän- ja verisuoniarvoista ja vähäisemmästä yksinäisyydestä,” kirjoittaa R. L. Matchock 2015 julkaistussa katsauksessa. ”Kvasikokeelliset tutkimukset ja paremmin kontrolloidut kokeelliset tutkimukset vahvistavat nämä yhteydet ja viittaavat siihen, että lemmikkien omistaminen ja/tai kanssakäyminen lemmikkien kanssa saattaa olla syy-seuraussuhteessa positiivisten terveysvaikutusten kanssa.”

”Lemmikinomistajuuden ja eläinavusteisen terapian (AAT) arvo ei-farmakologisena hoitomuotona, perinteisiä hoitoja tukevana ja ennaltaehkäisevänä käytöksenä (lemmikinomistajuuden tapauksessa), aletaan ymmärtää,” hän päätteli.9

Eläinten seura voi edistää ihmisten terveyttä, mutta ihmiset ovat puolestaan vastuussa eläinseuralaistensa terveydestä. Laadukas ruokavalio, täydentävät ravintolisät, tarvittava lääkehoito, virikkeellinen ympäristö sekä ihmisten ja/tai muiden eläinten seura ovat kaikki välttämättömiä lemmikkieläimen hyvinvoinnille.

 

Lähde: Life Extension Blog

Lue myös:

Huolehdi koiran hyvinvoinnista myös lomalla
Kookosöljyä koirille: 3 suosikkireseptiämme

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat