Elatusavun ja elatustuen korotukset vuonna 2013

Exäni ilmoitti minulle, että elatusmaksuihin on tullut korotus 1.1.2013 alkaen ja minun pitäisi maksaa lapsestamme enemmän elatusmaksuja. Sovimme lapsen elatuksesta viime kesänä. Onko hän oikeassa ja jos on, mihin tämä perustuu?

Kyllä exäsi on oikeassa. Elatusapuja on korotettu 2,63 prosentilla 1.1.2013 alkaen. Korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla tehtyjä elatusapusopimuksia niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Siten myös viime vuonna vahvistettuihin elatussopimuksiin tehdään korotus.
Esimerkiksi 200 euron elatusavussa korotus tarkoittaa 5,26 euroa, jolloin maksettavan elatusavun kokonaismäärä on 205,26 euroa.

Myös Kelan maksamaa elatustukea on korotettu vuoden alusta lukien. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1.1.2013 lukien 151,85 euroa kuukaudessa. Elatustukea maksetaan lapselle niissä tapauksissa, joissa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta.

Kelasta voi saada elatustukea mm., jos elatusvelvollinen vanhempi on laiminlyönyt maksaa vahvistetun elatusmaksun tai elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi tai nollaan euroon elatusvelvollisen puutteellisen taloudellisen tilanteen vuoksi.

Ikä uutinen lapsiperheille on se, että lapsilisien indeksikorotukset on jäädytetty siten, että seuraava indeksitarkistus tehdään vasta vuoden 2016 alussa.

Vuoden vaihtuminen on tuonut muutoksia elatusapuohjeen rahamääriin. Lapsen elatusapu lasketaan melko yleisesti oikeusministeriön vuonna 2007 laatiman ohjeen mukaisesti. Indeksikorotukset vaikuttavat siten myös uusiin, vuonna 2013 vahvistettaviin elatussopimuksiin.

Esimerkiksi 0-6 vuotiaan lapsen yleisinä kustannuksina pidetään 1.1.2013 alkaen 291 euroa, 7-12 vuotiaan 338 euroa ja 13-17 vuotiaan 455 euroa kuukaudessa. Myös vanhempien yleiset kustannukset ja luonapitovähennys ovat nousseet indeksikorotusta vastaavasti.

Elatusapusopimukset muutoksineen vahvistaa kunnan lastenvalvoja. Indeksikorotus ei edellytä käyntiä lastenvalvojalla. Elleivät lapsen vanhemmat pääse elatusavun vahvistamisesta tai muutoksesta sopimukseen, elatusapuasian ratkaisee hakemuksesta lapsen kotikunnan mukainen käräjäoikeus.

 

Mika Talviaro

Asianajaja, varatuomari Asianajotoimisto Talviaro Oy

www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat