”Elpymisrahasto” saattaa tarkoittaa EU:n liittovaltiokehitystä; Suomen pelastuksena on vallankumous

EU-komissio on esittänyt 750 miljardin euron ”elpymisrahastoa” maailman talouden syöksyessä historiansa syvimpään kuiluun. Valtamediat syyttävät talouskriisistä yksistään lietsottua koronapandemiaa, joka kuitenkin on toiminut vain sytykkeenä ylikuumenneilla spekulatiivisilla sijoitusmarkkinoilla. ”Elpymisrahasto” on käynnistämässä kehitysprosessin, jonka päämääränä olisi EU-liittovaltio. Kasvottomien monikansallisten finanssipääoman haltijoiden Eurooppa on murskaava alleen kansallisvaltiot ja niiden viimeisetkin itsenäisyyden jäänökset.

Stubb on ”elpymisrahasto” -hankkeeseen hyvin tyytyväinen

Alexander Stubb oli erittäin tyytyväinen ”elpymisrahasto”-hankkeeseen, vaikka Suomi saattaa saada rahallisesti paketista vähemmän (todellisuudessa Suomi ajautuu tässäkin maksajan rooliin). Jäsenmaiden etu on myös Suomen etu, arvioi entinen Euroopan investointipankin varapääjohtaja Alexander Stubb Viiden jälkeen -ohjelmassa.
Kommentti: ”Elpymisrahasto” tarkoittaa todellisuudessa sitä, että Suomalaisten kuin myös tiettyjen muiden euroalueen maiden veronmaksajien harteille ollaan sälyttämässä historiallista velkataakkaa. Velkamäärällä on tarkoituksena muiden muassa kosmeettiset toimenpiteet Italian julkisten taloustilastojen säätelemiseksi, että uskottavuus Italian EU-kelpoisuuteen säilyisi. Italian vararikko saattaisi johtaa Unionin ja eurovaluutan raunioitumiseen, jonka globalistit tahtovat merkittävällä lainalla ja ”tuella” pelastaa. Täten Euroopan unioni edellyttää jäsenmaiden velkataakan kasvattamista. Euroopan keskuspankki EKP on tässä toteuttamassa suunnitelmaansa lisätä arvopaperien ostoja 750 miljardilla eurolla loppuvuoden 2020 aikana, mikä välillisesti tukee myös jäsenvaltioiden julkisia budjetteja.

Stubb valehtee väittäessään, että tässä ”elvytystilanteessa” Suomi saisi jotakin etua, koska muut EU:n jäsenmaat muka ovat saava siitä myös hyötyjä. Ainoat edun saajat ovat juutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoma kansainvälinen rahoitusvelkajärjestelmä1, jonka lainaama korollinen raha on syynä Suomen sekä laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Luonollisesti pumpatusta rahasta hyötyvät kasvottomat monikansalliset jättiläiskorporaatiot yms. pääomanhaltijat. Toisin sanoen siitä hyötyy negatiivinen globalisaatio. Mutta esimerkiksi Suomelle kyseisistä ”tukioperaatioista” on seuraava vain yhteiskunnallista rappiota ja taloudelista kurjuutta.

…………
Stubb arvioi, että elvytyspaketti on erinomainen. Lisäksi jaettava rahasumma on huomattava. Rahastosta jaettaisiin 500 miljardia euroa tukina ja 250 miljardia euroa lainoina. Paketin jakaminen on sovittava vielä jäsenmaiden kesken.

– Tullaan näkemään, sanotaanko aika railakaskin, keskustelu tämän paketin seurauksena 27 jäsenmaan kesken, Stubb arvioi.

Ensin kaikki haukkuvat paketin sekä syntyy kriisi. Siitä seuraa kaaos ja jonkinnäköinen epätäydellinen ratkaisu. Sen jälkeen kaikki sanovat, että olihan tämä ihan hyvä, Stubb ennustaa jäsenmaiden tulevia neuvotteluiden etenemistä.

Hän uskoo kuitenkin vakaasti, että yhteisymmärrykseen päästään lopulta.

Rahanjaon oikeudenmukaisuus herättää kysymyksiä

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen: Suomessakin närää on herättänyt paketin rahojen jako, sillä vakavaraisena maana Suomi joutuu usein nettomaksajien puolelle. Suomi olisi halunnut paketin olevan nykyistä ehdotusta lainapainotteisempi.

Stubbin mielestä vastakkainasettelu on turhaa.

–Meidän ei kannata sisäsiittoisesti katsoa tätä keskustelua, ikään kuin ”mitä tästä tulee meille”. Koska meidän on ymmärrettävä se, että Italian talous on osa Suomen taloutta.

Suomi on tuhoutumassa EU:n liittovaltiokehitykseen johtavassa globaalissa rahoitusjärjestelmässä; muita huomioita

Euroopan komission esitys elvytyspaketista tarkoittaisi ilmeisen ehdotonta kehitysprosessia, jonka päämääränä olisi EU-liittovaltio.

Mikäli Euroopan komission esitys elvytyspaketista hyväksytään on siitä seurauksena EU:n verotusoikeus sekä EU-verot. Täten Euroopan unionista muodostuisi finanssipoliittinen toimija, jolla olisi aidosti omia tulonlähteitä. Tähän johtopäätökseen on päätynyt muiden muassa taloustieteen professori emeritus Matti Vire’n Puheenvuoron blogissaan.

Jo nykyinen Unioni on kehittynyt täysin byrokraattiseksi demokraattisen valvonnan ulottumattomissa olevaksi rahaeliitin diktatuuriksi. Esimerkiksi komissio on se toimielin, joka hallitsee Euroopan unionia. Voidaan sanoa, että komissio säätelee Brysselin hegemoniakeskuksen poliittista energiaa, jolloin komissio päätöksillään vaikuttaa kaikkialle Euroopan unionissa. Tärkeää on huomioida, että komissio ei ole hallitusten välinen elin, eikä sitä ole vaaleilla demokraattisesti valittu.2

Globalistit.
Globalistit.

EU:n lainsäädäntö noudattaa kolminaisuutta komission, ministerineuvoston ja parlamentin välillä, mutta ainoastaan komissio kykenee tekemään aloitteen uudesta EU-lainsäädännöstä.

Yllä esitettyyn liittyy huolestuttavasti se, että häikäilemättömällä lobbauksella rahamaailman sekä globaalien yhtiöiden lobbareiden verkosto pystyvät suurella rahalla sponsoroimaan tutkimuksia, joiden tulokset tukevat poliittisia laajoja linjauksia.2

Koska jo nykyinen Unioni on raha- ja korporaatioeliitin tiukassa kontrollissa, olisi tilanne monin verroin pahempi, mikäli Euroopan unionista muodostuisi liittovaltio. Tässä tapauksesta liittovaltiosta kehittyisi pelkästään finanssitoimijoiden mahtava hegemoniakeskus, jossa yksityisillä osavaltioilla (eli kunnilla) ei olisi enää sitäkään päätäntävaltaa, mikä niillä vielä jossakin määrin nykyisellään on.

Maailmantalous on syöksymässä historiansa suurimpaan romahdukseen, joka parhaimmassa tapauksessa merkitsisi sekä Eurojärjestelmän että Euroopan unionin romahtamista. Tämän romahtamisen estämiseksi ja liittovaltiokehityksen varmistamiseksi EU-komissio on esittänyt 750 miljardin euron elpymisrahastoa koronaviruspandemian aiheuttamasta talouskriisistä toipumiseen. Huomion arvoista on, että koronavirus ei ole itsessään aiheuttanut talouskriisiä, vaan viruksesta muodostui räjähde pankkiirien kukkuralleen pumppaamassa ja sijoitusmarkkinoille suunnatussa velkarahatynnyrissä.

Massiivinen Euroopan komission elvytyspaketti perustuu nimenomaan velkaorjuutta ruokkivaan kansainväliseen lainoitusjärjestelmään. Tämä järjestelmä on raunioittanut kotitaloudet kuin myös kansantalouden. Kansantalouksissa kiertää käytännössä vain velkarahaa, jonka kokonaan kuolettaminen on täysin mahdotonta. Velan pääoman, ja sen koron takia velan osuus on aina suurempi kuin raha, jolla velkaa lyhennetään. Velkakierteestä hyötyvät parasiitit, joita ovat monikansalliset yksityiset pankit, jotka riistävät koron ynnä velan pääoman ilmaisena rahana. Korkorahaa ynnä velan pääoma eivät ole luodut tuottavan työn kautta. Tämä rahakokonaisuus on vain ilmakupla, josta on seurauksena tässäkin artikkelissa mainittu historiallisen merkittävä talousromahdus. Velan pääoma ja sen korkoraha säästetään velallisen työmäärän palkasta tai yrittäjän voitoista. Valtion ulkomaisen velan tai sen korkomaksujen lyhentäminen tapahtuu kansalaisten ja yritysten maksamilla veroilla. Huomion arvoista on, että pankkien myöntämät lainat ovat pääsääntöisesti tyhjästä luotuja kirjaamalla ne virtuaalitiedostoihin. Näin toimii kansainvälisesti laillistettu rahanväärennyskopla.

Stubb on äärimmäinen esimerkki henkilöstä, joka ihannoi modernia kasvotonta omistajaluokkaa, mikä voidaan profiloida uusliberalistisen imperialismin ilmentymäksi. Globaalien rahoitusmarkkinoiden lisäksi nykyisin persoonattomat ylikansalliset yksityiset sijoittajat ovat yrityksien todellisia omistajia, olematta koskaan yhteydessä asiakkaisiinsa, sillä varsinaisen palvelu tai yritystoiminta tuotetaan ulkomailla tai vierailijan tai ulkomaisen yrityksen kautta.

Yllä olevaan viitaten uusliberalistisesta talouspolitiikasta on hyvänä esimerkkinä Suomalaisten yritysten ja omaisuuden myyminen ulkomaisille suursijoittajille. Tällaisesta kouluesimerkkinä on Caruna-kaupat. Verojärjestelynsä Caruna on hoitanut asentamalla monikansallisen lainaketjun, jonka avulla yhtiö on tehnyt miljardien eurojen arvosta sisäisiä siirtoja. Euroopassa korkotaso oli tuolloin nollassa, mutta Caruna oli maksanut emoyhtiölle lähes 9,0 prosentin korkoa. Näin tuotot on kuljetettu suomalaisen verottajan ulottumattomiin.

Tällainen uusliberalistinen talouspolitiikka on hyödyksi vain monikansallisille suursijoittajille, ei yksityisille valtiolle. Tällöin finanssisektorin tarpeet on tärkeimpänä, mutta yritysten sekä palkansaajien eli reaalitalouden tarpeista ei välitetä. Yksityistämisestä saadut ”voitot” pakenevat reaalitaloudesta arvopaperimarkkinoille, jossa ne kohottavat osakkeiden hintaa ja rikastuttavat pientä ulkomaalaisten suursijoittajien eliittiä. Tällaista systeemiä Suomen poliittinen mafia, kuten Stubb suosii.

Tällainen negatiivinen globalisaatio synnyttää vapauden illuusion ja on esteenä omavaraisuuden muodostumiselle. Niin valtiot kuin myös yksityiset kotitaloudet ovat ajautuneet systeemin pakottamana yksityisten rahoitusmarkkinoiden korkoa korolle maksaviksi ”torppareiksi”.

Vapauden illuusiolla tarkoitetaan tässä sitä, että pankit omistavat viimekädessä sekä kotitalouksien että valtioiden omaisuuden. Ihmisillä ei myöskään ole modernissa yhteiskunnassa laadukasta vapaa-aikaa. Aika kuluu uraputken kehittämiseen tai velkarahojen hankintaan yksitoikkoisessa työympäristössä. Ihmisten mielet ovat nykyisin manipuloituja hankkimaan kulutustarpeita, jotka eivät ole ensinkään välttämättömiä.. Siten yhä yleisempää ja hyväksytympää on ottaa velkaa elämiseen sekä kulutus- ja palvelutarpeiden tyydyttämiseen. Juutalaisen eliitin kontrolloima länsimainen tiedonvälitys, koulutusmaailma ja henkistä kuonaa levittävä viihdemaailma ovat ottaneet vastuulleen länsimaisen väestön henkisen degeneroittamisen.

Alexander Stubb ylistää yllä esitettyä uusliberalistista järjestelmää, jonka ilmentyminä ovat muun muassa Euroopan unionin jäsenmaiden massiivinen velkataakan kasvattaminen sekä Unionin liittovaltio kehitys, ja jopa globaalivaluutta. Tämä järjestelmä on tarkoitettu palvelemaan sitä maailman rikkainta yhtä prosenttia, mikä omistaa enemmän kuin muut yhteensä. Yksityiset valtiot ja kansalaiset ovat kuin systeemiä palvelevia robotteja, vailla mitään omaa kulttuurillista identiteettiä.

Tällainen epäoikeudenmukaisuus ja kasvoton julmuus herättää kummeksumista. Kuitenkin mainitun kaltaisia julmureita ovat myös Suomen poliittinen mafia, jonka tehtävänä on toimia globaalin eliitin lakeijoina kotimaassaan. Kyseisen mafian rikosoikeudellinen seuraamus lievimmillään saattaisi olla kuritushuonerangaistus, jossa vangin olisi tehtävä pakkotyötä valtion hyväksi. Heidät pitäisi lähettää kuokkimaan suota, missä he saisivat niellä usvaa ja kenties kyyneleitä. Kuritushuonerangaistus ei tosin nykyisin ole enää voimassa, mutta se voitaisiin asettaa voimaan.

Rahareformi on osa Suomen pelastusta

Suomen on vihdoinkin saavutettava kulttuurillinen ja taloudellinen itsenäisyys. Tämä ei toteudu ilman vallankumousta. Täysin mieletöntä on luottaa tässä asiassa parlamentarismiin, sillä eduskuntaan valitut kansanedustajat, olipa he ketä tahansa, eivät pysty luomaan olosuhteita, joita vaaditaan poliittiselta ja yhteiskunnalliselta vallankumoukselta. Valtava kansannousu tarvitaan. Siihen tarvitaan miljoonia ihmisiä. Unionin alueella on syttyvä tulevaisuudessa sisällissodan kaltaisia yhteenottoja tiettyjen ryhmien välille, mitkä laajenevat Euroopan sisällissodaksi. Tulevaisuudessa mahdollisesti puhkeavan Euroopan sisällissodan sytykkeenä olisi poliittisen Lähi-idän alueelta värvättyjen ihmismassojen vyörytys Eurooppaan.3 Tällöin koko Eurooppa lainehtisi veressä. Ruotsissa on jo matalan profiilin sisällisota menossa. Tämä kammottava kehitys voidaan pysäyttää yksittäisten valtioiden itsenäistymisillä eli käytännössä valtioiden sisäisillä vallankumouksilla.

Vallankumouksessa Suomen on tehtävä selväksi, että maa ei ole laittomasti solmittujen, sekä EU:n että eurovaluutan jäsen. Niin muodoin Suomen on luovuttava isäntämaasopimuksesta ja luotava välittömästi oma puolueettomuuspolitiikkansa sekä otettava käyttöön talousdemokratian reformi. Rahareformissa toteutetaan rahanluontioikeuden palauttaminen Suomen valtiolle. Näin lopetetaan velkaantuminen sekä hankitaan omavaraisuus, vaikka rahoitusmarkkinoiden luotonanto tyrehtyisi. Täten on mahdollista välttää myös konkurssit. Rahareformin kautta saavutamme omavaraisuuden yhteistyössä kotimaisen yritysmaailman, kuin myös ulkomaisen yritysmaailman kanssa sekä harjoitamme edistyksellistä talouspolitiikkaa.

Rahareformissa annetaan oikeus rahanluontiin julkiselle sektorille. Tästä olisi seurauksena merkittäviä hyötyjä, sillä rahanluonti tapahtuisi koko yhteiskunnan ja talouden etujen mukaisesti. Oikeus luoda sekä käteistä että sähköistä rahaa olisi vain valtion keskuspankilla, tässä tapauksessa Suomen keskuspankilla.

Siirtyminen rahareformin järjestelmään ratkaisisi monia ongelmia, jotka olisi mahdotonta ratkaista yksityisten globaalien luotonantajien armoilla. Positive Money4 -julkaisu on kirjoittanut talousdemokratiasta jäljempänä mainittuja hyötyjä: (Näistä hyödyistä esitetään muutamia esimerkkejä)

1. Turvallisempi pankkijärjestelmä:

Rahareformin ratkaisu: Täyden Rahan järjestelmässä maksujärjestelmä (joka muodostuisi pääosin maksutileistä) olisi teknisesti ja taloudellisesti eriytetty pankkien riskipitoisista investoinneista ja lainoista. Raha, jota käytetään reaalitalouden maksuihin, sijaitsisi keskuspankissa talletuspankkien taseiden sijaan. Vaikka talletuspankki kaatuisi huonojen investointien takia, sen hallinnoimat maksutilit voitaisiin helposti siirtää toimivan talletuspankin hallinnoitaviksi ilman mitään kuluja veronmaksajille tai tilien omistajille.

2. Vakaampi talous:

Rahareformissa keskuspankin yhtenä tehtävänä on luoda rahaa vastasyklisesti. Silloin, kun talous on ylikuumenemassa, rahaa luodaan vähemmän, jotta vältyttäisiin synnyttämästä inflaatiota tai asuntokuplia. Mutta kun talous on taantumassa, rahaa luodaan enemmän estämään hintojen putoaminen, mikä johtaa parempaan luottojen saatavuuteen sekä lisääntyvään kulutukseen. Tästä olisi seurauksena todennäköisesti paljon vakaampi taloudentila.

Juutalaiselle järjestelmälle perustuvat globalistien pankit luovat rahaa myötäsyklisesti, eli ruokkivat talouden ylikuumenemista nousukausilla sekä syventävät lamaa laskukausilla.

3. Velkariippuvuuden vähentäminen:

Rahareformin järjestelmässä keskuspankki pystyy luomaan rahaa, jonka valtio sitten kuluttaa reaalitalouteen. Yhdenkään kotitalouden tai yrityksen ei tarvitse ottaa lainaa, jotta tämä prosessi olisi mahdollinen.

4. Reaalitalouden tukeminen:

Nykyisessä rahoitusjärjestelmässä vain pieni osa pankkien luomasta rahasta johtaa talouden kasvuun tai lisäarvon luontiin. Sen sijaan valtava osa rahanluonnista nostaa kiinteistöjen ja osakkeiden hintoja sekä siten nostaa myös elinkustannuksia.

Rahareformin järjestelmässä uusi raha luodaan keskuspankin toimesta ja sen jälkeen valtio kuluttaa sen reaalitalouteen. Riippuen siitä, miten raha kulutetaan, sillä on huomattavasti suurempi vaikutus BKT:en ja talouden toimeliaisuuteen kuin pankkien luomalla rahalla. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että a) raha kulutetaan suoraan BKT:tä lisääviin kohteisiin toisin kuin suurin osa pankkien luotonannosta ja b) sen mukana ei tule lisäystä yksityisen velan hoitokuluihin, jotka jarruttavat kulutusta. Tämä tarkoittaa, että Täyden Rahan järjestelmä (rahareformi) tukee paremmin reaalitaloutta. 

Muita etuja rahareformissa tiiviisti esittäen ovat seuraavat:

5. Parempia työkaluja talouden hoitoon

6.Vahvempi valtiontalous

7. Kohtuullisemmat asuntojen hinnat

8. Eriarvoisuuden vähentäminen

9. Demokratian edistäminen

10. Kasvupakosta irtautuminen

11. Eettisempää rahoitusta

12. Pitkäjänteisempää ympäristöpolitiikkaa
Tarkemmin rahareformin hyödyistä on luettavissa Rahareformin hyödyt -sivulla.

Lopuksi

”Elpymisrahasto” on käynnistämässä kehitysprosessin, jonka tavoitteena olisi EU:n liittovaltio. Kasvottomien monikansallisten finanssipääoman haltijoiden Eurooppa on murskaava alleen kansallisvaltiot sekä niiden viimeisetkin itsenäisyyden rippeet. Myös Suomessa olemme nyt äärimmäisten kysymyksien partaalla: Meidän on joko alistuminen uusliberalistisen kolonisaation orjuuteen tai itsenäistyttävä niin kulttuurillisesti kuin taloudellisesti, mikä tapahtuisi yhteiskunnallisen sekä poliittisen vallankumouksen kautta. Viimeksi mainittu voi olla dramaattinen kokemus hetkellisesti, mutta edellinen vaihtoehto on hirvittävä ”ikuisesti”.

Markku Juutinen

Lähteet

https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/politiikka/alexander-stubb-pitää-eu-komission-elvytyspakettia-erinomaisena-–-varoittaa-vastakkainasettelusta-jäsenmaiden-kesken-näkisin-tämän-enemmän-vasemmisto-oikeisto-jakona/ar-BB14FZNf?ocid=sf

Teppo Ovaskainen (28.5.2020). uusi Suomi. Professorit: EU:sta tehdään nyt liittovaltiota – ”Suuri harppaus, entistä selvemmin tulonjakomekanismia”. Saatavina: https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/politiikka/professorit-eusta-tehdään-nyt-liittovaltiota-–-”suuri-harppaus-entistä-selvemmin-tulonjakomekanismi”/ar-BB14H5YU?ocid=sf 

https://www.islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm

https://www.islam-radio.net/islam/english/index_media.htm#holly

https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html

……..

1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130; http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/; http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3; http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ

2. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty; Lobbausparatiisin kauppiaat. into

3. Heinsohn, Gunnar (2006). Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Orell Füssli.

4. Positive Money (2014): “Creating a Sovereign Monetary System”, luku 2, saatavilla: http://positivemoney.org/wpcontent/uploads/2014/07/Creating_a_Sovereign_Monetary_System_Web20130615.pdf

7 kommenttia

 1. Tämä kaikki tehdään saadun LAHJONNAN takia !

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille”.

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan”. Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Kun puolueet lahjonnan mukaan tekevät ”lainsäädäntöä” ja ottavat heille lisää velkää; se ei tietenkään sido heitä; vaikka valtiovalta näin ”lehdistön” kautta haluaakin uskotella.

  Ja tätä lahjonnan saatua ”lainsäädäntöä” on tehty myös täysin laittomasti: Iltalehti 17.4. 2012 :

  ”Eduksunnassa muhii miljardikaappaus”. Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurahat aiotaan kaapata.

  Eli ”lailla 444/2012” varastettiin jopa 3 miljardia pienyritytsen omaisuutta pankki-vakuutuslaitoksille.

  Tätä valmisteltiin ”huolella”: 2 ”eduskunnan” ( laittomalla puoluekurilla ) hyväksytetty PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa. )

  Eli tehtiin 2011 Valtiopetos; jotta miljardivarkaus pankkien tukemiseksi voitiin suorittaa. Koko ”lehdistö” on lehdistötuella lahjottu hiljaiseksi näistä petoksista; verovaroin tietenkin.

  Olen kuitenkin jo 9.12. 2005 jättänyt SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon Lasten; hetero-aviomiesten ja pienyrittäjien lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi. ( kirjattu diaariin 8 kuukautta ja jätetty käsittelemättä. )

  Tässä on julkiset todisteet siittä, että PL 118 § ja laki 444/2012 ovat tietoisen rikollisesti tehtyjä lahjontalakjeja !

  PL 118 §:stä ja lain 444/2012 miljardivarkaudesta jätin julkisen rikosilmoituksen Porissa ”poliiislle”, joka ei vieläkään ole kirjannut sitä diaariin.

  Suomessa siis poliisi suojelee rikolllisia yhdessä Valtakunnansyyttäjänviraston kanssa.

  PL 118 § myös ”vaati” Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnan sellaisissa asioissa.

  Kansainvälinen laki: mikäli jonkun maan lakis / oikeusjärjestelmä on todettu toimivallattomaksi saa Kansainvälinen rikostuomioistuin toimivallan.

  Suomen osalta tämä toimivalta LAHJOTTIIN pois: He 55/2007:n pohjalta 2008 allekirjoitettu ”sopimus”:

  Suomi MAKSAA ja pitää Kansainvälisen rikostuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia rikosoikeudenkäyntejä ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskvissa ”yksittäistapauksissa”.

  Ensimmäinen erä lahjonan maksua oli Ruanda-”oikeudenkäynti”.

  Ja poissa Kansainvälisen rikostuomioistuimen listoilta pidettävää aineistoa oli seuraaav rikollisuus: Eoa päätös 876/2/05 ( poliiisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa / syyteilmoitus 9.12. 2005 ; PL 118 §:n valtiopetos sekä ”laki 444/2012”.

  Kaikki edellämainitut kuuluisi käsitellä Kansainvälisessä rikostuomioistuimessa yhdessä Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonnan kanssa.

  Sillä He 55/2008 ja ”sopimuksen” yhteydessä valehdeltiin: ”Suomi haluaa itsenäisesti tutkia tällaisia vakavia rikoksia”.

  Heti lahjonnan jälkeen alkoi Valtiopetoksen eli PL 118 §:n valmistelu juuri tuollaisssa asioissa.

  Olen koska tahansa valmis todistamaan asioista 9.12. 2005 jätettyn SYYTEILMOITUKSEN mukaisesti Valtakunnanoikeudessa; kunhan valtiopetos eli PL 118 § on kumottu .

  Nyt kansa jättämään jokaiselle Suomen poliislle rikosilmoitus PL 118 §:n valtiopetoksesta; näin näemme löytyykö enää yhtään poliisia suomenniemeltä !

  EIT on näistä myös tiedot saanut 2006 – 2009 ( EIT 24221/06 ) ja päätti ryhtyä rikolliseksi.

  Eoa kansliapäätös 1350/4/08 … EIT tuomarin jääviyksiä ei voida tutkia; vaikka kysymyksessä olisi Suomen valtion valitsema henkilö.

  Siis kun tuomari tuhoaa Suomen työpaikkansa aineiston ( syyteilmoitus 9.12. 2005 ) ja jättää käsittelemättä lainsäädännölliset ihmisoikeusloukkaukset . ( Eoa päätös 876/2/05 ) on siis myös toimittetu EIT:lle sen salauksen loppumisen jälkeen. ( salattu 20.12. 2007 asti ).

  Kuten myös Porin poliisille 8.9. 2005 jätetty rikosilmoitus lainsäädännöllisestä syrjinnästä; joka yhä on esitutkinnassa.

  Julkisten dokumenttien mukaan myös EIT suojelee Suomen rikollista eliittiä; eli ”seuloo” pois käsittelystä 99 % Suomesta sinne lähetetystä aineistosta .

  Voi IHMISOIKEUDETONTA Suomen kansa parkaa; jolle on kaavailtu vain MAKSAJAN rooli !

  Tämä on Julkinen rikosilmoitus kaikkien em. rikosten kansainvälisen rikostutkinnan aloittamiseksi / jatkamiseksi siittä mihin 2005 on jääty !

  Jakakaa kaikelle kansalle ihmisoikeuksienne palauttamiseksi !

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 2. Kauppalehden Keskusteluista poimittua. Miten kansa on voinut äänestää tämän Sauli Niinistön valtaan ? Vieläpä kaksi kertaa ? Onko Suomen ääntenlaskujärjestelmä ihan mätä ? Nämä asiat hänestä ovat olleet kokoajan tiedossa.

  Ohessa parit lainaukset tuolta keskustelusta :

  ”miten Suomi liittyi euroon ja mielipiteeni siitä tavasta millä tasolla keskustelua asiasta käytiin eduskunnassa v. 1998.

  Kun tarkastelee eduskunnassa käytyä keskustelua euroon liittymisestä, on aivan uskomatonta kuinka naiveja ja ulalla pääministeri Lipponen ja valtiovarainministeri Niinistö olivat yhteisvaluuttaan liittymisen riskeistä ja ongelmista. Etenkin kun Eurossa jo oli, sekä oli liittymässä maita (Kreikka) joiden elinkeinorakenne, taloustilanne, verotuksen sekä valtiontalouden hoidon kulttuuri erosivat kuin yö ja päivä toisistaan.

  Niinistöstä ja Lipposesta huokui suorastaan lapsenusko Euroon. Uskomatonta oli nähdä kuinka vähän hallituksessa ja eduskunnassa oli tietoa rahaliiton varjopuolista ja riskeistä. Suomen itsenäisyydenhistorian eräs merkittävin äänestys eduskunnassa oli lähinnä läpihuutojuttu, hölmöläistarina jossa Niinistö ja Lipponen syöttivät valheita valheiden perään hyväuskoiselle hölmöläisjoukkiolle – siis eduskunnalle /kansanedustajille.

  Pääministeri ja Valtiovarainministeri eivät esittäneet ennen äänestystä yhtäkään kunnollista, perusteellista ja uskottavaa analyysia Euroon liittymisen vaaroista, riskeistä sekä mahdollisista hyödyistä jotka olisivat perustuneet taloustieteen professoreiden ja talouden ammattilaisten arvioihin ja tutkimuksiin.

  Kun oppositiojohtaja Esko Aho kysyy hyvin perusteltuja kysymyksiä hallitukselta/Lipposelta ja Niinistöltä niin Pääministerin ainoa vastaus Aholle oli: ”TE MAALAATTE MÖRKÖJÄ SEINÄLLE JA JOUDUTTE VIELÄ ITSE SEN MÖRÖN SEINÄLTÄ PYYHKIMÄÄN”.
  Herranjumala mikä idiotismi ja populismi Paavo Lipposen retoriikassa kiteytyy. Ainoatakaan järjellistä ja asiallista lausetta ei pääministerin suusta kuule tämän asian käsittelyn aikana.

  Tässä meillä suomalaisilla olikin ihan ikioma ”ajatusten Tonava”, ”Karpaattien nero” ja ”valtiomiesten valtiomies”……

  Suomi on oikea demokratian irvikuva, yhdessäkään muussa EU-maassa ei liitytty Euroon ilman kansanäänestystä…..

  Taloustieteen professori Sixten Korkmanin ”Väärää talouspolitiikkaa -kirjassa” Korkman totesi, että Suomen eurojäsenyys OLI ALUN ALKAEN VAKAVA EREHDYS.

  Viestiä on muokannut: Foxy_Lady28.5.2020 17:26″

  ”Suomalaisen vaalikarjan tietoisuus poliittisista asioista on keskimäärin heikolla tasolla ja sen muistikin on kovin lyhyt – parhaimmillaankin se ulottuu noin viiden vuoden päähän.
  Aika paljon kuitenkin kertoo suomalaisista – tästä nöyrästä yksinkertaisesta kansasta se, että toinen näistä kansaa härskisti harhauttaneista sankareista on tällä hetkellä tasavallan presidentti, toista kauttaan.

  Sauli Niinistö harhautti niin eduskuntaa kuin koko Suomen kansaa kun Suomi liittyi yhteisvaluutta euroon. Niinistöhän totesi oikeusministerinä ollessaan yksiselitteisesti sen, että markasta luopuminen ja euroon siirtyminen EI SISÄLLY EU -LIITTYMIS ÄÄNESTYKSEEN. Niinistö vakuutti ennen EU-jäsenyys äänestystä Eduskunnalle ja kansalaisille että EU-jäsenyys ei johda yhteisvaluutta Eurojäsenyyteen vaan siitä päätetään myöhemmin ja siitä on tehtävä erikseen oma lakialoite.

  Niinistö toimi näin, vaikka tiesi, että asia oli toisin, hän harhautti kansaa törkeällä tavalla.
  Kun kansa ja sen jälkeen eduskunta oli harhautettuna äänestänyt EU-jäsenyyden hyväksymisen puolesta, niin näiden äänestyksien jälkeen – Sauli Niinistö sanoikin sitten Lipposen 2. hallituksen valtiovarainministerin ominaisuudessa, että eurosta päätettiin jo EU-jäsenyysäänestyksessä, eikä siitä tarvitse tehdä erikseen lakialoitetta.

  Kaikki Niinistön valheet on dokumentoitu, hän ei voi niitä kiistää. Siksi asiasta on vaiettu visusti mediankin taholta, eikä siitä vuosien varrella ole lainkaan käyty minkäänlaista debattia valtamedioissa. Tosin Väyrynen yritti ottaa useaan otteeseen asiaa esille presidentin vaalien aikana.
  Nämä Niinistön lausunnot on kirjattu sanantarkasti ja liitettiin virallisiin eduskunnan asiakirjoihin (PeVL 14/1994, UaVM 9/1994, HE 135/ 1994

  https://keskustelu.kauppalehti.fi/5/i/keskustelu/thread.jspa?threadID=257950&start=3015&tstart=0

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 3. Gates on mm. nyt muiden miljardöörien kaltaisesti rikastunut äärimmäisesti nyt koronapandemian aikana, koska hän on putsannut pienempiä yrityksiä säätiöidensä kitaan.

  Tuonkaltainen toiminta on tuhokapitalismia parhaimmillaan ja kaikki te jotka tiedätte miten rahaa luodaan, eli velalla niin tiedätte varmaan, että tämä massatyöttömyys on jonkun asian luonnollinen seuraus ja se johtuu siitä, ettei synny enää uusia invesointeja niin paljon kuin aikaisemmin. Joten lainaa ei enää voida ottaa yhtä useammin ja valtion velkamäärä kasvaa.

  Eli aina joku uusi työntekijä menettää sen seurauksena jälleen työpaikkansa ja joutuu kortistoon.

  Keskuspankit BIS-Pankin johdolla kun johtaa tätä velkaorjuutta, jonka orjia olette kaikki te veronmaksajat. Teidän verorahoillanne turvataan ja maksetaan myös näiden pankkiirien jetset elintasot. Mutta nämä huijarit loivat aikanaan tämän talousjärjestelmän ja teollistumisen niin, että se on systeemi jossa hyötyjinä ovat vain nämä globalistisen järjestäytyneen rikollisuuden huipulla olevat tekijät. 

  Kun taas tämä köyhä veronmaksajien tuloluokka keskittyy vain tämän maailman rikkaimman eliitin sikailun kustantamiseen ja ei näiden pankkiirien jetset elintaso vielä mitään ole siihen verrattuna, että veronmaksajien rahoista maksetaan myös tämän pankkiirisukujen harjoittaman huumekaupan, asekaupan sekä ihmiskaupan ja lapsikaupan rahoitukset.

  Pelkästään YK:ssa työskentelee yli 3000 pedofiilia.

  Missään terveessä organisaatiossa tai järjestössä ei näy tällaisia lapsiinsekaantujia, mutta niistä YK on harvas poikkeus. Sitä yhdistää Vatikaanin kanssa tuo pedofilia ongelma, jota ei sieltä saada millään pois, koska se on levinnyt siellä aina kuin kulkutaudit tai rutto.

  Näille psykopaateille ei tulisi nyt antaa tuumaakaan periksi, sillä he ovat silminnähden erittäin kiihottuneita tästä koronahysterian luomasta ajasta, joka sallii heidän jo ottaa käyttöön järeämmät keinot alustaa Uusi Maailmanjärjestys ja UUSI NORMAALI.

  Toki eliitin fasismi ja totalitaristinen kontrolli on kiihottanut jo Vatikaania tuhansia vuosia sitten. Samasta maailmasta myös tämä lapsiinsekaantumisen kulttuuri tuotiin aina poliittiseen järjestelmään sisään ja tästä syystä meillä on myös Suomessa poliitikkojen pedofiilirinki, johon liittyvä Veijo Baltzarin poliisitutkinta mm. ei näytä etenevän mihinkään kuin tulevaan syyttämättäjättämispäätökseen.

  Siinä kun on sellainen pieni ongelma, että nämä Suomen nykyisetkin poliisipomot ja KRP: päällikkötason johtohenkilöitä ovat näissä pedoringeissä itse myös osin mukana, joten jos siellä on vasen jalka haudassa, niin eihän nyt pedofiilirinkiveljiä voi käräyttää ja siitä nämä poliisipäälliköt pitävät huolen, ettei kenenkään poliitikon poliittinen ura pääty edes tällaisen demareita kuohuttaneen pedofiilirinki skandaalin johdosta.

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
 4. Näin viherkommunisti-hallitus pettää sekä omat äänestäjänsä että muut suomalaiset – EU-monsterin pelastamiseksi:

  ”Wollt ihr den totalen Krieg?”,
  https://oikeamedia.com/o1-138900

  Että tosiaankin on kysymys viher-KOMMUNISTI-hallituksesta:

  ”Lähes samalla kellonlyömällä tiistaina 2.6.2020 kolmen hallituspuolueen nuorisojärjestöt: vihreät, vasemmisto ja demarit, ryhtyivät ministeri Li Anderssonin johdolla poliittiseen kampanjaan, jotta Yhdysvalloissa nähdyt rotumellakat syttyisivät myös Suomessa.

  Logona poliittisiin rotumielenosoituksiin ryhtymiselle ja niiden tukemiselle ns. ”mustien puolesta” on äärivasemmistolainen sekä ylikansallisten NGO-kansalaisliikkeiden toiminnasta laajasti tutuksi tullut NYRKKITUNNUS, jota anarkistit käyttävät yleisesti eri maissa. Ryhtyminen Suomessa alkaa sosiaalisessa mediassa tänään tiistaina:…

  Muistutettakoon, että äärivasemmistolainen ANTIFA-liike on menossa Yhdysvalloissa kiellettyjen terroristijärjestöjen listalle presidentti Donald Trumpin esityksestä, koska USA:n viranomaiset ovat havainneet kautta Yhdysvaltojen levinneiden ja massiivista tuhoa aiheuttaneiden väkivaltaisten rotumellakoiden olevan mm. pankkiiri George Soroksen rahoittaman NGO-järjestötoiminnan tulosta…”

  https://mvlehti.net/2020/06/02/hallituspuolueiden-nuorisojarjestot-lietsovat-rotumellakoita-osoitamme-tukemme-protesteille-suomessa/

  Juha Ahvio NYRKKITUNNUKSESTA ja Sanna Marinista:

  ”Nyrkkitervehdys oli leimallisesti Saksan kommunistisen puolueen 1920-luvulla perustetun Rotfrontkämpferbund-taisteluorganisaation eli Rotfrontin, Punarintaman, julkisena tunnuksena ja tervehdystapana. Saksan 1920–30-lukujen kommunistisen Punarintaman suora perillinen on meidän päiviemme Antifa, jonka keskuudessa perinteinen kommunistinen nyrkkitervehdys on käytössä.

  Tätä historiallista kommunistista taustaa vasten tarkasteltuna on hätkähdyttävää lukea SDP:n nyt virkaa tekevää puheenjohtajaa Sanna Marinia käsittelevää Helsingin Sanomien artikkelia 26.1.2019. Hätkähdyttäväksi artikkelia ei tee sen sanallinen sisältö, vaan artikkelin yhteydessä oleva kuva SDP:n vuoden 2017 puoluekokouksesta. Kuvassa SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm ja puheenjohtajistoon lukeutuva Sanna Marin tekevät valituksi tulonsa kunniaksi kommunistisen nyrkkitervehdyksen.

  Siis demarijohtajat tekevät puoluekokouksessaan täysin julkisesti kommunistisen Rotfront-nyrkkitervehdyksen!

  Hesarin artikkelissa Sanna Marin sanoo edustavansa ”tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ihmisoikeuksia”. Mutta Marin ei joko tiedä, muista tai ei välitä siitä, että nämä iskusanat kuten myös ”vapaus, veljeys ja tasa-arvo” ovat historiallisesti tarkasteltuina erittäin verisiä ja väkivaltaisia iskusanoja, aina Ranskan suuresta jakobiinivallankumouksesta alkaen, kuten perustelen kirjoituksessani 16.2.2018 Uusimman ajan ensimmäinen kansanmurha kohdistui kirkkoon ja kristittyihin.

  Erityisen verisiä ja väkivaltaisia iskusanoja edellä mainitut ovat silloin, kun ne Marinin tapaan liitetään kommunistisen nyrkkitervehdyksen tekemiseen.”

  Koko artikkeli: https://www.oikeamedia.com/o1-97606

  Milloinkahan noiden vasemmalla olevien enemmän tai vähemmän piilokommunistipuolueiden nuorisojärjestöt alkavat puuhata täysveristä kommunistista vallankumousta Suomeen ja rupeavat synnyttämään Suomen ”Demokraattista” Tasavaltaa aidon DDR-mallin mukaisesti?

  (Mitä tulee esim. sionisteihin ja niiden miehittämään talmudistiseen Israeliin, niin olen em. Ahvion kanssa jyrkästi erimieltä. Siitä huolimatta Ahviolla on huomattava joukko lukemisen arvoisia artikkeleita, joten ei kannata ”heittää lasta menemään pesuveden mukana”.)

  Plusääni(1)Miinusääni(2)
  1. Kommunistisen Antifan riehunta on nyt pantu merkille erityisesti USA:n levottomuuksien yhteydessä. Itse uskon, että taustalla lymyävä sionistista maailmanjärjestystä tavoitteleva taho käyttää vasemmistolaisia voimia hyväkseen luodakseen kaaosta. Kommunistit toimivat antiteesinä oikeistolaiselle eli uusliberaalille teesille, joka syrjäyttää suuria kansalaisryhmiä taloudellisesta ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. USA:ssa toimimaton terveydenhoitojärjestelmä ja raaka, minipalkkoja tai työttömyyttä tarjoava finanssikapitalismi turhauttaa kansalaiset ja synnyttää suuren joukon ”roskaväkeä”, jolla ei ole mitään menetettävää. Näihin joukkoihin on rotuvihaa ja köyhyyden aiheuttamaa turhautumista lietsovan Antifan tai BLM:n sitten helppo vedota ja saada masinoitua ne liikkeelle. Syntipukiksi otetaan herkästi valkoinen rotu, joka on yhtälailla finanssikapitalistien ikeen alla.

   Itse olen päätellyt, että USA:n tapauksessa Antifa saa näkymätönä apua em. taustalla lymyävältä sionistijoukolta. Se toimittaa Antifan riveihin koulutettuja provokaattoreita ja agitaattoreita ja jonkin verran myös aseistusta, jolla Antifasta ja muista roskajoukoista muodostetaan uskottava uhkakuva USA:n sisäiselle turvallisuudelle. Tämä on veruke USA:n sotavoimia komentavalle sionistiselle hallinnolle viedä eteenpäin omia suunnitelmiaan väestön totaalisen kontrollin toteuttamiseksi.

   Kehitykseen vaikuttaa myös pidempiaikainen kulttuurimarxistinen tai sionistinen indoktrinaatio, joka tekee väestöistä mentaalisesti kyvyttömiä havaitsemaan, mistä päin heidät alistava vihollinen oikein hyökkää. He pitävät vihollista ystävänään ja liittolaisenaan. Luonnolliset ja tervejärkiset kategoriat on kumottu ja ihmisten kyky hahmottaa todellisuutta on ajettu alas. Ex-KGB agentti Yuri Bezmenovin paljastama ideologisen subversion kaava on nyt tullut ilmiselvästi esille: 1. demoralisaatio, 2. destabilisaatio, 3. kriisi, 4. uuden normaalin vakauttaminen.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
 5. Ruotsi on yhdessä Tanskan, Hollannin ja Itävallan kanssa näyttänyt keskisormea EU-komission ehdottamalle 750 miljardin euron jälleenrakennusrahastolle. Vaikka ehdotus tuskin menee läpi sellaisenaan, Ruotsi on tosipaikan edessä.

  Dagens industri lehti kirjoittaa: Ruotsin vaihtoehdot ovat joko Euroopan talous- ja rahaliiton jäsenyys tai ero EU:sta eli Svexit.
  https://www.di.se/analys/sveriges-val-efter-raddningspaketet-emu-eller-svexit/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Who is BlackRock?

  Lets see if you spot a pattern.

  Chairman and CEO, Larry Fink (Jewish)

  President, Robert Kapito (Jewish)

  Chief Operating Officer, Rob L. Goldstein (Jewish)

  Chief Risk Officer, Ben Golub (Jewish)

  Chief Financial Officer, Gary Shedlin (Jewish)

  Global Head of Technology & Operations, Derek Stein (Jewish)

  Head of International and Corporate Stategy, Mark K. Wiedman (Jewish)

  Global Head of Active Equities, Mark D. Wiseman (Jewish)

  Amazing! EVERY. SINGLE. TIME.

  Money or currency is not actually the problem. The problem is the parasitic system of control that is associated with it right now. The idea that a private central bank lends currency into existence with interest is so ludicrously insane that it’s actually comical and these people strut around and talk as if they are holier than thou, it’s a complete farce. People are so easily fooled and fail to see the obvious way out of this – free and totally decentralized currencies. An economy is at its core all about work and creative ingenuity. Allow people to freely do and earn the fruits of their labor and any problem can be fixed quickly. Governments, central banks and international parasitical organizations are the problem. They tried to fool us into thinking capitalism is the problem when in reality true capitalism is the solution. We know what they strive towards – control and oppression. True capitalism is about healthy and constructive competition and development and not monopoly and market manipulation/dominance

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat