Energiatodistus kiinteistökaupassa

Laitoin omakotitaloni myyntiin toukokuussa. Olen kuullut, että myynnin yhteydessä tulisi esittää energiatodistus. Pitääkö tämä paikkansa?

Uudisrakentamisen osalta energiatodistus on ollut käytössä jo muutaman vuoden. Jatkossa energiatodistus tarvitaan myös vanhan pientalon myynnin tai vuokrauksen yhteydessä.

Vuonna 1980 tai sen jälkeen rakennetuille pientaloille tarvitaan energiatodistus myynnin tai vuokrauksen yhteydessä 1.6.2013 alkaen. Sen sijaan ennen vuotta 1980 rakennetuille pientaloille todistus tarvitaan vasta 1.7.2017 alkaen.

Rivi- ja ketjutaloja sekä liike- ja toimistorakennuksia uuden säädökset koskevat 1.7.2014 alkaen.

Mikäli kiinteistö on arvoltaan hyvin vähäinen, vuokra on pieni tai kohdetta ei esitellä julkisesti, energiatodistus voidaan laatia valmiin lomakkeen avulla niin kutsutun kevennetyn menettelyn kautta. Energiatodistusta ei tarvita muun muassa loma-asunnoille, suojelluille tai pienille, alle 50 neliömetrin kokoisille rakennuksille.

Kysyjän on siten hankittava energiatodistus, mikäli kysyjä myy omakotitalonsa kesäkuun puolella, hänen talonsa on rakennettu 1980-luvulla tai sen jälkeen, eikä talo ole kooltaan pieni. 

Ympäristöministeriö kuvailee energiatodistusta työkaluksi rakennusten energiatehokkuuden vertailuun ja parantamiseen myynti- ja vuokraustilanteessa. Todistus antaa tärkeää tietoa ja sisältää ammattilaisen laatimia säästösuosituksia, joiden avulla voi parantaa energiatehokkuutta. Energiatodistus muistuttaa ulkoasultaan kodinkoneista tuttua esitystapaa. Energiatehokkuusluokat ovat A-G. 

Luonnollisestikaan oikeuskäytäntöä ei ole vielä energiatodistuksesta liittyen kiinteistön laatuvirheeseen. Mikäli ostajille ilmoitettu energiatodistusluokitus ei vastaisikaan todellisuutta, kaupan kohde poikkeaisi annetuista tiedoista. Nähdäkseni ostaja olisi tällöin ainakin lähtökohtaisesti oikeutettu hinnanalennukseen. Kokonaisarvioinnissa on kuitenkin huomioitava virheen laatu, kauppahinta, rakennusvuosi ja kaupan ehdot muutoinkin. 

Mikäli myyjä laiminlyö energiatodistuksen esittämisen kiinteistökaupan yhteydessä, myyjä voidaan sakon uhalla velvoittaa täyttämään velvoitteensa.

 

Mika Talviaro
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat