Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa

Poliisista soitettiin ja pyydettiin minua kuulusteluihin päivän varoitusajalla. Asia liittyy pikkujoulujen jatkoilla tapahtuneeseen kärhämään. Onko minulla oikeus pyytää lakimies mukaan kuulusteluihin.

Kyllä Sinulla on oikeus. Oikeus oikeudenkäyntiavustajaan juontaa juurensa Euroopan ihmisoikeussopimuksesta ja niin sanotusta itsekrimointisuojasta. Suojalla tarkoitetaan sitä, ettei rikoksesta epäiltyä saa pakottaa tai painostaa edistämään syyllisyytensä selvittämistä.

Avustajan käyttäminen on tärkeää myös siksi, että esitutkinnan merkitys rikosjuttujen käsittelyssä on suuressa roolissa. Esitutkintapöytäkirjan kirjauksia kun ei voi oikeudessa yleensä muuksi muuttaa. On tärkeää, että pöytäkirjan kirjattu vastaa tarkoin epäillyn kertomaa.

Korkein oikeus on todennut ratkaisussaan KKO 2012:45, että rikoksesta epäillyn oikeudella avustajan käyttöön heti esitutkinnan alusta alkaen turvataan epällyn itsekriminointisuoja.

Rikoksesta epäillyn esitutkinnassa antamia lausumia ei saa käyttää oikeudessa syyllisyyttä tukevana näyttönä, jos epäilty ei ole yksiselitteisesti ja tietoisena oikeuksistaan luopunut oikeudestaan avustajaan esitutkinnassa.

Ellei epällyn oikeus avustajaan ole esitutkinnassa toteutunut, syytetyn oikeuksille voi aiheutua korjaamatonta vahinkoa. Korkeimman oikeuden mukaan tämä voidaan välttää siten, ettei epäillyn syyllisyyttään tukevia lausuntoja hyödynnetä oikeudenkäynnissä.

Euroopan ihmisoikeussopimus ja edellä todettu korkeimman oikeuden ratkaisu ovat muuttaneet poliisin kuulustelukäytäntöä. Ennen kuulustelu aloittamista epäillylle ilmoitetaan aiempaa yksityiskohtaisemmin hänen oikeutensa avustajaan.

Perus- ja ihmisoikeudet korotustuvat entisestään, kun uusi esitutkintalaki ja pakkokeinolaki tulevat voimaan 1.1.2014.

Avustajan käytöstä aiheutuneet kulut voivat jäädä joko kokonaan tai osittain valtion vahingoksi.

Vakavissa rikoksissa rikoksesta epäillylle voidaan määrätä valtion varoista puolustaja. Vähävarainen on oikeutettu oikeusapuun. Valtio korvaa rikoksesta epäillyn oikeudenkäyntikulut silloin, kun syyttäjän ajamat syytteet hylätään oikeuskäsittelyssä.

Mika Talviaro
Asianajaja, varatuomari
Asianajotoimisto Talviaro Oy
www.lakineuvo.fi

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat