Esivallan perikatoon pääsyyllisiä ovat poliittiset vallanpitäjät, ei kansa; huomiot mielenosoituksista

Joidenkin toimijoiden mukaan kansa on yhtä paljon syyllinen Suomen valtion rappeutumiseen kuin poliittiset valtaapitävät toimijat. Tarkastelemme tässä kirjoituksessa tähän väitteeseen kytkeytyvää funktiota. Kiinnitämme huomioita myös ajankohtaisiin mielenosoituksiin.  

Ensinnäkin todettakoon, että Convoy Finland alkoi perjantaina 4 helmikuuta 2022. Convoy – tapahtumalla tai mielenosoituksella haluttiin ja halutaan esimerkiksi kumota kaikki koronatoimenpiteet ja –rajoitukset Suomessa. Tämä kumoaminen koskee myös rokotepasseja, koronapasseja, valmisteltua digitaalisen henkilöllisyyden toteuttamista, kokoontumis- ja aukiolorajoituksia, maskipakkoa sekä kaikkea muuta asiaan liittyvää. Vaatimukset koskivat myös hallituksen eroamista.  

Valtamedian mukaan Convoy-mielenosoitukseen on perjantaina 4.2 osallistunut vain 700 henkeä, mutta useat muut tiedonvälitykset ilmoittavat osallistujia olevan tuhansia. Eduskuntatalolla ja kansalaistorilla olleiden lisäksi autosaattueita oli pitkin Suomen teitä vastassa kannustaen ihmisiä, joten heidät voidaan laskea mukaan mielenosoitukseen osallistuneiden määrään. 

Tapahtuman on jatkunut eilen lauantaina. Lisäksi lauantaina eduskuntatalolla on ollut suunnitteilla pitää Save Sote ‑mielenosoitus, joka sekin toimii samalla koronahysterian vastaisella teemalla. 

Mielenosoitus on jatkunut vaihtelevissa tunnelmissa myös tänä päivänä. 

Mielenilmauksen järjestäjät ovat kertoneet mielenilmauksen jatkuvan alustavasti keskiviikkoon saakka. 

Tähän jatkoksi välittömästi sanottakoon, että Suomen poliittinen järjestelmä ja instituutiot ovat täydellisessä laittomuudessa, jonka seurauksena myös maan sisä- ja ulkopoliittinen hallinta on annettu ylikansalliselle pääoman imperiumille, joka hallitsee taloudellis-poliittista hegemoniaa lähes maailmanlaajuisesti.  

Suomessa taistelu vapauden ja itsenäisyyden puolesta on välttämätöntä ja 4. helmikuuta alkanut Convoy Finland on kuitenkin merkittävä tapahtuma, jolla pyrittään taistelemaan valtion poliittista, instituutionaalista sekä valtamediallista laittomuutta sekä mielivaltaa vastaan. 

Luonnollisesti on ilmeistä, että Kanadan rekka-autoilijoiden aloittama Convoy – liikehdintä on saanut tukijoikseen myös sionistisia toimijoita. Tätä ei oikeastaan tarvitse kummeksua, sillä sionistinen eliitti ja juutalaismafia, jotka ovat kaiken pahan alku ja juuri, ovat aina sponsoroineet kautta historian molempia vallankumouksen tai selkkauksen osapuolia. 

Mutta olkoon tämä sionistien antama pönkittäminen kuinka tahansa niin, joka tapauksessa Convoy Finland pyrki osaltaan vapauttamaan Suomen poliittinen järjestelmän ja instituutiot täydellisestä laittomuuden tilasta. Tämä on huomattava tapahtuma, joka ansaitsee tukensa. 

Kansaa syytetään Suomen henkisestä ja yhteiskunnallisesta alennustilasta 

Nyt on kuitenkin ilmaantunut erilaisten uskovaisten, ja muidenkin  taholta mielipiteitä ja suoranaisia tunnepurkauksia, jotka kohdistavat Suomen poliittisen, yhteiskunnallisen, kulttuurillisen ja virkahallinnollisen perikadon kokonaisuudessaan suomalaisten syyksi. Tässä siis vieritetään  viranhaltijain, johtavien poliitikkojen ja valtamedian laittomuudet, henkisten arvojen turmeleminen ja isänmaanpettäminen “tavallisen” kansan niskoille. (Huom! Ei ole olemassa mitään tavallista kansaa, mutta on niitä kansankerroksia, jotka eivät ole päättävissä elimissä mukana.) 

Näiden tiettyjen kansaa syyllistävien toimijoiden keskuudessa esiintyy myös Convoy Finland –tapahtuman vastustamista. 

Suomen perustuslaista voidaan lukea: 

2 § 

Kansanvaltaisuus ja oikeusvaltioperiaate 

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta.” 

Useat henkilöt ovat todenneet, että Suomen itsenäisyyden menetykseen ovat kansalaiset samassa määrin syyllisiä kuin poliittiset päättäjät, tai jopa, että nämä olisivat pelkästään kansan syytä. Niin muodoin nämä tunteilijat nojautuvat yllä esitettyyn lainkirjaimeen (2 §). Tästä huolimatta kansan kerroksilla ei ole ensisijaista vastuuta maan yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja kulttuurillisesta taantumasta.  

Suomen itsenäisyyden raunioitumiseen vaikuttivat merkittävästi maan liittäminen Euroopan unioniin ja euroon. Nykyisin Suomi ei ole enää itsenäinen valtio. 

 

Miksi laajat kansankerrokset eivät ole syyllisiä valtion turmioon? 

Kansankerrokset eivät ole pääsyyllisiä esivallan turmioon siitä syystä, että kansaa on armottomasti ja kiihtyvällä voimalla manipuloitu aina toisen maailmansodan päätymisestä alkaen. Tämän manipuloinnin, joka on johtanut suomalaiset asteittaiseen henkiseen rappeutuneisuuteen, ovat siunanneet valtaapitävät poliitikot, ja nykyisi myös esim. evankelis-luterilainen kirkko.  

Pääsyyllisiä ovat poliittiset valtaapitävät voimat 

Italialainen Antonio Gramsci (1891-1937) on antanut selvän kuvan yhteiskunnallisesta vallankumouksesta korkeatasoiset uskonnolliset ja muut perinteiset arvot raunioittamalla. 

Gramsci väitti, että länsimainen (hänen termistössään ”porvarillinen”) kulttuuri oli tehnyt työväenluokan sokeaksi todellisille marxilaisille luokkaeduille. Ennen kuin marxilainen vallankumous voisi onnistua, länsimainen kulttuuri olisi tuhottava. Gramsci kirjoitti vankilassa ollessaan sarjan suunnitelmia, jotka nykyään tunnetaan nimellä Vankilavihkot.1 Niissä hän esitteli ”kulttuurihegemonia”-teoriansa, eli tähän liittyen yhteiskunnan vallitsevien arvojen korvaamisen toisilla.   

Jo vuosikymmeniä olemme saaneet “nauttia” toinen, toistaan kauheammista ”kulttuurihegemonian” virtauksista. Tätä mädänneisyyttä on länsimainen kulttuuri täynnä, eikä Suomi ole siitä jäänyt osattomaksi. Tähän degeneraatioon on vaikuttanut juutalaismafian nouseminen viihdeteollisuuden, kasvatus- ja opetusmaailman sekä yleensä joukkotiedonvälityksen “henkiseen” johtoon. 

Yllä olevasta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita sellaisia nykyaikaisia ääri-ilmiöitä kuin esimerkiksi WOKE-kulttuuri ja perinteisen sekä samalla luonnonmukaisen ydinperheen vastainen LGBT-liikehdintä. Nämä ovat saaneet myös mahtavan institutionaalisen  valtaväylänsä. Nimittäin ydinperhettä ei voida pitää pelkästään yhteiskunnan poliittisena yksikkönä, vaan sen varsinainen alkuperä on sekä henkinen että luonnollinen, jossa luonnollinen on vastaavaisuus henkiselle. 

WOKE-kulttuuriin viittaavalla käsitteellä tarkoitetaan henkilöä, joka tiedostaa sosiaalisen eriarvoisuuden ja ennen muuta rasismin sekä rotusyrjinnän. Käsite WOKE ponnahti suuren yleisön tietoon Black Lives Matter -liikkeen kautta. WOKE-kulttuuri on instrumentti, jonka avulla hyökätään kaikkia isänmaallisia ja kansallismielisiä toimijoita vastaan, ja ylipäätään kaikkia niitä vastaan, jotka pyrkivät omavaraisuuteen, järkevyyteen ja kauneuteen yhteiskunnassa. 

Yllä esitettyyn viitaten Juutalaismafian perustama Frankfurtin koulukunnan saavutukset loivat länsimaihin yhteiskunnallisen ja kulttuurillisen mätäpaiseen, joka on aiheuttanut sen, että suuri osa nykyisten länsimaiden valtio- ja yhteiskuntajärjestelmien rakenteista pitäisi “amputoida” eli käytännössä purkaa. Suomi ei ole poikkeus tästä turmeluksesta. 

Psykologian professori Kevin MacDonaldin mukaan Frankfurtin koulukunnan perustivat saksanjuutalaiset vasemmistoaktivistit, joille ”tieteellä” oli vain poliittista välinearvoa. Frankfurtilaiset eivät harrastaneet perinteisiä tieteellisiä metodeja kuten esimerkiksi empiirisiä kokeita, sillä ne eivät yleensä tuottaneet poliittisesti toivottuja lopputuloksia. Kulttuurimarxistiset pedagogit opettavat siis nuorille, millainen maailman ”pitäisi” olla sen sijaan, että he kertoisivat, millainen maailma todellisuudessa on. Nuoria manipuloimalla kulttuurimarxistit pyrkivät manipuloimaan yhteiskuntaa itselleen mieluisaan muotoon. 

Lisäksi sekä tietotekniikkateollisuus että länsimainen valtamedia ovat tiukasti juutalaismafian kontrollissa ja hallinnassa.   

Ja on syytä mainita, että: 

Suomen laittomasta liittymisestä Euroopan unioniin on osaltaan vastuussa edesmennyt presidentti Mauno Koivisto.   

Suomen laittomasta liittymisestä Euroopan unioniin on myös vastuussa presidentti Martti Ahtisaari, ulkoasiainministeri Heikki Haavisto (kesk), ulkomaankauppaministeri Pertti Salolainen (kok) ja valtiosihteeri Veli Sundbäck. Lisäksi petokseen kytkeytyy muita asianomaisia, poliitikkoja, viranhaltioita ja valtavirtamediaa. 

Suomessa tapahtuneet valtiopetokset eivät ole saaneet näkyvyyttä valtavirtaisessa tiedonvälityksessä. Niistä vaietaan kuin muuri. Valtiopetosten sarja, jos niin voidaan sanoa, yhdistyy Suomen liittymiseen Euroopan talousalueeseen (ETA), Euroopan yhteisöön (EY) ja Euroopan unioniin (EU). Valtiopetos on rikos, joka ei koskaan vanhene. 

Tämä sopimus (ETA) toimi porttina sille, että Suomi otti käyttöönsä euroalueen yhteisen rahan, euron 1.1.1999. 

Olemme käsitelleet laajemmin Suomen EU:n ja euroalueeseen liittymistä lähteineen artikkelissa Valtiopetokset Suomen lähihistoriassa. 

Loppupäätelmä 

Haluamme yllä olevassa kirjoituksessa painottaa sitä, että kansan kerroksilla ei ole ensisijaista vastuuta maan yhteiskunnallisesta, poliittisesta ja kulttuurillisesta taantumasta. Suomen taantumasta tai paremminkin perikadosta ovat ensisijaisesti vastuussa ja syyllisiä maan valtioneuvosto, eduskunta, instituutiot, valtamedia ja terveysjärjestöt kuten THL. Kansa ei voi olla vastuussa esimerkiksi siitä, että poliittiset päättäjät ovat hankkineet viimeisinä vuosikymmeninä hirvittävät määrät ulkomaista velkaa. Ennen muuta velanottoa on rajusti lisätty korona-aikana. Suomen valtion johto on tukenut toimia, joiden avulla Suomen kansallisomaisuutta sekä työtuloksia on huutokaupattu kansainvälisille keinottelijoille eli sijoitusyhtiöille. 

Mediapooli johtaa Suomen mielipideilmaston allikkoon

Alleviivaamme, että korona-manipulaatioon syyllisiä ovat juutalaistoimijat eli juutalaismafia. Ensinnäkin länsimainen joukkotiedonvälitys ja viihdemaailma ovat tiukasti juutalaismafian kontrollissa ja –mafian osittaisessa omistuksessa. Valtamediahan on jo kahden vuoden aikana miltei taukoamatta rummuttanut yliampuen koronauutisointeja, joiden avulla ihmiset on saatu hysteeriseksi ja pelkäämään toisiaan sekä ottamaan k-rokotuksia. 

Muistamisen arvoista on, että WHO, kansainväliset lääkefirmat ja länsivaltioiden terveysjärjestöt, kuten Suomessa THL, ovat liittyneet yhteen Maailman talousfoorumin (WEF) kanssa ja WEF on instrumenttina Maailmanhallituksen edistämiseksi. 21.7.2020 Euroopan unionin johtajat solmivat  sopimuksen Euroopan elpymissuunnitelmasta, jonka tarkoitus on edistää EU:n liittovaltiokehitystä. EU:n liittovaltiosta muotoutuisi myöhemmin Maailmanhallitusta. Mutta tämä Maailmanhallitus eli Uusi Maailmanjärjestys (UMJ) toteutuu varsinaisesti juutalaisen Klaus Schwabin unelmassa neljännessä teollisesta vallankumouksessa (Fourth Industrial Revolution, 4IR), jossa Davosin agendan mukaisesti ja WEF:n järjestelyihin sisältyen toteutetaan The Great Reset –operaatio. Joskin tämä Suuri uudelleenasettaminen (The Great Reset) on vain väline UMJ:n toteuttamisessa. 

Suomen hallitus ja muut keskeiset poliittiset noudattavat täysin WEF:n ja siihen liittyvän globaalin miljardööriryhmän ohjeistusta Suomen sisä- ja ulkopoliittisissa ratkaisuissa.   

Joku voi sanoa, että suomalaisilla on vapautensa olla valitsematta päättäjiksi sellaisia toimijoita, jotka kannattavat ylikansallisen pääoman imperiumien etuja Suomessa. Tämä vapaa valinta ei kuitenkaan ole mahdollista, sillä globaali eliitin äänitorvena oleva valtamedia manipuloi suorastaan painostavasti kansalaisia äänestämään päättäjiksi negatiivisen globalisaation lakeijoita. Toisaalta politiikan alkutaipaleella olevat ehdokkaat saattavat antaa itsestään sellaisen kuvan, että he muka olisivat kansan voimalla ja kansan edunvalvojina. Mutta päästessään valtaan nämä “edunvalvojat” “kääntävät takkinsa”, kuten esim. Timo Soini.  Myös puoluekuri voi estää edustajien itsenäisen toiminnan isänmaan ja kansalaisten hyväksi. 

Valtamedioiden toimittajat eivät myöskään ole objektiivisia, vaikka näin julkisuudessa sanovat. Nämä toimittajat ovat sitoutuneet toimimaan transatlanttisen liittouman ja negatiivisen globalisaation äänitorvina ja armottomina Venäjä mustamaalaajina. Täten kysymys ei ole neutraaleista toimittajista. Nykyisin valtamedia ei ole enää vallan vahtikoira. 

Nämä samat “uskovaiset” yms. toimijat, joiden sanottiin alussa syyllistävän kansaa Suomen turmiosta, kehottavat ihmisiä rukoilemaan Jumalaa, muiden muassa Suomen puolesta ja kenties rukoilemaan viisautta päättäjille. Tietysti pitää rukoilla Jumalaa, mutta Jumalallinen Kaitselmus toimii eri tavalla. 

Nimittäin Jumalallisen Kaitselmuksen ohjaus  käyttää ihmisiä instrumenttinaan valtiollisissa ja yhteiskunnallisissa toiminnoissa. Esimerkiksi valtion virallista uskontoa edustavan kirkon rappeutuessa on seurakuntalaisten irtisanouduttava mädäntyneestä kirkosta ja perustettava uusi kirkko, joka perustuu Herralta saadulle ilmoitukselle. Kansalaisilla on niin ikään velvollisuus vapautua tyrannimaisesta esivallasta, joka on vielä ulkovaltojen ohjauksessa. Tässä tapauksessa kansan täytyy jälleenrakentaa valtionsa ja sen instituutiot sekä poliittinen järjestelmä.  

Jumala eli Herra käyttää tässä yhteiskunnallisessa murroksessa maan kansalaisia välikätenään. Niin muodoin, mitkään rukoukset eivät välittömästi, eivätkä aina välillisestikään tilannetta paranna. 

Samoin ihmisen on henkilökohtaisesti kannettava vastuunsa synneistään ja uudestisynnyttävä elämällä Jumalan Kymmenen Käskyn mukaisesti eli luovuttava synneistään oman aktiivisuutensa ja Herralta saaman avun turvin. Uudestisyntymisen prosessi on vastavuoroista Herran ja uudestisyntyvän välillä. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Gramcsi, Antonio. (1975, 2009). Vankilavihkot. (Suom. Mika Böök, Martti Berger & Lena Talvio). Tampere: Vastapaino. 

_ _ _ _  

chap5.pdf (kevinmacdonald.net) 

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

7 kommenttia

 1. Kyllä. Kävin ihmettelemässä paikan päällä ja totesin, että tämä on jokin ’Valta Kuuluu siideriKansalle’ -tapahtuma.
  Samalla soittivat joka puolella hypnoottista konemusiikkia, jotta tapahtuman saatanallinen henki tulisi kaikille selväksi.

  Näin se uusi maailmanjärjestys etenee. Nää sylkee nyt ihan hurmoksessa Jumalan asettamaa rangaistusta vastaan, ja vetää samalla itsensä vessanpöntöstä alas. Ei tähän tarvita Soroksia ja NWO – agendoja. Suomen kansalla on jo agenda. Sen nimi on itsetuho. Toki ymmärrän, että kansa haluaa tästä ihanasta joukkoitsemurhastaan vielä hetken nauttia ja vetää kaikki muutkin siihen mukaan. Siksi siellä muutama jo huutelikin, että lisää jengiä pitäisi saada mukaan näihin loppubileisiin.

  Mitään arvokasta ja kunniakasta en tästä Convoy2022 -tapahtumasta löytänyt. Pelkkää kadulla öyhöttämistä mm. jääkiekkohurmoksen tapaan.

  Plusääni(15)Miinusääni(4)
 2. TIEDOTUSVÄLINEET SYYNÄ KANSAN TYHMYYTEEN
  Juutalaisten pirullista älykkyyttä osoittaa heidän tiedotusvälineiden haltuunotto. Esim. USA:ssa lähes kaikki tiedotusvälineet ovat juutalaisten omistuksessa tai valvonnassa ja heidän valtansa ulottuu myös muiden maiden tiedotusvälineisiin, kuten myös Suomen. Joka hallitsee tiedotusvälineitä, hallitsee ihmisten mielipiteitä. Tämä on nähty kahdessa maailmansodassa, joissa Amerikan lehdistä ratkaisi sen osallisuuden sotiin. Juutalaiset ovat Siionin Viisaiden johtamat ja Siionin Viisaiden tehtävänä on maailman valtaus. Tähän he pyrkivät kaikin mahdollisin keinoin. Kun nyt mikrobiologia on kehittynyt, yrittävät juutalaiset hyödyntää sitä maailmanvaltauksessa. Salaisissa sotilaslaboratorioissa on kehitelty menetelmiä, joilla ihmistä voidaan ohjailla digitaalisesti injektioihin laitetuilla alustoilla. Näin tavoitteena on koko ihmisrodun tekeminen juutalaisten orjiksi. Tämä on koronahuijauksen sisin asia. Kun yritys näyttää epäonnistuneen voimakkaan vastuksen (koronahuijauksen kansainvälinen vastustus) vuoksi, yrittävät sionistit lietsoa eurooppalaista sotaa Venäjän avulla (Ukrainan kriisi). Suomen korruptoitunut poliittinen johto pelaa suoraan sionistien pussiin, sillä Suomella ei ole enää omaa ulkopolitiikkaa, vaan EU johtaa Suomen poliittista eliittiä. Suomen kansa on lahjakasta, mutta tiedotusvälineet eli valtamedia on tehnyt sen tyhmäksi. Mediapooli ohjaa Suomen mielipideilmastoa väärään suuntaan. Mutta vaihtoehtomedioissa on Suomen pelastus. Vaihtoehtomedioiden kärjessä on https://mvlehti.net/
  VKK on uusi poliittinen voima, jota tulee kehittää todelliseksi kansan liikkeeksi.
  LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  https://positv.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(8)
 3. Kansan enemmistön vika juuri on pahan alku
  Demokratiassa kansa valitsee poliittiset päättäjänsä. Tuskin Suomessa on suurta vaalivilppiä tehty. Ei siitäkää kyllä voi olla varma. Viime vaaleissa persut saivat 20000 ääntä vähemmän kuin sossut. Sellainen ero on helppo tehdä vilpillä varsinkin, kun persut pääministeripuolueena olisivat olleet muille muille puolueille katastrofi.

  Plusääni(1)Miinusääni(5)
 4. Esivallan perikatoon pääsyyllisiä ovat todellakin poliittiset vallanpitäjät, ei kansa.

  `Hätätilan julistaminen kuvastaa käynnissä olevien mielenosoitusten aiheuttamaa vakavaa vaaraa ja uhkaa asukkaiden turvallisuudelle ja korostaa tarvetta saada tukea muilta lainkäyttöalueilta ja hallintotasoilta`.

  Hätätila julistettu! Convoy otti poliisilta kontrollin Kanadassa – Ottawan asukkaat raivoissaan
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/h%C3%A4t%C3%A4tila-julistettu-convoy-otti-poliisilta-kontrollin-kanadassa-ottawan-asukkaat-raivoissaan/ar-AATxeKp?ocid=msedgdhp&pc=U531

  Eipä mennyt kauan kun hyvin ajoitettu ja tähän saumaan `tilattu puhenvuoro` aloitti keskustelun `kansalaistottelemattomuudesta`.

  `Vihreiden sisäministeri Mikkosen ulostulo kansalaistottelemattomuudesta hämmentää hallituskumppanipuolue keskustassa`.
  Krista Mikkosen `outo lausunto` hämmentää keskustassa: `Näin tekee poliisista vastaava sisäministeri`:
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/politiikka/krista-mikkosen-outo-lausunto-h%C3%A4mment%C3%A4%C3%A4-keskustassa-n%C3%A4in-tekee-poliisista-vastaava-sis%C3%A4ministeri/ar-AATy5EF?ocid=msedgntp

  Mikkonen toteaa Ylelle, että `kansalaistottelemattomuus on yksi mahdollinen tapa vaikuttaa, kunhan tekijä kantaa vastuun teoistaan. Vastuun kantamisella hän tarkoittaa seuraamuksia ja rangaistuksia`.

  Edellinen Mikkosen lausuman: `On yksi mahdollinen tapa vaikuttaa` on tosiaankin outo, koska kansalaiset tietävät vallan hyvin, että tämä on Viimeinen Keino vaikuttaa laillisesti – mielenosoitus. Sitä paitsi mielenosoitus on perusteltu ja hillitty.

  Rintamaosapuolet ovat nämä: `Kansalaistottelemattomuus` vs. Valtiollinen Terrorismi.

  Mikäli valtio harjoittaa terroria kansaa kohtaan ei asioiden oikaisuyrityksessä enää voitaisi puhua kansalaistottelemattomuudesta, vaan välttämättömyyden pakosta vaikuttaa ja saada aikaan muutos.

  Hallitushan ei kanna vastuuta omista teoistaan. silloinkin kun he kantaisivat vastuun omista teoistaan niin he sanoisivat: `Kannamme täyden poliittisen vastuun`. Jokainen kädellinen tietää mitä `poliittinen vastuu` tarkoittaa: se tarkoittaa täyttä korruptiota, mutta tässä tapauksessa terroria.

  Valtio suunnittelee käyttävänsä laittomia pakkokeinoja kansalaisiaan kohtaan. Perustuslaittomat pakkokeinot ovat esimerkiksi rokotepakko (rokotepassi), joka kohdistetaan terveeseen kansanosaan.

  Esimerkiksi perustuslain tietoinen rikkominen julkisen vallan taholta ei ole syy peittää tai estää kansalaisia vaikuttamasta ja oikaisemasta oikeaksi näkemäänsä asiaa. Tässä tapauksessa `kansalaistottelemattomuus` ei ole lakien tietoista rikkomista, vaan päinvastoin – se on lakien tietoista noudattamista, jolloin pyritään myös vaikuttamaan, että valtiovalta noudattaisi itse säätämiään lakeja. Tämä ei ole onnistunut yrityksistä huolimatta ja nyt kansa nousee.

  Jossain tilanteessa se voi olla perusteltua, tuumailee (herra kuka kuka mikä mikä maasta) Adlercreuz. Jos meneillään oleva `tilanne` Vapauden Saattueelle ei ole nyt perusteltu niin milloin sitten!

  Lohi puolustaa `laillista yhteiskuntajärjestystä` ja ihmettelee, `kuka määrittelee, milloin tarkoitus on niin hyvä, että se pyhittää keinot`. Lohi ei puolusta laillista yhteiskuntajärjestystä, vaan sen toimijoiden laittomuutta, joiden tarkoitus näyttää pyhittävän kaikki keinot.

  `Kansalaistottelemattomuus on rauhanomaisen poliittisen protestin muoto, jossa kieltäydytään noudattamasta lakia tai aktiivisesti rikotaan sitä tavoitteena korjata koettu epäoikeudenmukaisuus. Kansalaistottelemattomuus on väkivallatonta suora toimintaa`.
  Kansalaistottelemattomuus
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Kansalaistottelemattomuus

  Valtion kyvyttömyys katsoa itseään peiliin rikkoessaan tietoisesti omia säätämiään lakeja tulee aiheuttamaan hyinkin ei-toivottuja yhteiskunnallisia häiriöitä. Tulettepa näkemään!

  Plusääni(8)Miinusääni(7)
 5. ”Ota rahasi pois pankista, älä rahoita meneillään olevaa vallankaappausta”
  https://www.bitchute.com/video/1JJH24Wl4nl7/
  Catherine Austin Fitts | Full Interview | Planet Lockdown

  Catherine Austin Fitts, yhdysvaltalainen investointipankkiiri, kertoo oheisella videolla meneillään olevasta maailmanlaajuisesta vallankaappaksesta. Hän ei tiedä, keitä vallankaappauksen takana on, mutta rokotusten takana on kuitenkin keskuspankit, koska he ovat varastaneet meiltä. Vallankaappauksen tavoitteena on ihmisten orjuuttaminen teknokratian ja transhumanismin avulla. Fitts sanoo, että Yhdysvalloissa koronan aikana tapahtuneet mellakat olivat aina lähellä liittovaltion pankkeja. Kun siellä rikottiin kiinteistöjä, niiden hinnat laskivat, ja joku osti ne sitten halvalla. Samoin teknologiajätit tekivät mellakoilla valtavia voittoja.

  Jotta tämä (eliitin) vallankumous ei onnistuisi, Fitts kehottaa ihmisiä olemaan rahoittamatta pankkeja, eli ottamaan rahansa pois pankista. ”Jos kaikki ottaisivat rahansa pois pankista, se olisi vallankumous, jolla tämä kehitys keskeytettäisiin”.

  Fitts kehottaa myös, ettei kannata vaihtaa rahoja kryptovaluuttaan. Kryptovaluutta voidaan sulkea, jos et toimi, kuten he haluavat. Lisäksi hän kehottaa jättämään verot maksamatta ja miettimään vaihtoehtoisia keinoja hankkia rahaa ja ruokaa tulevaisuudessa.

  Catherine Austin Fitts (born December 24, 1950) is an American investment banker and former public official who served as managing director of Dillon, Read & Co. and, during the Presidency of George H.W. Bush, as United States Assistant Secretary of Housing and Urban Development for Housing. She has widely written and commented on the subject of public spending and has alleged several large-scale instances of government fraud. She has been outspoken on much information regarding conspiracies, most notably ’global technocracy’, which has developed rapidly during the COVID-19 pandemic and about which she has recorded a lengthy interview as part of the ’Planet Lockdown’ series.

  Plusääni(3)Miinusääni(6)
 6. Perustuslaillisen tasavallan valtiofilosofian lähtökohtana on kansalaisten tasa-arvosuus ja tasa-arvoinen oikeus hekilökohtaiseen yksityisyyteen, vapauteen sekä omaisuuteen. Kansalaiset eivät kuitenkaan saa sortaa tai loukata toistensa oikeuksia, minkä vuoksi valtiossa on oltava joku yhteistyöllä ylläpidettu lainvalvontaelin, joka valvoo, että yleistä moraali- tai rikoslakia kunnioitetaan ja rikkomuksista rangaistaan. Tällainen yhteistyöelin tarvitaan, koska läheskään kaikki ihmiset eivät ole eettisesti korkealla tasolla. Myös vieras solutustoiminta, kuten kansainvälisten juutalaisten vaikutus tuhoaa yhteiskunnan yleisen moraalitajun varsin nopeasti.

  Vapaissa yhteiskunnissa ihmiset ovat sisäistäneet moraalilait esim. uskonnon opetuksen kautta ja kohtelevat toisiaan arvokkaasti eikä raskasotteista lainvalvontaa edes tarvita. Suomessa vallitsi joskus luonnollinen yhteisvastuun henki, joka ilmeni esimerkiksi talkootöin suoritettavana vähäosaisempien auttamisena. Lainvalvonta toimi vapaan yhteiskunnan taustalla ikäänkuin vakuutusyhtiö ja tulee esiin vain erityisen poikkeuksellisissa tilanteissa. Tämän vuoksi suhteet kansalaisten ja lainvalvonnan välillä voivat olla leppoisat ja tuttavalliset (tämäkin oli totta Suomessa vielä jokunen vuosikymmen sitten).

  Sen sijaan totalitaristisissa yhteiskunnissa kuten nyky-Suomi kaikkea ihmistoimintaa pyritään säätelemään laeilla tai jopa viranomaisten mielivaltaa käyttäen (esim. monien veroluonteistan maksujen periminen). Kun lainsäädäntö ylittää luonnollisen moraalikäsityksen alueen, se muuttuu vahvempien työkaluksi näiden sortaessa heikompia. Esimerkiksi Suomessa vallitsee enemmistödiktatuuri, jossa nimellinen enemmistö sortaa vähemmistön perusoikeuksia eli oikeutta yksityisyyteen, vapauteen ja omaisuuteen. Enemmistödiktatuuria harjoittava Valtio pyrkii jopa takavarikoimaan kansalaisten ruumiit omaksi omaisuudekseen ja päättää näiden lääkinnästä. Tässä se käyttää vipuvoimana median kautta aivopesemäänsä kansanosaa. Kansalaisten valvonnasta ja sääntelystä tulee yhä enemmän totalitaristista erityisesti yhä lisääntyvän ja tungettelevan digitaali- ja tietoliikenneteknologian kautta.

  Plusääni(6)Miinusääni(5)
 7. Tää on kyl erikoinen homma, hyvä pöhinä on nyt muuttunut riitelyksi ja kaikkien epäilyksi myyräilystä. Onko tässä tarkoitus hajottaa koronatyrannian vastustajat pikku klikkeihin ja kuppikuntiin ? Ja taas samat heput sekoilemassa kun jotain tapahtuu De Witit, Korhoset ja sun muut. Kansa riitelee keskenään ja juutalaismafia kiittää, miten tää aina menee tähän.

  Plusääni(7)Miinusääni(3)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat