EU:n elpymispaketti on elpymisen vastainen väline

Eduskunnassa käytiin 10.2.2021 lähetekeskustelu pääministeri Sanna Marinin hallituksen tukemasta “EU:n elvytyspaketista”. Kuitenkin mainittu elpymissuunnitelma ei ole koronaa, vaan liittovaltiokehitystä varten. Meidän pitäisi nopeasti aloittaa toimenpiteet rahareformiin siirtymiseksi, mutta ei rinnakkaisvaluutan sovelluksena.   

Vain aito uskonto – Uuden Kirkon uskonto – pystyy viittoittamaan tien vapauden, oikeudenmukaisuuden ja hyvinvointivaltion perustamiseksi. Nyt, jos koskaan, olisi aika irtaantua EU:n jäsenyydestä ja kaikista Suomelle vahingollisista liittoumista sekä valmistautua soveltamaan rahareformia. Mitkä entiteetit ovat tämän kehityksen esteenä? Eduskunta, hallitus, johtavat poliitikot, poliittinen järjestelmä, valtamedia ja viranhaltijat.

Emmekö voisi jo vihdoinkin tehdä Suomesta itsenäisen?

Yleistä taustaa EU:n elpymispaketista 

Eurooppatiedotus.fi -sivuston mukaan Brysselissä kokoontunut ylimääräinen Eurooppa-neuvosto pääsi 21. heinäkuuta yhteisymmärrykseen Euroopan unionin elpymispaketista. Sen tarkoitukseksi ilmoitetaan toimivan vauhdittajana jäsenmaiden talouksien uudelleen käynnistämisessä sekä Euroopan elpymistä koronaviruksen seurauksista. EU:n elpymispaketti sisältää monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2021-2027 sekä elpymisvälineen (Next Generation EU). 

Euroopan komission pj. Ursula von der Leyen ja Euroopan-neuvoston pj. Charle Michel.

Tämä yhteensä 1,8 biljoonan euron paketti ilmoitetaan tarkoitetun auttamaan rakentamisessa covid-19-pandemian jälkeistä Eurooppaa, joka oli vihreämpi, digitaalisempi sekä selviytymiskykyisempi.   

Mistä EU-budjetin rahoituksen sanotaan tulevan? 

EU:N PITKÄN AIKAVÄLIN budjetilla on useita tulonlähteitä, ja se on melko monimutkainen järjestelmä. Tuloja saadaan muun muassa: 

 • EU-maiden jäsenmaksuista 
 • tuontitulleista EU:n ulkopuolelta tuoduista tuotteista 
 • EU:n kilpailusääntöjä rikkoneilta yrityksiltä perittävistä sakoista 

Elpymissuunnitelma ei ole koronaa, vaan liittovaltiokehitystä varten  

Suomen nykyinen kansanpetturi hallitus alistuu elpymissuunnitelmassa entistä orjamaisemmin ylikansalliseen velkarahajärjestelmään, jonka tahtoa myös EU noudattaa myös elpymispakettiin liittyen. Tässä elpymissuunnitelmassa on vain kysymyksessä tulonsiirtoautomaatti Unionille, jonka päämääränä on liittovaltio. Tähän liittyen on jo puhuttu niin kutsutuista ikuisuuslainoista globaalin valtaeliitin vallan sinetöimiseksi. 

Hyvin pirulliseksi tämän asian aiheuttaa vielä sekin, että kansanpetturihallitus tekee mainitut päätökset kokonaan kansalta salassa, vaikka kansalaiset viimekädessä kustantavat näistä päätöksistä aiheutuneet kustannukset kiristyvänä verotuksena. Näin menetellen rahoitusta riittää myös jatkossa Unionin globaaleille projekteille kuten esimerkiksi monikulttuurisuuden tehostamiselle, väestönsiirtojen jatkumiselle, liittovaltiokehitykseen liittyville hankkeille jne.. 

”Oli hyvin hämmentävää seurata valtiovarainministeri Matti Vanhasen ja eurooppaministeri Tytti Tuppuraisen esiintymisiä eilen A-Studiossa ja Ykkösaamussa. Ministerit puolustivat hallituksen kantaa EU:n ”elpymisrahastoon”. Kuvaavaa on, että kumpikin täysin ohitti asiantuntijoiden kritiikin elpymisrahastoa kohtaan.” – Tuomas Malinen, US-blogi. 

Ekonomisti ja taloustieteen dosentti Tuomas Malinen suhtautuu hyvin kriittisesti elpymispakettiin, ja on suorastaan tuominnut sen jyrkin sanoin Uuden Suomen blogissaan.  

Malinsen mukaan Euroopan unionissa on valmistunut suuri puhallusEU-johtajat ovat sopineet niin kutsutusta elpymisvälineestä, vaikka sillä on hyvin vähän tekemistä taloudellisen elpymisen kanssa. Käytännössä rahastoa voisi kutsua elpymisen vastaiseksi välineeksi 

Malinen toteaa, että elpymisrahasto ei pelasta Suomen vientiä ja taloutta, koska koronakriisi on globaali sekä rahaston koko liian pieni. Mutta tämä ei kuitenkaan ole nyt sovitun elpymisrahaston suurin ongelma.  

Malisen mukaan elpymisrahastossa ei ole kysymys mistään väliaikaisesta rahoitusvälineestä, vaan käytännössä se tarkoittaa pysyvää mekanismia, jota varmasti on tarkoituksena käyttää myös tulevaisuudessa. Malinen viittaa Eurooppaoikeuden professorin ja perustuslakivaliokunnan asiantuntijan, Päivi Leino-Sandbergin arvioon, jonka mukaan rahoitusmallia tullaan varmasti soveltamaan uudelleen, kun on kerran linjattu, että perussopimukset eivät estä EU:n toiminnan rahoittamista velaksi.  

Elpymisrahasto on siis siirto kohti EU:n tulonsiirtounionia ja edelleen kohti liittovaltiota, Malinen päättelee. Suomen äänestäjät eivät ole tähän prosessiin antaneet hyväksyntäänsä. 

Loppu päätelmä 

Taloudellinen matalasuhdanne, johon elvytyspaketin on määrä kohdistua, ei ole viimekädessä syntynyt valtamedian ja terveysviranomaisten lietsoman koronakriisin takia, vaan globaalin talouskriisin perimmäiset syyt juontavat juurensa ylikuumenneista spekulatiivisista sijoitusmarkkinoista.  

Koronan synnyttämä talouskriisi on kärjistymässä erittäin vakavaksi siksi, että lännen keskuspankit ovat synnyttäneet historiallisen suuren velkapommin lahjoittamalla ilmaista, siis veronmaksajien rahaa yksityisille liikepankeille. Liikepankit ovat vaurastuneet lainaamalla veronmaksajien rahat eteenpäin korkeammalla korolla sekä käyttämällä rahoja sisäpiirikeinotteluun. Talousjulkaisu Bloomberg uutisoi hiljattain, että tuoreet reaalitalouden tilastot osoittavat, ettei koronaviruksen aikaansaama pörssiromahdus perustu sijoittajien paniikkiin, vaan todellisten tuottavien yritysten tuhoutumiseen. Talouden asiantuntijat ovat viimein hylänneet optimismin, ja nyt yleinen konsensus ennusti rajua maailmanlaajuista lamaa, joka on siis parhaillaan toteutumassa.   

Talouskriisin sekä rahoitusmarkkinoiden romahtamisen syynä on jättiläismäisiin mittoihin synnytetty globaali velkamäärä.   

Negatiivisen globaalin eliitin toimesta Euroopan Unioni romautettiin nykyiseen tilanteeseensa. Tämä on täysin laskelmoitua toimintaa, jossa koronahysteria näyttelee hyvin tärkeää roolia. Kuitenkin juutalaisten harvainvalta haluaa välttää romahtamisen käynnistämällä ”elpymisrahaston” välityksellä prosessin, joka johtaisi EU:n liittovaltio kehitykseen.  

Yllä mainittu keskeisimpänä syynä on juutalaisen eliitin järkkymätön kansainvälinen valta merkittävissä globaaleissa järjestöissämassamediassa, politiikassa sekä ylikansallisessa velkarahajärjestelmässä.  

Suomen valtiolla ei ole oikeutta luoda rahaa, jota luovat Euroopan keskuspankki sekä liikepankit. Voisimme ratkaista talouteen, rahatalouteen ja sosiaaliseen yhteiskuntaelämään liittyvät ongelmat itsenäistymällä ja luomalla omavaraisen talousjärjestelmän. Tämä olisi todella toteuttamisen arvoinen päämäärä. Miksi Suomen täytyy alistua taloudelliseen, yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen illuusioon. Myös suomalaisilla on oikeus itsenäisyyteen, vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen. Meidän pitäisi nopeasti siirtyä sanoista tekoihin, joiden seurauksena  Suomessa siirryttäisiin rahareformiin, mutta ei talousdemokraattien edottaman rinnakkaisvaluutan sovelluksella.   

Jotta talousdemokratian reformi voitaisiin aloittaa ilman rinnakkaisvaluuttaa, Suomen tulisi erota sekä Euroopan unionista että eurosta. Nämä toimenpiteet eivät ole mahdollisia nykyisen hallituksen ja eduskunnan aikana. Voitaisiin ajatella, että mainitut toimenpiteet eivät ensinkään olisi mahdollisia nykyisen poliittisen järjestelmän puitteissa. Ylipäätään nämä toimenpiteet eivät onnistu luonnollisten ja aistillisten ihmisten aikakaudella, vaan Uuden Kirkon kehittymisen kautta syntyvän uuden yhteiskuntajärjestyksen välityksellä. Mutta Uuden Kirkon Taivaallinen Oppi on jo Suomessa saatavina, ja tämän rinnalla voitaisiin aloittaa myös isänmaamme luonnollisten perusteiden uudistaminen. Tätähän vaatii jo suhteidemme parantaminen tärkeimpään naapuriimme Venäjään. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

MTV-uutiset (10.2.2021). Eduskunnassa väännetään tänään EU:n budjetista ja kiistellystä elpymispaketista – perussuomalaiset valmistautuu antamaan välikysymyksen – MTVuutiset.fi 

Eurooppatiedotus (12.8.2020). Mikä EU:n elpymispaketti? – Eurooppatiedotus 

EES (2020). Euroopan elpymissuunnitelma | Euroopan komissio (europa.eu) 

 
Tuomas Malinen (23.7.2020). US EU:n rahastosta on järjestettävä kansanäänestys. Saatavina: https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/tmalinen/eun-rahastosta-on-jarjestettava-kansanaanestys/   

Tuomas Malinen (23.7.2020). Salkunrakentaja. Ekonomisti: EU:n elpymisrahasto vie kohti tulonsiirtounionia ja liittovaltiota. Saatavina: https://www.salkunrakentaja.fi/2020/07/elpymisrahasto-liittovaltio/   

Elisa Hyvärinen (19.7.2020). VU. EU-professori Pääministeri sivuutti valiokunnan – ”tällaista en odottanut”. Saatavina: https://www.verkkouutiset.fi/eu-professori-paaministeri-sivuutti-valiokunnan-tallaista-en-odottanut/#3e95a47b 

Bloomberg (24.3.2020). Global Economy Crashes on Mass Virus Business Shutdowns. Saatavina: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-24/europe-dragged-into-record-recession-in-battle-to-halt-virus   

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_eu.htm   

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm   

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_uspolitics.htm   

Islam Radio. Saatavina: http://islam-radio.net/islam/english/index_finance.htm   

Islam Radio: http://islam-radio.net/   

_ _ _ _  

Nova Hierosolyma 

VOITTO PERKELEESTÄ Kymmenen Käskyn avulla. Saatavina: https://www.magneettimedia.com/voitto-perkeleesta-kymmenen-kaskyn-avulla/   

11 kommenttia

 1. > globaalin talouskriisin perimmäiset
  > syyt juontavat juurensa ylikuumenneista
  > spekulatiivisista sijoitusmarkkinoista.

  Itse hakisin syytä paljon lähempää: olemme syöneet enemmän kuin tienanneet. Reaaliset resurssit ovat loppuneet. Reaalista lainaa ei enää saa, vain rahaa on tarjolla. Seurauksena on kulutuksen välitön alentaminen.

  Rahatalouden ansiosta sillä ei ole merkitystä mistä kansantalouden osasta kulutusta alennetaan, kunhan alennetaan. Siksipä esimerkiksi ravintoloiden sulkeminen on listan kärkipäässä, koska se “sattuu vähiten”.

  Pysyäkseen vallassa poliitikkojen on keksittävä agenda, että köyhtyminen johtuu hallituksen toimista. Tällä tavalla luodaan vaikutelma, että hallitus “hallitsee tilanteen”. — Ja kansa uskoo. — Näin hallitus säilyttää asemansa. Itse valtahan on jo aikaa sitten siirtynyt ulkomaille.

  Valtion velkaantuminen on erinomainen asia politiikan tekemisen kannalta: Mitä enemmän budjetista rahoitetaan velalla, sitä vähemmän tarvitsee kuunnelle kansan ääntä. Jos valtio ei ottaisi yhtään velkaa, sen toimintakyky olisi täysin riippuvainen kansasta. — Poliitikot kuitenkin haluavat toimia “itsenäisesti”, eivät “kansan orjuuttamina” palvelijoina.

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. ”Mitä enemmän budjetista rahoitetaan velalla, sitä vähemmän tarvitsee kuunnelle kansan ääntä…”

   Tuo on varmasti totta ja näkeehän sen. Riippuvaisuus velasta sulkee kansan ulkopuolelle kaikesta ja poliitikoista tulee pelkkiä velanmaksu koneita. He miettivät vain miten ja kuinka paljon taas otetaan velkaa ja miten sit’ saataisiin lyhennettyä kansaa lypsämällä.
   Aivan sama yksityisen ihmisen kohdalla. Kun on isot lainat joilla elintasoa pidetään yllä niin koko elämä pyörii velan hoitamisen ehdoilla. Siitä tulee tärkein asia joka määrää kaiken muun.

   Plusääni(4)Miinusääni(0)
 2. EU ON JO LIITTOVALTIO
  Elpymisrahasto on yksi porras liittovaltiokehityksessä. Se, että EU:n lainsäädäntö on jäsenmaiden lakien yläpuolella, on liittovaltio-ominaisuus. Yhteiset puolustusvoimat ovat yksi seuraavista hankkeista. Myös EU:n ulkopolitiikka on liittovaltio-ominaisuus. EU on myös vapaamuurarien totaalinen valloitus Euroopan maissa, kuten Karl Steinhauser esittää kirjassaan ”EU huomispäivän super-Neuvostoliitto” (Huhmari 1994). Kun tietää, että vapaamuurarit ovat Siionin Viisaiden eli Juutalaisen salaisen maailmanhallituksen väline, voi nähdä, että EU:sta ollaan kehittämässä ”Euroopan Yhdysvaltoja”, jotka olisivat täysin juutalaisten komennossa kuten USA. Suomi teki pahan virheen liittyessään EU:hun ja euroon. Norja ei ole EU:n jäsen, mutta Norjassa on 17 000 vapaamuuraria, joten se on kuitenkin vapaamuurarien kontrollissa. EU:n haitallisuus näkyy myös koulutus- ja kulttuuripolitiikassa. Peruskoulukin on vapaamuurarien juoni lisätä ”kansainvälistä kasvatusta” eli heikentää kansallistunnetta. Juutalaiset vastustavat jokaisessa maassa kansallistunnetta maailmanvalloituksensa edistämiseksi. Omassa maassaan Israelissa juutalaiset suosivat äärimmäisen voimakasta kansallistunnetta. Maailmanpolitiikkaa ei voi ymmärtää ilman kasaarien historian tuntemista, kirjoitti Benjamin Freedman. EU on yksi etappi juutalaisten eli kasaarien maailmanvaltauksessa. EU:n koronapolitiikka osoittaa, että EU:ta hallitsevat juutalaiset vapaamuurarien avulla. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
  1. ”Suomi teki pahan virheen liittyessään EU:hun ja euroon….”

   Paha on vielä mieto sana kuvaamaan asiaa. Kyse oli kuolemanvakavasta asiasta.
   Pääosaa siinä näytteli presidentti Niinistö ja hänen ’klaaninsa’. Jokainen voi siitä päätellä mikä hän on miehiään ja miettiä miksi hän uhrasi maamme v-muurarien hankkeelle ja mikä on hänen suhteensa ’protokollamiesten’ nwo-mafiaan’?
   Tämä Israel Shamirin artikkeli auttaa varmaan löytämään vastauksen kysymykseen. Valitettavasti unz-sivusto ei vielä käännä näitä suomeksi kuten tekee globalserearch-sivusto.
   https://www.unz.com/ishamir/the-tycoon-plot/

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
 3. KORONAHUIJAUS JA HOLOKAUSTIHUIJAUS
  Näillä kahdella huijauksella on yhteisiä piirteitä. Holokaustihuijaus masinoitiin sodanjälkeen etupäässä vapaamuurarijärjestön avulla yleismaailmalliseksi uskonnoksi, jonka edessä kaikkien tulee polvistua. Kaikki kritiikki kiellettiin, ja monissa maissa kritiikin esittämisestä saa vankeustuomion. Ihmiskunnasta uskoo 90 % holokaustiin. Joka kieltää holokaustin, joutuu syrjinnän ja halveksunnan kohteeksi. Sensuuri valtamediassa on ehdoton: kukaan ei saa holokaustin kieltävää kirjoitusta julkaistuksi, eikä arvosteluakaan hyväksytä. Elokuvia ja kirjoja holokaustin puolesta on julkaistu satoja. Valtionpäämiehet kumartavat joka vuosi holokaustia juhlilla Israelissa. Jo lapset tietävät, jos heiltä kysytään, kuinka monta juutalaista kuoli sodassa: kuusi miljoonaa! Holokaustiuskonto on aivopesun klassinen esimerkki ja onnistunut sellainen. Nyt koronahuijauksessa käytetään samanlaisia metodeja. Koronahuijauksen päämäärä on rokottaa koko ihmiskunta, viimeistä iikkaa myöten. Tähän on valjastettu koko valtamedia: lehdet, televisio, some, Internet. Vaihtoehtomediat ovat pahasti alakynnessä. WHO määrää tahdin, jota kaikkien on noudatettava, ja WHO on juutalaisten ja vapaamuurarien hallinnassa. Pandemia oli suunniteltu jo paljon ennen sen alkamista. Se perustuu valheelliseen RT-PCR-testiin, kuolintilastoista ja viruksen vaarallisuudesta valehtelemiseen sekä pelkojen lietsontaan maskeilla ja sulkutiloilla. Myös rokotteista valehdellaan ja esitetään ne ainoana parannuskeinona pandemialle. Rokotuksen haittavaikutuksia ja rokotuskuolemia vähätellään. Rokotus esitetään ihmeellisenä ratkaisuna pandemiaan. Mutta taistelu on nyt vasta alussa. Kun suomalaisista on rokotettu 70 %, jota pidetään laumasuojana, niin tartunnat vaan lisääntyvät. Sitten vaaditaan väestön rokottamista 100 % eli tulee voimaan rokotepakko. Jo aivan lähiaikoina tulee voimaan rokotepassi, jota ilman ei voi matkustaa ja ehkä myös muita rajoituksia tulee rokottamattomille. Uusia keinoja löytyy jatkuvasti toteuttaa päämäärä: koko ihmiskunnan rokottaminen. Mutta miksi ihmiskunta pitää rokottaa? Ei terveyssyistä, sillä se vahingoittaa kaikkien terveyttä. Minä uskon, että tietyt tahot haluavat salaisen vallan asemasta todellisen vallan planeetallamme. Siihen tarjoaa mahdollisuuden uusi teknologia, jota salaisissa laboratorioissa on vuosikymmeniä kehitetty. Ceterum censeo: ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.globalresearch.ca
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Pelkkää valhetta ja huijausta ovat nwo- ja eu-mafian puuhat. Kansa kuseen ja herroille lisää kinkkua pöytään. Ja kansan pitäisi olla niin tyhmä ja sokea ettei se tätä falskia meininkiä tajuaisi. Itse se paljastaa oman tyhmyytensä kun pitää kansaa niin tyhmänä.
   Mutta alkaa näyttää siltä että se alkaa pikku hiljaa tajuta mistä ’kana kusee’.

   Plusääni(3)Miinusääni(0)
  2. Koronaan liittyy pyrkimys hävittää kokonaan maalaisjärkisyys ja luonnonläheisyys kansasta. Taustalla on vahva teknologia-agenda. Gates-mafiassa yhdistyy monta vaarallista tendenssiä kuten ihmisten teknologíseen pakkopaitaan sitominen sekä eugenistinen väestöpolitiikkaa, jossa ei kavahdeta elinikäisten vammojen tai kuoleman tuottamista (esim Bill Gatesin seikkailut Afrikassa tai Intiassa). On jokaisen inhimillinen velvollisuus vastusta näitä molempia. Tämän vuoksi on pakko hylätä miltei kaikki ”virallinen” ohjeistus ja tendensöinti koronaan liittyen. Jossain vaiheessa edessä voi olla jopa virkavallan uhmaaminen ja edelleen valtioterrorin kohteeksi joutuminen. Tämä ei ole uutta maailmanhistoriassa, jota Suomi tyhmänä kansana on tuomittu nyt toistamaan sen ikävimpiä osia myöten. Korona-vainot saattavat olla maailmanhistorian kauheimpia. Ehkä on toivoa siitä, että järki kuitenkin voittaisi ja että poliittinen into ratsastaa taudilla kohti murhanhimoista totalitarismia laantuisi ja kansakin pikku hiljaa heräisi tähän aitoon korona-uhkaan. Paljon vahinkoa suomalaiselle kulttuurille on kuitenkin ehditty jo tehdä.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
   1. Kyse ei ole vain viher-vassareiden puuhasta vaan oikeiston ja viher-vassareiden yhteisestä universaalisesta poliittisesta projektista jota korporaatio- ja pankkimafia johtaa sionistien ja v-muurareiden vetämänä ja jossa päämääränä on kaappi-kommunismi NL:n malliin. Siinä oligarkit ja rikkaat omistavat kaiken ja minä ja sinä elämme velkaorjina.
    Kannattaa katsoa tästä linnkistä tuo TokenTube nauhoitus eilisestä Verkkostudiosta niin ymmärtää mitä se merkitsee.
    Verkkostudio LIVE – ”Autoilun suuri nollaus” – 23.2.2021
    https://mvlehti.net/2021/02/23/tanaan-verkkostudio-live-autoilun-suuri-nollaus-23-2-2021-alkaen-klo-19/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat