George Soros kehotti NATOa täyttämään ruumispussit itäeurooppalaisilla sotilailla NWO:n kehittymiseksi

Remix –julkaisu uutisoi juutalaisen miljardöörin ja sijoituskeinottelijan George Sorosin unelmasta Uuden Maailmanjärjestyksen toteutumiseksi. Kyseinen artikkeli julkaistiin myös Kansalainen -lehdessä. Soros on ohjeistanut käyttämään itäeurooppalaisia etupäässä tykinruokana, jotka aseistetaan NATOn aseilla. Tämä ennustus on hyvin tarkkanäköinen ottaen huomioon, miten Ukrainan sota on kehittynyt. 

Saatteeksi 

Soros kirjoitti vuonna 1993 jäljempänä mainitussa teoksessaan, että Keski-Euroopan maat vaativat NATOn täysjäsenyyttä mahdollisimman pian, mieluiten ennen kuin Venäjä toipuu. Nykyisin näemme selvästi juutalaisen Sorosin unelmien täyttyvän. Venäjä on tosin toipunut tietylle asteelle kasaarijuutalaisten organisaation junailemasta vallankaappauksesta Venäjällä vuonna 1917 (Wilton 2000) ja sittemmin näiden hengenheimolaisten ryöstöoperaatiosta, jonka avulla kasaarijuutalaiset anastivat 1990-luvulla pääomat luhistuneesta Neuvostoliitosta (Mäkinen 2003). 

Mutta Sorosin unelmaa yritetään toteuttaa nykyisin Ukrainassa, joka käy sijaissostaa Yhdysvaltojen puolesta Venäjää vastaan, ei NATOn, vaan tiettyjen NATO-maiden avustuksella. Venäjä on ollut transatlanttisen liittouman tiellä niin voimakkaasti, että kyseinen liittouma ei ole kyennyt vyörymään Itä-Aasiaan. Tästä johtuen ukrainalaiset ovat uhrattu tykinruaksi ja ruumispussien täytteeksi, ja  suomalaisten poliittisten typerysten ansiosta ilmeisesti pian laitetaan myös suomalaisia ruumispusseihin. Kyllä on tykinruokaa tarjolla. 

Suomen kansanedustajat ovat vieneet Suomen maalle hyvin haitallisiin ja vaarallisiin kansainvälisiin sopimuksiin, kuten  isäntämaasopimukseen ja nykyisin on käynnissä maan liittämisprosessi NATOon. Tähän on vaikuttanut Mediapoolin vaikutus.  Nimittäin Mediapoolin sisältö on sovitettu yhteen Yhdysvaltojen, NATOn ja Euroopan unionin pyrkimyksien sekä etujen kanssa.  

Eli Suomeen on rakennettu militaarisen tiedusteluoperaation kontrollointijärjestelmä, jonka ansiosta Suomi alkoi kiihkomielisesti hakea NATO-jäsenyyttä vuoden 2022 kuluessa. 

Suomi on julistautunut Venäjän viholliseksi levittämällä tästä tärkeimmästä naapuristaan täydellistä roskaa tiedotusvälineissään ja virka- sekä poliittisen koneiston kautta. Suomi on tuhonnut 77 vuoden kuluessa suurella työllä ja vaivalla solmitut taloudellisen, kultuurellisen ja poliittisen yhteistyön. Suomi on rikkonut aggressiivisella toiminnallaan kuten esim. Isäntämaasopimuksella, NATOon liittymisen pyrkimyksellään, Venäjän vastaisilla sanktioilla ja Ukrainan aseellisella tukemisella sekä ukrainalaisten sotilaallisella kouluttamisella Suomen ja Venäjän välistä naapuruussopimusta, joka siis korvasi Suomen ja Venäjän välisen YYA-sopimuksen.  

Erikoisesti Sauli Niinistön ja Sanna Marinin ainoat saavutukset maamme politiikassa on Suomen itsenäisyyden luovuttaminen kasaarijuutalaismafian maailmanvallalle.  

Suomen korruptoitunut ja henkisesti taantunut poliittiset valtaapitävät on nyt valmistautumassa sotaan Venäjää vastaan, mikä täyttää valtio- ja maanpetoksen tunnusmerkit.  

Millä oikeudella rappeutunut Suomen valtion johto on tehnyt yllä esitettyjä sisä- ja ulkopoliittisia ratkaisuja? Ainakaan kansalta ei ole kysytty yhtään mitään. Millä oikeudella suomalaiset halutaan sijoittaa ruumispusseihin juutalaisjohtoisen Yhdysvaltojen, ja sen johtaman liittouman hyödyksi?  

Markku Juutinen 

George Sorosin julkaisusta 

Ukrainan sodan pitkittyessä kukaan ei ole epäillyt, etteikö Ukrainan sodalla olisi valtavia humanitäärisiä kustannuksia, mukaan lukien todennäköisesti yli 100 000 taisteluissa kuollutta sotilasta. Yksi mies kuitenkin ennusti yllättävän paljon siitä, mitä Itä-Euroopan taistelussa on tapahtunut, ja hän oli George Soros

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja kenraali Mark Milley puhuu tiedotustilaisuudessa NATOn päämajassa Brysselissä 12. lokakuuta 2022. (AP Photo/Olivier Matthys, File.)

Juutalaismiljardööri sekä oligarkki, jota usein pidetään ”humanistina”, edisti kovan luokan geopoliittista strategiaa vuonna 1993 ilmestyneessä teoksessaan “Toward a New World Order: The Future of NATO” (Kohti uutta maailmanjärjestystä: NATOn tulevaisuus). Kappaleessa hän hahmottelee, miten itäeurooppalaisia voitaisiin käyttää ”miesvahvuutena” tulevissa konflikteissa. Näin pyrittäisiin vähentämään kuolonuhrien määrää länsimaissa, joita länsi ei Sorosin mukaan sietäisi poliittisesti, toisin kuin Itä-Euroopan maita. 

”Yhdysvaltoja ei vaadittaisi toimimaan maailman poliisina. Kun se toimii, se toimisi yhdessä muiden kanssa. Muuten Itä-Euroopan miesvahvuus yhdistettynä NATOn teknisiin valmiuksiin parantaisi huomattavasti kumppanuuden sotilaallista potentiaalia, koska se vähentäisi Nato-maissa riskiä joutua ruumispusseihin, mikä on merkittävin toimintakykyä rajoittava tekijä. Tämä on varteenotettava vaihtoehto uhkaavalle maailman epäjärjestykselle”, Kirjoitti Soros artikkelissaan. 

Soros myöntää, että NATO-maat eivät halua ”ruumispusseja”, mutta hänen lausuntonsa viittaa epäsuorasti siihen, että itäeurooppalaiset voivat täyttää tämän tehtävän. 

Sorosin kuvaama tilanne vaikuttaa kehittyvän juuri niin kuin hän ennusti Ukrainan sodan osalta. Ukrainalaiset sotilaat, jotka ovat varustautuneet NATOn huippuluokan aseilla, taistelevat aktiivisesti Venäjää vastaan, jonka Soros pelkäsi jo vuonna 1993 muuttuvan kansallismieliseksi kansakunnaksi, joka vastustaa hänen vuonna 1993 ajamaansa maailmanjärjestystä. Voimakkailla länsimailla on tarvittavat aseet, ja Ukrainalla on tarvittava miesvahvuus. Soros näki jo vuosikymmeniä etukäteen, mitä tämä symbioottinen yhdistelmä voisi saada aikaan taistelukentällä, ja se vahvistaa samalla hänen mainettaan laskelmoivana ja häikäilemättömänä strategisena ajattelijana. 

Kuten Soros ennakoi, Ukrainan yhteiskunta näyttää sietävän korkean kuolonuhrien määrän nykyisessä konfliktissa Venäjän kanssa. Vietnamin sodan aikana Yhdysvallat menetti 58 220 sotilasta noin 10 vuoden aikana, ja silti amerikkalaiset nousivat vastustamaan sotaa voimakkaasti. Huolimatta paljon suuremmasta kuolonuhrien määrästä paljon lyhyemmässä ajassa Ukrainan yhteiskunta ei ole juurikaan esittänyt vastalauseita. (Tai vastalauseita ei ole julkaistu juutalaismafian kontrolloimassa valtamediassa. Toim. huom.) 

Ukrainan protestien vähyyteen saattaa vaikuttaa myös se, että Ukraina on sulkenut suurimman osan kansalaisyhteiskunnasta, kieltänyt oppositiopuolueet ja tiedotusvälineet sekä kieltänyt jopa Venäjän ortodoksisen kirkon. Toinen keskeinen tekijä yhteiskunnan näkökulmasta konfliktiin on se, että sota käydään Ukrainan maaperällä, mikä on erittäin motivoiva tekijä ukrainalaisille sotilaille. 

Kaikista näistä ukrainalaisista ruumiista on maksettu Venäjälle huomattavan kova hinta, ja maan hautausmaat täyttyvät myös yhtä nopeasti tai jopa nopeammin. Molempien osapuolten tarkat uhriluvut ovat edelleen epävirallisia ja todennäköisesti epätarkkoja, mutta sota maksaa molemmille kansakunnille kalliisti ihmishenkien muodossa. 

Samassa artikkelissa Soros vaati ”uutta maailmanjärjestystä”. Termiä haukutaan usein valtamedioissa ”salaliittoteoriaksi”, mutta Soros käyttää sitä avoimesti. Lisäksi artikkelissa hänen peräänkuuluttamansa uusi maailmanjärjestys on huomattavan globalistinen ja keskitetty. Toisin sanoen juuri sellaisesta uudesta maailmanjärjestyksestä, josta hänen arvostelijansa, kuten Unkarin pääministeri Viktor Orbán, ovat varoittaneet jo yli vuosikymmenen ajan. 

”Siksi ainoa perusta toiminnalle on kollektiivinen turvallisuus. Ja juuri siinä piilee ongelma. Neuvostoliiton imperiumin romahtaminen on luonut äärimmäisen vakavan kollektiivisen turvallisuusongelman. Ilman uutta maailmanjärjestystä syntyy epäjärjestys, se on selvää. Mutta kuka toimii maailman poliisina? Se on kysymys, johon on vastattava”, Soros kirjoitti. 

Soros hahmottelee teoksessa useita teorioitaan. Hän viittaa avoimiin ja suljettuihin yhteiskuntiin sekä ”vallankumouksellisen muutoksen teoriaan”, jota hän sanoo soveltaneensa myös rahoitusmarkkinoihin. Juutalaismiljardööri kuvailee, miten Neuvostoliiton hajoaminen toi mukanaan uusia maailmanlaajuisia turvallisuushaasteita mutta myös mahdollisuuksia. 

Alkuperäinen tehtävä oli puolustaa vapaata maailmaa Neuvostoliiton imperiumia vastaan. Tämä tehtävä on vanhentunut, mutta Neuvostoliiton imperiumin romahtaminen on jättänyt turvallisuustyhjiön, joka voi muuttua ”mustaksi aukoksi”. Tämä on erilainen uhka kuin Neuvostoliiton imperiumi. Alueelta ei ole suoraa uhkaa NATO-maille; vaara on alueen sisällä, ja se koskee niin valtioiden sisäisiä olosuhteita kuin valtioiden välisiä suhteita. Jos Natolla siis ylipäätään on jokin tehtävä, se on sen vallan ja vaikutusvallan projisoiminen alueelle, ja tämä tehtävä on parhaiten määriteltävissä avoimien ja suljettujen yhteiskuntien käsitteillä. 

Kansallismielisiin periaatteisiin perustuvat suljetut yhteiskunnat ovat ”uhka turvallisuudelle”, koska ne tarvitsevat vihollisen, joko ulkopuolisen tai sisäisen. Uhka on kuitenkin luonteeltaan hyvin erilainen kuin se uhka, jota vastaan NATO on perustettu, ja sen torjuminen edellyttää hyvin erilaista lähestymistapaa. Siihen kuuluu demokraattisten valtioiden ja avointen yhteiskuntien rakentaminen ja niiden liittäminen rakenteeseen, joka estää tietynlaisen käyttäytymisen. 

Soros kirjoittaa kirjoituksessaan myös, että Natolla oli kova kiire myöntää jäsenyys Keski- ja Itä-Euroopan maille ennen kuin ”Venäjä toipuu”. Soros näyttää pitävän NATOa aktiivisesti Venäjää vastaan hyökkäävänä liittona, ja vielä aikana, jolloin maa oli vielä kaaoksessa kommunismin kaatumisen jälkeen. 

”Keski-Euroopan maat huutavat NATOn täysjäsenyyttä mahdollisimman pian, mieluiten ennen kuin Venäjä toipuu. Venäjä vastustaa sitä, ei siksi, että sillä olisi suunnitelmia entisen valtakuntansa suhteen, vaan siksi, että se ei näe mitään hyötyä suostumuksesta. Sen kansallista ylpeyttä on loukattu, ja se on kyllästynyt tekemään myönnytyksiä ilman vastaavia etuja”, Soros kirjoittaa. 

Juutalaismiljardööri tekee teoksessa myös useita muita ehdotuksia, kuten NATO-jäsenyyden tarjoamisen Japanille, ja hänen tavoitteenaan on ”uuden maailmanjärjestyksen” luominen. 

”Japania pitäisi pyytää liittymään Natoon. Silloin meillä olisi uuden maailmanjärjestyksen arkkitehtuurin alku. Se perustuu Yhdysvaltoihin ainoana jäljellä olevana supervaltana ja avoimeen yhteiskuntaan järjestäytymisperiaatteena. Se koostuu joukosta liittoutumia, joista tärkein on NATO ja NATOn kautta pohjoista pallonpuoliskoa ympäröivä rauhankumppanuus”, Soros kirjoittaa. 

Lähde: Remix 

Saatekirjoituksen lähteet: 

Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry. 

Mäkinen, Tapani (2003). Suuri maa, pitkä kvartaali. Sitra. 

Zero Hedge –verkkosivuilla 

6 kommenttia

 1. UNKARI AINOA TOIVO
  NATO-kiihkoilijat pettävät Ruotsin ja lähtevät NATO:on erillisellä Turkin ratifioinnilla. Tämä on todennäköisintä, kun tietää millainen NATO-huuma poliittisia päättäjiä kiihottaa. Mutta Unkari ei ole vielä ratifioinut Suomen NATO-hakemusta. Kehotankin kaikkia lähettämään Unkarin pääministerille Viktor Orbánille viestin, että Unkarin parlamentti ei ratifioisi hakemusta sillä perusteella, että NATO:n sääntöjen mukaan hakemuksella pitää olla kansan enemmistön kannatus, mutta Suomen kansalta ei ole kysytty, vaan hakemus perustuu pariin epäilyttävään mielipidetiedusteluun. Hakemus ei siis täytä NATO:n sääntöjä. Viktor Orbánille voi lähettää viestin Unkarin suurlähetystöön osoitteella:
  Tässä malli viestistä:
  Viktor Orbán
  Hungary

  Your Highness

  I have admired your political opinions. You love the Hungarian people and Hungarians are happy that you are the prime minister. So I dare to ask you for a big favor.

  In Finland, the unpatriotic political elite is trying to make our country an enemy of Russia, contrary to our international agreements. We have a common neighborhood agreement and, in addition, there is the Paris Peace Agreement, which forbid us to join forces against Russia, which NATO is.

  There has not been a referendum on NATO membership in Finland, but only a couple of small surveys. In addition, our political elite is spreading anti-Russian Ukrainian propaganda all the time. Finns have been brainwashed by massive propaganda into NATO supporters.

  I and a large part of the Finnish people have demanded a referendum, but it has not been done. In this way, we have acted contrary to the NATO rules, which would require a referendum.

  We don’t want to become Russia’s enemy, but we want to maintain our neutrality.

  I am asking you, Mr. Prime Minister, to influence on that the Hungarian Parliament does not ratify Finland’s NATO application. The basis for this is that the Finnish people do not support it and because no referendum has been held.

  God bless you

  in Helsinki on February 2023

  nimi ja osoite

  LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.maunosaari.fi/blogi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(21)Miinusääni(3)
 2. Elintarvikerikollisuus

  En kannata sotaa mutta en myöskään vastusta sitä. Suomen kansa on vihamiehensä (Kaikkein Korkeimman) valinnut ja tulee saamaan kovan luokan selkäsaunan. Nämä sateenkaariliikkeet ja juuri hyväksytyt translait eivät puhdistu vedellä pesten vaan tulella.

  On sanottu että `ennustaminen on vaikeaa ,,, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen`. Mutta mikään ei ole niin helppoa kuin `ennustaminen` juuri näille `soroksille` ja muille heimoaatteen (vihakirjat: Talmud ja Siionin vanhinten pöytäkirjat) kannattajille.

  Soros-tason alaiset seuraavat ennakkoon isäntiensä kirjoittamaa käsikirjoitusta mutta on se yli hilseen menevää kuinka röyhkeästi he esittävät asiansa. He kertoilevat maailman medioissa julkisesti ja avoimesti miten teidät tullaan tappamaan/tapattamaan. Hyvin ,,, hyvin outoa ettei noita yhteiskunnille vaarallisia psyko- ja sosiopaatteja oteta saman tien kiinni!

  Mutta tässä tulee ennustus käymään toteen:

  `Raakel itkee lapsiansa eikä lohdutuksesta huoli, kun heitä ei enää ole` (Mat 2:18).

  Tämä kommentti ei nyt ihan liity MJn tekstiin. Mutta pitäisin tämän `hiljaisen holocaustin` paljastamista kuitenkin sen verran tärkeänä etten voi vaieta! Jäljempänä esitetystä tilanteesta on kärsinyt suuri joukko ihmisiä, kärsii parhaillaan ja vielä suurempi joukko tulee kärsimään.

  Tilannetta ei suinkaan tule helpottamaan kokeellisen covid mRna-injektion aiheuttama immuunikato koko ihmiskunnassa. Kuolonniitto tulee olemaan hyvin mittavaa luokkaa.

  Acheta domesticus (tarkkailkaa tuoteselosteita!)

  Tuntuuko jotenkin vastenmieliseltä katsoa tv-sarjoja äärimmäisistä selviytyjistä – ainakin niissä kohdin kun esimerkiksi survalistit 1.) Hazen Audel ja 2.) Bear Grylls nauttivat proteiininlähteinään heinäsirkkoja ja toukkia?

  1.) Hazen Audel.
  https://seura.fi/wp-content/uploads/2017/05/primal-survivor-3-1.jpg
  Hazen Audel ja toukat.
  https://i.ytimg.com/vi/YoPRi1y-aD0/hq720.jpg?sqp=-oaymwEhCK4FEIIDSFryq4qpAxMIARUAAAAAGAElAADIQj0AgKJD&rs=AOn4CLASddlCvaIgA9QdHgZkrHg2RwlblA
  2.) Bear Grylls.
  https://i.guim.co.uk/img/media/c0bbe87f26e561540ef632d36d4b23c494c0a600/0_319_5433_3260/master/5433.jpg?width=1200&height=1200&quality=85&auto=format&fit=crop&s=f425e3bf3b607b7948be70faf5023349
  Bear Grylls ja heinäsirkat.
  https://s.wsj.net/public/resources/images/BN-PQ649_bear09_M_20160901003355.jpg

  Ei pitäisi tuntua vastenmieliseltä jos ottaa huomioon että meidän ravinnonlähteemme koostuu jo nyt ihan samoista proteiininlähteistä kuin satunnaisesti Hazen Audelilla ja Bear Gryllsillä mutta sillä erotuksella että me nautimme niitä lähes päivittäin!

  Tiesitkö, että EU määräsi 24.1.2023 pakkolain heinäsirkkojen ja matojauheen lisäämiseksi elintarvikkeisiin.

  Elintarviketeollisuudessa tilanne on ollut jo kauan aikaa paljon pahempi kuin heinäsirkka- ja toukkajauheen nauttiminen. Uusina `ravintoaineina` ovat mm. syanidi ja lyijy. (ensimmäisen kirjoituksen jälkeen useita aiheeseen liittyviä)
  https://nwohavaintoja.blogspot.com/2023/

  Todellakin ihminen saa syntymälahjanaan kuolemantuomion. Jokainen toivoo viettävänsä laatuaikaa terveenä syntymän ja kuoleman välisellä ajalla. Useimpien toiveet eivät toteudu.

  Pelataanko `amerikkalaista rulettia`? Amerikkalainen ruletti on paljon vaarallisempaa kuin `venäläinen ruletti` koska siinä riskit ovat isommat. Amerikkalaisessa ruletissa häviäminen on todennäköisempää kuin voittaminen.

  Amerikkalaisessa ruletissa kuudesti laukeavan revolverin makasiinissa on viisi ammusta ja vain yksi patruunapesä on tyhjä. Pelin kulku > rulla pyöräytetään > piippu asetetaan ohimolle > painetaan liipaisinta jolloin kuuluu joko `klik` tai `PANG`.

  The Deer Hunter

  Kaksi tuntemaani henkilöä on osallistunut venäläisen ruletin versioon jossa makasiinissa on vain yksi pati. Toinen (ystäväni) menehtyi ja toinen (lähisukulaiseni) selvisi vaikka teki sitä useamman kerran rahoittaakseen ulkomaanmatkansa.

  Kuulostiko äskeinen brutaalilta. Sitähän se onkin!

  Luulenpa että moni pelaa amerikkalaista rulettia lähes päivittäin vaikka ei sitä tiedostakaan. Me kaikki osallistumme jokapäiväisessä elämässämme enemmän tai vähemmän tähän kuolettavan riskin peliin – pelkästään käymällä ruokakaupassa.

  Käydessämme elintarvikeostoksilla pelaamme todella jännittävää peliä jossa panoksena ei ole ainoastaan terveytemme vaan myös henkemme. Tämän `revolverin makasiinissa` on vain yksi tyhjä patruunapesä. Tämä on jokapäiväistä, reaaliaikaista ja todellista amerikkalaista rulettia.

  Hengenvaarallisen pelin kulku: Menemme ruokakauppaan > valitsemme elintarvikkeemme > maksamme kassalla > saavumme himaan > katamme pöytämme > valmistamme ruokamme > aterioimme ,,, ja PANG. Näin yksinkertaista se on. Mahdollisuutesi selviytyä tässä ruletissa ovat olemattoman pienet.

  Se mikä ruokakaupasta tekee vaarallisen on kontrolloimaton elintarvikerikollisuus jossa ruokaväärennökset ovat yleistyneet. Väärennettyä ruokaa päätyy lautasillemme enemmän kuin osaamme aavistaakaan.

  Tappavista elintarvikerikoksista on tullut suuren luokan liiketoimintaa kaikkialla Euroopassa ja muualla maailmassa. Elintarvikkeet liikkuvat EU-talousalueella keskittyneesti, nopeasti ja vapaasti. BigAgrin tuotantoketju (siemenestä pöytään) ei olekaan ainoa huolenaiheemme vaikka sekään ei ole vähäinen.

  Elintarvikerikollisuus on ns. matalan riskin rikollisuutta koska kiinnijääminen on epätodennäköistä. Kiinni jäädessä rangaistukset ovat pieniä mutta mahdollinen rikoshyöty on suuri. Lähes täydellinen rikos- ja liikeidea.

  Asiasta ei julkisuudessa ole tehty suurta numeroa vaikka aihetta olisikin koska ruoantuotantoketju ei saa häiriintyä siitäkin huolimatta että käydessään ruokaostoksilla kuluttaja pelaa hengellään. Liian monet ja liian suuret tahot hyötyvät elintarviketuotannosta. Tämän takia hengenvaarallisesta haitasta vaietaan koska sitä ei hallita.

  Julkisuudessa puhutaan ainoastaan punaisen lihan haitallisista terveysvaikutuksista mikä on ihan oikein. Mutta mitä jää kertomatta? Kertomatta jää kuinka pahasta ja terveydelle vaarallisesta ilmiöstä ruokaväärennöksissä todellisuudessa on kysymys. Tämän asian käsittely näyttää olevan tabu.

  Netflixissä oli dokumentti jossa paljastettiin punaisen lihan ja mm. syöpäsairauden välinen yhteys. Dokumentissa keskityttiin tutkimuksiin jotka osoittivat kuinka suuri riski oli sairastua joihinkin kroonisiin sairauksiin, kuten syöpään, sydänsairauksiin ja diabetekseen ja miten näitä voidaan vähentää poistamalla eläinperäiset tuotteet ruokavaliosta.

  Dokumentissa seurattiin alan asiantuntijoita ja tutkijoita sekä ihmisiä jotka ovat onnistuneet siirtymään ja kasvipohjaiseen ruokavalioon vähentääkseen riippuvuutta lääkkeistä ja hallitakseen terveyttään. Dokumentti on katsomisen arvoinen.

  Dokumentissa toimittaja kysyi asiantuntijalta pitäisikö kuluttajan siirtyä punaisen lihan asemasta kanaan ja/vai kalaan. Tutkija vastasi vastakysymyksellä – haluatko tulla ammutuksi vai hirtetyksi? Terveyden kannalta katsottuna elintarviketuotantoketjussa lopputulos viimemainittujen elintarvikkeiden kohdalla on aivan sama kuin punaisen lihan.

  Dokumentissa suositeltiin kasvisravintoa jonka vaikutuksesta koehenkilöiltä todistetusti parani vakaviakin sairauksia koska alkuaan kasvi oli tarkoitettu ihmisravinnoksi mutta liha ei. Dokumentissa ei paljastettu mikä punaisesta lihasta tekee vaarallisen muutoin kuin että punainen liha sinänsä on vaarallista. Näinhän asiat eivät ole!

  Laittomat kuoleman- (asekauppiaat), huume-, elin- ja ihmiskauppiaat ovat saaneet rinnalleen kilpailevan ja hyvin tuottoisan rikollisuuden muodon – elintarvikerikollisuuden. Perinteinen rikollisuus on siirtymässä elintarvikeketjujen hyväksikäyttöön koska ne tuottavat rutkasti helppoa rahaa – ihminen kun tarvitsee ravintoa päivittäin.

  Varovaisempien arvioiden mukaan – maailmanlaajuisesti – elintarvikerikoksia tehdään noin 30 miljardin euron arvosta johon määrään sisältyy noin 10n miljardin ruokapetokset Euroopan Unionin alueella. Todelliset arviot ovat suuremmat. Tämä on mittavan luokan rikollisuutta koska nyt puhutaan pelkästään elintarvikkeista.

  Testatut ja tuoteselosteessa mainostetut elintarvikkeet eivät usein olekaan sitä mitä niissä on `testattu` tai mainostettu. Pakkauksen tuoteseloste valehtelee sumeilematta. Elintarvikkeista löytyy hämmästyttävän paljon tuotteita jotka eivät vastaa lainkaan tuoteselostetta vaan ovat väärennöksiä. Lähikaupastasi ne väärennökset löytyvät.

  Ja näistä myrkkykoktaileista sitten maksetaan. Kauppiaat kertoilevat julkimediassa kuinka elintarvikehinnat ovat nousseet `vain` noin 15 % mutta kertomatta jää että tällä luvulla he tarkoittavat koko repertuaariaan.

  Todellisuudessa ne tuotteet joita kuluttaja ostaa eniten ja tarvitsee päivittäin ovat nousseet 100 – 150 %. Lisäksi kauppiaitten ahneus saa alkutuottajat ahdinkoon. Tässä asiassa lainsäätäjien pitäisi puuttua asiaan – ei se muuten oikene.

  Vaikka elintarvikkeet vastaisivatkin sitä mitä niiden tuoteselosteissa on mainittu niin niiden vaarallisuus ei ole sillä kuitti. Esimerkiksi punaisen lihan, kalan tai kanan nauttiminen ei ole sinänsä vaarallista. Terveydelle vaarallisiksi elintarvikkeet tekee se mitä niihin on lisätty tuotantoketjun jossakin vaiheessa. Elintarvikeala on hyvin petollinen.

  Elintarvikeala alkutuotannosta kaupan hyllylle käsittää tuhansia eri toimijoita. Tässä toimialassa on aivan liian iisiä toimia lainvastaisesti jäämättä kiinni. Joka ikisessä tämän tuotannon alan solmukohdassa voidaan löytää heikko kohta jota käytetään siekailematta hyväksi.

  Vaikka tekijä/tekijät saataisiinkin kiinni ja oikeuden eteen niin sanktiot ruokapetoksista ovat sen verran ohukaiset että ne jopa kannustavat jatkamaan tuottoisaa ruokapetostoimintaa.

  Ruoantuotannon ala houkuttelee aina vain uusia rikollisia koska elintarvikerikollisuus on ns. `low risk ­­­- high reward` rikosalaa, jossa taloudellinen hyöty on maksimaalinen. Tämä arpa voittaa aina. Tämän takia elintarvikerikollisuudesta on tullut yksi järjestäytyneen rikollisuuden suosituimmista muodoista ja sen vaikutus kasvaa kaiken aikaa. Tilanne on kuulkaas kaoottinen.

  Miksi harjoittaa ihmis- ja/tai huumekauppaa kun voi osallistua paljon tuottoisampaan `liiketoimintaan` jossa narahtamisen riski on olematon, voitot suuria ja rikoksentekotavat ja -välineet helppoja ja halpoja. Tämän takia elintarvikemafia on toiminut alalla jo kauan aikaa eikä se välitä kenenkään hyvinvoinnista tai terveydestä minkään vertaa. Vain taloudellinen voitto ratkaisee!

  Seuraavassa vain yksi – ja vain yksi – elintarvikerikollisuuden vakava haittailmiö joka masinoi niin paljon syöpää ja diabetestä että siitä pitää oikein vaieta `yleisen edun nimissä` etteivät kuluttajat joudu paniikkiin. Siitä vaietaan siinäkin tapauksessa vaikka tiedetään vallan hyvin että sen haittavaikutukset jotka vain lisääntyvät kaiken aikaa tulevat tavattoman kalliiksi yhteiskunnan hyvinvointialueille.

  Mikäli asialle ei tehdä mitään niin yhteiskunnan lasku sen kun kasvaa. Ja asiallehan ei tehdä juuri mitään. Laisses faire sano ranskalainen, ta det lungt sano ruotsalainen, nitzivoo sano venäläinen, so what who cares sano englantilainen – asia koskee koko Euroopan yhteisöä.

  Syrjäyttääkö todellakin lääketeollisuuden saama hyöty kansojen talouksien terveydenhuollon alati kasvavat kustannukset? Loppujen lopuksi – Kuka pitää yllä elintarvikerikollisuutta? Kenen suojeluksessa tämä kammottava rikollisuuden ala on?

  Ei ole harvinaista että esimerkiksi yhteismarkkina-alue Euroopassa tulli on saanut rysäänsä jopa useiden kilojen edestä haitallisia kemikaaleja yhdeltä ainoalta salakuljettajalta. Alleviivaan – yhdeltä ainoalta salakuljettajalta.

  On havaittu että salakuljetetut kemikaalit eivät vastaakaan tullissa esitettävää tuonti-ilmoitusta. Lähetys sisältää ihan jotakin muuta kuin mitä esimerkiksi tullikaavakkeissa ilmoitetaan ja mitä tuotepakkaukseen on merkitty.

  Kuinka paljon vastaavia haitallisia kemikaaleja on päässyt livahtamaan tullin läpi voidaan todeta ainoastaan viipeellä yhä yleistyvistä syöpä- ja diabetestaudeista koska nämä kemikaalit generoivat juuri mainittuja tauteja ja paljon muuta.

  Hammasharjat ovat ihmisten hampaiden reikiintymisen syy joka sekin aiheuttaa vakavia esimerkiksi sydänperäisiä tauteja mutta valvonnan ulottumattomissa olevat elintarvikkeet tappavat.

  Laboratoriotutkimuksissa ko. salakuljetetut kemikaalit oli testattu ja havaittu niiden olevan hyvin vaarallisia. Niiden todettiin olevan ns. `täydellisiä karsinogeenejä`. Salakuljetetut kemikaalit olivat nautaeläimille tarkoitettuja kasvuhormoneja. Yhdellä ainoalla yhden salakuljettajan tuomalla muutaman kilon lähetyksellä voitiin kasvattaa joka neljännesmiljoonaa vasikkaa.

  Ravintoketjussa kasvuhormonit siirtyvät ihmiskehoon. Ei tarvitse kuin käydä kaupan lihatiskillä saadakseen tappavan annoksen. Tutkimuksissa todettiin että juuri näillä olemattoman pienillä vaikkapa naudanlihasta löytyneellä haitallisella kasvuhormoni partikkelilla voi laukaista ihmiskehossa syövän ja/tai diabeteksen.

  On olemassa todella vakavasti otettavia kasvuhormoneja jotka toimivat – laaki per vainaa – periaatteella.

  Tiedetään että elintarviketeollisuus on rikollisten suosiossa ja että tämä `toimiala` kasvaa koko ajan. Näin ollen voidaan hyvällä syyllä todistaa koko Euroopan ruokaketjun olevan tappavan vaarallinen – mikäli asiaan ei panosteta enemmän.

  Esimerkiksi diabetes ei johdu sokerista, liikalihavuudesta, tupakoinnista, liikkumattomuudesta, alkoholista, geeneistä eikä mistään muustakaan aiemmin väitetystä. Diabeteksen syntyyn ei vaikuta myöskään hiilihydraatti millään tavalla koska diabetes on rasvaan liittyvä häiriö. Mutta nämä tekijät toki madaltavat kynnystä sairastua silloin kun paikalle saapuu laukaiseva tekijä – liipaisin – jota me itse painamme.

  Ihmiskehon ravintohuollossa pätee ikivanha ja toimiva sääntö joka voidaan kuvata yhdellä sanalla – `niukkuus`. Mutta tieto ruoan heikosta laadusta on saanut rinnalleen kukoistavat lisäravinnemarkkinat.

  Tuntemani lisäravinne friikit ovat aikaa myöten sairastuneet vakaviin sairauksiin noudattaessaan esimerkiksi pyramidihuijaukseen verrattavia lisäravinne kauppiaiden ohjeita. Trauma- ja kriisiaikoina lisäravinteet vielä menettelevät mutta hyvinä aikoina ne sairastuttavat – vakavasti.

  Kakkostyypin diabetes ollee autoimmuunisairaus jossa elimistö ei enää tunnista tuottamaansa insuliinia. Ykköstyypin diabeteksessa käsittääkseni elimistö ei tuota insuliinia lainkaan joten sitä on saatava piikillä. Nämä ovat siis kaksi eri sairautta.

  Vertaus: Sähkölaite jolle ohjataan liikaa sähkövirtaa aiheuttaa kakkostyypin vian mutta se on korjattavissa. Samainen sähkölaite jolle ohjataan voimavirtaa aiheuttaa ykköstyypin vian joka sammuttaa laitteen mutta on silti korjattavissa.

  Vertauksen selitys: `Sähkölaite` = ihmiskehon haima, `liikaa sähkövirtaa` = vaarallinen kasvuhormoni ja `voimavirta` = täydellinen karsinogeeni kasvuhormoni. Koska hormoneissa ja hormoneissa on huomattavia eroja.

  Kasvuhormoni aiheuttaa häiriön haiman insuliinituotantoon. Mutta täydellinen karsinogeeni kasvuhormoni `sammuttaa` insuliinituotantoon osallistuvan systeemin täydellisesti. Tämä vaikuttaa aineenvaihduntaan ja nimenomaan rasva aineenvaihduntaan jonka häiriössä piilee diabeteksen aihe.

  Haima tunnetaan elimenä joka on mm. insuliinia ja muita aineenvaihduntaan vaikuttavia hormoneja tuottava elin. Vaarallisen hormonin pääseminen tähän elintärkeään elimeen aiheuttaa kakkostyypin vian mutta täydellinen karsinogeeni hormoni `sammuttaa` elimen ja aiheuttaa ykköstyypin vian.

  Tässä ei pidä sotkea käsiteltävänä olevaan aiheeseen D-vitamiinia joka ei olekaan vitamiini vaan hormoni sekin. Jopa liiallinen ns. turvallisen d-vitamiinin (hormonin) käyttö voi häiritä ihmiskehon normaalia insuliinin tuotantoa. D-vitamiinin (hormonin) käyttöä on suositeltu ja sitä on lisätty moniin elintarvikkeisiin joiden kokonaismäärä saattaa ylittää päivän saantisuosituksen.

  D-hormonin liikakäyttö on haitallista silloin kun ihminen on ylipainoinen, vähän liikkuva, tupakoi, on stressaantunut, kärsii univajeesta, käyttää hiilihydraatteja, juopottelee jne. eli hänen kehonsa on jo valmiiksi kroonisessa tulehdustilassa. Jo tämä voi edesauttaa yhdessä laukaisevan tekijän kanssa 1- tai 2-tyypin diabeteksen, syövän tai sydänsairauden koska silloin se (D) toimiikin mainitussa kontekstissa radikaalina.

  Seuraavassa artikkelissa tuodaan esille Insuliini, Glugagoni, Amylin, Adrenaliini, Kortisoli ja Kasvuhormoni. Nämä ovat hormoneja jotka vaikuttavat verensokeritasoon.

  The Link Between Diabetes and Hormones
  https://www.diabeteshealth.com/the-link-between-diabetes-and-hormones/

  Jälleen kerran hyvä artikkeli mutta se ei kerro vastausta siihen mikä oikeasti laukaisee esimerkiksi 1- ja 2-tyypin diabeteksen ja lukuisat muut taudit kuten eri syöpämuodot sen ohessa.

  Vastaus löytyy elintarvikerikollisuudesta jossa rikolliset piirit jouduttavat hyötyeläinten (sika, nauta, lintu, kala) kasvua haitallisilla kasvuhormoneilla jotka ravintoketjussa siirtyvät ihmiseen. Jotkut näistä haitallisista hormoneista ovat ns. täydellisiä karsinogeenejä. Nämä ovat vahvoja droppeja ja siten ihmiskehoon joutuessaan hengenvaarallisia.

  Eri eläinlajien erilaiset kasvuhormonit eroavat toisistaan. Esimerkiksi ihmiselle tuotetut kasvuhormonit valmistetaan geeniteknologian avulla. Jopa näissä ns. `turvallisissa` hormoneissa kuten ihmisen aivolisäkkeestä erotettu kasvuhormoni saattaa sisältää prioneja joiden toimintaa ei edes tunneta.

  Mietipä tätä kun pötkäytät sen `sianraadon` (kinkkuleikkeet, kinkkurullat, nautaleikkeet, jauhelihat sekä kalat ja broiskut jne.) pöytääsi! `Sian` alkuperämaata et voi saada edes selville tuoteselosteen avulla. Sika on saattanut seilata pöytääsi ihan mistä tahansa. Ikävä kyllä näin on laita kaikkien muidenkin elintarvikkeiden.

  Esimerkiksi valmisruokien alkuperämaata emme varpilla saa selville koska niiden kooste tulee useammasta eri maasta ja ne voivat sisältää jotakin muuta kuin mitä tuoteselosteessa ilmoitetaan. Se mitä niihin on lisätty alkutuotannossa tai matkan varrella pöytääsi jää hämärä peittoon. Mutta siinä se vaan on ,,, nenäsi alla!

  Ruokapetokset ovat maailmanlaajuinen miljardibisnes.
  https://www.hyvaasuomesta.fi/ajankohtaista/hyvaa-suomesta-tiedotteet/elintarvikeketjun-rikokset-ovat-miljardibisnes

  Jos mahdollista niin perusruokaostokset kannattaa käydä suoraan luotettavilta tiloilta ja välttää raffinoituja ruokia. Kotona valmistettu ruoka puhtaista tuotteista on paras mahdollinen vaihtoehto.

  Tässä iässä se nyt on ihan sama vaikka rotanmyrkyn nielaisisi ,,, ei siinä hyvä häviäisi ,,, mutta teille nuoremmille ja perheillenne edellinen tiedoksi.

  `Te syötte, mutta ette tule ravituiksi` (Hag 1:6).

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
  1. Von der Leyen, jota hullu-Ursulaksikin kutsutaan, näyttää kuvissa olevan kuin hurmaantunut ikäneito, joka pääsee kohtaamiseen ihailemansa miehenkörilään kanssa. Von den Leyen on entinen Saksan puolustusministeri, joka osaltaan ajoi säästökuurilla maan armeijan ahdinkoon ja siihen alennustilaan, missä se nyt on. Tämä siis liittoutuneiden entisten vaatimusten lisäksi pitää Saksan profiilli sotilaallisesti alhaalla. Nyt on tullut sitten aika, jolloin myös maan raskas teollisuus ajetaan alas Vihreän Siirtymän, ydinvoimasta luopumisen ja Venäjästä riippumattomuuden nimissä. Energiapuutteessaan Saksa ei pystyisi valmistamaan raskasta aseistusta teollisessa mittakaavassa, vaikka se ihmeen kaupalla repäisisi itsensä irti transatlantistien punomista poliittisista kahleista. Myös Saksan poliittisia oloja on koko ajan kiristetty ja maa ei ole enää mikään vapaa länsimaa. Poliittinen vapaus saattaa olla jopa heikompi kuin kansalissosialistisessa Saksassa, koska jokaisen on kannatettava väestönvaihtoa ja armotonta isänmaallisuuden alasajoa ja muuta uusliberaali -maailmanjärjestyksen sontaa.

   Euroopan kansat on ajettu umpikujaan luomalla EU:n kaltainen supervaltiojärjestelmä, jonka keulakuviksi on nostettu Van der Leyenin tapaisia tyhjäpäisiä nukkehamoja, joilla ei ole eikä saakaan olla käsitystä siitä minkäiaisissa olosuhteissa Euroopan kansalaiset elävät. Poskisuutelupelleily Kiovassa samalla, kun ukrit ponnistelevat juoksuhaudoissaan, on mitä irvokkainta teatteria. Ukrainaa havitellaan EU:n tai Naton jäseneksi ja roikotetaan jäsenyyttä Zelenskyin nenän edessä, jotta tämä lähettäisi viimeisetkin rintamakelpoiset miehet ja naisetkin sotaan, jonka Ukraina on tuomittu häviämään joko länsiaseavulla tai ilman. On mieletöntä taistella armeijassa, joka on varman tappion edessä. Tällöin poliitikkojen tulisi astua esiin ja neuvotella rauha vaikka kuinka huonoin ehdoin. Taisteluiden pitkittäminen perustuu kuitenkin siihen länsimaiden poliitisen eliitin elättelemään harhaan, että Venäjä on heikko kulissivaltio ja eristettävissä pois maailmankaupasta. Nyt olisi korkea aika reaalipoliitikkojen lännessä ja Itä-Euroopassa astua esiin. Lännessä pitkäkestoinen poliittisten instituutioiden ja medioiden mädätys on tehnyt tämän miltei mahdottomaksi. Itä-Euroopan maissa on helppo lietsoa raivokasta tai jopa itsetuhoista kaunaa entistä julmaa miehittäjää eli Neuvostoliitto-Venäjää kohtaan.

   Plusääni(19)Miinusääni(2)
 3. Majuri Karit ja muut propagandistit ovat viime viikolla taas julistaneet Putinin tehneen ison virheen. Tätä on saatu kuulla jo kokonainen vuosi. Media väittää Putinin saaneen virheellistä tiedustelutietoa ym. Myös Stalin okisi aikoinaan uskonut kainelaisiin satuihin.

  Nyt kuitenkin on niin, että Putin ja venäläiset halusivat Ukrainan itselleen ja tehdä tilinsä lopullisesti selväksi ukrainalaisuuden ja Ukrainan väen kanssa. Silloin on joskus hyökättävä. Mitä on tapahtunut? Kun pienellä armeijalla valmistauduttiin, saatiin iso osa väestä Lännen suosiollisella avustuksella uskomaan, että mitään hylökkäystä ei tule. Ukrainaa estettiin valmistautumasta ja ehkä se on johtonsa osalta mukana kaikessa jopa. Jos ei ole, niin manööveri onnistui erinomaisesti. Venäjä eteni syvälle Ukrainaan ja näillä näkymin ei ole enää mahdollista karkottaa sitä pois enää niiltä alueilta, jotka isllä jo on.

  Pakotteet ja Lännen reaktio? Venäjä on jo voittanut, koska suurin osa maailmaa rukoilee jo takaisin urheilijoitakin ja jopa Ukrainan voimakkaimmat tukijat myöntävät, että kaiken on päädyttävä neuvotteluihin ilman suuria eskalaatioita. Heistä ei siis ollut haastamaan Venäjää. EU on tosiasiasa yhtä mätä kuin ennenkin,. Jotain suurempaa älämölöä piti vain saada aikaan. Pakotteet rivät olleet tarpeeksi tehokkaita ja niitä on kierretty. Venäjän systeemi pyörii. Merkit ovat oilemassa, että jonkinlaiseen sopuun ollaan valmiita joka puolella. Pahaa pelkään, että Venäjä tulee saamaan lisää alueita joka tapauksessa. Ehkä huomattavastyikin. Kaikkein ryhdikkäimmissäkin maissa asiantuntijat sanovat kaiken uhon jälkeen, että Venäjä ei saa menettää kasvojaan.

  Vaikka suhteet olisivat viileätkin sodan jälkeen, niin tätä oli varmnasti osattu odottaa,m vaikka tietenkin olisi toivottiu, että Länsei ei reagoisi edes näin voimakkaasti. Putin on valmistautunut haastamaan Lännen ja siten joutuisi tulemaan toimeen Intian ja Kiinan ym. kanssa. Länsi on se, joka halusi ikuisesti olla ystävä, vaikka Putin selkeästi on varautunut ja valmistautunut uuteen kylmöän sotaan ja kuumaankin. Saksa, Ranska ja Espanja ovat valmiit solmimaan töysin vastaavat suhteet kuin aiemmin, ehkäpä jopa ihannormalit ja entisenlaiset, jos teeskennellään, että nyt on tehty lopullinen rauha. Euroopan ja Lännen ulkopuolella Venäjä on aina ollut frendi. Italiat ja Kreikat ja Serbiat ovat myös koko ajan kavereita

  Takaisin sotaan. Lännestä ei ollut antamaan Ukrainalle aseita hyökkäyksen alla eikö tarpeeksi sodan aikana. Ikäänkuin ei edes haluttaisi Ukrainan valtaavan takaisin juri mitään. Suurin osa tuesta on symbolista eli lämmintä kättä, kuten tuki Suomelle aikoinaan. Pakotteet eivät purreet ja nyt Venäjä on mobilisoinut uuden jättiarmeijan ja kouluttanut sitä sen aikaa, kun osa mobilisoiduista on kuluttanut Ukrainan joukkoja lisää. Melko todennäköistä on, että Ukraina joutuu vetäytymään laajoilta alueilta tai se jopa romahtaa. Ehkäpä panssarien on tarkoitus estää täysi romahdus, jos niitä ennätetään antaa.

  Stalin ei tehnyt virhettä. Ei ole uskottavaa, että tiedustelu epäonnistuisi noin totaalisesti, kun koko maailma on solutettu vakoojilla ym- Talvisota näyttää tarkkailijan silmiin kontroloidulta sodalta, jossa NÖ jylläsi ensin siten, että ei kiihottaisi Saksaa liikaa ja Lännen oli määrä yrittää maihinnousua. Sitä ei kuulunut ja rauha oli tehtävä. Stalin sai kuitenkin haluamansa ja minkä oli Saksna kanssa sopinut, tosin ilman jonkinlaista YYA-sopimusta, mikö olikin ehkä utopistista.

  Suomen kansalle on nt uskoteltu vaikka mitä Toverien ja muiden taholta. Kuinka ihmeessä? Siksikö, että ei tarvitsisi aseistaa Ukrainaa? Kai siksi, että kansaa on aina kusetettava ja sen on uskottava Lännen hyvyyteen tms. Aivan kuten kaikki luulivat, että SUomea aikoinaan olisi haluttu auttaa Lännestä, vaikka Lännelle tietenkin olisi ollut sodan kannalta edullisinta, että SUomi olisi kadonnut kokonan

  Plusääni(18)Miinusääni(1)
 4. Suunnitelmatalous

  Pian koittaa aika kun: `Ette omista mitään ja olette onnellisia` (Klaus Schwab).

  Näissä kehissä Suomi tulee olemaan `maailman onnellisin kansa` niin kuin se itse sitä hehkuttaa. Mutta Suomi on myrskyn silmässä eikä näytä edes huomaavan sitä.

  Säätila tänään:

  Luvassa on huomattavaa turbulenssia. EUn alueella tullaan painamaan kyberavaruuden ns. `tappokytkintä`. Silloin eivät verkkoyhteydet ajoittain toimi. Tämä tapahtuu useaan kertaan jolloin i-net yhteyksissä tulee lyhyempiä ja pitempiä katkoja. `Inside jobina` suoritetut kyberhyökkäykset ovat jo aluillaan. Hoidapa siinä sitten pankkiyhteydet ja verkkotunnistautumiset.

  Kauppasota Yhdysvaltojen ja muiden Unionien mutta erityisesti EUn kanssa tulee olemaan Yhdysvalloille selviytymistaistelua. Yhdysvaltain UWO hanke (Unipolar World Order = yksinapainen maailmanjärjestys) jota esitellään myös MAGA (Make America Great Again) sloganilla (mm. Ronald Reagan) ei joudu ainoastaan koetukselle vaan se saa kuoliniskun josta se ei enää toivu.

  America First (Woodrow Wilson, Warren G. Harding, and Donald Trump).
  https://en.wikipedia.org/wiki/America_First_(policy)
  Make America Great Again.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Make_America_Great_Again

  Tänä aikana Euroopan Unionin suurimmat ja vahvimmat jäsenvaltiot kuten esimerkiksi Saksa ja Ranska saavat tilaisuutensa josta he eivät voi kieltäytyä. He tulevat kaappaamaan vahvemman oikeudella ja valtiontukien vipuvarrella Euroopan sisämarkkinat hallintaansa.

  Mutta sitä ennen – ennen kuin EU herää – Yhdysvallat ehtii tehdä huomattavaa vahinkoa sen taloudelle. Investoinnit – finanssi – ja aivovuoto EUsta Yhdysvaltoihin vaurioittaa EUn taloutta pitkällä juoksulla ennen kuin oikea viholliskuva EUlle selviää – niin kuin nyt on käymässä.

  Samaan aikaan idioottimainen ja täysin aiheeton EUn taloussota Venäjää vastaan sinetöi EUn ahdingon ja erityisesti sen jäsenvaltio Suomen jolloin kaikissa Euroopan jäsenmaissa ei ainoastaan maahanmuuttajat vaan myöskin kantaväestö nousevat yhdessä parrikadeille. Tämä lienee se johtavien poliitikkojen pahin painajainen.

  Eliittitasolla nämä asiat toteutuvat Unionien kesken sulassa yhteisymmärryksessä huolimatta näennäissodista esimerkiksi Ukrainassa. Kysymyksessä ovat DWOn (Dekapolar World Order = Kymmennapaisen maailmanjärjestyksen) `synnytyskivut` jolla pyritään koko asutun maailman alueelliseen uusjakoon.

  Seuraavassa linkissä Ylikansallisista Unioneista ja niiden kehityksestä. Esimerkiksi Euroopan Unioni on tämän kehitysasteen viimeisessä vaiheessa – fiskaaliunioni vaiheessa – josta jäljempänä.

  Supranational union
  https://en.wikipedia.org/wiki/Supranational_union

  Ylikansalliset Unionit alkavat saada muotoaan mutta paljon on vielä sotia sotimatta – kauppasodat ja sodat. Lopulta huomaamme koko maailman jakautuneen DWOhon jonka jälkeen puuhataan NWG (New World Governement = Uuden maailmanhallituksen) hanketta.

  Seuraavassa linkissä globaali geopoliittinen ja -strateginen kartta jossa näyttäytyy useita alueellisia järjestöjä joilla ei ole päällekkäisiä jäsenyyksiä (2020-luvun alusta alkaen). Juuri tälle pohjalle maailman alueellinen uusjako – DWO (Dekapolar World Order = Kymmennapainen maailmanjärjestys) muodostuu.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Supranational_union#/media/File:Regional_Organizations_Map.png

  Mikään mikä geopolitiikassa tapahtuu ei ole sattumaa vaan edellyttää `älykästä suunnittelua`. Nämä tapahtumat jos mitkä täyttävät C.G.Jungin luoman käsitteen synkronisiteetistä jossa kaksi tai useampi toisiinsa näennäisesti liittymätöntä asiaa tapahtuu rinnakkain.

  Saksan liittokansleri Olof Scholz (SPD) totesi hiljattain että Euroopan integraatio on syvenemässä tällä tavalla: `Tällä tiellä jatkamme vakaasti eteenpäin. Se johtaa niin kauan kaivattuun fiskaaliunioniin. Se on Euroopan `Hamiltonian Moment`.

  On se ihmeellistä että haastattelussa TT aukoo päätään hallitsemattomasti kun hän julistaa että: `EU:n valtiontukisääntöjen kova löysääminen yhdistettynä yhä tarkempaan saneluun yritysten toiminnasta voi johtaa `eräänlaiseen suunnitelmatalouteen` kilpailullisen markkinatalouden sijaan`.

  Kuka antoi TTle luvan puhua ennen aikojaan vai oliko tuo hänen hölö/kohtainen mielipiteensä mutta `naalan kantaan` (savolainen ilmaisu) osuu. Tämä paljastus on enteellinen.

  Brysselissä muhivista suunnitelmista: `Voi johtaa eräänlaiseen suunnitelmatalouteen`.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/tytti-tuppurainen-brysseliss%C3%A4-muhivista-suunnitelmista-voi-johtaa-er%C3%A4%C3%A4nlaiseen-suunnitelmatalouteen/ar-AA17aAkN?ocid=msedgdhp&pc=U531&cvid=4154417bb2ec401398fb145d3f737c47

  Suunnitelmatalous tunnetaan myös nimellä komentotalous joka tarkoittaa talouden valtiojohtoista kehittämistä. Suunnitelmatalous on talousjärjestelmä jossa tuotannon kehittäminen on alistettu tarkkaan valtion ohjaamaan kokonaissuunnitelmaan jolla ohjataan tuotantoa, kulutusta, tulonjakoa ja investointeja.

  Keskusjohtoisen suunnitelmatalouden vastakohtana on hajautettu markkinatalous vaikka yksikään talousjärjestelmä ei ole yksiselitteisesti luokiteltavissa pelkästään toiseen näistä. Koska kaikissa talousjärjestelmissä on havaittavissa piirteitä sekä suunnitelmataloudesta että markkinataloudesta. (vrt. Kiinan hallinto ja talous).

  Tuleva viimeisessä vaiheessaan teokraattinen NWOn (New World Order = Uuden maailmanjärjestyksen) DWO tosin muistuttaa `suunnitelmataloutta` kuten Neuvostoliiton vuoden 1928 ensimmäinen `viisivuotissuunnitelma` tai Kiinan `suuri harppaus` 1958 – 1960 tai teollistamispolitiikka Albaniassa 1945-, Itä-Euroopassa 1948 – tai vastaavat Pohjois-Koreassa ja Kuubassa – mutta se ei ole sitä.

  Suunnitelmataloutta sovelletaan silloin kun valtio haluaa kohdistaa voimavaroja nopeasti tietyille aloille enemmän kuin kohdentuisi vapaaehtoisesti muun muassa yritystoiminnan kautta. Kapitalistisimmistakin maista jonkinasteisina esimerkkeinä on pidetty Japanin ja Etelä-Korean teollisuuspolitiikka.

  Meneillään olevassa keskustelussa näyttää olevan kysymys eurooppalaisesta vastauksesta 1.) Yhdysvaltojen vihreään elvytyspakettiin jonka on pelätty imevän investointeja Euroopasta mutta 2.) valtiontukisäännöt ja mahdollinen 3.) eurooppalainen yhteisvelka ovat 4.) suomalaisille eduskuntapuolueille vaikeita hyväksyttäviksi.

  `Aikakausien suunnitelmat` ovat viimeistä silausta vaille valmiita eikä tätä kehitystä voida enää pysäyttää. Suomalaisilla eduskuntapuolueilla tai punahuulihallituksella tai tasavallan presidentillä ei ole sananvaltaa tämän kaltaisissa asioissa. He ovat ihan pelkkiä kuuliaisia kuunteluoppilaita – niin kuin tähänkin asti.

  Silmukat alkavat avautua mutta liian myöhään – juuri mitään ei ole enää tehtävissä! Suomen hallitsevat poliitikot ovat vieneet asiat liian pitkälle eivätkä osaa enää palata. Lopulta huomataan kuinka valtakirjasotaa Venäjää vastaan käyvä Suomi kokee Länsiliiton provosoiman oikean sodan ja ajautuu `ajopuuna` mahdollisesti takaisin maakunnaksi Ruotsin holhoukseen. Ruotsilla on jo nyt tukeva ote Suomen poliittisessa päätöksentekoprosessissa.

  Euroopan komission nykyinen puheenjohtaja Ursula Von der Leyen julistaa: Kilpailukyvyn lisäksi ratkaisuissa pitäisi tasapainotella myös kauppasodan uhan välttämisen (Yhdysvaltojen kanssa) ja unionin alueen sisämarkkinoiden toimivuuden kanssa mikä ei tee tehtävästä helppoa.

  Edelleen hän (Von der Leyen) toteaa että: Yhdysvaltojen paketti sisältää yhdistelmän omaa kansantaloutta suojelevaa eli protektionistista sääntelyä ja noin 370 miljardin dollarin arvosta tukiaisia minkä on pelätty imevän kohtuuttomasti investointeja Euroopasta.

  1.) Von der Leyen kertoi suuntaviivoista Euroopan kilpailukyvyn kohentamiseksi – näin Yhdysvaltojen vihreään elvytyspakettiin todennäköisesti vastataaan.
  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/5448c881-8c3a-460b-bda8-503e749a1f14

  2.) EUn valtiontukisäännöt.
  https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75006/9_2015_de_minimistuki_30032015.pdf?sequence=1

  3.) Think Tank-hautomon `Jacques Delors Centre` on jo luonnostellut mallin jossa eurooppalainen yhteisvelka voitaisiin synnyttää nykyisen 750 miljardin euron elvytysvälineen pohjalta koska elvytysväline rahoitetaan yhteisellä velalla.

  Jacques Delors -keskus laatii konkreettisia ehdotuksia paremman Euroopan puolesta.
  Jacques Delors Institute
  https://en.wikipedia.org/wiki/Jacques_Delors_Institute

  4.) EU-alueen valtiovarainministerit pohtivat vastausta Yhdysvalloille – ajatus eurooppalaisesta yhteisvelasta huolettaa.
  https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/uutiset/aa6af5a7-8c28-4c94-8fe1-9dc53cbecafc

  Tämä suunnitelma liittyy EU:n kilpailukykyyn koska pelkona on että investoinnit katoavat Yhdysvaltoihin. Mutta vielä ei olla pisteessä, jossa voitaisiin sanoa, että jäsenmaiden kesken olisi löytymässä konsensus. Suomi suhtautuu valtion tuotannollisiin tukiin hyvin karsaasti.

  Toinen iso erimielisyys komission hahmotelmissa on koskenut niin sanottua `suvereniteettirahastoa`. Kyse on siitä pitäisikö isojen maiden kykyä jakaa enemmän valtiontukia tasoittaa yhteisellä rahastolla.

  Jälleen kerran esimerkiksi `suvereniteettirahastoa` esitellään väliaikaisena ja kertaluontoisena ns. `siltaratkaisuna` – kuinkas muuten – vaikka tiedetään vallan hyvin että Suomi on silkasta solidaarisuudesta antanut ilmaiseksi EUlle yli 100 miljardia takaisin saamatonta rahaa. Mutta eiköpä joku valtioviisas sanonutkin taannoin että: `Hei, tällä me tienataan`!

  Kuinka suuri suvereniteettirahasto tulee olemaan ja millä se rahoitetaan? Seuratkaahan miten eliitti venkoilee vastauksissaan! EUn eri `kertaluonteisissa` rahastoissa lojuu toistaiseksi läjäpäin käyttämättömiä varoja mutta niitä ei tulla siirtämään suvereniteettirahastoon. Esimerkiksi suomalaisten kuppaus jatkuu koska näitä on niin helppo höntittää ,,, katsokaahan vaan.

  Ursula von der Leyen väläytti suvereniteettirahastoa.
  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/other/ursula-von-der-leyen-v%C3%A4l%C3%A4ytti-suvereniteettirahastoa-n%C3%A4in-kommentoi-eu-ministeri-tytti-tuppurainen/ar-AA16Iiph

  `Suomalaispoliitikoissa rahasto on aiheuttanut pelkoja uudesta eurooppalaisesta yhteisvelasta`. Vai niin ,,, kertoiko tuon joku teille vai keksittekö te tuon ihan itse?

  Angela Merkel ja Emmanuel Macron esittivät 19.5.2020 suunnitelman EU:n 500 miljardin euron elpymisrahastoksi. Ehdotusta on pidetty merkittävänä askeleena kohti aitoa (1. – 3.) fiskaaliunionia ja jopa liittovaltiota.

  Merkelin tukea johon mm. nykyinen Saksan liittokansleri Olof Scholz viittasi on verrattu `Hamiltonin hetkeen` eli vuoden 1790 Yhdysvaltojen tilanteeseen, jossa valtiovarainministeri Alexander Hamilton taivutti kumppaninsa hyväksymään osavaltioiden velkojen siirtämisen liittovaltion vastuulle. Juuri tässä tilanteessa EU on nyt.

  1.) Elpymisrahasto, fiskaaliunioni ja EU:n yhtenäisyys.
  https://www.vesavihriala.fi/2020/05/elpymisrahasto-fiskaaliunioni-ja-eun-yhtenaisyys/
  2.) Saksa: `Niin kauan kaivattu` fiskaaliunioni on tulossa – elpymisrahasto vain välivaihe.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jounisnellman/saksa-kauan-kaivattu-fiskaaliunioni-on-tulossa-elpymisrahasto-vain-valivaihe/
  3.) `Tämä tilanne jossa valtiot maksavat toistensa velkoja ja jakavat toistensa rahoja, on käytännössä fiskaaliunioni`.
  EU on jo liittovaltio.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/mariannaridderstad/eu-on-jo-liittovaltio/

  Liittovaltio eli federaatio on federalistinen valtio joka koostuu useista sisäisistä itsehallinnollisista alueista. Yleensä alueita nimitetään osavaltioiksi.
  Liittovaltio.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Liittovaltio
  Maailman liittovaltiot tästä (kartta).
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Liittovaltio#/media/Tiedosto:Map_of_federal_states.svg

  Näillä näkymin Valtioliitto-aika Euroopan Unionissa tulee olemaan menneen talven lumia koska nyt muotoutuvissa valtiontukisäännöissä, eurooppalaisessa yhteisvelassa ja suvereniteettirahasto hankkeessa otetaan `kvanttihyppy` kohti Liittovaltiota. Arvioisin jopa niinkin tiuhaa aikataulua kuin vuoden 2025 loppupuoliskon.

  Tämän kehityksen tehokkaina katalysaattoreina toimivat Yhdysvaltojen vihreä elvytyspaketti, johon EU vastaa kauppasodalla Yhdysvaltoja vastaan ja Venäjä-pakotteet jotka lyövät viimeisen niitin eurooppalaiselle hyvinvoinnille. Pohjoismaista Norja ja Ruotsi selviävät mutta Suomi ei selviä.

  Valtioliitto eli konfederaatio (lat. confoederatio) on kahden tai useamman valtion muodostama pysyvä liitto. Jäsenet hoitavat yhdessä valtiollisia asioita, mutta pidättävät laajan itsemääräämisoikeuden ja usein muodollisen itsenäisyyden.
  Valtioliitto.
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Valtioliitto

  Kaiken lisäksi Suomen tilanne esimerkiksi työllisyyden osalta heikkenee heikkenemistään. Tämä yhtälö on kestämätön koska Suomi kohtaa yhtä aikaisesti sekä ulkoisen että sisäisen uhan.

  Suomen valtio velkaantuu tätä menoa selvitystilaan koska työllisyysaste on reilusti alle 50 %a. Julkisuudessa käyty /Vale > Emävale > Tilasto/ tasoisessa keskustelussa pyritään hämäykseen koska siinä kertoillaan kuinka esimerkiksi vuonna 2020 Suomessa olisi ollut 2 530 000 työllistettyä virhemarginaalin ollessa +/- 35 000. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista olisi ollut saman vuoden lokakuussa 71,5 prosenttia kun se vuotta aiemmin oli 72,0 prosenttia.

  Vaikka – tempputyöllistämisen keinoin – työttömyysaste heikkenee kaiken aikaa niin seuraavanlaista skeidaa voidaan löytää:

  `Monien yllätykseksi ja ehkä harmiksikin pääministeri Sanna Marinin hallituksen työllisyystavoite (75 %) näyttää koronakriisistä huolimatta toteutuvan`.
  `Kirjoittajan mukaan sekä nykyisen että edellisen hallituksen aikana työllisyys näyttää kasvaneen verrokkimaita ripeämmin`.
  `Näin työllisyysaste on kehittynyt meillä ja muualla`.
  https://www.verkkouutiset.fi/a/nain-tyollisyysaste-on-kehittynyt-meilla-ja-muualla/#f2f7ac80

  Tässä on kätketty työttömyyden monia ilmenemismuotoja useilla eri tavoilla. Mutta pahin työttömyyden muoto johtuu Suomen palveluyhteiskunta rakenteesta esimerkiksi julkisella sektorilla – siis `työssä` käyvistä palkansaajista. Ellei mainittua kuplaa pureta niin Suomen talous tulee sakkaamaan.

  Ensi hallituskaudella (Orpon hallitus) leikkuri heiluu mutta se heiluu aivan väärissä segmenteissä. Koko palveluyhteiskunta rakenne tulisi resetoida ja aloittaa alusta. Kotimaista saneeraajaa vaan ei tahdo löytyä ennen kuin ulkopuoliset tahot puuttuvat asiaan.

  `Voitko leikkiä sillä (Leviatanilla) niin kuin lintusella tahi sitoa sen tyttöjesi pidellä?` (Job 41:5).

  Plusääni(7)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat