Helsingin huippukallis, huipputapaaminen Uuden Maailmanjärjestyksen peruskivinä

Suomi ponnahti jälleen maailman keskipisteeksi Helsingin poliittisen kesäteatterin eli Yhdysvaltojen ja Venäjän presidenttien tapaamisen saattelemana. Maailma kohisee ja valtamedian manipuloimat ihmiset seuraavat Helsingin huippukokouksen jokaista liikettä, kuvitellessaan päässeensä valistuksen lähteelle. Onko geopoliittinen globaali aluejako etupiireihin menossa? Mistä asioista valta- eli valhemedia vaikenee huippukokouksen suhteen?

 

Huippukokouksen antia valtamedioiden mukaan

Valtavirtatiedonvälityksen mukaan Trumpin ja Putinin tapaamisen mieluisinta antia lienee se, että niin Yhdysvallat, Venäjä kuten myös Kiina ovat yksimielisiä uudesta asevarustelun riisuntasopimuksesta, jolla nämä kolme suurta haluavat suitsia itseään ja ennen muuta muita valtioita.

Kenties tapaamisella halutaan vaikuttaa siihen, että Yhdysvallat saavat haluamansa sopimuksen Putinin kanssa Syyriasta. Lisäksi Trump tahtoo iranilaistaistelijoiden poistuvan Syyriasta. Venäjä on vastustanut Yhdysvaltojen ajamaa Iranin ydinsopimuksen purkamista; nämä asiat lienevät myös olleet pinnalla.

Luonnollisesti Venäjän luulisi yrittävän päästä eroon sanktioistaan ja Yhdysvaltojen nostavan profiiliaan, sillä vanhat globaalit vallat, kuten Yhdysvallat ovat menettäneet hegemoniansa ylikansallisen talouden ja kansainvälisen järjestelmän hallinnasta. Globaalin järjestelmän valta ja taloudellinen johtavuus on siirtymässä itään ja Aasiaan.

Elääkö nyt maailmanpoliittinen tilanne merkittävää murrosvaihetta, jossa vanhan kylmänsodan jälkeisen valtajärjestelmän tilalle luodaan uutta? Aivan varmasti luodaan uutta valtajärjestelmää.

Helsinki 2018.
Helsinki 2018.

Huippukokouksen kustannukset nousevat miljooniin euroihin, jotka veronmaksat viimekädessä maksavat.

 

Huippukokous oli globaalin eliitin kotrollissa

Valtamedia välitti huippukokouksesta kuvan poliittisena teatterina, jossa näyttelijät hoitivat roolinsa salaisen globaalin valtaeliitin ohjaamana Uuden maailmanjärjestyksen kehittämiseksi. Niinpä esimerkiksi yllä mainitut kansainväliset pyrkimykset, kuten Syyrian sekä Ukrainan tilanne, ja kylmän sodan asetelman purkaminen toimivat kulissina globaalin eliitin intresseille.

Todellisuudessa Helsingissä muurailtiin Uuden Maailmanjärjestyksen perustustiiliä paikoilleen.

Trumpin ja Putinin taustalla ovat globaalit elitistiset voimat

Huippukokouksen taustalla olevan globaalin valtaeliitin vaikutus näkyy selvästi Trumpin käyttäytymisessä. Tämä paljastuu ennen muuta lehdistötilaisuudessa, jossa Trump esiintyi varauksettomasti Putinin suhteen syyttäen samalla oman maansa instituutioita: demokraattista puoluetta, keskustiedustelupalvelu FBI:tä ja USA:n oikeusjärjestelmää. Sen koommin Trump ei kritisoinut Venäjää eikä Putinia. Hän oli jopa julkaissut tviitin, jossa syytti Yhdysvaltain edellisiä hallintoja USA:n ja Venäjän huonoista väleistä.

Palaamme edellisten kohtien tulkintaan seuraavassa luvussa.

Mitä Putin oikein sanoikaan?

Valtamedia johti ihmisiä harhaan tekemällä suuren numeron Trumpin sanomisista hänen Venäjä-tulkinnoistaan. Selvää lienee, että tietyt Venäläiset yritykset ja etupiirit ovat olleet yhteydessä Trumpin vaalikampanjaan, sillä Venäjän ja Yhdysvaltojen juutalainen eliitti tekevät yhteistyötä. Tulee muistaa, että Trump on juutalaisen eliitin lakeija numero yksi.

Sen sijaan valta- eli valemedia vaikeni kuin muuri presidentti Putinin lausunnoista, joilla hän erotti valtion ja venäläisten yrityksien toiminnan toisistaan, liittyen edellä mainittuun Trumpin vaalikampanjaan. Tämä hiljaisuus johtui ilmeisesti siitä, että Putin otti tässä yhteydessä esiin varjovaikuttajana tunnetun miljardöörispekulantti George Sorosin, joka on sekaantunut lukuisten maiden sisäisiin asioihin pönkittämällä esimerkiksi liberaalidemokraattiisia värivallankumouksia. Ennen muuta Soros yhdistyksineen on Eurooppaan suuntautuvan pakolaisvärväyksen taustalla.

Lisäksi valtamedia näyttää vaikenevan siitä, mitä Putin sanoi muun muassa Ukrainaan ja Iranin ydinsopimukseen liittyen. Sionistien mediat pimittävät järjestelmällisesti informaatiota kansalaisilta.

Putin nimittäin kritisoi Yhdysvaltoja siitä, että se oli vetäytynyt pois Iranin ydinsopimuksesta. Putinin mukaan Iranin ydinohjelma on rauhanomainen ja ehkäisee samalla ydinaseiden leviämistä. Iranin ydinohjelma on toteutunut IAEA:n valvonnassa. Iranin ydinohjelma edisti maan teknologista kehitystä vaikuttavaan asemaan maailmassa. Putin sanoi myös, että Yhdysvaltojen tulisi painostaa Ukrainan hallitusta pysyttelemään Minskin sopimuksessa, joka pysäyttäisi taistelut Ukrainan Dombassin alueella.

Huippukokous oli uuden globaalin vallan symboli

Helsingin huippukokousta voidaan pitää eräänlaisena globaalin vallan laajentumisen symbolina, jossa Suomen rooli on alistua jenkkivetoisen Naton tukikohdaksi, ja samalla antautua Venäjän etupiiriin Itä- ja Pohjois-Suomen osalta. Suomi ei ole Nato-maa, mutta olemme solmineet Nato-sopimuksen, joka oikeuttaa Nato joukkojen siirron Suomen alueiden kautta, sekä muodostaa tukikohtia Suomen maakamaralle. Mikäli uusi asevarustelun riisuntasopimus syntyy, Nato ei voisi enää laajentua, eikä Suomikaan voisi enää liittyä Natoon.

Nato on laajentumisellaan muodostanut uhkatekijan Venäjän geopoliittiselle asemalle. Suomi on ajautunut vaaratilanteseen yksisilmäisten poliittisten päättäjien ansiosta. Jenkkiarmeija ”miehittää” Suomea ja maa on antautunut yllä mainittuun Nato-sopimuksen. Ei ole Venäjän vika, jos se joutuu miehittämään osan Suomea; tästä voitaisiin syyttä vain maamme poliittisia valtakoneistoa, joka toimii Yhdysvaltalaisen Nato-koneiston lakeijana Suomessa.

Suomen pelastus olisi puolueettomuuspolitiikka ja hedelmällinen yhteistyö Venäjän kanssa; toivottavasti tämä toteutuu, kun radikaalit muutokset toteutuvat Pohjoismaissa. Kenties nämä yhteiskunnalliset mullistukset kulkevat läpi Euroopan.

Topmöte

Trumpin rooli näytellä aukotonta luottamusta Putinia kohtaan sekä kääntyä oman maansa instituutioita vastaan, viestivät selvästi siitä, että Venäjällä ja Yhdysvalloilla ei ole mitään eturistiriitoja. Suurvaltojen välille on vain synnytetty näennäinen vastakkainasettelu, joka tuhoaa sekä sekoittaa lännen sekä Venäjän keskiluokan synnyttäen Venäjän kansan ja läntisen väestön välille erimielisyyksiä. Kysymyksessä onkin ulkoisten uhkakuvien muodostamisesta, jotta pienen mielipuolisen valtaeliitin globaaleja pyrkimyksiä ei havaittaisi. Trumpilla ei ole todellista valtaa, Putinilla sitä on hiukan enemmän.

Yhdysvaltoja ja Venäjää ohjailee samaa hengenheimolaisuutta edustava sionistinen eli ”juutalainen” eliitti, joka muodostaa merkittävän osan yllä mainitusta globaalista valtaeliitistä. Tämä sionistien vaikutus on selvästi havaittavissa kaikissa kansainvälisissä, kuten esimerkiksi Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan unionin päätöksissä ja lausunnoissa, jotka koskevat Israelin rikoksia ihmisyyttä vastaan; Israelin harjoittama silmitön terroristinen teurastus saa jatkua Lähi-idässä häiriintymättä. Se on havaittavissa myös siinä, että jättivaltio USA on alistettu Israelin siirtomaaksi, joka kohdistaa voimansa Israelin pyrkimyksien mukaisesti.

Lisäksi sionistieliitin kansainvälisen vaikutuksen voidaan havaita tarkastelemalla kansainvälistä pankkimaailmaa. Tästä hämmästyen voidaan havaita, että kaiken yksityisten valtioiden taloudellisen elinvoiman imevä kansainvälinen rahoitusjärjestelmä keskittyy yksien sukujen ja niiden hengenheimolaisten käsiin; Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa Yhdysvaltojen hallintoon. Niitä globaaleja pankkeja, joita kyseinen eturyhmä hallitsee ovat esimerkiksi: Goldman Sachs,1 J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch, unohtamatta Yhdysvaltojen keskuspankkia jne.

Kolminapainen tasapaino

Huippukokouksen yhtenä aiheena sanottiin olevan kolminapaisen tasapainon hakeminen. Tällä ei tarkoiteta esimerkiksi asevarustelun riisuntaa, kuten valtamedia asian ilmaisi, vaan globaalin taloudellisen, sotilaallisen ja poliittisen vallan jakamista näiden kolmen suuren eli Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan kesken. Tällainen on siis globaali valtaeliitti, joka vaikutta mainittuihin kolmeen suureen Uuden Maailmanjärjestyksen edistämiseksi ja toteuttamiseksi.

Siten blokkien valtataistelu hupenevista luonnonvaroista ja ylikansallisen talouden sekä kansainvälisen järjestelmän hallinnasta näyttäytyy enemmän seurauksena kuin alkusyynä. Täten Yhdysvaltojen johtaman läntisen ja toisaalta idän ja Itä-Aasia blokkin taustalla vaikuttaa merkittävästi kansainvälinen poliittinen, taloudellinen ja kansainväliseen rahoitukseen kytkeytyvä valtaeliitti, jonka toiminta on alkusyynä myös seurauksille.

Kolminapainen tasapaino voi siten tarkoittaa läntisen maailman, Venäjän, poliittisen Lähi-idän ja Itä-Aasian alueiden jakamista Yhdysvaltojen, Venäjän ja Kiinan etupiireihin. Israel, joka muodostaa sionistisen eliitin keskuksen, laajentuisi Suur-Israeliksi Lähi-idän uusjaon kautta. Tässä tilanteessa Syyrian konflikti tulisi näyttelemään merkittävää roolia.

 

Miksi kokoustettiin Helsingissä?

Ulkopoliittisen instituutin mukaan huippukokous pidettiin Helsingissä siksi, että Suomi on aikaisemminkin isännöinyt tällaisia kokouksia ja että jopa parin viime vuoden kuluessa Suomessa on ollut Yhdysvaltojen ja Venäjän eritasoisia tapaamisia. U-instituutin mukaan Presidentti Sauli Niinistöllä on ollut aktiivinen rooli vuoropuhelun ylläpitämisessä kumpaankin suuntaan.

Voisi kuvitella myös, että Suomen geopoliittisella asemalla lännen ja idän vedenjakajana olisi merkitystä.

 

Lopuksi

Miksi tämä Uusi Maailmanjärjestys eli moderni maailmanvalta halutaan toteuttaa?

Kysymys on kansainvälisestä poliittisesta ja taloudellisesta hegemoniasta. Tämä valtakeskiön saavuttaminen voi joskus palvella myös hyvin arkipäiväisiä asioita, jotka ovat kuitenkin elämisen kannalta välttämättömiä.

Maapallon väestön ennusteen arvioidaan ylittävän 9,3 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä. Joe Stone esittää The Washington post-lehden artikkelissaan maailman populaation tarvitsevan vuoteen 2050 mennessä 30:tä 70 prosenttiin enemmän elintarvikkeita kuin nykyisellä ihmismäärällä. Maapallon väestö on lisääntynyt kokoajan ja niin se tekee myös tulevaisuudessa. Tässä tilanteessa tarvittaisiin uutta teknologiaa agraaritalouteen, että jokainen viljeltävä hehtaari saataisiin mahdollisimman tehokkaasti hyödynnettyä.2

TotuusoppiaOnko maailman pääoma imperiumien ja siihen liittyvän poliittisen eliitin tavoitteena synnyttää suursota, jonka osapuolet muodostuisivat tietyistä EU-maista ja niiden vastapuolena olevasta Venäjästä sekä sen tiettyjen poliittisen Lähi-idän maista sekä Itä-Aasian maiden liittolaisista.

Lisäksi juuri tapahtuva väestönsiirto Eurooppaan palvelee Uuden Maailmanjärjestyksen tavoitteita; etnisen sekoituksen kautta halutaan synnyttää ensin monikulttuurinen ja myöhemmin monokulttuurinen sivilisaatio, joka robottimaisesti alistuisi vallanpitäjiensä almamaisuuteen.

Maailmanpoliittinen tilanne elää todellakin merkittävää murrosvaihetta, mutta kenen eduksi?

Markku Juutinen

 

Lähteet

HS (17.7.2018). Trumpin ja Putinin kokous maksoi Suomelle miljoonia – Helsingin lasku 200 000 euroa. Saatavina: https://www.google.com/search?q=Helsingin+kallis+huippukokous&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

US. (17.7.2018). Järkytys Trumpin puheista leviää USA:ssa: ”Ehkä häpeällisin esiintyminen Yhdysvaltain presidentiltä”. Saatavina: https://www.uusisuomi.fi/ulkomaat/253944-jarkytys-donald-trumpin-puheista-leviaa-usassa-ehka-hapeallisin-esiintyminen

Slate. Joshua Keating. What Putin Was Really Saying in Helsinki. Saatavina: http://www.slate.com/news-and-politics/2018/07/vladimir-putin-says-you-can-trust-no-one-at-press-conference-with-donald-trump.html

Slate (24.11.2018). Putin’s Chosen People. Saatavina: http://www.slate.com/articles/news_and_politics/foreigners/2014/11/vladimir_putin_chabad_what_s_behind_the_russian_president_s_close_relationship.html?wpsrc=sh_all_mob_tw_bot&via=gdpr-consent

https://www.federalreserve.gov/photogallery.htm

HS.(26.6.2018).  Miksi Trump ja Putin tapaavat juuri Helsingissä? HS kysyi ulkopolitiikan asiantuntijoilta, mitä huippukokous merkitsee Suomelle. Saatavina: https://www.google.com/search?q=Miksi+huippukokous+oli+Helsingiss%C3%A4&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab

——————————

 1. Goldman-secret-greece-loan. https://www.bloomberg.com/news/articles/2012-03-06/goldman-secret-greece-loan-shows-two-sinners-as-client-unravels; https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000001664774.html
 2. Stone, Joe (2.4.2015). The world needs 70 percent more food by 2050. Here’s how we can do it.

37 kommenttia

 1. On seurattava rahan virtoja; Suomessa esimerkiksi jo vuosia on otettu ministereiksi alunperin ulkomaan kanslaisia; jotka OHJAAVAT Suomen kansallisomaisuuden rahavirrat omille etupiireilleen.

  Tämä toteutetaan valtavalla JÄRJESTELMÄKORRUPTIOLLA:

  Suomen osalta : Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.”

  Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.” Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Eliitti myös OSTAA itselleen suojelua mm. estämällä Kansainvälistä rikostuomioistuinta tutkimasta Suomen päättäjien rikoksia :

  Merkittävä askel tässä oli Kansainvälisen rikostuomioistuimen LAHJONTA 2008 toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa.

  He 55/2007 syötettiin eduksunnalle tahallaan väärillä asiakirjoilla ja 2008 Brax allekirjoitti ”sopimuksen” ..Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”.

  Homma oli senverran rajua jo 2005; että jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9.1.2 2005 lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa … PL 118 § todistaa syrjinnän vain lisääntyneen. ( syyteilmoitusta kirjattiin diaariin 8 kuukautta ).

  Golobaalinen eliitti voi KIRISTÄÄ nämä rikokset tehneitä Suomen ”päättäjiä” tekemään millaisia lakeja tahansa; tai muuten Kansainvälinen rikostuomioistuin kutsuu; ja vuosien vankeus .

  Mutta kaikki tahot ovat hiljaa; koska rahallisesti hyötyvät tästä tilanteesta; Neste myytiin; kantaverkkoyhtiö myytiin; pohjavedet myytiin; lannoiteteollisuus myytiin …. siis kiristämällä saa lopulta koko Suomen …

  Mitä siis pitäisi tehdä ?

  Julkistaa kaikelle kansalle PL 118 § vatiopetos taustoineen… Kansainvälisen rikostuomioistuimen lahjonta ja lainsäädäntövallan myyminen.

  Voi aloittaa archive.is/kimmoleaks.fi … faktat voi tarkistaa !

  Plusääni(17)Miinusääni(0)
 2. Kun katsotaan Suomen osalta kaiken taakse; Suomen ”päättäjät” tekevät mitä käsketään … historiallisista syistä.

  Vankila kutsuu Suomen ellittiä; jos ruodussa ei pysytä.

  Lainsäädändäntövalta on myyty pois; perässä seuraa Suomen kansallisomaisuus.

  Iltalehti 19.2. 2013 ”MIljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: ”Puolueille ei maksettu rahaa turhaan.”

  Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”. ( lue millaista: archive.is/kimmoleaks.fi)

  Kansainvälinen rikostuomioistuin kutsuu päättäjiämme; jos ei tehdä ulkoa määrättyä lainsäädäntöä:

  Siksi He 55/2007 syötettiin kansanedustajille tahallaan väärillä tiedoilla; jotta Kansainvälinen rikostuomioistuin saatiin lahjotuksi.

  2008 oikeusministerin allekirjoittama ”sopimus”: Suomi MAKSAA ja pitää Ruanda-”oikeudenkäynnin” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi Suomea koskevissa ”yksittäistapauksissa”.

  Millaisia ”yksittäistapauksia” Suomessa sitten on / oli .. mm. Koiviston Konklaavi; miljardien varastaminen ”lailla 444/2012″…..Suomen oikeusjärjestelmän täydellinen toimivallattomaksi tekeminen…. valtiopetos

  Suomen ”perustuslaki” 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoikeusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perutuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Tämän JÄRJESTELMÄKORRUPTIO-järjestelmän takia Suomen rikostutkinta / oikeusjärjestelmä ei enää toimi ..

  EOA päätös 876/2/05 ( salattu 20.12 2007 asti )… poliisilla ei ole oikeutta suorittaa esitutkintaa kansalaisen sille ilmoittamassa presidentin- ja ministerinvastuuasiassa.

  Kansainvälinen elliitti siis hallitsee Suomen ”päättäjiä” lahjonnalla ja rikostutkinnan pelolla . ( vankila uhkaa )

  Asia oli sillä mallilla jo 2005; että jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon 9.12. 2005 lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa . ( kirjattiin diaariin 8 kuukautta myöhässä).

  Huonosti kävi … PL 118 § ( VUONNA 2011 ) … syyteoikeutta ei TAKAUTUVASTI enää ole …

  Mutta tämän syyteilmoituksen vuoksi PL 118 §:n tauastat on salattava ikuisesti; kuten myös oikeusministerin 2008 allekirjoittama ”sopimus” on salattu 25 vuoden ajaksi ?

  Sen tiedon jakaminen; että kansainvälinen elliitti hallitsee Suomen ”päättäjiä” on avainasemassa Suomen kuntoutumiseen takainen demokratiaksi … joss myös eliitin rikoksia voidaan tutkia ja syyyttää !

  Saaa jakaa : archive.is/kimmoleaks.fi ( todisteet ovat julkisia )

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. Trump on joutunut nyt sionisti-neokonnien hampaisiin yrittäessään rakentaa sopua Venäjän kanssa. Konnillehan rauha ei sovi koska se ei tuota rahaa eikä lisää reviiriä.
  Tätä se on:
  Tulossa vallankaappaus syrjäyttää presidentti Trump: Sedaatio (hiljentäminen) korkeimmilla tasoilla
  Paul Craig Roberts
  Sotilaallis / teollisen (military-industrial) kompleksin vuosibudjetti on 1.000 miljardia dollaria. Tämä suuri summa otetaan Yhdysvaltain verovelvollisista (aivan kuten otetaan meidän maamme kansalaisilta Naton rahoituskulut), joilla on monia tarpeita joihin ei raha riitä.
  Tällaisen valtavan budjetin oikeuttamiseksi tarvitaan suuri vihollinen. Kompleksi, media ja poliitikot ovat nimenneet Venäjän olevan kyseinen vihollinen joten poliittiset ja median edustajat eivät salli Trumpin normalisoida suhteita Venäjään.

  Jotta presidentti Trump ei voisi vähentää vaarallisten jännitteiden syntymistä kompleksi junaili Russiagate’n, joka on todistettu huijaus, mutta monet uskoivat siihen loputtoman toiston vuoksi. Kompleksi järjesti 12 venäläisten väärää syytöstä.

  The Coming Coup to Overthrow President Trump: Sedition at the Highest Levels
  By Paul Craig Roberts
  July 19, 2018 ”Information Clearing House” – The annual budget of the military/security complex is $1,000 billion. This vast sum is drawn from US taxpayers who have many unmet needs. To justify such an enormous budget a major enemy is required. The military/security complex and the media and politicians that the complex owns have designated Russia to be that enemy. The complex and its political and media agents will not permit Trump to normalize relations with Russia.
  http://www.informationclearinghouse.info/49882.htm

  Ron Paul: ”Salainen hallitus” vastuussa hysterian lietsomisesta liittyen Trumpin ja Putinin tapaamiseen.
  Entinen kongressiedustaja Ron Paul syytti ”salaista hallitusta” hysterian liekkien lietsomisesta presidentti Trumpin tapaamiseen Vladimir Putinin kanssa.
  Kysyttäessä, miksi valta media käy kuumana siitä, että Trump oli valmis neuvottelemaan Venäjän presidentin kanssa Helsingissä, Paul sanoi, että varjohallituksen käsi oli töissä.
  ”On vaikea sanoa, mutta me yleensä sanomme, että on salainen hallitus, joka haluaa valvoa asioita, ja useimmat ihmiset tietävät, mistä puhumme, kun puhumme ”syvästä vallasta ” (Deep State). Ja heillä on paljon valtaa, he ovat hyvin mukana tiedotusvälineissä ja molempien puolueiden johdossa, joten molemmat puolueet ja tiedotusvälineet ovat hyvin, hyvin harmistuneita Trumpin toimiessa niin itsenäisesti”, Paul sanoi.
  Ron Paul: ”Secret Government” Responsible For Fanning Russia Hysteria 
Former Congressman Ron Paul blamed the ”secret government” for fanning the flames of hysteria over President Trump’s meeting with Vladimir Putin.
  http://www.propagandamatrix.com/articles/july2018/180718_ron_paul.htm

  Plusääni(11)Miinusääni(0)
  1. Näinhän se on. Liian monet ovat tehneet itsensä riippuvaiseksi NATOsta ja suurin peruste koko NATOn olemassaololle on Venäjän uhka.

   Se, että Putin hyvin pian tapaamiskohun jälkeen esitteli taas uusia ”superaseita” haiskahtaa. Pelaako Putin kaksilla korteilla, niin kuin suurimmat juonittelijat aina?

   Globalistien ristiriitainen suhtautuminen Israeliin myös hämmästyttää. Tuntuu, että osa globalisteista ei piittaa Israelin intresseistä ja osa on taas näyttävästi sionistivaltion puolella. Onko globalistien leiri jakaantunut vai onko siellä joku ihmeellinen näytös meneillään. Voi olla, että globalistiporukka suorittaa sisäistä puhdistusta ja Israelille vihamieliset ainekset saavat mennä, kun ovat työnsä tehneet eli aiheuttaneet riittävästi kaaosta länsimaissa.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. Venäjän vahvuus perustuu enemmän henkisiin kuin fyysisiin aseisiin. Ja maan vahvaan moraaliseen selkärankaan jota on vaikea murtaa Lännen jo mädättäneillä kulttuurimarxismin keinoilla.
     SODOM
     Major Russian TV Documentary Film Exposes LGBT Lobby, Moral Decay of West (Video)
     A hard-hitting, major recent Russian film which provides a devasting look into the LGBT movement worldwide. Highly recommended
     https://russia-insider.com/en/exclusive-major-russian-tv-documentary-sodom-blasts-lgbt-hd-video-eng-dub/ri16005

     Tietysti viisaalla johdolla on myös hyvät aseet siltä varalta jos joku luulee voivansa tunkeutua maahan luvatta.

     Plusääni(4)Miinusääni(0)
  1. Ensimmäiset 50 Etelä-Afrikan maanviljelijäperhettä voivat pian muuttaa Venäjälle
   Ensimmäiset Buuri-perheet, jotka ovat hollantilaisten siirtolaisten jälkeläisiä Etelä-Afrikassa, voisivat pian siirtyä Venäjälle paetakseen viljelijöihin kohdistuvan väkivallan lisääntymistä. Noin 15 000 Buuria haluaa lähteä Etelä-Afrikasta ja tulla maanviljelijöiksi Venäjälle.
   Venäjän valtuuskunta joutuu tulemaan Etelä-Afrikkaan selvittämään yksityiskohtaisempaa uudelleensijoitussuunnitelmaa Buuri-yhteisön kanssa.

   First 50 families of farmers from South Africa may soon resettle in Russia
   The first families of Boers, descendants of Dutch settlers in South Africa, could soon be moving to Russia to escape rising violence against farmers. Some 15,000 Boers want to leave South Africa and become farmers in Russia.
   A Russian delegation is due to come to South Africa to work out a more detailed resettlement plan with the Boer community.
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=173440

   Varmaan Trumpkin sitten pian buurien tapaan muuttaa Venäjälle ja jättää perikatoon ajautuvan kotimaansa jossa ei ole muuta kuin tuskaa ja hammasten kiristystä kun valkoista rotua ja uskovaisia vain vainotaan ja maata johtavat sionistit vaativat jenkkejä rahoittamaan lisää sotia ja uhraamaan nuoria miehiä omien nwo-hankkeiden puolesta.
   Eiköhän P hänelle järjestä hänelle hyvän pestin … heh-heh (sarkasmivaroitus)

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. maanpakoon lähdön myötä väistämätön elintason laskuhan siinä on noilla buureilla edessä. Korkeintaan paskapaperiksi kelpaavan arvottoman valuutan, surkeiden korjaamattomien neuvostoaikaisten homeisten asuntojen lisäksi saavat totutella tuon ryssälän tyypilliseen ruokavalioon-vedellä muutamaan kertaan jatkettuun laihaan hapankaalisoppaan ja vodkaan.

     Plusääni(3)Miinusääni(5)
     1. Noinhan te russofoobiset kuvittelette. Venäjän asiat ovat jo paremmassa mallissa kuin meidän ja koko ajan siellä mennään eteenpäin, toisin kuin meillä. Tuskin buurit sinne muuten muuttaisivat.
      Saa elää rauhassa eikä tarvi pelätä että sionistien iskujoukot (ns. ’terroristit’) käyvät kimppuun.
      Kannattaa lukea mitä siellä olevat ja elävät sanovat eikä vain lukea meidän propagandamediaa jonka päätehtävä on mollata Venäjää ja Putinia.
      White Genocide: Boer Delegation Comes to Russia Seeking to Settle and Farm (Russian TV News Video)
      No other white country is protecting them.
      https://russia-insider.com/en/politics/white-genocide-boer-delegation-comes-russia-seeking-settle-and-farm-russian-tv-news-video

      Plusääni(6)Miinusääni(5)
  2. Venäjäkö valitsi Donald Trumpin presidentiksi? Massa-dementia ilmiö länsimaissa
   Mistä aloittaa analysoida valtamedian hulluutta reaktiona Trump-Putin kokoukseen Helsingissä? Keskittymällä yksilöön psykologia on laiminlyönyt ’massa-hulluuden’ ongelman, joka on nyt vallannut Yhdysvaltain hallinnon, sen joukkotiedotusvälineet ja useimmat niitä kopioivat eurooppalaiset tytäryhtiöt.
   Where to begin to analyze the madness of mainstream media in reaction to the Trump-Putin meeting in Helsinki? By focusing on the individual, psychology has neglected the problem of mass insanity, which has now overwhelmed the U.S. establishment, its mass media and most of its copycat European subsidiaries.
   Donald Trump was Elected by Russia? Mass Dementia in the Western Establishment
   https://www.globalresearch.ca/donald-trump-was-elected-by-russia-mass-dementia-in-the-western-establishment/5648031

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
 4. Lehdistötilaisuudesta poistettiin se toimittaja joka kysyi Israelin ydinaseohjelmasta!

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. 1980-luvulla Israelin huippusalaisessa ja turvallisessa Dimonan ydinlaitoksessa teknikkona työskennellyt Mordechai Vanunu oli aikeissa paljastaa lehdistölle todisteet laitoksessa valmistettavista Israelin ydinaseista. Kehnosti kävi. Israelin salaisenpalvelun Mossadin koura on pitkä. Ansa viritettiin. Maanpaossa ollut Vanunu napattiin kiinni Italiassa, huumattiin ja kuljetettiin laivalla takaisin Israeliin tuomittavaksi vakoilusta sekä maanpetoksesta. Vanunu tuomittiin 18 vuoden vankeuteen.

   Plusääni(8)Miinusääni(0)
   1. Tätä ’bolsut’ eivät koskaan saa anateeksi. Eivätkä näytä edes katuvan kun jatkavat teurastustaan uhreina palestiinalaiset.
    The Last Tsar and His Wife’s Beautiful Love Letters (Excerpts)
    Their Empire fell, their people betrayed them, they were imprisoned and despised, but nothing could shake the love that reigned in this family
    Nicholas II, the last Tsar of the Russian Empire and his German wife, Alexandra Romanov, were perhaps the most glittering royal pair in the world, until they were brutally executed with their five children in 1918, in the aftermath of the bloody Revolution.
    https://russian-faith.com/beautiful-love-letters-between-last-tsar-and-his-wife-n1583

    Plusääni(2)Miinusääni(0)
    1. 100 vuotta sitten Juutalaiset kommunistit tappoivat tsaarin, hänen vaimonsa, lapset, sukulaiset ja palvelijat
     https://russia-insider.com/en/history/100-years-ago-jewish-communists-slaughtered-tsar-his-wife-children-relatives-and-servants
     Exact Replica of Room Where Last Tsar and Family Were Murdered Is Now a Public Museum
     https://russia-insider.com/en/history/exact-replica-room-where-last-tsar-and-family-were-murdered-now-public-museum/ri24134

     Oliko tsarin ja hänen perheensä murha kabalistnen rituaalimurha?
     Was the Murder of the Tsar and His Family a Cabalistic Ritual Killing?
     ”The Ritual Slaughter of Tsar Nicholas II was the Dream of Many Jews … The rabbi was accompanied by protection of six soldiers. Upon being directed to the basement of Ipatiev house (where the Tsar and his family were shot) the rabbi traced cabalistic signs on the wall.”
     https://russia-insider.com/en/history/was-murder-tsar-and-his-family-cabalistic-ritual-killing/ri24182

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Kun Putin ja Trump puhuivat median edessä, niin valtamedian tv-lähetyksissä ei oltu tekstitetty venäjänkielisiä osioita, mutta englanninkieliset kyllä.
  Hienoa propagandaa, kun ihmiset eivät tiedä mitä Putin sanoi kokonaisuudessaan, ja sitten hänen puheista voidaan erotella yksittäisiä asioita propagandamielessä.
  Tekstejä ei ollut saatavilla myöhemminkään.

  Plusääni(12)Miinusääni(0)
 6. Niinpä. Kenenkäs sanaan ja faktoihin voit luottaa jos et sitten vanhan KGB:n vakoojan? 🙂

  Plusääni(2)Miinusääni(5)
  1. Voi voi. Opettelepa kuule Venäjän kieli niin et jää jatkossa paitsi kommentoinneista. Tosin samaa levyähän tuo patologinen valehtelija jankkasi mitä on jankannut viime vuodet. Toki sillä erotuksella että muutaman vuoden valehtelun jälkeen nyt yllättäen myönsikin kaikkien putinistien ja Venäjän fanipoitsujen harmiksi venäläisten, ei siis paikallisten krimiläisten vaan venäläisten järjestäneen Krimin laittoman kansanäänestyksen keväällä 2014. Mahtaa ottaa koville kun huomaa tulleensa venäläisten kusettamaksi. 🙂

   https://vartiopaikalla.blogspot.com/2018/07/venalaisia-lipsautuksia-ukrainan.html

   View post on imgur.com

   Plusääni(2)Miinusääni(2)
 7. Kiva ettei niitä Putinin sanoja kaltaistesi hihhuleiden takia pääse edes itse arvioimaan.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. Voi voi. Opettelepa kuule Venäjän kieli niin et jää jatkossa paitsi kommentoinneista. Tosin samaa levyähän tuo patologinen valehtelija jankkasi mitä on jankannut viime vuodet. Toki sillä erotuksella että muutaman vuoden valehtelun jälkeen nyt yllättäen myönsikin kaikkien putinistien ja Venäjän fanipoitsujen harmiksi venäläisten, ei siis paikallisten krimiläisten vaan venäläisten järjestäneen Krimin laittoman kansanäänestyksen keväällä 2014. Mahtaa ottaa koville kun huomaa tulleensa venäläisten kusettamaksi. 🙂

   https://vartiopaikalla.blogspot.com/2018/07/venalaisia-lipsautuksia-ukrainan.html

   View post on imgur.com

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
    1. Sionistirapparit tekevät kaikkensa Putinin tahrimiseksi. Netti jota he hallitsevat on täynnä heidän propagandaansa joka ei perustu faktoihin.
     Putin on yksi niitä harvoja jotka ajavat maailmanrauhaa ja oikeudenmukaisuutta.
     Venäjällä on myös kristittyjen asema turvattu, heitä ei vainota kuten lännessä jossa kristinuskon sanoma halutaan tuhota jotta isokenkäiset voisivat rauhassa ilman syyllisyyden tunto ryöstää tavallista kansaa ja Israel tappaa palestiinalaisia jotka se on häätänyt pois omista kodeistaan ja omalta maaltaan.

     Plusääni(8)Miinusääni(2)
     1. Tässä yksi hyvä esimerkki kuinka Venäjää tahritaan mediassa. Puhutaan ’uhkauksesta’ kun pitäisi puhua toteamisesta.
      ”Asiantuntija: Shoigu toisti Putinin uhkauksen – ”Suomen johto joutuu nyt todella vaikean paikan eteen””

      Maamme johto itse on ajanut maamme pahaan tilanteeseen ja tehnyt maastamme uhan Venäjälle Naton avulla.
      Tottakai Venäjän on suvereenisuutta puolustaakseen varmistettava rajaansa kun Nato-sotilasliitto on ottanut oikeuden toimia maamme maaperällä ja Suomi jopa tekee yhteistyötä sen kanssa.
      Ja hyvä kun se avoimesti toteaa miten se itse joutuu toimimaan tämän uhan edessä.
      Ja tämäkö on uhkailua? On se vaan Iltalehden asiantuntijan mukaan.
      Jos joku tässä uhkailee niin me. Kerjäämme itse verta.

      Plusääni(2)Miinusääni(1)
 8. Tämä tapaaminen on tahrinut Helsingin nimeä sekä mainetta.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 9. Benjamin Netanyahu tapaa ulkoministeri Sergei Lavrovin johtaman Venäjäläisen delegaation. Keskusteluiden aiheina olivat muun muassa Iranin sekä Syyrian tilanne.

  https://www.youtube.com/watch?v=jN4JZPnSdfU

  ”Benjamin Netanyahu meets with a Russian delegation led by Foreign Minister Sergei Lavrov and Chief of the General Staff of the Armed Forces Valery Gerasimov. Defense Minister Avigdor Liberman, IDF Chief-of-Staff Lt.-Gen. Gadi Eisenkot, National Security Council Director Meir Ben-Shabbat, and other senior officials also participated in the meeting at which Iran and the situation in Syria were discussed.”

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 10. Hyvä lyhyt video jossa analysoidaan USAn luhistumista ja vaaroja joihin Trump on itsensä laittanut asettuessaan neokonnia vastaan.
  Trump Fears For His Life – American President Trying His Best Not To End Up Like Kennedy

  https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=7HxXx3l6UzM

  Muutama kommentti: The Russians seem to understand the American politics better than the majority of Americans themselves. Why is that?
  If anything happens to President Trump his supporters would burn this country down. I guarantee you that.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 11. Bush, Blair ja Merkel pian oikeiden eteen?
  17. heinäkuuta alkaen voidaan myös hyökkäyssotaan kuuluva sotarikos ottaa käsittelyyn Haagin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa. Voidaanko nyt Yhdysvaltain presidentit tai Saksan liittokansleri saada oikeuden eteen?
  Entä Israelin raskaisiin sotarikoksiin syyllistynyt johto?

  Bush, Blair und Merkel bald vor Gericht? Ab sofort Klagen gegen Angriffskriege in Den Haag möglich
  ”Mehr Biss für das Völkerrecht”. Seit dem 17. Juli darf auch das Verbrechen des Angriffskrieges durch den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag verfolgt werden. Können nun auch US-Präsidenten oder die deutsche Kanzlerin vor Gericht gebracht werden?
  https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/73558-bush-blair-oder-merkel-bald-den-haag/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat