Henkinen ja luonnollinen perikato sekä pelastus

Tietty maailmanlaajuinen globaali eliitti tai oikeammin mafia on onnistunut rakentamaan eräillä ylikansallisilla instrumenteillaan systeemin, joka on manipuloinut lähes kaikki länsimaiset ihmiset toteuttamaan eliittiä palvelevia tekniikoita kuin huomaamattaan kotimaansa ja itsensä tuhoamiseksi. Käsittelemme tässä artikkelissa sekä henkistä että luonnollista yhteiskunnan ja kansalaisten raunioitumista. Mutta tästä huolimatta toivoa paremmasta ei saa menettää, sillä perikadon kautta saapuu ihmiskunnan pelastus. 

Viittaan kirjoituksessani enismäisenä Thomas Hobbesin (1588-1679) arkkimaterialismiin, jonka mukaan ihminen on pelkkä mekaaninen ruumis. Niin ikään Hobbesin päätelmät totuuden löydettävyydestä olivat säälittäviä. Hän nimittäin ajatteli, että totuus on löydettävissä “ulkopuolelta”, ja että tämä totuus pystyttiin kokoamaan vain aistien välityksellä eli havaintojen kautta. Päättely ei siis tämän mukaan tapahdu ymmärryksen perustalta, vaan se tapahtuisi passiivisesti.1 

Pääsääntöiseti aikamme ihmiset käsittävät Hobbesin tavoin ihmisen pelkäksi mekaaniseksi instrumentiksi, joka on sieluton, ja siten kokonaisuudessaan kuolevainen.  

Välittömästi on kuitenkin Hobbesin eduksi todettava, että tietynkaltaisessa henkisessä sokeudessaan, ei hän ollut ollenkaan niin syvällä vääryyden ja pahuuden suossa, kuin nykyiset länsimaiset poliittiset vallanpitäjät, virkakoneisto ja näitä tukeva valtamedia. 

Hobbesin ehkä kuuluisin teos oli Leviathan. Siinä hän kehittää teorian valistuneesta diktaattorista, jolle kansalaiset luovuttavat vapauttaan, valtion suojeluksen saamiseksi. Hobbesin mukaan kuningas tai kansanvaltainen elin, ja sen hallitseman väkivaltakoneiston tehtävänä on ehkäistä luonnontilassa vallitseva ”kaikkien sota kaikkia vastaan” ja siten mahdollistaa järkiperäinen edistyminen. 

Mutta nykyiset poliittiset päättäjät, hallitukset ja eduskunnat, eivät halua valtion ja sen yhteiskuntien järkiperäistä editymistä, vaan kansallisvaltioiden hajottamista sekä niiden liittämistä maailmanlaajuiseen taloudelliseen, poliittiseen ja teknologiseen kasvottomaan keskushallintoon, minkä seurauksena kansallis- ja kulttuurellinen identeetti eliminoitaisiin sekä sulautettaisiin persoonattomaan jättiläiskollektiiviin, missä persoonalliselle ainutlaatuisuudelle eli yksilöllisyydelle ja muille perinteisille ominaisuuksille sekä arvoille ei annettaisi mitään arvoa. 

Poliittisesta filosofiastaan tunnettu Hobbes otettiin tähän vertailukohtaksi nykyisen ihmiskäsityksen ja “yhteiskunnallisen” sekä “valtiollisen” ajattelun rinnalle sentähden, että saamme korostettua sitä valtavaa henkistä tyhjiötä, joka on aikakaudellemme tunnusomaista. 

Yhteiskuntien ja ihmisten tuhoaminen sisältäpäin 

Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksena puuttua yksityiskohtiin, mutta sitä vastoin tarkastelemme hiukan yhteiskunnan tai valtioiden rappeuttamisen suuria suuntaviivoja. 

Valtioiden tuhoamisen taustalla on juutalaismafia, jonka yläpuolella on hierarkisesti Siionin Viisaat. Nämä muodostavat globaalin valtapyramidin, joka ylläpitää uusliberalistista järjestelmää, kansainvälisiä rahoitusmarkkinoita, manipuloivaa valtamediaa sekä viihdemaailmaa ja ynnä muita ehdottoman vallan välikappaleita. Yksittäisten länsimaisten valtioiden hallitukset ja eduskunnat ovat alistetut tämän globaalin eliitin marioneteiksi kotimaissaan. Tämä pätee erikoisen hyvin myös nykyisen Suomen poliittiseen ilmapiiriin.  

Entinen KGB:n agentti Yuri Bezmenov esittää  yhteiskunnan sisäisessä turmelemisessa olevan kolme eri menetelmää, jotka ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Ainakin osittain näiden menetelmien tehokkuus perustunee siihen, että lähestulkoon kaikki ihmiset ovat manipuloituja toteuttamaan näitä tekniikoita kuin huomaamattaan kotimaansa tuhoamiseksi. Tähän sortuvat jopa nekin, jotka luulevat taistelevansa paremman sekä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan puolesta. Nykyisin länsimaisissa yhteiskunnissa, kuten Suomessakin, ovat käytössä nämä kolme yhteiskunnan tuhoamisen menetelmää.2  

Nämä kolme yhteiskunnan sisäisen turmelemisen menetelmää pähkinänkuoressa ovat: 

1. Isänmaallisuuden ja kansallisen identiteetin raunioittaminen sekä eettisten arvojen väljähtäminen: esimerkiksi henkisten sekä moraalisten periaatteiden mitätöiminen.  

2. Yhteisöllistetään ajattelu, jonka mukaan individualistisella tai yksilöllisellä ajattelulla ei ole arvoa. Tällöin vain laumasieluisuutta korostetaan. Niin ikään ydinperheen malli eli perinteinen avioliittoinstituutio tuhotaan. Samalla mainostetaan pikaravintolaketjujen tarjontaa sekä virvotusjuomia, mitkä ovat säännöllisesti käytettynä terveydelle hyvin vahingollisia johtaen muiden muassa fyysiseen ja psyykkiseen veltostumiseen. 

3. Toimivan ja luotettavan markkinatalouden tuhoaminen. Yksityistä ja julkista taloutta tuhotaan korkoon perustuvalla lainarahoituksella. Lisäksi yksityistä taloutta rampautetaan markkinointiin sisältyvien mainoskampanjointien kautta, sillä ihmiset velkaantuvat ostaessaan tuotteita, joita eivät välttämättä tarvitse. Tämähän on sitä kulutushysterian tai -manian ylläpitämistä, mikä on myös sairaalloinen tila nykyisessä yhteiskunnassa.  

Liitämme tähän osioon myös haittamaahanmuuton edistämisen ja sananvapauden rajoittamisen. 

———- 

Yllä mainittua kontrollointi- ja manipulointimenetelmää käytettiin esimerkiksi edesmenneessä Neuvostoliitossa, jonka totalitaristisen valtion hallinta perustui kommunistisen puolueen ja salaisen poliisin tarkkaan valvontaan. Aleksandr Solzenitsyn mukaan kasaarijuutalaismafian hallitsema Neuvostojärjestelmä tavoitteli ja nojasi siihen, että ihmiset oppivat olemaan puhumatta järjestelmälle epäsuotuisista asioista sisäistäen kyseisen toimintatavan sitä kyseenalaistamatta. Neuvostojärjestelmässä kansalaiset kyttäsivät toisiaan, antoivat ilmi toisiaan, ihmisiä vangittiin usein ilman syytä ja heidät kyyditettiin vankileirien saaristoon, joka oli saanut substantiivin GULAG.3 

Maailmaa hallitseva megalomaniaa poteva globaalieliitti on onnistunut virittämään tehokkaalla mediarummutuksellaan länsimaiseen väestöön sisäisen valvontajärjestelmän. Tämä on onnistunut hyväksikäyttämällä ihmisten itserakkauden, kunnianhimon ja turhamaisuuden pyynteitä. Siten valtaosa kansalaisista on omaksunut hyvesignaloinnin, joka paljastui erikoisesti korona-aikana, jolloin turhamaiset ihmiset pitivät hengityssuojainta kasvoillaan, vaikka jokainen ymmärtää, että se ei voi estää minkäänlaisia tartuntoja. Hyvesignaloinnin omaavat ihmiset olivat myös innokkaita COVID 19 rajoitteiden noudattajia sekä koronarokotteiden hyväksyjiä. 

Hyvesignalointiin sisältyy poliittinen korrektius sekä arvoliberaalien moraalisaarnat esimerkiksi rasismista, seksuaalisesta häirinnästä, monikulttuurisuuden puolustuksesta, Venäjän “pahuudesta”, ilmastonmuutoksesta yms. hölynpölystä. 

Yllä mainittu tilanne on johtanut muiden muassa siihen, että kaikki perinteiset ja terveet arvot ja kulttuuri-ilmiöt ovat käytännössä kriminalisointu. Näitä “pannaan” julistettuja arvoja ovat esimerkiksi uskonto, avioliitto miehen ja naisen välillä (eihän muutoin avioliittoa voi ollakkaan), isänmaallisuus, järkiperäinen kansallismielisyys, jako kahteen sukupuoleen sekä ystävällisten suhteiden ylläpitäminen BRICS-maihin. Mutta nykyisin sitä vastoin lainsäädäntö on siunannut arvoliberalismin nimissä kaikenlaiset vääryydet ja pahuudet sekä entistä kauhistuttavammat perversiteetit. 

Miksi ihmiskunta taantuu eläinkunnaksi, ja jopa sitä alemmaksi? 

Läntisen maailman henkisestä ja moraalisesta perikadosta voidaan viimekädessä syyttää vain, ja ainoastaan juutalaismafiaa, ja ennen muuta Siionin Viisaita. 

Yllä olevan on mahdollistanut juutalaisen johtajiston luoma globaalin vallansysteemi, jota voidaan esittää seuraavasti: 

1) pääomien valtaamiseen globaalilla  velkarahoitusjärjestelmällä,4-7  

2) median, viihdemaailman, kasvatus- ja koulutusaineiston valtaaminen hankkimillaan pääomilla ja  

3) ei-juutalaisten, ja ennen muuta “kristityiden” alistaminen juutalaismafian johtamien järjestöjen, kuten vapaamuurarijärjestön hallittavaksi ja lisäksi velkarahoitusjärjestelmä sekä finanssikeinottelu ovat mahdollistaneet maailmanlaajuisen lahjonnan. 

Edellä mainitut kolme kohtaa ovat vaikuttaneet siihen, että nykyinen maailma on lähestulkoon totaalisesti alistettu juutalaismafian vallanrakenteiden hallintaan.   

Mutta mistä johtuu se, että juutalaismafia on saanut niin voimakkaan hegemonian erikoisesti länsivaltojen keskuudessä? 

Juutalaismafian vallan saavuttamiseen on ainakin yhdeltä osalta vaikuttanut se, että kristikunnan papisto teki vääryyden vuonna 325 Nikean kirkolliskokouksessa tuhotessaan kristinuskon väärällä kolminaisuusopilla. Näin menetellen syömällä hyvän- ja pahantiedon puusta kristinuskosta jäi jäljelle vain ulkokuoret eli vaikutus sosiaalisena laitoksena, jolla ei tietenkään ole mitään yhteyttä Jumalaan ja taivaaseen. Tällaisella henkisesti aneemisella kristinuskolla ei ole ollut voimaa taistella helvetteja ja erikoisesti syvimpiä helvettejä vastaan. Nimittäin syvimmät helvetit eli perkele, muodostuu nimenomaisesti juutalaismafiasta ja Siionin Viisaista. Perkeleestä eli syvimmistä helveteistä virtaa vaikutusta tiettyjen välittäjähenkien kautta luonnolliseen maailmaan. 

Viitaten yllä esitettyyn, ovat nämä syynä siinä henkisen ja yhteiskunnallisen luhistumisen prosessissa, jota olemme nykyisin todistamassa globaalina ilmiönä. 

[Jumalan Pyhä Kolminaisuus pitäisi ymmärtää seuraavasti: Isä on Jumalan sisäinen Jumaluus kuten sielu ihmisessä; Poika on Jumalan Kirkastettu Ruumis, joka syntyi ajallisesti ja palasi ajattomaan toisin sanoen Jumalan äärettömyyteen; Pyhä Henki on tästä Jumalallisesta Ihmisestä eli Herrasta Jeesuksesta Kristuksesta lähtevä Jumalallinen Vaikutus. Jumala on siten samanlainen kuin ihminen eli Jumala on Jumal-Ihminen, jossa Isä on sielu, Poika ruumis ja Pyhä Henki Isästä Pojan kautta lähtevä vaikutus eli toiminta. Jumalan olemuksen kuvaus on Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa kohdat 13-16.8 ] 

Nikean ja Athanoisiuksen uskontunnustukset ovat johtaneet siihen, että pääsääntöisesti kristikunnassa uskotaan pelastuksen seuraavan pelkkää uskoa. Kuitenkin ihmisen pelastuminen edellyttää Herran Jeesuksen Kristuksen ymmärtämisen taivaan ja maailmankaikkeuden yhdeksi ja äärettömäksi Jumalaksi sekä Jumalan Kymmenen käskyn noudattamista käytännönelämässä sekä myös sisäisessämielessä. 

 

Uusi Kirkko on pelatuksena

Uusi Jerusalem eli Uusi Kirkko on Herran oma kirkko. Jumala ilmoitti Uuden Kirkon Taivaallisen Opin ruotsalaisen tiedemiehen Emanuel Swedenborgin (1688-1772) kynän kautta 1700-luvulla. Tämä Taivaallinen Oppi on lopullinen ja oikea tieto Jumalasta, taivaasta ja helveteistä. Sen avulla voidaan estää perkeleen eli juutalaismafian tuhotyö. Uusi Jerusalem on taisteleva kirkko, jonka täytyy ikuisesti taistella perkelettä vastaan. Uusi Jerusalem on vastaavaisuustieteen ”vaimo” ja ”juutalaisista”muodostunut eliitti tai mafia on ”käärme” eli per­kele.  

Uuden Jerusalemin tehtävä on murskata tuon käärmeen pää: ”minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja vaimon siemenen välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän”(1 Moos. 3: 15). Pään murskaaminen tarkoittaa vallan pois­ottamista. Kantapäähän pistäminen taas tarkoittaa aistilliseksi tekemistä eli siis johdattamista maallisiin asioihin taivaallisten sijaan.   

Tämän vuoksi jokaisen Uuden Kirkon jäse­nen täytyy toimia käärmeen juonien pal­jastamiseksi ja siten ihmiskunnan pelastamiseksi. Ny­kyinen rappeutunut ”kris­­tillinen” kirkko on tehnyt liiton sio­nismin ja juutalaismafian ts. perkeleen kanssa. Uuden Kirkon on tehtävä yhteistyötä järkevien mus­limien kans­sa, sillä juutalaistoimijat uh­kaavat myös  islamia. 

Vielä tarkentaen tämän luvun ensimmäistä kappaletta sanottakoon jäljempänä esitettyä: Vaikka juutalaismafian muodostama uhka ihmiskunnalle on todellinen, ja se on suurempi kuin ilmaston ja luonnon saastumisesta aiheutuvat vaarat, on planeettamme pelastuksena kuitenkin Emanuel Swedenborgin välityksellä ilmestynyt Jumalan Sanan coelestiaalisen ja spirituaalisen Sanan merkityksen paljastuminen. Tämän Sanan sisäisen merkityksen paljastuminen on itseasiassa kristittyjen kauan odottama Herran toinen tuleminen ja samalla Uusi Kirkko

Vain Uusi Kirkko pystyy nostamaan myös suomalaiset henkisen rappion suosta. Tällainen kehitysprosessi on tietysti mahdollista vain yksilöllisesti, mutta Jumalallinen Kaitselmus ohjaa siten, että mahdollinen kolmas maailmansota päättyy juutalaismafian ja Siionin Viisaiden lopulliseen tuhoon. Tämän jälkeen myös länsimaisiin yhteiskuntiin, Uuden Kirkon voimistumisen myötä, alkaa virrata arvokasta taivaallista sekä spirituaalista opetusta, jopa valtavirtaisten medioiden kautta. Tällöin saavutetaan todellinen itsenäistyminen ja kansojen sekä valtioiden harmoninen ja rauhanomainen rinnakkaiselo on mahdollinen. Uusi Kirkko on myös nostava aviorakkauden siihen kunniaan, jollainen se oli muinaisimman Kirkon eli Kulta-ajan ihmisillä. Tämän Herra mahdollistaa Uuden Kirkon välityksellä, sillä Hän on itse luvannut tämän Kirkon toteutumisen. 

Uuden Kirkon perustaminen on kuvattu esim. Ilmestyskirjan luvussa 21 ja sen jakeissa 1, 2 ja 3. 

Jäljempänä on Swedenborgin selitys Nebukadnessarin unesta, joka löytyy Danielin Kirjasta (Dan. 2: 31, 35). Mutta tässä Swedenborg antaa myös samalla tiivistäen selityksen Kulta-ajasta, Hopea-ajasta ja Kupariajasta

Taivaasta olen saanut sen tiedon, että ensimmäiset ihmiset planeetallamme olivat coelestiaalisia ihmisiä, jotka ajattelivat vastaavaisuuksilla ja heidän näkemänsä esineet ja asiat olivat heille vastaavaisuuksia. He pystyivät keskustelemaan enkelien kanssa, ja siten taivas oli heidän kauttaan yhteydessä maailmaan. Sen tähden tätä aikakautta kutsuttiin Kulta-ajaksi. Muinaiset kirjailijat kertovat näistä ihmisistä, että tuolloin taivaan asukkaat oleskelivat ihmisten keskuudessa ja seurustelivat heidän kanssaan, kuten ystävät ystävien kanssa. Mutta tätä aikakautta seurasi toinen, jolloin ihmiset eivät enää ajatelleet vastaavaisuuksien avulla, vaan ainoastaan olivat niistä tietoisia. Silloinkin oli vielä yhteys taivaan ja ihmisten välillä, mutta ei enää yhtä läheinen kuin ennen. Tätä aikakautta kutsuttiin Hopea-ajaksi. Tämän jälkeen eli ihmisiä, joilla oli jonkin verran tietoa vastaavaisuuksista, mutta jotka eivät ajatelleet tämän tiedon avulla, koska he elivät vain luonnollisessa hyvyydessä, eivätkä henkisessä hyvyydessä kuten edellisen aikakauden ihmiset. Tätä aikakautta sanottiin Kupariajaksi. Sen jälkeen ihmiset vähitellen muuttuivat ulkoisiksi ja lopulta ruumiillisiksi, ja tieto vastaavaisuuksista kokonaan katosi. Samalla hävisi myös todellinen tieto taivaasta ja sitä koskevista monista asioista. Sekin johtui vastaavaisuuksista, että näitä aikakausia kutsuttiin Kulta, Hopea- ja Kupariajoiksi, sillä kulta vastaa coelestiaalista hyvyyttä, missä muinaiset ihmiset elivät; hopea vastaa spirituaalista hyvyyttä, missä seuraavan ajan ihmiset elivät; kupari vastaa luonnollista hyvyyttä, missä sen jälkeiset ihmiset elivät; ja lopuksi rauta, josta viimeisen kauden ihmiset saivat nimensä, vastaa kovaa totuutta ilman mitään hyvyyttä. (De Coelo et de Inferno, n. 115). 

Uuden Kirkon (UK) mahdollistama pelastus tarkoittaa yksilöllistä uudestisyntymistä 

Oheisena olevaan kirjoitukseen sovellamme tiivistäen Benjamin Kivilohkareen kirjoittaman, Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin -teoksen määrättyjä lukuja: 

Uuden Kirkon mukaan pelastuksen saaminen edellyttää parannuksen tekemistä ja Jeesuksen Lunastus oli helvettien kukistaminen, jonka jälkeen parannus on ollut mahdollista, kun pyytää apua suoraan Herralta Jeesukselta Kristukselta. Näkymätöntä Isä Jumalaa on turha rukoilla. 

Tärkeää on muistaa, että UK:n opetusten mukaan ihminen ei ole uudestisyntymisessä mikään passiivinen kuvapatsas, vaan uudestisyntymiseen omalla toiminnallaan osallistuva subjekti. Luonnollisesti uudestisyntymisen prosessissa voima saadaan Jumalalta, mutta myös ihmisen täytyy olla aktiivinen, että prosessin onnistuminen olisi mahdollista. Mikäli ihmisellä ei olisi tässä asiassa mitään omaa toimintaa, ei hänellä olisi mitään vapaata tahtoa spirituaalisissa eli henkisissä asioissa. Uudestisyntymisessä täytyy tietysti olla vapaa tahto, että ihminen voi valita, joko hyvän tai pahan väliltä, sekä toden tai väärän väliltä. Uuden Kirkon mukaan ihmisellä on vapaa tahto spirituaalisissa asioissa ja tämä vapaa tahto itse asiassa tekee ihmisestä ihmisen, sillä ilman sitä ihminen olisi eläin. Ihminen voi vapaasti ajatella Jumalan ja uskonnon mukaisesti ja niiden puolesta tai niitä vastaan, niin kuin hän voi tehdä maallisten asioidenkin suhteen. 

Uuden Kirkon usko pelkistetyssä muodossa on seuraava: 

 1. On yksi Jumala ja Hänessä on Jumalallinen Kolminaisuus ja Hän on Herra Jumala Vapahtaja Jeesus Kristus. 
 1. Pelastava usko on uskoa Häneen. 
 1. Pahoja tekoja täytyy välttää, koska ne ovat perkeleen ja perkeleestä. 
 1. Hyviä tekoja pitää tehdä, koska ne ovat Jumalan ja Jumalasta. 
 1. Ja näitä tekoja täytyy ihmisen tehdä ikään kuin itsestään, silti uskoen, että ne ovat Jumalasta hänen kanssaan sekä hänen kauttaan. Kaksi ensimmäistä kohtaa koskevat uskoa, kaksi seuraavaa lähimmäisenrakkautta ja viides uskon ja lähimmäisenrakkauden yhdistymistä ja samalla Herran sekä ihmisen yhdistymistä. Tämä on Uuden Kirkon usko pelkistetyssä muodossa. 

Kuinka väärässä Hobbes olikaan väittäessään, että totuus on löydettävissä “ulkopuolelta”, ja että tämä totuus pystyttiin kokoamaan vain aistien välityksellä eli havaintojen kautta. Tietysti havainnot ovat, niiden luonteesta riippuen, vain välineitöä totuuden määrittämisessä. 

Swedenborgin kautta saatu Jumalalinen ilmoitus paljastaa ehdottomasti, että totuus ja hyvyys löytyvät sisäistä tietä eli Jumalalta. Tämähän on johdonmukaista, kun ajatellaan varsinaisen ihmisen muodostuvan hänen sielustaan, joka muodostaa ihmisen sisäisen ihmisen.  

Mainittakoon vielä kertaalleen, että Herran Jeesuksen Kristuksen ymmärtämisen lisäksi Jumalan Inkarnaatioksi, on pelastumisen kannalta ihmisen elettävä Kymmenen Käskyn mukaisesti, niin sisäisessä mielessään kuin myös ulkoisessa elämässään. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

 1. Fransella, Fay (1981). Tarvitseeko psykologia muutosta? Weilin+Göös 
 1. Yuri Bezmenov. Saatavina: https://www.youtube.com/watch?v=5gnpC…  
 1. Solzenitsyn,  Aleksandr (2012). GULAG Vankileirien saaristo. Bookwell Oy, Juva. 
 1. Taibbi, Matt (5.4.2010). RS. The Great American Bubble Machine. Saatavilla: http://www.rollingstone.com/politics/news/the-great-american-bubble-machine-20100405  
 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.  
 1. Jewish Encyclopedia (1906). http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12909-rothschild  
 1. Karin Hudes (2013). http://www.globalresearch.ca/world-bank-whistleblower-reveals-how-the-global-elite-rule-the-world/5353130http://www.interpretermag.com/karen-hudes-rts-whistleblower-who-believes-world-bank-controlled-by-second-species/http://archives2013.gcnlive.com/Archives2013/sep13/PowerHour/0926132.mp3http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=gHVgRgYdCsQ 
 1. Emanuel, Swedenborg, Arcana Caelestia (osa: 8860-8912).Saatavina: http://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm 

Who Controls the Federal Reserve? | Jewish Influence in America – Radio Islam (islam-radio.net) 

The Jews behind Internet – Radio Islam (islam-radio.net) 

Jewish Influence in America – Main Page – Radio Islam (islam-radio.net) 

Radio Islam – Svenska huvudsidan (islam-radio.net) 

Kivilohkare, Benjamin (2020). Herran Toinen Tuleminen, Johdatus Emanuel Swedenborgin teologisiin kirjoituksiin 

Muita uskonnon filosofisia teoksia 

 1. Swedenborg, Emanuel (250-vuotisjulkaisu 1688-1938). Uusi Jerusalemi ja sen Taivaallinen Oppi. Swedborg society (Inc.) 20 Hart Street, London. 
 1. Swedenborg, Emanuel (2016). Taivas ja helvetti. Nova Hierosolyma ry. 
 1. Swedenborg, Emanuel (1995). Arcana Coelestia (8860-8912). London The Swedenborg society. 
 1. Swedenborg, Emanuel (1909). Invärtes meningen af Profeterna och Psalmerna (sivut 88-89.) Stockholm Nykyrkliga Bokförlagt. 

4 kommenttia

 1. Ja kaiken tämän yhteiskunnan sisäisen turmelemisen motiivina on kulutuksen lisääminen, rahankierron lisääminen, velanoton lisääminen.
  Sekasorto, hukassa olevat ihmiset kuluttavat enemmän. Kulutusta luodaan jopa valekuplien (esim. ilamstonmuutos) avulla.

  Ja kaiken tavoitteena on, että pankiirimafia rikastuisi entistä enemmän.

  ”Sijoittajat ovat yhteiskunnan loisia, heidän ansaitsemansa rahan on joku toinen työllään tehnyt”. -Henry Ford-

  Plusääni(10)Miinusääni(1)
 2. MIKSI KATOLINEN JA PROTESTANTTINEN KIRKKO HYLKÄSIVÄT SWEDENBORGIN?
  Jeesus ilmestyi Emanuel Swedenborgille huhtikuun puolessa välissä vuonna 1745. Kamreeri Carl Robsahmille antamassaan selonteossa Swedenborg kertoi mm. seuraavan:
  ”Ruokaillessani eräässä lontoolaisessa majatalossa näin näyssä miehen, joka sanoi minulle: ’Älä syö liikaa!’ Hämmästyin suuresti. Menin majapaikkaani, ja yöllä sama mies ilmestyi minulle jälleen, mutta enää en säikähtänyt. Hän sanoi minulle olevansa Herra Jumala, maailman Luoja ja Vapahtaja, ja että Hän oli valinnut minut selittämään ihmisille Sanan henkisen merkityksen, ja että Hän itse selittäisi minulle, mitä minun siitä asiasta tulisi kirjoittaa. Samana yönä minulle avautui myös henkinen maailma taivas ja helvetti niin että tulin täydellisesti vakuuttuneeksi molempien niiden todellisuudesta ja tunsin niissä monia tuttaviani erilaisissa elämäntiloissa. Siitä päivästä lähtien jätin kaiken maallisen tieteen tutkimisen ja työskentelin henkisten asioiden parissa, kuten Herra oli käskenyt. Tämän jälkeen Herra joka päivä monta kertaa avasi henkisen näköni, niin että keskellä päivää voin nähdä toiseen maailmaan ja täysin valveilla ollen voin keskustella enkelien ja henkien kanssa.”
  Tämän ilmestyksen jälkeen Swedenborgin kauan kestänyt totuuden sielun etsintä päättyi. Tämän jälkeen hän ei ollut enää totuudenetsijä, vaan valaistunut opettaja, joka tyynesti ja kirkkaasti toi esiin lukemattomia uusia totuuksia. Swedenborg lähetti kirjojaan korkeille pappismiehille Euroopassa, mutta hänen teoksensa leimattiin harhaoppisiksi. Sen jälkeen Swedenborg lähetti niitä korkeille yliopistomiehille, mutta he eivät myöskään hyväksyneet niitä. Kuitenkin jotkut harvat ymmärsivät ne ja ryhtyivät kääntämään niitä englanniksi. Swedenborg kirjoitti kaikki teologiset teoksensa latinaksi (noin kaksi hyllymetriä). Miksi Swedenborgin teoksia ei hyväksytty? Siksi, koska hän paljasti niissä sekä katolisen että protestanttisen kirkon vääryydet. Swedenborgin teokset ovat itse asiassa Herran Toinen Tuleminen, jonka siis kristilliset kirkot hylkäsivät aivan kuten juutalaiset olivat hylänneet Jeesuksen.
  Jumala johti Swedenborgin ensin luonnontieteeseen ja sen jälkeen teologiaan. Swedenborg ei perustanut mitään seurakuntaa teoksilleen, sillä hänen tehtävänsä oli vain kirjoittaminen ja julkaiseminen. Myöhemmin on hänen teoksilleen perustettu pieniä seurakuntia lähinnä Isossa-Britanniassa ja USA:ssa. Swedenborg on vaikuttanut moneen älykkääseen kirjailijaan, joista mainittakoon Goethe, Balzacc, Strindberg ja Dostojevski. Ralph Emerson kuvaa Swedenborgia teoksessaan ”Suuria miehiä” osuvasti:
  ”Hän on yksi kirjallisuuden mammuteista ja mastodonteista, eivätkä hänen suuruuttaan kykene mittaamaan edes tavallisten oppineiden tieteelliset seurat. Hänen valtava läsnäolonsa voi häkellyttää kokonaisten yliopistojen opettajakuntia.”
  Balzac kirjoittaa:
  ”Hänen teologiansa on ylhäinen, ja hänen uskontonsa ainoa, jonka korkealle kehittynyt mieli voi hyväksyä. Hän yksin kykenee saattamaan ihmisen Jumalan yhteyteen, ja hän herättää janon Häneen. Hän vapauttaa Jumalallisen majesteetin niistä kapaloista, joihin eri uskonsuunnat ovat Hänet käärineet.”
  Kaikki nykyiset kristilliset seurakunnat ja lahkot ovat helvettien vallassa, koska he hyväksyvät valheelliset Nikean ja Athanoisiuksen uskontunnustukset ja uskovat pelastuksen seuraavan pelkkää uskoa. Tällaisiin helvetillisiin kirkkoihin kuuluvat Suomessa esim. luterilainen kirkko ja helluntaiherätys. Swedenborgin teoksiin perustuvalla Uudella Kirkolla on hallussaan kaikki teologinen tieto, mm. tarkat selonteot henkimaailmasta, taivaista ja helveteistä. Swedenborgin teokset ovat Ilmestyskirjan Uusi Jerusalem (Ilm. 21: 2). Swedenborgin teokset englanniksi ja muillakin kielillä: https://newchristianbiblestudy.org/swedenborg . Suomeksi löytyy kirjastoista ja Adlibriksestä ”Taivas ja helvetti” ja ”Aviorakkaus”. Katso myös https://novahierosolyma.fi/ .
  LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  https://novahierosolyma.fi/
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(7)Miinusääni(7)
 3. CIA-johtaja William Caseyn on väitetty lausuneen eräässä kokouksessa vuonna 1981 seuraavasti:

  ”We’ll know our disinformation program is complete when everything the American public believes is false”.

  Lausuman todenperäisyyttä ei ole syytä epäillä, kun katsoo kuinka länsimaissa massatiedotusvälineistö on otettu keskitetyn ohjauksen alle. Tässä asetelmassa läntiset tiedusteluorganisaatiot, tietyt ajatuspajat ja rahavaltaa edustavat säätiöt ovat olleet keskeisessä asemassa. Taustalla kaikkia näitä naruista vetää finanssi- ja keskupankkikartelli. Kaikki perustuu dollari-rahakoneen voimaan.

  USA:ssa tiedottamisen keskittämistä on usein perusteltu kansallisella turvallisuudella. Vietnamin sodan epäsuosio Amerikassa oli osittain avoimen tiedotuspolitiikan syytä. USA:lainen yleisö sai runsaasti tietoa sodan kulusta ja myös USA:n itsensä tekemistä sotarikoksista. Tämä vei sodalta kansansuosion. Henry Kissingerit ym. syvävaltiopedot ottivat tästä jyrkästi nokkiinsa. Persianlahden sodan aikoihin v. 1990 tiedotus oli jo huomattavasti kontrolloidumpaa. Irakin sodan sotarikoksia julkisuuteen tuonut Julian Assagne on erityisesti USA:n syvävaltion vihaama, vaikka normaalin oikeustajun mukaan sotarikosten paljastaminen on palkittava sankariteko. Näin kuitenkaan ei ole, vaan amerikkalaisen yleisön on saatava kuvitella, että sen sotajoukot toimivat eettisesti. Muuten USA:n demokratia-vienniltä menee uskottavuus. Mielikuva eettisistä USA:n kirkasotsaisista taistelijoista on perua toisen maailmansodan ajoilta, jolloin aivan tavalliset kristityt nuoret ja perheenisät taistelivat USA:n rivistöissä eikä meno äitynyt kovin hurjaksi. Sodassa ”natseja” vastaan oli helppo luoda hyvä-paha-asetelma, johon Suomessa Nato-naivistit yhä tänä päivänäkin uskovat.

  Vähä vähältä tiedotusvälineiden tiukka ohjaus on otettu käyttöön yhä laajemmin Euroopassa. Eräs todistaja tästä on saksalainen toimittaja Dr Udo Ulfkotte, joka avautui aiheesta muutama vuosi sitten ja paljasti kuinka CIA pitää saksalaista tiedotusvälineistöä tiukasti otteessaan. Mies kuoli sittemmin ”sydänkohtaukseen” 56-vuotiaana. Meillä Suomessa syvävaltioiden vihaamasta toimittajasta esimerkkinä olkoon Ilja Janitskin, jonka kohtaloksi koitui ennenäkemätön vaino ja oikeusmurhaaminen ja joidenkin mielestä lännen tiedusteluorganisaatioiden pirulliset salamurhaamiskyvyt.

  “The German and American media tries to bring war to the people in Europe, to bring war to Russia. This is a point of no return, and I am going to stand up and say… it is not right what I have done in the past, to manipulate people, to make propaganda against Russia.” – Dr Udo Ulfkotte.

  Enää ei medialle riitä se, että USA:n ja lännen sotaoperaatiot pyritään saamaan näyttämään siisteiltä ja oikeutetulta, vaan niille kuuluu myös vihollisen pitkäaikainen mustamaalaus ja viholliskuvan luonti. Tämä on ollut helppo todentaa myös Suomessa erityisesti vuoden 2014 jälkeen. Propaganda on meillä yltynyt mielipuoliseksi sen jälkeen, kun Venäjä oli pakotettu hyökkäämään Ukrainaan rajoitetun erikoisoperaation muodossa helmikuussa 2022. Tasapuolisen informaation saanti on ollut pelkästään vaihtoehtomedian varassa. Seurauksena on ollut kaikkien idänsuhteiden perusteellinen tärvely. Pakotepolitiikan vuoksi on tapahtunut Suomen nopeutettu vajoaminen talous- ja energiakiriisiin, joka voi syventyä katastrofiasteelle tulevana talvena laajojen sähkökatkojen muodossa. Tällaiseen banaanivaltiomeininkiin ei edes korruptio-pahoinvointi-Suomessa ole totuttu. Banaanivaltion huoltovarmuus ja miinus 30 asteen pakkanen ovat huono yhdistelmä.

  Propagandan voima on uskomaton, koska esimerkiksi Natoa laajasti vastustaneet suomalaiset saatiin Natolle myönteisiksi muutamassa viikossa. Eräät ovat olleet jopa hädissään, kun Turkki ja Unkari heittivät kapuloita pikajäsenhakemuksen rattaisiin. Normaalijärkisinä esiintyvät suomalaiset kuvittelevat, että Venäjä hyökkää pikaisesti Suomeen ellei täysjäsenyyttä Natossa saada välittömästi voimaan. Tosiasiassa jäsenyys tosiasiassa moninkertaistaa Venäjän motivaation miehittää Suomi tai osan siitä, koska Venäjä aivan oikeutetusti kokee Naton ja USA:n hyökkäävinä agressiivisina toimijoina.

  Propagandan uskomaton teho perustu pitkäaikaiseen psykologiseen mielten muokkaukseen, jossa mediaa seuraavan yleisön arvostelukyky järjestelmällisesti tuhotaan disinformaation ja demoralisaation avulla. Tällaisella yleisöllä ei ole kykyä kyseenalaistaa manipulatiivisia valheita.

  Tiedustelupalvelujen kontrollissa olevat median mädättäjät noudattavat järjestelmällisesti käänteisen moraalin oppeja, joihin kuuluu poliittisten vastustajien mustamaalaminen syyttämällä näitä siitä, mitä he itse tekevät. Siksipä kulttuurimarxismia, valhetta ja saatanallista ”sabatean-frankilaista” moraalia levittävät tiedotusvälineet syyttävät disinfomaation levittäjiksi niitä, jotka pyrkivät paljastamaan niiden omat vääryydet, manipulatiiviset valheet ja röyhkeät psykologiset operaatiot. Syvävaltiot ja media toimivat tässä saumattomasti yhteen ja ne varjelevat mustasukkaisesti sitä suurta kansanosaa, jonka ne pystyvät manipuloimaan otteeseensa. Demokratiassa tai missä tahansa valtiomuodossa suhteellisen laajan kansanosan mielenhallinta on välttämätöntä. Manipulaattoreiden toiminta on törkeää mutta erittäin tehokasta. Ne ovat esimerkiksi onnistuneet muuttamaan eurooppalaisen vasemmiston tulonjaon oikeudenmukaisuutta vaatineista rauhanmarssijoista rikkaita globalisteja palvoviksi sodanlietsojiksi. Tämä on mestarillinen suoritus, joka onnistuu vain laajan ja pitkäkestoisen disinformaatio- ja demoralisaatiokampanjan avulla.

  Plusääni(9)Miinusääni(1)
 4. Tuo Kivilohkareen mainostama Swedenborg on silkkaa huuhaata ja toista evankeliumia.

  Plusääni(11)Miinusääni(6)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat