Historian vallanpitäjistä aikamme johtaviin maan- ja valtiopettureihin

Suomi ja Suomen kansa on nykyisin ajautunut ennen näkemättömän vainon, alistuksen ja erikoisesti häpäisyn kohteeksi. Historian saatossa Suomi oli täysin kolonialistisessa orjuudessa Ruotsin hirmuhallinnon ikeessä, ja Venäjän sortokausista (s. 1 ja s. 2) selvisimme suhteellisen hyvin; itse asiassa Euroopan unioni jäsenenä Suomi ei ole niin itsenäinen kuin oli Venäjän keisarillisena Suomena. Nykyisin Suomen poliittiset johtajat, ja eduskunta sekä hallitus kokonaisuudessaan pitävät yllä poliittista parodiaa, jonka tarkoituksena on Suomen ja sen kansan häpäiseminen, alistaminen ja nöyryytys.

Yleisradiolla vuonna 2015 esitelmöinyt historian professori Markku Kuisma alleviivasi suomalaisten elävän tiedostamattaan maassaan poliittisen diktatuurin alaisuudessa.

Kansallisromantiikan silmiinpistävimpiä esimerkkejä lienee Akseli Gallen-Kallelan vuonna 1896 maalaama taideteos Sammon puolustus. Tässä Kalevala-aiheisessa maalauksessa Väinämöinen miehineen puolustaa Pohjolasta ryöstettyä sampoa Louhelta ja hänen miehiltään. Tämän taideteoksen symboliikka ulottuu nykyisyyteen: olemme menettäneet sammon eli taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen vapauden, jonka saavuttamiseksi kansan tulee taistella vapautuakseen kansainvälistä rahan imperiumia palvelevasta Suomen poliittisesta eliitistä, laittomasta Euroopan Unionista, eurosta ja Natosta.

Suomen alistettu asema läntiseen naapuriin ja sitten itäiseen suurvaltaan olivat vielä jotenkin ymmärrettävissä, sillä ennen vuotta 1917 Suomessa etsittiin kansallista identiteettiä, eikä maa ollut vielä itsenäinen. Kuitenkin 1917 Suomen kultuurellinen itsenäisyys alkoi vahvistua. Vuonna 1917 Suomi itsenäistyi lähinnä idealistiseen kansalliseen heräämiseen sisältyvänä suomenmielisyytenä, mutta taloudellisesti Suomi ei ole koskaan ollut itsenäinen.

Suomen nykyistä sortokautta on vaikea ”ymmärtää”

Jäljempänä olevassa kirjoituksessa emme puutu esimerkiksi suoraan Brysselistä ja rahoitusmarkkinoilta tulevaan sortoon, vaan siihen kuinka alistaminen välittyy negatiivisesta globalisaatiosta suomalaisten Brysselin poliittisten villakoirien kautta Suomen yhteiskuntiin.

Nykyisin Suomen poliittiset johtajat ja eduskunta sekä hallitus kokonaisuudessaan pitävät yllä poliittista parodiaa, jonka tarkoituksena on Suomen ja sen kansan häpäiseminen, alistaminen ja nöyryytys. Parodia on ivamukaelma, jolla Suomi ja suomalaiset tehdään naurunalaiseksi.

Kuten otsikossa sanottiin, harvalla suomalaisella lienee vilpittömästi halua ymmärtää modernia sortokautta, missä annettaisiin ymmärrystä nykyisten poliittisten päättäjien mädäntyneelle toiminnalle. Tämä poliittinen näytelmä saa voimaan pahoin; Siinä Suomen poliittinen johtajisto mukaan lukien eduskunta ja hallitus, virkakoneisto ja niitä tukeva verorahoin toimiva joukkotiedonvälitys sekä viihdemaailma, toimivat kuin yhtenä miehenä taloudellisen, yhteiskunnallisen ja henkisen itsenäisyyden tuhoamiseksi, jonka taustalla on suomalaisiin vuosikymmeniä vaikuttanut sionistisen eliitin valtavirtaisen joukkoviestinnän, viihdeteollisuuden ja poliittisen hegemonian kauhistuttavan rappeuttava vaikutus; ihmismielen jaloimmat tunteet, kuten isänmaallisuus, uskonto ja avioliitto, ovat täysin tuhottuja sekä häväistyjä.

Nykyisin Suomen kansallisvarallisuutta ja suomalaisten työntuloksia myydään monikansallisten suuryhtiöiden omistukseen, yhtiöitten, jotka ovat kiinnostuneita vain ja ainoastaan pikaisten voittojen maksimoimisesta ja kustannukset jäävät sen valtion hoidettavaksi, jossa ulkoistettu yritys sijaitsee. Kantaväestön asema Suomessa kurjistuu, köyhien määrä kasvaa jatkuvasti ja hyvinvointivaltio toimii vain maahanmuuttajien tai ”turvapaikanhakijoiden” osalta. Samalla juutalaisten multimiljonäärien1 värväämä elintasopakolaisten vyörytys Eurooppaan vaatii jatkuvasti suurempia osuuksia varauksina valtion tulevaan budjettiin. Elintasopakolaisinvaasion pyrkimyksenä on suomalaisen ja laajemmin koko Eurooppalaisen väestön etninen puhdistus, jolloin kantaväestö ajanoloon korvaantuisi poliittisen Lähi-idän populaatiolla.

Edelliseen viitaten, sionismia ajavalla ”juutalaisella” (kasaarikansa, josta polveutuvat aškenasijuutalaiset) eliitillä oli jo ennen Euroopan unionin perustamista suunnitelmallinen halu luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sulatusuuni. Pan-Eurooppa –liikkeen isänä tunnetun Coudenhove-Kalergin ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta muodostuisi todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni sekä  yhteiskuntaluokat katoaisivat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden. Kasaaripankkiirit innostuivat näistä Coudenhove-Kalergin kirjoituksista jopa niin paljon, että lahjoittivat täysin odottamatta 60 000 kultamarkkaa Paneurooppa-liikkeelle, joka oli siis Coudenhove-Kalergin ajatuksille perustuva liike.2

Suomen poliittinen hirviömäinen entiteetti on alhaisen tyrannimainen, häpeämätön sekä käsittämättömän petturimaisen egoistinen. Tämä tulee esille esimerkiksi talouspolitiikassa ja ulkopolitiikassa, mutta tässä kiinnitämme huomiota etupäässä ”turvapaikanhakijoiden” invaasioon, joka sisältyy nykyisellään monikulttuurisuuspolitiikkaan.

Esimerkkejä alhaisen poliittisen entiteetin kaiken tuhoavasta toiminnasta:

1. Röyhkeä elintasopakolaisten vastaanottaminen vuodesta 2015 alkaen, mikä tarkoittaa pitkäkestoista etnistä ja kulttuurillista tuhoamista

Kommentaari

”Turvapaikanhakijoiden” massiiviselle vastaanottamiselle ei riitä perusteiksi hokema siitä, että kunkin EU:n jäsenmaan tulee kantaa kortensa kekoon Euroopan ”pakolaiskriisissä”. Suomen poliittiset päättäjät, virkamieskoneisto ja lännen media tietävät hyvin, että kysymyksessä ei ole ”pakolaiskriisi”, vaan tiettyjen globaalien poliittisten voimien sekä rahavaltiaiden synnyttämä väestönsiirto poliittisesta Lähi-idästä Eurooppaan.

Kroteski poliittinen entiteetti mainiosti käsittää Lähi-idän nuorisopullistuman siirtymisen Eurooppaan aiheuttavan välittömän eurooppalaisen väestön kulttuurillisen ja etnisen asteittaisen tuhoutumisprosessin.

Selvennettäköön hiukan käsitettä nuorisopullistuma:

Väestötieteellisen realismin perusteella lännen yhdeksi pääuhaksi jo 21 vuosisadan ensimmäisellä neljänneksellä muodostuu Lähi-idän ja Saharan eteläpuolisen Afrikan nuorisopullistuma. Nuorisopullistuma tarkoittaa sitä, että yli 20 prosenttia väestöstä on nuorisoa, jotka ovat iältään 15–24 vuotta. Vastapainona Itä-Aasian ja latinalaisen Amerikan työikäisen ikäluokan pullistumalle vallitsee Japanissa ja Euroopassa vanhuuspullistuma. Nykyisin kutakin 100 iäkästä henkilöä (55–59 -vuotta) kohden Saksassa ja Itävallassa on 70–80 teinipasifistia. Kuitenkin lähitulevaisuudessa jokaista 100 veteraani-ikäistä kanta-asukasta kohden tulee olemaan jo 300–700 hillitöntä ilman koulutusta, tulevaisuuden näköaloja sekä selkeitä elämän päämääriä vailla olevaa afrikkalaista.3

Suomen poliittinen entiteetti tietää, että maahanmuuttajainvaasio on pitkän ja suunnitelmallisen kansanmurhaprosessin osavaihe.4

Turvapaikanhakijoiden vastaanottaminen pahentaa kriisiä

Vuoden 2014 ja -15 vaihteessa maailmassa oli yhteensä miltei 60 miljoonaa pakolaista.5 Mikäli turvapaikanhakijoista suuri osa on 18–40 vuoden välillä olevia miehiä, niin tällöin heitä olisi tarvittu taistelemaan maansa vapauden puolesta, sekä kehittämään sen yhteiskunnallisia olosuhteita paremmaksi.

Pakolaisneuvonta esittää faktatietona, että: Vakavat aseelliset konfliktit ja ihmisoikeusloukkaukset tapahtuvat usein maailman köyhemmissä maissa. Köyhyys siis ruokkii sotien ja konfliktien syntymistä.

Kuitenkin tässä yhteydessä tulisi huomioida, että:

”Turvapaikan” myöntäminen saapuville ryhmille, jotka ovat häviävän pieni osa maailman köyhien ja pakolaisten määrästä, ei helpota hädässä olevia ihmisryhmiä, mikäli jossakin tällainen todellinen kriisi on menossa, joskin hiipumassa esimerkiksi Syyriassa. Lähtömaasta turvapaikan hakuun lähtevät voimakkaimmat yksilöt. Tällöin lähtömaassa syntyy eritasoisten kykyjen poistuessa resurssivajetta yhteiskunnallisten ja valtiollisten ongelmien ratkaisemisessa. Tämä prosessi lisää vain pakolaisten määrää. Kokemus myös osoittaa, että ”turvapaikan” hakijoiksi lähtee paljon häikäilemätöntä ja rikollista ainesta, jotka koituvat välittömäksi rasitteeksi vastaanottaja maalle.

2. Hirvittävät kustannukset

Kommentaari

Norjassa on arvioitu, että jokainen turvapaikan saanut irakilainen tulee elinaikanaan maksamaan noin seitsemän miljoonaa kruunua eli noin 800 tuhatta euroa. Mikäli olettaisimme jokaisen tulijan kustannukseksi Suomessa saman, maksaisi koko vuoden 2015 tulleet suomalaiselle veronmaksajalle yhteensä noin kahdeksan miljardia euroa.

3. Turvapaikanhakijat ovat aiheuttaneet saastaisen irvokkaita rikollisuuden muotoja

Suomen nykyinen monikulttuurisuus- ja pakolaispolitiikka muistuttaa jossakin suhteessa kreikkalaista mytologiaa Troijan sodassa käytetystä sotajuonesta, jossa kreikkalaiset onnistuivat tunkeutumaan piirittämäänsä Troijaan piiloutumalla sisälle onttoon puuhevoseen, jonka troijalaiset itse raahasivat kaupunginmuuriensa sisäpuolelle kuvitellen sitä lahjaksi.

Monijumalaisten tarustojen aikana ja mytologian syntyvaiheeseen sijoittuvassa maailmantilanteessa tarustossa esitetty troijalaisten erehdys oli ymmärrettävää. Mutta sijoittaessamme vertauksen nykyisen Suomen tilanteeseen tilanne vaikuttaa häpeälliseltä. Siinähän täysin tiedostaen tilanteen johtavat poliitikot, uusliberaalisen arvomaailman saasta, virkamieskoneisto ja niitä palveleva valhe- eli valtamedia raahaavat jo negatiivisen globalisaation miehittämään Suomen ”kaupunkivaltioon” valtavan onton puuhevosen, jonka sisällä ja julkisesti myös selässä röyhkeilee poliittisen Lähi-idän nuoria miehiä. Koska virallinen ja ”suvaitsevainen” Suomi tekee maansa miehityksen tahallaan, puuhevosta tarvitaan vertauksessa vain hiukan kansalaisten hämäämiseksi.

Rikollisen aineksen osuus maahanmuuttajissa on tietysti pienempi kuin kunnollisten, mutta riittävän suuri aiheuttamaan koskettavia häiriöitä yhteiskunnassa. Sitä paitsi maan etniseen rakenteeseen ja kulttuuriin on väestönsiirroilla tuhoisa vaikutus, riippumatta siitä, kuinka suuri prosentuaalinen osuus tulijoista on kriminaaleja. Siten esimerkiksi poliittisesta Lähi-idästä saapunut populaatio muuttaa vähitellen maan alkuperäistä kulttuuria ja etnisyyttä aina sitä voimakkaammin, mitä enemmän kyseistä väestöä maahan virtaa.

Suomen poliittinen valtakoneisto miehittää maamme näillä tunkeutujilla, vaikka he tietävät, että:

heidän täydellinen ylläpitonsa tulee hirvittävän kalliiksi, ja se on poissa kantaväestön hyvinvoinnista,

että tunkeutujat eivät ikinä integroidu suomalaiseen yhteiskuntaan,

että muukalaiset lopulta romuttavat suomalaisten arvoliberaalien välityksellä maan alkuperäisen kulttuurin ja väestön etnisen rakenteen,

että tunkeutujien joukossa maahan tullut uusi rikollisuuteen taipuvainen ainesosa tulee röyhkeästi raiskaamaan, murhaamaan, pilkkaamaan ja ujuttamaan maahan pedofiiliringin toiminnan, jonka kaltainen perversio sotii jopa rangaistustaan suorittavien suomalaisten vankien moraalikäsitystä vastaan.

Viitaten yllä olevaan Oulun raiskaus- ja pedofiilirenkaan rikosvyyhti laajenee entisestään. Talven kuluessa poliisin tutkinnassa on ollut 29 törkeää seksuaalirikoskokonaisuutta. Epäiltyjä näissä on kaikkiaan 30 ja lähestulkoon kaikki näistä rikoksista epäilyt ovat ulkomaalaistaustaisia. Alaikäisiä uhreja ilmoitetaan olevan 20. Samalla uutisoidaan, että viimevuoden puolella uutisoitu 10-vuotiaan raiskaukseen liittyvä hyväksikäyttö oli jatkunut jopa yli vuoden. Tästäkin epäillään syylliseksi ulkomaalaistausta miestä. Epäillyt ovat kiistäneet teot.

Toki kantasuomalaisetkin tekevät näitä rikoksia, mutta ulkomaalaistaustaiset tekevät niitä suhteessa väestön määräänsä moninkertaisesti enemmän, ja tällainen pedofiiliringin järjestäytynyt toiminta on uusi rikollisperversiteetin muoto maassamme, mikä on rantautunut tänne ”turvapaikanhakijoiden” myötä. Ehkä turvapaikkaa hakevissa on väestön keskimäärää enemmän rikollista ainesta.

Oulun poliisi julkaisi hiljattain tilaston Oulun poliisilaitokselle ilmoitetuista raiskauksista ja lapsen seksuaalisista hyväksikäytöistä vuosina 2014 -2018.

Vuosien 2017–2018 rikosmuutokset osoittavat, että ulkomaalaisten tekemät rikokset ovat kasvussa ja suomalaisten vastaavat laskussa.

Tilaston rikoksien summat suhteutettuna esimerkiksi vuodelta 2017 ulkomaalaistaustaisten väestön määrään Oulun seudulla ja samoin menetellen suomalaisten kohdalla ilmenee, että Oulun seudulla ulkomaalaistaustaiset tekivät vuonna 2017 noin 14,6 kertaa enemmän rikoksia suhteessa väestönmääräänsä, kuin kantasuomalaiset suhteessa omaan lukumääräänsä. Tosin tilastosta ei selvene se, ovatko merkityt suomalaiset osaksi ulkomaalaistaustaisia, jotka ovat hankkineet vain Suomen kansalaisuuden.

Turvapaikanhakijat päiväkotivierailulla.

Kommentaari

Luonnollisesti meille riittäisi omat kotitekoiset rikollisemme, emmekä kaipaisi siihen mausteeksi poliittisen Lähi-idän nyansseja.

Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden raunioittamisen kampanja kauhistuttavan muukalaisinvaasion kautta on ollut käynnissä jo yli kymmenen vuotta. Tämän invaasion tarkoituksena, kuten jo yllä mainittiin, on kansanmurhaprosessi, joka toteutuu Eurooppalaisen geneettisen rakenteen ja maiden kulttuurin täydellisellä tuhoamisella.

Tämän jälkeen globaali harvainvalta voi asettaa omat hegemoniset valtarakenteensa tuhoutuneiden yhteiskuntajärjestelmien sijalle. Ilman kansallisia arvoja ja identiteettiä oleva uusi Eurooppalainen populaatio muodostaisi lopulta sekoittuneen monokulttuurisen yhteiskunnan. Tällainen tasapäinen ja robottimainen väestö tarjoaisi eliitille mainion orjalauman, jolle riittäisi palkkioksi ”leipä ja sirkushuvit”.

Yllä mainittu väestönsiirto liittyy sosiologiaan. Globaalin eliitin tutkimuslaitokset voivat kartoittaa sitä tietoa, joka tapahtuu yhteiskunnan rakenteen sekä sen sosiaalisten arvojen ja asenteiden muutoksesta. Tässä tutkittavana kenttänä toimivat muun muassa globalisaatio, maahanmuutto sekä maahanmuuttajien kotoutuminen, väestön rakenteen muutos, kulttuurin erilaistuminen ja niin edelleen. Tämä tutkimus ilmeisesti tapahtuu vaiheittain, esimerkiksi maahanmuuttaja määrien kasvuprosessien mukaan. Niinpä ensimmäiset ”turvapaikanhakijoiden” vyöryt Suomeen vuosina 2015–2018 tarjoavat sosiologisen tutkimusalueen muiden muassa siitä kuinka suomalainen yhteiskunta on sopeutunut muukalaistulvaan, ja kuinka yhteiskunta tulee sopeutumaan vielä suurempaan ”turvapaikanhakijoiden” hyökyaaltoon. Täten esimerkiksi sisäministeriö pystyy varautumaan kaikin mahdollisin keinoin ja lainsäädännöllisesti massiivisiin pakolaiskriiseihin.

Monikulttuurisuuden taustalla on ”juutalainen” eliitti

Jo viihdemaailman järkkymättömästä juutalaistaustaisuuden6, monikulttuurisuuden ja sukupuolineutraaliuden agendasta voidaan päätellä, että sionistinen eliitti on sellaisen ilmiön taustalla kuin monikulttuurisuus. Se, joka hallitsee ja kontrolloi valtamediaa, vaikuttaa voimakkaasti yhteiskunnan hallintaan.

Lisäksi valtamedia on vaiennut itsensä kuoliaaksi siitä, että kansanvaellus Eurooppaan on järjestetty tiettyjen sionististen eturyhmien kaksoismoralismiin perustuvalla valtavien rahojen siirtelymekanismien välityksellä.

Tässä jo paljastui syy siihen, miksi Suomen poliittinen mafia ja sitä suosiva virkamieskoneisto valhemedioineen haluaa kiihkeästi tuhota Suomen yhteiskuntajärjestyksen ja kantaväestön pakolaisvyörytyksellä sekä siihen liittyvällä monikulttuurisuuden kirjolla.

Miksi Suomen poliittinen mafia suostuu Suomen ja suomalaisuuden hävittämiseen liberaalilla pakolaispolitiikalla, samoin kuten Eurooppalaisten järjestäytyneiden valtioiden raunioittaminen tapahtuu hirvittävän muukalaisinvaasion kautta? Miksi virallinen Suomi on vihollinen omalle maalleen?

Tähän löytynee selviä vastauksia, joista esitettäköön muutamia:

Suomen poliittinen johtajisto toimii sionistisen eliitin vaikutteisen läntisen median ohjauksessa ja painostuksessa. Täytyy olla todella rohkea ja omistautunut pyrkimyksilleen, mikäli uskaltaa vastustaa valta- eli valhemedian painostusta.

Suomen poliittiset vaikuttajat saavat tuntuvia palkkioita negatiivisen globalisaation toimijoilta, jos poliitikot suostuvat globalistien vaatimuksiin. Katsokaamme esimerkiksi Timo Soinia, joka heiluttaa häntäänsä Brysselille, josta saapuu valtava lobbaajien7 vaikutus Suomen hallitukseen ja eduskuntaan. Lipevästä ja nöyristelevästä ryömimisestä globalistien jaloissa ovat saaneet eritasoisia virkoja palkkiokseen ainakin: Suomen tuhoajat Martti Ahtisaari, Paavo Lipponen, Tarja Halonen, Jyrki Katainen, Aleksanteri Stubb, Olli Rehn, Juha Sipilä, Sauli Niinistö, Anne Berner ja niin edelleen.

Osa johtavista politikoista ja muista poliittisista vaikuttajista ovat syntyneet negatiivista globalisaatiota edustavien perheisiin, joten sosiaalinen tausta on muovannut heidät omaksumaan poliittiseksi ideologiakseen tuhoisan uusliberalistisen imperialismin suuntauksen, johon myös sisältyy massiiviset väestönsiirrot poliittisesta Lähi-idästä Eurooppaan.

Osa politiikoista on kytköksissä tai osakkaina yhtiöissä, joita negatiivinen globalisaatio hyödyntää. Näistä kytköksistä voidaan esimerkkinä esittää eturistiriidat. Muun muassa Kimmo Sinivuori istui EFILA:n (lakifirmojen ylläpitämä ja rahoittama järjestö) neuvoa-antavassa toimikunnassa samaan aikaan, kun touhusi ulkoasiainministeriön kauppapolitiikan yksikössä, jonka toimenkuvaan sisältyi EU:n kauppapolitiikkan valmistelu ja investointien suojaaminen koskien sopimusten neuvottelemista. Hän siis oli Suomen valtion virkamiehenä lobbausjärjestössä, hoitaen samanaikaisesti virkamiehenä samaan asiaan kuuluvia tehtäviä.7

Onko Suomi ja suomalaiset menetetty?

Suomi ajautuu entistä tiiviimmin kansainvälisten rahoitusmarkkinoiden ”orjuuteen” tulevaisuudessa ja mitään sosiaalista turvaverkkoa ei tule kymmenen vuoden kuluttua olemaan. Tällä pakolaispolitiikan vauhdilla maa islamisoituu pikaisesti, ja 30 vuoden kuluttua kantasuomalaiset ovat harvinaisuus; ainutlaatuinen kulttuurimme ja geneettinen perintömme kuolevat pois vain siksi, että Suomen sisäiset viholliset nuo kirotut maan- ja valtiopetturit niin haluavat tapahtua.

Suomessa ei ole nykyisin ainuttakaan puoluetta, jonka edustajia voitaisiin äänestää. Jopa isänmaalliseen kaapuun pukeutuneet uudet puolueet ovat jo ennen voimistumistaan turmeltuneet sionistien keitoksissa.  Näiden puolueiden tilalle tarvitaan turmeltumaton liike.

Uuden puolueen tavoite olisi tehdä yhteiskunnallinen murros, jossa taloudelliset toimijat, rahoitusmekanismit, tuotantolaitokset, tuotantosuhteineen kokisivat dramaattisen muutoksen, ja siten päästäisiin muuttamaan koulutuksen, median, tieteiden, kulttuurin ja lainsäädännön formaattia edistyksellisemmäksi. Näin menetellen tapahtuisi sekä yhteiskunnallinen että poliittinen vallankumous. Vallankumous ei kuitenkaan onnistuisi ilman radikaaleja toimenpiteitä, sillä on aivan turha kuvitella, että vallassa oleva negatiivisen globalisaation lakeijat luopuisivat hegemoniastaan, asemastaan ja instituutioistaan suosiolla. Oikea vallankumous ei ole koskaan kesäteatteria.

Nykyisin maan taloudelliseen taantumaan yhteiskunnalliseen ja sosiaaliseen eriarvoisuuteen ja vallitsevaan epäoikeudenmukaisuuteen on osoitettavissa neljä pääsyytä, jotka ovat:

Jäsenyys Euroopan unionissa

Liittyminen euroon

Antautuminen kansainvälisten rahoituslaitosten uhriksi

Pakolaispolitiikka

Jotta saavutettaisiin mahdollisimman täydellinen itsenäisyys ja vapaus, pitäisi vanhat ja mädäntyneet valtiostruktuurit poistaa täydellisesti. Rappeutuneen valtion poliittisen puolue- ja virkamieskoneiston sekä sitä palvelleen median purkaminen eivät yksistään riitä. Muutokseen sisältyisi oikeusprosessit kaikkia niitä tahoja kohtaan, jotka olivat vastuussa valtiopetoksesta. Yleensä tällöin olisi syytä ottaa käytäntöön uudelleenkoulutus tulevaa valtiota varten.

Suomessa pitäisi ottaa käyttöön talousdemokratian reformi, joka tarkoittaisi itsenäistä rahataloutta. Rahanluontioikeus varattaisiin valtiolle. Suomi eroasi EU:sta ja eurosta, sekä muista haitallista sopimuksista kuten isäntämaasopimuksesta. Suomen ei pitäisi liittyä Natoon, vaan sitä vastoin harjoittaa puolueettomuuspolitiikkaa, muodostaen ystävälliset suhteet Venäjän kanssa.

Pakolaispolitiikkaan kriittisesti suhtautuvat poliittiset liikkeet puhuvat mielellään vastuullisesta pakolaispolitiikasta. Mikäli maassamme onneksemme tapahtuisi yllä kuvatun kaltainen käänne, olisi silloin mahdollista ja myös välttämätöntä laajentaa vastuullisuuskäsitettä tarkoittamaan lähestulkoon kaikkien poliittisen Lähi-idän ihmisten siirtämistä pois Suomen alueelta. Tämän jälkeen yhtään ”turvapaikanhakijaa” ei otettaisi vastaan Suomen puolelle. Kehitysapu tulisi lakkauttaa heti.

Aivan hyvin voitaisiin soveltaa kansallissosialismin parhaita puolia. Niitä olisivat muiden muassa sääntelevä valtiovalta, työnarvon antikapitalistinen korostus, tavoite rajoittaa plutokratiaa sekä koron ja ulkomaanvelan vaikutusta kansallisessa talouselämässä. Lisäksi suunnitelmataloutta kannattaisi kokeilla, samoin kuin vaihtotaseensa stabiloimista kiintiöimällä maahantuonnin sekä harjoittamalla ulkomaista tavaroiden vaihtokauppaa, jolloin rahan käyttäminen kaupankäynnissä syrjäytyisi tai vähenisi. Tämä tarkoittaisi myös sekataloutta.

Kansa kokonaisuudessaan kokoaisi yhteisen voimansa keskusjohtoisen hallinnon alaisuudessa yhteisen hyvän eteen. Etusijalla tulisi olla isänmaa, oma kansa ja sen kulttuuri uskontoineen, ja vasta sitten ajateltaisiin ulkomaiden tarpeita.

Kysymyksessä olisi kansan proletarismi, vaan ei luokkaproletarismi. Itse asiassa sota olisi luokkasodan teoriaa vastaan.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Andras Gergely (30.10.2015). Orban Accuses Soros of Stoking Refugee Wave to Weaken Europe: https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-30/orban-accuses-soros-of-stoking-refugee-wave-to-weaken-europe
 2. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG
 3. Söhne und Weltmacht. Terror im Aufstieg und Fall der Nationen. Orell Füssli,2003
 4. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti Gestern und heute
 5.  UNHCR: World at War
 6.  Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
  Ginsberg, Benjamin (1993). The Fatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s.
  Kilpailuviraston vuosikirjassa 2009 s. 27.
  Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66.
  Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

Brother Nathanael. Saatavilla http://brovids.com/?p=864
Den judiska frågan – några viktiga fakta – Radio Islam. Saatavilla
http://www.radioislam.org/islam/svenska/fildok/filer/tutti/judefragan.htm
The Jewish hand behind Internet. Saatavilla http://www.radioislam.org/islam/english/jewishp/internet/jews_behind_internet.htm
Talous-sanomat. Digitoday. Saatavilla http://www.digitoday.fi/tyo-ja-ura/2005/04/11/googlen-miljardoorikolmikko-laski-palkkansa-yhteen-dollariin/200510229/66
Veteranstoday. How the Zionist Media Steals from Gentiles. Saatavilla
http://www.veteranstoday.com/2011/12/26/how-the-jewish-media-steals-from-gentiles/
ALMA. Saatavilla http://www.almamedia.fi/sijoittajille/sijoituskohde/toimintaymparisto/
Encyclopedia Britannica. Saatavilla http://www.britannica.com/EBchecked/topic/8971/Agence-France-Presse-AFP
Reuters: CNN irti AP:sta. Saatavilla
http://www.reuters.com/article/2010/06/21/cnn-idUSN2125869420100621
http://yle.fi/yleisradio/organisaatio/hallitus
Membership. Saatavilla Trilateral Commission Membership List.

STT-IL: YLE Aamu TV pe 30.11.2012
Helsingin Sanomat 1.12.2012

7. Kivi, Jaana (2016). Bryssel myyty Lobbausparatiisin kauppiaat. into

Viittaukset

Yleisradio: http://areena.yle.fi/1-2922052

http://www.pakolaisneuvonta.fi/files/10_vaitetta_ja_faktaa.pdf

http://www.hegnar.no/okonomi/artikkel551578.ece

https://www.satakunnankansa.fi/a/201470706

https://www.poliisi.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/poliisiwwwstructure/77353_Oulun_poliisille_ilmoitetut_raiskaukset_ja_lapsen_seksuaaliset_hyvaksikaytot.pdf

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/80810/vo%20kyky%20julkaisu_netti_FINAL.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://www.dcclothesline.com/2016/08/14/shadow-government-wikileaks-exposes-george-soros-controlling-clinton/

http://www.dcclothesline.com/2016/08/14/shadow-government-wikileaks-exposes-george-soros-controlling-clinton/

23 kommenttia

 1. Taas hyvä kirjoitus. Vitutusta tämä kylläkin lisää.

  Plusääni(36)Miinusääni(0)
 2. ”ihmismielen jaloimmat tunteet, kuten isänmaallisuus, uskonto ja avioliitto, ovat täysin tuhottuja sekä häväistyjä.”
  Näin se on!
  Tämä on aivan kuin kirjoituksestakin ilmenee määrätietoinen hiipivä projekti jonka kulissina käytetään tätä jatkuvan koulutuksen ”autuaksi” tekevä tabua, joka on onnistuttu syövyttämään kansan tajuntaan niin ettei sitä juuri enään kukaan epäile.

  Tavoitteena on koulia kansalta pois omaperäinen järjen käyttö tuottaen näitä rahalla ruokittavia alistettuja tumpeloita, jotka pohjolan olosuhteissa parkuvat kesäkelien puutteesta, pakkasen paukkeesta ja sähkökatkoksen kohdatessa tekevät kuolemaa.

  Naisista on opetettu”itsenäisiä – tasavertaisia” feministejä jotka eivät synnytä, vaan viimehetkillä haluaisivat TEHDÄ (hyi hemmetti tuota luonnotonta sanontaa ja viellä naisten suusta) lapsen.
  ÄITIYS tuo ihmiskunnan jaloin tunne sen luonnollinen asema on häväisty ja uhrattu tälle kansanmurhan tavoitteelle.
  Jos ei kansa geneettisesti lisäänny on sen kohtalona siirtyminen muistojen historiaan.
  Ensisijaisesti vastuun kantavat nämä yliopetetut uraputki naiset jotka päättäjien palleille kiipineinä suosivat tätä matu invaasiota, välittämättä näiden juuri lapsiin ja naisiin kohdistamista hirveyksistä, no sen verranhan he niitä sivuavat mitä vaalipropakandan suoltaminen vaatii.

  Plusääni(42)Miinusääni(0)
 3. Saahan sitä haaveilla, mutta Jumalan siunausta tällä kansalla ei enää ole.

  Vesa-Ilkka Laurion sanoin :

  ”Suomi on vain jumalattoman ja Jumalaa pilkkaavan maan nimi, ja suomalaiset ovat luihuine lastenmurhineen perkeleen lapsia. Suomi ja suomalaiset ovat ansainneet minkä tahansa rangaistuksen. Suomi on perkeleen lasten murhanhimoinen ja luihu joukkio.

  Vuoden 1970 aborttilaista lähtien Suomessa on tapettu jo yli puoli miljoonaa lasta. Iso kasa ruumiita. Kyseessä on valtava kansanmurha.

  http://www.lopettakaatappaminen.info

  Lasten veri huutaa maasta, eikä verivelka ole mihinkään hävinnyt: ”He vuodattivat viatonta verta, poikiensa ja tyttäriensä verta, uhraten heidät Kanaanin epäjumalille (täällä siis rahalle, elintasolle, perkeleelle), ja maa saastui veriveloista – – JA HERRAN VIHA SYTTYI” (Ps. 106:38,40).

  Äideistä on tullut lastensa teurastuspenkkejä ja hautoja.

  On tehty kauhea rikos ihmisyyttä vastaan, ja maamme on syvässä kuolemansynnin tilassa. Tämä rikos on tuhonnut säädyllisyyden, oikeudentunnon, moraalin ja koko yhteiskunnan.

  Kun Suomen perustuslaki (7§) sanoo: ”Jokaisella on oikeus elämään – – koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”, se ei tarkoita ihmistä tämän yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana! Silloin saa tappaa, jos on haitaksi nykyihmisille.

  Lapsen (jokaisen meistä) olisi siis parasta katsoa, ettei vain haittaa naisen oloja tai mitään naisen olosuhdetta tai rasita naista ja ettei nainen ole alle 17 tai yli 40 tai jo synnyttänyt neljä lasta tai ettei hän itse vain ole vajaamielinen, sairas tai vammainen (laki raskauden keskeyttämisestä, kohdat 2, 4 ja 5), jos mielii pysyä hengissä ja elää oma elämänsä. Nykynainen on perustuslakia korkeammalla, kaiken yläpuolella. Hän määrää elämästämme ja olemassaolostamme. Hän lienee itse jumala. Hän toteuttaa täällä kauheaa joukkomurhaa virallisella suostumuksella ja lain turvin.

  Mutta sikiöllä (omana elävänä persoonanaan) on Jumalan suoja murhaa vastaan: ”Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava” (1. Moos. 9:6); ”veri saastuttaa maan. Ja maalle ei voi toimittaa sovitusta verestä, joka siihen on vuodatettu, muulla kuin sen verellä, joka sen on vuodattanut” (4. Moos. 35:33). Murhaajilla ja murhien sallijoilla ( = Suomen kansalla) on edessään helvetti. He joutuvat vastuuseen.

  Kristus, itse Jumala, oli kuitenkin sijaisuhrimme ristillä, ja vain uskossa hänen sijaissovitukseensa lastenmurhaajilla on mahdollisuus saada rikoksensa anteeksi Jumalan edessä.

  Suomi on barbaarikansa. Syntymisen kieltäminen on barbarian ja perkeleellisyyden saastainen huipentuma. Jumalan rangaistus on tulossa! Tämä maa pelastuu vain katumuksessa ja uskossa Vapahtajaamme, mutta Kristusta ja Raamattua vain pilkataan.”

  lisää mm. täällä:
  http://hankamaki.puheenvuoro.uusisuomi.fi/31671-teurastusta-terveyskeskuksissa

  Plusääni(18)Miinusääni(3)
  1. Kommenttisi naisten ylivallasta on totta. On perin mielenkiintoista, että nainen yksin saa päättää siitä murhaako lapsensa. Mieheltä ei kysytä mitään. Vaikka toki moni mieskin on perin saatanallinen, nainen kuitenkin kantaa lasta ja oletusarvoisesti hänen luulisi tuntevan läheisempää yhteyttä tähän. Silti abortteja tehdään niin paljon. Miten vanhempi, nainen tai mies, voi vaistomaisesti olla niin tunteeton omaa lastaan kohtaan?

   Toinen lukunsa on avioerotilastot. Käsittääkseni noin 70% avioeroista on naisten aloittamia. Naisia lähes palkitaan siitä, että he tuhoavat liittonsa, usein samalla perheen. Mies joutuu yleensä kärsijäksi ja hänet erotetaan lapsista. Naiselta ei kysytä, miksi hän liittonsa tuhosi. Saattoipa hän itse olla huorintekijä, mutta ei tässä moraalittomassa maassa siitä tuomita. Yhtä lailla naista usein jopa palkitaan avioerosta. Ei ole kunnolliselle miehelle nykyään enää kovinkaan paljon kannusteita lähteä rakentamaan liittoa naisen kanssa. Riskit ovat erittäin suuret, kun ihmisiä kannustetaan vastuuttomuuteen. Tilanne on näidenkin asioiden osalta hyvin huolestuttava.

   Plusääni(22)Miinusääni(3)
   1. Artikkeli on hyvä mutta kommenteissa päästiin taas itse asiaan. Kaikki naisten syytä! Pelastus tulee kun naiset lähtee synnytyskilpailuun maahanmuuttajien kanssa. Väkiluku hetkessä kymmeniin miljooniin. Sitten tässä arktisessa maassa on kivaa kun energian ja ruuan tuonti ulkomailta lakkaa, joka on hyvinkin mahdollista. En kannata nykyistä feminismiä mutta silti tietynlaiset kommentit loukkaavat. Meiltä on viety sisäinen ja ulkoinen turvallisuus ja kansa on jaettu kahtia. Enemmistö nielee globalistien valheen sellaisenaan. Tässä tilanteessa ei tarvita mies/nais-vihan lietsontaa.

    Plusääni(5)Miinusääni(2)
    1. Ei varmaankaan ollut tarkoitus lietsoa vihaa, vaan valottaa nykyisen kulttuurisodan luonnetta. Perhe-elämän pysyvyyttä ja liitojen kestävyyttä vahvistavat instituutiot ja uskomukset on sodan toinen osapuolen taholta onnistuttu vahingoittamaan ja seurauksena on liittojen purkautuminen tai niiden vaivalloinen solminta.

     Kulttuurisota hävitään kuitenkin varmasti, jos oman rintaman johtajuus luovutetaan heikkoluontoisille ja helposti taivuteltaville tahoille. Ikävä kyllä, naiset ovat olleet yliedustettuina näissä tahoissa. Jo Raamatussa puhutaan naisista heikkoina astioina:
     1.Pietarin kirje:
     3:7 Samoin te, miehet, eläkää taidollisesti kukin vaimonne kanssa, niinkuin heikomman astian kanssa, ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska he ovat elämän armon perillisiä niinkuin tekin; etteivät teidän rukouksenne estyisi.

     Raamattu on yleensä aina oikeassa ja, jos sen sanoma hylätään, niin Jumala kääntää asiat lopulta niin, että hänen Sanansa totuus tulee kaikille ilmeiseksi. Mutta kapinoikaa te vain Sanaa vastaan. Ihan niin kuin juutalaisetkin tekevät. Sana on Logos eli Luomakunnan Järjestys, joka tuli lihaksi Jeesuksessa Kristuksessa, jonka kautta maailma on luotu ja lunastettu ja jonka kautta tämä maailmanaika viedään päätökseen sitten kun Saatanan joukot on kukistettu.

     Plusääni(2)Miinusääni(1)
   2. Näin seniori ikäisenä kerron kokemukseni, joka luullakseni on ainutlaatuinen.
    -70 luvulla kun olin nuorimies ja naiset tietenkin kiinnostivat, eikä ollut mitään vaikeuksia solmia kontakteita niiden kanssa, päin vastoin.
    Silloin jo alettiin asua yhteistaloudessa ilman virallista vihkimistä, aikakausi oli radikalisoitunut ja niin minäkin perustin mielestäni ”perheen” saman ikäisen naisen kanssa, olimme täysi-ikäisiä.
    Puolen vuoden päästä naiseni katosi viestiä jättämättä viikoksi ja palattuaan kertoi käyneensä Turussa teettämässä abortin… abortin kun ei ollut kertonut edes odottavansa lasta se oli järkytys jonka jälkeen en voinut jatkaa yhteiseloa.
    Mutta ei kai se olisi tässä maailmassa ihmeempi juttu ollut, mutta kun nuorenmiehen elämänhalu on voimakas, niin tutustuin uuteen viehätykseen ja kaikki meni hyvin, sama kaava vaan toistui suhteemme loppui jälleen tietämättäni tehtyyn aborttiin, ja vanha sanonta on että harvoin kaks ilman kolmatta, niin kävi myös minulle, niin uskomatonta näin jälkikäteen katsoen oli se, että ne tapaukset oli kuin kopioita.
    Kaippa olen jotenkin erikoinen kun en pystynyt jatkamaan sellaisessa suhteessa vaikka naiseni rukoili ja pyysi, mutta en ole vieläkään voinut antaa anteeksi.
    Tämä tieetenkin on kasvattanut katkeruutta ja ilmeisesti johtuen siitä kuvottaa katsella ja kuunnella kuinka suomalaiset naiset hakeutuvat näiden matujen kanssa kontaktiin ja päättäjä elimissä olevat jopa lainvastaisesti piilottelevat karkoituspäätöksen saaneita.

    Plusääni(23)Miinusääni(0)
 4. Todella hyvä kirjoitus. Pieni toivon pilkahdus on vielä olemassa. Vaikkakin moni niin sanottu isänmaallinen uskoo tähän jutkujen sylikoiraan halla ahoon.

  Plusääni(16)Miinusääni(0)
 5. Tämä Suomalaisten vaino on tehty kansainvälisen rahaeliitin toimesta lahjomalla:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: Puolueille ei maksettu rahaa turhaan. Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Millaista ”lainsäädäntöä” sitten on OSTETTU puolueilta ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata.

  Eli ”lailla 444/2012” varastettiin jopa 3 miljardin pienyrityksille kuulunut omaisuus pankki-vakuutuslaitoksille.

  Muualla maiilmassa oli nausukausi; mutta Suomi ei päässyt tähän mukaan pienyrityksiltä varastetun investointi / työllistamisvarallisuuden varkauden seurauksena !

  Mutta juuret tässä varkaudessa ovat syvemmällä; se valmisteltiin 2 ”eduksunnan” voimin jo vuosia aiemmin; ilmeisenä tarkoituksena VELKAANUTTAA Suomi ja suomalaiset velkaorjuuteen saamiseksi.

  Suomen ”perustuslain” 118 § on lain 444/2012 kannalta katsottuna Valtiopetos; rikosten tutkinnan estäminen.

  Julkinen lakitietokanta Finnlex: PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoiekusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Laki 444/2012 siis tiedettiin RIKOKSEKSI; jonka syytteeseenpamno estettiin valtiopetoksella eli PL 118 §:n avulla !

  Koko lehdistö on lahjottu ”lehdistötuella” hiljaiseksi PL 118 §:n kesksutelun suhteen ja jopa ulkomaisia pilivpalveluja on lahjottu hiljaiseksi vaalien ajaksi .

  Mm. archive.is on tällainen palvelu, jolla oli jo EU-”vaalien” aikaan sopimus Suomen kanssa palvelun rajoittamiseksi Suomen kansaslaisilta ( lähde Wikipedia ).

  Omakin sivuni archive.is/kimmoleaks.fi on ollut rajun sensuurin kohteena; koska paljastaa JULKISIA eduskunnan asiakirjoja ?

  Jo 9.12. 2005 jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa, hyvin näyttää toimineen ( PL 118 § ) ja 8 kuukauden diarriinkirjaamisajan puitteissa ?

  Suomen kansallisomaisuutta on tämän 9.12. 2005 jälkeen VARASTETTU kymmenillä miljardeilla ”eduskunnan” toimesta PL 118 §:n suojissa .

  2008 LAHJOTTIIN Kansainvälinen rikostuomioistuin toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa He 55/2007:n avulla : laki uitettiin kansanedustajille tahallaan väärillä asiakirjoilla ja 2008 allekirjoitettiin lahonta-”sopimus”… Suomi maksaa ja pitää kansanvälisiä sotarikos-”oikeudenkäyntejä” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa joissa kansallista syyteoikeutta EI ole ja jotka ilman LAHJONTAA voisi suoraan lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkittavaksi !

  Olen 9.12. 2005 jättämäni syyteilmoituksen nojalla PL 118 §:n mukainen IHMISOIKEUDETON Suomen kansalainen; johon kohdistettuja rikoksia ei voida / haluta tutkia koko Euroopassa !

  PL 118 §:n jälkeen Suomen hallitus EI ole ollut laillinen vaan varkaiden LAHJOMA ”esivalta”; joka tekee lakeja omien rikosten; mm. laki 444/2012 peittelemiseksi ja tutkinnan estämiseksi !

  Nyt vaalien alla on täydellinen este keskustella PL 118 §:n vaikutuksista Suomelle LAHJOTUN lehdistön vuoksi !

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
 6. Tämä Suomalaisten vaino on tehty kansainvälisen rahaeliitin toimesta lahjomalla:

  Iltalehti 19.2. 2013 ”Miljoonien rahavirrat puolueille.” Jorma Heikkinen: Puolueille ei maksettu rahaa turhaan. Rahalla on saatu ”omanlaista lainsäädäntöä”.

  Millaista ”lainsäädäntöä” sitten on OSTETTU puolueilta ?

  Iltalehti 7.4. 2012 ”Eduskunnassa muhii miljardikaappaus.” Yli lain salliman perityt tasoitusvastuurhat aiotaan kaapata.

  Eli ”lailla 444/2012” varastettiin jopa 3 miljardin pienyrityksille kuulunut omaisuus pankki-vakuutuslaitoksille.

  Muualla maiilmassa oli nausukausi; mutta Suomi ei päässyt tähän mukaan pienyrityksiltä varastetun investointi / työllistamisvarallisuuden varkauden seurauksena !

  Mutta juuret tässä varkaudessa ovat syvemmällä; se valmisteltiin 2 ”eduksunnan” voimin jo vuosia aiemmin; ilmeisenä tarkoituksena VELKAANUTTAA Suomi ja suomalaiset velkaorjuuteen saamiseksi.

  Suomen ”perustuslain” 118 § on lain 444/2012 kannalta katsottuna Valtiopetos; rikosten tutkinnan estäminen.

  Julkinen lakitietokanta Finnlex: PL 118 § … Kansalaisten kokemat ihmisoiekusloukkaukset … syyteoikeutta ei kuitenkaan ole mikäli syyte perustuslain mukaan on käsiteltävä Valtakunnanoikeudessa.

  Laki 444/2012 siis tiedettiin RIKOKSEKSI; jonka syytteeseenpamno estettiin valtiopetoksella eli PL 118 §:n avulla !

  Koko lehdistö on lahjottu ”lehdistötuella” hiljaiseksi PL 118 §:n kesksutelun suhteen ja jopa ulkomaisia pilivpalveluja on lahjottu hiljaiseksi vaalien ajaksi .

  Mm. archive.is on tällainen palvelu, jolla oli jo EU-”vaalien” aikaan sopimus Suomen kanssa palvelun rajoittamiseksi Suomen kansaslaisilta ( lähde Wikipedia ).

  Omakin sivuni archive.is/kimmoleaks.fi on ollut rajun sensuurin kohteena; koska paljastaa JULKISIA eduskunnan asiakirjoja ?

  Jo 9.12. 2005 jätin SYYTEILMOITUKSEN Valtakunnansyyttäjänvirastoon lainsäädännöllisen syrjinnän lopettamiseksi Suomessa, hyvin näyttää toimineen ( PL 118 § ) ja 8 kuukauden diarriinkirjaamisajan puitteissa ?

  Suomen kansallisomaisuutta on tämän 9.12. 2005 jälkeen VARASTETTU kymmenillä miljardeilla ”eduskunnan” toimesta PL 118 §:n suojissa .

  2008 LAHJOTTIIN Kansainvälinen rikostuomioistuin toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa He 55/2007:n avulla : laki uitettiin kansanedustajille tahallaan väärillä asiakirjoilla ja 2008 allekirjoitettiin lahonta-”sopimus”… Suomi maksaa ja pitää kansanvälisiä sotarikos-”oikeudenkäyntejä” ja Kansainvälinen rikostuomioistuin tulee toimivallattomaksi PL 118 §:n mukaisissa asioissa joissa kansallista syyteoikeutta EI ole ja jotka ilman LAHJONTAA voisi suoraan lähettää Kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkittavaksi !

  Olen 9.12. 2005 jättämäni syyteilmoituksen nojalla PL 118 §:n mukainen IHMISOIKEUDETON Suomen kansalainen; johon kohdistettuja rikoksia ei voida / haluta tutkia koko Euroopassa !

  PL 118 §:n jälkeen Suomen hallitus EI ole ollut laillinen vaan varkaiden LAHJOMA ”esivalta”; joka tekee lakeja omien rikosten; mm. laki 444/2012 peittelemiseksi ja tutkinnan estämiseksi !

  Nyt vaalien alla on täydellinen este keskustella PL 118 §:n vaikutuksista Suomelle LAHJOTUN lehdistön vuoksi !

  Plusääni(9)Miinusääni(0)
 7. ”Sisäministeri Mykkänen: ”Antisemitismiin ja islamofobiaan puututtava ennen kuin siitä tulee uusi normaali””,
  https://www.nykysuomi.com/2019/03/01/sisaministeri-mykkanen-antisemitismiin-ja-islamofobiaan-puututtava-ennen-kuin-siita-tulee-uusi-normaali/
  (Artikkeliin on annettu joukko mielenkiintoisia kommentteja.)

  Tällaistako KANSATTOMAN ISÄNMAATTOMAN Kokoomuksen vailla omaatuntoa oleva punaporvari-psykopaatti Mykkänen haluaa suomeenkin:

  Ensin opetusta:

  ”Next awaiting bomb to explode in Europe are the isis-children”,
  https://pt-media.org/2019/03/02/next-awaiting-bomb-to-explode-in-europe-are-the-isis-children/
  (Katso ainakin kuvat artikkelissa)

  Sitten käytännön toteutusta:

  ”Video: Aitoa ja alkuperäistä islamia – ISIS katkoo kauloja (K-18)

  ISIS-propagandavideolla muslimit leikkaavat ihmisiltä päät irti. Kaikki tapahtuu Allahin nimeen! Aitoa ja alkuperäistä islamia!”,
  https://mvlehti.net/2016/10/20/video-aitoa-ja-alkuperaista-islamia-isis-katkoo-kauloja-k-18/
  *
  ”Brittisotilaiden karmea löytö ISIS:n jäljiltä: 50 jesidinaisen irtopäät roskiksissa”,
  https://mvlehti.net/2019/02/24/brittisotilaiden-karmea-loyto-isisn-jaljilta-50-jesidinaisen-irtopaat-roskiksissa/

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
  1. Mielenkiintoisia kommentteja. Lissu 1.3.2019 at 18:14:
   ”Islam ja sionismi molemmat pyrkivät maailmanherruuteen ja haluavat muunuskoiset hävittää maailmasta.
   Tämän voi kuka tahansa selvittää lukemalla Talmudin ja Koraanin.”

   Ja siksi nyt sionistit ovat käynnistäneet kovan sodan islamia vastaan lännessä eikä länsi tajua että jos islam tuhotaan se saa tilalle Talmudin jonka mukaan koimit ovat pelkkiä elukoita.
   Ei pitäisi mennä kummankaan mukaan vaan antaa niiden tuhota toisensa.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
   1. Roche’s Revenge: How Jews See Muslims as “Natural Allies” in Their War on Whites
    TOBIAS LANGDON
    That is, they condemn Muslims but never mention Jews. They don’t even admit that there is an alliance between Jews and Muslims.
    Well, there definitely is an alliance and commentators like Liddle and Steyn need to say so. All problems caused by Muslims in Britain, from the rape-gang horrors of Rotherham and Huddersfield to political corruption in Tower Hamlets and censorship-by-murder in Glasgow, are a direct consequence of Jewish influence on British politics.
    Muslims are in Britain because of Jews and are fully supported by Jews in their subversion and criminality. Tell MAMA and its mentor the CST will call those statements “hate,” but that’s exactly what you would expect. “Truth is Hate to Those Who Hate the Truth!”…
    http://www.unz.com/article/roches-revenge-how-jews-see-muslims-as-natural-allies-in-their-war-on-whites/

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 8. Seuraava pätee täsmälleen myös meillä, kun sana ’svenska’ korvataan sanalla ’finska’:

  ”Förräderiet mot det svenska folket

  ÄR DOM LANDSFÖRRÄDARE ?
  Vårt svar är JA, och så här resonerar vi.
  Familjeförrädare
  Den som utan sina syskons vetskap och/eller tillåtelse i stor skala börjar ge bort sina gamla föräldrars tillgångar till främmande människor uppträder svekfullt och oärligt. Vad skulle vi kalla en sådan människa? Familjeförrädare kanske vore ett bra namn.

  Landsförrädare

  Den som utan sina landsmäns vetskap och/eller tillåtelse i stor skala börjar ge bort sitt lands tillgångar till främmande människor uppträder svekfullt och oärligt. Landsförrädare är ett bra namn på en sådan människa.

  HUR SKALL VI STRAFFA DEM?

  Det är en lång process och allt måste ske på ett juridiskt korrekt sätt, men låt oss i samband med det inspireras av Europas historia och hur andra europeiska folk har hanterat sina förrädare.

  Norrmännen sköt Quisling
  Italienarna hängde Mussolini
  Fransmännen gav Pétain livstids fängelse
  Rumänerna sköt Ceausescu

  DET HÄR HAR DE GJORT

  Makthavarna har med bedrägliga avsikter och en egen till stor del dold agenda utnyttjat svenska folkets traditionella tillit och i lönndom fört en politik som inte haft förankring hos folket och inte heller redovisat i någon valrörelse. Man har inte bara försökt dölja vad som skett utan också attackerat varje oppositionsyttring med anklagelser om att vara någon slags föraktfull -ism.

  Svenska folket har litat på sina makthavarna och att dessa alltid skall handla med svenska folkets bästa som första prioritet.
  När det slutligen börjar stå klart att så inte alls är eller har varit fallet är skadorna redan enorma.

  DE SKYLDIGA MÅSTE STRAFFAS !

  Alla de som har bidragit till det gigantiska bedrägeriet mot det svenska folket måste ställas inför rätta. De har förorsakat enorma kostnader och enorma skador på vårt land. Skador som kanske kommer att ta generationer att reparera om det ens någonsin blir möjligt. De skall inte kunna gå vidare som om inget har hänt…”

  Koko artikkeli: https://bakomkulissernabiz.wordpress.com/2019/03/01/forraderiet-mot-det-svenska-folket/

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 9. Ylewatch-blogisti osuu taas kerran asian ytimeen artikkelissaan ”Britannian demokratiailveily nimeltä uusi BREXIT-äänetys”:

  ”Kuten muutkin sosialistit myös Britannian työväenpuolue on aina toivonut EU:sta uutta federalistista Eurostoliittoa tai viidettä internationaalia. Tällaisilla vaatimuksilla työväenpuolue julistautuu väistämättä perinteisen työväenluokan viholliseksi, koska tällöin se marssii samassa rintamassa suurkapitalististen globalistien kanssa. NÄIN TYÖVÄENPUOLUEEN JOHTAJAT EIVÄT OLE AINOASTAAN LUOKKANSA PETTUREITA, VAAN MYÖS ILMISELVIÄ KANSANVIHOLLISA.”

  Koko artikkeli: http://ylewatch.blogspot.com/2019/02/britannian-demokratiailveily-nimelta.html

  Vrt. ”NatsitFasistitNationalistitRasistit tulee, kiitos Vasemmisto!”,
  http://jarmonevalainen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/233127-natsitfasistitnationalistitrasistit-tulee-kiitos-vasemmisto

  Kävihän Mooseksen lailla suomalaisia hänen omaan ”luvattuun maahansa”, suurkapitalistisen demokratian irvikuvan EU:n ”ytimeen” johdattanut demari P.Lipponen viisi kertaa Bilderberg-kokouksessa kuuntelemassa ohjeistusta Bilderberg-sisäpiiriin kuuluvilta, maailman ehdottomaan kärkeen kuuluvilta rosvoparoneilta/suurkapitalisteilta kuten Rockefeller ja kasaarijuutalainen johtava sionisti Rotschild, joka hallitsee läntistä velkaponzi-rahajärjestelmää.

  Maallemme haitallisia seuraamuksia siitä, että Suomikin kytkettiin euron kautta Rotschildin velkaponzi-rahajärjestelmään yrittävät maanpetturi-poliitikkomme peitellä monenlaisin valein kuten esim.

  ”Kaninkolo: ”Kestävyysvajeena” kerrotun valheen ainoa tarkoitus””, http://ebolakani.blogspot.com/2013/11/kestavyysvajeena-kerrotun-valheen-ainoa.html

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 10. Tapio Puolimatka, Miksi eliitin jäsenet suojelevat toisiaan?
  Eliitin jäsenet suojelevat toisiaan, koska he haluavat itselleen arvokkaita vastapalveluksia. Tätä kutsutaan verkostoitumiseksi. Toisilta eliitin jäseniltä saadut vastapalvelukset ovat arvokkaita niiden antajien vaikutusvallan ja varallisuuden takia.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 11. ”A social network that champions free speech, individual liberty and the free flow of information online. All are welcome.”,
  https://gab.com

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat