Hoitohenkilökunnan pakkorokotukset on hyväksytty

Suomen eduskunta hyväksyi vuoden viimeisessä täysistunnossaan esityksen hoitohenkilöstön rokotevelvoitteesta. Äänestyksessä tartuntatautilain väliaikaista muutosta kannatti 107 edustajaa ja vastusti 32.1 Nämä hoitohenkilökunnan pakkorokotukset toimivat porttina suunnitelmille kaikkien Suomessa olevien rokottamattomien henkilöiden pakkorokotuksille.

Rokotetut myös saavat tartuntoja ja tartuttavat 

Rokotuspakkoa käytetään vaikka tiedetään, että täysin rokotetut ihmiset voivat saada myös koronatartunnan. 

Ja edelleen: 

Hiljattain uutisoitiin, että molemmat koronarokotteet ottaneet ihmiset saattavat levittää koronaviruksen deltamuunnosta (nykyisin on uutisoitu uudesta omikronvariantista) yhtä tehokkaasti kuin rokottamattomatkin ihmiset, todettiin uudessa yhdysvaltalaistutkimuksessa The New York Timesin mukaan. 

Myös Suomessa ollaan ottamassa käyttöön pakkorokotukset koronaa vastaan, vaikka monet ansioituneet virologit ovat päätyneet siihen, että rokotteet ravitsevat virusta helpottaen sen kehittymistä vahvemmaksi sekä tarttuvammaksi muunnokseksi. 

Tästä puhumme hiukan jäljempänä. 

Koronarokotukset pitäisi pysäyttää! 

Tohtori Luc Montagnier on toiminut uutterasti paljastaakseen vaaratekijät kokeellisista COVID-19-rokotteista. Montagnierin mukaan rokotteet eivät pysäytä virusta, vaan rokotteet päinvastoin elävöittävät virusta ja helpottavat sen kehittymistä vahvemmiksi sekä tarttuvammiksi varianteiksi. Nämä uudet virusvariantit ovat vastustuskykyisempiä rokotukselle ja voivat aiheuttaa enemmän terveysvaikutuksia kuin niiden alkuperäiset versiot. 

Hän on työskennellyt kovasti paljastaakseen vaarat COVID-19-rokotteista, jotka ovat vielä kokeellisia, mutta valitettavasti saatetaan pian hyväksyä kokonaan. Rokotteet eivät pysäytä virusta, väittää tunnettu virologi, ne tekevät päinvastoin – ne ruokkivat virusta ja helpottavat sen kehittymistä vahvemmiksi ja tarttuvammiksi varianteiksi. Nämä uudet virusmuunnelmat ovat vastustuskykyisempiä rokotukselle ja voivat aiheuttaa enemmän terveysvaikutuksia kuin niiden alkuperäiset versiot. 

Magneetimediassa kirjoitettiin hiljattain tohtori Luc Montagnierin tutkimuksiin ja kirjoituksiin viitaten muiden muassa seuraavaa: 

Montagnier viittaa massarokoteohjelmaan ”epähyväksyttävänä virheenä” ja ”tieteellisenä virheenä” sekä ”lääketieteellisenä virheenä”. Hänen väitteensä on, että ”lääketieteen historiakirjat osoittavat, että rokotus luo muunnelmia.” Toisin sanoen: ”Rokotteen luomat vasta-aineet” pakottavat viruksen ”löytämään toisen ratkaisun” tai kuolemaan. Tässä syntyy muunnelmia. Juuri muunnelmat ovat tuotantoa ja seurausta rokotuksesta. Pysähdy ja mieti näitä ajatuksia. Oletko kuullut paremman selityksen muunnelmien luomisesta? Epäilen sitä. 

Hän puhuu viruksen mutaatiosta ja vahvistumisen ilmiöstä, joka tunnetaan nimellä Antibody Dependent Enhancement (ADE). ADE on mekanismi, joka lisää viruksen kykyä päästä soluihin ja aiheuttaa taudin pahenemista. 

Tiedot ympäri maailmaa vahvistavat, että ADE:tä esiintyy SARS-CoV-2:ssa, joka aiheuttaa COVID-19:n. Montagnier sanoo. ”Näet sen jokaisessa maassa. Se on sama: rokotuskäyrää seuraa kuolemankäyrä. ”Kuulostaa siltä, mistä kuulemme nyt enemmän, nimittäin lisääntyvistä läpimurtoinfektioista, jotka tappavat joitain ihmisiä. Ja tällä katastrofin kierteellä ei ehkä ole loppua. 

Myös arvostettu belgialainen virologi tohtori Vanden Bossche on löytänyt samat näkemykset yllä mainituista rokotuksien vaarallisuuksista kuin Montagnieri.  

Lisäksi on huomioitava, että:  

Koronapassihanke ja pakkorokotukset rikkovat perustuslakia, yhdenvertaisuutta ja yksilön koskemattomuutta. 

Potilaslain 6 §:n mukaan potilasta on hoidettava yhteisymmärryksessä hänen kanssaan ja potilaalla on oikeus kieltäytyä hoitotoimenpiteestä. Yleissopimuksessa ihmisoikeuksien ja ihmisarvon suojaamiseksi biologian sekä lääketieteen alalla todetaan, että 

”???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????????, ???????????? ???????????????????????????????? ????????????????????????ö ???????? ???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????” (5 artikla).  

Toisin sanoen näiden lakipykälien mukaan ihmisten ei ole pakko ottaa vastaan heille tarjottuja hoitotoimenpiteitä. 

Loppupäätelmä 

Vallankumous Suomessa on välttämättömyys, mikäli aiomme vapautua negatiivisen globalisaation määräysvallasta. Myös kymmeniä kertoja liioiteltu “koronapandemia” sulkuineen, pakotteineen ja pakkorokotuksineen, jota nyt toteutetaan hoitohenkilökunnan osalta,  ovat negatiivisen globalisaation  asettamia toimenpiteitä. Vallankumouksella pitäisi korvata poliittinen ja taloudellinen järjestelmä sekä näihin kahteen liittyvä yhteiskunnallinen järjestelmä. Niin ikään korruptoitunut oikeusjärjestelmä täytyy uusia. Lyhyesti sanoen Suomen on itsenäistyttävä ja ilmoitettava, että emme ole enää EU:n jäsenvaltio, jota Suomi ei laillisesti ole koskaan ollutkaan. Suomen on erottava kaikista haitallisista sopimuksista ja liittymistä, kuten eurosta sekä isäntämaasopimuksesta. Meidän täytyy ottaa käyttöön rahareformi sekä myöhemmin itsenäisen Suomen on siirryttävä puolueettomuuspolitiikkaan. 

Markku Juutinen 

Lähteet 

Community transmission and viral load kinetics of the SARS-CoV-2 delta (B.1.617.2) variant in vaccinated and unvaccinated individuals in the UK: a prospective, longitudinal, cohort study – The Lancet Infectious Diseases 

Two Top Virologists’ Frightening Warnings About COVID Injections: Ignored by Government and Big Media – Global ResearchGlobal Research – Centre for Research on Globalization 

 1. Hanna eskonen ja Kristiina Tolkki (28.12.2021). Yle-uutiset. Eduskunta hyväksyi hoitohenkilökunnan ”pakkorokotukset” 

38 kommenttia

 1. no, meidän perheesssä ei mennä humlassa töihin eikä oteta rokotteita. Katsotaan miten työnantaja vastaa. Kolme vuotta mennään säästöillä jos niikseen tulee. Sinä aikana varmasti auekeaa työpaikkoja kuoleiden poistuessa, joten aika o rokottamattomien puolella.

  Plusääni(40)Miinusääni(1)
 2. `Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.
  Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.
  Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.
  Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.
  Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti`.

  Kansa ei tahdo kuulla teidän lääkärivalaanne, koska taustalla oleva rakenteellinen korruptio huutaa päälle kovemmalla äänellä ja estää heitä kuulemasta. Teidän tekonne huutavat enemmän kuin teidän puheenne.

  `28 tutkijaa, lääkäriä tai muuta asiantuntijaa varoittavat päättäjiä avoimessa kirjeessään omikronmuunnoksen aiheuttamasta ”välittömästä vaarasta suomalaisten terveydelle ja terveydenhuollon kantokyvylle`.
  https://www.iltalehti.fi/koronavirus/a/5f6a6095-0fe8-434f-84bd-3b4dc3a8bd4d

  Terveydenhuollon ammattilaiset ovat jakaantuneet niihin, jotka kannattavat C19-rokotuksia ja niihin, jotka vastustavat C-19-rokotuksia. Tässä kohtaa on huomautettava, että viimeksimainitut eivät vastusta rokotuksia yleensä.

  Tilanne näyttää pähkähullulta. Ne terveydenhuollon toimijat, jotka kannattavat C19-rokotuksia julistavat pokkana C19-rokotusten hyvistä terveysvaikutuksista. Kun taas ne terveydenhuollon toimijat, jotka eivät kannata C19-rokotuksia julistavat näiden rokotteiden vaarantavan potilasturvallisuuden.

  Kumpikin ryhmittymä pitää toisen ammatinharjoittajaryhmän näkemyksiä virheinä. Totuushan on se, että mikäli toinen ryhmä on oikeassa niin toisen ryhmän täytyy olla väärässä. Nyt ei kumota enää aikaisempia vanhoja, kenties virheellisiäkin, tutkimuksia uudemman tutkimuksen tultua. Kysymyksessä näyttäisi olevan eloonjäämiskamppailu, ei suinkaan potilaiden, vaan terveydenhuollon ammattilaisten keskeinen.

  Kummankin ryhmän jäsenet ovat vannoneet saman lääkärivalan ja nyt he kuitenkin vetävät `yhtä köyttä`, valitettavasti kaikin voimin eri suuntiin. Eikö tuossa mene uskottavuus jommalta kummalta ryhmältä.

  C19-rokotekielteisten ryhmittymä näyttäisi väijyvän poteroissaan altavastaajina. Heidän ammatinharjoittamistaan vastaan hyökätään laajalla rintamalla. Heidän työtään ja etenemismahdollisuuksiaan hankaloitetaan tai peräti heidän ammatinharjoittamisen valtairjansa mitätöidään. Jotkut heidän kollegoistaan on jopa tapettu.

  https://avoin.media/2021/12/23/terveysviraston-johtaja-pyysi-mustamaalauskampanjaa/

  Mikäli terveydenhuollon ammattilaiset antavat samaan hengenvetoon kaksi täysin päinvastaista ohjetta vieläpä näinkin perustavanlaatuisessa asiassa kuin C19-rokotuksessa, niin kuinka luulette kansan reagoivan. Heiltähän menee uskottavuus koko tieteenalaan ja se alkaakin näyttää yhä enemmän pseudotieteeltä.

  C19-rokotusksia kannatavat alan ammattilaiset ovat panostaneet meneillään olevassa `pokerissa` kaiken mitä heillä on eli varallisuutensa, statuksensa, lääkärietiikan ja -moraalin ja kansan hyväksynnän.

  C19- rokotuksia kannattavat eivät voi enää peräytyä asemistaan, koska silloin he menettäisivä liian paljon. Paljastuessaan väärinkäytöksistään he joutuisivat tuomiolle. Syytteenluvussa heitä ei enää tuomittaisikaan murhista, sarjamurhista, joukkomurhista, vaan massamurhista. Vaatisi kansainvälisen tuomioistuimen `pitkien pöytien` käsittelyn. Tämänkaltaisten rikosten tuomio alkaa aina linnalla.

  Vastapeluri eli C19-rokotuksia vastustavat ovat pläjäyttäneet panoksina pöytään raskaimman luokan faktoja C19-rokotteen tarpeettomuudesta ja vakavista haittavaikutuksista. Heidän evidenssinsä ovat vankkumattomat, ja he ovat huolissaan potilasturvallisuuden vaarantamisesta, mutta silti he näyttäisivät huutavan ikään kuin `mykkään koskeen`.

  C19-rokotuksia kannattavat tulevat paljastumaan siitä, koska he ampuvat `itikan haulikolla` eli käyttävät liioiteltua voimaa (Big Pharma, kansainvälinen media ja -raha taustatukenaan) kukistaakseen C19-rokotuksia vastustavat, vaikka heitä viimeksimainittuja on jo nyt kymmeniä ja kymmeniä tuhansia.

  Monen silmät tulevat avautumaan viimeistään tässä vaiheessa, mutta he tulevat huomaamaan kuinka he ovat nukkuneet `pommiin` eli rokuliin. Onko liian myöhäistä puuttua tapahtumain kulkuun? Onko enää mitään tehtävissä?

  Sikäli mikäli tämänkaltainen C19-rokotteiden laittomuus saa vallan, niin kuin nyt on käymässä, niin se tulee generoimaan yhäti uusia laittomuuksia, aivan kuin niitä ei olisi jo tähän mennessä ollut riittävästi. Hiljaisuudella kuitataan hyväksyntä – jos hyvät eivät tee mitään niin pahat voittavat.

  Otetaampa esimerkki vain yhdestä ainoasta rokotekehittelysektorin lohkosta. Olkoon se nyt vaikka Pfizer.

  Turkkilainen pariskunta Ugur Sahin (US) ja Özlem Turek (ÖT ) kehittivät muutamia vuosia sitten ns. lähetti-RNA-tekniikan tarkoituksena torpata tulevia pandemioita. Tiimiin kuului vielä jonkin aikaa muuan Christoph Huber niminen proffa. Menetelmänsä he nimittivät `Valonnopeus`-projektiksi.

  Projekti nopeutti rokotteiden markkinoille pääsyä merkittävästi. Tämän jälkeen rokotteen turvallisuutta ei enää tutkittaisi ja testattaisi kesmimäärin viittä vuotta, vaan uudet rokotteet saataisiin markkinoille kuukausissa.

  BioNTech (US ja ÖT) puuhastelivat jo vuodesta 2018 lähtien Pfizerin kanssa influenssarokotuskehittelyssä. Mutta 2020 BioNTech ja Pfizer (johtajana kreikkalainen Albert Bourla) sopivat yhteistyön koronarokotteen valmistamiseksi (turkkilainen ja kreikkalainen liitossa ,,, heh, heh).

  Sitä ennen tulivat Bil ja Melinda Gates Foundation ja sijoittivat 55 miljoonaa dollaria. 2016 US ja ÖT muivät omistamansa Gandymedin 1,4 miljardilla dollarilla. Pian BioNTech myi osakkeita julkisesti ja vuonna 2021 sen markkina-arvoksi laskettiin yli 54 miljardia dollaria. Tällä hetkellä US ja ÖT ovat Saksan rikkaimpia (asuvat vaatimattomasti, eivätkä omista autoa).

  Ketkä sitten olivat osakkeiden ostajat? Miten he hyötyivät ja mihin se heitä velvotti? Valitettavasti hyväveliverkoston sisäpiiritieto johtaa ennen pitkää vuorenvarmasti rakeenteelliseen korruptioon.

  Yhdysvaltalaiset tutkijat huomasivat kuinka merkittävä osa edustajainhuoneen jäsenistä ja huomattava osa senaattoreista omistivat Pfizer-yhtiön osakkeita, ja lähes samassa suhteessa Johnson & Johnson-yhtiön osakkeita ja jotkut Modernaa.

  Tästä voimme vetää seuraavan johtopäätöksen: Osakkeenomistajat hyötyvät ihan tavattomasti poikkeuslaeista ja siten pakkorokotuksista. He tekevät kaikkensa lyödäkseen kilpailevat lääkeyhtiöt laudalta, toimivat hoitomuodot vaietaan kuoliaiksi tai saatetaan naurunalaisiksi ja keinolla millä hyvänsä pyritään pitkittämään covid-kriisiä.

  Tämän takia myös teini-ikäiset ja lapset on saatettava piikille, koska he ovat merkittävä tulonlähderyhmä. Kaiken lisäksi nämä poliitikot hyötyvät siitäkin kun BigPharma lahjoo ja lobbaa heidän valitsemiseensa ja uudelleenvalintaansa.

  Suurermmassa mittakaavassa sama ilmiö näyttäytyy osakesijoitusyhtiöiden kuten Black Rock (BL) ja Vanguard kohdalla (V), jotka omistavat melkoisia osuuksia BigPharmasta. Kun taas `siionin viisaat` omistavat melkoisia osuuksia BLsta ja Vsta.

  Niin edelleen samainen ilmiö näyttäytyy suomalaisen terveydenhuollon toimijoiden kohdalla. Nyt nämäkin osakekesijoittajat ovat joukolla ryhmittäytyneet C19-rokotehaittavaikutuksia paljastavia vastaan.

  Pari viikkoa sitten Pfizerin toimitusjohtaja öyhötti kuinka rokotetut tarvitsevat neljännen pistoksen vuoden sisällä kolmannesta. Mutta nyt tämä samainen toimitusjohtaja julistaa kuinka neljättä rokotusta saatetaan joutua aikaistaman ja syy siihen on blaa ,,, blaa ,,, blaa ,,, blaa. Uskokoon ken tahtoo, mutta tällä (lääketieteen) keisarilla ei ole ainoastaan vaatteita, vaan tämä keisarihan on täysin munaton.

  Kaiken lisäksi BigPharmalla on liian vankka ote koko lääketieteellisestä kentästä kuten esimerkiksi tutkimuslaitoksista ja lääkekehittelystä. Se valvoo tutkimuskia, lahjoo ja lobbaa ja ylipäänsä päättää tänä päivänä monesta terveydenhuollon toiminnan osaalueesta.

  Monet ovatkin jo huomanneet toistuvan `kyllä me tästä selviydymme ensi kaudella` tai `koetetaan nyt vielä jaksaa` vedätyksen, mutta eivät välttämättä tunnista mistä se johtuu.

  Vedätyskeino on mielenhallinnaltaan melko yksinkertainen ja aina samanlainen: herätetään ensin toivoa tunnelin päässä olevasta valosta, mutta kun merkkipaalu on saavutettu niin julkistetaankin uusista rajoituksista kuten taudin riehaantumisista, virusvarianteista tai tehosterokotuksista.

  Mikäli meneillään oleva pandemia olisi nimeksikään totta niin ei suinkaan osaavaa terveydenhoitohenkilökuntaa pyrittäisi pakottamaan sanktioiden uhalla piikille. Päinvastoin, silloin rekryttäisiin reservistä lisää hoitohenkilökuntaa edellisten lisäksi.

  Plusääni(27)Miinusääni(1)
 3. KOHTI PAKKOROKOTUKSIA
  Törkeät perustuslain loukkaamiset jatkuvat. PCR-testillä saadut väärät positiiviset tulokset hämäävät, että on kyse jostain pandemiasta. Todellisuudessa on kyse testipandemiasta. Hoitajien pakkorokotukset ovat vain osa suunnitelmaa koko väestön pakkorokottamisesta. Nyt on piru merrassa. Rokotekuolemat ovat lisääntyneet vahvasti, mutta tästä viranomaiset vaikenevat. Mitä Pfizerin rokotteet sisältävät, sitä ei saa tutkia, vaikka Pfizer on aiemmin syyllistynyt lukuisiin petoksiin. Marinin hallitus luottaa enemmän Pfizeriin kuin ansioituneihin tiedemiehiin, jotka paljastavat rokotusten mielettömyyden. Kyseessä on Suomen historian suurin petos, johon syylliset tulee saattaa rikostutkintaan. Pimeät kansainväliset voimat ohjaavat Marinin hallitusta, joka syyllistyy myös valtiopetokseen. Nyt kaikki tuki hoitajille. Odotettavissa on massiivinen hoitajapula, kun tuhannet hoitajat jäävät työttömiksi. Kuolema isänmaan pettureille eli korkeille viranomaisille, jotka ovat mukana kansanmurhassa. LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(11)Miinusääni(3)
 4. Makowilta terveisiä
  https://www.henrymakow.com/2021/12/act-ii-the-real-killer-virus.html?_ga=2.243256194.1006389435.1638658226-346964864.1627224119
  ”Jacob R”–Expect A More Virulent Omicron Variant to Murder the ”Unwanted”
  Behind the noise there appears to be a well-planned narrative and a script which in lockstep unison all of our governments are following.
  In such a performance with live ammunition, the next Act may be that billions of real people will die.
  ”Jacob R” – Odota, että virulentimpi Omicron-muunnos murhaa ”ei-toivotut” ihmiset.
  Melun takana näyttää olevan hyvin suunniteltu kertomus ja käsikirjoitus, jota kaikki hallituksemme noudattavat suljetussa tahdissa.
  Tällaisessa esityksessä, jossa käytetään eläviä ammuksia, seuraava näytös voi olla se, että miljardeja oikeita ihmisiä kuolee.
  Tämä massiivinen petos ja keksitty pandemiavaara eivät selvästikään ole ohi. Maaliskuusta 2020 lähtien saadut todisteet osoittavat, että yksikään pandemiatoimenpiteistä ei ollut perusteltu tai välttämätön, jotta ihmiset olisivat ”turvassa” Covid-19-biologiselta aseelta, jota käytettiin pandemian käynnistämiseen ja ylläpitämiseen. Ei, yksikään toimenpide ei ollut välttämätön – eivät ennennäkemättömät lukitukset, sosiaalinen etäisyys, lukemattomat naamarit, miljardit litrat desinfiointiaineita ja käsivoiteita tai rokotteet. Viruksen (Yhdysvalloissa kehitetyn Corona-viruksen) aiheuttama todellinen uhka ei oikeuttanut mihinkään näistä äärimmäisistä toimista. Kaikki toimenpiteet ovat olleet täysin suhteettomia tosiasioihin nähden.

  MITÄ SEURAAVAKSI? PISTEIDEN YHDISTÄMINEN 1-44
  Voimme vain miettiä, mikä kohtalokas vitsaus seuraavaksi pyyhkäisee päällemme … ylläpitääkseen kaikkia valvontatoimenpiteitä, jotta meitä hallitsevien jumalten suunnitelmat toteutuisivat.
  Miten voimme tarkemmin päätellä, … mitä meille todennäköisesti suunnitellaan seuraavaksi? Meidän on yhdistettävä linkit sen perusteella, mitä tiedämme:
  15. Syy siihen, miksi salailua ja pelkoa käytetään päämäärien saavuttamiseksi, on se, että valvojat … tietävät hyvin, että jos he paljastaisivat suunnitelmansa, he eivät koskaan saisi kansalta suostumusta tai suostumusta. Heidän suunnitelmiensa vaikutukset ovat niin äärimmäisiä.
  16…. He haluavat pystyä valitsemaan meidät, eivät vain erilaisiin töihin ja asemiin sen suhteen, mitä he pitävät ”olennaisena”, eivätkä edes käyttäytymisemme paremman hallinnan vuoksi, mutta mikä tärkeämpää, heidän suunnitelmansa tähtäävät siihen, että he hallitsevat sitä, keitä ja mitä me olemme, meidän luontoamme – kenen tulee olla olemassa , missä muodossa ja mitä tarkoitusta varten.
  19. Vain harva vaikutusvaltaisessa asemassa oleva henkilö missään suuressa toimielimessä on eri mieltä siitä, että on löydettävä keinoja eliminoida tarpeettomiksi tai ei-toivotuiksi katsotut henkilöt.
  Lisää linkistä
  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Kun kone-suomensin koko artikkelin niin tässä lisää
   MITÄ SEURAAVAA? PISTEIDEN YHDISTÄMINEN

   Voimme vain miettiä, mikä kohtalokas vitsaus seuraavaksi pyyhkäisee päällemme… ylläpitää kaikkia valvontatoimenpiteitä, jotta meitä hallitsevien jumalien suunnitelmat voidaan toteuttaa.
   Miten voimme tarkemmin päätellä, … mitä meille todennäköisesti suunnitellaan seuraavaksi? Meidän on yhdistettävä linkit sen perusteella, mitä tiedämme:
   1. Meidän on ensin hyväksyttävä se tosiasia, että ainoa valta maan päällä, joka voisi toteuttaa tällaisen yleismaailmallisen pandemiahuijauksen, on se, jolla on rajattomat rahavarat.
   2. Sitten meidän on kysyttävä, mikä rahavoima on kaikkien hallitustemme takana, joka yhtäältä tahallaan jarruttaa talouttamme ja toisaalta varmistaa, että on olemassa rajoittamaton määrä fiat-rahaa, jolla ylläpidetään ihmisten välttämättömät tarpeet koko ajan.
   3. Yksikään maailman hallitus ei jatkaisi pandemiatoimenpiteitä, ellei sillä olisi täyttä taloudellista tukea.
   4. Ne meistä, jotka olivat hereillä maaliskuussa 2020, olivat tietoisia tosiasioista, jotka osoittivat, että pääasiassa IMF ja Maailmanpankki rahoittavat koko show’ta. …
   7. Vaikka ei seurattaisikaan rahaa luoton takana olevaan lähteeseen, on erittäin kyseenalaista, että mikään niinkin laajamittainen asia kuin Covid-pandemia voisi koskaan lähteä liikkeelle ilman Rothschildin pankkidynastian mustekala-aivoja ja kontrolloivia lonkeroita, jotka kattavat koko maapallon.
   8. Sekä Rothschildin pankkidynastia että pienempi Rockefellerin dynastia ovat olleet suunniteltujen YK:n agendojen ja WEF:n Great Reset -hankkeen pääasiallisia tukijoita.
   9. Covid-pandemian taustalla olevat suunnittelutodisteet ovat yhtä vankkoja ja kiistattomia kuin se, että Covid-19-virus on Yhdysvaltojen bioase. Kuitenkin vain harvat ihmiset nykyään todella välittävät siitä, tai mistään lähdekysymyksistä, tai syy-yhteydestä, tai edes todellisista motiiveista. Johtopäätökset ovat heille liian työläitä – liian monta pistettä yhdistettäväksi. Monille tällaisten asioiden perimmäisten syiden selvittäminen aiheuttaa liian suurta kognitiivista ristiriitaa heidän lojaalisuutensa tai mukavan uskomuksensa suhteen, ja useimmat välttelevät tällaisia kiistoja, koska he yleensä elävät enemmän työpaikkansa tai muunlaisen turvan menettämisen pelossa. …
   14. He ovat tehneet tätä jo hyvin pitkään. Ei ole yhtään suurta hallitusta, poliittista puoluetta, yhtiötä, yliopistoa tai kirkkoa, jota ei olisi viimeisten 50 vuoden aikana valinnut lukemattomat ihmiset, jotka on rekrytoitu, koulutettu, rahoitettu, valmennettu ja nimitetty valtaamaan päätöksentekovallan avainpaikkoja, ja kaikissa näissä suurissa instituutioissa ja niiden ulkopuolella on lukemattomia muita vaikutusvaltaisia ihmisiä, jotka on taivutettu tai pakotettu noudattamaan sääntöjä.
   15. Syy siihen, miksi salailua ja pelkoa käytetään päämäärien saavuttamiseksi, on se, että valvojat … tietävät hyvin, että jos he paljastaisivat suunnitelmansa, he eivät koskaan saisi kansalta suostumusta tai suostumusta. Heidän suunnitelmiensa seuraukset ovat niin äärimmäisiä.
   16…. He haluavat pystyä valitsemaan meidät, eivät vain erilaisiin töihin ja asemiin sen suhteen, mitä he pitävät ”olennaisena”, eivätkä edes käyttäytymisemme paremman hallinnan vuoksi, mutta mikä tärkeämpää, heidän suunnitelmansa tähtäävät siihen, että he hallitsevat sitä, keitä ja mitä me olemme, meidän luontoamme – kenen tulee olla olemassa , missä muodossa ja mitä tarkoitusta varten .
   17. Näiden ihmisten ajattelutapa on sama kuin niiden ”rohkeiden” ihmisten riveissä, jotka rekrytoitiin monissa yliopistoissa jo ensimmäisen vuoden aikana sen perusteella, että he lukivat Huxleyn Uljas uusi maailma -teoksen myönteisesti.
   18. Kaikki viimeisten 60 vuoden aikana on ollut tuon ”ylhäältä alaspäin” suuntautuvan järjestyksen mukaista ei-toivotusta ”eroon pääsemiseksi”.
   19. Harva missään suurissa instituutioissa missään vaikutusvaltaisessa asemassa oleva ihminen on eri mieltä siitä, että on löydettävä keinoja eliminoida tarpeettomiksi tai ei-toivotuiksi katsotut henkilöt.
   20. Heidän pitkän aikavälin suunnitelmiensa helpottamiseksi haavoittuvien ja ei-toivottujen suojelemiseksi annettuja lakeja ja suojatoimia on järjestelmällisesti höllennetty ja monissa tapauksissa niistä on luovuttu kokonaan. …
   26. Kun Covid-virus häviää ja katoaa, myös väitettyjen ”pandemian hätätilojen” pitäisi kadota, eikä Covid-rokotusten tai rokotepassien jatkamiselle pitäisi olla enää mitään tekosyitä. Näin ei kuitenkaan tapahdu.
   28. Kaikki viittaa siihen, että suunnitteluviranomaiset ja hallituksemme käyttävät Omicron-virusta jatkaakseen pandemiaolosuhteita ja todennäköisesti tarkoituksenaan ottaa käyttöön toinen rokote, jotta he voivat jatkaa pakkorokoteohjelmiaan.
   33. Jos pakolliset geenimuutosrokotteet tai mitkä tahansa rokotteet ovat välttämättömiä kaikille näille meitä koskeville yhden maailmanjärjestyksen valvontasuunnitelmille, on selvää, että seuraavien viikkojen aikana tulee uutisia siitä, että Omicron on luonnollisesti mutaantunut uudeksi muunnokseksi, joka uhkaa tappaa joukoittain haavoittuvia ihmisiä kaikkialla.
   34. Tietenkin uusi muunnos ”Omicron #2”, tai miksi sitä sitten kutsutaankin, on vain yksi bioase-influenssavirus lisää bioasevirusten arsenaalista, joka on peräisin tuhansista ja taas tuhansista melkoisen iljettävistä ja laillisista hyötykokeista, joita on tehty lukuisilla Corona-viruksilla viimeisten 25 vuoden aikana.
   34. Tällainen skenaario toisen Omicron-”muunnoksen” vapauttamisesta olisi sopusoinnussa heidän nyt vahvistamansa ennakkotapauksen kanssa, jonka mukaan Covid-virus väitetysti muuntui luonnollisesti Alfa- ja Delta-muunnoksiksi viimeisten 15 kuukauden aikana.
   35. Omassa provinssissani (BC) ja muilla paikkakunnilla sairaaloiden osastoja valmistellaan nyt Omicronin väitettyä uutta aaltoa varten. Miksi näin on?
   36. Jos ei ole mitään uutta aaltoa mistään vakavasta, ei ole mitään perustetta enää tällaisille pandemiavalmisteluille tai pakkorokotusohjelmille.
   39. Jos Omicronin bioaseviruksen paljon tappavampi variantti kuitenkin tuodaan tällä hetkellä maailmannäyttämölle, joka on tappavampi kuin Covid-virus, silloin kaikki Covid-toimenpiteet ja käytössä oleva infrastruktuuri sekä kaikki pandemiakäytännöt ja -käytännöt näyttäisivät jumalan lahjoilta, eikä kukaan voisi hyvinkin syyttää mitään hallitusta, tiedotusvälineitä tai valtaapitäviä henkilöitä niistä ylilyönneistä ja vahingoista, joita ne aiheuttivat Covid-pandemian aikana. Suunnittelijat ovat ilmeisesti ajatelleet tätä.
   42. MRNA-rokotteet eivät osoittautuneet kovin tehokkaiksi tai spesifisiksi Covid-virukselle. Miksi tehosterokotteet, jos Covid-virus on niin paljon vähenemässä? Mihin rokotteet todella ovat spesifisiä? Miksi uusi testausmenetelmä, jolla korvataan vääriä positiivisia PCR-testejä? Miksi sairaalaosastot tyhjennetään ja kaikki ”elektiiviset” lääketieteelliset toimenpiteet keskeytetään?
   43. Ovatko rokotetut vai rokottamattomat enemmän vai vähemmän haavoittuvia, jos Omicron-biologisen aseen muunnos vapautuu?
   44. Varmasti jotain pahaa tätä kautta tulee.

   Järkyttävää on että tässä kuvattua ja selkeästi nähtävissä olevaa kansanmurhaa oman maammekin hallitus ja eduskunta ovat tukemassa. Ja kaiken irvokkaana huippuna vielä lääkäreistä suurin osa joiden tehtävä on pitää huolta kansan terveydestä. Nyt heistä on tullut kansan tappajia kun suoraan sanotaan.

   COVID-rokotteista: miksi ne eivät voi toimia, ja kiistattomat todisteet niiden syy-yhteydestä rokotusten jälkeisiin kuolemantapauksiin.
   Miksi rokotteet eivät voi suojata tartunnalta
   Rokotteet voivat aiheuttaa itsetuhoa
   Histopatologiset tutkimukset: potilaat
   Johtopäätös
   Histopatologiset analyysit osoittavat selvää näyttöä rokotteen aiheuttamasta autoimmuunin kaltaisesta patologiasta useissa elimissä. On itsestään selvää, että tällaisista itsetuhoisista prosesseista johtuvia lukemattomia haittatapahtumia on odotettavissa hyvin usein kaikilla yksilöillä, erityisesti tehosterokotusten jälkeen.
   Geenipohjaisten COVID-19-rokotteiden pistäminen aiheuttaa epäilemättä ihmishenkien sairastumisen ja kuoleman uhan. Huomaamme, että sekä mRNA- että vektoripohjaiset rokotteet ovat edustettuina näissä tapauksissa, samoin kuin kaikki neljä suurta valmistajaa.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247770

   Plusääni(8)Miinusääni(1)
 5. TERVEYDENHOITO ROMAHTAA
  Jos hoitajilta ja muilta terveydenhuollossa olevilta vaaditaan pakkorokotus, niin koko terveydenhuolto romahtaa, sillä jo tällä hetkellä on kova pula hoitajista. Nyt hoitajien tulisi lukea juuri heille tarkoitettua sivustoa http://koronarealistit.com/ Siinä kerrotaan ajankohtaisista aiheista koronaan liittyen. Nyt Marinin hallitus uhraa miljardeja euroja ja valtavasti henkilökuntaa pelkästään testaukseen, rokottamiseen ja jäljittämiseen eli valtava humpuuki yhdestä mitättömästä flunssaviruksesta. Päivän selvää on, että Marinin hallitus saa ohjeensa Maailman Talousfoorumilta, jonka tarkoituksena on romahduttaa kansojen taloudet koronavouhotuksella. Onneksi Suomessa on nousemassa uusi poliittinen voima, VKK, joka paljastaa totuuden koronasta sekä EU:hun liittyvät valtiopetokset. Hyvää Uutta Vuotta kaikille patriooteille! LIITY VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/)! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  https://mvlehti.net/
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. VKK:n yhteys Vapauden Puolesta liikkeeseen ja New Age ja seksi magia piireihin on huolestuttavaa. Sekä Ilkka Tiainen, että Ano Turtiainen ovat puhuneet kuinka ”valo tulee pohjolasta” ja kuinka Kultaisessa Ajassa sitten asiat ovat paremmin. Mutta Ano samaan aikaan kuitenkin natsittelee ilmeisesti James Hirvisaaren ansiosta. James on sanonut vihaavansa natseja jo vuosia vanhassa haastattelussa ja ilmeisesti kirjoittaa Anon puheet. Jokainen joka puhuu noilla Blawatskylaisilla termeillä ja samaan aikaan on natsivastainen, on huijari. Ainoa hyvä Kultainen Aika mikä voi koittaa tulee juurikin Kristillisen tai Veedisen Kansallissosialisimin uuden nousun kautta ei juutalaisten Nooan lakien kautta. Tuo nousu voi tapahtua salaisen kolmannen(tai toisen) voiman puuttuessa peliin idän ja lännen välisen sodan eskaloituessa.

   Vapauden Puolesta joukoissa on vapaamuurareita kuten Olli Tammilehto. Hän eräässä Vapauden Puolesta haastatteluvideossa tunkee kättänsä paidan helman sisään juuri kun mollaa Italian fasismia ja Saksan Kansallissosialismia. Tyypillistä masonista piilovittuilua. Ja toisaalla Kempen haastattelussa valitti kuinka Kansallissosialistit edistivät ihmisten haja-asutusta ja luonnonläheistä maalaiselämää muka siksi ettei pääsisi syntymään mitään todellista keskitettyä kansanliikettä. Aika kieroa juutalaista roskaa tuollainen. Urbaanius eli kaupunkeihin sulloutuminen on juurikin juutalaisuutta ja marxilaisuutta. Liekö Tammilehto itsekin heimoa. Ja koko NSDAP oli juurikin se oikea aito kansanliike.

   Ja heti kun he järjestäytyivät yhdistyksenä ja alkoivat laajentaa teemoja niin alkoi epäkristillinen seksuaaliaiheinen promotus. ”pyhä seksuaalisuus” ja moninaisuus diipadaapaa. Ilmoituksesta kopioitua: ”Uudenkuun lähetyksessä puhumme tällä kertaa pyhästä seksuaalisuudesta. Striimi tulee Knipnäsistä missä edellisenä iltana on ollut päihteettömät ja suklaiset tantriset pikkujoulut, joten energia on viritetty huippuunsa.”

   He kai pelaavat sitä valkoista ruutua tässä teatterissa. Ja muutamat Raamattu sitaatit ovat vain hämäystä. Se että muka paljastetaan vapaamuurareita, mutta ollaan itse niitä on tyypillistä roolipeliä.

   Plusääni(11)Miinusääni(3)
 6. `Venäjän talous on Hollannin kokoinen`. `Katainen arvioi talousalueiden kokoja tehden 700 miljardin virheen. Virhe on 14 kertaa Suomen valtion budjetin kokoinen`.
  https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/banjaljubitel/176746-jyrki-kataisen-kokoomus-molaytykset-ja-suomen-luottoluokitus-10-10-2014/

  `Minusta tässä olisi nyt poikkeuksellinen mahdollisuus hyödyntää eurooppalaista rahaa` (Sipilä):
  https://www.ts.fi/uutiset/715157

  `Ihmiset ei maksa, valtio maksaa` (Kiuru).

  Edelliset möläytykset ovat suomalaisten huippuosaajien arvioita koskien valtioiden taloudenhoitoa.

  Tarkastellaampa minkäkokoinen lasku Eu-jäsenyydestä on suomalaiselle veronmaksajalle koitunut ja mistä se on kertynyt. Huomionarvoiseksi asian tekee kysymys – kuka sen on kerryttänyt ja millä mandaatilla?

  Seuraavalla sivustolla on kooste EUlle maksetuista `velvoitteista`. Summat ovat noin arviolukuja, mutta jos luvut menevät lähellekään, niin kuin näyttäisivät menevän, niin emme ole ainoastaan kansallisen katastrofin partaalla, vaan taloutemme on tuhottu perusteellisesti ja olemme siten perikadossa.

  Sanden blogin mukaan rahaa on hulissut ja hulisee edelleen ainakin seuraaviin EU kohteisiin: Jäsenmaksut, EU-tukipaketti, eurotuki, kreikkalainet. Kypros-tuki, Lainakorot, tulli, Venäjä-pakotteet. Yhteensä summa nousee niin huimiin lukuihin. Mitähän tuollakin rahalla olisi saatu, jos olisi ajateltu oman kansan parasta.

  Euroopan Unionin aiheuttama nettotappio Suomelle:
  https://rayhablogi.blogspot.com/search?updated-max=2021-12-05T15:32:00-08:00 HYPERLINK

  Monelle herääkin aiheellinen kysymys – mihin ylivelkaantunut valtio voi jättää konkurssianomuksen. Ainakin Suomi niminen valtio voidaan löytää kirjatuksi Yhdysvaltalaiseen yritysrekisteriin – sinnekö?

  On otettu velkaa, että saadaan maksettua muiden velkoja. Tämän jälkeen on otettu lisää velkaa, jotta saadaan maksettua lisää muiden lisävelkoja. Syydetään nyt sinne ilmastovouhotukseen, `turvapaikan` hakijoille, kehitysapuun ja tiers minne viimeisetkin tuhkat pesästä.

  Näillä näkymin velkojen takaisinmaksuun saataisiin varautua useamman sukupolven viipeellä. Minkälaisen Suomen me olemmekaan jättäneet lapsillemme ja lastemme lapsille. Kuka tuhosi Suomen ja miksi?

  Velkakello:
  http://www.velkakello.fi/

  Valtionvelan kehitys Suomessa 1940-2020:
  https://www.veronmaksajat.fi/luvut/Tilastot/Julkinen-talous/Valtion-velka/#db01bc23

  Maailman velkakello:
  https://worlddebtclocks.com/

  Globaalissa maailmassa yksityiset pankit, sijoitusyhtiöt ja korporaatiot pitävät taloudellista valtaa. Rikkaat rikastuvat edelleen ja köyhät köyhtyvät edelleen, kuilu senkun kasvaa. Seuraavassa huomion kiinnittää lukuisa uusien miljardöörien liuta, joista osa on koonnut varallisuutensa hämmästyttävän lyhyellä aikavälillä.

  Katso kaikkien 2 755 miljardöörin päivittäiset päivitetyt nettovarallisuudet:
  https://www.forbes.com/billionaires/

  Tässä on syy miksi edessä on `Suuri Nollaus`, `Great Reset`. Kansojen varallisuus on imetty kuiviin. Kansat ovat kykenemättömiä suoriutumaan velvoitteistaan. On aloitettava alusta, koska kaikki mikä on voitu puhaltaa on jo puhallettu.

  `Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!` (Ilm 12:12).

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
  1. @Junnu
   ”Monelle herääkin aiheellinen kysymys – mihin ylivelkaantunut valtio voi jättää konkurssianomuksen. Ainakin Suomi niminen valtio voidaan löytää kirjatuksi Yhdysvaltalaiseen yritysrekisteriin – sinnekö?”

   Siinä se. Maamme johto on ajanut meidät velkavankeuteen ja -orjuuteen eli ’Rotsildin rysään’ josta muuta ulospääsyä tuskin on kuin ottaa ohjakset omiin käsiin ja palauttaa omien asioiden päätäntävalta omalle kansalle. Kai jokaiselle täyspäiselle on tullut selväksi mihin velkaorjuus johtaa.

   Henry Makow kirjoittaa: Covid-huijaus on vapaamuurari-juutalaisen (kommunistisen) salaliiton huipentuma, jonka tarkoituksena on orjuuttaa ihmiskunta. (Ja yllättävän avoimestihan tuo salaliitto hankkeistaan mediassa kertoo)
   Robert Edmondson antoi hälytyksen 1930-luvulla. Hänet on pudotettu muistiaukkoon, kun roistot, rikolliset, petturit ja perverssit ovat korkeissa viroissa.
   (”Let’s Go Brandon”)
   Maanpetos ei koskaan menesty. Mikä on syy siihen?
   Koska jos se kukoistaa, kukaan ei uskalla kutsua sitä ”maanpetokseksi”.
   -John Harington 1561-1612
   Juutalaisuus, joka perustuu Kabbalaan ja Talmudiin, on saatanallinen kultti. Juutalaiset on johdatettu tähän kulttiin, sitten ei-juutalaiset vapaamuurarit, ja heidän kauttaan koko yhteiskunta. Me kaikki olemme uhreja ja osallisia rappiossamme ja lankeemuksessamme. (Katso myös: ”Kymmenen merkkiä siitä, että länsimainen yhteiskunta on saatanallinen kultti”).
   … Nykyään enemmän kuin koskaan olemme aivopesun uhreja, jossa maamme, vapautemme, perheemme ja arvojemme puolustaminen rinnastetaan natsien kiihkoiluun ja kansanmurhaan. Pankkiirit ja heidän kätyrinsä hyökkäävät armottomasti ja vihanhimoisesti kimppuumme, mutta juuri meitä syytetään ”vihasta”, kun tunnistamme heidät. Se on säälittävän epärehellinen juoni. Muistatteko sen pikkupojan, joka sanoi, että keisarilla ei ole vaatteita? Sionistit panivat hänet vankilaan.
   Sionisti-juutalaisten johtajien aggressio (joka kohdistuvan erityisesti krintinuskon arvoihin ja kristittyihin, oma lisäys) … lisää linkistä

   PÄÄTELMÄ
   Kabbalistinen juutalaisuus on salaliitto kristillistä sivilisaatiota vastaan. (Muistakaa, että kabbalismi (satanismi) ei ole ihminen, vaan paha henki, joka on tartuttanut suurimman osan ihmiskunnasta, jotkut enemmän kuin toiset. Kabbalisti-juutalaiset ja vapaamuurarit (satanistit) ovat tämän vitsauksen pääasiallisia kantajia. He tartuttivat meidät kaikki henkisesti vähäisemmässä määrin kauan ennen kuin he loivat covid-rokotteita.)

   Tuo salaliitto on niin onnistunut, että nyt sitä ei voi mainita. Se on innoittanut pankkiireja muokkaamaan yhteiskuntaa uudelleen niin, että tulevaisuudessa ei ole perheitä, ei avioliittoja, ei kansakuntia, ei uskontoa, ei yksityisomaisuutta eikä vapautta.
   Se on irrottanut yhteiskunnan Jumalasta, joka on absoluuttisen totuuden ja oikeudenmukaisuuden synonyymi. Se on hukuttanut meidät pornografiaan ja triviaaleihin ja se on halventanut kulttuuria. Se on myrkyttänyt sukupuolten välisen kaivon ja huonontanut miesten ja naisten välisiä suhteita.
   Elämme rappiollisessa, pinnallisessa ja tekopyhässä yhteiskunnassa, jossa ihmiset myyvät sielunsa rahasta ja seksistä ja jossa joukkotiedotusvälineet ja koulutus on omistettu hurskastelevalle propagandalle ja indoktrinaatiolle. Koska meiltä kielletään totuus, meidät pidetään pysähtyneen kehityksen tilassa, joka sopii lapsille tai ”karjalle”.
   He pitävät maailman kansoja ja jopa niiden hallituksia ”vain alaikäisinä lapsina”. (Siionin pöytäkirjat, 15.)
   Voimme olla poliittisesti korrekteja niin kauan kuin haluamme, mutta emme voi paeta sitä tosiasiaa, että ihmiskunta on saatanallisen voiman vallassa, joka pyrkii orjuuttamaan meidät.
   Kirjoittanut Henry Makow Ph.D.

   https://www.henrymakow.com/robert_edmondson_testified_aga.html?_ga=2.231286104.65886604.1641026117-761350212.1424337822
   https://www.henrymakow.com/archives.html
   Häpeäksi maailmalle
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247808

   P.s. ’Jostain syystä’ valtamedia ja sen lakeijat eivät halua paljastaa tämän salaliiton taustoja ja kun näistä asioista kirjoittaa niin saa heti anti-semitistin leiman vaikka kyse on vain totuuden esiin tuomisesta jolla ei ole mitään tekemistä rodun tai ylipäätään ihmisiin kohdistuvan vihan kanssa. Kyse on vain faktoista, siitä mitä tapahtuu ja kenen toimesta johon tietoon itse kukin sitten ottaa kantaa oman moraali koodin pohjalta.
   Presidentti Niinistö sanoi paljon puhuvassa uudenvuoden puheessa että eri mieltä voi olla mikä tarkoittanee että totuutta on lupa tutkia? Siis myös hänen ja maamme hallituksen toimia joilla nyt näyttää olevan selvä yhteys Makowin kuvaamaan globaaliseen Nwo- tai ’Kabbala-kerhoon’.
   EXPOSED: Meet Klaus Schwab’s 2021 Class of ‘Great Reset’ Soldiers
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247814
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247864
   Religious Jews are Taught to Hate Non-Jews (“Jews Must Live”)
   Uskonnollisia juutalaisia opetetaan vihaamaan ei-juutalaisia (”Juutalaisten on elettävä”).
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247857
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247808
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247844

   Plusääni(3)Miinusääni(1)
 7. Riskiryhmästä ,,, huomenta!

  Kuulutko johonkin `riskiryhmään`?

  Jos olet työtön, elkäläinen, ikääntynyt tai sairas niin kuulut `riskiryhmään` .

  Katso Tämä Ennen Kuin Harkitset K-Rokotteen Ottamista! (Bill Gates ja Tuleva Koronarokote):
  https://tokentube.net/view?v=1584626270

  `John O’Looney näki kauhuissaan, kuinka tuhansia haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä murhattiin hoivakodeissa koronaviruspandemian aloittamiseksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa` (kymmenet muut hautausurakoitsijat tekivät saman havainnoni:
  MASS MURDER by government, witnessed by funeral director John O’Looney
  https://www.stopworldcontrol.com/director

  Kaikessa hiljaisuudessa Irlannissa on aloitettu rokottamaan asunnottomia ja Saksassa kehitysvammaisia.

  Hoitoprioriteetista on puhuttu jo vuosia. Valtio on velkaantunut viimeisten vuosien aikana hamaan tappiin. Tässä tilanteessa kestävyysvaje, huoltovarmuus, massatyöttömyys, siirtolaistulva jne. eivät ole hyvä asia, vaan velkaannuttavat valtiota entisestään.

  `Eugeniikka (eli rodunjalostusoppi) on ihmisten jalostamista väestön parantamiseksi sukupolvien myötä. Positiivinen eugeniikka tarkoittaa parhaimpina pidettyjen yksilöiden lisääntymisen rohkaisemista ja negatiivinen eugeniikka huonoimpina pidettyjen lisääntymisen rajoittamista tai kokonaan estämistä`:
  Eugeniikka
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Eugeniikka

  Yleensä sanotaan, että: `Eihän nyt sivistyneessä maailmassa`. Kukahan toope siellä pitää tätä meininkiä sivistyneenä.

  Villissä Lännessä `vain nopeat jäivät henkiin` ja pianonsoittaja ammuttiin viimeisenä. Nyt henkiin voi jäädä vain jos on perusterve ja rokottamaton.

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
  1. Väestönvähentäjien ja kontrollifriikien tärkeä kohderyhmä lienevät ne, jotka ymmärtävät väistää heidän luomansa ansan ja levittävät totuuden ja kohtuuden sanomaa sensuurin sanelemissa raameissa. Eliitin suuri pelko on, että massat saavat epäilyn siemenen cv-19-rokotekritiikistä, joka yhä enemmän pystyy tukeutumaan faktoihin. Eliitin loihtima psykologinen massahurmos saattaa hiipua, kun vain noin 30% väestöstä on peruuttamattomasti vihkiytynyt kultille. USA:ssa on jo paikoin tapahtunut sellaista massojen heräämistä, mistä Suomessa voi vain haaveilla. Siksi rokottamattomien vaino pitää viedä niin kovalle tasolle, että vaikeneminen ja kuolema alkavat korjata satoa myös tässä ryhmässä. Meidän päättäjät kulkevat selkeästi härkäpäisen globalistileliitin talutusnuorassa ja uusia sorto-ohjelmia tullaan esittelemään viikottain. Vuosi 2022 on ratkaiseva vuosi siltä kannalta, menevätkö globaalin eliitin suunnitelmat läpi. Suomen osalta tilanne näyttää täpärältä tai huonolta, koska olemme jonkinlainen EU:n ja digitalisaation mallivaltio. On selvää, että vastaanpullikoijille lyödään luu kurkkuun. Opposition pitäisi pysyä nyt yhtenäisenä ja avomielisenä eikä lähteä oikeaoppisuusnahisteluun, jota tälläkin palstalla näkee.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)
 8. Todellinen agenda tälle kaistapäiselle kiihkolle rokottaa koko ihmiskunta vauvasta vaariin
  Eliitti uskoo saavuttaneensa teknologisen tietämyksen huipun, jossa automaatio, tekoäly, algoritmit ja geenien muokkaus voivat muuttaa maailman heidän onnelakseen
  ”Nämä rokotteet edustavat ihmisen viimeistä rajaa leikkiä Jumalaa, ja se johtaa johonkin niin pahaan, ettei Jumalalla ole muuta vaihtoehtoa kuin tuhota näistä julmuuksista vastuussa olevat henkilöt. Kukaan ei tiedä, kuinka tai milloin tuo hävitys tapahtuu, mutta voitte olla varmoja, että se suuri tilinteon päivä tulee”, Leo Hohmann lupaa.
  https://beta.oikeamedia.com/o1-172200
  —–
  Todella kaistapäistä on maailman meno tänään. Vuosituhansia tätä on rakennettu ja maailman hallituksen juuret ovat syvällä nwo-mafian geeneissä. Länsimaiden geneettinen rakenne on vinoutunut psykopatian suuntaan ja kaikki vallankäytön kannalta tärkeät tehtävät on pääosin miehitetty psyko- ja sosiopaattisilla ’nato-geeneillä’. Idässä tilanne on parempi. Tutkimuksissa on voitu osoittaa että psykopatian osuus geeneissä on oleellisesti pienempi joten sieltä voi odottaa toisenlaista asennetta mitä ihmiskunnan tulevaisuuteen tulee.
  Elämme mielenkiintoisia ja pelottavia aikoja. Ehkä kaikkein merkittävintä aikaa ihmiskunnan historiassa.

  Plusääni(3)Miinusääni(1)
  1. Länsimaisen kulttuurin ’nato-geenisyys’ on kiistaton biologinen tosiasia jota idealistiset viher-vassarit eivät halua uskoa. Siksi heistä on tullut ehkä suurin poliittinen vaaratekijä myös omalle maallemme. Pääministerin kaltaiset sosio-biologiset faktat sivuuttavat ’vassarit’ ja vihreät ovat lähteneet kritiikittömästi mukaan hajottamaan maatamme yhdessä nato-mafian globalisti lakeijoiden kanssa ymmärtämättä että biologisten realiteettien kieltäminen johtaa aina lopulta umpikujaan. Ja nyt tätä umpikujaa nwo- ja wef-mafia luo tarkoituksella koska se palvelee sen omia valta-intressejä. Siksi liittoutumista sen kanssa pitäisi välttää.
   ”Idässä tilanne on parempi. Tutkimuksissa on voitu osoittaa että siellä anti-kristillisen psyko- ja sosiopatian osuus kansojen geenirakenteessa on merkittävästi pienempi joten sieltä – ja vain sieltä – voi siksi realistisesti odottaa toisenlaista asennetta mitä ihmiskunnan tulevaisuuteen tulee.” Idässä maiden hallinnot vaalivat omaa geeniperimäänsä eivätkä suostu tuhoamaan sitä kuten meillä tapahtuu. Heille kokonaisuus on enemmän kuin itsekäs yksilö. Teknologia ja talous on valtion eikä yksityisissä käsissä kuten meillä. En myöskään nähnyt yhtään kiinalaista tai venäläistä nimeä linkin listalla joten koko ’schwabilainen agenda’ näyttää olevan pääosin läntisen ’kabbala-eliitin’ käsissä. Myös käytännön tasolla ei ole merkkejä siitä että itä olisi luovuttamassa suvereenisuuttaan ulkopuoliselle mafialle.
   https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247814
   Geenit ovat pitkäaikaisen vuosituhansien kehityksen tulos ja kun ne ovat saavuttaneet tason joka länttä hallitsevaa itsekästä ’yli-ihmisten’ ja ’valittujen’ eliittiä tänään ohjaa niin niitä kantavat eivät enää toimi ja ole kiinnostuneita laumasta vaan vain itsestään ja oman valtansa laajentamisesta. Lauma on vain heitä palvelevana olemassa.
   Psykopaattisia geenejä kantavan pienen eliitin tuhoaminen ei ole mahdollista, vain sen pitäminen pois johtavista ja koko ihmiskunnan ja kansojen kohtaloon vaikuttavista tehtävistä on realistista ja vain kun/jos kansat ottavat vallan omiin käsiinsä. Kansanvallan vallitessa psykopaattiset geenit eivät ole johtavassa asemassa.
   Elämme ehkä kaikkein merkittävintä aikaa ihmiskunnan historiassa.

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 9. Indianapolisissa sijaitsevan OneAmerica-vakuutusyhtiön johtaja sanoi, että työikäisten kuolemantapausten määrä on noussut huikeat 40 prosenttia pandemiaa edeltäneestä tasosta.

  Davison sanoi, että kuolemantapausten lisääntyminen edustaa ”valtavia, valtavia lukuja”, ja että kuolevat eivät ole vanhuksia, vaan ”pääasiassa työikäisiä 18-64-vuotiaita”, jotka ovat sellaisten yritysten työntekijöitä, joilla on OneAmerican kautta ryhmähenkivakuutus.
  ”Näimme jo kolmannella neljänneksellä, ja näemme sen jatkuvan neljännellä neljänneksellä, että kuolleisuusluvut ovat nousseet 40 prosenttia siitä, mitä ne olivat ennen pandemiaa”, hän sanoi.
  ”Jotta saisitte käsityksen siitä, miten paha tilanne on, kolmen sigman katastrofi tai katastrofi, joka sattuu kerran 200 vuodessa, merkitsisi 10 prosentin nousua pandemiaa edeltävään tilanteeseen verrattuna”, hän sanoi. ”40 prosenttia on siis ennenkuulumatonta.”
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247864

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(7)Miinusääni(0)
 10. Perkeleen sikiävät aivokuolleet amerikkalaiset eivät vaan tajua!

  So, before you start parroting neo-con propaganda and inadvertently make the situation for White America even more untenable, take a few minutes to learn the truth, and remember: it isn’t the Chinese; it’s the Jews, stupid.

  It wasn’t the Chinese who blocked the PayPal accounts of patriots and stole the balances they contain – it was Jews.
  It isn’t the Chinese who get patriots fired for their political and social views – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who maintain a dossier on millions of patriots and draw from them to defame and destroy – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who have been bent upon bankrupting and imprisoning so many that I know – it was and is Jews.
  It wasn’t the Chinese who had Ernst Zundel deported and punished for “thinking wrongly” – it was Jews.
  It isn’t the Chinese who have hijacked my government – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who have made it virtually — and in some countries, literally — illegal to criticize them – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who have hijacked the American legal system and now are transforming it to conform to Talmudic law – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who own and run the Federal Reserve Bank, which is in the process of destroying the dollar and the American economy – it is Jews.
  It isn’t the Chinese rigging the US stock market and commodities futures markets – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who sent our military into Afghanistan and Iraq – it was Jews.
  It isn’t the Chinese who refuse to serve in the US Military in numbers proportionate to their population percentage – it is Jews (1/10 of 1%, vs. 2-1/2%).
  It isn’t the Chinese who erect menorahs in public venues – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who continue to impose “racial diversity,” disfavoring America’s founding race, upon us in all walks of life – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who began and continue to expand militant “feminism,” destroying the traditional relationship between the sexes – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who promote sex perversion and “transgenderism” and do everything they can to reduce the White birth rate – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who buy off all our legislators with our own tax dollars – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who tried to sink the USS Liberty and killed and maimed so many of its crew members during an extended attack – it was Jews.
  It isn’t the Chinese enacting “hate crime” laws designed to outlaw opposition to the multiracialist, open-borders agenda – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who run NAMBLA (North American Man-Boy Love Association) – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who sued to force us to allow homosexuals to lead Boy Scout troops – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who started and ran so many ostensibly Black anti-White organizations like the NAACP – it was Jews.
  It isn’t the Chinese importing huge numbers of Somalis and Bantus and Mestizos into American cities – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who formulated American legislation providing pensions to Russian Jewish immigrants for doing nothing – it was Jews.
  It isn’t the Chinese who run organized crime throughout America – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who created and promoted the drug counterculture – it was Jews.
  It isn’t the Chinese who literally own and run nearly all of Hollywood’s movie-making enterprises – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who literally own and run almost all of America’s mainstream media – it is Jews.
  It isn’t the Chinese spewing obscenity and race-mixing propaganda from the TV and movie screens – it is Jews.
  It isn’t the Chinese trying mightily to block and censor alternative views and alternative media – it is Jews.
  It isn’t the Chinese lying about and guilt-tripping all Whites about slavery and the supposed “holocaust” – it is Jews.
  It isn’t the Chinese stealing American tax dollars to fund all their holocaust monuments throughout America – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who forged the Anne Frank “diary” – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who lied about gas chambers at Dachau and Auschwitz – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who lied about mass graves at Treblinka – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who lied about Jews being made into lamp shades and soap during World War 2, such lies resulting in the deaths of millions of White people – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who doctored WW2 prison camp photos to appear to be belching smoke from crematoria – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who used WW2 pictures of dead Whites, falsely claiming they were Jews – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who made criticism of Jews punishable by death in Soviet Russia after they took power – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who killed over 20 million Russians – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who looted and destroyed the Russian economy – it was Jews.
  It isn’t the Chinese who have amassed an illegal arsenal of over 300 nuclear weapons in the Middle East – it is the Jews.
  It isn’t the Chinese who brag about controlling America – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who advocate the use of torture by, and on, Americans – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who twist American laws to punish speech criticizing themselves – it is Jews.
  It isn’t the Chinese endeavoring to get America to outlaw anti-semitical speech – it is jews.
  It isn’t the Chinese who sell goods that it is now illegal for Americans to boycott – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who extort millions in “fees” for putting their worthless “kosher” label on goods – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who retaliate against rock-throwing children by shooting them in the head – it is Jews.
  It isn’t the Chinese stealing land in Palestine – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who ran down Rachel Corrie with a bulldozer – it was the Jews.
  It isn’t the Chinese who have caused America to spend uncounted trillions in the Middle East with zero benefits for our country – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who send teams of trained assassins into foreign countries, including America, to kill people with whom Israel disagrees – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who run the ADL, which maintains dossiers on thousands of law-abiding American citizens, for the purpose of punishing those with whom they disagree – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who break into and enter the offices and homes of law-abiding American citizens, to procure “dirt” both for their database, and in the hopes of getting data they can pass to a compliant FBI to enable false, politically motivated prosecutions – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who have caused America to go from being the most-loved country in the world to the most hated – it is Jews.
  It isn’t the Chinese who regularly phony up “hate crimes” against themselves – it is Jews.
  It wasn’t the Chinese who caused the Great Depression – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who got America into WW1 – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who started WW2 – it was Jews.
  It wasn’t the Chinese who reaped the bloody “benefits” of the 9/11 attacks – it was Jews.

  * * *

  Source: based on an article at The Foremost Problem

  Plusääni(7)Miinusääni(1)
 11. Jälleen yksi Rapsodia -kanavan ja tokentubelaisten ylistämä BigPharman agentti paljastui.
  Eli DR. ROBERT MALONE -niminen pro-vaxxer. Hän lienee jokin lääketeollisuuden palkkaama harhaanjohtaja, kuten Michael Yeadon, Sucharit Bhakdi, Luc Montagnier, Judy Mikovitz, Sherri Tenpenny, Carrie Madej, Del Bigtree ja Dr. Peter McCullough?

  Minä pidän pidän näitä kaikkia virusteoriasta vielä tässä vaiheessa kiinni pitäviä lääketeollisuuden agentteina. Heitä on valistettu asioista ja heillä olisi ollut aikaa perehtyä näihin asioihin, ja muuttaa mielensä. Silti he puhuvat edelleen tätä samaa valheellista ”k-virus tartuttaa” -narratiivia, ikäänkuin käskettynä? Mutta minua eivät tutkinnot ja Nobel -palkinnot hämää. Valehtelija on valehtelija, vaikka hän olisi miten arvostettu ja palkittu.

  Tässä taustaa esim. Malonesta,
  https://www.dropbox.com/s/7crtuahsl6okf9p/DR.%20ROBERT%20MALONE%20-%20DARK%20VACCINE%20WIZARD.pdf?dl=0

  Hän on ehkä vaarallisin näistä huijareista. Koska nyt hän mainostaa jotain ”turvallisempia” rokotteita? Se on ansa johon monet täällä vielä lankeaa!

  https://t.me/fakeologist/1945
  https://t.me/amandhavollmer/2806

  Harmi, etteivät vaihtoehtoihmiset ja toisinajattelijat ota mitään selvää rokotteiden pähkähullusta ideasta (ei edes ole mitään virusta jota vastaan rokotettaisiin), ja siksi he lankeavat tällaisiin ansoihin. Laiskuutta varmaan?

  Millään rokotteella ei ole mitään tekemistä minkään ”taudinaiheuttajan” (viruksen tai bakteerin) tai minkään ”tartuntataudin” tai muun taudin kanssa; ne ovat puhdas (sataprosenttinen) petos ja keino saada niiden avulla mahtavat rahalliset voitot ja toteuttaa rokotteiden takana olevien tahojen suunnittelemaa ihmiskunnanmurhaa (väestömäärän vähentämistä, depopulaatiota) – kaikkien rokotteiden kaikki aineosathan ovat enemmän tai vähemmän myrkkyjä; siksi niistä ihmisiä sairastuu ja kuolee. Pienintäkään hyötyä niistä ei ole.

  Sitä vastoin rokotteiden haittoja on lukemattomia. Ennen rokottamisia ei esimerkiksi juurikaan tunnettu esim. ruoka-aine allergioita tai downin syndroomaa.

  Mikään ”tartuntatauti” ei ole hävinnyt rokotteiden ansiosta; syy siihen, että joistakin taudeista on päästy ainakin toistaiseksi, on parantunut hygienia, elinolosuhteiden parantuminen, puhdas vesi, vesijohdot, puhdas ravinto, viemäröinti, jätehuolto jne. Niin on päästy eroon myrkyistä, jotka ovat olleet syy moniin tauteihin (eivät siis virukset tai bakteerit).

  Nytkään, koronahuijauksessa, uudenlaiset (Pfizerin ja Modernan) mRNA (lähetti-RNA; RNA on kuulemma perintöainesrihma) -rokotteet eivät tuota mitään vasta-aineita mitään ”koronavirusta” tai sen ”muunnoksia” vastaan, koska kyseistä virusta ja sen muunnoksia ei ole olemassakaan. Koska virusta ei ole, ei voi olla myöskään vasta-ainetta sitä vastaan. ”Virukset”, joista virologit puhuvat, ovat virologien ajatuksellisesti (mielessään; lue: petoksellisesti) tietokoneen ääressä luomia ja siis kuviteltuja virusten perintöainesrihmoja, joilla ei ole mitään tekemistä todellisuuden kanssa.

  Sama koskee sitä viruksen pinnalla olevaa kuvitteellista piikkiproteiinia, sitäkään ei ole olemassa. Eikä solu ala luoda sellaisia minkään synteettisen aminohappoketju-ruiskeen käskemänä/ohjelmoimana. Ihmisen keho on erittäin monimutkainen sähkökemiallinen kokonaisuus, henkinen puoli mukaan lukien. Ihmisen keho ei ole ohjelmoitavissa pelkällä synteettisellä kemiallisella ruiskeella. Sillä saadaan aikaan vain myrkytystila.

  mRNA geeniterapia rokote ampuu siis sokkona liikkuvaan maalin, koska jokaisen ihmisen genomi on aivan erityinen ja lisäksi jatkuvassa muutostilassa (=dynaaminen). Joka ikiselle ihmiselle pitäisi siis kehitellä oma yksilöllinen geeniterapiarokote, jotta homma voisi edes teoriassa onnistua.

  Moni ei siis tiedä, että se k-rokotteen mRNA – on vain synteettinen kemiallinen seos. Se ei ole peräisin luonnosta, vaan laboratoriosta.
  https://northerntracey213875959.wordpress.com/2021/06/30/the-amino-age-and-the-new-abnormal-doctors/

  Virallinen media sanoo näin, ”Suomessa annettava rokote on ”uusi kokeellinen geeniteknologinen injektio, jota ei voi kutsua rokotteeksi.”

  Tämä kokeellinen k-injektio on siis tavallaan sama asia mitä perinteiset BigPharman lääkkeet. Pelkkä synteettinen kemiallinen seos. Useimmat lääkkeet ovat myös vain petrokemian tuotteita, joilla ei ole mitään tekemistä luonnon yrttien kanssa. Se luonnon yrttejä jäljittelevä lääke on lääketeollisuuden itsensä liikkeelle laskema myytti.

  Eli tämä ns. geeniterapia on hölynpölyä. Lue lisää täältä,
  https://idiotiantyranniasta.wordpress.com/2021/07/02/genetichoax/

  Kasvien ja eliöiden risteyttäminen on teknisesti sitten eri asia, sitä ei pidä sekoittaa tuohon kuvitteelliseen perintöainesrihman kanssa näpertelyyn.

  Ei siis pienintäkään hyötyä, myös k-rokote on puhdas tappoase. Väestönhallintaväline. Ns. perinteisten rokotteiden myötä terveytensä ja aivonsa rokotteiden adjuvanteilla tuhonnut ihminen on helppo saalis tälle medikaalipedolle. Siinä yksi syy nykyiselle tilanteelle.

  Plusääni(7)Miinusääni(3)
   1. Luukas.
    Hyviä lähteitä ovat Suzanne Humphries ja Elina Hytönen (
    https://www.elinahytonen.fi/), joiden haastatteluista ja kirjoista voi etsiä tiedon palasia ja lähteitä, Esim. Täältä https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/elinahytonen/158249-suzanne-humphries-ja-vaikeneva-suomi/ lainaus Down-syndroomasta tässä:
    ”Jokainen rokote aiheuttaa aivotulehduksen, joka tuhoaa aivosoluja (G.Buchwald). Vaikutukset voivat olla lieviä , tuhoisia ja kaikkea siltä väliltä. Geneettiset muutokset ovat mahdollisia. Lääkäri John Down kertoi vuonna 1866 mongolin näköisistä lapsista, joita oli alkanut syntyä 1796 aloitettujen isorokkorokotusten mukana. Saksassa ensimmäinen Down-lapsi syntyi 1922. Down-syndrooma on ehkä ensimmäinen rokotusten aiheuttama synnynnäinen sairaus. Autoimmuunisairauksien ja allergioiden ohella rokotusten hermostoa tuhoava vaikutus näkyy ADHD-oireina, väkivaltaisuutena ja lukutaidottomuuden lisääntymisenä. Lapset eivät ymmärrä kirjaimia eivätkä numeroita. Vuonna 1996 Saksassa oli 4 miljoonaa lukutaidotonta, USA:ssa 27 miljoonaa.”

    Kannattaa katsella myös Dr. Andrew Moulden’s Tolerance Lost -esitelmät. Hän puhuu siitä kuinka aivojen, hermoradat ja kehon hiussuonisto vaurioituu rokotteista, ja se on pysyvää. Elimistö ei pysty korjaamaan syntyneitä vaurioita. Näemme koko ajan vain enemmän ja enemmän hermostoltaan ”mikro” -vammautuneita ihmisiä, ja ”selittämättömiä” sairauksia. (Näistä tietenkin syytetään valheellisesti geenejä).
    https://vactruth.com/2009/07/21/dr-andrew-moulden-interview-what-you-were-never-told-about-vaccines/

    Olisi syytä tutkia, mikä esimerkiksi oheisen ilmiön aiheuttaa? Ei taida tulla uutta Nokiaa tällä menolla?
    ”Nuorten matematiikkataidot jatkavat laskua…”
    https://yle.fi/uutiset/3-12220417

    Allergioista:
    Tämän videon alla linkki tuohon alkuperäiseen videoon. Laitan sen näin, koska en uskalla linkittää tähän facebookkia, kun ne linkit ei aina pelaa oikein.
    https://fakeotube.com/video/4078/blame-vaccines-for-allergies-and-anaphylaxis

    On myös tällainen tilastoihin pureutuva rokotelobbareiden inhoama kirja; https://vaihtoehtonahyvinvointi.blogspot.com/2010/09/rokoteruletista.html

    Plusääni(1)Miinusääni(1)
    1. Sori Luukas, unohdin vielä nämä,

     Dr. Andrew Moulden’s powerful lecture series on the dangers of vaccines and the true cause of autism. (Volume 3 of 3)

     November 12, 1963 – November 4, 2013 (R.I.P)

     Canadian physician Dr. Andrew Moulden provided clear scientific evidence to prove that every dose of vaccine given to a child or an adult produces harm. The truth that he uncovered was rejected by the conventional medical system and the pharmaceutical industry. Nevertheless, his warning and his message to America remains as a solid legacy of the man who stood up against big pharma and their program to vaccinate every person on the Earth. Dr. Moulden died unexpectedly in November of 2013 at age 49.

     Dr. Andrew Moulden – Tolerance Lost – Volume 1 – The Problem:
     https://odysee.com/@dharmabear:2/Dr-Andrew-Moulden-Tolerance-Lost-Volume-1-of-3-The-Problem:c

     Dr. Andrew Moulden – Tolerance Lost – Volume 2 – Seeing is Believing:
     https://odysee.com/@dharmabear:2/Dr-Andrew-Moulden-Tolerance-Lost-Volume-2-of-3-Seeing-is-Believing:5

     A Brief Biography and What We Did Wrong with Vaccines – Dr. Andrew Moulden:
     https://vaccinepapers.org/wp-content/uploads/Moulden-Biography.pdf

     Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm (pdf):
     https://ia801805.us.archive.org/35/items/every-vaccine-produces-harm-dr-andrew-moulden/Every%20Vaccine%20Produces%20Harm-%20Dr%20Andrew%20Moulden.pdf

     Dr. Andrew Moulden: Every Vaccine Produces Harm (e-book):
     https://healthytraditions.com/collections/e-books/products/dr-andrew-moulden-every-vaccine-produces-harm-ebook

     Moulden – A Search for Life and Truth – John P. Thomas (article):
     https://wcprtruth.weebly.com/dr-andrew-moulden-every-vaccine-produces-harm.html

     Dr. Andrew Moulden: What You Were Never Told About Vaccines (interview transcript):
     https://vactruth.com/2009/07/21/dr-andrew-moulden-interview-what-you-were-never-told-about-vaccines

     https://www.drandrewmoulden.com

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
    2. Tässä vielä lisää Dr. Andrew Mouldenia. Videon alussa lyhyt eng. esittely tästä tutkijasta.
     https://odysee.com/@northerntracey:a/Dr.Andrew-Moulden-all-vaccines-cause-ischemia_mp4_Low_:0

     Tässä pieni pätkä suomeksi, hänen näkemyksensä nykylääketieteestä.
     https://tokentube.net/view?v=2956614519

     Kannattaa kurkata aina näiden videoiden alle sinne kuvaus ja kommenttikenttiin. Niissä on usein lisätietoja ja lähteitä.

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. COVID-Omicron tappaa joulun. Tiekartta kohti maailmanlaajuista finanssikriisiä, inflaatiota, digitalisaatiota
   Ensin Delta, sitten Omicron. Kumpaakaan niistä ei ole koskaan eristetty. Valtaosa 193 YK:n jäsenmaan kansasta – nielaisee valheen pelolla ja kunnioituksella, ikään kuin se olisi totuus.
   Ihmisten kuoleminen Omicroniin on suuri valhe.
   Ihmiset voivat kuolla monista muista syistä, kuten mRNA-rokotteista, jotka eivät ole rokotteita vaan geenimuutoksia aiheuttavia, immuunijärjestelmää tappavia injektioita – ja ostettu lääketieteellinen laitos, pääasiassa mutta ei yksinomaan länsimaissa, on jo lähes kahden vuoden ajan johtanut heidän kuolemansa covidiin ja sen niin kutsuttuihin ”variantteihin”; tappajavariantteihin – ja sitä ei voi koskaan toistaa tarpeeksi, variantteihin, joita ei ole koskaan eristetty eikä tunnistettu.

   Blackrock, Vanguard, State Street ja Fidelity – ovat toisiinsa sidoksissa olevia osakkeenomistajia, jotka valvovat yhteensä 20 biljoonan dollarin hallinnoitua varallisuutta, mikä vastaa noin Yhdysvaltojen BKT:tä, ja varovaisesti laskettuna niiden vipuvaikutus on 4-5-kertainen:

   Toisin sanoen noin 80-100 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria = verrattuna maailman BKT:hen, joka on noin 82 biljoonaa dollaria.

   Voisiko tämä olla osoitus siitä, miksi 193 YK:n jäsenmaata ja itse YK marssivat käsi kädessä käskyjen kanssa, jotka tuhoavat yhteiskunnan sellaisena kuin me sen tunnemme, maailmantalouden sellaisena kuin me sen tunnemme ja ihmiskunnan sellaisena kuin me sen tunnemme?

   Kaikki tämä asiayhteydessä – meillä on

   (i) ajatuksia ja mieltä poikkeava plandemia nimeltä Covid loputtomine ”johdannaisineen”, joita kutsutaan myös ”muunnelmiksi” ja jotka voivat jatkua YK:n Agenda 2030:n loppuun asti – koska tämä on suunnitelma. Tämän mielen- ja pelottelu- – kyllä, valtavan pelottelu- – poikkeamaohjelman mukaan jokainen ihminen on tarkoitus ”rokottaa” ”kokeellisella” geenimuunteluaineella, jolla ei ole mitään tekemistä rokotteen kanssa, vaan paljon enemmänkin massiivisen kuoleman aikaansaamisen kanssa, kuten usein Gatesin ja Rockefellerin edistämässä eugeniikkaohjelmassa;

   (ii) nykyisen rahoitusjärjestelmän ja maailmantalouden suunniteltu tuhoaminen;

   (iii) ihmiskunnan ja ”asioiden” täydellinen hallinta digitalisoimalla ja koodaamalla kaikki QR-koodien avulla kehossamme tai sen ulkopuolella, mukaan lukien keskuspankkien liikkeeseen laskema digitaalinen raha. Kaksi maata, jotka on tosiasiassa valittu tätä jälkimmäistä kokeilua varten, ovat Ruotsi ja Sveitsi; ja lopuksi,

   (iv) talouden romahduttamispäätökseen liittyy Naton uhkaus hyökätä Venäjälle ja Kiinaan. Toisin sanoen aloitetaan kuuma sota, mahdollisesti ydinsota, kahta maailman arkkivihollisena pidettyä ja länsimaisessa mediassa esitettyä arkkivihollista, Kiinaa ja Venäjää, vastaan.

   Tämän ajatuksen takana oleva salaliitto tietää hyvin, että tällaisessa tapauksessa lopputulos ei ole ennakoitavissa ja se voi merkitä täydellistä tuhoa – eikä kukaan ole turvassa. Joten siitä ei ehkä tule kuumaa sotaa, mutta se palvelee hyvin lisää pelon lietsontaa.

   Kaiken yläpuolella – on tohtori Reiner Fuellmichin Nürnberg 2.0 oikeudenkäynti tai oikeudenkäynnit.

   Vaikka tällä hetkellä maailmassa ei ole yhtään oikeusistuinta, joka noudattaisi oikeudenmukaista oikeutta – kaikki ovat ostettuja tai kiristettyjä – saattaa koittaa hetki, jolloin strateginen enemmistö maailman väestöstä on hereillä – vaikkapa 30 prosenttia – ja voi saada aikaan solidaarisuusliikkeen, jota ei ohjaa viha vaan yhteinen päämäärä – ihmisarvon, vapauden sekä ihmisten ja yhteiskuntien suvereniteetin palauttaminen.

   Tämä aika tulee vielä. Reiner Fuellmichin tiimi pyrkii siihen innokkaasti ja vakaumuksella.
   https://www.deepl.com/Translator
   https://www.globalresearch.ca/covid-omicron-is-killing-christmas-and-beyond-financial-crash-inflation-digitization/5765170
   Peter Koenig
   Peter Koenig is a geopolitical analyst and a former Senior Economist at the World Bank and the World Health Organization (WHO), where he has worked for over 30 years on water and environment around the world. He lectures at universities in the US, Europe and South America. He writes regularly for online journals and is the author of Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed; and co-author of Cynthia McKinney’s book “When China Sneezes: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – November 1, 2020)

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
  2. Kaikki mainitsemasi henkilöt ovat kuitenkin valinnanvapauden tai Nürnbergin koodiston EHDOTTOMASTI edellyttämän ”informed consent”-periaatteen noudattajia. Tietenkin valinnanvapausperiaate tulee saattaa myös ei-kokeellisten lääkkeiden osalle. He ovat myös sisäistäneet Hippokrateen valan ”Do no harm” -periaatteen. He ovat eettisesti vastuullisia ja oman toimeentulonsa ja turvallisuutensa likoon laittaneita yksilöitä. Valitettavasti oppositiossa on aina kontrolloitua kompromissiainesta. Jos yrität puhdistaa opposition kompromissiaineksesta, voit menettää opposition kokonaan. Itse en nykyisessä täpärässä tilanteessa usko puhdasoppisuuden vaatimuksiin.

   Lääkkeettömän terveydenhoidon suosiminen onnistuu valinnanvapausperiaatteen kautta. Kukaan mainituista henkilöistä ei ole väkisin tyrkyttämässä mitään lääkettä kenellekään. Kemiallisten lääkkeiden täysi hylkääminen tai täysi piittaamattomuus tartuntatautien vaaroista voi olla epäviisasta ja on mahdoton kuvitella, että noilla periaatteilla tavoitetaan kriittinen massa, jonka avulla nykyiseltä terrorilta katkaistaan siivet. Asetelmia täysin päinvastaiseksi eli 180 astetta kääntävä kiihkoilu ei kanna pitkälle, koska sillä torjutaan mahdollisuus saavuttaa aivopestyjen massojen tuki korjausliikkeelle. On varsin tilannetajutonta hyökätä mainittuja henkilöitä vastaan. Tällä kiihkoilulla varmistetaan vain oma tappio.

   Eli marssijärjestys on: ensin valinnanvapaus takaisin ja vasta sen jälkeen lääkkeettömän vaihtoehdon mainostaminen. Olen itsekin mahdollisimman lääkkeettömän ja luontaisen terveydenhoidon kannattaja. Valkotakit ovat pääasiassa vihollisia, useat suorastaan ihmiskunnan pohjasakkaa, mutta ei ole viisasta uhmata massojen käsityksiä ja on syytä kannattaa eettisesti valveutuneita lääkäreitä, joita vielä sentään on.

   Plusääni(2)Miinusääni(0)
  3. Jepulisjepsis, teet hyvää työtä, mutta minkä ihmeen takia olet niin psykoosissa sen suhteen, että ”viruksia ei ole olemassa”? Ei ole mitään väliä sillä, onko sen mikrobin nimi ”virus” ja muistuttaako se siitä esitettyjä kuvia – joka tapauksessa jokin mikrobi aiheuttaa esimerkiksi vesirokkotartunnan, eikä se ole mikään helvetin ”elimistön puhdistusreaktio” jos se saa kokonaisen koululuokan puhkeamaan rakkuloihin yhtäaikaisesti. Samalla tavalla flunssa, joka saa täysin terveen reippaan ihmisen parissa tunnissa 39 asteen kuumeeseen, ei ole mikään helvetin ”elimistön puhdistusreaktio” eikä krooninen myrkytystila.

   Sinä ja muut tästä vouhottavat olette sekaisin, sillä ette näe eroa todellisten myrkytystilojen (autoimmuunisairaudet, diabetes, reumatismi, sydäntaudit, syöpä, dementia jne.) ja infektioiden (rokot, flunssat) välillä. Maailma on monimutkaisempi kuin joku yhden lauseen slogan.

   Keskity olennaiseen, sillä erittäin suuri osa ihmisistä ei pysty näkemään tämän koronahuijauksen vakavuutta nimenomaan sen takia, että sinun kaltaisesi viiripäät syöttävät jonkun yksittäisen täysin naurettavan väitteen kaiken elintärkeän tiedon sekaan.

   Plusääni(6)Miinusääni(3)
   1. Juu kiitos kommentistasi arvoisa nimimerkki ”Kuuppa”.

    Saanen – arvoisa magneettimedian toimitus – tässä hieman puolustautua näitä saamiani syytöksiä kohtaan?

    Sanon vain sen, että asioista selvää ottaminen, ja rationaalinen ajattelu – ei ole psykoosia. Usein psykoosiin kuuluu taikausko, harhaluulot, ja todellisuudesta irtautuneet pelot. Sanoisin, että en ole tuollaisessa tilassa.
    Psykoosi diagnoosina tarkoittaa esimerkiksi sitä, että olettaisin esim. jotain näkymättömiä tauteja aiheuttavia kummituksia olevan olemassa, ja pelkäisin niiden aiheuttavan sairautta. Siinä on psykoosin määritelmä.
    Ja lisäksi, aika huono on tuntemuksesi ihmiskehon toiminnasta, jos mitään puhdistuskuuria ja mekanismeja ei olisi. Se on myös virallista tietoa. Ei minun keksintöäni. Et tosin sanonut niin, mutta vähättelit asiaa. Silloin me todellakin hukkuisimme kaikenlaisiin toksiineihin ja myrkkyihin joita tulee kehoomme myös lääkkeistä ja rokotteista.

    Lääkkeillä, antibiooteilla ja rokotteilla on nimenomaan vuosikymmenien ajan tukahdutettu noita mainittuja kehon puhdistusoireita, ja olisiko se sitten lisännyt noiden mainitsemisesi sairauksien esiintyvyyttä? Koska jos ei siivota, niin toksiinit ja poistamaton kuona-aines tekevät tuhonsa. Joka ikinen vaiva, ei siis johdu mikrobeista. Jo sata vuotta sitten tunnettiin ihmiskehon toimintaa, kunnes BigPharma tuli terveydenhuollon maailmanvaltiaaksi tällä taikauskoisella mikrobiteoriallaan. Ja tässä taikauskossa ollaan vieläkin, jopa 2020-luvulla. Ihmiskunta ei ole viisastunut.

    Ja ihmettelen sitäkin vielä, että mikä on se koronahuijauksen vakavuuden näkemistä estävä elintärkeä tieto, jota mikrobiteoreeman epäileminen tässä sotkee/estää? Tommoinen puhe alkoi taas kuulostamaan ihan siltä, niin kuin ratsuväki olisi saapunut taas paikalle? Terve vaan 🙂

    Nimenomaan, tämän virusteorian paljastuminen huijaukseksi tulee kaatamaan tämän koko k-korttitalon. Arvoisa ratsuväki, sille ette voi mitään. Se tapahtuu aikanaan. Se on vääjäämätöntä. Totuudella on aina tapana tulla esiin, tavalla tai toisella. Tähän mikrobiteoriaan koko huijaus perustuu. Mihin muuhun se perustuisi? Muut asiat ovat pelkkiä nyansseja tämän taikauskon rinnalla. Huom. myös se, että bakteerit eivät itsessään aiheuta tauteja, piti olla jo selvä juttu.

    Plusääni(1)Miinusääni(2)
    1. Ja tuo ei millään tavalla vastaa esittämääni kritiikkiin. Syöpä, dementia, diabetes, verisuoni- ja sydäntaudit, reuma, krooniset iho-ongelmat ja monet muut elintasovaivat ovat myrkytystiloja. Vesirokko ja flunssa ynnä monet muut tarttuvat taudit ovat mikrobien aiheuttamia. Robert Young ja sinä olette erittäin älykkäitä, hyvin perehtyneitä ja hyvän tahdon motivoimia ihmisiä, mutta olette täysin väärässsä tässä yhdessä, erittäin tärkeässä seikassa: jotkin taudit ovat mikrobien levittämiä, eivät kroonisia myrkytystiloja (vaikka huomautatkin täysin oikein, että krooninen myrkytystila heikentää vastustuskykyä ja altistaa kaikelle muullekin sairastumiselle). Ja juuri nyt, kun ihmiskuntaa yritetään kaikin keinoin sekoittaa ja harhauttaa, meidän harvojen älykkäiden on luovuttava jääräpäisistä teorioista silloin kun ne ovat vääriä.

     Mikään muu kuin tarttuva mikrobi ei selitä vesirokkoa tai äkillistä flunssaa. Älä sekoita niitä kroonisiin tulehdustiloihin. On täysin järjetöntä väittää, että kokonainen koululuokka (tai koulullinen) lapsia saa yhtäaikaisesti vesirokon ”puhdistusreaktiona” tasan yhden kerran elämässään, kaikki samalla viikolla. Ja uskomatonta typeryyttä kuvitella, että tämä voidaan rinnastaa esimerkiksi huonon ruokavalion aiheuttamaan diabetekseen tai lääkkeiden aiheuttamaan dementiaan, joiden kehittyminen kestää vuosia.

     Itse käytän vain luonnontuotteita ja ruokavaliota perheeni hoitamiseen enkä koske yhteenkään typerään pilleriin tai rokotteeseen. ”Taikauskoa” tässä keskustelussa on vain se, että uskoo ”virus”-sanaan tai johonkin avaruusaluksen näköiseen ”viruksen” havainnollistamiskuvaan ja unohtaa, että mikrobit ovat kaikkialla, ruoassamme, oluessamme, jogurtissamme, suolistossamme, homeessa – ja että riippumatta siitä minkä muotoisia ja nimisiä ne ovat, osa niistä myös aiheuttaa tartuntatauteja.

     Ymmärrä tämä ero kroonisten tulehdustulojen ja mikrobien aiheuttamien tautien välillä ja yhtäkkiä kaikki muu, mitä sanot – ja mikä on 100% totta ja erittäin tärkeää tietoa – muuttuu yhtäkkiä hyväksyttäväksi niille ihmisille, joiden kriittinen ajattelu toimii.

     Plusääni(5)Miinusääni(0)
     1. Ahaa, meinaatko että siellä koululuokassa, missä ollaan tasan samoille haittatekijöille alttiina, syödään samaa ruokaa, joudutaan samojen aineiden kanssa tekemisiin, ja niin edelleen, sairastumisen lapsille aiheuttaa, järjen vastaisesti vain jokin mikrobi? Entä ne yksilöt, jotka eivät sairastu? On myös sellaisia tapauksia ja paljon. En tiedä montaakaan tapausta jossa koko luokka olisi ’saanut’ jonkin taudin, ilman että siihen on jokin ilmeinen syy. Usein se syy on ollut rokote. Joskus homeitiöt. Joskus ruokamyrkytys.

      Tiesitkö, että meissä on varmasti satoja tuhansia mikrobeja, esim. suolistossa. Millä ihmeellä, jokin tietty ’paha’ mikrobi sitten aiheuttaa sairastumisen flunssaan tai vesirokkoon, mutta jokin tietty ’hyvä’ mikrobi ei sitä tee? Millä tässä erotellaan hyvä ja paha mikrobi? Tämä selitelmäsi on edelleen jotenkin taikauskoa.

      Toimivatko nämä mikrobisi myös solujen geenirihmoja sekoittaen kuten virukset, vai onko näissä jokin muu mekanistmi? Siitä virus on myrkky -teoriasta lääketiede luopui jo ennen vuotta 1954. Nykyään virus on tietokoneruudulla generoitu geenirimpsu. In silico, keinotekoinen teoreema.

      Siitä olen samaa mieltä että usein sairaus on myrkytystila (toksemia), hätäreaktio johonkin. Se taudin oire, esim. limaneritys, tai rokkonäppylä, ei ole taudin syy. Ne ovat seurauksia. Kuume on paranemisreaktio. Et siis tiedä mikä kuumeen aiheuttaa? Kuume voi tulla myös myrkytystilan seurauksena.

      Mainitsen vielä, että ns. ”bakteerit” (omien kehojemme ”talonmiehiä”) tulevat mukaan kuvioihin vasta sitten, kun kylmä ilma on vaurioittanut ylähengitysteiden, keuhkoputkien ja alveolien (keuhkorakkuloiden) herkkiä limakalvoja ja tuhonnut soluja. Nuo talonmiehet alkavat korjata tuhoa ja poistaa debristä (kuolleita soluja) ja parantaa meitä. Siinä paranemisprosessissa syntyy kuumetta (energiaa lisätään), yskää (debris toimitetaan ulos) ja nuhaa (debris pois sierainten limakalvoilta). Tämä ”tulehdus” on paranemisprosessi. Ilman bakteereita tukehtuisimme kylmän aiheuttamaan soluvaurioon ja -tuhoon. Bakteeri = paraneminen, pelastuminen.

      Joidenkin mielestä myös syöpä on korjaava toimenpide (kriisi), jossa myrkyt sidotaan yhteen paikkaan, jotta muu keho saisi toimia rauhassa, mutta tämän asian opiskelu on mulla vielä kesken.

      Muita sairauksien syitä ovat aliravitsemus, ja fyysinen tai psyykkinen vamma. Mutta, että mikrobi, hoh-hoijaa.

      Toki bakteerit voivat erittää erilaisia aineita, tietyissä olosuhteissa, jopa myrkkyjä.
      Mutta bakteerien olemassaoloa en ole missään vaiheessa kieltänyt. Oletuksia siitä, mitä ne meidän kehossa tekevät olen joutunut aika paljon oikomaan. Bakteeri ei itsessään, pelkästään olemassa olollaan aiheuta sairautta. Antibioottien ja muiden erilaisten loismyrkkyjen syöminen bakteereja tappaakseen on hölmön hommaa, silla bakteeri on hengissäselviytymisen mestari.

      Myös syövän parantely myrkyttämällä (kemoterapialla eli sytostaateilla) on puhdasta puoskaroitia. Miten myrkyttämällä saatu sairaus paranisi myrkyttämällä lisää? Toki myrkkyjen (esim. Ivermektiinin tai antibioottien) syöminen keskeyttää hetkeksi flunssan, eli toksemiakriisin, eli paranemisprosessin, eli kehon itsenäisen puhdistusreaktion, kun toksiineja puhdistavalle maksalle ja muille sisäelimille tulee tärkeämpää tekemistä, sen nielemäsi myrkkypillerin takia. Tottaikai silloin flunssa, eli tämä kehon oma puhdistusprosessi pistetään seis. Ihmiskeho on viisas. Se yrittää pitää sinut hengissä. Lisäksi maksan työrauhan takaamiseksi myös haju- ja makuaisti vaimennetaan flunssan ajaksi, jotta et ahtaisi itseesi lisää sulateltavaa ruokaa, kun sisäelimillä olisi vähän muita hommia juuri silloin.

      Kannattaa luottaa ihmiskehon mekanismeihin, se tietää mitä se tekee. Ei sairaudesta paranemiseen tarvita mitään kemiallisia lisäaineita, ei suun kautta, eikä lihakseen pistettynä.

      Plusääni(2)Miinusääni(4)
    2. Kyllä lisäaineita tarvitaan joissain tilanteissa, kuten klooridioksidia tai otsonia. Se että jätetään ihminen hoitamatta oman onnensa nojaan on erittäin vastuutonta. Amandha Volmer puhuu psykoottisella ja lumoavalla äänellä ja olet kai siitä joutunut siihen hauki on kala psykoosiin: viruksia ei ole viruksia ei ole hauki on kala hauki on kala viruksia ei ole. Sillä onko niitä vai ei ole on epäolennaista jos infektiotia kuitenkin on(tulivat ne sitten sisäisesti tai ulkoisesti) ja niitä on parannettu noilla mainitsemillani tavoilla tai autettu kehoa parantamaan itsensä. Ilman sitä apua olisi jäänyt tauti päälle ja moni kuollut. Pelkkä kausittainen puhdistusreaktio ei kestä puoltatoista kuukautta kuten joku flunssakin voi kestää vaikka usein ne voivat olla kehon omia reaktioita esim vilustumiseen, mutta ei aina. Syyt voivat olla moninaisia joita kaikkia ei vielä tunneta.

     https://rumble.com/vh0tnb-necrotic-leg-wound-healed-with-the-universal-antidote.html

     https://www.brighteon.com/5bca50f6-4aad-4831-ad03-81c02a5c7f2d

     https://theuniversalantidote.com/

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
    3. Se mikä on hyvä ja mikä huono bakteeri on jo täällä selitetty aiempien artikkelien kommenteissa. Yleensä pahat bakteerit ovat anaerobisia jotka eivät siedä happea, kun taas hyvät ovat aerobisia. Siis voittopuolisesti, mutta ei ihan aina. Ja hepetushoidot kuten klooridioksidi kajoaa niihin pahoihin koska niillä on alentunut hapetus stressi. Hyvät jäävät rauhaan korkeamman toleranssin johdosta. Ns. voltage gated ion channels on sen mekanismin nimi joka on portin vartijana. En nyt muista tai tiedä sen suomenkielistä termiä, pahoittelut siitä. Haulla kuten how to distinguish between good and bad bacteria löytyy tietoa.

     https://mmsforum.io/general/29657-how-does-mms-distinguish-between-good-and-bad-bacteria#64868

     Plusääni(1)Miinusääni(0)
 12. VKK kutsuu: ’Make Europe Great Again’ dokumentin erikoisnäytökseen 5.1.2022 Helsingin Flying Cinemaan

  Valta Kuuluu Kansalle -puolue järjestää kansainvälisesti palkitun ”Make Europe Great Again” dokumenttielokuvan kutsuvierasnäytöksen keskiviikkona 5.1.2022 alkaen kello 17:30 Helsingin Katajanokalla. Paikalla keskustelemassa mm. elokuvan ohjaaja ja tuottaja.
  Huomenna keskiviikkona on luvassa mielenkiintoista erikoisohjelmaa Katajanokalla sijaitsevassa Flying Cinemassa. VKK:n varapuheenjohtaja ja PosiTV:n päätoimittaja Ilkka ”Ike Novikoff” Tiainen on paikalla ohjaamansa ja tuottamansa MEGA-dokumenttielokuvan Make Europe Great Again kutsuvierasnäytöksessä ja osallistuu myös keskustelutilaisuuteen.

  Kutsuvierastilaisuuteen myydään rajallinen määrä lippuja!
  Päivämäärä ja aika: 5.1.2022, alkaen 17:30

  17:30 – Tervetuloa
  18:00 – MEGA Vol. 1 -dokumenttielokuva
  – keskustelutilaisuus
  Tilaisuus päättyy kello 20:00.
  Paikka: Flying Cinema, Katajanokanlaituri 2B
  Varaa lippusi (12€) – http://www.flyingcinematour.com
  https://mvlehti.net/2022/01/04/vkk-kutsuu-make-europe-great-again-dokumentin-erikoisnaytokseen-5-1-2022-helsingin-flying-cinemaan/

  Pääseekö Eurooppa ja oma myyty maamme irti Bidenin johtaman sionisti- ja wef-mafian vallasta ja pystyykö se vapauttamaan itsensä eu-, nato-, ja pankkiirimafian orjuudesta ja luomaan itselleen paremman itsenäisten valtioiden liiton tulevaisuudessa jota ei hallita ulkopuolelta vain omaa etuaan ajavan itsekkään ja ahneen eliitin toimesta?
  Taistelu pääomaa (ja vallanhimoa) vastaan on kilpailu moraalista, itsehillinnästä ja tahdonvoimasta.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)
  1. Otteita linkin hyvästä artikkelista
   On kuitenkin tärkeää huomata ero nykypäivän imperialismin nykyvaiheen – eli globalisaation – ja klassisen, vuotta 1914 edeltäneen imperialismin välillä, josta Hobson, Lenin, Bukharin ja Rosa Luxemburg kirjoittivat. Klassiselle imperialismille oli ominaista pinnallinen yhdentyminen, joka ilmeni riippumattomien yritysten välisenä tavara- ja palvelukauppana sekä sijoituspääoman kansainvälisenä liikkuvuutena ja suhteellisen yksinkertaisina suorina sijoituksina.
   Tämä yleinen perääntyminen klassisesta liberaalista kolonialismista alkoi ensimmäisen maailmansodan jälkeen ja kesti 1970-luvun alkuun asti. Tämä maailmantalouden valtiollinen vaihe yleistyi lännessä toisen maailmansodan jälkeen sosialidemokratian ja hyvinvointivaltion muodossa.
   Toistan vielä: uusliberalismin perustana oleva kolmijalka koostuu 1. työvoiman vapaasta liikkuvuudesta ja ”joustavista” työmarkkinoista, 2. pääoman ja hyödykkeiden vapaasta liikkuvuudesta, mikä tarkoittaa pohjimmiltaan rahapolitiikan, valuuttakurssipolitiikan ja pääomavalvonnan valvonnan menettämistä. Uusliberalistiseen järjestelmään kuuluu myös 3. palkkojen ja työolojen yhdenmukaistaminen alaspäin, mikä tarkoittaa määräaikaisia sopimuksia, nollatuntisopimuksia, ammattiliittojen heikentämistä tai Yhdysvaltojen tapauksessa niiden lähes poistamista, pysähtyneitä palkkoja, rakenteellista työttömyyttä, mikä puolestaan johtaa lisääntyneeseen velkaantumiseen, joka hyödyttää vuokralaisluokkaa, sekä jatkuvaa ja syvenevää rakenteellista eriarvoisuutta. Tätä kutsutaan joskus säästötoimiksi, mutta se on hevosen asettamista kärryjen edelle. Säästötoimet ovat seurausta, eivät syy vapautuneisiin rahoitus-, työ- ja hyödykemarkkinoihin.

   Euroopan jatkuva amerikkalaistuminen tuo mukanaan liberaalin individualismin, markkinoiden vapauttamisen, rakenteellisen epätasa-arvon, voittaja vie kaiken -filosofian ja raiskaavan/murhaavan imperialismin myrkylliset arvot. Hobbesilainen painajaismainen maailma, jossa ”jokamies sotii jokamiestä vastaan”; myös John Stuart Mill otti kantaa huomattavan halveksivasti kirjoittaen: ”Tunnustan, etten ole hurmaantunut elämän ihanteesta, jota esittävät ne, jotka ajattelevat, että ihmisten normaali tila on se, että he kamppailevat pärjäämisestä; se, että he tallaavat, murskaavat, kyynärpäillä työntävät ja tallovat toistensa kantapäitä, mikä muodostaa nykyisen tyyppisen yhteiskuntaelämän, on ihmiskunnan toivottavin osa… (J. Stuart Mill, 2000). S.Mill – Poliittisen talouden periaatteet).

   Amerikkalaistamisprosessi on jatkunut viimeisen puolen vuosisadan ajan. Se rappeuttaa Eurooppaa, saa sen taantumaan, pakottaa sen luopumaan kaikesta siitä, mitä sen edistyksellisessä menneisyydessä oli kapitalistisen tuotantovaiheen myötävaikutuksessa, vastalääkkeistä, joiden avulla se pystyi vastustamaan liberaalia myrkkyä ja edistämään demokratiaa ja tasa-arvoa siitä huolimatta.

   ”Vanhalla Euroopalla” ei ole mitään opittavaa ”nuorelta Amerikalta”. Mikään eurooppalainen hanke ei voi edetä niin kauan kuin Yhdysvaltojen suurta strategiaa ei ole estetty.” (The Liberal Virus – Samir Amin).
   http://thesaker.is/the-eu-globalization-and-the-road-to-serfdom/

   Haaskalintukapitalismi on juutalaista kapitalismia
   ANDREW JOYCE – JOULUKUU 18, 2019
   Se, että kaikki nämä haaskalinturahastot, jotka tunnustetaan laajalti vaikutusvaltaisimmiksi ja saalistavimmiksi, ovat juutalaisten omistuksessa ja hallinnassa, on sinänsä merkittävää, erityisesti nykyisessä kontekstissa, jossa meitä pommitetaan jatkuvasti ehdotuksella, että juutalaisilla ei ole erityistä suhdetta rahaan tai koronkiskontaan ja että kaikki tällainen ajatus on esimerkki tietämättömästä ennakkoluulosta. Yhtä merkittävää on kuitenkin myös se, että juutalaiset ovat edustettuina myös näiden yhtiöiden hallituksissa, mikä viittaa siihen, että niiden alku ja sisäiset edistämis- ja toimintatavat perustuvat vahvasti etniseen ja yhteisölliseen alkuperään sekä uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen yleisemmin. Näin ollen nämä juutalaiset rahastot tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tarkastella niiden taloudellista ja poliittista toimintaa juutalaisuuden ilmentyminä, ja ne voidaan näin ollen sijoittaa laajempaan juutalaisten ryhmien kehitysstrategiaan ja juutalais-eurooppalaisten suhteiden pitkään historialliseen kehityskulkuun.
   https://www.unz.com/article/vulture-capitalism-is-jewish-capitalism/
   https://www.unz.com/author/andrew-joyce/
   Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 13. (Harry Wade, 22-vuotias insinööriopiskelija niin sanotussa Länsi-Ontarion yliopistossa pidätettiin ja erotettiin, koska hän kieltäytyi geenimuuntelusta).
  Henrymakow.com – 4. tammikuuta 2021.
  Sain hiljattain tämän sähköpostiviestin eräältä opiskelijalta, ”M”:
  Henry, voisitko sinä itse tai hyvin perillä olevat lukijasi antaa joitakin ehdotuksia siitä, mitä korkeakouluikäiset opiskelijat, jotka on estetty opiskelusta jab-vaatimusten (rokotteen) noudattamatta jättämisen vuoksi, voivat tehdä jatkaakseen opintojaan? Tämä on valtava asia, joka on tuotava esiin ja josta on keskusteltava. Kiitos!

  M:n vastaus: En voi mennä yksityiskohtiin, mutta yksinkertainen tosiasia, johon ei ole kiinnitetty täyttä huomiota, on se, että tämä arvokas ryhmä nuoria, joita ei ole turmeltu henkisesti ja fyysisesti ja jotka kieltäytyvät alistumasta, on estetty pääsemästä korkea-asteen koulutukseen, mukaan lukien ammattioppilaitokset ja kansalaisopistot.
  Kaksi selkeää esimerkkiä ovat Harry Wade UWO:sta ja Anneka Wilson UBC:stä. On monia muitakin, jotka eivät ole julkisuudessa. Olemme täysin tietoisia koulutusjärjestelmän vakavista ongelmista aina lastentarhasta ylöspäin. Mutta korkeakoulutuksen saaminen esimerkiksi luonnontieteiden tai tekniikan alalla, joka edellyttää laboratorioita ja/tai muita käytännön kokemuksia, on hyvin vaikeaa, ellei mahdotonta.
  https://www.thetruthseeker.co.uk/?p=247938

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 14. `Kill` Bill Gates

  Antikristus, ilman metaforaa; Bill Gates!

  Tämä surullisenkuuluisa satanisti ei ihan yllä varsinaisen tulevan antikristuksen destruktion mittoihin ihmisten neutralointivimmassaan, mutta lienee tällä hetkellä maailman kaikkien aikojen tuotteliain tällä sektorilla ja siten antikristus hänkin.

  Kuka sitten on tämä Jeffrey Eppsteinin ystäväpiiriin kuulunut `valkoinen`, `kristillinen` `eurooppalainen` eugeniikkaa kannattava filantrooppi?
  Filantropia:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Filantropia
  Eugeniikka:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Eugeniikka

  Tuohan on sama kuin yhdistäisi käsitteet `armo` ja `murha` ja tekisi niistä uuden käsitteen ,,, tä?

  Rokote- ja gmo-myrkkyihin erikoistunut eugenisti `Kill` Bill Gatesin isä Willian Gates päätti kauan sitten salata askenasien saastuttaman sukutaustansa. Niin edelleen `Kill` Billin äiti Mary Maxwell Gatesin suku juontuu kasaareista. Myös Mary Maxwell väittää toki muuta.

  Meneillään on melkoinen rotupetos, koska Kill Bill esiintyy valkoisena eurooppalaisena arjalaisena, vaikka sukujuuret yltävät kasaarien kautta neandertalilaisiin olioihin, jotka asettivat alituisen uhan arjalaiselle Cro-Magnon ihmiselle. Agendaan on kuulunut iät ja ajat saastuttaa valkoinen rotu.

  Kaiken lisäksi Kill Bill esiintyy kristittyinä. Väittäessään olevansa sukujuuriltaan saksalais/irlantilaista syntyperää he pyrkivät hämäämään jenkkiläistä poliisikuntaa, joista suurin osa on juuri mainittua saksalais/irlantilaista juurta.

  Eliittijuutalaiset valitsivat hänet isolla rahalla frontmanniksi hallitsemaan käyttöjärjestelmiä (microsoft), vaikka tällä ei ollut osaa eikä arpaa Windowsin kehittelyssä. Suoraan sanoen Kill Bill ja Microsoft eivät luoneet Windowsia. Sen tekivät kaksi arjalaista jannua Kaliforniasta.

  Silloin tällöin `kansainvälinen juutalainen` nostattaa ns. `goyimien` seasta `älykön` jota sitten ihmetellään, että onpa lahjakas, vaikka hänen äö:sa ei yltäisikään hänen saappaan numeroaan korkeammalle. Joka tapauksessa nyt luodaan kaikkien aikojen maailmanennätystä `amalekilaisten` likvidoimisessa.

  Syy siihen miksi käyttöjärjestelmäohjelmistojen hallinta oli tärkeää Kill Billin taustavoimille on mahdollisuus vakoilla kaikkia, joilla vain sattuu ao. ohjelmistot olemaan käytössä. Niin ikään tämän datan hallintaa voidaan myöhemmin käyttää valinnassa siihen ketkä neutralisoidaan. Virtuaalinen sormenjälki jää pysyvästi jokaisen kyberavaruudessa asioivan jälkeen.

  Microsoft on tullut tunnetuksi kansainvälisesti vihamielisenä yritysvaltaajana käyttöjärjestelmien ohjelmistomarkkina-alalla. Tällä pyritään siihen, että kukaan muu ei pääse saavuttamaan ohjelmistoalan täyttä kypsyyttä. Heidän (taustavoimien) on hallita muita, mutta heitä itseään ei saa syyttää hallinnasta.

  Microsoftia on haastettu usein vihamielisistä liiketoimintakäytännöistä, koska he tosiaan ovat onnistuneesti käyttäneet ohjelmistokäyttöjärjestelmiään vakoiluohjelmien ylivallan ylläpitämiseen ja käyttävät edelleen.

  Nokkamies, tässä tapauksessa, Kill Bill, ei tietenkään voi esiintyä `juutalaisena`. On pyrittävä kääntämään huomio englantilais/saksalais/irlantilais/skotlantilaisiin rotuihin ja uskoteltava näin olevansa osa maailmanlaajuista `goymia`. Näin menetellen ostetaan hyväksyntää.

  Jokainen Microsoft Corporationin alkuperäisestä perustajista on syntyperältään askenasijuutalaisia. Juutalainen eliitti pitääkin salaliittonsa visusti kätkössä pitääkseen sen siten heimon hallussa. Mikäli tarvitaan voimakeinoja niin yrityskaappaus tehdään kolmella eri menetelmällä, joko ostamalla, tai vihamielisesti haltuun ottamalla tai yksinkertaisesti varastamalla.

  Kuka tahansa, joka asettaa mahdollisen henkisen uhan Microftille määräävälle asemalle ohjelmistokäyttöjärjestelmien markkinoilla, hänestä pyritään pääsemään eroon juuri kerrotulla tavoilla. Tuhatvuotista massojen mielialojen hallintaa ja vakoilumonopolia tällä alalla ei suinkaan luovuteta pienin panoksin ei-juutalaisille.

  Mikäli Kill Billin todellinen identiteetti paljastuisi se olisi samalla leimamerkki muille juutalaisille kuinka he omistavat kaiken arvokkaan Amerikassa. Tämän takia Kill Bill pysyy kryptojuutalaisena, tai sitten hänet pysytetään. Näin on laita monien avainalojen kohdalla.

  Mitä lisäarvoa Kill Bill on koskaan tehnyt `kotimaidensa` englannin, saksan, skotlannin tai irlannin hyväksi. Tiedetäänkö hänen edes koskaan käyneen näyttäytymässä ko. kotimaissaan tarjoamassa apuaan.

  Spacebusters: Satanist Bill Gates Secret Bloodlines Exposed! Pervywood Documentary – Hollywood Pedovores – Sex Scandals.
  https://beforeitsnews.com/christian-news/2022/01/spacebusters-satanist-bill-gates-secret-bloodlines-exposed-pervywood-documentary-hollywood-pedovores-sex-scandals-must-see-videos-2604359.html
  Microsoft:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Microsoft
  Luettelo Microsoftin tuotteista:
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Microsoftin_tuotteista
  Geenimuunneltu organismi (GMO):
  https://fi.wikipedia.org/wiki/Geenimuunneltu_organismi
  Why is Bill Gates buying up farmland across America?:
  https://www.naturalnews.com/2021-01-24-bill-gates-buying-up-farmland-across-america.html
  Bill Gates reveals reasons behind massive farmland purchases: Developing genetically modified crops to develop biofuels:
  https://climatesciencenews.com/2021-04-14-bill-gates-reveals-reasons-behind-farmland-purchase-biofuels-gmo.html

  Edellisten lisäksi Kill Billyn vaikutus rokotemarkkinoilla takaa sen, että ei mene kauan kun tällä kryptolla on 200 miljardin henkilökohtainen varallisuus.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 15. Rokotteet ovat ”juutalainen tuhoamis-ohjelma” – Petturit torjuivat Tech Truth Teller -ohjelman
  Henrymakow.com – tammikuu 5, 2022
  Teknologiayrityksen perustaja lähettää joukkosähköpostia, jossa selitetään, että rokotteet ovat juutalaisten luoma tuhoamis-ohjelma.
  ”Kirjoitan tämän sähköpostin tietäen, että monet teistä pitävät minua hulluna luettuaan sen. Uskon, että käynnissä on sadistinen pyrkimys eutanasiaan Amerikan kansan keskuudessa. Se on nyt ilmeistä. Se on kiistaton, mutta kukaan ei tee mitään. Kaikki jättävät oman harkintakykynsä ja intuitionsa huomiotta”, Bateman kirjoitti.
  Kauanko kestää ennen kuin tämä ”salaliittoteoria” tunnustetaan tosiasioiksi?
  ”Uskon, että juutalaiset ovat tämän takana. Juutalaiset ovat 300 vuoden ajan yrittäneet soluttautua katoliseen kirkkoon ja asettaa juutalaisen salaa huipulle. Se tapahtui vuonna 2013 paavi Franciscuksen kohdalla. Uskon, että pandemia ja miljardien ihmisten systemaattinen tuhoaminen johtaa pyrkimykseen yhdistää kaikki maailman maat yhden lipun alle totalitaarisen hallinnon avulla. Tiedän, se kuulostaa hullulta. Kukaan ei uutisoi siitä, mutta Yhdysvaltojen hasidijuutalaiset ovat ottaneet käyttöön kansalleen lain, jonka mukaan heitä ei saa rokottaa mistään syystä”, hän kirjoitti sähköpostissa.
  https://www.henrymakow.com/2022/01/traitors-rebuff-Tech-Truth-teller.html?_ga=2.145524276.1006389435.1638658226-346964864.1627224119
  Linkin kuva paljastaa kuinka vahvasti koko rokote-sektori on juutalaisten miehittämä.

  Plusääni(4)Miinusääni(0)
 16. Taidan jättää välinehuoltajan ammatin vain unelmaksi, koska sekin luokitellaan hoitohenkilökuntaan, vaikkei siinä ammatissa edes nähdä potilaita. Ehkä logistiikka-ala kutsuu minua. Aiempaa kokemusta minulla on ravintola-alalta, joka on kärsinyt eniten koronasta. Kahvilayrittajyyttä miettinyt pitkään paperilla, mutta todellisuus on se, että koronatilanne lisää riskiä yrityksen kaatumiseen, vaikka miten erottuisit. Ehkä joskus toiste, jos tälle koronavouhotukselle tulee loppu.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat