Ihmisrotujen sulatusuuni, Suomen kansallisvarallisuus ja Venäjä

Suomea kansoitetaan Lähi-idän populaatiolla, mikä toimii instrumentaalisesti yhteiskuntajärjestelmän tuhoamiseksi. Niin ikään Venäjän suomia mahdollisuuksia, Suomen ulkopolitiikan ja talouden alueella ei Suomessa ymmärretä. Suomen kallisarvoinen luonto ja maaperän rikkaudet houkuttelevat kansainvälisiä keinottelijoita.

Suomesta myös poliittisen Lähi-idän akvaario

Läntiset maat, kuten Euroopan Unionin jäsenmaat Suomi mukaan lukien on päätetty kansoittaa poliittisen Lähi-idän populaatiolla. Geopoliittisiin konflikteihin erikoistuneen tutkijan Alan Salehzadehin mukaan Eurooppaan, kuten myös Suomeen vuonna 2015 alkaneet ”turvapaikanhakijoiden” virrat saapuivatkin valtaosaltaan Irakista eikä Syyriasta. Heidän hakeutumisensa Eurooppaan on johtunut pakolaisväylän avautumisena tiettyä reittiä pitkin. Salehzadeh kohottaa Turkin osuuden pakolaisten massatuloon vaikuttavimmaksi tekijäksi. Turkin AKP-puolue ei kyennyt estämään Syyrian kurdien itsehallinnon muodostumista Pohjois-Syyriassa ja lisäksi kurdeja tukeneen Unionin intressit ovat olleet kielteiset Turkin pyrkimyksien kanssa. Täten Turkki herpaantui EU:n rajanvalvonnasta ja suurin osa Irakista, Iranista, Afganistanista, Syyriasta saapuvista ”turvapaikanhakijoista” vapautui vaeltamaan Turkin kautta päämääränään Unionin jäsenmaat. 1

Ketkä ovat päättäneet kansoittaa Euroopan?

Yllä esitetyt Turkin ja Unionin erimielisyydet olivat yksi mainitun konfliktin tekijöistä. Yllä olevassa kappaleessa todetaan muun muassa, että Unionin jäsenmaat on päätetyt kansoittaa muukalaisilla; mutta ketkä ovat päättäneet ja mitä? Tämä kansoittaminen juontaa juurensa historiasta.  Sionismia ajavalla juutalaisella (kasaarikansa, josta polveutuvat aškenasijuutalaiset) eliitillä oli jo ennen Euroopan Unionin perustamista suunnitelmallinen pyrkimys luoda Eurooppaan eri populaatioiden ja kulttuurien sekamelska – rotujen sulatusuuni. Tätä sionistien suunnitelmaa kuvastaa mainosti Coudenhove-Kalergin (C-K) kirjoituksista haltioituneet kasaaripankkiirien eturyhmittymät. C-K ennustuksen mukaan tulevaisuuden Euroopasta tulisi muodostumaan todellinen eri ihmisrotujen sulatus-uuni. Lisäksi yhteiskuntaluokat katoaisivat. Tuleva euraasialais-negroidinen rotu, joka muistuttaisi ulkonaisesti antiikin egyptiläisiä, asettaisi kansojen erilaisuuden tilalle yksilöllisen monimuotoisuuden.2,3, 4

Tämä edellä mainittu Paneurooppa-liikkeen ideologia juuri palvelee nykyisin tapahtuvaa vuodesta 2015 alkanutta elintasopakolaisten aaltoa yli Euroopan.

Tämä esitetty C-Kalergin historian havinasta ennustama Euroopan antropologinen laboratorio saa lihakset luiden ympärille esimerkiksi G. Soroksen OSF:n, Nato-sotilasliittoon liittyneiden aivoriihen ja sionistipankkiirien luomien järjestöjen toimintojen kautta.

Tarkemmin kuvailtuna kansanvaelluksen taustalta löytyvät esimerkiksi monimiljonäärin ja sijoittajan juutalaistaustaisen George Soroksen luoma Open Society Foundatio (OSF).5

William Engdahlin mukaan Nato-sotilasliiton yhteydessä olevien ajatushautomot ovat kontrolloineet EU:n pakolaispolitiikkaa. Siten Saksan liittotasavaltaa ja Euroopan Unionia koordinoitaisiin pakolaiskysymyksessä Atlantin takaa. 6

Näitä aivoriihiä tai ajatushautomoita ovat: European Stability Initiative (ESI) ja ECFR (European Council on Foreign Relations). Lisäksi on sellainen yhdistys kuin Open Society Fellow –järjestö.6

Lontoossa vuonna 2007 perustettu ECFR on sionistipankkiirien Rockefellerin ja JP Morganin luomia järjestöjä joiden tarkoituksena olisi ohjailla englantilais-amerikkalaista maailmanlaajuista ulkopolitiikkaa. George Soros on ECFR-ajatushautomon rahoittaja.6

Muitakin organisaatioita ja eturyhmiä sekä valtioita elintasovyörytyksen taustalta on löydettävissä, jos aihekenttää tutkittaisiin.

Joskin tulee muistaa, että:

Elintasopakolaisten vyörytys ei kuitenkaan ole mikään islaminuskoisten eli muslimien hyökkäys Eurooppaan, vaan kysymyksessä on sionistisen eliitin hyökkäys länsimaihin, missä instrumenttina käytetään Lähi-idän populaatiota. Nämä ”pakolaiset” edustavat suurimmaksi osaksi islaminuskoisia, joiden lukumäärä maailmanlaajuisesti on noin 1,6 miljardia. Osa ”turvapaikanhakijoista” on röyhkeitä heittiöitä, mutta se ei oikeuta mustamaalaamaan islaminuskoisia koko laajuudessaan.

Mallia tulisi katsoa Venäjän pakolaispolitiikasta

Venäjän kristillinen kulttuuri oli saanut historiallisia juuriaan Bysanttilaisen kulttuurin pohjalle. Venäjälle on lujittunut vuosisatojen saatossa ortodoksisen uskonnon identiteetti. 7 Venäjällä on uskontoina myös islam ja juutalaisuus, tosin marginaalisina ilmiöinä. Kristinuskon ortodoksinen linjaus on Venäjän selvästi suurin uskonto. Ilmeisesti tämä identiteetti on liittänyt venäläisiä yhdistäväksi voimaksi oman kulttuurinsa suojelemiseksi. Venäjä ei kuulu EU:hun, joten Venäjä noudattaa omaa itsenäistä linjaansa pakolaispolitiikan suhteen. Jo vuonna 1994 uutisoitiin Venäjän tiukentavan pakolaispolitiikkansa sekä kiristävän rajavalvontaansa8.

Venäjällä ei järjestetä elintasopakolaisuudelle niin ruusuisia oltavia kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa9 . Venäjän Suomen vastainen raja on pysytellyt kiinni, ja toivottavasti se on suljettuna jatkossakin.

Tulee kuitenkin muistaa, että Venäjäkään ei ole säästynyt kasaarimafian eli sionistisen eliitin syövyttävältä vaikutukselta, joka runteli Venäjää pahimmillaan ”juutalaisen” eliitin vallankaappauksessa tsaarilta vuonna1917, ja aiheutti sittemmin ”juutalaisvaikutteisena” Neuvosliittona hirvittäviä kärsimyksiä kansalleen sekä muille valtioille.10, 11

Suomen korruptoitunut poliittinen koneisto ei ymmärrä Venäjän merkitystä

Suomen poliittinen mafia ja sitä pönkittävä valhe eli valtamedia mustamaalaavat jatkuvasti Venäjää. Tämä loanheitto on hyvin mautonta, ja jopa lapsellistakin, mutta noudattaa samaa linjaa muun länsimaisen massamedian rinnalla. Suomen globaalia uusliberalismia palveleva valtakoneisto haluaa tehdä Suomesta poliittisen Lähi-idän kulttuurien keskuksen. Venäjä ei kuitenkaan halua uhrata kansalaisiaan globaalin eliitin ihmisrotujen sulatus-uunina, vaan parhaillaan suojelee jopa Suomea demografiselta eli väestötieteelliseltä ”realismilta”.

Tiivistäen Suomen poliittinen johtajisto on luopunut EU:n myötä puolueettomuuspolitiikasta, eikä Suomella ole enää omaa turvallisuuspolitiikkaa. Suomen vallanpitäjät ovat päästäneet Naton Suomeen, aiheuttaen välillisen uhan Venäjälle, mikä uhka voi kulminoitua myös välittömäksi vaaraksi itäiselle naapurillemme. Suomen poliittiset Brysselin lemmikit noudattavat oikeata puhdasoppista priimaidiotismiä ”hyökätessään” Venäjää vastaan.  Täten sulkeutuu Venäjälle kauppapoliittiset suhteet, jotka olisivat välttämättömät Suomen tulevaisuudelle.

Suomessa on paljon kallisarvoista luontoa ja maaperänrikkauksia. Esimerkiksi syvälle Keski-Pohjanmaan kallion uumeniin kätkeytyy maailmanluokan litium-aarre.12 Suomesta olisi mahdollisuus tulla Euroopan suurin litiumin tuottaja. Nykyisin kännykät ja kannettavat toimivat litium-akuilla, joten markkinoita riittäisi. Nämä Suomen luonnon rikkaudet ja kallioperän aarteet ovat ilmeisenä syynä siihen, että negatiivinen globalisaatio, kuten myös ulkomaiset suurpääoman haltijat ovat kiinnostuneita Suomesta. Kansallisvarallisuutemme ulkoistaminen kyllä onnistuu, sillä maatamme hallitsee Suomen ja suomalaisten viholliset eli maanpetturiluokka.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. Miksi turvapaikanhakijat läksivät liikkeelle juuri nyt? Saatavina: http://blogit.iltalehti.fi/alan-salehzadeh/2015/10/03/miksi-turvapaikanhakijat-lahtivat-liikkeelle-juuri-nyt/
 2. Coudenhove-Kalergi (1925). Praktischer idealismus. PANEUROPA-VERLAG WIEN-LEIPZIG.
 3. Hackert, Wolfgang (2015). Antigermanismus, Globalismus, Multikulti.
 4. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Kaprint Ky. Huhmari
 5. Hansson, Peter (17.8.2016). DC. Saatavilla: http://dailycaller.com/2016/08/17/leaked-board-documents-soros-organization-tried-to-buy-supreme-court-ruling-on-illegal-immigration/
 6. HU (16.9.2015). ”Vastuutonta” – HS: Arvostettu historioitsija syyttää laatumediaa harhaanjohtavasta pakolaisuutisoinnista. Saatavilla: http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/318814-vastuutonta-hs-arvostettu-historioitsija-syyttaa-laatumediaa-harhaanjohtavasta
 7. http://www.ortodoksi.net/index.php/Ven%C3%A4j%C3%A4n_ortodoksinen_kirkko
 8. HS (1994). Saatavina: https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000003367245.html
 9. IL (2017). Saatavina: https://www.iltalehti.fi/ulkomaat/a/201711152200534321
 10. Wilton, Robert (2000). Romanovien viimeiset päivät. Tabernaculum Dei ry
 11. Solzenitsyn, Aleksandr (2012). Gulag – Vankileirien saaristo. Bookwel Oy. Juva.
 12. Tekniikka & talous (2009). https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/metalli/2009-10-02/Pohjanmaalla-muhii-j%C3%A4ttipotti—Suomesta-Euroopan-suurin-litiumin-tuottaja-3279562.html

9 kommenttia

 1. David Rockefeller osallistui Bilderberg – ryhmän kokouksiin. Bilderberg – ryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa toukokuussa 1954. Sen perustajat tavoittelivat sodanjälkeisen maailman hallintaa ja julistivat Euroopan yhtenäisyyttä neuvostoliittolaista ekspansiota vastaan. Todellisuudessa Bildeberg – ryhmä oli Britannian salaisen palvelun luonnos. Niiden aloitteesta Amerikkalainen yhdistyneen Euroopan komitea perustettiin 1948.

  Bilderberg – ryhmän ensimmäisissä asiakirjoissa käsiteltiin uutta maailmanjärjestystä ja lännen pitkän tähtäimen kansainvälisen toiminnan suunnitelmia.
  ”Tähtäin” ei tähän päivään mennessä ole laskenut, vaan suunnitelmaa on määrätietoisesti toteutettu, Euroopassa ja samalla myös Suomessa (maan pettureitten avustuksella) on kohta täyttynyt heidän suunnitelmansa.

  Onneksemme meillä on naapurinamme Venäjä ja sen johtajana Putin, sillä itärajaamme voimme luottaa, sieltä ei tulla luvatta maahamme eikä sinne myöskään luvatta mennä. Tätä kunnioittaa myös NATO.

  Plusääni(31)Miinusääni(0)
 2. Virallisista kertomuksista huolimatta Venäjällä on valtavia määriä laittomia pakolaisia ja etenkin massoittain halpaorjatyövoimaa oligarkkien tehtaissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Suomi antaa myös venäläisten mafiosojen=oligarkkien ostaa täältä vaikka mitä omistukseensa, kiinteistöjä ja bisneksiä. Eli kyllä sitö talousyhteustyötäkin tehdään. Useimmat oligarkit ovat juutalaisia. En usko kovin suureen vastakkainasetteluun siis Venäjän ja Rockefellerien ym. kesken

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
 3. tyhmät ihmiset ansaitsee hävitä! Ja suurin osa kansasta on täyttä jätettä joka ei ymmärrä yhtään mistään mitään ja paljon alle lapsen tason!! Aion kääntyä juutalaisuuteen, koska massat ovat liian tyhmiä jo yhteiskuntaan jota he pitävät yllä oksettaa osallistua siihen!!

  Plusääni(4)Miinusääni(5)
  1. Suurin osa ihmisistä on ’tyhmiä’ jos mittana käytetään heidän älykkyysosamääränsä joka on alle 100.
   Mutta onko älykkyys tyhmyyden vastakohta tai toisin päin?
   Jos ei esim. saa oikeaa tietoa asioista ja luottaa v-median antamaan infoon niin ei voi toimia viisaasti ja järkevästi. Ei esim. ostoksia tekevä voi ymmärtää että häntä huijataan mainoksilla jos siitä ei kerrota. Tai lainaa ottava että häntä käytetään hyväksi velkaorjana. Tai lääkkeitä syövä että hän mahdollisesti syö vääriä lääkkeitä tai syö niitä turhaan.
   On pikemmin terveyden merkki että luottaa toisiin ja heidän rehellisyyteensä. Eikä sillä ole juurikaan mitään tekemistä älykkyyden kanssa.
   Vain huijari käyttää älyään muiden pettämiseen ja valheisiin hyötyäkseen siitä itse. Ja hän on silloin se todellinen ’tyhmä ihminen’, vähemmistö joka ei elä tasapainossa elämän lakien kanssa ja tuhoaa muita ja elämää, itse asiassa lopulta raiskaa koko planeetan.
   Äly voikin olla se vaarallisin tai suurin tyhmyydestä kertova asia maailmassa koska se mahdollistaa vääryyden ja muiden hyväksikäytön ja ’tyhmyys’ vaarattomin asia.
   Älykäs ihminen tai eliitti voikin siis olla tyhmintä mitä on minkä kulttuurimme tila ydinaseineen myös todistaa.
   http://www.unz.com/jthompson/world-iq-82/

   Plusääni(10)Miinusääni(1)
 4. Miksi viranomaisilla oli kiire esittää johtopäätöksiä kansallisaarteen syttymisen syistä jo tulipalon aikana?
  https://vastavalkea.fi/2019/04/30/notre-damen-mysteerit/#comment-69940

  Länsimainen demokratia on helppo tapaus vallan kaappaamiseen ”keittiön kautta”. Siinä on valmiit rakenteet lobbaamiselle ja päätösten ostamiselle.
  Itse eduskuntakin on vain huutokauppakamari, jossa kauppaa käydään ihmisoikeuksilla ja muilla ”korkeammilla arvoilla” lainsäädännöstä välittämättä.
  Poliitikot välittävät vain hetkellisestä edusta ja ovat valmiita myymään isänmaansa vähäisenkin maineeseen käyvän uhkailun edessä. Jatkokausi on ainoa millä on merkitystä.

  Globalistien ratkaisu — Liikaväestö jätteeksi ja peltojen lannoitukseen
  In the state of Washington, for example, a new “human composting” bill has been passed by the state House and Senate. Once signed into law, it would allow human corpses to be liquefied and flushed into the sewer system. From there, “biosludge” is collected by every city in America — including Seattle — where it is dehydrated and trucked out to the rural farms in surrounding areas. There, it’s dumped on farm fields after being dishonestly labeled “free fertilizer” for farmers.

  https://www.naturalnews.com/2019-04-23-the-annihilation-agenda-globalists-working-to-exterminate-human-race.html
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=187477

  Plusääni(8)Miinusääni(0)
  1. Sen ”keittiön” oven aukaisi lopullisesti Mauno Koivisto ja sieltä luikertelivat sisään CIA.n ja M16 salaisenpalvelun koulima hybbridisodan salainen armeija ja siksi olemme kohta kansa historian lehdillä.
   Avatkaa silmänne ja tukkikaa korvanne kansanpettureitten suunsoitolta, (kaikki puolueet jotka ovat olleet eduskunnassa tämän maanpetturi kauden aikana) niin kuuroina näette totuuden.

   Plusääni(11)Miinusääni(0)
 5. Suomi voisi ottaa mallia virolaisesta viisaudesta. Irtautuiko Viron presidentti Baltian maiden yhteisrintamasta tapaamisessa Venäjän johdon kanssa?
  EU–Venäjä-suhteisiin perehtynyt ranskalainen geopoliitikko Xavier Moreau näkee Viron ja Venäjän presidenttien tapaamisen merkittävänä tapahtumana. Moreaun mielestä Viro on ensimmäisenä Baltian maana tunnustanut maantieteelliset realiteetit siitä, että Baltian maiden taloudellinen kehittäminen onnistuu ainoastaan yhteistyössä Venäjän kanssa.
  https://vastavalkea.fi/2019/05/06/tosiasioiden-tunnustaminen-on-talousviisauden-alku/

  Plusääni(1)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat