Ilmastonmuokkauksen monet ulottuvuudet

Säätila vaikuttaa kaikkeen mitä teemme, tavalla toiselle. Sää vaikuttaa mielialaamme. Sää kuuluu kaikille. Vai kuuluuko?

Vuonna 1996 julkaistiin Yhdysvaltain ilmavoimien tutkimusraportti Weather as a Force Multiplier: Owning the Weather in 2025, joka käsittelee sään hallinnan etuja sotilaalliselta kannalta. Raportti on spekulatiivinen, ei definitiivinen.

Eri keinoja, niiden hyöty- ja haittapuolia pohdiskeleva raportti tulee siihen päätelmään, että sään hallinta on fantastinen mahdollisuus sotilaalliselta näkökannalta. Keinotekoisesti aiheutetut sumu, kuivuus, tulvat ja maanjäristykset lyövät vihollisen jo ennen kuin ainoakaan maajoukkojen sotilas on astunut jalallaan valloitettavan valtion kamaralle. Etuina mainitaan myös sään psykologinen vaikutus hyökkäyksen kohteena olevan valtion sotilaisiin ja kansalaisiin.

Raportti spekuloi keinotekoisten pilvien luomisesta, jotka muodostuisivat keskenään kommunikointiin kykenevistä mikroskooppisen pienistä tietokonepartikkeleista; pilveä kontrolloitaisiin toisaalta. Raportin arvion mukaan nanoteknologia mahdollistaa tällaiset keinopilvet, ja kuvaa niiden suomia mahdollisuuksia valtaviksi: kommunikoinnin häirintä ja keinotekoiset kohdennetut salamaniskut ovat vain osa potentiaalisia mahdollisuuksia.

Sään hallinta sodankäynnin muotona tarjoaa myös sen edun, että oikkuileva sää vaikuttaa luonnonilmiöltä, jolloin siitä on vaikea syyttää ketään. Lisäksi sään hallintaa pidetään edullisena ratkaisuna, sillä sen toteuttamiseen tarvittavat laitteet eivät ole kovin kalliita hankkia tai ylläpitää. Nanobottien kustannus on arvion mukaan suunnilleen sama kuin perunakilon.

Raportin lukeminen saa miettimään väkisinkin viime vuosina ylenpalttisesti esiintyneitä äärimmäisiä ilmasto- ja sääolosuhteita: maanjäristyksiä, tsunameja, tulvia ja kuivuutta. Se saa myös uhraamaan ajatuksen sille, että Yhdysvaltain armeijan joukot sattuivat olemaan aivan vieressä harjoittelemassa juuri silloin, kun järistykset iskivät luonnonvaroista pursuavaan Haitiin vuonna 2010.

Moni on kuullut puhuttavan myös ilmastonmuokkauksesta. Moni on myös kuullut kemikaalivanoista ja siitä, että ne ovat vain vainoharhaisten foliohattujen salaliittoteorioita.

Mutta mitä ilmastonmuokkauksella ja kemikaalivanoilla tarkoitetaan, miten ne liittyvät yhteen?

Kemikaalivanoiksi kutsutaan pitkäkestoisia lentokoneiden taivaalle piirtämiä päästöjuovia erotuksena normaalin lentoliikenteen nopeasti katoavista päästöjuovista. Englanninkielinen termi on Persistent Contrails.

Ilmastonmuokkaus, jota myös planeettatekniikaksi kutsutaan, on valikoima keinoja, joilla maapallon ilmastoa pyritään säätelemään. Ilmastonmuokkaustekniikat jaetaan pääasiassa kahteen kategoriaan: CDR-tekniikat eli hiilipäästöjä vähentävät Carbon Dioxide Removal sekä SRM-tekniikat; Solar Radiation Management-tekniikat, joilla pyritään vähentämään auringon säteilyn pääsyä maapallon pinnalle.

Koska elämme markkinataloudessa, jossa voiton maksimointia pidetään tärkeänä, kustannuslaskelmat ilmaston muokkaukselle on tilattu ja saatu. Vuonna 2010 Aurora Flight Sciences Corp. teki tilauksesta Geoengineering; Final Report -nimisen raportin, jossa erilaisia ilmastonmuokkaukseen käytettävien menetelmien kustannustehokkuutta arvioidaan perinpohjaisesti.

Aurora Geo-raportti toteaa: ”Suuret matkustaja- ja kuljetuskoneet ovat sopivia ilmastonmuokkaukseen kokonsa ja edullisuutensa tähden, mutta niiden hyöty on rajoitettua koska niiltä puuttuu suuren lentokorkeuden ulottuvuus.”

UAV-tyyppisten koneiden hyödyntämistä pohditaan. UAV on miehittämätön robottilentokone, jollaisia mm. NATO ja Yhdysvallat käyttävät pommien pudottamiseen. Tällä hetkellä UAV-koneita on amerikkalaisissa sotatoimissa Pakistanissa, Jemenissä, Irakissa, Libyassa, Syyriassa ja Somaliassa. Suomessa UAV-koneita testataan Kemijärvellä Robonic Ltd:n toimesta.

Raportti toteaa kuitenkin, että kaikki näkökohdat huomioon ottaen matkustaja- ja kuljetuskoneiden uudistaminen kemikaalien levittämiseen sopivaksi sekä niiden edulliset hankinta- ja käyttökustannukset, tekevät niistä erittäin hyvän vaihtoehdon lyhyiden lentomatkojen aikana tapahtuvaan kemikaalien levittämiseen ionosfääriin. Sotilaskoneiden etuna pidetään lyhyen kiitoradan tarvetta.

Raportin mukaan kemikaalien ilmakehään levittämisessä 10 000 kg kertalevitys tulee edullisimmaksi pienemmillä, kevyemmillä koneilla. Pienempien koneiden etu on myös miehistön pienempi palkka, koska he eivät tarvitse niin paljon koulutusta kuin suurten koneiden kuljettajat, toteavat raportin laatijat. Loppupäätelmänä Aurora GeoReport arvioi tällä hetkellä tehokkaimman tavan kemikaalien levittämiseen olevan tavalliset reittilentokoneen tyyppiset alukset, joihin on asennettu sopivat lisälaitteet.

Suomessa ilmastonmuokkauksen tutkimuksesta ja kokeista vastaa Ilmatieteen laitos. Kuopion yksikkö kertoo: ”Pienhiukkasten terveysvaikutuksiin liittyen tutkimme ulkoilman ja asumisen vaikutuksia sisäilman laatuun. Lisäksi kehitämme tutkimusmenetelmää, jolla ilman epäpuhtauksien haitallisuutta voidaan tutkia kokeellisesti soluilla todellista altistumista vastaavissa olosuhteissa. Nämä tutkimukset toteutetaan yhteistyössä mm. Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusryhmien kanssa.”

Suomen Ilmatieteen laitos koordinoi myös COOL-projektia, joka tutkii ilmaston viilentämistä aerosoliteknologioilla. Hankkeen tarkoituksena on verrata kolmea ”nopeaa” ratkaisua ilmaston viilentämiseksi. Ensimmäinen näistä on mustan hiilen (noen) päästöjen vähentäminen, toinen sulfaattiaerosolien injektoiminen stratosfääriin ja kolmas valtamerellisten pilvien ”valkaiseminen” tuottamalla merivedestä pilvien ydinhiukkasia.

Lainsäädännön kannalta ilmastonmuokkaus on iso ongelma. Monissa maissa biologisen, orgaanisen, epäorgaanisen tai kemiallisen materiaalin ruiskuttaminen on kiellettyä, näin myös Suomessa. Naapurivaltioihin taas ei saisi ilmavirran mukana kulkeutua mitään, mikä voi millään lailla aiheuttaa vahinkoa.  Ilmastonmuokkausmetodien ja -kokeilujen suhteen tällaisia takeita ei voida antaa.

Vuoden 2010 biodiversiteettikokouksessa Japanin Nagoyassa Yhdistyneet Kansakunnat (YK) kielsi ilmastonmuokkauksen harjoittamisen.

 ———————-

Ilmastonmuokkaus: 

– pitkäkestoisia lentokoneiden taivaalle piirtämiä päästöjuovia kutsutaan myös kemikaalivanoiksi erotuksena normaalin lentoliikenteen nopeasti katoavista päästöjuovista.

– maaperä- ja vesinäytemittauksissa on runsaan lentoliikenteen alueilla mitattu kohonneita, ympäristölle ja ihmiselle haitallisia pitoisuuksia arseenia, bariumia, litiumia, alumiinia, strontiumia, toriumia ja muita vastaavia aineita kuten homeitiöitä, lasikuitua (CHAFF) ja erilaisia sienirihmastoja.

– CaliforniaSkyWatch-järjestön hankkimien tietojen mukaan pitkäkestoisia päästöjuovia tekevät koneet eivät ole kaupallista lentoliikennettä vaan nk. intraflight-lentoja eli sisäisiä lentoja. Intraflightlento ei lennä pisteestä A pisteeseen B vaan tekee esimerkiksi silmukan ja palaa takaisin paikkaan A.

– YK kielsi ilmastonmuokkauksen vuonna 2010

– Yhdysvalloissa toimii useita kaupallisia ilmastonmuokkaus-yrityksiä, mutta sitä harjoittavat myös armeijat ja tutkijat

– Owning The Weather by 2025 on amerikkalainen suunnitelma, joka kuvaa ilmastonmuokkauksen monia eri mahdollisuuksia sotilaallisina sovellutuksina

– Ilmastonmuokkaustekniikat jaetaan pääasiassa kahteen kategoriaan: CDR-tekniikat eli hiilipäästöjä vähentävät Carbon Dioxide Removal sekä SRM-tekniikat; Solar Radiation Management-tekniikat joilla pyritään vähentämään auringon säteilyn pääsyä maapallon pinnalle. Kukaan ei tiedä kummankaan tekniikan seurauksista maapallolle.

 —-

Pääasialliset lähteet:

CBD: Convention on Biological Diversity http://www.cbd.int/cop10/insession/

ETC Group: UN Science Body calls halt on climate-hacking experiences http://www.etcgroup.org/en/node/5140

The list of patents for stratospheric aerial spraying programs http://www.seektress.com/patlist.htm ; http://www.sovereignindependent.com/?p=9344

The Telegraph: Climate Change rhetoric spirals out of control http://www.telegraph.co.uk/comment/columnists/christopherbooker/4742293/Climate-change-rhetoric-spirals-out-of-control.html

The Telegraph: Beijing: Rain will not fall on our Parade http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/6086284/Beijing-vows-rain-will-not-fall-on-its-parade.html

U.S Committee on Environment & Public Works http://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=2158072e-802a-23ad-45f0-274616db87e6

The Register: Japan´s boffins; Global warming isn´t man-made http://www.theregister.co.uk/2009/02/25/jstor_climate_report_translation/

The Global Research: Chemtrails; The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health

Part I by Dr. Ilya Sandra Perlingieri  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=19047

Huffington Post: Climate Science Round-Up: Ocean Fertilization (or Climate Liposuction) http://www.huffingtonpost.com/rebecca-anderson/post_1108_b_772184.html

KSLA News http://www.youtube.com/watch?v=-wynpGOWb80&feature=related

COTO Report: Full Spectrum Defiance http://coto2.wordpress.com/2010/10/28/un-votes-to-ban-chemtrails/

UNEP http://www.foxnews.com/projects/pdf/113009_IISDreport.pdf

The Royal Society: Geoengineering – taking control of our planet’s climate http://royalsociety.org/Geoengineering-taking-control-of-our-planets-climate/?from=homefeaturefront

The Royal Society: Geoengineering the climate http://royalsociety.org/Geoengineering-the-climate/

The Royal Society: About the Science Policy Center http://royalsociety.org/About-the-Science-Policy-Centre/

The GovTrack: Text of S. 601 [111th]: Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act of 2009  http://www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s111-601

Government Offices for Science: Flood and coastal defence-references http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/flood-and-coastal-defence/references.pdf

Government Offices for Science:Powering our Lives: Sustainable Energy. Management and the Built Environment; The Final Report http://www.bis.gov.uk/assets/bispartners/foresight/docs/energy/energy%20final/final_project_report.pdf

The Times of India: IPCC assesment-report http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2010-09-03/india/28227320_1_ipcc-assessment-report-r-k-pachauri/2

The Times: UK population must fall… http://www.timesonline.co.uk/tol/news/politics/article5950442.ece

The Daily Mail: Flying bacteria to blame for bad weather  http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1390439/Flying-bacteria-blame-bad-weather-scientists-claim-finding-microbes-hailstones.html#comments

Physorg: Trapped! Scientists immobilze bacteria… http://www.physorg.com/news168617211.html

2012 – Earth Change: Early Chemtrails http://2012earthchanges.wetpaint.com/page/Early+Chemtrails

The Carnicom Institute: Aerosol Toxins; an update http://www.carnicom.com/meeting.htm

http://carnicominstitute.org/perlingieri.html?reload

Aurora GeoReport http://theintelhubradio.com/wp-content/uploads/2011/02/AuroraGeoReport.pdf

Edmonton Journal http://www.edmontonjournal.com/life/Aircraft+contrails+stoke+planet+warming+cloud+formation/4526614/story.html

The Times http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/article6350303.ece

video http://mesikammen.wordpress.com/2011/05/30/rosalind-peterson-puhuu-kemikaalivanoja-koskevista-peitetarinoista/

Owning the Weather by 2025 http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

Ilmatieteen laitos http://ilmatieteenlaitos.fi/kuopion-yksikko

Ilmatieteen laitos: FICCA-projekti http://ilmatieteenlaitos.fi/tiedote/126286Live Science: Surprising Find; Live bacteria help create rain, snow and hail http://www.livescience.com/14299-bacteria-create-rain-snow-hail.html

Tiede-lehti http://www.tiede.fi/artikkeli/1297/kun_taivas_on_vain_valkoinen

UNEP-raportin /CBD/COP/10/L.36, Artiklat 8. ja 9

FinLex 41/ 2008 http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2008/20080041/20080041_2FinLex

1997 http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1997/19970019/19970019_2FinLex

1975 http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1975/19750015/19750015_2EuroParl

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2007-2455+0+DOC+XML+V0//FI

EuroParl  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2004-1446+0+DOC+XML+V0//FITVO

STUK  http://www.co2-raportti.fi/?heading=YK:n-ilmastonmuokkaus-p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s-her%C3%A4tt%C3%A4%C3%A4-kysymyksi%C3%A4&page=ilmastouutisia&news_id=2754STUK http://www.stuk.fi/sateilytietoa/ulkoisen_sateilyn_valvonta/fi_FI/ydinkokeet/Nordcan-tietokanta

Syöpätietokanta http://www.cancer.fi/ammattilaiset/tietoa/nordcan 

31 kommenttia

 1. Erinomainen artikkeli. Perfecto! Kiitos tuosta. Ei tule tavalliselle pulliaiselle päivälehdistön avulla mieleen, että ilmaston muokkaus on totta ja mitkä taka-ajatukset ja tarkoitusperät sillä onkaan. Turha yrittää kenenkään kiistää, etteikö sitä siis tapahdu, mutta näyttää sellaisiakin puusilmiä löytyvän. Tuota noin Jaska – Neuvostoliitto meni jo, pitäisikö sinunkin jo vaihtaa levyä ja lakata vääristelemästä ja punamaalaamsta Riikka Söyringiä. Hänen poliittinen kantansahan tuli kristallinkirkkaasti selväksi sinullekin hänen ollessaan Suomen Itsenäisyyden puolueen sitoutumattomana ehdokkaana viime vaaleissa. Paino sanalla Suomen Itsenäisyyden. Minkäs euvostoliiton äänitorvi ja telaketjukommari Jaska lienee.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
  1. liiteartikkeli:

   ”Amerikkalainen Rosalind Peterson, Yhdysvaltain maatalousministeriön alaisen USDAn työntekijä on tutkinut työkseen Kalifornian osavaltion vesinäytteitä 30 vuoden ajan.

   Peterson havaitsi, että vuonna 1990 kaikissa vesinäytteissä alkoi esiintyä tiettyjen kemikaalien suhteen epätavallisia piikkejä, täsmälleen samoihin aikoihin. Nämä kemikaalit ovat arseeni, barium, alumiini, kalsium, mangaani, magnesium, lyijy ja rauta. Mittaamalla näitä piikkejä sekä vesi- että ilmanlaatunäytteissä ja vertaamalla eri virastojen tilastoja mitattujen ainemäärien osalta pitkältä ajanjaksolta, Peterson kykeni päättelemään, että syy näihin piikkeihin oli ilmasta peräisin.

   FAA:lta saatuihin lentokarttoihin vertaamalla yhteys varmistui.

   Bakteerienkin käyttämistä ilmaston muokkaamiseen pohditaan.Tutkijat ovat todenneet kasvipatogeenisen Psuedomonas syringae-bakteerin muodostavan jäätä ympärilleen ilmakehässä lämpimämmissä olosuhteissa kuin muiden vettä, jäätä ja lunta ilmassa synnyttävien ”ytimien”.

   YK kielsi ilmastonmuokkauksen harjoittamisen vuonna 2010.

   Silvia Ribeiro ETC Groupista oli mukana Nagoyan konferenssissa. Hän arvioi ilmastonmuokkaajien olevan YK:n moratoriumista raivoisssaan: – Viimeinen asia, jota he haluavat, on YK:n sekaantuminen asiaan.

   Heidän mielestään kourallisen eri maiden hallituksia ja liike-elämän edustajia pitäisi saada vapaa liikkuma-ala muokkailla ilmastoa mielensä mukaan.

   Ribeiron mukaan ETC ja YK vaativat hallituksia varmistamaan, että mitään ilmastonmuokkausaktiviteetteja ei harrasteta kunnes kaikki riskit ympäristölle sekä kulttuurisille, sosiaalisille ja taloudellisille osa-alueille on arvoitu. Ilmastonmuokkauksen piiriin katsotaan kuuluvaksi myös rautaoksidien ja ravinteiden kylväminen mereen.

   ETC ja YK haluavat, että Royal Society vetää takaisin aloitteensa (Solar Radiation Management Governance Initiative) ja lakkaa hölmöilemästä maapallon lämpötilojen kanssa.”

   Lähteet pääartikkelin lähdeviiteluettelossa.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Eikö tässä ole vähän ristiriitaista viestiä nyt ilmassa ?

  Kirjoittaja Söyring on aiemmin sanonut (debatissa ja vaalikoneissa) että ihmiskunta ei muuta ilmastoa eikä aiheuta lämpenemistä jne, Tai jos muuttaa (CO2) niin ei se haittaa yhtään mitään.

  Tässä hän antaa ymmärtää, että kemikaaleilla osa ihmiskunnasta silti muuttaa ilmastoa ja se on uhkaavaa..

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Sää on eri asia kuin globaali ilmasto. Ja huipulla uskotaan myös sen muokkaamiseen. Näköjään tosin ei hiilidioksidia levittämällä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Hienoa Seppo! Kun historian tuntemus ja laaja maailmankatsomuksesi on peräisin Aku Ankasta, voit brassailla ja pärjätä komeasti jossain Akuankka-tietokisassa. Terveisin pikajuoksija Ekke Suihkupää ja kuulantyöntäjä Pupu Lihavisto, Polle Koninkaulus ja Kultu Kimallus : )

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Söyring: ”- pitkäkestoisia lentokoneiden taivaalle piirtämiä päästöjuovia kutsutaan myös kemikaalivanoiksi erotuksena normaalin lentoliikenteen nopeasti katoavista päästöjuovista”

  Voi voi söyring + co… Kyllä pysyviä vanoja, tiivistymisjuovia, jopa siitä syntyviä cirrus-pilviä syntyy ihan vedellä kun on sopivat olosuhteet, ennenkaikkea tarpeeksi kylmää ja sopivasti kosteutta. Tiivistysmisjuovat ja niiden pysyvyys voidaan ennakoida lämpötilan ja paineen funktiona ns. Applemanin kaaviota käyttäen:

  http://asd-www.larc.nasa.gov/GLOBE/resources/activities/appleman_student.html

  Tyypillisesti tiivistymisjuovan synty vaatii yli 8 km korkeutta, jossa n. 350 hehtoPascalin paineessa pitää olla kylmempää kuin -44 C (punainen juova= max T for Persistence).

  Tiivistymisjuovien vaihtelussa on kyse pääasiassa pelkästään ilman paineen ja kosteusolosuhteiden vaihtelusta (ainoat ”kemikaalit” ovat moottorin omat vesihöyryt, hiilidioksidit, hiilivedyt ja hiukkaset). Normaaliin lentoliikenteeseen kuuluu sekä nopeasti haihtuvia että pitkäkeskoisia, jopa cirrus-pilveksi muodostuvia ja laajenevia kuitulauttoja. Nämä jälkimmäiset lämmittävät myös paikallista ilmastoa, varsinkin jos lentävät paljon yöllä, koska ne pidättävät lämpösäteilyä.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
   1. Linkkisi ei aukea ja ehkä linkin taa ei kannata piiloutuakaan, jos kirjoittaa näin ilman mitään konditionaaleja:

    ”- pitkäkestoisia lentokoneiden taivaalle piirtämiä päästöjuovia kutsutaan myös kemikaalivanoiksi erotuksena normaalin lentoliikenteen nopeasti katoavista päästöjuovista”

    Havaintojani tänään K-Suomessa 18.7.2011:
    -klo n. 16.50 ja 16.57 kaksi vanaa pitkäkestoisia, yli puoli tuntia, Kummatkin koneet FINNAIRIN koneita.
    -klo 17.58 piirtyi päästövana etelästä pohjoiseen joka kesti peräti 2,5 tuntia ! Lento oli todennäköisimmin HKI-IVALO AY 471 FINNAIR, lentokoneena E90 Embraer 190.(Toinen mahis: HKI-OULU DY 5610 NORWEGIAN, Boeing 737-800).
    -juuri samaan aikaan alla lensi vastakkaiseen suuntaan kone ja perässä jäi pitkäkestoinen vana joka kesti ainakin puoli tuntia (sulautuen cirrukseen, loppu epämääräinen). Lento oli suurella varmuudella OULU-HKI AY 368 FINNAIR, lentokoneena Airbus A319,
    -Myöhemmin klo 18.40 lensi ROVANIEMI-HKI AY 430 FINNAIR, Airbus A320. (lennot ja koneet tsekattu netistä). Mutta sen vana oli hyvin lyhyt.

    Mikä on sinun tulkintasi ? Oletko automaattisesti kirjoittamasi perusteella sanomassa/annat lukijoiden ymmärtää sen, että näissä havainnoissani nyt myös FINNAIR ruiskutti pelottavia ylimääräisiä kemikaaleja Keski-Suomeen 18.7.2011 klo 17 ja 18 paikkeilla, vai ?

    Plusääni(0)Miinusääni(0)
    1. MrrKat,

     linkit sai ihan helposti pastaamalla ja nappaamalla ne haun kautta Owning the Weather by 2025 http://csat.au.af.mil/2025/volume3/vol3ch15.pdf

     En tiedä, miksi taittaja ei ole aktivoinut linkkejä. Itse en taittopohjaan pääse muokkailemaan.

     Finnairin kone automaattisesti ruiskuttaa?
     En tiedä. Maalasivat kuitenkin viime vuonna koneet valkoisiksi eli saman värisiksi kuin jotkin käytössä olleet (ilmeisesti venäläiset) muokkauskoneet 😀
     Ja kerran nappasin pihaltamme käsin kuvan vanakoneesta jossa oli minulle ennestään tuntemattoman mallinen pyöreä pyrstö, sauhua tmv. tuprusi siitä pyrstöstä rutokseltaan. En ollut ennen moista nähnyt ja se suuresti kummastutti minua.

     Plusääni(0)Miinusääni(0)
     1. Sauhua?
      Eikö kovaa kosteassa ilmassa liikkuvan kappaleen aiheuttama tiivistusjuova
      kelpaa selitykseksi?

      Tuleeko formula ykkösen spoilerinkärjistä savua/ myrkkykemikaalia?
      Usein näkyy ko. paikassa pieni sumuvana, se tietysti hajoaa samantien.

      Yli 8km korkeudessa olosuhteiden ollessa sopivat ja koneen liikkuessa kovaa ilmiö on massiivisempi ja vanakin voi jäädä kestäväksi pilveksi.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     2. Eilen ke 3.8.2011 oli taas cirrus-herkkä päivä, tuolloin myös:
      -sekä sotakoneemme harjoituksissaan (Hornetit ym)
      -että tavalliset liikennesuihkukoneet
      jättivät pitkään kestäviä, vähintään minuutteja, jopa tunteja kestäviä vanoja cirrusten sekaan. Aamusta iltapäivälle. Ihan illalla sitten taivas selkeni, jolloin haihtuivat/menivät pois sekä cirrukset että myös näin mitenkä liikennekoneen vana jäi illalla lyhyeksi.

      Tämäkin on selvä evidenssi sen puolesta että pitkäkestoisten vanojen kohdalla kyseessä on nimenomaan ilmasto-olosuhteet (kylmyys jne) eikä mikään erityinen lisätty kemikaaliaine koneissa.

      Pidätkä Riikka edelleen lauseen..

      ”- pitkäkestoisia lentokoneiden taivaalle piirtämiä päästöjuovia kutsutaan myös kemikaalivanoiksi erotuksena normaalin lentoliikenteen nopeasti katoavista päästöjuovista”

      .. ilmaisua yhtä järkevänä (todellisuudenkuvauksena) kuin esimerkiksi lausetta ..

      ”- YK kielsi ilmastonmuokkauksen vuonna 2010”
      ?

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     3. Eeiih, Jussi ! Tuo ruotsalainen chemtrailisverige oli vielä hullumpi väitteiltään. Se anto ymmärtää että vain ihan lyhyt vana (ehkä vain sekunteja kestävä) on normaali, muut kaikki olisi muka kemikaalivanoja.
      Ilmastosta tai lämpötilasta tms ei mitään hajua heillä.. amatöörit asialla jne..

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
     4. Ja voi taas EIIIH, Jussin linkkaama Rosalind Peterson hölmönä ihmettelee armeijan koneista ”Näillä lennoilla ei näytä olevan mitään muuta ilmeistä tarkoitusta kuin levittää kemikaalivanoja, koska näillä lennoilla ei ole selkeitä päämääriä – ne vain lentävät kehiä.”

      Lukekoon esim. tästä entisen hävittäjä- ja nykyisen siviililentäjän haastattelua:
      http://www.rannikkoseutu.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=RKS_newssite%2FAMPrintThisPageLayout&cid=1194620708578&p=1192556002609&pagename=RKSWrapper
      ”Erityisesti perinteisen kaartotaistelun harjoittelu on puuhaa, joka erottelee jyvät akanoista. Kaartotaistelu on se elokuvista tuttu temppu, jossa lentäjät yrittävät jahdata toisiaan ja päästä toisen perään.

      – Siinä vedetään jatkuvasti mutkia kahdeksan geen kiihtyvyydellä, jolloin 80-kiloinen painaa periaatteessa 640 kiloa. Jos ajatellaan, että yläruumis painaa 40 kiloa, niin ristiselän päällä on 320 kiloa. Lisäksi se tekee aika pahaa sisuskaluille, Ryynänen kuvailee.

      Keskimäärin Ryynäsen lentäjäkavereista joka vuosi ainakin yksi oli niska- tai selkäleikkauksessa. Leikkauksiin asti Ryynänen ei koskaan joutunut, vaikka kovilla hänenkin selkärankansa on ollut.

      Vaikka lentäjien pitää edelleen osata kaartotaistelu, niin käytännössä sitä näkee enää elokuvissa. Viimeiset todelliset kaartotaistelut käytiin Falklandin sodassa 1982.”

      Itse sfnetistä luin että Persianlahden sodassa vielä koukattiin kaarrolla vihollisia kenttiin. AWACS-koneet tms jos menee pois pelistä, pitää taas hävittäjien kaarrella jne. Eli jo varmuuden vuoksi aina on osattava ja harjoiteltava. Ja g-voimien kestokykyä ylläpidettävä jne.

      Mutta sitten tämä TYHMÄ PÄÄTTELYKETJU, joka on oleellisempi ja kulkee näin:
      ”En tiedä mitä varten – ->Siis kemikaalivanat”. Omasta tietämättömyydestä (0-informaatiosta), päätellään : kemikaalivanat. ”Informaatio” kehitellään ns. tyhjästä.

      Tämä päättelyketju on tuttu, paitsi täältä MM:stä, niin jo muinaisesta isäni nauhoittamasta Cosmos-tv-sarjasta jota juonsi skeptikko Carl Sagan. Hän kuvaili miten Venuksesta aikoinaan jotkut päätteli näin:
      -Emme näe mitään
      -Sitä peittää valkoinen läpitunkematon pilvikerros.
      -Siellä on varmaan erittäin kosteaa
      -Siellä saattaisi olla suota ja viidakkoa, kenties jopa dinosauruksia.
      Sagan ihmetteli päättelyketjua: ”Emme näe mitään – ->Siis dinosauruksia”

      Ja katselija (minä) nauroi. Nyt taas saa nauraa lukijat.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. HT-Jaska,

  😀

  Mistä sait idean, että artkkelin pääteema on ”USA on paha”

  – kun kainaloartikkelissa mainitaan Royal Society, OECD, EU, YK, eri maiden hallitukset, akatemiat, monikansalliset korporaatiot jne mukana toiminnassa?

  – kun itse artikkelissa kerrotaan mainittujen raporttien sisällöstä?

  – kun pääasiallisten lähteiden luettelo on varsin globaali?

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Jaska, vaikka olet henkilön kanssa jostain asista(tai vaikka melkein kaikesta) eri mieltä, ei sen tarvitse merkitä vihanpitoa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 7. Kirjoittelen nyt tällä nimellä, rekisteröityminen kun ei hyväksynyt Ä:tä.

  Hävittäjä jättää vanan siinä kuin matkustajakonekin jos lentää riittävän korkealla ja olosuhteet vanan muodostumiselle ovat olemassa.

  Se, miksin useimmat eivät ole nähneet vanaa hävittäjän perässä johtuu siitä, että korkealla lentävää hävittäjää ei hävittäjäksi usein tunnista ilman kiikaria.
  Matalalla taas vanaa ei synny.

  Muistaakseni 2009 syksyllä seurailin kaartotaisteluharjoitusta, jossa 2 suihkuhävittäjää piirteli
  komeita rusetteja taivaalle.
  Ei ollut kiikaria, joten en tiedä, olivatko Horneteja vai Hawkweja.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat