Ilmastonmuokkaus kerryttää kemikaaleja myös veteen

Amerikkalainen Rosalind Peterson, Yhdysvaltain maatalousministeriön alaisen USDAn työntekijä, on tutkinut työkseen Kalifornian osavaltion vesinäytteitä 30 vuoden ajan.

Peterson havaitsi, että vuonna 1990 kaikissa vesinäytteissä alkoi esiintyä tiettyjen kemikaalien suhteen epätavallisia piikkejä, täsmälleen samoihin aikoihin. Nämä kemikaalit ovat arseeni, barium, alumiini, kalsium, mangaani, magnesium, lyijy ja rauta. Mittaamalla näitä piikkejä sekä vesi- että ilmanlaatunäytteissä ja vertaamalla eri virastojen tilastoja mitattujen ainemäärien osalta pitkältä ajanjaksolta, Peterson kykeni päättelemään, että syy näihin piikkeihin oli peräisin ilmasta.

FAA:lta saatuihin lentokarttoihin vertaamalla yhteys varmistui.

Tutkijat ovat todenneet kasvipatogeenisen Psuedomonas syringae-bakteerin muodostavan jäätä ympärilleen ilmakehässä lämpimämmissä olosuhteissa kuin muiden vettä, jäätä ja lunta ilmassa synnyttävien ”ytimien”. Bakteerienkin käyttämistä ilmaston muokkaamiseen pohditaan.

Silvia Ribeiro ETC Groupista oli mukana Nagoyan konferenssissa. Hän arvioi ilmastonmuokkaajien olevan YK:n moratoriumista raivoissaan:

 – Viimeinen asia, jota he haluavat, on YK:n sekaantuminen asiaan. Heidän mielestään kourallisen eri maiden hallituksia ja liike-elämän edustajia pitäisi saada vapaa liikkuma-ala muokkailla ilmastoa mielensä mukaan.

Ribeiron mukaan ETC ja YK vaativat hallituksia varmistamaan, että mitään ilmastonmuokkausaktiviteetteja ei harrasteta kunnes kaikki riskit ympäristölle sekä kulttuuriselle, sosiaaliselle ja taloudelliselle osa-alueille on arvioitu. Ilmastonmuokkauksen piiriin katsotaan kuuluvaksi myös rautaoksidien ja ravinteiden kylväminen mereen.

ETC ja YK haluavat, että Royal Society vetää takaisin aloitteensa (Solar Radiation Manangement Governance Initiative) ja lakkaa hölmöilemästä maapallon lämpötilojen kanssa.

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat