Ilmastosatu 97 prosentin yksimielisyydestä

Mikä yhdistää paavi Franciscusta, presidentti Obamaa, Sauli Niinistöä, Matti Vanhasta ja tiedotusvälineitä? Ilmastosatu 97 prosentin yksimielisyydestä.

Ei riitä, että Euroopan tulevaisuutta horjutetaan muslimi-invaasiolla, lisäksi teollisuusmaat ovat lupaamaisillaan Pariisiin COP21-ilmastokokouksessa kehitysmaille biljoonia (1 000 000 000 000) dollareita ihmisperäisen hiilidioksidin torjuntaan. Eikä siinä vielä kaikki, taakkaa kasvattavat hiilidioksidin torjunnan muut kulut, esimerkkinä suomalaisten vuosittain tuulivoimasta maksamat 200 miljoonan euron syöttömaksut.

On tärkeää tietää, mihinkä perustuu päättäjiemme ajatuksenjuoksu. Iso kuva on selvä – ilmasto on muuttunut jatkuvasti – on ollut lämpimämpiä ja kylmempiä jaksoja.

Nyt päätöksentekoa rakennetaan virheellisen tieteellisen konsensuksen varaan. Kysymys onkin nyt enemmän uskonnosta kuin tieteestä.

ilmasto1

Suomalaiset luokan priimuksensa

Suomalaisten halua miellyttää maailman päättäjiä ei voi ikinä liioitella. On niin hienoa olla “luokan paras”, ja niinpä nytkin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on valmiina maksamaan ensimmäisten joukossa ilmastorahasto-osuutemme 88 miljoonaa euroa. Vuosimaksu nousee 100 miljoonaan ja lisäksi suomalaisten laskua kasvattavat kotimaassa erilaiset ilmastohankkeet. Pelkästään tuulivoiman syöttötariffi lisää sähkölaskumme vuodessa 200 miljoonalla; ja ulkomaiset investoivat nauravat matkalla pankkiin. Päättäjämme uskovat vääriä profeettoja! Katsotaanpa lähemmin, mitä päättäjiemme uskomat konsensus-tutkimukset oikeasti pitävät sisällään:

Naomi Oreskes ja 75 % konsensus – oikeasti 1,2 %

Yksi säännöllisesti käytetty todiste konsensuksesta on Sience-lehdessä vuonna 2004 julkaistu tiedehistorioitsija Naomi Oreskesin kirjoitus. Siinä hän väitti tutkineensa vuosina 1993-2003 tiedelehdissä julkaistun 928 artikkelin lyhennelmää. Hänen mukaansa 75 % materiaalista tuki näkemystä, että ihmisen toiminta oli pääosin syynä 50 edellisen vuoden aikana tapahtuneeseen lämpiämiseen.

Ilmastouskovaisten ilo oli lyhytaikainen, sillä seuraavana vuonna luvut kääntyivät Peiserin tarkistuksissa päälaelleen. Hän löysi materiaalista vain 1,2 % tukea Oreskesin väitteille. Ja tätähän eivät Vihreät ole päättäjille kertoneet.

Tilastoistaan Oraskes jätti pois useita sellaisia tutkimuksia, jotka olivat eri mieltä hänen kanssaan. Suurin virhe syntyi kuitenkin siitä, että hän ei huomannut, että lyhennelmissä oli paljon sellaisia mielipiteitä, joita ei varsinaisessa tutkimuksessa ollut. “Vaarallinen” -sanaa hän ei sentään käyttänyt.

ilmasto2

Doran ja Zimmerman 97 % olikin 2,38 %

Toinen laajasti lainattu lähde konsensuksesta on artikkeli vuodelta 2009: Eos: Transactions of the American Geophysical Union, by Maggie Kendall Zimmerman. Siinä Illinoisin yliopiston opiskelija Ziimmerman kertoo ohjaajansa Doranin avustamana tuloksista, jotka hän sai kahden kysymyksen tiedusteluunsa valikoidulta tiedemiesjoukolta. Sen perusteella kaksikko väitti, että 97 % ilmastotiedemiehistä ovat samaa, että maapallon lämpötilat ovat nousseet ja että ihmisillä on merkittävä osuus nousussa.

Tutkimuksista on arvostelut kysymyksen asettelusta, sillä ilmastorealistinkin on helppo vastata myöntävästi, kun kysytään maapallon lämpötilan noususta ja ihmisen osuudesta siihen. On täysin selvää, että lämpötila on jääkauden jälkeen noussut ja ihmiselläkin on siihen osuutensa. Kysymättä jäi onko ihmisen osuus tai lämpötilan nousu niin suuri, että olisi syytä huoleen.

Toinen tutkimuksen puute on, että siinä ei ollut mukana lainkaan aurinko- eikä avaruustieteilijöitä, kosmologeja, fyysikkoja, meteorologeja tai tähtitieteilijöitä, jotka todennäköisimmin näkisivät havaitsisivat ilmaston muuttumisen luonnollisia syitä..

Todellisuudessa “97%” edustaa vain 79 vastaajan mielipidettä, jotka ilmoittivat ilmastotieteen erikoisalakseen ja joidenka vertaisarvioiduista tutkimuksista yli puolet käsittelee ilmastonmuutosta.

Vain 79 tiedemiestä 3146 vastanneesta ja 10257 kyselyn saaneesta ei ole konsensus.

ilmasto3

Anderegg 97 % oli 66 %

Vuonna 2010 Stanfordin yliopiston opiskelija William R. Love Anderegg lähti selvittämään konsensusta Google Scholarin avulla. Proceedings of the National Academies of Sciences -teoksessa julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin 200 tuottaismman ilmastonmuutoskirjoittajan näkemys. Sen mukaan 97-98 % 200 kirjoittajasta uskoi “ihmiseperäisen hiilidioksidin olevan pääosin syynä kiistattomaan lämpiämiseen”. Tutkimus ei ottanut kantaa kuinka vaarallinen ilmastonmuutos saattaisi olla. 200 ahkerimman kirjoittajan näkemys ei tietenkään ole todiste konseksuksesta.

Isoin puute oli se, että juuri IPCC:lle mieluiset tutkimukset saivat eniten rahoitusta ja julkisuutta. Lasketaankin, että tutkimusvaroista valta osa käytetään todistamaan ihmisperäistä lämpiämistä, ei tutkimaan mistä lämpiäminen johtuu.

John Cookin 97 % muuttui 0,54 prosentiksi

Australialainen bloggaaja John Cook otti ystävineen vuonna 2013 selvittääkseen totuuden ilmastonmuutoksen. He kävivät läpi vuosina 1991-2011 julkaistujen vertaisarvioitujen tutkimusten lyhennelmät. Enviromental Research Letters -julkaisussa kirjoituksessa he kertoivat, että mielipiteensä ilmastonmuutoksesta ilmaisseista 97 % ilmoittaa, että ihmiset ovat jonkin verran syynä lämpiämiseen. Oikea tulos heidän luvuistaan olisi ollut 98 %, mutta 97 % sopi paremmin linjaan muiden tutkimuksien kanssa.

Palautetta ei tarvinnut kauan odottaa. Jo samana vuonna esimerkiksi David R. Legates (maantieteen professori University of Delawaressa ja entinen ilmastotieteen laitoksen johtaja) kävi kolmen tutkijaystävänsä kanssa läpi samat paperit Science ja Education -julkaisussa ja päätyi miltei päinvastaiseen johtopäätökseen.

Tutkijat havaitsivat, että vain 41 tutkimusta – 0,3 % 11 944 lähteestä tai 1,0 % 4 014 mielipiteensä ilmaisseesta havaittiin olevan samaa mieltä, että ihmisen toiminta on suurimmasta osasta havaittua lämpiämistä.

Toisaalla Craig Idso, Nicola Scafetta, Nir J. Shaviv and Nils-Axel Morner ja monet muut ilmastotieteilijät protestoivat, että Cook jätti huomiotta tai vääristeli heidän työtään. Jokaisessa tapauksessa heidän tutkimuksensa kyseenalaistaa ja kumoaa esitetyn yksimielisyyden.

PopularTechnology.net

Saksalaisten tiedemiesten Dennis Brayn ja Hans von Storchin tiukat kansainväliset tutkimukset ovat selvittäneet, että useimmat ilmastotiedemiehet ovat eri mieltä konsensuksesta monissa pääkohdissa. Enviromenta Science & Polilicy 2010 -julkaisussa he ovat arvostelleet mm. ilmastomittausten luotettavuutta ja tietokonemalleja. Heidän mielestään eivät usko, että esimerkiksi pilvien ja haihtumisen merkitystä ymmärretään riittävästi, jotta voitaisiin tehdä ennustuksia tulevaisuudesta.

Meteorologien keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa on toistuvasti käynyt ilmi, että valtaosa meteorologeista vastustaa konsensusta tai on eri mieltä siitä. Vain 39,6 % Amercian Meteorological Societyn vuonna 2012 kyselyyn vastanneesta 1854 jäsenestä katsoi, että ihmisen aiheuttama maapallon lämpiäminen on vaaraksi.

ilmasto4

Tietoa on siis saatavilla, mutta se ei jostain syystä kelpaa. Yksi syy voi olla Vihreiden vaikutusvalta.

He ovat miehittäneet paikat joissa pystyy vaikuttamaan mielipiteisiin ja määrärahoihin. Muut puolueet vain nyökyttelevät vierestä ja hyväksyvät kakistelematta kaikki viherhankkeet. Onhan kysymys ILMASTONMUUTOKSESTA.

Päättäjiksi meillä seuloontuu ihmisiä joilla ei ole kanttia sanoa: “Keisarilla ei ole vaatteita”. Sama asia näkyy maahanmuuttopolitiikassa. Rajoittamattoman haittamaahanmuuton katsotaan rikastuttavan Suomea.

Tässä yhteenveto 97 prosentin konsensuksesta:

kyselyilmasto

Miksi tiede ei kelpaa?

Vakuuttavin kaikista tähän mennessä tiedemiehille suunnatatuista erilaisista vetoomuksista on Petition Project.

Siinä joukko fyysikkoja ka kemistejä ovat keränneet allekirjoituksissa vaatimukseen, jossa sanotaan: “ei ole olemassa kiistatonta todistetta, että ihmisperäinen hiilidioksidi, metaani tai muu kasvihuonekaasu aiheuttaa tai tulee aiheuttamaan, ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa maapallon katastrofaalista lämpiämistä ja maan ilmaston häiriintymistä.” ( “there is no convincing scientific evidence that human release of … carbon dioxide, methane or other greenhouse gases is causing or will, in the foreseeable future, cause catastrophic heating of the Earth’s atmosphere and disruption of the Earth’s climate.”)

ilmasto5

PetitionProject.org

Galilei, aikansa pölhöpopulisti

Hallitsijat ovat käyttäneet aikojen alusta tiedettä ja tiedemiehiä apunaan kansojen orjuuttamisessa ja rahastamisessa. Kuuluisimpia tapauksia ovat kirkon väittämät maapallon litteydestä ja aurinkokunnan maakeskeisyydestä. Silloin toisinajattelijat joutuivat inkvisiition eteeja ja rovion päälle. Nyt rohkeita toisinajattelijoita kutsutaan denialisteiksi ja impivaaralaisiksi. Kuuluisin denilalisteista on Galileo Galilei, joka uhitteli vielä tyrmästä vapauduttuaankin, että “se pyörii sittenkin.”

Galilein aikaan järjen käyttö oli kielletty, toisin kuin nyt. Ihminen ei ole kuitenkaan muuttunut ja usein järjen korvaa usko. Usko sosialismiin, vieraiden kulttuuteiden paremmuuteen – jopa ihmisen kykyyn voittaa auringon vaikutus on astunut taikauskon tilalle.

Ilmastousko on taikauskoa

Alkukantaisissa uskonnoissa poppamies sanoi tulivuoren purkautuessa, että henget ovat vihaisia, ja niitä pitää lepyttää. Tulivuoren sai rauhoittumaan es. paiskaamalla laavan joukkoon neitsyen. Jos vuori ei rauhoittunut niin syynä oli se, että neitsyitä ei ollut tarpeeksi, tai ne eivät olleet tarpeeksi laadukkaita. Poppamiestä ei niinkään kiinnostanut purkausten tieteellinen yhteys uhrauksiin, vaan oma asema heimossa. Sama näkyy ilmastouskonnossa.

Hiilidioksidin määrä nousee, mutta lämpötila ei nouse. Nyt hukkaan pitäisi heittää tuhansia miljardeja.

ilmasto6

Poppaukkoa saattoi motivoida myös uhrien testaaminen silläkin uhalla, että tulivuori jatkaisi ärhentelyään.

Ilmastouskonnossa lepyttäminen tehdään päästöoikeuksien anekaupalla, ja siinäkin poppaukot ja -eukot ovat hyötyjinä. Ilmastouskovaisia onkin siksi verrattu maapallon litteyteen uskoviin: TheFlatEarthSociety.org

Vihreät ja tiede

Omituisin ristiriita tieteen ja uskon välillä vallitsee Vihreiden joukossa, sillä juuri heidän joukossaan levitetään tunnepohjoisesti väitteitä: “97%:n konsensus” ja “maapallo lämpenee ainakin 4 astetta” ja “merenpinta nousee metrejä”. Sinänsä paradoksi, kun nimenomaa Vihreät yrittävät luoda kuvaa päätöstensä pohjautuvan tieteelle. Ei siis ole alkuunkaan yksi ja sama, millaista mielikuvakamppailua, niin maailmalla kuin Suomessa ilmastotutkimuksen tuloksista käydään.

IPCC:n tiedemiehet eivät vakuuta

Hallitusten välisen ilmastopaneelin (IPCC) omatkaan selvitykset eivät vakuuta ilmastonmuutoksen vaarallisuudesta. Rajattomista reseursseista huolimatta IPCC listaa vain 41 kirjoittajaa ja toimittajaa raporttiin, jossa käsitellään ihmisperäistä ja luonnollista lämpiämistä.

Kukaan ei kiistä, etteikö ihmisen toiminta tuottaisi hiilidioksidia ja etteikö se vaikuttaisi maapallon lämpötilaan. Oleellista on vaikutuksen suuruus ja kannattaako asialle tehdä mitään.

Kannattaisiko kallis ja hyödytön taistelu tuulimyllyjä vastaan vaihtaa tutkimukseen, kuinka sopeua tulevaisuuden muutoksiin, ja ennen kaikkea selvittämään ensin mihinkä suuntaan lämpötila on kehittymässä 18 vuoden paussin jälkeen?

Tätä teosta ja sen tekijöitä on syyttäminen Suomen vallitsevasta energiapolitiikasta: Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta: kohti vähäpäästöistä Suomea

 

Mikko Hamunen

19 kommenttia

 1. http://grizzom.blogspot.fi/2015/12/the-realist-report-with-john-friend_8.html

  Melko hyvää keskustelua, vaikka kummallakin tyypillä on isojakin miinuksia. Juutalaisethan nyt ovat perustamassa maailmandiktatuuria tuon ilmastohuijjauksen perusteella. TekstiTV:n mukaan ennennäkemättömän yksimielinen ja rakentava konferenssi on lähellä ”ratkaisevaa” ilmastosopimusta. Tämä kaikki samalla kun elintasopakolaishuijjarien ja Soroksen valloittajien massat tulvivat Länsimaihin ja kun on ISIS-uhan nimissä julistettu poikkeustila jo vähän joka paikkaan ja kun feikkiterrorismi paukkuu koko ajan. Jotain kauheaa on nyt tapahtumassa Pariisissa. Lupaako Suomi maksaa puun polttamisesta? EU ilmeisesti kieltää puiden polton pian.

  Yksimieliset päättäjät tarkoittavat suomeksi täysin juutalaiseliitin vallassa olevia päättäjiä. Nyt ollaan sopimassa mielettömän isoista ja mielipuolisista asioista. Pelkän huijjauksen nimissä. Maailmankommunismi alkaa olla totta.

  Plusääni(25)Miinusääni(5)
 2. Minähän poltan puuta perkele saunan pesässä ja uunissa EU:n ja Suomen maanpetturi-herranketkujen kiusaksi… Pankoot saatana sitten vaikka seinää vasten ja laskekoot vittu lävitte! Perkele!!!

  Plusääni(19)Miinusääni(4)
 3. obamaa,niinistöä ja tiedotusvälineitä(hs,is,il jne)yhdistää moni muukin asia.

  Kuussa käynti,holohoax,9/11 virallinen valhe ja esim lisääntyneet valeterrori-iskut.

  Oikea valtiopäämies katkaisisi diplomaattisuhteet esim.usaan ja vaatisi heiltä selvityksen

  ko.huijauksiin.Esim. bataclanin uhriluku ilmoitettiin twitterissä 2 päivää ennen iskuja.

  San bernandinossa esim.epäilty naisterroristi kömpelösti fotoshopattu ja miehestä kuvia

  jossa hänet ”teloitettu” käsiraudat käsissään?

  Kyllä se 60-luvun tekniikka olikin ylivoimaista kun päästiin kuuhun vaikka nykyajan iphonessa

  enemmän tehoja kuin ”avaruusraketissa”.

  Plusääni(17)Miinusääni(5)
 4. Kirkko ei väittänyt maapalloa litteäksi vaan nimenomaan kirkko pakotti ihmiset uskomaan pyöreään maapalloon. Väärä väite syö uskottavuutta koko tekstiltä ja saa sen näyttämään globalistiperseen kirjoitukselta. Jesuiitat veivät pyöreän pallon pakkototuuden mm. Kiinaan keskiajalla. Totuus on kuitenkin se ettemme me tiedä, vaan uskomme. Mitä enemmän asioita tutkii sitä vähemmän todella tietää. Lopulta tietää sen ettei uskominen ole tietämistä.

  Plusääni(9)Miinusääni(9)
  1. Juurikin näin. Ilmastonmuutos on HOAX, eli huijaus, mutta maaplaneetan pyöreästä rakenteesta olen eri mieltä.

   Vatikaani oli juuri se, joka pakotti ihmiset uskomaan pyöreän maapallon olemassaoloon sepitetyillä tarinoilla. Aurinkokuntamme on muka ihmeellinen planeetta-himmeli, joka etenee avaruudessa luodin nopeudella. Uskokoon ken tahtoo, siinä tukka tuulessa hulmuaa kun rahalla ostettujen valhe-tiedemiesten avaruus loputtomasti laajenee. Ihmisten tulisi ymmärtää, että NASA on feikki sanan varsinaisessa merkityksessä, sillä sen tiedemiehet – USAn tyylille uskollisena – ylläpitävät kyseistä fiktiota. He sepittävät tarinoita MUKA maapalloa ympäri kiertävistä sadoista satelliiteista, jotka ovat todellisuudessa pelkkää Hollywood-tuotantoa. He raportoivat aktiivisista miehitetyistä avaruuskeskuksista, jonka perimmäisinä tarkoituksina on siis hmmmm…. mikä? Mitä vittuu ne astronautit siellä tekee, kaivaa mönkijöillä kiviä ja etsii vettä?

   NASA-sateliittien lähettämät kuvat avaruudesta ovat fiktiota, kuten kaikki sionisti-NASAn suoltama paska-informaatio. Onneksi YouTube on viela ainakin toistaiseksi ilman sensuuria, sillä Rothschild-sionistien totuutta sponsoroima google on täysin menetetty. YouTubesta löytyy useiden tutkijoiden ja tiedemiesten puolueetonta informaatiota siitä, että maaplaneetta ei ole todellakaan pyöreä, eli suosittelen magneettimedian lukijoita tutkimaan ja tekemään sitä kautta omat johtopäätöksensä. Aurinkokeskeinen maapallo edustaa ainakin minulle sionistien ylläpitämää valhetta täsmälleen samoin kuin mm. holohoax, hoax-terrorismi, hoax-isis, hoax lähi-idän sota, hoax- hiroshima ja hoax-ilmastonmuutos. Rothschild-sionistit ovat pankkijärjestelmän ytimessä istuva peto, joka luo ja ylläpitää valheillaan ihmiskunnan eriarvoisuutta ja kärsimystä.

   Suomessa on sionistinen presidentti, hallitus ja vale-oppositio, joten sillä ei todellakaan ole mitään väliä, kuka vaaleissa äänestää, vaan kuka ne äänet laskee. Valhe on juurtunut syvälle Suomen valta-eliittiin ja siitä voin yhtenä esimerkkinä nostaa esiin tämän päivän KRPn tiedotuksen MUKA naisesta, joka oli suunnittelemassa lapsiin kohdistuvaa joukkomurhaa. Salli mun nauraa, voiko epäuskottavampaa fiktiiviuutisointia olla. Tämän kaltainen mielikuvitushenkilön aikomuksista uutisointi on meillä pohjolan perukoilla ennenkuulumatonta, mutta se on jokapäiväistä USAssa. Jenkkien aivopesulla on pitkät perinteet, joten Supo ja KRP on näköjään astunut Hollywoodin taianomaisia satuja tuottavaan maailmaan. Suomen nukkehallituksen ”merten takaiset ystävät” organisoivat sen, kuinka euroopan tuho etenee, joten tulette huomaamaan, että sionistiomisteisen valhemedian tiedotus tulee muuttumaan päivä päivältä röyhkeämmäksi. Röyhkeämmäksi siksi, että Rothschild-sionisteilla on valtaa, joten heidän ei tarvitse enää piilotella. Euroopan kansa on alistettu ja alistetaan valheiden päivittäisellä rummutuksella, yhteiskunnan epäoikeudenmukaisuudella ja järjettömällä muslimi-invaasiolla pelkoon, koska aseet halutaan kerätä euroopan kansalaisilta pakkolain avulla pois!

   Plusääni(15)Miinusääni(9)
   1. Miten tyhmä täytyy ihmisen olla, jos todella uskoo maapallon olevan litteä? Lapsikin ymmärtää että litteä maapallo on mielipuolinen idea, sillä fysiikan lait ja todellisuus todistavat sen olevan pyöreä. Tämä on niin päivänselvä asia ettei siitä tarvitse edes keskustella.

    Plusääni(6)Miinusääni(5)
    1. Mitkä fysiikan lait… tiedemiehet eivät ole löytäneet sitä lähdettä, mistä painovoima syntyy? Mitä aika on, onko se ylipäätään lineaarista? Entä aine, tai liike, mihin hittoon nämä yleisenä totuutena pidetyt fysiikan lait perustuvat? Ole hyvä ja tutki sitä aikakautta, jota Raamattu kutsuu nimellä ”kultainen pää”, sillä ei Gazan pyramidit itse itseään tähtitaivaan mukaan rakentaneet. Raamatun mukaan meillä oli aikakausi, jolloin kaikki ihmiset puhuivat ”samaa kieltä” ja he rakensivat yhdessä tornia, joka ulottui lähes taivaaseen saakka.

     Maya kulttuuri on yksi mielenkiintoisimmista kulttuureista, sillä heidän mukaansa koko ihmisen elämä on Maya – eli harha. Se tarkoittaisi luonnollisesti sitä, että aikaa lineaarisessa mielessä ei ole ja silloin ei olisi myöskään fysiikan lakeihin perustuvaa materiaa, eikä liikettä. Voiko siis olla niin, että tieto maaplaneetan todellisesta rakenteesta ja ihmiskunnan kehityksestä on suljettu vain pienen valta-eliitin käsiin? Onko niin, että illuminaatti-eliitti on peittänyt oikean TIEDON Vatikaanin ja Nasan valheisiin. Miksi Nasa valehtelee kuussa käynneistä ja avaruusasemien, sekä sateliittien olemassaolosta? Mitä he meiltä salaavat? Kaikki antiikin ajan pyhät kirjat todistavat, että maapallo ja laajeneva avaruus on valhe, et siis löydä ainuttakaan antiikin ajan julkaisua, joka tukisi pyöreän maapallon teoriaa. Kuinka tyhmä siis pitää olla että uskoo sokeasti siihen, että maapallo etenee avaruudessa luodin nopeudella pyörien oman akselinsa ympäri. Kuinka tyhmä pitää olla, että uskoo tähän ihmeelliseen planeetta-himmeliin ja ikuisesti muuttumattomiin fysiikan lakeihin, jotka ovat muka totuus? Kuinka tyhmä siis pitää olla, että ihminen uskoo seisovansa avaruuden läpi kiitävän, pyöreän ja vieläpä oman akselinsa ympäri pyörivän maapallon päällä?

     Elämme valheiden maailmassa ja kyseinen lista on valitsevalla aikakaudella loppumaton. Valtaosa jenkeistä uskoo vieläkin, että kaksi lentokonetta romahduttivat WTC-tornit, vaikka järki ja omat silmät selvästi sanoo, että romahduksen takana oli rakennuksiin asennetut pommit. 9/11 muistotilaisuuksiin saapuu vuodesta toiseen samat ”murheen murtamat henkilöt”, jotka toistavat samoja fraaseja tornit tuhonneista pahoista terroristeista, vaikka valta-osa uhrien nimistä on tekaistuja. Todellakin.. valta-osa WTC-uhreista on hämmästyttävästi ilman minkäänlaista historiaa. Heitä ei löydy mistään arkistoista ja useiden uhrien tekaistut face-book sivut on aktivoitu vain muutamaa kuukautta ennen iskua. Näin petollisesti toimii USAn CIA and Israelin MOSSAD, sillä uhriluku (todellisten lisäksi…) täytyi saada terrorismin vastaisen sodan oikeuttamiseksi mahdollisimman suureksi.

     Amerikkalaisten älykkyyttä ylistävä NASA ja sen taianomaisiin satuihin perustuvat avaruusohjelmat sateliitteineen kuuluvat ainakin minun silmissäni samaan kastiin kuin valhe-vatikaani naurettavine rituaaleineen. Nimimerkki ”Round Earth Society” on siten tervetullut osoittamaan oman viisautensa ja esittämään todisteita siitä, miksi maaplaneetta on hänen mielestään pyöreä (feikki-sateliittien ottamat kuvat maapallosta eivät riitä.) Hän toteaa kommentissaan: ”fysiikan lait ja todellisuus todistavat sen olevan pyöreä.” Vai niin, no tuohan oli todella hyvä perustelu. Ensinnäkin ”todellisuus” ei todista omassa itsessään yhtään mitään, koska se vain ON. Jumala ON ja niin on myös todellisuus, sitä ei voi mitata. TIEDE puolestaan tekee havaintoja näkymättömän ja näkyvän maailman olemassaolosta ja huom. lukijat!!! painovoiman lähdettä ei yksikään tiedemies ole löytänyt. Kyseisen mysteerin lisäksi tiedemies – havainnoitsija – on osa havaintokohdetta, eli tiedemiehen havainnot eivät ole millään tasolla objektiivisia. Mikäli oletetaan etta maapallo kiitää ja pyörii läpi avaruuden, kuten ”Round Earth Society” otaksuu, tiedemies kiitää ja pyörii sen mukana, eli voidaanko kyseiset havainnot määritellä edes tieteen totuudeksi. Nasan tieteellistä totuutta edustavat feikki-avaruusasemat, feikki-astronautit, feikki kuussa käynnit ja feikki-sateliittien ottamat kuvat sinisestä maapallosta, eli sorry, Hollywood… edelliset valheet eivät meikäläistä vakuuta!

     Plusääni(11)Miinusääni(4)
     1. Tuo flat-earth on ihan huuhaata.

      Tietyille ryhmille syötetään tarkoituksella noita kaikkia uusia ja villejä teorioita, jotta huomio harhautuisi pois vihollisesta ja näin kaikki hajoaisi keskenään kiisteleviksi joukkioiksi. Ainoa kiinnostava asia noissa on nasa kritiikki.

      Mm. Tämän lukemalla pääsee juonesta kiinni,
      http://www.patriootti.com/neuvostoliiton-juutalaisten-katekismus-osa-1/

      ” Luokaa teorioita, hypoteeseja, suuntauksia, koulukuntia, realistisia ja epärealistisia menetelmiä – mitä poikkeavampia, sen parempi! Älkää antako sen häiritä, ettei näitä ideoita kukaan tarvitse; älkää välittäkö siitä, että ne unohdetaan huomenna. Uusi päivä tulee ja samoin tulevat uudet ideat…. Raapikoot he päitään etsiessään kehittämiemme ideologioiden logiikkaa; etsikööt ja löytäkööt niistä jotain, jota niissä ei ole. Huomenna annamme uutta pähkäiltävää heidän primitiivisille aivoilleen.”

      Ohessa neuvostoagentti selittää samat menetelmät.

      Huom. Kun melkein ensimmäisenä luodaan kristinuskoa jäljitteleviä lahkoja, ei ole vaikea päätellä sylttytehdasta.

      Plusääni(5)Miinusääni(1)
 5. Tiedettä ei nyt muutenkaan kannata seurata sillä periaatteella, että kaikki mitä syötetään olisi automaattisesti totta jos asiat jäävät vain teoria tasolle eikä niitä pysty oikeasti koskaan todistamaan. Roska tieteestä on tullut eräänlainen uskonto nykypäivänä, kun tehdään kaikenlaisia kaava helvettejä eikä niitä pysty millään todistamaan luonnossa. Tietysti kaikki myös kuulennot uskoo eikö vain, kun näytettiin oikein TV:stä ja radiosta. Tiedekin tukee niin hienosti. Nykyään nähdään sellaisia Disney piirrettyjä ettei mitään järkeä IMO. Ja mites se oli tässä maailman parhaassa sadussa, jos esim sun auton päälle rakentuu 3 kerrosta jäätä, niin sun auto on evoluutio teoriitikkojen mukaan 3000 tuhatta vuotta vanha. Tai Darwin, kun tiede meni eteenpäin niin jätkän tarinasta tuli nimenomaan epätoivoinen tarina. Silti massat menee mukana näissä vieläkin, kun valhetta pukkaa joka suunnalta. Nyt suurinosa alentuu kutsumaan itseään jopa apinaksi. Sitähän tässä haetaan, ollaan tehty ihmisistä tyhmiä, mitättömiä ja sokeita , jotta sä et ikinä lue sitä kirjaa itse, joka kertoisi kuka sinä oikeasti olet ettei illuusio mene rikki.

  Plusääni(14)Miinusääni(6)
 6. Hmm…jokin kertoo minulle että tämän artikkelin kritisointi ei johda hyvään

  Plusääni(2)Miinusääni(0)
 7. ”niinpä nytkin maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen on valmiina maksamaan ensimmäisten joukossa ilmastorahasto-osuutemme 88 miljoonaa euroa. ”

  Tälläkin ketkulla ilmeisesti siintää silmissä Super-Neuvostoliitto-politrukin virka Brysselin lihapatojen äärellä – hinnalla ei ole merkitystä koska Suomen kansahan sen maksaa!

  Plusääni(5)Miinusääni(1)
 8. _”Kuuluisimpia tapauksia ovat kirkon väittämät maapallon litteydestä ja aurinkokunnan maakeskeisyydestä.”_

  Eikö asia ollut juuri toistepäin? (Saatanan) Kirkko halusi aurinkojumalansa keskelle kaikkea. Kaikki pyörii Luciferin ympärillä.

  Plusääni(2)Miinusääni(1)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat