Iranilaiskenraalin sionistinen salamurha uhkaa suistaa Yhdysvallat sekä Iranin täydelliseen sotaan

Yhdysvaltojen korruptoitunut sionistipresidentti Donald Trump murhautti Lähi-idän merkittävimmän antisionistin, kenraali Qassim Suleimanin ohjusiskulla perjantaiaamuna 3. tammikuuta 2020 Irakissa Bagdadin lentokentällä. Suleimani oli Iranin vallankumouskaartin Quds-joukkojen komentaja ja hän ansioitui merkittävimmin viime vuosinaan Isis-terroristijärjestön nujertamisessa Irakissa ja Syyriassa. Suleimani oli myös liittoutunut Lähi-idän kristittyjen sekä uskonnollisesti sitoutumattomien arabinationalistien kanssa.1, 2, 3

Tallattu USAn lippu

Niin ikään yllä mainitussa murhaiskussa  kuoli myös seitsemän muuta ihmistä, kuten puolisotilaallisen Hashed al-Shaabi -järjestön varajohtaja Abu Mahdi al-Muhandis.

Irakin television mukaan Yhdysvallat on tehnyt uuden ilmaiskun Irakiin. Sen mukaan isku toteutui maan pääkaupunki Bagdadin pohjoispuolella ja iskun kohteena oli puolisotilaallisen Hashed al-Shaabi -järjestön komentaja. Tosin Yhdysvallat kiistää tehneensä kyseisen uuden iskun.4

Kenraali ei ylittänyt valtuuksiaan

Iran suosii politiikkaa, joka ei kannata sunnimaiden ja Israelin hegemonia-asemaa Lähi-idässä. Kaikista varteenotettavin vastustaja sunnimaista lienee Iranille Saudi-Arabia. Edellä mainitusta huolimatta, kenraali Qassim Suleimani oli varmasti hyvin perillä siitä, että sota ei ole Iranin etujen mukaista, ja että se ei missään tapauksessa halua sotaa kenenkään kanssa. Täten Iran on pyrkinyt Lähi-idän vakauteen, ja halunnut välttämään konfliktia Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kanssa, jo siitä syystä, että läntinen liittouma olisi sille erittäin haastava vastus ja ilmeisen ylivoimainen vihollinen. Iranin johto, kuten läntinen liittouma tietävät sen, että sota Irania vastaan sysäisi Lähi-idän täydelliseen sekasortoon. Iran ei halua, että palestiinalaisten ja Syyrian tilanne epävakautuisi entisestään, johon suursodalla olisi suora vaikutus. Varmasti myös Suleimani työskenteli sen puolesta, että suursodasta vältyttäisiin. Hän pyrki rauhaan esimerkiksi taistelemalla konflikteja aiheuttavia Isis-terroristeja vastaan.

Melkoisella todennäköisyydellä Suleimanista olisi tullut Iranin seuraava johtaja.

Mitkä tahot olivat murhaiskun taustalla?

Yhdysvallat on siis aloittanut uuden valtioterrorismin aallon Lähi-idässä, mihin sisältyvät myös  tuoreimmat murhaiskut. Yhdysvallat avoimesti tunnustaa, että murhaiskun taustalla oli Donald Trumpin määräys, joka ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että ulkopuoliset painostusryhmät olisivat olleet asialla. Selvää on, että järjestäytyneet juutalaiset, ja siihen liittyen Israel, ovat vastuussa tästäkin murhatyöstä. Tällainen murhaamisen kuvio näyttää kuuluvan niin kutsuttuun juutalaisen eliitin finanssijärjestelmään perustuvaan länsimaiseen demokratiaan, missä moraaliton ja korruptoitunut poliittinen johtajisto murhauttaa taloudelliseen riippumattomuuteen ja itsenäisyyteen pyrkivät ihmiset sekä murskaa kaikki suvereenisuutta tavoittelevat toimijat.5 Tällaisia tuhottuja taloudellisesti itsenäisiä ja suvereeneja valtioita esimerkiksi olivat Irak, Tunisia, Libya ja Syyria. Tosin viimeksi mainitussa valtiossa ovat vielä alkuperäinen hallitsija ja hallinto vallassa.6

Kuten yllä esitettiin: länsimaiset poliitikot ovat alistuneet sionistien poliittisiksi marioneteiksi. Niinpä esimerkiksi Trump on hyökännyt Israel-lobbyn painostamana toistuvasti muiden muassa Irania ja Syyriaa vastaan.6

Kuinka Trump painostettiin terrorismiin ja murhiin?

Trumpista on siis tullut hirvittävä rikollinen. Vaikka hän onkin pelkästään juutalaisen eliitin pelinappula, ilman hänen hyväksyntäänsä viimeaikaisia terroritekoja ja murhia ei olisi Yhdysvaltojen nimissä toteutunut. Nämä kansainväliset rikokset voivat sytyttää kolmannen maailmansodan.

Hyvin tunnettua on, että Israel sekä Amerikan juutalaislobby ovat jo kauan vaatineet Yhdysvaltoja hyökkäämään Iraniin. Hyökkäyssotaa vaaditaan siksi, että ensinnäkin Iran on Israelin  merkittävin sotilaallinen vastavoima, ja myös syystä, että Iranin hallinnon kukistumisen jälkeen Suur-Israelin toiveet voisivat vihdoin toteutua Lähi-idässä. Kuten lähestulkoon kaikki edelliset Yhdysvaltojen presidentit, niin myös Trump on sionisteille vaivaton kiristyksen kohde lukuisista syistä. Hän on velkaantunut muiden muassa juutalaiselle Goldman Sachs -rikollispankille ja Carl Icahnin  laatuisille juutalaisille finanssikeinottelijoille.7

Trumpin päälle kasaantui entistä kuumempia hiiliä, kun Mossadia avustaneen juutalaispedofiili Jeffrey Epsteininoikea käsi” onnistui taannoin livahtamaan FBI:n agenteilta Israeliin.8 Trumpin epäillään osallistuneen Epsteinin tarjoamiin pedofiilijuhliin.8, 9 Näiden pedofiili juhlien kuvamateriaalien avulla Trumpia on helppo kiristää täyttämään sionistien intressit. Presidentin ahdinko lisääntyy entisestään huomioidessamme sen, että Trump on pessyt kansainvälisen juutalaisen mafian likaista rahaa rakennusprojektiensa kautta.10

Trumpin puoluetta manipuloiva sionistijärjestö Republican Jewish Coalition (RJC) kehui murhaa virallisessa lausunnossaan. RJC:n mukaan Isisin voittaneen kenraalin teurastaminen ”tekee maailmasta turvallisemman paikan elää”.1

Miksi kenraali Qassim Suleimani murhattiin?

Ensinnäkin Suleimani edusti vastavoimaa sionistisille sodille Lähi-idässä. Näitä sotia ovat tietyt Israelin sodat, kaikki USA:n ja sen läntisen liittouman valtioterroristiset toimet (”hyökkäyssodat”) Irakia vastaan ja arabikevään manipuloimat ”demokratia-aallot”, jotka kulminoituivat hirvittävänä terrorismin myrskynä suvereenia Syyrian valtiota vastaan.

Kuten aikaisemmin mainittiin, Suleimanin viime vuosien keskeisimpiä saavutuksia oli Israelin ja Yhdysvaltojen luoman Isis-terroristijärjestön tuhoaminen Irakissa ja Syyriassa. Siitä huolimatta, että Suleiman oli itse shiiamuslimi, oli hän verkostoitunut Lähi-idän kristittyjen sekä sekularististen arabinationalistien kanssa. Heidän yhteinen vainoajansa olivat juutalaisvaltio Israelin, Yhdysvaltojen ja ääri-islamistien edustamat imperialistiset mahdit.

Sionistipirut Yhdysvaltojen uudessa lähetystössä Jerusalemissa vuonna 2018 (vas.). Samaan aikaan Gazan rajalla Israelin sotilaat ampuivat palestiinalaisia.
Sionistipirut juhlivat Yhdysvaltojen uudessa lähetystössä Jerusalemissa vuonna 2018 (vas.). Samaan aikaan Gazan rajalla Israelin sotilaat ampuivat palestiinalaisia.

Suleimanin Quds-joukkojen tehtävä oli tukea itsenäisyysliikkeitä Lähi-idän eri maissa. Hän vastusti muun muassa Amerikan käynnistämää Irakin sotaa, Israelin yrittämää Libanonin miehitystä sekä sionistien tukemaa Syyrian sisällissotaa.

Koska kenraali Suleimani edusti vastavoimaa Lähi-idän sionistisille sodille ja myös Yhdysvaltojen johtaman läntisen liittouman imperialistisille strategioille, täytyi hänet murhata. Tosin  tämä sionistien huippuvastustaja eliminoitiin raukkamaisen pelkurimaisesti ja rikkoen vielä kansainvälistä lainsäädäntöä.

Mainitsemisen arvoista on vielä sekin, että Suleimanin muodosti vastavoiman juuri niille sionistisille sodille Lähi-idässä, mitkä ovat toimineet ainakin verukkeina päättymättömien pakolaisvirtojen synnyttämiselle Eurooppaan.

Juutalaisen eliitin pyrkimyksenä näyttää myös olevan kolmannen maailmansodan aloittaminen.

Juutalaisvaltio Israel aloittaa kolmannen maailmansodan, jos se palvelee juutalaisen eliitin kansainvälisiä hegemonia pyrkimyksiä ja Suur-Israelin tavoitteita.

Iranilaisen kenraalin murhaaminen ilmeisesti palvelee suursodan sytyttämisen tarkoitusta.

Päätelmiä

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaan voimankäyttöön voidaan turvautua ainoastaan turvallisuusneuvoston valtuuttamana tai  noudattamalla YK:n peruskirjan artiklan sääntöä 51, jonka mukaan jäsenvaltio omaa luonnollisen oikeuden itsensä puolustamiseen, kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt toimenpiteisiin rauhan palauttamiseksi. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että voimankäyttö on sallittua, kun ”itsensä puolustamisen tarve” on ”välitön ja pakottava, eikä tilanteen punnitsemiseen ole mahdollisuutta tai aikaa”.11

Yllä mainittuun nojautuen Yhdysvallat ovat tällä viikolla suorittamillaan iskuillaan ja murhauttamisillaan  loukannut räikeästi YK:n perussääntöjä ja niin muodoin artiklaa 51 sekä samalla kansainvälisiä oikeuksia. Täten Yhdysvallat on itse roisto- ja terroristivaltio, vaikka Yhdysvalloissa George W. Bushin hallinnon kautena  nimettiin roistovaltioiksi muiden muassa Pohjois-Korea, Saddam Husseinin valtakauden Irak, Iran, Syyria, Sudan sekä Libya. Lisäksi Yhdysvallat kehittelee jatkuvasti joukkotuhoaseita, kuten ydinaseita, on tukenut terrorismia, kuten Israelia ja Afganistanin talibaneja 1980-luvulla, Yhdysvaltain hallinto on keskitysleireillään pitänyt vankeja Guantánamon vankileirillä ilman julkilausuttua syytettä ja USA on rikkonut YK:n peruskirjan säännöstöä muulloinkin, esimerkiksi Irakiin hyökkäyksellä.11

Yllä esitettyyn nojautuen ja Noam Chomskyä vapaasti siteeraten Yhdysvalloista itsestään on tullut häirikkövaltio, ja siitä muodostuu entistä suurempi uhka omalle kansalleen sekä muulle maailmalle.11

Tosin täytyy muistaa se tosiasia, että Yhdysvallat eivät itse ole syyllisiä imperialistisen maailman herruuden tavoitteisiin, vaan Washingtonin sisä- ja ulkopolitiikkaa kontrolloi ja hallitsee hyvin pitkälle Israel-lobby sekä uuskonservatiiviset toimijat, joihin myös juutalaislobby vaikuttaa.

Markku Juutinen

Lähteet

 1. The Jerusalem post (4.1.2020). Ted Cruz: Soleimani assassination is justice for Israel, Trump tweets flag. Saatavina: https://www.jpost.com/American-Politics/Trump-tweets-US-flag-following-Soleimani-death-Ted-Cruz-Justice-overdue-for-Israel-612964
 2. PressTV (4.1.2020). Commander of Iran’s Quds Force, Iraq’s PMU deputy head assassinated in US strike. Saatavina:https://www.presstv.com/Detail/2020/01/03/615224/Hashd-Sha%E2%80%99abi-public-relations-director-killed-in-rocket-attack-on-Baghdad-airport
 3. PressTV (4.1.2020). Axis of resistance to respond decisively to Gen. Soleimani’s assassination: Top Hezbollah official. Satavina: https://www.presstv.com/Detail/2020/01/04/615346/Axis-of-resistance-will-respond-decisively-to-Gen.-Soleimani%E2%80%99s-assassination:-Top-Hezbollah-official
 4. CNA (4.1.2020). US-led coalition denies conducting new Baghdad air strike. Saatavina: https://www.channelnewsasia.com/news/world/us-led-coalition-denies-conducting-new-baghdad-air-strike-12233130

5. Mearsheimer, John J. Ja Walt, Stephen M. (2008). The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy

 1. CBS News (28.4.2019). Full interview: Javad Zarif on ”Face the Nation. Saatavina:

https://www.cbsnews.com/news/full-interview-javad-zarif-on-face-the-nation/

 1. NYP (18.12.2014). Icahn lending $20M to Trump Taj Mahal to avoid shutdown. Saatavina: https://nypost.com/2014/12/18/icahn-lending-20m-to-trump-taj-mahal-to-avoid-shutdown/
 2. Dailymail (2.1.2020). Jeffrey Epstein’s socialite ’madam’ Ghislaine Maxwell ’is being hidden from the FBI in a series of safe houses because of the information she has on powerful people’. Saatavina: https://www.dailymail.co.uk/news/article-7843659/Ghislaine-Maxwell-reportedly-foreign-spy-hiding-Israel.html
 3. RT (10.8.2019). Suicide (non-)watch: What we know about Jeffrey Epstein’s death…and what we don’t. Saatavina: https://www.rt.com/usa/466244-epstein-suicide-watch-facts/
 4. FT. Tower of secrets: the Russian money behind a Donald Trump skyscraper. Saatavina:

https://www.ft.com/trumptoronto

 1. Chomsky, Noam (2008). Savijalkainen jättiläinen. Gummerrus Kirjapaino Oy.

10 kommenttia

 1. Globaali valta kiristää otettaan kaikkialla. Suleimanin ja monen sivullisen salamurhassa on nähtävissä myös uusi viranomaisten toimintalogiikka nimeltään Pre-Crime. Siinä ihmisiä rangaistaan tai tehdään toimintakyvyttömäksi niiden oletettujen rikosten perusteella, jotka hän todennäköisesti tulisi tulevaisuudessa tekemään. Tämä on erittäin ratkaiseva ja ongelmallinen oikeusfilosofinen käännekohta länsimaisessa oikeuskäsityksessä. Vain sionismin tai vastaavan poliittisen psykopatian omaksunut voi viedä vallanhimoisen logiikkansa näin pitkälle. Pre-crime ajattelu on hiipimässä myös Suomeen ja parhaillaan luodaan erilaisten valvonta-, kommunikaatio-, tiedonkeruu-, datalouhinta-, ja tekoälysovellusten myötä teknisiä edellytyksiä tuolle logiikalle. Tunnetuin ratkaisuja viranomaistahoille kehittävä ja toimittava yhtiö on nimeltään Palantir. Olemme matkalla kohti täysimittaista teknotyranniaa ja käsillä ovat aivan viimeiset hetket pysäyttää kehitys.

  Plusääni(20)Miinusääni(1)
  1. Lies, the Bethlehem Doctrine, and the Illegal Murder of Soleimani
   In one of the series of blatant lies the USA has told to justify the assassination of Soleimani, Mike Pompeo said that Soleimani was killed because he was planning “Imminent attacks” on US citizens. It is a careful choice of word. Pompeo is specifically referring to the Bethlehem Doctrine of Pre-Emptive Self Defence.

   Developed by Daniel Bethlehem when Legal Adviser to first Netanyahu’s government and then Blair’s, the Bethlehem Doctrine is that states have a right of “pre-emptive self-defence” against “imminent” attack. That is something most people, and most international law experts and judges, would accept. Including me.

   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=200321

   Plusääni(0)Miinusääni(1)
  2. Vielä joku sana USA-Israel-Nato koaliition “pre-emptive self-defence” against “imminent” attack – strategiasta.
   Lies, the Bethlehem Doctrine, and the Illegal Murder of Soleimani
   CRAIG MURRAY
   What very few people, and almost no international lawyers, accept is the key to the Bethlehem Doctrine – that here “Imminent” – the word used so carefully by Pompeo – does not need to have its normal meanings of either “soon” or “about to happen”. An attack may be deemed “imminent”, according to the Bethlehem Doctrine, even if you know no details of it or when it might occur. So you may be assassinated by a drone or bomb strike – and the doctrine was specifically developed to justify such strikes – because of “intelligence” you are engaged in a plot, when that intelligence neither says what the plot is nor when it might occur. Or even more tenuous, because there is intelligence you have engaged in a plot before, so it is reasonable to kill you in case you do so again.

   Se mitä hyvin harvat ihmiset, ja melkein kukaan kansainvälinen lakimies, hyväksyvät, on avain Betlehemin oppiin – että tässä ”välittömässä” – Pompeon huolellisesti käyttämässä sanassa – ei tarvitse olla normaalia määritystä joko ”pian” tai “ehkä tapahtuva” välillä.
   Betlehemin opin mukaan hyökkäys voidaan nähdä ”välittömänä”, vaikka ei tiedetä mitään yksityiskohtia siitä tai milloin se voi tapahtua. Joten drone- tai pommi-isku voi tappaa sinut – ja oppi on erityisesti kehitetty perustelemaan tällaiset iskut – ”tiedustelupalvelun” takia olet tekemisissä salajuonen kanssa, kun se ei kerro mitä juoni on tai milloin se saattaa tapahtua. Tai jopa niin että kun olet sekaantunut salajuoneen aikaisemmin, on oikein ja kohtuullista tappaa sinut jottet tee niin uudelleen.

   https://www.unz.com/article/lies-the-bethlehem-doctrine-and-the-illegal-murder-of-soleimani/

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Usa on nyt sodassa sekä Iranin että Irakin kanssa
  The Saker: ”Aloitetaan nopealla yhteenvedolla tapahtumasta (huom. tämä tieto on edelleen tulossa, joten korjauksia voi tehdä, kunnes viralliset lähteet tekevät viralliset lausuntonsa).

  Irakin pääministeri Adil Abdl Mahdi on nyt virallisesti paljastanut, että Yhdysvallat oli pyytänyt häntä toimimaan sovittelijana Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ja kenraali Qassem Soleimani tulemaan keskustelemaan hänen kanssaan ja antamaan hänelle vastaus sovittelupyrkimyksiinsä.
  Siksi Soleimani oli virallisessa diplomaattisessa tehtävässä osana Yhdysvaltojen aloittamaa diplomaattista aloitetta. — jos näin on niin usa ja mossad ovat syyllistyneet äärimmäiseen raukkamaisuuteen

  Irakin parlamentti on nyt äänestänyt päätöslauselmasta, jossa hallitusta vaaditaan painostamaan Washingtonia ja sen liittolaisia ​​vetämään joukkonsa Irakista.
  Irakin ministeri Adil Abdul Mahdi kertoi, että amerikkalainen osapuoli ilmoitti Irakin armeijalle suunnitellusta ilmaiskuista ennen sen toteuttamista. Hän korosti, että hänen hallintonsa eväsi Washingtonin luvan jatkaa operaatiota.

  Irakin parlamentti on myös vaatinut, että Irakin hallituksen on ”tehtävä työtä lopettaakseen vieraiden joukkojen läsnäolo Irakin maaperällä ja kiellettävä niitä käyttämästä sen maata, ilmatilaa tai vettä mistä tahansa syystä”
  Irakin ulkoministeriön mukaan Bagdad oli kääntynyt YK: n turvallisuusneuvoston puoleen valituksilla
  Yhdysvaltojen suvereniteetin loukkauksista.

  Irakin papillinen Moqtada al-Sadr kertoi, että parlamentin päätöslauselma lopettaa ulkomaisten joukkojen läsnäolo maassa ei mennyt tarpeeksi pitkälle ja kehotti paikallisia ja ulkomaisia ​​miliisiryhmiä yhdistymään. Minulla on myös vahvistus siitä, että Mehdin armeija on uudelleen mobilisoituna.

  Pentagon-messinki asettaa nyt vastuun tästä monumentaalisesta katastrofista Trumpilla (katso täällä). He heräävät nyt hitaasti tähän valtavaan munaukseensa eivätkä halua olla vastuussa seuraavasta.

  Ensimmäistä kertaa Iranin historiassa punainen lippu heitettiin Iranin Jamkaran-moskeijan pyhän kupolin päälle. Tämä osoittaa, että marttyyrien verta on vuotanut ja että nyt tapahtuu suuri taistelu. Lippun tekstissä lukee ”Voi Hussein pyydämme apuasi” (epävirallinen käännös 1) tai ”Nouse ja kostaa al-Husayn” (epävirallinen käännös 2) … The text in the flag says “Oh Hussein we ask for your help” (unofficial translation 1) or “Rise up and avenge al-Husayn” (unofficial translation 2)
  The US has announced the deployment of 3’000 soldiers from the 82nd Airborne to Kuwait.

  Lopuksi pää-idiootti tweettasi seuraavan viestin, luultavasti yrittääkseen rauhoittaa surkeutuneita kannattajiaan: ”…. Olemme suurin ja ylivoimaisesti paras maailmassa! Jos Iran hyökkää amerikkalaiseen tukikohtaan tai jonkun amerikkalaisen kimppuun, lähetämme joitain aivan uusia ja kauniita sotalaitteita heidän niskaansa … ja epäröimättä! ”
  http://thesaker.is/the-usa-is-now-at-war-de-facto-and-de-jure-with-both-iraq-and-iran/

  Insider: Trump Family Cult is Planning WW3
  http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=162924

  Hypervallan ohjusisku – häämöttääkö horisontissa Harmageddon?
  https://vastavalkea.fi/2020/01/04/hypervallan-ohjusisku-haamottaako-horisontissa-harmageddon/

  Plusääni(5)Miinusääni(3)
 3. Voi suurta osaa typeristä zombie laumasta!!

  https://www.bitchute.com/channel/jews_for_hitler/

  https://www.bitchute.com/profile/3RLK7wULXsGq/

  JOKAISEN ON LUETTAVA TÄMÄ JA MONIA MUITA ARTIKKELEITA! Mikään ei ole sitä miltä se näyttää!! Kaikki nämä ovat vaan näyttelijöitä! Magneettimedia menee pahasti väärään tässä että suleimani vai mikä ikinä olikaan ilmesty itsestään näyttämölle!!!!! Hänet laitettiin sinne ajamaan agendaa!!

  http://redefininggod.com/

  Jokainen mailman valtio on vapaamuurareita ja valehtelijoita täynnä!! Meittikää kuinka helppo esim i”ranin johdon” olisi tuoda esille mailman medioihin ketä hallittee usan politiikkaa samoin pohjois korea ym ym.. Nyt mennään pahasti pieleen tämän asian kanssa nämä ihmiset joita tuodaan mailman medioihin ovat maksettuja näyttelijöitä eivät joita satanisti eliitti käyttää ajakseen omia tarkoitus periä!! Tämä suleimani ei tod näk edes ole kuollut!! Sama toistuu kerta toisensa jälkeen esim kuu raketin räjähdyksessä ”muka” kuolleet löytyvät uusista hyvin palkatuista työpaikoista!!! Kaikki on valetta juutalais/vapaamuurari kabbalaa!! He nauravat teille masssoille ja syystäkin!!!

  Plusääni(5)Miinusääni(0)
  1. Taidat nyt liioitella asioista. Ehkä olet lukenut liikaa ’väärää vaihtoehtomediaa’ josta löytyy kaikenlaista ja ellei pysty ymmärtämään että siellä on paljon juuri tällaisia propaganda-linkkejä niin noin voi käydä.
   Kyllä maailmassa on paljon ihan täyspäisiä ja fiksuja ihmisiä jotka ovat vähän paremmin perillä asioista. Eivät ne tuollaisia kirjoittele.
   propaganda on propagandaa ja sitä tehdään innokkaasti nykyisin. Netissähän voi kertoa melkein mitä vaan valheita. Kai sen tiedät. Pitää käyttää omaa järkeä ja yrittää seuloa totuus valheista.
   https://vastavalkea.fi/2020/01/06/iran-kommentteja-ja-amerikkalaistunutta-kansallismielisyytta/

   Plusääni(2)Miinusääni(1)
     1. Politiikan kenttä on ilmeisen tahallisesti sekoitettu globalististen intressien varmistamiseksi. Valtamedia harjoittaa tätä sekoittamista nimittämällä poliittisia vastustajiaan äärioikeistolaisiksi tai demonisoiden ”natseiksi”.
      Monet kansallismieliset haluaisivat yhdistellä oikeistolaista kulttuuripolitiikkaa ja perinteisiä arvoja vasemmistolaiseen tai maltillisesti sosialistiseen talouspolitiikkaan, joka perustuu markkinoiden saneluvallan rajoittamiseen siellä, missä ne eivät toimi. Tämä vastaisi suunnilleen sitä, että vanhan ajan demareiden ja Kokoomuksen parhaat puolet yhdistettäisiin.

      Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Meilläkin nyt mahdollista matkustaa junalla Krimille ja nähdä sen historialliset aarteet

  First Passenger Train Travels from St. Petersburg to Crimea, Gets a Very Russian, Very Jolly Welcome (Russian TV News)
  https://russia-insider.com/en/first-passenger-train-travels-st-petersburg-crimea-gets-very-russian-very-jolly-welcome-russian-tv

  Crimea Greets First Russian Passenger Train! Visiters Took 43.5 Hour Trip to Reach Kerch Bridge!
  Hieno video, 5min, kannatta katsoa ja nähdä upea Krimin silta

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat