Isänmaallisuus ei tarkoita elinkustannusten nousun hyväksymistä, eikä Venäjälle osoitettua vihamielisyyttä

Janne Rysky Riiheläinen kirjoittaa 9.8.2022 julkaistussa YLE-kolumnissaan,  että ensi talvena sähkölaskujen ja ruokakaupan kuittien loppusummat saattavat nousta hurjan korkealle. Mutta Riiheläisen mukaan kyseinen koettelemus on sen arvoista, sillä maksetaanhan siitä vapauden ja demokratian hintaa. 

Riiheläinen yrittää myös pukea länsiliittouman eli transatlanttisen koalition maailman valtapyrkimykset, jotka kulminoituvat nyt Ukrainassa, jopa nostalgisen kansallisromanttisuuden ja siihen verhoutuvan isänmaallisuuden viittaan. 

_________________________

Välittömästi voidaan sanoa vapauteen ja demokratiaan liittyen, että nämä arvot eivät ole toteutuneet juuri koskaan länsivalloissa ja nykyisin myös Suomi on vapauden ja demokratian irvikuva. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että kansanpetturi poliitikot ovat hillittömällä kiihkolla tuhonneet Suomen ja suomalaisten perinteisiä kulttuuriarvoja, edistäneet monikulttuurisuutta, tuhonneet Suomen omavaraisuutta ja saattaneet maamme entistä tiukemmin kansainvälisten rahoituslaitosten kynittäväksi. Lisäksi voidaan mainita, että esimerkiksi pääministeri Sanna Marin ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko  ovat Young Global Leaders (YGL) ‑järjestön “kouluttamia” eli manipuloimia negatiivisen globalisaation edunvalvojia, ja täten isänmaansa ja sen kansalaisten sekä kansallisen kulttuuri-identiteetin hillittömiä vihollisia. YGL –foorumiin liittyy paljon muitakin  Suomen poliittisia päättäjiä. YGL toimii Davosissa kokoontuvan Maailman talousfoorumin (WEF) alaisuudessa. WEF:n sekä YGL:n perustaja on maailmanlaajuiseen finanssieliittiin kuuluva juutalainen Klaus Schwab.   Tällaisesta maailmantilanteesta on vapaus ja demokratia uskomattoman kaukana. 

Riiheläinen kirjoittaa

Johan Ludvig Runebergin runo Saarijärven Paavosta(siirryt toiseen palveluun) oli kansallisromanttinen kuva sisukkaasta talonpojasta, joka kovalla työllä ja niukkuuden kestämällä selätti kovat olosuhteet. Meidän suomalaisten omakuvassa olemmekin parhaimmillamme vaikeuksien keskellä: olemme päättäväisiä, sitkeitä ja yhdessä voitamme vaikeudet. Sisu on asia, josta haluamme olla tunnettuja. Kohta ei enää tarvitse rakentaa tätä omakuvaa menneiden muistelun varaan. Nyt on koittamassa tilaisuus osoittaa sitä samaa Saarijärven Paavon, Talvisodan ja jälleenrakennuksen henkeä, jota ihaillen muistamme. 

Riiheläisen pitäisi kuitenkin ymmärtää, että saarijärven paavot ovat rakentaneet omavaraisuuttaan ja siinä samalla suomalaisten yhteistä hyvää, ilman ulkomaisten finanssijärjestelmien riistoa ja hyötymistä työn tuloksista. 

Näillä Riiheläisen mielipiteillä ja muilla sen kaltaisilla kirjoituksilla on tarkoituksena harhauttaa suomalaisia vääränlipun isänmaallisuuteen, jotta suomalaiset hyvesignaaleja uhkuen nöyristyisivät uhraamaan kaiken tarmonsa Yhdysvaltojen johtaman läntisen globaalin valtapolitiikan intressien hyödyksi ja samalla kasvottoman monikansallisen finanssihegemonian alttarille. 

Riiheläisen lausahdukset Saarijärven Paavon, Talvisodan ja jälleenrakennuksen hengestä, nykyisessä Suomen valtiollisessa tilanteessa, missä maa on antautunut ulkovaltojen eli transatlanttisen liittouman ja Brysselin hallintaan ja valvontaa sekä omaksunut vielä virallisen russofobisen ulkopoliittisen linjan, ovat suoranaista rivoutta ja niin muodoin Suomen arvokkaiden kulttuurihistoriallisten arvojen helvetillistä pilkkaamista. 

Tosin meidän suomalaisten pitäisi näyttää ja toteuttaa Saarijärven Paavon, Talvisodan ja jälleenrakennuksen henkeä, mutta siten, että muodostamme vihdoinkin itsenäisen valtion, toimisimme Suomen erottamiseksi EU:sta, eurosta ja Isäntämaasopimuksesta. Lisäksi jokaisen isänmaallisen suomalaisen velvollisuutena olisi yrittää estää Suomen ratifioiminen NATOon. Liittymisen estäminen ei kuitenkaan onnistu ilman erittäin radikaaleja toimenpiteitä. Kaikkien Suomen NATO-jäsenyyttä vastustavien pitäisi verkostoitua sekä varustautua Suomen vapaustaistelua varten. Isänmaallisuuteen sisältyy myös itsenäinen talousjärjestelmä, jolloin valtion keskuspankilla on rahanluontioikeus ja valtiolla on oma valuutta. Luonnollisesti meidän on ylläpidettävä ystävällisiä suhteita myös, ja ennen muuta tärkeimpään naapuriimme, suurvalta Venäjään sekä harjoittaa sotilaallista liittoutumattomuutta. 

Venäjä ei ole muodostanut uhkaa Suomelle 

Venäjä ei ole muodostanut uhkaa sotilasliittoutumalle, eikä liittouman jäsenmaiden turvallisuudelle, eikä myöskään Suomen turvallisuudelle.  Muiden muassa tähän Ukrainan sotilaalliseen tukemiseen Venäjää vastaan on myös Suomi innokkaasti osallistunut, vaikka Suomi ei ole vielä edes NATOn virallinen jäsenmaa. 

Venäjä ei ole Euroopalle, eikä Suomelle uhka, vaan mahdollisuus. Ennen kuin maamme katkaisi diplomaattiset ja taloudelliset suhteensa Venäjään, Suomella oli perinteisesti hyvät kahdenväliset suhteet, ja niiden ylläpitäminen olisi ollut kaikkien osapuolten etu tulevaisuuttakin ajatellen. Miksi Suomessa ei ole ymmärretty hyödyntää Venäjän suunnatonta markkinapotentiaali, vaan sitä vastoin virallinen Suomi on syössyt maansa kasalaisineen taloudelliseen ahdinkoon ja NATOn myötä hengenvaaraan.   

Syitä NATOn laajentumiseen Venäjän kynnykselle 

Riiheläinen on laukonut kyseisessä kolumnissaan vain mielipiteitä ja historiallisia iskulauseita. Hän ei esitä pienintäkään kansainvälisen politiikan tosiasiaa siitä miksi Ukrainan nykyinen tilanne on sellainen kuin se nyt on? Hän ei lausu mitään järkevää argumenttia siitä, miksi Venäjän on pitänyt käynnistää Ukrainassa erikoisoperaatioita? Tästä johtuen Riiheläinen ei pysty esittämään mitään järkevää syytä sille, miksi Suomen valtaapitävä poliittinen koneisto vihaa ja suolta valheellista propagandaa vuorokaudet ympäriinsä Venäjän niskaan? Sitä vastoin hän pyrkii lietsomaan Venäjä-vihaa suomalaisten keskuudessa.

Riiheläisen ynnä muiden valta- eli valemedian vaikuttajien pitäisi muistaa ne tosiasiat miksi Venäjä on joutunut erikoisoperaatioihin Ukrainassa. Tällä on tietenkin suoravaikutus NATOn laajentumiseen Venäjän rajoille. 

Yhdysvaltojen ja EU:n globaali valtapolitiikka on toteutunut Itä-Ukrainan sotana ja nykyisenä Venäjän ja Ukrainan välisenä konfliktina. Tästä yhtenä osoituksena on NATOn laajentuminen Itä-Eurooppaan. NATO-jäsenyyden ratifioinnista on oleva Suomelle katastrofaaliset seuraukset.  

Vuonna 2015 Chicagon yliopiston professori, John Mearsheimer perusteli luennollaan tyhjentävästi sekä johdonmukaisesti, miksi Ukrainan konflikti on Yhdysvaltojen ja tiettyjen muiden NATO-maiden aiheuttama?   

Lisäksi John Mearsheimerin mukaan Yhdysvallat ynnä muut tietyt NATO-maat ovat valtapolitiikallaan aiheuttaneet Venäjän sekä Ukrainan välisen selkkauksen.  

Toisin sanoen juuri yllä esitetty tarkoittaa sitä, että Yhdysvaltojen johtama maailmanjärjestys on raukeamassa, sillä vallansiirtymä on tapahtumassa maailmanpolitiikan ja vallan osalta atlanttiselta vyöhykkeeltä poliittiselle Tyynenmeren akselille (esim. Kiina, Venäjä, Intia jne.). Koska Yhdysvaltojen johtajuus maailmanjärjestyksen keulakuvana murenee, eikä se pysty säilyttämään globaalia asemaansa yllä rauhanomaisin keinoin, on se turvautunut voimakeinoihin pyrkiäkseen säilyttämään aikaisemman globaalin kypsän hegemoniansa. Juuri nykyinen sotatila Ukrainassa on osoitus suurvaltojen raadollisesta kamppailusta maailmanjärjestyksen hegemoniasta.     

Lyhyesti voidaan sanoa, että NATO on USA:n keulakuva sekä astinkivi Eurooppaan, mutta Ukraina on Yhdysvaltojen suurvaltapolitiikkaa Euroopassa. NATOn eli NATO-jäsenmaiden päätehtävä on huolehtia Yhdysvaltain eduista Euroopassa sellaisina kuin Washingtonin kulloinenkin valtaeliitti ne arvioi. Riiheläisen korkein toive on, että suomalaiset täyttäisivät niskuroimatta nämä Yhdysvaltojen vaatimat edut. Eli Suomen tärkein velvollisuus ja tehtävä on omalta osaltaan mahdollisesti tulevana NATO-maana huolehtia Yhdysvaltojen globaalin suurvaltapolitiikan intressien täyttymisestä. Tämä tarkoittaa myös Suomen tuhoutumista lännen ja Venäjän välisen konfliktin jalkoihin. 

Mikäli siis NATO-maat onnistuvat lietsomaan täydellisen sodan länsivaltojen ja Venäjän välille, jää Suomi, epävirallisena tai virallisena NATO-maana, täydellisesti konfliktin jalkoihin, riippumatta siitä kuka sodan voittaisi. Tähän vaaraan Suomi ja suomalaiset ajautuvat siitä syystä, että virallinen Suomi on polttanut kaikki poliittiset, sotilaalliset ja kulttuurilliset sillat Suomen sekä Venäjän väliltä, kouluttaen ukrainalaisia ja aseistaen Ukrainaa, liittyen voimakkaasti Venäjän vastaisiin pakotteisiin ja harjoittaen muuta Venäjän vastaista vihamielisyyttä sekä jatkuvaa valheellista propagandaa itäistä naapuriaan vastaan. 

Suomi ajautuu muiden länsivaltojen mukana sotaan Venäjää vastaan ja tähän sotaan tarvitaan tykinruokaa. Tästä syystä myös verovaroin ylläpidetty valtamedia (esim. Yle) manipuloi suomalaisia historiallisella isänmaallisella paatoksella uhrautumaan, ei Suomen, vaan transatlanttisen liittouman globaalien hegemonia pyrkimyksien puolesta. Mikäli suomalaiset olisivat jyrkästi sitä mieltä, että kuolettavat sähkölaskujen korotukset ja elintarvikkeiden huimat nousut eivät ole kovasti väitettyjen “demokratian” ja “vapauden” arvoista, eivät silloin kansalaiset hyväksyisi ilmiselvää russofobiaa, vihamielisyyttä ja suoranaisia hyökkäysoperaatioita Venäjää vastaan, vaan he haluaisivat rakentaa rauhaa rakastavan, puolueettoman ja itsenäisen Suomen ilman Yhdysvaltojen ja Brysselin poliittista ja sotilaallista orjuutta. 

Markku Juutinen 

Lähde:  

Janne “Rysky” Riiheläisen kolumni: Tuleva talvi näyttää mistä meidät on tehty | Yle Uutiset 

10 kommenttia

 1. Talvisodan henki oli innostunut. Saksa oli luvannut kaikki korkoineen takaisin. Vallanpito uskoi Saksan voittoon ja niin ryhdyttiin sotimaan ja tilanne päättyi katastrofiin. 70000 suomalaista nuorta menehtyi ja menetettiin Petsamo ja Porkkala lisänä sotavelat.

  Syntyi uusi henki, Suomi rakennettiin ennen näkemättömän menestykseen pitämällä hyvät välit kommunistisen diktatuurin kanssa.

  Nyt luotetaan EUn ja Naton voittoon ja ollaan jälleen innostuneita ainakin jossain sakissa. Rajan takana onkin nyt kansallinen Venäjä, jonne ystävälliset ja kaupalliset välit rikottiin, jonka seurauksena on vähintään tiukat olot mutta myös sodan uhka. Voittamisesta ei nytkään ole toivoa, sillä nykyajan sodassa häviävät kaikki eikä voittajasta ole luotettavia ennusteita.

  Plusääni(22)Miinusääni(4)
 2. VENÄJÄ-VIHA ON RIKOLLISTA
  Suomen valtamedia lietsoo valheellisella Ukrainan sotapropagandallaan vihaa tavallisia venäläisiä vastaan. Tämä täyttää rikoksen kiihottamiseen kansanryhmää vastaan tunnusmerkit. Ukraina-kriisissä on kyse USA:n sodasta Venäjää vastaan eikä mistään muusta. USA on kouluttanut ja varustanut kymmeniä vuosia Ukrainan armeijaa hyökkäämään Venäjää vastaan. Tähän Venäjä-vihaan on yhtynyt myös EU. Suomen poliitikot ovat tehneet vuosisadan pahimman tyhmyyden lähtiessään mukaan USA:n sotaan. NATO on USA:n nyrkki Venäjää vastaan eikä mitään muuta. Jos Ukrainan sota laajenee, joudumme ensimmäiseksi uhriksi, koska olemme Venäjän lähin naapuri ja meitä lähellä ovat Murmansk ja Pietari. Niinistö-Marin linja on tarkalleen Paasikivi-Kekkosen linjaa vastaan ja liittää meidät rikollisesti USA:n sotakumppaniksi. Meillä on ollut hyvät välit Venäjän kanssa vuosikymmeniä, eikä Venäjä ole uhannut meitä millään tavoin. Miksi meidän pitää puolustaa maailman pahiten korruptoitunutta valtiota Ukrainaa. Ukrainan johto on rikollista ja tuottaa sotaa pitkittämällä satojen tuhansia ukrainalaisten sotilaiden kuoleman. Ukraina ei voi voittaa Venäjää, vaan Ukraina toimii vain USA:n apuna Venäjän heikentämisessä. Koko Eurooppa on yhtynyt USA:n rikolliseen operaatioon. Suomen tulee irtaantua EU:sta, eurosta ja isäntämaa-sopimuksesta sekä peruuttaa NATO-hakemus. Tilalle ystävälliset suhteet kaikkiin maihin sekä sotilaallinen liittoutumattomuus. Niinistö-Marinin linjan itsemurhapolitiikan on loputtava. LIITY Vapauden liitto -puolueeseen (https://vapaudenliitto.fi/ ) tai VKK:hon (https://valtakuuluukansalle.fi/ ). Kirjoita kannatusilmoitus Jaana Kavoniuksen Totuuspuolueelle (https://totuuspuolue.net/ ). ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!! Vaihtoehtomedioita:
  https://mvlehti.net/
  https://uvmedia.org/
  https://positv.fi/
  https://ylewatch.blogspot.com/
  http://koronarealistit.com/
  https://www.joriittaavalehtelu.fi/
  https://injektiopiikki.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  https://rapsodia.fi/category/rokote-videot/
  https://avoin.media/
  https://oikeamedia.com/
  https://laitonlehti.net/
  https://jarjenaani.fi/
  https://www.ossitiihonen.com/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.tapiopuolimatka.net/8
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  https://ncd2021.org/
  http://islam-radio.net/
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko
  novabethlehem@com

  Plusääni(24)Miinusääni(5)
 3. ”Ruotsalaisia emme enää ole, venäläisiksi emme tahdo tulla, olkaamme siis suomalaisia”. Tämän suomalaisen kansallisuusaatteen peruslauseen esitti väitetysti Adolf Ivar Arwidsson, joka vaikutti Venäjän alaisessa Suomen suuriruhtinaskunnassa.

  Suomen asemaa kansainvälisessä yhteisössä ja suurvaltojen puristuksissa on pohdittu jo pitkään. Arwidsson oli ensimmäisiä, joka rohkeasti pyrki irrottamaan Suomen kaksiarvoisesta asemoinnista enteillen kansallemme omaa valtiollista itsenäisyyttä ja suvereenia määräysvaltaa omissa asioissa sekä ulkosuhteissa kuten ulko-, turvallisuus- tai kauppapolitiikassa. Joidenkin mielestä Suomen tulee kuulua näiden suhteen mahdollisimman tiiviisti joko itäiseen tai läntiseen suurvaltablokkiin.

  Toinen vieläpä aikaisempi kaksiarvoisuutta torjuva mietelmä on kirjoitettu Augustin Ehrensvärdin toimesta Suomenlinnan Kuninkaanportin kivitauluihin: ”Jälkipolvi, seiso täällä omalla perustallasi, äläkä luota vieraaseen apuun.”.

  Itsenäisen Suomen tie on siis aina välttämättä kolmas tie, jossa torjutaan joko idän tai lännen tiivis osallistuminen ja puuttuminen Suomen omaan päätösvaltaan. Tässä torjutaan se kohtalonomainen kaksiarvoisuus, mikä leimaa nykypäivän diskurssia. Keskustelu on taantunut aivan lapselliselle hyvä-paha-akseli-tasolle, jossa Suomen tule automaattisesti valita kuviteltujen ”hyvisten” puoli ja hirttäytyä tämän blokin korkeimpien päättäjien päätöksiin mukisematta. Tätä lapsellisuutta sitten pönkitetään ala-arvoisella mustavalkoisella propagandalla, mitä valtamediat ovat nykyisin täynnä. Näin kolmannen vaihtoehdon tie käy lopulta mahdottomaksi. Eräät tahot pyrkivät suorastaan kriminalisoimaan kolmannen tien hakemisen eli aidon itsenäisyyden palauttamisen Suomelle.

  Plusääni(18)Miinusääni(3)
 4. Suomea voisi verrata yritykseen, joka oli ennen täysin meidän Suomalaisten omistama ja sitä johti meidän yhdessä valitsema johtokunta. Saimme itse päättää kaikista asioistamme, taloudesta, rahasta, ulkopolitiikastamme.
  Sitten Suomi-yrityksemme liitettiin kyseenalaisin keinoin EU-konserniin, jossa äänivalta perustui ihmisten lukumäärään. Menetimme päätös- ja äänivaltamme, varsinkin taloutta koskevissa asioissa. Muutaman Suomi-yrityksen edustajan äänimäärä ei vaikuta mitään monisatapäisessä parlamentissa. Lisäksi Europpa-ideologialla konkurssikypsien Etelä-Europpan valtioiden huijaamana keksittiin konsernille yhteisvalutta Euro. Tällöin taloutensa hyvin hoitaneet yritykset, kuten Suomi-yritys joutui huijareiden maksumieheksi.
  Viimeinen niitti Suomi-yritykselle on ulkopolitiikan luovuttaminen USAn käsiin. Puhutaan Natosta, mutta ylivoimaisesti suurimpana rahoittajana USAlla on sotilasliitossa määrysvalta. Eli suomalainen sotilas ”Saarijärven Paavon hengessä” kantaa purukumi suussa tähtilippua.
  Eli olemme nykyään vain työntekijöitä yrityksessä nimeltä Suomi, jonka aiemmin omistimme. Ja meillä ei edes ole luottamusmiehiä/pääluottamusmiestä, sillä nykyiset edustajamme ovat täysin konsernijohdon määräysvallassa. Ja konserinjohto parhaillaan katkoo pitkällä työllä rakennettuja suhteita naapuriimme.
  Kerran joku viisas poliitikko sanoi:”Ystävät kannatta etsiä läheltä, ja viholliset mahdollsimman kaukaa, jos vihollisia yleensä tarvitaan.”
  Mutta se oli silloin, kun meillä oli viisaita poliitikkoja.

  Plusääni(19)Miinusääni(2)
 5. Kaiken rappeutumisen takana on keinottelu, maamme oli vauras, työpaikat oli turvatut, kansan elämä vakaata, voi sanoa vaurasta verrattuna tähän keinottelijoitten luomaan pätkätyökultuuriin/velkaorjuuteen, kun Itsenäinen Suomi viellä omisti perustuotannon johonka pyrittiin/päästiin sotien jälkeen, johtoajatuksena turvata mahdollisten kriisiaikojen omavaraisuus.
  Nyt on kaikki tämä pelattu/huijattu monastikin ulkomaisten keinottelijoitten hyväksi ja viellä velkaannutaan jatkuvasti samoille rahanluontitahoille.

  Käsitteenä Isänmaallisuuteen on kasvatettu vääristynyt paatos (kohta 1000vuoden kasvatuksen tulos) joka aina tuodaan esille sotaisana uhmakkaana kohti vihollista hyökkäävänä ja vihollinen aina mielletään Venäjäksi, elikkä et ole Isänmaallinen jos vastustat sotimista ja kannatat/kannustat rauhanomaiseen ja ystävälliseen kanssakaymiseen naapureitten kanssa, oletikki Venäläisten kanssa.
  Tämän russofobian juuret ovat vanhaa perua se on ”tuontitavaraa” tulivat ristiretkien saatossa maamme vitsaukseksi, silloin jo tavoitteena oli laajentuminen Itään ja sen väestön orjuutus sekä maan rikkauksien anastus, mikään siis ei ole muuttunut.
  Puhtaan järjen mukaan Isänmaallisuus on kaikkea muuta kuin aseitten kalistelua ja Venäjän solvaamista, joka on taas noussut arvoon arvaamattomaan kun ei muisteta mitenkä siinä aina on käynyt, vaikka yllyttäjinä ovat olleet juuri ne maailman mahtavimmat voimmat, niin kuin nytkin.
  Saimme elää miltein 80v. rauhassa ja siitä alusta noin puolet oli sitä aikaa jota voi kutsua Isänmaan rakentamisen ja kansan elintason nostamisen kaudeksi, rauhan ja naapuruus-sovun vaalimisen kaudeksi, elikkä sitä voi kutsua Isänmaallisen toiminnan ajaksi.
  M.Koiviston kaudesta taituu kehitys aivan päinvastainen suuntaus.

  Mikkä siis pitää tätä ristiretki henkeä voimmassa, eikö ole ollut hyvä elää naapuruus-sovussa ja puolueettomana maana, kansan ja maan etu se ainakin on, mutta ilmeisesti se vähäinen blokki jonka säätelee ”rahahanoja” ja pitää näin vallan näpeissänsä noudattaa taas ulkoista käskyä yllyttää suomalaiset jälleen puskemaan siihen ”karjalan mäntyyn”, niin hän ne ristiretketkin ohjailtiin Paavin toimesta ja onhan mahdollista, että jotkut säikeet tästä pahuudenverkosta johtaa Vatikaaniin.

  Plusääni(21)Miinusääni(3)
 6. USA:n johtaman talousimperiumin vauraus on perua britti-imperiumin harjoittamasta kolonialismista eli siirtomaiden perustamisesta ja niiden luonnonvarojen ja asukkaiden työvoiman riistosta. Kolonialismin ulkoiset rakenteet purettiin toisen maailmansodan jälkeen, kun suurin osa siirtomaista ainakin muodollisesti itsenäistyi. USA ja lännen pankkiirit perustivat vuonna 1944 Bretton Woods -nimellä kulkevan kansainvälisen talouden hallintajärjestelmän, jonka tarkoituksena oli kansainvälisten talousinstituutioidensa avulla pitää maailmantaloutta, erityisesti valuuttakursseja, vakaana.

  Järjestelmän keskiössä oli kultaan sidottu dollari ja se oli olemassa 1944-71. USA:n ja lännen taistelu kommunistista blokkia vastaan mm. sosiaaliohjelmien, Vietnamin sodan tai kuulento-ohjelman muodossa väsytti dollarin ja se oli pakko irrottaa kultakannasta vuonna 1971. Tästä seurasi raju inflaatioaalto länsimaissa, joka huipentui ölljykriisiin vuonna 1973. Vuonna 1974 Henry Kissinger onnistui sitomaan Saudi-Arabian avustuksella dollarin öljyyn ja syntyi kohtalaisen vakaa petrodollari, jonka voimin USA pystyi jatkamaan militarismilla pönkitettyä talousimperialismiaan.

  Kansainväliset rahoitusjärjestelmät jatkoivat entisten siirtomaiden riistoa ja jos joku siirtomaa pyrki pyristelemään irti dollari-imperiumista tai vakavasti haastamaan sen (esim. Irakin Saddam Hussein tai Libyan Muammar Gaddafi), niin se sai tuta kostoiskun lännen sotilaalliselta koalitiolta. Dollari-imperiuiumin tavoitteena on ehkäistä minkään maan aito itsenäistymisen. Suomi on huippuesimerkki maasta, joka on alistettu uudenlaiselle kolonialismille kansainvälisen talousjärjestelmän kautta. Suomen uskollisuus lännelle on ostettu velkarahalla, johon suomalainen päätöksentakokoneisto on addiktoitunut ja pyrki tuhoamaan jokaisen, joka havittelee maalle aitoa itsenäisyyttä.

  Vladimir Putin on viimeaikaisissa puheissaan korostanut maapallon maiden ja erityisesti BRICS-yhteisön pyrkimystä irrottautua dollari-imperiumin orjuudesta. Putin havittelee multi-polaarista maailmaa, jossa ei pelkästään yksi mustasukkainen taho sanele kaupankäynnin tai vaurastumisen ehtoja, esimerkiksi sitä, että öljykaupassa on pakko käyttää dollareita. Näin saavutettaisiin tilanne, jossa kukin maa saa vaurastua omilla ehdoillaan, omilla painotuksillaan ja omilla vahvuuksillaan ja voi pitäytyä omissa tavoissaan ja kulttuureissaan. Unipolaarisessa maailmassa kaikki maat joko pakotetaan tai houkutellaan mukaan nk. globohomo-kulttuuriin. Esimerkiksi Suomi on pitkäaikaisen kulttuurimarxistisen aivopesun myötä yksi johtavia ’globohomo’-maita ja pakottaa rangaistuksen uhalla kansalaisensa tai jopa kansanedustajansa tunnustamaan globohomo-arvoja kuten LGBT-yhteisön rikkumattomia oikeuksia.

  Suomi on erittäin aggressiivisesti lähtenyt puolustamaan dollari-imperiumin ylivallan säilyttämistä maailmassa olkoonkin, että Suomi toimii USA:n talousimperiumille alisteisessa euro-vyöhykkeessä ja saattaa yhä kuvitella olevansa itsenäinen. Näin Suomi tukee ja pyrkii vahvistamaan uuskolonialismia, joka perustuu USA:n asevoimille, CIA/MI6-koneistolle sekä dollari-valuutalla ylläpidettyyn maailmanjärjestykseen. Samalla Suomi syyttää omia kansalaisiaan eurooppalaisvetoisesta kolonialimista, jossa Suomella ei ole ollut aktiivista osuutta. USA-vetoinen imperialismi on kuitenkin eurooppalaislähtöisen kolonialismin suora jälkeläinen ja pyrkii siihen, ettei eri maiden välille saa syntyä win-win-tyyppisiä kauppasuhteita, vaan kaikkea johdetaan ja valvotaan lännen finanssikeskuksista käsin.

  Plusääni(8)Miinusääni(2)
 7. Minä sanon teille tämän Jumalan miehenä – kuunnelkaa nämä kappaleet hyvin huolelllisti:

  junnu

  Plusääni(1)Miinusääni(1)
 8. Aika perinteinen huijaus, käännetään asiat täysin peilikuvaksi, niin logiikka asiassa säilyy, se vain on käänteinen ja väärä. Käänteisenä perustelu säilyttää ns. ”johdonmukaisuuden ulkonäön”, eikä herätä heti vastareaktiota.
  Myös maanpetoksellisuuden nimittäminen isänmaallisuudeksi on osa tätä käänteisyyttä, joka tietenkin on asiaa ajattelematta helppo omaksua, sillä kukapa ei haluaisi olla isänmaallinen, etenkin kun ongelmien syyn väitetään olevan venäläisissä, joita Ryskyn uhoamisen mukaan pitääkin vihata.

  Kuitenkin totuus on se, että Rysky on opportunisti, jolla ei ole juurikaan muita vaihtoehtoja kuin valtavirtaisuus. Tuolla tiellä jopa Ryskyn kaltainen juoppo luuseri pärjää aivan hyvin.

  Plusääni(3)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat