ISIS tekosyynä hyökkäykselle Syyriaan

Hyökkäys Syyriaan tapahtui ISIS-militanttien vastaisen ”sodan” varjolla. Kuka on kansainvälisen vallan ohjaksissa?

Yhdysvallat hyökkäsi arabiliittolaisineen hiljattain Syyriaan. Olisi liian naivia uskoa tässäkin tapauksessa USA:n ja sen liittolaisten olevan liikkeellä vilpittömin aikomuksin. Perimmäisenä tarkoituksena liittoutumalla ei ole ISIS-terroristien nujertaminen, vaan kauan odotettu sotilaallinen invaasio Syyriaan.

Kuinka tämä liittyy globaaliin hegemoniaan? Länsimainen valtamedia, johon kuuluu myös Suomen televisiokanava MTV3, esittääkin USA:n johtaman koalition hyökkäyksen Syyriaan sankarillisena pelastusoperaationa:

Yhdysvallat ja sen arabiliittolaiset ovat jatkaneet ilmaiskuja äärijärjestö Isisiä vastaan Syyriassa. Britannia on samaan aikaan neuvotellut Iranin kanssa Isisin torjumisesta.

Asiasta kertoo USA:n puolustusministeriö Pentagon. Sen mukaan iskujen kohteina oli Isisin hallussa olevia öljynjalostamoja.

Tavoitteena oli iskeä Isisin tärkeimpään tulonlähteeseen eli salakuljetetun raakaöljyn myyntiin.

Isis on saanut haltuunsa useita öljykenttiä ja öljynjalostamoja Syyriassa. Se hankkii rahaa myymällä raakaöljyä halvalla välikäsien kautta Turkissa, Irakissa, Iranissa ja Jordaniassa.

Asiantuntijoiden mukaan Isis hankkii tuloja myös sieppauksista saaduilla lunnailla, kiristyksellä ja ryöstöillä.

Pentagonin edustajan mukaan viimeisimmissä iskuissa ilmassa oli enemmän arabiliittolaisten kuin Yhdysvaltain koneita.

 

Israelilla ja USA:lla on ketunhäntä kainalossa

neverendYhdysvaltojen sotatoimet ISIS-joukkoja vastaan Syyriassa toimivat kulissina USA:n ja tiettyjen muiden länsivaltojen pyrkimyksille. Sodan taustalla on kuitenkin Israelin ja USA:n sionistinen eliitti, joka haluaa nujertaa Syyrian hallinnon sekä laajentaa alueen väkivaltaisuuksia.

Yhdysvaltojen ja muiden länsimaiden iskut ISIS:iä vastaan eivät ole vilpittömiä. Esimerkiksi USA ei pohjimmiltaan halua auttaa niitä, joita ISIS vainoaa. Tästä USA:n törkeästä kaksinaismoralismista ovat todisteena seuraavat paljastukset: ISIS on USA:n nyrkki Lähi-idässä. Tätä väitöstä voidaan perustella sillä, että sotaisaan terrorismiinsa ISIL-joukkoja on koulutettu ja varustettu USA:n ja sen Nato-liittolaisten avulla. Valmistautumiseen, rahoitukseen ja väkivoimaan on panostettu Syyrian sodan varjolla.

ISIS on syntynyt USA:n ja Saudien vuoden 2007 suunnitelmasta, joka aloitti kaaoksen koko Lähi-idässä. Tiettyjen lähteiden mukaan ISIS-joukot ovat saaneet välitöntä sotilaallista tukea Israelilta ja Turkilta (Cartalucci 2014; Press TV).

Näyttää ilmeiseltä, että USA ja sen Nato-liittolaiset sponsoroivat ISIS-terroristeja juuri sionistisen eliitin vaikutuksen ansiosta. Tätä väitettä tukee se, että USA:n ulko- ja sisäpolitiikka on vankasti sionistisen mafian eli lobbareiden kontrollissa (Lind 2003).

Suursodalle näyttääkin olevan Lähi-idässä veräjät levällään. Turkin 550-jäseninen parlamentti nimittäin hyväksyi vastoittain äänin 298–98 lakialoitteen, joka sallii oikeudellisin perustein Turkin hallituksen sijoittaa joukkoja Irakiin ja Syyriaan sekä hyökätä ISIS-terroristeja, Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) jäseniä ja myös Syyrian hallituksen joukkoja vastaan [1].

Turkin republikaanisen kansanpuolueen (CHP) jäsen Akif Hamzacebi arvosteli aloitetta nimittämällä sitä ”sotahuudoksi”, jonka valtuuksilla pyritään tosiasiassa oikeuttamaan sota Syyrian hallitusta eikä ISIS-terroristeja vastaan [1].

Myös HDP:n kansanedustaja Ertugrul Kurkcu vastusti lakiesitystä sanoen: ”Ankara kuuluu niihin, jotka ovat tukeneet ISIS-terroristeja ja tukevat heitä edelleenkin” [1].

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerin mukaan USA on pommittanut Syyriaa kysymättä mitään lupaa iskuille YK:lta tai Damaskokselta (RT 24.9.2014).

 

Kommentit: Kuka hallitsee globaalia hegemoniaa?

Haluan varoittaa lukijoita koko ihmiskuntaa uhkaavasta vaarasta, jonka paljastaminen tulisi olla jokaisen kynnelle kykenevän ihmisen velvollisuus. Tämän uhkatekijä on suunnaton elitistinen mafia, joka työskentelee salassa tehokkaasti laskelmoiden. Sen aikaansaannoksia ovat esimerkiksi Venäjän vallankumous, tsaariperheen murha sekä kahden sodan laajentaminen ensimmäiseksi ja toiseksi maailmansodaksi. Aiheeseen liittyvää kirjallisuutta on listattu tämän artikkelin lähdeviiteosion loppuun.

Kolmas maailmansota on kansainvälisen eliitin seuraava tavoite. Juuri tähän, kenties tulevaan maailmanpaloon, tähtäävät artikkelissa kuvattu Lähi-idän tilanne. Samaan kokonaisuuteen kuuluu myös sionistisen USA:n ja muiden länsimaiden laukaisema Ukrainan konflikti ja Venäjän sekä USA:n välien kiristäminen kylmän sodan asteelle. Tähän liittyy myös Venäjää kohtaan suunnatut sanktiot.

Nato ja ennen muuta USA ovat vain kyseisen eliitin pelinappuloita. Eliitin kansainvälisestä vallasta voi lukea lisää esimerkiksi seuraavista linkeistä: 1, 2, 3.

Sionistiseen eliittiin kuuluu myös kristityn maailman edustajia, mutta sen kantavana voimana on juutalainen poliittinen verkosto. Huomattakoon, ettei tarkoituksenani ole syyttää tai kritisoida mitään etnistä ryhmää tai uskontoa, vaan ainoastaan poliittista suuntausta.

christzionists

 

Sionistisen eliitin maailmanvallasta

Sionistisen eliitin kansainvälistä valtaa voidaan perustella lyhyesti seuraavalla: Se on kansainvälinen järjestelmä, joka on kehittynyt vuosisatojen saatossa. Tämä harvainvalta voidaan jakaa kolmeen osa-alueeseen:

 1. Pankkiirien ja liikemiesten muodostama eliitti, jonka aloittivat Rothschildit 1700-luvulla. Muita mahtavia pankkiirisukuja ovat esimerkiksi Warburgit ja Rockefellerit.
 2. Globaali poliittinen oligarkia, joilla on käytössään kaikki mahdolliset organisaatiot ja järjestöt, kuten Bilderberg-ryhmä ja erilaiset lobbausjärjestöt.
 3. Kolmanteen ryhmään sisältyy koko sosiaalisen elämän kirjo, kuten viihdeteollisuus, joukkoviestintä, pedagoginen sektori ja koulutusmaailma kokonaisuudessaan.

Vakavasta globaalista vaarasta kertoo sekin, että Rockefellerit ja ylikansalliset liikepankit ovat ujuttaneet myrkyttävän vaikutuksensa USA:n hallintoon. Kyseinen oligarkia hallitsee esimerkiksi seuraavia kansainvälisiä pankkeja: Goldman Sachsia, jonka johtajana ennen 1990-lukua toimi 26 vuotta Robert Rubin [2], Citigroupia (hallituksen johtajana v. 2007 myös Robert Rubin) [2] ja muita globaaleja investointipankkeja, joita ovat esimerkiksi J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch [3] ja niin edelleen.

Se, että kansainväliset sionistit vaikuttavat suunnattomasti maailman talouteen ja kansainväliseen pankkimaailmaan, voidaan havaita taloustieteilijä Yanis Varoufakisin metaforasta, joka kuvaa Yhdysvaltojen rahoitussektorin vaikutusta maailmantalouteen jo 1970-luvulta alkaen. Hänen mukaansa nykyinen talouskurimus ei johdu pelkästään arvopaperimarkkinoista ja pankkisäätelyn puutteesta, vaan ennen muuta Wall Streetin pyörittämästä maailman ylijäämätuotannosta sekä pääomien kierrätysjärjestelmän viallisuudesta (Varoufakis 2014). Tosin Varoufakis ei yhdistä mainittuja talous- ja pankkimaailman ongelmia suoraan sionistiseen eliittiin, mutta miltei kaikki tietävät kenen hallinnassa esim. Wall Streetin investointipankit ovat.

Mainittakoon myös, että takavuosien huippupoliitikko ja entinen Bilderberg-ryhmän ehdoton guru, USA:n aikaisempi ulkoministeri Henry Kissinger nautti poliittista valtaa, joka oli ehkä suurempi kenelläkään muulla ihmisellä maailmanhistoriassa. Kissinger kuvailee tuoreessa kirjassaan World Order projektia yhtenäisen maailmanjärjestyksen rakentamiseksi. Oleellinen osa projektia on ollut Euroopan unioni. Uusi maailmanjärjestys tulee olemaan lännen pyrkimyksenä. Myös vapaakauppasopimuksilla (esimerkiksi TTIP) murskataan kansalliset rajat ja pönkitetään globaalien järjestelmien hegemoniaa. Niinpä monikansallisten yhtiöiden taloudellinen mahti ulottuu yhä laajemmille markkinoille polkien alleen yksilöiden ja kansallisten toimijoiden mahdollisuuksia (Kissinger 2014).

Henry Kissinger.
Henry Kissinger.

Yhdistyneet kansakunnat täytyy foorumina luoda aivan uudelle perustalle. Uuden kansainvälisen humanitäärisen järjestön tulisi kriminalisoida eli estää ydinaseen kehittäminen, valmistaminen ja hallussapito kaikilta valtioilta. Kehittyneen kansainvälisen järjestön tulisi rauhoittaa Lähi-idän tilanne esimerkiksi siten, että Israelin valtion oikeus olla juutalaisvaltiona purettaisiin ja sionistinen hallinto ja ääritalmudistit siirrettäisiin jollekin Etelä-Amerikan autiolle saarelle. Palestiinan voisivat luonnollisesti jäädä kaikki ne, jotka olisivat valmiita sitoutumaan monikansalliseen ja tasa-arvoiseen järjestelmään, joko kahteen erilliseen toisiaan kunnioittavaan valtioon, yhtenäisvaltioon tai Lähi-idän liittovaltioon. Samalla kehittyneen YK:n (tai sen tilalle perustetun uuden globaalin humanitäärisiin tarkoituksiin luodun organisaation) pitäisi luoda olosuhteet, jotka auttaisivat nykyisessä tilanteessa itsenäiseksi julistautuneen Palestiinan valtion kansainvälistä tunnustamista.

Tämän uuden kansainvälisen YK-foorumin tulisi kehittyä tai paremminkin uudistua todelliseksi demokraattiseksi elimeksi, jolloin esimerkiksi Israelin hallitseman USA:n veto-oikeus eliminoitaisiin. Tuloksena olisi todella humanitäärisiin tavoitteisiin pyrkivä uusi YK.

Tulisi tavoitella sitä, että Venezuelan kaltaiset Latinalaisen Amerikan valtiot saataisiin tekemään liitto Aasian maiden SCO:n (Sanghai Cooperation Organization) kanssa. Tällöin Israelin, USA:n ja Naton eturintama tulisi saamaan uskottavan vastavoiman, joka tasapainottaisi maailman poliittista valtakeskiötä positiivisella tavalla.

BRICS-maat voisivat kehittyä vastavoimaksi sionistien vallalle. BRICS-maat ovat kehittämässä uutta keskuspankkia, joka toimisi vastavoimana nykyiselle IMF:n korostuneelle auktoriteetille

Näitä BRICS-maiden pyrkimyksiä tulisi kaikin tavoin edistää. BRICS on taloudessa ja kansainvälisessä politiikassa käytetty akronyymi, jolla ilmaistaan viittä kehittyvää maata: Brasiliaa, Venäjää, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikkaa.

 

Markku Juutinen

 

Lähteet:

 1. Press TV 1, 2 / Rysslands röst / RT / Verkkomedia 1, 2.
 2. Rolling Stone. Saatavilla.
 3. Valtiokonttori. Saatavilla.

Cartalucci, Tony (13.6.2014). Land Destroyer

Kissinger, Henry (2014). World Order. Penguin Press. New York

Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group

Varoufakis, Yanis (2014). Maailmantalouden Minotauros. Vastapaino. Tampere

RT (24.09.2014). Saatavilla.

Wilton, Robert (2000). ROMANOVIEN VIIMEISET PÄIVÄT Kuinka tsaari Nikolai II ja hänen perheensä murhattiin. Tabernaculum Dei ry.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 148.

Solsjenitsyn, Alexander (1974). Gulag-arkipelagen Fängelseindustrin. Del 1 och 2. Wahlström & Widsrand Stockholm.

Cincinnatus: War! War! War! USA 1984. Sionistisen eliitin osuus sotien sytyttämisessä.

 

Lue myös: Ensimmäisen ja toisen maailmansodan synnyttäjät ja muita havaintoja

9 kommenttia

 1. Onhan muissakin kansakunnissa eri poliittisia suuntauksia, mutta kuitenkin yhteinen maanpuolustus ym. Juutalaiset pitävät yhtä kaikkein lujimmin. Perinteisesti historiassa juuri juutalaisilla punaisin anarkisti ja rikkain ja vaikutusvaltaisin pankkiiri ovat aina ensisijaisesti olleet juutalaisia ja miettineet aina ensin, mikä on hyväksi juutalaisille. Juutalaisilla on siis eri kansanryhmistä aina ollut kirkkaasti eniten yhteinen politiikka. He ovatkin mieltäneet Solzhenitsynin mukaan kaikkein syvimmin kaikistra kansakunnista olevansa kansa.

  Varmasti poikkeuksiakin on, mutta onko tällöin kyse enää juutalaisesta, jos esim. Talmudia ei noudateta?

  Miksi ei voisi kritisoida etnistä ryhmää, jos se toimii yhtenäisenä blokkina ja tiukassa kurissa? Sitäpaitsi kritisoidaanhan muitakin kansakuntia kansakuntina. Juutalaisten parissa inakin julkinen toisinajattelu on erittäin harvinaista.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. Niinko he sinulle valehtelivat? Tähän uskontoon kuuluu kuitenkin usko Valittuun kansan, joka on muita parempi jajolle kuulu maailmanherruus. Samoin heimolle lojaalisuus kuuluu asiaan ja on ilmeisesti jumaluskoa tärkeämpää. Saattaa olla, että he ovat itse oma jumalansa myös.

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
  1. ”…. And if you’re gonna work for the Jews, you can no longer say what you think. You can’t say the holocaust never happened, for example. That is an absolute no-no. You can’t say that circumcision is a crime. There are so many things you cannot say once you get on the Jewish bandwagon. … There used to be a lot of people like me, but little by little the Jewish spirit seems to be conquering all. ”

   Bobby Fischer @wikiquote

   Plusääni(0)Miinusääni(0)
 2. Kyllä minusta Henry Kissinger on oikein mukava mies.Jotkut pahat ihmiset ovat syyttäneet häntä juutalaiseksi sotarikolliseksi, mutta mehän tiedämme kaikki, että juutalainen EI VOI olla paha.

  Kun ensin ymmärrämme tämän perustotuuden niin kaikki on selvää.

  Esim. Lähi-Idässä kaikki muut, paitsi juutalaiset, ovat pahoja. On siis aivan samantekevää, onko USA:lla mitään ”syytä” pommittaa syyrialaisia, kiduttaa irakilaisia, jne. Meidän pitää ymmärtää, että nämä muut ovat kaikki pahoja, sillä he eivät täysin varauksetta hyväksy kaikkea, mitä juutalainen sanoo ja tekee. Tällainen on pahan ihmisen merkki.

  Sheldon Adelson, joka on johtava sionistimiljardööri (näitä on satoja USA:ssa), puki tämän sanoiksi: ”Pommittakaa Irania ydinaseilla!”. Hän vain sanoi ilmiselvän asian. Me tiedämme, että Iran ei ole polvistunut sionistien edessä ja tämä tekee heistä pahoja. Sellaisia pahat ihmiset ovat. Se on ihan kauheata, kun sellaista siedetään. Ja ei sitä enää siedetäkään.

  Meidän kristittymme esim. Suomessa ymmärtävät tämän oikein hyvin. Heidän mielestään Israel on parasta sitten Jeesuksen syntymän. Ja näinhän se onkin. Israel on juuri sellainen kuin juutalaiset ovat halunneet ja silloin sen täytyy olla ihana paikka. Se on pakko.

  Palestiinalaiset ovat luonnollisesti pahoja. Hehän eivät heti hyväksyneet sitä, että heidän on nyt samantien jätettävä kotinsa ja annettava kaikki maansa ja kiinteistönsä Jumalan valitulle kansalle. Tämä teki heistä todella, todella pahoja ihmisiä.

  Pahoja ihmisiä saa tappaa, ilman oikeudenkäyntiä. Israelin armeija yleensä tappaakin ns. epäillyt heti tavattaessa. Tämä on vaivatonta ja selvää.

  Gazan kouluja ja sairaaloita saa, tietenkin, pommittaa, sillä siellä joka tapauksessa piileksii pahoja ihmisiä. Kyllä tämän täytyy jokaisen ymmärtää. Vain paha ihminen ei ymmärrä tätä.

  Maailma on paljon parempi, ja helpompi, paikka elää, kun on aina samaa mieltä juutalaisten kanssa eikä koskaan asetu heidän tielleen.

  Kiitos juutalaiset!

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 3. Hyviä kuvia voi luoda tietokoneella esim. näin:

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 4. Alkuperäinen valokuva oli patsaasta kuvasi alas katsovaa orjaa, nyt tilalla on Obaman hymyilevä pää, jalan alla sotilaskypärä, patsas korsteltu jenkkilipulla ja taustalla sionistinen lippu sarvilla varustettuna.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 5. Ote kirjoituksesta: ”Yhdysvallat ja sen arabiliittolaiset ovat jatkaneet ilmaiskuja äärijärjestö Isisiä vastaan Syyriassa. Britannia on samaan aikaan neuvotellut Iranin kanssa Isisin torjumisesta…”

  Kirjoitin aikoinaan että USA ja israel tulevat tukemaan Irania aivan varmasti, sillä juutalaiset ovat alunperin Iranista ja näinollen arjalaisia. Juutalaisten uskonnollinen ristikin on Iranin alkuperäisen zarathustralaisuus uskonnon hakaristi, kuten juutalaisten harjoittama uskontokin on zarathustaralaisuuden eräs haara. Tässä syy miksi Amerikkalaiset auttoivat shiiamuslimit valtaan Irakissa ja muutenkin ovat auttaneet Irania saamaan alueen herruuden. Nyt se totuus sitten nähdään, juutalaiset tukevat Irania kuten aikoinaan Irakin ja Iranin välisessä sodassa. Joillekkin on vain totuuden myöntäminen vaikeaa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 6. Artikkeli muuten ok, mutta haiskahtaa Verkkomedialle. Venäjästä ei juuri puhuttu muuten kuin BRICS maissa vaikka se on vähintäänkin yhtä ellei enempi juutalaisten pyöritettävänä kuin USA. Chabad-lubat kiinan kommareiden (talmundista) kanssa luomassa ”vastapainoa” lännelle? Samaa vanhaa teatteria sanon minä! Miksi pitää olla tälläisiä valtavia ryhmittymiä? Eikö kansat keskenään voi asioistaan päättää? Ei koska siitä saattaisi seurata jopa jotain hyvää ja oikeudenmukaista. Mikä ei tule kuuloonkaan meneillään olevassa JWO:ssa.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat