Israel-lobby kontrolloi Euroopan unionia ja myös ”pakolaisvirtoja”

Kasaarimafia ei vaikuta vain Yhdysvalloissa, vaan sen kauhistuttava vaikutus on  myös Euroopassa tosiasia. Maailma kokonaisuudessaan saa kärsiä mainitun mafian toiminnasta. Islamilainen maailma ei ole valloitusretkellä Euroopassa, vaan kysymyksessä on kasaarimafian gobaliin valtapoliittiseen pyrkimykseen sisältyvä Eurooppaan kohdistuva väestönsiirto poliittisen Lähi-idän alueelta, mikä on johtava tulevaisuudessa ylitsepääsemättömiin demografisiin ongelmiin. 

Olemme kirjoittaneet kasaarijuutalaisten historiasta aikaisemmin Vainovalkean ja Magneettimedian julkaisuissa muiden muassa artikkelissa Huomioita ”kulttuurivallankumouksesta”.  

Johdannoksi 

Oheisessa artikkelissa käsittelemme kasaarimafian kansainvälisen hegemoniapyrkimysten erilaisia menetelmiä. Artikkelin päähuomio keskittyy väestönsiirtoihin poliittisen Lähi-idän alueelta. Tässä huomioimme sen, että kasaarimafian tarkoituksena on syyllistää haittamaahanmuutosta islamilaista maailmaa, vaikka kyseinen mafia on itse väestönsiirtojen synnyttäjä. Siten kasaarimafia harjoittaa taitavaa hajota ja hallitse politiikkaa, mikä on manipuloinut kaikki esimerkiksi fundamentalistikristityt eli kristilliset sionistit ja muut Trumpia aukottomasti ihailevat hörhöt. 

Toiseksi viimeisessä luvussa huomioimme lyhyesti Israel-lobbyn tehokkaaseen toiminta verkostoon Euroopan unionissa, viitaten muun muassa teokseen The Israel Lobby and the European Union

Käytännössä Israel-lobby on yksi monista kasaarimafian (sionistieliitti) toimintaverkostoista maailmalla. 

Tunnettua on, että kasaarimafialla on kauhistuttava vaikutus muiden muassa kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin ja länsimaiseen tiedonvälitykseen. Kasaarimafian negatiivinen vaikutus on hirvittävä Washingtonin politiikkaan. Tämä Yhdysvaltojen Pro-Israel lobby, jota kutsutaan myös sionisti- ja Israel-lobbyksi, muodostavat uskomattoman voimakkaan poliittisesti organisoituneen verkoston, jonka tavoitteena on vaikuttaa Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopolitiikkaan.1,2,3,4

Näiden rahoitusmarkkinoiden globaalin hegemonian perustana on kasaarijuutalaisen Rothschildien ja muiden pankkidynastioiden luoman kansainvälisen rahoitusvelkajärjestelmän lainaama korollinen raha on syynä Suomen sekä laajemmin koko maailman taloudellisiin kriiseihin. Tällainen globaali finanssijärjestelmä näivettävää valtion talouden. 

Lisäksi kasaarimafian toiminta sisältyy kiinteästi Israel-lobbyn toimintaan. 

Ylva Johansson.
Ylva Johansson.

Yllä mainittuun viitaten Euroopan sisäasioista vastaava komissaari ruotsalainen Ylva Johansson vaatii entistä enemmän ”pakolaisia” kauttaaltaan Euroopan unionin alueelle. Hän haluaa rajojen avautuvan entistä avoimemmaksi Välimeren ”pakolaisvirralle”. 

"Pakolaislapset" ovat saapuneet Kreikasta EU:n alueelle, kuten myös Suomeen.
”Pakolaislapset” ovat saapuneet Kreikasta EU:n alueelle, kuten myös Suomeen.

EU-kommission kanta on, että nykyisin Ruotsin ja muiden EU-maiden on jatkettava edelleen ”pakolaisten vastaan ottamista” poliittisen Lähi-idän maista. 

Vielä tässä yhteydessä yksityiskohtana voidaan ilmoittaa, että EU:n komission mukaan Kreikasta on siirretty tämän viikon tiistaina sekä keskiviikkona Suomeen ilman huoltajaa olevia ”pakolaislapsia”, minkä ilmoituksen Maahanmuuttovirasto on kiistänyt.  

Sanottuun alaikäisyyteen huomioiden, vuodesta 2015 alkaen on käynyt ilmi, että alaikäisinä esiintyvissä ”turvapaikanhakijoissa” on ollut 30, 40 ja jopa 50 vuotiaita henkilöitä. 

Ei islamilaisen maailman Euroopan valloitus, vaan sionistien 

Israel ja siihen kytkeytyvä kasaarimafia ovat ottaneet tavoitteekseen kristityn maailman sekä islamilaisen maailman vastakkainasettelun. Tässä pyrkimyksessään mainitut toimijat ovat näköjään onnistuneet. Tähän onnistumiseen on vaikuttanut se, että valtaosa ihmisistä eivät näytä millään ymmärtävän uudenliberalismin syvintä olemusta, puhumattakaan sionistisen eliitin eli kasaarimafian ja Israelin syvää vaikutusta siinä. Tähän liittyen myös monet korkeasti koulutetut ihmiset puhuvat vain omaa tyhmyyttään.  

Kaikista kiihkomielisimpiä islamilaisen maailman vihaajia ovat fanaattiset fundamentalistikristityt (kristityt sionistit), jotka kuvittelevat, että juutalaiset ovat ”Jumalan valittu kansa” ja että Israelin valtio on ”Raamatun ennustusten toteutuminen”. 

Tällainen valheellinen käsitys on syntynyt, kun Jumalan Sanaa on tulkittu omalla ymmärryksellä eli ilman valaistusta Jumalalta. Sanassa spirituaalisen merkityksen mukaan ”juutalainen” merkitsee sellaista ihmistä, joka elää hyvyydessä ja totuudessa Herrasta, mutta nykyajan ”juutalaisen” eliitin jäsenet ovat teologisesti ”isästä perkeleestä” (Arcana Coelestia, nro 3373, Joh. 8: 44). Israelilla tarkoitetaan Sanassa spirituaalista kirkkoa, ei juutalaisvaltiota. Kristilliset sionistit perustavat käsityksensä sekä Vanhan että Uuden Testamentin kirjaimellisen merkityksen tulkintaan sekä Paavalin Roomalaiskirjeeseen (Room. 11: 1, 2, 25, 27).

Kristittyjen ja sionistien liitto

Kristilliset kirkot ja kristityt sionistit (fundamentalistikristityt) ovat liitossa ”juutalaisen” eliitin tai mafian eli sionismin kanssa, vaikka juutalaisuuden perustana oleva Talmud on syntynyt syvimpien helvettien vaikutuksesta. Mafian tuhotoiminnan takia koko ihmiskunta on vaarassa tuhoutua sekä fyysisesti että henkisesti.  

Yhdysvalloissa Israel-lobbyn eri toimijoiden ja organisaatioiden lisäksi, siellä on muodostunut kristityistä kuin myös ”juutalaisista” sellaisia ryhmiä kuin esimerkiksi American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), uuskonservatiivit, Christians United for Israel (CUI) ja kristillinen sionismi, jonka kaltaisia ryhmiä löytyy myös Euroopasta.5

Valitettavasti suurin osa vapaista medioista ja miltei kaikista poliittisista puolueista, erityisesti perussuomalaisista, ovat fanaattisia sionismin kannattajia eli palvelevat perkelettä sekä syyllistävät hämmästyttävän hölmöllä tavalla väestönsiirroista Eurooppaan islamilaista maailmaa, vaikka maailman pakolaisongelman syntymisellä ei ole mitään tekemistä islamilaisen maailman kanssa. 

Sanottakoon esimerkkinä kaksi aiheeseen liittyvää asiaa, mihin sionistit ja Israel vaikuttavat: Näitä ovat sotien sytyttäminen sekä ”pakolaistulvien” käynnistäminen. 

Yhdysvallat ja sen tietyt liittolaiset ovat sionistisen eliitin (jossa primus motor on kasaarimafia) ja Israelin painostuksesta sytyttäneet laajoja sotia myös poliittisessa Lähi-idässä.6

 Näiden konfliktien varjolla on saatu tekosyy ”turvapaikanhakijoiden” loputtomille virroille Eurooppaan. Ihmisten rekrytointi ”turvapaikanhakijoiden” statuksella Eurooppaan on tapahtunut pääosin sionisti- ja sionististen multimiljardöörien välitystoiminnan kautta. 

Kasaarimafian kansanvälinen hegemonia on todellista perkeleen voimaa, joka on musertanut välillisesti myös Suomen poliittisen järjestelmän alleen. Israelin valtion pyhänä pitäminen on sama asia, kuin pitäisi sian virtsaa hyvänä viininä. Tämä ilmaisu ei ole panettelua, vaan teologinen totuus. Tätä voidaan perustella seuraavalla: Emanuel Swedenborgin kautta ilmestyneen vastaavaisuuden tieteen mukaan virtsan henkinen vastaavaisuus on vääryys, jota myös Israel vastaa. Kysymys on siis teologisesta totuudesta, ei panettelusta.  

Tämän luvun lopuksi haluamme painottaa sitä, että emme tietenkään hyväksy haittamaahanmuuttoa ja nykyistä monikulttuurillista politiikkaa. Luonnollisesti elintasopakolaiset olisi viipymättä palautetta lähtömaihinsa Suomesta, ja maahan ei tulisi päästää enää ainuttakaan ”turvapaikanhakijaa”. Sitä vastoin poliittinen energia pitäisi keskittää suomalaisten ja Suomen hyvinvoinnin edistämiseen sekä kaikenpuolisen itsenäisyyden hankintaan. 

Ihminen on tietysti oikeutettu vihastumiseen, sillä se on luonnollinen reaktio ihmismielen kohdatessa esimerkiksi suunnatonta epäoikeudenmukaisuutta ja petosta. Suomalaiset, kuten muutkin EU-maiden kansalaiset ovat alistuneet epäoikeudenmukaisuuden ja petturimaisen laittomuuden mielivallan uhriksi jo vuosikymmeniä. Sen lisäksi, että Suomi liitettiin valheilla ja laittomuudella Brysselin mielivallan alaisuuteen ja kansainvälisten suurkorporaatioiden sekä rahoitusmarkkinoiden riistettäväksi, olemme alistetut haittamaahanmuutosta aiheutuvaan suomalaisen etniseen ja kulttuurilliseen tuhoutumiseen. 

Kuitenkaan tämä maahanmuuttovyörytys ei ole islamilaisen maailman syy, vaan sionistisen eliitin eli kasaarimafian poliittinen tuhotyö. Tässä tuhotyössä instrumentteina ovat EU-maiden johtavat poliitikot niiden eduskunnat ja hallitukset. Näin on tilanne myös Suomessa. 

Tästä syystä tuohtumus ja sen mukaiset toimenpiteet on keskitettävä Suomen poliittisiin vallanpitäjiin, niitä erikseen yksilöimättä. Nämä ovat ensisijaisia kohteita. Kasaarimafia on pääsyyllinen, mutta vaikeasti tavoiteltava objekti. 

Israel-lobby vaikuttaa tehokkaasti hegemonia pyrkimyksillään EU:n 

Kasaarimafian hirvittävä vaikutus myös Euroopassa on tosiasia. Tämä mafia muodostaa uhkan koko maailmalle jo siinä mielessä, että Israel on Yhdysvaltojen aseistama ydinasevaltio. 

Uusi Gazan sota alkoi Israelin tekemillä ilmapommituksilla 7.  heinäkuuta 2014. Israel suoritti Gazan alueilla laittomia ja väkivaltaisia ratsioita, joka sytytti sodan ilmiliekkeihin. Tämä oli ilmeisen selvä Israelin tarkoitus. Gazan sodassa Israel armeija suorastaan teurasti Gazan siviiliväestöä. Selvää on, että Gaza on toiminut Israelille uusien aseiden testauskenttänä. 

Vaikka yllä mainitun kaltaiset tilanteet ovat palestiinalaisiin kohdistuvaa kansanmurhaa, on Israel saanut vankkumattoman tukijan Euroopan unionista ja Yhdysvalloista. Tämä paljastaa selvästi kasaarimafian luoman Israel-lobbyn suunnattomasta kansainvälisestä vaikutuksesta länsimaissa. 

Esimerkiksi tätä Gazan siviilien pommittamista hengiltä ja heidän tuhansien kotien raunioittamista kutsutaan länsimaissa, kuten Euroopan unionissa suojaavina pommituksina. Kyseistä vääristelevää terminologiaa on käyttänyt tietysti Israel, joka nimittää kyseistä teurastusta nimellä operaatio ”suojaava reuna”.7

Israel lobbyllä on valtava vaikutus Brysseliin. Tästä kertoo se, että Euroopan unioni on ylivoimaisesti Israelin suurin kauppakumppani ja Israel lobby on avannut taloudelliset vaikutuskanavat Brysselin sivukonttoreihin.7

Israel on Israel lobbyn välityksellä jatkuvasti pyrkinyt kanavoimaan läntisen maailman huomiota toisaalle Israelin sotarikoksista sekä ihmisoikeusrikkomuksista. Koska länsimaiset johtavat poliitikot näyttävät vihreää valoa Israelin törkeille valheille, joilla Israel ei edes yritä tosissaan peitellä kansanmurhaa palestiinalaisia kohtaan, täytyy sen tarkoittaa sitä, että on olemassa merkittävä kansainvälinen ryhmäverkosto, joka on vannoutunut pitämään yllä kulisseja muka ”demokraattisesta” Israelista. Kasaarimafian toimesta röyhkeästi valehdellaan, että, ”demokraattisen” Israelin ””sotatoimet” ovat vain itsepuolustusta Palestiinalaisten rakettitulta vastaan. Nämä Israel lobbyn verkostoituneet ryhmät (osa kasaarimafian kansainvälisestä toiminnasta) toimivat globaalisti tiiviissä yhteistyössä keskenään. Luonnollisesti näiden ryhmien operaatiot ovat linjassa ja yhteistyössä Israelin sekä sen diplomaattien kanssa. The Israel Lobby and the European Union -teoksen mukaan edellä mainitut ryhmät muodostavat Israel lobbyn, joka ei kuitenkaan olisi monoliittinen järjestelmä. Israel lobbyllä on vaikutusvaltaa muihin poliittisiin ryhmiin, valtamediaan, Israelin hallitukseen, konservatiivisiin säätiöihin sekä muihin rahoituslähteisiin.7

Puolustus- ja ilmailualan hallitsevan teollisuusjätin Airbus Groupin tukeminen, ei välittömästi liity Israel-lobbyn vaikutukseen Brysselissä, mutta välilliset vaikutukset asiayhteyteen on olemassa. Airbus Group on saanut EU:lta vuosittain suoria tukia useiden kymmenten miljoonien edestä. Esimerkiksi vuonna 2014 sille annettiin 30 miljoonaa euroa. Tähän summaan voidaan lisätä vielä komission tekemien julkisten hankintojen kautta saadut 239,7 miljoonaa euroa lisätienestinä. Tämä kaikki siitä huolimatta, että Airbus Groupilla on kytköksiä sota- ja aseteollisuuteen Lähi-idässä sekä viimeksi Israelin kanssa kesällä 2014 niin sanotun, jo yllä mainitun, Gazan sodan ja operaation ”Suojaavan reunan” kuluessa.8

Suomen viranhaltijat, eduskunta ja hallitus ovat äärimmäisellä monikulttuurisella ideologiallaan ja ylikansallisia pääomia syleilevällä politiikallaan synnyttäneet kansassa vihaa ja katkeruutta.

 

Lopuksi 

Syytä on vielä painottaa, että tuohtumus ja sen mukaiset toimenpiteet on keskitettävä Suomen poliittisiin vallanpitäjiin, niitä erikseen yksilöimättä. Nämä ovat ensisijaisia kohteita. Kasaarimafia on pääsyyllinen, mutta vaikeasti kohdistettava objekti. ”turvapaikanhakijat” eivät siis ole niitä kohteita, joita vastaan käydään ”taistelua”, vaan poliittinen koneisto sinänsä. Mikäli ”turvapaikanhakijoista” ja maahanmuuttajista yleensä muodostuu uhka suomalaisille, on tietysti heitäkin vastaan puolustauduttava. 

Markku Juutinen 

Lähteet 
Norra Skåne (7.7.2020). ”Skamligt” – Tyskland trycker på om migration. Saatavina:  

https://www.nsk.se/2020/07/07/eu-fler-behover-hjalpa-till-med-flyktingar/  
IL (8.7.2020). EU:n komissio: pakolaislapsia siirretty Kreikasta Suomeen – Maahanmuuttoviraston mukaan tieto ei pidä paikkaansa. Saatavina: https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/fe3a6047-8494-4fd3-9393-6b900a984dc7  

https://www.sefaria.org/Sanhedrin.76a.1?lang=bi&with=all&lang2=bi

Swedenborg, Emanuel. Arcana Coelestia. Saatavina: https://www.sacred-texts.com/swd/ac/index.htm  

…….…..…..…..…..…..…..…..…. 

 1. Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. 
 2. Ginsberg, Benjamin (1993).TheFatal Embrace: Jews and the State. Chicago: by The University of Chicago. 1-2, 103 s. 
 3. Bar-Yosef1994,Maariv 2.11.1994, ‘The Jews Who Run Clinton’s Court’; Duke 2003, 146-147. 
 4. Rami, Ahmed (1988).Vadär israel? Stockholm: Kultur förlag. S. 65 ja 66. 
 5. JohnMearsheimer and Stephen (2006). London Review of Books; Walt The Israel Lobby. Luettavissa: https://www.lrb.co.uk/v28/n06/john-mearsheimer/the-israel-lobby 
 6. IsraelShahak (1997). Open Secrets 
 7. Universityof Bath (2016). The Israel Lobby and the European Union. Saatavina: https://researchportal.bath.ac.uk/en/publications/the-israel-lobby-and-the-european-union 
 8. Palestinian activist occupy London office of Airbus, oneworld.org 10/2014 

4 kommenttia

 1. Putin toisesta maailmansodasta
  venäläinen näkemys toisen maailmansodan syntyhistoriasta ja seuraamuksista.
  Tekijä Moon of Alabama – 16.7.2020

  Kansallissosialismin suurin vihollinen oli bolshevismi joka oli myös suurin uhka Euroopalle. Sen tuhoamiseen Hitler oli keskittynyt ja siksi hän piti NL suurena vihollisenaan. Hitlerin sosialismi erosi merkittävällä tavalla bolshevikkien kommunismista jonka hän halusi tuhota.

  Socialism & nationalism are the great fighters for one’s own kind, are the hardest fighters in the struggle for survival on this earth. Therefore, they are no longer battle cries against one another.” -Hitler

  Suurimmalla osalla meistä on aivopesun seurauksena väärä kuva kansallissosialismista.
  Hitler näki nationalismin isänmaallisena motiivina asettaa maansa edut henkilökohtaisten kunnianhimojen edelle. Sosialismi oli poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen järjestelmä, joka vaati samanlaista omaehtoista alistumista yhteisön hyödyksi.
  Sosialismi ja nationalismi ovat suuria taistelijoita omalla tavallaan, ovat kovimpia taistelijoita taistelussa selviytymiselle täällä maan päällä. Siksi ne eivät enää ole taisteluhuutoja toisiaan vastaan. ” -Hitler
  https://truthtopowernews.com/hitlers-socialism-vs-marxs-socialism-n3414

  https://vastavalkea.fi/2020/07/16/putin-toisesta-maailmansodasta/

  Plusääni(3)Miinusääni(0)
  1. Gilad Atzmon, Israelin hylännyt maan armeijan käytyään ja nähtyään miten se toimii, sen sanoi: ”olemme kaikki palestiinalaisia.”
   http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/18/we-are-all-palestinians

   Ja huolimatta valtamedian systemaattisesta vaikenemisesta mitä palestiinalaisten teurastukseen tulee tuskin kukaan enää voi olla tietämättä miten heitä sionistit ampuvat kuin villisikoja tai jäniksiä. ”Expell them!” sanoi Ben Gurion.
   https://vastavalkea.fi/2017/07/18/ammu-palestiinalaisterroristeja-teemapuisto-avattu-israelissa/

   Trumpin tukema N-yahun Suur-Israel hanke ’Niilistä Eufratiin’ menee kaiken yli ja symbolisesti se tarkoittaa että talmudismi yrittää valloittaa maailman omalle rasistiselle Yahwelleen. Goimien kohtalo on alistua orjiksi tai kuolla pois.

   Is Israel a psychopath?
   After Mossad Targeted Soleimani, Trump Pulled the Trigger
   https://thesaker.is/is-israel-a-psychopath/
   https://russia-insider.com/en/israel-psychopath/ri23401
   http://www.gilad.co.uk/writings/2016/12/18/we-are-all-palestinians

   Gerard Menuhin (viulisti Yehudi M:n poika) kirjassa Tell the Truth and Shame the Devil antaa ymmärtää että Euroopan ns. itä-juutalaiset olivat pääosin kasaareja (askenaaseja) ja he muodostivat enemmistön Saksan, itä-Euroopan ja Venäjän ’juutalaisista’ joita Hitler vainosi heidän kansallissosialismin vastaisuuden ja ’pahojen tapojensa’ vuoksi?
   Kysymys: Vainottiinko silloin lainkaan oikeita juutalaisia vaan pääosin vain kasaari-juutalaisia (kj) jotka olivat juutalaisia vain varkain kun olivat aikoinaan omaksuneet juutalaisen uskonnon babylonialaisen Talmudin muodossa?
   Aihe jota aitojen juutalaisten (hebrealaisten) luulisi nykyistä suuremmalla innolla tutkivan.
   Mutta sitä he eivät tee vaan tekevät yhteistyötä askenaasien kanssa ja siten edistävät Holokaustin, sionistien uuden uskonnon, levitystä.

   Nykyisraelin väestö on geenitutkimusten mukaan pääosin itäjuutalaisia kasaareja ja silti esim. Saksa maksaa valtavia sotakorvauksia yhä vieläkin maalle ’muka-juutalaisten’ holokaustista.
   Pyörittävätkö kj:t teatteria aitojen J:n varjolla ja luovat lisätahran heidän maineenseen?
   Vai onko kasaariteoria osin sionistien juoni?
   Sehän sopisi hyvin olemaan sitäkin ainakin osittain. Ja miksi sitä korostetaan? … vaikkei se ratkaise itse ongelmaa.
   http://www.unz.com/bookstore/
   http://www.unz.com/bookstore/gerard_menuhin__tell-the-truth-and-shame-the-devil/
   http://www.thetruthseeker.co.uk/?p=190941
   Kyllähän tässä ihmettelyä riittää enemmän kuin tarpeeksi…

   Plusääni(1)Miinusääni(0)
 2. ”Sanottakoon esimerkkinä kaksi aiheeseen liittyvää asiaa, mihin sionistit ja Israel vaikuttavat: Näitä ovat sotien sytyttäminen sekä ”pakolaistulvien” käynnistäminen.”

  Kyllä ja tähän käytetään Natoa (siis suurinta osaa länsivaltioista, mukaanlukien Suomi) ja sionistista valuuttaa, jota he voivat painaa juuri niin paljon kuin haluavat. Kanavina Soros, Gates jne.
  Tällä sionistisella kultilla ei ole kotivaltiota. Israel on vain projekti projektien joukossa. Se on pesiytynyt kaikkialle, on täysin kansainvälinen pieni joukko psykopaatteja kaikista roduista, maista, lahkoista jne. Viimeisimpänä todisteena korona/covid-19/SARS2-virus, joka on kaikilla mittareilla täysi kusetus, mutta ovat kyenneet kyykyttämään koko maailmaa aresteilla, tapahtumien peruutuksilla (Tokion olympialaiset (huh) jne.). Kultin tunnuksena on hengityssuojain (sehän ei pystyisi pysäyttämään virusta lainkaan, jonka näkemiseen tarvitaan elektronimikroskooppi, suojaimen rakenteen näkemiseen riittää suurennuslasi). Parhaiten kultin olemassa olo on näkynyt moottoriurheilussa esim. F1:n kuskit mustiin hengitysuojaimiin pukeutuneina polvistuivat yhteiskuvassa, tietysti yleisölle ymmärrettävästä syystä, mutta kultille ihan omalla merkityksellä. Hyvänä vihjeenä sana koronavirus. Siis kruunuvirus. Mitäpä sanoo siionin vanhempain pöytäkirjat:

  Pöytäkirja XXII: Kullan mahti

  4. Yksi auktoriteetti on oleva mahtava, koska se on kaikkivoipa, hallitsee ja opastaa eikä elä suunnittelemattomasti johtajien ja puhujien perässä, jotka kirkuvat toisilleen käheänä järjettömin sanoin, joita he kutsuvat suuriksi periaatteiksi, mutta eivät ole mitään muuta kuin, rehellisesti sanoen, utopiaa … Meidän auktoriteetti on järjestyksen kruunu ja siihen sisältyy ihmisen onni kokonaisuudessaan. Tämän auktoriteetin sädekehä innoittaa kaikkia ihmisiä mystiseen polvistumiseen sen edessä ja kunnioittavaan pelkoon sen edessä. Todellinen valta ei solmi ehtoja minkään oikeuden kanssa, ei edes Jumalan oikeuden kanssa: mikään ei uskalla tulla niin lähelle sitä, jotta voisi ottaa siitä edes vaaksan vertaa pois.

  ja

  Pöytäkirja XXIII: Kuuliaisuuden iskostaminen

  5. Sitten meidän on mahdollista sanoa maailman ihmisille: Kiitä saatanaa ja polvistu hänen edessään, joka kantaa edessään ihmisyyden ennaltamäärättyä sinettiä, jonka luo saatana itse on johtanut pääosanesittäjän, jotta ei kukaan muu kuin hän, vapauttaisi meidät kaikista edellä mainituista voimista ja pahuuksista.

  Nuo ovat kylläkin tulkinnan varaisia, mutta me ymmärrämme ennen muuta symboleita ja tänäpäivänä ne ovat mm. hengityssuojain ja polvistuminen. Siksi suojainta yritetään ajaa ihmisten naamalle koko propagandakoneiston täydellä voimalla. THL:kin ”muutti” mielipidettään tuon hyödyttömyydestä hyödylliseksi. Tuuliviiri vallaton.

  Sionistinen kultti on siis rajaton NWO ja toimii jokaisessa maassa enemmin tai vähemmin näkymättömänä vaikuttajana, mutta tapahtumina samansuuntaiset ”hajoita ja hallitse”-projektit. Tärkeimmät työkalut ovat rahamaailman ja median omistaminen ja hallinta ja paljon muuta ei sitten tarvitakaan. Ja kaiken edellytyksenä ja perustana on GOYIM:n (ei siioniin kuuluvien) rajaton typeryys. Orwellin dystopia häämöttää jo. Ja ottakaa ihmeessä selvää mitä dystopia tarkoittaa.
  Ainoa lääke tähän on ihmisten herääminen ja KAIKEN YHTEISTYÖN lopettaminen epäilyttävien tahojen kanssa oli se sitten puolue, kansanedustaja, yritys, valtion organisaatio, naapuri, kirkko, tekniikka jne. Muutokset tapahtuvat erittäin pienin askelin. Kaksi eteen yksi taakse, joten muutoksia ei havaitse, ellei ole erityisen tarkkana. Ns. trendien seurantaa. Osakekeinottelijat tietävät mistä puhun. Itseäni on hämmästyttänyt, kun en ole missään nähnyt kommentointia seuraavalle pankkien tiliehdolle, jota siis pidän esimerkkinä askeleena kohti dystopiaa:

  ”Asiakas on henkilöasiakas, jolla on säästöpankin tarjoama tuote tai palvelu käytössään ja sitä kautta asiakkuus säästöpankissa. Finanssipakote on Suomen valtion, Yhdistyneiden Kansakuntien, Euroopan Unionin, Amerikan Yhdysvaltojen ja Yhdistyneiden Kuningaskuntien taikka näiden toimivaltaisten viranomaisten tai toimielinten asettama, hallinnoima, hyväksymä tai toimeenpanema pakote, taloudellinen sanktio, vienti- tai tuontikielto, kauppasaarto tai muu rajoittava toimenpide.”

  Siis lähes kaikki maailman organisaatiot, varsinkin jos ne ovat sionistisen verkon hallussa, voivat voivat estää tai rajoittaa sinun ”ikioman” tilin käytöä. Ja vielä erikseen mainittuna USA ja UK, jotka ovat YK:n jäseniä. Aivan käsittämätöntä?!?! Ja täydellinen hiljaisuus asian tiimoilta.

  Vielä esimerkki pöytäkirjasta:

  Pöytäkirja VII: Maailmanlaajuiset sodat

  2. Kautta koko Euroopan ja Eurooppaan liittyvien suhteiden avulla, myös muilla mantereilla, meidän täytyy luoda hämmennystä, epäsopua ja vihamielisyyttä. Siinä saamme tuplaedun. Ensinnäkin pidämme kurissa kaikki valtiot, sillä ne tulevat tietämään, että meidän valta, milloin tahansa haluamme, aiheuttaa epäjärjestystä tai palauttaa järjestyksen. Kaikki nämä valtiot tottuvat näkemään meissä korvaamattoman pakkokeinojen voiman. Toiseksi, meidän salajuonillamme, sekoitamme kaikki säikeet, jotka olemme virittäneet kaikien valtioiden kabinetteihin politikoinnilla, taloussopimuksilla tai velanhoitovelvoitteiden avulla. Jotta onnistuisimme tässä, meidän täytyy käyttää suurta oveluutta ja soluttautumista neuvotteluiden ja sopimisten aikana, mutta mitä tulee niin kutsuttuun ”viralliseen kieleen”, pysyttelemme päinvastaisessa taktiikassa ja otamme rehellisyyden ja tyytyväisyyden naamioiksemme. Tällä tavoin GOYIM-valtiot ja ihmiset, jotka olemme opettaneet katsomaan vain ulkokuorta aina kun esitämme heille tiedonannon, tulevat yhä silti hyväksymään meidät ihmislajin hyväntekijöinä ja pelastajina.

  Siionin vahmpain pöytäkirjat kannattaa ehdottomasti lukea kokonaan läpi. Silmät aukeavat.

  On aivan samantekevää mikä on ”totuus”, kuka on minkäkin takana; murjaani, vegaani, liskomies, juutalainen, sionisti, saatana, MM, ei kukaan … meidän täytyy vain HERÄTÄ ja estää dystopisen maailman syntyminen Gandhin malliin, jos sellainen on kehitteillä ja siitä on jo nyt vähän liikaakin todisteita.

  Plusääni(2)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat