Jorma Jaakkola: Suomessa tehdyt valtiopetokset

Magneettimedia julkaisee Jorma Jaakkolan pyynnön Suomen kansalaisille hänen ”Suomessa tehdyt valtiopetokset” -videonsa sanoman jakamiseksi.  

____________ 

Jorma Jaakkolan pyyntö Suomen kansalaisille:

Suomessa tehdyt valtiopetokset 

Jokaisella kotisivuja ylläpitävällä on omat intressinsä. Minun intressini kotisivujen pitämiseen on kertoa kansalaisille Suomessa vuosina 1992-1994 tapahtuneista valtiopetoksista. Ne kaikki liittyvät Suomen liittämiseen ETA:an, EY:hyn ja EU:hun.  Korkean valtiojohdon päätöksentekoon liittyy myös salaisia asiakirjoja

Valtiopetos on rikos, joka ei vanhene.   

Valtiopetoksesta seuraa, että valtiosääntöoikeudellisesti Suomi ei ole EU:n jäsen, joten mikään EU-säädöstö ei koske Suomea. 

Pyyntö Suomen kansalaisille 

Pyydän ystävällisesti Suomen kansalaisten apua, jotta ”Suomessa tehdyt valtiopetokset” -videoni ylittää valtamedian uutiskynnyksen. 

Jokaisen Suomen kansalaisen velvollisuus on jakaa tietoa videostani koko kansalle. Näin luodaan painetta valtamedian uutisointiin ja siten Markan hävittämistä koskevan valtiopetoksen käsittelemiseksi valtakunnan oikeudessa. 

Katso lyhyt videoni  (kesto 13.26) ”Suomessa tehdyt valtiopetokset”   https://www.youtube.com/watch?v=dYXZeR3TtAk 

Videolla näytän dokumenteilla toteen, että vuonna 1994 pääministeri Esko Aho harhautti eduskuntaa salaiseen EU-ministeriryhmän kokouspöytäkirjaan 16/93 20.12.1993 tekaistulla valheellisella EMU-varaumalla. Euro-päätöksenteko eli Hallitusmuodon 72 §:ään kirjoitetusta markasta luopuminen ilman lakia perustui salailuun ja oli pelkkää näytelmää. 

Youtuben keskustelussa annan videooni lisätietoa. 

Videollani kerron myös toisesta valtiopetoksesta, joka tapahtui ns. Koiviston konklaavissa. Siitä on olemassa toinen videoni, joka katsottavissa osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=qxYWewCG9M8 

Koiviston konklaavista on lisää tietoa kotisivullani http://jormajaakkola.fi/Koiviston_konklaavi 

Kokemäen Jalonojalla 20.8.2021  

Salaisen EMU-varaumapöytäkirjaotteen jo 1.12.1999 saaneena 

Jorma Jaakkola, Kokemäki 

Kokoomuksen jäsen numero 69267 

jorma.a.jaakkola(@)gmail.com 

044-230 2707 

13 kommenttia

 1. JORMA JAAKKOLA ON OIKEASSA
  Erittäin painava puheenvuoro Jorma Jaakkolalta. On todella kaivettava esiin 1990-luvun valtiopetokset ja saatava syylliset tuomioistuimen eteen. Tätä samaa ajaa myös juristi Jaana Kavonius. EU:sta ja eurosta eroaminen tapahtuu samanlaisella pääministerin ilmoituksella kuten liittyminenkin. Valtiopetossyytteet edellyttävät kymmenen kansanedustajan ilmoitusta perustuslakivaliokunnalle. Löytyykö nykypäivän edustajista muita kuin Ano Turtiainen? Ehkäpä löytyy. Suomen lait on puhdistettava niihin kirjoitetusta EU-moskasta. Kansalla on sellainen käsitys, että EU:n tuomioistuin on korkeampi kuin Suomen korkein oikeus. Tämä ei tietenkään pidä paikkaansa. Suomen perustuslaki on korkeista korkein. Nykyinen hallitus ei noudata perustuslakia, joten se täytyy vaihtaa. EU ja WEF ajavat Suomea, Great Resetin pilottimaata, kohti uutta diktatuuria, jossa kansalaisten vapaudet on kumottu. Tätä ei pidä sallia. Suomen itsenäisyys on vaarassa. Nyt tarvitaan oikeustaistelu perustuslain rikkojia vastaan. LÄHETÄ TUTKINTAPYYNTÖ (https://www.virkamafia.fi/virkamafia-elvytyskusetus/ )! ÄLÄ OTA KORONAROKOTUSTA JA VAROITA MUITA OTTAMASTA!!! LEVITÄ TIETOA KORONAHUIJAUKSESTA!!!
  http://koronarealistit.com/
  https://vapaudenpuolesta.fi/
  https://rapsodia.fi/category/asiantuntijavideot/
  http://sinikkatyynela.blogspot.com/
  https://www.elinahytonen.fi
  https://www.globalresearch.ca (teksti suomeksi yläpalkista)
  http://stopworldcontrol.com
  BENJAMIN KIVILOHKARE, miles Domini, pontifex primus
  Herran Toisen Tulemisen Kirkko

  Plusääni(15)Miinusääni(1)
 2. Hallitukset ja suurelta osin myös parlamentit käyvät sotaa kansalaisia vastaan kaikkialla maailmassa. Länsimaissa on totuttu myöntämään ihmisille varsin runsaasti oikeuksia ja vapauksia ja korkea oikeusturva ja näistä suuri osa on suoraan kirjattu perustuslakiin. Oikeusturvalla ehkäistään viranomaisten mielivaltaa ja korruptiota. Muuten ajaudutaan nopeasti sortoon, kiristykseen, korruptioon, valtioterroriin, tyranniaan, kaaokseen ja lopulta kansanmurhaan. Myös riitaisuus ja väkivalta eri kansalaisryhmien välillä voi lisääntyä, jos yhteiskunnan takaama oikeusturva on heikko. Tasavaltaisen valtioperiaatteen toimivuus edellyttää pitkälle vietyjä kansalaisoikeuksia myös informaation saamisen ja levittämisen suhteen. Nykyaikaisen valtamedian sekä some-jättien omaksumat toimintaperiaatteet rikkovat tätä jyrkästi. Myös hallinto pyrkii yhä enemmän salaamaan päätöksien ja toimintansa julkisuutta.

  Keskeisiä perustuslailla tai muuten turvattuja kansalaisoikeuksia ovat olleet mm:

  – Sananvapaus, erityisesti politiikkaa koskevissa asioissa.
  – Oikeus saada, hankkia ja levittää kunkin oikeaksi katsomaansa tietoa.
  – Kokoontumisvapaus. Poliittisen toiminnan vapaus. Mielenosoitusoikeus.
  – Äänioikeus. Vaalien integriteetti.
  – Uskonnon ja uskonnon harjoittamisen vapaus.
  – Liikkumisen vapaus.
  – Ruumiillinen koskemattomuus.
  – Oikeus hankkia toimeentulo valitsemallaan työllä tai liiketoiminnalla.
  – Yksityisomaisuuden suoja.
  – Kotirauha, kotietsintä vain oikeuden päätöksellä.
  – Habeas corpus menettely, eli tuomioistuin ottaa tutkittavakseen, onko henkilön pidättäminen tai vangitseminen tapahtunut laillisesti.
  – Henkilökohtaisten tietojen kuten terveystietojen salaisuus.

  Tietenkin pitkä oikeuksien ja vapauksien lista edellyttää yksilöiltä vastuullisuutta valtiota kohtaan ja liiallisen kotiinpäinvedon on jäätävä syrjään. Valitettavasti tämä vaatii kansalaisailta kenties liikaa moraalista selkärankaa. Kristillisen kasvatuksen menettäessä otetta kansalaisista ollaan menetetty myös korkean oikeusturvan valtio, koska liian moni vain käyttää hyväkseen yhteiskunnan heille suomia oikeuksia ja vapauksia eikä ole valmis näkemään vaivaa niiden ylläpitämisen eteen. Toisaalta rehellinenkin kansalainen ryytyy ja turhautuu, jos systeemi hänen ympärillään korruptoituu. Motivaatio ponnistella yhteisen hyvän eteen joudutaan kaivamaan esiin ihmisistä pakottamalla, mikä on lopulta pelkkää orjuutta.

  Globaalia kommunismia edistävät instituutiot kuten EU tai YK alajärjestöineen ovat päättäneet lopettaa yksityiset kansalaisoikeudet ja korostavat yksilönoikeuksien ja vapauksien uhraamista suuremmalle kollektiiville. ”Kiinan mallia” tai uusliberaalia korporaatiofasismia ajetaan voimakkaasti sisään vanhat perustuslait syrjäyttäen ja pyritään sekä valtio- että rahavallan sanelemaan totalitarismiin. Lopulta syntyy kaikki kansalais- ja ihmisoikeudet valtiorakenteelle tai suuryrityksille alistava järjestelmiä. Tämä on eräänlaista uskontoa, jossa valtio tai jättiyitys korvaa jumalan aseman. Valtiouskonnossa halutaan muodostaa mahdollisimman ”Suuri ja Mahtava” valtio, mikä projekti ajaa kaiken yli. Pienet maat kuten Suomi kärsivät erityisesti tällaisesta ajattelusta.

  Plusääni(10)Miinusääni(2)
  1. Sanot: ””Kiinan mallia” tai uusliberaalia korporaatiofasismia ajetaan voimakkaasti sisään vanhat perustuslait syrjäyttäen ja pyritään sekä valtio- että rahavallan sanelemaan totalitarismiin. Lopulta syntyy kaikki kansalais- ja ihmisoikeudet valtiorakenteelle tai suuryrityksille alistava järjestelmiä. ”

   Tuo ’vaara’ tietenkin on mutta minusta Kiina on tässä huono esimerkki negatiivisessa mielessä koska se ei – ainakaan vielä – ole suuryritysten valtaama maa kuten länsimaat joissa wef- ja korporaatiomafia hallitsee ja sanelee kansalaisten elämisen ehdot. Kiina ei ole myöskään kommunistinen maa koska se toimii valtion (9 milj. puolueen) kontrolloiman kapitalismin ja markkinatalouden periaatteella ja sallii yksityisen omistamisen. Se ei ole koskaan antanut markkinavoimien tai talouden ohjata valtiota vaan valtio on aina ohjannut näitä voimia. Kiinan koko talousjärjestelmä on myös erilainen kuin lännen:
   MICHAEL HUDSON • MAY 12, 2021
   https://michael-hudson.com/2021/04/americas-neoliberal-financialization-policy-vs-chinas-industrial-socialism/

   Jostain syystä kommunismista on tullut pelote ja sanaa käytetään väärin. Esim. Makow puhuu kommunismista mutta tarkoittaa kommunistista diktatuuria jossa valta on pankkimafialla ja superkapitalisteilla, ei kansalla? Marxin teorian mukaan sellainen ei ole kommunismia vaan kapitalisti-eliitin diktatuuri.
   Kun Pankkiiri mafia ottaa ihmiskunnan velkaorjakseen niin kyse ei ole kommunismista vaan kommunismilla huijaamisesta.
   Marxin teoria tarjosi taloudellisen analyysin, joka perustui luokkajakoon. Marxille luokkakerroksen pohjalla olevien kohtalona oli yhdistyä rodusta, sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Marx oli sinänsä rotusokea. Hänen näkemyksensä oli kuitenkin yhdistävä ainakin työväenluokan osalta. Yhdistävä tarkoitti myös sitä että valta on palautettava kansalle ja että kansa on oman maansa todellinen omistaja.

   Kiinan voi käytännössä nähdä olevan lähimpänä kommunismia koska maata johtaa puolue joka toimii siten ettei sellainen oligarkki-eliitti joka lännessä on kahminut vallan voi ottaa sitä omiin käsiinsä. Puolue pitää huolen kansasta, se on kuin meidän uusi VKK (Valta Kuuluu Kansalle). sen tarpeista (asunto, työtä, ilmainen terveydenhuolto ja koulutus). Ja se pyrkii koko ajan toimimaan koko kansan parhaaksi siten että kansa ei hajoa tai sitä ei voi mikään ’5.kolonna’ hajottaa kuten nwo-mafian hallitsemissa maissa tapahtuu. Tuossa onnistuminen edellyttää sitä että eheyden turvaavien lakien ja sopimusten rajoissa pysytään ja niitä rikkovat pannaan vastuuseen.
   Sitä ei voi nimittää totalitarismiksi koska kaiken takana on koko kansan edun turvaaminen paljolti samaan tapaan kuin kasallissosialismissa.
   Oma käsitykseni on että nuo kuvaamasi keskeiset perustuslailla tai muuten turvatut kansalaisoikeudet eivät ole Kiinassa samalla tavalla uhatut kuin länsimaissa tänään. Mutta tietenkin jotta kokonaisuus säilyy eheänä joutuu yksilö luopumaan itsekkäistä pyrkimyksistä jotka ovat kokonaisuuden kannalta tuhoisia. Onko se sitten huono asia? Pikemminkin juuri sitä tarvitaan ja vain sillä tavalla maailmaa uhkaava tuhoisa kohtalo on estettävissä.

   Plusääni(2)Miinusääni(3)
   1. Liittyen ylläolevaan ja MJ:n loistavaan uuteen artikkeliin Valtion raunioittamisen kolme peruspilaria

    Tällaista ei koskaan voisi tapahtua maassa jota hallitsee omaa kansaa puolustava eduskunta (tai puolue), joka on ylin vallankäyttäjä. Silti meillä eduskunta hyväksyi ja on hyväksynyt lähes kritiikittä kaikki EU-tyranniaa tukevat hankkeet. Mitään todellista vastavoimaa joka olisi vaatinut kansan tahdon kuuntelua ei ole ollut nähtävissä vaan puoluejohto on sanellut miten toimitaan.
    Mitä virkaa on tällaisella eduskunnalla ja puolueilla jotka ovat sitoutuneet oman maansa ja kansansa tuhoamiseen? Eikö nyt jos koskaan ole korkea aika nostaa VKK (Valta Kuuluu Kansalle) puolue eduskuntaa ohjaavaksi mikäli maa halutaan pelastaa ’schwab-mafian’ kynsistä?

    Nyt Persujen Mäkelä jyrisee mutta tosiasia on että myös Persut ovat olleet tukemassa EU- ja Nato-agendaa ja Venäjän ja Kiinan vastaista politiikkaa vaikka kyseisten maiden kohdalla on selkeästi nähtävissä halu puolustaa omaa maata ja kansaa nwo-mafian hyökkäyksiä vastaan. Kyseisten maiden antama malli ei silti ole kelvannut Persuille vaan on menty mukaan transatlantiseen ja sionistiseen maamme tuhoavaan agendaan.

    Haaviston härski vedätys!
    Perussuomalaisten kansanedustaja Jani Mäkelä on raivostunut, samalla kun suomalaissotilaiden avaamaa ilmasiltaa pitkin kuljetetaan nopeasti kasvavaa afgaanisiirtolaisten joukkoa, hän toteaa ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr) valehdelleen härskisti eduskunnalle, kun operaatiolle hankittiin mandaattia eduskunnasta viime viikon hätäkäsittelyssä.

    ”Ulkoministeri Haavisto vedätti eduskuntaa härskisti ja esitti paikkansa pitämätöntä tietoa Afganistan operaatiosta. Kun epäilin, että tuotavien määrää tullaan paisuttamaan, ministeri väitti, ettei usko, että edes aiotut voidaan tuoda. Nyt sitten tuodaankin 298 lisää!”, Mäkelä jyrisee.

    Plusääni(5)Miinusääni(1)
 3. Minulta vietiin kakki Yritys ja kaikki henkilökohtainen omaisuus. Oli rakennusalan yritys ja tehtiin sellainen patti tilanne, että oli pakko hakea yritys konkurssiin. Henkilökohtaisesti oli velkaa asunnosta lainasta 730 mk ja yrityksella 900mk veroja. jKäräjä tuomari ei alkanut käsittelemään meidän konkursia vaan käski meitä mennä pankin (STS) sopimaan asiaa kahdesti mutta se ei auttanut. Lopulta kuitenkin toimittiin. Eli yrityksellä oli omaisuutt eikä juurikaan velkaa, tämä sitä syystä. Mutta kaikki vietiin jäi ainoastaan tuulen huuhtoma perse. Kun saatiin velkapaperit käsiin niin niistä ilmani, että ei yhtään suoritus oltu muka ja niin kaikki valat lähti alusta. Tässä hiukan alkua meidän osalta. Eli mielestäni nuo perkeleet pitää saada vastuuseen ……

  Plusääni(13)Miinusääni(1)
 4. Kuten maailmansodat ja 9/11 olivat sionisti-neokonnien hankkeita niin myös Covid-pandemia. Sionistit on saatava vastuuseen teoistaan jos maailmaa aiotaan parantaa. Ja elleivät he sopeudu elämään sovussa ja rauhassa muiden kanssa vaan rakentavat yhdessä v-muurarien kanssa vain omaa imperiumiaan jossa muut ovat velka- ym. orjia niin heidät pitää sulkea pois tahtävistä joissa vaaditaan muiden kunnioittamista ja huomioon ottamista. SE on ihmiskunnan suurin tulevaisuuden haaste.
  9/11 Was a Straussian Coup
  LAURENT GUYÉNOT • AUGUST 20, 2021
  Talebanien palattua Afganistanin johtoon luulen, että kuulemme melko pian syyskuun 11. päivän tapahtumista, jotka olivat tekaistu tekosyy heidän kukistamiselleen kaksikymmentä vuotta sitten. Heille ei ole koskaan annettu mahdollisuutta puolustautua. Kun tulee aika julkiselle lausunnolle, saatamme nähdä vilauksen kiinalaisista virkamiehistä taustalla. He osoittavat sormella Yhdysvaltoja, joka reagoi tehostetulla Kiinan-vastaisella propagandalla. Uutta kehitystä on joka tapauksessa odotettavissa.

  ….Teoksessaan Persecution and the Art of Writing Strauss (a super-Machiavellian pan-Zionist) korostaa, että viisaiden on salattava näkemyksensä suojellakseen massoja totuuden rumuudelta (kyllä, Straussin totuus on rumaa) ja suojellakseen itseään kostotoimilta.
  Straussin ”salainen elitismi” saattaisi kiistatta olla hyvä asia, jos hänen mielessään olevat eliitit olisivat todella ”viisaita miehiä”. Strauss luultavasti ajatteli niin, mutta hän ajatteli ilmeisesti myös, että vain juutalaisten tarvitsee hakea, koska hänen opetuslastensa piiri oli yksinomaan juutalainen. Hän luultavasti tunsi Samuel Untermeyerin tavoin vuonna 1933, että ”juutalaiset ovat maailman aristokraatteja”.
  Syyskuun 11. päivän tapauksessa Israel piileskelee kahden väärän lipun takana: ensimmäisen tason valheen – ”Al-Qaida teki sen” – alle oli istutettu toisen tason valhe (tai puolivalhe) – ”Amerikka teki sen” – kuten edesmennyt ja autuas Victor Thorn selitti vuonna 2011:

  Pohjimmiltaan ”9-11-totuusliike” luotiin ennen syyskuun 11. päivää 2001 keinona tukahduttaa Israelin osallisuutta koskevat uutiset. Vuosina 2002-2003 ”totuus-uskovaiset” alkoivat esiintyä mielenosoituksissa pitelemässä julisteita, joissa luki ”9-11 oli sisäpiirin työtä”. Aluksi nämä kyltit antoivat toivoa niille, jotka eivät uskoneet hallituksen ja valtamedian absurdeja peitetarinoita. Mutta sitten tuli kauhea oivallus: Iskulause ”syyskuun 11. päivä oli sisäpiirin tekosia” oli mahdollisesti suurin esimerkki Israelin propagandasta, joka on koskaan keksitty.””

  ……Yhteenvetona voidaan todeta, että Straussilla on hyvin selkeä näkemys Israelista ainutlaatuisena kansakuntana, jonka kohtalona on jaloin unelma hallita muita kansoja ja jopa tuhota ne hengellisesti kaikin mahdollisin moraalittomin keinoin. Voimme kutsua hänen näkemystään machiavellilaiseksi pan-siionismiksi tai yksinkertaisesti juutalaiseksi ylivertaisuudeksi. Olipa nimi mikä tahansa, se on läpikotaisin raamatullinen, yhtä raamatullinen kuin ”juutalaisen kansan isän” David Ben-Gurionin poliittinen filosofia. Vuonna 1962, samana vuonna kuin Straussin luento ”Miksi pysymme juutalaisina”, Ben-Gurion valitti presidentti Kennedylle Egyptin natsien uhkaavasta uudestisyntyneen kansakuntansa tuhosta, mutta samaan aikaan hän ennusti Look-lehdessä, että 25 vuoden kuluessa Jerusalemista ”tulee ihmiskunnan korkeimman oikeuden istuin, joka ratkaisee kaikki kiistat liittovaltioiden maanosien välillä, kuten Jesaja on ennustanut.”[25]
  Jesaja tosiaankin profetoi: ”Sillä Siionista lähtee laki ja Jerusalemista Herran sana”. Silloin hän on tuomitseva kansojen välillä ja sovitteleva monien kansojen välillä” (2:3-4). Toisin sanoen Israel tulee hallitsemaan maailmaa.
  Jesaja, sionistien suosikkiprofeetta, myös sanoi: ”Kansa ja valtakunta, joka ei sinua palvele, häviää ja . . . tuhoutuu kokonaan” (60:12); ”Sinä imet kansojen maitoa, sinä imet kuningasten rikkauksia” (60:16); ”Sinä syöt kansojen rikkauksilla, sinä syrjäytät ne loistossaan” (61:6).
  Tämä on sionistisen maailmanjärjestyksen raamatullinen suunnitelma, jonka myös Israelin kateellinen paholainen lupasi Mooseksen kirjassa: ”Ahmi kaikki kansat, jotka Herra, sinun jumalasi, antaa sinun armoillesi, älä osoita heille armoa” (7:16); ”hän nostaa sinut korkeammalle kuin kaikki muut kansat, jotka hän on luonut” (28:1); ”sinä teet alamaiseksesi monia kansoja, mutta et ole kenenkään alamainen” (28:12).

  Jos emme kaivaudu sionismin raamatullisiin juuriin, emme voi ymmärtää sionismia. Ben-Gurion sanoi usein, että ”Israelista ei voi olla arvokasta poliittista tai sotilaallista koulutusta ilman syvällistä Raamatun tuntemusta.”[26] Tämä lausunto on otettava vakavasti. Jos se pitää paikkansa Israelin johdon osalta – eikä Benjamin Netanjahu varmasti vastustaisi sitä – niin se pitää paikkansa myös kaikkien vakavasti otettavien analyytikoiden osalta: Israelia ja sen pitkäaikaista päämäärää ei voi todella ymmärtää ilman heprealaisen Raamatun tuntemusta. Sionistien salaliitto maailmanherruudesta on kirjoitettu sinne selvällä kielellä.

  Jahve on sosiopaattinen jumala, ja Jahve on Israelin jumala, joten Israel on sosiopaattinen kansa. Tämä on sionismin yksinkertainen totuus, yhtälö, josta 9/11 viime kädessä juontaa juurensa.
  https://www.unz.com/article/9-11-was-a-straussian-coup/

  Translated with http://www.DeepL.com/Translator (free version)

  Plusääni(4)Miinusääni(1)
  1. Tämä kirjoittaja on nyt pistänyt omenat ja päärynät samaan säkkiin. Sionismillä ei ole mitään tekemistä Raamatun Jumalan kanssa. Sionistien jumala on Baal. Heidän pyhä kirja on Talmud, joka on ihmistekoinen uskonto, sekä kabbala=okkultisimi. Talmud ilmestyi juutalaisille jo lähes 600 vuotta e.Kr. Nämä juutalaiset olivat sekakansa ja kääntäneet selkänsä Raamatun Jumalalle. Jeesus kutsui heitä ”Saatanan synagookaksi”. (Lue Raamattua). On siis kahdenlaisia juutalaisia, Mooseksen lakiin uskovia, jotka mm lähetettiin Saks. keskitysleireille, että sieltä saataisiin tarpeeksi veriuhria Saatanalle, ja näennäisesti nyyhkypropagandaa sionisteille. Siionistijuutalaiset olivat yhteistyössä Natsien kanssa. Heitä oli monta, ja WWII:n jälkeen oli vielä paljon valejuutalaisia jäljellä Saksassa. Berliinin Siionistipankit rahoittivat Hitlerin sodan. Siis satana oli molempien osapuolten yllyttäjä. Näillä Mooseksen lakiin turvautuvilla juutalaisilla ei ole mitään valtaa nykyisessä Israelin valtiossa. Niin oli myös Hitler saatanan vallassa. Saatana vaati koko ajan enemmän ja enemmän kuolonuhreja, johon Hitler ei pystynyt enään lopussa ja siksi hävisi. Siionistit ovat aina Israelin uudelleen pystyttämisen jälkeen lietsonut sotia (by proxy). USA on niitä käynnyt jatkuvasti. USA:ssa on paljon näitä valejuutalaisia (askenaaseja) jotka vetävät politikkoja narusta ja ovat nyt lopullisesti saaneet Yhdysvallat polville. Kuka hoitaa heidän sotia tulevaisuudessa. Lue Raamattua oikein. Juutalaiset hylkäsivät Jumalansa, hänen poikansa Jeesusken 2000 vuotta sitten ja siksi mettivät oman maan ja joutuivat maanpakoon. Että he onnistuivat pistämään pystyyn Israelin valtion 70 v. sitten Rotchildien avulla on Jumala sallinut sen. Jumala on pitkämielinen, mutta ei jaa kunniaansa kenenkään kanssa. Että Israel on teeskentelijöiden käsissä vielä tänään on vain ajan kysymys. Lue Raamatusta, heillä on edessä kauhistuttavat sotakokemukset.
   Miksi länsimaita romutetaan? Roomalaiskirje 1:18-32 kirjoittaa kuinka Jumalan viha koettelee kansaa, joka on hyljännyt sen: 1. seksualinen revolutio, 2. homoseksualinen revolutio 3. yhteiskunnan rappeutuminen (halveksiva ajattelutapa, itsekkyys, verenhimo, riitaisuus, ylimielisyys…)
   Länsimaat ovat niin itseriittoisia, että he ovat hylänneet Jumalansa ja tämä sekasorto mikä nyt on vallalla on Jumalan viha meitä kohtaan. Olemme nyt siis 3. :ssa vaiheessa. Nämä maahanmuuttajat on tänne päästetty mielipuolisten politikkojen toimesta. Meidän tulee siis tehdä parannus ja kääntyä Jumalamme puoleen. Tilanne tulee vain pahenemaan. Ja nämä verenhimoiset veitsimurhaajat tulevat myös saamaan tuomionsa. Olemme siis kulkemassa kohti maailman lopun tuhoa. Mikään muu ei meitä pelasta kuin Jesuksen veri.
   Tämä on niin suuri aihe, että se ei uppoa lukiessa yhden tai kahden artikkelin. Näitä tutkiessa on mennyt monta vuotta. Ihmiset ovat niin aivopestyjä että heidän on niin vaikea nähdä ett Israel on susi lammasten vaatteissa. Siionistit ovat niin taitavia propagandansa välittäjiä. Ne on samat ihmiset kun oli Ranskan vallankumouksen takana, Venäjän vallankumouksen takana, Saksan hävityksen (onnistuivat vain osittain), Turkin vallankumouksen (sen takana oli ”nuor Turkkilaiset”, jotka suurelta osin olivat valejuutalaisia (käännynnäisiä) y.m.) Yhdysvaltojen rappeutuminen Hollywoodin toimesta on myös heidän työtä.
   Ymmärrän että on vaikea saada selvää näistä asioista jos ei ole ymmärrystä tutkia ulkomaalaisia lähteitä. Suomen kielellä on saatavilla hyvin vähän aineistoa. Ja nettisivut ovata myös tullvillaan valhepropagandaa. Kaikki tulee tutkia Raamatun valossa.

   Plusääni(1)Miinusääni(3)
   1. Kommenttina tuohon vastaukseesi LG:n artikkeliin voi todeta että juutalaisuus, sionismi, Israel ja Yahweh samaistetaan. Ihmiset eivät näitä toisistaan erottele, eivät edes kristityt sionistitkaan jotka sanovat toimivansa Raamatun valossa. Juuri he ovat sionistien suuria tukijoita.
    Toinen asia on että Talmud on osa juutalaista uskontoa jonka sionistit ovat omaksuneet politiikkansa tukipilariksi. Esim. Babylonian Talmud on kirjoitettu jo ennen ajanlaskun alkua ja varmaan pitää sisällään juutalaisten rabbien ajatuksia ja näkemyksiä. Siksi on käytännössä vaikea vetää eroa Toran ja Talmudin välillä tai erottaa niitä toisistaan. Historia voi olla näissä asioissa erilainen kuin nykyisyys ja käytäntö mutta nykyisyys ratkaisee.

    Plusääni(1)Miinusääni(0)
 5. Kaikki tämän artikkelin kertomat Jorma Jaakkolan valitukset maamme valtiopetoksista ovat selkeä osoitus siitä että maamme on ajautunut syvälle v-muurari-karikkoon ja kärsinyt vakavan haaksirikon. Valta ei ole enää oman kansan vaan ’Lontoon Kolonnan’ (City of London) lakeijoiden, eu- ja nato-globalistien, käsissä.
  ” Sionistisen wef/Schwab-mafian hallitsema EU lähettää joka päivä vahvan signaalin jäsenvaltioille, että niiden on hyväksyttävä tilanne, että ne käyttävät nyt valtaansa EU:n valvonnassa – Bryssel on nyt hallitsija.”
  Niin kauan kun annamme Eu-mafian hallita meitä tilanne ei voi muuttua.
  Miten päästä irti siitä?
  Ainoa tie on palauttaa valta kansalle ja sen jälkeen kansa voi itse päättää haluaako se jatkaa ikeen alla nöyryytettynä vai vapaana ja itsenäisenä kansana.
  VKK (Valta Kuuluu Kansalle) on jo aloittanut tämän prosessin eduskunnassa ja nyt on meidän vuoromme liittyä mukaan ja jättää vanhat isänmaan petturit. Jos emme tähän tartu niin on raukkamaista jatkaa ruikuttamista. Siinä paljastaa vain oman pienuutensa.

  Plusääni(6)Miinusääni(1)
 6. Koivisto ei ymmärtänyt sitä että sosiaalidemokratian takana, – sellaisena mitä se trotskilaista kommunismia lähentelevänä pankkiiri-mafian agendana on – takana on pankkiiri-mafia joka ajaa vain talmudisti-sionistien ja v-muurari lakeijoidensa agendaa muka-päämääränään koko maailman työväenluokan valta.
  Kyse ei kuitenkaan ole työväenluokan vallasta vaan raha-eliitin vallasta, eliitin joka ei ole todellisuudessa sitoutunut kansojen vaan vain oman valtansa ja etujensa turvaamiseen. Siinä valtio ei ole kansa vaan tuo rahan omistava eliitti on tehnyt itsestään valtion. …Kaikki tämä todentuu maamme viher-vassareiden ja hallituksen, erityisesti pääministerin kohdalla joka on wef-mafian oppilas.
  Jos pankkiiri-mafian tilalla olisi kansan etua ajava puolue joka nauttii todellista kansan enemmistön kannatusta ja se pyrkisi samaan mihin tuo pankkiiri-mafia (ja sen oppilaat) sanoo pyrkivänsä, niin vasta silloin voitaisiin puhua aidosta demokraattisesta ja kansan parasta ajavasta sosialismista jossa valta on kansalla eikä mafialla.

  Plusääni(1)Miinusääni(0)
 7. George Sorosin unelma: tehdä Kiinasta uusliberalistinen tarttumismahdollisuus
  MICHAEL HUDSON – SYYSKUU 2, 2021
  Financial Timesin mielipidekirjoituksessa ”Investors in Xi’s China face a rude awakening” (30. elokuuta 2021) George Soros kirjoittaa, että Xin ”yksityisten yritysten tukahduttaminen osoittaa, ettei hän ymmärrä markkinataloutta. … Kiinan johtaja Xi Jinping on törmännyt taloudelliseen todellisuuteen. Hänen yksityisyrittäjyyden alasajo on ollut merkittävä hidaste taloudelle.”

  Orwellilaisesta kaksoisajattelusta käännettynä ”yksityisen yritystoiminnan tukahduttaminen” tarkoittaa, että leikataan sitä, mitä klassiset taloustieteilijät kutsuivat vuokrahakuisuudeksi ja ansaitsemattomiksi ’keinottelu’-tuloiksi. Väitetyllä ”taloutta hidastavalla vaikutuksella” Soros tarkoittaa talouden polarisaatiota, jossa varallisuus ja tulot keskittyvät rikkaimman yhden prosentin käsiin.
  Soros paljastaa pelinsä toteamalla, että ”Xi ei ymmärrä, miten markkinat toimivat”. Soros tarkoittaa, että presidentti Xi torjuu ryöstöretkeilevän vuokrahakuisuuden ja riistävän vapaamatkustajuuden ja muokkaa markkinoita siten, että ne palvelevat Kiinan 99 prosentin yleistä hyvinvointia. ”Tämän seurauksena myynnin annettiin mennä liian pitkälle”, Soros jatkaa. Hän tarkoittaa, että liian pitkälle, jotta yhden prosentin valta-asema säilyisi. Kiina pyrkii kääntämään taloudellisen polarisaation päinvastaiseksi, ei lisäämään sitä.
  Soros väittää, että Kiinan sosialistinen politiikka haittaa sen tavoitteita maailmassa. Mutta todellisuudessa hän valittaa siitä, että se vahingoittaa Amerikan uusliberalistisia tavoitteita, joilla se toivoi voivansa ansaita rahaa Kiinasta. Tämä saa Sorosin muistuttamaan länsimaisten eläkerahastojen johtajia ”allokoimaan varansa tavalla, joka on tiiviisti linjassa niiden vertailuarvojen kanssa, joita vasten niiden suorituskykyä mitataan”. Eläkkeiden rahastoimisen tragedia on kuitenkin se, että rahastonhoitajat on mitoitettu tekemään rahaa taloudellisesti – tavoilla, jotka vahingoittavat teollista taloutta edistämällä rahoitussuunnittelua teollisen suunnittelun sijaan.

  George Soros on ilmeisen järkyttynyt siitä, että presidentti Xi ei ole Boris Jeltsin ja että Kiina ei noudata kleptokratiariippuvuutta, joka vääristi Venäjän taloutta.
  Soros ajatteli, että kylmän sodan päättyminen antaisi hänelle mahdollisuuden ostaa kaikkein tuottoisimmat vuokratuottoiset omaisuuserät, kuten hän on pyrkinyt tekemään Baltiassa ja Ukrainassa. Kiina sanoi ”ei”, joten sitä ei pidetä Sorosin tyyliin ”markkinataloutena”. Se ei ole tehnyt yhteiskunnallisesta organisaatiostaan markkinoitavaa, ja se on välttänyt taloudellista riippuvuutta, joka tekee ”markkinoista” välineitä, joiden avulla Yhdysvallat voi valvoa tilannetta pakotteiden ja ulkomaisten yritysostojen avulla.
  https://www.unz.com/mhudson/george-soross-dream-to-turn-china-into-a-neoliberal-grabitization-opportunity/
  https://www.deepl.com/Translator

  Plusääni(0)Miinusääni(0)
 8. Huhtasaari: ”Suomen aika nostaa kytkintä EU:sta!”

  EU-Suomelle on jo lastattu tähtitieteellinen 51,1 miljardin euron vastuu liittovaltiohanketta eteenpäin puskevassa Euroopan unionissa. Ja lisää esitellään. EU-parlamentaarikko Laura Huhtasaari (ps) kehottaa kiirehtimään poistumista EU-liittovaltion kynsistä.
  https://mvlehti.net/2021/09/15/huhtasaari-suomen-aika-nostaa-kytkinta-eusta/

  Jokohan H itsekin harkitsee siirtymistä VKK:hon? Persuthan eivät irtiottoa saa aikaiseksi.

  Plusääni(0)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat