Julkinen kirje Suomen hallinnolle Israelin luonteesta

Tämä julkinen kirje on osoitettu Suomen poliittiselle eliitille. Kirje on ennen muuta suunnattu esimerkiksi Suomen Kristillisdemokraattien (KD.), Suomen Kansallisen Kokoomuksen (kok.), Perussuomalaisten puheenjohtajille ja Suomen Keskustan puheenjohtajalle pääministeri Juha Sipilälle sekä Suomen presidentille.

Avoimen kirjeen tarkoitus on herättää keskustelua Israelista ja sen suhteesta maailman politiikkaan ja sen asemaan valtioterroristisena vaikuttajana Lähi-idässä. Kehotan julkisesti kaikkia päättäjiä tuomitsemaan Israelin brutaalin miehityspolitiikan sekä estämään mahdollisimman tehokkaasti tämän ”valtion” uhkatekijänä olemisen maailman rauhalle.

Suomen poliittisen johdon tulisi huomioida Israelin brutaalius ja terroristinen luonne.
Suomen poliittisen johdon tulisi huomioida Israelin brutaalius ja terroristinen luonne.

Kirjoituksessa käytetyllä termillä sionistinen eliitti, ei tarkoiteta ”juutalaista” kansaa, vaan sionistista eturyhmää, eliittiä, jonka hallitsevana voimana ovat ”juutalainen” ylimystö, mutta johon kuuluu myös kristittyjä. Antisionismi ei siis ole antisemitismiä.

 

Israel

Ensinnäkin määritämme Israelin valtion perustamiseen johtaneet syyt: Keskeisimpänä tavoitteena on ollut voimakkaan sotilasvaltion luominen Lähi-itään. Nämä pyrkimykset ovat toteutuneet ja tästä johtuen saamme päivittäin kuulla uutisia Israelin harjoittamasta julmuudesta palestiinalaisia kohtaan. Israelin valtio on todellakin luotuna sionistisen eliitin kansainvälistä hegemoniaa varten.

Sionistinen valtio perustettiin Palestiinaan siksi, että se on poliittisesti keskeisessä suhteessa Eurooppaan, Aasiaan ja Afrikkaan nähden. Siten Israel muodostaa myös sotilas-strategisen polttopisteen maailman valta-asemaa ajatellen (Rami 1988).

Israelin juutalaisvaltio perustettiin vuonna 1948, jonka seurauksena sangen suurimäärä Palestiinan arabeja karkotettiin pois kodeistaan.

Israelin valtion perustaminen oli suuronnettomuus palestiinalaisille.
Israelin valtion perustaminen oli suuronnettomuus palestiinalaisille.

YK:n päättämää Palestiinan jakamista ja juutalaisvaltion syntyä ei varmaankaan olisi tapahtunut ilman mittavaa lahjoitus- ja painostuskampanjaa. Vielä viikkoa ennen lopullista äänestystä Palestiinan jako ei saanut tarpeeksi puolustavia ääniä. Kuitenkin viikon sisällä riittävän moni valtio käänsi takkinsa.

Nämä maat olivat Belgia, Ranska, Hollanti, Luxemburg, Uusi Seelanti, Paraguay, Filippiinit ja Haiti. Näin haalittiin jakoa kannattamaan vaadittu kaksi kolmasosaa YK:n edustajista (New York Times 26.–30.11.1947. Sit. Niemi 2001).

Israelin valtio syntyi tietyn voimakkaan oligarkian, josta myös nykyisin voidaan käyttää nimitystä sionistinen eliitti, suorittamien petoksien, murhien, lahjonnan ja arabeihin suunnatun terrorismin avulla (Niemi 2001). Irgun terroristijärjestö oli eräs tehokkaimmista väkivallan käyttäjistä.

Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti on jatkunut jo sukupolvien ajan ja tulee jatkumaan niin kauan nykyisenlainen Israel on olemassa. Ristiriitaisuuksien syyksi on ajateltu Palestiinan merkitys kahdelle eri uskontokunnalle, juutalaisuudella ja islamille. Suurelta osin ongelmat ovat peräisin Israelin harjoittamasta miehityspolitiikasta – suoranaisesta terrorista. Konfliktit kulminoituvat, kun palestiinalaiset joutuvat puolustamaan oikeuttaan elämiseen USA:n aseistamaa miehittäjää vastaan.

 

Israelin rikokset humanitäärisyyttä vastaan

Syyria & Iran

Israel on Amerikan Yhdysvaltojen kanssa yrittänyt kuumeisesti löytää tekosyitä Iraniin hyökkäykselle. USA myönsi kaksi vuotta sitten 155 miljoonaa dollaria tukea yksittäisille kapinallisjoukoille Syyriassa. Näin Yhdysvallat kannustivat Syyriaa terrorisoivan opposition muodostamaan sotilaskomiteoita kaikkiin 14 maakuntaan kootakseen tehokkuuttaan. Lisäksi lännen sponsoroimat terroristikapinalliset torjuivat neuvottelut Syyrian hallinnon sekä vaativat Assadin eroamista virastaan. Sionistisen USA:n johdolla perustettiin Syyrian ulkopuolelle toimiva kapinallishallinto, jota länsi sekä sen liittolaiset ovat rahoittaneet ja aseistaneet säännöllisesti. Yhdysvallat aloittivat kapinallisten pönkittämisen vuonna 2011. Jo vuoteen 2013 mennessä tätä tukea kertyi 200 miljoonaa dollarilla.1

Nyt täytyy muistaa tästä USA:n antamasta tuesta, että sen taustalla on Yhdysvaltoja hallitseva sionistinen eliitti. Mitä ilmeisimmin ja ilman mainitun eliitin tai paremminkin mafian vaikutusta USA ei harjoittaisi valtioterrorismia, eikä tukisi loisvaltio Israelia. On syytä korostaa, että USA:ssa vaikuttaa erittäin voimakas Israelin lobbaajien joukko. Siellä toimii esimerkiksi mafiaorganisaatioon verrattava Anti-Defamation League. Sionistisella eliitillä on USA:ssa lähes täydellinen kontrolli valtamediassa ja kongressissa, jonka on vaikeaa tehdä mitään, ilman sionistien hyväksyntää. Israelin suurlähetystöllä on suorastaan vaarallisen suuri vaikutus kongressiin (Dulles 1953-1959; Duke 1945; Rami 1990).

Israelin hyökkäysinto Iraniin on moraalitonta.

Iranista on vaikeaa löytää ydinaseohjelmaa? Entäpä Israelista?
Iranista on vaikeaa löytää ydinaseohjelmaa? Entäpä Israelista?

Iran ei ole hyökännyt minkään naapurivaltion kimppuun yli 200 vuoteen. Vastaavasti erittäin sotaisa ydinasevaltio – Israel, joka on kaikkien kansainvälisten säännösten ulottumattomissa, hyökkäilee alati naapurivaltioihinsa. Näin tekee myös USA ja eräät muut NATO-maat, toteuttaen Yhdysvaltojen kolonialistista suurstrategiaa, joka toteutuu maailmanvaltaansa suojelevan USA:n valtioterrorismin avulla.

Tekosyinä hyökkäykselle Iraniin on esitetty mahdollista maan ydinaseohjelmaa, vaikka IAEA kiistää väitteet Irani ydinasevalmisteluista.2

Mainittakoon myös kuinka hiljattain uutisoidut tietyt Yhdistyneiden kansakuntien asiakirjat paljastavat Israelin tuen sekä ISIS-järjestölle, että Al Qaidalle Syyriassa.3

Syyrian YK:n lähettiläs, Bashar Ja’afari, on jo pitkään kertonut siitä, kuinka sionistit ja Syyrian kapinalliset tekevät yhteistyötä Assadin hallinnon nujertamiseksi. Ja’afari on esittänyt siitä, kuinka kapinallisilla on salainen yhteistyösopimus Israelin hallinnon kanssa.3

Nyt julkitulleet YK:n dokumentit vahvistavat hänen sanomansa. Dokumentit paljastavat kuinka IDF (Israelin armeija) on tehnyt yhteistyötä kapinallisten kanssa Golanin kukkuloilta käsin jo vuodesta 2013 alkaen.3

Syyrian ja sitten Iraniin kohdistuvien mahdollisten iskujen motiivit ovat seuraavat: Kansainvälinen sionistinen eliitti, johon linkittyvät USA:ta ja Israelia hallitsevat sionistiset oligarkiat pyrkivät maailmanlaajuisen valtatasapainon maksimoimiseen ja osittain taloudelliseen hyötyyn. Sota Iranin kanssa avaisi oven kolmannelle maailmansodalle, jos sionistit eivät muutoin saavuttaisi tavoitteitaan. Aggressiot Syyriaa kohtaan liittyvät myös Lähi-idän uusjaon suunnitelmiin.

 

Israelin ilmaisku (2013) on tuottanut tuhoa Damaskuksen lähellä.
Israelin ilmaisku (2013) on tuottanut tuhoa Damaskuksen lähellä.

Israel ja USA tahtovat alistaa Syyrian myös siksi, että valtaosa maan pankeista, kuten esimerkiksi Syyrian liike-, Syyrian keskus-, Maatalouden osuus-, Teollisuuspankki jne., ovat valtion omistamia. Sionistien johtama länsi ei hyväksy uusliberalistisessa ”vapaudessaan” valtioita, joilla on kansallistettua pankkitoimintaa.

Uskottavia ”syitä” Iraniin hyökkäykselle ei ole löydetty. Tästä johtuen Israel yritti provosoida Iranin mukaan sotaan brutaaleilla iskuilla Syyriassa. Niinpä keskiviikkona 30. tammikuuta 2013 Israelin pommikoneet alkoivat möyhentää kohteita lähellä Syyrian pääkaupunkia Damaskusta. Israel keskitti tuolloin joukkoja Syyrian vastaiselle rajalle. Venäjä, Libanon ja Iran tuomitsivat iskut.4

Haaretz-tiedotteen mukaan pommitusten kohteena sanotaan olleen saattue, joka oli kuljettamassa aseita Libanonin Hizbollahille. Tähän syyhyn ei voida suhtautua vakavasti.

Arabikeväästä

Arabikevät oli Israelin ja USA:n sekä sen liittolaisten masinoima operaatio Lähi-idän valmistamiseksi tulevaa suursotaa silmällä pitäen. Arabikevät huipentui Syyrian veriseen sisällissotaan, jonka yhtenä tavoitteena on Syyrian presidentin Bashar al-Assadin hallinnon kaataminen ja sen korvaaminen Israelin USA:n myönteisellä nukkehallinnolla.

Arabikevät oli pelkästään sionistien ja USA:n operaatio Israelin ja yhdysvaltojen vastaisten valtioiden nujertamiseksi.
Arabikevät oli pelkästään sionistien ja USA:n operaatio Israelin ja yhdysvaltojen vastaisten valtioiden nujertamiseksi.

Motiivina, kuten sanottiin, on myös luonnollisesti Iranin yllyttäminen sotaan Israelin ja USA:n eturintaman kanssa.

Suomessa vaikuttava valtamedia pysyi ihmeellisen vaitonaisena Israelin pommikoneiden moukaroinnista Syyriassa. Kysymys kuuluu Suomen poliittiselle eliitille: Missä viipyy näitten iskujen tuomitseminen? Euroopan valtioiden tulisi tuomita pommitukset! Näin ei luultavasti tapahdu, sillä Israelin myönteisellä oligarkialla on valtava vaikutus USA:han ja Euroopan Unioniin.

Lisää esimerkkejä Israelin rikoksista

Vielä joitakin esimerkkejä Israelin suorittamista rikoksista ihmisyyttä vastaan: Gazan sodan aikana Israelin sotilasoperaatio oli suunnattu Gazan väestöä vastaan kokonaisuutena ja osana Gazan väestön rankaisemisen politiikkaa, sanotaan YK:n selvityksessä. Goldstone suositteli YK:n turvallisuusneuvostolle, että se vaatisi Israelia aloittamaan kansainvälisten säädösten mukaisen tutkinnan joukkojensa mahdollisesti tekemistä rikoksista.

Israel hyökkäsi Gazaan 27. Joulukuuta vuonna 2008, kun palestiinalaistaistelijat olivat ampuneet itsepuolustukseksi raketteja israelilaisiin kaupunkeihin. Sodassa kuoli ainakin 1300 palestiinalaista ja 13 israelilaista.5 Huomautettakoon, että Israelin armeija ampui rohkeasti 400 palestiinalaista lasta. Eikö tämä olekin jaloa toimintaa Israelilta? Israel on ollut sotaisa naapureitaan kohtaan. Esimerkiksi Israel hyökkäsi Libanoniin vuonna.6

Viime vuonna Israel käynnisti jälleen valtioterrorismin aallon Gazassa. Tuolloin operaation tekosyynä oli kahden israelilaisen ja yhden pohjoisamerikkalaisen teinin löytyminen kuolleena, vaikka mitään todisteita ei ollut Hamasin tai muiden Israelin vastustajien syyllisyydestä murhiin.  Koska vainajia ei ole näytetty, on kyseenalaista, onko ketään edes tapettu.  Verukkeena lihatiskipolitiikalle käytettiin myös Hamasin raketti-iskuja Israelin puolelle sekä palestiinalaisten taistelijoiden hyökkäystunneleiden tuhoamista.

Tämän juutalaisvaltion terrorin seurauksena tuhottiin valtavasti palestiinalaista infrastruktuuria, mukaan lukien sairaala Gazassa. Palestiinalaisia kuoli ainakin 2140 henkeä ja israelilaisia sotilaita 66. Palestiinalaiset menehtyneet olivat suurimmaksi osaksi siviilejä, josta suuriosa naisia ja lapsia. Jälki oli hirvittävää miehittäjä armeijan jäljiltä: suolet lentelivät pitkin katuja. Uhrit jäivät myös usein kitumaan raajat ruhjottuna sekä irronneina. Lisäksi Gazassa surmattiin jatkuvasti lapsia, jotka tuskin olivat ketään vastaan sormeaan nostaneet.7

Näille ihmisille sana empatia on vieras käsite.
Näille ihmisille sana empatia on vieras käsite.

Ällöttävintä oli se, että osa Israelin sionisteista suorastaan mässäili palestiinalaisten kärsimyksillä.8 Millaisia ihmisiä he oikein ovat? Missä on moraali ja empatia?

Israelin valtioterrorismin satoa.
Israelin valtioterrorismin satoa.

Brittilehti The Times julkaisun mukaan Israel käytti vuonna 2008 Gazan sodassa fosforiammuksia, joiden aiheuttamat palovammat tuottavat hirvittävää kärsimystä. Fosforiammuksia laukaistiin tiheään asutetuille alueille Gazassa. Gazassa työskentelevät lääkärit puhuivat ”vaikeasti kontrolloitavista kolmannen asteen palovammoista” sekä ”hyvin syvistä palovammoista”. Aiheesta on uutisoitu myös täällä.

Täytyy myös muistaa Arien Sharonin tekemät rikokset ihmisyyttä vastaan sotilasuransa eri vaiheissa. Tästä esimerkkinä olkoon Sabra ja Shatilan joukkomurha).9

Ariel Sharon oli kovapoika tappamaan ihmisiä.
Ariel Sharon (1928–2014) oli pitkäaikainen israelilainen poliitikko ja kenraali, joka oli tunnettu verisistä otteistaan.

Verilöylyä edelsi Ariel Sharonin ilmoitus pakolaisleirillä piileskelevistä 2 000 ”terroristista”, joista kunkin nimet Israelin armeijalla muka oli olemassa. Todisteita ”terroristeista” ei ole koskaan saatu.

 

Israelin laittomat siirtokunnat

Kansainvälinen laki kieltää miehitysvaltaa siirtämästä omaa väestöään ja perustamasta tuotantoa miehitetyille alueille. Israel rikkoo kaikkia näitä säädöksiä ja valmistaa siirtokunnissa tuotteita palestiinalaisille kuuluvista raaka-aineista. Kuitenkaan palestiinalaiset eivät saa korvausta raaka-aineista.

Länsirannan palestiinalaisten oliivisatoja uhkaavat Israelin miehityspolitiikka ja siirtokuntalaisten vahingonteot.
Länsirannan palestiinalaisten oliivisatoja uhkaavat Israelin miehityspolitiikka ja siirtokuntalaisten vahingonteot.

Palestiinalaisia viljelijöitä on ryöstetty. He ovat menettäneet maansa (Länsirannalla yli 40%) laittomille siirtokunnille, joista monet tuotteet tulevat markkinoille (Finnwatchin raportti 2010).

Muutamia esimerkkejä yrityksistä, jotka tukevat toiminnallaan Israelia ja Israelin laittomia siirtokuntia:

Alko Oy merkitsee Golanin kukkuloilta tulevat viinit israelilaisiksi, vaikka Golanin kukkulat eivät kuulu kansainvälisen lain mukaan Israelin valtion alueeseen. (Raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona, sivu 25.)

Rapiscan on maailman johtava turvatarkastuslaitteita valmistava yritys. Yrityksen laitteita on asennettu miehitetyn Länsirannan tarkastuspisteisiin Qalandiaan, Beetlehemiin ja Sha’ar Ephraimiin. Yrityksen metallinpaljastuslaitteet valmistetaan Suomessa Espoossa. (Raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona, sivu 26.)

Volvo Buses: Volvo on globaali kuljetusalan tuote- ja palveluratkaisuja tarjoava yritys. Volvo Buses omistaa neljänneksen israelilaisesta Merkavim-yrityksestä. Merkavimin panssaroidut bussit on suunniteltu käytettäväksi sota-alueilla. (Raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona, sivu 26.)

Alstom on kansainvälisesti toimiva energiantuotannon ja sähkönsiirron sekä raideliikenneratkaisujen välittäjä. Suomessa yhtiö on tehnyt merkittävää yhteistyötä muun muassa VR:n kanssa. Alstom on mukana hyvin kiistanalaisessa Jerusalemin raitiotiehankkeessa, joka ulottuu Israelin puolelta laittomiin siirtokuntiin palestiinalaisalueelle. (Raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona, sivu 28.)

Suomi on tehnyt huomattavia ostoja Israelin suurimmalta asevalmistajalta Elbit Systemsiltä ja kolmanneksi suurimmalta Rafael Advanced Systemsiltä. (Raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona, sivu 29.)

Suomalaiset eläkeyhtiöt ja -rahastot ovat sijoittaneet Israelin laittomiin siirtokuntiin. Vuonna 2010 näitä sijoituksia tehneitä eläkeyhtiöitä olivat muun muassa Ilmarinen, Tapiola, Varma, Kuntien eläkevakuutus (Keva) ja Valtion Eläkerahasto. (Raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona, sivu 30.)

 

Suositukset

Myös Suomen poliittisen johdon tulisi vaikuttaa seuraaviin tavoitteisiin:

Ensinnäkin tuomita voimakkaasti ja näkyvästi Israelin rikokset ihmisyyttä vastaan ja estää suomalaisten yritysten sekä organisaatioiden tukemasta esim. yhteistyöllään Israelia ja sen laittomia siirtokuntia.

Tulisi taistella Israelin ja USA:n välisen akselin eli pahan akselin murtamiseksi. Samalla tulisi eliminoida Wall Streetin pankkiirien rikollinen toiminta. Sionistisen eliitin omistus USA:n keskuspankkiin (Federal Reserve) pitäisi saada purettua.

Vaikuttaa uuden kansainvälisen foorumin synnyttämiseen vanhan Yhdistyneiden Kansakuntien tilalle. Tässä humanitaarisessa organisaatiossa ei sallittaisi esimerkiksi USA:lle veto-oikeutta, jonka turvin voidaan suojella esimerkiksi Israelia sen tekemien rikoksien seuraamuksista.

Edesauttaa löytämään sellaisia poliittisia vaikuttajia, jotka loisivat mahdollisuudet SCO-liiton maiden ja Latinalaisen Amerikan valtioiden väliseen unioniin. Tällainen yhtymä voisi olla poliittinen, taloudellinen ja sotilaallinen. Tämä muodostaisi voimakkaan vastapainon Israelin & Amerikan Yhdysvaltojen eturintaman taloudelliselle, maailman poliittiselle ja sotilaalliselle voimalle.

Tietysti ydinaseet pitäisi kieltää kaikilta valtioilta ja Israel ja USA täytyisi saattaa kehittyneen kansainvälisen foorumin tarkkailun alaiseksi. Israelin ja Yhdysvaltojen johtajat täytyisi viedä syytettyjen penkille rikoksistaan ihmisyyttä vastaan. Muutenkin Israel, USA ja Yhdysvaltojen lisäksi eräät muut Nato- maat pitäisi riisua aseista.

Oikeastaan Israelin oikeus olla valtiona tulisi purkaa. Fanaattiset sionistit voitaisiin kuljettaa johonkin autioon saareen perustamaan omaa valtiotaan.

Ihmiset olisi herätettävä taistelemaan Uuden maailmanjärjestyksen elitismiä vastaan. Tulee kiihdyttää kamppailua valtamedian suorittamaa vääryyteen perustuvaa propagandaa ja sotapropagandaa vastaan.

 

Lähteet

Dulles, John Fpster (1953-1959). USA:n ulkoministeri; D. Neff 1995/2002, Fallen Pillars: U.S. Policy Towards Palestine and Israel Since 1945, s. 99; Duke 2003, 143.

New York Times 26.-30.11.1947. Sit. Niemi, Pertti (2001). Johdatus Emanuel Swedenborgin filosofiaan. Turku: TAB-kirjat.
Rami, Ahmed (1988). Vad är Israel? Stockholm: Kultur förlag.

1. RT: News/Syrian Crisis.

2. Yle: IAEA kiistää väitteet Iranin ydinasevalmisteluista; IAEA:n raportti.

3. YK paljastaa Israelin tuen ISIS-terroristeille.

4. Haaretz 2013: Syrian TV Israel bombet … near Damascus.

5. The guardian 2009: The Israeli attacks on Gaza.

6. BBC 2006: Day-by-day: Lebanon crisis.

7. Yle.fi: Maailman vahvin uhri.

8. Press-TV: Israels rejoice as military bombs Gaza.

9. Alakhbar 2002: Saatavilla; 16. joulukuuta 1982 YK:n yleiskokous tuomitsi verilöylyn ja julisti sen olleen kansanmurha.

Finnwatch: YLE uutiset 11.4.2010, Finnwatchin selvitys – raportin 2. tarkistettu painos pdf-tiedostona)

5 kommenttia

 1. `Mutta meillä on yhdyskuntamme (kr. πολιτευμα = politeuma = politiikka) taivaissa, ja sieltä me myös odotamme Herraa Jeesusta Kristusta Vapahtajaksi` (Fil 3:20).

  Edellinen (Fil 3:20) on ainut `politiikkaan` viittaava jae koko Raamatussa. Me emme tee politiikkaa, vaan meidän pyrkimyksemme on tuoda Jeshua haMashiaan (Jeesus Kristuksen) pelastava sanoma kaikille tunnetuksi.

  Naturei Karta Aktivisteja:
  http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Neturei_karta2.jpg

  `Neturei Karta International on palestiinalaisen rabbi Amram Blaun 1938 perustama ortodoksijuutalainenliike, joka vastustaa sionismia ja Israelin valtiota pitäen niitä Tooran ja Talmudin vastaisina.

  Liikekannattaa Israelin valtion rauhanomaista lakkauttamista ja maan luovuttamista palestiinalaisille itsenäisen Palestiinan valtion luomiseksi. Järjestön mukaan sionismi on militaristinen ja rasistinen ideologia, joka on juutalaisen lain vastainen`.

  `Neturei Karta Internationalin mukaan juutalaiset eivät saa omatoimisesti perustaa juutalaisvaltiota eivätkä missään tapauksessa sortaa toista kansaa, vaan heidän on odotettava messiasta, joka perustaa juutalaisille valtion rauhanomaisesti sortamatta mitään toista kansaa. Järjestön mukaan juutalaisten on elettävä diasporassa, kunnes Messias tulee, seurauksena siitä, että juutalaiset hylkäsivät Jumalan lain.

  Liikkeen mukaan Israel sortaa palestiinalaisten lisäksi myös juutalaisia. Se arvostelee sionismia ja Israelia juutalaisuuden maallistamisesta ja juutalaisten aiemmin hyvien suhteiden pilaamisesta arabeihin ja muslimeihin.

  Sionistit pitävät ryhmää ääriliikkeenä, joka tukee antisemitismiä. Järjestö itse taas väittää puolustavansa juutalaista uskoa ja sionistien tukevan toiminnallaan antisemitismiä. Järjestö on puolustanut monia sionistien vastustamia henkilöitä ja järjestöjä, kuten Mahmud Ahmadinejadia, Jasser Arafatia ja Louis Farrakhania, ja se myöstuki Hizbollahia vuoden 2006 sodassa ja onnitteli Hamasia vaalivoitosta Palestiinassa.

  Liikkeennykyinen johtaja on rabbi Yisroel Dovid Weiss`.

  Neturei Karta International:
  http://fi.wikipedia.org/wiki/Neturei_Karta_International
  Naturei Karta:
  http://www.nkusa.org/

  Varoitus: Eräät `messiaaniset juutalaiset` (nimitys erotuksena saastaisista `pakanakristityistä`) aikovat tuottaa Talmudin sovitettuna kristillisyyteen. Eipä mene kauan kun tulette kuulemaan tästä. Totta tosiaan he ovat isästä Perkeleestä.

  Mikähän mahtaa olla filosemitistien (Israelin ystävien) viimeinen niitti ennen kuin heidän silmänsä aukeavat? Toivottavasti teidän silmänne aukeavat ennen Helvettiä. Mutta niin kauan kuin filosemitistit kannattavat aaronilaista pappisjärjestelmää ja poliittista siionismia, hengellisen siionismin, Melkizedekin järjestelmän kustannuksella, heihin sopii tämä Herran sana:

  `Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä` (Joh 8:44).

  Plusääni(4)Miinusääni(6)
  1. Koska te pököpäät uskotte etteivät he jotka itseään kutsuvat juutalaisiksi ole israelin kansaa ja millaisia siunauksia juutalaiset ovat antaneetkaan,Kun taas siunaat oikeaa israelin kansaa niin sinua siunataan ja katso millaisia siunauksia valkoiset ovat antaneetkaan toisille kansoille jotka eläisivät vielä kivikaudella ilman valkoisen miehen siunauksia,ja petripaavola on valehtelija.

   Plusääni(17)Miinusääni(2)
  2. `Sillä minä sanon teille: tästedes te ette näe minua, ennen kuin sanotte: `Siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen` (Mat 23:39).

   Juudalaiselle ei tule ensinkään julistaa Jumalan valtakuntaa, koska tämä on Jeshuan käsky (Mat 23:39). Te rikotte suuresti Herranne tahtoa vastaan kävellessänne yli tämän käskyn. Ei pyhää koirille eikä helmiä sioille saa mennä jakamaan oman mielensä mukaan. Tehän siunaatte Perkelettä, mutta ihan varmasti saatte siitä tuomion. Vieläpä yllytätte siihen viattomia. Kenessäkään murhaajassa ei asu evankeliumi pysyvästi, ei myöskään esille tuomassasi `pietaripaavalissa`.

   Plusääni(5)Miinusääni(0)

Kirjoita kommentti

Pakolliset kentät on merkitty *

Kotimaa

Ulkomaat